Домна пеші


1. Кіріспе. Домна пеші туралы жалпы түсінік.
2. Негізгі бөлім. Домна пешінің жұмыс қарқандылығы жайлы.
3. Қорытынды. Домна пешінің техника.экономикалық көрсеткіштері.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Домна пеші

Жоспары:
1. Кіріспе. Домна пеші туралы жалпы түсінік.
2. Негізгі бөлім. Домна пешінің жұмыс қарқандылығы жайлы.
3. Қорытынды. Домна пешінің техника-экономикалық көрсеткіштері.

Домна пеші, домна - темір кентасынан шойын қорытуға арналған шахталық пеш. Ол темір-бетонды іргетасқа орнатылған көлденең қимасы дөңгелек биік шахта түрінде жасалады. Домна пешінің сыртқы беті қалыңдығы 30 - 35 мм темірмен тысталған, ішкі беті отқа төзімді материалдармен (жоғары бөлігі шамот кірпішімен, ал төменгі бөлігі, негізінен, көміртекті болат блоктармен қаланған) астарланған. Пештің ішкі бетінің балқымауы үшін және пеш қорабын (қаптамасын) жоғары температурадан қорғау мақсатында домна пешінде суы айналып тұратын салқындатқыштар пайдаланылады. Пештің сыртқы қорабы мен колошниктің құрылғысы іргетасқа орнатылған бағаналарға бекітіледі. Шихта (кентас, агломерат, кокс, флюс, т.б.) пеш колошнигіне скиптермен (сусымалы материалдар салынатын ыдыс) беріледі. Ауа үрлеуіш машинадан шыққан үрлеу пешінің горнына (көрігіне, яғни пештің төменгі бөлігіне) айнала орналасқан қыздырғыштар (мұнда ауа 1000 - 1200ӘС-қа дейін қызады) мен фурмалық приборлар арқылы жіберіледі. Сонымен қатар пешке фурмалар арқылы қосымша отын да (табиғи газ, мазут немесе көмір тозаңы) енгізіледі. Қорыту өнімдері горнның төменгі бөлігінде орналасқан балқыма ағатын науалармен шойын және шлак тасығыш шөміштерге жіберіледі. Пеште пайда болатын колошник газы пеш күмбезінде орналасқан газ шығарғыштар арқылы әкетіледі. Шойын ағатын науаның осі мен кентас тиегіш үлкен конус жиегінің аралығы домна пешінің пайдалы биіктігі, ал оған сәйкес келетін көлем оның пайдалы көлемі деп аталады. Домна пеші үздіксіз жеті - он жыл бойы жұмыс істей алады. Қазіргі кездегі домна пештерінің биіктігі жүз метрге дейін жетіп, ал пайдалы көлемі 5000 м[3]-ден асып, тәулігіне 6000 т шойын қорыта алады. Қосалқы бөліктерін қоса есептегенде домна пеші күрделі инженерлік құрылыс болып табылады. Домна пештеріне қажетті шикізат - кентастарды ұсақтау, агломерат жасау, шихтаны тиеу, ауаны қыздыру және оны үрлеу, қорыту процесінің өнімдерін жинау, сақтау, тасымалдау процестері күрделі механизмдермен, автоматты құралдармен жабдықталған. Қазақстанда Теміртау қаласындағы Испат - Кармет акционерлік қоғамы құрамында төрт домна пеші бар.
Қазақстанның экономикасының дамуында қара металлургияның алатын орыны ерекше. Өйткені халық шаруашылығында қолданатын көптеген құрал-жабдықтар қара металлургияда алатын өнімнің негізінде дайындалады. Ал қара металлургия саласында айрықша орын алатын агрегат - ол домна пеші. Оның әрі қарай даму кезеңі агрегаттарды ірілету жолында, олардың өнімділігін процесті қарқындату арқылы кокс шығымын және шойын өндірісіне жұмсалатын еңбек күшін азайту үшін бағытталады.
Домна өндірісі - металлургиялық кешендердің жылуэнергетикалық ресурстарының негізгі 70 % - ға дейін тұтынушысы. Әлемде жылына 500 млн тоннаға дейін шойын коксты пайдаланып көлемі 1000 мс3 болатын 550 домна пештерінде балқытылып шығады.
Домналық балқытудың негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері болып: пештің өнімділігі, балқыту қарқындылығы, отынның және басқа материалдардың шекті шығымы, шойынның өзіндік құны, еңбек өнімділігі алынады.
Пештің пайдалы көлемінің коэффициенті төмен болған сайын, пештің пайдалы көлемі және өнімділігі де жоғары болады. Елімізде көптеген пештің пайдалы көлемінің коэффициенті 0,6 %, ал рекордты көрсеткіш - 0,35 % құрайды.
Қазіргі таңда құрамында темір бар шихтаның 1 тонна шойынға шығындалуы 1,5 - 1,9 %, ал темірді пайдалану коэффициенті 0,96 - 0,98% құрайды.
Кокстың шекті шығымы 350 - 600 кгт құрайды. Берілетін үрлеудің мөлшері пештің көлемінің 1 м3 минутына 1,6 - 2,3 м3 аралықта болады. Шлактың шығымы 300 - 600 кгт, колошник газының шығыны сағатына 1 м3 пеш көлеміне 120 - 200 м3 құрайды.
Домна процесінің қарқындылығы оның жүру жылдамдығының өсуі деп түсіндіріледі. Домна пешінің қарқындылығының шарттары бірлік уақыт аралығында домна пешінің пайдалы көлемінде алынатын шойынның мөлшері болып табылады. Өндірістік жағдайда кері өлшем - пештің 1 т шойынды балқытуға жұмсалатын пайдалы көлемін пайдаланады. Бұл көрсеткіш домна пешінің пайдалы көлемінің коэфициенті деп аталады және пештің пайдалы көлемінің шойынның тәулігіне шығатын өнімділігінің бөлігімен анықталады. Осы көрсеткіштің абсолютті мәні қаншалықты аз болса, үрдіс соғұрлым қарқынды жүреді және домна пешінің жұмысы да қарқынды болады [1].
Пештің жұмысының қарқындылығын екі жолмен арттыруға болады:
- бірлік уақыт ішінде домна пешінің көрікке берілетін үрлеудің көміртекті жанғышқа жұмсалуының жағдайын жасау;
- балқытылған шойынның бірлігіне кететін кокстың мөлшері төмендететін жағдайын жасау.
Домна үрдісінің негізгі қарқындату әдістері:
1. шикізат материалдарының сапасын арттыру мен дайындау тәсілдерін жеткізу;
2. үрлеудің жоғары температурада жүруі;
3. үрлеуді ылғалдандыру;
4. үрлеуді оттекпен байыту;
5. көрікке көміртекті қоспаларды үрлеу;
6. үрлеуді комбинерлеу;
7. домна пешінің жұмысшы ауданында газдың қысымын жоғарлату.
Домна үрдісінде ең маңызды саты шикізатты балқытуға дайындау болып табылады. Егерде шикізат сапасы төмен болатын болса, онда жоғарда көрсетілген әдістердің бірде-біреуі домна процесінің қарқындылығын максималды тиімділікке дейін жеткізе алмайды.
Домна пеші жоғары автоматтандырылғанымен сипатталады. Қазіргі домна пештерінде шихтаны беру операциялары автоматты жүзеге асырылады: ұсақ тұнбалармен шихта компoненттерін жинақтау, өлшеу, колошникке тасымалдау және берілген бағдарлама бойынша пешке жүктеу.
Жаңа домна пештері орталықтандырылған қадағалау мен басқару жүйелерімен қамтылады, олар құралдармен пештің кешенді жұмысының көрсеткіштерін орташалауды қамтамасыз етеді.
Домна пештерін кешенді автоматтандыру жұмыстары жүргізілуде, соның ішінде домна пешіндегі жылулық тәртіпті басқаруды электронды есептеуіш машиналар көмегімен жүзеге асыру.
Қазіргі кезге дейін домна өндірісін автоматтандыру негізінен қадағалау құралдарының бірқалыптандыруы арқылы жүзеге асырылып келеді. Соңғы 15 жыл ішінде бір домна пешіне қондырылатын құралдармен реттегіштер саны орташа есеппен 200 бірліктен 800-ге дейін өсті, ал қадағалау-өлшеуіш құралдарға (ҚӨҚ) кететін капиталды шығын мен басқа да автоматтандыру құралдары он есеге дейін өсті. Соңғы кездері домна пештерінің жұмысының жеке параметрлерін локальды басқару жүйесі жасалып, енгізілді. Алайда, жоғары техникалық және экономикалық әсерді электронды есептеуіш машиналар қолдану арқылы кешенді автоматты басқару жүйесін енгізу арқылы ғана алуға болады.
Домна пешінің кешенді автоматтандыру жүйесін енгізу арқылы процестің ең маңызды параметрлерін байланыстыру және электронды есептеуіш машиналарды пайдалану арқылы домналық балқытуды басқаруды оптималдандыру жүзеге асырылады.
Процестің моделімен және алгоритмін электронды есептеуіш машиналар негізінде басқару домна пешінің жұмыс тәртібі өзгерген кезде локальды жүйелердің тапсырмаларын түзетуге мүмкіндік береді. Электронды есептеуіш машиналар шихтаны дайындаудан бастап, шойын өндіруге дейінгі есептерді шешеді.
Кешенді ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Домна пеші туралы
Домна пешін пайдалану
Колошниктегі көтеріңкі қысымның пештің жүрісіне және көрсеткіштеріне әсерін пайдалану мен сараптау арқылы жылдық өнімділігі 3,3 млн тонна қайта өңделетін шойынға тең домна цехының жобасы
Сусыз карналлит, құрғатылған карналлит, скн пеші, карналлитті хлоратор, анодты хлоргаз, мұнайлы кокс, жылулық, материалдық байланстар
Шойын
Қара металлургия туралы
Металлургия өндірісінің негіздері
"Фенолдар."
Агломерациялық машиналардың автоматтандырылуын жобалау
Материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь