Тасымалдау логистикасы


ТАСЫМАЛДАУ ЛОГИСТИКАСЫ
Тасымалдау логистикасьшың мәні мен мәселелері
Тасымалдау — адамдар мен жүктерді таситын материалды өндіріс саласы. Қоғамдық өндіріс құрылымында тасымалдау материалды қызмет өндіру сферасына жатады.
Материалды ағымның шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі көлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға кететін шығындар логистикаға кететін жалпы шығындардың 50 пайызға дейінгі шамасын құрайды.
Тасымалдау екі элементтен — жаппай пайдаланылатын көліктен және жаппай пайдаланылмайтын көліктен тұратын жүйе болып табылады.
Жаппай пайдаланылатын көлік — жүк және адамдарды тасымалдауда халық шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың кажеттіліктерін

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
ТАСЫМАЛДАУ ЛОГИСТИКАСЫ
Тасымалдау логистикасьшың мәні мен мәселелері
Тасымалдау — адамдар мен жүктерді таситын материалды өндіріс саласы.
Қоғамдық өндіріс құрылымында тасымалдау материалды қызмет өндіру сферасына
жатады.
Материалды ағымның шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға
дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі
көлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға
кететін шығындар логистикаға кететін жалпы шығындардың 50 пайызға дейінгі
шамасын құрайды.
Тасымалдау екі элементтен — жаппай пайдаланылатын көліктен және жаппай
пайдаланылмайтын көліктен тұратын жүйе болып табылады.
Жаппай пайдаланылатын көлік — жүк және адамдарды тасымалдауда халық
шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың кажеттіліктерін
қанағаттандыратын халық шаруашылығының саласы. Жаппай тасымалдау айналыс
сферасына жөне тұрғындарға қызмет көрсетеді. Оны, әдегге, магистралды деп
те атайды (магистраль — белгілі бір жүйедегі негізгі басты линия, бұл
жағдайда - қатынас жолдар жүйесінде). Жаппай тасымалдау түсінігі темір жол
көлігін, су көлігін (теңіз және өзен), автомобиль, әуе көлігін және құбыр
көлігін қамтиды.
Жаппай пайдаланылмайтын көлік - өндірісішілік көлік, сондай-ақ
тасьмалдау емес кәсіпорындарына жататын көлік кұралдарымың барлық түрлері
және белгілі бір өндірістік жүйенің құрамдас бөлігі болып табылады.
Көлік өндірістік және сауда үдерістеріне үйлесімді түрде енеді. Сондықтан
да көлік құраушысы логистиканың көптеген мәселелерін шешуге қатысады.
Сонымен қатар логистиканың өз бетінше қызмет ететін тасымалдау саласы да
бар, ондағы қатысушылар арасындағы кең аспектілі үйлесімділік материалды
ағым қозғалысының өндірістік-қойма учаскілерімен тікелей байланыссыз
қарастырылады.
Тасымалдау логистикасының міндеттеріне шешімі тасымалдау үдерісінің
тікелей қатысушыларының әрекетінің келісімділігін күшейтетін мәселелер
жатады. Мұндай мәселелерді шешу актуальдығы тасымалдау жұмысы үлкен, өз
бетінше жүретін алап айналғанда туады (мысалы, жаппай пайдалану көлігінің
қызметінде, сондай-ақ бірқатар жаппай пайдаланылмайтын көлік
жағдайларында).
Тасымалдау үрдісін ұйымдастыруда логистикалық тәсілдін ерекшелігін аралас
тасымалдау жағдайындағы көлік тізбегінің звеноларының өзара әрекет ету
мысалымен түсіндірейік (II-сурет) (аралас деп көліктің бірнеше түрімен
кезектесіп жүретін тасымалдауды айтады. Олардың кең таралу себебі –көптеген
жағдайларда тек автомобиль көлігі жүкті тікелей "есіктен есікке" алып
жеткізе алады).

Ақпараттар мен қаржыларды жылжыту мәселелеріндегі звенолардың үйлесімділігі
төмен, себебі олардын әрекетін үйлестіретін ешкім жоқ.
12-суретте бейнеленген аралас тасымалды ұйымдастыру бұдан ерекше болып
табылады. Ішкі тасымалдау үрдісінің жалғыз операторының болуы ішкі
материалды ағымды жобалауға, берілген параметрлерге жетуге мүмкіндік
тудырады.Жүк алушыға шығудағы материалды ағым көрсеткіштері басқарыла алады
және оның алдын ала берілген мәні болады.Аралас тасымалдауды ұйымдастырудың
дәстүрлі және логистикалық тәсілдердің салыстырмаАі сипаты 4-кестеде
келтірілген.
Аралас тасымал мен интермодальдық тасымалдың салыстырмалы сипаты

Аралас тасымал мен интермодальдық тасымалдың салыстырмалы сипаты
логистиканың тасымалдауда өндірістегідей немесе саудадағыдай қолданылуы
контрагенттерді бәсекелестер тарапынан тасымалдау үрдісінде бір-бірін
толықтыратын әріптестерге айналдырады. Логистика - жоғарыда аталып
кеткендей, бірынғай техника және технология, экономика және жоспарлау.
Сәйкесінше, тасымалдау логистикасының мәселелеріне тасымалдау үрдісінің
қатысушыларының техникалық және технологиялық үйлесуін қамтамасыз ету,
олардың экономикалық мүдделерінің сәйкестігін қамтамасыз ету, сондай-ақ
жоспарлаудың бірыңғай жүйелерін қолдану жатады. Осы мәселелерді қысқаша
сипаттайық.
Тасымалдау кешеніндегі техникалык үйлесімділік көлік күралдар
параметрлерінің жекелеген түрлері ішінде, сондай-ақ тұраралық қиылыста
үйлесуін білдіреді. Бұл үйлесімділік ауыспалы тасымалдарды қолдануға,
контейнерлер мен, жүк пакеттерімен жұмыс істеуге мүмкіндік туғызады.
Технологиялык үйлесімділік тасымалдаудың бірыңғай технологиясын, тікелей
тасымалды қолдануды ұйғарады.
Экономикалық үйлесімділік - бұл рынок конъюнктурасын зерттеудің және
тарифтік жүйені құрудың жалпы әдістемесі.
Бірлесіп жосларлау - графиктің бірыңғай жоспарларып жасап, оны қолдануды
білдіреді.Тасымалдау логистикасының міндеттеріне мыналар жатады:
• көлік жүйесін құру, соның ішінде көлік коридорларын және көлік
тізбектерін құру (Көлік коридоры - бұл ұлттық немесе халықаралық
көлік жүйесінің бір белігі, ол жеке географиялық аудандар
арасындағы жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. Оған
кіретіндер: қозғалмалы көлік құралдары және осы бағытта жұмыс
істейтін барлық көлік түрлері мен стационарлық ұрылғылары,
сондай-ақ осы тасымалды жүргізудің барлық құқықтық
шарттарының жиынтығы. Көлік тізбегі - көліктің бір немесе бірнеше
түрін қолдана отырып, белгілі бір уақыт мерзіміндегі жүкті белгілі бір
қашықтық тасымалдау сатылары. Барлық осы уақытта жүктер өзгеріссіз
қалады мысалы, жүк пакеті немесе контейнер);
• тасымалдау-қоймалау үрдісінің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету;
• тасымалдау үрдісін қоймалау және өндірістікті бірігіп жоспарлау;
• көлік құралының түрін таңдау;
• көлік құралынын типін таңдау;
• жеткізудің тиімді маршрутын анықтау және т.б.
Көлік құралының түрін тандау
Көлік түрін тандау мәселесі қорлардың оңтайлы деңгейін құру және оны
ұстап тұру, орау түрін тандау және т.б. сияқты логистиканың басқа
мәселелерімен өзара байланыста шешіледі.
Нақты тасымал үшін оңтайлы көлік түрін таңдау негізгі түрлі көлік
түрлерінің ерекшеліктері туралы ақпарат болып табылады.
Логистика тұрғысынан маңызды болып келетін автомобиль, теміржол, су және
әуе көліктерінің негізгі артықшылықтары мен кемшіліктерін карастырайық.
5-кестеде түрлі көлік түрлерінің салыстырмалы логистикалық сипаттамалары
келтірілген.5-кестеде көрсетілгендей, тасымалдау тәсілін, тасымалдау
құралдарын және нақгы тасымалдаушыны таңдауда логистикалық менеджер ескеруі
кажет көліктің әр түрінің өзінің артықшылыктары мен кемшіліктері
болады.Көліктің әр түрі (құбырды қоспағанда) қолдануды ұйымдастыруға,
техникалық қызмет көрсетуге және көлік қүралдарын жөндеу үшін қажет белгілі
бір өндірістік-техникалык базамен және көлік қүралдарынын белгілі бір
типімен сипатталады (жылжымалы құрамды, жылжымалы
бірліктер).Көптеген шетел авторлары көлік жүйесінің компоненттері ретінде
жолдарды (темір жол, автомобидь жолдары, әуе трассалары және т.б.),
терминалдары, қозғалмалы құрам мен ауыр құралдарын қарастырады.
Логистикалық менеджмент үшін осы компоненттердің кейбір техникалық-
эксплуатациялық параметрлері анықтаушы болып табылады.

Жылжымалы құрам үшін мұндай параметрлерге келесілер жатады:
• техникалық және эксплуатациялық жылдамдық;
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жүк тасымалдау
Везикулярлы тасымалдау
Тасымалдау құбылысы
Тасымалдау шарты
Ақпарат тасымалдау
Везикулярлық тасымалдау
Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету
Тасымалдау шарты жайлы
Үйіп - тиелетін жүктерді тасымалдау
Жүктерді тасымалдау техгологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь