Мемлекеттік басқарудың теориялық негіздері

КІРІСПЕ

1 МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Мемлекеттік басқарудың мәні және деңгейлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Мемлекеттік басқарудың функциялары мен принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Қазақстан Республикасындағы басқарудың билік түрлері.министрліктер, агенттіктер: құрылымы және қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ҚОРЫТЫНДЫ

Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Президентінің «Қазақстан-2030» Стратегиясында қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару белгіленген. 1991 жылдың 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, өз территориясында толыққанды билігі бар демократиялық мемлекет ретінде жаңа өмірмен бастады. Сол уақыттан бері 15 жыл ішінде Қазақстан өз мемлекеттілігін қалыптастыруда улкен жұмыстар жасады: көптеген халық-аралық ұйымдарға мүше болды, жүзден аса мемлекетке өз егемендігін танытты, экономикасын микродеңгейде тұрақтандырып нарықтық механизмдерге көшіруде.
Нарықтық экономикасына өту экономикалық тұрақтыландыруды, мемлекеттің тікелей әсерінсіз кәсіпорындардың шаруашылық өміріне араласудың реформалардың тереңдетуді, қаржы жүйесін тұрақты дамытуды және мемлекетпен кәсіпорындардың іс-әрекет ету шеңберін нақты айқындау үшін мемлекеттік басқаруын және реттеуін талап етеді.
Сонымен қатар осы тақырыптың өзектілігінің негізі бұл қазіргі кезде көптеген елдер үшін мемлекеттік басқару үрдісінің тиімділігін артттыру ең негізгі мәселе болып, көпшілік тарапынан осы жағдайға көп көңіл аударумен түсіндіріледі.
Мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін құру мақсатында біртұтастық пен басқарушылық талаптарының бұлжымай орындалуы жағдайында мемлекеттік биліктің түрлі деңгейлері арасындағы қызметтер аясын, функциялары мен жауапкершіліктерін нақты ажыратуды қамтамасыз ететін заңдарды одан әрі жетілдіріп, сонымен бірге жергілікті мемлекеттік басқарудың тиімді жұмыс істеуі үшін жағдайлар тұрғызу басты мақсат.
Курстық жұмыстың мақсаты – мемлекеттік басқаруды функциолаудың механизмін, Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешудегі ролін анықтау.
Елімізде нарықтық қатынастардың қалыптасуы экономиканы басқару жүйесінің өзгеруіне әсер етті. Әсіресе, мемлекеттік басқарудың орталықтандырылған жүйесінен біртіндеп орталықтандырмай басқару жүйесіне ауысу процесінің басталуы уақыт талабына сай екенін өмір көрсетіп отыр. Сондықтан да қазір мемлекеттік басқаруды тиімді ету жолдарын қарастыруда еліміздің аймақтарына біртіндеп өкілеттіктерді беру арқылы жергілікті мәселелердің тиімдіәрі уақытында шешімін табуға, халықтың мүддесінің толығымен сақталуының негізгі жолдары іздестірілуде.
Мемлекеттік басқарудың тиімді болуы үшін оның барлық функцияларын басқару деңгейлері арасында нақты бөлу тек қана уақытты талап етіп қоймай, сонымен бірге, ел мүддесіне залал келтіретіндей қателіктер жіберіп алмау үшін шетелдердің тәжірибелеріне талдау жүргізу, кейбір елдерде болған кемшіліктерде болдырмау, бюджет жүйесіне өзгерістер енгізу, өкілеттіктерді айқын ажырату, салықтарды бөлу, бюджетаралық қатынастарды дұрыс шешу, ең маңыздысы мемлекеттік мүдденің халық мүддесімен астарласып жатуына аса сақтықты талап ететін мәселе.
Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандырудың түпкі мақсаты экономика мен қоғамның дамуын көздейтіні әлем тәжірибесінен белгілі. Біздің елімізде облыстық деңгейдегі билік орындары орынсыз өсіп, аудандық және селолық деңгейдегі билік орындары қусарып бара жатыр. Ал керісінше, дамыған унитарлы мемлекеттердің ең күшті буындары қала, аудан мен село болып табылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының әкімшілік-территориялық құрылымы туралы : Қазақстан Респ. 1993 ж. 8 желт. №2572-XII заңы// ЮРИСТ [Электронды ресурс] : анықтама жүйе / Шығыс-Қазақстандық аймақтық орталық. - Өскемен : Юринфо, 2007.
2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жергілікті басқару : Қазақстан Респ. 2001 ж. 23 қаңт. Заңы №148 //ЮРИСТ [Электронды ресурс] : анықтама жүйе / Шығыс-Қазақстандық аймақтық орталық. - Өскемен : Юринфо, 2007.
3. Айтаханов Е. Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының жоспарлау процесстерін басқару проблемалары / Е. Айтаханов // Вестник, Әль-Фараби ат.КазГУ. Сер. экон. - 2002. - №2(30). - б. 12-15.
4. Алдияров С. Қазақстан аймақтарының негізгі әлеуметтік-экономикалық индикаторлары және дамуды жалпы бағалау әдісі /С. Алдияров, К. Кабдуалиева, Л. Елеусиз // Транзиттік экономика. - 2006. - №1. - б. 81-86.
5. Әубәкіров Я., Нәрібаев Н., Есқалиев М., т.б. Экономикалық теория негіздері. Оқулық. Алматы, 1998 ж.
6.Воронин А. Г. Муниципалды шаруашылықты басқару негіздері : оқу құралы/ А. Г Воронин, В. А.Лапин, А. Н. Широков. - М. : Дело, 1998. - 128 б.
1. Шығыс Қазақстан сан бойынша - 2005 : жыл сайынғы стат. жинақ - Өскемен : ШҚО статистика басқармасы, 2005. - 150 б.
2. Бердалиев К. Қазақстан экономикасын басқару негіздері / К. Бердалиев. - Алматы : Экономика, 1998. - 148 б.
3. Шығыс Қазақстан сан бойынша: стат. жинақ - Алматы : Қазақстан Республикасының статистика Агенттігі, 2006. - 136 б.
4. Гаврилов А. И. Аймақтық экономика және басқару: жоғарғы оқу орынд.оқу құралы / А. И. Гаврилов. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 239 б.
5. Гамарник Г. Облыс экономикасын басқару жүйесін жетілдіру /Г. Гамарник, Н.Сердюк // Поиск. - 2002. - №2. - б. 98-100.
6. Гамарник Г. Н. Қазақстан экономикасын басқару : методология, әдістер, іске асыру жолдары : монография /Г. Н. Гамарник. - Алматы : Экономика, 2002. - 281сб.
7. Гранберг А. Аймақтық экономика негіздері : жоғарғы оқу орынд.оқу құралы. /А. Гранберг. - 2-ші басылым. – М.: Мемл. ун-т Экономика жоғарғы мектебі, 2003. - 495 б.
8. Дорогов Н. Аймақтың экономикалық стратегия таңдауын негіздеу /Н.Дорогов // Басқарудың теориясы және практикасының проблемалары. - 1998. - № 3. - б. 18-21.
9. Игнатьева А. В. Басқару жүйелерін зерттеу : жоғарғы оқу орынд.оқу құралы / А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов. - М.: Юнити-Дана, 2001. - 184 б.
10. Күнқожаев Н. Ақшам 2001 ж, №71 19 маусым.
11. Кенжеғазин М. Ақиқат 1995 ж №11.
12. Мамыров Н. К. Қазақстан жағдайындағы экономиканы мемлекеттік реттеу : оқу құралы / Н. К. Мамыров, Ж. Ихданов. - Алматы : Экономика, 1998. - 284 б.
13. Минакир П. ФГР: федерация және жердің әрекеттесуі /П. Минакир
// Басқару теориясы және практикасының проблемалары - 2001. - №2. - б. 93-97
14. Мухамбетов Т. Мемлекеттік басқару кризисі / Т. Мухамбетов
// Транзиттік экономика. - 2001. - № 3. - б. 53-56.
15. Назарбаев Н. Ә. Қазақстан 2030. Барлық қазақстандықтар жағдайын гүлдендіру, қауіпсіздендіру және жақсарту : президенттің Қазақстан еліне жолдауынан // Казахстанская правда. - 1997. - 11 қазан.
16. Назарбаев Н. Ә. Жаңа елдегі жаңа Қазақстан: 2007 ж. 28 ақп. президенттің Қазақстан еліне жолдауынан // Каз. правда. - 2007. - 4 мамыр.
17. Қазақстан Республикасының Ұлттық Статистика Агенттігі //қолдану режимі :
18. Нурашева К. Аймақтық экономиканы басқарудағы жүйелік әдіс /К. Нурашева // Қазақстан қаржысы. - 2006. - №1. - б. 83-87.
19. Павлов К. Ресей аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі және дамыған елдер тәжірибесі / К. Павлов // Басқару теориясы және практикасының проблемалары. - 1999. - №5. - б. 47-50.
20. Қазақстан аймақтары, 2003 жыл / А. Смаилов ред.. - А. : ҚР статистика агенттігі, 2003. - 394 б.
21. Рой О. М. Мемлекеттік және муниципалдық басқару жүйесі /О. М. Рой. - М.: Дело, 2003. - 254 б.
22. Рустемов Н. Аймақтық басқарудың функциясы мен әдісі /Н. Рустемов
23. //Транзиттік экономика. - 2001. - №1. – б. 74-79.
24. Садлер Д. Жергілікті басқару органдарының жұмыс нәтижелілігін жоғарылату: Ұлыбритания тәжірибесі /Д. Садлер //Басқару теориясы мен практикасының проблемасы. - 2001. - №2. - - 82-86. б.
25. Сапаргали Ш. Аймақтық тұрақты даму моделдерін жасудың әлемдік тәжірибесі /Ш. Сапаргали // Транзиттік экономика. - 2005. - №5-6. - 24-30. б.
26. Қазақстанның жылдық статистикасы /Б. Т. Султанов ред. //Қазақстан Республикасының статистика Агенттігі : Алматы, 2006. - 488 б Уваров В. Н. ҚР мемлекеттік басқару теориясы / В. Н.Уваров. - Алматы: Заңгерлік әдеб., 2000. - 312 б.
27. Чагучиев М. Ч. Аймақтар, экономика және басқару /М. Ч. Чагучиев, М. М. Соколов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 271 б.
28. Шыныбекова Д. Аймақтардың жергілікті дамуының бюджеттік бағдарламасының дамуын қаржылық /Д. Шыныбекова //Қазақстан қаржысы. - 2002.- № 3. - 33-36 б.
29. Шүкеев Ө. Жас Алаш 1997 ж, 5 сәуір
30. Қазақстан аймақтары бойынша халықтың экономикалық белсендігі : стат. жинақ /Султанов Б. ред. - Алматы : ҚР статистика агенттігі, 2
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1 МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1 Мемлекеттік басқарудың мәні және
деңгейлері...............................................................
1.2 Мемлекеттік басқарудың функциялары мен
принциптері...........................................
2 ... ... ... ... ... ... ... түрлері-министрліктер,
агенттіктер: құрылымы және
қызметтері..................................................................
...............
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстан Президентінің «Қазақстан-2030»
Стратегиясында қазіргі заманғы мемлекеттік қызмет пен ... ... 1991 ... 16 ... Қазақстан Республикасының
мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, өз ... ... ... ... ... ... жаңа ... бастады. Сол уақыттан бері
15 жыл ішінде Қазақстан өз мемлекеттілігін ... ... ... көптеген халық-аралық ұйымдарға мүше болды, жүзден аса ... ... ... ... микродеңгейде тұрақтандырып нарықтық
механизмдерге көшіруде.
Нарықтық экономикасына өту экономикалық тұрақтыландыруды, мемлекеттің
тікелей әсерінсіз ... ... ... ... тереңдетуді, қаржы жүйесін тұрақты дамытуды және мемлекетпен
кәсіпорындардың ... ету ... ... ... үшін мемлекеттік
басқаруын және реттеуін талап етеді.
Сонымен қатар осы тақырыптың өзектілігінің негізі бұл ... ... ... үшін ... ... ... тиімділігін артттыру ең
негізгі мәселе болып, көпшілік тарапынан осы жағдайға көп көңіл аударумен
түсіндіріледі.
Мемлекеттік басқарудың тиімді ... құру ... ... ... ... бұлжымай орындалуы жағдайында мемлекеттік
биліктің түрлі деңгейлері ... ... ... ... ... ... ажыратуды қамтамасыз ететін заңдарды одан әрі
жетілдіріп, сонымен бірге жергілікті ... ... ... ... үшін ... тұрғызу басты мақсат.
Курстық жұмыстың мақсаты – мемлекеттік ... ... ... Республикасының әлеуметтік-экономикалық мәселелерін
шешудегі ролін анықтау.
Елімізде нарықтық ... ... ... ... ... әсер етті. Әсіресе, мемлекеттік ... ... ... ... ... ... процесінің басталуы уақыт талабына сай екенін өмір көрсетіп ... да ... ... ... ... ету ... ... аймақтарына біртіндеп өкілеттіктерді беру ... ... ... ... ... ... ... мүддесінің
толығымен сақталуының негізгі жолдары іздестірілуде.[1]
Мемлекеттік басқарудың тиімді болуы үшін оның барлық функцияларын
басқару деңгейлері ... ... бөлу тек қана ... талап етіп қоймай,
сонымен бірге, ел мүддесіне залал келтіретіндей қателіктер жіберіп алмау
үшін ... ... ... ... кейбір елдерде болған
кемшіліктерде болдырмау, бюджет жүйесіне өзгерістер енгізу, өкілеттіктерді
айқын ажырату, салықтарды ... ... ... дұрыс шешу, ең
маңыздысы мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ететін мәселе.
Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандырудың түпкі мақсаты экономика мен
қоғамның дамуын көздейтіні әлем ... ... ... ... ... билік орындары орынсыз өсіп, аудандық және селолық
деңгейдегі билік орындары ... бара ... Ал ... ... ... ең күшті буындары қала, аудан мен село болып
табылады.
1. ... ... ... ... Мемлекеттік басқарудың мәні және деңгейлері
Басқарудың қандай түрі болмасын қоғамның пайда болған кезінен ... ... ... сайын, басқару түсінігі және оған деген қажеттілік өсе
бастайды. Әлеуметтік басқару саласының елге ... ... В.Г. ... қоғамның қалыптасуымен бірге, басқару факторының екі типі
пайда ... ... және ... ... Осы екі ... ... әсер етуші басқару механизмдері болып табылады. Адамдарға
бейболмыс, оның ... ... ... ... ... кезде, стихиялық регуляторлар жұмыс істейді. Мысалы, нарықтық
қатынастардың даму заңдылықтары, бір біріне ... ... ... ... орын алған кезінде, сатып алумен сату ж.т.б.
Осындай заңдылықтардың негізінде, ... ... және ... ... күш ... ... құн заңы ... Және керісінше осы
заңдылықтарды біле бастап, басқару қоғамдық өмірді құрудың жаңа ... ... ... ... өсудің тенденциялары және қоғамдық
өмірдің басқа да салалары есептеледі. ... ... ... ... әлеуметтік сала ретінде біз, бастамасын, адам ақыл-ойын және
мүддесін байланыстырамыз.
Әлеуметтік басқару ... ... ... ... субьектісімен, обьектісімен және өзін көрсету формаларымен
сипатталады. Өзінің спецификасы бойынша, басқару кадрларының ... ... сүру ... ал санасын басқару мақсаттылығы болып, табылады.
Адамдардың коллективтік және бірігіп іс-әрекет ететін жерде, басқару
орын алады. Басқарудың кең сипаты ... ... ... қойылған
мақсаттарды шешуде, координациялау қажеттіліктерінен туындайды. Басқару
қоғамның бірігу сатысына және денгейіне ... ... ... ... өте қажет ... ... ... ... еңбекті функционалдаудың негізгі шарты басқару болып табылады,
бұл тәртібті орнатумен, ұймдастырумен, жұмысшылар ... ... ... ... ... функциясын анықтаумен, бәріне ортақ мақсатты
анықтаумен байланысты.[2]
Басқарудың ... түрі және мәні ... ... ... ... ... Тарихи кезеңдерде көптеген өзгерістерге
ұшырады: ... ... ... бастап, салт-дәстүр, ұрпақтан-
ұрпаққа берілетін, алғашқы ... ... ... ... ... қоғамдық процесстерді саналық басқаруға дейін. Өзінің жетілуінің
әр сатысында қоғамның өзі мақсатын, принциптерін, ... ... ... ... мәні ... ... құрылым және
қоғамда бар болған экономиклық қатынастар ықпалымен құрылған.
Қазіргі кезеңде адам цивилизациясын ... ... ... оның ... ... ... өздерінің
қажеттіліктерімен, мақсаттарымен, мүдделерімен ... ... ... ... ... ... және әр адамның өмір сүру
деңгейіне әсер етеді. Басқа жағынан, басқарудың өзі өзара ... ... ... жасайтын күрделі жүйені және басқару жүйесінің қоғаммен жан-
жақты өзара байланысын көрсетеді. ... ... біз, ... және ... ... өте жауапты және күрделі сала
екендігін түсінеміз.
Оқу әдебиеттерімен басқару ғылымында ... мәні ... ... ... ... Бұл ... ... негізгі белгісі көрсетілген-
бұл қоғамдық қатынастарға және адамдардың санасымен жүріс-тұрысына ... ету. Кең ... ... ... ... ... ... субьект
кез-келген обьектке әсер ету жолымен, оған өзгерістер еңгізуге, жетілу
жолдарын көрсетуге тырысады. ... ... егер де әсер ... ... ... яғни белгілі-бір мақсаттарға жету үшін обьектке ықпал ететін күш
жоқ болса, онда басқарудың өзіде жоқ ... ... ... ... ... ... ... қойатын талаптары жоғары, професионалды дайындықты талап
етеді. Тиімді басқару үшін, қоғамды ғылыми басқару және мемлекеттік басқару
салаларында өте ... ... ... ... Сонымен қатар, егер де білімді
басқару тәжірибесінде қолданылмаса, оны ... ... ... мен
өнеріне аудармаса, онда білімнің қажеті керек жоқ. Басқа сөзбен, ... ... ... ... бір ... ұмытылған, шешімдерді
жасаумен қабылдаумен, оларды ... ... ... ... бақылаумен, қорытындылаумен байланысты күрделі сала.
Қоғамдық процестерді басқарудағы мақсаттылық, ... ... ... ... арнайы әдебиеттерде “жұмыстың мақсаты” деген
термин қолданылады, бұл тәжірибелік мақсаттарға ... ... ... ... ... ... ... оған жету жолдарын, тағы
да, тәжірибелік бағытты, яғни мақсатқа шынайы ... ... ... ... ... ... ... мәні бар, ... мәні бар. Бұл ... ... ... өмірді
ұйымдастырудағы, адамдардың бірігіп (коллективтік) іс-әрекет жасауын
ұйымдастырудағы ... ... ... ... қарастырады. “Ұйымдастыру”
түсінігі органикалық “басқару” түсінігімен тығыз байланысты, одан басқа ол,
басқарудың мәнін ... ... ... ... процессіндегі
қойылған мақсаттарға жету үшін, адамдардың әрекеттерін және ... ... ... ... ... ... Ұйымдастыру бүткіл басқару жұмысын қамтиды, кең саланы қамтиды-
кәсіпорын (ұйымдар) жұмысынан бастап, басқарушы және ... ... ... ... ... ... ... қамтиды. Басқаша
айтқанда, ұйымдастыру- басқарудың құрамын көрсетіп қана ... ... ... ... құралы, ядросы, мәні болып ... ... ... ... ... ... ... жетудің жолдарымен сапасына ықпалы тиеді.
Басқару (басқару әсері) әсерлету күшімен иемденеді. ... ... ... және әлеуметтік-технологиялық
нормативтер адамның ... ... ... ... ... ... ... істейді.
Басқаруда әлеуметтік институт ретінде, ұйымшылдық-құрылымдық
(әкімшілік) жүйесі бар. Тарихи ... ... бір ... ... ... ... тудыратын саналық басқару, арнайы құрылатын
қоғамдық институттар- басқару субьектілері арқылы ... ... ... басқару функцияларын атқаратын мемлекеттік органдар және тағы басқа
ұйымдар ... ... ... ... ... әлеуметтік басқару
жүйесін және оның әртүрлі сатыларын келісімді функционалаумен ... ... және ... ... ... ұймдардың
коолективтарында моральді-психикалық климат орнату ж.т.б. жатқызуға ... ... ... құру мен ... ... (линиялық, функциялық, біріккен линия-функциялық) негізінде
жасалады.
Әкімшілік жүйе өзіне келесі өзара байланысты сипаттамаларды ... ... ... ... ... бұл ... адамдар бірікен
(коллективтік) жұмысты жүзеге асырады; ә) функционалдық бұл, коллективтің
тәжірибелік жұмысын және басқарудың динамикалық процессін ... ... ... ... оның ... және құрылымдық жақтары бір-
бірінен ажыратпас және ... ... ... және ... біріккен коллективтік әрекетінің бірлескен қорытынды нәтижесіне
ықпал етеді немесе әсерін тигізеді. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... ... негізгі
мақсаттарының ішіне кіреді.
Басқару әлеуметтік және қоғамдық қатынастарды реттейтін маңызды ... ... ... өзін ... болып көрсетеді. Арнайы әдебиеттерде
басқару әртүрлі негізде әртүрлі типтерге бөлінеді (қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... обьектісіне
байланысты ж.т.б.). Көптеген авторлар классификация түрлері негізінде
басқару субьектісінің құрылымдық ... ... ... ... Бұл
жағдайда бөлінетіндер: мемлекеттік басқару (кең мағынада мемлекет басқару
субьектісі ... ... ... ... ... қоғамдық,
мемлекеттік емес органдар), менеджмент (шаруашылық микроденгейдегі басқару
субьектісі- басқарушы, кәсіпорын менеджері, фирмалар ж.т.б.). Қазіргі ... оқу пәні ... ... ... табылады, ал басқалары
мемлекеттік басқарумен қандай мөлшерде ... бар ... ... мөлшерде
қарастырылады.
Басқару ықпалына экономикада, әлеуметтік сала да, ... ... да ... ... ... ... ... адамның
спецификалық саласы ретінде, қоғамның қандай саласында жүзеге асатынына
байланысты, басқару өзінің ... ... ие ... ... ... әлеуметтік басқарудың салаларын қарастырайық.
Экономиканы басқару-әлеуметтік басқарудың негізгі түрлерінің бірі.
Мемлекетті басқарудағы құқықты ... ... заң ... ... нормативті негіз, басқару заң қатынастары, заңды міндеттемелерді ... ... іске ... ... және ... ... бірлігінен мемлекеттік аппарат жүйесінің қызметін құрайды.
Басқару практикасында екі негізгі басқару қызметін ... ... 1) ... ... 2) ... ... ... толықтыра отырып, жалпы әлеуметтік жүйенің қызметін басқаратын
құрамды бөліктер болады. Мемлекеттік және ... ... ... ... принциптері бойынша, яғни іскерлігімен, нақты
мақсатты және нысаналы, ... ... ... және мазмұнынан
құрылады. Негіз болып құрылатын ҚР-ның конституциялық принциптері болып,
қоғамдық келісімділік, саяси тұрақтылық, ... ... ... ... даму, қазақстандық патриотизм, үкімет ... ... ... әдістермен шешілуі, сонымен қоса республикалық
референдумда ... ... (2.п 1 ... ... ... бәрі ҚР-ң ... және ... басқару фундаменталды
негізін анықтайды.
Сонымен қатар мемлекеттік және қоғамдық басқару ... ... ... басқару мемлекеттік аппараттың басқару ... ... ... тұр. Мемлекеттік басқарудың мазмұны үкіметтің қоғам
алдындағы және әлеуметтік рөлінен ... Тек ... ... өмірдегі
экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалардың, әлеуметтік жалпы
комплекстерінің ... ... орын ... ... ... аймақта, саяси құрылыста салаларды басқаруын қамтамасыз етеді.
Азаматтардың қоғамдық ұйымдардың ішінде ... ұйым ... ... Мемлекеттік басқару қоғамдық басқаруда стержіні болып табылады.
Қоғамдық ... ... ... ол ... емес ... іскерлікке бағытталған. Ұйымның ішіндегі ... ... ... ... ... ... Азаматтардың
қоғамдық ұйымдары басқаруда өзінің мақсаттарына жету үшін арнайы әдістерді
қолданып, мемлекеттік емес өзі ... жүйе ... ... ... ... ... және ... құқықты емес азаматардың іс-
әрекеттеріне әсер ету. Басқаша айтқанда ... өз ... ... ... емес ... те ... ... бұндай ұйымдардың
құқықтық нормалары сол жұмыс жасалып жатқан аймағында нормативті актілермен
реттеледі. Бұл жағдайда қоғамды ұйым заңды ... ... ... ... ... нормативті актілермен (уставпен)
анықталады. Бекітілген ... ... осы ... белгілі
қоғамдық қатынастарға түсуге мүмкіндік береді. Қоғамдық ұйымдар ... ... үшін ... ... ... ... туындайды.
Қоғамдық ұйымдар құқық алуымен бірге өзіне басқару органдар ... ... ... ... ... ҚР-да территориялық
бастамалардан қарағанда республикалық, жергілікті және регионды қоғамдық
ұйымдар ... ... ... ... ... обылыстарында жартысынан көп орналасқан құрылымды бөлімдер
(филиалдар, елшіліктер) жатады. ... ... ... ... ... аз ... құрылымды бөлімдер
(филиалдар, елшіліктер) жатады. Жергіліктіге бір обылыстың ішінде болатын
ұйымдар.
Үкімет пен қоғамдық ... ... бір ... бұл – ... ету. ... ұйымдар үкіметтен түскен жұмысты келісу арқылы істеуі
мүмкін, ... ... ... ... ... бола ... спортағы
республикалық органдардың жеке қоғамды спорт федерациялармен және ... ... ... ... және еңбектік қатынастардан ... ... ... ерекше тоқталып өткен жөн. 2000 жылғы
18желтоқсандағы ҚР-ң Заңында «ҚР-ы ... ... ... ... ... ... принциптері және жүйесі
бекітілген. Республикалық деңгейде әлеуметтік серіктестік республикалық үш
жақты комиссиясын (тұрақты орган әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... келеді.)
қамтамасыз етеді. Республикалық комиссияның мүшелері ... ... ... ... ... және республикалық жұмыс
беру бірлестіктерінің елшілерінен тұрады. Осыған ұқсас деңгейлері ... ... ... ... ... ... ... құрылады: елшіліктердің үлесімді болуы, жақтардың ... ... ... ... ... ... ... және жақтардың оны орындау еркіндігі; әлеуметтік серіктестіктердің
заңдарды, ... ... және ... ... елшіліктердің орындалмауынан шығатын жауапкершілігі.
Мемлекет пен қоғамдық ұйымдардың тағы бір қатынасы болып – ... және ... ... ... ... ... тіркеудің тәртібі
мен мерзімі заңды ... ... ... ... ... ... тәртіппен шешіледі.
Үкіметтің құқықты саяси концепциясында, ҚР-ң Президент жарлығымен 2002
жылғы 20 қыркүйектегі № 949 бекітілген Жарлығында, мемлекеттік өміріндегі
аса ... ... ... ... ... ... саяси партиялардың, мемелекеттік емес ұйымдардың, әртүрлі
әлеуметтік деңгейдегі азаматтардың, халық азаматтар ... ... ... ... ... бірігіп, тығыз байланыста ролі жоғары болады.
Сондықтан мемлекеттік басқару теориясында стратегиялық мақсаттары ... ... ... ... және қоғамдық басқаруларының бірігуін
және тығыз байланыста ... ... ... шешу.
Мемлекеттік басқарудың деңгейлері
Бұрын болған және қазір өмір сүріп жатқан мемлекеттер бір-бірінен
қатты ... Бұл ... ... ... көрініп, терең
принципиалдық (қағидалық) және терең принципиалдық емес ... ... да, ... ... ... білу керек.
Билік күшінің қайнар көзі және егемендігі (яғни, ... ... ... ... ... заманынан бастап мемлекеттер былай
бөлінеді:
а) монархиялық, тирандыққа айналаалатын;
б) аристократиялық, олигархиялыққа айналаалатын;
в) ... ... ... ... жоғарғы билік мұрагерлік монархтың қолында
болып, және ол монарх өз істеріне тек қана ... ... ... ... ... жиі ... діни иерархтардың қатысуымен және олардың берген
батасымен іске асырылатынымен сипатталады. Ал ... ... ... ... ... ... ең ... элитаның
қолдарында болуы керек деп саналады. Демократиялық қоғамда жоғарғы билік
халықтың қолында-яғни сол мемлекеттің ... ... ... ... әсіресе абсолютті монархиялық мемлекеттер тарихта
қалды; ал оның ... ... жері ... да, ... ... ... және демократиялық варианттары мен пропорцияларынан тұрады,
яғни олар конститутциялық монархиялық ... ... ... Ал ... мемлекеттерді бөлу қиынға түсуде, ... ... ... ... ... іс ... ... еткенң және билік етуі ... ... ... ... болғанын жиі кездестіресің. Демократиялық мемлекеттердің
болашағының және орындылығының мойындалуы ХХ ... тән, ... ... да, ... де»-деген сөздері АҚШ-тың
Конститутциясында-ақ 1787 жылы ... ... ... ... ... жәйт -ол жоғарғы
биліктің әр принципі(қағидасы) мемлекеттік басқарудың ... ... ... ... ие. ... ... кезінде- бұл
жалғыз монархтың билік етуі (жоғарыдан төмен). Аристократиялық принцип
биліктің белгілі түрде ... ... және ... ... ... басқаруды талап етеді(тарихи мысал ретінде: Посполитайдың
сөзі). Демократиялық принципінің мойындалуын мемлекеттік ... ... ... ... ... қарай құрылуын керек етеді – яғни
халықтан. Демократиялық мемлекеттің спецификасы (республика( (латыннан res
publіca – Рим ... ... ... ... ... ... ... Егер, адамдардың тең-құқықты екендігі принципінде
қайтпай тұратын болсақ, бұл ... ... ... және ... ... алатын тек қана ... ... ... ... ... ... яғни жалпымемлекеттік(немесе әдетте айтып
жүргеніміздей жоғарғы мемлекеттік) биліктің ... ... ... және президенттік деп ажыратады. Аралас
түрлері де болу мүмкін: жартылай президнттік ... және ... Бұл ... ...... ... ... (принципін)
мойындау және оның іс-жүзінде іске асуындағы арнайы механизімдері.
Парламенттік республикасында танымалды болып келетін заң шығарушышы
орган, және ол ... ... және ... есеп ... ... (Италия, ГФР). Парлементтік монархиясында да заң ... ... ... ... ... механизімі осындай
(Ұлыбритания, ... ... ... Дәл осы ... және тек осы жерде
премьер-министр қызметі бар болады.
Президенттік республикасында заң шығарушы орган да, және ... де ... ... ... және ... ... олар бір-бірін шектеуімен және қарамақарсылығымен өзара
байланысты (США, ... ... және ... ... Ресей мен Франция және т.б. мемлекеттерінің
президенттері ие, ... олар ... ... ... ... билік
органдарының функциялануы мен ... ... ... ... ... есеп беретін үкімет
бар болады.
Жалпы мемлекеттік биліктің билік ету ... ... және ... да ... ... мемлекеттік басқаруына
маңызды әсерін тигізеді. Бұл ... ... ... ... ... (миі(, сондықтан мемлекет (органдарының( жағдайы және
функциялануы оның ... ... ... ... келеді.
Мемлекеттердің іштеріндегі іске асып жатқан саяси режимдеріне қарай
ажыратылуы маңызды мәнге ие ...... ... іс жүзінде іске
асуының әдістері мен мазмұны. Мемлекеттің саяси режимі ең маңызды бөлігін
ашады: мемлекеттік ... адам ... мен ... ... ... шын ... ретінде саяси режим болып ... ... ... ... ... ... ... бұған тоталитарлы және автократиялық, авторитарлы
режимдер жатады; бұл ... ... ... ... билеушісімен
(император, король, дуче, вождь, ... ... және т.б.) іске ... ... ... сипатына тән.
Либералдық, бұл жерде мемлекеттік билік адамның құқығы мен еркіндігін
жүзеге ... үшін өз ... ... яғни ... ... ... ... орай бұл режим шындықтан гөрі жай саяси
лозунгке жақын болып қалады.
Демократиялық-құқықтық, оның мәні ... ... ... еркі ... ... тек ... процессуалды заңмен
шектелген болып табылады. Қазіргі таңда көптеген мемлекеттер дәл ... ... ... үшін ... ... тарихында мемлекеттік ұйым әр-түрліформаларға ие.
Белгілі бір мемлекеттің құрылымының мәнін және ... ... ... ... түрлері жайында нақты білімдер керек.
Бұл жағдайларда экономикалық ... ... үшін ... ... арта түседі.
Әлеуметтік саланы басқару (білім беру, денсаулық сақтау, ғылым,
мәдениет, ... ... ... ... ... бірегей кешенді құрайды. Бұл сала ... ... ... және ... ... тәрбиелеуінде, әлеуметтік-
мәдени және басқа да қызметтерінде көрінеді. Бұның барлығы әлеуметтік
салаларды ... ... ... ... және әлеуметтік тұрғыда
обьектілерді дамыту бойынша әр-түрлі ... мен ... ... түрлерін
қолдануы әсерін тигізеді.
Қоғам-экономикалық, саяси және әлеуметтік факторлардың бір-бірімен
қарым-қатынасқа түсетін күрделі ... ... ... ... ... ... ... сақталуын, дұрыстығын, ұйымдастырылуын
қамтамасыздандырып, маңызды әлеуметтік ... ... ... ... мен ... әлеуметтік институты ретінде маңызды
белгілерін қарастырдым: а) басқару қоғамға керек функция болып ... ... ие және ... ... ... ... ... жерінде
орын алады; б) басқару адамдардың басқарушылық шешімдерді қабылдау мен іс
жүзінде ... ... ... ... ... ... ... в)
басқарушылық әсер тигізу басқырудың өзегі болып табылып, қоғамдық жүйесіне
және оның құрамдық ... ... ... құлқыларына жан-жақты
әсерін тигізеді; ұйымдастырушылық пен ... ... ие; г) ... ету ... ... ... және ... басқарушылық әсерін, адамдардың мінез-құлқыларын іске ... ... ... д) ... ... ... және оның ... ұжымдарының (ассоциацялар) құрылуын мен функциялдануын
қамтамасыздандыратын басқарудың ... ... ... болуы.
Әлеуметтік басқарудың маңызды белгілерін есепке ала отырып келесі
анықтамаларды қалыптастыруға болады:жаңа берілген жағдайына ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
жүйенің және оның құрама бөліктеріне,адамдар ұжымдарына (ассоциациялар)
әсер ететін және сол үшін ... ... ... ... (басқару
субъекті) билік етуі мен ұйымдастырып реттеуі басқару болып табылады.
Мемлекеттік басқаруының негізгі белгілері. ... ... ... және ... ... мемлекеттік басқарудың
бағытталған жүйесіне ерекше тән. Бұл мемлекеттің әлеуметтік ... ... ... ... бір ... ... халықты
қамтитын, қоғамдағы саяси биліктің жан-жақты ұйымдастыруымен байланысты
көрінеді. Әлеуметтік басқарудың еш бір ... ... ... ... басқаруды толық түсіну үшін оның ... ... ... Ал ... ... ... мен
спецификалық ерекшеліктерін ашу үшін – оның ... ... ... ерешеліктерін көрсетуін білдіреді.
Мемлекеттік басқарудың әлеуметтік-саяси табиғаты оның бірнеше
мағыналық ерекшеліктерінде ... ... бұл ... ... ... ету күші ... ... Кез-келген билік басқару арқылы
байқалады (еңбек ету ұжымдарында, қоғамдық бірлестіктерінде, және ... ... – бұл ... ішіндегі басқарудың ерекше ... ... ... және ... да ресурстарымен
иемденіп, мемлекет әлеуметтік жүйе үрдісін басқарғанда, керек ... ... ... ... ... бар.
Мемлекеттік басқарудың мақсаттық сипаты бар және ... ... ... ... ... мақсаты Коституцияның,
заңдардың,мемлекет Президентінің жарлықтарын және басқа да нормативті-
құқықтық актілердің күнделікті орындалуынан және ... ... ... ... ... ... нақты мақсаттылығы олардың жарлық
құжаттарында немесе заң актілерінде ... ... ... ... ... жүйесінің көмегімен басқарады. Ол
органдар өздерінің құрылымдары ... ... ... ... ал ... мемлекеттің механизмі деп атауы сирек кездеспейді (мемлекеттік
биліктің материалдық көрінісі). ... ... заң ... ... және сот, және ... дұрыс функционалдауын және әр-
түрлі қауіп қатерден сақтануын қамтамасыздандыратын мемлекеттің басқа да
органдары жатады.
Мемлекеттік ... ... ... ... көрсетіп, барлық
салаларының ... ... ... ... ... (қызметтерінің) күнделікті орындалу ... ... ... арнайы аппарат ... ... ... ... ... шешілуі, осы органдардың
қызметінің мазмұнын анықтайды. Мемлекеттік басқару арқылы мемлекеттің ішкі
және ... ... ... іске асады. Мемлекеттің бұл қызметі
көпобразды болып табылып, басқарушылық функциясының үлкен масштабымен ... ... ... ... және ... құрылысын дамытуында жайлы сөз айтылып отыр.
Мемлекеттік органдар жүйесінің ішінде мәжбүр ... ... ... ... Ол ... әскериленген (армия, полиция, ұлттық гвардия, және
т.б.) және ... ... ... мекемелер (сот, түрме, еңбекпен түзеу
мекемелері, және т.б.) құрылымдарын қамтиды. Еркіндіктен, мүліктерден ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Қазіргі заман қоғамында мемлекет әлеуметтік қарсылықтарды, қоғамның әр
мүшесінің қоғамдық және өзіндік мүддесін қорғауында. Демократиялық қоғамда
мемлекеттік басқару ... ... ... (заң ... атқарушы,
сот) бөлінуінде негізделген. Басқаша айтқанда қазіргі заман қоғамында
(әлеуметтік арбитраж( ... және ... ... ... бір
функционалдық белгілеріне айналуда.
Мемлекеттік басқаруына тікелей әлеуметтік ... ... ... ... ... мемлекеттпен тұрақты-құқықтық байланыстары
жайында айтылып отыр. Азаматтықтың ... ... ... ... ... ... ... байланыстары орнатылады. 2,3
1.2 Мемлекеттік басқарудың функциялары мен принциптері
Мемлекеттік ... ... ... көруге болады, яғни жеке және
қоғамдық өмірді жетілдіру барысында көре аламыз. Мемлекеттің ... ... ... функциаларымен сипатталады. «Функция» латын сөзінен
шыққан functio-міндет қызмет айналасы деген мағынаны білдіреді. ... ... ... өз ... қоғамға кұйады. Бұл жерде мәселе
тікелей мемлекеттің қоғамдық қатынастары туралы жүріп жатыр, ... ... ... ... ол ... мағынасын жоғалтады, ал
оның қоғамдық қасиеті ... осы ... ... ... қоғамдық функцияларының анализі бізге мемлекеттің ... ... ... ... ... ... бірнеше түрлерін
бөліп, көрсетуге болады. Бәрінен бұрын мемлекетің қоғамын сақтау ... ... Оны ... функция депте атауға болады, өйткені кез-
келген саясаттың түб-негізі обьективті мағынада қоғамды ... және ... ... ету. ... осы себептерденде пайда болды, қоғамдағы
қарама-қайшылықтарды шешіп, бәрін орталықтандыру.
Бірақ күні бүгінге дейін кейбір саясат күштері ... жеке ... ... ... ... ... деп ... Сол себептен бұл
адамдар билікке келгеннее бастап, күшті қоғамдық рөлге қарап жібереді және
өз оппоненттерін басып тастауға ... ... ... ... ... ... жасап, өз ... ... ... ... ... ... ... өз пайдасына бұрып
алады. Міне осындай оқиғалар ... кері ... ... оның ... ... ... ... біздің ғасырымыздың бірінші жартысында көп мемлекеттер
дәл ... ... ... және әр ... ол сол ... ішіндегі әр түрлі ағымдармен ... ... ... ... арасындағы жанжалдарды бір шешімге
келтіреді. Мемлекет қоғамның нәтижесі ... ... ... ... пайдасымен ойларын, басқалармен санаспай, қорғап жүзеге асыра
алмайды. Мемлекетті қоғамның бір жағы екінші жаққа ... ... ... мемлекетті амалсыз әлсіздендіреді және мемлекет пен ... ... ... ... ... оны ... ... Жүзілік тәжірибе
бойынша, қоғамның ең жақсы кездері, мемлекет ішінде бейбіт ... ... ... болған кезде ғана болады. Егер мемлекет
қоғамды осындай өмірмен ... ете ... және ... ... да ... арасындағы қарама-қайшылықтарға, қоғамдағы тыныштықты бұзуға,
этникалық немесе ... ... ... жол берсе, онда ол
мемлекеттің өзінің бірінші ... ... яғни өз ... ... ... өтей ... Бұндай жағдайда мемлекеттік
басқару туралы айту қиын. Әлеуметтік және мемлекеттің территориясындағы әр
адамның немесе жеке тұлғаның құқықтары ... ... ету ... ... деп ... ... осы елдердің күнделікті тәжірибесі бекітілген заң мен адамның
бас-бостандығы және құқықтарының шын өмірде ... ... ... дистанциямен айырмашылық бар екендігін көрсетеді. Күні ... ... ... ... ... ... оның өміріне қауіп төнеді.
Қылмыстық топтар глобалдық проблемаға айналып кетті. ... ... мен ... ... ... ... қайтарусыз
қалады.
Мемлекеттің әлеуметтік функциясы қарастырылған кезде, оның ... ... ... ... ... Бірақ, ол одан
әлде қайда кең және күрделі: адамдарды жетілдіру мен ... ... ... түрлігі туралы айтылады, жаңа ұрпақтың туылғанынан
бастап, оларды тәрбиелеу мен оқыту және ата-бабаларын есте ... ... ... ... ... ... творчесталық өсуін жаңғарту;
және олардың өнері мен мүмкіндіктерін қолдану; әлеуметтік шындық және ... ... ... ... ... ... бостандығы қандай кең
болмасын, әрқашан оны мемлекетпен байланыстырып, тұратын жіп ... ... ол ... тұрақтылықпен сенімділік береді, адамды өз-өзіне
сенімді мемлекет азаматына айналдырады.
Қазіргі ... ... ... құқықтан тұратын өзінің
экономикалық функциясын төмендетпей керісінше көтермелейді.
Мемлекеттің тағы бір айта ... ... ол ... ... өз еліндегі халықтардың тарихи тірлігін халықаралық
қоғамдастықтың кқлемінде сақтап ... Адам өз ... ... ... қарым-қатынаста пайда болады. Бірақ кейде, ғасырлар бойы ұлттық
ойлармен, халықтар тағдырын ... ... ... ... ... ... ... ұлттық идеялар,
рухани құндылықтар жойылып, бір тәсілмен батыстандыру болып жатыр, оның
барлығы бір адамдардың қолында және ... арам ... ... ... ... ... ... құрылымын ұйымдастырушы
мемлекеттік басқарудың құрылымдық-функционалдық принциптерінің арасынан
келесілерді атауға ... ... ... ... қызметтерді тіркеу және
диффересациялау мемлекеттік биліктің және жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... Бір органның құзіреттерінің шеңьеріндегі бір реттік басқарушылық
қызметтерінің ... ішкі ... ... ... ... ... ... шеңберіндегі басқа органдарының басқарушылық
қызметтерімен сайысымдылығы.
3.Шоғырландыру-белгілі органға тиісті басқарушылық қызметтерді жүктеу
және қажетті ресурстардың берілуі. Шоғырландыру ... ... ... ... ... ... ... кеңінен бағыттауға болады.
4.Комбинациялау-яғни әр-түрлі басқарушылық қызметтердің
қосарланушылық және параллелизмдігін ... үшін ... ... және ... ... ... жүйесінің
сол немесе басқа компоненттерінің басқарушылық қызметтерінің басқарушылық
қажеттіліктеріне сәйкес болу ... ... ... ... ең ... басқарылатын обьектілердің
нақтылы қажеттіліктеріне, ... ... ... ... ... құрылымының құрылысына қатысты
мемлекеттік басқарудың ... ... ... ... ... ... ... келісімдігін және
бүтіндігін қамтамасыз етуші мемлекеттік билік жүйесінің біртұтастығы.
2.Аймақтарға, өндіріс және ... ... ... ... ... ... ұйымдық құрылымдарының байланыстығын
болдырушы аймақтық-салалық принципі.2,3
3.Мемлекеттік ... ... ... ... ... билік органдарының түрлі деңгейлік ұйымдық өзара әрекестіктерін
көрсететін ұйымдық байланыстардың әр алуандығы.
4.Жергілікті ... ... және ... ... ... реттілігінен және ұйымдық құрылыс ерекшеліктерінен туындайтын
алқастықтың және дара ... ... ... ... ... ... өзара
әрекеттердің және бағыныштылықтардың көлемін және мазмұнын ашушы ... ... ... ұйымдастырушы және кең қолданыс
тапқан құрылымдық-іс жүргізу ... ... ... ... билік органдарының және өзін-өзі басқару органдарының
қызметтеріне және ұйымына басқарушылық ... ... ... және ... ... қызметтінің және оның ... үшін ... ... және ... басқарушылық қызметке ынталандыру.
Мемлекеттік басқару субьектісінің ұйымдастырылуы және қызмет етуі
неғұрлым осы ... ... ... ... ... болса
соғұрлым мемлекеттік басқарудың нәтижелігі арта түседі.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
2.1 Қазақстан Республикасындағы басқарудың билік түрлері-министрліктер,
агенттіктер: ... және ... ... ... ... және басқару
тәжірибесін рационализациалаумен дамыту теориясында методологиялық негізде
жасалған, мемлекеттік басқарудың қазіргі концепциялары аса ... ... Бұл ... ... ... ... және ... құбылыстарды тездетуге арналған, мемлекеттік аппараттың
тәжірибелік ... ... жаңа ... ... Ел Президентінің
Қазақстан халқына ... ... ... ... ... ... ретінде жазылған. Осыған байланысты
мемлекеттік басқарудың мемлекеттік қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... құрылым себептерін
және мемлекеттік аппаратты функциялау, принциптердің құрылуын функцияларын,
тәсілдерімен мемлекеттік басқару формаларын дәл осыдан ... ... ... ... ... ... салааралық
координацияны басқаруды заң шығарушылармен қарастырылған шектеуге жүзеге
асыратын Республиканың атқарушы ... ... ... яғни өз құзіреті
шегінде атқаруға, ... ... және ... ... ... ... Премьер-министрінің ұсынысы бойынша
Республика ... ... ... ... ... және ... ... үкіметінің құзіретіне жатпайтын сұрақтар
бойынша қз құзіреті шегінде шешім қабылдауға өкілетті.
Министрлікке негізгі ... ... ... ... бекітілген
министрлік жайындағы ереже табылады. Министрлік өз ... ... ... және ... да заң ... ... ... сақтау үшін жүзеге асырады. Сонымен қатар берілген
министрліктің қызметсаласына қатысты ... ... ... ... ... ... ... бар заңды тұлға: елтаңбалы
мөр, белгіленген үлгілі ... ... ... ... ... ... ... өзінің
қызметсаласына сай әркелкі болады.
Барлық министрлікке тән келесідей қызмет түрлерән ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу мен
жүзеге асыру; реттеліп саладағы ... ... ... ... да ... актілерін орындауын бақылау; экономикалық өсуге,
сонымен қатар реттелетін саланың дамуына, егер де ол ... ... ... ... ... ... ... басқарады.
Министрдің бірнеше орынбасарлары болады, яғни ... оның ... ... ... ... ... ... Вице-министрді
министр тағайындайды.
Министрліктің құрылымы сәйкес министрмен бекітіледі. Министрліктің
құрылымдық бөлімшелері болып ведомстволар, ... және ... Осы ... ... ... ... одан ... болып табылады. Олар өз ... ... ал ... бөлінеді. Құрылымдық бөлімшелерге жатудың негізгі критерийі
болып оның функционалдық ... ... - ... ... ... ... ең ірі ... Ол өз құрамына бірнеше ішкі салаларды алатын бір немесе екі ... ... ... ... ... ... министр
тағайындайтын және босататын директор ... ... ... ... заңды тұлға мәртебесінің болуы, ал
департаментте ондай мәртебе жоқ. ... ... ... саны 50-60 адамнан аспайды.
Департамент тәртіп бойынша өз алдына басқармаларға бөлінеді.
Басқарма - департамент құрамына ... және ... ... ... ... сала ... реттеу бойынша қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... ұсынуы
бойынша министр тағайындайтын басшы атқарады. Басқарма саны тәртіп бойынша
20-25 адамнан тұрады.
Басқарма өз ... ... ... ... сала ... белгілі бір бөліктерін реттеумен айналысады. 4,5
Кей жағдайларда департамент министрдің меншігіне және оған жүктелген
тапсырмалар көлеміне ... ... ... ... ... ... ... нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету және
энергетика, индустрия және ... ... ... ... Ол төрт бөлімнен тұрады.
1) нормативтік құқықтық құжаттарды ... және ... ... ... халықаралық ғылыми-техникалық бағдарлама және қор бөлімі;
4) Халықаралық ынтымақтастық бөлімі.
Қазіргі таңда Қазақстан ... 1999 ... 22 ... ... ... "Қазақстан Республикасы Үкіметінің
құрылымы туралы" деген Жарлығына сәйкес 14 министрлік бар.
1) ... ... ... ... ... ... ... министрлігі.
3) ҚР-ның ішкі істер министрлігі.
4) ҚР-ның мемлекеттік кіріс министрлігі.
5) ҚР-ның қаржы министрлігі.
6) ҚР-ның ... ... ... ... ... және қоғамдық келісім министрлігі.
8) ҚР-ның ауыл шаруашылық министрлігі.
9) ҚР-ның еңбек және ... ... ... ... ... ... ... және сауда министрлігі.
11) ҚР-ның табиғи ресурстар және ... ... ... ҚР-ның экономика министрлігі.
13) ҚР-ның білім және ғылым министрлігі.
14) ҚР-ның көлік және коммуникация министрлігі.
Жалпылап айтсақ, ... ... ... бір ... ... құралы т.б. Олардың құрылымы өкілеттілікті жоғарғы
деңгейден төменгіге бөлу жүйесіне сәйкес ... ... ... ... ... ... көмектеседі.
Егер әрбір бөлімшенің өзінің айқын белгілі бір ... ... онда ... алдына қойылған мәселелерді жақсылап ... ... ... ... мамандану қанша нақты болса,
қызметкерлер өз ... ... ... түрде орындайды. Егер де
министрліктердің атқарып жатқан мемлекеттік басқаруларын көтеру тиімділігі
туралы айтатын ... ... ... ... ... сөз қозғамау дұрыс болмас деп ойлаймын.
Егемендігімізді алған кезде Қазақстанда 43 министрлік болған болатын.
Нәтижесінде, бүгінгімізге дейін ... ... ... ... қысқартуға бағытталды. Реформалар бір-біріне қызмет сферасы
ұқсас министрліктерді қосу ... ... ... ... арқылы жүргізіледі.
Әйтсе де бұл реформалар ... ... ... ... ... ... ... мирас қалған пайдасыз аппаратты
қысқарту нәтижесінде ... ... ... ... ... азайды. Екіншіден,
әр саланы басқаруда болған бюрократиялық машина жәймендеп әлсіреді.
Қазақстан ... ... ... ... кірмейтін
орталық атқарушы органдар болып ... ... ... ... комитеттер мен министрліктер базасында құрылып
отырды. Агенттіктердің ... ... ... оның ... ... ... болып табылады және ең ірі бөлімі — департамент, одан
кіші бөлімі — басқарма болып келеді. ... ... ... ... ... ... болып келеді. Агенттіктер мен
министрліктердің қаншалыкды ұқсастығана ... ... бір ... бар. Ол ... мәні ... егер министрліктер тікелей
премьер-министрге тәуелді болса, агенттіктер Үкімет құрамына кірмейді, яғни
премьер-министрге ... ... ... ... ... қарағанда жоғарғы дәрежесін емес, олардың шешетін
мәселелерінің маңыздылығын және приоритеттілігін ... 1999 ... ... қабылданған Қазақстан Республикасы Президентінің №І6 "Қазақстан
Республикасы Үкіметінің құрамы ... ... ... және оған ... 13 мамырда, 1999 жылғы 3 наурызда енгізілген түзетулерді ескере
отырып осы күнге ... ... ... ... ... ... төтенше жағдайлар Агенттігі.
2.Қазақстан Республикасының статистика Агенттігі.
3.Қазақстан Республикасының миграция және ... ... ... ... құпияларды қорғау
Агенттігі.
5.Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау істері Агенттігі.
6.Қазақстан Республикасының туризм және спорт Агенттігі.
7.Қазақстан Республикасының жер ... ... ... ... ... ... ... Агенттігі.
9.Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу,
бәсекелестікті қорғау және кіші ... ... ... ... ... Агенттігі.
11.Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу Агенттігі.
Қазіргі кезеңде елдерде мемлекеттік механизмнің ... мен ... ... ... ... ... үш тармаққа бөліну принципі
атқаруда. Қазақстан ... да, ... ... сәйкес
билік атқарымдық, заң шығарушылық, сот билігі болып үшке ... ... ... әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы, өзара іс-қимыл
жасау принципіне ... ... ... ... ... ... тікелей мемлекеттік басқарумен атқарымдық ... ... Ал заң ... және сот ... ... осы ... басқарудың нәтижелі түрде жүзеге асырылуын қамтамасыз ете
отырып, мемлекеттік басқарудың ұйымдық ... ... ... ... ... мемлекетіміздің қазіргі тарихи ... ең ... ... ... ... ... екен.
Сондықтан да олар мемлекет басшысына тікелей тәуелді болып келеді.
Қорытынды
Қазақстан ... ... ... ... ... маңызға ие. Сондықтан оны зерттеу және саралау аса ... ... ... реттеу мемлекеттің құқықтық нормаларды шығару әрекеті
(уәкілетті органдардың). Осылар ... адам ... ... ... ... орындалуын қамтамасыз етеді. Бұлар мемлекеттік
аппарат пен қоғам мүмкіншілігімен ... ... ... ... ... ... күші – ... талабы. Соған қатысты олар
әлеуметтік шартталған, ... ... ... ... және де ... түрде қолданыс табу керек.
Қорытындылай келе, мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру үшін оған
заңдар мен өзге де ... ... ... ету ... ... билік пен заң шығарушы биліктің рөлі зор. Ал оның орындалуын
қадағалайтын, бақылайтын (дұрыс және ... ... сот ... ... үш ... ... бір-бірімен байланысының арқасында
мемлекеттік басқаруды құқықтық ... ... асыз ... ... ... Республикасы Президентінің де ықпалы күшті.
Оның мемлекеттік басқарудағы құқықтық реттеудің жарғылары мен ... да ... мен ... ... ... ... рөлі ... реттеудің маңызды қызметі мен мақсаты болып ... ... ... ... ... жиынтығын топтастыру
саналады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Қазақстан ... ... ... ... ... ... 1993 ж. 8 ... №2572-XII заңы// ЮРИСТ ... : ... жүйе / ... аймақтық орталық. - Өскемен
: Юринфо, 2007.
2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жергілікті басқару : Қазақстан
Респ. 2001 ж. 23 қаңт. Заңы №148 ... ... ... : ... / ... ... орталық. - Өскемен : Юринфо, 2007.
3. Айтаханов Е. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... / Е. Айтаханов // Вестник, Әль-Фараби
ат.КазГУ. Сер. экон. - 2002. - №2(30). - б. 12-15.
4. Алдияров С. ... ... ... ... және ... ... бағалау әдісі /С. Алдияров, К.
Кабдуалиева, Л. Елеусиз // Транзиттік ... - 2006. - №1. - б. ... ... Я., ... н., Есқалиев м., т.б. Экономикалық теория
негіздері. Оқулық. ... 1998 ... А. Г. ... ... басқару негіздері : оқу құралы/ А.
Г Воронин, В. А.Лапин, А. Н. Широков. - М. : Дело, 1998. - 128 ... ... ... сан бойынша - 2005 : жыл сайынғы стат. жинақ - Өскемен
: ШҚО статистика басқармасы, 2005. - 150 ... ... К. ... ... ... ... / К. ... -
Алматы : Экономика, 1998. - 148 б.
3. Шығыс ... сан ... ... ... - ... : ... ... Агенттігі, 2006. - 136 б.
4. Гаврилов А. И. Аймақтық экономика және басқару: ... оқу ... / А. И. ... - М. : ... - ... 2002. - 239 б.
5. Гамарник Г. Облыс экономикасын басқару жүйесін жетілдіру /Г. Гамарник,
Н.Сердюк // Поиск. - 2002. - №2. - б. ... ... Г. Н. ... ... ... : методология, әдістер,
іске асыру жолдары : монография /Г. Н. Гамарник. - Алматы : ... - ... ... А. Аймақтық экономика негіздері : жоғарғы оқу орынд.оқу құралы.
/А. Гранберг. - 2-ші ... – М.: ... ун-т ... ... 2003. - 495 ... ... Н. ... экономикалық стратегия таңдауын негіздеу
/Н.Дорогов // Басқарудың теориясы және практикасының проблемалары. ... - № 3. - б. ... ... А. В. ... ... ... : жоғарғы оқу орынд.оқу құралы
/ А. В. Игнатьева, М. М. Максимцов. - М.: Юнити-Дана, 2001. - 184 ... ... Н. ... 2001 ж, №71 19 ... ... М. ... 1995 ж №11.
12. Мамыров Н. К. Қазақстан жағдайындағы экономиканы мемлекеттік ... ... ... / Н. К. Мамыров, Ж. Ихданов. - Алматы : ... 1998. ... ... ... П. ФГР: ... және ... ... /П. Минакир
// Басқару теориясы және практикасының проблемалары - 2001. - №2. - б. 93-
97
14. ... Т. ... ... ... / Т. Мухамбетов
// Транзиттік экономика. - 2001. - № 3. - б. 53-56.
15. Назарбаев Н. Ә. ... 2030. ... ... ... ... және ... : президенттің Қазақстан еліне
жолдауынан // Казахстанская правда. - 1997. - 11 ... ... Н. Ә. Жаңа ... жаңа ... 2007 ж. 28 ... ... ... ... // Каз. ... - 2007. - 4
мамыр.
17. Қазақстан Республикасының Ұлттық Статистика Агенттігі //қолдану режимі
:
18. Нурашева К. ... ... ... ... әдіс /К. Нурашева
// Қазақстан қаржысы. - 2006. - №1. - б. 83-87.
19. Павлов К. Ресей ... ... ... ... және ... ... / К. ... // Басқару теориясы және практикасының
проблемалары. - 1999. - №5. - б. 47-50.
20. Қазақстан аймақтары, 2003 жыл / А. ... ред.. - А. : ҚР ... 2003. - 394 ... Рой О. М. ... және муниципалдық басқару жүйесі /О. М. Рой. -
М.: Дело, 2003. - 254 б.
22. Рустемов Н. ... ... ... мен ... /Н. ... ... ... - 2001. - №1. – б. 74-79.
24. ... Д. ... ... ... ... ... Ұлыбритания тәжірибесі /Д. Садлер //Басқару теориясы мен
практикасының проблемасы. - 2001. - №2. - - 82-86. ... ... Ш. ... тұрақты даму моделдерін ... ... /Ш. ... // Транзиттік экономика. - 2005. - №5-6. - ... ... ... ... ... /Б. Т. Султанов ред. //Қазақстан
Республикасының статистика Агенттігі : Алматы, 2006. - 488 б ... ... ҚР ... басқару теориясы / В. Н.Уваров. - Алматы: Заңгерлік
әдеб., 2000. - 312 б.
27. Чагучиев М. Ч. Аймақтар, экономика және ... /М. Ч. ... М. ... - М. : ... 2001. - 271 ... ... Д. Аймақтардың жергілікті ... ... ... ... /Д. Шыныбекова //Қазақстан қаржысы. -
2002.- № 3. - 33-36 б.
29. ... Ө. Жас Алаш 1997 ж, 5 ... ... ... бойынша халықтың экономикалық белсендігі : стат.
жинақ ... Б. ред. - ... : ҚР ... ... 2006. - 360
б.
-----------------------
5. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Респ. 1993 ж. 8 желт. №2572-XII ... ... ... : ... жүйе / ... аймақтық орталық. - Өскемен
: Юринфо, 2007.
[1] Қазақстан Республикасының әкімшілік-территориялық құрылымы ... ... ... 1993 ж. 8 ... ... ... ... [Электронды ресурс]
: анықтама жүйе / Шығыс-Қазақстандық аймақтық орталық. - Өскемен : Юринфо,
2007.
6. Бердалиев К. Қазақстан экономикасын басқару негіздері / К. ... ... : ... 1998. - 148 ... ... Қазақстан сан бойынша: стат. жинақ - Алматы : ... ... ... 2006. - 136 ... ... К. ... ... басқару негіздері / К. Бердалиев. -
Алматы : Экономика, 1998. - 148 ... ... ... сан ... ... ... - Алматы : Қазақстан
Республикасының статистика Агенттігі, 2006. - 136 ... ... Д. ... ... ... жұмыс нәтижелілігін
жоғарылату: Ұлыбритания ... /Д. ... ... ... ... проблемасы. - 2001. - №2. - - 82-86. ... ... Ш. ... ... даму моделдерін жасудың әлемдік
тәжірибесі /Ш. Сапаргали // Транзиттік экономика. - 2005. - №5-6. - ... ... ... Г. Н. ... экономикасын басқару : методология, ... ... ... : ... /Г. Н. ... - ... : ... - 281сб.
5. Гранберг А. Аймақтық экономика негіздері : жоғарғы оқу орынд.оқу құралы.
/А. ... - 2-ші ... – М.: ... ун-т ... ... ... - 495 б.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«БТА Банкі» АҚ-ғы ұйымды басқарудың әдістері мен тәсілдері17 бет
«Экономиканы басқарудың шетелдік тәжірибесі» пәнінен лекция тезистері84 бет
Аймақтық басқарудың концепциялық негіздері54 бет
Активтерді басқарудың шетелдік тәжірибесі3 бет
Акционерлік капитал және оны басқарудың құқықтық негізі4 бет
Аудиторлық қызметті басқарудың парадигмалары 22 бет
Білім басқарудың мемлекеттік – қоғамдық жүйелері10 бет
Білім беру мекемелерінің басқарудың құрылымы5 бет
Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері76 бет
Банк өтiмдiлiгiн басқарудың теориялық негiздерi64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь