Автобекет автобустарының жүру кестесіне мәліметтер базасын құру


Кіріспе
Есептің қойылымы
1 Есептің алгоритмі
2 Теориялық бөлім
2.1 Мәліметтер базасын құруға арналған құралдар
2.2 BDE Administrator. Мәліметтер базасын тіркеу
2.3 Database Desktop аспаптық құралында мәліметтер базасын құру
3 Программаның баяндалуы
3.1 Жалпы мағлұматтар
3.2 Функционалдық тағайындар
3.3 Логикалық структураның баяндалуы
3.4 Бағдарламаны жуктеу және іске қосу
3.5 Техникалық жабдықтар
3.6 Кіріс деректер
3.7 Шығыс деректер
4 Бақылау мысалдарының баяндалуы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Ә

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Қ.И. Сатпаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университетi

Техникалық кибернетика кафедрасы

Курстық жобаға

ТҮСІНІКТЕМЕЛІК ЖАЗБА

Тақырыбы Автобекет автобустарының жүру кестесіне мәліметтер
базасын құру

Жетекшi

доцент

____________ Л.Ш. Балғабаева

“___”___________2004 ж.

Нормоконтроллер

___________ _____________

“___”___________2004 ж.

Студент____Куспангалиева А.

Мамандық
370140(КЖАӨжБ)

Тобы КСУ-02-2қ

Алматы 2004
Курстық жұмысты орындауға арналған тапсырма:

Студент: Куспангалиева А.

Жұмыс тақырыбы: Автобустардың жүру кестесі.

Аяқталған жұмысты тапсыру уақыты: ___ қараша 2004 ж.

Жұмыс барысында қолданылатын бастапқы мәліметтер (мазмұны, кіріспе, жұмысты
сипаттайтын негізгі бөлім, қорытынды, қосымшалар):

Delphi ортасында мәліметтер базасын құрып үйрену, оның мүмкіндіктерін
форма, құжат, есеп берулерді істеу арқылы игеру.

Сызба материалдар саны: 0

Жұмыс жетекшісі:
Доцент Балғабаева Л. Ш. _________

Тапсырманы орындауға қабылдап алған студент:
Куспангалиева А. _________

қараша 2004 жыл

МАЗМҰНЫ

Кіріспе
Есептің қойылымы
1 Есептің алгоритмі
2 Теориялық бөлім
2.1 Мәліметтер базасын құруға арналған құралдар
2.2 BDE Administrator. Мәліметтер базасын тіркеу
2.3 Database Desktop аспаптық құралында мәліметтер базасын құру
3 Программаның баяндалуы
3.1 Жалпы мағлұматтар
3.2 Функционалдық тағайындар
3.3 Логикалық структураның баяндалуы
3.4 Бағдарламаны жуктеу және іске қосу
3.5 Техникалық жабдықтар
3.6 Кіріс деректер
3.7 Шығыс деректер
4 Бақылау мысалдарының баяндалуы
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
ҚОСЫМША А
ҚОСЫМША Ә

КІРІСПЕ

Өндірістік қызметте қазіргі заманның маманы негізгі және нәтижелі
шешімдерді ала білу үшін, экономика мен саясатты басқара алу үшін,
компьтерлер арқылы және байланыс құралдры арқылы деректерді қабылдап,
жинастырып, сақтап және оны өңдеп, нәтижесін көрнекті құжаттар түрінде
ұсына білуі қажет.
Деректердің электрондық сақтаушысын мәліметтер базасы деп атайды.
Оларға қатынас, бір немесе бірнеше компьютерлердің көмегімен іске
асырыладыды. Мәліметтер базасы – ақпаратты сақтауды және де мәліметтерге
ыңғайлы, тез кіруді қамтамасыз етеді. Деректер базасы өзінен белгілі бір
ережелерге сай құрылған деректер жиынтығын құрайды. Мәліметтер базасындағы
ақпарат қайшылықсыз, артықсыз және тұтас болуы керек. Мәліметтер базасын
басқару жүйесі (МББЖ) өзінен тілдік және программалық құралдар жиынтығын
ұсынады, олар деректер базасын құруға және онымен жұмыс істеуге арналған.
МББЖ қолданылуына байланысты оны дербес және көп қолданбалы етіп екіге
бөлеміз.
Дербес МББЖ бір компьютерде жұмыс істейтін жергілікті деректер базасын
құруға мүмкіндік береді. Дербес МББЖ-леріне dBase, Paradox, FoxPro және т.б
жатады. Менің бұл курстық жұмыста қарастырғаным деректер базасын басқаруға
арналған Delphi программалау тілі болып табылады.
DELPHI құралы локальдік және клиент-серверлік деректер базасын құрып
, және оның ішінде жұмыс істеуге және кез келген деректер базасымен жұмыс
істей алатын қолданба құруға мүмкіндік береді .
DELPHI-ді кәдімгі МББЖ деп айтуға болмайды, оның өзінің кестелік
форматының болмауы ( деректерді сипаттау тілі ) бөгет жасайды. Сондықтан ол
басқа МББЖ кестелік форматын қолданады. Мысалы: dBase, Paradox, InterBase.
Бұны бірақ та жетіспеушілігі деп те айтуға болмайды, өйткені аталған
форматтар өздерін жақсы қолданушылық қабілетін көрсетті.

Есептің қойылымы

Бұл курстық жұмыста Алматы қаласының мемлекеттік және жеке меншік
автобекеттердегі автобустардың жүру кестесіне мәліметтер базасын құру
керек.

Жұмыс жетекшісі _________ Л.Ш. Балғабаева

Жұмысты орындауға қабылдаған студент _______ Куспангалиева А.

Тапсырманы орындауға қабылдап алған күні "___" ___________ 2004 ж.

Аяқталған жұмысты қорғау күні "____"___________2004ж.

1 Есептің алгоритмі

1. Кестелер тақырыбын ашатын Автобусы, Расписание және Станции
объектілерін құру;
2. Таңдалған объектілерге сәйкес мәліметтерді жинау;
3. Объектілерді зерттеу және атрибуттарын анықтау;
4. Администратор рөлінде болу және барлық ақпараттарды құрастыру, жүктеу.
5. Мәліметтер базасымен жұмыс істеуді ыңғайлы ету үшін кестелер,
документтер және статистикалық мәліметтері бойынша есеп беруді құру.
6. Мәліметтер базасымен тез, әрі эффективті жұмыс істеу үшін, қолда- нушы
менюін құрастыру.
7. Delphi ортасында зерттелген объектілер бойынша мәлімметтер базасын
құру.

2 Теорилық бөлім

2.1 Мәліметтер базасын құруға арналған құралдар

Delphi-де МБ кестелерінің форматы болмайды, бірақ көптеген МББЖ-
мен қатынас жасайды, жергілікті dBase Paradox және өнеркәсіптік SyBase
InterBase МБ-мен жұмыс істеуге арналған Delphi құралдарына жатады.
Аспаптық құралдар (арнайы бағдарламалар және пакеттер) мен компо- ненттер
МБ-да қосымшаларды құруға арналған операцияны жүзеге асырады.
Delphi ДҚ операцияларына арналған аспаптық құралдарға мыналар жатады:
- BDE ( Borland DataBase Engine )– мәліметтер базасының кітапхана қорын
құрайтын процессоры.
Қолданбаның және деректер базасының өзара орналасуына байланысты
деректер базасы - жергілікті деректер базасы және қашық деректер базасы
болып екіге бөлінеді.
Жергілікті мәліметтер базасы жұмыс істегенде жергілікті қолданбалар
өңделіп қолданылады, ал қашық мәліметтер базасы жұмыс жасағанда –
клиент-серверлік қолданба қолданылады. DELPHI қолданбасы деректер базасына
қатынауды BDE (Borland DataBase Engine - Borland фирмасының деректер
базасының поцессоры) арқылы жүзеге асырады. BDE өзінен деректерге
қатынайтын динамикалық кітапханалар және драйвер жиынтығын құрайды. BDE
деректер базасымен жұмыс істейтін барлық компьютерлерге орнатылуы тиіс.
Деректер базасына BDE арқылы жіберілген сұраныс, қолданушы сұратқан
деректерді алады.
- BDE Administrator – күйге келтіруге арналған утилит.
- DataBaseDesktop – SQL және QBE шақыруларының кестесін құруға, түзеуге
арналған программа.
- SQL Explorer – МБ жол бастаушысы, МБ параметрлерін жөндеуге рұқсат
етеді.
- SQL Monitor –сұраныстарының орындалуын қадағалайтын прог- рамма.
- SQL Links – МББЖ жойылған программалар драйвері мыс: MS SQL Server,
Oracle.
- Data Pump – деректер базасы арасында деректерді ауыстыру программасы.

Компоненттер:

Мәліметтер базасымен жұмыс істегенде көп жағдайда қолданылатын
компоненттер Data Access, Data Controls, Midas, Decision Cube, QReport және
InterBase парақтарында орналасады.
BDE парағында деректерге қатынауды ұйымдастыратын визуалды емес
компоненттер орналасады:

- Table – ДБ кестесіне негізделген деректер жинағы;
- Query – SQL – сұранысқа негізделген деректер жинағы;
- StoredProc – серверде сақталатын процедураны шақыру;
- DataBase – ДБ қосылу;
- Session – ДБ жұмысының ағымды сеансы;
- BatchMove – топ жазбалармен операцияларды орындау;
- Update – деректер жиынтығын модификациялау;
- NestedTable - қойылған кесте;

Data Controls парағында деректерді басқаратын визуалды компоненттер
орналасады:

- DBGrid – кесте;
- DBNavigator – навигациялық интерфейс;
- DBText – жазба;
- DBEdit – бірқатарлы редактор;
- DBMemo – көпқатарлы редактор;
- DBImage – графиктік көрініс;
- DBListBox – қарапайым тізім;
- DBComboBox – комбинацияланған тізім;
- DBCheckBox – тәуелсіз ауыстырғыш;
- DBRadioGroup – тәуелді ауыстырғыш топтары;
- DBLookupListBox – басқа өріс деректерінің қарапайым тізімі;
- DBLookupComboBox – басқа өріс деректерінің комбинацияланған тізімі;
- DBRichEdit – толық функционалды тестілік редактор;
- DBCtrlGrid – модификацияланған кесте;
- DBChart – диаграммма;

Data Access парағында деректерге қатынауды ұйымдастыратын визуалды емес
компоненттер орналасады:

- Datasource – мәліметтер көзі.

Additional

Q

- Bitbtn – шертпе құрушы.

Standart

- MainMenu – меню құрастырушы;
- Label – жазба;

Rave парағы арқылы сұраныс терезесін құрастыруға болады.

- RvProject – Rave designer терезесінде жасалған жобаны Delphi
терезесімен байланыстырады.
- RvTableConnection – сұранысты кесте арқылы құруға арналған.
- RvQueryConnection – сұранысты құруға арналған.

2.2 BDE Administrator. Мәліметтер базасын тіркеу
ДБ орналасуын береміз. ДҚ белгілі бір компьютерде директо- рияда болуы
мүмкін.
Мына директория бөлістері жолмен істеуге болады (немесе жолмен папка
жасаулары) ДҚ компоненттеріне арналған.
Осы директорияны бөлу жолымен жасауға болады. Директорияны өзінің
компьютерде, серверде тамыр каталогте немесе подкаталогеде. Құруға болады,
мысалы:
1) D :\ Asel_delphi;
2) D :\ \ \ ... .\ Asel_delphi.
Әдеттегі мәліметтер базасының жергілікті режимде МББЖ Paradox, dBase
және FoxPro форматында құрылған ДҚ жұмыс істейді (немесе ДҚ кестелері).
Delphi–де ДБ тіркеуі BDE Administrator утилиттің көмегімен іске
асырылады. Сондықтан біздің "D :\Asel_delphi" BDE Administrator іске
асырамыз.
BDE Administrator екі варианттың қолдауында жүреді :
1. Windows жұмысшы столына тікелей :
(ПускПрограммыBorland Delphi 7BDE Administrator).
2. Алдымен Delphі-дің негізгі модулі жіберіледі,ол экранғы IDE-нің
жоғарғы қатарында Delphі-дің басты менюі орналасқан.
DateBase менюін ашамыз және одан Exproler командасын таңдаймыз.Осы
командамен BDE Administrator утилитін жібереміз. Жібергеннен кейін келесі
амалдар орындалады:
Негізгі менюден Object New элементі таңдаймыз. Көрінген терезеде ДБ
құрылған типті (Standard )өзгеріссіз қалдырып ОК басамыз (1-Сурет).
Администратормен терезенің сол жағында STANDARD1 терезесін көреміз.
Оны Асель атымен өзгертеміз. Ол үшін ДБ атына тышқанды шертіп жаңа текст
енгіземіз.

1-Сурет

2-Сурет

Оң жақ терезеде ДБ параметрлері келтірілген. Оларды өзгеріссіз
қалдырамыз тек атын өзгертеміз. Бұл параметр ДҚ орналасқан катологқа жолды
енгізу үшін жол сілтейді.Жолды енгізу үшін PATH алаңын шертіп оң жақта
пайда болған батырманы басып D:\Asel_delphi каталогын таңдап ОК
батырмасын басамыз (2-Сурет).
Енді псевдонимнің анықталуын есте сақтауымыз керек, ол үшін сол жақ
терезеде тышқанның оң жақ батырмасымен псевдоним атын шертеміз және Apply
элементін менюде таңдаймыз. Пайда болған диалогты терезеде псевдонимнің
өзгертулерін есте сақтаймыз да, ОК батырмасын басуымыз керек.
Сонымен BDE Administrator утилитінен шығуымыз керек. Содан соң
псевдоним құру аяқталды. Енді оған басқа утилиттерден хабар- ласуға болады.
Бірақ ДҚ псевдонимі бар каталог әлі бос мәліметтер базасының кестесін құру
керек.

2.3 Database Desktop аспаптық құралында мәліметтер базасын
құру
Мәліметтер базасының кестесін құру үшін Database Desktop (DBD)
(Пуск Программа Borland Delphi 7 Database Desktop) утилитін жіберу
қажетті. Утилит жіберілуінен кейін жұмысшы псевдонимі утилитін орнатамыз.
Бұл псевдоним үндеместен жұмыс істейін утилит. Егер жұмысшы псевдонимі
орнатылмаса, онда DBD жэұмыс істеген сайын псевдонимді көрсетіп отыру
керек, бұл уақытты көп алады.
Жұмысшы псевдонимін орнату үшінбас менюдан File Working Directory
элементін таңдау керек және Aliases түсетін тізімінде псевдоним атын Zhan-
ды таңдау керек, одан кейін Ok батырмасын басу керек.
ДБ кестесін құру үшін бас менюден File New Table элементін
таңдау керек. Create Table терезесінде (3-Сурет) көрінген (Paradox7)
құрылған кесте үлгісі өзгертусіз қалдырамыз және Ok батырмасын басамыз .
Осыдан кейін белгілі ДҚ кесте құрылымы терезесі көрінеді (3-Сурет).

3-Сурет

Кестенің әрбір жолы өріспен сәйкес келеді. Бағаналардың тағайындаулары
:
- Fields Name - алаң аты ;
- Type - алаң типі ;
- Size - алаң өлшемі (жолдардың алаңы үшін );
- Key - '*'жұлдыздан құралады, егер алаң алғашқы кілтті құрамына
енсе. Егер алғашқы кілтке бірнеше алаң құюға кірсе, онда олар
алғашқы кілтте қатысудағы жүйелілікпен анықталуы тиісті. Сонымен
қатар, барлық алғашқы индекс құрамына кіруші алаңдар, басқа
алаңдар алдында анықталу тиісті, яғни жоғары алаң тізімінде болу.
Есеп шарттарына сәйкес берілген кестенің барлық алаңдары толтырылауы
тиісті . Сондықтан әрбір алаңды мәндермен міндетті түрде толтыру талабын
анықтаймыз.Бір алаңнан екінші алаңға өту үшін Required Field ауыстырып
қосқыштары қосамы. Басқа алаңдар мағынасына шек салу үшін қызмет етеді :
- Minimum value - алаңның ең аз мәнін анықтайды
- Maximum value - алаңның барынша үлкен мәнін анықтайды
- Default value – алаң мәнін үндемеумен анықтайды
- Picture – алаңның бейнелеуінің шаблонын анықтайды . Шаблон құру
үшін Assist батырмасын басу Бір алаңда мәннің болмауы алаңның
шектелген мәнінің қойылмағанын білдіреді.
Кесте үлгісі таңдалғаннан кейін кесте құрылым анықтама терезесі
көрінеді. Table properties (кесте қасиеттері):
- Secondary Indexes – индекс тапсырмасы ;
- Validity Checks – алаң мәнін енгізуге шек қою;
- Password Security – парольді анықтау ;
- Referential Integrety – кестелер аралық сілтеме бүтіндігін анықтау.
Қолайлы Secondary Indexes таңдауында Define (анықтау) - Define
Secondary Indexes (екінші индексті беру) батырмасы мүмкіндіріек болады. Оң
тізімде бейнеленген және индекс параметрі, осы терезеде индекс алаңдары
беріледі, негізгілері келесі фактілер көмегімен өзгереді:
- Unigue – алаңдарды құратын индекске кіретін уникальді мәндер .
- Case Sensitive – жол типті алаңдарға символ регистрлері
есептеледі .
- Descending – мәндер кемуі ретінде сорттау орындалады .
ОК және индексті алаң құрамы, Save IndexAs терезесі көрінеді, онда
индекс аты беріледі . Save As кестені сақтайды.
Paradox 7 кестесінің өрістік типі тізімі:

Тип Белгіленуі Мәннің мазмұны
Alpha A Символдар қатары. Ұзындығы
255 символ .
Number N Жүзбелі нүкте саны .
Money $ Ақшалық қосынды .
Short S Бүтін сан .
Диапазон -32768...32767
Longinteger I Бүтін сан . Диапазон
-2 147 483 648...

+2147 483 647
BCD # Екілік – ондық жүйедегі
сан .
Date D Күн .
Time T Уақыт
Timestampt @ Күн мен уақыт
Memo M Символдар қатары.
Ұзындығы шенелмеген.
Formatted F Символдар қатары. Memo
типінен
айырмашылығы қатар құрамында
форматталған текст болады.
Graphic G Графиктік көрініс.Форматтары
BMP,PCX,TIF,GIF.
OLE O OLE технологиясын
қамтитын деректер
форматы .
Logical L Логикалық мән.
Autoincrement + Автоинкрементті өріс.
Binary B Байттар тізбегі.
Ұзындығы шенелмеген .
Bytes Y Байттар тізбегі.
Ұзындығы 255
символдан аспайды.
Paradox кестесінде өріс аты әріптен басталып, әріптер мен сандар
құрылуы тиіс. Өріс атының максимал ұзындығы 25 символдан аспау керек.
Өрістің атын бергенде пробел ," # " ," $ " символдарын қолдануға болады.
Бірақ , "." , " ! " , " " символдарын қолдануға болмайды. Себебі, бұл
символдар DELPHI – де басқа мақсаттарда қолданылады.
Мысал: Fio_vedushego алаңы типін анықтау үшін, Alpha таңдаймыз және
Size бағанға 25 мәнін көрсетеміз (4-сурет). Key бағанына жұлдызшаны
сыйғызамыз осы алаң алғашқы кілтті құрамына енетінін білдіреді. Ол үшін
мынаның клавиатурада кез келген символды басамыз. Кесте-мастері алғашқы
кілтіпен индектеледі. Ал қалған өрістер жазбасы кілтті құрамына енбейді.

4-Сурет

Кесте құрлымын конструкциялағаннан кейін Database Desktop-та таблицаны
толтыруға болады. Кестені орыс алфавитінде толтыру мүмкін болмауы мүмкін
онда латын алфавитін пайдалануға болады (5-Сурет).

5-Сурет

Содан соң D:\Asel_delphi каталогында құрылған кесте (Raspisanie) аты
анықтағаннан кейін Raspisanie файлы құрылады. (6-Сурет).

6-Сурет. Кестені сақтау терезесі.

Paradox кестесінің кемшілігі болып, кестелік деректерді сақтайтын
типтік файлдардың көптігі болып саналады. Бір каталогтан келесі каталогқа
қандай да бір кестенің орнын ауыстырғанда немесе көшіргенде, осы кестені
қамтитын барлық файлдарды көшіру немесе орнын ауыстыру керек .
Paradox кестесінің файлдарының келесі кеңейтінділері бар:
- DB – деректі кесте ;
- MB – BLOB-деректер ;
- PX – негізгі индекс ;
- XG* және YG* – екінші индекстер ;
- VAL – деректердің және сілтемелік тұтастықты тексеретін
параметрлер ;
- TV және FAM – Database Desktop программасында кестені шығару
форматы ;

3 Программаның баяндалуы

3.1 Жалпы мағлұматтар
Осы жасалған бағдарлама Borland Delphi 7.0 программалау ортамында
құрастырылған. Borland Delphi рограммасын Borland Software Corporation
құрастырып жасаған.

3.2 Функционалдық тағайындар
Құрастырылған программада кесте түрінде 3 кесте, форма түрінде 2
документ және 2 есеп беру терезесі жасалған.

3.3 Логикалық структураның баяндалуы
1 Юнит номері 1;
2 Форма Интерфейсі;
3-5 Стандартты модульдерді қолдану;
6-45 Форма 1-ге жасалған кнопкалар, менюлер, процедуралар(dbnavigator,
dbgrid, dbmenu, panel)
46-47 Айнымалыларды меншіктеу;
48-51 Байланыстырылған юниттер;
52-91 Процедуралардың командалары;
92 Юнит 1 соңы.

93 Юнит номері 2;
94 Датамодуль Интерфейсі;
95-96 Стандартты модульдерді қолдану;
97-114 Датамодуль 2-ге енгізілген компоненттер (database, table,
datasource, query);
115-118 Айнымалыларды меншіктеу;
119 Датамодуль 2 соңы.

120 Юнит номері 3;
121 Форма Интерфейсі;
122-124 Стандартты модульдерді қолдану;
125-144 Форма 3-ке енгізілген компоненталар мен процедуралар (panel.
Bitbtn, dbgrid);
145-146 Меншіктелген айнымалылар;
147-149 1-ші Юнитпен байланыстыру;
150-169 Процедуралардың командалары;
170 Юнит 3 соңы.

171 Юнит номері 4;
172 Форма Интерфейсі;
173-175 Стандартты модульдерді қолдану;
176-195 Форма 4-ке енгізілген компоненталар мен процедуралар (panel.
Bitbtn, dbgrid);
196-197 Меншіктелген айнымалылар;
198-200 Юниттерді байланыстыру;
201-220 Процедуралардың командалары;
221 Юнит 4 соңы.

222 Юнит номері 5;
223Форма Интерфейсі;
224-226 Стандартты модульдерді қолдану;
227-246 Форма 5-ке енгізілген компоненталар мен процедуралар (panel.
Bitbtn, dbgrid);
247-248 Меншіктелген айнымалылар;
249-251 Юниттерді байланыстыру;
252-271 Процедуралардың командалары;
272 Юнит 5 соңы.

273 Юнит номері 6;
274Форма Интерфейсі;
275-277 Стандартты модульдерді қолдану;
278-297 Форма 6-ға енгізілген компоненталар мен процедуралар (label,
dbedit);
298-299 Меншіктелген айнымалылар;
300-302 Юниттерді байланыстыру;
303 Юнит 6 соңы.

304 Юнит номері 7;
305Форма Интерфейсі;
306-308 Стандартты модульдерді қолдану;
309-330 Форма 7-ге енгізілген компоненталар мен процедуралар (lable,
dbedit);
331-332 Меншіктелген айнымалылар;
333-335 Юниттерді байланыстыру;
336 Форма 7 соңы

337 Юнит номері 8;
338Форма Интерфейсі;
339-342 Стандартты модульдерді қолдану;
343-356 Форма 8-ге енгізілген компоненталар мен процедуралар (Bitbtn,
panel, dbgrid, rvtableconnection, rvproject);
357-358 Меншіктелген айнымалылар;
359-361 Юниттерді байланыстыру;
362-365 Процедуралардың командалары;
366 Форма 8 соңы.

367 Юнит номері 9;
368 Форма Интерфейсі;
369-372 Стандартты модульдерді қолдану;
373-386 Форма 9-ге енгізілген компоненталар мен процедуралар (bitbtn,
panel, dbgrid, rvqueryconnection, rvproject);
387-388 Меншіктелген айнымалылар;
389-391 Юниттерді байланыстыру;
392-395 Процедуралардың командалары;
396 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Мәліметтер базасын құру алгоритімі
Oracle – да мәліметтер базасын құру
Аптека жұмысының мәліметтер базасын құру
Банк жұмысының мәліметтер базасын құру
Мәліметтер базасын құру және омен жұмыс жасау
Мәліметтер базасын пайдалана отырып автоматтандырылган жүйе құру
Мәліметтер базасы, мәліметтер базасын ұйымдастыру
«Кітапхана бөлімінің Мәліметтер Базасын құру(ұйымдастыру)»
Мәліметтер базасын ұйымдастыру
Мәліметтер базасын басқару жүйелері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь