Барий гидроксидін алу жолын зерттеу

Жоспар.

1. Барий және оның қосылыстарына химико . аналитикалық түсініктеме және жалпы сипаттама.
2. Барийді сапалық анықтау.
Топқа жалпы сипаттама.
3. Барийді сандық анықтау.
Гравиметриялық әдістер.
4. Қосалқы элементтерден барийді бөлу әдістері.
5. Комплексонаметриялық анықтау.
6. Барий тұздары.

Пайдаланған әдебиеттер
Барий және оның қосылыстарына химико - аналитикалық түсініктеме және жалпы сипаттама.
Барий Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінде ІІ топтың негізгі топшасында орналасқан. Реттік саны 56, атом массасы 137,56г.
Барий атомының электрондық конфигурациясы ls2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2. Барий көбінесе +2 тотықсыздану дәрежесін көрсетеді, +1 тотықсыздану дәрежесін көрсететін қосылыстары да бар, мысалы BaCl.
Табиғи барий 7 тұрақты изотоп қалдықтарынан тұрады: 130Ва, 132Ва, 134Ва, 135 Ва, 136Ва, 137Ва, 138Ва, осының ішінде 138Ва (71,66%)
Ең маңызды изотопы – 140Ва. Ол уранды, торийді, плутонийді ыдырату арқылы алынады; шығын 6,35% құрайды.
Минерлды барий (ауыр шпат, барий қышқылы, барий сульфаты) ХVІІ ғ. белгілі болған.
Металдық барийді 1808 жылы бірінші болып Дэви алды, одан кейін 1901 жылы барий қышқылын металдық алюминиймен қалпына келтіру арқылы А.Гунту алды.
Өндірісте металдық барийді алу әдісі – ваккумде 1200-1250°C барийді алюмотермиялық қалпына келтіруге негізделген.
Металдық барий – күміс түсті жұмсақ металл, ауада тез бұзылады, кубиктік границентрлік жүйеде кристалданады.

Т а б и ғ а т т а к е з д е с у і.
Барий көп тараған элемент. Жер шарындағы оның алатын орны 5*10-2 салмақ % құрайды, ал тасты метиориттерде - 9*10-4%. Космостық таралуы 3,68 атомға тең.
Барит BaSO4 (ауыр шпат, персиялық шпат) ~ 65% ВаО тұрады. Барит табиғатта түссіз трубалық кристалл, гранул түрінде кездеседі, қоспалары оны сары, қоңыр, қызыл, көк, жасыл немесе қара түстерге бояйды. Бариттің құрамында сонымен қатар стронций (боритоцелестин), қорғасын және радий сульфаттары болуы мүмкін.
Витерит BaCO3 (~78% BaO) – сұр немесежасыл түсті минерал, аз мөлшерде СССР, Англия, Жапония, АҚШ кездеседі. Ол кальций немесе стронций карбонатынан тұруы мүмкін.
Цельзиан Ba[Al2Si2O3] – аз кездеседі (Швецияда, СССР, Англия), түссіз моноклинді призма сияқты, марганец және темірдің оксидтерімен қызыл және қара түске болуы мүмкін.
Гиалофан K2Ba[Al2Si4O12] (барийдың жайлаулық шпаты) – түссіз, жылтыр криссталдар (қосылыстары оны көк немесе қызыл түске бояйды), СССР, Швеция, Швецария, Францияда кездеседі.
Барийдың соымен қатар келесі минералдары белгілі: барилит Ba4Al4Si7O24, барий брюстериті SrBa[Al2Si6O16](ОН)2 * 3H2O , барий апатиті [Ba10(PO4)6]Cl2 , барий селитрасы Ba(NO3)2 , ураноцирцит Ba(UO2)2(PO4)2*8H2O, алетонит (Ca ,Ba)CO3.

Б а р и й д ы ң ф и з и к а л ы қ ж ә н е х и м и я л ы қ
қ а с и е т т е р і.
Барий тартқыш күміс ақ түсті металл. Ол екі аллотропиялық модификация түрінде кездеседі. L – модификация 375°C дейін тұрақты; B – модификация 375°C түзіледі және балқу температурасына дейін тұрақты болады.
Барий кубиктік торлар түрінде кристалданады; a=5,01A°
Төменде барийдың константалары келтірілген:
Тығыздығы (20°C), г\см3 3,76
Балқу температурасы, °C 710
Қайнау температурасы, °C 1637-1640
Балқу жылуы, кал * г\атом 2070±80
Қайнау тем-ы кезіндегі буланбау жылуы, кал\г*атом 36070
Атом жылу сыйымдылығы, кал\г*атом*град (0-100°C) 6,870
Линейлік көбеюдің коэффициенті (0-100°C) 1,9*10-5
Бринел бойынша
Пайдаланған әдебиеттер:

1. М.Е. Позин
Технология минеральных солей І том.
Издательство «Химия» Ленинградское отделение 1974г.в.
2. Интернет сайттар.
mail.ru, rambler.ru, coogle.kz.
    
    Барий  гидроксидін алу жолын зерттеу.
Жоспар.
1. Барий және оның қосылыстарына химико – аналитикалық
түсініктеме және жалпы сипаттама.
2. Барийді ... ... ... ... ... сандық анықтау.
Гравиметриялық әдістер.
4. Қосалқы элементтерден барийді бөлу әдістері.
5. ... ... ... тұздары.
Пайдаланған әдебиеттер
Барий және оның қосылыстарына химико - аналитикалық
түсініктеме және ... ... ... ... ... ІІ топтың
негізгі топшасында орналасқан. Реттік саны 56, атом ... ... ... ... ls2 2s2 2p6 ... 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2. ... көбінесе +2
тотықсыздану дәрежесін көрсетеді, +1 тотықсыздану дәрежесін
көрсететін қосылыстары да бар, мысалы BaCl.
Табиғи ... 7 ... ... ... ... 132Ва, 134Ва, 135 Ва, 136Ва, 137Ва, 138Ва, ... 138Ва ... маңызды изотопы – 140Ва. Ол уранды, ... ... ... ... ... 6,35% ... барий (ауыр шпат, барий қышқылы, барий сульфаты)
ХVІІ ғ. белгілі болған.
Металдық барийді 1808 жылы бірінші болып Дэви ... ... 1901 жылы ... ... ... ... ... арқылы А.Гунту алды.
Өндірісте металдық барийді алу әдісі – ваккумде 1200-
1250°C барийді алюмотермиялық қалпына келтіруге ... ...... ... жұмсақ металл, ауада тез
бұзылады, кубиктік границентрлік жүйеде кристалданады.
Т а б и ғ а т т а к е з д е с у ... көп ... ... Жер ... оның ... ... салмақ % құрайды, ал тасты метиориттерде - 9*10-4%.
Космостық таралуы 3,68 ... ... BaSO4 ... ... ... ... ~ 65% ВаО ... табиғатта түссіз трубалық кристалл, гранул ... ... оны ... ... ... көк, жасыл немесе
қара түстерге бояйды. Бариттің құрамында сонымен қатар стронций
(боритоцелестин), қорғасын және ... ... ... ... BaCO3 (~78% BaO) – сұр ... ... ... мөлшерде СССР, Англия, Жапония, АҚШ кездеседі. Ол кальций
немесе стронций карбонатынан тұруы мүмкін.
Цельзиан ... – аз ... ... ... ... ... призма сияқты, марганец және
темірдің оксидтерімен қызыл және қара ... ... ... K2Ba[Al2Si4O12] (барийдың жайлаулық шпаты) –
түссіз, жылтыр криссталдар (қосылыстары оны көк немесе қызыл
түске ... ... ... ... ... кездеседі.
Барийдың соымен қатар келесі минералдары белгілі: барилит
Ba4Al4Si7O24, барий брюстериті SrBa[Al2Si6O16](ОН)2 * 3H2O
, барий ... ... , ... ... ... ... Ba(UO2)2(PO4)2*8H2O, алетонит (Ca ,Ba)CO3.
Б а р и й д ы ң ф и з и к а л ы қ ж ә н е х и м и я л ... а с и е т т е р ... ... күміс ақ түсті металл. Ол екі аллотропиялық
модификация түрінде кездеседі. L – модификация 375°C ... B – ... 375°C ... және ... ... ... ... кубиктік торлар түрінде кристалданады; a=5,01A°
Төменде барийдың ... ... (20°C), ... ... ... ... ... ... кал * ... ... ... ... жылуы, кал\г*атом 36070
Атом жылу сыйымдылығы, кал\г*атом*град (0-100°C) ... ... ... ... бойынша ... ... ... ... ... Ba2+, ... ... ......... ... ... ... ... ... және стронцийдан
жоғары. Ол ауада тез тотықсызданады, нитрид, асқын тотық ... ... ... Оны ... ... ... ... сақтау керек. Ауада ... ... оңай ... және ... Суды ... ... алады және көптеген
элементтермен қосылыс түзеді.
Қыздырған кезде ... және ... ... ... ... және нитридтер түзіледі ... ... мен ... ... ... - ... фосфидін Ba3P2
түзеді.
Барий сульфатын 1200°C қыздырған кезде барий сульфидін
алады BaS ... ... ... ... алады.
Барий галогендермен әрекеттеседі, өнімде галоген ... ... ... ... ... ... әрекеттестіргенде (HCl,
H2SO4, HNO3) ... ... ... ( BaCl2, ... .
Барийдің барлық ерігіш тұздары уландырғыш.
Б а р и й д і ң қ о с ы л ы с т а р ... ... ... ... ... ... ... температурасы төмен, балқытқаннан кейін
салқындатқанда кристалды салмақта қалып қояды.
Барий оксиді түссіз кристалдар түзеді, ауада ... ... ... жылу бөле сумен жақсы әрекеттеседі, нәтижеде
гидроксид түзіледі. Суықта барий хлормен ... ...... ... ... көміртегімен,
күкірт (ІІ) оксидімен, қорғасын және ... ... ... ... ... ... ... сусыз кезінде ақ аморфты ұнтақ
күйінде болады, ыдырамай балқиды, металдық барийді ... ... ... әрекеттестіру арқылы түзіледі. өндірісте ... алу үшін ... ... қыздырылған буда өңдейді.
Барий карбонаты BaCO3 – ақ ... ... ... a=6,39A, ... c=5,28A; ... 4,3-4,4
г\см3. табиғатта витерит минералы түрінде кездеседі.
Барий нитраты BaNO3 жай жағдайда түссіз, кубиктік ... ... ... ... 3,24 г\см3.
Барий нитратына келесі кристаллогидраттар тән:
Ba(NO3)2 * 4H2O, Ba(NO3)2 * ... ... ... ... ... ыдырайды
2Ba(NO3)2 = 2BaO + 2N2↑ + 5O2↑
Барий галогениттері. Б а р и й х л о р и д і ... ... ... ... кездеседі. 100°C дейін
қыздырған кезде кристалл құрамындағы суды жоғалтады.
Б а р и й б р о м и д і BaBr2 ... ... ... 847°C ... суда ... ... дигидрат түрінде
BaBr2*2H2O сулы ерітінділерінде кристалданады.
Б а р и й и о д и д і сулы ... ... ... тұратын гидрат түрінде кристалданады.
Барий иодиді сусыз жағдайда ақ ... ... ... ... ауа ... ... Суда және спиртте жақсы
ериді.
Б а р и й ф т о р и д і ... ... ... түрінде
алынады, суда қиын ериді, фторсутек қышқылында және азот, ... ... а р и й с у л ь ф и д і ... ... кристалдар,
салқында сумен және қышқылдармен әрекеттседі. ... ... ... ... ... ... сапалық ... ... ... ... ... ... ... жатады; V-ІII топ
катиондарын сапалық талдауда бөліп алғаннан ... ... ... топ ... ... түседі, амманий
карбонаты аммоний хлориді қатысында аммиакты ортада қыздырады.
Карбонаттың бөлінген тұнбасы сірке қышқылында ериді. Сілтілік
жер ... ... ... ... ... ... және
алынған ерітіндінің бөлек бөлігінен барийды анықтауға болады.
Сапалық анализдің ... ... ІІ ... ... ... ... ... қарастырады, содан
кейін аз уақыт қайнатып карбонаттарға айналдырады немесе
сілтілік ... ... ... ... ... ... өткізу қиын, мұндай
кездегі бөлу әдісін аз қолданады және оңай гидролизденетін
катиондардың ... ... ... ... Гидролизді
болдырмау үшін тұнбаға түсетін кезде күкірт ышқылын ... ... ... қолдану керек.
Барийді анықтау ... ... қиын ... ... ... барийді
анықтауға көп мүмкіндік болып отыр.
Бейорганикалық реагенттер.
Аммоний карбонаты және ... ... ... ... ... ... бөлінетін ақ
кристалды барий карбонаты тұнбасы минералды қышқылдарда және
сірке ... ... ... карбонатын сулы ерітіндіде
гидролиздегенде қоспада бикарбонат және аммоний ... ІІ топ ... ... суда ... ... ... ... аммиак қатысында жүргізеді, ол
бикарбонатты карбонатқа ... және ... ... жол ... ... ... және еритін
сульфаттар.
Концентрленген минералды қышқылдарда ерімейтін барий ... ақ ... ... сульфаты түзіледі. Sr2+ ионына
қарағанда ... ... ... кальций сульфаты
ертіндісімен әрекеттестіру арқылы алуға ... ... ... барий сульфатының түзілуі
дәрілердегі барийды анықтауға қолданылады. Барийді 2N күкірт
қышқылы немесе 0,5N натрий ... ... ... ... ... ... ... Барий ионын
анықтағанд күкірт қышқылының артық мөлшерінің сезгіштігі жоғары
тұздар реакциядағы сезгіштікті төмендетеді. Талдау ... ... ... ... ... бар, бір ... барий хлориді ерітіндісіне
10мл 2N күкірт қышқылын ... және бір ... ... , 10мл зерттелетін ерітіндіні 10сек шайқайды және ... ... ... ... ... 10мл су
қосылған барий хлориді және ... ... ... ... бойынша барий сульфаты сияқты
ауыр кристалдардың суспензиялары зерттеуге оңай болады, егер
кнцентрленген ... ... ... ... ... ішкі диаметрі 0,2-0,8 мин болатын копилярда
жүргізген кезде ... ... бұл ... ... Ва ... алдыңғы қатынас - 1: 6500. қалған барийді
индуцирленген тұнбаға түсіру арқылы ... ... PbSO4 ... және 6,5M ... ... ерітіндіні немесе суды (жек прбирирка) ... 2мл ... ... ... жеке ... ... зерттелетін ерітіндіге қосады. Зерттелетін ерітіндідегі
~30сек ішінде пайда болған тұнба ... бар ... ... ... ... ... сезгіштіктің
жоғарлауы сонымен бірге, егер ерітіндіде KMnO4 болса изоморфты
тұнбаның қызғылт түске боялуына алып ... ... ... мұндай адсорбцияны
қабылдамайды, стронций және қорғасын сульфаты ... ... ... ... ... ... ... жіңішке
түтіншеде тамшылатқыш пластинкада жүргізуге болады.
Зерттелетін ерітіндіге KMnO4 ерітіндісін және ... ... ... 12мкг ... 1: ... анықтауға болады.
Барийді сандық ... ... ... ... анықтауда әдетте сульфатты
әдіс арқылы анықтайды.
Барийді анықтауда тұндырғыш ретінде органикалық реагенттер
көп қолданылады.
Органикалық тұндырғыштар.
Барий ... ... ... ... ... ортада (~3 спирт көлемі) оксалатты ... ... ... ... 50-70% этанол қолданылады.
Тұнбаны 10 мин қалдырады, 70°C- да 2 ... ... ... ... ... және ... ... ванадаты
кедергі жасамайды.
Жұмыста барий және қорғасынды бөлусіз анықтауға болады.
Қыздырғанда барий ... және ... ... ... ... қышқылға өтеді, ал барий оксалаты карбонатқа
өтеді.
Таза тұнба алу үшін және ... бөлу үшін ... ... ІІІ қатысында тұнбаға түсіреді.
Тұндырғыш ретінде натрийдің родизонатын қолданады.
[C10H4HSO3*(NO3)2Ba] қосылыс түрінде фловион ... ... ... бар ... немесе әлсіз қышқыл
ерітіндісінде барий тұнбаға ... ... ... және ... кейін ваккумде кептіреді.
Ұсынылған жұмыста сары гаухар сірке ... ... ... ... Тұнба сірке және тұз қышқылының
әсерінен бұзылмайды. Аммиакта, сілтіде сулы ... ... ... ... ... ... ... артады.
Кроконды қышқыл C6H5Ва * H2O түрінде рН 2-3 ... ... ... түрінде барийді әмбебап рН-
7 мәніндегі сірке қышқылы ерітіндісінен тұнбаға түсіреді,
тұнбаны 110°C ... и м - ... ... ... қоңыр түсті тұнба
түзеді. Тұнба 202°C температурада тұрақты салмаққа ... р а б о т р и г и д р о к с и г л у т а р және м ... н о з о с а х а р ... ... 0,3 м бор қышқылы
қатысында рН 8,8-9 мәнінде натрийді тұнбаға түсіреді. Тұнбаны
5 сағаттан 24 ... ... ... 120°C 3-5 мин ... ... ретінде пикролон қышқылын, дилитурқышқылын,
фениларсон қышқылын ұсынады. Бірақ бұл органикалық тұндырғыштар
көп қолданысқа ие болмаған.
Бейорганикалық тұндырғыштар.
Барий сулфаты ... ... ... ... ... оның сульфат түріндегі ... ... ... аз ... ... (ПР = 1,0*10 ).
Бөлме температурасында ерігіштігі 100 мл суда 0,3-0,1 мг ... ... ... ерігіштігі артады. Күкірт қышқылы
(H2SO4) концентрлісі комплексті қосылыс түзгенде маңыздырақ
болады.
Тұндырғыш ретінде көбінесе күкірт ... ... ... ... ... қолданылады. Барийді сульфат
ретінде тұндыру алдында ерітіндіні ... ... ... ... тұнба тұндырғанда кірленіп қалуы мүмкін.
Барийді тұндыру әлсіз қышқыл ерітіндісіне тұз қышқылын
қосумен жүргізіледі. Тұз қышқылының концентрациясы ≈0,05N ... ... ... ... ... қышқылының тұнбасының
жоғарылауына әкеледі. Тұнба ерітіндііне тұз қышқылын қосу
барийдің, анионның тұнуына кедергі жасайды. Тұз ... ... ... ... ... ... ... HCl және HNO3 көп
мөлшерде болса, ... ... ... ... ... Бейтарап
ерітінділерден тұндыру кезінде ... ... ... ... ... ... қосу ... да үлкен мән беру керек.
Бірақ әдебиеттегі берілгендер бұл ... ... ... Күкірт
қышқылын жайлап қосқанда төмен нәтиже алуы мүмкін, өйткені
сульфат ионының ... ... ... ... ... тұнба майда кристалды болуы мүмкін, ал нәтижесі сондай
төмен болады. Тұнбаға түскен BaSO4 –н 90°C – та 6-8 ... ... ... жөн. ... ... мұздай сумен жуса,
дәл солай ыстық сумен H2SO4 тамшылары қосылған жуу керек.
Барий сульфатын тұндыру үшін мына ... ... ... қышқылын, ... ... ... ... ... ... ұсынылған,
бұлар жайцлап гидролизденіп, сульфат ионын ерітіндіде
қалдырады. Мұндай тұндыру ... - ... шығу ... "
деп аталған. Бұл әдіс барийді анықтауды ... және ... ... ... ... " ... ... авторлар мына
қатарды диметилсульфат және сульфоамин ... ... ... ... ... ... формировкасы жылдамдығын төмендетеді, тұнба ірі
дисперсті түрде түзіледі, тұндыру шығымы алынады да ... ... ... көп ... ... ... етпейді.
Талданып отырған ерітіндіге глицерин, су, диметилсульфат
қосады және 25-30 мин қайнау пешінде қыздырады. ... ... BaSO4 – н ... ... жуады, және 750°С­ та 30
мин тамшылатады. Глицерин бариймен суда ерігіштік ... ... ... Ba ... ... ыдырап кетеді.
Кейбір авторлар BaSO4 ірі дисперсті және таза ... ... ... ... қосуды жөн көрді. Пикрин қышқылын ... ­ мен ... ... аз ... барий пикратын түзеді,
жайлап ериді, BaSO4 кристалын біріктіреді.
Барийдің күкірт қышқылымен тұндырғанда, тұндырушы
тамшылату кезінде ұшып ... ... ... ... ... ... BaSO4 ­ н ... өңдейді немесе H2SO4 ­у ыстық
концнетрацияда ерітеді. Содан кейін ... ... ... ... BaSO4 жоғалтып алмау үшін этил
спиртін ... ... ... оның ІІІ комплександы амиакатты
ерітіндісінен ... ... ... ... ... ... бар ... жайлап төмен температурада сульфидтің
оттегімен әрекеттесіп кетпеуі үшін ауа ... ... ... түрінде тұндыру процесіне көп уақыт кетеді.
Тездету үшін ультрадыбыс қолдану керек. Бұл ... ... және ... фаза ... тепе теңдік орнайды. Анализді
жылдамдату үшін бөлме ... ... ... 15 ... ... Тұнбаның еруі мен мұздату ... ... оның ... ... пен ... ... BaSO4 тұнбаға мысал
болады. Адцорбция нәтижесінде тұнбаға ... ... BaSO4 ... ... және ... ... болуы мүмкін. Олар барий тұздары
түрінде тұнбаға түседі. Тұнбаға ... ... үшін ... рет HCl­да (конц) кептіреді.
Алюминий мен темір (ІІІ) үлкен көлемде тұнбаны лайлайды.
Тұз қышқылының ... ... ... ... ... ... бірақ бұл жағдайда BaSO4 ... ... ... ... ... ... ... арқылы кетіру керек. Хром (ІІІ) тұздары BaSO4 ­ң
тұнбаға толық түсуіне кедергі жасайды, ... ... және ... ... Ацетатқа оңай ауыстыруға
болады (Cr2(C2H5O2)6(OH)2) немесе ... пен ... онша ... ... ... авторлары
тұнбаға түсу сатысы мен сілтілік металдар ... ... ... ... және ... ... анықтағанда тұнба құрамында әдетте
стронций және қорғасын болады. Барийді оның карбонатында барий
сульфатымен ... CaSO4 51-83 % ... ... ... Ba-ң ... ... ... тұнбаға түсуіне сілтілік металдардың
цитроттарының қатысуы кедергі жасайды. Сол үшін HCl қосу ... ... мен ... ... 25% ... және l5-20% ... ... ерітіндісімен
өңдегенде, барий мен қроғасынды бөлу үшін ... ... ... ғана ериді.
Аммоний гидроксиді мен калий бромиді ерітіндісімен өңдеу
арқылы қорғасынды Pb(OH)Br ... ... ... болады деп
ұсынылған.
Диметилсульфатты қолдану керек. Na,K,NH4,Al,Cr,Fe, хлорат,
нитрат және нитридтер қатысында таза ... ... ... ... ... ... сульфоамин қышқылымен
тұнбаға түсуі көп мөлшердегі Sr мен Са қатысында Ba анықтауға
мүмкіндік береді.
Са ... Ва –ді ... ... ... сулы ... жүргізеді, бірақ бұл жағдайда Sr
мен Са қатысында Ва ... ... – ақ Sr, Ca және Ва ... да ... ... ... ... сульфат түрінде қайта тұндырады,
стронцийді карбонатқа ауыстырады, ал кальцийді оксалат түрінде
анықтайды.
Барийді хромат түрінде ... ... және ... ... ... ... ... барийді, стронцийді
кальцийді сульфат ... ... ... тұнбаға түсіру кезінде ІІІ комплексонды кальций,
темір, магний, хром және басқа да ауыр ... ... ... ... ... ... ... қатысында сульфат түріндегі стронцийді
барийден бөлу үшін рН = 8 болу ... ... ... ... үшін ІІІ ... ... ерітіндісін қолданады.
BaSO4 пен PbSO4 қоспасын тұнба ерітіндісі мен сілтілік
ерітіндіде бөлу болады. Бұл ... тек ВаSO4 қана ... ытор ... ... BaBeF4 ... ... тұнбаға түсіреді. Тұнбаны 110°C кептіреді. Қорғасын
бұл жағдайда тұнбаға түспейді. ... ... ... ... ... этанолда тұнбаға түседі.
Сілтілік ортада 20%-к этил ... ... ... барийді BaMoO4 түрінде тұнбаға түсіреді.
Жұмыста арий ... Ba(VO3)2 ... ... ... ... ... ... түсіреді.
Қосалқы элементтерден барийді бөлу әдістері.
Түрлі ... ... ... ... ... бөлуге тура келеді. Анализ барысында кей кездерде
сілтілі жер металдар топтарын шығарады, содан соң топ ... ... ... ... ... жатқан элементтерден Ba-ді
бөлу үшін түрлі әдістерді ... ... ... ... ... әдістер, т.б.
Т ұ н б а л а у ә д і с т е р ... ... ... ... су ерітінділерінде оның
суьфаттары мен ароматтарының төмендеуі қасиеттері негізделген.
Қалған элементтерден сілтілік жерлі элементтерді бөлу үшін
аммоний ... ... Жеке ... ... тұнбалайды, мысалыхромды, лантанды, магний. Осы
кезде Ва фильтратта қалады. Ва ді сульфат түрінде тұнбалауы оны
стронцийдан, қорғасыннан босату үшін қолданылады. ... ... үшін ... ... диаминтетрасірке
қышқылының немесе оның 2"патриалы тұзы" қатысуымен жүзеге
асады. ... жер ... ... ... ... емес жәнеде өзінің қатарында ... > Sr > ... ... тең 10,59; 8,63; 7,76). Осы ... бойынша осы
элементтердің сульфаттарының еру қасиеттері өмендейді. Сілтілік
ортада Ba, Sr және Са компексонаттар ерітіндісінен сульфат
түрінде Ва ... ... рН ... ... ... ... байланысу дәрежесі төмендейді.
Бірте бірте қышқылдану ... еі ... ... түседі. Себебі Ва комплексонатының ... ... ... еру ... Са мен Sr ... ... ВаSO4 еру көбейтіндісі басқа сілтілік ... ... ерте ... ... санды түрде
өтеді. Себебі ВаSO4 тұнбаға түсу нәтижесінде ерітіндідегі Ва
иондарының концентрациясы ... және тепе ... ... өтеді. рН төмендеген сайын SrSO4 тұнбаға
түсу керек, ал Са ... ... ... себебі ол ең
төзімді комплексонат, ең еритін сульфатты ... Ва ... Sr- дан "BaSO4 ... әдісімен" бөлінеді. Тұнбаға
түсіп жатқан Sr- дің саны Ва : Sr = 1:1 кезде 0,5% - ... ... Ва мен Sr ... ... ... бөлу
әдісі қолданып жатыр. Бірақ сульфаттар түрінде тұнбалау
кезіндегі ... ... ... бөлу ... ... бұл әдіс ... ... талаптардың
деңгейінде берілген элементтерді ... ... ... ... ... ... саны бірдей болмайды. Ва ді
қорғасыннан ВаSO4 – ті ... ... ... рН = 4-4,2; ... ... ... жүзеге асады. Ал қорғасынның төзімді
комплексонаты санды түрде ерітініде қалады. PbSO4 – да бар Ва ... ... ... ... ... ... үшін ... көміртекпен өңдеу әдісі және 500-600°C ... ... ... Бұл ... PbSO4 – ты ... PbCl2 – ге
айналады, ал BaCl2 қалады. Бұл әдіс арақашықтағы ... ... ... ... Ва – ді Са ... бөлу үшін ...... сульфатты әдісті
(реагенттер п.б әдіс) қолданылады. Бұл әдістің көмегімен Са ... Ва – ді ... ... l:10 ... ... ... ақ Са
мен BaSO4 – ның бірге тұнбалауы айтарлықтай емес (0,9 - 1% ... ... Осы ... H2SO4 ... кезінде, Ва мен бірге
Са – дің басым бөлігі тұнбаланады (18%-ке дейін). Ва – ді Са ... Sr – дан және де ... – дан , Pb – нан бөлу үшін ... Ва – ді екі ... ... ... ие боламыз. Алайда соңғы әдістің
жетіспеушілігі бұл – орта ... ... ... ... ... ... жасырынды агенттер ретінде үш
комплексонын, нитрило үш ... ... және ... ... ... ... кезде аса түседі. Сондай ақ бұл
кезде ортаның рН ын ... ... ... ... ... және ... ... аса береді, сондай ақ аммиак
қышқылды ортада жүреді. ... ... ... ... ... ... рН тан ... өзгерулеріне
әсер ететін бұл нитрило үш сірке қышқылы. Тұнбалауды төмендету
үшін, суық ауада ВаСrО4 ... ... де ... ... ... тым көп болған жағдайда да қышқыл және төмен
сілтілі ортада мүлдем тұнбаға түспейді. Ва- ді Са – дан ... Ва ... НNO3 ... ... ... Sr да Ва секілді ... ... Бұл ... ... жер ... бөлу үшін ұсынылған.
Слтілік жер элементтерді NaNO3 - тың ... ... ... ... ... Ва – ді спектральді әдісімен осы тәсіолі қолдана
отырып сезімталдылық 3*10-4 -тен 2*10-6 ... ... л е к т р о х и м и я л ы қ ә д і с т е ... ... Ва – ді бөлу үшін ... қолданылады. Ва (13 микрограммкезде) үлкен ... М NH4NO3 ... ... ... 0,6В ... тоқ күші 3А ... электролиздеу әдісімен бөлінеді. Ва
– ді (50-100мкг)
Sr – дан (1-10мкг) болу үшін ... ... және Ag – ... ... ... 2,03 кезінде электролиздеу әдісі
қолданылады. Са, Sr, Ва – дің CO2 жоқ ... ... ... ... ... Бұл әдіс ... ... ацетаттар және заттылы катиондар
комплексонаттар ... ... ... Ең ... бөлу
факторлары сілтілі ерітінділерді электролиздеу ... ... ... ... ерітінділерден 0,05N.
Са, Sr және Ва үшін ... тең: 2,195; 2,090; 1,895 . Ва ... ... ... ... ... 10-7 - 10-1 %
тең. Радий мен барийдің бөлу коэффициенті токтың тығыздығына
және электролиттің концнетрацясына қарай 4-35 ... ... ... ... ... NH4Cl ... Мg және Ва (Sr) иондарының үш еселі ... ... ... к с т р а к ц и о н д ы ә д і с т е ... ... элементтерді Ва – дан бөлу
үшін қолданады, ал Ва – дің өзін бөлу үшін ... ... ... дің ... ... ... үшін сезгіштік әдіс ұсынған. Оның
негізінде Ва экстракциясын
г е к с а ф т о р а ц е т и л а ц е т о н ... и з ... м и л а ц е т а т т а ... ... Бұл ... ... 0,005 мкг\мл – ге тең ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Н а т р и й10 бет
Түсті металдарды және темірді өндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы олардың бейорганикалық қосылыстарын синтездеу109 бет
Ақуыздың маңызы мен қасиеттері7 бет
Табиғи су ресурстарын қорғау шаралары5 бет
Мұнай өндіру мен скважинаны пайдалану кезінде болатын шөгінділермен күресуді зерттеу14 бет
Натрий гидроксиді12 бет
Химия пәнінен зертханалық жұмыстар23 бет
1.ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері. 2.Қазақ зиялылары ұлт қамы жолында. 3.Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату32 бет
XV – XVI ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуындағы керей – Жәнібектің, Хақназар және Тәуекел хандардың тарихи рөлі және оны нығайту жолындағы ішкі және сыртқы саясаты78 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь