Жеке тұлға психологиясы және оған әсер ететін факторлар


Жоспар
1.1Тұлға құрылымы
1.2 Тұлғаның қалыптастырушы факторлар
1.3 Тұлғаның психолгиялық жағдайы.
Тілдік білім беру нәтижесінің жеке-тұлғалық деңгейі тіл үйренушінің тілдік білім беру үрдісінде меңгерген білім, білік, дағдыларымен анықталады. Бұл жағдайда нәтиже тілді қарым-қатынас құралы ретінде меңгерудің сандық және сапалық сипаттамалары тұрғысынан анықталады. Лингводидакт-ғалымдардың пікірлерін негізге ала отырып, «Тіл үйренушінің өзге тілді үйренудегі негізгі межесі не болмақ, ол қандай білім, білік, дағдыларды меңгеруі тиіс?» деген мәселелерге байланысты мынадай тұжырымға келдік: «Өзге тілді меңгеру дегеніміз – сол тілде сөйлей, оқи, жаза және тыңдай білу, бұл жағдайда тілді меңгерудің негізгі ұстанымы тілдік нақтылық емес, әңгімелесушілердің бірін-бірі өзара түсінуі болып табылады». Яғни, гуманитарлық колледждердің орыстілді топтарында қазақ тілін өзге тіл ретінде меңгертудің негізгі шарттарының бірі – тіл үйренушілердің өздерінің тілдік тәжірибесін еркін, ешқандай қорқынышсыз қолдана алатындығына сенімділік сезімі. Бұл шартты қазақ тілін оқытуда мультимедиалық бағдарламаны қолдану арқылы қамтамасыз етуге болады.
Тілдік білім беру нәтижесін қоғамдық-мемлекеттік деңгейде елдегі болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жаңарулардың маңызды резерві ретінде қарастыруға болады. Қазіргі уақытта қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілінің бұл мәртебесі жыл өткен сайын биіктеп, беки түсуде. Қазақ тілінің қоғамдық өмірдегі қолданылу аясы да бірте-бірте кеңіп келеді. Соған орай, орыстілді топтарда қазақ тілін оқытуды осы тұрғыдан қарастырудың да маңызы өте зор.
Ұсынылған әдебиеттер:
1. Сервисная деятельность: организационные, этические и психологические аспекты : учеб. пособие / В. Ф. Буйленко. — Ростов н/Д : Феникс, 2008. — 156 с. — (Высшее образование)
2. Истомина-Нуркеева А.В. Психологические основы в менеджменте и маркетинге: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008. – 428с.
3. Розанова В.А. Психология управления: учеб. пос.. – М.: «Альфа-Пресс», 2008 .- 384с.
4.Сластенин В. А., Каширин В.П. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов. – М.: «академия», 2003. – 480с.
5.Руденко А.М. Психология социально-культурного сервиса и туризма.-Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 313с.

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 3 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жеке тұлға психологиясы және оған әсер ететін факторлар
Жоспар
1.1Тұлға құрылымы
1.2 Тұлғаның қалыптастырушы факторлар
1.3 Тұлғаның психолгиялық жағдайы.
Тілдік білім беру нәтижесінің жеке-тұлғалық деңгейі тіл үйренушінің тілдік білім беру үрдісінде меңгерген білім, білік, дағдыларымен анықталады. Бұл жағдайда нәтиже тілді қарым-қатынас құралы ретінде меңгерудің сандық және сапалық сипаттамалары тұрғысынан анықталады. Лингводидакт-ғалымдардың пікірлерін негізге ала отырып, Тіл үйренушінің өзге тілді үйренудегі негізгі межесі не болмақ, ол қандай білім, білік, дағдыларды меңгеруі тиіс? деген мәселелерге байланысты мынадай тұжырымға келдік: Өзге тілді меңгеру дегеніміз - сол тілде сөйлей, оқи, жаза және тыңдай білу, бұл жағдайда тілді меңгерудің негізгі ұстанымы тілдік нақтылық емес, әңгімелесушілердің бірін-бірі өзара түсінуі болып табылады. Яғни, гуманитарлық колледждердің орыстілді топтарында қазақ тілін өзге тіл ретінде меңгертудің негізгі шарттарының бірі - тіл үйренушілердің өздерінің тілдік тәжірибесін еркін, ешқандай қорқынышсыз қолдана алатындығына сенімділік сезімі. Бұл шартты қазақ тілін оқытуда мультимедиалық бағдарламаны қолдану арқылы қамтамасыз етуге болады.
Тілдік білім беру нәтижесін қоғамдық-мемлекеттік деңгейде елдегі болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жаңарулардың маңызды резерві ретінде қарастыруға болады. Қазіргі уақытта қазақ тілі - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілінің бұл мәртебесі жыл өткен сайын биіктеп, беки түсуде. Қазақ тілінің қоғамдық өмірдегі қолданылу аясы да бірте-бірте кеңіп келеді. Соған орай, орыстілді топтарда қазақ тілін оқытуды осы тұрғыдан қарастырудың да маңызы өте зор.
Тілдік білім беру жалпыөркениеттік деңгейдегі нәтиже ретінде білім алушыда (тіл үйренушіде) өмірге деген жаңа көзқарасты қалыптастыруды, экологиялық, ақпараттық мәселелерге толы өмірде өмір сүре және жұмыс істей білуге даярлығы мен қабілеттілігін қалыптастыруды, ұжым өкілдерімен түрлі формаларда қарым-қатынас жасай білуді жүзеге асыруды, осы қарым-қатынас барысында алынған ақпараттарды өңдей білу және қажетті шешім қабылдай білуді жүзеге асыруды, оны бәсекеге қабілетті жан-жақты дамыған жеке тұлға ретінде қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Бірінші бөлімнің төртінші бөлімшесінде (Қазақ тілін оқыту үрдісінде мультимедиалық бағдарламалық қорларды қолданудың психологиялық, педагогикалық мәселелері) сандық интерактивтік мультимедиалық білім беру қорларының түрлері, оларды қазақ тілін оқытуда қолданудың психологиялық, педагогикалық мәселелері, дәстүрлі оқыту мен сандық интерактивті мультимедиалық білім беру қорларын қолданып оқытудың ерекшеліктері мен айырмашылықтары сараланып, сандық интерактивті мультимедиалық білім беру қорының бірі ретіндегі мультимедиалық бағдарламаны қазақ тілін оқытуда қолдануға қатысты маңызды тұжырымдар жасалып, мультимедиалық оқытудың артықшылықтары көрсетілді.
Зерттеу жұмысының екінші бөлімі Гуманитарлық колледждердің орыстілді топтарында қазақ тілін мультимедиалық бағдарлама арқылы оқытудың әдістемелік негіздері деп аталады.
Коммуникативтік сөйлесім әрекетінің түрлерін меңгертудің интерактивті әдістері деп аталатын бөлімшесінде мультимедиалық бағдарламада қарастырылған жаттығулар мен тапсырмаларды орындау барысындағы интерактивті әдістерге талдау жасалып, сабақтың тілдік біліктерді дамыту кезеңінде оқушылардың тілдік серіктестер тобындағы (ұжымындағы, жұбындағы) өзара белсенді әрекетін ұйымдастырудың интерактивті әдіс-тәсілдері анықталды, сонымен бірге дәстүрлі әдістер мен интерактивті әдістерге салыстырмалы сипаттама жасалды.
Мультимедиалық оқыту бағдарламасы оқушылардың белгілі бір оқу тақырыптары бойынша берілген материалдарды өз бетінше және оқытушының көмегімен игеруіне негізделген. Оқу мәтінімен танысудан бастап, бағдарлама мазмұнында қамтылған барлық жұмыс түрлері интерактивті режимде орындалады.
Қазақ тілін мультимедиалық бағдарлама арқылы компьютерді қолданып оқытуда интерактивті режим оқушы - компьютер, оқушы - оқушы, оқушы - оқытушы диалогы негізінде іске асырылады. Интерактивті әдістердің негізінде оқу үрдісіндегі оқушы мен оқытушының және оқушылардың өзара бірлескен қызметі іске асырылады. Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану арқылы оқу үрдісін оқушылардың барлығы танымдық қызмет үрдісіне тартылатындай етіп ұйымдастыруға болады, оқытуды бұлайша ұйымдастыруда ескеретін бір нәрсе - оқушының қарастырылып отырған мәселеге қатысты ой-пікірлерінің барлығы (дұрыс, бұрыстығына қарамастан) маңызды деп есептелуі тиіс.
Ғылыми зерттеулерде оқу материалын меңгерудің сапасы мен нәтижесі ақпараттарды алудың тәсілдері мен оқушының белсенділігінің деңгейіне тікелей байланысты екендігі айтылып жүр: оқу үрдісінде оқушы оқыған материалының 10% -ын, естігенінің 20% -ын, көргенінің 30% -ын, ал өзі жасағанының ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жеке адамның қалыптасуына әсер ететін факторлар
Бағаға әсер ететін факторлар
Елдің инвестициялық климаты және оған әсер ететін факторлар
Кәсіпорындардың экономикалық тиімділігігінің көрсеткіштері және оған әсер ететін факторлар
Несие қабілеттілікке әсер ететін факторлар
Микрорганизмдерге әсер ететін физикалық факторлар
Баланың дамуына әсер ететін факторлар
Су эрозиясына әсер ететін факторлар
Сиырдың сүттілігіне әсер ететін факторлар
Дағдыны қалыптастыруға әсер ететін факторлар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь