Дәстүрлі емес ілім


1. Дәстүрлі емес сабақ
2. Құзырлылық
3. Дәстүрлі емес сабақ түрлері

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Қазіргі кезде әлемнің барлық елдерінде оқытудың сапасын көтеруге
айрықша көңіл бөлініп отыр. Біздің елімізде де бәсекеге қабілетті түлек
тәрбилеп шығаруға көп мән беріледі.
Американдық педагог Филип Шлекти өзінің ХХI ғасыр мектебі атты еңбегінде
мектеп бағдарламасын жақсы меңгеріп, бірақ әртүрлі жағдайларда ары қарай
жетілдіріп қолдана алмайтын түлектің қоғамда өзінің орнын табуы екі талай
деп есептейді.
Оқушылардың география пәніне деген танымдық қызығушылығын анықтау үшін
әртүрлі сауалнама жүргіздім. Олардың нәтижелері бойынша сұрақтарға жауап
берген оқушылардың география пәніне деген қызығушылығы 26% жоғары, 33%
орташа, 41% төмен деңгейде екендігі анықталды. ЖБДД анықтау үшін өткізілген
бақылау тілігі оқушылардың тек 51% ғана анализ, 38 % синтез 35%
салыстыру жасай алады. 29% логикалық ойлау, ал 34 % қорытынды жасау
қабілеттері дамыған.
Қазіргі заманда ең басты мақсат – біліммен қаруландыра отырып,
инттеллектісі жоғары дамыған, білімге құштар тұлғаны тәрбиелеу. Жоғары оқу
орындарына білімді, жаңашыл түлектер қажет. Осыған байланысты, заманымызға
сай мұғалім сабақта тұлғаны белсенді оқу-білім қызметіне кірістіру арқылы
дамыту керек. Оқушылардың оқу-танымдық қызметін арттыруының маңызды
факторларының бірі – оқытуды ұйымдастырудың алуан түрлілігі. Оқушылардың
танымдық қызметінің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып белсенді білім
алу жұмысына кірістіру, сабақтың оқу-тәрбиелік мүмкіншіліктерін әлдеқалай
кеңейтеді.
Білім стандарты жаппай міндетті білім, білік, дағдының орнына
күтілетін нәтиже ретінде тұлға құзырлылығын қойып отыр. Құзырлылық бірінші
орынға оқушының ақпаратпен қамтамасыз етілуін емес, тапсырма жауабын ісі
арқылы шешудегі дайындық әлеуеті. Педагогикалық жобалау шығармашылық
қызметінің компоненті ретінде білім беру мазмұнын оқушы тұлғасының
жетістігі етуді, оны баланың жадына емес, жанына, интеллектісіне
жақындатуды талап етеді.оқушыға нақ осы сәтте не қажет екендігін нақтылау
оның даму бағытын белгісіздік қағидаларына сүйене отырып жобалау –
субъектілердің ойлануына, жаңа білім үлгісіне тән субъект-субъектілік
қатынастың орнауына мүмкіндік туғызады.
Осы жерде айта кету керек білім-беру үрдісіндегі өзара қарым-қатынастың
маңызы өте зор. Адамның өмір сүру қабілеті өзінен тыс өмір сүре алмайды
және өзгелердің сыртқы әсерінен де пайда болмайды, ол тек қана оның өз
мәселелерін қалай шеше алатынына байланысты.білім алу үрдісіндегі өзара
қарым-қатынас әр түрлі құрылымдардағы, сабақтағы және сабақтан тыс,
оқушылар мен оқушылардың, мұғалімдер мен оқушылардың, мұғалімдермен ата-
аналардың,қоғамдық ортаның, әкімшіліктің арасындағы ақпараттық, әрекеттік,
ұйымдастырушылық, коммуникативтік және басқа да байланыстардың тұлғалық
бағдарлы сипатын беретін ұғым болып табылады. Аталған қатынастар
педагогикалық үрдісте: мұғалім – оқушы, оқушы – мұғалім өзара
субъектаралық қатынастар, мұғалімдер ұжымы, оқушылар ұжымы ұжымдық
диалогтік және тұлғалық рефлексиялық қатынастар деп аталатын
педагогикалық шарттар ретінде қарастырылады.
Субъектаралық қатынастардың шарттарының орындалуы негізінде тұлға өз
дамуының, білімінің субъектісі болып табылады.
Ұжымдық диалогтік қатынас шарттары мұғалімдер ұжымына да, оқушылардың
сыныпішілік, мектепішілік ұжымына да әкімшілік топтарына да қатысты
орындалады.
Тұлғалық рефлексиялық қатынастар шарттары тұлғаны педагогикалық үрдістегі
субъект ретінде танып, оның бойындағы әлеуеті мен мүмкіндіктерінің дамуы
үшін қолайлы орта туғызуды көздейді.

Өз қызметімде оқушылардың ББД деңгейімен мемлекеттік тапсырыс арасындағы
қарама-қайшылықтарды ескере отырып мен өзекті мәселемді анықтадым.
Оқушылардың танымдық қызығушылығын арттыру барысында өзім үшін бірнеше
бағыттар қабылдадым:
-Оқушыларға заманымызға сай ғылым қозғалысын алға басуын көрсете алатын
деректермен, мәліметтермен таныстыру;

- қызықтыратын мәліметтермен таныстыру идеяларының туындауын, ғылыми
ізденістерінің мағынасын ашу;
- өзекті оқытуға сүйене отырып оқушылардың алдына әртүрлі қарама-
қайшылықтар қойып, ғылыми деректермен идеяларды түсіну үшін
диалектикалық тәсілдерді қолдануға үйрету;
- Оқыту барысында оқушылардың өздік жұмыстарын түрлендіру, танымдық
қызметінің әдістерін жетілдіру. Оқушыларды мұғалімге, құрбыларына
сұрақтар қоюға итермелеу;
- Сабақта үрдістің топты және жеке оқушылардың жұмысына талдау жасауды
үйретуді үйғардым.
География пәніне оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыруда: а)
табиғи нысандармен (тау жыныстарының жинақтары, үлгілер, кеппешөптер
т.с.с), ә) географиялық картамен, б) суреттермен в) тәжірибе жасау
жұмыстарының маңызы зор.
Дәстүрлі емес сабақтар оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын оятып,
немқұрайлығын жойып сабақ дағдысын қалыптастырады, балалардың көңіл-күйін
көтереді, оқушының бойында терең тиянақты білім қалыптастырады. Сондықтан
дәстүрлі емес сабақ түрлерін пайдалану,сабақ үрдісінде басты рөл атқарады.
И.П.Подвласованың анықтамасы бойынша : Дәстүрлі емес сабақ дегеніміз -
түрлендірілген сабақ түрі, өзінің құрылымы бар . Дәстүрлі емес сабақты
білімді тиянақтауда немесе жаңа сабақта өту кезінде пайдалануға болады.
Мұғалім алдындағы негізгі міндет-берілген тапсырманы оқушыға түсіндіріп,
көрсетіп, жеткізіп беру емес, берілген жұмысты ұйымдасқан түрде жасауға,
шешуге үйрету. Математика сабағында дәстүрлі емес сабақ өткен ыңғайлы,
өйткені ол, оқушының сабаққа деген қызығушылығын артырады, өзіндік іс-
әрекетке бейімдейді және олардың бойында білім, білік дағдыларын
қалыптастырады. Негізінде бекіту және қайталау сабақтарында баланың
сабаққа деген қызығушылығы төмен болады. Осыған байланысты сабақтарды
дәстүрден тыс сабақ ретінде берсе,сабақ өте қызықты болар еді. Дәстүрден
тыс сабақ беру барысында сабақты тиімді оқыту , мұғалім мен оқушыны
шығармашылық қатынасқа жетелейді. Мұғалімнің әрбір сабаққа дайындығы
күрделі де жауапты жұмыс. Сабаққа дайындық негізі оқулықпен ғана
шектелмеуі тиіс. Мұғалім материалды кеңінен, тереңнен түсінуі қажет. Бұл
оған сабақты басқаруға, материалды оқулықтағыдан басқаша түрлендіріп,
оқушылардың танымдық және ақыл қабілеттерін белсендетіп, өз беттерімен
шығармашылық жұмыс істеуге үйретуге, тапсырманы ілгерлеу әдісімен беруге
мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегіндегі сабақта қолданылатын әдістемелердің
нәтижелігі туралы тұжырымдауға мүмкіндік береді. Мұғалімнің шеберлігі ,
біріншіден, сабаққа дайындығы, үнемі және мақсатты түрде, өз білімін, өз
тәжірбиесін жұмыстың жаңа тәсілдерімен толықтырып отыруы мақсатында
сіздерге төмендегі:
Сабақтың түрлері және оның құрылымы
1. Зерттеу сабағы - іздендіру мақсатында

2. Саяхат сабақ - танымдық қабілетін дамыту

3. Семинар сабақ- оқушының білімін тереңдету

4. Сайыс сабақ – оқушылар ойларының жетітігін байқау

5. Конференция сабақ – іскерлігі мен танымдық белсенділігін қалыптастыру.

6. Сынақ сабақ- білім дағдысын бір бір жүйеге келтіру.

7. Диспут сабақ - білім мен дағдысын қалыптастыру.

8. Ойын , жұмбақ - оқушылар зейінін дамыту.

9. Сахналау сабақ - оқуылар шығармашылығын дамыту.

10. Талқылау сабағы - ауызекі тілдегі, жұмыстағы жіберген қателерін арнайы
талдау.

11. Ертегі сабақ - оқушылардың ойлау қабілетін дамыту.

12. Интеграциялық- сабақ пән аралық байланысты жетілдіру

13. Панорамалық сабақ мақсаты - озат мұғалімдердің өзінің ұстаздық
зертханасын ашып, сабақ беруі.

14. Аукцион сабақ - бір нәрсені сату арқылы өткізіледі

15. Көңілді тапқыштар сабағы ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дәстүрлі емес діни қозғалыстар
Дәстүрлі емес діни ағымдар
«Дәстүрлі емес тарих сабақтары»
Дәстүрлі сабақ пен дәстүрлі емес сабақтар
Дәстүрлі емес діни қозғалыстар жайында
Елуліктер дәстүрлі емес діни қозғалысы
Дәстүрлі емес діни қозғалыстардың ерекшеліктері
Қазақстандағы дәстүрлі емес ислами ағымдар
Ақуыздың дәстүрлі емес өнімдерге қажеттілігі
Орталық Азия қауіпсіздігіне дәстүрлі емес қауіптер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь