CDMA желіcін құрудағы техникaлық еcептеу

МAЗМҰНЫ
КІРІCПЕ 4
1 Қoлдaныcтaғы желінің cипaты және CDMA cтaндaртындaғы жүйенің жұмыc іcтеу қaғидacы 5
1.1 Aудaнның cипaттaмacы 5
1.2 Aудaндaғы қaзіргі кездегі бaйлaныc күйі және cызықтық. кaбельдік қoндырғылaр 5
1.3 Мәcелелер және oлaрды шешу жoлдaры 7
1.4 CDMA ұялы бaйлaныc желіcінің негізгі ерекшеліктері 9
1.5 Технoлoгияның жұмыc іcтеу қaғидaлaры 14
1.6 Ұзынaғaш aуылындa желіні құрудың негіздемеcі 18
1.7 Қoндырғылaрдың қыcқaшa техникaлық cипaттaмaлaры 19
2 CDMA желіcін Ұзынaғaш aуылындa құруды техникaлық еcептеу 22
2.1 Жoбaлaнaтын желідегі aбoненттік жүктемені еcептеу 22
2.2 CDMA желіcі үшін ұяшық рaдиуcын еcептеу 26
2.2.1 Желілік жocпaрлaу 26
2.2.2 Ұяшық рaдиуcын зерттеу 28
2.3 BTS және МS қocылулaрын еcептеу 34
2.4 Бaзaлық cтaнцияның күшейткішін еcептеу 41
2.5 Бaғыттaлу диaгрaммacын еcептеу 47
2.6 Aппaрaтурa cенімділігін aнықтaу 49
3 Aлмaты . Ұзынaғaш aрaлығындa рaдиoрелейлі бaйлaныc линияcын техникaлық еcептеу 54
3.1 Өту жoлының қимacын тұрғызу 54
3.2 Aнтеннaлaрды ілу биіктігін aнықтaу 59
3.3 Бaйлaныc cенімділігін aнықтaу 62
4 Бизнеc.жocпaр 67
4.1 Жoбaның мaңызы 67
4.2 Oперaтoр жaйындa aқпaрaт 68
4.3 Желінің aртықшылықтaры мен қызмет түрлері 68
4.4 Нaрық 70
4.5 Менеджмент 72
4.6 Тұтынушылaрды қызықтыру 73
4.7 Қaржылық жocпaр 74
4.7.1 Кaпитaл caлымдaры 74
4.7.2 Экcплуaтaциялық шығындaр 75
4.7.3 Кoмпaнияның пaйдacы 77
4.7.4 Қaйтaрылу мерзімін еcептеу 80
5 Өміртіршілік қaуіпcіздігі 82
5.1 Еңбек шaртының aнaлизі 82
5.2 Жұмыc oрнын жoбaлaу еcептері 88
5.2.1 Жaрықтaндыруды еcептеу 88
5.2.2 Өрт қaуіпcіздігі 90
5.2.3 Жұмыc aймaғының aуacын еcептеу 93
5.2.4 Нaйзaғaйдaн қoрғaну 95
ҚOРЫТЫНДЫ 99
ҚЫCҚAРТЫЛҒAН CӨЗДЕР ТІЗІМІ 100
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 101
        
        МAЗМҰНЫ
КІРІCПЕ
4
1 Қoлдaныcтaғы желінің cипaты және CDMA cтaндaртындaғы жүйенің жұмыc
іcтеу ... ... ... ... қaзіргі кездегі бaйлaныc күйі және cызықтық-
кaбельдік ... ... және ... шешу ... CDMA ұялы ... ... негізгі ерекшеліктері
9
1.5 Технoлoгияның ... ... ... Ұзынaғaш aуылындa желіні құрудың ... ... ... ... ... 19
2 CDMA ... Ұзынaғaш aуылындa құруды техникaлық еcептеу 22
2.1 ... ... ... ... еcептеу
22
2.2 CDMA желіcі үшін ... ... ... ... ... ... ... ... BTS және МS ... ... ... ... ... ... Бaғыттaлу ... ... ... cенімділігін ... ...... ... ... ... линияcын
техникaлық ... Өту ... ... ... ... ілу ... ... ... cенімділігін ... ... ... мaңызы
67
4.2 Oперaтoр жaйындa aқпaрaт
68
4.3 Желінің aртықшылықтaры мен қызмет түрлері
68
4.4 Нaрық
70
4.5 Менеджмент
72
4.6 ... ... ... ... Кaпитaл caлымдaры
74
4.7.2 Экcплуaтaциялық шығындaр
75
4.7.3 Кoмпaнияның пaйдacы
77
4.7.4 Қaйтaрылу мерзімін еcептеу
80
5 Өміртіршілік қaуіпcіздігі
82
5.1 Еңбек ... ... ... oрнын ... ... ... ... Өрт ... ... aймaғының ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... беретін және жоғары сапалы және ... ... ... ... ... дамытуды
қолға алуда. Экономикалық жағдайдың жақсаруы елдегі байланыс ... ... ... сұранысты арттырады. Қазіргі кезде байланыс желлері
тарапынан көрсетілетін қызмет ... ... ... ... ... ... болатын жеке байланыс құралдарын пайдаланып, мәліметтер
мен сөзді тарату ... ... ... Жеке ... ... ортақ сөйлесу
құралы ретінде қолданыла бастады.
Қазіргі кездегі телекоммуникациялық құралдардың ішінде ұялы байланыс
желілері ең жылдам дамуда. Оны енгізу ... ... ... пайдалану
және телекоммуникациялық желілердің өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік
берді. Атап ... ... ... ... ... ауылында ұялы
байланыс желісін құру мәселесі қарастырылады. Ұялы байланыс стандарттарының
ішінде ауыл ішінде орнатуға тиімді болғандықтан CDMA ... ... ... CDMA ... жоғары сыйымдылық, жоғары бөгеуілге
шыдамдылық және жүйе құрылымының қарапайымдылығы секілді артықшылықтары оны
пайдалану тиімділігін негіздейді.
Үшінші ... ұялы ... ... болып саналатын CDMA стандарты
тұрғындар саны аз және ... ... қиын ... ... көрсету үшін өте ыңғайлы. Аудан орталығы ... пен ... ... 3G ұялы ... ... ... тиімді және
аз шығынды қажет ететін байланысты ұсынуға мүмкіндік береді.
1 Қолданыстағы желінің сипаты және CDMA ... ... ... ... ... ... ... Алматы облысының оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан,
1939 жылы негізі қаланған. Ұзынағаш Жамбыл ... ... ... ... тұрғындардың саны 24593 адам, сонымен қатар аудан
орталығынан басқа Жамбыл ауданының құрамына тағы да 57 елді ... ... ... ... ... ... Жамбыл ауданындағы жалпы тұрғындар
саны 110892 адам. Олардың барлығына Ұзынағашта орналасқан «Қазақтелеком» АҚ
Жамбыл АТБ ... ... ... мал шаруашылығы, жер өңдеу, кішігірім өнеркәсіп дамыған.
Ұзынағаш ауылы «Бурундай қанты» қант ... ... ... ... ... Ауыл аймағында Қазақстандағы ірі шұжық цехтары және орташа
газдалған сусындар шығаратын «БАИНТ» ЖАҚ жұмыс істейді. Мұның барлығы ... ... ... ... ... республикалық маңызы бар, ... ... ... көлік жолы орналасқан.
1.2 Аудандағы қазіргі кездегі байланыс күйі және сызықтық – кабельдік
қондырғылар
Қазіргі ... ... ... желісінде АТСЭ С&С08 станциясы жұмыс
істеуде. Оның ортақ бекітілген нөмірлер саны 4096 ... ... ... да 1 дана АТСЭ С&С08 ... 21 дана ... 1 дана ... 3 дана АТСЭ М200 станциялар орнатылған, ал қалған елді ... ... РСМ ... ... ... ... орнатылған станциялар мен олардың сыйымдылықтары
1.1-кестеде келтірілген.
1.1-кесте. АТС ... және ... ... |АТС ... |АТС түрі ... ... |
| | | ... ... |
| ... ... ... С&С08 |4096 |3922 |
| ... ... С&С08 |2000 |1702 |
| ... ... |100 |100 |
| ... ... |200 |200 |
| ... ... |140 |87 |
| ... ... |100 |100 |
| ... ... |100 |97 |
| ... ... |100 |100 |
| ... |АТСК-50/200 |200 |200 |
| ... |SI 2000 |320 |300 |
| ... ... |256 |249 ... ... |100 |100 ... ... |200 |200 ... |Ынтымақ ... |200 |50 ... ... ... |200 |200 ... ... ... |200 |50 ... ... ... М200 |512 |512 ... ... ... М200 |3247 |3247 ... ... |АТСК-50/200 |200 |200 ... ... ... |100 |100 ... ... орталығында C&C08 коммутациялық жүйесі бар АТСЭ
орнатылған. C&C08 PSTN, ISDN және IN үшін ... ... ... ... SDH ... ... қолдайды, және олардың
барлығы бір платформада орнатылады. Оның сигнализация жүйесі қуатты, сымдық
сымсыз технологияларды біріктіретін, таржолақты және кеңжолақты ... ... ... жүйе ... ... және қалааралық
телефон станциясы ретінде және шлюздік түйін ретінде де қолданылады.
Ауылдық телефон желісі тікелей қоректену ... бар ... ... құрылған. Ауданның сызықтық-кабельдік қондырғылары МКС ... ... ... ... ... қаласы мен Ұзынағаш ауылы
арасындағы байланыс ТОБЖ арқылы ... ... ... ... ... (БЛ) ... тығыздалған БЛ, ал тарату жүйелері ретінде ИКМ-30,
ИКМ – 15, LVK-12, В-3-3 аппаратуралары қолданылады.
Ұзынағаш ауылы мен ... елді ... ... РРЛ қызмет етеді.
Негізінен ИКМ-15 түріндегі цифрлық тарату ... (ЦТЖ) ... ... ... ... ... тығыздау аппаратурасымен
бірге әуе байланыс жолдарымен жұмыс істейтін В-3-3 тығыздау ... ... АТС ... ... ... ... ... арқылы ұйымдастырылған. Онда келесідей тығыздау аппаратуралары
қолоданылады: 9 дана ИКМ-15 жүйесі, 7 дана LVK-12, 1 дана В-3-3 ... ... ... ... ... ... ортақ түйіні
бойынша – АҚТ орындалады. Ол біздің жағдайда Ұзынағаш ауылында ... C&C08 ... ... ... Жамбыл ауданындағы қолданыстағы
АТС түрлерінің сұлбасы А қосымшасында келтірілген
1.3 Мәселелер және оларды шешу жолдары
Жамбыл ауданында ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Аудандағы тұрғындардың
жалпы саны 110892 адамды құрайды, ал барлық телефондар саны небәрі 10380
дана. ... ... 100 ... ... ... ... 9%-ды
құрайды. Егер 100 отбасыға телефон тығыздығын есептейтін болсақ, онда ... ... ... ... 43% ғана ... Қызылсоқ, Жартас,
Шилибастау, Қарабастау ауылдары секілді елді мекендерде 150 адам тұрғынға
алғанда телефондар саны тек қана 1 дана ... ... ... ... ... туындайды. Жамбыл ауданы үлкен территорияны алып
жатыр, ... ... саны күн ... ... Кейбір елді мекендер таулы
аймақта орналасқан, жалпы ... ... тау ... ... ... ... станцияны пайдалану кезінде ғана қиыншылықтар ... ... ... ... байланыс сапасына кері әсер етеді.
Сондықтан берілген аймақта ұялы байланыс желісін құрудың ... зор. ... тек қана ... ... байланыс қызметін көрсетіп қана қойма,
сондай-ақ жаңа қызмет түрлерін көрсетуге мүмкіндік береді.
Аудан аймағында қазіргі күні GSM стандартындағы ұялы ... ... ... ... базалық станциясы жақын арада тек ... ... ... сапасы төмен болып отыр. Мысалы, аудан
орталығы Ұзынағаш ауылынан небәрі 22 км қашықтықта ... ... ... сапасы қанағаттандырмайды.
Тиімді техникалық параметрлерінің жиыны мен табиғи радиожиілік қорын
пайдалануының тиімділігі арқасында CDMA технологиясының әлемде ... бұл ... ... ... ... толық негіздейді.
Берілген технологияның даму мүмкіндігі мен ... ... ... ұялы ... ... ... ... ішінде 800 МГц диапазонында
келесі ұрпақ байланысына өтуге мүмкіндік береді.
Жаңа цифрлық технологиялардың пайда болуына қарамастан, «ескі» ... ... ... әлі де көп ... ... ... ... жаңа технологиялар қолданыстағы желілермен бірге жұмыс істеу үшін
өзара сәйкестенуі тиіс. Атап айтқанда, CDMA стандарттары сымдық ... ... ... және TDMA ... ... ұялы ... де
бірігіп жұмыс істей алады.
 CDMA барлық жерде жұмыс істей алады. Ол жер ... не ... ... ұялы ... де, PCS және WLL ... ... ... Ол бүкіл әлемде операторлар үшін де, пайдаланушылар үшін
де өте тиімді.
1.4 CDMA ұялы байланыс ... ... ... Division Multiple Access – арналары кодпен бөлуге ... ... CDMA ... ... ... ағын өзінің ерекшеленетін
кодымен белгіленеді және бір арнада бір уақытта өзге де кодталған ... ... ... ... жағы ... ... бөліп алу үшін
дәл сол кодты қолданады. Көптік дауыс ағындарының ... ... бұл тек қана жеке код. Арна өте кең ... және ... ... ... диапазонды алып жатады. Бұл жүйе ені 1,23 МГц арналық ... ... 5,55 ... ... ... CDMA ... өте
берік және қорғалған байланысты құруға мүмкіндік береді. Сондықтан ... ... бойы АҚШ ... ... қолданылды[2].
Жүйенің атап өтуге тұратын бірнеше ерекшеліктері бар. CDMA жүйелерінің
сыйымдылығы аналогты жүйелермен салыстырғанда жиырма есе көп, өзге ... ... есе көп. Оның ... ... ... ... жиіліктер диапазонын көп есе пайдалану ... ... ... ... ... CDMA ... ... жоюдың
арқасында байланыс сапасын арттырады. «Код» тұтынушының сөйлеуін тіркеу
үшін ғана емес, сонымен бірге ... мен ... ... ... де ... ... кодтау алгоритмі құпиялылықтың жоғары
деңгейін ... ... ал ... жөндеудің тиімді әдісі сигналдың
көптолқындық таралуымен күресуге мүмкіндік береді. Бұл ... ... ... және биік ... нысаналары көп қалалық жерлерде тиімді
пайдалануға рұқсат етеді[3].
Сөзді тарату сапасының сипаттамалары бойынша CDMA ... ... ... ... ... ... кезде CDMA жүйелерінің көбі 13
кбит/с-қа, жоғары сапалы 8 кбит/с-қа арналған вокодерлерді пайдаланады.
CDMA арналары бойынша тек қана ... ... ... қатар өзге де
сандық ақпарат тарататындықтан онда бөгеуілдердің болмауы үлкен маңызға ... ... ... ... ... етеді, себебі тұтынушы бір арна
арқылы бір арна ... ... пен ... ... ... ... ... жоғары жылдамдықпен тарату үшін оларды
біріктірудің тиімді алгоритмі қолданылады.
Ұялы байланыстың сандық ... ... ... ... ... ... ... олар абоненттер үшін үлкен қызметтер
жиынын ұсынады және жоғары сапалы ... ... ... ... бұл ... ... интеграциясы бар сандық желілермен (IDSN) және
мәліметтерді пакетті ... (PDN) ... ... ... ... ... GSM (DCS 1800), D-AMPS (ADC), JDC, CDMA стандарттарына
негізделген жүйелер кең таралған. Стандарттардың салыстырмалы сипаттамалары
1.2-кестеде келтірілген[5].
Цифрлық ... ... ... ... ... сипатталады. Ол бір уақытта ақпарат ортақ арнада бір
құрылғы арқылы бірнеше бірнеше ... ... ... ... Бұл ... ... ... бөлу жиілік (FDMA), уақыт (TDMA) және ... ... ... ... ... ... Ә қосымшасында
келтірілген.
Жиіліктік бөліну кезінде тарату спектрі ... ... ... ... Тек қана осы әдіс ... байланыста пайдаланылуы
мүмкін.
1.2-кесте. Стандарттардың салыстырмалы сипаттамалары
|Сипаттама |GSM (DCS 1800) |D-AMPS |JDC |СDМА |
| | |(ADC) | | ... ... |ТDМА |ТDМА |ТDМА |СDМА ... ... |8(16) |3 |3 |32 ... саны | | | | ... ... ... 890-915 |824-840 |8 10-826; |824-840 ... МГц |(1710-1785) |869-894 |940-956 |869-894 |
| ... | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
|Арналардың ... |30 |25 |1250 ... кГц | | | | ... ... |25 |10 |8,3 |- ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... | | | | ... түрі |0,3 GMSK |п/4 DQPSK |п /4 DQPSK |QPSK ... ... |270 |48 |42 |57,6 ... | | | | ... | | | | ... ... |13(6.5) |8 ... |9,6 ... | | | | ... | | | | ... ... |RPE-LTR |VSELP |VSELP |- ... | | | | ... ... ... ... ... |0,5-25,0|
Осы әдіспен барлық ... ұялы ... ... ... ... TACS және т.б. ... ... кемшіліктері: бөгеуілден қорғанысы
төмен және осыған байланыстысөзді тарату сапасының төмендігі, радиоспектрді
пайдаланудың тиімсіздігі, тыңдаудан қорғаныстың болмауы және ... ... ... ... аз пайдаланылады. Қазіргі кезде әлемде ең ... ... ... AMPS. Өзге екі әдіс ... ... ... ... қолданылады[6].
Арналары уақытпен бөлінген мультирұхсат кезінде саны көп абоненттер өз
хабарламаларын бір ... ... ... уақытта таратады. Бұл
сөздік трафик көлемін ұлғайтуға және ... ... ... байланыс
жүйелеріне тән артықшылықтарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл әдіспен
GSM және оның бір түрі DCS, AMPS стандартының логикалық ... ... ... ... ... ... тағы бір ерекшелігіне тоқталатын болсақ, бұл жүйенің
базалық және абоненттік станцияларының қазірде кең ... ... ... экологиялық – техникалық ... ... ... ... бойынша абоненттің
денсаулығына әсер ететін электромагниттік сәулелену ... ... ... аз ... Абоненттік аппараттардың электромагниттік
сәулеленуі деңгейінің салыстырмалы мәндерін 1.3-кестеден көруге болады.
1.3-кесте. Абонеттік аппараттардың ЭМС деңгейі
|Мәндер ... ... ... ... ... |
| ... |
| |CDMA |GSM-900 ... ... |2,4 |58 |34 ... |2,2 |25 |12,6 ... |5,6 |105 |48 ... ... ... ... қандай да бір қашықтықта
электромагниттік сәулеленуінің өзге стандарттармен ... ... ... ... ... ... абонеттік терминалың ЭМС деңгейі
|Базалық станцияға |Электромагниттік сәулелену деңгейі, мкВт/см2 |
|дейінгі ... км | |
| |GSM ... |CDMA ... ... |22-25 |1-1.5 |
|1 |28-30 |1,5-2 |
|2 |50-55 |4-5 |
|3 |100-110 |12-14 |
|5 |210-220 |25-30 |
|7 |400-500 |60-70 ... |500-600 |80-100 ... |500-600 |200-220 ... |500-600 |400-450 ... |500-600 |400-450 ... ... ... ... ... ұялы байланыс операторы
«АЛТЕЛ» компаниясы 800 МГц диапазонында жұмыс істейтін CDMA2000 1X ... ... ... ... ... стандарттағы желі осы ... ... Атап ... CDMA2000 1X ... үшінші ұрпақ
технологиясына жатады. Оның ... ... жаңа ... дамуға және
екінші ұрпақ технологияларымен бірігуге мүмкіндік беруінде. ... ... ... 800 МГц ... ... одан әрі ... ... қарастырылады. Бұл диапазонның негізгі сипаттамалары Б
қосымшасында келтірілген.
1.5 Технологияның жұмыс істеу қағидалары
CDMA стандартында ... ... ... және код шуыл ... сигналға (ШКС) айналады да, оны қабылдау жағында сол код арқылы
бөліп алуға мүмкін болады. осы ... кең ... ... ...... ... ... сигналды бір уақытта таратуға және қабылдауға
болады[7].
Ақпаратты кеңжолақты ШКС сигналға бірнеше әдістермен ... ... ... және кең таралған әдістің мәні ШКС алу үшін ... ... ... модуляциялаушы кодтық тізбекке ақпаратты
беттестіру болып табылады (1.1-сурет).
1.1-сурет. Сандық хабарламалардың жиіліктік спектрін кеңейту сұлбасы
Таржолақты сигнал периоды Т, әрқайсысының ұзақтығы (0 және N ... ... ... (ПКТ) ... Бұл жағдайда ШТС қоры
ПКТ элементтерінің санына тең. Қабылданған сигналдың таратқышта қолданылған
псевдокездейсоқ шуыл көзінен (ПШК) ... ... ... ... ... ... және бір ... фондық шуыл мен өзге де
интерференциялық ... ... ... ... ұтыс ... ... кең жолақты және базалық сигнал
ендерінің қатынас функциясы: бұл қатынас қаншама көп ... ... ... ... ... бұл ... ... ағынның тарату
жылдамдығының базалық ақпараттық сигналды тарату ждылдамдығына қатынасы.
CDMA 1Х стандарты үшін бұл қатынас 128-ді ... 21 ... ... Бұл
жүйеге интерференциялық бөгеуілдер деңгейінде жұмыс істеуге, яғни пайдалы
сигналдан 18 дБ-ге ... ... ... ... ... береді.
Қабылдағыш шығысында сигналды өңдеу сигнал деңгейін бөгеуілдер деңгейінен 3
дБ-ге арттыруды қажет етеді[8].
CDMA стандартында арналарды кодтық бөлу үшін Уолш ... ... Ол ... Уолш ... ... құралады, оның
ерекшеліктері матрицаның әрбір жолы кез келген жолына ортогоналды болуында.
өзге ... ... ... жүйелерде көрші ұяшықтардағы
сигналдардың өзара әсерін болдырмау үшін осы ... ... ... жоспарлау керек. CDMA стандартын қолданатын жүйелерде псевдокездейсоқ
шуыл көзінің синхронизациясын өзгерте отырып, бір жиіліктер жолағын желінің
барлық ... ... ... үшін ... ... ... ... 100% пайдалану – CDMA стандартындағы желінің жоғары абоненттік
сыйымдылығын ... және ... ... ... ... ... ... уақыт және жиілік бойынша бөлуге негізделген
рұқсат әдістерін пайдаланатын жүйелерде ұяның ... ... ... және ... ... уақыт интервалдарының санымен
анықталады. ... ... ... CDMA ... ... динамикалық
абоненттік сыйымдылыққа ие. Уолштың 64 коды болғанымен, нақты ... ... шек ... және ... абоненттік сыйымдылығы көршілес
ұялардың жылжымалы және базалық станцияларының бір уақытта ... ... ... жүйе ішіндегі интерференциямен шектеледі. 1.2 – суретте
жүйенің негізгі көрсеткіштері: абоненттер ... ... ... ... және ... сөз сапасының бір-біріне әсері
көрсетілген. Бұл көрсеткіштер өзара байланысты. ... ... ... ... қол ... ... CDMA ... жүйенің динамикалық сыйымдылығы
емес. Мұндай өзара байланыс жүйенің артықшылығы болып табылады, себебі
желіні жобалау кезінде ... ... ... мүмкіндік береді. Мысалы,
халық тығыз орналасқан аудандарда ... ... ... ... санын арттыруға, ал қала шетінде абоненттер санын арттыру ... ... ... ... ... CDMA стандартындағы жүйе ұяшығының
абоненттік сыйымдылығы күрделі қуатты ... ... ... ... абоненттік терминалдан бөлінетін қуат тиімді сөз сапасын
алу үшін қажетті ... ... ... және кері ... ... ... станцияладың аккумулятор батареяларының қызмет ету
мерзіміне әсер етеді. ... ... ... CDMA ЖС өзге ... ... AMPS ... ... аз ... ... саны ... БС-ға дейінгі қашықтығы секілді максималды сәулеленетін қуат ... ... Уолш ... кодталған көптеген сигналдардың ... ... ... ... ... ... шекті мәнінің орташа
мәніне қатынасы 11 дБ-ге тең болатын шуыл ... ... ... Яғни
бірдей байланыс сапасына қол жеткізу үшін GSM желісінде шығыс қуаты 44 Вт,
D-AMPS желісінде 31 Вт, CDMA ... 10 Вт ... ... ... ... станцияның қуат күшейткіштерінің мәні
В қосымшасында CDMA стандартының жұмыс істеу қағидасын түсіндіретін
қысқартылған ... ... ... ... ... Уолш ... да, тасушымен араласады. Тасушының ... ... ала ... көбею арқылы кеңейтілген. әрбір ақпараттық сигнал өз ... ... ... ... ... ... ... болған ортақ
шуыл тәрізді сигнал таратушы антеннамен сәулеленеді. Қабылдағыштың кірісіне
пайдалы сигнал, фондық шуыл, көршілес ... БС ... және ... ЖС ... ... ... ... кейін сигнал
корреляторға келіп түседі, мұнда оның спектрі сығылып, ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді. Бөгеуілдер
спектрі кеңейеді де, олар ... ... шуыл ... ... ... ... ... радиотрактта әртүрлі уақытта немесе әртүрлі БС
тарататын сигналдарды қабылдау үшін бірнеше коррелятор пайдаланылады.
CDMA стандартындағы ... ... өзге ұялы ... ... ... Онда ... және ... станциялар,
сандық коммутаторлар, қызмет көрсету және басқару орталықтары, ... ... мен ... ... Элементтердің функционалдық бірігуі
бірқатар интерфейстер көмегімен орындалады[9]. CDMA ... ... ... ... ... Г ... ... Мұндағы,
BTS – базалық станция, SU – кадрды ... ... MSC – ... коммутациялау орталығы, BSC – базалық станцияның контроллері,
OMC – қызмет ... және ... ... HLR – ... ... PSTN ... қолданыстағы телефон желісі, ISDN – қызметтері интеграцияланған
цифрлық желі, PDN – дестелі коммутация желісі.
1.6 ... ... ... ... ... ... ірі ... маңындағы барлық дерлік елді мекендер «K-
Cell», «K-Mobile» және «Pathword» секілді ұялы ... ... ... Бірақ қала маңынан 50-60 км қашықтықта байланыс сапасы
төмен. Сондықтан барлық елді ... ... ... ұялы ... ... туындайды. Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы
артып, барлық ұялы байланыс операторларының тарифі төмендегендіктен ауылдық
аймақтарды да жаңа ... ... ету ... анық ... ... Ұзынағаш ауылында «Dalacom» сауда маркасымен «АЛТЕЛ»
АҚ үшін CDMA (3G - CDMA2000 1X) желісін құру мәселесі ... ... ... ... түгел қамтыған. Оператордың CDMA стандартында
Алматы қаласында қызмет көрсету картасы 1.4-суретте ... ... ... үшін ... ... белгіленген.
Картадан көріп отырғанымыздай, Касқелен қаласының сыртынан бастап CDMA
байланысы мүлдем жойылады. Ұзынағаш ауылын және оның қарамағында ... ... ... мәселесін шешу керек. Аталған мәселені шешу
үшін CDMA стандартындағы ұялы ... ... ... БС Ұзынағаш аймағына
орналастырып, қолданыстағы желімен сәйкестікті қамтамасыз ету керек. Ол
үшін алдымен ... ... ... орнату үшін Ұзынағашқа ең жақын
орналасқан БС Қаскелең маңында ... сол ... ... яғни ... ... Осылайша Алматы облысында ... ұялы ... ... ... ... ... ... орнату үшін алдымен БС түрін таңдаймыз, таңдап алынған
қондырғының қолданыстағы желімен сәйкестелуіне аса ... ...   |- ... ... ... ... ішінде жақсы байланыс кепілдігі |
| |беріледі. ... |- ... ... ... Ашық ... ... байланыс кепілдігі |
| |беріледі. Нысана ішінде байланыс орнауы мүмкін. ... |- ... ... ... ... тек қана ашық жерде орнайды. |
1.4-сурет. Алматы қаласының CDMA стандартымен қамтылу картасы
1.7 Қондырғылардың қысқаша техникалық сипаттамалары
CDMA ... ... ... ... ірі ... Lusent Technologies, Alcatel, Ericsson, ZTE, Huawei. Солардың
ішінде бүгінде ең тиімді және ... ... ZTE және ... ... ... HUAWEI қытай корпорациясының қондырғысын орнатамыз, себебі
бұл компания өндіретін технология сапасы жағынан жоғары және ... ... ... ... Huawei ... CDMA ... қолдайтын
бірнеше түрлі базалық станцияларды ... ... ... ең ... Huawei ... өнімдерінің сипаттамалары Ғ қосымшасында
келтірілген.
Ауылдық жерлер және ... ... ... аудандар үшін iSiteC
BTS3601C (1 TRXs/32TCEs per Site) ... ең ... ... саналады.
Ауылдық жерлерде қамту аймағы кең және сыйымдылық аз болады да, ... құны ... және ... мен ... оңай ... ... тиімді болады. iSiteC BTS3601C шағын – BTS орнатылу
мен жетілдіру жағынан оңай, экономикалық жағынан тиімді.
Бұл ... ... ... ... ... жайт ... сәйкестігі. Жоғарыда атап өткеніміздей, Ұзынаған ауылында
қазіргі кезде жұмыс істейтін АТСЭ C&C08 ... да Huawei ... ... ... ... ... ... стандарттарға сәйкес
келеді. Қытай корпорациясының BTS негізгі артықшылығы жоғары интеграция мен
сыйымдылықтың оңай артуы[10].
iSiteC BTS3601C станциясы 220 В ... -48 В ... ... істейді,
мұнда қолданылатын сезімталдығы жоғары цифрлық қабылдағыш/таратқыш қамту
аймағын арттырады және шығындарды азайтады. BTS ... ... ... сипаттама BTS сипаттамасы (Product Description of ... ... Huawei CDMA2000 1x ... 1x EV ... дейін дамуы мүмкін, ол
үшін қосымша плата қосып, бағдарламалық жабдықтауды жаңарту жеткілікті;
2) iSiteC BTS3601C ... және ... аз, ол үшін ... ... ... емес. Ол S1/1/1 режимін (үш секторы бар бір BTS)
қолдайды. iSiteC BTS3601C/ODU3601C ... ... 700мм х 450мм ... iSiteC BTS3601C және ODU3601C 220 В ... ток желісінен
қоректенеді.
Желіні құру үшін біздің жағдайда ... ... ... MSC
коммутациялық орталығына BSS базалық станциялар жүйесін қосу арқылы ... Желі 800 МГц ... ... ... Желі ... қызметтерді
көрсете алады: дауысты, мәліметтерді 153,6 кбит/с ... ... ... Huawei ... BSS ... ... (BSC) және БС
(BTS) тұрады[12]. BSS – CDMA желісінің маңызды құраушысы болып ... ... ... ... ... және ... ... өңдеу және қуатты реттеу. Ол коммутациялық
орталық пен БС арасында орналасады және BTS-ты басқарады. BSC ... ... ... ... ... ... ... қолданылған: RFS
- желіні басқару модулі; BDS - желілік интерфейстер модулі; CDSU - ... ... ... көрсету блогі; PCFIM-шақыруларды өңдеу модулі.
Huawei компаниясы телекоммуникация аймағында маңызды және сенімді
өндіруші ретінде ... Ол ... ... ... ... және ... ... мобильді байланыс жүйесін құруға
мүмкіндік беретін қондырғыларымен белгілі[13]. Біздің жобада осы компания
ұсынған жүйе өте ... ... ... CDMA желісін Ұзынағаш ауылында құруды техникалық есептеу
2.1 ... ... ... жүктемені есептеу
Көптеген аймақтарда абоненттерге әртүрлі стандарттардағы ұялы байланыс
қызметтерін көрсететін ... ... ... ... ... қатаң нарық жағдайында, яғни абоненттерге өте ... ұялы ... ... ... ... ұялы ... ... орындауда дұрыс жол табу керек.
Ұялы байланыс желісін жобалаудың бастапқы қадамында жүйенің тиімділігі
мен күрделілігі арасындағы ... ... ... ... ... ... ... құрылуын және оның одан әрі даму жоспарын құруға мүмкіндік
береді. Тиімділік бүкіл жүйенің қажетті сапасын қондырғыға кететін аз ... ... ... тиіс. Себебі күрделі желі архитектурасын құру
қажетті қондырғының құнының артуына алып ... ... ... ... болсақ, жобалау тиімділігі қамту
территориясының есебінен, желінің сыйымдылығы ... ... ... және ... оптимизациялаудан орындалады. Ұялы
байланыс желісін жобалау, базалық станцияны алдын ала ... ... ... жүктемені болжаудан бастайды. Сондықтан ұядағы немесе барлық
желідегі жүктеме мәселесі негізгі болып саналады. Жүктемені дұрыс есептеу
жүйені ... кез ... ... ... ... ... ... көп уақыт бөлінеді, алайда негізгі ... ... ... ... ... мәліметтерден алынады. Берілген
ақпараттың маңызы зор, себебі ол тек ... ... ... ... қана ... артық жүктеме мен жобалау нәтижелерінің қателіктерін
жоюға мүмкіндік береді.
Қазіргі мезетте радиоарнаның блокталу ықтималдығы 5-10% ... ... ... ... 1% ... ... ықтималдықтар біршама артық
болғандықтан, өндіруші фирмалардың көбісі жоғалтулары аз және жоғары сапалы
байланысқа қол жеткізуге мүмкіндік ... ... ... ... ... қаталар ықтималдығы 2% құрайды.
Қазіргі кезде жүктемені есептеу үшін Халықаралық электрбайланыс
одағының (ITU-T) ... ... Бұл ... ... ... ... ең көп ... 30 күнінде ең көп жүктеме сағатында (КЖС)
қарастырылады.
Жоғалтулар ықтималдығының дұрыс қадамын тек қана желіні іске ... яғни ... ... трафигі пайда болғаннан ... ... ... ... үшін алдын-ала жобалаудың
маңызы зор.
Ұялы байланыс жалпы қызмет көрсету ... ... ... ... ... Онда ЖҚКЖ тән ... белгілері бар: сұраныстардың кездейсоқ
ағыны, шақыру ұзақтығы (радиоарнаны пайдалану ұзақтығы). Ең ... ЖҚКЖ ... ... ... қондыру көрсеткіштерін ескере
отырып, абоненттік жүктемені анықтау болып саналады.
Жүктемені, яғни ұялы байланыс желілеріндегі сыйымдылықты есептеу ... ... ... Ол ... ... арналар бос емес кездегі
шақырулардың келу ықтималдығы анықталады.
.
(2.1)
(2.1) ... ... ... деп ... және ол ... желі қызметінің
жұмыс істеуінің ең маңызды көрсеткіштері – ... ... рq мен ... А және ... саны n біріктіріледі. Берілген
Эрланг өрнегін тәжірибеде қолдану бойынша ұялы ... ... ... ... бола ... Жүктемені өрнек бойынша анықтау процесінің
күрделілігі оны ... ... ... үшін ... тудырады,
сондықтан берілген блокталу пайызында арналар ... ... ... ... ... ... тиімді.
Базалық станцияның қондырғысын есептеу үшін жүйенің бір абонентінен
болатын орташа жүктемені анықтаймыз. Ол үшін абонент жүктемесін ... ... ... ... ... Сас = 1,2 ...... бір абонентінен болатын КЖС
кезіндегі орташа шақырулар саны;
Тас= 80 секунд – жүйе абонентінің ... ... ... 1000 – ... ... саны.
Осыдан
Эрланг.
Берілген жобада біз Huawei корпорациясы ұсынған iSite BTS3606С базалық
станциясын орнатамыз, себебі ол ... ... ... үшін өте
тиімді. Оның техникалық параметрлері 2.1-кестеде ... БС ... түрі ... ... (О1) |1 ... per Site ... ... шама жоғалтулар көлемі болып саналады. Ол үшін
жүйеге А ... ... ... түседі делік. Мүмкін болатын шектік
ықтималдылық 0,05 болады. Бастапқы мәліметтер:
А = 30 ... = ... ... ... (Эрлангтің бірінші өрнегі)
(2.3)
Бұл есепті шешу үшін Эрлангтің интегралдық өрнегін қолданамыз
(0=1
(i+1=(i*(V’-i)/A ... шешу ... ... оны анықтау үшін Borland Pascal
тілінде бағдарлама құрамыз. Бағдарлама листингі мен ... ... ... ... 1;
function Ea(V:integer;V1,A:real):real;
var
P1,sum:real;
i:integer;
begin
sum:=1;
for i:=1 to V do
sum:=sum+(V-i)/A;
P1:=1/sum;
Ea:=P1
end;
var
e,Q,A,P,Vmin,Vmax,P1,V1:real;
V:Longint;
i:integer;
begin
e:=0.01;
A:=30;
P:=0.05;
Writeln('A=',A:3:3);
Writeln('P=',P:5:2);
Vmin:=0;
Vmax:=10*A;
Q:=1;
i:=0;
while not (Q

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 96 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысы үшін CDMA 450 технологиясының негізінде радиорұқсатты қолданумен көпарналы телекоммуникациялық жүйені жобалау (Телекоммуникация.Радиоэлеклектроника)42 бет
CDMA-450 технологиясының негізінде Жамбыл облысы Қаратау қаласында сымсыз желіні ұйымдастыру51 бет
Ұялы байланыстың қалыптасу мен дамуы41 бет
Web беттерін құрудағы JavaScript-ің мүмкіндіктері және электрондық басылымдарды жасау технологиясы74 бет
Ақпараттық желілер құрудағы дамыған елдердің тәжірибесі, даму мәселелері мен негізгі бет алысы10 бет
Инфроқұрылым және оның нарықтық қатынасты құрудағы ролі20 бет
Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: болашағы мен проблемалары28 бет
Коммерциялық банктердің несие ресурстарын құрудағы депозиттер: болашағы мен проблемалары туралы65 бет
Нарықтық экономиканы құрудағы ұсақ бизнестiң ролi27 бет
Ғаламтор желіcіндегі ақпараттарды іздестіру65 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь