Көлік құралдар салығы


Көлік құралдар салығы Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығыбойынша декларацияны
Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы
бойынша салық есептілігі (декларацияны) жасау ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Бұл Ереже «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және салық төлеушілердің көлік құралдары салығын, жер салығы мен мүлік салығын есептеуге арналған Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша салық есептілігін (бұдан әрі . Декларация) жасау тәртібін айқындайды. Декларацияны Салық кодексінің 365, 373, 394.баптарында көрсетілген салық төлеушілер, сондай.ақ Салық кодексінің 407.бабында көрсетілген объектілер бойынша жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, жеке кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар толтырады.
2. Декларация Декларацияның өзінен (700.00.нысан) және көлік құралдары салығын, жер салығы мен мүлік салығын салуға байланысты объектілер туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (700.01.ден 700.03.ке дейінгі нысандар) тұрады.
3. Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.
4. Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның тиісті торкөзі толтырылмайды.
5. Декларацияға қосымшалар тиісті көрсеткіштерді ашуды талап ететін Декларациядағы жолдар толтырылған кезде міндетті тәртіпте толтырылады.
6. Декларацияға қосымшалар оларда көрсетілуге тиіс деректер болмаған жағдайда жасалмайды. 7. Декларацияға қосымшалардың парағында бар жолдардағы көрсеткіштердің саны асып кеткен жағдайда Декларацияға қосымшаның осындай парағы қосымша толтырылады.
8. Осы Ережеде мынадай арифметикалық таңбалар қолданылады: «+» . қосу; «.» . алу; «х» . көбейту; «/» . бөлу; «=» . тең.
9. Соманың теріс мәні Декларацияның тиісті жолының (бағанының) бірінші сол жақтағы торкөзінде « . » белгісімен белгіленеді.
10. Декларация жасау кезінде:
1) қағаз тасығышта . қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысымен толтырылады;
2) электронды тасығышта . Салық кодексінің 68.бабына сәйкес толтырылады.
11. Декларацияға Салық кодексінің 61.бабы 3.тармағына сәйкес салық төлеуші не болмаса өкілі қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
Көлік құралдар салығы Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығыбойынша декларацияны
Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы
бойынша салық есептілігі (декларацияны) жасау ережесі
1. Жалпы ережелер
1. Бұл Ереже Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) сәйкес әзірленген және салық төлеушілердің көлік құралдары салығын, жер салығы мен мүлік салығын есептеуге арналған Көлік құралдары салығы, жер салығы мен мүлік салығы бойынша салық есептілігін (бұдан әрі - Декларация) жасау тәртібін айқындайды. Декларацияны Салық кодексінің 365, 373, 394 - баптарында көрсетілген салық төлеушілер, сондай - ақ Салық кодексінің 407 - бабында көрсетілген объектілер бойынша жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар, жеке кәсіпкерлер болып табылмайтын жеке тұлғалар толтырады.
2. Декларация Декларацияның өзінен (700.00 - нысан) және көлік құралдары салығын, жер салығы мен мүлік салығын салуға байланысты объектілер туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан (700.01 - ден 700.03 - ке дейінгі нысандар) тұрады.
3. Декларацияны толтыру кезінде түзетуге, өшіруге және тазалауға жол берілмейді.
4. Көрсеткіштер болмаған кезде Декларацияның тиісті торкөзі толтырылмайды.
5. Декларацияға қосымшалар тиісті көрсеткіштерді ашуды талап ететін Декларациядағы жолдар толтырылған кезде міндетті тәртіпте толтырылады.
6. Декларацияға қосымшалар оларда көрсетілуге тиіс деректер болмаған жағдайда жасалмайды. 7. Декларацияға қосымшалардың парағында бар жолдардағы көрсеткіштердің саны асып кеткен жағдайда Декларацияға қосымшаның осындай парағы қосымша толтырылады.
8. Осы Ережеде мынадай арифметикалық таңбалар қолданылады: + - қосу; - - алу; х - көбейту; - бөлу; = - тең.
9. Соманың теріс мәні Декларацияның тиісті жолының (бағанының) бірінші сол жақтағы торкөзінде - белгісімен белгіленеді.
10. Декларация жасау кезінде:
1) қағаз тасығышта - қара немесе көк сиялы қаламмен немесе қаламұшпен, баспа әріптермен немесе баспа құрылғысымен толтырылады;
2) электронды тасығышта - Салық кодексінің 68 - бабына сәйкес толтырылады.
11. Декларацияға Салық кодексінің 61 - бабы 3 - тармағына сәйкес салық төлеуші не болмаса өкілі қол қояды және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда оның атауы жазылған мөрі бар салық төлеушінің не болмаса оның өкілінің мөрімен куәландырылады.
12. Декларацияны тапсырған кезде:
1) келу тәртібінде қағаз тасығышта - екі данада жасалады, бір данасы салық органының белгісімен салық төлеушіге қайтарылады;
2) хабарламасы бар тапсырыс хатпен қағаз тасығышта - салық төлеуші почта немесе өзге байланыс ұйымының хабарламасын алады;
3) электронды түрде - салық төлеуші салық есептілігінің салық қызметі органдарының салық есептілігін қабылдау жүйесімен қабылданғандығы немесе қабылданбағандығы туралы хабарлама алады.
13. Лизинг шарттары бойынша берілген (алынған) объектілер бойынша Декларацияны және тиісті оған қосымшаларды лизинг алушы толтырады және тапсырады.
14. Пайлық инвестициялық қор активтерiнiң құрамына кiретiн жер салығы мен мүлік салығы салынатын объектiлер бойынша Декларацияны пайлық инвестициялық қордың басқарушы компаниясы толтырады және тапсырады.
15. Концессия шарты бойынша берілген мүлік салығы салынатын объектілер бойынша Декларацияны концессионер толтырады және тапсырады.
16. Декларацияға қосымшалардың (700.01 - ден 700.03 - ке дейінгі нысандар) Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат бөлімінде осы Декларацияның Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат бөлімінде көрсетілген тиісті деректер көрсетіледі.
17. Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Декларация табыс ету кезінде:
СТН - салық төлеушінің тіркеу нөмірі 2012 жылдың 1 қантарына дейін толтырылуы тиіс.
ЖСНБСН - жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру нөмірі) 2012 жылдың 1 қантарынан бастап толтырылуы тиіс.
2. Декларацияны жасау (700.00 - нысан)
18. Салық төлеуші туралы жалпы ақпарат бөлімінде салық төлеуші мынадай деректерді көрсетеді:
1) СТН - салық төлеушінің тіркеу нөмірі. Сенімгерлікпен басқарушы салық міндеттемесін орындаған кезде жолда сенімгерлікпен басқарушы - салық төлеушінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
2) ЖСНБСН - салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру нөмірі). Салық міндеттілігі сенімді басқарушымен жасалған кезде жолда - сенімді басқарушының жеке сәйкестендіру (бизнес сәйкестендіру) нөмірі көрсетіледі. Болған жағдайда көрсетіледі;
3) салық кезеңі (жыл) - Декларация тапсырылатын есепті салық кезеңі (араб сандарымен көрсетіледі);
4) салық төлеушінің атауы.
Жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) немесе құрылтай құжаттарына сәйкес заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі.
Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде жолда сенімгерлік басқарушы жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) немесе заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі;
5) Декларация түрі.
Бұл торкөздер Салық кодексінің 63 - бабына сәйкес белгіленеді. Декларация түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді;
6) хабарламаның нөмірі мен күні.
Жолдар Салық кодексінің 63 - бабы 3 - тармағының 4) тармақшасында көзделген хабарлама бойынша қосымша Декларация тапсырылған жағдайда белгіленеді;
7) салық төлеушінің санаты.
Торкөздер егер салық төлеуші А, В, С, D, Е жолдарында көрсетілген бір немесе бірнеше санатқа жатқан жағдайда белгіленеді;
8) келісім - шарт жасасқан күн мен нөмірі.
Жер қойнауын пайдалануға арналған келісім - шарттың күні мен нөмірін көрсете отырып, жер қойнауын пайдаланушы толтырады;
9) валюта коды.
Кедендік декларацияларды толтыру үшін пайдаланатын жіктеушілер туралы Кедендік одақ Комиссиясының 2010 жылғы 20 қыркүйектегі № 378 Шешімімен бекітілген Валюталар жіктеушісінің 23 - қосымшасына сәйкес валюта коды көрсетіледі;
10) тапсырылған қосымшалар.
Тапсырылған Декларацияға қосымшалардың торкөздері белгіленеді;
11) қосымшалардың саны.
Мынадай нысандар бойынша тапсырылған Декларацияға қосымшалардың беттерінің саны көрсетіледі (араб сандарымен көрсетіледі):
А жолында - 700.01 қосымшасы бойынша;
В жолында - 700.02 қосымшасы бойынша;
С жолында - 700.03 қосымшасы бойынша.
19. Көлік құралдары салығы бөлімінде:
1) 700.00.001 жолында 700.01 барлық нысандары бойынша 700.01.013 І немесе 700.01.013 ІІ жолдарының сомасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы көрсетіледі;
2) 700.00.002 жолында салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер сомасы көрсетіледі;
3) егер 700.00.001 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы 700.00.002 жолында көрсетілген ағымдағы төлемдердің есептелген сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.003 жолында 700.00.001 және 700.00.002 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын есептеуге салық сомасы көрсетіледі;
4) егер 700.00.002 жолында көрсетілген ағымдағы төлемдердің салық кезеңі үшін есептелген сомасы 700.00.001 жолында көрсетілген есептелген салық сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.004 жолында 700.00.002 және 700.00.001 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын азайтуға салық сомасы көрсетіледі..
20. Жер салығы бөлімінде:
1) 700.00.005 жолында 700.02 барлық нысандары бойынша 700.02.015 І немесе 700.02.015 ІІ жолдарының сомасы ретінде айқындалатын, салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы көрсетіледі;
2) 700.00.006 жолында 700.02 барлық нысандары бойынша 700.02.016 жолдарының сомасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер сомасы көрсетіледі;
3) егер 700.00.005 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы 700.00.006 жолында көрсетілген есептелген ағымдағы төлемдер сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.007 жолында 700.00.005 және 700.00.006 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын есептеуге салық сомасы көрсетіледі;
4) егер 700.00.006 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер сомасы 700.00.005 жолында көрсетілген есептелген салық сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.008 жолында 700.00.006 және 700.00.005 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын азайтуға салық сомасы көрсетіледі..
21. Мүлік салығы бөлімінде:
1) 700.00.009 жолында барлық 700.03 нысандары бойынша 700.03.018 І немесе 700.03.018 ІІ немесе 700.03.018 ІІІ жолдарының сомасы ретінде айқындалатын салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы көрсетіледі;
2) 700.00.010 жолында ағымдағы салық кезеңі үшін барлық тапсырылған 701.01 нысандар бойынша Жер салығы мен мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдердің есебінің (701.01) G бағанының 104101 жолдарын жиынтықтау арқылы айқындалатын салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдердің сомасы көрсетіледі.
3) егер 700.00.009 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есептелген салық сомасы 700.00.010 жолында көрсетілген есептелген ағымдағы төлемдер сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.011 жолында 700.00.009 және 700.00.010 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын есептеуге салық сомасы көрсетіледі;
4) егер 700.00.010 жолында көрсетілген салық кезеңі үшін есептелген ағымдағы төлемдер сомасы 700.00.009 жолында көрсетілген есептелген ағымдағы төлемдер сомасынан көп болған жағдайда, 700.00.012 жолында 700.00.010 және 700.00.009 жолдарының айырмасы ретінде айқындалатын, азайтуға салық сомасы көрсетіледі.
22. Салық төлеушінің жауапкершілігі бөлімінде:
1) Салық төлеушінің (басшының) аты - жөні жолында құрылтай құжаттарына сәйкес салық төлеушінің (басшының) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі. Егер Декларацияны жеке тұлға тапсыратын болса, жолда жеке басын куәландыратын құжаттарға сәйкес толтырылатын салық төлеушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) қамтылуы тиіс;
Салық міндеттемесін сенімгерлікпен басқарушы орындаған кезде мүлікті сенімгерлікпен басқару шартына сәйкес сенімгерлік басқарушының немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын басқа жағдайларда пайда алушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі.
2) Декларацияны беру күні.
Декларацияны салық органына табыс еткен ағымдағы күн көрсетіледі;
3) салық органының коды.
Салық салу объектісінің орналасқан және (немесе) тіркеу орны бойынша салық органының коды көрсетіледі;
4) Декларацияны қабылдаған лауазымды тұлғаның аты - жөні жолында Декларацияны қабылдаған салық органы қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) көрсетіледі;
5) Декларация қабылданған күн.
Салық кодексінің 584 - бабы 2 - тармақшасына сәйкес Декларацияны тапсыру күні көрсетіледі.
6) құжаттың кіріс нөмірі.
Декларацияның тіркеу нөмірі көрсетіледі.
7) почта штемпелінің күні.
Почта немесе өзге байланыс ұйымы қойған почта штемпелінің күні көрсетіледі.
3. Көлік құралдары салығы - 700.01 - нысанын жасау
23. Бұл нысан Салық кодексінің 13 - бөліміне сәйкес салық төлеушінің көлік құралдары салығын есептеуіне арналған. 700.01 - нысанын салық төлеуші салық кезеңі ішінде меншік құқығындағы, шаруашылық жүргізу құқығындағы, жедел басқару құқығындағы әрбір көлік құралына, сондай - ақ қаржы лизингі шарты бойынша берілген (алынған) әрбір көлік құралына жасайды. Ұқсас көлік құралдары (бір үлгідегі, двигатель көлемі, жүк көтергіштігі, отырғызу орындарының саны, двигатель қуаты, пайдалану мерзімі бірдей) болған жағдайда 700.01.012 жолындағы олардың жалпы санын көрсете отырып бір нысан жасалады.
24. Қазақстан Республикасы салық режимінің тұрақтылығына кепілдік беретін заңдарда белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасымен жасалған келісім - шарттар бойынша жұмыс істейтін салық төлеушілер, салықты есептеу мен төлеуді, аталған келісім - шарттың талаптарына сәйкес жүргізеді және осы қосымшаның тиісті жолдарында келісім - шарттың талаптарында белгіленген көрсеткіштерді (айлық есептік көрсеткіш, ставкалар, түзету коэфициенті) көрсетеді.
Егер салық салу объектісі бойынша салық есептемесін тапсыру жөніндегі салық міндеттемесі сенімгерлік басқарушыға жүктелген болса, Салық кодексінің 35 бабымен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Сенімгерлік басқарманың құрылтайшысы немесе пайда алушысы туралы ақпарат бөлімі толтырылады:
СТН - салық төлеуші сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының тіркеу нөмірі көрсетіледі;
2) ЖСНБСН - салық төлеуші сенімгерлікпен басқару құрылтайшысының немесе сенімгерлікпен басқару туындайтын өзге жағдайларда пайда алушының жеке сәйкестендіру нөмірі (бизнес сәйкестендіру нөмірі). Болған жағдайда көрсетіледі.
3) оның негізінде мүлікті сенімгерлікпен басқару туындайтын құжаттың нөмірі мен күні.
Оның негізінде мүлікті сенімгерлікпен басқару туындайтын құжаттың нөмірі мен күні көрсетіледі.
25. Көлік құралдары салығын есептеу бөлімінде:
1) 700.01.001 жолында салық салу объектісі болып табылатын көлік құралы көрсетіледі.
Бұл торкөздер Салық кодексінің 366 - бабына сәйкес белгіленеді. Көлік құралының түріне қарай тиісті торкөз белгіленеді: А, B, C, D, E, F, G, Н, І;
2) 700.01.002 жолында көлік құралының шыққан жылы көрсетіледі;
3) 700.01.003 жолында меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығындағы, соның ішінде Қазақстан Республикасында бұрын есепте тұрмаған көлік құралын нақты иелену кезеңі (айлар саны) көрсетіледі;
4) 700.01.004 жолында тиісті өлшем бірліктері көрсетіледі:
жеңіл автомобиль двигателінің көлемі - шаршы сантиметрлерде;
жүк және арнайы автомобильдерінің жүк көтерімділігі - тоннада;
автобустардың отырғызу орындарының саны;
шағын көлемді кемелер, ұшу аппараттары, темір жол тартқыш және мотор - вагонды жылжымалы құрамдар двигателінің қуаты - киловаттарда көрсетіледі;
катерлер, кемелер, буксирлер, баржалар, яхталар двигательдерінің қуаты - ат күшінде;
5) 700.01.005 жолында Салық кодексінің 367 - бабының 1 - тармағына сәйкес көлік құралына салық ставкасы көрсетіледі;
6) 700.01.006 жолында Қазақстан Республикасының республикалық бюджет туралы заңында белгіленген айлық есептік көрсеткіш мөлшері көрсетіледі;
7) 700.01.007 жолында Салық кодексінің 367 - бабының 2 - тармағына сәйкес 1500 - ден жоғары 2000 шаршы см - гі, 2000 - нан жоғары 2500 шаршы см - ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Көлік құралы салығы
Көлік құралы салығы жайлы
Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі көлік салығы
Мүлік салығы
Табыс салығы
Жер салығы. Жер салығы бойынша жеңілдіктер
Заңды тұлғалардың мүлік салығы
Жеке табыс салығы
Негізгі құралдар
Корпорациялық табыс салығы туралы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь