Туризм индустриясы

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1. Туризм анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2. Туристер типі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Туризм түрі мен формасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Туризмнің басқару объектісі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Туризм менеджментінің тиімділігі
туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Кіріспе

Туризм менеджменті ТМД елдерінде пайда болғанына көп болды, бірақ теориясы әлі жетілмеген. Туризм менеджментінің аспектілерін сипаттауда ақпараттар жинау тәсілдерінің көптүрлігі, эмпирикалық және зерттеу жұмыстары практикалық мәнінің өсуіне әсер етеді.
Біз нарық шаруашылығына келген кезде халықаралық туризм нарығында өзгерістер болып болған. Туризм бүкіл дүние жүзінде негізгі экономикалық маңыз алды, ал кейбір дамушы елдерде туризм – негізгі күн көру көзі болып отыр (Тайланд, Кипр, Малайзия және т.б.). Бұдан басқа көптеген дүние жүзі елдерінде туризмге қатысты жұмыс орындарында 350 миллион жұмысшылар мен қызметкерлер бар.
Туризм - әр адамға таныс құбылыс. Әр кезде біздің планетамызда бірталай саяхатшылармен алғаш жүргіншілер болған.
Туризм арнай басқарылатын адам қолданатын қызметке айналды. Ал бұл қиын, себебі оның негізінде ғылым мен өнер жатыр.
Туризм менеджменті дамуына барлық кезде экономикалық, әлеуметтік, техника – технологиялық факторлар әсер етеді. Саяхаттағы қажеттілік алдағы кедергілерді жоюмен байланысты. Осы себепті саяхатта тұтынушылар мүмкіншілігін қамтамасыздандырылуы керек. Яғни саяхатты жүзеге асырғысы келетін адам ақшалай қаражаты керек.
Бұны былай түсіну керек:
Жалақы қаражатынсыз жалпы туризмге және басқаруға жете алмаймыз.
Экономикалықтан басқа туризмде әлеуметтік факторлар маңызды. Бәріміз білетіндей Конституция бойынша әр азаматтың демалуға құқы бар, ал оны жүзеге асыруға мынадай әлеуметтік қиындықтарды шешуіміз керек: көлік, жол, түнгі жатақ, тамақтану және басқа да туристік қызметтерді тұтынушы белгілі территорияда қолданылатын заттарын шешу керек. Мәселе туристік инфраструктураны жасау туралы болып отыр.
Мәдени фактор туризм басқаруында басты рөл атқарады. Туризмді адам дамуынан бөлек қарауға болмайды.
Менеджмент ауданында туристік ұйымдар алдында бүгін екі қызмет тұр:
Нарықтық қатынастар жұмыстарын практикаға толық енгізу, яғни туризм менеджментін нарық құрамымен толық толтыру.
Туризм ауданында жаңа ғасырға сәйкес ноу-хау енгізу, яғни бұл бағыттағы өзгерістерді максимальді түрде толық қарастыру.
Әр адам туризмді қызмет саласы ретінде түсінеді, өйткені әрқайсымыз бір жақтарға барып демалыстарымызды өткізгенбіз. Бірақ қайсы біріміз туризмді жүргізуші өзара жүйелерді ойландық. Бұдан ары жақтарын «Туризм менеджменті» курсы қарастырады.


Туризм анықтамасы
Туризм түсінігін қалай түсінеміз?
Бір адамдарда туризм – бұл жүрілмеген жолдарды палаткамен, оттағы әнмен километрлеп жүру, екіншілерге – тарихи орындарға бару, кейбіреулерге – шет елдерге саяхаттау. Бұның барлығы да дұрыс, себебі туризм - әртүрлі.
Бүгінгі күні Туризмді XX ғасыр жалпы феномені, осы кездегі жарық бір құбылыс ретінде біздің өміріміздегі барлық ортаға кіріп, қоршаған ортамен ландшафтын өзгертетіндей қарастырамыз. Туризм – экономиканың маңызды бір факторы, сондықтан біз оны жай ғана демалыс немесе сапарға шығу деп қарастырмаймыз. Бұны кеңірек қарасақ байланыс, қатынастар жиынтығы және құбылыс бірегейлігі адамды саяхатта алып жүреді. Туризм саяхатының әртүрлігімен
Қолданылған әдебиеттер тізімі:

1. Кабушкин И.И. Менеджмент туризма. М., 2001г.
2. Квартальнов В.А.. Туризм. М., 2001г.
3. Котлер Ф. Маркетинг: гостеприимство и туризм.
М.,1998г.
4. Сенин В.С. Организация международного туризма. М., 2001г.
5. Сенин В.С.. Введение в туризм. М.,1993г.
6. Под ред. Чудновского. Гостиничный и туристический бизнес. 1999г.
7. Янкевич. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 2003г.
8. Гиляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. 1998г.
9. Биржанов М.Б. Индустрия туризма. М., 2001г.
10. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. 2003г.
11. Международные маркетинговые отношения» под ред. М.Красиной, 2001 год
12. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. // Международная экономика. – 1998г.
13. Парамонова Т.В. Принципы регулирования маркетинговой сферы// 1995.-№6.
14. Современная экономика // под ред. Мамедова О.Ю. -РД: Феникс, 1996
15. Сухов П.А. Некоторые аспекты устойчивости системы менеджмента //1996.-№11.
16. С.Фишер. Экономикс - М:Дело, 1993
17. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. В 2 т. / Пер. с англ. Т. 2. – Таллин, 1993.
18. Липсиц Н.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: БЕК, 1996.
19. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ. – 1997.
20. Основы экономической теории. Под ред. В. Клюни. – Минск, 1997.
21. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Иностранный капитал и инвестиции: вопросы теории, практики привлечения и использования. – Алматы: Факсинформ, 1997.
22. Россия: стратегия инвестирования в кризисный период. Инвестиционный климат России.— М.: ПАИМС, 1994.
23. Рузавин Г., Мартынов Б. Курс рыночной экономики. – М.: ЮНИТИ, 1994.
24. Садыкова М.Ж. Инвестиции и инвестиционная политика в переходной экономике Республики Казахстан. Дис…к. э. н. – А., 1998.
25. Сейтказиева А.М., Байкадамова А.Б., Сариева Ж.И. Инвестиционная деятельность предприятия. Алматы. Экономика. 1999.
26. Сейтказиева А.М. Инвестиционная активность предприятий Республики Казахстан. - Алматы: Экономика, 1999.
27. Управление инвестициями. В 2 т. Под общей редакцией В.В. Шеремета. – М., 1998. т.1.
28. Федоров В., Ширшов В., Бойко С. Инвестиции и инфляция // Экономист, 1995, № 5.
29. Фельзенбаум В. Иностранные инвестиции в России // Вопросы экономики, 1994. № 8.
30. Халевинская Л.Е. Теория инвестирования // Аудит и финансовый анализ. – 1996. - № 3.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
«Маркетинг және коммерция» кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:Туризм индустриясы
Оқытушы :
Студент:
Жоспар
Кіріспе.....................................................................
............................
1. ... ... ... түрі ... ... ... ... ... ... тиімділігі
туралы
түсінік...................................................................
........
Қорытынды..................................................................
.....................
Қолданылған ... ... ТМД ... ... болғанына көп болды, бірақ
теориясы әлі жетілмеген. Туризм ... ... ... жинау тәсілдерінің көптүрлігі, ... және ... ... ... ... әсер етеді.
Біз нарық шаруашылығына келген кезде халықаралық ... ... ... ... ... ... ... жүзінде негізгі экономикалық
маңыз алды, ал кейбір дамушы елдерде туризм – негізгі күн көру көзі ... ... ... ... және т.б.). ... ... ... дүние жүзі
елдерінде туризмге қатысты жұмыс орындарында 350 миллион жұмысшылар ... ... - әр ... ... құбылыс. Әр кезде біздің планетамызда
бірталай саяхатшылармен ... ... ... ... ... адам ... қызметке айналды. Ал бұл
қиын, себебі оның негізінде ғылым мен өнер жатыр.
Туризм менеджменті дамуына ... ... ... әлеуметтік,
техника – технологиялық факторлар әсер етеді. Саяхаттағы қажеттілік алдағы
кедергілерді ... ... Осы ... ... ... ... ... Яғни саяхатты жүзеге асырғысы
келетін адам ақшалай қаражаты керек.
Бұны ... ... ... ... ... ... және ... жете алмаймыз.
Экономикалықтан басқа туризмде әлеуметтік факторлар маңызды. Бәріміз
білетіндей Конституция бойынша әр азаматтың демалуға құқы бар, ал ... ... ... ... ... ... керек: көлік, жол,
түнгі жатақ, тамақтану және ... да ... ... тұтынушы белгілі
территорияда қолданылатын заттарын шешу ... ... ... ... ... болып отыр.
Мәдени фактор туризм басқаруында басты рөл атқарады. ... ... ... ... ... ауданында туристік ұйымдар алдында бүгін екі қызмет тұр:
(Нарықтық қатынастар жұмыстарын практикаға толық енгізу, яғни ... ... ... ... ... ауданында жаңа ғасырға ... ... ... яғни ... ... ... түрде толық қарастыру.
Әр адам туризмді қызмет саласы ретінде түсінеді, өйткені әрқайсымыз
бір жақтарға ... ... ... ... ... ... ... өзара жүйелерді ойландық. Бұдан ары ... ... ... ... ... түсінігін қалай түсінеміз?
Бір адамдарда туризм – бұл жүрілмеген жолдарды палаткамен,
оттағы әнмен километрлеп ... ...... ... ... – шет ... саяхаттау. Бұның барлығы да дұрыс, себебі
туризм - әртүрлі.
Бүгінгі күні Туризмді XX ... ... ... осы ... жарық
бір құбылыс ретінде біздің өміріміздегі барлық ортаға ... ... ... ... ... ... – экономиканың
маңызды бір факторы, сондықтан біз оны жай ғана ... ... ... деп ... Бұны ... қарасақ байланыс, қатынастар
жиынтығы және құбылыс бірегейлігі ... ... алып ... ... ... - ... ... саяхаттаушылармен
келушілерді, өздерінің күнделікті ортасынан шыққан демалу, жұмыспен
және т.б. ... ... ... Бір ... ... әр
адамға түсінікті, себебі барлығымыз сапар ... ... ... туризм туралы мақалалар оқығанбыз, телебағдарламалар
көргенбіз, отпускімізді өткізуге туризм агенстволарымен ақылдасқанбыз.
Бірақ ғылыми және оқу ... ... ... ... анықтап алуымыз маңызды. Туризм дамуы процессінде ... ... ... ... да бұл ... ... келесі
талаптарды қарастыру керек:
(Орын өзгеруі. Бұл жағдайда сапар шегу ... яғни ... ... ... ... ... туристер деп күнде үймен жұмыс
орнының арасында немесе оқу орнының ... ... ... айтуға
болмайды, өйткені олар күнделікті ортадан шықпайды.
(Басқа ... ... Бұл ... ... шарт ... жері ... ... жайы болмауы керек. Бұдан басқа бұл ... ... ... Бұл ... ... қажет, себебі жұмыс қызметіндегі
адам жүріс – тұрысы туристен өзгеше. Тағы бір шарт ... ... 12 ай не одан ... ... ... Егер ... туризм бойынша
ол – тұрғылықты тұрушы, сондықтан турист деп ... ... ... жер ... алу. Бұл ... басты мағынасы
– бару мақсаты қызметті іске асырып, еңбек ақыны барған жер қорынан
алу болмауы шарт. Әйтпесе ол – ... деп ... Бұл ... ғана қатысты емес, бұл бір елдегі туризмге де қатысы бар.
Бұл 3 талап туризм ... ... рол ... және ... ... ... қоса ... ерекше категориялары бар және
бұларға қатысты бұл талаптар аз ... ... олар – ... ... ... ... ... түрде елде
жүрмейді) және оларды алып жүрушілер.
(Жұмыспен сапар, бос ... ... ... ...... жұмыс орнымен тұрғылықты жерінен орын ауыстыру. Егер қала
тұрғыны заттар сатып алуға орын ауыстырса ол ... ... және ... орнын тастап кетпейді.
(Туризм – бұл экономиканың саласы ғана емес ... ... адам ... ... ... ... қоршаған ортамен
араласуы.
Көп елдерде бұрыннан бері «Туризм» ұғымы қолданылады, ол ұлы ... ... ... Ұлы тур – ... ... сапарын білдірген.XVII-
XVIII ғасырларда дворяндықтар жүзеге асырған, ал XIX ғасырда бұндай
сапарлар ... ... ... ... ... ... мақсаты –
басқа мәдениетпен танысу болды. «Ұлы турларды» қазірде туризм – басқа
елдермен танысу, халықтарымен ... ... және ... ... ... ... демалыс пен саяхат факторларын қамтымайды, ол
экономика саласында туристік ұйымдар агенттерімен ... ... ... ... ... ... қолданады?
Туристерді бөлу келесі белгілеріне байланысты:
(Белсенділігіне қатысты
(Өмірінің стиліне ... ... ... ... ... 6 ... демалысты қалаушылар. Күнделікті стресстен құтылу үшін
тыныш және ... ... ... Олар бөлек демалу және адам
аздығын қалайды. Тыныш демалушыларды құм, күн және ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі ләззат
іздеп өзінің ортасын қалайды.
(Белсенді демалуды ... Бұл ... ... ... және таза ... көп қимылды қалайды. Олардың демалысын
емделумен біріктіруге болады.
(Спорттық ... ... ... ... спортсмен туристер алдына жарыстар қояды. Спорт – олардың
хоббиі. Олар ... ... ... тану ... ... Бұл ... туристер
білімділігімен танымдығын дамытқысы келеді.
(Хикая оқиғаларды қалаушылар. Өзі жалғыз саяхатқа шығып ... Бұл ... ... ... ... ... Оларға қауіп
(риск) - өзін тексеру мүмкіндігі.
Бұлай туристерді бөліп топтау – туристердің өмір сүру стиліне,
өмірлік позициясымен және өзінің ... ... ... ... ... 4 ... бөледі:
(Рахаттануды қалаушылар. Топтағыларға жоғарғы ... ... ... ... ... туристер. Туристерге демалу - өзін бір ... ... ... ... ... қалайды және олар
табиғатпен бірегейленеді. Олар ... ... ... ... және ... еліндегі саясатпен мәдениетіне көп ... ... ... ... ... ... Отбасылық
туристер демалысты отбасы ортасында, ... ... ... Олар тыныш және қолайлы ортада қызметтерді тиімді
бағамен пайдаланысы және кедергі келтіргенді жек көреді. Өздері қызмет
көрсеткенді ... ... ... Бұл ... ... шарт ... Олар күнделікті өмірдегідей демалысын өткізгісі келеді
яғни дәстүрлі, тыныштықпен қанағаттанып, ұзақ ... ... ... ... ... және ... ... қалайды.
Туризм түрлері мен формалары.
Белгісі ретінде туризм түріне байланысты жіктеуде мотивациялық
факторларды қолданамыз. Басқару жүйесі бойынша 6 түрге ... ... ... Бұл тур – ... және жалғасатын
демалысқа байланысты. Физикалық және ... ... Бұл ... ... демалу жатады, емделу немесе
қалыптастыру күші топырақ ... ... және ... ... болады.
(Туризм мәдениет, зерттеу мақсатында. Туризм басқа мәдениетті
зерттеу ... ... де ... ... ... географиялық
жақсы жерлерді тану туризмін қамтиды. ... тану ... ... және ... ... ... мақсаттағы туризм религиялық мағына беретін жерлерге бару
болып табылады.
(Қоғамдық туризм. ... ... ... мен ... және ... ... ... Клубтық туризм саяхат кезінде топқа
көңіл бөледі. Топқа жиналу қызықты ... мен ... ... жүзеге асады.
(Спорттық туризм. Спорттық жарыстарға арналған сапарлар.
(Экономикалық туризм. Профессионалдық және ...... ... ... мен ... аралау және
т.б.
(Саяси туризм. Дипломатиялық туризм сияқты – ... ... ... ... ... ... туризм формасы оның ұзақтығына байланысты. Бұл
жағдайда негізгі талап – саяхатта болу ... Егер ... ... ... бөлінсе онда бұл саяхат әртүрлі туризм формасына
жатады. Туризм формасын ... көп ... бар – ... ... болу ... ... ... маусымға
байланысты.
Бір қарағанда формалары мен түрлері арасында ерекшелік жоқ
сияқты. Туризм түрі – ... ... ішкі ... ал ... ... – сыртқы себебтермен әсерлерге
байланысты.
(Туризм формасы – туристердің тұрғылықты жеріне байланысты ... ... ... ... ... – ұйымдастыруына байланысты Паушальдік және
индивидуальдік туризм. Паушальдік тур – ... ... ... ... ... Индивидуальдік тур – турист өзі
ұйымдастырып өзі жүзеге асырады.
(Туризм формасы – ... болу ... ... ... және ... ... болып бөлінеді. Бұл
сапарларға – транзиттік сапарлар, біркүндік және қысқа ... ... ... ...... жерге баруда жол
бойында тоқтау. Біркүндік туризм – түнеуге қалған туризм. ... ...... бабымен және демалыс күндерінде саяхат. Орташа
ұзақтығы 2-4 күн, ... 1 ... 3 ... ... формасы – саяхатшылар жасына байланысты келесі топтарға
бөлінеді: балалар, ата - ... ... ... ... ... белсенді адамдар(25-44); орта жастағы
адамдар(45-64); пенсионерлер(65-жоғары);
(Туризм формасы – транспорт ... ... әуе ... ... ... теңіздік.
(Туризм формасы жыл маусымына байланысты: жазғы және қысқы.
Максимальді түрде сапарға сұраныс жасалса онда - ... ... саны ...... ... Туристік мерзім әр ауданда әр түрлі.
Бұл алтауынан басқа да формасы бойынша бөлінеді. ДТУ ... ... ... Ішкі туризм – тұрғылықты елдің ішінде
саяхаттау, ... ... – бір ... ... елге ... Бұл ... ... туризм категориясын құрайды. Туризм категориялары бір
елге ғана емес ... да ... ... ... – ішкі және ... қамтиды, Ұлттық туризм щығу және ішкі туризмді, Халықаралық
туризм – кіру жән шығу ... ... ... ... ретіндегі ерекшелігі.
Туризм басқару еңбегі ретінде басқа қызметтер еңбегінен
ерекшеленеді, бір ... ... ... ... кез – ... ... ... – адам.
Туризм менеджментінің міндеті оның ... ғана емес ... ... ... тек ... тән ерекшелігі көп. Туристік қызмет
ерекшелігі туристі кәсіпорын мен ... ... ... ... қызмет жәе оның туристік ұйым ... ... ... ... ... және қай бағытта басқару
құралының дамуын анықтау туристік ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар адамдар көп тұратын
аудандарда құрыла ... ... ... ... ... бірақ
бұл завод сияқты бр типті ұйымдық басқару структуралы емес. Туристік
индустрияда туристік кәсіпорындар мен ... көп, және ... ... ... ... ету үшін олар ... жүйесіне көшу керек.
(Екінші ерекшелігі туризмді басқару объектісі ... анық ... ... қиын ... ... Жеке ... кәсіпорын
менеджментіне қымбат заттар жинау, ақша айналымы және т.б. пайда табу
мақсаттары тән. Туристік ұйымның әлі ... ... оның ... мен ... ... түрде анықтай
алмаймыз. Туризмдегі құбылыстар мен әрекеттерді дәл болжау өте ... ...... ... Әр ... ... қызметін әртүрлі қызығушы тұлғалар мен тұтынушылар арасында
жүзеге ... ... ... ... ... жұмыс
істегенде олар ұйымға көп көмек береді. Бір топтың ішінде әртүрлі
қызығушылық болады.
Туристік ұйымдар – ... ... үлес ... ... ... ... кәсіпорын кредиторларымен, ... ... ... қызметтес болады.
(Ерекшелігі – туристік өнім спецификасымен оның өндірушімен
бірегейлігі. Туристік қызмет ... ... Егер ... ... ... ... ... тапсырыс берсе, ал мамырда
туристік фирма жабылып қалсатапсырысшыға бұл қызмет ... ... ... ... ... ... ... өйткені ол объективті жағдайлардан ғана ... ... ... ... Туристік кәсіпорнында қызметтер
жұмысшылар арасындағы қарым-қатынасқа да байланысты.
(Ерекшелігі - туристік өнімнен ... ... ... ... өмірде қаншалықта табиғи ресурстардың тапшылығын сезінсе,
ол табиғаты бай жерлерді таңдайды. Қонақтың қарым-қатынасы өзіне басқа
адамдардың қатынасына әсер ... ... ... және ... ... әсер ... олар туризмге әсер етеді.Туризм қонақтардан пайда табады. ... ... ... ... ... пайдадан көп болады.
Туристік өнім туристік сұраныспен байланысты. Туристік ... ... ... ... ... сақталмауы және меңгерілмеуі. Туристік өнімді
шарт жасасқанда көре ... оны тек ... ... ... ... көру керек. Менеджерлер жұмысы - өзінің қызметтерінің сатып
алушыларға тиімділігін түсіндіру, өйткені ... өнім ... ... ... ... өнімді сақтай алмаймыз, себебі тұтынушы
соңғы кезде бас тартса онда басқа біреумен ауыстыруға болмайды.
(Туристік қызметтерді қолданушылардың әр ... ... ... ... ... ... қызметке деген
талаптар, бағасы және оны олар төлей алу мүмкіндігі.Туристің әр типіне
туристік нарықтың типі сәйкес ... ... ... ... типтеріне байланысты қызмет істейді. Олар ... ... ... және оны қанағаттандырып пайда табады.Туристік
сұранысқа мынадай факторлар әсер етеді – ... ... ... ... ... мен ...... сұранысқа әсер етуші маңызды ... ... адам ... ... ... ... ... талапты
жүзеге асыруға қаражат керек. ... ... ... сұранысқа
арақатынасы белгіленеді: күнделікті өмірлік ... ... ... жоқ), ... тұтынуға жететін жалақы(адамның туризмге әсері өте
көп). Біріншісі түсінікті-жалақы отбасын асырауға ... ...... ... ... кешеніне әсер етеді.
Зерттеу нәтижелері бойынша 1-2 мүшесі бар отбасында саяхаттау ... ... ... отбасында саяхаттау-аз. Қоғамда аз мүшелі
отбасында туристік ... көп, ... ... ... ... Олар ... жоғарғы талаптар қояды, бағасы екінші ... ... ... әсер етуші фактор: Жасы
Қарт адамдарға және кішкентай ... ... ... ... ... көп ... жасайды. Әсіресе өздерінде
қаржы жағынан және дәрігерлік ... жоқ ... әсер ... ... ... мен ... ... иелерімен отбасылары жиі саяхаттайды, ... әр жылы ... ... Бұл ... туристік
қызметтерге де әсер етеді. Бұл ... адам ... ... де ... фактор әсері. Елдегі экономикалық жағдай қаншалықты
дамыса ... ... ... ... ... ... экологиясы.Демалуға жер таңдауда сол жердің
экологиясы әсер етеді. Туризм қоршаған ... ... ... ... ... 2 ... әсер етеді:
Қоршаған ортаға зиян келсе туристерді қызықтырмайды. ... зиян ... ... қызметтерге сұраныс жасамайды.
Әлеуметтік факторлар. Туристік қызметтер ... ... әсер ... ... 3 ... ... ... өмірлік және еңбек шарттары, білімділік деңгейі, бос уақыттың
болуы.
Өмір және ... ... ... ... ... ... ... дамуына тиімді әсер етеді. Бұндай
қоғамдар-тұтынушылар қоғамы, мобильдік қоғам, білімді қоғам, тәуелсіз
қоғам деп те атала беруі мүмкін. Туристік қызметтерге ... ... ... ... ... адамдарға отпуск керек?
Жауабына әр түрлі теорияларды ... ... ... ... адам ... кезінде рухани және физикалық
күштерді қалпына келтіруі тиіс, себеі күнделікті өмірде ... ... ... ... жұмыстың бірқалыптығынан және
ауырлығынан зардап шегеді.Демалу қызметке жаңа қуатпен ... ... ал ...... ... ауыртпалықтар үшін
беріледі. Туристік қызметке сұраныс көбеюде себебі адамдар урбандалған
дүниеден сыртқа шыққысы ... ... ... орташа деңгейі қанша жоғары
болса соншалықты адамдар демалғысы және жаңамен танысқысы келеді.
Бос уақыт. Бос ... ... ... қызметті таңдауға әсер
етеді. Бос уақыт болуы саяхатқа шыққысы келетіндерге негізгі фактор.
(Келесі туризмнің ерекшелігі – ... ... ... ...... саяхатта қолданған қызметтері. Туристік
барлық қызметтер жиынын туристік өнім деп ... Жеке ... ... ... ... ...... маңызды.[3]
Турист орналасу мен тамақтану қамтамасыздандырылмаса саяхатқа
шықпайды, шаңғышы ... ... ... жоқ болса сол жердегі
қонақ үйге тапсырыс бермейді. Бұл мысалдар туризм ортасында қызметтер
байланысын ... Бұл жеке ... ... ... ... ... және олар бір – біріне тәуелді. Бұндай жағдай ... ... құру ... табылады.
Соңғы жылдарда туристік кәсіпорындар арасында ... ... ... ... ... ... мәдениеттік, білімділік, ... және ... ... ... әсер ... ... қоғамға әсері өсуіне байланыстыоның тиімділігін
зерттеу керектігі туады.
Туризм менеджментін дұрыс бағалау – ... ... ... ... ... Туристік қызмет жиынтығынан
бөлек тиімділігін есептеу үшін нені ... ... білу ... тиімділікті келген туристер санымен немесе қаржы қызметінің
есебімен жүргізу арқылы ... ... ... өнім мен ... ... ... ... өнімді өндіру ғана емес сол өнімді
тұтынушылар санымен ... Бұл ... ... ... ... ... тұтыну әсер етеді.
Туристік өнімді тұтынушыны анықтау – тиімділік негізгі элементі,
ал оның ... ... ... әлде ... ... ... ... апарады.
Кез – келген шығындар туризмде де саланың тиімділігіне тікелей
әсер етеді. Бұнымен байланысты туристік шығындармен ... ... ... ... ... Бұл ... ұлттық экономикаға
және әртүрлі туризм индустриясының секторларына әсерін қадағалау мен
бағалауға қолдаынылады.
Көріп отырғанымыздай менеджмент тиімділігі қызметтердің ... ... ... ... ...... өнімді әрекетті
жүргізу дегенді білдіреді. Тиімділікті – нәтиже мен мақсат, әлде
нәтиже мен соны ... ... ... ... деп ... ... ... экономикада басқару жүйесі қамтамасыздандыратын
қосалқы жүйелердің тиімділігі туралы болып отыр.[4]
Қорытынды
Халықаралық келушілер әр елге ... ... ... және
жергілікті экономика дамуына, шет ел ақшасының ағылып ... ... ... ... ... ... шығындарын есептеу
– туризмнің ұлттық және жергілікті деңгейде экономикалық әсерін
бағалайды.
Еліміздің сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... таза пайданы көбейтуге
болады. Елдің экономикасына туризмнің әсерінің толық суретін алуға,
келесілерді шешу ... ... ... ... ... яғни ... білу.
(Туристік қызметтен түскен экономикалық пайданы анықтау.
(Ұлттық экономикаға туризмнен түскен таза экономикалық ... ... ... шешу керек.
(Азаматтардың жеке кірісі. Туризм азаматтар жалақысына көп әсер
етеді, олардың кәсіпорындар мен ұйымдарда және ... ... ... ... Бұл ақшалардың ағып түсуі, келушілердің
ақшаларынан. Таза кірістер туристерге қызмет фирмалардың өмір сүруі
көрсткіші.
(Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... кіреді. Мемлекетте туристерді орналастыру,
сауықтыру орталықтары, магазиндер жатады. Бұл объектілерде ... ... ... ... ... мемлекеттік кіріске жатады.
(Ішкі өнім. Ел ішіндегі туристік қызметтен құралады.
(Таза ше ел валютасының түсуі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Кабушкин И.И. Менеджмент туризма. М., ... ... В.А.. ... М., ... ... Ф. ... ... и туризм.
М.,1998г.
4. Сенин В.С. Организация международного туризма. М., 2001г.
5. Сенин В.С.. Введение в туризм. М.,1993г.
6. Под ред. Чудновского. ... и ... ... ... ... Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 2003г.
8. Гиляев В.Г. Новые информационные технологии в туризме. 1998г.
9. ... М.Б. ... ... М., ... ... М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. 2003г.
11. Международные маркетинговые отношения» под ред. М.Красиной, 2001 год
12. ... Н.А., ... А.В. // ... ... – 1998г.
13. Парамонова Т.В. Принципы регулирования маркетинговой сферы// 1995.-№6.
14. Современная экономика // под ред. Мамедова О.Ю. -РД: Феникс, 1996
15. Сухов П.А. ... ... ... ... ... //1996.-
№11.
16. С.Фишер. Экономикс - М:Дело, 1993
17. Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс. В 2 т. / Пер. ... Т. 2. – ... ... Липсиц Н.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и
анализа. – М.: БЕК, 1996.
19. Норкотт Д. Принятие ... ... – М.: ... и ...... ... ... теории. Под ред. В. Клюни. – Минск, 1997.
21. Оспанов М.Т., Мухамбетов Т.И. Иностранный ... и ... ... ... ... и ...... 1997.
22. Россия: стратегия инвестирования в кризисный период. Инвестиционный
климат России.— М.: ... ... ... Г., ... Б. Курс ... ... – М.: ЮНИТИ, 1994.
24. Садыкова М.Ж. Инвестиции и инвестиционная политика в ... ... ... ... э. н. – А., 1998.
25. Сейтказиева А.М., ... А.Б., ... Ж.И. ... ... ... Экономика. 1999.
26. Сейтказиева А.М. Инвестиционная активность предприятий Республики
Казахстан. - ... ... ... ... инвестициями. В 2 т. Под общей редакцией В.В. Шеремета. –
М., 1998. т.1.
28. Федоров В., Ширшов В., ... С. ... и ... // ...... ... В. Иностранные инвестиции в России // Вопросы экономики,
1994. № 8.
30. Халевинская Л.Е. Теория ... // ... и ... ... ... - № 3.
-----------------------
[1] Янкевич. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме. 2003г.
[2] Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации. 2003г.
[3] ... И.И. ... ... М., ... ... Ф. ... гостеприимство и туризм.
М.,1998г.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысының туризм индустриясының даму жағдайын айқындау38 бет
Дүниежүзілік қонақжайлылық және туризм индустриясындағы жаһандандыру процестері81 бет
Маркетингтің туризм индустриясында маңыздылығы23 бет
Павлодар облысының туризм индустриясының даму үрдісі79 бет
Туризм индустриясы. Ren- tour32 бет
Туризм индустриясындағы бизнес жоспардың мән – мазмұны мен ерекшіліктері18 бет
Қазақстан Республикасында туризм индустриясы9 бет
Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясын жетілдіру жолдары47 бет
Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясының қазіргі жағдайы мен даму тенденциялары14 бет
Қазақстандағы туризм индустриясының дамуы және кәзіргі кездегі жағдаиы9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь