Еңбекке орналастыру және жұмыспен қамту мәселесін мемлекеттік-құқықтық реттеуЖоспар:
1. Мемлекеттік саясаттың еңбекке орналастыру және жұмыспен қамту мәселелері бойынша негізгі бағыттары
2. Жұмыспен қамту саясатын іске асыру
3. Жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік корғау
4. Жұмыссыздарды тіркеу мен есепке алу тәртібі
5. Жұмыссыздарды кәсіби даярлау, олардыц біліктілігін арттыру және қайта даярлау

пайдаланған әдебиеттер

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Реферат
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 10 бет
Таңдаулыға:   
Жоспар:
1. Мемлекеттік саясаттың еңбекке орналастыру және жұмыспен қамту мәселелері бойынша негізгі бағыттары
2. Жұмыспен қамту саясатын іске асыру
3. Жұмыссыздықтан мемлекеттік әлеуметтік корғау
4. Жұмыссыздарды тіркеу мен есепке алу тәртібі
5. Жұмыссыздарды кәсіби даярлау, олардыц біліктілігін арттыру және қайта даярлау

1 тақырып. Мемлекеттік саясаттың еңбекке орналастыру және жұмыспен қамту мәселелері бойынша негізгі бағыттар.
Халықты жұмыспен қамту саласындағы құқықтық, эконо-микалық және ұйымдық қатынастарды Қазақстан Республи-касының 2001 жылғы 23 қаңтарда қабылданған Халықты жұмыспен қамту туралы Заңы реттейді.
Жұмыспен қамтылу дегеніміз -- азаматтардың жеке кажеттерін қанағаттандыруға байланысты және оларға табыс немесе кіріс әкелетін Конституцияға, зандарға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге қайшы келмейтін қызметі.
Азаматтардың қызметі, олардың мамандық, жұмыспен қам-тылу, соның ішінде ақы төленетін жұмысты атқарумен байла-нысты емес жұмыспен қамтылу (бала тәрбиелеу, үй шаруашы-лығын жүргізу, қоғамдық қызмет) түрі мен сипатын талдап алуы олардың еріктілігіне ғана негізделген. Зандарда көзделген рет-терден басқа кезде азаматтарды еңбек етуге әкімшілік жолмен және өзге де күштеудің кез келген нысандарына жол берілмейді. Әркімнің еңбек ету бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына қүқығы бар. Еріксіз еңбекке сот-тың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдай-ында ғана жол беріледі делінген Қазақстан Республикасы Конституциясының 24-бабының 1 тармағында.
Заңда жүмыспен қамтылған азаматтардың санаттары белгіленген. Оларға мыналар жатады:
-- жеке еңбек шартымен жүмыс істейтін, оның ішінде то-лық, толық емес жұмыс уақыты жағдайларында сыйақы үшін жұмыс орындайтын немесе өзге де ақы төленетін жұмысы (қызметі). Кірісі бар азаматтар:
-- кәсіпкерлік қызметпен шұғылданатындар;
-- өз бетімен жұмыспен айналысатындар;
-- қосалқы кәсіпшілікпен айналысатындар және өнімді шарттар бойынша өткізетіндер;
-- жұмысты азаматтық-құқықтык сипаттағы шарттар бой-ынша орындайтын азаматтар;
-- өндірістік кооперативтердің мүшелері;
-- ақы төленетін қызметке сайланғандар, тағайындалғандар немесе бекітілгендер;
-- Қазақстан Республикасының Карулы Күштерінде, ұлттык қауіпсіздік органдарында, Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерінде, Республикалық ұланда, Төтенше жағдайлар жөніндегі агенттігінің бөлімдерінде және өзге де әскери кұры- лымдарда кызмет атқарып жүрген азаматтар.
Біздің мемлекетіміз азаматтардың жұмыспен нәтижелі әрі еркін таңдау арқылы қамтылуына жәрдемдесетін саясат жүргізілуін қамтамасыз етеді.
Халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясат-тың негізгі қағидалары мыналарға бағытталған:
1) республика азаматтарына, Казақстанда тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға қызмет пен кәсіп түрлерін еркін тандауға бірдей мүмкіндіктерді, әділ де қолай-лы еңбек жағдайларын, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғау-ды қамтамасыз етуге;
2) нәтижелі жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге, жұмыс-сыздықты азайтуға, жұмыс орындарын ашуға;
3) білім беру жүйесін еңбек рыногының қажеттеріне және инвестициялық саясатты ескере отырып, оның даму перспек-тивасына сай кадрлар даярлау ісіне бағдарлауға;
4) азаматтардың заңдарға сәйкес жүзеге асыратын еңбек және кәсіпкерлік бастамаларын қолдауға, олардың өнімді және шығармашылық енбекке қабілетін дамытуға жәрдемде-суге;
5) бар жүмыс орындарын сақтаған және жаңа жұмыс орын-дарын, оның ішінде нысаналы топтарға арналған жұмыс орын-дарын ашатын жұмыс берушілерді ынталандыруға;
6) уәкілетті орган және жеке жұмыспен қамту агенттігі ар-қылы еңбек делдалдығын ұйымдастыруға;
7) шетелдік жұмыс күшін тартуға, сондай-ақ Казақстаннан шетелге жұмыс күшін шығаруға байланысты қызметті лицен-зиялауға;
8) шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеу жолымен ішкі еңбек рыногын қорғауға;
9) жұмыспен қамтуды камтамасыз ету жөніндегі республи-калық іс-шараларды жергілікті атқарушы органдар қолдана-тын шаралармен ұштастыруға;
10) халықты жұмыспен қамту саласындағы қызметті экономикалық және әлеуметтік саясаттың басқа да бағытта-рымен үйлестіруге;
11) еңбек рыногыньң бірыңғай ақпараттық базасын қалыптастыруға;
12) мемлекеттік органдардың халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін шараларды әзірлеу мен іске асыру жөніндегі қызметін үйлестіріп, реттеп отыруға және олардың орындалу-ын бақылауды жүзеге асыруға;
13) республика азаматтарының шетелдегі және шетел-діктердің Қазақстан аумағындағы еңбек қызметіне байланыс-ты мәселелерді шешуді қоса алғанда, халықты жұмыспен қам-ту проблемаларын шешуде халықаралық ынтымактастықты ұйымдастыруға;
14) жұмыс берушілер, қызметкерлер және қоғамдық ұйым-дар өкілдерінің мемлекеттік жүмыспен қамту саясатын әзірлеу мен іске асыруға қатысуын қамтамасыз етуге;
15) жұмыспен қамту саясатымен үйлестірілген, қосымша жүмыс орындарын ашу ісін ынталандыруды қолдайтын қар-жы, салық және инвестиция саясатын жүргізуге.
Сонымен қатар мемлекет азаматтарға халықты жүмыспен қамту саласында кемсітушіліктің кез келген нысанынан қорғауға және кәсіп пен жұмысқа ие болуда бірдей мүмкін-діктерді қамтамасыз етуге, жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғауға, уәкілетті органдардың делдалдығы арқылы жұмыс таңдау мен жүмысқа орналасуда жәрдемдесуге кепілдік береді.
Мемлекет халыктың нысаналы топтарын жүмыспен қамтуға жәрдемдесу жөніндегі шараларды да камтамасыз етеді. Нысаналы топтар деп жүмысқа орналасуда қиындык көріп жүрген және әлеуметтік корғауды қажет ететін адамдар ретінде заң-мен белгіленген адамдар топтарын айтады. Оларға табысы аз адамдар, 21 жасқа дейінгі жастар, балалар үйлерінің тәрбие-ленушілері, жетім балалар мен ата-ананың камқорлығынсыз қалған 23 жасқа дейінгілер, кәмелетке толмаған балаларды тәрбиелеп отырған жалғызілікті, көп балалы ата-аналар, заң-дарда белгіленген тәртіппен асырауында тұрақты күтімді, көмекті немесе қадағалауды кажет етеді деп танылған адамдар бар азаматтар, зейнеткерлік жас алдындағы адамдар (жасына байланысты зейнеткерлікке шығуға екі жыл қалған), мүгедек-тер, қарулы күштер катарынан босаған адамдар, бас бостанды-ғынан айыру және (немесе) мәжбүрлеп емдеу орындарынан босатылған адамдар және оралмандар жатады.
Жергілікті атқарушы органдар енбек рыногындағы жағдай мен жергілікті бюджеттің қаражатына қарай нысаналы топтар-ға жататын адамдардың қосымша тізбесін, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жөнінде де қосымша шаралар белгілей алады.
2 тақырып. Жұмыспен қамту саясатын іске асыру
Мемлекеттік жұмыспен қамту саясатын іске асыру мақсатында орталық атқарушы орган өз құзыреті шегінде халықты жұмыспен қамтудың Республикалық бағдарламасын әзірлеуге, еңбек рыногының бірыңғай ақпараттық базасын қалыптастыруға міндетті. Ал жергілікті атқарушы органдар аймақтық бағдарламалар әзірлеп тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктер аума-ғында тұратын нысаналы топтарды және оларды қорғау жөніндегі әлеуметтік шараларды жыл сайын анықтап отырады. Жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі уәкілетті орган мына арнайы іс-шараларды іске асыруға міндетті:
1) өтініш жасаған азаматтар мен жұмыссыздарға -- жұмыс табу мүмкіндігі туралы, ал жұмыс берушілерге жұмыс күшімен қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы хабарлап отыруға;
2) азаматтар мен жұмыссыздарға жұмыс тандауда жәрдем-десуге, жұмысқа орналасу және оқу үшін жолдама беруге;
3) еңбек рыногы бойынша деректер банкін түзуге;
4) азаматтар өтініш жасаған күннен бастап 10 күн кешік-тірмей тіркеуге, оларды есепке қоюға;
5) кәсіби бағдарлау ісінде азаматтар мен жүмыссыздарға тегін қызметтер көрсетуге;
6) жұмыссыздарды олардың келісімімен қоғамдық жұмыстарға жіберуге;
7) еңбек рыногының қажеттіліктеріне сәйкес жұмыссыздарды кәсіптік оқуға жіберуге;
8) жұмыссызға оның жұмыссыз ретінде тіркелгені туралы анықтама беруге;
9) халыктың экономикалық тұрғыдан белсенді бөлігіне (жұмыс күшіне) сұраныс пен ұсынысты талдауға, болжауға және халыққа, жергілікті және орталық, атқарушы органдарға енбек рыногының жай-күйі туралы хабарлауға;
10) халықты жұмыспен қамтудың аймақтық бағдарламаларын және нысаналы топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемді қамтамасыз етуге.
Жұмыс берушілердің халықты жұмыспен қамтуға қатысты іс-шаралары Халықты жұмыспен қамту туралы Казақстан Республикасының 2001 жылғы 23 каңтардағы Заңының 9-бабында белгіленген. Аталған баптың 2 тармағы жұмыс берушінің міндеттерін анықтайды. Жұмыс беруші:
1) ұйымның таратылуына, адам санының немесе шарттың қысқартылуына байланысты алдағы уақытта қызметкерлердің жұмыстан босайтыны, босатылатын қызметкерлердің кыз-меттері мен кәсіптері, мамандықтары, біліктілік және еңбекақы мөлшері корсетіле отырып, босатылуы мүмкін қызметкерлердің саны мен санаттары туралы және олар босатылатын мерзімдер туралы жұмыстан босату басталардан кемінде бір ай бұрын уәкілетті органға толық көлемде ақпарат беруге;
2) бос жұмыс орындары (бос қызметтер) пайда болған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде олар туралы уәкілетті органға мәлімет жіберуге;
3) уәкілетті орган берген жолдамаға тиісті белгі қою арқы-лы жұмысқа қабылдау немесе жұмысқа қабылдаудан бас тарту себебін көрсете отырып, ол туралы дер кезінде, яғни уәкілетті орган оған азаматтарды жіберген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарлауға тиіс. Белгіленген міндеттерді бұзғаны үшін жұмыс берушінің жауапкершілігі заң актілеріне сәйкес туын-дайды.
Уәкілетті органның, сондай-ак жеке жұмыспен камту агенттігінің жұмысқа орналастыру ісінде халыққа көрсететін жәрдемін еңбек делдалдығы дейді. Еңбек делдалдығымен уәкілетті орган және жеке жұмыспен камту агенттіктері айна-лысады.
Жеке жұмыспен қамту агенттігі азаматтарға шарттық негізде мынадай қызметтер керсетеді:
1) жұмыспен камту және еңбек туралы заңдар мәселелері бойынша консультациялар беру;
2) бос жұмыс орындарына жұмысқа орналасу мүмкіндігі туралы акпарат беру;
3) жұмыс орындарын іздестіруге көмектесу;
4) азаматтарды кәсіптік даярлық пен қайта даярлықтан өткізіп, соңынан жұмысқа орналастыру.
Еңбек делдалдығымен айналысатын жеке жұмыспен камту агенттіктері жұмысқа орналастыру, жұмыс орындарын ашу және жұмыспен қамтудың республикалық және аймақтық бағ-дарламаларын іске асыру мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен, жұмыс берушілермен өзара іс-қимыл жасайды. Азаматтардың шетелде жұмысқа орналасуы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ МӘСЕЛЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Нарықтық қатынастар жағдайындағы жұмыссыздық мәселесін шешу технологиясы
Жұмыссыздық
Жалақының теңестірілген деңгейі
Еңбекпен толық және тиімді қамту
Қазақстанда халықты жұмыспен қамту саласындағы әлеуметтік-саяси жұмыстар
Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек нарығын реттеу және халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру бойынша ғылыми тәжірибелік ұсыныстар жасау
Жастар және жұмыссыздық мәселесі
Халықты жұмыспен қамту негізі
Өңірлік жұмыспен қамту саясатының ерекшеліктері
Пәндер