Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттері

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3


I.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ.ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ҰҒЫМЫ, ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ, ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ.ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІКТЕЛУІ ... ... ... ... ... ...6
§1. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру
әрекеттерінің ұғымы және оның белгілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
§2. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру
әрекеттерінің жария және жасырын
жедел.іздестіру әрекеттеріне жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22


ІІ.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ.ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
§3. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру әрекеттерін
жүргізу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
§4. Қылмыстық процестегі жедел.іздестіру
әрекеттерін жүргізу шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .35
§5. Қылмыстық процестегі жария және
жасырын жедел.іздестіру әрекеттерін жүргізудің
ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .39
§6. Қылмыстық процестегі жария және
жасырын жедел.іздестіру әрекеттерінің
нәтижелерін құжаттандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51


ІІІ.тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ.ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55


ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62


ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..65
КІРІСПЕ

Қылмыстарды тез және толық ашуда, оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге жедел-іздестіру әрекеттерінің де рөлі аз емес. Әдетте, қылмыстарды ашумен байланысты жұмыс осы жедел-іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде жедел-іздестіру әрекеттерін, әсіресе жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу нәтижесінде қылмыстық іс жүргізушілік іс-әрекеттер жүргізу кезінде алу мүмкін емес қылмыстық іс бойынша дәлелдемелер алынады.
Жедел-іздестіру қызметі уақыты бойынша қылмысты табу сәтіне біршама жақын, негізінен ол дереу қылмыс ізіне түседі және оның міндетіне тек қылмысты табу, алдын-алу, жолын кесу және ашу ғана емес, сондай-ақ қылмысты дайындап жатқан, жасап жатқан немесе жасаған тұлғаларды табу және анықтау жатады.
Басқаша айтқанда, жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері бойынша қоғамға қауіпті әрекет фактісінің өзін, әрі оған қатысты тұлғаны анықтауға мүмкіндік пайда болады. Міне сондықтанда, жедел-іздестіру қызметінің нәтижелері қылмыстық іс қозғаудың және соған сәйкес қылмыстық сот ісін жүргізудің басталуының себебі мен негізі болады.
Анықтау органының, прокурордың, тергеушінің немесе соттың қылмыстық іс жүгізушілік қызметінің жүзеге асырылуы процесі барысында жедел-іздестіру әрекеттері мен тергеу әрекеттерінің байланысын жоққа шығаруға болмайды. Тергеу барысында тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру әрекеттері бір-бірімен ұйымдастырушылық шараларымен, басқарушылық және процессуалдық шешімдерімен тығыз байланыстырылады. Мысалы,
Қазіргі кезде ұйымдасқан қылмыстылық, кәсіби қылмыстылық, экономикалық қылмыстылық, ұлтаралық қылмыстылық, тағы да сол сияқты қылмыстық құбылыстардың өршуі кезінде қылмыстардың алдын алу, оларды кесу және ашуда жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді кең қолдану заман талабы.
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді негізгі құқықтық реттейтін нормативтік-құқықтық акті – 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. Бұл Заң Қазақстанның құқық қорғау органдарының жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуін реттейтін тұңғыш ресми жарияланған нормативтік-құқықтық актісі болып табылады. Бұрын бұған дейін жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу тек ведомстволық, жарияланбаған нормативтік актілермен реттеліп отырған. Бірақ бұл Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет құру қағидаларына қайшы келгендіктен, жедел-іздестіру әрекеттерін реттеуші жоғарыда аталған заңды ресми қабылдауына әкеп соқты. Құқықтық мемлекетті құруда мемлекет мүддесінің алдында адам мен азаматтың конституциялық құқықтары мен бостандықтарының басымдыққа ие болуы жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге заңи шектеулер орнатуға әкелді. Бұрын соңды Кеңес өкіметі заманында МҚК-нің
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

Нормативтік-құқықтық актілер:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. 1997 жылғы 13 желтоқсанда қабылданған Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі;
3. 1994 жылғы 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
4. Қазақстан Республикасының құқықтық саясат Концепциясы. – Қазақстан Республикасы Президентінің 20 қыркүйек 2002 жылы қабылданған №949 Жарлығымен // Ресми газет №40 (93), 5.10. 2002 ж.
5. Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ;
6. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2710 «Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
7. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2710 «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
8. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2709 «Прокуратура туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
9. 1996 жылғы 1 сәуірде №2922 Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті туралы Ереже»;
10. 2005 жылғы 7 қаңтардағы №29-ІІІ «Қазақстан Республикасының Қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
11. 2002 жылғы 4 шілдедегі №336-ІІ «Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
12. 2005 жылғы 21 сәуірдегі №1557 Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) туралы Ереже»;
13. 1995 жылғы 3 қазандағы №2483 «Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
14. 2002 жылғы 18 наурыздағы «Әділет органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
15. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының прокуратурасы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
16. 1998 жылғы 26 маусымдағы №233-І «Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
17. 1999 жылғы 15 наурыздағы №349-I «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
18. Федеральный Закон Российской Федерации «О внешней разведке» от 10 января 1996 года №5-ФЗ;
19. Федеральный Закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года №144-ФЗ;
20. Закон Республики Белорусии «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9 июля 1999 года №289-З.


Арнайы әдебиеттер мен мақалалар:

1. В. Плетнев. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекции. Алматы, 2001г.;
2. А.Я. Гинзбург, В.И. Григорьев, С.Ю. Алексеевский. Жедел-іздестіру қызметінің негіздері. Оқу- тәжірибелік құрал. Алматы, 2004 ж.;
3. Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.;
4. С.Ж. Галиев, О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об оперативно-розыскной деятельности». Алматы, 1998 г.
5. В.Г. Бобров. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Лекция. Москва, 2003 г.;
6. А.Ю. Шумилов. Основы уголовно-розыскного права. Учебное пособие. Москва, 2000 г.;
7. С.С. Овчинский. Оперативно-розыскная информация. Москва, 2000 г.;
8. И.Н. Якимов. Криминалистика. Уголовная тактика. – новое изд., перепеч. с изд. 1929 г. – Москва, 2002г.;
9. И.Н. Якимов. Криминалистика: Руководство по уголоной технике и тактике. – новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. – Москва, 2002 г.;
10. Г.У. Дауленбаева. Право лица на ознакомление с информацией, затрагивающей его права и законные интересы: уголовно- процессуальные аспекты. Дисс. на соиск. учен. степени к.ю.н./ Алматы, 2006 г.;
11. В.М. Мешков, В.Л. Попов. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информаций в ходе предварительного следствия. Москва, 1999 г.;
12. Ю.В. Чуфаровский. Психология в оперативно-розыскной деятельности. Установление и развитие контактов с субъектами заинтересованности. Москва; 1996 г.;
13. А.Н. Джумабеков. Теоретико-познавательные аспекты оперативно-розыскной деятельности. Алматы, 2001 г.;
14. С.Д. Логунов. Комплексный подход в правовом регулировании мер борьбы с организованной преступностью. Ярославль., 1995 г.;
15. В.М. Атжамитов, В.Г. Бобров. Оперативно-розыскные мероприятия: Актуальные вопросы теории и практики//Государство и право, 2005 г., №3.
16. А.С. Байкенжеев. Обеспечение прав человека в Республике Казахстан: проблемы теории и практики.// Вестник Казахской Академии Труда и Социальных отношений, 2002 г., №1(4)

Құқық қолданушылық тәжірибенің актілері:

База судебных решений. Справочная система «Юрист». Алматы, 2004 г.

Электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мен бағдарламалардағы материалдар:

1. http//traccc.jurfak.spb.ru. В.Молокоедов. Законодательное и организационное обеспечение расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, связанными с организованной преступной деятельностью. Великий Новгород, 11.02.2006.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ – ЗАҢ УНИВЕРСИТЕТІ
АЛМАТЫ ЗАҢ ... ... ... ... ІС ... ЖӘНЕ ... КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
ТАҚЫРЫБЫ: ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІ
Орындаған: құқық қорғау органдары факультетінің
КСПО-303 топ студенті Барқытбекқызы М.
Ғылыми ... ... ... Э.П.
«Қорғауға жіберілді»
Кафедра меңгерушісі, з.ғ.д., проф.:
___________Аубакиров А.Ф.
«___» ___________2007ж.
Алматы – 2007 ж.
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...............................................3
I-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ
ЖІКТЕЛУІ.......................6
§1. Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру
әрекеттерінің ... және ... ... ... ... ... және ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ЖҮРГІЗУ................................................27
§3. Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізу
негіздері...................................................................
.................................27
§4. Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру
әрекеттерін ... ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудің
ерекшеліктері...............................................................
..........................................39
§6. Қылмыстық процестегі жария және
жасырын жедел-іздестіру әрекеттерінің
нәтижелерін
құжаттандыру................................................................
..................51
ІІІ-тарау. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ... ... ... АДАМ ... МЕН ... ... МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ
ҚҰҚЫҚТЫҚ ... тез және ... ... оларды жасаған адамдарды әшкерелеуде
және қылмыстық жауапқа тартуда тергеу іс-әрекеттерімен бірге ... ... де рөлі аз ... ... қылмыстарды ашумен
байланысты жұмыс осы жедел-іздестіру қызметі арқылы басталады. Кейде жедел-
іздестіру ... ... ... ... ... жүргізу
нәтижесінде қылмыстық іс жүргізушілік ... ... ... ... емес ... іс ... дәлелдемелер алынады.
Жедел-іздестіру қызметі уақыты бойынша қылмысты табу сәтіне біршама
жақын, негізінен ол дереу ... ... ... және оның ... ... ... алдын-алу, жолын кесу және ашу ғана емес, сондай-ақ қылмысты
дайындап жатқан, жасап жатқан немесе ... ... табу және ... ... ... ... нәтижелері бойынша
қоғамға қауіпті әрекет фактісінің өзін, әрі оған қатысты тұлғаны анықтауға
мүмкіндік ... ... Міне ... ... ... қылмыстық іс қозғаудың және соған сәйкес қылмыстық сот ісін
жүргізудің басталуының ... мен ... ... ... ... тергеушінің немесе соттың қылмыстық іс
жүгізушілік қызметінің жүзеге асырылуы процесі барысында ... мен ... ... ... ... ... болмайды.
Тергеу барысында тергеу әрекеттері мен жедел-іздестіру әрекеттері ... ... ... ... және ... ... ... Мысалы,
Қазіргі кезде ұйымдасқан қылмыстылық, кәсіби қылмыстылық, экономикалық
қылмыстылық, ұлтаралық қылмыстылық, тағы да сол ... ... ... ... ... алдын алу, оларды кесу және ашуда
жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді кең қолдану заман талабы.
Жедел-іздестіру ... ... ... құқықтық реттейтін
нормативтік-құқықтық акті – 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ
«Жедел-іздестіру қызметі туралы» ... ... ... Бұл ... ... ... органдарының жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізуін реттейтін тұңғыш ресми жарияланған нормативтік-құқықтық актісі
болып ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу тек
ведомстволық, жарияланбаған нормативтік актілермен реттеліп отырған. Бірақ
бұл Қазақстан Республикасының құқықтық ... құру ... ... ... әрекеттерін реттеуші жоғарыда аталған ... ... әкеп ... Құқықтық мемлекетті құруда мемлекет
мүддесінің алдында адам мен ... ... ... ... ... ие ... ... және жасырын жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізуге заңи шектеулер орнатуға әкелді. Бұрын соңды ... ... ... ... ... ... ... жедел-
іздестіру әрекеттерін жүргізуді қайталанбайтындай етті.
Бұл Заңның қабылдануымен жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу елде
заңдылықты ... ... ... ... құқықтық негізге ие
болды.
1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жедел-іздестіру әрекеттеріне ... ... ... ... және ... ... ... Сондай-ақ жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... тиіс ... ... негіздері мен шарттарын белгілеген.
Жедел-іздестіру әрекеттері тек қана жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... сыртқы барлау қызметтерінде де ... ... ... жедел-іздестіру әрекеттеріне қарағанда жасырын
жедел-іздестіру әрекеттері қарсы барлау және сыртқы барлау қызметтерінде
кең қолданылады.
Жария және ... ... ... ... ... ... бар және ... арасында ортақ ұқсастықтарының ... ... олар ... ... және ... ... ... жүргізуді ұйымдастыру
мен тактикасы, оның ... ... ... ... және олар ... жатпайтын құпия ведомстволық
нормативтік актілермен ... осы ... ... яғни ... ... ... ... рұқсат етілген шекте ғана жұмыс
істей аламыз.
Менің нақты ұсынып ... ... ... ... ... әрекеттері» тақырыбына арналған.
Мен осы «Қылмыстық процестегі жедел-іздестіру әрекеттері» тақырыбын
таңдау мақсатым – ... ... ... ... ашу ... ірі және аз ... ... болғандықтан және Республикамызда
заңдылық, әділеттілік қағидаларын орнатудың бір бөлігі ретінде ... орын ... ... бойымда осы салада көп білуге құштарлық,
қызығушылық сезімін ... ... ... ... ... – Қазақстан
Республикасының қолданыстағы қылмыстық іс жүргізу заңдарына және жедел-
іздестіру ... ... ... ... алу, ... ... ... анықтау, ашу және тергеуді объективті, әрі тиімді жүргізу
үшін жария және ... ... ... жүзеге асырудың
ерекшеліктеріне көңіл аудару, оларды ашу және зерттеу.
Аталған міндетке біз келесідей жолдар ... қол ... ... Республикасының қолданыстағы заңдарын және құқықтық
әдебиеттерді ... ... ... және ... ... ... ... арқылы;
- жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... арқылы;
- жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудегі шетелдік
тәжірибені пайдалану ... ... және ... ... ... ... мәселелерін
және оларды жүргізуді құқықтық реттеу мәселелерін көтеру арқылы.
Қарастырып отырған дипломдық жұмысым төмендегідей үш тараудан тұрады:
1. Қылмыстық ... ... ... ... ... ... және жасырын жедел-іздестіру әрекеттеріне жіктелуі;
2. Қылмыстық процестегі жария және жасырын жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... адам
құқықтары мен бостандықтарын сақтау мәселелері және олардың құқықтық
реттелуін жетілдіру.
Дипломдық ... жазу ... ... А.Я.Гинзбург,
В.И.Григорьев, С.Ю.Алексеевский, К.К.Горяинов, В.С.Овчинский, Г.К.Синилов,
А.Ю.Шумилов, В.Г.Бобров, ... ... ... ... ... ... ... В.Зажицкий сияқты ғалым-криминалисттер мен жедел-іздестіру
қызметкерлерінің әдебиеттері мен мақалаларын ... ... ... ... ... ... ... ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІКТЕЛУІ
§1. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ
ОНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ
Кез келген мәселені қарастыру, ... ... сол ... ... ... ... ... анықтаудан басталады. Мұндай негізгі
ұғымдар менің дипломдық жұмысымда көтеріп отырған мәселеде де бар. ... ... ... ... ... ұғымдарды анықтап алуымыз қажет -
«жария жедел-іздестіру ... және ... ... ... жедел-іздестіру қызметін негізгі реттеуші
нормативтік-құқықтық акт - 1994 жылы 19 ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңында (бұдан
әрі қарай – Жедел-іздестіру қызметі туралы Заң) «жария ... және ... ... ... ұғымдарына анықтама
берілмеген, бірақ жария жедел-іздестіру әрекеттері мен ... ... ... ... ... ... ұғымына анықтама
берілген. Сіз де, біз де білетіндей жалпы «шараның» өзі қандай да бір « ... ... Ал ... ... ... де, ... әрекеттері де жалпы жедел-іздестіру әрекеттері, яғни жедел-
іздестіру шаралары екені ... ... ... «жария жедел-іздестіру
әрекеттері» және «жасырын жедел-іздестіру әрекеттері» ... ... ... ... ... бастайық.
Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның 11 бабының 1 тармағына сәйкес
«Жедел-іздестіру шаралары – бұл ... ... ... ... өз ... шегінде өздерінің алдына қойылған ... ... ... ... анықтама мен «жедел-іздестіру
әрекеттері» ұғымының анықтамасы бір-біріне ... ... ... берілген осы анықтамасымен Жедел-
іздестіру қызметі теориясы саласындағы В. Плетнев, А.Я. ... ... ... ... отырып, әрқайсысы осы заңи анықтаманың мәнін
өздерінше ашады.
В. Плетнев жедел-іздестіру әрекеттерінің мәнін оның келесідей сипатты
белгілерін ... ... ... ... әрекеттері жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін
шешудің негізгі ұйымдық нысаны және технологиялық тәсілі болып ... ... ... ... ... ... ... ерекше
түрі ретінде жедел-іздестіру қызметінің бүкіл өмір сүрген кезеңінде барлық
жинақталған оң тәжірибесі орын алып ... Олар заң, ... ... және ... нормативтік актілерге
негізделген арнайы күштерді, құралдарды, әдістерді, нысандар мен тәсілдерді
қолдана ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
3. Жедел-іздестіру қызметінің заңнамасы, теориясы және ... ... екі ... анықтайды – жалпы және арнайы.
4. Осы әрекеттерді ... ... ... жүйелер, бейне-,
аудиожазу, кино- және фото ... ... адам ... мен
денсаулығына және қоршаған ортаға зиян келтірмей өзге ғылыми-техникалық
және өзге құралдар мен әдістер қолданылады.
5. ... ... ... іс ... әкімшілік,
қылмыстың алдын алу, тәртіптік шаралармен үйлесімде де ... жеке ... ... ... ... мен тактикасы ғылыми
негізделген және ... ... ... ... ... ұйымдастыру мен оларды жүргізу тактикасы ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерін тек қана жедел-іздестіру қызметін
жүзеге асырушы органдардың басшыларымен белгіленген қызметтер, ... ... ... жүргізуге құқылы. Өзге ұйымдардың немесе
тұлғалардың оларды ... ... ... Гинзбург болса, жедел-іздестіру әрекеттерінің заңи анықтамасын
аша отырып, оның мәнін ... ... ... ... ... Жедел-іздестіру әрекеттері заң және заңға тәуелді нормативтік
актілерге негізделген қылмыстарды болдырмау және ашу, ... ... ... ... ... арнайы құралдар мен әдістер
арқылы жүзеге асырылатын ... ... ... жүйесі болып табылады.
2. Жедел-іздестіру әрекеттерін өткізу кезінде дайындалып ... ... ... ... қылмыс жөніндегі ақпаратты табу, бекіту,
алу, зерттеу үшін ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асырудың түрлері мен тактикасы
ғылыминегізделген және іс жүзінде анықталған.
4. Заңнамада ... ... ... ... ... жүргізуге құқығы жоқ. Ешбір өзге ұйымдар мен тұлғалардың ... ... ... ... ... – бұл тактикалық және психологиялық жағынан
нәзік және күшті қару, оның көмегімен жедел-іздестіру қызметінің ... ... ... ... ... анықтай отырып, қылмысты не ... ... не ашу ... мәселені шешеді.
Көпжылдық тәжірибе өз алдына мынаны дәлелдеді – ... ... ... ... да, ... ... мен тергеу іс-қимылдарының
дұрыс, аса шеберлікпен қолданылуы нәтижесінде ... ... ... ... кісі ... ... меншікті иеленумен қоса
шабуылдар жасаған «Шие бөрілер» («Шакалы») ... ... ... ... ... ... ... болсақ, қылмыстарды ашу үшін ең білікті жедел-
іздестіру қызметкерлері мен тергеушілерден тұратын жедел-тергеу ... ... ... ... ... ... ашу ... іс-
қимылдарды үйлестіру үшін штаб құрылды. Банданы ұстау үшін барлық, соның
ішінде жедел-іздестіру жолымен алынатын ақпарат жинау мен ... ... ... рөл ... ... зор ... қайшы
мәліметтердің ішінен сезіктілердің соңына түсуге мүмкіндік беретін қажетті
бөлігін анықтауға қол жеткізілді. Тергеу ... одан әрі ... ... ... ... ... табылуына,
қылмыскерлердің әшкереленуіне әкелді. Бұл іс бойынша ... ... ... тартылып, сотталған болатын».[2]
В. Плетневтің және А.Я. Гинзбургтің ... ... ... ... ... ашуда өздері берген сипатты белгілері
бір-бірінен аса өзгеше емес, керісінше екеуінің де ... ... ... және ... ... ... әдебиеттерде жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда ... өзге де ... ... ... О.А. ... мен А.П. Исиченконың
пайымдауынша, «жедел-іздестіру әрекеттері деп жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... шешуге бағытталған жария және ... ... ... ... ... ... ... іс-әрекеттер жиынтығы
түсініледі».[3]
О.А. ... мен А.П. ... ... берген жедел-іздестіру әрекеттері
ұғымының анықтамасының мәнін, белгілерін төмендегідей ашып көрсетеді:
«Жедел-іздестіру әрекеттері барлау-іздеу ... ие. Бұл ең ... ... ... ... ... олардың ешкім
көрмейтіндей жағдайларда жасалуымен, қылмыстық іс-әрекеттердің алдын ала
терең дайындалуымен, ... ... ... ... ... іздерінің жойылуымен ... ... ... қызметі қылмыстарды әзірлеп жатқан, жасалып
жатқан және жасаған адамдар туралы мәліметтерді алу, ... ... ... ... ... ... мән-жайларын анықтау және
т.б. әрекеттердің қажеттігімен жағдайланған.
Жедел-іздестіру әрекеттері мәні бойынша ... ... ... ... ... ... белгілері мен фактілерін,
олардың субъектілерін анықтауға, жасырынған адамдарды іздеуге бағытталған.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің барлау-іздеу сипатын ... ... ... ... ... және ... ... ұштастыру
қағидалары; заң шығарушының жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу ... ... алу үшін ... ... ... құралдарды қолдану
мүмкіндігіне нұсқауы; жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудің ... ... ... ... жасалған құқыққа қайшы әрекеттің белгілері
туралы, сондай-ақ оны ... ... ... ... ... ... адамдар
туралы мәліметтер бар болғанда, егер қылмыстық іс қозғау туралы мәселені
шешуге, мемлекеттік, әскери, экономикалық немесе ... ... ... ... ... ... туралы, анықтама, тергеу және
сот органдарынан жасырынған ... ... ... ... адамдар
туралы, т.б. жеткілікті деректер болмағанда құқыққа сай болуы дәлелдейді.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің ... ... ... ... ... ... ... болуы, жедел-іздестіру
әрекеттеріне қатысушы тұлғалар туралы мәліметтерді, ... ... мен ... ... ... мемлекеттік құпияны
құраушы ретінде қорғаудың объективті қажеттілігі, конфиденттерді астыртын
пайдалану ... ... ... ... және оның заң тұрғысынан
түсініктемесінен жедел-іздестіру ... тек ... ... ... ... табылатын арнайы субъектілерімен
ғана ұйымдастырылатындығы және жүргізілетіндігі ... ... ... ... қатысушылары болып жедел емес бөлімшелердің
қызметкерлері, мамандар, жедел-іздестіру қызметінің ... өзге ... ... ... әзірлеуге немесе
жүргізуге қатысушылар не болмаса ... ... ... ... ... ... ... қызметінің қатарына қосылмаған бөлімшелер мен жедел-
іздестіруге ұқсас жекелеген ... ... ... ... олар әкімшілік, жеке детективтік немесе өзге қызметтің элементі
ретінде қарастырылуы мүмкін...
Жедел-іздестіру ... ... және ... ... ... ... Олар ... қызметтің құралы болып табылады, қызметтің
осы түрлерінің жүзеге асырылуы тәсілдері болып ... Адам ... ... ... ... хат ... телефонмен сөйлесу, азаматтардың
пошта, телеграф және өзге ... ... ... үйге
қолсұғылмаушылығын бұзатын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу ... ... ... және ... ... әрекеттерінің оларды жүргізу субъектілеріне қарамастан
барлау-іздеу сипатына ие ... ... жөн. ... ... заңда көзделген нақ осы жедел-іздестіру әрекеттерінің ... ... ... ... ... қауіптің бар
болуы мен сипатын бағалауға мүмкіндік беретін оқиғалар немесе ... ... алу ... ... табылады.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің мазмұнын осы шаралардың нақты ... ... ... ... заңи ... ... шектелген тізімін
белгілеу жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу кезінде тек адам және азамат
құқықтары мен ... ... ... етіп қана ... ... ... ... лауазымды адамдар мен
оларға жәрдемдесуші адамдардың іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... ... ... және
осымен олардың қызметінің заңдылығын қамтамасыз етеді.
Жедел-іздестіру қызметі туралы заңға сәйкес әрбір жедел-іздестіру
әрекеті ... ... ... ... өзге жедел-іздестіру
әрекеттерімен бірге де жүргізілуі, жария немесе жасырын ... ... ... әрекеттерін жария жүргізу өзгелердің жасырын жүргізілуін
жоққа шығармайды, сондай-ақ ... Нақ осы ... ... ғана ... ... ... ... әдістері қолданылуы мүмкін.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің тізімі заңмен қатаң шектелгеніне
қарамастан, ... ... ... ... ... ... ету ... шараларды жүзеге асыруды, оларға ... ... ... нақты жедел-іздестіру әрекеттерін немесе
олардың жиынтығын ... ... ... ... техникалық және өзге
құралдарды қолдануды талап етеді. Ұйымдастырушылық және өзге ... ... ... ... ... ... ... ие екенін,
көбінесе олардан бұрын болатынын не болмаса ... ... ... ... ... ... туындайтынын ескерткен жөн.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің бір-бірінен анық ... ... ... ... ... Ол ... ортақ мән – оны
кейін жүзеге асыру үшін ақпаратты алуға бағытталуымен ... ... ... ... ... ... жедел-іздестіру
қызметтерінің міндеттерін шешу және адам мен ... ... ... мен бостандықтарын, меншікті қорғау, қоғам мен мемлекеттің
қылмыстық ... ... ... ету мақсаттарына қол
жеткізу мүмкіндігі туады.
Жедел-іздестіру әрекеттері жедел-іздестіру қызметі ... ... ... ... ... міндеттерін, оның жеке
міндеттерін шешу үшін ... ... ... жеке ... ... ... бағытталуы мен мазмұны бойынша жедел-іздестіру қызметінің
мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуі ... ... ... мақсаты олардың объектілерінің
шеңберін алдын ала анықтайды. Олар ақпаратқа ие ... ... ... ... жеке ... ... ... бойынша олардың
тексеру немесе қорғау жөніндегі жедел-іздестіру әрекеттері ... ... ... ... ... ... санаттары нақты жедел-
іздестіру әрекеттерін жүргізу ... ... ... мен ... ... ... ... болуы мүмкін
тұлғалар:
1) құқыққа қайшы әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ... және сот органдарынан жасырынып
жүрген немесе қылмыстық жазадан жалтарған;
2) ... ... ... жатқан;
4) мемлекеттік құпияны құрайтын мәліметтерге, адам ... ... ... ... ортаға жоғарғы қауіпті объектілерді
пайдаланумен байланысты жұмыстарға; жедел-іздестіру ... ... оны ... нәтижесінде алынған деректерге
жіберу туралы; сондай-ақ жеке детективтік немесе ... ... ... ... ... ... ... жатқан немесе орнатылған, жедел-
іздестіру әрекеттерін әзірлеуге және жүргізуге тартылған;
6) құқыққа қайшы әрекеттердің белгілері; ... ... ... ... ... ... ие ... мен тұрғылықты жері туралы мәліметтерге ие.
Жедел-іздестіру әрекеттерінің ұғымын талдау ... ... ... ... ... ... ... элементтерін көрсетуге
мүмкіндік береді:
- жедел-іздестіру әрекеттері жедел-іздестіру қызметінің басты құрамдас
бөлігі;
- олар жария да, жасырын да ... ... ... ... ... ... органдарының
лауазымды тұлғалары табылады;
- олардың мазмұнын құқықтық маңызды ақпаратты табуға және ... ... ... ... олар заңмен анықталған мақсатқа ие – адам мен азамат өмірін,
денсаулығын, ... мен ... ... ... ... ... ... қылмыстық қолсұғушылықтардан қамтамасыз ету
жөніндегі міндеттерін шешу».[4]
Тағы бір ресейлік ғалым В. Молокоедовтың пікірінше, «жедел-іздестіру
әрекеттері – бұл ... ... ... ... өзара байланысты
іс-әрекеттер жүйесінен тұратын жедел-іздестіру қызметін құрайтын құрылымдық
элемент».[5]
Жоғарыда жедел-іздестіру әрекеттері ұғымына әртүрлі авторлардың берген
анықтамалары әртүрлі тұжырымдалғанына қарамастан, олар ... ... ... ... Бұл ... мазмұны бір-біріне сай
келеді, бірақ әрине олар бір-бірінен өзгеше тұжырымдалған
В. Плетнев те, А.Я. Гинзбург те, О.А. ... мен А.И. ... да ... ... анықтамасының мазмұнын аша отырып, оның сипатты
белгілерін өздерінше ашып ... ... пен А.Я. ... жедел-іздестіру әрекеттерінің заңда
берілген анықтамасымен келісе отырып берген ... ... ... Қазақстанның Жедел-іздестіру қызметі теориясында қалыптасқан
тұжырымдамаға сәйкес келеді. Біз де ... ... ... ... ... жедел-іздестіру қызметі заңдарына сай деп есептейміз.
Себебі, ... ... ... ... ... ... ... әрекеттеріне анықтама бермегеніне қарамастан, жедел-
іздестіру қызметін Қазақстан Республикасының Жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... «Жедел-іздестіру қызметі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес «Жедел-іздестіру қызметі ... ... ... ... ... мен ... меншікті қорғау, шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың
арнаулы қызметтерінің ... ... ... ... ... мен мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында
арнайы уәкілдік берілген мемлекеттік ... өз ... ... ... Конституциясына, Жедел-іздестіру қызметі туралы ... ... ... да ... мен қалыптық құжаттарына сәйкес
жүзеге асыратын жария және жасырын ... ... және ... ... ... жүйесі».[6] Ал, 1995 жылғы 12 тамыздағы
№144-ФЗ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Ресей ... ... 1 ... ... ... қызметі – адам мен азаматтың
өмірін, денсаулығын, құқықтары мен ... ... ... ... мемлекеттің қауіпсіздігін қылмысты қолсұғудан қамтамасыз ету мақсатында
Жедел-іздестіру туралы Федералдық ... ... ... ... ... бөлімшелері өз өкілеттіктері шегінде жария және жасырын
жүзеге асыратын қызмет түрі».[7]
Мұндағы анықтамалардан келесідей ... ... ... ... ... қызметі сыртқы барлау қызметін қамтымайды,
оны реттейтін дербес 1996 жылғы 10 қаңтардағы №5-ФЗ «Сыртқы барлау туралы»
Федерациялық Заңы бар. ... ... ... ... кейбір жедел-
іздестіру шаралары ... ... ... ... ... Ал, Қазақстан Республикасындағы жедел-іздестіру қызметі
сыртқы барлау қызметін қамтыған және оны ... ... ... акт көзделмеген. Сондықтан Қазақстан ... ... ... «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының
Заңымен және өзге ... ... ... ... Сыртқы барлау сипатындағы әрекеттер бір уақытта жедел-іздестіру
әрекеттері болып табылады. Бір сөзбен ... ... ... ... ұғымы Ресейлік заңнамадағы жедел-іздестіру
қызметі ұғымынан кең ... ... ... ... – бұл ... қызметін
жүзеге асырушы органдардың өз құзыреті шегінде ... ... ... ... ... ... бұл ... тек жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... жүзеге асырушы орган – жедел-іздестіру
заңдарына сәйкес белгілі бір ... ... ... ... ... ... қызмет ететін жедел-іздестіру қызметін толық немесе
ішінара тікелей ... үшін ... оны ... арналған бірінші
басшылармен қоса оның жедел бөлімшелері мен ... ... ... ... ... 6 ... сәйкес Қазақстан
Республикасы аумағындағы жедел-іздестіру қызметін:
- ішкі ... ... ... ... ... Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары;
- Қаржы полициясының органдары;
- Қазақстан Республикасы Президентінің күзет қызметі;
- Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі жүзеге асырады.
Тек осы ... ғана ... ... ... ... ... ... тек Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңға өзгертулер мен
толықтырулар енгізілуі арқылы өзгертілуі ... ... ... ... органдары болып Қазақстан Республикасының Ішкі істер
министрлігі, оның құрамына ... ... ... ... ... республикалық маңызы бар қала мен астананың,
көліктегі ... ... және ... ішкі ... ... ... ... аудандық, поселкелік, желілік ішкі істер
басқармалары, ... ішкі ... ... Ішкі ... ... ... ... әкімшілік полиция, әскери-тергеу органдары
және ... ... да ... ... органдары болып Қазақстан Республикасының Ұлттық
қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
«Барлау» Қызметі, облыстардың, республикалық ... бар қала мен ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Қарулы Күштеріндегі әскери қарсы ... ... ... ... ... ... ... арнаулы
мақсаттағы бөлімшелер табылады.
Қорғаныс министрлігінің әскери барлау ... - ... ... министрлігініңБас барлау басқармасы және оның әскер
түрлеріндегі басқармалары, әскери құрамалардағы бөлімшелері.
Қаржы полициясының органдары – Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... оның
облыстардағы, ресрубликалық маңызы бар қала мен астанадағы департаменттері.
Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі ...... ... ... ... ... жөніндегі
комитеті мен оның аумақтық басқармалары.
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. ... ... ... авторлар осы аталған жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органдардың ішінде жедел-іздестіру ... ... ... ... деп ... – бұл ... құқық қорғау органының немесе арнаулы
қызметтің құрылымына кіретін, қызметтік міндеттеріне заңдармен ... ... ... ... барлау міндеттерін шешу үшін жататын
ұйымдық ... ... бір ... ... ... асырушы органның жедел
бөлімшелері ... ... ... ... сай ... Ол ... жедел-іздеу, жедел-техникалық, қарсы барлау, барлау немесе
ақпараттық-талдау ... ... ... ... бас басқарма,
сондай-ақ ішкі қауіпсіздік бөлімшесі және т.б. болуы мүмкін. Әр ... ... ... ... ... құрылымы және олардың атаулары
біркелкі аталмаған, ол жедел-іздестіру ... ... ... ... ерекшеліктермен бірге туындауда.
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге құқылы қызметкерлердің,
бөлімшелер мен ... ... ... ... жүзеге
асырушы органдардың басшыларымен анықталады.
«Жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... жүргізуіне байланысты оларды келесідей топтарға бөлуге
болады:
1. Жедел-іздестіру әрекеттерін толық көлемде жүргізетін ... ... ... ... ... ... ... актілерде әр кезеңдерде әр түрлі аталды: жедел аппараттар,
жедел қызметтер, жедел-іздестіру бөлімшелері, іздестіру аппараттары ... ... ... ... Ішкі ... министрлігі жүйесінде құрамына әр
түрлі құзырлы жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... аппараттар, іздеу аппараттары
және т.б.) кіретін криминалдық ... ... ... ... ... ... жедел-іздестіру қызметін
жүзеге асырушы органдардың құрылымдық аппараттары, ... Олар ... ... ... ... белгілі бір
бөлікте немесе көлемде жедел-іздестіру қызметіне тікелей қатысы бар ғылым-
техникалық бөлімшелер, ... ... ... ... т.б. ... осы ... ... қамтамасыз ету, тұлғаларды,
заттарды, оқиғаларды есепке алу және т.б.).
3. Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге белгілі бір ... және ... ... ... қызметтік бабында жедел-іздестіру қызметінің
әдістері мен тәсілдерін қолданатын ... ... ... ... өзге ... ... бөлімшелері, аппараттары.
Мысалы, ішкі істер органдарында әкімшілік полицияның учаскелік
инспекторлары, сондай-ақ ... ... ісі ... ... есін ... ... ... қызмет, тергеу аппараты, жол
полициясы және т.б.
Бірінші топқа кіретін жедел-іздестіру қызметін жүзеге ... ... өз ... шегінде жедел-іздестіру және өзге
әрекеттерді жүргізуді ұйымдастыру мен ... ... ... ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттерін тек жедел-іздестіру қызметін
жүзеге асырушы органдардың жедел бөлімшелері (аппараттары) мен қызметкерлер
санаты ... ... ... бұл ... ... ... жүзеге асырушы
органдар тек өз құзыреті шегінде жүргізеді.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың ... ... ... ... ... ... ... лауазымды адамдарға сауал-сұрақ
қою, олардан хабарламалар алу; ... ... және ... ... оларды жедел-іздестіру қызметіне пайдалану; қызметкерлерді қылмысты
ортаға енгізу; қылмысты іс-әрекетке еліктеу мінез-құлық үлгісін қолдану;
астыртын кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... бақылауды
жүзеге асыру; арнаулы техникалық құралдарды ... ... және ... ... ... және ... қарамастан) есептері бойынша анықтамалар мен тексерулер
жүргізу; ... үшін ... мен ... іріктеп алу; бақылау үшін сатып
алу; іздеу-қызмет иттерін пайдалану; белгілері бойынша жеке адамды ... ... ... заңсыз алып тастау қондырғыларын іздеу, құқыққа
қарсы әрекеттер іздерін табу, жасырын анықтау және алу, ... ... ... ... ... немесе жасаған адамның ізіне түсу және оны ұстау;
ұсталған адамдарды жеке ... ... ... ... ... ... мен құжаттарды қарауды және алуды, сондай-ақ тұрғын-жайларды, жұмыс
орындары мен өзге де орындарды тексеруді, ... ... ... ... ... қылмыскерлерді қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу;
жедел, қылмыстар есептері және және ... ... ... ... ... ... цензуралау; посылка және бандероль
түрінде пошта жөнелтілімдеріне бақылау жасау; ... ... ... де ... техникалық құралдарды пайдалана отырып, сөздерді жасырын
тыңдау және ... алу, ... және ... да ... ... ... сөлесулерді тыңдау және жазып алу, ... ... ... ... туралы мәліметтер алу; компьютер жүйелерінен және
өзге ... ... ... алып тастау; байқау, соның ішінде
арнаулы техникалық ... ... ... ... және ... ... ... жеке адамның
өміріне, денсаулығына және айналадағы ортаға зиянын тигізбейтін заттарды
және материалдарды пайдалана ... ... ... және ... жайларға,
үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелеріне, көлік және өзге ... кіру және ... ... ... ... ... ... органдары: азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-
сұрақ қою, олардан ... алу; ... ... және ... орнату, оларды ... ... ... қылмысты ортаға енгізу; қылмысты іс-әрекетке еліктеу мінез-
құлық үлгісін қолдану; астыртын кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... асыру; арнаулы техникалық құралдарды
қолдану; мекемелердің, кәсіпорындардың және ... ... және ... нысандарына қарамастан) есептері бойынша
анықтамалар мен ... ... ... үшін ... мен үлгілер
іріктеп алу; бақылау үшін сатып алу; ... ... ... ... жеке ... іздеу және ұқсастыру; ақпаратты заңсыз алып
тастау қондырғыларын іздеу, құқыққа қарсы әрекеттер іздерін табу, ... және алу, ... ... ала ... ... ... немесе жасаған
адамның ізіне түсу және оны ұстау; ұсталған адамдарды жеке ... ... ... ... ... ... мен ... қарауды және
алуды, сондай-ақ тұрғын-жайларды, жұмыс ... мен өзге де ... ... құралдарын тексеруді жүзеге асыру; қарулы қылмыскерлерді
қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу; жедел, ... ... ... ... ... жүйелері бойынша тексеру; пошта жөнелтілімдерін
бақылау; байланыс ... ... ... бейне-, аудиотехниканы немесе
өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана ... ... ... және жазып алу, телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары арқылы
жүргізілетін сөлесулерді тыңдау және ... алу, ... ... арқылы
жүргізілетін сөйлесулер туралы мәліметтер алу; байланыстың техникалық
арналарынан, компьютер жүйелерінен және өзге ... ... алып ... ... ... ... ... техникалық
құралдарды (дыбыс-, бейнежазбаларды, кино-, суреттүсірілімдерін және ... ... жеке ... ... ... және ... зиянын тигізбейтін заттарды және ... ... ... тұрғын және басқа жайларға, үйлерге, ғимараттарға, ... ... және өзге ... ... кіру және ... ... әрекеттерін жүргізуге құқылы.[12]
Қорғаныс министрлігінің әскери барлау органдары: ... ... ... қою, олардан хабарламалар алу; азаматтармен
жария және жасырын қатынастар орнату, ... ... ... ... қылмысты ортаға енгізу; қылмысты іс-әрекетке
еліктеу мінез-құлық үлгісін қолдану; астыртын кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... ... асыру; арнаулы техникалық
құралдарды қолдану; мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың (олардың
бағыныстылығына және меншік ... ... ... ... мен ... ... зерттеу үшін сынамалар мен үлгілер
іріктеп алу; бақылау үшін сатып алу; ... ... ... ... жеке ... ... және ... ақпаратты заңсыз алып
тастау қондырғыларын іздеу, құқыққа қарсы әрекеттер іздерін табу, ... және алу, ... ... ала ... қылмыс жасаушы немесе жасаған
адамның ізіне түсу және оны ... ... ... жеке ... ... қатысты болуы мүмкін заттар мен құжаттарды қарауды және
алуды, сондай-ақ тұрғын-жайларды, ... ... мен өзге де ... ... ... ... жүзеге асыру; қарулы қылмыскерлерді
қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу; жедел, қылмыстар ... ... ... ... жүйелері бойынша тексеру; байқау, соның ішінде
арнаулы техникалық ... ... ... ... және ... ... құралдарды), жеке адамның
өміріне, ... және ... ... ... ... ... материалдарды пайдалана отырып байқау; тұрғын және басқа жайларға,
үйлерге, ... жер ... ... және өзге ... кіру және ... ... ... әрекеттерін жүргізеді;
пошта жөнелтілімдерін бақылау; байланыс желілеріндегі жедел іздеу; бейне-,
аудиотехниканы ... өзге де ... ... ... ... ... ... тыңдау және жазып алу, телефондар және ... ... ... арқылы жүргізілетін сөлесулерді тыңдау және жазып алу,
сондай-ақ телефон ... ... ... ... ... ... ... арналарынан, компьютер жүйелерінен және өзге
техникалық құралдардан хабарламалар алып ... ісін ... ... ... ... азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-
сұрақ қою, олардан хабарламалар алу; азаматтармен ... және ... ... ... ... ... ... қылмысты ортаға енгізу; қылмысты іс-әрекетке еліктеу ... ... ... ... ... мен ... құру; берілетін
өнімдерге жедел бақылауды жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... (олардың
бағыныстылығына және меншік нысандарына қарамастан) есептері ... мен ... ... ... үшін ... мен үлгілер
іріктеп алу; бақылау үшін сатып алу; ... ... ... ... жеке ... іздеу және ұқсастыру; ақпаратты заңсыз алып
тастау қондырғыларын іздеу, ... ... ... ... ... ... және алу, ... алдын ала зерттеу; қылмыс жасаушы немесе жасаған
адамның ізіне түсу және оны ұстау; ... ... жеке ... ... ... болуы мүмкін заттар мен құжаттарды қарауды және
алуды, сондай-ақ тұрғын-жайларды, жұмыс орындары мен өзге де ... ... ... ... ... ... ... қылмыскерлерді
қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу; жедел, қылмыстар есептері және
және қылмыстық тіркеу ... ... ... ... ... ... ... және бандероль түрінде ... ... ... бейне-, аудиотехниканы немесе өзге ... ... ... ... отырып, сөздерді жасырын тыңдау
және жазып алу, ... және ... да ... ... арқылы
жүргізілетін сөлесулерді тыңдау және жазып алу, сондай-ақ телефон арқылы
жүргізілетін сөйлесулер ... ... алу; ... ... және
өзге техникалық құралдардан хабарламалар алып тастау; байқау, соның ішінде
арнаулы ... ... ... ... ... және ... техникалық құралдарды), жеке адамның
өміріне, денсаулығына және айналадағы ортаға зиянын ... ... ... пайдалана отырып байқау; тұрғын және басқа жайларға,
үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелеріне, ... және өзге ... кіру және ... ... ... әрекеттерін
жүргізеді.[14]
Қазақстан Республикасы ... ... ... азаматтарға,
лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алу; азаматтармен
жария және жасырын қатынастар ... ... ... ... қызметкерлерді қылмысты ортаға енгізу; қылмысты іс-әрекетке
еліктеу мінез-құлық үлгісін қолдану; астыртын ... мен ... ... ... жедел бақылауды жүзеге асыру; арнаулы техникалық
құралдарды қолдану; мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың (олардың
бағыныстылығына және ... ... ... ... бойынша
анықтамалар мен тексерулер жүргізу; зерттеу үшін сынамалар мен ... алу; ... үшін ... алу; ... ... ... бойынша жеке адамды іздеу және ұқсастыру; ақпаратты заңсыз алып
тастау қондырғыларын іздеу, құқыққа қарсы әрекеттер ... ... ... және алу, ... ... ала ... ... жасаушы немесе жасаған
адамның ізіне түсу және оны ... ... ... жеке ... ... ... ... мүмкін заттар мен құжаттарды қарауды және
алуды, сондай-ақ тұрғын-жайларды, жұмыс орындары мен өзге де ... ... ... ... жүзеге асыру; қарулы қылмыскерлерді
қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу; жедел, қылмыстар есептері ... ... ... ... ... тексеру; байқау, соның ішінде
арнаулы техникалық құралдарды ... ... ... және ... ... құралдарды), жеке ... ... және ... ... ... ... заттарды
және материалдарды пайдалана отырып байқау; тұрғын және басқа жайларға,
үйлерге, ... жер ... ... және өзге ... кіру және ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізеді;
пошта жөнелтілімдерін бақылау; байланыс желілеріндегі жедел іздеу; бейне-,
аудиотехниканы немесе өзге де ... ... ... ... ... ... ... және жазып алу, телефондар және басқа да
сөйлесу құрылғылары арқылы жүргізілетін сөлесулерді тыңдау және ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер алу;
байланыстың техникалық арналарынан, компьютер жүйелерінен және ... ... ... алып ... ісін ... асырады.[15]
Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі органдары: азаматтарға,
лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алу; ... және ... ... ... оларды жедел-іздестіру қызметіне
пайдалану; қызметкерлерді қылмысты ортаға ... ... ... ... ... ... астыртын кәсіпорындар мен ұйымдар
құру; берілетін ... ... ... ... ... ... техникалық
құралдарды қолдану; мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың (олардың
бағыныстылығына және ... ... ... ... ... мен тексерулер жүргізу; зерттеу үшін сынамалар мен үлгілер
іріктеп алу; бақылау үшін ... алу; ... ... ... ... жеке адамды іздеу және ұқсастыру; ақпаратты заңсыз алып
тастау қондырғыларын іздеу, құқыққа қарсы әрекеттер іздерін табу, ... және алу, ... ... ала ... қылмыс жасаушы немесе жасаған
адамның ізіне түсу және оны ұстау; ұсталған ... жеке ... ... қатысты болуы мүмкін заттар мен құжаттарды қарауды және
алуды, сондай-ақ ... ... ... мен өзге де ... ... ... тексеруді жүзеге асыру; қарулы қылмыскерлерді
қолға түсіру жөнінде операциялар жүргізу; ... ... ... ... ... ... ... бойынша тексеру; сотталғандардың хат-
хабарларын цензуралау; посылка және ... ... ... ... жасау; бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де
арнаулы ... ... ... отырып, сөздерді жасырын тыңдау
және ... алу, ... және ... да ... ... ... ... тыңдау және жазып алу, сондай-ақ телефон ... ... ... ... алу; ... ... ... техникалық құралдардан хабарламалар алып тастау; байқау, соның ішінде
арнаулы техникалық ... ... ... ... және ... техникалық құралдарды), жеке адамның
өміріне, денсаулығына және айналадағы ортаға зиянын ... ... ... ... ... ... ... және басқа жайларға,
үйлерге, ғимараттарға, жер ... ... және өзге ... кіру және ... ... ... ... жүргізуге
құқылы.[16]
Үшіншіден, бұл іс-әрекеттерді жүргізу жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органдардың міндеттерін шешуге бағытталған.
Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның 7 ... ... ... ... ... ... міндеттері келесідей:
А) жеке және заңды тұлғалардың заңмен ... ... мен ... ... қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін
қорғау, оның экономикалық және қорғаныс әлеуетін нығайту үшін өз ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру арқылы қылмыстарды
анықтауды, олардың алдын алуды, оларды болдырмауды және ... ... ... үшін ... ... орнықтыруды қамтамасыз етуге,
өздерінің қарауындағы ... ... ... ... ... жөнінде тергеушінің жазбаша тапсырмаларын, прокурордың нұсқауын,
сондай-ақ соттың ұйғарымын ... ... мен ... ... қатер төнгенін дәлелдейтін
өздеріне белгілі болған ... мен ... ... ... ... пен ... ... дер кезінде хабарлау;
Г) құқықтық көмек туралы шарттар (келісімдер) негізінде ... ... ... ... мен шет ... ... ... тілектерін орындау;
Д) жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу кезінде, ... ... ... үшін ... жедел-іздестіру әрекеттерінің
нәтижелерін бейнелейтін материалдарды беру ... ... ... ету және ... ... құпиясының ашылуына жол ... ... ... ... ... ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН
ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ ЖІКТЕЛУІ
«Жедел-іздестіру әрекеттері» ұғымының анықтамасын анықтадық, енді осы
анықтамадан шыға отырып, ... ... ... әр ... ... ... ... «жария жедел-іздестіру әрекеттері»
және «жасырын жедел-іздестіру әрекеттері» ұғымдарын анықтайық.
Жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттеріне заң ... ... ... туралы Заңында анықтама бермеген, бірақ бұл ұғымдарды
қолданған. Мысалы, мұны жедел-іздестіру қызметіне анықтама беру ... ... ... ... 1 ... ... «Жедел-іздестіру
қызметі – азаматтардың өмірін, денсаулығын, құқықтарын, бостандықтары мен
заңды мүдделерін, меншікті қорғау, шет ... мен ... ... ... ... қол ... ... барлау-
бүлдіру әрекетінен қоғам мен мемлекет қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мақсатында ... ... ... мемлекеттік органдар өз құзыреті
шегінде Қазақстан Республикасының Конституциясына, Жедел-іздестіру қызметі
туралы Заңына, Қазақстан Республикасының ... да ... мен ... сәйкес жүзеге асыратын жария және жасырын жедел-іздестіру,
ұйымдық және ... ... ... ... жүйесі».
Құқықтық әдебиеттерде жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізілу нысанына
байланысты бір авторлар жария және ... ... ... өзге ... жария, жасырын және ... ... ... отырып, оларға анықтама береді.
В. Плетнев жедел-іздестіру әрекеттерінің жария да, жасырын да және
шифрланып жүргізілуі ... дей ... ... анықтама береді:
«Жария әрекеттер – ашық жүргізілетін, азаматтарға түсінікті және
қоғамдық ... үшін қол ... ... ... Мысалы, жедел-тергеу тобы қылмыс жасалу ... ... ... ... ... ... ... уәкілді қызметкер
жәбірленушілерге, көргендерге, өзге куәларға сұрақ-сауал қояды және т.б.
Бұл ... ... ашық ... болады, жиналған және осыны
бақылаған азаматтарға түсінікті, әрі ... үшін қол ... ...... ... ... ... мен мән-
жайларға қатысты құпия, жасырын жүргізілетін және ол туралы ... ... ... ... өзге ... лауазымды
тұлғаларының тар шеңбері білетін жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... бастығынан осы ұйымның
назар аударылып отырған қызметкері туралы мәліметтер ... ... ... жасырындығын қамтамасыз ету үшін ... ... ... ала ... ... мұны ... ... өтінеді.
Жедел-іздестіру әрекеттерін шифрлау – ... және ... жеке ... ... шешу ... ... әрекеттердің шынайы сипатын құпияда сақтауға бағытталған жедел
қызметкерлердің іс-әрекеттері. Ұйымда жұмыс ... ... адам ... ... ... ... уәкілді қызметкер барлық қызметкерлер
картотекеасын ... ... ... ... алуы мүмкін және қарау
нәтижесінде ол ... ... адам ... ... ... ... алады».[17]
Ал, ресейлік О.А. Вагин мен А.П. Исиченко жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізілу нысаны бойынша жария ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттеріне жіктейді, ал шифрланған жедел-
іздестіру әрекеттерін ... ... ... түрі ... Олар ... әрекеттерінің нысаны бойынша жіктелуін өз
еңбектерінде төмендегідей сипаттайды:
«Жедел-іздестіру әрекеттері жария да, ... да ... ... әрекеттерінің жасырын түрде жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жедел-іздестіру органдарының қызметкерлерінен де,
бірақ бәрінен бұрын - өздеріне ... ... ... жатқан объектілерден ешкім білмейтіндікті, ешкім көрмейтіндікті,
анық еместікті білдіреді. Бұл жедел-іздестіру әрекеттерінің объектілері
тарапынан қарсылық ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге, олардың нәтижелі
болуын, жедел-іздестіру әрекеттерінің жүргізілу фактісін және қолданылған
құралдар мен ... ... ... ... ... ... ... де, жекелеген жедел-іздестіру
әрекеттерін жария ... ... мен ... не ... ... ... ... қатысушыларын ашық пайдалануға мүмкін
еместігімен де сипатталуы ... ... ... тек ... қылмысты
ортаға енгізу, бақылау үшін сатып алу, байланыстың ... ... ... ... ... ... ... алып
тастау сияқты жедел-іздестіру әрекеттері болуы мүмкін.
Жариялылық деп ... ... ... ... қоршағандардан да, олардың ... ... ... ... ... ... ашықтығын
түсінген жөн.
Жедел-іздестіру әрекеттері аралас, яғни жария-жасырын сипатта ... ... ... ... ... немесе келісімімен жүргізіліп
жатқан телефон сөйлесулерін тыңдау арыз ... ... ... ... болып табылады. Жария-жасырын жедел-іздестіру әрекеттерінің ерекше
түрі ретінде шынайы мақсаты мүдделі тұлғалардан сипаты мен мазмұны жағынан
алаңдату болып ... ... ... ... ... ... атауға болады».[18]
Тағы бір ресейлік ғалым В.Г. ... ... ... ... әрекеттерін жүргізу нысанына байланысты олар жария да, жасырын
да, олардың мақсатын бүркемелеу (шифрлау) арқылы да және ... да ... ... ... ... ... жария түрде жүргізу
кезінде, әдетте, олардың жүргізілу фактісі жасырылмайды.
Жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... ... құпия жүзеге асыруды талап етеді, ең алдыменен тексеріліп
жатқан, іске ... ... ... айыптаушылардан, олардың
байланыстарынан және т.б. Мұндай ... ... ... Ол ... де және қатысты да болуы мүмкін. Абсолютті
жасырындықта жедел-іздестіру ... ... ... тек ... ... ... ... олардың тапсырмасымен
әрекет ететін және ... осы ... ... ... ... ... шаралар бөлімшелерінің, жедел-іздестіру
құрылымдарының қызметкерлері) біледі. Жедел-іздестіру әрекеттерінің қатысты
жасырындығында олардың жүргізілуі ... тек ... ... ... ... білмейді, ал олардың мүдделі тұлғалардан құпия алынған
нәтижелері болашақта жариялануы мүмкін. Мысалы, ... ... ... ... немесе бейнежазуларды, арнаулы химиялық,
сондай-ақ өзге техникалық және өзге құралдарды қолдана отырып, алдын ... ... ... ... іске тарту шегінде жасырын жүргізілген байқау
қылмыстық іс ... ... іс ... ... ... ... Бобров жедел-іздестіру әрекеттерін олардың жүргізілуінің
жариялылығы белгісі бойынша шартты түрде екі негізгі ... ... ... да, ... да ... мүмкін жедел-іздестіру әрекеттері:
сауал-сұрақ қою, анықтамалар жүргізу, салыстырмалы зерттеулер үшін ... ... мен ... зерттеу, бақылау үшін сатып алу, байқау, жеке
адамдарды ... ... ... ... ... мен ... құралдарын тексеру;
б) тексеріліп жатқан, іске асырылып ... және ... ... ... өзге ... тек ... ... жүргізілетін жедел-
іздестіру әрекеттері: пошта ... ... және ... бақылау, телефон сөйлесулерін тыңдау, байланыстың
арналарынан ақпаратты алу, ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асыру, жедел эксперимент».[19]
Менің жеке өз басым В. Плетневтің жария және жасырын жедел-іздестіру
әрекеттеріне берген анықтамаларымен ... ... ... ... әрекеттерін жасырын жедел-іздестіру ... бір ... ... жөн ... ... ... ... жасырындық элементі бар, сондықтан да оны жедел-іздестіру
әрекетінің үшінші бір түрі ретінде қарастырудың қажеті жоқ деп ... ... ... ... ... ... жіктеу кезінде «жариялылық» белгісі дұрыс қолданған. Осы ... ... ... ... ... ... ... жатқан
әрекеттерінің қайсысы жария, қайсысы жасырын жедел-іздестіру әрекеттері
екенін анықтай аламыз.
Сонымен бірге, В.Г. ... осы ... ... ... ала
отырып, жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізілу нысанына байланысты жария да,
жасырын да жүргізілетін жедел-іздестіру әрекеттеріне және тек ... ... ... ... кейбір жедел-іздестіру
әрекеттерінің жария да, жасырын да бола алатынын дұрыс ескерткен. Оның
жоғарыда ... ... ... ... ... ... қызметі туралы заңнамасында берілген жедел-
іздестіру әрекеттерінің атаулары қолданғанмен, олардың ... ... ... ... ... ... ... жедел-
іздестіру әрекеттерінің мазмұнымен сайма-сай келеді.
Сонымен, жоғарыда айтылған көзқарастарға сүйене отырып, қарастырылып
отырған мәселе ... ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеттері – ашық жүргізілетін, азаматтарға
түсінікті және ... ... үшін қол ... ... ... ... ... әрекеттері – мүдделі тұлғаларға, объектілерге,
оқиғалар мен мән-жайларға қатысты құпия, жасырын жүргізілетін және ... ... ... ... ... ... өзге
органдардың лауазымды тұлғаларының тар шеңбері ғана білетін ... ... ... ... әрекеттерін топтастыруына сүйене
отырып, Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңының 11 ... 2, ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін тәжірибелік жағынан
келесідей топтастыруға болады:
Жария да, жасырын да бола алатын ... ... ... ... ... ... қою, олардан хабарламалар
алу;
• азаматтармен жария және жасырын ... ... ... ... ... ... ... техникалық құралдарды қолдану;
• мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың (олардың бағыныстылығына
және меншік нысандарына қарамастан) есептері бойынша анықтамалар ... ... ... үшін сынамалар мен үлгілер іріктеп алу;
• бақылау үшін сатып алу;
• іздеу-қызмет иттерін пайдалану;
• белгілері бойынша жеке адамды іздеу және ... ... ... алып ... ... іздеу;
• құқыққа қарсы әрекеттер іздерін табу, жасырын анықтау және алу, оларды
алдын ала зерттеу;
• қылмыс ... ... ... ... ... түсу және оны ... ұсталған адамдарды жеке тексеруді, қылмысты іс-әрекетке қатысты болуы
мүмкін заттар мен құжаттарды қарауды және алуды, ... ... ... ... мен өзге де ... тексеруді, көлік
құралдарын тексеруді жүзеге асыру;
• қарулы ... ... ... ... ... ... ... қылмыстар есептері және қылмыстық тіркеу жүйелері бойынша
тексеру.
Тек жасырын бола алатын жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... іс-әрекетке еліктеу мінез-құлық үлгісін қолдану;
• астыртын кәсіпорындар мен ұйымдар құру;
• берілетін өнімдерге жедел бақылауды жүзеге асыру;
• сотталғандардың хат-хабарларын ... ... ... ... ... ... ... іздеу;
• телефонмен және өзге де сөйлесулерді тыңдау;
• байланыстың техникалық арналарынан, компьютер жүйелерінен және өзге
техникалық құралдардан хабарламалар алып ... ... ... арнаулы техникалық құралдарды (дыбыс-, бейнежазбаларды,
кино-, суреттүсірілімдерін және басқа да техникалық құралдарды), жеке
адамның ... ... және ... ... ... ... және материалдарды пайдалана отырып байқау;
• тұрғын және басқа жайларға, үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелеріне,
көлік және өзге де ... ... кіру және ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ
ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУ
§3. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІ
Заң шығарушы жария да, жасырын да ... ... ... негіз болатын Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңында жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізудің ... ... ... ... ... 10 ... сәйкес жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу
негіздері келесідей:
А) қозғалған қылмыстық істің ... ... ... ... ... органдарға келіп түскен:
- әзірленіп жатқан, жасалып жатқан және жасалған құқық бұзушылық;
- анықтама, тергеу және сот ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың хабарсыз кетуі және танылмаған мәйіттердің табылуы;
- шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың арнайы қызметтерінің ... ... ... ... өздерінің қарауындағы қылмыстық істер бойынша тергеушінің жазбаша
тапсырмалары және прокурордың нұсқаулары, ... ... ... ... Бас ... мен оның ... облыс
прокурорларының және оларға теңестірілген прокурорлардың қаулылары;
Г) құқықтық көмек туралы шартқа (келісімге) сәйкес халықаралық ... ... және шет ... ... ... органдарының сауал
салулары;
Д) қоғам, мемлекет мүддесі мен оның экономикалық және ... ... ... орай ... ақпараттарын алу қажеттігі жөніндегі
хабарламалар.
Осылардан басқа жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар өз
құзыреті шегінде ... не өзге ... ... ... ... жеке ... сипаттайтын және шешімдер қабылдау үшін қажетті
мынадай деректер жинауға құқылы:
• ішкі істер, ... ... ... жүйесі, ұлттық
қауіпсіздік, әскери барлау, қаржы полициясы, Қазақстан Республикасы
Президентінің Күзет қызметіне жұмысқа және қызметке қабылдау туралы;
... ... ... ... органдардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету мәселелері жөнінде;
• мемлекеттік құпия болып табылатын мағлұматтарға ... ... ... ... ... апат ... ... аса жоғары объектілер мен ғимараттарды пайдалануға байланысты
жұмыстарға рұқсат беру туралы;
• жедел-іздестіру қызметіне қатысуға рұқсат беру ... оны ... ... ... ... пайдалануға рұқсат беру
туралы;
• жеке детективтік және күзет қызметімен айналысуға рұқсат берілгені
туралы.
Көрсетілген негіздер түпкілікті ... ... және тек ... ... немесе өзгертілуі мүмкін.
Қозғалған қылмыстық істің болуы жалпы негіз болып табылады. Қылмыстық
іс қозғау фактісі оны ... үшін және ... ... ала ... ... ... деректердің анықталғаны туралы дәлелдейді, ол қылмыстық іс
қозғау туралы қаулыда іс жүргізушілік көрініс табады. ... ... ... бас тарту туралы шешім қабылданады. Бірақ қылмыстық іс ... ... ... ... ... ... үшін өзге негіздерді
жоққа шығармайды, керісінше тек ... ... ... іс ... шешімі
болып табылады.
«Қылмыстық іс қозғау» ұғымы қылмыстық сот өндірісінің бастапқы сатысы
да, осы сатыны аяқтайтын шешімдердің ... ... ... ... ... ... ... қылмыстарды
және оларды жасаған адамдарды анықтауға, қылмыстарды тез және толық ашуға,
кінәлілерді ... ... ... және ... іс ... ... өзге мән-жайларды анықтауға ... ... ... ... ... ... қылмыстық істі анықтама
немесе алдын ала тергеу органының қозғағанына байланысты өзгермейді.
Хабарламалар жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу үшін негіз ... ... ... ... ... ... ... адамдар
және (немесе) фактілер туралы, білімдер, болжамдар, елестер, қалыптасқан
мәліметтер, хабарламалар ... өзге ... ... мәліметтер, егер олар жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдарға мәлім болғанда, сондай-ақ олар ... ... ... 10 ... 1 тармағының б) тармақшасында берілген адамдар, белгілер,
оқиғалар немесе іс-әрекеттер туралы тиісті ... ие ... ... ... ... арыздары мен хаттарында мәліметтер қылмыстық іс
қозғауға тек қана белгілі бір қылмыстың белгілеріне ие ... ... ... ие ... себеп болады. Егер мұндай арыздар қылмыс
белгілеріне нұсқайтын жеткілікті деректерге ие ... онда ... ... үшін ... ... мүмкін, бірақ ол жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізу үшін негіздерді жоққа шығармайды.
Әзірленіп жатқан, жасалып жатқан ... ... ... ... ... егер қылмыстық іс қозғау туралы мәселені шешу үшін
жеткілікті деректер ... ... ... іс ... немесе одан бас
тарту туралы шешім қабылдау үшін қажетті қосымша іс ... ... ... ... ... ... ... үшін негіз болып
табылады. Мұндай ... ... іс ... туралы мәселені шешу үшін бар
деректер жеткіліксіз (қылмыс ... ... ... ... ... ... бар екендігін не болмаса жоқ екендігін тең дәрежеде
болжауға ... ... ... ... оның ... қылмысты
деп бағалауға мүмкіндік бермейді, бірақ олар сондайға ауысуы мүмкін және
т.б.).
Анықтама, тергеу және сот ... ... ... ... ... жүрген адамдар туралы ... ... ... үшін ... ретінде мынадай мағынада қарастыру керек:
жедел-іздестіру қызметін ... ... ... нақ бір тұлғаға қатысты
қылмыстық іс қозғалғаны, оның ... ... ... ... ... жалтарғаны, адамды іздеу жүргізу туралы ... ... ... ... ... ... ... жасалу жері бойынша аумақтық
органға келіп түседі. Оған қарамастан өзге жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы ... ... да, ... ... анықтау бойынша жедел-
іздестіру әрекеттерін жүргізуге және жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ақпарат алған жағдайда да, ... ... ... ... ... және сот органдарынана жасырыну
фактісін анықтауға құқылы және міндетті.
Жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешумен байланысты емес іздеуді
жариялау жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... ... ... бойынша жедел-іздестіру әрекеттері,
әдеттегідей, туысқандар, таныстар немесе лауазымды адамдардың арызы бойынша
жүргізіледі. Осындай арыздарда бар ... ... ... ... туралы
болжауға мүмкіндік беретін жеткілікті негіз болып табылады.
Танылмаған мәйіттердің табылуы ... ... ... ... ... егер ... табылған жерінде суымаған іздер бойынша
жұмыстар кезінде, тікелей, ... жеке басы ... ... әрекеттерін жүргізбей мүмкін емес мәйіттің табылу фактісі бойынша
қылмыстық іс қозғаудан (тоқтатудан) бас ... ... ... жүргізу қажет болса, қылмыстық іс қозғау туралы мәселені
шешкенге дейін бола алады.
Шет мемлекеттер мен ... ... ... ... барлау-
бүлдіру әрекеттері туралы хабарламалары жедел-іздестіру ... ... ... ... ... органдардан, адамдардан ауызша
немесе жазбаша хабарламалар келіп түскен кезде негіз бола алады.
Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың ... ... ... ... ... ... Қылмыстық кодексімен көзделген
конституциялық құрылысты бұзуға, елдің қорғаныс және экономикалық әлеуетін
бұзуға ... ... ... ... ... ... бұл ... алу немесе кесу мақсатында шет мемлекеттер мен халықаралық ... ... ... ... шпиондарын ұстауға
бағытталған әрекеттер жүзеге асырылады.
Өздерінің қарауындағы қылмыстық істер бойынша тергеушінің ... және ... ... сондай-ақ соттың ұйғарымдары
жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу үшін ... ... орын ... ... ... 64 бабы тергеушінің жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу
үшін ... ... ... ... беру ... сондай-ақ
прокурорға істі талдағаннан кейін ... ... ... ... тек қана тергеушінің тапсырмасымен жүргізе алатынын бекіткен.
Егер қылмыс жасаған адам анықталса, анықтама органы қылмыс ... ... үшін ... және ... ... ... хабарлай отырып
қолдануға міндетті.
Бұл мән-жай олардың құқықтарын шектесе де, ... ... ... ... ... ... бола ... өйткені оның
ішінде нақты адамдарға, яғни қылмыс жасауға сезікті немесе айыпталушыға
қатысты ... ... ... ... отырған іс шегінен
шығуы мүмкін және ол тек ... ... ... ... яғни ... белгілі
емес қылмыстарды анықтауға немесе жаңа қылмыстарды жасауға бағытталған іс-
әрекеттерді анықтауға, мысалы, ... ... ... алу, ... және т.б. ... ... болуы мүмкін. Бұл жағдайда жедел-
іздестіру қызметінің қылмыстарды ... ... ... ... ... сөз болып отыр, ол қылмыстық іс жүргізудің ағымдағы міндеттерінен
немесе ... ... ... жасаған адамдарды анықтау бойынша жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізу кезінде жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... алғандығы туралы хабарлау
міндетін жүктейді, бірақ әрбір ... ... ... ... қылмыстық істің болуы жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу
негізі бола отырып, ... ... ... ... ... ҚР ҚІЖК-нің
талаптарын орындау жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар үшін де
міндетті екені сөзсіз, бірақ жедел-іздестіру ... және ... ... ... ... ... жолмен анықталуы қажет барлық өзге ... ... бұл ... ... ... ... ... іс-
әрекеттерін алмастыратын жедел-іздестіру ... ... ... ... әңгіме болып отыр.
Аталған органдар (тергеуші, прокурор) жедел-іздестіру әрекеттеріне
мазмұны бойынша ұқсас жекелеген ... ... ... ... мен ... ... құқылы болғандықтан, берілген негіз
дербес ретінде ... ... ... ... және ... ... мен ... тапсырмасы бойынша жүргізілетін жедел-
іздестіру әрекеттерінің түрі мен ... тек ... ... ... органның лауазымды тұлғасы анықтайды. Тергеуші тек міндет
қоюға, тапсырмаларды ... ... ... ... ... ... ... жүргізіліп жатқан жедел-іздестіру әрекеттерінің
сипаты, ұйымдастыру мен тактикасы туралы нұсқаулар беруге құқылы емес.
Тапсырма деп жедел-іздестіру әрекеттері ... ... ... ... тиісті лауазымды адамның шығаратын жазбаша ... жөн. ... ... ... ... ... ... сот ұйғарымымен рәсімделеді, онда істің ... ... ... ... ... жатқан немесе оларға
қатысты жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... туралы деректер
және т.б. қысқаша баяндалады.
Тергеушінің, прокурордың ауызша нұсқауы (тапсырмасы) жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізу үшін негіз ... ... ... ... ... (келісімге) сәйкес халықаралық құқық
қорғау ұйымдарының және шет мемлекеттердің құқық қорғау ... ... ... ... әрекеттерін жүргізу Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттары бойынша ... ... ... әрекеттерін жүргізуге Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру
қызметін жүзеге асырушы ... шет ... ... жасаған шарттарына (келісімдеріне) сәйкес жол беріледі.
Мұндай сауал салулар жедел-іздестіру әрекеттерін ... үшін ... ... ... ... ... тарап нақты ... ... ... ... ... және хабар-ошарсыз кеткен
адамдарға қатысты.
Халықаралық сауал салуларына тиісті санкциялар бар қаулыларға тіркелуі
мүмкін. Сұраушы жақтың мұндай ... ... ... ... ... жүзеге асырушы органдарының қызметіне таралмайды.
Олар жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудің негізделгенін дәлелдейді.
Қоғам, мемлекет мүддесі мен оның ... және ... ... мүддесіне орай барлау ақпараттарын алу ... ... ... ... ... үшін ... ретінде
қылмыстық сипатқа ие емес, бірақ болжамдық жағынан ұлттық ... ... ... ... ... ... ... ие болуы
мүмкін.
Оқиғалар деп ұлттық қауіпсіздіктің тиісті түріне зиян келтіруі ... ... ... ... шын ... жатқан немесе бұрын орын алған
фактілер, мән-жайлар, құбылыстар қарастырылуы мүмкін. Оқиғаларды ... ... ... ... ... қана қоймай, сондай-
ақ олардың еркінен тыс болып жатқан, ... ... ... зиян
келтіруі мүмкін процестер ретінде де қарастырылуы мүмкін.
Көбінесе, қауіпсіздікке қауіпті басқарылмайтын технологиялық процестер
(мысалы, ... ... ... ... не ... дербес
алғанда қауіпті туғызбайтын, өзге іс-әрекеттермен ... ... оны ... ... іс-әрекеттер туғызуы мүмкін. Бұл, ... ... ... ... қондырғылар, өндірістер,
цехтардан, химиялық сала немесе ядролық материалдарды, шығындарды, тазалау
объектілерді және құрылыстарды, ... т.б. ... ... ... ... қауіпсіздікке төнетін қауіп-қатер – ұлттық мүдделерді іске
асыруға кедергі жасайтын немесе ... ... ... ... мен ... жиынтығы (1998 жылғы 26 маусымдағы ... ... ... ... ... ҚР ... 1 ... Республикасының ұлттық қауіпсіздігі – елдің ұлттық мүдделерінің
нақты және ықтимал қауіп-қатерден қорғалуының жай-күйі (1998 ... ... ... ... Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» ҚР
Заңының 1 бабы).
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүзеге асыру қауіпсіздікті қамтамасыз
етудің ең бір ... және ... ... ретінде пайдаланылады, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының Президентін, Парламенті мен Үкіметін ... ... ... ... және ... салаларында
шешімдер қабылдау үшін қажетті барлау ақпаратымен қамтамасыз ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыруға ықпал ететін жағдайларды қамтамасыз ету; елдің ... ... ... және ... ... ... ... мақсаттарына қызмет етеді.
Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның 10 ... 2 ... ... ... ... ... органдардың азаматтардың жеке басын
сипаттайтын және шешімдер қабылдау үшін қажетті ... ... ... Бұл ... ... қызметін жүзеге асырушы органдардың
өкілеттіктерінің шегімен шектелген.
Ішкі істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі, ұлттық
қауіпсіздік, ... ... ... ... ... ... Күзет қызметіне жұмысқа және қызметке қабылдау туралы шешімді
осы органдардың басшылары қабылдайды, тиісінше осындай ... ... ... ... осы ... жедел бөлімшелері жүзеге асырады.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету әрбір жедел-іздестіру ... ... ... ... ... бұл ... ... жинау сол органдардың жедел
бөлімшелерімен жүзеге асырылады. ... ... ... ... орган тек өзінің ғана емес өзге де жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... болып табылатын мағлұматтарға немесе тізбесін
Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін апат ... ... аса ... ... мен ... ... байланысты
жұмыстарға рұқсат беру туралы шешім қабылдау ҚР ... ... ... ... үшін ... ... ... бойынша жедел-
іздестіру әрекеттері осы органдардың жедел аппараттарымен жүзеге асырылады.
Жедел-іздестіру қызметіне қатысуға рұқсат беру немесе оны ... ... ... ... ... рұқсат беру жедел-іздестіру
әрекеттерін жүзеге асырған ... ... ... ... құқығы, сондықтан оны тиісінше олардың жедел бөлімшелері ... ... және ... ... ... ... беру тиісінше
тексеру әрекеттерін жүргізу ішкі істер органдарының лицензиялық-рұқсат беру
қызметі бөлімдерінің құзыретінде. Өйткені осы бөлімшелер жедел-іздестіру
қызметінің ... ... ... қажетті ақпаратты жинау
мақсатында жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу ішкі ... ... ... ... ... Лицензиялық-рұқсат беру қызметі
бөлімшелерінің қызметкерлерімен әкімшілік-тексеру ... ... ... негіздер бойынша жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге ұқсас емес.
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге негіз әкімшілік тексеру ... ... ... ... жалған құжаттар және т.б. туралы
дәлелдейтін деректер бола алады.
«Заңмен ... ... орын алуы ... ... ... үшін ... негіздерді туғызбайды, себебі жедел-
іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдары ие ... ... ... оларды жүргізу негіздері бола алар еді. ... ... үшін ... болып тиісті тұлғаларды ... ... ... ... іс-әрекет жасаудың болжамды мүмкіндігі
болып отыр. Ол ... ... ... ... немесе
белгілі қызметке қатысуға рұқсат беріліп отырған адамдарға ... ... ... ... ... ... ... алуға,
қызметтестік қатынастар ... және ... ... беру жол
берілетіндігіне күмән туғызатын мәліметтер талап етеді.
Өздеріне қатысты ... ... ... ... ... туралы біледі және оның жүргізілуіне алдын ала ... ... ... ... құрайтын мәліметтерге жедел-іздестіру
қызметіне қатысуға, объектілерді пайдаланумен байланысты жұмыстарға ... ... ... рәсімдеу кезінде. Осыдан шыға отырып, жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізудің тұлғаның тағы бір іс жүзіндегі негізі ретінде жедел-
іздестіру ... ... ... жеке келісімі бола алады».[20]
Тексеру жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу үшін негіздер болып тиісті
тексеруді талап ететін, іс ... ... ... ... ... ... туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік, әскери,
экономикалық немесе экологиялық қауіпсіздігіне қауіп ... ... ... ... ... іс-әрекеттер туралы болжамдар болып табылмайды,
керісінше ... ... ... ... олардың жеке
қасиеттерінің қойылған талаптарға сәйкестігін дәлелдеу, тиісті ... жол ... және ... ... ... ... ... байланысты қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, мүмкін құқыққа
қайшы мінез-құлықтың ... ... ... ... ... ... ... барлық жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізуге негіз бола ... ... тек ... ... ... ғана тиісті шарттар сақталған жағдайда ғана
орын алады.
Тексеру жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу – ішкі істер, ... ... ... ұлттық қауіпсіздік, әскери барлау,
қаржы полициясы, Қазақстан ... ... ... ... және ... ... жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету; мемлекеттік құпия болып табылатын
мағлұматтарға ... ... ... ... Үкіметі белгілейтін
апат немесе экологиялық қауіпті аса жоғары объектілер мен ... ... ... ... ... ... қызметіне
қатысуға рұқсат беру немесе оны ... ... ... ... ... рұқсат беру; жеке детективтік және ... ... ... беру үшін негіз бола алатын мән-жайларды
анықтау. Бұл мақсат жеке ... ... және ... ... мен ... қауіпсіздігін қылмыстық қол сұғудан қамтамасыз етуден
тұратын ортақ мақсатына ... ... ... ... ... ... ... әрекеттерін жүргізу шарттары – жедел-іздестіру
әрекеттерін бұлтартпай орындау заң ... нақ бір ... ... және ... ... ... ... олар жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізу кезінде олардың тиімділігін арттыруға және ... ... ... ... ... ... ... заңдарымен белгіленген арнайы ережелер. Бұл шарттар жеке
адамның ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің қажеттіліктерімен теңестіруге бағытталған.
Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңның 12 бабына сәйкес жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізу шарттары келесідей:
1. адамдардың азаматтығы, ... ... ... ... ... және ... жағдайы, қандай қоғамдық ... ... ... мен ... ... егер заңмен өзгеше
белгіленбесе, Қазақстан Республикасының аумағында оларға қатысты жедел-
іздестіру әрекетерін жүргізуге ... бола ... ... ... ... ... жүктелген міндеттерге сәйкес
жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдар жүргізеді және ... ... ... ... ... Ішкі істер органдары жалпы
жедел-іздестіру әрекеттерін Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару
жүйесінің ... ... ... ... ... оның ... ... келісімі бойынша жүзеге асыруға құқылы;
3. арнаулы жедел-іздестіру ... олар ... жеке және ... ... құқықтары мен ... ... ... ... және субъектілері бойынша шектеліп отырып
жүзеге асырылады. Атап айтсақ:
- жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... ... асырмайды:
а) ішкі істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-атқару жүйесі және
қаржы полициясы – ... ... ... ... ... ... пошта жөнелтілімдеріне ... ... ... ... өзге де арнаулы техникалық құралдарды пайдалана
отырып, сөздерді жасырын тыңдау және жазып алу, ... және ... ... ... ... ... сөлесулерді тыңдау және жазып алу,
сондай-ақ телефон арқылы жүргізілетін сөйлесулер туралы мәліметтер алу;
компьютер жүйелерінен және өзге ... ... ... ... байқау, соның ішінде арнаулы техникалық құралдарды (дыбыс-,
бейнежазбаларды, ... ... және ... техникалық
құралдарды), жеке адамның өміріне, ... және ... ... ... ... және ... ... отырып байқау;
тұрғын және басқа жайларға, үйлерге, ғимараттарға, жер учаскелеріне, көлік
және өзге техникалық құралдарға кіру және оларды ... ... ... ... - ... ... бақылау;
байланыс желілеріндегі жедел іздеу; бейне-, аудиотехниканы немесе өзге де
арнаулы техникалық құралдарды пайдалана отырып, ... ... ... ... алу, телефондар және басқа да сөйлесу құрылғылары ... ... ... және ... алу, ... ... ... сөйлесулер туралы мәліметтер алу; байланыстың техникалық
арналарынан, ... ... және өзге ... құралдардан
хабарламалар алып тастау; байқау, ... ... ... ... ... ... ... суреттүсірілімдерін және басқа
техникалық құралдарды), жеке адамның өміріне, денсаулығына және айналадағы
ортаға зиянын тигізбейтін ... және ... ... отырып
байқау; тұрғын және ... ... ... ғимараттарға, жер
учаскелеріне, көлік және өзге ... ... кіру және ... жедел қаматамасыз ету объектілерінде Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... қызметі -
байқау, соның ішінде арнаулы ... ... ... кино-, суреттүсірілімдерін және ... ... жеке ... ... ... және айналадағы ортаға
зиянын тигізбейтін заттарды және материалдарды пайдалана отырып байқау;
тұрғын және ... ... ... ... жер ... ... өзге ... құралдарға кіру және оларды ... ... ... ... ... ... өзге де ... құралдарды пайдалана отырып, сөздерді жасырын тыңдау және ... ... және ... да ... ... ... жүргізілетін
сөлесулерді тыңдау және жазып алу, ... ... ... ... ... мәліметтер алу; байланыстың техникалық арналарынан,
компьютер жүйелерінен және өзге ... ... ... ... ісін ... ... Республикасының ішкі істер, Әділет министрлігінің қылмыстық-
атқару жүйесі, Ұлттық қауіпсіздік органдары, Қорғаныс министрлігінің әскери
барлау, ... ... мен ... ... ... Күзет
қызметі қажет болған ... ... ... ... мен ... ... ... міндетті.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың міндеттерді шешу
мүддесіне орай телекоммуникациялар желілері мен байланыстың ... ... орай ... жедел-іздестіру әрекеттерін техникалық жағынан
Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік органдары жүзеге асырады, бұл
үшін оларға ... ... мен ... ... қорғалатын жеке өмірге тиіспеушілік, хат жазысу, телефонмен
сөйлесу, телеграф хабарлары мен пошта ... ... ... үйді қол ... ... ... ... арнайы жедел-іздестіру
әрекеттері тек ауыр және аса ауыр қылмыстарды, ... ... ... ... және жасаған қылмыстарды анықтау, алдын алу және ашу ... ... ғана ... ... ... ... ... жедел-іздестіру қызметін жүргізуші органдардың ... ... ... Бас ... оның ... республикалық
әскери прокуроры, облыстардың прокурорлары мен оларға ... ... Бұл ... ... ... ... алу
кезінде прокурорға жедел-іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... ... жасаушы немесе қызмет жасаған азаматтардың жеке басы
туралы ... ... ... ... бермейтін нысанда және
мазмұнда оларды жүргізуге негіздеме материалдар тапсырылады.
Жоғарыда аталған арнаулы ... ... ... ... ... көзделген:
а) Бас Прокурормен келісілген тәртіпте;
б) жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізгеннен кейін 24 сағат ішінде
міндетті ... ... ... ете ... ... ... ете отырып және оларды жүзеге асырғаннан соң 24
сағат ішінде рұқсат алумен.
Қазақстан Республикасының қауіпсіздігін ... ету, ... мен ... ... ... қызметтерінің, сондай-ақ
терроризмнің барлау-бүлдіру мақсатында қол ... ... ... және ... ... тек қана барлау хабарламасын алу үшін заңмен
қорғалатын жеке өмірге тиіспеушілік, хат ... ... ... хабарлары мен пошта жөнелтілімдері құпиясын, сондай-ақ тұрғын ... ... ... ... қозғайтын арнайы жедел-іздестіру әрекеттері
Қазақстан Республикасының Бас ... ... ... ... мүмкін.
Жекелеген адамдардың өміріне, денсаулығына, меншігіне қауіп төнген
жағдайда олардың өтініші немесе жазбаша келісімі ... ... ... ... ... ... ... негізінде, 24 сағаттың
ішінде міндетті ... ... ... ете ... ... ... басқа да ... ... ... және ... алуға рұқсат етіледі.
Кейінге қалдыруға болмайтын және террористік әрекет бүлдіру және басқа
да ауыр қылмыстар ... ... ... ... ... ... ... тиісті орган басшылары бірінің дәлелді қаулысы
негізінде прокурорды ... ету және ... 24 ... ... рұқсат алу
арқылы заңмен қорғалатын жеке өмірге ... хат ... ... ... хабарлары мен пошта жөнелтілімдері құпиясын, сондай-ақ
тұрғын үйді қол сұғудан қорғау құқығын қозғайтын ... ... ... жол ... ... өзге ... қарастырмайды, сондықтан келтірілген
шарттар тізімі түпкілікті болып келеді.
Жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру және оларды жүргізу
тактикасы 1995 ... 15 ... ... ... ... ... Заңы ... Қазақсатн Республикасының Үкіметі бекітетін
құпияландыруға жататын мағлұматтар тізбесіне сәйкес қызметтік, ... ... ... ... ... ... ... дегеніміз тиімді
әскери, экономикалық, ғылыми-техникалық, сыртқы экономикалық, сыртқы саяси,
барлау, қарсы барлау, жедел-іздестіру және өзге ... ... ... ... ... шектелген, мемлекеттік және қызметтік
құпияны ... ... ... ... құқық нормаларына қайшы
келмейтін мемлекетпен қорғалатын мәліметтер (1999 жылғы 15 наурыздағы №349-
I «Мемлекеттік құпиялар ... ... ... ... 1 ... ... ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ
ӘРЕКЕТТЕРІН ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Қазіргі таңда Қазақстан ... ... ... ... дамуындағы, халықтың өмір сүру деңгейін көтерудегі міндеттері
белсенді түрде шешілуде, ... ... ... ... ... ... және қылмыстармен күресу саласындағы саясат орнығу
үстінде. Осы міндетерді шешу үшін заңшығарушы, ... және сот ... ... әлеуметтік-экономикалық, тәрбиелік, құқықтық
сипаттағы әрекеттер кешені жүзеге асырылады.
В. Плетневтің айтуынша, «құқық ... ...... ... ... ... ... қоғамдық
қауіпсіздікті қорғауды және қылмыстылықпен ... ... ... ... шеше ... ... міндеттердің қатарынан ... ... ... криминалдық сипаттағы
құқықбұзушылықтардың алдын алу бірінші орынға жылжиды».[21]
Жедел-іздестіру органдары ... ... ... алуға
байланысты міндеттерін шешу мақсатында мынадай негізгі бағыттарда ... ... ... ... анықтау және құру, оларды өкілеттіктермен
қамтамасыз ету. Мысалы, қазіргі кезде ауылдық жерлерде мал ұрлау көбейіп
кеткен. Бұл ... ... ... үшін ... ... ... ... жергілікті халықтың көмегімен жағымды нәтижелер алған;
• территорияларды, аумақтарды, ... ... жеке ... ... ... ... рационалды түрде ұйымдастыру;
• жедел-іздестіру қызметінің жария және жасырын қайнар көздерін, күштерін,
құралдарын, ... ... мен ... қолдану арқылы жедел
ақпараттарды іздестіруді тиімді ұйымдастыру; оны сапалы тексеру және
негізді шешімдер қабылдау;
... ... әсер ... ... анықтау және жою;
• құқыққа қайшы қылықтарға жақын ... ... ... және ... ... ... ... қылмыс жасауға дайындалып жатқан тұлғаларды анықтау, ... ... ... қабылдау және т.б.[22]
Жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді
қарастыруда біз ... ... ... және ... ... барлығын қарастырмаймыз. Оның ішіндегі кең танымал ... ... ... ... ... да, жасырын да жедел-
іздестіру әрекеттері бола алатын жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан
хабарламалар алу; мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың ... және ... ... ... ... ... мен тексерулер жүргізу; зерттеу үшін үлгілер мен сынамаларды
іріктеп алу; бақылау үшін сатып алу.
Азаматтарға, ... ... ... қою, ... ... Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алу – жедел уәкілдінің ... оның ... өзге ... ... ... ... шешу үшін маңызы бар адамдар, фактілер
және мән-жайлар туралы мәлім болуы ... ... ... сұхбаттасу
кезінде ақпарат жинаудан (табудан) тұратын жедел-іздестіру әрекеті.
Бұл жедел-іздестіру әрекеті іздеу, барлау сипатына ие және ... ... ... ... шешу үшін маңызы бар жасырылған
немесе жасырын ақпаратты табуға бағытталған.
Сұхбаттасу нысаны ретінде азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ
қою, ... ... алу ... да, ашық та ... ... мен сұрап
жатқанды тікелей көріп қабылдау арқылы да, олсыз да – техникалық құралдарды
(мысалы, телефон байланысы немесе ... ... ... да ... ... адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алу әрекетін жүргізу кезінде техникалық құралдарды қолдану, жеке ... ... ... ... ... ... ... сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алудың ажырамас өзіндік
белгісі болып субъект ...... ... өзі ... ... өзге ... ... қарамастан субъектінің объектімен
тікелей қатынасуы табылады.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан ... өз жеке ... өзі іс ... болып табылатын тұлға екенін,
мәртебесін не ... оның ... ... ... ... ... жүргізуге жол беріледі. Бұл жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы
органдардың өкілеттіктерімен жағдайланған. ... ... ... лауазымды адамдар мен азаматтардың жеке басын шифрлайтын құпиялау
мақсатында пайдалану ... ... ... ... ... адамдар
ретінде және олардың атынан қатысуға мүмкіндік береді.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға ... қою, ... ... ... аудио-, бейнежазу және өзге ақпаратты жазатын аппараттарды
ашық та, ... ... да ... ... аппаратураны пайдалану
азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, ... ... ... сипаттамайды, керісінше тек ақпаратты бейнелейтін құрал болып
табылады, яғни оны пайдалануға ... ... жоқ. ... ... ... ... ... өйткені оны ... ... ... ... қажет.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды ... ... ... жүргізу кезінде заң шығарушы оны
жүзеге асыруға ешқандай талаптар қоймайды және ... ... ... ... ... ... жынысы, дене бітімі және психикалық жай-күйі
азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, ... ... ... ... ... ол тек ... ... сайлылығымен
талап етіледі және тек этика мен мораль нормаларымен шектелуі мүмкін.
Азаматтарға, ... ... ... қою, ... ... жүргізу уақыты, орны, нақты мән-жайларға байланысты – ол ... ... ... ... де, ... адам ... өзге жерде де (көшеде, көлікте, жұмыс ... ... ... ... болған жерде) жүргізілуі мүмкін. ... ... ... қою, ... ... алуды жүргізу үшін
адамдарды мәжбүрлеп ... ... ... ... жол ... ... ... деп сезік келтірілген адамдарды ұстаудың алдында болған
жағдайлар қосылмайды.
Қамауда отырған сезіктіге қатысты ... ... ... қою, ... хабарламалар алу жүргізуге өндірісте қылмыстық
іс бар анықтаушының, тергеушінің, прокурордың немесе соттың рұқсатымен ... ... ... ... қою, ... хабарламалар
алу нақ бір жағдайға байланысты алдын ала ... ... ... ... ... ... ... адамның жеке басы, ... ... ... қатынасы, әлсіз және күшті жақтары және
т.б. зерттеледі. Осы мән-жайлар туралы ақпарат ... ... ... ... ... ... жолды пайдалана отырып, қызметтік мінездемелер,
еңбек кітапшасындағы жазулар, ауру тарихы, бұрынғы ... ... бас ... ... ... ... жеке ... және
т.б. зерттеледі. Жасырын жол заңды әдістермен алынған деректерді ... ... ... және т.б. ... ... тексеруге мүмкіндік
береді.
Азаматтарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар алуды тек ерікті
келісімімен ғана жол ... ... ... ... ... ... қою, ... хабарламалар алуды өзі жеке, тікелей
жүргізуі немесе оны жүргізуге аталған ... ... ... ... қызметін жүзеге асырушы органдардың өзге лауазымды
адамына ... ... ... ... ... ... ... азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, ... ... ... ... етуі тиіс.бірақ мұндай
әңгімелесу кезінде жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін шешу үшін ... ... ... ... бөлімше қызметкеріне бергісі келмейтін
адамдардан ақпарат алу мақсатында құпиялау әрекеттері ... ... ... ... ... ... ... қою,
олардан хабарламалар алудың шын мақсаттары ... ... ... сұраушы
өзінің кәсібін жасыруы мүмкін. Сұраушыдан ... ... ... ... ... түскен жағдайда, ол туралы ... және бұл ... ... куә ретінде алдын ала тергеу ... ... ... ... алынбайды.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан хабарламалар
алуды жедел-іздестіру әрекеті ретінде қылмыстық іс бойынша ... ... ... білу ... ... алу – ... ... ерекше құзыреті. Ол белгіленген нысандағы хаттама жауап алынып
отырған куәні немесе жәбірленушіні жалған жауап ... үшін ... ... ... ... ... ... толтырылуымен жүзеге
асырылады. Жедел қызметкер жауап алуды тек ... ... іс ... ... тапсырмасымен жүргізе алады. Сауал-сұрақ қою жедел
уәкілдінің артықшылығы деуге болады.
Осы мәселеге байланысты О.А. ... мен А.П. ... ... ... ... ... тоқталған: «Сауал-сұрақ қою
нәтижелері жедел-іздестіру әрекеті ретінде жедел уәкілдінің ... ... Бұл ... ... ... ... ие ... Анықтама жедел-
іздестіру ақпаратының негізі болып табылады, бірақ ... ... ... ие ... да, ол ... бола ... ... тек бағыт-бағдар беруші ретінде ғана қолданылады.
Сонымен, сауал-сұрақ қою ... ... ... ... ... ... ... немесе рапортымен, ал
сұралушы адамның келісімі болса – оның ... ... ... келу ... рәсімделеді.
Дәлелдеу процесінде сауал-сұрақ қою нәтижесінде алынған мәліметтерді
пайдаланудың екі нұсқасын ұсынуға болады: бірінші жағдайда ... ... ... келу ... ... ... құрастырылған
құжат қылмыстық іс материалдарымен қоса тігілуі мүмкін және нәтижесінде
сұралушы ... ... іс ... куә ... ... ... ... (сауал-сұрақ қою нәтижелерін жедел уәкілдінің анықтамасы (рапорты)
нысанында рәсімдеу барысында) алынған мәліметтер бағыттаушы ақпарат ... ... ... ... ... ... болжамдар мен
жоспарлар құруына әсер етеді».[23]
Мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың ... және ... ... ... есептері бойынша
анықтамалар мен тексерулер ... ... ... ... (олардың бағыныстылығына және меншік нысандарына қарамастан)
есептері бойынша анықтамалар мен тексерулер ... ... әрі ... ... мен ... жүргізу) – жедел-іздестіру ... шешу үшін ... бар жеке ... ... және ... ақпаратты құжаттарды, материалдарды, ... ... ... ... ... ие ... ие ... мүмкін мекемелерге,
кәсіпорындарға және ұйымдарға, өзге заңды ... ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеті.
Анықтамалар мен тексерулер жүргізу тексеріліп ... ... әр ... ... туралы мәліметтерді, сондай-ақ оның ... ... ... ... ... мүліктік жағдайы, тұратын
жері, бұрын жасаған әкімшілік ... және ... ... туралы және т.б. мәліметтерді жинауды талап етеді. ... үшін ... ... ... ... ... мүмкін.
Сұралып отырған материалдарда өзге ... ... ... ету ... ... ... ... немесе хабар-
ошарсыз кеткен адамдарды іздестіру, алынған ... ... ... ... үшін түрлі мәліметтер болуы мүмкін. Көп жағдайларда,
тұлғаға ресми құжаттардың берілгендігі ... ... ... бар ... ... соттылығы туралы, телефон нөмірінің тиесілігі
туралы, бас бостандығынан айыру орындарындағы қатынас шеңбері туралы және
өзге де ... ... мен ... ... үшін ҚР ... және өзге де
мемлекеттік органдар мен мекемелердің, ұйымдардың ақпараттық-іздеу жүйелері
пайдаланылады. Қажет болған жағдайларда ... ... ... ... мен ... ... ретінде рәсімделеді.
Алынған ақпарат ҚР ҚІЖК-нің 116,121,123,130 баптарының ... ... ... іс материалдарына қоса тіркелуі мүмкін.
Алынған ақпаратты дәлелдеменің ... көзі ... жол ... ... – құжатты тергеу іс-әрекеттері кезінде немесе сот сараптамасы арқылы
тексеру және қайта ... мен ... ... ... ... қызметкердің өзімен
де, оның тапсырмасымен өзге тұлға да жүргізуі мүмкін. Жедел-іздестіру
әрекеті ... ... ... ... ... ... ... негізгі айырмашылығы жедел-іздестіру әрекеттерінің
шынайы мақсатының ... ... ... ... мен А.П. Исиченко жедел-іздестіру әрекеті ретінде
анықтамалар мен ... ... ... ... мән ... ... ... тоқталып, оны сипатына байланысты дәлелдемелік
мәнге ие болатындығын айтып өткен. ... ... егер ... және ... анықтамалар мен тексерулер жүргізу сұрау салу
сипатында орын алса және жауап жазбаша түрде қайтарылса, онда ... ... іске ҚР ... ... ... ... ... ретінде тіркеуге алынуы мүмкін. Ал, егер анықтамалар
мен тексерулер жүргізу нәтижелері ... ... ... ... ... алынған мәліметтер бағыттаушы сипатқа ие
болады.[24]
Зерттеу үшін үлгілер мен ... ... алу. ... үшін ... ... ... алу – жедел-іздестіру қызметінің нақты міндеттерін
шешу мақсатында кейінгі ... ... ... ... маңызды ақпарат бар материалдық заттарды табу және ... ... ... ... ... ҚР ... 256 бабымен көзделген
сараптамалық зерттеу үшін үлгілер ... ... ... ... ... ... Зерттеу үшін үлгілер мен ... алу ... ... ... тергеу іс-әрекетінен заттар
мен құжаттарды іс жүргізушілік емес жолмен зерттеу мүмкіндігін ... ... ... ... әрекеті жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органның лауазымды тұлғасымен де, оның ... ... де ... үшін ... мен ... ... алу ... міндеттерге
байланысты жария да, жасырын да жүргізілуі мүмкін.
Үлгілер мен сынамаларды жария алу екі фактордың болуын талап етеді:
- қажетті үлгілер мен ... ие ... ... ... ... мен ... заңды жолмен алу мүмкіндігі.
Алынатын үлгілер мен сынамалар заңмен шектелмегендіктен, оларға ... ... ... соның ішінде микрозаттар, микробөлшектер, адамнан
бөлінетін сұйықтықтар, қолжазба, дененің әр түрлі бөліктерінің іздері,
жедел ... ... ... ... ... ... мүмкін өзге
объектілер мен заттар.
Үлгілер мен сынамаларды алу фактісін қоршаған адамдардан, соның ішінде
тексерілетін адамдардан құпияда сақтау ... ... ... ... ... ... ... қолданылады. Мұнда бүкіл әрекеттің ... оны ... ... ... ... ... да не ... не болмаса құпия қызметкер көрсетуші адамдарға жүктеледі.
Алынған үлгілер мен ... ... ... ... қайнар
көздері ретінде пайдалануы мүмкін болғандықтан, оларды алуға тиісті маманды
тартқан жөн. Бұл жағдайда маман ... ... ... ... ... ... ... екенін, олардың тұтастығын, бетіндегі
іздерін бұзбау үшін қалай буып-түюін, қандай сараптамалық мекемеге берілген
үлгілерді зерттеу үшін ... ... ... ... беру ... ... Мұнда үлгі мен сынаманың дұрыстығы мен сақталуына жедел уәкілді
жауапты ... мен ... алу ... ... ... ... олардың ар-намысы мен ... ... ... мен ... ... қызмет етуіне кедергі
жасайтын, сондай-ақ жеке тұлғалардың өмір сүруін ... ... ... салынады.
Бақылау үшін сатып алу. Бақылау үшін сатып алу – қылмыстарды анықтау
мақсатында тауарды арнайы қайтарымды алудан ... алу, ... ... немесе заңды-заңсыз айырбастау саласында ... ... ... әрекеті.
Бақылау үшін сатып алуды азаматтық айналымда тыйым салынған немесе
айналымы ... ... мен ... ... ... ... қатты
әсер ететін дәрі-дәрмектер, қару-жарақ және т.б.) айналымын анықтауда
қолдану аталған әрекетті ... ... ... ... ... органның басшысы бекіткен қаулы негізінде жүргізіледі.
Бақылау үшін сатып ... ... ... ... ... ... өзге ... да қатыстырылуы мүмкін.
Бұл әрекеттің ерекшеліктерінің бірі ... оның ... ... ... ... ... ... сатушыға кейін сатып
алудың іс жүзіндегі мақсаты туралы түсіндірумен, алынған тауарды бақылау
үшін шегу және ол ... акт ... ... ... ретінде
жүргізіледі.
Бақылау үшін сатып алудың жасырын нысаны да сатушыға ол ... оның ... ... үшін ... және осы шара
нәтижелері бойынша анықтама толтырылады.
Бақылау үшін сатып алу фактісін фото аппарат, магнитофон, бейнетаспа
сияқты ... ... ... ... алған жөн. Мұнда ақпаратты
жазудың жасалып жатқан жаңа ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның құқықққа қайшы қызметін тиімді
дәлелдеуге ықпал етеді немесе керісінше тексерілушінің қылмыстық қызметке
қатысуы туралы ... ... көз ... енді тек ... жедел-іздестіру әрекеттері бола алатын жедел-
іздестіру әрекеттерін қарастыруға ... ... біз ... қарастырамыз: байқау; белгілері бойынша жеке адамды ұқсастыру;
тұрғын-жайларды, ғимараттарды, жер ... және ... ... ... жөнелтілімдерін бақылау; телефонмен және өзге сөйлесулерді
тыңдау; ... ... ... ... ... және ... ... хабарламалар алып тастау; қызметкерлерді қылмысты
ортаға енгізу.
Байқау. Байқау – техникалық құралдар көмегімен жеке ... ... өзге ... жүргізілу жеріне қарамастан, байқаушылардың
берілген жерде заңды болғанда тікелей немесе жанама визуалдық және ... ... ... ... немесе өзге құқықтық маңызды
ақпаратты алуға бағытталған жедел-іздестіру әрекеті.
Қазіргі кезде байқаудың үш түрі ... ... ... кешенді.
Байқауды жедел-іздестіру қызметіндегі ең бір толық зерделенген әрекет
деп тануға болады. Оның аспектілерін ХХ ғасырдың басындағы ... ... ... И.Н. ... пікірінше, қылмыскердің жақын достары
шеңберіне мәлімдеушіні енгізе отырып, оны байқау үлкен пайда әкеледі.[25]
Физиологиялық ... ... ... ... ... ... ... не болмаса оның тапсырмасымен өзге тұлғалардың
жүзеге асырылатын, ... ... ... ... жатады. Физиологиялық байқау кезінде байқаушы адамның шынайы
мезгілде іс-әрекеттерін жазуға мүмкіндік ... ... ...
фотоаппараттар, бейнетаспалар қолданылуы мүмкін.
Электрондық байқау арнаулы техникалық құралдарды ... ... ... ... ... құралында
да, ашық жерде де байқау ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді.
Мұнда, әдеттегідей, ... ... ... ... бұл түріне көбінесе, аудио-, бейнежазба аппараттары тексерілуші
адамның ... ... және ... ... және жазу
мақсатында пайдаланылады.
Кешенді байқау шынайы уақытта тексерілуші адамның бүкіл өмір сүруін
берілген ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Байқау шектелген сипаттағы әрекет болғандықтан, оның ... ... ... ... жүзеге асырушы органдардың
жедел бөлімшесінің басшысының ... ауыр және аса ауыр ... ... ... келтірілген адамдарды байқау үшін әдетте қолданылады. ... ... ... ... ғана жүргізіледі, өйткені ... ... үйге қол ... ... ... ... ... бойынша жеке адамды ұқсастыру. Белгілері бойынша жеке ... – жеке ... ... және ... ... өмір сүрудің
қалдырған іздері және азық-түліктер ... ... ... ... ... ... ... әрекеті.
Жеке адамды тану тікелей де, жанама да жүзеге асырылуы мүмкін. Бірінші
жағдайда ұқсастыру берілген адамды ... ... ... ... ... Мұндай жеке адамды ұқсастырудың негізгі ережелерінің бірі болып
оның жүргізілу фактісі, әдеттегідей, тексерілуші адамнан құпияда сақталады.
Ұқсастыру табиғи жағдайларда да ... ... ... ... ... ... ... орнына баруы), жасанды жағдайларда да
(тексерілетін адам көбінесе ішкі істер бөліміне ... ... итін ... ... тану ... Онда ... бар ... да, субъектінің өзі де танылуы мүмкін.
Тұрғын-жайларды, ғимараттарды, жер учаскелерін және ... ... ... ... жер ... және көлік
құралдарын тексеру – ... ... ... шешу үшін
маңызы бар адамдарды, фактілер мен мән-жайларды анықтау мақсатында ... ... ... ... ... ... ... арқылы)
визуалдық қарау мен зерттеуден тұратын жедел-іздестіру әрекеті.
Тексерудің үш түрі бар: ... ... және ... тексеру қаралып жатқан объектінің иесінің келісімі, ... ... ... жүргізілуі мүмкін. Бұл жағдайда иесінің
ғимараттың құрылыс ... ... ... ... өлшеулер жүргізілуі,
схемалар, сызбалар құрастырылуы, фото-, бейнетүсірілімдер жүргізілуі
мүмкін. Жария ... ... ... ... иесінің келісімімен
алуға, қатысушы адамдардан уәкілді ... ... ... ... ... тиісті түсініктемелер алуға, соның ... да жол ... ... уәкілді қызметкер, әдеттегідей, не болмаса
қараудың шынайы мақсатын, не болмаса жедел ... ... ... ... әр ... болуы мүмкін (пәтер иелері кооперативінің
өкілінен бастап қайырымдылық ... ... ... осы ... ... ... мүмкіндік беретін жасырын алып ... ... ... ... қараудың мақсаты тұрғын-жайда іздеудегі адамдардың тұрып
жатқандығы, ұрланған заттардың бар екендігі және т.б. туралы хабарламаларды
тексеру болуы ... ... ... ... ... ... ... ол
азаматтардың тұрғын үйге қол сұғылмаушылық конституциялық құқығын шектеумен
байланысты. Бұл ... түрі ... ... ... жасырын тексеруді жүргізу туралы жедел-іздестіру қызметін
жүзеге асырушы органдардың жедел бөлімшесінің басшысымен бекітілген қаулы
шығарылады.
Жасырын тексеруді жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... салу бастамашысының қатысуымен
жүзеге асырады. Объектілерді ... ... ... ... ... алу
немесе ауыстыру ерекше жағдайларда және тек осы әрекетті жүргізу ... ... ... ... ... ... кезінде қоршаған орта бұзылмайды және тиісінше ол
фиксацияланады (жоспар-схемалар ... ... ... ... ... түсіріледі). Қажет
болғанда іздердің жасалуы үшін жағдайлар жасалады ... ... ... ... әсер ету ... ... ... болуына
әсер ететін субъектілер қойылады, т.б.).
Тексерудің кез-келген түріне ... ... ... ... ... ... тұзақтарды, аудио-, бейне бақылау техникалық
құралдарын орнату және т.б. ... ие ... ... ... ... ... ... жөнелтілімдерін бақылау –
прокурор ... ... ... ... және ... телеграф,
телефакс, телефонограмма хабарларын жедел-іздестіру қызметінің міндеттерін
шешу үшін ... бар ... алу ... ... жөнелту және
қабылдау мекемесінде (кәсіпорнында) жасырын алу және зерттеуден ... ... ... ... ... хат жазысу, пошта, телеграф
және өзге хабарламалар құпиясына конституциялық құқығының аясына араласатын
болғандықтан, оны жүргізу тек прокурор ... ... ... ... ... бастығының дәлелді қаулысы негізінде жүзеге
асырылады.
Бақылауға нақты бір ... да, одан ... да ... ... ... болған жағдайда нақты мекен-жайға ... одан ... ... жатады.
Пошта жөнелтілімдерін бақылау бір жолғы сипатта және созылмалы сипатта
болуы мүмкін.
Бір жолғы бақылауға келісім қызметкермен ... ... және ... ... ... пошта бойынша жіберілгені туралы ... ... ... ... бақылау жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органдардың жедел-техникалық бөлімшелерінің қызметкерлерімен жүзеге
асырылады.
Осы жедел-іздестіру әрекетін жүргізу кезінде жедел уәкілді міндетті:
- бақылау фактісінің құпияда ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге;
- пошта жөнелтіліміндегі мәліметтерді құпияда сақтауға.
Телефонмен және өзге ... ... ... және ... тыңдау – прокурор санкциясы ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын, сондай-ақ есту бақылауынан
жеке адамдардың (тексерілуші) байланыстың телефон желілерімен жүргізіліп
жатқан ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеті.
Телефон сөйлесулерін тыңдау, әдетте, ҚР ІІМ-нің немесе ҚР ҰҚК-нің
жедел-техникалық ... ... ... ... ... ... санкциясынсыз жүзеге асыруға жол беріледі,
егер адамның өз өміріне, денсаулығына немесе ... ... төну ... ... ... ... Бірақ бұл жағдайды ҚР ІІМ-нің немесе ҚР ҰҚК-
нің тиісті басшысымен ... ... ... ... және ... іс-
әрекеттер туралы 24 сағат ішінде прокурорға хабарланады.
Телефон сөйлесулерін тыңдау тек сезік келтірілген адамдардың байланыс
желілерін ғана пайдалану ... ғана ... ... ... ... ... ... космостық байланыс арналарын пайдаланғанда да
мүмкін. Екі абоненттің ... де, ... ... беру де ... ... ... тыңдау қажеттігі туындайтын келесідей жағдайларды
атап көрсетуге болады:
- қылмысты топ мүшелері – қатысушылар арасында сөйлесу ... ... ... өз құрбанына қылмыс алдында немесе оны жасағаннан кейін
телефон соққанда;
- іздестіруші тұлға өз ... ... ... ... шыққанда.
Байланыстың техникалық арналарынан, компьютер жүйелерінен және ... ... ... алып ... ... ... ... жүйелерінен және өзге техникалық құралдардан
хабарламалар алып ...... ... ... ... техникалық
құралдарды қолдану арқылы жүзеге асырылатын және тексеріліп жатқан
адамдардың ... ... ... ... ... ашық ... ... және жазуға бағытталған жедел-іздестіру әрекеті.
Ақпаратты компьютерлік жүйелерден, компьютердің қатты дискісінен алып
тастау кезінде қауіпсіздікті сақтау және осы әрекеттерді ... ... ... ... ... себебі құқық қорғау органдарын
қызықтырушы ақпаратқа ие бағдарламалар көбінесе рұқсатсыз кіргенде өзін-өзі
жоюға бағытталған. Қолданыстағы ... ... ... адамның өзі жеке
бұзуы мүмкін емес.
Қызметкерлерді қылмысты ортаға енгізу. Қызметкерлерді қылмысты ортаға
енгізу – жедел бөлімшенің штаттық ... ... ... ... немесе тиісті объектілерге құпия енгізуге, ... ... ... және мән-жайлар туралы мәліметтерді табу, адамдарға ... ... ... ... ... ... және ... мүмкіндік
жасауға өзге құпияға қатысуға негізделген жедел-іздестіру әрекеті.
Қызметкерлерді қылмысты ортаға енгізу арқылы ... ... ... шарттарды көптеген елдердің жедел-іздестіру заңдары жасауда. Бірақ заң
шығарушы әр елде жедел уәкілдіге құқыққа ... ... ... ... ... ... рұқсат беріле ме деген сұраққа әр ... ... ... ... ... ... ... көздерін енгізбей
қылмысты топтарды әшкерелеу кейде мүмкін еместігін дәлелдейді.
Қызметкерді қылмысты ортаға енгізуде басшылардың шығармашылығы және
орындаушылардың артистігі орын ... Бұл, ... ... ... әр
қадамында қауіп төндіреді. Сондықтан ол өзін келесідей жағдайларда ақтайды:
- қылмыстық қызмет туралы дәлелдемелер ... ... ... ... ... ... жетіспеушілік жағдайында, егер қылмыстық іс қозғау туралы, оны
тіркеу туралы ... ... ... ... ... ... ... функцияларды бөлу және т.б. әзірленіп жатқан қылмыстың алдын-алуға
мүмкіндік бермесе немесе қылмысты құрылым ... сот ... ... ... ... ... енгізу, әдетте, аңызбен әрекет ететін
жедел уәкілділермен ... ... ... жүзеге асырылады.
Енгізілген адамдар қылмысты қызметті еліктеу мінез-құлқын ... онша емес ... ... өзге ... ... мүдделеріне
қызметтік борышын құқыққа сай орындағанда зиян келтіруі мүмкін. Берілген
қызметкерауыр қылмыстар жасауға, азаматтарды ... ... және ... ... ... ... кезінде жедел қызметкерлер оның құқық ... ... ... ... туралы, пайдалануындағы көлік
құралы туралы шифрлайтын құжаттарды пайдалануға құқылы.
Қылмыстық топтардың қызметін әшкерелеу үшін ... ... айға ... жылдарға созылған ұзақ болуы мүмкін. Қысқа уақытты
енгізу бірнеше сағаттан ... ... ... ... ... ... ... енгізіліп жатқан адамдардың ... ... Олар ... ... ... құпияны құрайды және
жариялауға тек олардың келісімімен жатады.
Жедел-іздестіру ... ... ... ... ... мүмкін:
❖ қылмыстарды анықтау, алдын алу, жолын кесу және ашу, ... ... ... ... ... және ... ... анықтау;
❖ анықтау, тергеу және сот ... ... ... бой ... жүрген тұлғаларды, сондай-ақ хабар-ошарсыз
кеткен тұлғаларды іздестіруді жүзеге асыру;
❖ Қазақстан Республикасының мемлекеттік, әскери, ... ... ... зиян ... ... мен әрекеттер
туралы мәләметтер жинау.[26]
§6. ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСТЕГІ ЖАРИЯ ЖӘНЕ ЖАСЫРЫН ЖЕДЕЛ-ІЗДЕСТІРУ ӘРЕКЕТТЕРІНІҢ
НӘТИЖЕЛЕРІН ... ... ... ... ... іс
жүргізудегі тергеу іс-әрекеттері сияқты ... ... Олар ... әрекеттерінің жария немесе жасырын
жүргізілуіне байланысты анықтама, рапорт акті және өзге ... ... ... ... нысаны мен түрлері жедел-іздестіру қызметін
жүзеге ... ... ... ... ... ... бейнеленетін ақпарат қылмыстық іс ... ... ... ... ...... ... алу ісі бойынша жүзеге
асырылатын мәліметтерді жинау және ... ... ... ... және ... процесі, сондай-ақ олардың негізінде жедел-
іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың тиісті шешімдерін қабылдауы.
Азаматтарға, лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою, олардан ... ... ... ... ... ... ... рапортымен
рәсімделеді, кейде сауал-сұрақ қойылушының келісімімен – ... өз ... ... келу ... ... лауазымды адамдарға сауал-сұрақ қою ... ... өз ... мойындап келу хаттамасы түрінде толтырылған
құжат қылмыстық іс ... қоса ... ... және ... қылмыстық іс бойынша куә ретінде ... ... ... (рапорт) түрінде рәсімделген құжаттағы мәліметтер тергеуші немесе
жедел ... ... ... ЖЕАІ ... ... ... ... ұсыну кезінде бағыттаушы ақпарат ретінде қолданылады.
Мекемелердің, кәсіпорындардың және ұйымдардың (олардың бағыныстылығына
және меншік ... ... ... ... ... мен
тексерулер жүргізу нәтижелері рапортпен не болмаса анықтамамен ... ... ... егер ... ... ... ... түскен ресми жауап түрінде болса, онда ол ... ... ... қоса ... ... Егер ... нәтижелері
рапортпен рәсімделсе, онда ол тек бағыттаушы маңызға ие болады.
Зерттеу үшін үлгілер мен ... ... алу ... ... ... мен сынамалар алу актісімен, дактилоскопиялық картамен немесе
үлгілер мен ... ... ... ... асырушы адамдар толтырған өзге
құжаттармен, жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы ... ... ... анықтамамен рәсімделеді. Мұндай
қызметтік құжатта үлгі мен сынама ретінде алынғанның ... саны ... ... мен ... алу жүзеге асырылған ... ... ... және ... ... ... түрі. Акт үш данадан жасалады. Біріншісі мен ... ... ... ал ... ... мен ... иесіне немесе оның
өкіліне қолын қойғызып отырып беріледі. Үлгілермен, сынамалармен ... ... ... ... ... үшін ... ал ... алдын ала немесе кейінгі жедел тексеру материалдарына тіркеледі.
Жедел уәкілді ... ... ... ... бейнежазба және
ақпараттың өзге техникалық құралдары қоса тіркеледі.
Бақылау үшін ... алу ... ... ... ... нормативтік актілермен белгіленген талаптарды сақтай отырып
акт түріндегі құжат толтырылады. Егер қаулы шығармай тұрып жүзеге асырылған
бақылау үшін ... алу ... ... ... тыйым салынған немесе
шектелген заттар болса, онда ... ... ... ... ... ... ... есептеліп, оның нәтижелері дәлелдемелік
маңызға ие болмайды. Бұл мәселені шешу бақылау үшін ... ... ...... ... ... сипатта болуы. Жария болған жағдайда
жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу әрекеттерін жүргізуге бақылау ... ... ... және оның ... өз ... ... ... тартылады, ал актінің өзі жарияланады.
Жедел уәкілділермен ... ... ... ... ... іс үшін ... бар ... мен фактілерді куәландырған қоғам
өкілдерімен толтырылған мемлекеттік сауда инспекторының бақылау үшін ... ... ... ... толтырған тауар-материалдық
құндылықтардың жетіспеу актісі сияқты құжат болып табылады.
Бір жағдайларда сатып алу жүргізілгеннен кейін ... ... ... сатушының қатысуымен акт толтырады. Өзге жағдайларды ... қате ... ... ... және ... ... орыннан тыс
жүйелі түрде жүзеге асырылған жағдайда, сатып алу ... ... ... ... актілермен сатып алуды жүзеге
асырған сауда-саттық қызметкерін таныстырмайды.
Жария тексеру сатып алу актілерін дәлелдеме-құжат деп ... ... ... ... заң ... ... ... қылмыстық іске қоса
тіркелген жағдайда пайдалануға болады.
Сатып алу ... ... оның ... ... ... толтырылған адамдардың куәландыруы, құжатты бағалауға және тексеру
жүргізумен байланысты міндетті тергеушінің ... ... ... аяқталғаннан кейін тез арада оларды фиксациялау
және оны жариялау оқиғаны, оның ... ... ... ... береді.
Жүргізілген байқау нәтижелері анықтамаларда, сондай-ақ кино-, бейне-,
аудиожазбалармен фиксацияланады. Қорытынды анықтамада байқау жүргізілген
оқиғаның дамуы, байқалушы ... өзге ... ... және ... ... ... ... ала тергеу органдарына немесе сотқа берілген
жағдайда ақпараттық техникалық қайнар ... ... ... ... ... ... кезінде (мысалы, жедел
қызметкерден іс бойынша куә ретінде ... алу ... ... және ... ... ... кезінде) немесе сот сараптамасы кезінде
тексерілуі мүмкін ... ... ақша ... ... ... ... сөйлесулерінің магниттік жазбасына фоноскопиялық сараптама
жүргізеді. Мұнда маман нақты адамдардың сөйлесуі жазылғанын кейде ... ... ... ... ... ... негізгі
сипаттамаларын, оның жанында интенсивті ... ... ... бар екендігін анықтай алады). Осының барлығы ... ... ... ... және ... сендіре алады.
Белгілері бойынша адамдарды ұқсастыру ... ... ... ... ... адамдарды ұқсастыру актісімен,
конфиденттің хабарламасымен, жедел-іздестіру әрекеттернің қатысушысы ... ... ... ... арызымен рәсімделуі мүмкін.
Оған әрекеттің жүзеге асыру процесін ... ... оны ... ... ... бейнежазбалар, фотосуреттер қоса тіркеледі.
Белгілері бойынша адамдарды ұқсастыру құжаттандырудың ... тек ... ... ... ... бағыттарды анықтау үшін
маңызы бар ретінде пайдалануы мүмкін, бірақ дәлелдемелік маңызы бар іс
жүзіндегі деректер ... ... ... жер ... және ... құралдарын
жасырын тексеру нәтижелері жедел ... ... ... ... ... кезінде не табылғаны, жедел-техникалық
құралдардың көмегімен фиксацияланған қылмыс белгілері және ... ... ашу үшін ... бар өзге ... бейне- және аудиожазуларды, кино-
және фототүсірілімдерді пайдалану, арнаулы химиялық заттарды ... ... мен ... ... ... ... іс жүргізу
дәлелдеуі кезінде өзге құжат ретінде пайдаланылуы мүмкін. Ал, ... ... ... ... ... ... ҚР ... талаптарын сақтай отырып ... ... ... ... нәтижелері тиісті актілермен
рәсімделеді. Бір жолғы ... ... ... ... толтырылады. Ал,
актілерге қажет болған жағдайда түсірілген ... ... үшін ... қоса ... ... ... зерттеу үшін
криминалистік лабораторияға жіберіледі, мысалы, алынған заттың есірткі
заттарына ... ... және өзге ... ... ... ... бөлім анықтамасында, ... ... ... Магниттік заттар жедел қызметкерлер қаулысының негізінде
сараптамалық-криминалистік бөлімшеге ... ала ... не ... ... үшін не сот сараптамасына жіберілуі мүмкін. Соңғы жағдайда телефон
сөйлесулері қылмыстық іс бойынша дәлелдеме болып танылуы мүмкін.
Байланыстың техникалық ... ... ... және ... ... хабарламалар алып тастау нәтижелері жедел бөлімше
қызметкерімен жүргізу – анықтама немесе рапортпен, ал өзге ... ... ... алып ... үшін ... ... мен көшірілген
ақпараттың өзге физиологиялық заттарды ... ... ... ... ... түріндегі бейнеленеді. Ақпарат бар
заттарды тергеушіге немесе сотқа ... ... ... ... ... іс бойынша дәлелдеу процесі кезінде пайдалануы үшін
ұсынылуы мүмкін.
Қызметкерді қылмыстық ортаға енгізу ... ... ... ... ... жедел назардағы адамдардың қылмыс
жасаулары және оларды ... ... ... үшін ... бар ... рапорттармен рәсімделеді. Бұл ... ... ... үшін осы ... ... ... яғни ... қылмысты
ортаға енгізуімен байланысты деректер оның жазбаша келісімін ала ... алу ... ... ... ... ... ... ЖҮРГІЗУ
БАРЫСЫНДА АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН САҚТАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУІН ЖЕТІЛДІРУ
Қазақстан Республикасында Конституцияның 12 ... ... ... мен ... ... және ... ... Байкенжеевтің пікірінше, «Қазіргі таңда Қазақстанның құқықтық
дамуының ең басты өзекті мәселесі – заңнаманың жетілмеуінде. Адам құқықтары
мен ... ... ету үшін ... ... заңнамасын
халықаралық нормалармен сәйкестендіру. Қазақстанның қазіргі таңдағы
заңнамасының анализі әлемдік ... тек ... ... ғана сәйкес. Ал қалған заңнама қайта қаралуға жатады».[27]
Жедел-іздестіру қызметі қылмыстылықпен және шетелдік арнайы қызметтер
мен ... ... ... ... ... ... құрал
болып табылады.[28] Оны жүргізу барысында азаматтардың жеке өміріне, ұйым,
мекеме, кәсіпорындардың мүдделері бұзылмай ... ... ... ... Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңда заңмен көзделмеген
мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... алынған хабарламаларды
пайдалануға жол берілмейді деп көрсеткен.[29] Мысалы, ... ... мен ... туыстық және таныстық байланыстарды,
құқыққа ... ... ... жоқ ... тексеру үшін қолдануға,
оларға қатысты мәліметер жинауға тыйым ... ... ... ... ... мақсатында қолдануға, өзге заң бұзушылықтар
жіберуге, азаматтардың құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... жұмысының әдістерінде,
әрине билікті теріс пайдалану және адам құқықтарының ... ... ... ... мемлекет проблемасы осы әдістерді заңдылықты және
адамның негізгі ... ... ... ... ... жүзеге асырушы органның іс-әрекеті жөнінде жоғары тұрған органға,
не ... ... ... ... ... мүмкін.
Қылмыстық процестегі жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін
жүргізу кезінде заңдылықты ... ... ... іске ... ... ... мен бостандықтарды жариялайтын және ... ... ... ... ережелері (1995ж.);
2. Мемлекеттік қызметтің осы ... анық ... ... ... ... ... Заңы;
3. Дәлелдемелер ұғымдарын, дәлелдемелер алу құралдарының толық тізбесін
беретін олардың дерек көздерін және т.б. ... ... ... ... ... Билік шегінен шығу және заңдылықтың өзге бұзушылығы үшін қылмыстық
жауапкершілкті белгілейтін қылмыстық заңдардың ... ... ала ... мен ... ала ... ғана ... ... де прокурорлық қадағалау;
6. Сот бақылауы: а) сот мәжілісін белгілеу мүмкіндігі жөніндегі мәселені
шешу ... ... 300б. 4т.); б) ... ... ала ... (ҚІЖК-нің 301б. 6т.); в) басты сот ... ... ... 302б. 1т.); г) сот ... ... қатыстылығы мен жеткіліктілігі жөнінде мәселенің
шешілуі кезінде.
Заңдылықтың бұзылуынан қорғаудың объективті факторлары қатарына ... ... және ... ... ... жатқызамыз.
Сонымен бірге маңызды, анықтаушы факторлар жедел-іздестіру қызметі
субъектісінің жеке ... ... ... деңгейі және оның ар-
ожданы болып ... ... ... ... ... ... ... өзі үшін тұтас адамгершілікті және құқықтық міндеттерді өз бетінше
тұжырымдауға, өзінен олардың орындалуын талап ... ... ... ... ... болғанда жедел-іздестіру қызметінің ... ... ... ... ... кезінде айтарлықтай жоғары
болады.
Көрсетілген факторды заңдылықтың аса маңызды кепілдіктерінің бірі
ретінде атап көрсетіп, оны ... ... ... тыс ... ... ... сипаттайды, өйткені ... ... ... бар белгілердің тұрақты жүйесі қоғамның шынайы жағдайында
қалыптасады.
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүзеге асырудың заңдылығы ведомстволық
бақылаумен және прокурорлық қадағалаумен ... ... ... ... және ... ... бақылауды осы әрекеттерді жүзеге асыратын орган басшылары
тікелей қамтамасыз етеді. Бұл ішкі ... ... ... ... ... ... ... да оларға бағынышты
органдардың жедел-іздестіру қызметін бақылауды қамтамасыз етеді. Бақылаудың
осы түрін шартты түрде сыртқы деп ... ... ... ішкі ... ... ... аппаратының
басшысы өзіне бағынышты қызметкерлерінің жедел-іздестіру әрекеттерін өткізу
үстінен бақылауды қамтамасыз етеді.
Сонымен қатар Аудандық ішкі істер бөлімінің ... ... ... ... ішкі ... ... ... Ішкі істер
басқармасының жедел-іздестіру аппараты да жүргізеді. ... ... ... өзге де ... жүйесіндегі ведомстволық бақылау
да осыған ұқсас ұйымдастырылған.
Жедел-іздестіру қызметіндегі заңдардың орындалуы ... ... ... Бас ... мен оған бағынышты ... ... ... ... жүзеге асырады.
Осыған орай 1995 жылы 21 ... ... ... ... ... Заңының IV тарауына жүгіну қажет.
Жедел-іздестіру қызметінің үстінен прокурорлық қадағалаудың пәні:
1. көрсетілген қызметті жүзеге асыру ... ... және ... мен ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу;
3. жедел-іздестіру әрекеттерін жүзеге асыруға ... ... ... ... ... мен ... ... жедел-іздестіру қызметінің заңдылығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... реттелген.
Прокурорға берілген өкілеттіктер айтарлықтай кең, сондықтан қадағалау
қызметін тиімді ... үшін ... ... ... ... ... қызметіне қадағалауды жүзеге асыра отырып, прокурор:
1. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын ... ... ... ... жедел істерді, материалдарды, құжаттар мен мен
өзге ... ... ... үшін ... прокурор жедел-
іздестіру қызметін жасырын негізде жүзеге асыратын органдарда ... ... ... ... ... жеке басы ... мәліметтерді
талап етуге және алуға құқылы емес.
2. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... Олардың кейбіреулері
не тиісті дәрежедегі прокурордың рұқсатымен, не ... ... ету ... ... тиіс ... еске сала кетейік.
3. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге ... ... ... іс-әрекеттері мен шешімдеріне жасалған шағымдар мен арыздарды
қарайды. Мұндай шағымдар қатарына Жедел-іздестіру ... ... ... жасау еркіндігі жөніндегі талабына қарамастан азаматтарды
жасырын ынтымақтастық жасауға мәжбүрлеу туралы шағымдар ... ... ... ... ... ... ... жедел-
іздестіру әрекеттерін ұйымдастыру мен өткізу ... ... ... және ... ... ... ... нормативтік сипаттағы актілерге ... ... ... ... ... ... ... бірқатары мемлекеттік немесе өзге заңмен
қорғалатын құпияны сақтаумен кездеседі, ... да ... ... және ашық ... ... Жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асыратын органдардың орталық аппаратының ... ... ... ... ... Конституциямен және басқа да
құқықтық нормалармен келісіледі. ... ... ... ... ... ... ... нормативтік актілерді
жариялау Қазақстан Республикасының Бас ... ... оған ... ... Егер де ... ... ... отырып,
прокурор жариялау кезінде прокурормен келісілуін қажет етпеген және
заңнамаға қатысты қайшылықтардан ... ... ... ... ... ... ... мұндай актілерге
шапшаң наразылық білдіруге міндетті.
5. Жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарының бұзылғаны анықталған жағдайда
өзінің қаулысымен жедел-іздестіру әрекеттерін тоқтатады. Жедел-іздестіру
қызметін жүзеге асыратын орган ... ... ... ... ... ... құқылы, бірақ сонымен бірге жедел-іздестіру
әрекеттерін жүргізілуін тоқтатуға міндетті.
6. Жедел-іздестіру әрекеттерін ... ... ... ... ... жол берген қызметкерлерге қатысты:
• қылмыстық жазаланатын іс-әрекет белгілерін анықтап, қылмыстық іс
қозғау туралы;
• тәртіптік теріс қылық ... орын ... ... ... ... ... қаулы шығарады.
7. Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырған кезде заңды бұзудың анықталған
фактілері бойынша өзінің құзыретіне ... ... ... ... ... ... Заңсыз ұсталған адамдарды босатады.
9. Қажет болған кезде жедел-іздестіру қызметін жүзеге асыратын органдар
басшыларынан заң ... жою ... ... ... органдарда
тексеріс жүргізуді талап етеді.
10. Заңдарда белгіленген жағдайларда жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуге
санкция береді.[31]
Қылмыстарды әзірледі ... ... ... ... заңмен белгіленген
тәртіпте дәлелденбеген адам жедел-іздестіру қызметін жүргізуші органнан
өзін тексеру үшін негіз болған мәліметтерді талап ... ... ... ... 18 ... 3 ... көрініс тапқан. Онда
мемлекеттік органдар, қоғамдық бірлестіктер, лауазымды адамдар ... ... ... ... ... өзінің құқықтары мен мүдделеріне
қатысты құжаттармен, шешімдермен және ақпарат көздерімен танысу мүмкіндігін
қамтамасыз етуге міндетті делінген. Конституцияның 39 ... 1 ... ... және ... ... мен бостандықтары конституциялық
құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, ... ... мен ... ... мен ... ... мақсатына қажетті шамада ғана
және тек заңмен шектелуі мүмкін. Міне ... да ... ... ... ... және мінсіз жұмыс істеу талап
етіледі.
Жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органның арызданушыға қажетті
мағлүматтарды беруден бас ... ... ... ... деп таныған ретте,
судья өзінің ұйғарымымен, ал прокурор – ... ... ... ... ... ... қызметінің нәтижесінде алынған адамның жеке өміріне,
ар-ожданы мен қадір-қасиетіне қатысты мәліметтер, егер оларда ... ... ... жасағаны туралы хабарлама болмаса, сақталмайды және
жойылуға ... ... ... мен ... қатысты мәліметтер –
адамда бар ең басты, маңызды, оның жеке ... ... ... ... міліметтер. Ол мәліметтер адамның тұлға
болып қалыптасу және өзін ... ... ... ... Бұл
құбылыстарды әрбір адам маңызды жеке құндылығы деп санайды және ... олар ... ... табылады. Егер оны жария етіп берсең ... ... ұзақ ... жүйке ауытқуларына, депрессияға ұшырауы мүмкін.[32]
Сонымен бірге, жария және ... ... ... құқықтық реттеудің де мәселелері бар екен. Жедел-іздестіру
әрекеттерін құқықтық реттеу ... - ... ... ... жатқан және тоқтаған қоғамдық қатынастарды реттеу
мақсатында мемлекеттің нормативтік-биліктік әсері.
Жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізуді құқықтық реттеудің мәселелерінің
бірі – ... ... ... ... ... ... ... Ресейде сыртқы барлау қызметі ... ... ... ... ... ... барлау қызметінен бөлек қызмет
болып табылады. Оның өзі бір уақытта ... ... ... ... ... барлау қызметін жүзеге асыруына әкеп соғып отыр.
Солардың бірі ... ... ҚР ҰҚК ... ... ... ... кезінде оның саяси мақсаттарда өз ... ... ... ... ... ... мүмкін. Себебі сыртқы барлау
қызметін жүзеге асыру ешқашанда ешбір мемлекетте жариялануға ... ... ... ... барлау қызметі мемлекет
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... зиян ... адам ... мен ... ... төндіруге
жол береді. Мұның өзі республикада адам құқықтары мен бостандықтары екінші
орынға ысырылып қалғандығын көрсетеді, оларды ... ... ... ... ... ... заң дәрежесінде сыртқы барлау
қызметін бөліп шығару қажет және оны ... ... ... қызметі
туралы» арнайы заң шығару қажет. Сонда ғана Қазақстан Республикасы
азаматтарының ... ... мен ... ... кепіл болады.
Тағы бір айта кететін жағдай – ... ... жеке ... хат ... ... сөйлесу, телеграф хабарлары мен пошта
жөнелтілімдері құпиясын, сондай-ақ тұрғын үйді қол сұғудан ... ... ... ... ... ... ... шекті
мерзімдерінің заңмен белгіленбеуінде. Әрине, ондай мерзімдер ... ... ... ... ... ... олар ... жеке өмірге тиіспеушілік, хат жазысу, телефонмен сөйлесу,
телеграф ... мен ... ... ... сондай-ақ тұрғын үйді
қол сұғудан қорғау құқығы бұзылған азаматтар үшін ол жабық, қол жетерліктей
емес. Байқау, ... ... ... жер ... және ... кіру және тексеру; пошта жөнелтілімдерін бақылау; телефонмен
және өзге де сөйлесулерді ... ... ... ... ... және өзге ... ... хабарламалар алып
тастау сияқты жасырын жедел-іздестіру әрекеттері азаматтардың жеке ... хат ... ... ... ... ... мен пошта
жөнелтілімдері құпиясы, тұрғын үйді қол ... ... ... шектеуге әкеліп соғатыны белгілі. Осының өзі ... ... ... ... ... ... ... құқықтарының шектелуінің жүйелі түрге айналуына әкеп соғуда.
Мысалы, 1995 ... 12 ... ... ... ... ... Федерациясының Федералдық Заңымен азаматтардың конституциялық
құқықтарын ... ... ... 6 айға ... ... Бұл ... конституциялық құқықтарының жүйелі ... ... ... азаматтардың конституциялық құқықтарын
қозғайтын жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудің ... ... ... ... керек.
Қазақстандық жедел-іздестіру заңнамасының тағы бір кемшілігі – заңда
жекелеген ... ... ... ... ... әрекеттерін әр қалай түсінуге әкеп соғып отыр. Мысалыға,
Беларусь Республикасының «Жедел-іздестіру ... ... ... ... ... ... ... берілген. Бұл жедел-іздестіру
әрекеттерін әр қалай түсіндіруді туғызбайды. ... ... ... ... ... заңмен бекітілген жедел-іздестіру әрекеттеріне
анықтама беру арқылы әр қалай түсінушілік ... ... ... ... ... әрқайсысына анықтама беретін болсақ, жедел-
іздестіру қызметін жүргізуші органдардың әрекет ету ... тым тар ... бе ... сұрақ туындауы мүмкін. Ол үшін әрбір жедел-іздестіру
әрекетінің анықтамасын кең ... ... ... мүмкін әрекеттерді
көрсете отырып жазу керек. Ол жедел-іздестіру ... ... ... үшін ... ... ... ... құқықтық саясат Концепиясында: «Қолданыстағы
заңнама нормаларын жетілдіру келесі шараларды қолдану арқылы жүзеге
асырылады:
... ... ... ... ... және ... ... ең маңызды аяға терең көңіл бөлу;
✓ Заңпроектілерінің, соның ішінде ұлттық қауіпсіздік мүдделеріне
сәйкес ... ... ... ... ... ... кеңейту;
✓ Заңнаманы унификациялау мақсатында мемлекеттік және орыс тілінде
бірыңғай қолданылатын терминдер ... ... ... ... ... ... азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарына ... ... алу, ... ... ие ... ... яғни ... нормалармен
реттелуге жатады, ол тек Жедел-іздестіру қызметі туралы Заңда ғана емес,
сондай-ақ Қылмыстық ... ... ... де ... ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізудің кейбір
жақтары өзіміз көріп отырғанымыздай әлі күнге біз үшін ... ... ... ... ... 1994 жылы 19 ... ... «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
жария және жасырын жедел-іздестіру ... ... ... ... оның ... ... деуге болады.
Сонымен, қолданыстағы Қазақстан Республикасының жедел-іздестіру заңына
сәйкес жедел-іздестіру әрекеттері дегеніміз жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асырушы органдардың өз ... ... ... ... ... шешуге бағытталған іс-әрекеттері екен.
Оның жүргізілуі нысанына ... ... ... ... жария
жедел-іздестіру әрекеттері дегеніміз ашық ... ... және ... танысу үшін қол жеткізерліктей ... ... ал ... ... ... дегеніміз
мүдделі тұлғаларға, объектілерге, оқиғалар мен мән-жайларға қатысты құпия,
жасырын жүргізілетін және ол ... ... ... ... ... өзге органдардың лауазымды тұлғалардың тар шеңбері білетін
жедел-іздестіру сипатындағы әрекеттер екен.
Жария және ... ... ... тек ... ... ... органдармен жүргізіледі. Мұндай органдар болып ішкі
істер, ұлттық қауіпсіздік, Қорғаныс министрлігінің әскери барлау, ... ... ... Президентінің Күзет қызметі, ... ... ... ... Бұл ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттерін кез-келген ... ... ... ... тек ... бөлімшелері жүргізеді
екен.
Жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін тек жедел-іздестіру
қызметін жүзеге асырушы органдар өз ... ... ... ... заңда қай жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырушы органдардың қай
жария немесе ... ... ... ... ... ... ... жедел-іздестіру әрекеттерін толық көлемде негізінен
ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, қаржы полициясы органдары жүргізеді.
Сонымен бірге, жария және ... ... ... ... ... ... ... органдардың міндеттерін шешуге
бағытталады. Әр жедел-іздестіру қызметін ... ... ... ... ортақ міндеттерден басқа аралық міндеттер де бар. Жалпы ортақ
міндеттер 1994 жылы 19 ... ... ... ... ... ... ... Заңының 7 бабында белгіленген.
Жария және жасырын ... ... ... ... актілерге негізделген арнайы күштерді, құралдарды, ... мен ... ... арқылы жүргізіледі. Олар көбінесе жасырын
жүзеге асырылады. Бұл ... ... ... ... әдістер мен
тәсілдер мемлекеттік құпияны құрайды. Оларды қолдану жедел-іздестіру
қызметі ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттері тек қана 1994 жылы 19
қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан
Республикасының Заңында белгіленген ... ... және ... жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу кезінде 1994
жылы 19 ... ... ... ... ... ... Республикасының Заңында белгіленген шарттары сақталуы тиіс.
Жария және жасырын жедел-іздестіру әрекеттерін жүргізу нәтижелері
нысаны ... ... ... ... ... Олардың дәлелдемелік күші жоқ. Оның ішінде жасырын жедел-
іздестіру әрекеттерінің нәтижелері ... ... ... ... Ал, ... ... әрекеттерінің нәтижелері олар
жүргізілуі аяқталғаннан кейін жариялануы ... ... ... және ... ... ... құқықтық реттеудің де мәселелері бар ... ... бірі ... ... ... қызметінің сыртқы барлау қызметін
қамтуында. Ресейде сыртқы барлау қызметі арнайы дербес ... ... ... ... ... қызметінен бөлек қызмет болып
табылады. Оның өзі бір ... ... ... жүзеге асырушы
органдардың сыртқы барлау қызметін жүзеге асыруына әкеп соғып ... бірі ... ... ҚР ҰҚК ... ... мемлекеттік
аппараты күшеюі кезінде оның ... ... өз ... қатысты
қылмысты іс-әрекеттер жасау құралына айналуы мүмкін. Себебі сыртқы барлау
қызметін ... ... ... ... ... ... жатпайтын
нормативтік актілерге сүйенеді. ... ... ... ... ... ету ... ... өлтіруге, олардың
денсаулығына зиян келтіруге, адам өмірі мен денсаулығына ... ... ... ... А. Сәрсенбаевті өлтіруге ҚР ҰҚК-нің «Сұңқар» арнайы
бөлімінің қызметкерлерінің қатысуын ... ... ... ... ... ... мен бостандықтарының сақталуына кепіл
бола алмайды.
Сондықтан жедел-іздестіру қызметінен заң дәрежесінде сыртқы ... ... ... ... және оны реттейтін «Сыртқы барлау қызметі
туралы» арнайы заң шығару ... ... ғана ... ... ... ... мен ... сақталуына
толық кепіл болады.
Тағы бір мәселе – заңмен қорғалатын жеке ... ... ... ... ... ... хабарлары мен пошта жөнелтілімдері
құпиясын, сондай-ақ тұрғын үйді қол ... ... ... ... ... ... ... жүргізудің шекті мерзімдерінің
заңмен белгіленбеуінде. Әрине, ... ... ... ... ... ... мүмкін, бірақ олар заңмен қорғалатын жеке
өмірге тиіспеушілік, хат жазысу, телефонмен ... ... ... ... ... ... ... тұрғын үйді қол сұғудан қорғау
құқығы бұзылған азаматтар үшін ол ... қол ... ... Байқау,
тұрғын жайларды, ғимараттарды, жер учаскелерін және көлік құралдарына кіру
және ... ... ... ... ... және өзге де
сөйлесулерді тыңдау; байланыстың техникалық ... ... және өзге ... ... ... алып тастау
сияқты жасырын жедел-іздестіру әрекеттері азаматтардың жеке ... хат ... ... сөйлесу, телеграф хабарлары мен пошта
жөнелтілімдері құпиясы, тұрғын үйді қол ... ... ... ... әкеліп соғатыны белгілі. Осының өзі мұндай ... ... ... ... ... ... құқықтарының шектелуінің жүйелі түрге айналуына әкеп ... 1995 ... 12 ... №144-ФЗ «Жедел-іздестіру қызметі ... ... ... ... азаматтардың конституциялық
құқықтарын қозғайтын жедел-іздестіру әрекеттері 6 айға ... ... Бұл ... ... ... жүйелі түрде
бұзылмауының кепілі. Сондықтан, ... ... ... ... ... ... жүргізудің шекті мерзімдерін
жедел-іздестіру заңында белгілеу керек.
Қазақстандық жедел-іздестіру заңнамасының тағы бір кемшілігі – заңда
жекелеген жедел-іздестіру әрекеттеріне ... ... ... ... әр ... түсінуге әкеп соғып отыр. Мысалыға,
Беларусь Республикасының «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Заңында ... ... ... анықтама берілген. Бұл жедел-іздестіру
әрекеттерін әр қалай түсіндіруді туғызбайды. Сондықтан, қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... беру арқылы әр қалай түсінушілік мәселесін жоямыз.
Сонымен, жария және жасырын ... ... ... осындай.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
Нормативтік-құқықтық актілер:
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы;
2. 1997 ... 13 ... ... ... ... іс ... кодексі;
3. 1994 жылғы 15 қыркүйектегі №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы;
4. Қазақстан ... ... ... ...... ... 20 ... 2002 жылы қабылданған №949
Жарлығымен // Ресми ... №40 ... 2002 ... ... ... Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12
августа 1995 года №144-ФЗ;
6. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2710 «Қазақстан Республикасының Ішкі ... ... ... ... Заңы;
7. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2710 ... ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
8. 1995 жылғы 21 ... №2709 ... ... ... ... 1996 ... 1 ... №2922 Қазақстан Республикасының Президенті
Жарлығымен бекітілген ... ... ... ... ... Ереже»;
10. 2005 жылғы 7 қаңтардағы №29-ІІІ «Қазақстан Республикасының Қорғанысы
және Қарулы ... ... ... ... ... 2002 ... 4 шілдедегі №336-ІІ «Қазақстан Республикасының Қаржы
полициясы органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
12. 2005 ... 21 ... №1557 ... ... ... ... «Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... ... 1995 ... 3 ... №2483 «Қазақстан Республикасы Президентінің
Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
14. 2002 ... 18 ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасының Заңы;
15. 1995 жылғы 21 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының прокуратурасы
туралы» ... ... ... 1998 ... 26 маусымдағы №233-І «Қазақстан Республикасының Ұлттық
қауіпсіздігі туралы» Қазақстан Республикасының ... 1999 ... 15 ... №349-I ... ... туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы;
18. Федеральный Закон ... ... «О ... разведке» от 10
января 1996 года №5-ФЗ;
19. Федеральный ... ... ... «Об ... от 12 ... 1995 года ... Закон Республики Белорусии «Об оперативно-розыскной деятельности» от 9
июля 1999 года №289-З.
Арнайы әдебиеттер мен мақалалар:
1. В. Плетнев. ... ... Курс ... ... А.Я. ... В.И. ... С.Ю. ... Жедел-іздестіру
қызметінің негіздері. Оқу- тәжірибелік құрал. Алматы, 2004 ж.;
3. Под ... ... К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... ... деятельность. Учебник. Москва, 2004
г.;
4. С.Ж. Галиев, О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об ... ... ... 1998 ... В.Г. ... ... ... мероприятия. Лекция. Москва,
2003 г.;
6. А.Ю. Шумилов. Основы уголовно-розыскного права. Учебное пособие. Москва,
2000 г.;
7. С.С. ... ... ... ... 2000 г.;
8. И.Н. Якимов. Криминалистика. Уголовная тактика. – новое изд., перепеч. с
изд. 1929 г. – ... ... И.Н. ... Криминалистика: Руководство по уголоной технике и тактике.
– новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. – Москва, 2002 ... Г.У. ... ... лица на ... с информацией,
затрагивающей его права и законные ... ... ... ... на ... ... ... к.ю.н./ Алматы, 2006 г.;
11. В.М. Мешков, В.Л. Попов. Оперативно-розыскная тактика и особенности
легализации полученной информаций в ходе ... ... 1999 ... Ю.В. ... ... в ... ... и развитие контактов с ... ... 1996 ... А.Н. ... ... аспекты оперативно-розыскной
деятельности. Алматы, 2001 г.;
14. С.Д. ... ... ... в правовом регулировании мер борьбы с
организованной преступностью. Ярославль., 1995 ... В.М. ... В.Г. ... ... ... ... теории и практики//Государство и право, 2005 г., №3.
16. А.С. Байкенжеев. Обеспечение прав человека в ... ... ... и ... ... ... ... Труда и
Социальных отношений, 2002 г., №1(4)
Құқық қолданушылық тәжірибенің ... ... ... ... ... ... ... 2004 г.
Электрондық бұқаралық ақпарат құралдары мен бағдарламалардағы материалдар:
1. ... ... ... и
организационное обеспечение расследования и судебного разбирательства ... ... ... с организованной преступной деятельностью.
Великий Новгород, 11.02.2006.
-----------------------
[1] В. Плетнев. ... ... Курс ... ... 55-56 беттер.
[2] А.Я. Гинзбург, В.И. ... С.Ю. ... ... ... Оқу- ... ... Алматы, 2004 ж., 44-45
беттер.
[3] Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. ... Г.К. ... ... ... ... ... Москва, 2004 г.,
297 бет.
[4] Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... ... ... Учебник. Москва, 2004 г.,
297-301 беттер.
[5] http // traccc.jurfak.spb.ru. В. ... ... ... ... ... и ... ... по
уголовным делам, связанными с организованной преступной деятельностью.
[6] 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі
туралы» ... ... ... 1 ... ... ... ... «Об оперативно-розыскной деятельности» от
12 августа 1995 года №144-ФЗ.
[8] Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
141-бет.
[9] Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
143-бет.
[10] В. ... ... ... Курс ... ... 39-40 беттер.
[11] 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2922 ... ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11 бабы; 1994 жылы
19 ... ... ... ... ... ... ... Заңының 12 бабының 2 тармағы.
[12] 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2710 «Қазақстан ... ... ... ... ... ... Заңының 13 бабы; 1996
жылғы 1 сәуірде №2922 Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... ... қауіпсіздік комитеті туралы
Ереженің» 4 тармағы; 1994 жылы 19 қыркүйекте қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-
іздестіру қызметі туралы» ... ... ... 12 бабының 2
тармағы.
[13] 2005 жылғы 7 қаңтардағы № 29-ІІІ «Қазақстан ... ... ... ... туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 22 ... ... 1994 жылы 19 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Заңының 12 бабының 2 тармағы.
[14] 2002 жылғы 4 шілдедегі №336-ІІ «Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... 9 бабының 1
тармағы; 2005 жылғы 21 сәуірдегі №1557 Қазақстан Республикасы Президентінің
Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Экономикалық қылмысқа ... ... ... ... агенттігі (қаржы полициясы) органдары
туралы Ереженің 11 ... 3 ... 1994 жылы 19 ... №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» ... ... 12 ... 2 тармағы.
[15] 1995 жылғы 3 қазандағы №2483 «Қазақстан Республикасы Президентінің
Күзет ... ... ... ... ... 9 ... 1994 жылы ... қабылданған №154-ХІІІ «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 12 бабының 2 тармағы.
[16] 2002 жылғы 18 наурыздағы ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Заңының 20 бабы; 1994 жылы 19 ... ... ... қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12 бабының
2 тармағы.
[17] В. Плетнев. ... ... Курс ... Алматы,
2001г., 63-бет.
[18] Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... ... ... Учебник. Москва, 2004 г.,
298-бет.
[19] В.Г. Бобров. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Основания и
условия проведения оперативно-розыскного мероприятия. ... ... ... 23-24 ... Под общей редакцией К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. ... ... ... ... Учебник. Москва, 2004 г.,
302-бет.
[21] В. Плетнев. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекции. ... ... В. ... ... деятельность. Курс лекции. Алматы,
2001г., 108-109 беттер.
[23] Под общей редакцией К.К. ... В.С. ... Г.К. ... Шумилова. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
327-бет.
[24] Под общей ... К.К. ... В.С. ... Г.К. ... ... ... деятельность. Учебник. Москва, 2004 г.,
329-бет.
[25] И.Н. Якимов. Криминалистика. Уголовная тактика. Москва, 1929 г., 29-
бет.
[26] ... В. ... ... ... обеспечение расследования и судебного разбирательства по
уголовным делам, связанными с ... ... ... А.С. Байкенжеев. Обеспечение прав человека в Республике Казахстан:
проблемы теории и ... ... ... Академии Труда и Социальных
отношений, 2002 г., №1(4) – 52 бет.
[28] С.Ж. ... О.Е. ... ... к Закону РК «Об оперативно-
розыскной деятельности». Алматы, 1998 ... 1994 жылы 19 ... ... ... ... қызметі
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 5 бабының 1 тармағы.
[30] 1995 ... 21 ... №2709 ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңының 34 бабы.
[31] 1995 жылғы 21 желтоқсандағы №2709 «Қазақстан ... ... ... ... ... 34 ... С.Ж. ... О.Е. Сапарин. Комментарий к Закону РК «Об оперативно-
розыскной деятельности». Алматы, 1998 ... ... ... ... ... Концепциясы. – Қазақстан
Республикасы Президентінің 20 ... 2002 жылы ... ... // Ресми газет №40 (93), 5.10. 2002 ж.
[34] Г.У. Дауленбаева. Право лица на ... с ... его ... и ... ... ... процессуальные
аспекты. Дисс. на соиск. учен. степени к.ю.н./ Алматы, 2006 г.; ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қылмыстық процестегі айғақтар және жедел іздестіру әрекеттері60 бет
Анықтау органдары68 бет
Дәлелдеме- фактілердің бір тобы69 бет
Дәлелдемелер теориясындағы дәлелдемелер және дәлелдемелердің қайнар көздерінің түсініктемелерінің ара қатынасы81 бет
Жедел іздестіру қызметі барысында алынған материалдар бойынша тергеу жұмыстарын әзірлеу және жүзеге асыру3 бет
Жедел іздестіру қызметін прокурорлық қадағалау12 бет
Жедел іздестіру қызметінің түсінігі24 бет
Жедел – іздестіру12 бет
Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдар9 бет
Жедел-іздестіру23 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь