Материалдық емес активтердің есебі және аудитіКІРІСПЕ

1. Бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру ерекшеліктері
1.1. Материалдық емес активтердің есебін және аудитін ұйымдастыру

2. Материалдық емес активтердің есебі және аудиті
2.1.Материалдық емес активтерді бағалау және олардың аудитін жүргізу тәртібі
2.2.Материалдық емес активтердің түсу және шығу есебі және аудиті
2.3.Материалдық емес активтердің инвентаризациясы
2.4.Еесеп берудегі материалдық емес активтердің ашылуы

ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 26 бет
Таңдаулыға:   
МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1. Бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру ерекшеліктері
1.1. Материалдық емес активтердің есебін және аудитін ұйымдастыру

2. Материалдық емес активтердің есебі және аудиті
2.1.Материалдық емес активтерді бағалау және олардың аудитін жүргізу
тәртібі
2.2.Материалдық емес активтердің түсу және шығу есебі және аудиті
2.3.Материалдық емес активтердің инвентаризациясы
2.4.Еесеп берудегі материалдық емес активтердің ашылуы

ҚОРЫТЫНДЫ

Қолданылған әдебиеттер тізімі

КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасында нарықтық экономика кең құлаш жаюда. Оған
қоса, шаруашылық процесінің реттеуші механизмінің негізі болып табылатын
бәсекелестік те дами түсуде. Қазіргі экономикалық жағдайда әрбір шаруашылық
субъектісінің қызметі, оның қызмет ету нәтижелеріне қызығушылық танытатын
нарықтық қатынастарға қатысушылардың кең шеңберінің назарын аударып отыр.
Ал оны, нарықтық қатынастарға қатысушылар мекемелердің шаруашылық қызметіне
талдау жасай отырып және қаржылық талдау көмегімен бағалайды.
Қазіргі таңда кез келген кәсіпорынды басқару жүйесінде бухгалтерлік
есеп маңызды роль атқарады. Ол кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттап және
басқарушылық шешімді қабылдау үшін негіз бола отырып, тұтынуды, таратуды,
айналысты және басқа да өндіріс процесін шынайы көрсетіп береді. Қазақстан
Республикасының бухгалтерлік есебі бухгалтерлік есеп Стандарттарында және
субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметіндегі бухгалтерлік есеп
шоттарының Бас есеп жоспарында бекітілген жалпы қағидалары мен ережелерінің
негізінде құрылды және ол бүкіл алынған ақпараттарды пайдаланушылардың
талабына, қызметтің құрылымына, ұйымның нысанына, айрықша ерекшелігіне
есептің сәйкес келуін қамтамасыз етеді.
Шаруашылық жүргізудің қазіргі жағдайында шаруашылық жүргізуші
субъектілерінің күрделі экономикалық тетігін нақты, жақсы жолға қоймайынша,
сондай-ақ толық, сенімді ақпаратсыз басқару жүйесін іс жүзінде жүзеге асыру
мүмкін емес.
Экономиканың барлық саласындағы кәсіпорындардың иелері мен еңбек
ұжымдары шикізат пен материалдарды ұқыпты жұмсауға, өндіріс қалдықтарын
азайтуға, ысырапты жоюға, бәсекеге жарамды өнімдерін өндіруге (ұлғайтуға),
оның сапасын көтеруге, өнімнің өзіндік құнын төмендетуге, қоршаған ортаны
сақтауға мүдделі. Бұл орайда, шаруаға қырсыздыққа, кәсіпорынның материалдық
құндылықтарын, ақша қаражаттарын және басқа да ресурстарын заңсыз және
тиімсіз жұмсауға және тонауға қарсы күресте бухгалтерлік есептің маңызы мен
мәнін бағаламай кетпеуге болмайды.
Есепке алынған ақпараттардың көмегімен шаруашылық жүргізуші
субъектілердің және олардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін жедел
басқару үшін, экономикалық болжамдар мен ағымдық жоспарлар жасау үшін,
сөйтіп, ел экономикасының даму заңдылықтарын зерделеу және зерттеу
экономикалық тетіктің бірі ретінде пайдалынады.
Экономиканың саласындағы мамандар, оның ішінде, бірінші кезекте,
бухгалтерия қызметкерлері есепке алудың және есеп берудің жүйесін жақсы
білулері, оларды оңайлатуды қарастыру қажет, субъект қызметін бухгалтерлік
және салықтық есепке алуды ұйымдастырудың ережелерін, нұсқауларын және
басқа нормативтік актілерін, қатаң сақтаулары керек.
Бухгалтерлік есепте материалдық емес активтерге негізгі құрамына
берілетін анықтама жатады,яғни ұзақ мерзім ішінде пайдалану үшін алынды
және қызмет процестерінде сату үшін арналмайды.Материалдық емес активтердің
бас айырмашылығы, олар сезілмейді.

1. Бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру ерекшеліктері
1.1. Материалдық емес активтердің есебін және аудитін ұйымдастыру
1.Бухгалтерлік есепте материалдық емес активтерге негізгі құрамына
берілетін анықтама жатады,яғни ұзақ мерзім ішінде пайдалану үшін алынды
және қызмет процестерінде сату үшін арналмайды.Материалдық емес активтердің
бас айырмашылығы, олар сезілмейді.
2.Көп тараған материалдық емес активтерге келесілер жатады:
-патенттер.
-авторлық құқық.
-франшизалар.
-сауда маркалары.
-ұйымдастыру шығындары.
-гудвилл.
Айырбасқа жататын материалдық емес активтер – бұл фирмалардың басқа
активтер мен тәуелсіз материалдық емес активтер.Мысалы:
1. Патент – бұл заңды түрде мойындалатын және тіркелген екенін құқық
патенттік құқық несие келесі мүмкіндіктерді береді:басқа тұлғаның
қатысуынсыз патент үлесін бұйым,процесс немесе қызметті пайдалануға.
2. Өнеркәсіп дизелді тіркеу патентке ұқсас өндірілетін бұйымдардың
формасына үлгілеріне қолданылады.Патент функциясы ол өнеркәсіптік дизелді
тіркеу сыртьқы түрлерін қорғайды.
3. Авторлық құқық – бұл заң мен берілетін көркем әдебиет, музыка
және т.б. шығармалардың авторларына берілетін қоғамның формасы.
4. Сауда маркалары немесе сауда аттары – бұл өнімнің немесе қызметтің
немесе компанияға берілетін аттарын символдары немесе басқа да анықтамалары
идентификациялық олар иеленуді негіздеу үшін тіркелуі мүмкін.
5. Франшизалар – олар меншік органдарына беріледі.Мемлекеттік меншікті
пайдалану құқығын иелену үшін немесе коммуналды қызметті көрсету құқығын
иелену үшін және арнайы қыэметті пайдалану құқығын иелену үшін шаруашылық
субъектілерден беріледі.
6. Арендалық меншікті басқару – бұл арендаға мемлекеттік меншіктің
жақсартылуын құны аренда туралы шаруашылық келісім шарт бойынша.
Мысалы: арендалық меншікті жақсарту арендалық мүліктердің Дт
жатқызылуы операциялық меншікте жақсарту материалдық емес актив болып
топтастырылады.Егер аренлалық мүлік арендаторға да жатпаса арендалық
мнешікті жақсарту аренданың ішінде немесе жақсартудың меншігінде
амортизациялануы керек,бұл қай кезең қысқартылуына байланысты.
7. Айырбасқа жататын идеялармен материалдық емес а ктивтер кей бір
материалдық емес активтар екі арнайы сипатқа ие болады, олар ұзақ мерзімді
аванстық төлемдер болып табылады және басқа жаққа сатуға мүмкіндік беретін
несие ешқандай құқық бермейді. Мұндай материалдық емес активтер бөлек
идеяға және айырбассқа жатпайды.
8. Ұйымдық шығындар – бұл шығындар қызметті ұйымдардың барысында
орындалады.
3 Материалдық емес активтерді бағалау- алу барысында материалдық емес
активтерді алу құны бойынша бағаланады,алу құнына активті алумен
байланысқан барлық шығындар жатады. Алу құны-бұл алынған активтердің және
барлық төлемдердің ағымды нарықтық құны.
Материалдық емес активтердің пайдалану мерзімін анықтау.
Пайдалану мерзімі арасында келесі фактор анықталуы керек:
1)матери алды пайдалану мерзімін шектеуге мүмкіндігі бар заңды
реттеуші және келісім шартты ережелер.2)Пайдалану мерзімін өзгертуге
мүмкіндігі бар жақсарту мен өзгерту үшін жағдайлар.3)пайдалану мерзімін
азайтуға мүмкіндігі бар тозу сұраныс жаңа басқа экономикалық
факторлар.4)Күтілетін жұмыс мерзіміне және қызметтің тобына сәйкес келетін
қызмет мерзімі.5)Материалдық емес активтердің бәсекелес қабілеттілігі
шектеуге мүмкіндігі бар және басқа да компаниялардың субъектілерінің
күтілетін іс-әрекеті. 6)Материалдық емес активтен комплекске келетін басқа
да активтердің пайдалану мерзімі.
Материалдық емес активтерді есептен шығару.
Материалдық емес активтің құны активті пайдалану мерзімінің ішінде
жүйелі түрде есептен шығару керек.Бұл жерде тура әдіс орын алады және
материалдық емес активтерді пайдалану мерзімін кезең сайын қарастыру
керек,бірақ ешбір жағдайда олардың толық кезеңі 40 жылдан аспау керек.
Материалдық емес активтердің қаржыландырылуы.
Материалдық емес активтер пайдалану кезең ішінде келесі жағдайлар
болуы мүмкін. Оның ағымдық баланстық құны экономикалық пайдадан көбірек
болуы мүмкін.Мұндай жағдайда олармен құнды есептен шығару керек және
шығынды мойындау керек. Бұл активтерден құнды азайтады.
Сату,айырбастау немесе басқа да есптен шығару барысында материалдық
емес активтер амортизациясы құнын есептен шығару керек, бұл жерден есептен
шығару нәтижесінде пайда немесе шығынды көрсету керек.
4.Іскерлік репутация(гудвилл)-бұл көп тараған және маңызды анықталған,
көп тараған материалдық емес активтер болып табылады.
Іскерлік репутация фирманың жағымды сипаты пайда болғанда табылатын
құндылық.Ол табысты көтереді.
Іскерлік репутацияның концептуалдық негізі.
Іскерлік репутация фирманың кәдімгі көрсетілетін ортаның болашақ
құнның көрсеткіштің күтілетін құндылығын есептеу үшін іскерлік репутацияны
келесі түрде қарастыруға болады.Фирманың шынайы алу бағасынан
иденфикациядан таза активтің әділетті нақты құны арасындағы айырмашылық.
Іскерлік репутацияны бағалау.
Алу құны мен әділетті нарықтың құн және айырбас операциясын журргізу
күшіне міндеттемелер арасындағы айырмашылық және актив түрінде мойындалу
керек.
Қосымша пайда әдісі.
Фирманың құнын есептеудің маңызды әдісінің бірі оның пайда алу
қабілеттілігінің бағалануы болып табылады. Бұл әдіс қосымша пайда әдісі деп
аталады.
Болашақ пайданы анықтау.
Табыстың деңгейін анықтау.
Пайданы анықтау.
Қосымша пайданы анықтау.
Гудвилді есептеу.
Жағымсыз іскерлік репутация.
Егер алынған таза активтің әділеттілігінің таза құны фирманың сату
құнына артатын болса,онда мұны фирма үшін, бұл пайданы операция
болғандықтан тең бағасы және алынған активтердің әділетті құн арасындағы
айырмашылық іскерлік репутацияның суммасы деп аталады және жағымсыз
болады.Басқаша жағымсыз іскерлік репутация деп аталады.
Іскерлік репутацияның амортизациясы көп тараған бухгалтерлік саяси
іскерлік репутацияның пайдалану мерзімі ішінде есептен шығару болып
табылады. Бірақ амортизацияның кезеңі 20 жылдан аспау керек.
5.Ғылыми зерттеулерге және даярлауға жұмсалған шығындар.
ХҚЕС 38-де зерттеулер мен даярлауға келесі анықтамалар берілген.
1. Зерттеу -бұл жаңа ғылыми және техникалық ғылымды алу үмітіне
бағытталған жоспарлы ізденістер.Бұндай ізденістер нақты мақсатқа немесе
қолданысқа бағытталуы мүмкін.
2. Даярлау – бұл ғылыми зерттеу ізденістерінің немесе басқа
ғылымдардың нәтижелерін жаңа немесе жаңартылған материалдарды, приборларды,
өнімді, процестерді, жүйелерді немесе қызметтерді жоспарлауға немесе
даярлауға ауыстыру.
Даярлауға жататындар: түсініктер,зерттеулер өнімін даярлау және
тексеру, ұқсас өнімдерін құрастыру. Сонымен қатар пилоттық кәсіпорындарды
пайдалану. Бұл дамытуға бар өнімге кезеңділік өзгерістерді енгізу жатпайды.
Ол нарықты немесе нарықтағы тауарларды тексеру, зерттеу болуы мүмкін.
Материалдық емес активтерге жататын қызметтердің түрлерін топтастыру.

1.Зерттеуге жататын қызметтің түрларі.
А) жаңа білімді алуға мақсатталған лабараториялық зерттеулер.
Б) жаңа зерттеулер табыстарды немесе басқа білімдерді іздеу.
В) болашақ өнімді немесе өндірістік варианттарды даярлау немесе
түсініктеме беру.
Даярлауға жататын қызметтердің түрлері.
Г) өнім өндірісін даярлау үшін немесе балама тәсілдер үшін жолдарды
іздеу мақсаттарымен тексеру,жүргізу.
Д) өндіріске дейінгі модельдерді және ұқсас өнімдерді
даярлау,құрастыру және тексеру.
Е) құралдарды, шаблондарды,құймалы формаларды және матрицаларды
даярлау, соның ішінде жаңа технология.
Ғылыми зерттеулер мен даярлауға жатқызылатын қызметтердің түрлері.
А) коммерциялық өндірістің ертелік этапында инженерлік-технологиялық
аяқтау.
Б)өндіріс уақыты ішінде сапасын бақылау, соның ішінде өнімді
күнделікті тексеру.
В)өндіріс уақыты ішінде сынықтарды іздеу және жою.
Г)өнімге, өндірістік сызықтарға, қайта өңдеу өндіріске және басқа
процестерге күнделікті және кезеңдік өзгерістерді ненгізу.
Д) клинеттің талаптары мен қажеттіліктеріне бар мүмкіндіктерді
бейімдеу.
Е)құрамның, шаблонның,құймалы форманың және матрицалардың күнделікті
даярлануы.
Ж)құрылыспен, қайта көшумен, жабдықты енгізумен байланысатын құрылыс
техника және құрылымдар ғылыми зерттеудің және даярлаудың нақты жобасы үшін
арналған құралдар мен жабдықтар.
ҒЗД-ға жұмсалған шығындарды есептен шығару тәртібі, зерттеулер мен
даярлауға жұмсалған шығындар шығысқа өндірістік кезеңге есептен шығарылуы
керек.Даярлауға жұмсалған шығындар келесі жағдайлар орын алғанда болашақ
кезеңнің шығындарына ұзартылуы керек.
А) өнім немесе процесс нақты анықталған және шығындар өлшенуі мүмкін.
Б)өнімнің немесе процестің техникалық негізі бекітілген.
В)кәсіпорынның әкімшілігі өнімді немесе процестерді нарыққа өткізуін,
өндіруін және пайдалануын білдіртті.
Г)өнім немесе роцесс үшін болашақ нарық анықталады немесе ішкі
қолданыс үшін оның маңызы анықталады.
Д(жобаны аяқтау үшін ресссссурстар бар.
6.Бағдарламалық қамтамасыз етуге жұмсалған шығындар.
Комплекстік бағдарламалық қамтамассыз етуге жұмсалған шығынның
капитализациясы.Компюьтерлік бағдарламалық қамтамасыз етудің дамуы,сату
үшін немесе арендаға беру үшін немесе қолдану үшін арналаған,ол жұмсалған
шығынның үлкен бірлігін құрайды.Есеп барысында негізгі сұрақ бағдарламалық
қамтамасыз ету пакеттерін жақсарту барысында орын алған шығын,дардың
қайсысы есептен шығарылуы керек.
Негізгі ережелері:
1.Сату үшін немесе арендаға беру үшін арналған компьютерлік
бағдарламалық қамтамасыз етуді даярлауға жұмсалған барлық
шығындар,жұмсалған шығындар болып табылады және есептен шығарылуы керек.
2.Техникалық-экономикалық қызмет көрсетуді жүргізу үшін өндірілген
өнімнің үлгісін өңдеу үшін жұмсалған шығындар капитализациялануы керек. Бұл
шығындарға тауарлы материалдық қорларды жүргізу үшін кодтау және тексеру
жатқызылады.
Бағдарламалық қамтамасыз етуге жұмсалған шығындардың амортизациялануы
(капитализацияланған).
Амортизацияның жылдық сомасы шығындардан бағдарламалық қамтамасыз ету
негізінде есептелінеді және келесі көрсеткіштерден арту керек.
1.Бағдарламалық қамтамасыз етуді сатудан түскен шынайы,жалллллпы табыс
коэфициенті бөлінген оның пайдалану мерзімі ішінде бағдарламалық қамтамасыз
етуден күтілетін және шынайы жалпы табысқа.
2.Бағдарламалық қамтамасыз етудің пайдалану мерзімі ішінде
амортизацияның бірқалыпты әдісін қолданып анықталады.

2. Материалдық емес активтердің есебі және аудиті
2.1.Материалдық емес активтерді бағалау және олардың аудитін жүргізу
тәртібі
Материалдық емес активтер дегеніміз –белгілі бір табиғи пішіні жоқ,
бірақ қандайда бір бағаға, құнға бағаланатын, субъектіге үнемі ұзақ уақыт
бойы қосымша табыс әкеліп тұратын активтер.Бұл активтерді анықтауға болады,
субъектпен бақыланады және оларды қолданудан субъект болашақта экономикалық
пайда табуды күтеді.
Материалдық емес активтерді анықтауға болады: егер оны жалға
беруге,сатуға ,алмастыруға болатын болса; егер оны қолданудан күтілген
болашақ экономикалық пайданы берілген активке қатыстыратын болса.
Субьект материалдық емес активтерді бақылайды, егер оны
пайдаланғаннан түсетін экономикалық пайдаға құқығы бар болса.
Материалдық емес активтермен байланысты экономикалық пайда
алынады, егер: болашақта экономикалық пайданы көбейтуде материалдық емес
активтердің рөлі анықталса; бұл активті қолдануға субъекттің талабымен
бейімділігі бар болса, субъектке күтілген экономикалық пайда алуға болатын,
қаржылық, адекватты техникалық және басқа да ресурстар бар болса.
Табыс алу үшін материалдық емес активтер әр қашанда қайта
қарастырылуы керек, егер материалдық емес активтерді қолданудан табыс
таппасақ, онда оның бағасын бірден шығынға шығару керек.Негізгі құралдарға
қарағанда материалдық емес активтері стандартқа сәйкес сақтауға болмайды.
Мысалы. 2006 жыл соңына қарай бағдарламалық қамтамасыз ету $ 50
болды. Кәсіпорын бұл бағдарламаны қолданбағандықтан, оны пайдаланудан
ешқандай пайда алмады.Сондықтан бұл бағдарламасын шығынға шығару керек.
Кезең шығындары $ 50.Бағдарламамен қамтамасыз ету $ 50
Материалдық емес активтердің жеке мағынасы жоқ болғандықтан, ол
материалдық та материалдық емес активтер құрамына кіруі мүмкін.
Кейбір материалдық емес активтер мынадай заттарда ұсталады:
компьютерлік бағдарламалар қамтамасыз ету – дискетте, фильм – лентада,
заңды құжаттама(лицензия),патент – қағазда. Бұл жағдайда материалдық емес
активтердің критерия мен анықтамаларына сәйкес активтердің мағынасын
анықтай алмайтын және қосымша элементтер болып табылатын дискета, лента,
қағазды емес компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етілуі,фильм, заң
құжатаматексеріледі.
Келесі міндеттемелер бойынша материалдық емес активтерді анықтауға
болады:
1.Идентификация.
Патент, тауарлық белгі сияқты фирманың басқа активтерінен бөлек
кейбір материалдық емес активтердің идентифициялануы мүмкін, басқаларының
бөлек иденцифиялануы мүмкін емес, керісінше материалдық емес активтердің
бағасы басқа фирмалар активтерінің қарым – қатынастарынан алынады, бұл
материалдық емес активтерге мысал ретінде жұмысшылар маман деңгейі немесе
клиенттердің сенімділігі негізінде қалыптасатын гудвилл бола алады.
2.Иемдену түрі.
Материалдық емес активтер топта, бизне – комбинирования
қорытындысында немесе кәсіпорын ішінде жасалған, бөлек алынуы мүмкін.
3.Күтілген кезеңдегі заттың көрсетілуі.
Бұл период экономикалық немесе адамдықфакторымен байланысты
заңдармен немесе келісім шартпен шектелуі мүмкін. Сонымен қатар период
шексіз немесе анықталмаған болуы мүмкін.
4.Барлық кәсіпорындардың бөлектелінуі.
Мысал.Кәсіпорындардың бөлінбейтін және сатылатын немесе оның негізгі
бөлігі болатын қайтарылмай берілетін жеке меншік құқығы.
Субъект негізделген және анықталған ұсынысты пайдалану арқылы
болашақта экономикалық пайда табуды бағалайды.
Активті қолданудан болашақта күтетін экономикалық пайданың объектті
дәлелі ретінде, актив қызметінің пайдалы уақытында болатын, мүмкін
экономикалық жағдайларды басшылықтың бағалуы болады.
Материалдық емес активтерге мыналар жатады: лицензиялық
келісімдер,компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету,патенттер, авторлық
құқықтар,тауарлық белгіден алынған,қызмет көрсету белгісі,фирмалық
атаулар;конструкторлы – тәжірибелік жұмыстарғажұмсалған шығындар;
материалдық емес активтердің критерияларын қанағаттандыратын және басқалар.
Материалдық емес активтерді 4 топқа бөлуге болады:
1.Өндіріспен байланысты материалдық емес активтер.Бұл топқа “ноу
-хау”, өндірістік ақпараттарды пайдалануға болатын құқықтар, ақпарат базасы
және ЭЕМнің бағдарламалық қамтамасыз етілуі, микросхеманың интегралды
технологиясы,анықталған формуланы пайдалану, тауардың сыртқы бейнесі немесе
технологиялар, өндірістік үлгілер, сервитуттар және т.б.
”Ноу -хау”- өндірістік тәжірибеде және де басқаларда құжаттама
түрінде берілетін халықаралық қатынастарда техникалық білімді анықтау үшін
қолданылатын термин, кең мағынада “ноу -хау” термині -өндірістің қай
түрінің болмаса да кәсінорынға қажетті өндірістік тәжірибеде дайындалған
техникалық құжаттама, техникалық, каммерциялық және басқа да білімдердің
бірігуін білдіреді.Бұл ұғым көбіне лицензиялық келісімдерде техникалық
бірлестік келісімшартында, лизингте, тауарлық белгіде, патенттік ақпарат
және авторлық құқықта пайдаланылады, егер оның құпиясын сақтап кәсіпорын
оны қолданудан түсетін пайданы бақыласа.
2.Өндірістік ақпаратты қолдану құқығының есебі.Бұл мақсаттық емес
активтердің түріне белгілі бір уақытта табыс әкелетін, сатып алынатын
өндірістік ақпарат немесе субъекттердің оны жасауға кеткен
шығындары.Мысалы,шет елдің және мемлекет ішіндегі тауарды пайдалану,
шикізат жабдықтаушылар туралы банктердің мәліметтері.
ЭЕМ бағдарламалық қамту –ұзақ мерзім бойы табыс әкелетін және
бағдарламаны эксплуатациялау үшін алынған кәсіпорындардың бағдарламалық
құжаты және ақпаратты өңдеу жүйесінің жиынтығы.
3.Коммерциялық қызметпен байланысты материалдық емес активтер.Бұл
топқа мыналар кіреді:тауарлық белгі, тауар шығаратын орындар және т.б.
Тауарлық белгілер және қызмет көрсету белгілері.Тауарлық белгі иен
қызмет көрсету белгісі заңды тұлға мен жеке тұлға басқа тұлғаның біртекті
тауарларынан айыру үшін ҚРқатысатын заңмен реттелетін және регистрация
жасалмаған халықаралық келісімшарт күшімен сақталатынын білдіреді.Тауарлық
белгі заңмен қорғалады, егер ол кәсіпкерлік қызмет ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
«РПК Бектау» ЖШС-нің шаруашылық - қаржылық қызметі
Ұзақ мерзімді активтердің есебі
Активтердің рентабелділігі Таза табыс активтердің жалпы орташа құны
РПК Бектау ЖШС
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебі
Материалдық емес активтер аудиті туралы
«Шенгел и К» ЖШС
«Практикалық аудит» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені
Еңбек ақы бойынша диплом алды іс – тәжірибе
Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі
Пәндер