Қаржы менеджментінің базалық көрсеткіштері және атқаратын қызметтері


1. Қаржы менеджменті туралы түсінік және оның атқаратын қызметі
2. Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері
3. Қаржылық ресурстар және олардың көздері
4. Қаржылық менеджменттің механизмі

Қолданылған әдебиеттер тізімі

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Пән атауы: Қаржы менеджменті
Реферат
Тақырыбы: Қаржы менеджментінің базалық көрсеткіштері және атқаратын қызметтері

Орындаған:

Тексерген:

Алматы 201

Жоспар

1. Қаржы менеджменті туралы түсінік және оның атқаратын қызметі
2. Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері
3. Қаржылық ресурстар және олардың көздері
4. Қаржылық менеджменттің механизмі

Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Мадиярова Э.С., Сүйеубаева С.Н. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы.- Алматы: Экономика, 2009. - 262 бет.
2. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Ә.Е., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. - Алматы: Экономика, 2001.

Қаржылық менеджмент - бұл кәсіпорынның қаржылық ресурстарының құрылуымен, бөлінуімен, оларды қолданумен және кәсіпорынның ақшалай жүйе айналымының ұйымдастырылуымен байланысты болатын басқару нәтижелерінің әзірленуі және жеткізуінің принциптері мен әдіс-тәсілдерінің жүйесі болып табылады.
Қаржылық менеджмент фирманың қаржысымен жұмыс атқарады, яғни фирманың өндірістік әрекетіне жұмсалған фирманың өз капиталы және қарыз капиталымен жұмыс атқарады (бөлінбеген пайда, амортизациялық қорлар, банк несиелері, құнды қағаздар эмиссиясы және т.б.).
Қаржылық менеджменттің басты мақсаты - қазіргі кезде және болашақта кәсіпорын иелерінің әл-ауқатын барынша көбейту. Бұл мақсат кәсіпорынның нарықтың құнын барынша көбейтуді қамтамасыз ету барысында көрінеді, бұл өз кезегінде кәсіпорын иелерінің қаржы мүдделерін жүзеге асырады.
Қаржылық менеджменттің басты міндеті - бұл фирма кірісінің қалыпты деңгейін сақтай отырып, қарапайым акция бойынша, мүмкін болатын дивиденд бойынша көбеюін қадағалау, яғни фирманың оңтайлы қызмет тәртібін анықтау.
Қаржылық менеджмент кәсіпорынның жалпы кірісі, акция кірісі (дивиденд) және акция сценариімен жұмыс атқарады, сонымен қатар нақты нарық жағдаятының күтіп отырған нарық жағдаятына сәйкес келмегендіктен болатын шығын тәуекелімен де жұмыс атқарады. Пайданы барынша көбейту мақсатын басшылыққа ала отырып, компания пайданың барлық түрін алуға болатын баламаны таңдауға тиіс. Акция курсын көбейтуге немесе төленетін дивидендтің көбеюіне әкелетін шешімдерді қабылдау керек. Бірақ, тәжірибеде мұндай әрекеттер капиталдың бір бөлігін жоғалтумен, меншік иелері алдағы кірістерінен айырылуымен, іскерлік имидждің төмендеуімен және кейде фирманың құруымен байланысты болады.
Қаржылық менеджменттің ең негізгі екі буыны - пайда және тәуекел және олардың арақатынасы, әрбір нақты бір кезеңде корпорацияның қаржы менеджерінің нақты шешімін анықтайды. Осыған байланысты қаржылық менеджмент құрамына қаржы әрекетінің екі түрі енеді: біріншіден - пайданы көбейту, екіншіден - компанияның нақты өтімділік деңгейін қамтамасыз ету.

Қаржылық менеджменттің базалық көрсеткіштері

Қаржылық менеджмент қаржы теориясында дамыған бірқатар байланысқан негізгі тұжырымдамаларға тірек етеді. Бұлар келесі:
а) уақытша ақша құны тұжырымдамасы;
ә) табыстылық пен тәуелділік арасындағы мәміле тұжырымдамасы;
б) капитал нарығының тиімділік тұжырымдамасы;
г) мәлімет ассиметриясы тұжырымдамасы;
ғ) агенттік қарым-қатынастар тұжырымдамасы.
Уақытша ақша құнының тұжырымдамасы
Ақша ағынының тұжырымдамасы келесілерге ұйғарады:
а) ақша ағынын теңестіру, оның түрі және созымдылығы;
ә) оның элементтерінің мөлшерін анықтайтын факторларды бағалау;
б) әр уақытта жұмыс істейтін дисконттік коэффициентті таңдау;
в) бұл ағынмен байланысқан тәуелділікті бағалау және оны есептеу әдісі.
Ақшаның уақытша құндылығы - бұл ақша қаражатының объективті сипаттамасы. Оның мәні - бүгін бар ақша және болашақта алынатын ақша бір құндылы еместігінде тұрады. Бұл бір құндылық еместік үш негізгі себептермен анықталады:
1) Инфляция. Инфляция жағдайында ақшаның құндылығын жоғалту, бір жағынан оларды салым жасауға шақырады, яғни инвестициялық үрдісті қаржыландырады; ал басқа жағынан - қалдығы бар ақшаның және болашақта алынатын ақшаның айырмашылығын түсіндіреді.
2) Болашақта күтілетін ақшаның ала-алмау тәуекелділігіне. Әрбір шарт бойынша болашақта ақша түсетіндігі орындалмау, немесе жартылай орындалуы мүмкін.
3) Ақша айналымы. Ақша қаражаттары, басқа әр актив сияқты, уақыт өтуімен пайда түсіруге пайдаланылады. Бұл мәнде, аз уақыттан кейін алынатын сома шешім қабылданып жатқан уақыттағы сомадан артық болуы көзделеді.
Табыстылық пен тәуекелділік арасындағы мәміле тұжырымдамасы
Бұл тұжырымдама келесіден тұрады: бизнесте табысқа ие болу әрқашан тәуекелдікпен қатар болады. Осы екі мінездемелер бір-бірімен пропорционалды: күтілетін немесе талап етілген табыс жоғарылағанмен, тәуекелдік дәрежесі де жоғарылайды, бұл табыс алмай қалу мүмкінділікпен байланысты. Қаржылық менеджментте келесі шартты мақсат қойылады және шешіледі: мысалы табысты максималдау немесе тәуекелдікті минималдау керек, бірақ табыс пен тәуекелдік арасындағы қатынасты табу керек. Қаржылық менеджментте тәуекелділік категориясы әр аспектілерде қабылданады: инвестициялық жобаларды бағалауда, инвестициялық қоржынды қалыптастыруда, қаржылық тәсілдер мен әдістерді таңдауда, капитал құрылымы бойынша шешім қабылдауда, дивидендтік саясатты негіздеуде және т.б.
Капитал бағасы тұжырымдамасы
Әр компанияның әрекет жасау мүмкіндігі оның қаржыландыру көздерінің болуына байланысты. Олар экономикалық табиғатымен, пайда болу әдістерімен, шұғылдану әдістері және уақытымен, тіршілік ұзақтылығымен, басқару дәрежесімен анықталады. Бірақ, ең негізгі қаражат көздерінің сипаттамасы - бұл капитал бағасы. Капитал бағасы тұжырымдамасының мәні - кәсіпорынның қаржы көздеріне қызмет ету оған біркелкі дәрежеде әсерін тигізбейді. Қаржыландырудың әр көзінің құны болады, мысалы банктік несие үшін пайыз төлеу керек.
Капитал бағасы кәсіпорынның шарасыздыққа ұшырамауына және қаржыландыру көзін қамтамасыз етуге қажетті табыстың ең төмен деңгейін көрсетеді. Капитал бағасын сандық бағалау инвестициялық жобаларды талдауда, кәсіпорын қызметін қаржыландыру нұсқауларын таңдауа маңызды орын алады.
Капитал нарығының тиімділік тұжырымдамасы
Нарықтық экономика жағдайында көптеген компаниялар капитал нарығымен әр түрлі дәрежеде байланыста болады. Ірі компаниялар кредитор ролінде де, инвестор ролінде де көрінеді, ал ұсақ компаниялар инвестициялық сипаттағы қысқа мерзімді мәселелерді шешумен шектеледі. Алайда, операциялар белсенділігі сияқты, капитал нарығында шешім қабылдау және жұмыс бағытын таңдау капитал нарығының тиімділік тұжырымдамасымен тығыз байланысты болады.
Капитал нарығына қосымша ретіндегі тиімділік термині экономика тұрғысынан емес, ақпарат тұрғысынан түсіндіріледі, яғни нарық тиімділігінің дәрежесі оның ақпаратқа қанықтылық дәрежесімен және нарыққа қатысушылардың ақпаратқа қол жеткізу дәрежесімен сипатталады. Қарастырылып отырған тұжырымдама ғылыми әдебиеттерде нарық тиімділігінің гипотезасы деп белгіленген.
Осы гипотезаға сәйкес, нарыққа қатысушылар ақпаратқа толық және еркін қол жеткізе алған жағдайда, акцияның бағасы оның нақты құнының ең жақсы бағалануы болып табылады. Нарық тиімділігі жағдайында кез келген жаңа ақпарат түскеннен соң, акция және де басқа қағаздар бағасына әсер етеді.
Нарықтың ақпараттық тиімділігіне қол жеткізу үшін төмендегідей талаптар орындалуы тиіс:
нарыққа сатушылар мен сатып алушылардың алуан түрлілігімен көп болуымен тән;
капитал нарығының барлық субъектілеріне ақпарат бір уақытта жеткізіледі және оған ие болу үшін ешкандай шығын қажет емес;
трансакциялық шығындар, салықтар және мәміле жасауға кедергі жасайтын өзге де факторлар болмайды;
жеке тұлғаның немесе заңды тұлғаның жасалған мәмілесі нарықтағы жалпы баға дәрежесіне ешқандай әсерін тигізбейді;
нарықтың барлық субъектілері өздері күткен пайданы неғұрлым көбейтуге тырысып, оңтайлы жағдай жасайды;
нарықтың барлық қатысушылары құнды қағаздар мәмілесінен үстеме пайда таба алмайды.
Нарық тиімділігінің үш формасы (түрі) бар:
1) Әлсіз. Әлсіз форма жағдайында акциялардың айналымдағы бағасы алдағы кезеңдегі баға динамикасын көрсетеді. Әлсіз формада баға динамикасы туралы статистикалық мәліметтер негізінде курстың төмендеуі немесе жоғарылауы туралы болжауға болмайды.
2) Орташа. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қаржы менеджментінің мәні
Қаржы нарығының құрылымы және олардың атқаратын қызметтері
Қаржы менеджментінің мазмұны
Қаржы менеджментінің даму эволюциясы
Қаржы менеджментінің теориялық негіздері
Экономикалық теорияның атқаратын қызметтері
Банктердің мәні және атқаратын қызметтері
Кәсіпорынды ақша ресурстарымен басқарудағы қаржы менеджментінің рөлі
Аудиттің негізі және оның атқаратын қызметтері
Компаниядағы қаржы менеджментінің бәсекелестік жағдайдағы маңызы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь