Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі

Жоспары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

1. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі.
АҚ «Қазақстан Халық Банкіде» бухгалтерлік есеп пен аудиттің құрастырылу принципі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Аудит түсінігі және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8

2. Практикалық аспектіде есеп, талдау және аудит.
АҚ «Қазақстан Халық Банкінің» жарғылық капиталының есебі және талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9
Тауарлы.материалдық қорлардың есебі, талдауы және аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
Негізгі құралдардың және материалдық емес активтердің есебі, талдауы және аудиті ... ... ... ... ... ... ... ...14
Ақша қаражаттарының есебі, талдауы және аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
Еңбекақы мен есептесудің есебі, талдауы және аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...18
Дебиторлық борыштардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
Табыстар мен шығындардың есебі, талдауы және аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19

3. Ұйымның қаржылық есептілігін таныстыратын маңызды принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
Кіріспе


Бухгалтерлік есепке тән негізгі принциптердің мәні мен маңызын түсінбей тұрып, ұйымдар қызметін басқару мен ұйымдастыру жөнінде шешім қабылдау мүмкін емес. Сондықтан, экономикалық тұрғыдан тиімді шешім қабылдау үшін, бухгалтерлік есеп шоттарын жүргізу мен бұларды өз орындарына қарай дұрыс қолдану, бастапқы құжаттар айналысын заңды түрде ұйымдастыру, есеп жүйесінде қолданылатын әдістемелерді сабақтастықпен пайдалану жолдарын және халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттағы талаптарын білген жөн.
Бухгалтерлік есепті реформалауда жасалған тұжырымдама міндетерінің бірі – ішкі ақпараттық жүйе арқылы кәсіпорынды басқаруды жетілдіру болып табылады. Тиімді басқару принциптері мен есепті ұйымдастырудың жаңа амал – тәсілдерінің негізі ретінде Қазақстанда іс-әрекет етушіге неғұрлым жақын еуропалық құрылым алынды.
Нарықтық экокномика ресурстың барлық материалдық, еңбек және қаржылық түрлерін ұтымды пайдалануды көздейді, олар кәсіпкерлік іс - әрекеттің күтілетін нәтижесін қамтамасыз етуі тиіс.
Еліміздегі шаруашылық ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп жүйесін сенімді жүргізу үшін жоғары дәрежеде даярланған кәсіби мамандар қажет. Нарықтық экономиканың талаптарына сай сапасы жағынан жақсы даярланған бухгалтерлерге деген сұраныс күннен күнге артып келеді.
Қаржылық сипаттағы тиімді экономикалық шешімдер қабылдау бухгалтерлік есеп жүйесінде жазылып тіркелген, жинақталған ақпараттар негізінде іске асырылатындығына сай міндет пен қызмет атқарушы қаржыгерлер мен бухгалтерлер тағы да басқа жауапты адамдар сапалы және саналы жасалған бухгалтерлік есеп жүйесіндегі көрсеткіштерді зерттеп зерделей білуі керек.
Қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынастар кәсіпорындардың шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын едәуір нығайтып, олардың көптеген өндірістік және қаржылық мәселелерді өз бетінше шешуіне мол мүмкіншілік ашты.
Атап айтқанда, ішкі және сыртқы рынокта білікті серікті таңдауға қол жетті, өйткені болашақтағы бірлескен іс әрекеттің тиімділігі көбінесе осыған байланысты болады.
Кәсіпорындар бұрынғыдай жоғары жақтың жөн сілтеуімен емес, контрагенттерді (жабдықтаушы, сатып алушы, мердіген, банк және т.б.) қазіргі кезде өз қалауы бойынша алады. Олардың өздеріне іскер серіктерді қаншалықты дәл және қатесіз таңдауымен нарықтық қатынастар негізінде мүмкіндігінше тез және дұрыс бағдар тауып, оны ұстануына қарай жұмыстарының тиімділігі әр түрлі болады.
Мен өндірістік іс-тәжірибемді (практикамды) АҚ «Қазақстан Халық Банкісінде» өттім. өндірістік іс-тәжірибемді өткен уақытымда, материалдар жинай отырып, өндірістік іс-тәжірибем біткеннен соң, өндірістік іс-тәжірибемнің есебін жаздым.
Ұсынылып отырған тәжірибе есебімнің мақсаты – кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың теориялық және әдістемелік негізі туралы мағлұмат беру, оны ұғыну, оларға талдау жүргізуге көмектесу.
Қолданылған әдебиеттер


1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана.
2. Налоговый кодекс. О налогах и других обязательных платежах в бюджет. – Алматы: Юрист, 2003.
3. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24 июня 2002 года, №329-1 // Нормативные акты по финансам, налогам, бухгалтерскому учету, страхованию: «Қаржы-қаражат» Официальные материалы // Қаржы-қаражат . – 2002. - №7.
4. Постановление Национальной комиссии по бухгалтерскому учету от 13.11.96. №3.
5. Стандарт бухгалтерского учета «Представление финансовой отчетности» (Приказ министра финансов РК 17 января 2003 г. № 14) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2004. - № 2.
6. Типовой план счетов и их типовая корреспонденция (Приказ министра финансов РК от 18 сентября 2002 г. № 438) // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – 1,2,3.
7. Бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспарын жасау жөніндегі нұсқау және 2006 жылдан бастап қолданылатын бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспары. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 22 желтоқсан 2005 жылғы 426, 427-ші бұйрықтары.
8. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және қаржылық есеп принциптері (халықаралық стандарт) оқулық, - Алматы 2006 жыл.
9. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1994.
10. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001. – 330 бет.


11. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З:Н., Құдайбергенов Н.А. Бухгалтерлік есеп принциптері: Оқу құралы. – Алматы: ЭкономикС, 2003. – 360 бет.
12. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаева З:Н., Құдайбергенов Н.А., Жантаева А.А. Қаржылық есеп – Алматы: Экономика, 2001.
13. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
14. Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. – Алматы, 2004.
15. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. – А.: Центраудит – Казахстан, 2002.
16. Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық орысша – қазақша сөздік. Алматы: - сөздік – словарь, 1999.
17. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРАМ, 1995.
18. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа предприятия. М.: Научно-производственная фирма «ЮНИ-ГЛОБ» совместно с издательско-полиграфическим объединением «МП», 1992.
        
        Жоспары
Кіріспе
............................................................................
.............3
1. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі.
АҚ «Қазақстан Халық ... ... есеп пен ... ... ... және ... ... аспектіде есеп, талдау және аудит.
АҚ «Қазақстан Халық Банкінің» жарғылық ... ... ... ... есебі, ... ... ... және ... емес ... ... ... және
аудиті...............................14
Ақша қаражаттарының ... ... ... мен ... есебі, ... ... ... есебі.....................................19
Табыстар мен ... ... ... ... ... ... есептілігін таныстыратын маңызды
принциптері............................................................
.....................20
Қорытынды
..........................................................................
...........22
Қолданылған әдебиеттер
...............................................................24
Кіріспе
Бухгалтерлік ... тән ... ... мәні мен ... ... ... ... басқару мен ұйымдастыру жөнінде шешім қабылдау
мүмкін емес. Сондықтан, экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... есеп ... ... мен ... өз орындарына қарай дұрыс
қолдану, бастапқы ... ... ... ... ... ... ... әдістемелерді сабақтастықпен пайдалану жолдарын және
халықаралық бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... жасалған тұжырымдама міндетерінің
бірі – ішкі ақпараттық жүйе арқылы кәсіпорынды басқаруды жетілдіру болып
табылады. ... ... ... мен ... ... жаңа амал –
тәсілдерінің негізі ретінде Қазақстанда іс-әрекет етушіге неғұрлым жақын
еуропалық құрылым алынды.
Нарықтық ... ... ... ... ... және ... ұтымды пайдалануды көздейді, олар кәсіпкерлік іс - ... ... ... етуі тиіс.
Еліміздегі шаруашылық ұйымдарындағы бухгалтерлік есеп жүйесін сенімді
жүргізу үшін ... ... ... кәсіби мамандар қажет. Нарықтық
экономиканың талаптарына сай сапасы жағынан жақсы даярланған бухгалтерлерге
деген сұраныс ... ... ... келеді.
Қаржылық сипаттағы тиімді экономикалық шешімдер қабылдау бухгалтерлік
есеп жүйесінде ... ... ... ... негізінде іске
асырылатындығына сай міндет пен қызмет атқарушы ... ... тағы да ... жауапты адамдар сапалы және саналы жасалған
бухгалтерлік есеп жүйесіндегі көрсеткіштерді зерттеп зерделей білуі ... ... ... ... нарықтық қатынастар кәсіпорындардың
шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын едәуір ... ... ... және ... ... өз ... ... мүмкіншілік ашты.
Атап айтқанда, ішкі және сыртқы рынокта білікті серікті таңдауға ... ... ... бірлескен іс әрекеттің тиімділігі көбінесе
осыған байланысты болады.
Кәсіпорындар бұрынғыдай жоғары ... жөн ... ... ... сатып алушы, мердіген, банк және т.б.)
қазіргі кезде өз ... ... ... ... ... ... серіктерді
қаншалықты дәл және қатесіз таңдауымен нарықтық қатынастар негізінде
мүмкіндігінше тез және ... ... ... оны ... ... ... әр түрлі болады.
Мен өндірістік іс-тәжірибемді (практикамды) АҚ ... ... ... ... ... өткен уақытымда, материалдар
жинай отырып, өндірістік іс-тәжірибем біткеннен соң, өндірістік ... ... ... отырған тәжірибе есебімнің мақсаты – ... ... ... ... және әдістемелік негізі туралы мағлұмат беру,
оны ұғыну, оларға талдау жүргізуге ... ... ... ... ... кәсіпорынның қаржы-шаруашылық
қызметінің нәтижелері мен нарықтық тұрақтылығы туралы ... ... баға мен ... ... өндірістің өсуі мен оның тиімділігін
арттыруды қамтамасыз ететін, жоғарыда көрсетілген ... ұзақ ... ... ... ойдағыдай жету үшін басшылыққа үйлесімді
басқару шешімдерін дайындауға мүмкіндік береді.
Осы есептің бірінші бөлімінде ... есеп пен ... ... ... бірінші бөлімшесі бойынша АҚ ... ... ... ... мен ... жалпы құрастырылу принциптері
көрсетілген. Ал бірінші ... ... ... ... ... ... ... шолу жасалынған.
Есептің екінші бөлімінде пратикалық аспектіде есеп, талдау және аудит
жүргізілген. Осы бөлімнің ... ... АҚ ... ... ... капиталының есебі және талдауы, стабилділігі көрсетілген.
Ал бірінші бөлімнің екіншісінде – тауарлы-материалдық қорлардың ... және ... ... – негізгі құралдардың және материалдық
емес активтердің есебі, талдауы және аудиті, ...... ... ... және ... ...... мен
есептесудің есебі, талдауы және ... ...... ... ...... мен шығындардың есебі, талдауы
және аудиті көрсетілген және ... ... ... айтқанда, шаруашылықты жүргізуші субъектілердің қызметінің
жетістіктері басқару деңгейіне, қабылданған ... ... ... мен ... негізделуіне тікелей тәуелді. Үйлесімді
шешімдердің қабылдануы, материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын тиімді
пайдаланып, ... ... ... бағытталатыны белгілі.
Нарық жағдайында кәсіпорынның өміршеңдігінің кепілі мен жай-күйінің
орнықтылығының негізі оның қаржы ... ... ... ол ақша
қаражатын еркін орын алмастыра ... ... ... пайдалану жолымен
өнімді өндіру мен сатудың ... ... ... ете ... өзінің
қаржы ресурстары жағдайын көрсетеді.
1. Бухгалтерлік есеп пен аудиттің жалпы құрастырылу принципі
1.1 АҚ ... ... ... ... есеп пен ... ... ... Халық Банкі» өз алдына есеп саясатын жүргізеді және
бухгалтерияның басқару формасын ... ... ... олардың заңды болуына, бухгалтерлік
есептің ұйымдастырылуына банктің басшылары және бас бухгалтер жауап береді.
Бас бухгалтердің құрылымдық ... ... мен ... ... жүзеге асырылады. Бас бухгалтердің орнына арнайы жоғары
білімі бар тұлғалар тағайындалады.
Тауарлы-материалдық ... есеп ... және ... ... ... жауапкершілік туралы келісім-
шарттарға, төлем тапсырмаларына, ақша қаражаттарын беру және қабылдап алу
құжаттарына Бас бухгалтер қол ... ... ... ... ... ... ішінде болып жатқан шаруашылық
процестердің және қаржылық нәтижелердің ... ... ... ... пайдаланушы тұлғаларға анық, түсінікті және толық
ақпараттармен қамтамасыз ету.
Бухгалтерия келесілерді орындайды:
- ... есеп ... ... ... және ... ақы ... есебін;
- банк қызметкерлерімен есеп айырысу;
- ақша қаражаттарының қозғалысының ... ... ... заңдарына сәйкес АҚ «Қазақстан
Халық Банкі» бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... жүргізеді және қаржылық есептіліктің дұрыс жүргізілуіне
жауап береді.
Бухгалтерлік есептің барлық жүйесі келесі принциптерден тұрады: құжаттау,
инвентар ... ... ... екі жақты жазу, баланс және
есептілік.
Бухгалтерлік есептің жүру ... ... ... ... ведомстволардағы операциялардан, журнал
ордерлер, тіркемелер және т.б. арқылы жиналады.
2) Есеп жүйесіндегі жазулар жұмыс жоспарының шоттар ... ... және бас ... ... ... есепті жүргізу процесінде АҚ «Қазақстан Халық Банкі» өзінің
есеп саясатының дұрыс жүргізілуін сақтайды.
Есеп саясаты – ... ... ... ... ... ... банктің таңдап алынған және ... ... есеп ... тән ішкі ... ... ... ... салықтық және статистикалық ... ... ... ... нормативтік актілерінде есеп ... оның ... ... ... ... ... және күші бар.
Есеп саясатының мақсаты – бухгалтерлік есеп операцияларын орындау
барысында қателер ... ... ... ... ... ... ... қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз ету, материалдық
активтерді бағалау мен есептен шығару, таза пайда резервін құру ... ... ... икемді есеп ақпараттарын қалыптастыру болып
табылады.
Есеп саясатын қалыптастырған және қолданған кезде есептің ... ... ... Есептеу – кәсіпорынның кірістері мен шығыстары олардың келіп түсуіне
немесе туындауына қарай танылады және бухгалтерлік есепте ... ... – яғни ... ... ... ... болашақта да жұмыс
жасайтын болып саналады.
Оның таратылуына немесе қызмет ... ... ... ... де, ... да жоқ деп ... Түсініктілік принципі – қаржы есептемелеріндегі барлық ақпараттар
пайдаланушыларға түсінікті болуға тиіс.
4. ... ... ... басқару шешімдерін қабылдауы және
кәсіпорынның шаруашылық қызметін бағалауы үшін қаржылық ақпараттар
маңызды болуы керек.
5. Мәнділік. Ақпарат мәнді болуға тиіс. Егер біз ... ... ... бір мәліметтерді жіберіп алсақ немесе дұрыс ұсынбасақ, онда ... ... ... ... әсер етуі мүмкін.
6. Растық. Ақпаратта қателік немесе жалғандық жоқ юолса, ол рас болып
табылады және оған ... сене ... ... ... ... ... болуға тиіс.
8. Сақтық., яғни активтер мен кірістер артық бағаланбас үшін, ал міндеттеме
немесе шығын ... ... кем ... үшін ... ... ... жағдайын сақтау, абайлау.
9. Аяқталмағандық. Растықты қамтамасыз ету үшін есепті кезеңдегі ақпарат
толығымен аяқталмаған болуы тиіс.
10. Салыстырмалылық. Қаржылық ақпарат ... есеп ... ... болуға тиіс.
11. Дәйектілік. Субъекті таңдап алған есеп саясаты мен әдістері, объектілер
бір есепті кезеңнен келесі есептік кезеңге дәйекті түрде ... ... біз бір есеп ... таңдап алып, келесі жылы басқа есеп саясатын
таңдайтын болсақ, онда мұндай жағдайда түсіндірме жазулар болуға тиіс,
біз оларды негіздеуге тиіспіз.
12. Күмәнсіз және ... ... ... ... оны ... жағдайы, қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі, ақша қаражаттарының
қозғалысы туралы күмәнсіз және риясыз көзқарас ... ... БЕС ... (5 ... қаржылық есептілік өзімен бірге қаржылық
жағдайы туралы, қызметтің нәтижесін және ... ... ... туралы ақпараттарды ұсынады.
Қаржылық есептілік бұл мақсатқа жету үшін келесі көрсеткіштер ... ... ақша ... ... ... ... мен шығындар есебі, негізгі емес қызметтен түскен табыстар мен
шығындарды ... ... ... ... ... есеп.
Қаржылық есептіліктің элементтері болып:
Активтер – бұл бағаланған ... ... бар және ... ... өз құқығы.
Міндеттеме – бұл басқа бір тұлғаға ықпал ету ... ... ... белгілі бір қызметті тұлғаның орындау міндеті, мүлік ... ... және ... ... – бұл ... алып ... ... қалған
субъектінің активтері.
Қаржылық көрсеткіштердің элементі болып:
Табыстар – бұл есепті мерзімдегі активтердің өсуі ... ... – бұл ... ... активтердің азаюы немесе
міндеттемелердің көбеюі.
1.2 Аудит түсінігі және түрлері.
Қазақстан ... заңы ... 20 ... 1998 жылы ... ... туралы» ( 10 шілде 2003 жылғы №483-II ... ... ... – бұл ... ... ... құрастырылуының
және тәуелсіз пікірді жеткізу мақсатында заңды ... ... ... ... ...... ... аудитқа мыналар жатады: банктер, ... ... ... ... да ... ... асыратын
ұйымдар, сақтандыру ұйымдары, зейнетақы қорлары, зейнет ақы активтерін
басқаратын ... ... ... ... ... бар
кәсіпорындар, халықтық акционерлік қоғамдар.
Аудитордың жұмысы – бұл қаржылық есептіліктің ... және ... ... сай ... ... ... ... жасау.
Аудит қызметінің негізгі принциптері мыналар болып табылады:
- Тәуелсіздік;
- Объективтілік;
- Ұқыптылық;
- Құпиялылық.
Аудиторлық тексерудің нәтижелеріне байланысты ... ... ... ... есеп ... ... ... есеп, талдау және аудит.
2.1 АҚ «Қазақстан Халық Банкінің» меншікті капиталынның есебі және
талдауы.
Меншікті капитал мыналардан тұрады:
- жарғылық капитал – бұл ... ... ... ... ... ... жарғылық қорына ақшалай және заттай қосқан
үлесі.
- Резервтік капитал. Бұл бап бойынша кәсіпорында қалыптасқан резервтік
капиталдың қалдығы көрсетіледі.
- ... ... ... зиян).
Жарғылық капитал типтік шоттар жоспарының 503 «Салымдар және ... ... ... ... Банкінің» меншікті капиталы 01.01.2006 жылы баланс
бойынша 60 275 млн ... ... және ... жылдың балансымен
салыстырғанда 25 920 мың теңгеге (75%) өсті.
Резервтік капитал – таза ... ... ... ... ... ... ... капитал субъектінің өткен жылдардың және есепті жылдың
шығындарын жабу үшін ... ... ... ... шоттар жоспарының 55 «Резервтік капитал»
бөлімінің 551 «Заңмен белгіленген резервтік капитал» және 552 ... ... ... ... ... табыс (жабылмаған зиян) есепті жылғы есебі типтік шоттар
жоспарының 56 бөлімінің 561 «Есепті ... ... ... ... ... жүргізіледі. Бұл шот есепті жылы пайда ... ... ... ... ... нақты сомаларының ... ... ашып ... ... ... бөлінбеген кірісі (жабылмаған зияны) есебі типтік шоттар
жоспарының 562 ... ... ... ... (жабылмаған зияны)»
шотында жүргізіледі және бұл шотта өткен жылдарда пайда болған ... ... ... ... нақты қозғалысы туралы ақпараттарды
ашуға арналған.
Жиынтық кіріс (зиян) есебі. Есепті жылғы ... ... ... ... үшін ... ... ... 571 «Жиынтық кіріс (зиян)» шоты
қолданылады.
Меншікті капиталдың талдауы.
Кәсіпорынның өзінің меншікті ... ... ... ... ... ... ... табылады (баланс пассивінің I ... ... ... ... иммобилді құндылықтарға қосылмаған және көбірек
немесе азырақ түрлене алатын, формада болатын меншікті капиталдың ... ... ... ... ... ... өсімін анықтайық. Ол меншікті
капитал – баланстағы активтің I бөліміне тең ... – А I ... = ...... = +27 525 734(жыл басы)
60 275 047 – 18 954 490 = +41 320 ... ... ... ... капитал динамикасының өте жақсы
өскенін көрсетіп тұр.
Меншікті капиталдың ... ... ... есеп ... = меншікті айналым капиталы
МК
Кж = 32 749 313 : 60 275 047 = 0,5 (жыл басы)
Кж = 18 954 490 : 60 275 047 = 0,3 (жыл ... ... ... ету ... ... = Мак / ... Кк/қ - ... қорлардың қамтамасыз ету
коэффициенті;
Мак – меншікті-айналым капиталы;
Қтм – тауарлы-материалдық қорлар.
Кк/қ = ... : 6 750 013 = 4,1 (жыл ... = ... : 6 977 824 = 5,9 (жыл соңы)
Шаруашылық тәжірибенің орташаланған ... ... ... ... ... ... мәні Кк/қ ≥ 0,6 – 0,8
болуы ... ол ... ... ... ... ... өте ... кетті, сондықтан материалды айналым қаражаттарын жабу коэффициенті,
тауарлы-материалдық қорлар мен ... ... ... және қарыз қаражаттарын тартуды қажет етпейтінін көрсетеді.
2.2 Тауарлы-материалдық қорлардың есебі, талдауы және аудиті.
БЕС №7 тауарлы-материалдық ... ... ... мына ... ұсынады:
- шикізат және материалдар, отын, ыдыс және ыдыстық заттар, қосалқы
бөлшектер;
- улы химикаттар, медикаменттер;
- дайын ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
Негізгі – бұл дайындалатын өнімнің құрамына заттай кіретін және
материалдың ... ... ... – бұл ... өнімнің құрамына кіретін, бірақ негізгіден
айырмашылығы олар өндірістік ... ... ... ... ... ... ... оның нақты құнына
тауарлы-материалдық ... ... ... ... алу ... ... көлікті дайындауға кеткен шығындар және т.б.) ... Бұны ... ... ... ... ... өз ... қалды, қаншасы
өзіндік құнға кеткенін және ТМҚ бағалау үшін мына ... ... ... Лифо;
- Орташа құн әдісі;
- Арнайы бірегейлендіру.
Кәсіпорындарда инвентарлық ... ... ... бір рет ... ... ... мына ... жүргізіледі:
- ұрланған фактілер болған жағдайда;
- төтенше жағдайларда (өрт, ... ... ... ... ауыстырған жағдайда;
- кәсіпорынның құлауы немесе тарауы кезінде.
Кәсіпорында инвентарлық тексеру жүргізілген кезде, ... ... ... ... ... ... бухгалтер және
комиссия мүшелері, ... ... ... инвентарлық
тексерудің нәтижесіне келісетіндігі туралы өздерінің қолдарын қояды.
Комиссия ... ... онда ... ... жауапқа
тартылады және оны өтеуі тиіс.
Жетіспеушілікті өтеу нарықтық бағамен белгіленеді, бірақ нақты ... ... ... ... егер ... адам ... немесе белгіленбесе, онда шындар қаржы
шаруашылық нәтижесіне ... ... ... ... барысында тауарлы-материалдық құндылықтардың өзгеруіне
жалпы баға беріледі. Тауарлы-материалдық құндылықтардың өскені керек емес,
өйткені бұл ... ... жоқ, ... әсер ... ... ... ... тұр.
Айналымдылықты көрсеткіштердің қатарын санап келесі формуламен ... ... = ТМҚ *360 ... ... = ... ... = (6 750 013 : 2 192 147)*360 = 1 108 (жыл басы)
(6 977 824 : 2 192 147)*360 = 1 146
(жыл соңы)
Ка = 0,32 (жыл ... = 0,31 (жыл ... ... ... ... жүргізе отырып, айта кету керек, мынандай
құжаттарды толтыруды үйрендім: шот-фактура, тауарлы ... ... ... ... құралдардың және материалдық емес активтердің есебі, талдауы
және ... БЕС ... ... ... ... негізгі құралдар ұзақ мерзімге
(бір жылдан астам) қызмет ететін құнына ... ... ... ... ... ... ... уақытында келген бастапқы
құнымен, оған қоса барлық нақты негізгі құралды кірістіруге және ... ... оның ... ... алу ... төленген қайтарымсыз
салықтар және алымдар (мысалы, ғимараттарды және жеңіл автокөліктерді сатып
алған ... ... ҚҚС, ... баж, ... алу келісім шартын
құрған кезде төленген ... және ... ... ... күннен бастап, өзіндік құнын толық шығынға
жатқызғанға дейін, ай сайын амортизация ... ... ... негізгі құралдарға қайта бағалау жұргізіледі.
Басшылар қайта бағалаудың әр бір объектіге керектігін және ... ... ... ... ... ... ... 12 бөлімінде бастапқы құнның
қайта бағалаудан өскен сомасы өседі және ол 541 ... ... ... ... ... ... ... шотында көрсетіледі.
Негізгі құралдардың ... ... ... өсуі ... ... кезде, нормативтік қызмет ету мерзімінің өсуі кезінде немесе
өндірістік күштердің әсерінен ... ... ... ... ... актісі толтырылады, оған
техникалық құжат(паспорт) тігіледі.
Материалды емес ... ... ... ... кәсіпорынның өзі
белгілейді. Осылай бұл жылдық амортизациялық ... МЕА ... ... және бастапқы құнына байланысты.
Негізгі құралдар және МЕА есебінің ... ... ... ... көрсеткіштер арқылы көрсетіледі:
1) негізгі құралдардың техникалық жағдайының көрсеткіштерін мінездейді:
Негізгі құралдардың теоретикалық ... ... ... коэффициент = Қалдық құн
Бастапқы құн
Амортизацияның жиналу
коэффициенті = НҚ тозу ... + МЕА тозу ... ... ... = Тозу ... ... ... аудиті
Негізгі құралдардың аудиті мыналарды анықтауға жол береді:
- сақталуы және техникалық жағдайы;
- құжаттарды операциялар бойынша ... ... және ... дұрыс
толтырылуы;
- амортизация аударымдарының дұрыстығы;
- бухгалтерлік есеп шоттарында негізгі құралдардың түсуі, жылжуы және
енуінің дұрыс көрсетілуі;
- ремонттың ... ... өз ... және ... ... қайнар көзіне НҚ түсуі, енуі, жылжуы және де НҚ ... ... ... ... айта кететін жайт, инвентарлық карточкалардың көрсеткіштеріне
жақсылап көз жеткізу керек. Негізгі ... ... ... қамтамасыз
ету үшін сапалы инвентарлық тексеруді өткізу керек.
Бухгалтерлік есептің нәтижелерінің дұрыстығын, уақытында және ... ... ... көз жеткізу керек.
2.4 Ақша қаражаттарының есебі, талдауы және аудиті.
Кассалық операциялардың ... ... ... ... ... ... ... операциялар туралы уақытша тәртібімен
жүргізіледі. Кассаға ақшалар әр ... ... ... түседі және кіріс
касса ордерімен, ал ақшаның шығуы шығыс касса ордерімен толтырылады.
Ордерлер тіркеме журналына ... ал ... ... ... ... соңына сальдо енгізіледі. Кассалық есепті құру міндетті болып
табылады. Әр ... ... ... ... ... есеп ... ... шотындағы қолма-қол ақша есебі.
Уақытша бос ақшаларды және қолма-қолсыз ақшаларды ... ... ... ... ... есеп айырысу шотын аша алады.
Есеп айырысу шоты мына құжаттар арқылы ашылады:
- шот ашу ... ... ... және ... ... ... карточка;
- салық органынан субъектінің салық есебін жүргізетінін дәлелдейтін
анықтама;
- мемлекеттік тіркемеден өткені туралы куәліктің көшірмесін;
- жарғысының және ... ... ... ... беру және ... ... ... негізінде
орындайды:
- кассадағы қолма-қол ақшаны есеп айырысу шотына аудару;
- әр түрлі мақсаттарға кассадан алынған чек;
- басқа субъектілер мен есеп ... ... ... толтырылады;
- субъекті сатып алушыдан жіберілген тауардың құнын, орындалған жұмыстың,
қызметтің құнын талап ету үшін төлем-талап тапсырмасы толтырылады.
Субъектінің ... ... ... күнтезбе кезегі юойынша, банкке
түскен есеп айырысу құжаттары ... ... ... ... төлемге
қабілетсіз деп хабарлаған міндеттемелер бойынша төлем кезегін банк басшысы
анықтайды.
Банк белгілі бір уақытта ... күн ... шот ... есеп ... ... жатқан операцияларды қосымша құжаттар арқылы, енгізі және ... ... ... ... ... «Есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттары» шоты бойынша шаруашылық
операциялары:
Есеп айырысу шотынан чек ... ... ақша ... – Дт 451 – Кт ... ... ... – Дт 631,633,634 – Кт 441.
Дебиторлық қарыздар өтелінді – Дт 441 – Кт ... ... ... ... ... ... ... толық материалды
жауапкершілікті өз мойнына алады және күннің соңына қарай ... ... ... ... ... ... қаражаттарының инвентарлық тексеруі.
Кассадағы инвентарлық тексеруді жүргізу кассадағы тұрған барлық ақша
қаражаттарын, бағалы ... ... ... ... көрсетілген
бланк есептіліктердің аты, номері, сериясы, ... құны және ... ... ... ... қайта санауды жүргізу, актіде жетіспеушілік
немесе артықшылық көрсетіледі.
Есеп айырысу шотындағы ақша ... ... ... ... ... қалдық соманы банк берген құжаттағы ... ... ... ... шотындағы аудит операциясы кәсіпорында қанша есеп айырысу
шоты бар екенін, аналитикалық және ... ... ... ... ... ... Еңбек ақы мен есептесудің есебі, талдауы және аудиті
Еңбек ақы мыналарға бөлінеді:
Негізгі – ... ... ... және ... ... жұмыстары
бойынша ақша аударылады.
Қосымша – кәсіпорында атқарылмаған уақыт үшін төлемдер (демалысқа шығу
төлемі, ... ... ... қалған уақыты үшін жәрдем ақы). Жұмысшы
тұлғалар мыналарға – ... ... ... мен ... ... ... ақы есептеудің негізін ... ... ... ... ... ақы мыналарға бөлінеді:
Кесімді-премиальды – жұмыс көлеміне байланысты.
Уақытша-премиальды – жұмыстың әр сағатына тарифтік ... және ... ... ... ... ... ... шығындар жұмысшылардың еңбек ақы шығындары оның
ішінде административті – басқарушы тұлғаларға, ... ... ... қызметтер – 821 «Жалпы және әкімшілік шығыстар» шотында
жүргізіледі.
Үлкен жетістіктерге жету мақсатында ... ... шешу ... ... әкелу үшін жұмысшыларға сыйақы, жұмысшыларға материалды көмек ... ... ... ... тағайындау жүзеге асырылады.
Еңбек ақы есебінің аудиті
Еңбек ақы есебінің аудитін тексеру мыналар болып табылады:
1) Еңбек ақы аударымдары кезінде нормативтік-құқықтық актілердің ... ... ... ... ... ... ... келесілер арқылы жүзеге асырылады:
1. Синтетикалық және аналитикалық есептің баланс жазуындағы 681 шот
бойынша көрсеткіштері орнатылады.
2. Алғашқы құжаттардың дұрыс ... ... ... ... ... оқытылады.
3. Еңбек ақы аударымдарының дұрыстығын тексеру таңдап алу әдісімен жүзеге
асырылады.
4. Қарапайым төлем, ... ... ... ... ... ... байланысты жәрдемақының аударылуы.
6. Еңбек ақыдан ұсталымдардың дұрыстығын тексеру.
Мен практикада жүрген кезімде, есеп айырысу - төлем ведомостын, ... ... ... есеп ... толтырумен таныстым.
2.6 Дебиторлық борыштардың есебі
Дебиторлық борыштардың есебі өз алдына бөлек ... әр ... және ... ... Кәсіпорында жұмысшылардың борышы мына
келесі операциялардан пайда болады.
Бухгалтерия жұмысшыға қызметтік командировкаға ақша береді. Командировка
уақытында ... ... ... куәлік жазылады. Жұмысшы
командировкадан қайтқаннан кейін 5 күн ... ... ... ... ... берілген негізгі құралдар бойынша амортизациялық аударымдар аренда
алушымен аударылады және ол тек ... ... ... ... жал ... ... ай ... аударылып тұрады.
Жалға берілген негізгі құралдар бухгалтерлік есептің типтік ... 12-125 ... ... ... және оған ... жалға
берілген» субшот ашылады.
2.7 Табыстар мен шығындардың есебі, талдауы және аудиті
Қаржылық нәтиже – кәсіпорынның шаруашылық қызметінің ... ... және оның ... табыс(зиян) түрінде болады.
Негізгі және негізгі емес қызметтен алынған табыстар жылдық табысты
құрайды және де ол №5 БЕС ... ... және ... ... кезде, ал шығыстар мен зияндар шығындалған кезде
бухгалтерлік ... ... және ... ... ... ... алынған аванстар және аралық төлемдер негізінде
табыстар деп есептелінбейді.
Негізгі емес ... ... ... ... ... ... жалға алғаны үшін төлем және ... да ... ... ... табу үшін ... жиынтық табыстың салықтық ... ... ... осыған байланысты барлық шығындар ... ... БЕС №7 ... өндірістік шығындар бойынша жіктеледі,
жіктелген құрамының бөлігі және шығындар классификасиясы өзіндік ... ... ... ... ... ... принциптері
Қаржылық есептілік кәсіпорынның өткен уақыты ... ... ... ... ... ... көрсеткіштердің
жүйесін ұсынады.
Есептілікті құру есеп жұмысының бітіруші кезеңі болып табылады.
Қаржылық есептіліктің мақсаты заңды тұлғаның ... ... ... ... және ... жылғы қаржылық жағдайының өзгеруі туралы
пайдалы, керекті және ... ... ... ... ... табылады.
Ақпаратты пайдаланушыларға нағыз және ... ... ... ... ... жұмысшылар, мемлекеттік
органдар, қоғамдар. Қаржылық есептілік инвестициялық шешімдерді қабылдау
үшін өте қажетті және ... ... ... Есеп ... ... ... жыл бойы және жыл соңына есептілікті құру үшін ... ... ... мәліметтері болуы тиіс.
Қаржылық есептілікте кәсіпорынның атауы, орнатылған жері ... күні ... жылы ... ... ... оның ... ... және өлшем бірлігі
– мың теңге туралы қысқа ғана мазмұны көрсетілуі тиіс.
Кәсіпорын қаржы шаруашылық ... ... ... ... ... ... туралы есеп және бухгалтерлік баланс құрады.
Бухгалтерлік баланс – жылдық есептің негізгі формасы оның құрылуына ... ... ... ... ... ... және ... есеп
регистріндегі аналитикалық есептің мәліметтерімен тексереді.
Баланс Бас кітапта ... ... ... ... ... Ол келесі бөлімдерден тұрады: активтер, меншікті капитал ... ... мен ... ұзақ мерзімді және ағымдағы болып
бөлінеді.
Қаржы шаруашылық қызметтің нәтижесі туралы есеп, шығындар мен ... ... ... ... ... ... табылады.
Қаржылық шаруашылық қызметтің есепте келесі көрсеткіштері болуы тиіс:
- дайын өнімді, жұмыстарды және қызметтерді сатудан алынатын кіріс, ҚҚС,
акциздер және ... да ... және де ... ... ... ... тауарлардың құнын қоспағанда;
- сатылған дайын өнімнің өзіндік құны;
- жалпы табыс;
- кезең ... ... ... ... және ... шығындар);
- табыс (негізгі қызмет бойынша зиян);
- табыс (негізгі емес қызмет бойынша зиян);
- қарапайымнан салық салынғанға ... ... ... ... ... ... шығындар;
- салық салудан кейінгі қарапайым қызметтен түскен табыс ... ... ... ... ... ... таза табыс (зиян).
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
БЕС №4 талабы ... есеп ... ... құрудың керектігі
кәсіпорынға есепті жылы ақша қаражаттарының келіп ... және де ... ... және ... қаржы шаруашылық қызметі туралы
ақпараттарды алу.
Операциялық қызмет. Кәсіпорынның операциялық қызметінің қозғалысы тікелей
әдісті қолдануын ... Ол ... ... және ... ... ... және де ... қай қызмет түріне жататындығын
анықтау деп ойлайды.
Ақша қаражаттарының қозғалысын ашу барысында ... ... ... ақша ... енуі және түсуімен байланысты, сондықтан
корреспондеттік шот бойынша ақша ... ... ... ... ... ұзақ ... активтерді алу және сату, қаржылық
инвестицияларды ... ...... ... және ... ... мөлшері және
құрамының өзгеруі кәсіпорын қызметінің нәтижесі болып табылады.
Қорытынды
АҚ «Қазақстан Халық Банкіде» практикамды атқара отырып ... ... ... экономикалық университетінде теориялық түрде алған білімімді
практикада қолдана отырып, бухгалтерияда ... ... ... өз ... ... ... бухгалтерияда әр түрлі бастапқы құжаттармен ... ... ... ... ... және жылдық есепті құруға көмектестім және де әр
түрлі бланкілерді толтырдым.
Банкіде практиканы өте ... айта кету ... мен әр ... ... ... істедім және де сол программалардың ішінде әсіресе
«Colvir» программасы бойынша білімімді шыңдадым.
Тағы да айта ... ... ... ... банк өзінің қаржылық жағдайына
өте үлкен мән береді екен. Банктің балансын ... ... ... ... ... өте өтімді деуге болады, бірақ та
банкте де ақша ... ... ... ... қаржы жағдайының стабилді, қаржылық жағдайының мөлшері бұдан ... және де ... ең ... ... ... өте ... банктердің бірі
болуына өзімнің ойымша келесі іс шараларды жүргізуді ұсынар едім:
- Басқарудың ... және жаңа ... ... ... ... ... отыру;
- Техника және технологияның ең соңғы, осы уақыттағы және жаңа техникалық
құрал-жабдықтарын, әр түрлі көптеген программаларды барлық банктерден
бұрын өте тез енгізу және дер ... және дәл ... ... Жұмысшыларды жаңарту және алыс және жақын шет елдерге оқыту;
- Кадрлар саясатын дер кезінде жаңартып отыру;
- Баға құру ... ... және ... жоспарлау;
- Шығындардың тиімді және әр түрлі азайту жолдарын іздестіру.
- Банктің қаржылық басқаруын болжамдауға және ... өте ... ... ... ... ... ... әр түрлі ұйымдар мен кәсіпорындарға, халыққа және т.б.
қызмет көрсетудің оңай, өте тиімді, екі ... ... ... бәріне
қажетті және пайдалы түрлерін ойластыру және іздестіру керек және ... ... ... білу ... айтып өткендей, банктер шаруашылықтың негізін және ... ... ... ... банк пайдалы болса, онда соғұрлым оның табысы стабилді болады
және де соғұрлым мемлекеттің қоғамдық сферасына ... ... көп ... экономикалқ потенциалы өседі, соңынан банкте жұмыс істейтіндердің ... ... ... және ... ... өте ... өмір ... әдебиеттер
1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. процветание, безопасность и улучшение
благосостояния всех казахстанцев. Послание ... ... ... Налоговый кодекс. О налогах и других обязательных платежах в ... ... ... ... ... Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности» от 24 июня 2002 ... №329-1 // ... акты ... ... бухгалтерскому учету, страхованию: «Қаржы-қаражат»
Официальные материалы // Қаржы-қаражат . – 2002. - №7.
4. Постановление Национальной ... по ... ... ... №3.
5. Стандарт бухгалтерского учета «Представление финансовой отчетности»
(Приказ министра финансов РК 17 января 2003 г. № 14) // ... и ... – 2004. - № ... ... план ... и их типовая корреспонденция (Приказ министра
финансов РК от 18 ... 2002 г. № 438) // ... учет ... – 2003. – 1,2,3.
7. Бухгалтерлік есеп счеттарының жұмыс жоспарын ... ... ... 2006 ... ... ... ... есеп счеттарының
жұмыс жоспары. Қазақстан Республикасы ... ... ... 2005 ... 426, 427-ші бұйрықтары.
8. Әбдіманапов Ә. Бухгалтерлік және ... есеп ... ... ... - ... 2006 ... ... И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта:
Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1994.
10. Дүйсенбаев К.Ш., ... Э.Т., ... Ж.Г. ... ... ... / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001. –
330 ... ... Қ.К., ... З:Н., ... Н.А. ... ... Оқу құралы. – Алматы: ЭкономикС, 2003. – 360 бет.
12. ... Қ.К., ... З:Н., ... Н.А., ... ... есеп – ... Экономика, 2001.
13. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия.
– М.: Центр ... и ... ... Назарова В.Л. Бухгалтерский учет хозяйствующих субъектов. – Алматы,
2004.
15. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. ... учет ... – А.: ...... ... ... С.Р. Толық экономикалық орысша – қазақша сөздік. Алматы: -
сөздік – словарь, 1999.
17. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. ... ... ...... ... Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С., Негашев Е.В. ... ... ... М.: ... ... ... с издательско-полиграфическим объединением «МП», 1992.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктің қызметіндегі табыстар мен шығындардың сипаттамасы20 бет
Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру54 бет
"Аудит түрлеріне сипаттама."36 бет
Ішкі және сыртқы аудит20 бет
Аудит жайлы24 бет
Аудит жалпылама түсінік; пайда болуы; мәні және түрлері35 бет
Аудит мәні, мазмұны және даму тенденциялары26 бет
Аудит негіздері89 бет
Аудит оның пайда болуы және дамуы20 бет
Аудит пәні және оның құрамы13 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь