Туризм индустриясыЖоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. Туризм анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Туристер типі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Туризм түрі мен формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Туризмнің басқару объектісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Туризм менеджментінің тиімділігі
туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Туризм менеджменті ТМД елдерінде пайда болғанына көп болды, бірақ теориясы әлі жетілмеген. Туризм менеджментінің аспектілерін сипаттауда ақпараттар жинау тәсілдерінің көптүрлігі, эмпирикалық және зерттеу жұмыстары практикалық мәнінің өсуіне әсер етеді.
Біз нарық шаруашылығына келген кезде халықаралық туризм нарығында өзгерістер болып болған. Туризм бүкіл дүние жүзінде негізгі экономикалық маңыз алды, ал кейбір дамушы елдерде туризм – негізгі күн көру көзі болып отыр (Тайланд, Кипр, Малайзия және т.б.). Бұдан басқа көптеген дүние жүзі елдерінде туризмге қатысты жұмыс орындарында 350 миллион жұмысшылар мен қызметкерлер бар.
Туризм - әр адамға таныс құбылыс. Әр кезде біздің планетамызда бірталай саяхатшылармен алғаш жүргіншілер болған.
Туризм арнай басқарылатын адам қолданатын қызметке айналды. Ал бұл қиын, себебі оның негізінде ғылым мен өнер жатыр.
Туризм менеджменті дамуына барлық кезде экономикалық, әлеуметтік, техника – технологиялық факторлар әсер етеді. Саяхаттағы қажеттілік алдағы кедергілерді жоюмен байланысты. Осы себепті саяхатта тұтынушылар мүмкіншілігін қамтамасыздандырылуы керек. Яғни саяхатты жүзеге асырғысы келетін адам ақшалай қаражаты керек.
Бұны былай түсіну керек:
Жалақы қаражатынсыз жалпы туризмге және басқаруға жете алмаймыз.
Экономикалықтан басқа туризмде әлеуметтік факторлар маңызды. Бәріміз білетіндей Конституция бойынша әр азаматтың демалуға құқы бар, ал оны жүзеге асыруға мынадай әлеуметтік қиындықтарды шешуіміз керек: көлік, жол, түнгі жатақ, тамақтану және басқа да туристік қызметтерді тұтынушы белгілі территорияда қолданылатын заттарын шешу керек. Мәселе туристік инфраструктураны жасау туралы болып отыр.
Мәдени фактор туризм басқаруында басты рөл атқарады. Туризмді адам дамуынан бөлек қарауға болмайды.
Менеджмент ауданында туристік ұйымдар алдында бүгін екі қызмет тұр:
Нарықтық қатынастар жұмыстарын практикаға толық енгізу, яғни туризм менеджментін нарық құрамымен толық толтыру.
Туризм ауданында жаңа ғасырға сәйкес ноу-хау енгізу, яғни бұл бағыттағы өзгерістерді максимальді түрде толық қарастыру.
Әр адам туризмді қызмет саласы ретінде түсінеді, өйткені әрқайсымыз бір жақтарға барып демалыстарымызды өткізгенбіз. Бірақ қайсы біріміз туризмді жүргізуші өзара жүйелерді ойландық. Бұдан ары жақтарын «Туризм менеджменті» курсы қарастырады.


Туризм анықтамасы
Туризм түсінігін қалай түсінеміз?
Бір адамдарда туризм – бұл жүрілмеген жолдарды палаткамен, оттағы әнмен километрлеп жүру, екіншілерге – тарихи орындарға бару, кейбіреулерге – шет елдерге саяхаттау. Бұның барлығы да дұрыс, себебі туризм - әртүрлі.
Бүгінгі күні Туризмді XX ғасыр жалпы феномені, осы кездегі жарық бір құбылыс ретінде біздің өміріміздегі барлық ортаға кіріп, қоршаған ортамен ландшафтын өзгертетіндей қарастырамыз. Туризм – экономиканың маңызды бір факторы, сондықтан біз оны жай ғана демалыс немесе сапарға шығу деп қарастырмаймыз. Бұны кеңірек қарасақ байланыс, қатынастар жиынтығы және құбылыс бірегейлігі адамды саяхатта алып жүреді. Туризм саяхатының әртүрлігімен
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Кабушкин И.И. Менеджмент туризма. М., 2001г.
2. Квартальнов В.А.. Туризм. М., 2001г.
3. Котлер Ф. Маркетинг: гостеприимство и туризм.
М.,1998г.
4. Сенин В.С. Организация международного туризма. М., 2001г.
5. Сенин В.С.. Введение в туризм. М.,1993г.
6. Под ред. Чудновского. Гостиничный и туристический бизнес. 1999г.
7. Янкевич. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 2003г.
8. Гиляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. 1998г.
9. Биржанов М.Б. Индустрия туризма. М., 2001г.
10. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. 2003г.
11. Международные маркетинговые отношения» под ред. М.Красиной, 2001 год
12. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. // Международная экономика. – 1998г.
13. Парамонова Т.В. Принципы регулирования маркетинговой сферы// 1995.-№6.
14. Современная экономика // под ред. Мамедова О.Ю. -РД: Феникс, 1996
15. Сухов П.А. Некоторые аспекты устойчивости системы менеджмента //1996.-№11.
16. С.Фишер. Экономикс - М:Дело, 1993
17. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. В 2 т. / Пер. с англ. Т. 2. – Таллин, 1993.
18. Липсиц Н.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: БЕК, 1996.
19. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. – 1997.
20. Основы экономической теории. Под ред. В. Клюни. – Минск, 1997.
21. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: вопросы теории, практики привлечения и использования. – Алматы: Факсинформ, 1997.
22. Россия: стратегия инвестирования в кризисный период. Инвестиционный климат России.— М.: ПАИМС, 1994.
23. Рузавин Г., Мартынов Б. Курс рыночной экономики. – М.: ЮНИТИ, 1994.
24. Садыкова М.Ж. Инвестиции и инвестиционная политика в переходной экономике Республики Казахстан. Дис…к. э. н. – А., 1998.
25. Сейтказиева А.М., Байкадамова А.Б., Сариева Ж.И. Инвестиционная деятельность предприятия. Алматы. Экономика. 1999.
26. Сейтказиева А.М. Инвестиционная активность предприятий Республики Казахстан. - Алматы: Экономика, 1999.
27. Управление инвестициями. В 2 т. Под общей редакцией В.В. Шеремета. – М., 1998. т.1.
28. Федоров В., Ширшов В., Бойко С. Инвестиции и инфляция // Экономист, 1995, № 5.
29. Фельзенбаум В. Иностранные инвестиции в России // Вопросы экономики, 1994. № 8.
30. Халевинская Л.Е. Теория инвестирования // Аудит и финансовый анализ. – 1996. - № 3.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі:  Курстық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 21 бет
Таңдаулыға:   
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Маркетинг және коммерция кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы:Туризм индустриясы

Оқытушы :

Студент:

Жоспар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ...

1. Туризм
анықтамасы ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
...

2. Туристер
типі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ...

3. Туризм түрі мен
формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4. Туризмнің басқару объектісі
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

5. Туризм менеджментінің тиімділігі

туралы
түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
... ... ... ... ... .

Қолданылған әдебиеттер
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ..

Кіріспе

Туризм менеджменті ТМД елдерінде пайда болғанына көп болды, бірақ
теориясы әлі жетілмеген. Туризм менеджментінің аспектілерін сипаттауда
ақпараттар жинау тәсілдерінің көптүрлігі, эмпирикалық және зерттеу
жұмыстары практикалық мәнінің өсуіне әсер етеді.
Біз нарық шаруашылығына келген кезде халықаралық туризм нарығында
өзгерістер болып болған. Туризм бүкіл дүние жүзінде негізгі экономикалық
маңыз алды, ал кейбір дамушы елдерде туризм – негізгі күн көру көзі болып
отыр (Тайланд, Кипр, Малайзия және т.б.). Бұдан басқа көптеген дүние жүзі
елдерінде туризмге қатысты жұмыс орындарында 350 миллион жұмысшылар мен
қызметкерлер бар.
Туризм - әр адамға таныс құбылыс. Әр кезде біздің планетамызда
бірталай саяхатшылармен алғаш жүргіншілер болған.
Туризм арнай басқарылатын адам қолданатын қызметке айналды. Ал бұл
қиын, себебі оның негізінде ғылым мен өнер жатыр.
Туризм менеджменті дамуына барлық кезде экономикалық, әлеуметтік,
техника – технологиялық факторлар әсер етеді. Саяхаттағы қажеттілік алдағы
кедергілерді жоюмен байланысты. Осы себепті саяхатта тұтынушылар
мүмкіншілігін қамтамасыздандырылуы керек. Яғни саяхатты жүзеге асырғысы
келетін адам ақшалай қаражаты керек.
Бұны былай түсіну керек:
Жалақы қаражатынсыз жалпы туризмге және басқаруға жете алмаймыз.
Экономикалықтан басқа туризмде әлеуметтік факторлар маңызды. Бәріміз
білетіндей Конституция бойынша әр азаматтың демалуға құқы бар, ал оны
жүзеге асыруға мынадай әлеуметтік қиындықтарды шешуіміз керек: көлік, жол,
түнгі жатақ, тамақтану және басқа да туристік қызметтерді тұтынушы белгілі
территорияда қолданылатын заттарын шешу керек. Мәселе туристік
инфраструктураны жасау туралы болып отыр.
Мәдени фактор туризм басқаруында басты рөл атқарады. Туризмді адам
дамуынан бөлек қарауға болмайды.
Менеджмент ауданында туристік ұйымдар алдында бүгін екі қызмет тұр:
(Нарықтық қатынастар жұмыстарын практикаға толық енгізу, яғни туризм
менеджментін нарық құрамымен толық толтыру.
(Туризм ауданында жаңа ғасырға сәйкес ноу-хау енгізу, яғни бұл
бағыттағы өзгерістерді максимальді түрде толық қарастыру.
Әр адам туризмді қызмет саласы ретінде түсінеді, өйткені әрқайсымыз
бір жақтарға барып демалыстарымызды өткізгенбіз. Бірақ қайсы біріміз
туризмді жүргізуші өзара жүйелерді ойландық. Бұдан ары жақтарын Туризм
менеджменті курсы қарастырады.

Туризм анықтамасы
Туризм түсінігін қалай түсінеміз?
Бір адамдарда туризм – бұл жүрілмеген жолдарды палаткамен,
оттағы әнмен километрлеп жүру, екіншілерге – тарихи орындарға бару,
кейбіреулерге – шет елдерге саяхаттау. Бұның барлығы да дұрыс, себебі
туризм - әртүрлі.
Бүгінгі күні Туризмді XX ғасыр жалпы феномені, осы кездегі жарық
бір құбылыс ретінде біздің өміріміздегі барлық ортаға кіріп, қоршаған
ортамен ландшафтын өзгертетіндей қарастырамыз. Туризм – экономиканың
маңызды бір факторы, сондықтан біз оны жай ғана демалыс немесе сапарға
шығу деп қарастырмаймыз. Бұны кеңірек қарасақ байланыс, қатынастар
жиынтығы және құбылыс бірегейлігі адамды саяхатта алып жүреді. Туризм
саяхатының әртүрлігімен - белгілі орындарда саяхаттаушылармен
келушілерді, өздерінің күнделікті ортасынан шыққан демалу, жұмыспен
және т.б. мақсаттардағы тұлғаларды қамтиды. Бір қарағанда Туризм әр
адамға түсінікті, себебі барлығымыз сапар шеккенбіз, газет –
журналдардан туризм туралы мақалалар оқығанбыз, телебағдарламалар
көргенбіз, отпускімізді өткізуге туризм агенстволарымен ақылдасқанбыз.
Бірақ ғылыми және оқу мақсаттың туризмнің халық шаруашылығымен
арақатынасын анықтап алуымыз маңызды. Туризм дамуы процессінде осы
түсінікті талқылау пайда болса да бұл құбылысты анықтауда келесі
талаптарды қарастыру керек:
(Орын өзгеруі. Бұл жағдайда сапар шегу туралы, яғни күнделікті
жерден басқа жерде орындалуы. Бірақ туристер деп күнде үймен жұмыс
орнының арасында немесе оқу орнының арасында сапар шегуді айтуға
болмайды, өйткені олар күнделікті ортадан шықпайды.
(Басқа орында болуы. Бұл жерде басты шарт болған жері тұрғылықты
немесе мекен жайы болмауы керек. Бұдан басқа бұл жұмыспен байланысты
болмауы керек. Бұл ньюансты ескеру қажет, себебі жұмыс қызметіндегі
адам жүріс – тұрысы туристен өзгеше. Тағы бір шарт саяхатшылар барған
жерінде 12 ай не одан артық болмауы керек. Егер болса туризм бойынша
ол – тұрғылықты тұрушы, сондықтан турист деп аталмайды.
(Еңбек ақыны барған жер қорынан алу. Бұл талаптың басты мағынасы
– бару мақсаты қызметті іске асырып, еңбек ақыны барған жер қорынан
алу болмауы шарт. Әйтпесе ол – мигрант деп аталады. Бұл халықаралық
туризмге ғана қатысты емес, бұл бір елдегі туризмге де қатысы бар.
Бұл 3 талап туризм анықталуында басты рол атқарады және базалық
болып саналады. Бұнымен қоса туристер ерекше категориялары бар және
бұларға қатысты бұл талаптар аз болып келеді, олар – босқындар,
сотталғандар, транзиттік пасажирлер (олар формальді түрде елде
жүрмейді) және оларды алып жүрушілер.
(Жұмыспен сапар, бос уақытты өткізу мақсатындағы саяхат – бұл
күнделікті жұмыс орнымен тұрғылықты жерінен орын ауыстыру. Егер қала
тұрғыны заттар сатып алуға орын ауыстырса ол турист емес, және ол
функциональдік орнын тастап кетпейді.
(Туризм – бұл экономиканың саласы ғана емес сонымен қатар
маңызды адам өмірінің бөлігі. Адамның сыртқы қоршаған ортамен
араласуы.
Көп елдерде бұрыннан бері Туризм ұғымы қолданылады, ол ұлы тур
сөзінен пайда болған. Ұлы тур – алғаш таныстыру сапарын білдірген.XVII-
XVIII ғасырларда дворяндықтар жүзеге асырған, ал XIX ғасырда бұндай
сапарлар басқа халық арасында белсенділік танытты. Саяхат мақсаты –
басқа мәдениетпен танысу болды. Ұлы турларды қазірде туризм – басқа
елдермен танысу, халықтарымен қатынас қалдыру және өзара түсініктер
үшін қолдануда.
Туризм анықтамасы демалыс пен саяхат факторларын қамтымайды, ол
экономика саласында туристік ұйымдар агенттерімен делдалдарының
қызметтерін қамтиды.

Туристер типтері
Кім қандай туристік қызметпен қолданады?
Туристерді бөлу келесі белгілеріне байланысты:
(Белсенділігіне қатысты
(Өмірінің стиліне қатысты
Дәстүрлі туристер арасында белсенділігіне байланысты 6 топқа
бөлеміз:
(Тыныш демалысты қалаушылар. Күнделікті стресстен құтылу үшін
тыныш және қолайлы жағдайды қалайды. Олар бөлек демалу және адам
аздығын қалайды. Тыныш демалушыларды құм, күн және теңіз қызықтырады.

(Рахат алуды қалаушылар. Бұлар демалыс кезінде әртүрлі ләззат
іздеп өзінің ортасын қалайды.
(Белсенді демалуды қалаушылар. Бұл туристер табиғатта белсенді
қиындықты және таза ауада көп қимылды қалайды. Олардың демалысын
емделумен біріктіруге болады.
(Спорттық демалысты қалаушылар. Белсенді демалушылардан
ерекшелігі спортсмен туристер алдына жарыстар қояды. Спорт – олардың
хоббиі. Олар физикалық ауыртпалықтардан қорықпайды.
(Зерттеумен тану мақсатында демалушылар. Бұл типтегі туристер
білімділігімен танымдығын дамытқысы келеді.
(Хикая оқиғаларды қалаушылар. Өзі жалғыз саяхатқа шығып оқиға
іздейді. Бұл типтегі туристер белгілі қауіптерді қалайды. Оларға қауіп
(риск) - өзін тексеру мүмкіндігі.
Бұлай туристерді бөліп топтау – туристердің өмір сүру стиліне,
өмірлік позициясымен және өзінің қалауымен байланысты.
Өмірге деген стилі туристерді 4 топқа бөледі:
(Рахаттануды қалаушылар. Топтағыларға жоғарғы демалыс керек.
Өздеріне спорттық қиындықтарды қалайды.
(Тенденциалдық туристер. Туристерге демалу - өзін бір тұлға
ретінде көрсетуге тырысады. Жоғарғы люксты қалайды және олар
табиғатпен бірегейленеді. Олар табиғат проблемаларын шешуге ат
салысады және баратын еліндегі саясатпен мәдениетіне көп көңіл
аударады.
(Отбасылық туристер. Бұларға балалы отбасы кіреді. Отбасылық
туристер демалысты отбасы ортасында, достарының, туысқандарымен
өткізгісі келеді. Олар тыныш және қолайлы ортада қызметтерді тиімді
бағамен пайдаланысы және кедергі келтіргенді жек көреді. Өздері қызмет
көрсеткенді жақсы көреді.
(Толық демалушылар. Бұл туристерге негізгі шарт демалу
мүмкіндігі. Олар күнделікті өмірдегідей демалысын өткізгісі келеді
яғни дәстүрлі, тыныштықпен қанағаттанып, ұзақ ұйықтап, дәмді тамақ
жеп, қысқа серуендеп және сапар шегуді қалайды.

Туризм түрлері мен формалары.
Белгісі ретінде туризм түріне байланысты жіктеуде мотивациялық
факторларды қолданамыз. Басқару жүйесі бойынша 6 түрге бөлеміз:
(Туризм демалу мақсатында. Бұл тур – қысқа және жалғасатын
демалысқа байланысты. Физикалық және психологиялық организмді
қалыптастыру. Бұл топқа курорттық демалу жатады, емделу немесе
қалыптастыру күші топырақ қасиеттеріне, климатқа және теңіз суына
байланысты болады.
(Туризм мәдениет, зерттеу мақсатында. Туризм басқа мәдениетті
зерттеу мақсатына негізделеді де тарихи, мәдени немесе географиялық
жақсы жерлерді тану туризмін қамтиды. Туристер тану мақсатында
саяхаттауда әлеуметтік және экономикалық жағдайлары қызықтырады.
Қажылық мақсаттағы туризм религиялық мағына беретін жерлерге бару
болып табылады.
(Қоғамдық туризм. Туысқандарды аралау, таныстар мен достарды
аралау және клубтық туризм кіреді. Клубтық туризм саяхат кезінде топқа
көңіл бөледі. Топқа жиналу қызықты адамдар мен спорттықсауықтыру
бағдарламасы арқылы жүзеге асады.
(Спорттық туризм. Спорттық жарыстарға арналған сапарлар.
(Экономикалық туризм. Профессионалдық және коммерциялық
қызығушылық – биржаларды қарау, жәрмеңке мен көрмелерді аралау және
т.б.
(Саяси туризм. Дипломатиялық туризм сияқты – конгресстерге
қатысу, туризмнің саяси жағдайларымен байланысты.
Кейбір кезде туризм формасы оның ұзақтығына байланысты. Бұл
жағдайда негізгі талап – саяхатта болу уақыты. Егер саяхат сыртқы
белгісіне байланысты бөлінсе онда бұл саяхат әртүрлі туризм формасына
жатады. Туризм формасын анықтауға көп мүмкіндік бар – ұйымдастыру
формасына, саяхатта болу ұзақтығына, жасына, транспортқа, маусымға
байланысты.
Бір қарағанда формалары мен түрлері арасында ерекшелік жоқ
сияқты. Туризм түрі – саяхаттаушылар мотивтеріне, ішкі факторларға
байланысты, ал туризм формалары – сыртқы себебтермен әсерлерге
байланысты.
(Туризм формасы – туристердің тұрғылықты жеріне байланысты Ішкі
және Сыртқы болып бөлінеді.
(Туризм формасы – ұйымдастыруына байланысты Паушальдік және
индивидуальдік туризм. Паушальдік тур – стандартталған, алдын-ала
ұйымдасқан туристік қызмет комплексі. Индивидуальдік тур – турист өзі
ұйымдастырып өзі жүзеге асырады.
(Туризм формасы – саяхаттың болу ұзақтығына байланысты
жалғасатын саяхат және сапарлармен толықтырылатын болып бөлінеді. Бұл
сапарларға – транзиттік сапарлар, біркүндік және қысқа уақыттық
сапарлар жатады. Транзиттік туризм – анықталған жерге баруда жол
бойында тоқтау. Біркүндік туризм – түнеуге қалған туризм. Қысқа
уақытты туризм – жұмыс бабымен және демалыс күндерінде саяхат. Орташа
ұзақтығы 2-4 күн, минимумі 1 максимумі 3 түнеу кіреді.
(Туризм формасы – саяхатшылар жасына байланысты келесі топтарға
бөлінеді: балалар, ата - анасымен бірге саяхаттаушылар; жастар(15-24
жастағы туристер);экономикаға белсенді адамдар(25-44); орта жастағы
адамдар(45-64); пенсионерлер(65-жоғары);
(Туризм формасы – транспорт түріне байланысты: әуе туризмі,
автобустық, теміржол, автомобильдік, теңіздік.
(Туризм формасы жыл маусымына байланысты: жазғы және қысқы.
Максимальді түрде сапарға сұраныс жасалса онда - туристік мерзім,
сапар саны түсуі – мерзім аралық. Туристік мерзім әр ауданда әр түрлі.
Бұл алтауынан басқа да формасы бойынша бөлінеді. ДТУ бойынша
келесідей типтеріне байланысты: Ішкі туризм – тұрғылықты елдің ішінде
саяхаттау, Сыртқы туризм – бір елден басқа елге шығуы.[1] Бұл негізгі
туризм типтері туризм категориясын құрайды. Туризм категориялары бір
елге ғана емес аудандарға да қатысты. Елдің туризмі – ішкі және кіру
туризмін қамтиды, Ұлттық туризм щығу және ішкі туризмді, Халықаралық
туризм – кіру жән шығу туризмін қамтиды.

Туризмнің басқару объектісі ретіндегі ерекшелігі.
Туризм басқару еңбегі ретінде басқа қызметтер еңбегінен
ерекшеленеді, бір қарағанда туристік аудан менеджментімен кез – келген
кәсіпорын менеджментінің сүйенетіні – адам.
Туризм менеджментінің міндеті оның дамуын ғана емес оның
ерекшелігін табу. Туризм тек өзіне тән ерекшелігі көп. Туристік қызмет
ерекшелігі туристі кәсіпорын мен ұйымның ұсынатын қызмет қасиеттерінен
щығады.
Туристік қызмет жәе оның туристік ұйым менеджментіне әсері.
Бұнымен байланысты қандай тереңдікте және қай бағытта басқару
құралының дамуын анықтау туристік ұйымның проблемаларын дұрыс шешу
... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Туризм саласындағы мамандарды даярлаудың теориялық аспектасы
Туризмнің әлемдік экономикадағы, Қазақстандағы және Алматы облысындағы рөлін зерттеу
Дүниежүзілік қонақжайлылық және туризм индустриясындағы жаһандандыру процестері
Туризмнің дамуына әсер етуші факторлар
Қазақстан аумағында туризмнің дамуы
Алматы облысының туризм индустриясының даму жағдайын айқындау
Іскерлік туризмді дамытудың теориялық аспектілері
Ішкі туризмінің дамуының алғы шарттары
ҚОНАҚЖАЙЛЫҚ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ТЕТІКТЕРІ
Қазақстан Республикасының туристік кластерін дамытудағы кадр мәселесі
Пәндер