Негізгі құралдардың есебі


Негізгі құралдарға олардың құнына байланыссыз, бір жылдан астам қызмет ету мерзімі бар ғимараттар, құрылыстар, кеңселік заттар, есептегіш техникалар, компьютерлер, көлік құралдары жатады. Сонымен қатар олардың қатарына Орт-сақтандыру сигнализациясыда жатады.
Негізгі құралдар өндірістік және өндірістік емес бағытта болуы мүмкін. Өндірістік емес бағытта –жарғылық қызметпен байланысы жоқ негізгі құралдар жатады. Өндірістік бағыты бойынша –жарғылық қызметті жүзеге асырумен және нәтижесінде пайда алумен байланысты құралдарды жатқызуға болады. Сонымен қатар өндірістік бағыттағы негізгі құралдарға банктің дәрежесін жоғарлатуға арналған заттар (картиналар, вазалар, сервиздер) жатады, себебі клиенттерді тартуда банк беделінің маңыздылығы сондай, банк қосымша пайда алуына ықпалын тигізеді. Алғашқы нақты түрін сақтай отырып, олар өздерінің құнын жұмыстарды орындауға немесе есептелген амортизация (тозу) сомасында көрсетілген қызметтерге аударады.
Келесі топтарға бөлінеді: А) ғимарат және құрылыс; Ә) компьютерлер; Б) көлік құралдары; В) құралдар және басқа да шаруашылық құрал –саймандар; Г) басқа да негізгі құралдар.
Негізгі құралдардың бухгалтерлік есеп урдісінде банк келесі сұрақтарға жауап беруі қажет: 1. Активтерді қай уақытта тану қажет? 2. Олар баланста қандай құнмен көрсетіледі? 3. Амортизациялық аударымдар мөлшері қандай? 4. Ақпараттарды алу үшін қандай талаптар қойылады?
«Негізгі құралдар» Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес (ХҚЕС) негізгі құралдар объектісін актив ретінде тану болады егер төмендегі шарттар орындалған жағдайда жүргізіледі.
- берілген активтен банк келешекте экономикалық пайда алады деген ықтималдық бар болса; - активтің өзіндік құны операцияларды жүргізу кезінде сенімді түрде өлшенуі мүмкін.
Негізгі құралдардың есебі жинақталған амортизацияларды есептегеннен кейін әділ баға балып табылатынын, не бастапқы құн, не қайта

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Негізгі құралдардың есебі
Негізгі құралдарға олардың құнына байланыссыз, бір жылдан астам
қызмет ету мерзімі бар ғимараттар, құрылыстар, кеңселік заттар, есептегіш
техникалар, компьютерлер, көлік құралдары жатады. Сонымен қатар олардың
қатарына Орт-сақтандыру сигнализациясыда жатады.
Негізгі құралдар өндірістік және өндірістік емес бағытта болуы
мүмкін. Өндірістік емес бағытта –жарғылық қызметпен байланысы жоқ негізгі
құралдар жатады. Өндірістік бағыты бойынша –жарғылық қызметті жүзеге
асырумен және нәтижесінде пайда алумен байланысты құралдарды жатқызуға
болады. Сонымен қатар өндірістік бағыттағы негізгі құралдарға банктің
дәрежесін жоғарлатуға арналған заттар (картиналар, вазалар, сервиздер)
жатады, себебі клиенттерді тартуда банк беделінің маңыздылығы сондай, банк
қосымша пайда алуына ықпалын тигізеді. Алғашқы нақты түрін сақтай отырып,
олар өздерінің құнын жұмыстарды орындауға немесе есептелген амортизация
(тозу) сомасында көрсетілген қызметтерге аударады.
Келесі топтарға бөлінеді: А) ғимарат және құрылыс; Ә) компьютерлер; Б)
көлік құралдары; В) құралдар және басқа да шаруашылық құрал –саймандар; Г)
басқа да негізгі құралдар.
Негізгі құралдардың бухгалтерлік есеп урдісінде банк келесі сұрақтарға
жауап беруі қажет: 1. Активтерді қай уақытта тану қажет? 2. Олар баланста
қандай құнмен көрсетіледі? 3. Амортизациялық аударымдар мөлшері қандай? 4.
Ақпараттарды алу үшін қандай талаптар қойылады?
Негізгі құралдар Халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес (ХҚЕС)
негізгі құралдар объектісін актив ретінде тану болады егер төмендегі
шарттар орындалған жағдайда жүргізіледі.
- берілген активтен банк келешекте экономикалық пайда алады деген
ықтималдық бар болса; - активтің өзіндік құны операцияларды жүргізу
кезінде сенімді түрде өлшенуі мүмкін.
Негізгі құралдардың есебі жинақталған амортизацияларды есептегеннен
кейін әділ баға балып табылатынын, не бастапқы құн, не қайта бағалану
сомасы принциптері негізінде жүзеге асырылады. Енді осыдан, құралдарды
бағалаудың төрт түрін көрсетуге болады:
• бастапқы; • ағымдағы; • баланстық; • өтімділік.
Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету шығындары оларды жүзеге асыру
шаралары бойынша жүргізіледі. Бухгалтерлік есептің жалпы қабылданған
қағидаларына сәйкес негізгі құралдардың бастапқы құны –бұл негізгі
құралдарды сатып алуға, тұрғызуға, өндеуге немесе жақсарту үшін негізгі
құралдарды сатып алумен, жеткізумен немесе жақсартумен тікелей байланысты,
арнайы пайдалану үшін қажетті жағдайда орнатуды қоса есептегендегі барлық
шығындарды қамтитын төленген сомалар.
Сонымен қатар Халықаралық қаржылық есеп стандарттары (16 ХСҚЕ)
бойыншабастапқы құнға өтелмейтін салықтар, импорттық төлемдер де кіреді.
Ағымдық –анықталған күнге, нарықтағы сәйкес баға бойынша негізгі
құралдардың құны. Баланстық –активтердің есеп және есеп беруінде
бейнелейтін жинақталған амортизация сомасын есептен шығарғаннан кейінгі
негізгі құралдардың бастапқы немесе ағымдық құны. Жою құны –бұл негізгі
құралдарды жою кезінде істен шығару бойынша күтілетін шығындарды алып
тастағаннан кейінгі пайдалану мерзімі аяқталған уақытта туындайтын қосалқы
бөлшектердің, металл сынықтарының, қоқыстардың болжанатын құны.
Келешек экономикалық пайданы көбейтуге әкелетін жақсартудың үлгілері:
- негізгі құралдардың қуаттылығын жоғарлата отырып, пайдалану мерзімін
көбейту модификациясы (модернизация); - өндірілетін өнім сапасын
айтарлықтай жақсарту мақсатында машина бөлшектері мен буындарын игеру; -
бұрын есептелген өндірістік шығындардың қысқаруын қамтасыз ететін жаңа
өндірістік үрдісті енгізу.
Негізгі құралдардың орталықтандырылған есебі кезінде банктің бэк
–офисінде негізгі құралдар есебінің тобы бойынша әрбір бөлімшелерге шот
жоспарына сәйкес келетін нұсқаумен жекелей шоттар ашылып жүргізіледі. Франт
–офистен негізгі құралдарды кіріске алу немесе істен шығару туралы алынған
мәліметтер негізінде банктің бэк –офисі, бойынша өткізбелерді жүзеге
асырады. Ақпарат амортизация аударылып және қайта бағалау жүргізілгеннен
кейін олардың баланстан тыс шотта көрсетілуі үшін банк филиалдарына
жібереді. Негізгі құралдарды балансқа алу теңгемен жүзеге асырылады. Бэк
–офис негізгі құралдар есебінің әрбір тобы бойынша дербес шот баланстан тыс
шотта жүргізіледі (олардың нөмірлерін бас банктің бас бухгалтериясы
анықтайды).
Банктің бэк –офисі ақысыз алған негізгі құралдарды балансқа есепке алу
банктің бағалау комиссиясы орнатқан негізгі құралдардың құнына сәйкес
жасалады.
Негізгі құралдарды кірістегенде және сатып алған кезде қойма басшысы,
тауар тасымалдау үстемесі салыстыру шоттар жиынтығы және негізгі
құралдардың нақтылығын растайтын басқа да құжаттар негізінде кіріс
түбіртегін (квитанциясын) жазады. Кіріс квитанциялары бэк –офис
бөлімшелеріне беріледі, оларды өз кезегінде кірістеу үшін банктің бэк
–офисіне береді.
Негізгі құралдарды алу және құрылыс, жер учаскесінің барлық
жұмыстардың аяқталуымен жобалы сметалық құжаттар кассаға сақталуға беріледі
және 1 теңгеге бағаланып шот меморандумға кірістеледі.
Ешқандай алдын ала төлеусіз негізгі құралдарды алу:
• құрастыруды қажет етпейтін (алдын ала төлеусіз) негізгі құралдарды
аолу: Дт 1652 Жер, үйлер және ғимараттар 1653 компьютер жабдықтары 1654
Өзге негізгі құрал –жабдықтар Кт 2856 Күрделі қаржы салымы бойынша
кредиторлар;
• құрастыру жұмыстарын талап ететін негізгі құралдарды алу: Дт 1651
Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал жабдықтар Кт 2856
Күрделі қаржы салымы бойынша кредиторлар; • құрастыруды талап ететін
алынған негізгі құралдар үшін төлемдер: Дт 2856 Күрделі қаржы салымы
бойынша кредиторлар Кт 1050 Банктердің корреспонденттік есепшоттары; •
құрастыру жұмыстары үшін төлемдер: Дт 2856 Күрделі қаржы салымы бойынша
кредиторлар Кт 1050 Банктердің корреспонденттік есепшоттары; • құрылыс
–жөндеу жұмыстарын жүргізіп, 3 және 2-нысаны бойынша актілерді ұсынғаннан
кейін құралдарды кірістеу жүзеге асырылады: Дт 1652 Жер, үйлер және
ғимараттар 1653 компьютер жабдықтары ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Негізгі құралдардың шығысының есебі
Негiзгi құралдардың бухгалтерлiк есебi
Негізгі құралдардың есебі туралы
Негізгі құралдардың есебі жайлы
Негізгі құралдардың тозу есебі
Кәсіпорында негізгі құралдардың есебі
Негізгі құралдардың есебі туралы ақпарат
Негізгі құралдардың есебі мен аудиті
Негізгі құралдардың амортизациясы бойынша есебі
Жалға алынған негізгі құралдардың есебі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь