Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және талдау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1 Қаржылық жағдайға талдау жасаудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... 5
1.1 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және бағалау ... ... ... ... ... 5
1.2 Қаржылық жағдайды талдау бағалау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2 “Торғай боксит кен басқармасының” экономикалық сипаттамасы ... ... .13
2.1 Кәсіпорынның қызметіне сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.2 “Торғай боксит кен басқармасы” ашық акционерлі қоғамының төлем қабілеттілігін тұрақтылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
3 Кәсіпорынның тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін талдау ... ... ... 20
3.1 Кәсіпорынның өтімділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
3.2 Кәсіпорынның табыстылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23
3.3 Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..26
4 Кәсіпорынның төлем қабілетсіз қаржылық жағдайын талдау ... ... ... ... ..30
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
Пайдаланған әдебиеттердің тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Кәсiпорынның қаржылық жағдайы – бұл экономикалық категория, айналым процесiндегi капитал жағдайын көрсететiн және берiлген уақытқа субьектiнiң өзi даму қабiлеттiлiгi. Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау өте маңызды үрдiс болып келедi. Өйткенi кәсiпорында бар және мүмкiн болатын қаржы ресурстарын айқындау, оларды тиiмдi қолдану әдiстерiн және кәсiпорынның нақты белгiлi бiр кезеңге қаржылық потенциалын анықтау кәсiпорынның келешектегi қызметiн одан әрi жетiлдiруге немесе тоқтатуға кеңес бередi.
Қаржылық жағдайдың сандық және сапалық параметрлерi кәсiпорынның нарықтағы орын және экономикалық кеңiстiгiнде қызмет ету қабiлетiн анықтайды.
Нарықтық экокномикалық жағдайында қаржы менеджерiнiң қызметi қаржылық талдаумен тығыз байланысты, өйткенi қаржылық жағдайын, баланс өтiмдiлiгiн, қаржылық тәуекелдiлiктерiн есептеу мен талдау әлуеттi банкроттықты бағалау қаржылық талдаудың мақсаты болып табылады.
Мүмкiн болатын тәуекел деңгейiнiң жақдайында кәсiпкерлiк сенiмдiлiгi, кәсiпорынның өмiрлiк iс-әректтерiнiң нәтижелерi көптеген және әр түрлi факторларынан тәуелдi. Олардың iшiнен негiзгi орынды қаржылық стратегияның өңделуiне қаржылық қатынастарының қазiргi деңгейiнде бөлек кәсiпорындардың шаруашылық қызметiнiң қаржылық бақылауының жаңа себептерi қалыптасады. Бұл алдымен қаржылық ресурстар мен соңғы қорытындылар, қаржылық ресурстардың қалыптасу көздерi мен оларды қолдану бағыттары, қолдану тиiмдiлiгiнiң бағалау сәйкестiлiгi бойынша пропорцияның сақталу мен өңделi сұрақтарына байланысты келедi. Мұнда тек қана айналымда бар қаржылық ресурстар туралы ғана емес, сонымен қатар жинақталу және қолдануды жақсарту есебi бойынша айналымға енгiзiлетiн ресурстар жөнiнде де айтылған сөз. Қаржы орбитасына, тиiмдiлiкке қаржылық әсер ету сұрақтары ғана енгiзiледi, бiрақ керiсiнше болуы мүмкiн емес. Қаржы кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiк нәтижелерi ретiнде ғана қарастырылған.
Шарауашылықтанулың қазiргi жағдайында қаржылық тұрақсыздықты тоқтату үшiн (нақты жағдайларда банкроттылық) қаржылық жағдайды уақытындағы және перспективтi түрдегi жорамалау қажет. Оның негiзiнде ағымдағы және инвистицияланған қаржылық ресурстардың көлемiн анықтау ғана қажет емес , сонымен қатар олармен мүмкiндi қамтамасыз етiлудi бейнелеу, қаржылық жағдайдың тұрақтылығын, кәсiпорынның тиiмдiлiгiн, өтiмдiлiк дәрежесiн талдауда аса мәнi зор.
Шаруашылық факторлардың барлық жиынтығы мен анықталатын қаржылық жағдай, кәсiпорынның iскерлiк белсендiлiгi мен сенiмдiлiгiнiң негiзгi сипаттамасы болып саналады. Ол кәсiпорынның бәсекелестiк қабiлеттiлiгiн және оның бiрлескен iскерлiк қызмет етудегi потенциалын анықтайды, шаруашылық iс-iрекеттiң қатысушыларының экономикалық
1 Дұйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г., Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау.Алматы 2001
2 Абрюкина М.С, Грачев А.В, Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: учебно-практическое пособие.М.1998
3 Артеменко Финансовый анализ.М.1999
4 Ашенова А.А. Анализ финансового положения предприятия// Библиотека аудитора 1999,№10
5 Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности, учебник, издание 4-е перераб. М. Финансы и статистика,1997.
6 Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. М.2000
7 Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия.М.2001
8 Бланк И.А. управление прибылью. Киев 1998
9 Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф, Анализ финансовой отчетности для принятия управленческих решений. Москва-Санкт-Петербург 1999
10 Жапаров К.Ж. Учет и анализ: учебное пособие. Алматы 1999
11 Жапаров Т.К. Анализ финансовой отчетности хозяйствующих субъектов. Алматы 1998
12 Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.1998
13 Кеулiмжанов К.К., Әжiбаева З.Н., Қаржылық есеп Алматы 2001
14 Ковалев В.В. Финансовый анализ.М.1998
15 Риноль Ф.Б. Финансовый и управленческий анализ. М.1998
16 Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия.
17 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности М.1998
18 Русак Н. А. Анализ финансовогоположения предприятия Минск 1995
19 Справочник по функционально-стоимостному анализу.М.1988
20 Строжев В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности
21 Чучелов Е.А., Бессанов Н.И. Приемы экономического анализа ,1988
22 Хелферт Э. Техника финансового анализа М.1998
23 Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия М. 1999
24 Чечета А.П. Финансовый анализ.М.1998
25 Құлпыбаев С. Хамбар Б, артанова Н Қаржы Алматы 2007
26 Финансовый анализ фирмы –М.:ИСТ-Сервис, 1994
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
2
3 Экономика және басқару ... ... ... « ... ... ... ... және талдау»
Пән кәсіпкерлік
Мамандық 050506- Экономика
Орындаған:
2
Курстық жұмыстың қорғалуы
___ ___________ 20__ж
Бағасы_________________
4
5 Қостанай, 2011
Мазмұны
Кіріспе.................................................................
..............................................3
1 ... ... ... ... ... Кәсіпорынның ... ... ... және
бағалау....................5
1.2 ... ... ... ... ... ... кен ... экономикалық сипаттамасы.........13
2.1 Кәсіпорынның қызметіне
сипаттама........................................................13
2.2 “Торғай боксит кен ... ашық ... ... ... ... ... ... және төлем қабілеттілігін талдау...........
20
3.1 Кәсіпорынның өтімділігін талдау
............................................................20
3.2 Кәсіпорынның табыстылығын
талдау......................................................23
3.3 Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін
талдау..........................................26
4 Кәсіпорынның төлем қабілетсіз қаржылық ... ... ... ... – бұл ... категория, айналым
процесiндегi капитал жағдайын көрсететiн және берiлген уақытқа субьектiнiң
өзi даму қабiлеттiлiгi. Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау өте ... ... ... ... кәсiпорында бар және мүмкiн ... ... ... ... ... ... ... және кәсiпорынның
нақты белгiлi бiр кезеңге қаржылық потенциалын анықтау ... ... одан әрi ... немесе тоқтатуға кеңес бередi.
Қаржылық жағдайдың сандық және сапалық параметрлерi кәсiпорынның
нарықтағы орын және ... ... ... ету ... ... ... ... менеджерiнiң қызметi қаржылық
талдаумен тығыз байланысты, өйткенi қаржылық жағдайын, баланс өтiмдiлiгiн,
қаржылық тәуекелдiлiктерiн есептеу мен талдау ... ... ... ... ... болып табылады.
Мүмкiн болатын тәуекел деңгейiнiң жақдайында кәсiпкерлiк сенiмдiлiгi,
кәсiпорынның өмiрлiк ... ... ... және әр ... ... ... iшiнен негiзгi орынды қаржылық стратегияның
өңделуiне қаржылық қатынастарының қазiргi деңгейiнде ... ... ... қаржылық бақылауының жаңа себептерi қалыптасады. Бұл
алдымен ... ... мен ... ... ... ... көздерi мен оларды қолдану бағыттары, қолдану тиiмдiлiгiнiң
бағалау сәйкестiлiгi бойынша пропорцияның сақталу мен ... ... ... ... тек қана ... бар ... ресурстар туралы
ғана емес, сонымен қатар жинақталу және ... ... ... ... енгiзiлетiн ресурстар жөнiнде де айтылған сөз. Қаржы орбитасына,
тиiмдiлiкке қаржылық әсер ету сұрақтары ғана енгiзiледi, ... ... ... ... Қаржы кәсiпорын қызметiнiң тиiмдiлiк нәтижелерi ретiнде
ғана қарастырылған.
Шарауашылықтанулың ... ... ... ... ... (нақты жағдайларда банкроттылық) қаржылық жағдайды уақытындағы ... ... ... ... Оның ... ... және
инвистицияланған қаржылық ресурстардың көлемiн анықтау ғана ... емес ... ... олармен мүмкiндi қамтамасыз етiлудi бейнелеу, қаржылық
жағдайдың тұрақтылығын, кәсiпорынның ... ... ... аса мәнi ... ... ... ... мен анықталатын қаржылық
жағдай, ... ... ... мен ... ... болып саналады. Ол кәсiпорынның ... ... оның ... ... ... етудегi потенциалын анықтайды,
шаруашылық iс-iрекеттiң қатысушыларының экономикалық мүдделерiн ... ... ... ... Ең ... мәселелердiң бiрi менiмше ол-
кәсiпорынның тұрақтылығына талдау жасау. ... ... ... ... қабiлетiне әкеледi, ағымдағы және ... ... ... ... ... ... ал ... терең деңгейiнде банкроттылыққа әкеледi.
Қаржылық талдау кәсiпорынның болашақ потенциалын ... ... ... және ... кезiндегi қызметiнiң есеп беруде көрсетiлген
қаржылық жағдайы мәлiметтерiн зерттеуде негiзделген процесс болып табылады.
Талдау ... ... ... ... Ашық ... ... ... боксит кен басқармасы” болып табылады.
1 Қаржылық жағдайға талдау жасаудың теориялық ... ... ... ... талдау және бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау мәселесі туралы әр ... өз ... бар. ... тоқталып кететін болсақ Савицкая Г.В.
көз қарасы бойынша, шаруашылық ... ... - ... ... ... [7]. Ол ... процестерді және құбылыстарды
макродеңгейде зерттейді және микродеңгейді нақтылы экономикалық талдау. ... ... ... тану үшін ... Бұл ... туындауы
келесі де жатыр, өндірістік ... ... ... ... ... ... өсуі. Жалпылама әр қилы шаруашылықтың қызметін
талдаусыз күрделі экономикалық процестермен басқару, оптималдық шешімдер
қабылдау ... ... ... ... ... ... өз қызметін
қаржыландыру қабілеттілігін айтамыз. Қаржылық жағдай тұрақты есем ... бола ... ... ... ... ... ... қызметін қаржыландыру қабіллеттілігі оның жақсы ... ... ... ... ... жағдайы оның өндірістік,
коммерциялық, қаржылық қызметінің нәтижесімен байланысты.
Егер өндірістік ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайына жақсы әсер етеді және керісінше. Жоспар
орындалмаған ... ... ... ... құны өседі, түсім азаяды,
пайда кемиді нәтижесінде кәсіпорынның қаржылы ... және ... ... ... ... ... үшін ... қаржымен қалай жұмыс
істейтінің білу керек, капитал құрлымы және ... болу көзі ... ... екенін білу керек.
Ришар Ж. пікірі бойынша кіріс, сенімділік, жойылымдылық, қауып - қатер
деңгейі көз қарастарынан қызметтің ... ... ... ... бәсекелестік ортада өте қажет [16]. Кірісті максималды көбейткенде
және шығынды азайтқандағы ұсыныстар жасағанда нақты ... ... ... ... ... қаржылық шаруашылық қызмет нәтижелерін
талдау экономикалық саясатта нақты бағыттар ... ... оның ... анықтауға, және оларды жоюға бағытталған
ұсыныстар жасау. ... ... ұзақ ... ... ... даму ... ... мүмкіндік береді. Кәсіпорынның жұмысын
жетілдіру жєне жақсарту туралы ұсыныстар жасауға мүмкіндік береді. ... ... - ... және ... ... ... пайдаланады.
Талдаудың болмауы немесе жетілдірмеген талдау ... ... ... ... ... ... Русак, В.А. Русак "Қаржылық жағдай" түсінігіне мынандай сипаттама
береді, кәсіпорынның қаржылық жағдайы өндірістік, коммерциялық, және басқа
қызметтің дұрыс жұмыс ... ... ... ... етілуін,
оларды мақсатты және тиімді орналастыру және пайдалану, қаржылық ... ... және ... ... ... ... ... Ковалев пікірі бойынша кәсіпорынның ... ... ... үлестіруде және пайдалануда көрініс табады [12].
И.Т. Балабанов айтқандай, шаруашылық субъектінің қаржылық ... ... ... бәсеке қабілеттілігінің сипаттамасы (яғни төлем
қабілеттілігінің, несие ... ... және ... ... мемлекет және басқа ... ... ... орындау [5]. Шаруашылық субъектінің қаржылық талдауы келесі
талдауларды кіргізеді: кірістің және тиімділіктің, қаржылық тұрақтылықтың
несие қабілеттіліктің, капиталды ... ... өзін -өзі ... ... өз ... ... дейді, кәсіпорынның қаржылық жағдайы
– бір қатар көрсеткіштермен сипатталатын оның ... және ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдай – бұл тұрақты төлем
қабілеттілік, абсолютті қаражатпен толық ... және ... ... есептеулерді қатаң ұйымдастыру және де тұрақты қаржылық базаның
болуы[10].
Кәзіргі экономикалық жағдайда әр шаруашылық субъектінің қызметінде О.В.
Ефимованың айтуы бойынша, оның ... ... ... ... қатынастар қатысушыларының ықпалының объектісі болып табылады.
В.В. Ковалев айтуы бойынша талдау қаржылық ... бар ... ... және ... әдісі болып табылады, оның ... ... ... ... және ... қаржылық жағдайын бағалау;
- қаржымен қамтамасыз етілген позициясында кәсіпорынның мүмкін және
мақсатты даму қарқынын бағалау;
- қаражаттың мүмкін көзін табу және ... ... ... ... ... ... болжау[12].
Бланк келесіге тоқталады, қаржылық жағдай – қаржы ресурстарының болуын,
орналасуын және пайдалануын бейнелейтін көрсеткіштер жиынтығы [7].
Ал Дюсембаев К.Ш. ... ... ... басқару шешімдерді
қабылдаған кезде кәсіпорынның алынған пайда мөлшерін бөліп қана қоймай,
оның кірістігін де білу ... Ол оның ... ... ... де ... ... ... Қазіргі күнге пайдамен қатар
үлкен маңызды ... ... ... ... ... ... алады. Осымен байланысты оның қаржышаруашылық қызметінің соңғы
дамуын баланстық пайда деп атамайды, ал ... ... ... ... ... оның экономикалық мәнін көрсету керек[9].
Барлық көрсетілген анықтамалар қаралып жатқан түсініктің мағынасын
ашпайды, бірақ әр ... ... ... ... қаржылық жағдай әр түрлі
көрсеткіштерді есептегенде табылады. Нәтижесінде ... ... ... ... және ... ... дегеніміз кәсіпорынның тоқтаусыз жұмыс істеуі
және төлеу міндеттемелерін орындау қабілеттілігі. Осыдан К.Ш.Дюсембаева,
С.К.Егибердиева, ... осы ... ... ... қаржылық жағдай анықталған бір уақытқа кәсіпорынның ... ... және оның ... ... ... ... ресурстармен қамтамасыз етілуін және ... ... ... ... ... ... әр әдебиеттерде әр түрлі жазылады. Бір
авторлар қаржылық тұрақтылық деп қызмет процессінің тоқтаусыз қаржылық
қамтамасыздылығын айтады.
Басқалары ... ... ... ... ... арқылы активтерге
салынған қаражатты жабатын, аяқталмаған дебиторлық және кредиторлық ... және өз ... дер ... ... ... ... негізгі мақсаты Риноль айтқандай – қажетті ... алу, олар ... ... ... объективті баға
береді: оның кірісі мен шығысы, актив және ... ... ... ... және кредиторлармен есептеуінде [15].
К.Ш.Дюсембаев қаржылық талдаудың негізгі функциялары анықтаған:
- қаржылық жағдайдың, қаржылық нәтиженің, ... ... ... және ... ... ... ... нәтиже және жеткен жағдайдың себептері және факторларын
анықтау;
Қаржы жүйесінде қабылданатын ... ... ... ... экономика жағдайында қаржылық жағдайды ... ... ... ... етуімен, өзінің өндірістік – кәсіпкерлік
қызметімен меншік иелер, ... ... ... ... ... үшін әр бір ... ... акционерлік қоғам
қажетті негізгі құралдармен бөлінген. Оларды ... мен ... ... ... қырын сипаттайды. ... ... ... қабілеті оның қаржылық жағдайының жақсы
екендігін дәлелдейді.
Қаржылық жағдайына ... ... ... ... ... ... қалыптасыру құралдары мен көздері арасындағы сәйкестікке;
3) қаржылық, есеп айырысу және несие тәртібінің сақталуына;
4) ... мен ... ... ... жай-күйіне;
5) меншікті қаржы мен банк несиелерінің болуына;
6) дебиторлық және кредиторлық қарыздардың жай-күйіне;
7) қаржылық ... ... ... айқындауға жалпы баға беріледі.
1.2 Қаржалық жағдайды талдау бағалау әдістері.
Нарықтық қатынастың қалыптасуы шаруашылық қызметін ... ... ішкі ... және ... (қаржылық талдау) талдау деп бөлуді
қажет етіп отыр. Талдаудың бұл ... ... ... ... көздері бар.
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, есеп ... екі түрі ... ... ... ... ... ... ұйымдары
мен үкімет органдарын кәсіпорынның жұмыс жағдайы мен оның қаржылық жағдайы
және есепті ... ... ... ... ... үшін
қаржылық газеттер мен бюллетендерде, арнайы анықтамаларда ... ... есеп ... ... ... көбіне, есепте субъектінің шаруашылық
қызметін ... ... ... даму бағыты мен оның ... ... ... ... ... ... ... жариялайды. Есеп берудің екінші түрі – басқару талдауы, бұл
кәсіпорын шығаратын өнімдердің жеке түрлерінің өзіндік құнының ... ... ... ... ... тауардың мөлшерден тыс
шығарылып, өтпей қалуына ... ... ... ... басқа тұлғалар үшін жабық есеп болып табылады. Ішкі ... ... ... ... мен ... болу ... бойынша
шығындар сияқты жеке бөлімшелердің жұмыс нәтижелерін сипаттайтын маңызды
есеп түрлері болады. Кәсіпорынның жеке бөлімшелеріндегі шаруашылық ... ... ... мен нәтижелерді салыстыру, кім ... ... ... ... ... және ... ақы төлеуде қандай да ... ... Ішкі ... ... ... ал ... талдау қаржылық есеп
негізінде жүргізіледі. Бүгінгі таң-дағы нарыққа өту кезеңінде ... ... ... жаңа ... ... ... мерзімді баспасөздерде, сондай-ақ жеке басылымдарда
қаржылық талдауды ... ... ... ... ұсыныстар жарық
көрді. Бұл еңбектің авторлары кәсіпорынның қаржылық жағдайын және ... ... ... әр ... ... ұсынып отыр[12].
Бұл әдістемелердің көпшілігінде олардың маңызды ерекшелігі болып табылатын,
кәсіпорынның ... ... ... ... тәжірибеде қолданылмаған
жаңа көрсеткіштерінің жүйесін толық талдауда.
Ондаған жылдар бойы ... ... ... және ... ... ... қаржылық жағдайды талдаудың қалыптасқан әдісінің,
шаруашылық ... ... ... ... істеу жағдайында және
негізінен орталықтандырылған көздерден қаржыландырылатын мемлекеттік меншік
үшін, сондай-ақ ... ... ... ... пассивтер), айналым
қаражаттарын және басқаларды мөлшерлеу мақса-тында қолданылғаны түсінікті.
Бұл жағдайлар шаруашылық жүргізудің тиімділігіне бағытталған басқарушылық
шешімдерді ... ... ... ... отырады және нарықтық
қатынастар және кәсіпшілік қызметпен мүлдем үйлеспейді.
Бұрынғы қолданылып келген ... ... әр ... баптардың
мәндері, баланс бөлімі мен топтарының ... ... ... ... ауытқуын зерттеу, бұл ... ... ... ... қалай әсер етуін зерттеу
шешуші роль атқарды. Жаңа қаржылық есептің маңызды ерекшеліктерінің бірі ... ... ... мен ... жоқтығы болып табылады.
Нарық жағдайында қаржылық жоспарлау кәсіпорынға оның қызметі жөнінде
көптеген параметрлерді сырттан бекітетін ... ... ... Ол, ең ... ... ... қарқынды өзгеріп
отыратын нарықтық коньюнктура жағдайында өзінің хал-жағдайын нығайтуға
ұмтылатын ... ... ... ... ... ... жасауға қызмет етеді. Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану
кәсіпорынның өз ... ... ... ... ... құпияға айналады. Жоспарланған нормативтерден ауытқуды талдау,
кәсіпорынның ішкі талдауының ... ... ... ... ... ... негізделген қаржылық жағдайды талдау, сыртқы талдау сипатына ие
болады, яғни бұл кәсіпорынның қызметі ... ... ... ... есеп ... ... осы ... мүдделі
контрагенттерінің – меншік иесі немесе мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... ... ішкі талдау
әдістемесі, әрбір кәсіпорын үшін тек ... ... ... ғана ... ... ... қаржылық есепті сыртқы
пайдаланушылардың ... ... ... ... ... үшін ... ... тәжірибесі қаржылық есепті оқудың негізгі
ережелерін қалыптастырды. Олардың ішінен алты ... ... ... ... ... ... ... талдау;
3) трендтік талдау;
4) салыстырмалы талдау;
5) факторлық талдау
6) ... ... ... ... талдау – есепті берудің әрбір ... ... ... Ол ... кезеңдегімен салыстырғандағы бухгалтерлік
есептің түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын анықтауға
мүмкіндік береді.
Тікелей (құрылымдық) ... - ... есеп ... ... ... ... айқындай отырып, қорытынды қаржылық көрсеткіштердің
құрылымын анықтау. Ол жалпы ... ... оның ... бойынша қорытынды
көрсеткіштегі жеке баптардың үлес салмағын анықтауға мүмкіндік береді.
Мысалы, ұзақ және ағымдағы ... ... ... ... ... ... ... үлес салмағы және тағы басқалар.
Тікелей және көлденең талдаулар бірін-бірі ... ... да ... ... үлгі ... ... оның жеке
көрсеткіштерінің динамикасын да сипаттайтын кестелерді жиі жасайды.
Трендтік талдау барлық көрсеткіштер 100% деп ... ... ... ... ... ... салыстырмалы ауытқуын
есептеуге негізделеді. Басқаша айтқанда, ... ... ... ... бір ... ... ... салыстыруды және трендті, яғни жеке
кезеңдердің дербес ерекшеліктері мен кездейсоқ әсерлерінен ... ... ... ... ... ... болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы қалыптасады, ал
одан ... ... ... ... ... ... ... экономика жағдайындағы көбірек таралған
әдісі әр ... ... ... ... ... ... салыстырмалы шамалар болып табылады, ... ... ... ... ... ретінде алып, ал екіншісін ... ... ... ... ... ... ... баптарының арасында болатын өзара байланыстарға негізделген. Олар
кәсіпорынның ... ... ... ... ... үшін ... ... табылады және де олар талдау нәтижесінде талдау ... ... ... ... ... екі ... ... өзара
математикалық қатынастарды көрсетеді.
Шешімдер қабылдау үшін сәйкес коэффициенттерді ... ... ... ... ... болады. Бұл – қатынастарды талдаудың ең
қиын аспектісі, ... ол осы ... ... ... ... мысалы,
саладағы жалпы экономикалық жағдайлар, кәсіпорын басшылығының саясаты және
басқалар. Қатынастарды үлкен ... ... ... ... тек ... ... алымына да, бөліміне де әсер етуі мүмкін. Негізінен ... ... ... ... ... ... қатынаспен
салыстырылады. Қатынасты талдау болашаққа бейімделуі тиіс.
Қатынасты талдаудың ... ... ... да ... жоқ, ... ... мәні ... және диагностика үшін индикатор болып
табылмайды. Әлдеқайда тереңдетілген талдау, қатынас ... ... ... ... ... ... ... деңгейіне келесілер әсер
етеді, жекелеген кәсіпорындардың ерекшіліктерін орташа салалық мәліметтер.
Сондай-ақ өткен жылдардағы нақты қол ... ... ... ... оның сол өткен жылдар жағдайы үшін қолайлы болып, бірақ қазіргі және
болашақтағы жағдайлар талаптарына сәйкес ... әсер ... ... ... ... ... жүргізудің
шетелдік тәжірибесін механикалық түрде көшіріп алу, көп ... ... бұл ... ... ... өз ... ... Нәтижесінде бір көрсеткіштердің мүмкін болатын маңызы тралы
берілген кеңестер кейбір кезде расталмайды. Дегенмен, ... ... ... ... көрсеткіштерді зерттеу қажет болады, себебі
ол болып жатқан жағдайларды түсінуге және де ... тек ... ... емес, сонымен қатар болашақта да дұрыс бағалауға мүмкіндік береді.
Әлдеқайда кең таралған және ... ... ... ... қаржылық тұрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік.
Салыстырмалы (кеңістіктік) ... – бұл ... ... бөлімшелердің және цехтардың жекелеген көрсеткіштері бойынша
есебінің құрама көрсеткіштерін шаруашылық ішіндегі ... ... ... ... ... салалық және орташа ... ... бар ... фирмалардың көрсеткіштерімен
салыстырғандағы шарашылық аралық ... ... ... талдау – бұл жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды
көрсеткішке тигізетін әсерін зерттеудің детерминдік ... ... ... көмегімен талдау. Сонымен қатар факторлық ... ... оның ... ... ... – тура, ал
оның жеке элементтерін жалпы қорытынды көрсеткішке ... ол ... ... ... ... әдістермен қатар, қаржылық жағдайды талдауда
экономикалық (элиминирлеу, баланстық үйлесу және тағы басқа), ... және ... ... ... ... және ... шама, графиктік және индекстік әдістер, корреляция, регрессия және
тағы басқа) дәстүрлі тәсілдері қолданылады. Белгілі бір ... ... ... түрлі әдістер мен тәсілдерді ... ... ... ... терең талдау жасауға және шаруашылық
субъектісінің қаржылық тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... береді.
Айта кеткен жөн, кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізудің
дәйектілігі ... ... ... ... зерттеулердегі
авторлардың ұсыныстары оқырмандардың назарын аударады.
Жалпы редакциясын В.И. ... ... ... ... ... ... ... ұжымы кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдауды алдымен оның активтері мен пассивтерін тадаудан
бастау ұсынылады, содан ... ... ... қабілеті мен қаржылық
тұрақтылығын, сондай-ақ активтердің қайтарымдылығын талдауға және ... ... ... ... ... ... ... (17).
О.В. Ефимов өзінің “Қаржылық жағдайды қалай ... ... ... ... ... әрбір шаруашылық жүргізушінің маңызды
міндетінің бірі ... ... және де ... ... ... ... ... баға беруге мүмкіндік беретін мүліктік ... ... ... ... Лоханина мен З. К. Золкина (19) алдымен есеп беруді құрастырудың
сапасын тексереді, ... ... оны ... ... ... негізінде
кәсіпорынның қаржы жағдайын бағалайды, одан кейін кәсіпорынның мүліктік
жағдайына және оның қалыптасу көдеріне, ... ... және ... тереңдетілген талдау жасайды.
Кәсіпорынның қаржы жағдайын талдаудың соңғы (ерекше) әдістемесін А. ... пен Р. С. ... ... Ол ... келесі бөліктерінен
тұрады: қаржылық жағдайдың жалпы бағасы және есепті кезеңдегі оның өз-
герісі; ... ... ... ... ... өтімділігін
талдау; кәсіпорынның іскерлік белсенділігін және төле қабілетін талдау.
Қаржылық жағдайды және оның есепті кезеңдегі ... ... ... ... ... сондай-ақ қаржылық тұрақтылықтың
абсолюттік көрсеткіштерін талдау, олардың ойынша, ... ... ... ... ... ... тиісті оның негізгі бастапқы
пунктін құрайды. Баланс өтімділігін талдау, тұрақтылықты талдаудан туындап,
ағымдағы төлеу ... ... ... төлем қабілеті мен
қаржылық тепе-теңдіктің сақталу ... ... ... ... тиіс.
В.А. Андреев (20) және В. В. Ковалев (21) кәсіпорынның ... ... ... ... екі ... ... ... ұйымдастыруды
ұсынады: экспресс-талдау және тереңдетіп талдау. Экспресс-талдаудың ... – бұл ... ... даму ... және қаржылық
жағдайын бағалау болып табылады. Оның шеңберінде ... ... ... жай қол жеткізуге мүмкіндік беретін негізгі көрсеткіштердің аздаған
санының динамикасына есеп, бақылау және талдау жүргізіледі.
Тереңдетіліп ... ... ... ... ... толықтырады және дәлелдейді. Оның мақсаты – шаруашылық субъекті-
сінің ... ... ... оның ... ... ... ... сондай-ақ кәсіпорынның болашақтағы даму мүмкіндіктеріне соңғы
толық баға беру болып табылады.Осыған ... ... ... ... ... байланысты.
Қорыта айтқанда, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдауда аудиторлық түрлі
әдістер мен тәсілдерді қолдануға еркі бар.Оларды ... ... ... ... ... ... қаржылық жағдайға терең, жан-жақты әрі
кешенді талдау жүргізе алады, сондай-ақ объективті және анық баға ... ... ... мен ... ... өсуі жөнінде
ұсыныстар дайындайды.
2 “Торғай боксит кен ... ... ... Торғай боксит кен орнынының қызметіне сипаттама
Торғай боксит кен орны 1956 ... ... ашық ... ... ... пен отқа төзімді сазды және 1986 ... ... ... ... өндіріп алады. «Торғай боксит кен орны» ААҚ Бір
немесе бірнеше адам құрған, жарғылық қоры құрылтай құжаттарымен ... ... ... ... ... акционерлік қоғам
түріндегі ұйымдық – құқықтық формасы. Қоғам өз ... ... ... ... және ... міндеттемелері бойынша жауап
бермейді «торғай ... кен ... ААҚ ... ... акционер жауап
бермейді және өзіне тиесілі акциялар құнының шегінде қоғамның қызметіне
байылынысты зияндарға тәукел ... ... ... кен ... ААҚ ... бөліндерінен басқа өндірістік, цех, бригада, бөлімшелерінен
тұрады. ... ... ... ... ... ... ... офисінен басқарылады. «Торғай баксит кен орны» ААҚ
басқарудың ұйымдастырушылық ... ... ... ... 1 ... ... кен ... ААҚ басқарудың ұйымдастырушылық
құрылымы
“Қазақстан Алюминийі” құрамында Торғай боксит кен орны Павлодар ... ... және ... да кәсіпорындарды келесі өнімдерді өндіре отырып
шикізатпен қамтамасыз етеді:
1. Бокситтер:
- МБ Маркалары – ... Орал мен ... ... АБ Маркалары – саз жерді өндіріп алу үшін АҚ “ПАЗ” ;
2. Отќа төзімді саз:
- МРЗ –50 ... 10 – 20, 20 - 40, 40 – 70 мм ... – 661 РК 6479 26 – ... ... ... ... “Санкт - Петербург” ќаласының
“Гипроникель” институтының ... ... ... ... ... ... ... карьерларда комбинациялық кесте ... ... ... ... ... ...... карьерінің
эксплуатациясыда Санкт – Петербург қаласының “Гипроникаль” институтының
орындаған жұмыс жобасына сәйкестендіріліп жүзеге асырылады. Кен ... ... ... ... тау ... ... ... СБШ – 250 станогымен жүзеге ... ... тау ... ... ЭКГ – 5 ... ал транспортировкасы – “БелАз –
7548” автомосвоилдарымен жүргізіледі.
2008жылы кәсіпорында 1688, ал ... 1694 адам ... ... бұл ... кәсіпорында еңбекшілер санының өскенін көрсетеді.
Жалпы кәсіпорында негізінен өндірістік жұмысшылар тізімінде машинистер,
эксковатор машинистерінің көмекшілері және технологиялық ... ... ... 2009 жылы ... ... 42,8 ... 2010
жылы еңбек өнімділігі 42 төмендеді. Еңбек өнімділігінің 2010 жылы 2009
қарағанда төмендеуі тау ... ... ... ... ... ... Орындалмау себептері болып: негізгі тау ... ... және ... ... ұзақ ... ... ... жабдықтар болып отыр.
Тауарлық өнімнің 2010 жылды 2009 жылмен салыстырғанда 84,2 немесе 48758
мың теңгеге азайғанын ... ... ... ... ... Отқа төзімді сазды өндіріп алу 48 мың тоннаға келесі ... ... -23612 ... –45 15966 ... – 49 8422 ... МБ ... өндіріп алу 10.000 тоннаға немесе 21027 мың теңгеге
азайды.
Осы кестеден біз Торғай боксит кен ... ... өнім ... ... ... өнім ал басқа өнімдерге қарағанда көп ... ... ... ... ТРБУ өнім ... жыл |2010 жыл ... ... ... ... ... ... |
| ... |н (мың |(мың га |(ақша/бартер%|-ген |(мың га|(ақша/бартер%|
| | ... ... |(мың ... |
| | | | | ... |) | |
|1 ... |288,1 |417028 ... |250,4 ... |
| |Төзімді | | | | | | |
| |саз | | | | | | |
|2 ... |24966,2 ... |1,5 |4333,6 |100/80 |
| ... | | | | | |
| |МБ | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... |- ... |- |375750 |- ... 1 ... ... келе ... 2009 жылы 288,1 мың
тонна отқа төзімді сазды және МБ бокситін 8,4 мың ... ... 2010 ... отқа ... ... ал МБ ... 1,5 мың тонна ғана, яғни 2009
салыстырғанда аз ... ... ... кен ... ашық ... ... ... тұрақтылығын талдау
Егер кәсіпорынның жалпы активтері ұзақ мерзімді және ... ... ... ... онда ол ... ... ... есептеледі.
Баланстың өтімділігін сипаттау үшін есепті кезең ішінде ақша қаражаттар,
өтімді активтердің жедел міндеттемелерді ... ... ... ... ... терең зерттеу үшін бухгалтерлік
баланстың қосымшалары және есеп ... ... ... ... ... қаржылық тәртібін бұзу, есеп айырысу
шотына ақша қаражаттарының түсуінің іркілісі, ... ... ... үрдістерімен сипатталады. Дағдарысты ... ... ... ... ... ... ... тұратын өтелмеген
төлемдерімен (мерзімі өткен банк ссудаларымен, жеткізіп берушілерге мерзімі
өткен берешекпен, бюджетке мерзімінде төленбеген ... ... ... ... ағымдағы активтері қысқа мерзімді
міндеттемелерінен көп болса, онда ол ... ... ... Сонымен қатар
кәсіпорынның қаржылық қызметін тиімді басқару үшін ақша ... гөрі ... ... ... алу қажет.
Кесте 2
Қаржылық тұрақтылықты талдау
| ... ... ... ... ... |мың ... |мың ... тенге|(+;-) |
|А |1 |2 |3 |4 ... ... |43477 |40241 |35035 |8442 ... тыс ... |1288357 |1501370 |1137076 |-151281 ... айналым |-1244880 ... ... |142839 ... ... | | | | ... ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... | | | | ... үшін ... ... ... ... |142839 |
|және ұзақ мерзімді көздерінің | | | | ... | | | | ... ... қарыз |- |- |- |- ... | | | | ... ... үшін | | | | ... ... ... ... |-1461129 |-1102041 |142839 |
|шамасы | | | | ... мен ... ... |350983 |420685 |166730 |-184253 ... | | | | ... айналым құралдарының | | | | ... ... | | | | ... ... ... |-1268771 |327092 |
Кесте 2 жалғасы
|А |1 |2 |3 |4 ... ... үшін | | | | ... және ұзақ ... ... |-1881814 |-1268771 |327092 |
|көздерінің артықшылығы(+) | | | | ... ... | | | | ... қалыптастыру үшін | | | | ... ... ... |-1595863 |-1881814 ... |327092 ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... үш | | | | ... ... |(0; 0; 0) |(0; 0; 0)|(0; 0; 0)|- ... жағдайды тұрақтандыру үшін қажет:
1. Меншікті капиталдың үлесін көбейту;
2. Қосымша қарыз қаражаттарын тарту;
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының ... ... ... ... Олар баланс активінің және пассивінің абсолютті
көрсеткіштерінің қатынасымен есептеледі. Қаржылық коэффициенттерді ... ... ... ... ... ... ... кезең және
бірнеше жыл ішінде өзгерістерді зерттеу арқылы жүзеге асырылады.
Кәсiпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау кестесiнiң мәлiметтерiнен
көрiнiп ... ... ... талдауда негiзгi тауарлы-
материалдық қорларды қалыптастыру үшiн ... және ұзақ ... , ... ... ... үшiн ... жалпы шамасының, тауарлы-материалдық қорларды қалыптастыу үшiн
меншiктi және ұзақ ... ... 3 жыл ... да ... ... ... да кәсiпорынның қаржылық ... ... ... (0;0;0) ... ... Бұл яғни ... ... тұрақсыз немесе дағдарыс алдындағы кезеңiн
сипаттайды.
Кесте ... ... ... ... ... |2008жыл |2009 жыл |2010 ... |
| | |Мың ... ... ... |
| | | | ... ... |
|А |3 |4 |5 |6 ... | | | | |
|1 ... ... |1853515 |2201339 |1453054 |-400461 |
|2 ... құралдар |43477 |40241 |35035 |-8442 |
|3 ... ... |1810038 |2161098 |1418019 |-392019 ... 3 ... |1 |2 |3 |4 ... |Ұзақ мерзімді несиелер |- |- |- |- ... ... ... ... |- |- |- |- ... ... мерзімді несиелер |- |- |- |- ... ... ... |1805553 |2161053 |1417969 |-387584 |
|4 ... тыс ... |1288357 |1501370 |1137076 |-151281 ... ... құралдар |1198416 |1485707 |1106861 |-91555 ... ... ... |89941 |15663 |30215 |-59726 |
|5 ... айналым құралдар |-1244880 |-1461129 |-1102041|142839 |
|6 ... мен ... |353291 |424412 |169975 |-183316 ... |Өндірістік қорлар |323874 |395296 |146955 |-176919 ... ... |29365 |28813 |22621 |-6744 ... ... өндірістегі |52 |303 |399 |347 |
| ... | | | | |
|7 ... ... есеп |4538 |7966 |6107 |1569 |
| ... және басқа | | | | |
| ... | | | | |
|8 ... ... |0,02 |0,02 |0,024 |0,004 |
| |(Ка) | | | | |
|9 ... және ... |41,6 |53,7 |40,47 |-1,13 |
| ... арақатыс | | | | |
| ... ... | | | | ... ... және ... |0,28 |0,29 |0,15 |-0,13 |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | ... |Ептілік коэффициенті (Км) |-28,63 |-36,3 |-31,45 |-2,82 ... ... мен ... |-3,52 |-3,44 |-6,48 |-2,96 |
| ... ... | | | | |
| ... ету ... | | | | |
| |(Ко) | | | | ... ... ... |0,88 |0,87 |0,89 |0,01 |
| ... ... | | | | ... ... ... ... |0,6 |0,67 |0,76 |0,16 |
| ... коэффициенті (Кос) | | | | ... ... ... |0,19 |0,19 |0,11 |-0,08 |
| ... ... ... | | | | |
| ... (Кмос) | | | | ... ... мен ... |-2,2 |-2,08 |-3,4 |-1,2 |
| ... көздерінің | | | | |
| ... ... (Каз) | | | | ... ... ... ұзақ |- |- |- |- |
| ... ... коэффициенті | | | | |
| |(Кд) | | | | ... ... ... ... ... ... ... талдаудың маңызы өте зор, өйткенi тұрақтылық
көрсеткiштерiн талдау кәсiпорынның қандай тиiмдi ... ... ... мүмкiндiк бередi. Талдамалық кестесiнен ... ... ... ... 2008 жылы 0,02 ... ... жылы 0,024 ... яғни 0,004-ке өстi, ... бұл ... шегi 0,5-0,6 ... ... яғни ... ... ... құралдар үлесi қашлыпты шамаға тең емес. Ал ... және ... ... ... ... ... мешiктi құралдарға
бөлу арқылы табылады және оның мәнiне 2002 жылы 41,6 болды, ал 2010 ... ... 40,47 ... Тағы бiр ... яғни мобильды және
иммобильды құралдарының арақатынас коэффициентi ағымдағы ... тыс ... бөлу ... ... мәнi 2008 жылы 0,28 ... жылы ол ... төмендеп, 0,15 құрады. Өндiрiстiк бағыттағы ... ... мен ... ... тыс ... ... жалпы
кәсiпорын мүлiгiне бөлу арқылы анықталады. Бұл ... ... ... ... ... ... Ал оның қалыпты мәнi 0,5
жоғары болса, бiздiң мысалымызда ол 2008 жылы 0,88 ... 2010 жылы ... ... ... ... ... коэффициентi мүлiктегi негiзгi
құралдардың үлесiн сипаттайды, ал қалыпты шегi бұл ... ... ал 2008 жылы ... ... ол мән 0,6 ... 2010 жылы 0,76
болды, бұл тиiмдi деңгей болып саналады. Мүлiктегi материалдық айналым
құралдар ... ... ... ... қорлар мен шығыдар
үлесiн бiлдiредi және 2008 жылы 0,19, ал 2010 жылы 0,11 ... ... ... кәсіпорынның өтімді активтері ағымдағы
міндеттемелерінен артық болады. Бұл ... ... ... ... және ... ... өтеу ... мүмкіндік береді.
3 Кәсіпорынның тұрақтылығын және төлем қабілеттілігін талдау
3.1 Кәсiпорынның өтiмдiлiгiн талдау.
Баланс өтiмдiлiгін талдау өтiмдiлiгi бойынша ... ... ... бойынша топтастырылған пассив мiндеттемелерiмен ... ... және ... ... топтастыру өтiмдiлiгi жоғарыларынан
өтiмдiлiгi төмендерiне қарай, яғни өтiмдiлiктiң ... ... ... ... ... ... ... яғни мерзiмдерiнiң төмендеу
тәртiбiне қарай қатаң тәртiппен жүзеге асырылады.
Кесте 4
Өтімділік көрсеткіштерін талдау
|№ |Баланс баптары және |2008 жыл ... жыл ... ... |
| ... ... |мың ... ... |(+;-) мың |
| |коэффициенттері | | | ... ... |1 |2 | 3 |4 |
|1 ... |4538 |7146 |6107 |1569 |
|2 ... ... шоты |- |820 |- |- |
|3 ... ... |4538 |7966 |6107 |1569 |
| ... | | | | |
|4 ... ... |207329 |267591 |139836 |-67433 |
|5 ... ... |211867 |275557 |145943 |-65924 |
| ... құнды қағаздардың| | | | |
| ... | | | | |
|6 ... мен ... |353291 |424412 |169975 |-183316 |
|7 ... құралдардың |565158 |699969 |315978 |-249180 |
| ... | | | | |
|8 ... ... |1805553 |2161053 |1417969 |-387584 |
|9 ... ... мерзімді |4485 |45 |50 |-4438 |
| ... | | | | |
| | | | | | ... ... ... |1810038 |2161098 |1418019 |-392019 |
| ... | | | | |
| ... | | | | ... |Абсолюттік өтімділік |0,002 |0,003 |0,004 |0,002 |
| ... ... | | | | ... |Тез ... |0,11 |0,12 |0,10 |-0,01 |
| ... (Кл) | | | | ... көрсеткiштерiн талдау кестесiнiң мәлiметтерi бойынша ... ... ... сипаттайтын 3 негiзгi ... ... ... ... ... ... 0,002-ге 2008 жылы тең, ал қалыпты мәнi 0,2-0,5 ... ... 2010 ... назар аударсақ ол 0,002-ге өсiп, сәйкесiнше 0,04
құрады. Тез ... ... ... онда оның 2008 жылы ... ... ... болады. Ал 2010 жылы 0,01 төмендеп, 0,10
құрағанын ... ... ... өтеу ... яғни ... коэффициентi 2008 жылы 0,3 болса, 2010 жылы 0,1-ге азайып ... көре ... ... ... талдау
| |2008 |2010 | |2010 |2010 ... ... (+) |
| |Жыл |Жыл | |Жыл |Жыл ... ... ... ... ... мың тенге |
| |мың |мың | |мың |мың | |
| ... ... | ... ... | |
| | | | | | |Жыл |Жыл |
| | | | | | ... ... |
| | | | | | |мың ... |мың ... ... |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... | |1. ... | | | | ... |7969 |6107 ... ... ... | | ... | | | | ... | |П1 | | | | ... | | | | | | | ... | | ... | | | | ... |139896 ... |45 |50 |267545 |139846 ... | | ... | | | ... | |П2 | | | | ... | | | | | | | ... Баяу |424412 |169975 |3. Ұзақ |- |- |424412 |169975 ... | ... | | | | ... | | ... | | | ... | |П3 | | | | ... | | | | | | | ... ... |35035 |1461129 |324053 ... | ... | | | ... | | |П4 | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... |- ... | | | | | | | ... ... ... ... ... баланс өтiмдiлiгiн
талдау аналитикалық кестесiнiң мәнi үлкен. ... бұл ... ... ... ... ал пассивтерi мiндеттемелердiң өтелу
жылдамдығына байланысты ретiмен ... ... бұл ... ... ... мен негiзгi мiндеттемелерi орын табады. Төлем
қаражаттарының бiрiншi тобы (А1) төлем мiндеттемелерiнiң 50%-ын да ... жоқ, ал ... ... ... ... пен ... баптарының I
тобының жиындарын салыстыру жақында келiп түскен кiрiстер мен төлемдердiң
(3 айға ... ... ... пен ... II ... салыстыру жақын уақытта күтiлетiн төлем
тәртiбiнiң (3 айдан 6 айға ... ... ... немесе нашарлауы
туралы қорытынды жасауға мүмкiндiк бередi. ... ... ... ... ... ... I және II топтарын ... ... ... мүмкiндiк бередi. Ол қарастырылып отырған ... ... ... ... төлем қабiлетсiздiгiн көрсетiп отыр. Баяу
өткiзiлетiн ... ұзақ ... ... ... ... соң, сол ... айырмада орын табады. Баланс активi мен пассивi
баптарының төртiншi тобының ... ... ... ... алдындағы мiндеттемелерiн жаба алу мүмкiндiгiн көрсетедi. Бiрақ
бұл кәсiпорын жабылатын ... ғана ... ... ал ... ... немесе жұмыс жасап жатқан кәсiпорын үшiн шаруашылық субъектiнiң өз
меншiктi айналым капиталының болуы ... ... Ол үшiн ... ... ... тиiс: А4 ≤ П4, яғни ... қаражаттардың
көзi иммобильды активтерден көп болуы керек. Талданып отырған кәсiпорында
бұл теңсiздiк сақталмаған.
3.2 ... ... ... ... ... ... ... етуінің экономикалық
мақсаттылығы табыс алуымен анықталады. Табыстың өсуі ... ... ... ... яғни әрбір кәсіпорын өзінің ағымдағы және
күрделі ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның банк алдындағы, бюджет және басқа кәсіпорындардың
алдыңдағы міндеттемелер орындалады.
Шаруашылықтың ... ... және ... ... Табыстылықтың абсолютті көрсеткіші – табыстың немесе пайданың
сомасы.
Кәсіпорынның табыстылығын талдауда табыстың қалыптасуына көңіл ... яғни ... және ... емес ... ... ... Сонымен қатар жалпы капиталдың, өндірістік қорлардың ... ... ... әсер ететін факторларды зерттеу қажет.
Табыстылық көрсеткіштерінің ... және ... ... ... ... ... әсер ... өндірісті және басқаруды
ұйымдастыру деңгейі, капитал және оның көздерінің құрылымы, өндірістік
қорларды ... ... ... ... ... және ... ... мен өзіндік құны. Кәсiпорының ... ... ... етуiнiң экономикалық пайдалылығы табыс табумен анықталады. Табыс
жинақталған түрде шаруашылық ... ... ... және затқа
айналған еңбектiң өнiмдiлiгiн көрсетедi. Оны кейбiр экоомистер экономикалық
тиiмдiлiк көрсеткiштерiне ... ендi ... оны ... ... жатқызады. Бiздiң ойымызша, алғашқылардың айтқаны
дұрыс, өйткенi табыстың абсолюттi ... ... ... туралы болжауға мүмкiндiк бермейдi.
Кесте 6
Кәсiпорынның табыстылықтылық көрсеткiштерiн талдау
|Көрсеткiштер |2008 жыл |2009 жыл |2010 жыл ... (+;-) ... ... |375464 |456432 |572762 |197298 ... ... | | | | ... ... құы |201921 |229203 |321893 |119972 ... ... |175543 |227229 |250869 |75326 ... |-64722 |-56425 |-62449 |2273 ... нәтижесi | | | | ... ... |-263738 |-109798 |-60484 |203254 ... ... | | | | ... талдау барысында табыстылық көрсеткiштерiн ... ... ... өте зор. ... осы ... табыстылық тиiмдiлiгiнiң негiзгi коэффициенттерi анықталады.
Көрсеткiштердiң ... орын ... ... ... ... ... болсақ, 2008 жылы ол 197298 мың теңге құраған болса, 2010 жылы
197298 мың теңгеге өсiп, 572762 мың ... ... ... ... ... жылы 201921 мың ... ... болса, 2010 жылы 321893 мың ... ... ... Ал жалпы табысқа келсек, 2008 жылы 175543 ... ... Ол ... ... ... ... ... өзiндiк құнын
алып тастағанна шығады. Алайда 2010 жылы жалпы табыс көлемi 250869 ... өссе де , ... ... ... ... ... ... мәнге
иеболады, бұл көрiнiс шығынды, бұл кәсiпорынның соңғы 4 жыл iшiнде боксит
кенiн өндiрiп алуда бiрiнщiде - ... ... ... ... ... өндiрiлiп алынатын жерледiң шарттарына байланысты шығындардың өсуi,
сол себептi кәсiпорынның соңғы 3 жылда өз меншiктi құралдардың аз ... ... ... өсуiне әкелiп отыр. Сондықтан кәсiпорынның
өткiзуден түскен табыс өссе де, өзiндiк құны да өсiп отыр және ... ... болу ... ... өкiмiнде қалатын табыс терiс
мәнде болады.
Кәсiпрорынның құралдарының қандай мөлшерi қаншалықты ... ... ... пайда әкелетiн сипаттайтын негiзгi тиiмдiлiк көрсеткiштерiн
қамтитын табыстылықтың тиiмдiлiк көрсеткiштерiн талдау кестесiнен көре
аламыз.
Кесте 7
Кәсiпорынның ... ... |2008 жыл ... |2010 жыл ... (+;-) ... |1 |2 |3 |4 ... ... |1860071 |2027427 ... ... ... | | | | ... ... |43477 |40241 |35035 |-8442 ... ... |565158 |699969 |1418019 |852861 ... |4485 |45 |50 |-4438 ... ... | | | ... | | | | ... ... ... |508257 |-95806 ... ... | | | | ... 7 жалғасы
|А |1 |2 |3 |4 ... ... |375464 |456432 |572762 |197298 ... ... | | | | ... |-263738 |-109798 |-60484 |203254 ... қалатын | | | | ... | | | | ... ... |-14,1 |-5,41 | -3,3 |10,8 ... | | | | ... ... |-43,6 |-17,3 |-11,9 |31,7 ... | | | | ... ... |-606,6 |-272,8 |-172,6 |434 ... | | | | ... ... |-70,2 |-24,05 |-0,01 |70,19 ... | | | | ... нарықтық экономика жағдайында қызмет етуiнiң экономикалық
пайдалылығы табыс табумен анықталады. Табыс жинақталған ... ... ... ... және ... ... еңбектiң өнiмдiлiгiн
көрсетедi. Оны ... ... ... ... ... ендi щбiреулерi оны кәсiпорцын жұмысының тиiмдiлiгiне ... ... ... ... ... ... ... абсолюттi
сомасы салынған қаржылардың қайтарымдылығы туралы болжауға мүмкiндiк
бермейдi.
Кәсiпорынның тиiмдiлiгiн сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... деп айтуға болмайды.
Өйткенi қарастырылып отырған 3 жыл iшiнде де ... ... ... ... ... ... ... өнiмдi өткiзудiң
жалпы және ағымдағы активтердiң тиiмдiлiгiн анықтаған кезде олар оң емес,
терiс мәнде көрiнiс ... Яғни ... ... Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау
Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі қаржылық аспектіде оның құралдар
айналымының жылдамдылығында ... ... ... ... әр түрлі қаржылық коэффициентерінің ... ... ... ... қаржылық жағдайы активтерге салынған қаражаттар қаншалықты
тез нақты ақшаға ... ... ... болады. Активтердің әр
түрлері ақша нысанына әр түрлі жылдамдығымен айналады. ... ... ... ... ... қызметінің ішкі шарттарымен,
әсіресе, активтерді ... ... ... ... ... ... ... коэффициенттерімен анықталады.
Айналымды құралдардың айналымының жылдамдығы - өндірістік ... ... ... ... ... ... өсуіне өндіріс уақытының және айналым уақытының қысқаруы себеп
болады. Өндіріс ... ... ... және қолданылатын техниканың
сипатымен шартталады. Айналым уақытының қысқаруы мамандыруымен, тікелей
шаруашылық байланыстарды ... ... ... ... ... айналым көрсеткіштерінің қозғалысын төмендегі кестеде
қарастыруға ... ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады, ал айналымының мерзімі сатып алушыларға
тапсырылған құжаттарды төлеуге қажетті уақытты ... ... ... ... кәсіпорынға ұсынылатын
коммерциялық несиенің кеңейгені немесе кемігені туралы ... ... ... ... өсуі ... ... жылдамдығының өсуін сипаттайды.
Кесте 8
Есеп айырысулардың айналымының көрсеткіштерінің динамикасы
|Көрсеткіштер |2010 жыл |2010 ... |
| ... |жыл ... ... |1 |2 |3 ... Дебиторлық берешектің орташа шамасы, мың |237460 |203743,5 ... ... | | | ... ... ... |1,7832 |4,0921 |2,3089 ... | | | ... ... ... ... |0,0015 |0,0017 |0,0002 ... | | | ... берешектің шамасы, мың теңге |2161053 |1417969 |-387584 |
|5. Кредиторлық ... ... |0,2101 |0,4039 |0,1938 ... | | | ... 8 ... |1 |2 |3 ... Кредиторлық берешектің айналымының мерзімі,|1713,4 |891,30 |-822,1 ... | | | ... ... құралдарының мөлшерін және олардың сақталуын анықтау
қаржылық жағдайды талдаудың маңызды кезеңі болып табылады.
Есептеудің бірінші әдісінде ... ... ... ... активтердің құнымен қысқа мерзімді берешек сомасының айырмасы
ретінде анықталады. Есептеудің екінші әдісінде меншікті ... ... ... және ұзақ ... ... ... ... айналымнан
тыс активтердің құны айырмасы ... ... ... ... ... ... меншікті құралдар
сомасына ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздарды қосу ... ... ... ... мен ... ... ... салымдарда қолданылады
және негізгі құралдарды сатып алуға пайдаланады. Сондықтан ... ... ұзақ ... ... мен ... есептеу қажет.
Iскерлiк белсендiлiк коэффициентiнiң кәсiпорынның қаржылық жағдайын
бағалау үшiн ... ... бар, ... ... ... ... ... қабiлетiне тiкелей әсер етедi. Оған қоса, басқадай
бiрдей жағдайда қаражаттың ... ... өсуi ... ... ... ... 9
Кәсiпорынның iскерлiк белсендiлiгiнiң көрсеткiштерiн талдау
|Көрсеткiштер |2008 жыл ... |2010 жыл ... ... |мың ... |мың ... |мың ... |мың теңге ... |1 |2 |3 |А ... ... |1853515 |2201339 |1453054 |-400461 ... ... түскен|375464 |456432 |572762 |197298 ... | | | | ... ... |1198416 |1485707 |1106861 |-91555 ... ... |41859 |46498,5 |37638 |-4221 ... ... | | | | ... ... ... ... |508257 ... ... ... | | | | ... құн |201921 |229203 |321893 |119972 ... ... ... |359585 |271125,5 |-76957 ... ... | | | | ... берешектiң|213775,5 |237460 ... |-10032 ... ... | | | | ... |2697100 |1983303 |1789970 |-907130 ... ... | | | | ... | | | | ... ... |108,78 |73 |81,36 |-27,42 ... | | | | ... ... |3451,5 |6252 |7039,5 |3588 ... ... | | | | ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... |43477 |40241 |35035 |-8442 ... ... |- |- |- |- ... | | | | ... ... |-54898 |-68504 |-50289 |4609 ... ... | | | | ... ... |0,20 |0,21 |0,39 |0,19 ... | | | | ... | | | | ... ... |0,31 |0,31 |0,51 |0,21 ... | | | | ... | | | | ... ... |8,97 |9,82 |15,22 |6,25 ... | | | | ... | | | | ... ... |0,62 |0,72 |1,13 |0,51 ... ... | | | | ... айналым | | | | ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... |0,58 |0,64 |1,19 |0,61 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... |1,92 |2,81 |1,05 ... | | | | ... | | | | ... |0,14 |0,23 |0,32 |0,18 ... | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... |0,03 |0,01 |0,01 |-0,02 ... | | | | ... | | | | ... капиталдың |0,20 |0,21 |0,39 |0,19 ... | | | | ... | | | | ... | | | | |
| | | | | ... |8,6 |11,3 |16,3 |7,7 ... ... | | | | ... | | | | ... ... |-0,054 |-0,063 |0,0624 |-0,0084 ... | | | | ... iскерлiк белсендiлiгiнiң көрсеткiштерiн талдау кестесiне
назар аударсақ, бұл кестеден көрiнiп тұрғандай, ... ... ... ... ... бағалау үшiн үлкен маңызы
бар, өйткенi қаражаттың айналым жылдамдығы кәсiпорынның ... ... әсер ... Оған ... басқадай бiрдей жағдайда қаражаттың
айналым жылдамдығының өсуi ... ... ... көрсетедi. Капиталдың жалпы айналымдылық коэффициентi 2008 жылы
0,20 құраса, ал 2010 жылы 0,39 рет ... ... ... ... ... тиiмдiлiгiнiң 0,19-ға артқанын көрсетедi. Егер 2008
жылы кәсiпорында активтердiң ... ақша ... 20 тиын ... 2010 ... 39 тиын ... ... кәсiпорынның барлық мүмкiншiлiктерiн
пайдаланып, өнiмдi сатудан түскен ... ... ... тиiмдiлiгi 2008
жылмен салыстырғанда 2010 жылы ... мың ... (1453054 · 0,19) ... ... капиталдың орташа шамасының 2008 жылмен салыстырғанда
2010 жылы 0,78 есе (1453054 : 1853515) ... 2008 ... ... сату ... ... – 1853515) · 0,80) 80092,2
4 Кәсіпорынның төлем қабілетсіз қаржылық ... ... ... ... ... ... ... төлемдерді тоқтату болып табылады. Халықаралық тәжиребеде
қолданылатын Е. ... ... ... ... ... баланс құрылымының қанағаттану дәрижесін аңыктау үшін ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етілуінің ... ... ... ... ... ... ... сауықтыру шараларының нәтижесінде төлем
қабілеттілігін қалпына келтіру үшін нақтылы ... және ... ... ... белгілерін аңықтауға көңіл бөлу қажет.
Z-шоттары = +
+ +
+
Z-шоттары = 1,21
| ... мәні ... ... ... және одан кіші |өте ... ... ден 2,7 дейін ... ... ден 2,9 ... ... |
|3 және одан ... |өте ... ... ... ... «Z-шоты» 1,8 тең немесе төмен болса,
онда бұл кәсіпорынның банкроттық мүмкіндігі өте жоғары, «Z-шотының» ... ден 2,7 ... ... бұл ... банкроттық мүмкіндігі
жоғары, «Z-шотының» мәні 2,8 ден 2,9 аралығында болса, бұл ... ... ал ... мәні 3 тең ... ... болса, бұл
кәсіпорынның банкроттық мүмкіндігі өте төмен. ... ... ... ... аңықтау үшін келесі көрсеткіштердің
қолданылуы мүмкін:
-ағымдағы өтімділік коэффициенті Кт.л.
- меншікті қаражаттарымен қамтамасыз етілуінің коэффициенті ... ... ... ... келе оның 1,21 ге ... ... Бұл ... бойынша банкрот болуға жоғары ... Бұл ... үшін ... ... ... Ал енді
кәсіпорынның төлем қабілеттігін 6 ай ішінде орнына ... ... ... ... ... 2010 жыл ... = >2 Кт.л. =
Мұндағы Ао ... ...... ...... мерзімді несиелер мен қарыздар
2. Ағымдағы өтімділік коэффициенті 2010 жыл ... = >2 Кт.л. = ... Ао ... ...... ... – қысқа мерзімді несиелер мен қарыздар
3. Төлемқабілеттілікті қалпына келтіру (жоғалту) коэффициенті
Кв.п. =>1 Кв.п. ... Кт.л. t2 – ... ... ... ... өтімділік
коэффициенті
Кт.л. t1 – есепті кезеңнің басына ағымдағы өтімділік
коэффициенті
У – төлем ... ... ... ...... ... ... боксит кен басқармасы” ашық акционерлі қоғамының жағдайын
талдай барысында ... ... ... ... төлем
қабілетілікті қалпына келтіру коэффициенті 0,015, яғни өте ... ... үшін ... ... ... ... үшін ... кезеңде
қаржыландыру көздерін немес инвестициялық тартуларды жүзеге асырған ... ... ... – бұл ... ... айналым
процесiндегi капитал жағдайын көрсететiн және берiлген уақытқа субьектiнiң
өзi даму қабiлеттiлiгi. Кәсiпорынның қаржылық ... ... өте ... ... ... Өйткенi кәсiпорында бар және мүмкiн болатын қаржы
ресурстарын айқындау, оларды ... ... ... және ... ... бiр кезеңге қаржылық потенциалын анықтау кәсiпорынның
келешектегi қызметiн одан әрi ... ... ... ... ... боксит кен орны 1956 жылдан ... ашық ... ... ... пен отқа төзімді сазды және 1986 жылдан ... ... ... ... ... ... боксит кен орны» ААҚ Бір
немесе бірнеше адам құрған, жарғылық қоры құрылтай құжаттарымен ... ... ... ... ... акционерлік қоғам
түріндегі ұйымдық – ... ... ... өз акционкерлерінің мүлкінен
оқшауланған мүлікті иеленеді және ... ... ... ... ... баксит кен орны» ААҚ міндеттемелері бойынша акционер ... және ... ... ... ... шегінде қоғамның қызметіне
байылынысты зияндарға тәукел ... ... ... көлемiне келетiн болсақ 2008 жылы 1853515 мың
теңге, 2009 жылы 2201339 мың ... 2010 жылы 1453054 мың ... ... көре ... ... мүлiктiң 2009 жылғы көрсеткiштерiнiң
2008 және 2009 ... ... ... кем болу себебi
кiсiпорынның 2010 жылы ... ... ... ... ... Және кей көрсеткiштердiң ... ... ... ... ... ... негiзгi құралдар жағдайының сипаттамасы
кестесiне зер салсақ кесте мәлiметтерiнен ... ... ... ... жағдайын сипаттайтын негiгi тозу , жарамдылық, жаңару
және шығу коэффициенттерiнен негiзгi ... ... өте ... ... ... ... жағдайын негiзгi қызметтi атқару барысында
және қамтамасыз ету үшiн қалыпты екенiн көрсетедi.
Олардың жыл ... ... ... ... 40,5% ... ... жаңаруы баяу жүзеге асырылды және бұл коэффициент тозу
коэффициентiнен кем 19,1%-ға,яғни кәсiпорында ... ... ... ... берешек 2004 жыл басына 267591 мың теңгенi құраса,
2010 жылы 139896 мың ... ... яғни 127695 мың ... ... ... осындай азаюы негiзiнен iшкi шаруашылық есептесу
бойынша дебиторлық берешектер есебiнен кемiген, өйткенi ол 2004 жыл ... ... ... түрлерiне қарағанда көбiрек азайды, анығырақ
айтсақ 107319 мың теңгеге.
Ол кестеден ... ... ... капитал құрамында тек қосымша
төленбеген капитал ғана емес бөліебеген табыс та орын ... Оны ... ... болсақ, бірінші бөлім бойынша 2008 жылы 43477 ... ... ... 2009 жылы оның ... ... ... ... құрады.
Ал 2010 жылы ол тiптен төмендеп 35035 мың теңгеде ... ... 2,4% ... ... Ал ... ... көрсетілмеуі
кәсіпорынның филиалы болғанымен сипатталады. Ал қарыз қаржыттар құрамында
бiз тек алынған аванстар және ... ... ... көре ... ... 2008 жылы ... ... 97,6% құраса, 2010 жылы
олар 97,6% болды.
Кредиторлық берешектiң қозғалысын ... ... ... ... зер ... ... Кесте көрiнiп тұрғандай кредиторлық берешек
2010 жыл басына барлық сомасы 2161971 мың теңгенi құрағанын ... ... 2010 жыл ... оның ... 744002 мың ... ... 32135820 ... көрсеттi. Кредиторлық берешектiң осындай азаюы негiзiнен
кредиторлық ... ... iшкi ... есептесу бойынша
берешектiң азаюы ... ... ... ... Ал ... ... ... түрлерi бойынша кему емес арту ... ... ... ... 2010 жыл басына 42657 мың ... ... 2010 жыл ... ол 1321364 мың ... ... ... ... кестесiнiң мәлiметтерiнен
көрiнiп тұрғандай кәсiпорының тұрақтылығын талдауда негiзгi тауарлы-
материалдық қорларды ... үшiн ... және ұзақ ... , ... ... қалыптастыру үшiн негiзгi
көздерiнiң жалпы шамасының, тауарлы-материалдық қорларды қалыптастыу үшiн
меншiктi және ұзақ ... ... 3 жыл ... да ... ... ... да кәсiпорынның қаржылық тұрақтылығының ... ... (0;0;0) ... ... Бұл яғни ... ... ... немесе дағдарыс алдындағы кезеңiн
сипеаттайды.
Өтiмдiлiк көрсеткiштерiн талдау ... ... ... ... ... ... ... 3 негiзгi өтiмдiлiк
коэффициенттерi ... ... ... ... ... ... 2008 жылы тең, ал ... мәнi 0,2-0,5 аралығын
қамтиды, алайда 2010 жылға назар аударсақ ол 0,002-ге өсiп, ... ... Тез ... ... қарастырсақ, онда оның 2008 жылы ... ... ... болады. Ал 2010 жылы 0,01 ... ... ... ... ... өтеу коэффициентi, яғни ағымдағы
өтiмдiлiк коэффициентi 2008 жылы 0,3 болса, 2010 жылы 0,1-ге ... ... көре ... ... сипаттайтын негiзгi тиiмдiлiк көрсеткiштерiн
талдау нәтижесiнде кәсiпорынның қызметiн ... деп ... ... ... ... 3 жыл ... де ... залалға
ұшырағанын анықтауға болады. Сондықтан меншiктi капитал, өнiмдi өткiзудiң
жалпы және ағымдағы активтердiң тиiмдiлiгiн анықтаған кезде олар оң ... ... ... ... Яғни ... ... жалпы айналымдылық коэффициентi 2008 жылы 0,20 құраса, ал
2010 жылы 0,39 рет ... ... ... ... ... ... 0,19-ға артқанын көрсетедi. Егер 2008 жылы кәсiпорында
активтердiң ... ақша ... 20 тиын ... 2010 жылы ол 39 тиын
келтiрдi. Нәтижесiнде ... ... ... ... ... ... ... түрiндегi жалпы тиiмдiлiгi 2002 жылмен
салыстырғанда 2010 жылы 276080,26 мың теңгеге (1453054 · 0,19) өстi. ... ... ... ... 2008 ... ... 2010
жылы 0,78 есе (1453054 : 1853515) кемуi, 2008 жылмен ... ... ... ((1453054 – 1853515) · 0,80) 80092,2
“Торғай боксит кен басқармасы” ашық акционерлі қоғамының ... ... ... қабілетсіздігін қарастыратын болсақ, төлем
қабілетілікті қалпына келтіру коэффициенті 0,015, яғни өте ... ... үшін ... ... ... ... үшін ... кезеңде
қаржыландыру көздерін немес инвестициялық тартуларды жүзеге асырған жөн
болады.
Пайдаланған ... ... ... К.Ш., ... Э.Т., ... Ж.Г., ... жағдайын талдау.Алматы 2001
2. Абрюкина М.С, Грачев А.В, Анализ финансово-экономической деятельности
предприятия: учебно-практическое ... ... ... ... ... А.А. Анализ финансового положения предприятия// Библиотека
аудитора 1999,№10
5. Баканов М.И., ... А.Д. ... ... ... деятельности,
учебник, издание 4-е перераб. М. Финансы и статистика,1997.
6. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и ... ... ... ... Т.Б. Анализ и ... ... ... ... И.А. ... прибылью. Киев 1998
9. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф, Анализ финансовой отчетности для принятия
управленческих решений. Москва-Санкт-Петербург 1999
10. Жапаров К.Ж. Учет и ... ... ... Алматы 1999
11. Жапаров Т.К. Анализ финансовой ... ... ... ... ... В.В. ... оценки инвестиционных проектов. М.1998
13. Кеулiмжанов К.К., Әжiбаева З.Н., Қаржылық есеп Алматы 2001
14. Ковалев В.В. Финансовый анализ.М.1998
15. Риноль Ф.Б. Финансовый и ... ... ... ... Ж. ... и ... ... деятельности предприятия.
17. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности М.1998
18. Русак Н. А. Анализ финансовогоположения предприятия Минск 1995
19. Справочник по ... ... ... В.И. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности
21. Чучелов Е.А., ... Н.И. ... ... анализа ,1988
22. Хелферт Э. Техника финансового анализа ... ... А.Д. ... ... ... ... М. ... Чечета А.П. Финансовый анализ.М.1998
25. Құлпыбаев С. Хамбар Б, артанова Н ... ... ... ... ... ... ... 1994
-----------------------
Деректорлар кеңесі
Президент
Кадрларды басқаратын вице-президент
Өндірісті басқаратын вице-прпезидент
Маркетингті басмқаратын вице-президент
Ғылыми-енгізулерді басқаратын вице-президент
Қаржы ... ... вице ... ... ... басқаратын вице-президент
3 өнімнің тобын басқаратын вице-президент
4 өнімнің тобын басқаратын вице-президент
2 өнімнің тобын басқаратын ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорында қаржы ресурстарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау, қаржының құралу көздерін, төлемдік қабілеттілігімен, қаржылық тұрақтылығын талдау59 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдай аудитінің ақпараттық жүйесін тұрғызу68 бет
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау туралы ақпарат43 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысындағы халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту жолдары»75 бет
«Халлибертон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржы коэффициенттерін қолдану арқылы қаржылық жағдайын талдау45 бет
«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржылық жағдайын талдау97 бет
«Қаржылық жағдайы» категориясын талдау объектісі ретінде теориялық зерттеу; қаржылық жағдайын талдау көрсеткіштерін жетілдіру бойынша тәжірибелік ұсыныстар. «Kazakhstan Trading Company» ЖШС мысалында70 бет
Арагон ЖШС МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ64 бет
Аффект жағдайында жасалған адам өлтіру қылмысының құрамы және тергеу63 бет
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында түрік лицейі оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру92 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь