Ми сауыты сүйектерінің құрылысы. Бет сүйектерінің құрылысы.


Халықаралық анатомиялық номенклатура.

Анатомиялық атаулардың ең алғаш шығуы,кейінгі дамуы ертеден,көне замандардан басталды.Анатомия терминдерінің алғашқы латын тіліндегі тізімі 1887 жылы Германияда шетелдің көрнекті ғалымдардың қатысуымен құрастырылды.Бұл тізім Германия анатомиялық қоғамының 1895 жылы Базельде өткен конгресінде бекітілді.(B.N.A).

1935 жылы Германия анатомиялық қоғамының Иенде өткен съезі анатомиялық терминдердің жаңа тізімін қабылдады.(I.N.A)

Тұңғыш қазақтың анатомиядағы атау.терминдерді ғылыми жолмен тексеріп,бір жүйеге келтіру мәселелері 1963,1966 жылы баспадан шыққан А.Р.Рақышевтың «Анатомия терминдерінің қазақша.орысша.латынша сөздігінен» басталды.Содан,осы кейінгі 40 жыл ішіндегі еңбектердің қорытындысы ретінде қазақтың өз ұлттық анатомия номенклатурасы халықаралық анатомия номенклатурасымен сәйкестеле 2003 жылы баспадан шығарылды.
erioris-төмеңгі тастақ қойнау жүлгесі
Clivus-ылди
Incisura jugularis-мойын вена тілігі
Tuberculum jugularis-мойындық төмпешік
Processus jugularis-мойындырық өсінді
Fossa condylaris-айдаршық шұқыры
Алшынбай Ракышев, Привес, Сапин, Куприянов

Пән: Медицина
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге
Пән:Анатомия
Тақырыбы:Ми сауыты сүйектерінің құрылысы. Бет сүйектерінің құрылысы.

Халықаралық анатомиялық номенклатура.

Анатомиялық атаулардың ең алғаш шығуы,кейінгі дамуы ертеден,көне замандардан басталды.Анатомия терминдерінің алғашқы латын тіліндегі тізімі 1887 жылы Германияда шетелдің көрнекті ғалымдардың қатысуымен құрастырылды.Бұл тізім Германия анатомиялық қоғамының 1895 жылы Базельде өткен конгресінде бекітілді.(B.N.A).

1935 жылы Германия анатомиялық қоғамының Иенде өткен съезі анатомиялық терминдердің жаңа тізімін қабылдады.(I.N.A)

Тұңғыш қазақтың анатомиядағы атау-терминдерді ғылыми жолмен тексеріп,бір жүйеге келтіру мәселелері 1963,1966 жылы баспадан шыққан А.Р.Рақышевтың Анатомия терминдерінің қазақша-орысша-латынша сөздігінен басталды.Содан,осы кейінгі 40 жыл ішіндегі еңбектердің қорытындысы ретінде қазақтың өз ұлттық анатомия номенклатурасы халықаралық анатомия номенклатурасымен сәйкестеле 2003 жылы баспадан шығарылды.

Шүйде сүйегі-os occipitale
Pars basilaris-базилярлы (негізгі) бөлігі
Pars lateralis-латералды бөлік
Tuberculum pharungeum- жұтқыншақ төмпешігі
Condylus occipitalis- шүйделік айдаршық
Canalis nervi hypoglossi-XII жұп тіласты ми нервінің өзекшесі
Foramen magnum-шүйделік үлкен тесік
Сanalis condylaris-айдаршақтық өзекше
Crista occipitalis externa-сыртқы шүйделік қырқа
Linea nuchalis suprema-ең жоғарғы сызық
Linea nuchalis superior-жоғарғы сызық
Linea nuchalis inferior-төменгі сызық
Protuberantia occipitalis externa-сыртқы шүйделік шығыңқысы
Sulcus sinus sagitalis superioris-жоғарғы сагиталды қойнаудың жүлгесі
Margo lambdoideus-ламбда тәрізді жиегі
Sguama occipitalis-шүйделік қабыршық
Сrista occipitalis interna-ішкі шүйделік қырқа
Margo mastoideus-шүйде-емізік жиегі
Sulcus sinus sigmoidei-сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі
Sulcus sinus petrosi inferioris-төмеңгі тастақ қойнау жүлгесі
Clivus-ылди
Incisura jugularis-мойын вена тілігі
Tuberculum jugularis-мойындық төмпешік
Processus jugularis-мойындырық өсінді
Fossa condylaris-айдаршық шұқыры
Processus paramasteideus-емізік тәрізді өсінді

Төбе сүйек-Os pariatale
Margo frontalis-алдыңғы немесе маңдайлық қыры
Sutura coronalis-тәждік жік
Margo occipitalis-артқы шүйделік қыр
Margo sagitalis-сагитальды қыры
Margo sguamosa-қабыршақтық қыры
Angulus frontalis-маңдайлық бұрыш
Angulus sphenoidalis-cына сүйектің бұрышы
Angulus occipitalis-шүйделік бұрыш
Angulus mastoideus-еміздіктік бұрыш
Tuber parietale-төбе сүйектің дөңесі
Linea temporalis superior et inferior-жоғарғы және төменгі самайлық сызықшалар
Impressiones digitatae- саусақ батыңқылары
Juga cerebralia-мидың көтеріңкілері
Sulci arteriosi-қан тамырлардың жүлгелері
Sulcus sagitalis superior-жоғарғы сагитальды қойнаудың жүлгесі
Foveolae granulares-пахион өсінділерінің шұңқырлары
Facies externa-сыртқы беті

Маңдай сүйек-os frontale
Sguama frontalis-маңдай сүйектің қабыршақты бөлігі
Facies externa-сыртқы беті
Sutura metatopica-метопикалық жіктер
Pars supraorbitalis-көз үстілік жіктер
Margo supraorbitalis-көз шарасының жоғарғы жиегі
Margo superciliaris-қасүстілік доғалар
Tuber frontale-маңдай сүйектің дөңесі
Glabella- кеңсірік үстілік жазықтық
Incisura supraorbitalis-көз шарасының жоғарғы тілігі
Sulcus frontalis-маңдай жүлгесі
Processus zygamaticus-бет сүйектік өсінді
Sutura frontozygomatica-маңдай бетсүйектік жіктер
Lineae temporalis-самайлық сызықша
Facies interna seu faciec cerebralis-қабыршақтық бөліктің ми сауытына қараған беті
Impressiones digitatae-ми қатпарларының саусақтық батыңқылары
Sulcu arteriosi-артериялық жүлгелер
Crista frontalis-маңдай сүйектік қыр
Sulcus sinus sagitalis superioris-жоғарғы сагитальды қойнаудың жүлгесі
Foramen cecum- соқыр тесік
Partes orbitales-маңдай сүйегінің көз бөліктері
Facies orbitales-көз шарасына қараған беті
Fossa lacrimalis-көзжас безінің ойысы
Fovea trochlaris-шығыршықтық шұқырша
Spina trochlaris-шығыршықтық қылқан
Facies cerebralis-ми сауытына қараған беті
Juga cerebralis-ми көтеріңкілері
Incisura ethmoidalis- торсүйектік тесік

Fossa crani anterior-алдыңғы ми сауыты сүйегінің ойысы
Pars nasalis-мұрын бөлігі
Spina nasalis-мұрындық қылқан
Margo nasalis-мұрындық қыры
Sutura nasofrontalis-мұрын таңдай жіктері
Sutura frontomaxillaris-маңдай-жоғарғы жақтық жіктері
Apertura sinus frontalis-маңдай сүйегінің екі жақтық қойнауы
Sinus frontalis- маңдай сүйегінің қойнауы

Cынатәрізді сүйек-os sphenoidale
Corpus-денесі
Sellea turcica-түрік ертоқымы
Tuberculum sellae-түрік ертоқымы алдында төмпешік
Dorsum sellae-түрік ершігінің арқасы
Processus clinoideus posterior-сына тәрізді артқы өсінді
Sulcus prechiasmatis-көру нерві айқасының жүлгесі
Canalis оpticum-көру нерві өзекшесі
Fossa hypophysialis-гипофиз безінің ойысы
Sulcus caroticus-нервтік өрімдердің жүлгесі
Crista sphenoidalis-сына сүйек қырқасы
Ala vomeris-кеңсірік сүйегінің қанаты
Canalis vomerorostralis-кеңсірік-ілмектік өзекше
Concha sphenoidalis-мұрын қуысына иілген табақша
Apertura sinus sphenoidalis- мұрын қуысын сына сүйектің қойнауы мен өзара жалғастырушы тесік
Sinus sphenoidalis-сына сүйек қойнауы
Septum sinuum sphenoidalis-қойнау аралық табақша
Alae minores-сына сүйек кіші қанаты
Fissura orbitalis superior-көз шарасының жоғарғы саңылауы
Processus clinoideus anterior-сүйір алдыңғы өсінді
Sinus cavernosus-қуысталған қойнау

Alae majors-сына сүйек үлкен қанаты
Facies cerebralis-ми сауытына қараған беті
Foramen rotundum-дөңгелек тесік
Foramen ovale-сопақша тесік
Foramen spinosum-қылқанды өсінді
Facies orbitalis-көз шарасына қараған беті
Fissure orbitalis inferior-көз шарасының төменгі саңылауы
Facies maxillaries-жақ сүйегіне қараған беті
Fossa pterygopalatina-қанат таңдай ойысы
Facies temporalis-самай ойысына қараған беті
Fossa temporalis-самай шұңқыры
Crista infratemporalis-самайастылық қырқа
Facies infrotemporalis-самай асты ойысына қараған беті
Margo frontalis-маңдайлық қыры
Sutura sphenofrontalis-сына-маңдай жіктері
Margo zygomaticus-алдыңғы бетсүйектік қыры
Sutura sphenozygamaticus-сына бетсүйектік жіктер
Lig.sphenomandibularis-сына төменгі жақтық байлам
Foramen lacerum-жыртық тесік

Самай сүйек-os temporale
Pars sguamosa-қабыршақтық бөлік
Sulcus arteriae temporalis media-орталық самайлық артерялық жүлге
Lineae temporalis inferior-төменгі самайлық сызықша
Porus acusticus externus-сыртқы есту жолы
Arcus zygomaticus-бетсүйектік доға
Processus zygomaticus-бетсүйектік өсінді
Cricta supramastoidea - емізік үсті қырқа
Sutura temporozygamaticus-бетсүйектік жік
Arkus zygamaticia-бетсүйектік дщға
Fossa mondibularis-төменгі жақтық шұқыр
Fissura petrosguamosa-тас-қабыршақтық саңылау
Tuberculum articulare-буындық төмпешік
Facies cerebralis-ми сауытына қараған беті
Impressiones digitatae-саусақ іздері батыңқылары
Sulcus arteriosi-артериялық жүлге
Margo sphenoidalis-сына сүйегінің жігі
Sutura sphenosguamosa-сына қабықшалы жік
Margo parietalis-төбе сүйегінің жігі
Sutura parietosphenoidalis-төбу сүйегімен қабықшалы жік
Pars pyramidis seu pars petrosa -тастақ сүйек пирамидасы немесе тастақ жері
Pars petrosa-тастақты бөлік
Pars mastoideus-еміздік тәрізді бөлігі
Processus mastoideus-еміздік тәрізді өсінді
Foramen mastoideus-емізік өсінді тесігі
Venter posterior m.digastrici-екі қарыншалы бұлшықеттің артқы бұлшықеті
Incusura mastoidea-еміздіктік тілік
Sulcus arteriae occipitalis-шүйде артериясының жүлгесі

Sulcus sinus sigmoidei-сигма қойнаудың жүлгеі
Sulcus sinus transverses-көлденең қойнау жүлгесі
Margo occipitalis-шүйдемен шектескен жиегі
Cellulae mastoidea- еміздік өсінді қабаттары
Antrum mastoideum-дабыл қуысымен кіреберіс тесігі
Fissura petrosguamosa-тас қабықшалы саңылау
Eminentia arcuata-доға тәрізді көтеріңкі
Tegmen tympani-дабыл қуысының қақпағы
Impressio trigimini-үшкіл нерв түйінінің батыңқысы
Hiatus canalis n.pertosi majoris-үлкен тастақ бөлім саңылауы
Hiatus canalis n.petrosi ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Балалардағы бет сүйектерінің ісіктері мен ісіктәрізді түзілістерінің ажыратпалы диагностикасы
Тұлға мен қол –аяқ сүйектерінің жеке, жастық және жыныстық ерекшеліктері
Омыртқалылар дене құрылысы
Қосмекенділердің сыртқы және ішкі құрылысы
Тіс құрылысы
Бет сүйектері
Көз құрылысы
Тіс құрылысы жайлы
Бауырдың құрылысы
Гүлдің құрылысы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь