Винилхлоридтің негізіндегі өзекті сополимерлер


КІРІСПЕ
I.ТАРАУ ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1. Сополимерлену. Оның түрлері
1.2. Сополимерлену константасы
1.3 Сополимер құрамы, типтері.
ІІ. ТАРАУ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Винилхлоридтің негізіндегі өзекті сополимерлерін анықтау

2.2 Винилхлорид сополимерлерінің қолданылуы

III. ТАРАУ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ
3.1. Винилхлоридтің сополимерлену константасын анықтау
3.2 Винилхлорид сополимерлерінің қазіргі таңдағы маңыздылығын арттыру
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Полигексаметиленадипинамид немесе полиэтилентерефталат синтезінде көп жағдайда поликонденсация жүзеге асуы үшін екі әрекет етуші зат немесе мономер қажет. Алынған өнім құрылысында екі әр түрлі типті тізбек пайда болады. Полимерленуде полимер алу үшін тек бір ғана мономер болуы керек. Бірақ полимерленуді құрамында екі әр түрлі құрылысты полимерлі тізбегі бар екі мономер қоспасынан полимерлі өнім алуға болады. Бір уақытта екі мономердің полимерлену типі сополимерлену, ал түзілген өнім сополимер деп аталады. Бірақ бір нәрсеге басты назар аудару керек: сополимерлер екі гомополимерлердің балқымасы немесе қоспасы болып табылмайды, оның әр макромолекуласында екі мономердің де тізбегі болады. Бұл процесті келесі түрде көрсетуге болады:

М1 + М2 →
→~ М1М2М2М1М2М2М2М1М1М2М2М1М1М1М2М1М1М1М2М1М1~ (6.1)

Екі мономер де сополимер құрамына өз еркімен көбірек немесе аз түрде енеді,оның полимердегі құрамы салыстырмалы концентрациясы мен реакцияға қабілеттілігімен анықталады. Сол сияқты бір уақытта үш және одан да көп қоспаларға сополимерлену жүргізуге болады. Мұндай процесстерді әдетте көпкешенді сополимерлену деп атайды. Үш мономерлі жүйе үшін терполимерлену термині қолданылады.
1. Исп. литература для статьи «ВИНИЛХЛОРИД»: Трегер Ю. А., Пименов И. Ф., Гольфанд Е. А., Справочник по физико-химическим свойствам хлоралифатических соединений Ci-Cj, Л., 1973; Промышленные хлорорганические продукты. Справочник, под ред. Л. А. Ошина, М., 1978, с. 53-70. Ю.А. Трегер.
2. Исп. литература для статьи «ВИНИЛХЛОРИДА СОПОЛИМЕРЫ»: Котляр И. Б., Зильберман Е. Н., в сб.: Успехи химии и физики полимеров, М., 1973, с. 258-82; Котляр И. Б., "Пластмассы", 1978, N 5, с. 17-20; Энциклопедия полимеров, т. 1, М., 1972, с. 454-63. И. Б. Котляр.
3. Fox R. B. et a., Polymer Preprints, 8(1), e(1967)
4. Staudinger H., Schneider’s J., Ann,. 541, 151 (1967)
5. Mayo F. R. , Lewis F. M., Chem. Soc,.66,1594 (1944)
6. Уоллинг Ч., Свободные радикалы в растворе, гл.4, изд – во «Мир», М.,1960
7. Пиблс Л. Г., Сополимеризация акрилонитрила, в кн. «Сополимеризация» под ред. Дж.Хэма, гл.11, изд – во «Химия»,М., 1971
8. Хэм Дж. Е.,Теории сополимеризации, в кн. «Сополимеризация», под ред. Дж.Хэма, гл.11, изд – во «Химия»,М., 1971
9. Алфрей Т., мл., Юнг Л. Дж., Схема Q – е, в кн. «Сополимеризация», под ред. Дж.Хэма, гл.11, изд – во «Химия»,М., 1971
10. Pepper D. C., Quart. Rev. (London), 8, 88 (1954)
11. Landler G., Compt. rend., 230, 539 (1950)
12. Gumbs R,. Macromolecules., 2, 77 (1969)
13. Kruse R. L., Polymer Sci., B5, 437 (1967)
14. Stock Maier X. M., Chem. Phys., 13. 199 (1945)
15. Baldwin M. G. Polymer Sci., A3, 703 (1965)
16. North A. M., Polymer, 4, 134 (1963)

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1000 теңге
Жоспар

КІРІСПЕ
3

I.ТАРАУ ӘДЕБИ ШОЛУ

1.1.
Сополимерлену. Оның түрлері
4- 5

1.2.
Сополимерлену константасы
5 - 6

1.3
Сополимер құрамы, типтері.
6 - 7

ІІ. ТАРАУ ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ

2.1
Винилхлоридтің негізіндегі өзекті сополимерлерін анықтау

11-14

2.2
Винилхлорид сополимерлерінің қолданылуы

15-16

III. ТАРАУ НӘТИЖЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАУ

3.1.
Винилхлоридтің сополимерлену константасын анықтау
16-17

3.2
Винилхлорид сополимерлерінің қазіргі таңдағы маңыздылығын арттыру
18

ҚОРЫТЫНДЫ
19

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
20

Кіріспе
Полигексаметиленадипинамид немесе полиэтилентерефталат синтезінде көп жағдайда поликонденсация жүзеге асуы үшін екі әрекет етуші зат немесе мономер қажет. Алынған өнім құрылысында екі әр түрлі типті тізбек пайда болады. Полимерленуде полимер алу үшін тек бір ғана мономер болуы керек. Бірақ полимерленуді құрамында екі әр түрлі құрылысты полимерлі тізбегі бар екі мономер қоспасынан полимерлі өнім алуға болады. Бір уақытта екі мономердің полимерлену типі сополимерлену, ал түзілген өнім сополимер деп аталады. Бірақ бір нәрсеге басты назар аудару керек: сополимерлер екі гомополимерлердің балқымасы немесе қоспасы болып табылмайды, оның әр макромолекуласында екі мономердің де тізбегі болады. Бұл процесті келесі түрде көрсетуге болады:

М1 + М2 --
--~ М1М2М2М1М2М2М2М1М1М2М2М1М1М1М2М1М1М 1М2М1М1~ (6.1)

Екі мономер де сополимер құрамына өз еркімен көбірек немесе аз түрде енеді,оның полимердегі құрамы салыстырмалы концентрациясы мен реакцияға қабілеттілігімен анықталады. Сол сияқты бір уақытта үш және одан да көп қоспаларға сополимерлену жүргізуге болады. Мұндай процесстерді әдетте көпкешенді сополимерлену деп атайды. Үш мономерлі жүйе үшін терполимерлену термині қолданылады.

I. ТАРАУ

ӘДЕБИ ШОЛУ

0.1. Сополимерлену процесі көптеген себептерге байланысты маңызды болып келеді. Мономерлердің, радикалдардың, карбон және карбон иондарының реакцияға қабілеттілігі сополимерленуді зерттеу нәтижесінде алынған. Әсіресе сополимерлену рекциясы кезінде мономерлердің химиялық құрылысының реакцияға қабілетін білу маңызды. Сонымен қатар сополимерлену технологиялық көзқарас жағынан да біршама маңызды болып келеді. Ол айтарлықтай деңгейде берілген спецификалық қасиеттер тән келетін полимерлерді алуға үлкен мүмкіндік береді. Бір мономерді полимерлегендегі мүмкін болатын өнім мөлшері салыстырмалы түрде шектеулі. Сополимерлену әр түрлі өнімдердің шектеусіз санының оның табиғатының өзгеруі мен екі мономердің салыстырмалы тізбегінің тәжірибеде синтезін алуға мүмкіндік береді. Сополимерлену процесінің орасан зор мүмкіндігін полистиролдың модификациялық қасиеті үлгісінен көре аламыз. Полистирол - тұтқырлығы төмен, морт сынғыш және ерігіштік қасиеті тұрақсыз пластик. Осы себептерге байланысты ол салыстырмалы шектеулі тәжірибелік құндылыққа ие. Сополимерлеу және терполимерлеуде стирол полимерінің қасиеті жақсарады, ал ол оның тәжірибелік пайдалылығын біршама ұлғайтады. Құрамында стирол бар полимерлі өнімдерді өндіру жыл санап өсуде. Стиролдың сополимерлері мен терполимерлері тек пластик ретінде ғана емес, сонымен қатар эластомер ретінде қолданыс табуда. Мысалы, стиролдың акрилонитрилмен сополимерленуі оның беріктілігін нығайтып, еріткіштерге тұрақтылығын жоғарылатады.
Басқа мысал ретінде көп тараған пластиктердің бірі - полиэтиленнің сополимерлену нәтижесіндегі оның қасиетінің өзгеруін қарастыруымызға болады. Этиленнің бутен - 1, винилацетат немесе акрилатпен сополимерленуі нәтижесінде полиэтиленнен де өте иілгіш сополимерлер алуға болады. Полиэтиленнің мономерлердің үлкен санымен сополимерленуі оны пластиктен эластомерге айналдырып жіберуі мүмкін. Бұған мысал ретінде, жақында ғана зерттелген этиленнің пропиленмен сополимерленуін алып қарастыруымызға болады. Қазіргі таңда мақсатқа лайық сополимерлену процесінің басқа датехнологиялық түрлері ашылып жатыр.

0.2. (6.1) теңдеуде екі мономердің құрылыстық бөлігі полимерлі тізбекте ретсіз орналасқан. Мұндай құрылысты типті өнімді статистикалық сополимер деп атайды. Сонымен бірге тағы үш негізгі сополимер құрылысы белгілі. Олар: тізбектің кезектесіп орналасуы, блокты және ұластырылған. Жүйелі түрде кезектесіп келген сополимер құрамында екі мономер экзимолярлық санда және тізбекте дұрыс кезектесіп келеді.

~ М1М2М1М2М1М2М1М2М1М2М1М2М1М2М1М2М1М 2М1~
І.
Блокты және ұластырылған сополимерлердің статистикалық және кезектескен сополимерден айырмашылығы, оның мономерлерінің жүйелі бір ізді ұзын тізбегінің болуында.
Блок - сополимер ұзын бірдей сызықты тізбектеліп және бөлінген басқа блоктың тізбегімен ұштасады:

~ М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М2М2М2М2М2М2М2М 2М2М2~
ІІ.
Ұластырылған сополимер,кейде графт - сополимер деп те аталады. Ол негізгі бір тізбек мономерден және оған қосылған басқа мономердің бір немесе одан да көп бүйір тізбегінен тұрады.

~ М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М1М 1М1М1~
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2
М2

ІІІ.
Дәл қазіргі уақытта сополимерлер үшін жалпы қабылданған номенклатура жоқ [1]. Стирол мен метил - метакрилаттың сополимерленуін поли(метилметакрилат - со - стирол) немесе жай стирол - метилметакрилат сополимер деп атайды.
0.3 Көп жағдайда сополимердің құрамы бастапқы сополимер алынған мономер қоспасынан айырмашылығы бар екендігі айқындалған. Басқаша айтқанда, әр түрлі мономерлер әр түрлі сополимер түуге қабілетті болып келеді. Мономерлердің сополимерлерге біршама бейімділігі оның гомополимеризациясының жылдамдығына сәйкес келмейтіндігі бұрыннан белгілі [2]. Кейбір мономерлер сополимерлену кезінде көбірек реакцияға қабілетті болып келеді; кейбір мономерлердің, керісінше, реакцияға қабілеті төмендеу келеді. Бір қызығы, кейбір мономерлердің: мысал ретінде малейн ангидриді, стильбен және фумар қышқылының эфирі олардың аздығы мен гомополимерленуге қабілеті жоқ болғанына қарамастан радикалды сополимерленуге оңай түседі.
Осы тұрғыда, сополимердің құрамын мономерлердің гомополимерлену жылдамдығымен анықтауға болмайды. Сополимерлердің құрамын анықтауда бірнеше зерттеушілер зерттеу жүргізді [3-5]. Басында сополимерлену барлық тізбектің құрылысына тәуелді деген болжам болды. М1 және М2 екі мономердің сополимерленуін қарастырайық. Радикалды сополимерленудің ионды сополимерленуге [6, 7] қарағанда маңызды әрі терең зерттелгеніне қарамастан, оны екі жағдайда да қарастырып көрейік. Екі мономердің сополимерленуі нәтижесінде екі типті бөлшек пайда болады: бірінші тип -М1 өсімді соңында және М2 тізбек соңында. Бұл тізбектерді былай көрсетуге болады M*1 және M*2. Жұлдызша радикалды, карбон ионын немесе карбонионды көрсетеді. М1 және М2 мономерлердің әрқайсысы өсімді М1 немесе М2 соңғы тізбегіне барып қосыла алады:

M*1+M1k11M*1, (6.2)
M*1+M2k12M*2, (6.3)
M*2+M1k21M*1, (6.4)
M*2+M2k22M*1, (6.5)

к11 - тізбектің М1 жәнеМ1 мономерімен әрекеттескендегі өсу жылдамдығының константасы, к21 - тізбектің М1 жәнеМ2мономерімен әрекеттескендегі жылдамдығының константасы болып есептеледі және сол сияқты. (6.2) және (6.5) реакциясына сәйкес оларды гомоөсу деп атайды, ал (6.3) және (6.4) реакциясын түйіскен өсу деп атайды.
М1 мономері (6.2) және (6.4) реакцияларына шығындалып, М2мономері (6.3) және (6.5) реакциясы бойынша қысқарып кетеді. Екі мономердің жоғалып кетуінің жылдамдықтары, оның сополимерге айналуына кеткен жылдамдықтарына сәйкес болады

-dM1dt=κ11M*1M1+κ21M*2M1, (6.6)
-dM2dt=κ12M*1M2+κ22M*2M2, (6.7)

(6.6) теңдеуді(6.7)теңдеуге бөлу арқылы екі мономердің сополимерге түсу жылдамдығын ала аламыз. Сополимер құрамы мына теңдеумен өрнектеледі:
-dM1d[M2]=κ11M*1M1+κ21M*2M1κ12M*1M2 +κ22M*2M2 (6.8)

(6.3) және (6.4) реакцияларының жылдамдығы мынаған тең:

κ21M*2M1=κ12M*1M2 (6.9)

(6.9) теңдеуді (6.8) теңдеумен қосып өзгертіп, мына теңдеуді аламыз:

dM1d[M2]=κ11κ21M*2M12κ12[M2]+κ21M*2 M1κ22M*2M2+κ21M*2M1 (6.10)

(6.10)теңдеуінің оң жағындағы алымы мен бөлімін κ21M*2M1 бөліп, алынған формуланы r1 жәнеr2 мәніне қойсақ, теңдеуін аламыз.

r1=k11k12 және r1=k22k21 (6.11)

Ең соңында мына теңдеуді аламыз:

dM1d[M2]=M1(r1M1+M2)[M2](M1+r2M2) (6.12)

(6.12)теңдеуі сополимерлену теңдеуі немесе сополимерлердің құрам теңдеуі болып табылады.
Сополимерлену типтері.
Идеалды сополимерлену:
r1r2=1теңдеуіне жауап беретін сополимерленуді идеалды деп атаймыз. Мұнда M*1және M*2бөлшектер екі мономерді де бірдей қосады.

k22k21=k12k11немесе r2=1r1 (6.16)

Идеалды сополимер алу үшін (6.16)теңдеуді (6.12) немесе (6.15) теңдеумен қосқанда,мына теңдеуді аламыз:
dM1 d[M2]=r1M1[M2] (6.17)

немесе F1=r1f1r1f1+f2 (6.18 )

Сополимерленудің идеалды типі ионды (анионды, сол сияқты катионды) сопополимерленуде жиі кездеседі.
Егерr1 = r2 = 1мономердің екеуі де бірдей екі өсімді бөлшекке де бірдей белсенді келеді.
Блокты сополимерлену.
Егер r1 де, r2 де бірден үлкен болса, онда тізбекте екі мономер де пайда болатын блокты сополимер түзіледі. Бұл сополимерлену типі көп жағдайда кездесе қоймайды. Мұндай жағдайда бір уақыт аралығында және тәуелсіз екі мономердің гомополимерленуі жүреді.
r1және r2бір немесе бірнеше сомономер қоспасынан құралған сополимер құрамының тәжірибелік анықтауы болып табылады. Сополимерлерді анализдеуде біршама әдістер қолданылады: элементтік анализ, ультракүлкін, инфрақызыл және ЯМР спектроскопия.
Барынша бұрынғы, бірақ кең түрде қолданылатын әдістерде сополимерлену константасын анықтау процесін ең аз ауысу дәрежесінде жүзеге асырады. Алынған тәжірибелік анықтамаларды бірнеше әдіс арқылы анализдеуге болады. Бір жолы сополимердің құрамы анықталған тәжірибелік мәндерін графикке салып, оның шығыс қоспасындағы мономерлер қатынасын анықтауға болады.
Көпкомпонентті жүйелер.
Терполимерлену (үш мономердің полимерленуі) практикалық көзқарас бойынша өте маңызды. Стиролдың акронитрилмен және бутадиенмен радикалды терполимерленуі соңғы өнімдердің қасиеттерінің өзгеруінің жоғары мүмкіндіктерін береді. Терполимерленудің тағы да басқа практикалық зерттеу әдістері бар. Көп жағдайда сополимер құрамындағы екі сомономер көп мөлшерде пайдаланылады, ол оған негізгі қажетті қасиеттерге ие болуға мүмкіндік берсе, ал үшінші сомономерді аз мөлшерде енгізеді, ол белгілі бір бағытта спецификалық модификациясының өзгеруіне әкеледі. Мысалы, жақында зерттелген этиленпропилен эластомерін аз шамадағы диенмен терполимерлеп, алынған өнім көлденең байланыс түзеді.
Радикалды сополимерлену.
Сополимерлену константасының тәуелсіз танымал фактісіне орай, олардың мономерлерінің бастапқыдан сатылап және тізбектің үзілуінен радикалды сополимерленудің оның тұрақтылығының реакция ортасына тәуелсіз екендігі анықталып отыр. Мысал ретінде, стирол - метакрилат сополимері жүйесі үшін r мәні блокты реакция өткізу барысында, эмульсия немесе диэлектрлік еріткіш өткізгіштігі, бензол және ацетонитрил, тіпті метанолда өзгермейді[8]. Эмульсиялы [9] немесе суспензиялы полимерленуде құрамы сополимер құрамынан ерекше сополимер түзіледі. Бұл келесі жағдайларда болуы мүмкін: суспензиялы ортада мономердің біреуі еріткіштіктік әсеріне ие болады. Мономердің біреуі эмульсиялық сополимерленуде өте жай жүреді. Бұл жүйеде мономерлердің сополимерлену константасы өзгеріссіз қалады, ал айырмашылығы құрамындағы сополимерлердің мәндерінің өзгеруіне сәйкес келеді. Мономерлердің сополимерлену константасына температурасының әсері біршама аз [10]. Мысалы, стиролдың метилметакрилатпен сополимерінде 60ͦ С температурада 0,52 және 0,46, ал 131ͦС температурада 0,59 және 0,54тең болады. Сополимерлену константасы - бұл екі өсу жылдамдығының тұрақтылығының қатынасы. Сондықтан r мәнінің температурамен өзгерісі екі процестің энергия белсенділігіне тәуелді болады. Бұл эффект радикалды реакцияның өсуі біршама аз болғандықтан үлкен шамада емес. Температураның ұлғаюы сополимерленудің селективтілігін азайтады.
Дегенмен, полимерлену мен сополимерлену процестері жоғары қысымда өндірістік мән береді. Қысымның сополимерлену константасына әсері жайлы әдебиеттерден табу қиынға түспек. Қысымның жоғарылауы идеалды сополимерлену бағытына қарай селективтілігін төмендетеді.
Радикалды сополимерленудегі мономерлердің тұрақтылығы келесі кестеде берілген. Бұл мәліметтер радикалды сополимерленудегі құрылымдық және реакцияға қабілеттілігі арасындағы тәуелділікті оқып білуге мүмкіндік береді. Мономердің белсенділігі тікелей радикалдың белсенділігіне тәуелді болып келеді.

Радикалды сополимерленудегі мономерлердің сополимерлену тұрақтылығы [11]

М1
r1
M2
r2
T, ◦C
Акрил қышқылы

Акрилнитрил

Аллилацетат

Бутадиен - 1,3

Фумаронитрил

Стирол
1,15
0,25+-0,02
2
0,35
0,02
0,14+-0,04
0
0,00
0,7
0,3
0,75+0,05
1,35+0,12
8,8
0,01+-0,01
0,01+-0,01
0,00
80+-40
1,38+-0,54
55+-10
17+-3
1,85+-0,05
0,55

Акрилонитрил
Стирол
Винилацетат
Акрил қышқылы
Бутадиен -1,3
Бутил-винил эфир
Метилметакрилат
Стирол
Винилацетат
Акрилонитрил
Метилметакрилат
Стирол
Винилхлорид
Метилметакрилат
Стирол
Винилацетат
Этилвинил эфир
Изопрен
Винилацетат
Винилхлорид
Винилиденхлорид
Винилпиридин
0,35
0,15+-0,01
0,1
1,15
0,3
0,0032+-0,0002
23
90+-10
1,0
0,2
0,25+-0,03
0,58+-0,15
0,035
3,15+-0,5
0,23+-0,01
0,14
0
2,05+-0,45
0,01+-0,01
0,02
0,085+-0,010

50
60
70
50
40
60
60
60
60
40
90
50
50
79
60
-
80
50
60
60
60
60

Радикал мономерлердің реакция жылдамдығы стерикалық қиыншылықтарға да тәуелді болып келеді. Мұны д и-, три - және тетра орналасқан этиленнің сополимерленуінен байқауға болады. Келесі кестеде этиленнің винилацетат, стирол және акрилонитрил радикалдарымен к12 мәндері берілген.
Полимер радикалдарының түрлі мономерлермен жылдамдық константасы

Мономер
Полимер радикалының реакциясының жылдамдық константасы

Винилацетат
Стирол
Акрилонитрил
Винилхлорид
10 100
8,7
720
Винилиденхлорид
23 000
78
2 200
Цис - 1,2 - Дихлорэтилен
370
0,60
-
Транс - 1,2 - Дихлорэтилен
2 300
3,9
-
Трихлорэтилен
3 450
8,6
29
Тетрахлорэтилен
460
0,70
4,1

Мономердің белсенділігіне екінші орынбасушы аддитивті әсер етеді, егер екі орынбасушы да α-жағдайында болады. Дегенмен, екінші орынбасушы β - жағдайда болып, онда мономер белсенділігі мономер мен радикал арасындағы стерикалық кедергі азаяды. Винилиденхлорид белсенділігі 2 - 10 есеге, 1,2 - Дихлорэтилен белсенділігі 2 - 20 есеге жоғары. Цисжәне транс - 1,2 - Дихлорэтиленді салыстыра отырып, транс - изомердің белсенділігі цис - изомерге қарағанда 6 есе көп. Бұл қатынас барлық цис -, транс - 1,2 - орынбасушы этилен үшін сақталады. Кәдімгі және аз тұрақты қосылыстарға ие изомерлер радикалдармен әрекеттескенде аз белсенді болып келеді. Бұл изомерлердің белсенділіктері арасындағы айырмашылық, цис изомердің өткінші жағдайда жазық конформация түрінде кездесетіндігі. Ол қайтадан түзілетін радикалдың резонансты тұрақтылығына қажет болып есептеледі.
Келесі сипаттамасы ретінде түрлі әсер 1 және 2 этилен жағдайында үш және тетрахлорэтиленді келеді. Үшхлорэтилен 1,2 - Дихлорэтилен изомерлеріне қарағанда белсенділігі анағұрлым жоғары, бірақ виилиденхлоридке қарағанда белсенділігі аз. Жалпы ережедегі ерекшелігі - полиорынбасудағы белсенділігінің азаюы - полифторэтилен болып саналады. Тетрафторэтилен және хлортрифторэтилен атом фторының көлемінің аз болуына сәйкес өте жоғары белсенділік танытады.
Радикалды реакцияда полярлы әсер нәтижесінде белсенділігінің жоғарылауы, электронды акцепторлы радикалдың электронды донорлы мономермен оның энергия белсенділігінің өзгеруімен сипатталады. Еріткіштің сополимерлену константасына радикалды процес бақылауына, мономерлердің полярлы әрекеттесуіне негізгі жағдайда, реакцияға түсетін атомның байланыс ұзындығына тікелей байланысты болады.
Кешірек, сополимерленудің қайталанған сополимерлермен түзілуі нәтижесінде кешеннің эквимолярлы гомополимерленуі кезінде пайда болған деген болжам айтылды. Егер бұл болжам дәлелденсе, онда мұндай кешендердің түзілуін мономер акцептор арқылы басқа да комплекс түзуші арнайы сәйкес келетін қосылыстарды қосу арқылы оның электронды акцепторлы қабілетін катализдеуге болады. Бұл процесс стиролдың метакрилатпен сополимерленуі кезінде анықталған. Алты хлорид этилаюминий қосып, соңында қайталанған тізбекті жоғары дәрежедегі сополимер алынған. Сонымен қатар, бұндай қоспалар сополимерленудің жылдамдығын жоғарылатуға үлкен мүмкіндіктерін ашады.
Ионды сополимерлену.
Ионды сополимерлену кейбір қатынаста радикалды сополимерленуден айырмашылығы бар.
Ионды сополимерлену радикалды сополимерленуге қарағанда анағұрлым селективті келеді. Катионды немесе анионды механизмі бойынша сополимерленудегі қабілетті жұп сополимер санының неғұрлым кең диапазонда реакцияға қабілетті мономерлер түзеді. [12].
Катионды механизмі арқылы электронды донорлы орынбасушысы бар мономерлер сополимер түзсе, ал анионды механизмі бойынша электронды акцепторлы мономерлер қатысады.
Катионды сополимерлену.
Катионды сополимерлену кезінде орынбасушының мономер белсенділігіне әсер етуі оның қандай дәрежеде қос байланыстың электронды тығыздығының ұлғаюы және алынған карбон ионының резонансты тұрақтандыруына байланысты келеді. Катионды сополимерленуде мономерлердің белсенді реттілігі радикалды сополимерленуге қарағанда оңай белгілеуге болмайды. Мономердің белсенділігіне көп жағдайда реакцияның шарты емес, мономердің құрылысы әсер етеді. Әдебиеттерде мономерлердің бірдей шарттағы белсенділіктері көп зерттелмеген. Ең көп зерттелген ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары
Буддизм негізіндегі дүниетаным
Генераторлар негізіндегі телекоммуникациялық жүйелер
Банк тұрақтылығы негізіндегі банк өтімділігі
Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізіндегі композициялық гельдерді синтездеу
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері
Гипс негізіндегі құрғақ құрылыс қоспалары
Қазақстандық педагогиканың өзекті мәселелері
Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу
Түркі өркениеті негізіндегі қазақ идеясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь