Инфляцияның теориялық негіздері

МАЗМҰНЫ

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
I. Инфляцияның теориялық негіздері

1.1. Инфляцияның мәнi, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2. Инфляцияның себептерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . 8

II. Инфляцияның ерекшеліктерін талдау
2.1. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк салдары ... ... ... .. 14
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ..16

III. Инфляцияның әлеуметтік . экономикалық зардаптары ... ... 20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 27

Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi – тауар бағаларының күрт өсуi. Осы көрiнiстi американдық ғалым және публицист Дж. Гелбрейт “ақшаның тауарды қууы” деп сипаттады. Инфляцияныңалғашқы себебi – айналымдағы ақша массасы мен сатуға тиiс тауарлар массасы теңдiгiнiң бұзылуы. Бұндай диспропорция, бiрiншiден тауарлар массасының аздығына қарамастан, мемлекет өз шығындарын өтеу мақсатында қағаз ақшаны көп шығаруынан болады.
Инфляцияның мәнi – ол тауарлар мен көрсетiлген қызметтердiңбағасының өсуi және тауар тапшылығы мен қызмет сапасыныңтөмендеуi салдарынан ақшаның құнсыздануы, оның сатып алу мүмкіндiгiнiң құлдырауы.
Сонымен қатар, курстық жұмыс барысында инфляцияның түрi мен ерекшелiгiн де атап өттiм. Қазiргi кезде инфляция тек бiр елдiң ғана жеке мәселесi емес, бұрын ол тек бiр елдiңтөңiрегiнде ғана әсер етсе, ал қазiргi кезде бүкіл елге әсер етедi.
Жалпы курстық жұмысым үш бөлiмнен тұрады. Бiрiншi бөлiмде, инфляцияныңмәнiн, себептерiн, түрлерін толық сипаттап, ал екiншi бөлiмде инфляцияның әлеуметтiк және экономикалық салдарын,
Инфляция қарқынының жай, орташа журуі кезінде бағанын өсуі 10%-тен аспайды. Экономикалық теория, мысалы, кейнешілер, мұндай инфляцияны экономикалық даму ушін оңды жағдай деп, ал мемлекетті тиімді эконо-микалық саясат жургізуші субъекті деп есептейді. Мұндай инфляция өндіріс пен сұраныстың өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік береді.
Қазақстандағы қазiргi нфляцияның себептерiн нарықққа өтуге дейiнгi инфляцияны тудыратын факторлардан iздестiру керек. Олардың ең бастысы –шаруашылықты басқарудың жоспарлы - бөлу жүйесі. Ол шаруашылқтың шығнды механизм қалыптастыруға, халық шаруашылыығында материалды-ақшалық үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап, экономиканың барлық салаларына зян шеккiзедi.
Шикiзат пен энергия ресурстарының және оларды тасымалдаудың қымбаттауы, яғни материалдық шығынының өсуi бүкіл әлемде болатын заңды процесс. Оған қарсы тұратын фактор - өнiмнiң әр бiр өлшемiнiң шығындарын төмендететiн жаңа технологияны пайдалану.
Пайдаланылған әдебиеттер

Аубакиров Я. Экономикалық теория негiздерi. Алматы-1998ж
Ақша, несие , банктер. Валюта қатынастары. Б.А. Көшенова Оқу құралы Алматы “Экономика”-2000 жыл.
Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник /под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 1989-365с.
Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О. Лаврушина. Изд.2-е, перераб и доп.-. М.: Финансы и статистика, 1999-464с
Деньги, кредит, банки: Учебник для вузов/под ред. Е.Ф.Жукова.-. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1999-622с
Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. Г.С. Сейткасимова. Изд.2-е перерабидоп-Алматы: Экономика, 1999-432с.
Поляков В.П., Москвина Л.А. Денежное обращение и кредитная система.-М., 1997.
Аубакиров Я. Экономикалық теория негiздерi. Алматы-1998ж
Бибатырова И.А “Реттелетiн нарықты шаруашылық” Лекция курсы, Алматы, 1994
Жатқанбаев Е. “Аралас экономика негiздерi” А., “Қаржы -қаражат”, 1996
Аубакиров Я.°.“Экономика”.Оқу құралы.А. Эк., 1995
Жунисов Б “Нарықты экономика негiздерi” А. 1994
Аубакиров Я. “Экономикалық теория негiздерi” А,Эк,1998
Гельбрейт Дж. “Экономические теории и цели общества”. М., 1978
Макконелл К.,Брю С.Л. “Экономикс” М., Изд. Республ.,1992
Камаев ВВ. “Основы экономической теории” М., Изд.Респ.1994
Куликов Л. “Основы экономияеской теории” схема-конспект (єазає тiлiнде) 1994
Ливщиц А.Я. “Введение в рыночною экономику” курс лекции. М., 1991
Борисов Е.Ф. ”Экономическая теория”Учебн.пособие., М:Драйт,1999
Фрейнкман Е.Ю “Экономика и бизнес” М., Наука, 1994
21. Баканов М.И. Шеремет А.Д. Теория экономического анализа.
22. Барнгольц С.Б. Тация Т.М. Экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятий и обеденений. Москва Финансы и
статистика,1986.
Ихданов Ж.О Орманбеков Ә Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері. Алматы, Экономика 2002ж.
Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуының индикативтік жоспары туралы 2000 жылдың 15 мамырындағы Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысы.
Медешов “ Нарықтық экономика өзiн-өзi реттеу жүйесi ретiнде“ 1996.ж.
“ХХl ғасырға қандай экономикамен кiремiз”. О.Сәбден .Алматы 1997ж.
Жүнiсов Б. Нарықтық экономика негiздерi. Алматы “Баспа” 1996 жыл.
Мәдешов Н. Нарықтық экономикаға кiрiспе. Алматы “Экономика” 1997 жыл.
Сейсенбаев Б. Нарық жолы – жарық. Егемендi Қазақстан 1994 жыл.
        
        МАЗМҰНЫ
Кiрiспе ……………………………………………………………………… 3
Инфляцияның теориялық негіздері
1. Инфляцияның мәнi, түрлері………………………………………….. 5
2. Инфляцияның себептерi……………………………………………... . ... ... ... Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк салдары ………….. 14
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу………………………………. ……16
III. ... ...... ... 27
Пайдаланылған әдебиеттер …….……………………...………………. 30
Кiрiспе
Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi – тауар ... күрт өсуi. ... ... ... және ... Дж. ... ... тауарды
қууы” деп сипаттады. Инфляцияныңалғашқы себебi – айналымдағы ақша ... ... тиiс ... массасы теңдiгiнiң бұзылуы. ... ... ... ... аздығына қарамастан, мемлекет
өз шығындарын өтеу мақсатында қағаз ақшаны көп ... ... мәнi – ол ... мен ... ... және ... ... мен қызмет сапасыныңтөмендеуi ... ... оның ... алу ... ... ... курстық жұмыс барысында инфляцияның түрi ... де атап ... ... кезде инфляция тек бiр елдiң ғана жеке
мәселесi емес, бұрын ол тек бiр ... ғана әсер ... ал ... ... елге әсер ... ... ... үш бөлiмнен тұрады. Бiрiншi ... ... ... ... ... ал екiншi бөлiмде
инфляцияның әлеуметтiк және экономикалық салдарын,
Инфляция қарқынының жай, ... ... ... ... өсуі ... Экономикалық теория, мысалы, ... ... ... даму ушін оңды ... деп, ал мемлекетті тиімді эконо-микалық
саясат жургізуші субъекті деп ... ... ... ... ... өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік
береді.
Қазақстандағы қазiргi ... ... ... ... ... ... факторлардан iздестiру керек. Олардың ең ... ... ... - бөлу ... Ол ... ... қалыптастыруға, халық ... ... ... мүмкіндiк жасап, экономиканың барлық ... ... пен ... ... және ... тасымалдаудың қымбаттауы,
яғни материалдық шығынының өсуi бүкіл әлемде болатын заңды ... ... ... ... - ... әр бiр ... шығындарын төмендететiн
жаңа технологияны пайдалану.
Инфляцияның теориялық негіздері
1. Инфляцияның мәнi, түрлері
Инфляцияның мәнi – ол ... мен ... ... ... және ... ... мен қызмет сапасының төмендеуi салдарынан
ақшаның құнсыздануы, оныңсатып алу мүмкіндiгiнiң ... ... ... ... ... ... ... Ол мемлекеттiң
табысы мен шығынының ... ... ... ... ... тән ... Инфляция ұлттық ... ... ... ... ... ... топтары мен
мемлекеттiң және шаруашылық субъектiлерi арасында қайта бөлуге ... ... ... ... ... аударғанда “қабыну,
iсiну” деген сөздi бiлдiредi. Шындығында да, қауырт жағдайларда мемлекеттiк
шығындарды ... ақша ... ... ақша ... күрт
“көтерiлiп”, қағаз ақшаның құнсыздануына әкеп ... Оны әр ... ... ақша ... байқауға болады. мысалы, АҚШ-тың
бостандық үшін ... ... ... және ... ... ... (оныңсоңғы екi жылында доллардың сатып алу мүмкіндiгi 60 пайызға
дейiн төмендеген); XIX ... бас ... ... Наполеонға қарсы
соғысы; 1789-1791 жылдары француз революциясы. Әсiресе, ... ... ... ... инфляция жоғары қарқынға жеттi,
1923 жылы күзiнде айналымға ақша массасы 496 ... ... ал ақша ... триллион есе құнсызданды. Осы келтiрiлген тарихи
мәлiметтер инфляцияның бұрыннан келе ... ... ... дәлелдейдi.
Ал қазiргi инфляцияға тән бiраз ерекшелiктер бар. Олар:
- егер ... ... бiр ... ... аспаса, қазiргi инфляция
елдiң бүкiл жерiн қамтиды;
- егер бұрын инфляция бiр мезгiлде ғана ... ... ... ... созылған құбылыс;
- егер бұрын инфляция тек ... ... ... ... ... ақшасыз факторларға байланысты болды.
Инфляцияны келесiдей белгiлерiне байланысты жiктеуге болады:
1. Инфляциялық процестiң сипатына қарай:
- ашық инфляция, яғни бағаға ешқандайда ... ... оның ... ... жабық инфляция, яғни тауар тапшылығы жағдайында бағаға мемлекет
қатаңбақылау жасап отырады;
- ... ... яғни бiр ... бiрден баға өсiп кетедi.
2. ... ... ... ... ... яғни баға бiр ғана ... шекарасында өседi;
- дүниежүзілік инфляция, яғни кейбiр елдер топтарын немесе ... ... ... ... қамтиды.
3. Бағаның өсу қарқынына қарай:
- баяу инфляция - баға баяу қарқынмен бiртiндеп ... ... ... ... ... - баға тез қарқынды жылына 20-дан 200%-ке ... ... баға ... ауыр экономикалық және әлеуметтiк зардаптарға
шалдықтырады;
- ұшқыр инфляция - баға ... ... ... ... және одан жоғары
қарқынмен өседi. ... ... ақша ... құлдырауына әкелеп
соғады. Мұндай жағдай да ақша ... ... ... жоғалта
бастайды.
Өнеркәсiбi дамыған елдер үшін бiрiншi түрі тән болса, ал дамушы ... ... және ... ... тән ... келедi.
Инфляцияның қарқыны статистикалық көрсеткiшi - тұтыну бағаларының
индексi көмегiмен ... ... ... 275-ке жуық ... мен қызметтердiң
аттарын қамтитын тұтыну қоржыны негiзiнде анықталады.
Дүниежүзілік тәжiрибе инфляцияны мына шартты түрлерге бөледi;
- ... ... ... ... ... және ... жүру қарқынына байланысты- бiркелкi (баға үнемi төмен қарқынмен өседi),
үздiксiз және сатылы (бiр қалыпты ... ... даму ... байланысты- жылжымалы инфляция- онда бағаның өсу қарқыны
жылына 5-10 проценттен аспайды; ... ... – онда ... ... ... 10 ... 50 процентке дейiн (ал кейде 100 процентке)
жетедi; ұшқыр инфляция ( гиперинфляция)- онда бағаның өсуi ... ... ... ... валюта қоры баға айына 50 проценке
өссе,оны ұшқыр ... ... аса ... ... деп ... Егер ... өндiрiстiң құлдырауымен
ұштасса оны стагфлияция деп атайды;
- әсер ... ... ...... ... және шығын
инфляциясы.
Соңғы кездерге ... ... ... инфляция, әдетте,
төтенше жағдайларға байланысты пайда болатын еді. Мысалы, соғыс ... ... ... жабу үшін көп ... ... ... ... болды. Соңғы жылдары бірқатар елдердің экономикасы үшін ... ... ... ... ... ... айналды.
Инфляция қарқынының жай, орташа журуі кезінде бағанын өсуі 10%-тен
аспайды. Экономикалық теория, мысалы, ... ... ... даму ушін оңды ... деп, ал ... ... эконо-микалық
саясат жургізуші субъекті деп есептейді. Мұндай ... ... ... өзгерген жағдайларына қарай бағаларды түзеп отыруга мүмкіндік
береді.
Жоғары қарқынды (галопирующая) инфляция тусында бағаның өсуі 20-дан 200
процентке жетеді. Ал бұл ... үшін ... ... ... ... ... бағаның мұндай өсу қарқынын есепке алады. Аса зор,
шексіз ... ... ... ақша мөлшері мен тауар бағасы
деңгейінің тым шарықтап, шектен тыс ... ... ... ... ... ... бағаның жылдық өсуі 3300%-ке дейін жетті. ... ... ... зиян шегеді, тіпті қоғамның ауқатты тобына да қиын
болады. ... ... ... ... ... ... ... бағалардың өсу қарқыны айналымдағы ақша ... ... ... ... ... ... – бұл кез – келген экономикалық даму үлгiсiне тән ... ... ... ... және ... саласында орын алады.
Қазiргi инфляция келесiдей факторларға байланысты болып келедi:
- Ақша ... ... ... ... ... пайдаланылған,
шексiз көп ақшаның эмиссиялануы есебiнен ... ... ... ... кетуi; халық шаруашылығының артық несиеге толуы;
- Ақшалай емес факторларға: қоғамдық өндiрiстегi теңсiздiкке, шаруашылықтың
шығындық ... ... ... ... баға ... экономикалық саясатына байланысты факторлар жатады.
Сұраныс инфляциясы ақшалы ... ... ... ... ақша ... ... соныңсалдарынан төлем қабiлетi бар
сұраныста жоғары болады. Ал сол ... ... баға ... оралымсыздығы сұранысты қанағаттандыра алмайдды. Сөйтiп жиынтық
сұраныс ... ... ... ... ... соқтырады.
Ақша массасының “көтерiлуi” себептерiнiң ең ... - ... өсуi, яғни ... әскери техника күнбе-күнге өмiрде
колдануға жарамай ... оның ... ... ... ... ... жою үшін ... қосымша ақша массасы шығарылады,
немесе ақша нарығына мемлекеттiк займдар орналастырылады. ... ... жолы ... ... тән. ... ... ақша
массасын шығарудың алғашқы сатысында өндiрiстiң дамыу, жұмыссыздықтың азюы
және бағаның ... ... ... ... ... тепе-тендiк орнайды. Сондықтан аз мөлшерлi инфляция пайдалы
деген қорытынды шығады, себебi ондай инфляция ... ... ... және
жұмыс орындарының қысқаруынын сақтандырады. Одан әрi бүкіл экономикада бос
жұмыс орны ... және ... ... ... ... шығара
Алмаған жағдайда баға өседi. Осыдан кейiн өндiрiстiң ... ... және ... ... ... ... ете ... сұраныс инфляциясы кезiнде шектелуi ұсыныспен салыстырғанда
айналыста артық ақша массасының болуы бағаларды жоғарлатады және ... ... ... факторлардың әсерiнен туындайды:
- әскери шығыстардыңөсуi, яғни ... ... ... ... қажеттiгiнен, нәтижесiнде ақша баламасы айналыс үшін
артық болып қалады;
- мемлекеттiк бюджет ... және iшкi ... өсуi, ... және орта ... ... шығару есебiнен бюджет
тапшылығын жабу, нәтижесiнде мемлекеттiңiшкi қарызы артады;
- несиелiк экспанциялау, яғни елдiң орталық банқiнiң ... ... ... ... беретiн несиелер көлемiнiң ұлғаюын сипаттайды;
- импортталған инфляция, яғни шетел валюталарын сатып алу барысында ... ... ... ... ... эмиссиялануы;
- ауыр өнеркәсiп саласына өте көп мөлшерде инвестиция жұмсау.
Шығын инфляциясы өнiмге баға белгiлеуде әсер ... ... ... ... Ол ең ... ... ... шығындардың өсуi.
Тауар бағасының өсуi халықтың табысын төмендетiп, жалақыны қайта
индекстеу қажеттiгiн талап етедi. ... өсуi өз ... ... ... пайданыңтөмендеуiне, қолданып жүрген баға ... өнiм ... ... әкеп ... Пайданы сақтап қалу
мақсатында өндiрушiлер тауар бағасын көтеруге ... ... ... серiппе пайда болады: бағаныңкөтерiлуi жалақыныңөсуiн талап
етсе, жалақының өсуi ... ... Бұл ... мен ... ... ... деп аталады.
Шығын инфляциясы өнiмнiңәр бiр өлшемiнiңшығыны көтерiлiп, ... баға ... ғана ... ... ... жалақы бағаны құрайтын
элементтердiңтек бiреуi ғана. Сонымен қатар тауар ... ... ... алу, ... ... алу, транспорт қызметiн төлеу шығындары
көтерiлуiне байланысты да қымбаттайды. Шикiзат пен ... ... ... ... ... яғни ... ... өсуi бүкіл
әлемде болатын заңды процесс. Оған қарсы тұратын фактор - өнiмнiң әр ... ... ... жаңа технологияны пайдалану.
Өнеркәсiбi дамыған елдерде жылжымалы инфляция тән, яғни ... бiр ... ... ... Батыс экономистерiнiң жобалауынша
инфляцияның бұл түрі өндiрiс пен жалпы ... ... ... Ал ... ... қарқынды және ұшқыр инфляция басымдау болады.
Инфляцияға әсер ... ... оның ... және инфляцияныңәлеуметтiк-
экономикалық зардаптарын жою шаралары да әр ... ... ... ... ... ... ... тауар айналымы және тауар өндiрiсi
аясында болғанымен, оған елдегi саяси ... да әсер ... әсер ... ... топтағы ақшалы факторлар - ақшаға
сұраныстыңтауарлы ұсыныстан жоғары болуының нәтижесiнде ақша айналысы ... ... яғни ... ... жою мақсатында шамадан тыс
ақша шығаруға байланысты ... ақша ... ... ... несие ақшаларының көптiгi, ... ... ... ұстау үшін қолданылатын үкiметтiң тәсiлдерi, ұлттық валютаның
қозғалысын шектеу және т.б. факторлар.
Екiншi ... ... ... және ... өсiретiн ақшалы емес
факторлар жатады. ... ... ... ... ... үйлеспеушiлiгi,
шаруашылық механизiмiнiң шығындылығы, мемлекеттiң экономикалық ... ... және баға ... сыртқы экономикалық iс-шаралары және
сол сияқты факторлар.
Шын ... екi ... ... ... ... байланысып,
тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтiңбағасын ... ... ... ... ... –тауар бағаларының күрт өсуi. Осы
көрiнiстi американдық ... және ... Дж. ... “ақшаның тауарды
қууы” деп сипаттады. Инфляцияның алғашқы себебi –айналымдағы ақша массасы
мен сатуға тиiс ... ... ... ... ... ... тауарлар массасының аздығына қарамастан, мемлекет
өз шығындарын өтеу ... ... ... көп ... ... ... ақша массасы тұрақты болған кей ... ... ... ... ... 4-70 –жылдарда АҚШ-та айналымдағы ... бiр ... ... да, айналымдағы тауарлар мен ... ... ... ... ... Бұл ... ... арттыру өзiнiң экономикалық тиiмдiлiгi жөнiнен,
басқа ... ... ... қосымша ақша массасын шығарғанға тең.
Инфляция ... ... ... ... ... ... себебi
айналым аясының жылдамдығы көптеген пайда ... ... ол ... ... ... ... салынатын инвестицияны және
тауарлар ұсынысын қысқартады. Сөйтiп, ... ... екi ... шығаруға және сатуға , ақша массасын және айналым жылдамдығын
өзгертуге әсер етедi.
Инфляция - ... ... ... шаруашылық салаларының бiр-
бiрiмен үйлесiмсiз ... және ... ... ... банктердiң iскерлiгiнiң икемсiздiгi ... ... әрi көп ... құбылыс.
ІІ. Инфляцияның ерекшеліктерін талдау
2.1. Инфляцияның экономикалық және әлеуметтiк салдары
Дамушы ... ... даму ... мен оған әсер ... ... ... ... болады.
Бiрiншi топтағы елдерге Латын Америкасының дамушы мемлекеттерi жатады,
оларды 80 жылдардыңаяғы-90 жылдардың бас ... ... ... ... ... ... тұрақты тапшылығы, iшкi саясатта
ақша шығару станогы мен үнемi индекстеу механизiмiнiң қолданылуы байқалып,
ал сыртқы ... ... ... ... ... ... ... Никарагуада, мысалы, 1990 ж ақшаның құнсыздануы 8500 процентке,
Перуде-8291,5 ... ... ... Колумбия, Эквадор, Венесуэла, Бирма, Иран, Египет, Сирия,
Чили елдерi кiредi, оларда да экономикалық тепе - ... ... ал ... ... аз ... және ... экспансияға
(несиені ұлғайту ерекше көңiл бөлiндi. Бұл елдерде ... ... ... өсуi 20-40 өсуi ... шамасында) сақталып, бiрен-
саран индекстеу жүргiзiлуде, жұмыссыздықтың жоғары деңгейi сақталуда.
Үшiншi топқа жататын елдер- ... ... ... ... ... ... Катар, Сауд Аравиясы, Бахрейн- жеткiлiктi ... ... бар ... ... жылжымалы инфляция (1-5
процент) сақталуда, ... ... ... Экономикасы дамыған
нарық жағдайында жұмыс iстеуде. Инфляцияға қарсы шаралар ... ... ... және ... ... құйылуы зор рөл атқаруда, жұмыссыздық
бiр қалыпты деңгейде жүруде.
Төртiншi ... ... ... ... ... ... ... кiредi (ТМД елдерi, Қытай, Польша Вьетнам ... Бұл ... ... жоспарлы- бөлу жүйесінен нарыққа өту
барысында туындайтын объективтi процестерге байланысты ... ... ... бiрiншiден , мемлекеттiк бюджеттiң бұрыннан келе
жатқан ... ... ... мәселелерiнде айқндалады;
екiншiден, құрылым факторлары, мысалы, тез ... ... ... ... ... қаурыт өсуi; ... ... деп ... ауыл ... ... ... өнiмдерi бағасының қарқынды өсуiнiң арасындағы
үйлесiмсiздiк. Құрылым ... тек ... ... көтерiп шығын
инфляциясына жағдай ... қана ... ... ... ... ... әсерiн тигiзедi.
Бұл мемлекеттер өндiрiстiң өсуi мен iшкi нарықтың аз ... ... , бiр ... ... ... ... яғни
ақша массасын басып шығарумен, екiншi жағынан шетел займдарын ... ... ... ұмтылуда. Нәтижесiнде бұл топтағы мемлекеттерде
көп мөлшерде iшкi және сыртқы қарыздар пайда ... ... ... тән ... және ... инфляциялардың нышаны- ақша айналымы
жылдамдығыныңөсуi, ақша ... ... ... алу ... ... және ақша айналысынан ұсақ монеталар ... ... ... купюралардың да жойылуы. Сонымен ... ... ... ... ... ... немесе басқа шетел валютасының қолданылуына
және елден капиталдың әкетiлуiне соқтырады.
Инфляцияның негiзгi салдары:
- адамдардың көпшiлiгiнiң ... ... ... ... ...... ... пайдасына бағаны өсiру және
тұрақты халықтың таза пайдасын төмендету ... ... ... ... пайда тапқан халық шаруашылығы табысты
салаларындағы ... ... ... бiр уақытта басқа саладан жұмысшы күшi мен
капиталдыңкетуi, шаруашылық ... ... пен ... ... өсуi.
2.2. Инфляцияны мемлекеттік реттеу
Қазақстандағы инфляция барлық ТМД ... ... ел ... ... ... нарықтық қатынастарға өту кезiндегi
өзгерiстерге байланысты. КСРО –ның халық ... ... ... бойы ... жоқ. ... жүйесiнiң экономикасы
жағдайында инфляция болуы мүмкін емес, ол тек ... ... тән ... ...... ... айтылды.
Қазақстандағы қазiргi нфляцияның себептерiн нарықққа ... ... ... ... ... керек. Олардың ең бастысы
–шаруашылықты басқарудың жоспарлы - бөлу жүйесі. Ол ... ... ... ... ... материалды-ақшалық
үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап, экономиканың барлық ... ... ... ... ... жнақтау қорына және тұтыну қорына ... ... ... ... ... құрал жабдықтарды өндiру және тұтыну тауарларын өндiру салаларында;
- мемлекеттiк баға белгiлеу жүйесінде;
- мемлекеттiк бюджеттiң кiрiсi мен шығынында;
- несиелiк және ... ... ... ... инфляцияның бiр көрiнiсi –тауар тапшылығы бiздiң экономикада
ондаған жылдардан берi ... онң ... ... ... КСРО-ның20 жылдар аяғынан бастап бұрынғы нарықтық құрылымдарды
жоя бастауы;
- бұрынғы КСРО ... көп ... бойы ... ... бiр ... ... ... шығаратын ауыр өнеркәсiп
жедел қарқынмен дамыса, екiншi жағынан , тұтыну ... ... ... жәй ... ... ауыл ... , тамақ,
жеңiл және басқа өнеркәсiп ... ... ... Ұлттық табысының жартысына жуығы жинақтау қорына
кетсе, алдыңғы қатардағы ... ... ... ... ... КСРО Ұлттық жиынтық өнiмiнiң 25-30 пайызы ғана тұтыну қорын
құраса, өркендеген елдерде ол көрсеткiш 60-65 ... ... ... да
өте төмен, яғни ол Ұлттық табыстың 1/3 бөлiгiн құрады, ал ... ... ол 2/3 ... ... ... елде инфляция тудыратын себептер көп ... ... ... ...... ... жағдайында ол басылыңқы
сипатта өрбiдi. Шындығында да директивалы баға ... ... ... ... бағасын тұрақты қалыпта ұстауға мүмкіндiк
бередi. ... ... ... ... ... пен ... ... тұрақты қалыпта немесе төмен денгейде ұстап тұру
кейбiр тауарлар мен ... ... ... ... құны ... әлдеқайда көп ауытқуына әкеп соқтырады. Мемлекет ... ... , ... алу ... ... ... ал ... саудададғы
бағасын өзгерiссiз төмен қалыпта қалдырды. Бұл бағалар ... ... ... мен өнiмнiң сапасын, олардың ... ... ... пен ... ... көрсеткен жоқ, ол әлемдiк денгейден
бiраз ... ... ... сатып алу бағасы мен бөлшек саудададғыы
бағалары арасындағ үйлесiмсiздiк ... ... ... Оған
мемлекеттiк бюджеттен дотация берiлiп отырды. Бұл ... ... және дара ... ... ... ... ... күшейтiп,
соның әсерiнен кейбiр тауарлардың тапшылығына және ... ... мен ... ... қалуына әкеп соқтырды.
Өндiрушiлердiң өнiмiнiң сапасын жақсартып, оның өз құнын төмендетуге
ынтасы болмады. Нәтижесiнде жылма-жыл ... ... ... ... сатылып, немесе шығынға жазылып отырды. Осының бәрi “жабық”
нфляцияның ... ... 1992 ... ... нарықтық өзгерiстер ... баға ... ... ... ... ... ... инфляцияның қарқындап өсуiне әсер еттi. 1993 ... ақша ... 6,3 есе, ал баға 21,7 есе өстi. 1994 жылы ... мен ... ... әрқайсысы 845 және 125 процентке өстi, осы
көрсеткiштер 1995 жыл 216 және 160 ... ... Ал 1996 жылы ... өсу қарқыны одан әрi баяулап, инфляцияның бiртiндеп төмендеуiн
байқатты.
Жалпы экономикадағы инфляция денгейiн ... ... ... Ол үй ... ... үлес ... ... бiрсыпыра тауарлар мен көрсетiлген қзмет бағасыныңөсу индексiнiң
қорытынды ... ... ... ... ... жылы ... ... қоржынына” бiздiңелде 275 тауарлар мен
қызмет түрлері кiредi. Бағаның және ... ... ... ... ... ... қаралып тұрады.
Тәуелсiз Қазақстанның тәжiрибесi инфляцияға ... ... ... ... ... және транспорт
қызметтерiне баға белгiлеуде , сондай-ақ өнеркәсiп пен ауыл ... баға ... ... ... ... қажеттiлiгi
аңғартты.
ІІІ. Инфляцияның әлеуметтік – экономикалық зардаптары
Инфляцияның әлеуметтiк – ... ... ... ... ... ... халықтың ақшалы жинағының,
шаруашылық ... және ... ... ... ... экономикалық белсендiлiгiнiң төмендеуi мен
жұмыссыздықтың көбеюiнен, Ұлттық ... ... алу ... мен ... ... ... оныңнақты курсының
бұрмалануынан, ... ... ... өсуi мен ... ... және көптеген көлеңкелi процестерден байқалады.
Инфляция зардаптарын жойып, ақша айналамын тұрақтандырудың негiзгi
әдiстерi- ақша ... ... және ... қарсы басқа да
саясаттар жүрг.iзу.
Тарихта ақша реормасын жүргiзудiңекi формасы бар:
- жаңа ақша ... ... ол ... металл ақша жүйесін құрғанда,
сонымен қатар мемлекеттiк ... ... ... жүйе ... ... ... ... саяси тәуелсiз мемлекеттер пайда
болғанда және ... ... ... ... ТМД ... бұл елдердiң даму ерекшелiктерiне байлансты өзiне тән ... ... ... ... ақша жүйесінiң кейбiр элементтерiн өзгерту, яғни жаңа ақша өлшемiн
енгiзу, баға масштабын, ақша ... және ... ... және ... ... ... ... мемлекеттер ақша
айналысын тұрақтандыру мен экономиканы қалпына келтiрудiң еңбiрн ... ... ... ... ... инуллификациия, реставрация,
девальвация, деноминаця.
Нуллификация - ол ... ... ... ... жаңа ... ... Мысалы, 20 жылдары Германияда соғыстан кейiнгi ұшқыр
инфляцияның нәтижесiнде ... ... 1924 жлы ... ... 1:1 ... рехсмаркаға арақатынасымен айырбасталды. Сөйтiп
құнсызданған ескi марка жойылды.
Реставрация- ол ақша ... ... ... ... қалпына
келтiру. Мысалы, Англияда Бiрiншi дүниежүзілік соғыстан кейiнгi 1925-1928
жылдардағы ақша реформасы ... фунт ... ... ... соғысқа
дейiнгi қалпына келтiрiлдi. Ал ... ... ... ...... ретiнде доллармен салстырғанда Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Халықаралық валюта
қоры ақша өлшемiнiңалтын құрамын тiркеуден өткiздi.
Девальвация- ақша ... ... ... төмендету. Ол екiншi
дүниежүзілік соғыстан кейiн АҚШ долларына шаққанда Ұлттық валютаныңресми
курсын да, ... ... да ... ... екi ... нәтижесiнде оныңалтын құрамы 1971 жылы желтоқсанда 7,89
пайызға, ал 1973 жылы ... 10 ... ... 1973 ... ... ... енгiзген соң, девальвация Еуропа ...... ... ... ... ... ... сызу” әдiсi, яғни баға ... ... ... 1961 ... ... ... баға масштабы
10 есе iрiлендiрiлдi, 1961 жылы ... жаңа 1 ... ескi 10 ... 1988 жылы ... енгiзiлген жаңа ақша өлшемi
–нокрузадо бұрынғы құнсызданған 1000 крузадоға эквиваленттi ... ... ... де ... ... 1:1000 ескi рубльге арақатынасымен
жүргiзiлдi.
Инфляциямен күрес ... ... ... ... ... жиынтығы.
Инфляцияны жұмсарту және оны жеңуге мемлекет нфляцияға қарсы шаралар
жүргiздi:
- баға мен ... ... ... және ... да ... ... байланысты оларды да ұлғайту;
- қаржы-несие жүйесін сауықтыру
- күштi, инфляция мен экономииканың ... ... ... ... ақша ... толық және
бөлшектеп жаңарту сондай-ақ ақша айналымын теңестiру
шаралары жүргiзiледi.
Жалпы экономикадағы инфляция деңгейін ... ... ... (ТБИ)
көрсетеді. Ол үй шаруашылығының "тұтыну қоржының" үлес салмағын есептеу
негізінде бірсыпыра ... мен ... ... ... ... ... есептелінеді. Қазақстанда ТБИ 1991ж. белгіленді.
"Тұтыну қоржынына" біздің елде 275 тауарлар мен қызмет ... ... және ... ... ... ... ескеріліп ТБИ-нің
құрылымы да алсін-әлі ... ... 1995 ... әр ... ... нәтижесіне байланысты 1996ж. шілдеден бастап "тұтыну қоржынының"
төмендегідей құрамы бекітілді: азық-түлік - 62,6 процент ... ... емес ... - 23,2 ... ... 30), ... ақылы
қызмет 14,2 процент (11,8) құрайды.
Тәуелсіз Қазақстанның тәжірибесі инфляцияға ... ... ... құрылымдардың өніміне және ... баға ... ... ... пен ауыл шаруашылығы
өнімдеріне баға қайшысын жоюға мемлекеттік реттеудің қажеттілігін аңғартты.
Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық зардаптары төмендегі жағдайлардан:
тауарлар ... ... ... ... жинағының, шаруашылык
субъектілерінің және мемлекеттік бюджет қаржысының кұнсыздануынан; ... ... ... мен ... көбеюінен; ұлттық
валютаның сатып алу мүмкіндігінің төмендеуі мен ... ... оның ... ... ... көлеңкелі экономиканың
белсенді өсуі мен оның ... ... ... және с.с. ... ... ... зардаптарын жойып, ақша айналысын тұрақтандырудың негізгі
адістері - ақша реформасын жүргізу (ақша реформалары ... ... ... және ... ... ... да ... жүргізу.
Тарихта ақша реформасын жүргізудің екі формасы бар:
• бірінші, жаңа ақша жүйесін кұру - ол алғашқыда металл ақша ... ... ... ... құрылым өзгергенде, яғни отаршылық
(колониялық) жүйе құлап, оның орнына отаршылықтан арылған саяси тәуелсіз
мемлекеттер ... ... және ... ... ... ... ... құрылғанда бұл елдердің даму ерекшеліктеріне байланысты өзіне топ
жаңа ақша жүйесі пайда болды;
... ақша ... ... элементтерін өзгерту, яғни жаңа ақша
өлшемін ... баға ... акша ... және т.с.с. өзгерту.
Соғыс және революциядан кейінгі жылдары көптеген мемлекеттер ақша
айналысын тұрақтандыру мсн экономиканы қалпына ... ең бір ... ... мына ... ... ... ... девальвация және деноминация.
Бұл мемлекеттер өндiрiстiң өсуi мен iшкi нарықтың аз ... ... , бiр ... зиянды қаржыландыру жолымен, яғни
ақша ... ... ... ... ... шетел займдарын көптеген
мөлшерде тартумен шешуге ұмтылуда. Нәтижесiнде бұл топтағы ... ... iшкi және ... ... ... ... ... дамушы
елдерге тән қарқынды және ұшқыр ... ... ақша ... өсуi, ақша массасының жиынтық сатып алу ... ... және ақша ... ұсақ ... түгiлi бiрте-бiрте
ұсақ қағаз купюралардың да жойылуы. ... ... ... ... өсуi
мемлекет iшiнде доллардың немесе басқа шетел ... ... ... ... ... соқтырады.
Алайда, айналымдағы ақша массасы тұрақты болған кей ... ... ... ... ... 4-70 ... ... айналымдағы ақша
массасы бiр қалыпта болса да, айналымдағы ... мен ... ... ... ... ... Бұл ақша
айналымының шапшаңдығын арттыру өзiнiң экономикалық тиiмдiлiгi жөнiнен,
басқа жағдайлар ... ... ... ақша ... шығарғанға тең.
Инфляция кезiнде капитал өндiрiс аясынан айналысқа құйылады, ... ... ... ... ... ... ... ол инфляция
әсерiн күшейтедi: несиенi өндiрiске салынатын инвестицияны және ... ... ... инфляция факторлары екi жақты- тауарларды
шығаруға және ... ақша ... және ... ... өзгертуге
әсер етедi.
Қазақстандағы қазiргi инфляцияның себептерiн нарықққа өтуге дейiнгi
инфляцияны тудыратын ... ... ... ... ең ... ... ... - бөлу жүйесі. Ол шаруашылқтың ... ... ... ... материалды-ақшалық
үйлесiмсiздiктiң тууына мүмкіндiк жасап, экономиканың барлық салаларына
зян ... ... ... өнiмдi жинақтау қорына және тұтыну қорына ... ... ... ... ... ... ... өндiру және тұтыну тауарларын өндiру салаларында;
- мемлекеттiк баға ... ... ... ... ... мен шығынында;
- несиелiк және қаржлық ресурстарды қалыптастыруда байқалды.
Қазіргі инфляңияның бір ... - ... ... біздің экономикада
ондаған жылдардан бсрі байкалуда, оиың түпкі себептері:
біріншіден, бұрынғы КСРО-ның 20-жылдар аяғынан бас-іаи бұрыжы нарықтық
қүрылымдарды жоя ... ... ... ... көп жылдар бойы
үйлесімсіздік қалыптасты, яғни бІр ... ... ... ауыр ... же-дел қарқынмен дамыса, екінші ... ... ... ... ... жәй ... Ол салалар -ауыл
шаруашылыгы, тамақ, жеңіл және басқа онеркәсіп са-лалары. ... ... ... ... өндірісінде А тобындағы салалардың
үлесі 1928 ж. - 39,5%, 1940ж.- 61%, 1960 ж.- 72,5% ... ... ... ұлттық табысының жартысына жуығы
жинақтау корына кетсе, ал алдыңғы қатар-дағы өркендеген мемлекеттерде ол ... ... ... бұрынгы КСРО-да ұлттық жиынтық өнімнін (ҮЖӨ-нің) 25-30
проценті гана тұтыну корын кұраса, ... ... ол ... ... болды. Жалақы да өте төмен, яғни ол ұлтгық табыстың 1/3 ... ал ... ... ... ол 2/3 ... ... ... елде инфляцияны тудыратын себептер көп жылдар бойы
қалыптасты. Бірак жоспарлы-әкімшілік экономика ... ол ... ... ... да ... баға ... ... күнделікті
қажет заттарының бағасын тұрақты қалыпта ұстауга мүмкіндік берді. Көптеген
тауарлар бағасын өндірістегі, сұраныс пен ... ... ... ... немесе төмен деңгейде ұстап тұру ... ... ... ... ... олардың құнымен салыс-тырғанда әлдекайда ... ... әкеп ... ... ... түрде көтерме, сатып
алу бағаларын қайта карап, ал бөлшек саудадағы бағасын ... ... ... Бұл ... ... ... ... шығындары мен
өнімнің сапасын, олардың тұтыну қасиетін, ... ... пен ... ... жоқ, ол ... ... біраз ауытқыды.
Сөйтіп тауардың котерме, сатыпалу бағасы мен бөлшек саудадағы багалары
арасындағы үйлесімсіздік ... ... ... Оған ... дотация (жәрдем қаржы) беріліп отырылды. Бұл тауар өндірушілер-
дің ... және дара ... ... ... ... ... ... асерінен кейбір тауарлардың тапшылығына және кейбіреулерінің ... мен ... ... ... әкеп соктырды.
Өндірушілердің өнімнің сапасын жақсартып, оның өз ... ... ... ... жылма-жыл сауда орындарында тауарлар кем
бағамен (уценка) сатылып, немесе шығынға жазылып (списание) ... ... 1,5-2 млрд сом). ... бәрі ... (скрытая) инфляцияның айғақ
белгілері.
Қазақстанда 1992 ж. бастап нарықтык өзгерістер ... ... ... ... шаралары бағаның кенет көтерілуіне,сонымен ... ... ... әсер ... 1993ж. айналымдағы ақша массасы 6,3
есе, ал баға 21,7 есе ... 1994ж. ақша ... мен ... ... 845 және 125 ... ... осы көрсеткіштер 1995ж. 216 және 160
процент болды. Ал 1996ж. ақша ... өсу ... одан әрі ... ... төмендеуін байқатты.
Қорытынды
Қорыта айтқанда. инфляциямен күрес әдістері - мемле-кеттің ... ... ... ... өндiрiс процесiнiң бұзылуы, шаруашылық салаларының бiр-
бiрiмен үйлесiмсiз дамуы және ... ... ... банктердiң iскерлiгiнiң икемсiздiгi салдарынан туындайтын
күрделi, әрi көп факторлы құбылыс.
Инфляция көп факторлы құбылыс болғанымен мынадай ... ... ... тыс ... және инвестициялық шығындар:
- қоғамдық байлықтың өсуiне;
- тауар өндiрiсi шығынының өсуi;
- мемлекеттiк қаржы өзгерiстiгi, ... ақша ... тыс ... несие экспансиясы, яғни халық шаруашылығында шектен тыс ... ... ... кәсiпорынның өз өнiмiне баға көтеруi;
- жалақыныңпайдасыз көтерiлуi.
Ақша тауардың жалпы эквивалентi болғандықтан, олардыңсаны ... ... яғни ... ... ... болуы керек.
Тәуелсiз Қазақстанның ... ... ... ... ... ... өнiмiне және транспорт
қызметтерiне баға белгiлеуде , сондай-ақ ... пен ауыл ... баға ... ... мемлекеттiк реттеудiң қажеттiлiгi
аңғартты.
Инфляцияның өмiрдегi көрiнiсi –тауар бағаларының күрт өсуi. ... ... ... және ... Дж. ... ... ... деп сипаттады. Инфляцияның алғашқы себебi –айналымдағы ақша массасы
мен сатуға тиiс ... ... ... ... ... ... тауарлар массасының аздығына қарамастан, мемлекет
өз шығындарын өтеу мақсатында қағаз ақшаны көп ... ... ... қоздыратын факторлардын комбинациясы же-келеген
елдің нақты экономикалык жағдайына байланыс-ты. Айталық Батыс ... ... ... ... соң ... көптеген тауарлардың тапшы-
лығынан пайда болады. Одан ... ... ... ... мемлекеттік шығыстар, бага мен жалақының арақатысы, инфляцияның
басқа елдерден ... және т. б. ... ... болды. Бүрынғы КСРО-ны
алсак жалпы заңдылықтармен қатар, ... ... ... ... ерекше тепе-тенсіздік (диспропорция) жатады, ол әміршілдік-
әкімшілдік жүйе салдары еді. ... ... тән ... ... ... улесінін коптігі, өндіру, бөлу және қаржы-нссие жүйесін
монопо-лияландырудың жоғары децгейі, үлттық табыстагы ... ... және т. б. ... ... ... теорияларда инфляциянын альтерңативті
кайнар көздері ретінде сұраныс инфляциясы мен ... ... Бүл ... инфляция болуының әр түрлі себептерін атайды.
Сұраныс инфляциясы. Сұраныс пен ... ... ... ... ... негізгі себептер: мемлекеттік тапсырыстардың
үлгаюы (әскери, әлеуметтік шығындар), толық жүмыспен қамтылған ... ... ... ... ... ... толық
жүмыс Істеуі-, кәсіподақтар арекетінің нәтижесінде еңбекшілердің сатып алу
кабілетінің ... ... ... т. б. ... ... ... ... артық ақша түсіп, багалар өседі.у Мұндай жағдайда өндірісте
жүмыспен қамту юлык ... ... ... ... ... ... жауап бере алмай ... ... ... ... ... ... ... тауар ұсынысына таіт болады, сөйтіп баганың
жалпы ... ... ... багалардыц әсуін, ондіріс шығындарының үлғаюымен
түсіндірді. Шығындардың көбеюі баға ... ... ... экономикалык және финанстык саясатынан, шикізат
бағасының ... ... ... ... ... және т. ... әдебиеттер
1. Аубакиров Я. Экономикалық теория негiздерi. Алматы-1998ж
2. Ақша, несие , ... ... ... Б.А. ... Оқу құралы
Алматы “Экономика”-2000 жыл.
3. Денежное ... и ... при ... ... /под ред. ... – М.: ... и ... 1989-365с.
4. Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. О. Лаврушина. Изд.2-е, перераб
и доп.-. М.: Финансы и ... ... ... ... ... Учебник для вузов/под ред. Е.Ф.Жукова.-. М.:
Банки и ... ... ... Деньги, кредит, банки: Учебник /под ред. Г.С. Сейткасимова. Изд.2-е
перерабидоп-Алматы: Экономика, 1999-432с.
7. Поляков В.П., Москвина Л.А. Денежное обращение и кредитная ... ... Я. ... ... негiздерi. Алматы-1998ж
9. Бибатырова И.А “Реттелетiн нарықты шаруашылық” Лекция курсы, Алматы,
1994
10. Жатқанбаев Е. ... ... ... А., ... ... ... ... Я.°.“Экономика”.Оқу құралы.А. Эк., 1995
12. Жунисов Б “Нарықты экономика негiздерi” А. ... ... Я. ... ... ... ... Гельбрейт Дж. “Экономические теории и цели общества”. М., 1978
15. Макконелл К.,Брю С.Л. “Экономикс” М., Изд. ... ... ВВ. ... ... ... М., Изд.Респ.1994
17. Куликов Л. “Основы экономияеской теории” схема-конспект (єазає тiлiнде)
1994
18. ... А.Я. ... в ... ... курс ... М., ... ... Е.Ф. ”Экономическая теория”Учебн.пособие., М:Драйт,1999
20. Фрейнкман Е.Ю “Экономика и бизнес” М., Наука, 1994
21. ... М.И. ... А.Д. ... ... ... Барнгольц С.Б. Тация Т.М. Экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятий и обеденений. Москва( Финансы и
статистика,1986.
1. Ихданов Ж.О Орманбеков Ә ... ... ... ... Алматы, Экономика 2002ж.
2. Қазақстан Республикасының әлеуметтік экономикалық дамуының индикативтік
жоспары туралы 2000 жылдың 15 ... ... ... қаулысы.
3. Медешов “ Нарықтық экономика өзiн-өзi реттеу жүйесi ретiнде“ 1996.ж.
4. “ХХl ғасырға қандай экономикамен кiремiз”. О.Сәбден .Алматы 1997ж.
5. ... Б. ... ... негiздерi. Алматы “Баспа” 1996 жыл.
6. Мәдешов Н. Нарықтық экономикаға кiрiспе. ... ... 1997 ... Сейсенбаев Б. Нарық жолы – жарық. Егемендi Қазақстан 1994 жыл.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Инфляцияның теориялық негіздері."37 бет
Жұмыссыздық пен инфляцияның байланысы, Филипс қисығы24 бет
Жұмыссыздық пен инфляцияның байланысы. Филлипс қисығы25 бет
Инфляция. Инфляцияның әлеуметтік-экономикалық салдары, тежеу шаралары мен әдістері, инфляцияға қарсы саясат25 бет
Инфляцияның көрініс табу формалары және мәні22 бет
Инфляцияның мемлекеттік басқарудағы жолдары28 бет
Инфляцияның мәнi, түрлері және пайда болу себептерi26 бет
Инфляцияның мәні және оның себептері14 бет
Инфляцияның мәні, негізгі мазмұны19 бет
Инфляцияның мәні, себептері және түрлері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь