ҚР банк қызметін даму ерекшеліктері мен экономикадағы рөлі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8

1 ҚР БАНК ҚЫЗМЕТІН ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН
ЭКОНОМИКАДАҒЫ РӨЛІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10

1.1 Банктік жүйенің дамуы және банктердің нарықтық экономикадағы рөлі ... 10
1.2 Банк қызметін ұйымдастыру негіздері: қызметтері мен операциялары ... ... 18
1.3 ҚР банк жүйесіндегі АҚ «ТұранӘлемБанкінің» даму тарихы
және қызметтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

2 ҚР БАНК ЖҮЙЕСІНДЕГІ АҚ «ТҰРАНӘЛЕМБАНКІНІҢ»
ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕСІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39
2.1 АҚ «ТұранӘлемБанкінің» қаржылық нәтижелерін талдау ... ... ... ... ... ... ... .39
2.2 АҚ «ТұранӘлемБанкінің» қызметтері мен операцияларының
көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .43

3 ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕРІН
БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. ... ... ... ... ... ... ...53

3.1 Проблемалық активтердің басқарудың ұсынылған үлгісінің жетілдіру
жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 53
3.2 Бизнес.жоспар: «Жеке тұлғаларға ұсыныстар пакетін енгізу» ... ... ... ... ... ..59

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..68
КІРІСПЕ

Бүгінгі таңда банктік несиелік қызметтерді дамыту, олардың түрлерінің саны емес, сапа жағынан көтеру сияқты мәселелердің өз шемімін тауып, банктердің қызмет ету жүйесі жоғары қарқында дамып жатқанын айта кеткен жөн.
Соның ішінде “Тұран Әлем Банкі”-нің өз тұрғындарына қызмет көрсетіп келе жатқанына сексен жылдай уақыт болды. Банктің несиелендіру, салымдарды қабылдау және сақтандыру қызметтері мен олардың түрлерін ерекше тоқталып өткен жөн. Несиелендіру қызметі бүгінгі таңда тұрғылықты халықтың іскерлік қызметін жалғастыру немесе жаңадан бастау үшін басты күш, ал банк үшін табыстың негізгі қайнар көзі. Несиелендіру қызметін дамыту барысында жаңа түрлерін ойлап тауып, халыққа ұсыну, олардың жеңілдетілген шарттарын қарастыру, белгілі бір артықшылықтарын бекіту неиеге деген сұраныстың өсуіне алып келетіні сөзсіз.
Салымдарды арттырудың да банк қызметі үшін белгілі бір әсері бар. Бұл банк тарапынан көрсетілетін барлық қызметтер бір-бірімен тығыз қатынаста. Банктің бүгінде бөлімшелерінің саны арта түсуде. Өткен жылдың өзінде ТМД елдері бойынша жаңадан бес еншілес банктер қосылды. “Тұран Әлем Банкі”-нің жеті серіктесі және кең ауқымды банктік жүйесі бар. Банктің несиелік қызмет көрсету ішінде ипотекалық несиелендірудің өзінен нарықта 25, ал Ресей елінде 1 алып жатыр. Ал жалпы ТМД елдерін алатын болсақ банктің ипотекалық несиелендіру қызметінің үлесі 3- ға жетеді екен. Бұл банктің несиелік қызметі үшін үлкен жетістік болып табылады.
Банктердің несиелендіру және депозиттік қызметін, ақша аударымдары мен сейфтік қызметтерін дамыту, жаңадан бағдарламалар енгізу, банктің персоналдық басқару қызметін одан әрі күшейту, болашақта отандық банктердің әлемдік стандарттарға сай қызмет ететініне еш күмән жоқ. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны - бұл орта және кіші бизнес. Міне, сондықтан да, бұл деңгейде қоғамға қажетті өнім өндіріліп, қызмет көрсетілуі тиіс. Бұған жағдайлар да бар, өйткені орта және кіші бизнесте ең білікті кадрлар жинақталады. Мұнда ресурстарды үнемдеп жұмсау, жоғары өнімді техникалар мен технологияларды қолдану мәселелері кең түрде шешіледі. Орта және кіші бизнестің да өндірісті және өнімдерді сатуға кететін шығындарды мейлінше азайтуға қол жетеді. Сол сияқты бизнес – жоспарлар әзірленеді, маркетинг қолданылады, тиімді басқару жүйесі – менеджмент іске асырылады.
Тақырыптың тағы бiр өзектілігі, қарастырылып отырған банк iсiнiң дамуындағы қазiргi кездегi тенденциялрды, оны басқару әдiстерi Қазақстанның банк жүйесiн дамуымен және қалыптасуымен байланысты сұрақтарды зерттеудiң жаңа бағыты болып табылады.
Қазіргі кезде коммерциялың банктердiң iс-әрекетi саласы көбейюде. Бiрақ отандың банктер әлемдiк тәжiрибеде белгiлi барлық қызмет түрлерiн енгiздi деуге болмайды. Бұл проблема Қазақстанның банк жүйсi үшiн жаңа бағыт болып табылады, сондықтан да банк iсiнiң дамуындағы қазiргi кездегi тенденцияларында қандай да бiр түпкiлiктi зерттеулер жүргiзiлуде. Осы орайда әлемдiк банк iсiнiң дамуындағы қазiргi кездегi қызметтердi Қазақстан тәжiрибесiнде енгiзу банк жүйесiн реформалаудағы ең өзектi мәселе болып отыр. Барлы аталған себептер осы диплом жұмысының тақырыбын таңдауға, оның мақсатары мен негiзгi мiндеттерiн белгiлеуге өз әсерiн тигiздi.
Жұмыстың мақсаты мен мiндеттерi: Жұмыстың мақсаты банк жүйесінің дамуындағы қазiргi кездегi тенденцияларды анықтап, әлемдiк банк тәжiрибесiн оқып бiлу және оның жергiлiктi жағдайда бейiмделуi болып табылады.
Қойылған мақсат жұмыстың келесi мiндеттерiн анықтайды:
1. Банк iсiнiң дамуынның қазiргi кездегi теориялық сұрақтарды оқып бiлу, олардың құралын анықтау, маңызын нақтылау және оларға анықтама беру;
2. Банк жүйесінің дамуындағы қазiргi кездегi тенденцияларды анықтау әдiстерiне талдау жүргiзу және әртүрлi қызмет түрлерiнiң тиiмдiлiгiн нақты практикалық мысалдармен дәлелдеу;
3. Талдау нәтижелерi бойынша қорытындыларды қалыптастыру және отандың банк мекемелерiне банк iсiн жетiлдiру үшiн нақты ұсыныстарды өңдеп шығару.
Жұмыстың пәнi мен объектiсi. Жұмыстың пәнi реттiнде банк iсiнiң дамуындағы қазiргi кездегi қызметтердi анықтаудың құралдарымен және әдiстерiмен байланысты теориялық және практикалық сұрақтар саналады. Жұмыстың объектiсi Қазақстан Республикасының екiншi деңгейлi банктерiнiң қызметi болып табылады.
Диплом жұмысынын әдiстемелiк негiзiн: Қазақстан Республикасының заңдары, ережелерi, шетелдiк және отандық экономистердiң ғылыми еңбектерi, оқулықтар мерзiмдi басылымдардың, статистикалық анықтамалықтардың мәлiметтерi құрайды.
Диплом жұмысынын құрылымы: кiрiспеден, үш бөлiмнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. ҚР ''Банк және банк қызметi туралы'' Заңы.
2. ҚР Ұлттық Банкiнiң заң және нормативтiк актiлерiнiң жинақтары Алматы т.1-т.5.
3. Қазақстанның Ұлттық Банкi 2007 жылғы есебi.
4. 2007 жылдағы Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң жылдық есебi. Алматы 2008 г.
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң статистикалық бюллетенi 2007 год А.2008 г.
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң Жаршысы 2006 г.
7. «Банковское дело». В.И.Колесникова. Л.П.Кроливецкая М.Финансы и статистика 1996 г.
8. Банковское дело. Справочное пособие лод редакцией Ю.А.Бабичевой М.Экономика 1993 г.
9. Долан Э.Дж.Кемпбелл К.Д.Д. Банковское дело и денежно-кредитная политика М.-Л.1991 г.
10. Егоров А.Е. «Проблемы деятельности коммерческих банков на современном этапе развития экономики //Деньги и кредит //1995 г.6.-с.4.
11. О.И.Лаврушин . «Банковское дело» Москва 2000г.
12. Банки Казахстана 1-12.Алматы 2007г.
13. Новейшие банковские технологии.1-12 .Москва 2000г.
14. Нысанбаев К.Тулембаева Ж. «Банки Казахстана и маркетингң. А.2001г
15. Каржы каражат .9-10.Алматы 2007г.
16. Тимоти У.Кох. «Управлени банком.-Уфа . Спектр.Часть 5.1993.
17. Парамонова Т.В. «Принципы регулирования банковской сферы //Деньги и кредит //б.-с.IО 1995.
18. Усоскин В.М. «Современный коммерческий банк управление и операций М ИПЦ Вазар-ферро 1994г.
19. Банковские технологии 2006г.
20. Банковские технологии 2007г.
21. РЦБК 11.2007г.
22. Марченко Г.А. «Развитие банковского сектора в Казахстанең //Деньги и кредит //2000г.
23. Спицын Банковский маркетинг М.1993г.
24. «Банки и кредитная политика в условиях переходной экономики А.1995г.
25. «Основы банковского менеджмента», под редакцией О.И.Лаврушина М., Инфра М.2002г.
26. Алехин Б.И.Рынок ценных бумаг ''Введение в фондовые операции'' М.Финансы и статистика ,1991г.
27. Миловидов В.Д. Современое банковское дело Опыт США М.Изд.-во МГУ ,1992г.
28. Суханов М.С. О кредитных деривативах. //Деньги и кредит. – 2002. - № 9. – С. 41.
29. Москвин В.А. Кредитование инвестиционных проектов: Рекомендации для предприятий и коммерческих банков./ - М.: Финансы и статистика, 2004. –С.240.
30. Бобаканова Ж.О. Кредитные риски в банковской сфере и критерии рейтинга банков.//Банки Казахстана. – 2007. - № 7. – С. 13-20.
31. Дауранов И. Микро финансирование: зарубежный опыт и ситуация в Казахстане.//Вестник предпринимателя. – 2007. - № 9. –С. 31-36.
32. Жоваников В.Н. Риск-менеджмент в коммерческом банке в условиях переходной экономики.//Деньги и кредит. – 2007 - № 5. – С. 60-65.
33. Калкабаева Г. Новые подходы к определению возможности предоставления банковского кредита.//Каржы-каражат. - № 2. – С. 65-70.
34. Некрасов В.Б. Роль банковского кредитования в обновлении основных фондов промышленности.//Банковские услуги. – 2003. - № 2 – С. 14-18.
35. Нурсеит Н. Расширение банковского кредитования производства.//Аль Пари. – 2004. - № 6. – С.60-71.
36. Нурсеит Н.А. Обеспечение устойчивости и ликвидности банковской системы.//Банки Казахстана. – 2007. - № 7. – С.15-22.
37. Рыкова И.Н. Эффективность кредитной политики региональных банков.//Банковские услуги. –М., 2005. - № 2. – С. 19-24.
38. Сайденов А. Три уровня и три источника кредитование бизнеса.//Казахстанская правда. – Астана, 2005. – 19 декабря. – С.4.
39. Сейтбеков А. Виды и типы кредитов в банковском секторе Казахстана.//Саясат. -.2005. - № 3. – С.50-52.
40. Тихомирова Е.В. Кредитные операции коммерческих банков.//Деньги и кредит. – 2004. - № 9. – С.39-46.
41. Штырова И.А. Управление кредитным риском.//Банковские услуги. – 2004. - № 6-7. – С.42-48.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
.................................................8
1 ҚР банк ҚЫЗМЕТІН даму ерекшеліктері мен
ЭКОНОМИКАДАҒЫ
РӨЛІ........................................................................
.......10
1. Банктік жүйенің дамуы және банктердің нарықтық экономикадағы ... Банк ... ... ... қызметтері ... ҚР банк ... АҚ ... даму ... ҚР банк ... АҚ ... ... АҚ ... ... ... АҚ ... ... мен операцияларының
көрсеткіштерін
талдау......................................................................
...................43
2. ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БАНКТЕРДІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕРІН
БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. ...........................53
1. Проблемалық активтердің басқарудың ... ... ... ... ... ... тұлғаларға ұсыныстар пакетін
енгізу»......................59
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.....................................66
ҚОЛДАНЫЛҒАН ... ... ... ... ... дамыту, олардың түрлерінің
саны емес, сапа жағынан ... ... ... өз ... ... ... ету жүйесі жоғары қарқында дамып ... айта ... ... “Тұран Әлем Банкі”-нің өз тұрғындарына қызмет ... ... ... ... ... ... ... несиелендіру, салымдарды
қабылдау және сақтандыру қызметтері мен олардың түрлерін ерекше тоқталып
өткен жөн. Несиелендіру қызметі ... ... ... ... ... ... немесе жаңадан бастау үшін басты күш, ал банк ... ... ... ... ... қызметін дамыту барысында жаңа
түрлерін ойлап тауып, ... ... ... ... шарттарын
қарастыру, белгілі бір артықшылықтарын бекіту неиеге деген ... алып ... ... арттырудың да банк қызметі үшін белгілі бір әсері бар. ... ... ... ... ... ... тығыз қатынаста.
Банктің бүгінде бөлімшелерінің саны арта түсуде. Өткен жылдың өзінде ... ... ... бес еншілес банктер қосылды. “Тұран Әлем Банкі”-нің
жеті серіктесі және кең ... ... ... бар. ... несиелік қызмет
көрсету ішінде ипотекалық несиелендірудің өзінен нарықта 25(, ал Ресей
елінде 1( алып ... Ал ... ТМД ... ... болсақ банктің ипотекалық
несиелендіру қызметінің үлесі 3(- ға жетеді ... Бұл ... ... үшін ... жетістік болып табылады.
Банктердің несиелендіру және депозиттік қызметін, ақша аударымдары ... ... ... ... ... ... банктің
персоналдық басқару қызметін одан әрі күшейту, болашақта отандық банктердің
әлемдік стандарттарға сай қызмет ... еш ... жоқ. ... ... ... ... барлық экономикадағы негізгі буыны - бұл
орта және кіші бизнес. Міне, сондықтан да, бұл ... ... ... ... ... ... тиіс. Бұған жағдайлар да бар, өйткені
орта және кіші бизнесте ең білікті кадрлар жинақталады. ... ... ... жоғары өнімді техникалар мен технологияларды ... кең ... ... Орта және кіші ... да ... және
өнімдерді сатуға кететін шығындарды мейлінше ... қол ... ... ... – жоспарлар әзірленеді, маркетинг қолданылады, тиімді басқару
жүйесі – менеджмент іске асырылады.
Тақырыптың тағы бiр ... ... ... банк iсiнiң
дамуындағы қазiргi кездегi тенденциялрды, оны ... ... ... жүйесiн дамуымен және қалыптасуымен байланысты сұрақтарды зерттеудiң
жаңа бағыты болып табылады.
Қазіргі ... ... ... ... ... көбейюде. Бiрақ
отандың банктер әлемдiк тәжiрибеде белгiлi барлық ... ... ... ... Бұл ... ... банк ... үшiн жаңа бағыт болып
табылады, сондықтан да банк ... ... ... ... ... да бiр ... зерттеулер жүргiзiлуде. Осы
орайда әлемдiк банк iсiнiң ... ... ... ... Қазақстан
тәжiрибесiнде енгiзу банк жүйесiн реформалаудағы ең өзектi ... ... ... ... ... осы диплом жұмысының тақырыбын таңдауға, оның
мақсатары мен ... ... ... өз ... ... ... мен мiндеттерi: Жұмыстың мақсаты банк жүйесінің
дамуындағы қазiргi кездегi тенденцияларды анықтап, әлемдiк банк ... бiлу және оның ... ... бейiмделуi болып табылады.
Қойылған мақсат жұмыстың келесi мiндеттерiн анықтайды:
1. Банк iсiнiң дамуынның қазiргi кездегi ... ... оқып ... ... анықтау, маңызын нақтылау және ... ... Банк ... ... ... кездегi тенденцияларды анықтау
әдiстерiне талдау жүргiзу және әртүрлi қызмет түрлерiнiң ... ... ... ... Талдау нәтижелерi бойынша қорытындыларды қалыптастыру және ... ... банк iсiн ... үшiн ... ... ... пәнi мен объектiсi. Жұмыстың пәнi ... банк ... ... кездегi қызметтердi анықтаудың құралдарымен және
әдiстерiмен байланысты ... және ... ... ... объектiсi Қазақстан Республикасының екiншi ... ... ... табылады.
Диплом жұмысынын әдiстемелiк негiзiн: Қазақстан Республикасының заңдары,
ережелерi, шетелдiк және отандық экономистердiң ғылыми еңбектерi, ... ... ... анықтамалықтардың мәлiметтерi
құрайды.
Диплом жұмысынын құрылымы: кiрiспеден, үш ... ... ... тiзiмiнен тұрады.
1 ҚР банк ҚЫЗМЕТІнің даму ерекшеліктері мен ЭКОНОМИКАДАҒЫ ... ... ... ... және ... ... экономикадағы рөлі
Қазіргі заманғы коммерциялық банк, әрі ... ... ... ... ... саналады - ол - өзінің саясаты мен ... ... ... меншік иесі.
Банк секторы ақша қаржы саласында жүйе құрайтын ... ... ... ... ... ... қаржы делдалдары мен бірлескен
инвесторлар ииституттары ретінде қалыптасуға және экономикалық субъектілер
(кәсіпорындар, үй ... ... ... ... ... ... ... қатысуына тікелей атсалысады. Қысқасы, олар, ішкі
валюталық ... ... ... ... өнім ... ... ... әсер етеді. Қазіргі банк жүйесі ... ... ... және ... ... ... ... Бұның негізі 1990 ж. қабылданған «Қазақ КСР-дағы банкілер және банк
қызметтері туралы» ... ... ... ... ... банк жүйесінің қалыптасуы
басталды және тұрақтылығы төмен бола тұра ондағы мекемелердің саны қарқынды
өсуімен сипатталды. Жаңа ... ... мен ... немесе нашарларының
жабылуы қосарлана жүрді. Мұндай белсенділіктің экономикалық себептері -
экономикалық ... ... ... ... ... өсуі, банк
қызметтерінің басқа түрлерімен салыстырғанда әлеуетті жоғары табыстылығы.
Осы ... ... ... ... үшін осы ... ... басқа салаларына қарағанда, айтарлықтай төмен ... ... ... ҚР ... ... мен ... министрлігінің құнды қағаздар
операцияларынан алынған табыс сияқты инвестициялық несие үшін банк сыйақысы
2004 жылғы 1 ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде ҚР банк жүйесінің ... ... ... ... ... ... және бола береді. Қор және
сақтандыру нарықтарының жеткілікгі дамымауы жағдайында оның қаржы ... орны ... ... ... ... ... жеңілдіктерінен түсетін
пайдаларына толықтыру ретінде сыйақының жоғары пайыздарын қамтамасыз етеді.
Бастапқыда банк жүйесі, негізінен, бір ... ... ... жүргізе алатын банкілік емес ұйымдар атымен жоқ ... ... ... ... ... есуі байқала бастауда. Ырықтандыру
саясатының арқасында банк жүйесі кеңеюде, оның ... ... ... ... болуда, әр түрлі, меншіктегі ... ... ... ... ... институттары да қызмет көрсете бастауда.
1993-1996 жылдардағы ... ... ... ЕДБ ... ... жүрді. Банк секторының әрі мемлекеттік, әрі аймақтық деңгейде
қысқартылуы басталды. Филиал желісі азайды. Бұған ... ... ... жатқан бәсекелестік, банкілердегі капиталдандыру үдерістері, ... жеке ... мен ... ... жабу ... ... қабылдауға әсері мүмкіндік туғызды. ЕДБ-лердегі ... мен ... ... ... ... ... мен ... саралануы себепші болды.
Банк жүйесінің озық дамуы түрлі қаржы топтарының қалыптасуы үшін ... ... ... мен банк ... ... заң ... тұлғалар құрылымына қатысуына рұқсат береді. Алайда мұңдай құқықты
тек ірі банкілер гана пайдалана ... ... ... ... ... ... ... Мүлік банк секторындағы саны жағынан басым орташа
және шағын банкілер жөнінде айтуға ... ... ... және ... банкілердің
қаржы топтары айтарлықтай» өкілдікті болып ... ... ... ... ... шоғырьша ие, бұл лизинг («Огіх лизинг» ТӘБ),
зейнетақы қоры ... ... ТӘБ ЖЗҚ), ... ... (СК ТӘБ
«Династия» СК, КБ8 «Гарант»), ипотека (БТА«Ипотека»), ... ... ... ... ТЭБ ... (8-стратегиялық серіктестер
банкі және 9-өкілдік).
«ТұранӘлем» банкін бірлескен, бөлшек сауда, халықаралық банктерінің
үлгісі, сондай-ақ шағын жәие орта ... ... ... тануға болады.
Оның қаржы құрылымы былай бейнеленеді: активтер - 23%, ... - ... ... - 18,1 %, кредиттер - 27,6%.
БТА тобына енетін «БТА Табыс» үлестік ... ... ... ... ... мүмкілдіктерін кеңейтуге,
инвестициялау мерзімділігі байланысынан тыс пайыздық пайда алуға, Алматы
қаласындағы ... ... ... ... қоса ... ... дамыту үшін алғышарттар құруды көздеген.
Қазіргі уақытта ҚР банк ... ... ... ... ... ... бар деректер бойынша, ол Орталық Азия елдеріндегі
ұқсас жүйелерді басып озуда, ал бірқатар ... ... ол ... ... ... ... Банк саласын нығайту және дамыту үдерісі жалғасын
табуда, әрі ол тұрақты бола түсуде.
Банк саласы басқа ... ... ... ... ... ... ... болуімен айтарлықтай ерекшеленеді және оның
уәкілетті өкілі ҚР ... ... ... ... ҰБ ... валюта
эмиссиясына монополиялық құқығы бар - жалғыз заңды төлем құралының, ақша
мөлшері мен ақша айналымының ... ... ... ... банк ... ... ... Банк және салық-бюджет
жүйесі сияқты экономиканың бірде-бір басқа секторы қатаң ... ... ... ... ... еркіндік шектелген, басқарудың ең
жиі тарағаны - бір ... ... ... ... жеке ақша ... көп
болғанына жауап әрекеті сияқты мемлекеітің банк жүйесіндегі анықталу
жағдайы тарихи түрде қалыптасты. ... ... ... ... ... қолданып, ақпараттық технологияларды пайдалануға байланысты,
оның нысандарының алуан түрлерін шығару әрекеттері ... ... банк ... ... ... бері қос деңгейлі жүйе
қалыптасты, бірінші деңгейі - Ұлттық банк және оның облыстық бөлімшелері,
ал екіншісі ... ... ... ... ... өз ... нарық ережелері бойынша жүргізеді,
ЕДБ мен мемлекет арасында өзара міндеттемелер жоқ, ал банкілердің өзара іс-
әрекеттері ... ... ... ... жеке ... ... ... болуы себебінен банк жүйесі
тұтасынан берік емес, ал иелерінің құрамы бойынша ол клиенттер үшін ... Жеке ... ... ... ... банк «қүпиясын» құрайды.
Мұндай жағдайда, банкілердің клиенттері үшін тәуекелдіктер ... ... ... ... үшін ... мөлшерлемелері бұл тәуекелдікті
ескермейді.
Шамасы, жақын жылдарда, банкілер саны азая түспек. Себептерінің бірі,
ЕДБ-де тәуекелдіктерді басқару ... ... оның ... ... ... ... Казкоммерцбанк мамандарының
бағалауы бойынша, тек бағдарламалық өнімді әзірлеу оған 2 млн ... кем ... Бұл ... және ... ... ... Банк активтерінің шоғырлануы белсенді жүріп жатқанына, ұлттық
банкідің нарық көрсететін қызметтерге молығатындығына, ірі жетекші-банкілер
капиталдарын шетелге жіберетіндігіне, ... банк ... ... ... ... аударған жөн. Ең ірі үш ... ... ... Халықтық банктің үлестері түседі де,
тиісіншс, ... ... арта ... ... бәселестікке төтеп
бергісі келетін тек ұсақтары емес, сонымен бірге көлемдері орташа және
тіпті ірі ... де ... ... бола бастайды.
Банк сандарының азаюы сөзсіз, тек бәсекелестік Ұлттық деңгсйде емес, ең
алдымен халықаралық деңгейімен түсіндірілетін объективті үдеріс. Еліміздің
алда түрған ... кіру ... ... және ... немесе шетел
банктерімен қосылу қажеттілігі тұр. Бұл - Алматы қаласында ... ... ... ... ... байланысты ай-қындала
бастаған ақиқат. Ірі топтарға енбейтін еліміздің бірнеше банктерінің
іріленуі, олардың ... ... банк ... ... үлесінің
өсуінің негізін қалауына және банк өнімдерінің арзандауына, осы ... ... ... ... ... әртараптапдыруға
мүмкіндік туғызады. Мұны сырттан дұрыс реттеген кезде жасанды тежеу емес,
жүйенің өздігінен дамуы тиімді шоғырландыруға әкеледі.
ҚР банк ... ... әрі ... ... ... ... әсерінің
барған сайын көбеюінде болады. Ол мына бағыттарда жүреді:
- Алматы қаласын Орталық Азияның ... ... ... ... ТМД ... нарығына экспансия;
- дамыған Батыс елдерінің банк жүйелерімен байланыстарды ... ... және ... Азияны байланыстыратын буын - Қазақстан болуы.
Мемлекеттің банк секторына ... ... екі ... ... Бір ... ... өз ... ЕДБ-дің ресурстың базасын және
отанымыздың иивестициялық әлеуетін арттырады. Екінші жағынан - мемлекеттік
кредиттерді пайдалану тиімділігі жеке ... ... ... шығады. Елімізде кредит ресурстарының салыстырмалы түрдегі
артықшылығы ... ... ... үлес ... ... қажет.
Жуық арада мемлекеттік ... ... ... жекешелеидіру
қажеттілігінің тууы ықтимал.
Өзін-өзі ұйымдастыру - банк жүйесінде салыстырмалы ұғым. Оның деңгейі
мен ... ... тек ішкі ... ғана ... ... ... тікелей және әсіресе, жанама әсердің дер ... ... ... ... ... банк ... және оның ... құрамдас бөлігіне ... ... ... белсенді араласуы тек дағдарыс
жайдайлары болған немссе болжанғанда болуы ... ... ... ... банк ... ... шектеулерді жоюда ғана емес, сонымен бірге
реттейтін шараларды белгілі бір ... ... ... уақыт
үйлесуінде кешенді, жүйелі жүргізуді тұспалдайды.
Банк жүйесінің жай-күйі көбінесе банктердің меншікті ... ... Оған ... іс ... әлемнің көпшілік елдерінде
барлық пруденциялық нормативтер есептелінеді.
ҚР коммерциялық банктер меншікті капиталының серпінін ... ... ... оның өсуі ... ... атау керек. Дегенмен өсу қарқыны
жылына ондаған пайыздарға ... де, ... ... ... ... жүрген қалыптасуымен салыстырғанда 0,2%-ға төмендейді. Бұл үрдіс,
біріншіден, экономиканың басқа ... ... ... сенімімен
түсіндіріледі. Бірақ та, екінші жағынан, ЖІӨ-ге қатысты меншікті капиталдың
мөлшері әлі де болса жеткіліксіз.
Тұжырымдағанда: орта және ұзақ мерзімді ... ... ... яғни
еліміздің халқы тек ... ... ғана ... ... ... мақсаттарға да пайдалана бастады.
Несие қоржынының ең үлкен үлесі - Халық, Казкоммерц және ... ... ... ... Орталық Несие банктерінде үдемелі өсуде.
Бұл көрсеткіштің елеулі төмендеуі Темірбанкте және әсіресе, ... ... ... ... ... ... елдегі қаржы-
экономикалық дағдарыс жылдарына барып тіреледі. Сол ... ... ... одан да ... ... ... берілді. Алайда дағдарыс кезеңіндегі
олардың деңгейінің томендеуі инфляцияның төмендеу қарқынынан артта қалды.
Банктерде инфляцияның төмендеуінен ... ... ... ... ... ... ... қарыз қаражатын шағын қарыз алушылардың
пайдасына шоғырландыру күшейе түсуде. Дүниежүзілік Банк деректеріне ... ж. ... ірі ... ... ... ... ... сомасьшың
85% келді, сол қарыз алушылардыц жартысына, яғни банк ... ... ... 45%-ы ... ... ... мұның тетігі былай
қалыптасады: кәсіпорындарда төменірек пайыздық мөлшерлемелер мен ... ... ... ... ... ... негізінен, қысқа мерзімді
кредиттеуге арналған ресурстарды ұсынады. Өндірістің қалыпты қызмет етуі
үшін кәсіпорындар ... ... ... ... ... алуға және
банктерге «тізбек бойынша» мерзімі болысымен ... есеп ... Егер ... ... 1 ... 4 млн. ... мөлшерінде кередит
қажет болса, ал банк қарызды нақты 3 айға берсе, онда бірінші ... ... ... ... – екі миллион тенге (1 миллион тенгені бірінші
банктің кредиттін ... ... ... ... ... банктен, қарызға
алушы енді үш млн. тенге (екі миллион тенгені ... ... және ... тенге (екі миллион теңгені банкіге қайтару жәнс бір миллион ... ... ... қаржыландыруды ескеріп) алады. IV тоқсанда кредит сомасы
4 млн теңгеден кем болмайды, өйткені үшінші банкіге қайтару 3 миллионға ... бір ...... өз ... үшін жұмсалады. Сөйтіп, ... ... өзін ... ... ... ... - бір ... жүйесі бергее кредиттердің көлемі жөніндегі ... 10 ... ... бір миллион теңгені бірінші банк көрсетеді, екіншісі - екі,
үшіншісі -үш және төртінші банк есебінде төрт ... ... ... төрт ... ... бір жыл мерзімге беріп, банк жүйесі 2,5 есе
көтеріңкі кредит сомасын ... ... ... ... ол банктердің
есептемелерінде нақгы кездеседі және кредит сапасын бағалауда, олардың кө-
лемін ... ... бір ... ... ... ... ... растайды. Бір жылга делік, 1 млн теңгеден 3 ... төрт ... бір ... ... бір ... тең ... ... қойылуы экономиканың нақты секторындағы кредитте қажеттіліктің қалай
«өтелегінін» дұрыс бағалауға ... ... ... ... құрылып жатқан кредит бюросы жүргізеді.
Банкі аралық бәсекелестікті ескере отырып, несие бюросы ... ... ... ... ... ... ете ... Мұндай бюролар, ең
алдымен, ірі банктерге пайдалы. Олар аймақтарда клиенттер ... ... ие ... және ... ... аймақтық банктерді
ығыстырып шығарады.
Нәтижесінде, тәуекелділіктер азаяды, ... ... ... ең ... ... банк ... тұрақтылыққа ие болады.
Халық салымдарының құрылымында мерзімді депозиттер үлесі біртіндеп
өсуде. 2006 жылдың соңында бұл корсеткіш ... ... ал бір ... - 80,4%-ға тең болды.
Қазақстан Ұлттық банкісінің ақшаны жинақтауға ынталандғру Багдарламасын
жүзеге асыруда жеке ... ... ... ... ... ... ... көбірек көңіл бөлінеді.
Коммерциялық банкілердегі азаматтар салымдарын ... ... ... ... ... үрейді болдырмау және «ақпарат
алмаған ... ... ... ... ... бойынша
негізді және негізсіз қауіптенуі, қарыз ... ... ... тек
жеке банктің банкроттауына ғана емес, ... ... ол ... жиі
болатын «домино әсері» деп аталатынға да ... ... Бұл банк ... дағдарысына әкелуі мүмкін болатын салымшылар өз ... ... ... ... ... сонымен бірге «банктерге шабуыл»
сенімсіз ақпарат, газеттің ... ... ... ... Дағдарыс
жағдайына ұшыраған банк клиентгерінің депозиттерін тым болмаса ішінара ... банк ... ... ... ... жүйелік дағдарыс
салдарын жою шығындарынан әжептәуір аз ... ... ... ... ... ... ... пайдасымда маңызды дәлел болыптабылады. Әрине,
әдеттегідей, банкінің ... ... банк ... ... ... және ... жақсы түсіне бермейді, ... ... ... мен ... төмен.
Сақтандыру депозиттері жүйесін енгізуге ... ... ... ... ... Депозиттерді мемлекеттік сақтандыру жүйесі,
салымшыларды қорғаудың әлеуметтік-экономикалық тетігі бола тұра, сол ... ... ... банк менеджментінің ынталандыруын
азайтады, банкілердің мүмкін болатын ... және ... ... ... ... менеджерлері арасында «моральдық тәуекелдік»
(moral hazard) проблемасының пайда болуы ... аса ... ... ... ... болатын шығындарды мемлекет «толтыратына»
сенімді, экономикалық субъектілердің жауапкершіліксіз тәртібінен болады.
Банктердің жоғары мөлшерлемелері де ... ... ... ... ауыр ... ... ... банктер
ұсынады. Әрине, салымшылар жоғары өтемақыны талап ... ... ... ... ... қырқысты» тудыруы мүмкін. Қазір депозиттерді
сақтандырудың (ДСЖ) бірталай алуан түрлі нысандары бар. ... ... ... елеулі түрде ажыратылады. Іріктелім негізінде валюталық
салымдарды сақтандыру есебі ескерілген зерттеулер жатыр.
ҚР Ұлыттық ... ... ... 1999 ж. жеке ... ... беру ... қоры (бұдан әрі Қор) құрылды. ... ... ... бірі - ... ... депозиттерін
қабылдап алатын барлық банктердің міндетті түрде осы ... ... ... ... бері жеке ... сақтандырылған мерзімді
депозиттерінің деңгейі - 86,1%-ға жетті. Мерзімді депозиттердің серпініне
пайыздық мөлшерлеме деңгейі әсер ... ... ... сай, ... ... ... белгілі бір шектеулер белгіленді,
сондықтан жүйеге енетін ... мен ... жеке ... ... жеке ... депозиттері нарығындағы орнынан ... ... 2006 ж. жеке ... ... етілмелі» депозиттерінің
жалпы өсуі - 110,4%, ал ... ... ... (сақтандыру)
қамтылғандары екі есе дерлік кем — 60,7% болды. Тиісінше, ... (сол ... ... жеке тұлғалардың мерзімді депозиттері
деңгейі төрттен бір бөлігіне дерлік (24%) күрт ... ... ... өз ... ... де ... болды.
Халық арасында кең түсіндіру жұмысын ... ... ... ... ... мүше ... ... депозиттерінің сақтандырылмағандарына
назар аудару керек еді. Сонымен, депозиттерге кепілдік беру ... ... осы ... ... ... ... ... мөлшерлемелерді ұсынып, ұтысқа ие болды. ... ... ... ... ... аудару жүйесінің
сенімділігін арттыра отырып, зиян шекті. ... ... ... салыстырғанда, қатысушы банктер, бәсекеге қабілеттігін азайтып,
нарықтық орнын ... ... ... жатпайтын сыақы
мөлшерлемелерінің баламалы жағдайларымен мерзімді ... ... ... ... ... кепілдік беру ережелері жөніндегі халықтың хабардар болуы
өскен кезде, 2006 ж. жағдай біршама түзеле бастады. ... беру ... ... өсу қарқыны, жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... кетті. Егер жеке тұлғалардың
мерзімді депозиттерінің жалпы өсуі-25,1% болса, онда ... ... ... - 39% ... ... ... тартылған
депозиттер үлес салмағының өсуі - 5,4%-ды ... ... ... кепілдік беру бүгінгі күні маңызды болып
есептелмейді, өйткені экономиканы долларсыздандыру үдерісін тежейді.
Жеке тұлғалар депозиттерінің ірі ... үшін ... ... жеке ... ... ... беретін жеке меншік қорды
құруы мүмкін.
Сонымен, ... ... ... ... - еліміздегі үш
ірі банктің шоғырлану деңгейінің өсуі. Ұлттық банкінің деректеріне ... ... ... бойынша, олардың үлес салмағы 4,5%-дан аса өсті, ал
2004 жылдың бірінші тоқсанының ... ... тағы да ... ... ... ... екі ... бағыттағы үдерісті бөліп айтуға болады. Бір жағынан,
берілген кезең үшін жеке тұлғалардың депозиттерінің үлес салмағы - ... ... ... ... екінші жағынан - заңды тұлғалардың
депозиттерінің көлемі, керісінше, 11%-дан ... ... ... өсті ... бұл ... ... жалпы көлемі төмендемей, жай
қарқында өсті, бірақ орта және шағын ... ... ... ... ... депозиттері - бұл негізінен есеп айырысу шоттарындағы
қаражат қалдықтары екенін ескере отырып, ... ірі ... ... ... көзі ... ... ... кезеңдегідей соншама
тартымды емес. Мәселен, ірі ... ... ... ... ... ... теріс пайыздық мөлшерлемелермен, тарту
мүмкіндігімен минус 5% тәртібімен, сол ... жеке ... ... ... тәртібі бойынша нақты (9,5% - 6,8% [жылдық инфляция] =
2,7%) ... Жеке ... ... ... ... ресурстарды
«тарту мөлшерлемесін» арттырып көп шығыстарды ... ... ... ... мұндай тактика, ірі банктер үшін ... ... ... ол орташа және ұсақтарына да дамудың жаңа
мүмкіндіктерін ... ... ... ... мөлшерлемесінің шамасымен емес, оларға
банкілер сенімділігімен маңызды, ең пайдалы, қомақтыларын таңдап алып,
«мамандана» бастауы сөзсіз. ... ... 20 000 АҚШ ... ... да көп ... ... бұл ... айтарлықтай маңызы бар.
Ақшасы аз жинақталған клиенттер, яғни ... ... ... ... ... ... және жинақталған ақшаны ... ... ... ... ... аударады.
Сыртқы нарықтардың ресурстарын тарту үшін шектеулі мүмкіндіктері бар
орташа банкілер тобы, бірлесіп жеке ... ... ... жеке меншік қор құруы мүмкін деп шамалауға болады. Өйткені кепілдік
берудің ... қоры ... ... қорғауға емес,
салымшылардың кең ... ... Яғни ол, ... ... етей алмау халіне) ұшыраған жағдайда, 400 мың теңгге ... АҚШ ... ... ... кепілдік береді. Жеке меншік қор
депозиттердің мақсатты түрлері ... ... бір ... ... 5-7 мың долларға дейін кепілдік беру деңгейін
кеңейтеді. Мұндай қорларға ... ... 3000 АҚПІ ... ... ... өседі. Салымшылардың осы тобымен жұмысты жандандыру
Қазақстанда салымдары көп емес ... ... ... ... ... ... Доллар бағамының құлдырауы, еуроның
тұраксыздығын, муниципалдық тұрғын үйдің мемлекеттік бағдарламасын жүзеге
асыруды және де жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... пайда алудың сенімді мүмкіндігі ғана ... әрі ... ... салу болып есептеледі. Алайда жеке тұлғалардың депозиттерін
тартатын банкілер, сыйақы ... ... ... ... ... ... шектелген. Сондықтан олар салымды тарту үшін үлкен
жарнамалық бюджет ... ... ... ... ... ... 2003 ж. ... мен маркетинг бойынша тек бес орташа банктікі 1-
1,2 млрд теңгені немесе 8 млн ... АҚШ ... ... Әрине, банктің
жарнамалық бюджетінің бір бөлігі активтік операциялардың жарнамасыма, атап
айтқанда - кредиттеуге, ал оның ... ... ... ... ... абыройын арттыруға жұмсалады. Бірнеше банктің қор ... ... шыға ... яғни ... ... жарнама комианияларына
қарағанда арзан түсуі мүмкін. Сонымен бірге, әдеттегідей, белгілі бір кіріс
әкелетін бағалы ... ... ... ... ... қорда сақталады. Жеке меншіктегі қор банкке немесе
банктер тобына бәсекелестікке айтарлықтай артықшылығын ... ... жеке ... ... (депозиттеріне) кепілдік беру
(сақтандыру) қорының (ҚЖТСКБҚ) салымдар бойынша орнын толтыру үшін ... 2004 ... 1 ... 5,1 млрд ... немесе сақтандырылған соманың
2%-ын құрды. Осы күнге үш ірі банктегі жеке ... үлес ... ... яғни бұл ... ... ... ... 3,4 млрд
теңгесі, ал қалган ҚЖТСКБҚ қатысушы 28 банкке - 1,7 млрд ... ... ... ... ... мұндай сақтандырылуы туралы
ойлануға тура келеді.
Жеке меншік ... құру ... да ... банк ... жеке ... ... тек өз ... күшейтіп қана қоймайды, сонымен
бірге Ұлттық банк жүйесінің тұрақтылығына оң әсер ... Және де ... ... ... яғни әрі ... ... отандық ірі
салымшьшар мен инвесторлар үшін, сондай-ақ жақын және алыс ... ... үшін ... ... ... зандар бойынша депозиттерге кепілдік беруге жеке ... ... ... ... алайда олардың құрылуы мен қызмет етуі
заңдарда жазылмаған. Атап ... 1995 ... 31 ... ... банкілср мен банк қызметі туралы» №2444 Қазақстан
Республикасы ... ... әрі - Заң) ... ... ... ... ұжымдық кепілдік беру (сақтандыру) бойынша құқықтық
мәртебесін, ұйымның ... ... ... және ... тәртібін қаржы
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу мен ... ... ... ... әрі - ... ... ... Проблема шешуді талап етеді,
өйткені жуық арада ... ... ... жеке ... қорын құру
жөнінде сөз болуы мүмкін.
1.2 Коммерциялық банктер - банк ... мен ... ... ... ... ... ... және бағыттары бойынша теңдей
емес, дегенмен барлық банктердің балансының және оның құрылымының ... ... мен ... ... ... ... кірістер алу
сияқты орталық негіздері бар.
Коммерциялық банктер сондай-ақ несие беру ... ... ... ... Бұл ... негізгі несие орталығы ретінде несие
берудің мол ... ... ... Банк жүйесінде несиені
орталық банк, екінші деңгейдегі банктер, арнаулы несие ... ... ... жағдайындағы коммерциялық банктер - бұл активті іскерлік
банктер болып саналады және олар ... ... банк ... ... алады. Бұл банктер бүкіл экономикаға ... ... ... ... ... ... ... береді,
тұтьшушыларға неғүрлым жақындай отырып, өндіріс саласы мен айналым дамуына
көмегін тигізеді.
Нарық бәсекесі жағдайында әрбір банк ... ... ... несие жүйесінің негізгі буыны ретінде бекітеді.
Елдің банк ... ... беру ... мынадай
банктер орындайды:
- Ұлттық банк - екінші ... ... ... ... ... Коммерциялық банктер - меншікті коммерциялық мүдделердің ... ... ... ... ... ... ... беру кезінде.
Коммерциялық банктер клиенттер үшін бүкіл операциялық қызметтерді
орындайтын ақша нарығының жұмыс ... ... ... ... ... ... ... кең түрде түсіндіре отырып, оларды мынадай
белгілері бойьшша жіктеуге болады (1 кесте).
Жалпыға ... ... ... ... дәстүрлі базалық
қызметтері негізінде жұртшылық арқылы ... олар ... ... ... ... ... ... операциялар жасайды,
клиенттер үшін бағалы қағаздар сатып ... ... ... пен ... ... ... кызметтерін дәстүрлі және дәстүрлі емеске,
базалык (қатардағы) және жаңа ... ... ... ... ... ... ... топтастырғанда былай болып
шығады:
- бос ақша капиталдарын жұмылдыру мен ... қор ... ... ... және ... ... ... және тұрғын халыққа (активті операциялар) несиелер беру;
- төлемдер жасау мен ақша ... ... ... ... қызмет (бағалы қағаздар салымы және жобалар);
- сыртқы сауданы қаржыландыру;
- сейфтерде қүндылықтарды сақтау;
- ... өзге ... ... көрсету.
Жинақтарды жұмылдыру мен шоғырландыру қызметі жеке ... ... ақша ... ... ... ақша ... ... қорын
құру арқылы оларды экономиканың ... ... ... бағыттауға
болатындығын растайды. Өз ақшаларының ... ... ... ... және ... үлес ... ... салымшылардың қызығушылығы
банктер арқылы қамтамасыз етілуі тиіс және ол үшін ... ... ... осы ... ... категориясын» көрсетуге үлкен әсерін
тигізеді. Мұндай кезде несие қаржыны тиімді ... ... ... ... алушы бірдей мүдделілік танытады. Коммерциялық банк үшін несие
төлеуге қабілетті ... ... ... беру көп ... ... болып саналады.
Есеп-шоттардан төлемдер жасау мен есеп айырысулар ... ... ... ... ... ... ақша ... жасауы
кезінде, елде шаруашылық операцияларын жүзеге ... ... ... ... төлемдер жасаған кездерінде көрінеді. Коммерциялық банктер
төлем тетіктерін қамтамасыз ете отырып, есеп айырысу ... ... ... - ... ... ... кезінде нарықтық қызметтерді
дамыту, ақша айналымы саласындағы ... ... ... ... ... ... тауарлар нарығын
дамыту жағдайында сыртқы сауданы қаржыландыру коммерциялық банктердің
қызметі ретінде ... ... ... есеп ... үшін
қажетті валюталардың еркін айналушылығы, импорттаушылардың сыртқы сауда
операциялары бойынша аккредитив қоюы, есеп ... ... ... ... қызметтерін керсетуші банктердің өзіне
міндетгемелер қабылдауын талап етеді.
Коммерциялық ... ... ... бағалы қағаздармен операциялар жасау кезіндегі делдалдық
қызметі қосымша кірістер алу, өзінің өтімдігін ... ... ... ... ... ... алу ... операцияларды
жүзеге асыру жағдайында көрінеді. Банк ... ... ... ... ... ... ... органдары алдындағы салымдар
бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... мынадай түрлері болады:
- мемлекетгік бағалы қағаздар (қысқа мерзімді және ұзақ ... ... ... әртүрлі компаниялардың акциялары;
- банктік акцептер;
- ... ... ... ... ... векселдер;
- тауар-несие корпорацияларының сертификаттары.
Құндылықтарды сейфтерде сақтау коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... сақтаушысы ретіндегі банктің
жоғары беделі ақшалар мен өзге де ... үшін оның ... ... ... ... ... сейфтердің
болуымен нығайтыла түседі. Құндылықтарды сақтауды банк екі формада (үлгіде)
жүзеге асыра алады:
- банк ... ... ... қызметіне қарай ақы алатын және өз
негізінде клиентке кепілдікті ... ... ... ... ... ... банк ... өз жауапкершшігіне алып, агент рөлінде
қатыскан кезде ... ... ... ... кезде болат
камерада сақтайды.
Нарықтық экономикалы елдердің бүкіліне тән ... ... ... ... сол ... ... емес бүкіл қызметін мынадай
негізгі үлгіде ... ... ... (1 ... ... негізгі қызметтерін топтастыру
|Дәстүрлі ... емес ... ... |1. Есеп ... және ... |
| ... өтеу кезінде үшінші жақ |
| ... ... мен ... |
| ... ... ... ... қызмет |2. Шетел валюталарын, қымбат металдар|
|көрсету. |мен ... ... алу және ... ... ... ... |3. Сенім білдіру негізінде ... ... есеп ... ... тарту мен орналастыру |
|жүргізу. ... ... ... ... |
| ... ... мен бағалы |
| ... ... ... Төлем құжаттарын шығару (чектер, |4.Банк қызметімен байланысты ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... және өзге де ... | ... ... алу, сату және | ... | ... ... ... ... | ... ... | ... банктер операцияларының мазмұнын олардың балансы бойынша
ашып көрсететін болсақ, банк технологиясы толық түсінікті бола түседі. Бұл
жерде ... ... ... ... мән ... ... ... олардың банк қызметі үшін түпкі көздер
жасайтындығынан, ... ... ... ... ... ... ресурстарын құру үшін банк қаржылары қарастырылатын, содан кейін
актив бойынша пайдаланылатын коммерциялық ... ... ... ... түсіндіріледі. Ал банк активтерінің көлемі мен құрылымы
олардың құрылған көздері есебінен, яғни банк ... ... ... құру ... ... ... оңтайландыру, соған
орай ақша қаражаттарының бүкіл көздерін басқару сапасының ресурстық
мүмкіндіктерді құруы банк ... ... ... бірі ... ... Тұрақты ресурстық базасының болуы ... ... ... ... ... ... ... операцияларды жүргізуі нәтижесінде банк капиталы
мен қатыстырылған қаржылардан тұратын банк ресурсы пайда болады.
Меншікті капитал - бұл кез ... ... ... ... ресурстарының маңызды бөлігі. Ол Жарғылық, ... ... және ... ... ... ... меншікті
капиталының рөлі мен мөлшерінің басқа қызмет түрлерімен айналысатын өзге
шаруашылық жүргізуші субъектілерден ... ... ... Оның ... мынада: банктер меншікті капитал есебінен қаржыларға
деген жалпы қажеттіліктің 10 пайызын, ал қалған субъектілер қаржылардың 40-
55 ... ... ... капитал банк қызметінің шекарасын айқындай-ды,
сонымен қатар оның қаржылық тұрақтылық дәрежесін де ... ... ... кезеңінде, меншікті қаржылар, онсыз банк қызметін бастай
алмайтын ... ... ... ... ... ... ... құрылымында айрықша орынға ие болады. Өйткені,
активті операцияларды жүзеге ... үшін ақша ... ... 90 пайыздан астамы осы ресурстар есебінен ... ... ... ... қаржылар оларды шоғырландыру тәсілі
бойынша ... және өзге ... ... ... - ... басқа банктерден займдар түрінде немесе ақша нарығында өзінің
борыштық міндеттемелерін сату жолымен ... ... ... негізгі үлесін депозиттер құрайды.
Депозиттік операциялар - бұл қайтымдылық және ... ... ... ... жеке ... ақша ... тарту бойынша жүзеге асыра-тын
банктердің операциялары.
Экономикалық мазмұны бойынша депозиттерді мынадай 4 ... ... ... ... ... депозиттер - бұл қайтарылатын мерзімі
көрсетілмеген ... яғни ... ... ... бірінші
талап етуі бойынша толық немесе жартылай қайтарылады;
- шұғыл депозиттер - бұл ... ... ... ... ... - бұл салымшыға сақтық (жинақ) кітапшаларын жазып беру
арқылы жүзеге асырылатын, жеке тұлғалардың ... ... ... ... бар: ... ... салымдары (депозиттік сертификаттар,
банктік векселдер, валюталық векселдер).
Коммерциялық банктер тәжірибесінде пассивті ... ... ... ... ... ... активті
операциялар жасауға мүмкіндік береді. Коммерциялық банк ... ... ... ... ... көздерін көрсетуге болады:
- салымдар (депозиттер) қабылдау;
- ... есеп ... оның ... ... ... ... меншікті бағалы ... ... ... ... ... ... және сақтық сертификаттары) шығару;
- банкаралық несие ресурстарын ... ... ... ... қысқаша сипаттау бойынша -
қол ақша (аударымдар түрінде), ұлттық (шетел) валюта түріндегі салымдар
(депозиттер) ... ... жеке және ... ... ... еткенге дейінгі немесе шарт бойынша ... ... банк үшін ... ... ... ... болып ажыратылады.
Клиенттер (заңцы тұлға) банкте өз есеп шотын ашады, онда ... үшін ... ... орташа қалдық (кредиттік қалдық)
қалып отырады. Банктің депозиттік сақтық сертификаттары, ... мен ... ... ірі ... банктердің
пассивінде айтарлықтай орын алады және ... ... ... осы түпкі
көздерді дамытуға назар аударады.
Коммерциялық банктер ресурстарды жедел қатыстыру үшін, ақшалай қаржылар
сатылатын ресурстардың банк аралық нарығының ... ... алу ... ... төлем қабілеттілігін ұстап тұру мен
міндеттемелердің үзбеліксіз орындалуын қамтамасыз етеді. Банктер ... ... ... және банк ... ... ... ету үшін шарттық негіздерде ақшалар сатады. Егер
коммерциялық банктерге орталықтандырылған несиелер берілетін болса, Орталық
Банк (Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... жағдайда макроэкономикалық тұрақтылыққа қатысты ауытқып
отыратын қайта қаржыландыру ... ... ... ... ... беру ... ... қаржыландыру ставкасына қарағанда
неғұрлым жоғары ставкалар белгілейді.
Жеке тұлғалар депозиттерінің жіктеуі
Сурет 2
Корпорациялардың, фирмалардың, және өзге коммерциялық ұйымдар
депозиттерінің ... ... ... ... ... құрылымын жинақтау кезінде банктердің
мынадай ресурстарын бөліп көрсетуге болады:
- меншікті капитал (банк қоры);
- ... ... ... депозиттер);
- қарыз алу көздері (банкаралық ссудалар). ... ... ... ... тәжірибесінде айрықша рөл атқаратын жеке ... ... ... (2 сурет).
Заңды тұлғалар депозиттерінің жіктеуін оқып-үйрену үшін ... ... де қоса ... отыр (3 ... алу және ... ... ету ... банктің
шоғырландырылған ресурстарын орналастыру оның активті ... ... ... ... меншікті және қатыстырылған қаржыларды
жоғары табыс пен тәуекелдің төмен болуына ұмтылу ... ... ... ... түрде қамтамасыз етілуін ұстап тұратындай
тәртіпте орналастыруын білдіреді.
Коммерциялық банктің активті ... ... ... ... ... активті операциялар мен өтімділіктің
(ликвидтіліктің) әртүрлілігіне қатысты, оның ... ... ... ... ... ... ... мынадай 4 категорияға
(санатқа) бөлуте болады:
- кассада қол ақшаның ... ... ... ... ... ... мен ... банк активтерінің бірінші категориясы (санаты) - ... ... ... ... дәрежесі жоғары, сонымен бір мезгілде ... топ ... ... Активтердің екінші және үшінші катего-
риялары (санаттары) мол кірісті, ... ... ... ... ... ... ... - ғимараттар мен құрал-жабдықтар өтімді емес,
сол сияқты мол ... ... ... түрінде қатысады.
Банктердің активтерін құрамы мен кұрылымы тұрғысынан зерделейді.
Активтердің тиімді құрылымын белгілеу мен оны ... ... ... ... ... ... Банктер активтердің тиімді құрылымын
белгілей отырып, өтімділік талаптарын, яғни олардың мерзімдері, ... ... ... арқылы міндеттемелерге қатынасы бойынша жоғары өтімді
және өтімділігі аз қаржылардың жеткілікті көлеміне ие болу ... ... ... ... ... ... тәуекел активтерінің
көлемімен, сыни және ... емес ... үлес ... ... активтер көлемімен анықталады.
Банктің өтімділігі мен пайдалылығы арасындағы ... ... тұру ... ... ... ... проблема болып саналады.
Мәселен, өтімді активтердің тез арада ақшаға айналуындағы, бірінші ... ... ... ... ... және ... қол ақша ... банктің қабілеттілігін білдіреді.
Банкте сақталатын активтердін, өтімділігі жоғары болса, онымен
байланысты тәуекел де аз ... ... ... осы ... ... де ... сәйкес азаяды. Банкті басқару өнері өтімділікті
төмендетпестен, және ... ... ... төлем қабілеттілікті ұстап тұру
арқылы активке салынған капиталдан алынатын пайданьщ ең ... ... ... ... ... кезінде мынадай маңызды қағидаларды сақтай білу
көзделеді:
- активті операцияларды жасау кезінде үнемділікке қол ... ... ... шегіндегі операциялар;
- активтік және пассивтік каржылардың тепе ... ... ... ... ... және ... ... бойьшша активтердің
жіктеуін ... ... ... ... банк кассасының болуы (касса, Ұлттық банктегі ... есеп ... ... ... ... қағаздар (айналымдағы коммерциялық векселдер,
мемлекеттік қазынашы-лық векселдер, Мемлекеттік облигациялар);
- банк ... ... ... орта ... ұзақ ... ... ссудалар (мерзімінде ... 2 ... да көп ... ... ... ... (ғимарат, құрал-жабдықтар және т.б.).
Банктер активтерді ... ... ... ... ... ... ... қоржынның мазмұнын жеке-жеке ала отырып, банктің өз меншіктік
қоржынының мазмұнына талдаулар ... Банк ... ... ... ... барлық жақтарын сипаттайды. Мынадай қоржын (портфель) түрлері
бар:
- несие қоржыны;
- бағалы қағаздар ... қол ақша ... ... ... қоржыны.
Мысалы, несие коржынына талдау жасау кезінде: шұғыл ... ме, ... ... ... ме; ... ... ... проблемалық
несиелер ме; қалыпты немесе проблемалық несиелер ме, ... ... ... ... банк ... тұрақтылыгының
негізгі көрсеткішетір болып қатысады. Бұл - көлемді кешенді көрсеткіш.
Өтімділік көрсеткіштері ... ... кең ... ... ... ... ... пассив баптары мен арақатынасына қол
жеткізу активтердің өтімділігіне қойылатын негізгі ... ... ... ... ... қаншалықты тұрақты деген
сұақтарға жауап бере білу ... Егер банк ... ... ... ... ... онда оның себебін банктің қаржылық есеп
беруінен іздеп және оны менеджерлерден сұрау керек.
Коммерциялық банктер: несиелерді ... ... ... ... және ... жабуға қабілетті; несие қоржынын көбейту ... ... ... ... ... ... ... активтерді басқарудың мынадай әдістері бар:
- жалпы қор қаржылары әдісі - өтімділік пен ... ... ... ... ... - банк ... ... қаржылардың
орналасуына сәйкес қаржылардың активтерде орналасуы. Бұл ... ... ... ... ... ЭЕМ-ді пайдалану және ... ... ... ... ... ... менеджментіндегі активтердің өтімділігі коммерциялық банктің жалпы
өтімділігі мен оның тұрақтылығына әсерін тигізеді.
Халықаралық банк ... ... ... ... екі ұғым - банк ... ... мен
соңғының төлем қабілеттілігі жиі түрде араласып кетеді. Егер алғашқыны
үлкен дәрежедегі банктің өз ісі деп ... ... онда банк ... ... ... ... ұстап тұру ... ... ал ... ... ... банкі атынан ... ... ... сөз алғанда ... ... ... ... ... ... ... жеңілдігін білдіреді. Банк
активтері олардың ақша формасына жеңіл айналушылығына қатысты өтімді ... емес ... ... ... Банк ... ... өтімділік
дәрежесі бойынша үш топқа бөлуге болады:
1. Тез арада дайын болатын өтімді қаржылар немесе бірінші ... ... ... ... ... қор, есеп ... ... сыныпты векселдер және мемлекеттік бағалы қағаздар.
2. Ақшаға айналуы мүмкін банктің ... ... ... тіркелген, бағалы қағаздар түрінде ... ... ... ... ... 30 күн ішінде орындалуы тиіс несиелер мен
өзге құндылықтар мен ... ... емес ... - бұл кешіктірілген активтер мен қайтарылуы
белгісіз қарыздар, негізгі қорларға жататын ... ... ... құрылыстар.
Баланс өтімділігі. Егер оның ... ... ... тез ... ... ... бойынша шұғыл міндеттемелерді жабуға
мүмкіндік беретін ... ... ... деп ... ... ... үшін банк ... ақша формасына тез
айналу ... ... ... ... ... ала анықталады.
Олардың ішінде қаржыларды орналастыру мерзімінің ... ... ... ... ... ... ... саналады.
Баланстың өтімділігіне оның активтерінің құрылымы әсерін тигізеді:
активтердің жалпы сомасындағы бірінші сыныпты ... ... ... көп ... банктің өтімділігі соғұрлым жоғары болады. Халықаралық
банк тәжірибесінде кассадағы ақша ғана емес, сонымен бірге ... ... ... ... есеп ... болатын ақша қаражаттары да
кассадағы қол ақша болып ... Банк ... ... ... ... бағалы қағаздарды қайта есепке алуы ... ... ... ... ... векселдер нарықтық экономикалы
елдерде өтімді баптар болып саналады. Ұзақ ... ... ... банк ... өтімдігі неғұрлым аздау, оның себебі қысқа
мерзім аралығында ... ... ... ... бола ... Ұзақ
мерзімді ссудалар яғни қозғалмайтын мүлік салымдары өткізуі қиын ... ... ... банк ... ... ... операциялардың тәуекел
дәрежесіне де байланысты болады: банк ... ... ... ... ... ... оның өтімдігі соғұрлым төмен болады. Мәселен,
қалыптасқан тәжірибеде сенімді активтерге қолма-қол ақша ... ... ал ... тәуекелге - банктердің ұзақ мерзімді
салымдары жатқызылады.
Сонымен, өзінің ақша қаражаттарының сомасы банкке өзге ... ... ... ... ... міндеттемелерді уақытылы орындауға
мүмкіндік беретін болса, ондай банк өтімді болып саналады. Мынаны атап ... ... ... ... тұру ... банк ақша ... ... банктің қаржылық жағдайының ... ... ... ... ала болжап білмегеп жағдайларды түзеуі үшін белгілі
өтімді резервке ие болуы қажет.
Банк балансының ... ... мен ... ... құрылымын көрсететін арнайы көрсеткіштерді ... ... ... банк ... бұл ... үшін жиі ... ... пайдаланылады. Өтімділік коэффициенттері
пассивтердің белгілі баптарымен немесе керісінше ... ... беру ... ... ... ... ... арақатынасын
білдіреді.
Негізінен өтімдікті бағалау үшін қысқа мерзімдік және орта мерзімдік
өтімдік коэффициенттері қолданылады; олар қысқа мерзімді өтімді ... ... ... ... ... орта мерзімді активтердің қатынасы
ретінде есептеледі. Нарықтық экономикалы бірқатар елдерде банктер өтімдік
коэффициенттерін өтімдік қалпының белгілі деңгейінен ... ... ... ... ... ... елдердегі өтімдік қалыптарын банк пен валюталық бақылау органдары
белгілесе, ... бір ... банк ... ... ... жинақталған тәжірибе мен нақты жергілікті жағдайларды ескере отырып
анықталады.
Төлем қабілеттілік банк ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелері бойынша қажетті мерзімде және ... ... бере ... ... ... ... ... ол баланстың өтімдігіне ғана емес, сонымен бірге бірқатар өзге
факторларға да тәуелді болады. Олардың ... ... ... ... ... және ... ... ақша нарығындағы жағдай,
ұлттық банктің қайта ... ... ... ... ... кепілдік және банк заңдылықтарының болуы мен оны жетілдіру, банктің
меншікті ... ... ... клиеитгердің және әріптес
банктердің сенім-ділігі, банктегі менеджемент ... ... ... мамандануы мен көртетілетін банк қызметінің алуан түрлілігі
және өзге де факторлар.
Банктердің қаралған өтімдік ... ... ... ... ... сол ... коммерциялық банктердің өздері қабылдайтын
әртүрлі әдістері мен тәсілдері арқылы қамтамасыз етіледі.
Жоғарыдағы ... ... келе ... ... тоқталайық:
1. Коммерциялық банктер - елдің банк жүйесіндегі негізгі буын, бұл -
іскерлік банктері, әріптестер. ... ... беру ... ... ... ... ... буын ретінде қатысады.
2. Коммерциялық банктер - ақша-несие ... ... ... ... және олар ... (базалық) қызметтерді, ал нарықтық
экономика жағдайында кең аспектрлі каржылық қызметтер көрсетеді.
3. Баланстың негізгі ... ... ... банктің банктік
есеп беруі пайдаланушылар үшін және банк ... ... ... алу көзі ... ... ... Республикасында банктердің
баланстары, 1996 жылы енгізілген есеп-шоттары-ның жоспары негізінде
жасалады.
Есеп ... ... 7 ... ... ... банк ... ... мен оның болуын анықтайды,
банк қызметі үшін дерек көздері болып қатысады. Пассивтің ... ... ... ресурстар, қарызға алынған ... ... ... ... ... қатысады.
Коммерциялық банктің активті операциялары кіріс алу және банктің барлық
шығындарын жабу мақсатымен банк ресурстарын ... ... ... ... ... ... сыныптар бойынша, өтімдік және кіріс
келтірушілік дәрежесі бойынша жіктеледі.
Активтерді басқаруда келесідей қағидаларды: тәуекел ... ... ... және ... қаржылардыц тепе-тендігің, кіріс
келтірушілікті сақтаудың маңызы зор болып саналады.
Банк қоржыны жеке-жеке түрлері арқылы (несие, ... ... ... ... ... инвестициялар) құрамы және сапасы бойынша
талданады. Несие қоржыны активтерді басқару арқылы ... ... ... ... - бұл ... ... ... қабілеггілігі мен
тұрақтылығын сипаттау негізіндегі негізгі көрсеткіш болып саналады.
3. ҚР банк жүйесіндегі АҚ ... даму ... ... ... АҚ (ТӘБ) - ... жүйе құрушы банкі, ТМД
елдеріндегі банк желісін құруда ... ... ... ТӘБ ... капиталы бойынша Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктер арасында
көшбасшылар қатарына бекем орнықты. ТӘБ активтері 9,2 млрд. АҚШ ... ал ... ... ... 1,5 ... АҚШ ... Банкі - бүгінде нарықтың барлық саласына қатысушы,
жетекші қаржылық топқа айналды: корпоративтік және жеке ... ... ... қор рыногы, несиелендіру, шағын және орта бизнесті
дамыту, ... ... ... қоры және т.б ... ... ... бүгінгі күні:
- шамамен 750 000 клиенттері;
- Қазақстан бойынша 22 филиалдар мен 193 есеп-айырысу бөлімі;
- ТМД елдері және алыс ... ... ... ... Минск,
Мәскеу, Бішкек, Баку, Екатеринбург, Тбилиси, Душанбе және Шанхай (ҚХР)
қалаларында орналасқан.
ТұранӘлем Банктің даму ... - ... ... ... мен алыс ... экономикасының әртүрлі саласында аясын кеңейту. Сондай-
ақ, банк өнімдерін көбейтіп, несиелік және саудалық қаржыны ... ... ... ... ... ТӘБ ... шекараны алуды ұсынады.
Банктың ұраны: “бір шот-бір-банк-бүкіл ТМД”. Аталмыш стратегия Қазақстан
аумағында, ... шет ... ... ... оған ... ... ... қаржылық көрсеткіштерінің мүмкіндігіне негізделеді. ТұранӘлем
банкінің ұзақ мерзімді стратегиясы 2015 жылға дейін бүкіл ТМД ... ... ... ... Банк ... ... және
банк өнімдерінің ұлғаюын, сондай-ақ, тұрақты қарқынмен дамуды ... ... ... өсім арқылы, жоспарларды мерзімінен бұрын
жедел қарқынмен орындаймыз. ТӘБ өзге елдің банк секторында басты ... ... мол. ... ТӘБ ... ... тартуда
және қаржы қызметінде экспортер болу арқылы орталық банкке айналуға барлық
мүмкіндіктері бар.
ТМД елдеріндегі стратегиялық әртараптандыруда ТӘБ тобы ... ... ... ... ... ... - ... серіктес
ретінде ұсынылды. Осының негізі ТӘБ-ке ТМД аумағында банктік жүйені құрып
және ... ... ... ... мүмкіндік жасады.
Кеңейтілген ауқымды ... ... бірі ... Қазақстан бойынша 22
филиал және 193 есеп - айырысу бөлімдері бар.
"ТұранӘлем Банкі" АҚ акционерлері. ... ... ... ... құрамына EBRD, RZB, IFC, FMO секілді әлемнің ірі қаржы
институттары кіреді. Олардың ынтымақтастығы ТұранӘлем банкіне деген жоғары
сенімділігін ... мен ... ... ... ... қаланған уақыттан
бері бірнеше марапаттарға ие болды. 2005 жылы аса ... ... ... бойынша «ТМД-дағы үздік банк» және ... ... ... ... ... мәртебені иеленді. Британдық "The ... ... ... шағын банктер арасындағы ең ... ие ... ... ұзақ ... ... рейтінгіне беделді
халықаралық Moody’s және Standard & Poor’s, ... ... ... ... және ... ең ... бірі.
“Тұран Әлем Банкі”-нің өз тұрғындарына қызмет көрсетіп келе жатқанына
сексен жылдай уақыт болды. Банктің несиелендіру, салымдарды қабылдау ... ... мен ... ... ... тоқталып өткен жөн.
Несиелендіру қызметі бүгінгі таңда тұрғылықты халықтың ... ... ... ... ... үшін ... күш, ал банк үшін табыстың
негізгі қайнар көзі. Несиелендіру қызметін дамыту барысында жаңа ... ... ... ұсыну, олардың жеңілдетілген шарттарын қарастыру,
белгілі бір артықшылықтарын бекіту неиеге ... ... ... ... ... ... да банк қызметі үшін белгілі бір әсері бар. Бұл
банк тарапынан көрсетілетін барлық ... ... ... ... ... бөлімшелерінің саны арта түсуде. Өткен жылдың ... ... ... ... бес ... ... қосылды. “Тұран Әлем Банкі”-нің
жеті серіктесі және кең ауқымды банктік жүйесі бар. ... ... ... ішінде ипотекалық несиелендірудің өзінен нарықта 25(, ал ... 1( алып ... Ал ... ТМД ... ... ... банктің ипотекалық
несиелендіру қызметінің үлесі 3(- ға ... ... Бұл ... ... үшін ... ... болып табылады.
Банктердің несиелендіру және депозиттік қызметін, ақша аударымдары ... ... ... ... бағдарламалар енгізу, банктің
персоналдық басқару қызметін одан әрі күшейту, болашақта ... ... ... сай ... ... еш күмән жоқ. Нарықтық экономика
жағдайында экономикалық қызметтің барлық экономикадағы негізгі буыны - ... және кіші ... ... ... да, бұл ... қоғамға қажетті
өнім өндіріліп, қызмет ... ... ... ... да бар, ... және кіші ... ең білікті кадрлар жинақталады. Мұнда ... ... ... ... ... мен ... ... кең түрде шешіледі.Орта және кіші бизнестің да ... ... ... кететін шығындарды мейлінше азайтуға қол жетеді.Сол сияқты
бизнес – жоспарлар әзірленеді, маркетинг ... ... ... ... менеджмент іске асырылады.
“Қазақстан Әлем Банкі” өз қызметін ең алғаш рет 1925 жылы ... ... ... ... ... ... несиелендіру түрлері ол
құрылыс саласы қаржыландыру болған және тек ... ірі ... ... ... ... ... ... көрсету саласына
өткен кезде банктің ... ... еді. ... ... ... ... ... нашарлай бастаған. Бұл теріс көрсеткіштер
банктің қаржылық жағдайы мен портфелдерінен көрініс тапты. Жоғарыда ... ... да ... ... ... Банкі” және “Тұран Банкі”-нің
қаржылық жағдайы күрт нашарлап, теріс ... ... 8 млрд ... ... 1996 жылы жалпы шығын көлемі 34 млрд АҚШ ... ... Ал ... көлемі төмендеп, клиенттердің қайтару деңгейі күрт төмендегені
байқалды. Сондықтан да бұл ... ... ... үшін маңызын
ескере отырып, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен ... ... ... екі ... ... ... ... қабылдады. Соның
нәтижесінде ЖАҚ “Тұран Әлем Банкі” құрылды және 100( акция ... ... 1997 жылы ... ... Әлем ... ... капиталы
4,700 млн. теңге құрағанын және оның көлемі 7,720 млн. теңгеге ... айта ... жөн. ... ... ... және ... ... туралы № 242 5 наурыз 1997 ... ... ... ... алып, өз қызметін әрі қарай жалғастырды. Жаңа банк
құрылғаннан бері мемлекет және ... Банк ... ... көрсетілді. Банктің
жарғалық капиталына мемлекеттен 90 млн АҚШ доллары аударылды. Сонымен қатар
мемлекет 61,9 млн АҚШ ... ... ... ... ... ... 1998 жылы 21 ... министрліктен қазақстандық инвесторлар
арасында банк акциялары бойынша ашық тендер ... 1998 жылы ... ... ... ... сәйкес банкті қазақстандық инвесторлар
меншігіне өткізілді. 1998 жылы 6 шілдеде жиналыс нәтижесінде банкті жабық
акционерлік ... ашық ... ... өткізу туралы шешім
қабылданды. Және жаңа акциялар эммисиясы ... ... ... 15 млн АҚШ ... ... ... 30 ... бері “Тұран Әлем Банк” ААҚ ретінде өз
қызметін жалғастырды. Банктің бүгінде негізгі көрсеткіштері:
- корпоративтік ірі ... ... (30 000 ... депозиттік көрсеткіштердің өсу бойынша 1-ші орында (500 000 жуық жеке
шоттар);
- кең ... ... (53 ... 237 ... бөлімшелер);
- пластикалық карталар бойынша лидерлік танытады (ішкі ... ... АҚШ ... ... ... KASE маркет-майкер статусына ие.
Тауарлы қаржыландыу бойынша нарықтағы қызметі 25(.
Жеке тұлғалар. Банк дегеніміз - бұл, ең ... оның ... ... өз ... ... ... банк қызметінен жеткілікті
дәрежеде пайда алуларына бар ... ... ... және ... ... ... әл-ауқатының
жақсаруын және ертеңгі күнге сеніммен қарайтындығын көрсетеді, бұл жеке
тұлғалардың ... ... ... әсер ... ... Бұл тұрғыда ТӘБ клиенттердің ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, несиелендірудің жаңа
түрлерін үзбей шығарып тұрады. Бұл ... ... ең ... карталар, автонесиелеу, ипотекалық несиелеу, сонымен қатар, зәру
мұқтаждыққа несие ... ... ... және т.б. ... ... ... несиелендірілмейтін өнімдер бөлігінде депозиттердің бірнеше түрлері
ұсынылады. Сондай-ақ, банк барлық клиенттерінің ыңғайына қарай, жеке қызмет
көрсетеді.
ТӘБ жеке тұлғалар үшін мынадай ... ... мен ... ... ... ... ақша аударымдары;
- төлем карточкалары;
- тұрғындардың төлемі;
- жол чектері;
- сейфте сақтау;
- ... ... ... ... айырбастау операциялары.
Заңды тұлғалар. ТӘБ жұмысының басты бағыты - Қазақстандағы әртүрлі
саладағы ... ... ... ... Банк ... ... түрлерін ұсынады.
ТӘБ әрбір клиенттің қызметін ерекше бағалай отырып, әрқайсысына жеке
тұрғыда банктің негізгі қызметтерін ... ... емес ... де ... Банк ... ... ... қолданады. Біз банк
өнімдері жиынтығын үнемі сапалы кеңейтіп отырамыз.
ТӘБ заңды тұлғалар үшін қолайлы бірыңғай тариф және ... ... ... түрлерін ұсынады. ТӘБ заңды тұлғаларға жан-жақты қызмет ... ... ... ... өндіріс салаларында бизнестің
сапалы дамуына мүмкіндік туғызады.
Заңды тұлғалар үшін келесідей қызмет түрлері мен ... ... ... ... ... ... ... шоттармен жүргізілетін операциялар;
- тендерлік кепілдік;
- қаржылық талдау;
- қазынашылық;
- валюта айырбастау операциялары.
Қаржылық ұйымдар. ТӘБ банкаралық нарықта өз ... ... ... кең ауқымда жұмыс атқаруларының арқасында банк
шетелдік және ресейлік институттардың басты назарын ... банк ... – бұл, ең ... оның ... Банк ... ... қорғау маңызды. Сарапшылардың пікірі бойынша,
ТӘБ несие-қаржылық жүйеде сапалы қызметтері мен сенімділігінің ... ... ... ... жұмысымыздың клиенттік және серіктестік саясаты бөлігіндегі
басты принциптері мен басымдықтары:
- ұзақ мерзімді ынтымақтастық;
- жеке қызмет көрсету;
- ... ... ... ... санаттағы қаржылық ұйымдарға жоғары сапалы қызмет көрсетуге,
екіжаққа пайдалы ұзақ мерзімді байланыс ... және ... ... жеке қызмет көрсетуге бағдарланған. Біз тұтынушыларымызға өз
мүмкіндіктері мен әлуеттерін толықтай жүзеге асыруға көмектесеміз.
Несиелер. ... ... ... ... ... бұл ... ... шешудің ыңғайлы жолы және халықтың тұтыну
тауарларын ... алу, ... ... ... ... ... ... және – өзге де ... ... алу үшін ... ... ... ... Бұл үшін банкке көп құжат өткізудің қажеті жоқ,
берілген құжаттар ... ... соң ... ... өтініші бойынша шешім
қабылданады.
“ТұранӘлем” банкінің тұтынушылық несиелері – бұл ұзақ уақыт бойы ақша
жинамай-ақ, өзіңіздің қалаған ... ... қол ... ... ... ... көрсетудің артықшылықтары. Қаржыландыру құнының төмендігі. Банк
кешенді несиелендірудің әртүрлі схемаларын пайдалана отырып, клиенттердің
пайыздық шығындарын тиімді жасауға ықпал ... ... ... мүмкіндігі. Несие операциялары
бойынша мөлшерлемелер рынок жағдайындағы өзгерістерге сәйкес ... ... ... банк пен ... ... ... ... қарай төмендетілуі мүмкін.
Несиелендіру мерзімін ұзарту ... ... ... аясында
жобаларды қаржыландыру тек төмен пайыздық мөлшерлемелерді қолдануға ғана
емес, ... ... ... 3 ... 5 ... ... ... береді. Несие алуға берілген өтініштер жедел түрде қаралады. Банк
қызмет көрсету сапасын жақсарту үшін бар ... ... ... ... ... жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
Несие алуға берілген өтініштер жедел ... ... Банк ... ... ... үшін бар күшін салады, осының нәтижесінде жобаны
сараптау жұмыстары тез арада жүзеге асырылады.
Аймақтарды ... ... ... қызметтерін Республиканың
барлық облыс орталықтарында пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... мен есеп ... ... ... шет елдерде де бірқатар өкілдіктері бар.
ТӘБ несиелендірудің келесі ... ... ... Банкінен жаңа және ... ... ... ... ... 15 пайыздан басталады, сондай-ақ,
аз мөлшерде ... ... ... ... ... ... мерзімі
5 жылға дейін, несиені айыппұлсыз мерзімінен бұрын ... өтеу (6 ... кең ... жүйе және ... жүргізушілік стажыңызды талап
етпейміз – осының бәрі «ТұранӘлем» банкінің автонесиелендіруі.
Біз өз ... ... ... ... келіңіздер.
Автонесиелеу (жалақы жобасы үшін). «ТұранӘлем» Банкінен жаңа және
тиімді ... ... ... Алғашқы жарна 10 ... ... ... ... ... ... өтеу мерзімі 5 жылға
дейін, кез-келген уақытта несиені айыппұлсыз мерзімінен ... ... ... ... үшін ... ... алмаймыз - осының барлығы
«ТұранӘлем» Банкінің автонесиелендіру бағдарламасында.
Бізде ТӘБ-тің ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер жасалған!
Тауар сатып алу үшін. Тұрақты кірісіңіз болса шамамен 20 пайыздық
үлеспен ... ... ие бола ... Сіз ұзақ ... ақша жинамай-ақ
қалаған тоңазытқышыңызды немесе өзге де кез-келген затыңызды ала ... ... ... тұтыну тауарларын иелену үшін ... - ... ... ... ... несиесі. Зәру мұқтаждықтар үшін несие. Табысты
растайтын құжатсыз несие алу ... ... ... ең ... ала ... ... Армандаған біліміңді алғың келеді ме? ... ... ... орындайды! Әлемнің кез-келген ... оқу ... ... ... ... оқу ... ... «Бакалавр»
«Маман» және «Магистр» бағдарламалары бойынша білім алу.
Экспресс-несиелеу (жалақы жобасы үшін). Аз құжаттар, берілген
құжаттарды ... ... ... ... беру және несиені уақытынан бұрын
өтегенде айыппұл алмау – міне біздің несиелердің артықшылығы! ... ... ... ... ... олар ... ... жүктейді.
Біздің ұсынатын қызметтеріміз тамаша, бұған келіп өзіңіз көз жеткізіңіз!
CREDO жалақы несиелік картасы, CREDO несие картасы кепілдіксіз
беріледі, бұл мүмкіндік ... ... ... ... ... өтеуге ТӘБ-
тің жалақы картасымен еңбекақыларын алатын банк клиенттеріне ғана беріледі.
Сондай-ақ, сіздерге арнайы менеджерлер қызмет көрсетеді. Олар барлық
ауыртпалықты өздеріне жүктейді.
Біз тамаша ... ... оған ... куә ... ... ... ... Credo несие картасы кепілдіксіз беріледі,
бұл мүмкіндік тиімді пайызбен, ыңғайлы сұлбада несиені өтеу мақсатында
беріледі. ... ... ... ... ... ... ... ауыртпалықты өздеріне жүктейді.
Біз тамаша мүмкіндіктерді ұсынамыз, оған өздеріңіз куә болыңыздар!
Ипотекалық несиелендіру. Ипотекалық несиелендіру-сіздің отбасыңыздың
беріктігінің ... ... ... ... ... ... ... мүлікке ие болу, тұрғын үй құрылысына қатысу үлесі, сондай-ақ,
коммерциялық жылжымайтын мүлікке, табысты растайтын құжатсыз несие ... ... кең ... ... ие ... "ТұранӘлем" банкі көп жылдар бойы жеке тұлғаларға арналған
депозиттер рыногында алдыңғы қатарда келеді.
Қаржы - қаражаттарыңызды ... ... ... ... ... алу ... ... нақты таңдалған уақытта қаржыңыздың қозғалысын
жоспарлауға көмек ... ... ... ... аумағында есеп айырысу-
кассалық бөлімшелердің кең ... ие, бұл ... кез ... ... ... Сондықтан, Сізге депозит рәсімдеу үшін үйіңізден
алысқа ұзаудың қажеті жоқ. ТӘБ филиалдық желісінің тағы да бір ... ... ... ... ... ... есеп айырысу-кассалық бөлімшесінде (нақты
бір ЕКБ-де ғана емес) депозитт ашуға да, жабуға да болады.
ТӘБ депозиттердің келесі түрлерін ұсынады:
«Формула ... ... ... ... ... ... ғана көрсетілмеген, сондай-ақ, салым шотынан қажетті уақытта
керекті соманы алуға, қаржылай сыйақы алуға, қосымша ... ... бар. Ал ... ... Visa және ... ... алады. Ай сайынғы ұтыс 100 ақшалай сыйлық, басты ... - 1 ... ... ... Елеулі жас - тиімді пайыз.
Депозит 50 жасқа толған немесе зейнеткерлік ... ... ... ... «Пенсионный» депозиті бұл: төменгі алғашқы жарна,
қаржыны орналастырудың ауқымды мерзімі, ... ... ... ... алу мүмкіндігі, қаржылай сыйақыға ие болу, салымды
мерзімінен бұрын бұзған ... ... ... ...... зейнетақыңызға үстеме пайда.
«Детский» депозиті. Сіздің балаларыңыздың жарқын болашағы!
"Детский" депозиті сіз балаларыңыздың ... ... үшін ... ... Қысқа мерзімге сізде ақша пайда болды ма?
Ондай ... "Sprint" ... ... ... ... ... береді.
Тек сақтап қана қоймай, қысқа мерзімде қосымша кіріс те алып келеді. ... 7 ... 60 ... ... аралық.
Қысқа мерзімде мол қаржыға ие болыңыз!
«Копилка» депозиті. Ертеңгі ... ақша ... зор ... алғашқы және қосымша жарнамен бюджетіңізге зиян келтірмей ақшаңызды
депозитте сақтауға мүмкіндік ... ... ... мерзіміне, басты
салымның мөлшеріне қарай, әрбір қосымша салымға бөлек пайыздар есептеледі.
«Platinum» ... ... ... ... ... ... пен
жеке қызметті қалайсыз ба? Онда сізге «Platinum» депозитін аштыру қажет.
Депозитті рәсімдеу кезінде Сізге ... ... ... ... шоты ... ... банктің ерекше клиенті екендігіңізді
сезініңіз!
«До востребования» ... ... ... - ... ... ... ақшаңызды толықтай пайыздық мөлшерлемесімен алуыңызға
мүмкіндік береді. «До востребования» салымы Сізге қолма-қол ақшасыз ... ... ... ... ... айырбастауға, қолма-қол
ақшасыз төлем жүргізуге мүмкіндік береді.
Инвестициялар. ООО ... ... ... ООО ... ... 2004 жылы маусым айының 22 жұлдызында Ресей жауапкершілігі шектеулі
қоғам мен ... 100 ... ... ... ... ... ... Құрылуының басты себебі: Банкке рубльдік облигациялар
және вексельдер арқылы ... ... ... ООО ... ... ... ... 2004 жылы маусым айынан бастап жүзеге асыра бастады.
ООО «ТұранӘлем Капитал» (Ресей). ООО «ТұранӘлем Капитал» 2004 ... ... 25 ... ... ... ... ... мен банктің
100 пайыздық қосалқы кәсіпорындары ретінде Мәскеу қаласында құрылған. Басты
мақсаты - банкке қаржы тарту. Әсіресе, ... ... ... және
вексельдер арқылы қаржы тарту болды. ООО «ТұранӘлем Финанс» (Ресей) өз
жұмысын 2004 жылы ... ... ... жүзеге асыра бастады.
ТұранӘлем Финанс Б.В. (Нидерланды). (TuranAlem Finance BV) ... Б.В. ... 100 ... ... ... ретінде 2001 жылы мамыр
айының 22 жұлдызында Нидерландының заңдылығына сәйкес халықаралық қаржы
рыногына ... ... және осы ... ... несие ретінде әкелу
мақсатында құрылған.
Инвестициялаудың жаңа мүмкіндіктері. «ТұранӘлем ... ... ... ... инвесторларға инвестициялаудың жаңа
мүмкіндіктерін ұсынады - пайлық инвестициялық ... жеке және ... ... ... инвесторлар үшін әлемде ... ... және ... ... ... ... жеке
сенімді басқарма.
Бірақ аса жоғары кірістің ... жағы да ... қор ... аса ... ... байланысты. Қор рыногында сәтті
инвестиция үшін тәжірибе қажет, теориялық және ... ... және ... ... ... үшін ... болатын
толық және нақты ақпараттарды иелену керек. Аталмыш ресурстар қор ... ... ... жатқан компанияларға ғана тиісті. 1997 жылы құрылған
жетекші қазақстандық ... ... бірі ... ... ... қағаздар рыногында кәсіби қызметтердің кең ... ... ... рет ... қор ... ... қаржы кеңесшісі
болды және корпоративті бағалы қағаздарды рынокта ... ... ... ... ие ... 2005 жылы ... айында беделді британдық
қаржы басылымы «ТұранӘлем Секьюритис» АҚ ... ... ... деп ... ҚР банк жүйесіндегі АҚ «ТұранӘлемБанкінің» қызмет
нәтижесін талдау
1. АҚ «ТұранӘлемБанкінің» қаржылық нәтижелерін ... есеп беру ... ... ... ... тікелей қатысы
бар келесі элементтерден тұрады:
- активтер – бұл жасалған әрекет нәтижесінде ... ... ... компания экономикалық пайда алуды жоспатлаған әрекеттерінің
нәтижесінде қалыптасқан компаниямен бақылауындағы ресурстар;
- міндеттемелер – ... ... ... ... ... ... ... бойынша есеп айырысу компанияны
экономикалық тиімділікке әкеледі деп болжанады;
- капитал – міндеттемелерді орындағаннан кейінгі активтер. Қаржылық
есептің ... ... ... ... ... ... табыстар – активтердің түсуі немесе ұлғаюы нысанында экономикалық
пайданың өсуі ... ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің қысқаруы;
- шығындар – активтерді есептен шығару немесе ... ... ... ... ... ... ... капиталдың қысқару.
АҚ «ТұранӘлемБанкінің» 2007 жылдың қаржылық нарығында күрделі
бәсекелес жағдайына қарамастан ҚР-ның банктер арасында өзінің ... және ... өсу ... сақтап қалды. Банк оданда да ары ... ... және ... ... ... ... табылады.
Банктің шоғырланған таза табыс 2007жылы 307,7 млн. АҚШ ... 2006 ... ... 2,8 есе ... ... 16,339, 7 млн.
АҚШ доларын құрса (өсім 2,2 есе), ... ... ... млн ... (2,4 есе ... ... портфель -10578,1 млн. АҚШ доллары, (2
есеге артты).
Кестеден көріп тұрғанымыздай АҚ ... ... ... ... ... 2005 жылы 20,8 пайызға жетсе, 2006 жылы 26,8
пайызға, ал 2007 жылы 36,7 пайызға ... ... ... ... ... ... келетін болсақ, 2005 жылы 20,7 пайызды
құраса, 2006 жылы 26,1 пайызға жетіп, 2007 жылы 35,8 ... ... ... ... пайдасы 2005 жылы 1,3 пайыз, 2006 жылы 1,9 пайызды
құраса, 2007 жылы 3,0 пайызға артты.
Таза маржа ... 2005 жылы 5,2 ... ... 2006 ... ... ... ... ал 2007 жылы 4,2 пайызға азайды. Таза спрэдтің ... жылы 4,4 ... ... 2006 жылы 3,4 ... ... 2007 жылы ... юетті. Жалпы активтердің орташа құнынан ... ... ... ... 2005 жылы 2,8 ... ... 2006 жылы ... кемісе, 2007 жылы 2,1 пайызға төмендеті. Тәуекелдік дәрежесі
бойынша ... ... ... ... 2005 жылы 14,58
пайыз болса, 2006 ... ... 16,11 ... артса, 2007 жылы 16,76
пайызға жоғарлады.
Кесте –2
Негізгі қаржылық көрсеткіштері
(млн.тн)
|Мақалалар |31 ... ... ... |
| |2007ж |2006ж |2005ж ... жай ... капиталдың|36,7% |26,8% |20,8% ... | | | ... ... ... |35,8% |26,1% |20,7% ... ... | | | ... ... ... ... |3,0% |1,9% |1,3% ... ... ... |4,2% |4,4% |5,2% ... ... ... |3,3% |3,4% |4,4% ... to income |28,7% |37,0% |33,3% ... ... ... құнынан кеткен|2,1% |2,4% |2,8% ... ... | | | ... ... бойынша келтірілген|16,76% |16,11% |14,58% |
|капиталдың жеткілікті ... | | | ... ... ... есеп беру(балланс).
Ол бухгалтерлер жасайтын орталық есеп берудің бірі болып табылады. ... ... ал ... ... ... бейнелейтін, белгілі бір
уақыт мерзіміндегі банк жағдайын көрсететін оны субьектісінің фотосуреті
деп қарауға ... ... ...... есеп берудің басты нысаны.
Балланстық есеп беру ... ... ... ... ... ... ... ұстаушы ретінде көрсетеді. Сөйтіп, бухгалтерлік
баланс банктің қаржылық жағдайын ... Ол ... ... ... және оған ... ... қарсы қойады. Оны келесі теңдеу
арқылы көрсетуге болады:
Экономикалық ресуртар = ... болу ... ... ресурстар бұл- активтер, ал пайда болу көздері ... ... ... болып бөлінеді және баланста жеке капитал ... ... ... ... ... теңдеу шығады:
Активтер = Меншікті капитал +Міндеттеме ... ... |2007ж |2006ж |2005ж ... | | | ... және ақша ... |193,640 |119,131 |51,740 ... ... |125,573 |10,791, |6,971 ... және ... ... есеп беруге |221,534 |110,252 |102,182 |
|қосылған тура құны ... ... | | | ... | | | ... ... ... |87,452 |23,676 |6,038 ... ... ... ... бағалы|49,723 |42,406 |25,426 |
|қағаздар | | | ... ... ... |680,385 |409,517 ... ... |5,996 |2,205 |331 ... | | | ... ... |7,480 |1,940 |9,396 ... |22,849 |26 |- ... ... ағымы бойынша актив |890 |- |- ... ... |16,591 |6,993 |6,701 ... ... ... |997,305 |618,302 ... | | | ... және Үкіметтің құралдары |706 |844 |4,424 ... ... ... |625,146 |293,047 |148,331 ... құралдары |528,192 |306,714 |226,710 ... ... ... ... |707,098 |300,009 |182,079 ... ... бойынша міндеттемелер|1,105 |- |- ... да ... |18,277 |10,083 |9,838 ... ... ... |910,697 |571,382 |
|Капитал | | | ... ... | | | |
|- жай ... |52,583 |33,276 |22,405 |
|- ... ... |- |3,055 |840 ... ... сатып алынған акциялар |(264) |(348) |(516) ... ... ... |61,292 |19,184 |5,996 ... ... ... инвестициялық |335 |492 |375 ... ... ... ... ... | | | ... ... ... бағалау резерві |(45) |- |- ... ... ... ... резерві |- |18 |2,054 ... ... |68,584 |30,213 |14,099 ... ... өткізілетін барлық |182,485 |85,890 |45,253 |
|капитал | | | ... ... |12,133 |1,218 |1,667 ... ... |194,618 |87,108 |46,920 ... міндеттемелер мен капиталдар |2,075,142 |997,805 |618,302 |
3- ... ... ... АҚ “БанкТұранӘлемнің” банкінің 2007ж,
2006ж, 2005 жылдадың ... ... ... бойынша барлық
активтер 2005 жылы 618,302 млн. тенгеге жетсе, 2006 жылы ... ... млн. ... 2007 жылы 2,075,142 млн. тенгеге ... Ал ... ... ... 2005 жылы 571,382 млн. тн. ... ... салыстырғанда 910,697 млн. тн, 2007 жылы 1,880,524 млн.тн. артып
отыр. Барлық капитал бойынша 2005 жылы 46,920 ... ... 2006 ... ... 2007 жылы 194,618 млн. тенгеге ... ... ... ... шоғырланған бухгалтерлік балансы (млн. теңге).
Кесте -4. АҚ ... ... ... және ... ... беруінің көрсеткіштері тоқталатын болсақ. Пайыздық табыс бойынша 2005
жылы 49,827 млн. тн. жетсе 2006 жылы салыстырғанда 78,286 ... ... жылы ол ... 132,689 ... ... Ал, ... ... болсақ 2005 жылы 6,317 млн.тн., 2006 жылы 45,699 жетті, 2007 жылмен
салыстырғанда 24,191 млн.тн. артты. Еңбек ақы және ... ... жылы 4,388 млн. тн., 2006 жылы 6,930 ... ... 11,320 ... Ал, Әкімшілік және басқа да операциялық шығындар келетін болсақ 2005
жылы 4,537 млн.тн., 2006 жылы 7,083 млн.тг., 2007 жылы 14,174 ... Тозу және ... 2005ж, 2006ж, ... салыстырғанда
900 млн.тн. өсті. Салықтарға 2005 жылы жіберілген шығындары 940 млн.тн.,
2006жылы 1,051 млн.тн., 2007 жылы 1,520 ... ... ... да ... ... ... 2,293 млн.тн., 2006 жылы 1,642 млн.тг., 2007
жылы 2,566 млн.тн. ... Жеке ... ... ... 2005 жылы 371 ... 2006 жылы 446 ... 2007 жылы ... тн артты.
Кесте –4
АҚ “БанкТұранӘлемнің” банкінің табысы және шығысы туралы есеп беруінің
көрсеткіштері
(млн. теңге)
|Атаулары |2007ж |2006ж |2005ж ... ... | | | ... |116,368 |69,789 |45,444 ... ... |9,470 |6,524 |3,682 ... ... ... |6,851 |1,973 |701 |
| |132,689 |78,286 |49,827 ... шығындар | | | ... ... ... ... |36,954 |20,969, |11,059 ... ... |20,080 |13,575 |8,730 ... ұйымның салымдары мен займдары |24,191 |11,155 |6,317 |
| |81,225 |45,699 |26,106 ... ... ... | | | ... мен ... | | | |
|- ... |5,322 |1,977 |1,517 |
|- ... ... |6,888 |1,183 |6,078 ... ... ... ... |6,219 |5,262 |3,124 ... ... ... ... |6,356 |4,723 |3,602 ... да ... шығыстар |171 |1,132 |562 ... ... |31,987 |5,487 |7,722 ... ақы және ... ... |11,320 |6,930 |4,388 ... және ... да операциялық |14,174 |7,083 |4,537 ... | | | ... және ... |900 |892 |1,029 ... |1,520 |1,051 |940 ... да ... |2,566 |1,642 |2,293 ... тұлғалардың сақтандыру депозиттерінің|604 |446 |371 ... | | | ... ... |31,103 |18,894 |13,558 ... ... |39,078 |14,706 |6,581 ... базалық табыс (тенге бойынша) |8,640 |5,238 |3,588 ... ... ... (тенге бойынша) |8,360 |4,866 |3,527 ... және ... ... табыс |25,106 |12,943 |9,247 |
|Комиссиондық және жинақ түріндегі шығыс |629 |489 |303 ... ... ... ж.ж. ... ... ... ... |Баланстық есептің |31желтоқсан (млн.тенге) |31желтоқсан |
| ... | ... АҚШ дол.) |
| | |2007 |2006 |2005 |2007 |2005 |
|1 ... |34108 |22054 |9 455 |219 |147 |
| ... ... | | | | | |
| ... банктердiң | | | | | |
| ... ... | | | | | |
|2 ... ... |51 715 |17831 |8 172 |332 |119 |
|3 ... ... |129 395 |110,489 |55 247 |819 |736 |
|4 ... мен |6 523 |5 441 |4 999 |42 |36 |
| ... | | | | | |
|5 ... да ... |5 507 |1 473 |1 332 |35 |10 |
| ... ... |225 248 |157 288 |79, 205 |1, 445 |1, 048 |
| ... мен жеке ... |
|1 ... ... |58 653 |44 156 |19 240 |376 |294 |
| |мен ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
|2 ... |105 757 |81 008 |46 933 |679 |540 |
| ... | | | | | |
|3 ... ... |31 286 |13 310 |- |201 |89 |
|4 ... да |8 784 |3 163 |3 484 |56 |21 |
| ... | | | | | |
|5 ... ... |19 755 |14 842 |8 935 |127 |99 |
|6 ... |224 235 |156479 |78592 |1 439 |1 043 |
| ... мен | | | | | |
| ... ... | | | | | ... Ұлттық банк филиалының дайындаған статистикалық мәлiметтерi, 2006,2007.
Кесте-5. Келетін болсақ ақша ... және ... ... ... ... ... 2007 жылы 219 есеге артты. ... ... 2005 жылы 119 млн. ... ... 2007 жылы 332 млн. ... Ғимараттар мен жабдықтар саны келетін болсақ, 2005 жылы 36 млн.
тенге болса, 2007 жылы 42 млн. ... ... ... активтер 2005 жылы 10
млн. тенге болса, 2007 жылы 35 млн. ... ... ... ... ... 1,048 млн. ... ... 2007жылмен салыстырғанда 1,445
млн.тенгеге артты. ... мен жеке ... ... ... мен
банктер алдындағы қарыздары 2005 жылы 294 млн. тенгені құраса, 2007 жылы
376 млн. ... ... ... депозиттері бойынша 2005 жылы 540 млн.
тенге болса 2007 жылы 679 млн. ... ... ... міндеттемелер мен
жеке капитал 2005 жылы 1043 млн. тенгені құраса, 2007 жылы 1439 млн. ... АҚ ... ... мен ... талдау
АҚ «ТұранӘлемБанкінің» 2007 жылы банктің бөлшек сауда ... 2,6 ... ... 169 млрд. тенгеге жетті. Төменде бөлшек сауда
несиелерінің динамикасы берілген.
Сурет 4
Банк өз ... жаңа ... ... ... жылдан жылға сапалы
қызмет көрсетуге тырысып келеді. Нәтиже бойынша 2006 ... ... жылы ... ... көлемімен берілетін несиелердің көлемі 3 есеге
артты. ... ... ... және ... ... ... Активті
депозиттік операциялар – ... ... бос ақша ... ... ... орналастырумен байланысты операциялар.
Пассивтік депозиттер операциялары – бұл ... ... бос ... ... ... және пайыз төлеу шартымен тартумен байланысты
операциялар.
Қазіргі таңда АҚ ... ... ... 10-ға ... депозит түрлерін ұсынады. 2007 жылы жеке тұлғалар бойынша салымдардың
көлемі 68 пайыздан 200 ... ... ... ... ... ... ... депозиттер құрайды -178 млрд. тенге. (сурет-5).
АҚ «ТұранӘлемБанкінің» банкі аударымдар мен ... ... ... 2007 жылы банк ... Western Union ... көлемі
4 пайызға көтеріліп және 17 пайызды құрады.
Аударымдардың саны 51 пайызға , ал олардың көлемі 76 ... ... Union ... ... ... екі ... меше ашылды.
Оның бірі Алматы қаласында болса, екіншісі Астана қаласында тәулік бойы
клиенттерге ... ... ... ... ... бойынша жеке тұлғалардың
арасында шоттар ашпастан экспресс аударым жүйесін ... ... Ол ... өте қолайлы жүйе болып табылады.
Жеке тұлғалардың жедел депозиттері
Сурет -5
Жеке тұлғалардың депозиттерінің серпініне келетін болсақ 2005 жылы ... ... 2006 жылы 104 ... ... салыстырмалы түрде 2007 жылы 178
пайызды құрады.
Қызмет түрлері бойынша төлемдердің көлемі
Сурет –6
Қызмет түрлері бойынша төлемдердің көлемі ... ... 37 ... ипотекалық несиелер – 26пайыз, Бюджеттік төлемдер-18
пайыз, Ұялы байланыс -8 ... Оқу ... ... ... ... -4 пайыз, зейнетақылы төлемдер -1 пайызды құрап отыр.
АҚ «ТұранӘлемБанкінің» банкі төлем жүйесі қызметтері ... ... ... ... ... және ең ... ... желісі
дамыған. 2007 жылы банктің қолма-қол төлемдерінің ... ... 67 ... 59,7 ... тенгені құрады. (Сурет 6).
Қолма-қол коммуналдық төлемдердің көлемі
Сурет –7
Төлемдердің түрлері бойынша негізгі үлесін коммуналдық төлемдер
құрайды. 2005 жылы 14 ... ... 2006 жылы 22 ... жетіп, 2007 жылы
35 пайызды жетті. ... ... ... ... ... жылға
көрсеткіштерінің артып отырғанын көріп отырмыз. (Сурет –7).
Кәсіпкерлік қызметтің орны ең алдымен – орта және кіші ... ... ... ол ... ... мен өндірістік
қатынастарды ұйымдастырудың негізгі буыны. Құқықтық тұрғыдан немесе заңды
құқықтары бар дара ... ... ... бекітіліп берілген
мүліктерді пайдалана отырып өнім өндіреді, түрлі жұмыстар ... ... ... ... нарықтық қатынастарды реттейтін заңдар әсерінен орта
және кіші бизнеске олардың ұйымдастыру-құқықтық ... ... ... және ... ... көрсететін мемлекеттік,
коммерциялық банктердің тармақталған желісі қалыптасуда.
Банктер несиелеу ... ... ... қалыптасуына,
қоғамдық өндірістің тиімділігін көтеруге, Қазақстан Республикасы егеменді
мемлекетіміздің ... мен ... ... айналымда ақша
массасының негізсіз өсуін шектеуге, инфляция процестерін болдырмауға ... ... ... ... ... міндетті.
Кәсіпкер тұтынушының ақша төлеп алатын қажетті заттарын өндіруді өз
міндетіне алады. Бұл тұста тауар өндіру және ... ... кең ... ... ... ... және құрал жабдықтар, үй–жай,
мүлік, өндіріс және тұтыну тауарлары,ақпарат, интеллектуалды нәтиже, ... ... ... ... да ... жұмыстар мен қызметтер болуы
мүмкін. Кәсіпкерлік қызмет ... ... ... ... ... бөлінеді. Бұлардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері мен
жетістіктері бар. Өндірістік кәсіпкерлікке қатысты негізгі қызметтер:
- ... ... ... ... мен ... ... ... ақпаратты өңдеу және жинау;
- рухани ... ... ... ... ... да өткізілімдер;
Бұлардың негізгі қолдану өндірістері - өндірістік орта және кіші
бизнес және ... ... ... ... ...... банктер мен халықтар және т.б. Қызмет түрін таңдауда алдын – ... ... ... ... және қандай тауардың немесе қызмет
көрсетудің тұтыным мүмкіндігі мол, оған ... ... ... даму ... ... ... ықтимал баға бірліктері, өнім
өндіру мен оны ... ... ... ... ... болжау.
Өндірістік кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінде өнім пайда ... ... ... сатыда өндіріске қажетті қаржы – қаражаттың
шамасын белгілеуге, қорытынды мәмілелерді топтауға, өнім өндіруді ... ... ... ... мен ... ... ... алуға
бағытталған жұмыстарды атқаруға тиіс.
Өнімді тиімді сату шаралары кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... ... ... немесе орта және кіші ... ... ... ... Бұл кәсіпкерлік технологиясының айрықша жауапты
кезі.
Коммерциялық кәсіпкерліктің мазмұны тауар-ақша қатынастары мен сауда-
айырбас операцияларынан тұрады. Шын ... бұл ... ... ... ... орын. Оның өндірістік кәсіпкерлік қызметтен айырмашылығы –
мұнда өнім өндіруді өндірістік қорлармен қамтамасыз ету қажет болмайды.
Мұндағы ең ... ... :
- « нені ... алу ... »
- « нені сату ... »
- « ... сату керек »
деген сұрақтарға жауап іздеу.
Кәсіпкер тауар және қызмет көрсету қозғалысына болжам жасап, алдын-ала
бағалау үшін ... ... ... жоспарын "бизнес жоспарын" жасайды.
Міне, осылардың қорытындысында: сатып алу-сату мәмілесін жүргізу,
тауарларды көтере сатып алу және ... ... ... ... ақырғы нәтижелер, жұмысшылардың саны, көлік жұмысының ауқымы, жарнама,
коммерциялық құжаттарды дайындау жұмыстары нақтылы анықталады.
Бизнес- жоспарда бұлардан ... ... ... ... ... уақытта сату үшін көтере сатып алу;
2. ұйымдардан қызмет көрсету ... ... ... және оларға
төлем жасау;
3. тауарларды сақтайтын қоймалар мен тұрғын үйлер ... ... ... ... ... ... нысандары;
5. несие және басқа қарыз қаражаттарын алудың негіздері;
6. мемлекеттік және қаржы мекемелеріне салық және басқа да ... ... ... ... ... ... тауарлары: ақшаны,
валютаны, құнды қағазды (акция, вексель, облигация), яғни ... ... ... ... сату ... Нарықтық қатынастарға өтуге ... ... ... және ... ... ... бой ... оларға
қатысушылар: коммерциялық банктер, қор биржалары, кейбір орта және ... мен ... ... және жеке ... ... ... осы саласына қатыстылар өздерінің іс-
әрекеттерін құнды қағаз нарығы мен ... ... ... ... бір ... олар ... ... мен құнды қағаздардың
көздерін табады. Кәсіпкерлік қызметтің тағы бір нысаны- меншіктік акцияға,
облигацияға, ... ... және ... ... қағаздарға қатысты
құнды қағаз эмиссиясын жүзеге асырады.
Кәсіпкерлік қызметтің орны ең алдымен – орта және кіші ... ... ... ол ... ... мен өндірістік
қатынастарды ұйымдастырудың негізгі буыны. Құқықтық тұрғыдан ... ... бар дара ... ... өзіне бекітіліп берілген
мүліктерді пайдалана ... өнім ... ... жұмыстар атқарады, әртүрлі
қызмет көрсетеді.
Шағын және орта бизнес- кез келген ... ... ... Осы салада қызмет жүргізу АҚ «ТұранӘлемБанкінің» банкі
негізгі бағыттары. 2007 жылы ... ... ШОБ ... 66 ... ... және ... аяғында 148 млрд. тенгені құрады.
(Сурет –8).
Шағын және орта бизнесті ... ... және орта ... ... ... ... экономика саласы
бойынша
Сурет – 9
Активтер мен пассивтерді басқару субъектілерінің ... ... ... қолданылып жүргендеріне: активтер мен пассивтерді
басқару ... ... ... ... несиелермен жұмыс бөлімі,
тәуекелдерді басқару бөлімшесі және қазынашылық ... ... ... ... ... ... ... белгілі. Олар қазіргі жағдайда
банктің активтері мен пассивтеріне құзіретті басқаруды жүзеге ... ... күні ҚР ... ... ... ... және үмітсіз) немесе проблемалық активтер үлесінің артуынан
байқауға болады (1-кесте).
Кесте 6
ЕДБ-дің активтөрі мен ... ... ... ... ... ... мен шартты |2004 ж. |2005 ж. |2006 ж. |2007 ж. ... | | | | ... ... мен ... | | | | ... ... теңге: | | | | |
| |1965,9 |3 330,3 |5 427,0 |11242,5 ... |1467,2 |2411,5 |3 973,5 |8 117,7 ... % |74,6 |72,4 |73,2 |72,2 ... с.і. |475,0 |862,6 |1382,1 |3 026,9 ... % |24,2 |25,9 |25,5 |26,9 ... ... |350,0 |691,5 |1 136,8 |2 587,9 ... % |17,8 |20,8 |21,0 |23,0 ... ... |37,0 |28,9 |38,2 |112,7 ... % |1,9 |0,9 |0,7 |1,0 ... ... |51,4 |97,9 |142,8 |236,1 ... % |2,6 |2,9 |2,6 |2,1 ... ... |16,1 |18,9 |28,5 |39,0 ... % |0,8 |0,5 |0,5 |0,3 ... күмәнді |20,5 | 25,4 |35,8 |51,2 ... % |1 ? |0,8 |0,7 |0,5 ... |23,7 |56,2 |71,4 |97,9 ... % |12 |17 |1.3 |0,9 ... ... есептік және ҚҚА-нің есептік мәліметтері негізінде
автормен есептелген.
Кестеден ... ... ... мен ... ... ... ... стандартты активтер мен
шартты міндеттемелердің үлесінің 2004 жылмен салыстырғанда 2007 жылы ... ... ... ... ... болады.
Ал күмәнді активтер мен шартты міндеттемелердің үлесі болса керісінше
2004 жылмен салыстырған-да 2007 жылы ... ... ... ... ... ... 1-санаттағы күмәнді активтер мен шартты
міндеттемелердің үлесі 2004 жылмен ... 2007 жылы ... ... ... 1-суреттен 2004-2007жж банктердің ... мен ... ... ... ... ... мен ... міндеттемелерінің құрылымы
Сурет 10
Үмітсіз активтер мен шартты міндеттемелердің үлесі керісінше төмендеп
отыр, немесе 2004 жылмен салыстырғанда 2007 жылы ... ... ... ... ... БАНКТЕРДІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕРІН
БАСҚАРУ ТӘЖІРИБЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
1. Проблемалық ... ... ... үлгісінің жетілдіру
жолдары
Біздің ойымызша қазіргі жағдайда банктің активі мен пассивін кешенді ба-
сқаруға тек теориялық тұрғыдан тоқтатлу жеткіліксіз, себебі бұл жерде ... ... ... өзі тәжірибенің араласуын қажет етеді. Банк активтері
мен пассивтерін ... ... ... тек қана ... ... ... ... қызметі, банктің өтімділігі мен табыс-
тылығы тұрғысынан қосымша бір бөлімшенің болуы қажет саналады.
Ондай бөлімше ... біз, ... ... ... ... ... ... мамандандырылған бөлімше ретінде "Про-блемалық
активтерді басқару бөлімшесін» құруды ұсынамыз.
Проблемалық активтер дегеніміз бұл ... ... ... ... яғни ... мерзімі кешіктірілген активтер топтарыи білдіреді.
«Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі" сияқты басқару құрылымдары
шетелдік бәнктер тәжірибесінде бөлім түрінде кездеседі. ... ... ... ... ... ... ... жұмыс бөлімі» алуға
болады. Олар екінші деңгейдегі банктер тәжірибесінде бертінде ғана құрылып
қызмет етуде және оның ... де ... ... ... ... басқару бөлімшесінің» құзіреті жоғарыда аталған белімге
қарағанда кең, ягни ол бөлімнің сол ... ... ... ... бар. ... ... басқару бөлімшесі» (ПАБК) бұл кез келген
банктің проблемалық активтерін басқарумен тікелей айналысатын өкілетті ұйым
болып ... ... ... ... ... ... өз
қызметінде банктік заңдылықтарды, ҚҰБ мен ҚҚА-нің нормативтік актілерін,
банктің жарғысын, Басқарманыи шешімдерін, өзге ... ... ... құжаттарын және аталған бөлімше туралы ережесін басшылыкка алады.
«Проблемалық активтерді басқару бөлімшесі» мынадай ... ... ... мөлшерде пайда табу мақатында банктің тиімді несиелік-
инвестициялық ... ... және іске ... ... ... ең ... проблемалық активтердің пайда болуының алдын алу
және ... ... ... оларға мониторинг жұмыстарын ұйымдастыру
шараларының іске асырылуы көзделеді. Ал енді пайда табу мақсатына ... ... ... ықпалымен банктің шығындарын ... ... ... ... ... ... жасау туралы айтылады.
2) Проблемалық активтермен жұмыс бойынша қызметін жүзеге ... ... және оның ... бөлімшелерінің қатынасу қағи-
даттарын, стратегияларын, нысандары және әдістерін жасау.
Жұмысты ұйымдастырудың негізгі қағидаттарына мыналар жатады:
Активтердің ... ... ... ... ... яғни ... операцияларды жүргізетін банктің өзге негізгі бөлімшелерімен бірге
активтерді орналастыру туралы шешімдерді қабылдау үдерісіне ... ... ... ... ... түрде бақылау жасауға және төлемді
кешіктірген күннен ... ... ... жүргізілетін жұмыстарына
қатысуға тиіс. Егер де қарыз алушының ... ... ... байланысты болса, онда әрі қарай бақылау жұмыстарын жалғастыра
береді.
Проблеманы шешу тәсілдерінің толықтығы мен ... яғни ... мен ... ... ... қарыз алушыға ықпал ... ... ... ... ... экономикалық, ұйымдас-
тырушылық-құқықтық, өндірістік-техникалық ерекшеліктерін, қарызалушы-ның
жеке басының мінез ... және ... ... әр ... ... ... ... сондай-ақ проблеманы шешудің әр түрлі нысандары мен
әдістерін жүргізуге тиіс.
Қабылданатын шаралардың өз уақтылығы, яғни ... ... ... ... ... қарызды толық қайтару немесе проблемалық
активтен қалыпты активке айналдыруа мүмкіндік ... тез ара да ... ... ... Егер ... өтіп ... болса, оңда активтердің
үмітсіз санатына айналуы мумкін.
Қабылданатын шешімдердін тиімділін, яғни бөлімшенің жұмысының нәтижесі
банктің ... ... ... ... тиіс. Ең басты назар аударатыны
бұл жерде ... ... Банк өз ... ... ... шығыстарды
басынан кеше отырып, нәтижесінде стратегиялық оң нәтижеге қол ... ... ... яғни ... банктің алдындағы қарызын қайтара
алмаған қарыз алушы, қарызын ... ... ... ... ... және комитеттің қатаң бақылауында болуға тиіс.
3) несиелердің ... ... мен ... ... ... ... төмендету бойынша кешенді шараларды жүзеге асыру
барысында өзінің ... ... ... ... ... дамыту;
Аталған бөлімше банктің өзге де бөлімшелер және филиалдарымен ақпарат
алмасуды дұрыс жолға қоя білуі қажет. Егер ... ... ... ... ... жүргізуге қатысатын болса, онда оның
атқаруына ... ... және ... ... ... керек.
ПАББ-нің орталық аппаратының қызметкерлері өңірлердегі филиалдарда жиі бола
отырып, ондағы әріптестеріне тәжірибелік көмек керсетуге ... ... ... ... ... банк ... ... маман
ретінде бір-біріне деген сенімдерінің болуының маңызы зор.
4) проблемалық активтердің пайда болуы тәуекелдерден қашу және олар-ды
төмендетуге ... ... ... ... шетел
банктерінің тәжірибелерін ... ... ... ... ... ... түрде өздерінің білімдерін жетілдіріп
отыруға тиіс. ПАББ қызметкерлерінің біліктілігін арттыруда орталық аппарат-
тың және ... ... ... ... ... ... ... бірігуімен семинарлар өткізген
дұрыс.
5) ПАББ қызметінің ... ... ... ... нормативтік,
нұсқаулық және талдамалық материалдармен ... ... ... ... етуді жүзеге асыру.
ПАББ өзінің құзіретінің шегінде банктің нормативтік және ... ... ... және ... ... ... ... түрде орындауына бағыттайды, Ондай құжаттарға ПАББ-не ... банк ... ... ... ... ... типтік міндеттеріне байланысты, оның
атқаруға тиісті мынадай қызметтерін бөліп қарастыруға болады:
ـ бөлімшенің ... ... ... ... ... ... жұмыстармен байланысты кешенді шараларды жүзеге асыру;
ـ өзге бөлімшелермен бірлесе отырып, проблемалық қарыздарды қайта-руға
байланысты жұмыстарды ... және ... ... ... ... ... ұйымдарына арналған сараптамалық
қорытынды ... ... ... ... ауысу кезеңінен бастап, олардан нақты
нәтиже шыққанша жұмыс жүргізу;
ـ проблемалық активтермен жұмыс жасауға ... ... ... ... бақылау жасау және есепке алуды
ұйымдастыру;
ـ бөлімшенің қарауында есепке алынатын қарыздарды қайтаруға ... ... ... ... арналған резервтермен есеп
айырысуды, есептеуді және бақылау қоюды жүзеге
асыру.
Банктерде ПАББ жұмысының сызбасын әр ... ... ... белгілі.
Біздің ойымызша, 6 ай және одан жоғары мерзім ішінде ... ... кез ... банктің жіктелетін активі осы ПАББ-нің ... ... ... қатар проблемалык активтермен байланысты мәселелерді ше-шуде
арнайы «Проблемалық активтер комитетін» (ПАК) құрудың да аса қажеттігі ... ... ... ... ... бойынша стра-тегиялық сипаттағы
шешім қабылдауға тиіс.
ПАК құрамы банктердегі несиелік комитет құрамынан саны жағынан әз-дау
болады. Оның ... ... ... ... ... ... ... стратегиялық талдау,
тәуекел басқармасының және ішкі аудит бөлімдерінің ... ... ... ... отырыстарына өзге де мүдделі бөлімшелердің
жетекшілерін шақыруға болады. ПАК-тің отырысын айына бір рет ... ... ... ... ... қарамағында үнемі жиналып отыратын коллегиялық ... да ... ... ... ... ... ... сайлау қажет.
Коллегиялық ұйымға мүшелері оның құрамына кіретін бөлімшелердің
орынбасарларынан арасынан сайланады. ... ұйым ... бір ... ... ... ... ... құрылымы және аталған бөлімшенің
функциональдық байланыстары 2-суреттегідей болғаны дұрыс.
Оның ... ... ... ... Бөлімшенің жетекшісі - банктің жұмысында тәжірибесі көп, жүйелі ой-
лауға қабілетті, бас ұйымдастырушы.
Проблемалық активтерді басқару бөлімшесінің ... ... ... ... қызметіне жалпылама жектекшілік жасай отырып, ... ... ... және ... ... ... шұғыл мәселелерді шешеді;
Бөлімшенің құзіретіне кіретін мәселелер бойынша істердің жағдайына
жүйелік талдау жасайды және оның ... ... ... жетілдіруге
бағытталған шешімдер қабылдауға арналған ұсыныстарды банктің жетекшісіне,
комитеттерге және басқармаға жасайды;
Бөлімшенің қызметіне ... ... ... ... отырып,
оларды тәжірибеге енгізу шараларын қабылдайды;
Банкте өтетін мәжілістер мен жиналыстарда өкіл ретінде қатысады. Про-
блемалык активтер ... ... пен ... ... ... дау-ысы
бар мүшесі болады.
Банктің өзге де бөлімшелерімен өзара қарым-қатынаста жұмыс ... ... ... ... ... ... ... кадрларды таңдау және тағайындау, ... ... ... ... ... ... ... туралы
мәселелерді банк басшыларының қарауына береді;
1. Банк ... мен ... ... ... ... және ... жүргізу ережелерінің
сақталуына бақылау жасайды.
2. Экономикалық білімі бар маман проблемалық активтерді ... ... ... ... ... құрады, ПАББ-нің жұмысының
нәтижелерін жоспарлайды және болжайды.
3. ... ... бәр ... банктің бухгалтерлік есебін жетік
білуге және бөлімшенің ұсынған ... ... ... ... ... ... тиіс. Ол банктің бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... басты артықшылықтары ретінде оның
кәсіпорынның бухгалтерлік есебін білуі, себебі ... ... ... ... ... ... қызметін талдайды ... ... ... ... ... құрылымын және негізгі
функционалдық байланыстарының ұсынылатын үлгісі
Сурет 11
Ескертпе: Автормен құрастырылған.
4. Несие бойынша маман несиелеу ... ... ... ... ... ... ... секторының қызметінің
ерекшеліктерін және күрделі қаржылаңцыру сызбасын құра білуге тиіс.
5. Салық саласының маман тек қана ... емес ... ... салу ... мен ... ... ... банктің ішкі
аудит қызметімен өзара байланысты ... ... ... ... бар заңгер банктің атынан арбитраждық сотта
банктің мүдделерін қорғай білуі және ... заң ... ... байла-
ныста болуы қажет.
7. Қауіпсіздік мәселелері бойынша маман ... ... ... ... ... ұйымдарының құқық қызметкерлерімен өзара қарым-
қатынаста болуға тиіс.
8. Филиалдар ... ... ... ... ... ... ... білуге, олардың өңірлердегі қызмет ету
ерекшеліктерін, әлсіз және күшті жақтарынан хабардар болуы тиіс.
9. Техника саласының ... ... ... ... ... кұралдары бойынша кез келген мәселелерді білуі қажет.
Бұл жерде біздің ... ... ... ... ... қарай
ПАББ-ні өзінше құруға және оның құрылымына қажеттілігіне байланысты өзге ... ... ... ... ... ... ... ең маңызды мәселе бұл аталған бөлімшенің мамандарына
еңбек ақы төлеу, яғни банктің қызметкерлеріне қарағанда көп төлейтін ... өзге ... осы ... ... ... орын алуы ... де ... қызметкерлерінің өмірінің тәуекелмен байланыстығын ... ... ... ... ... ойымызша қайтарылған проблемалық
активтердің ... ... 5-10% ... ... ... ... келісімі негізінде шешуге болады. Оған қоса ... ... әр ... ... ... қолдану қажет.
ПАББ жұмысының тиімділігіне қол жеткізуде ... да ... зор. ... ... орын беру, дербес
компьютермен жабдықтау және телефон, Интернет және факс ... ... Бұл ... ... ... ... базасына қол жетімділігін
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... және өзге де жол жүру шығыстарын төлеу, көлік
бөлу және ... ... ... ... ... мән беру ... аталған материалдық-техникалық қамтамасыз ету нысандары батыс
банктерінде бурыннан нормаға енгізілген және оларды ... ... ... дегі ... ... ... аталған бөлімше басқару
субъектілері ретінде активтер мен пәссивтерді ... ... ... орын ... ... айтқанда, кейбір банктер басталқыда мұндай жаңа ... ... ... ... тұрғыдан қаламауы мүмкін. Бірақ та
уақыт өте келе ... ... ... ... ... ... келтіруге болмайды. Қазақстандық банктерінің активтерінің бүгінгі
жағдайы немесе сапасы ПАББ сияқты ... оның ... ... ... ... басқару бөлімшесінің құрылуын қажет етіп
отырғаны ... ... ... ... ... енгізу» бизнес жоспары
1. Аннотация
Бизнес-жоспар тақырыбы: “Жеке тұлғаларға ұсынасытар пакетін енгізу”
Мекен-жайы: Абай даңғылы ... ... ... ... тобы ... ... А.
Бизнес сферасы: Қаржылық қызмет.
Қызметтің негізгі түрлері: Жеке және заңды тұлғаларға қаржылық
қызмет көрсету.
Басталу мерзімі : 01.08.2008ж.
Бизнес-жоспар қандай ... ... ... : 1 ... Түйін
«ҚР банктік емес ұйымдардың қызмет» туралы Заңына ... ... ... ... оның ... тікелей әсер етеді. Банк
емес ұйымдардың ... ... ... ... ... ... роль алады. Банктің емес ұйымдардың клиенттік
базасының мол ... ... бар ... ... ... ... көрсету заман талабы болып ... ... ... ... ... ұйымдармен келісім-шартқа отырып
жұмыс жүргізу керек. Микрокредиттік ұйымдардың қызметі тұрғындардан қолма-
қол ақша ... оның ... ... ... ... қызметін
іске асыруы . Осы орайда бұл бизнес-жоспар тұрғындарға қолайлы болып
отыр.
«Бизнес-жоспар» бойынша көрсетілетін ... ... ... ... және болашақта микрокредиттік ұйымдардың саны ... ... ... ... жету ... яғни ... емес ... коммуналдық төлемдерін қабылдау түрін енгізу үшін ... ... ... 3 ... ... ... ... жұмыс
істеуіне ТуранӘлем Банкінен 3 500 000 теңге ... ... ... ... ... жету үшін сұралып отырған қаражаттарды
жұмсау бағыттары:
1) Қызметкерлер жалақысы – 350 000 теңге
2) Қызметкерлерді ... ... ... ... ... компьютер 5 – 400 000
2.2. ... ... – 65 ... ... ... және ... – 150 000 теңге
Осы жобаны іске асыруда кеткен ... (1 жыл) ... ... ... ... емес ұйым жеке ... ... құқығы бар мекеме ... ... ... ... ... емес ... ... болып табылады. Қалған қызметкерлер ... ... ... Жоғарыда айтылған банктік емес ұйымдардың клиенттердің
жұмысшы саны ... 320 000 адам деп ... ... ... ... орта ... әр қайсысына жылан 600 000 ... ... ... емес ... ... 64 000 теңгені құрайды.
Банк емес ұйымдардың коммуналды төлемдерді қабылдау тұрғындар үшін
қолайлы өйткені ұйым тұрғындардан ... ... ... ... ... емес ... коммуналды төлемдерді қабылдау қызметінің күшті
жақтары тұрғындар коммуналды төлемдерді төлеген ... ... ... ... ... бағада;
ـ кепілдеме қызметті арқылы;
ـ көрсетілген қызмет түрі сапалы болуы.
Әлсіз ... ... осы ... ... қалыптастырудың қиындылығы;
2) тұрғындардың коммуналды қызмет көрсететін мекемеге сенімсіздігі.
Менеджмент
Бизнес-жоспар бойынша ұсынылып ... ... түрі ... ... ... ... ... құрлымы бойынша іске асады.
Жалақы шоты бойынша ұйым қызметкелері туралы мәлімет:
Тәженұлы Қанат
Жасы: 35 жас
Мекен ... ... ... емес ... және қаржылық қызмет көрсету саласындағы өтелі 3
жыл.
Қазіргі жалақысы 70000 ... ... үшін ... отырған қосымша жағдайлар:
1. Тұрғын үймен қамтамасыз ету;
2. Еңбек ету нәтижесіне қарай қосымша ... ... ... ... келісім –шарт жасасып, коммуналдық
төлемдеріне жеңілдік жасау.
Ұйымның қызметкерлеріне ереже жасау және осы ... ... ... ... іске ... ... қызметкерлерді жұмыстан тыс
уақыт сабақтар жүргізу, осы сабақтардын нәтиже шығару.
4. Өнімнің сипаттамасы
Банк емес ұйымдардың ... ... ... ақша ... ... табу, міндетті –сапалы, әр клиентке өз ойындағыдай ... ... ... ... ... да және ... көрсетілген
қызметке қанағаттану.
Банк емес ұйымдардың қызметтерінің ерекшелігі көрсетілген қызметтерге
комиссиондық пайыздың мөлшерінің аздығы, ... ... ... дер ... орындауы, арзан бағамен және сапалы.
Банк емес ұйымдардың бәсекелестері екінші деңгейлі ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Көрсетілген қызмет клиенттің көңілінен шығуға, еңбекақының жоғары
болуына, коммуналды мекемелерде жағына осы ... ... ... риза
болғанын іске асыра отырып бәсекеге қабелетті болады.
Жаңа қызмет түрлері банкттік емес ұйымдарда оның ішінде ... да осы ... ... ... ... емес ұйымдар қызмет түріне лицензия алу ... банк ... ... ... емес ... ... төлемдерді қабылдау қызметі өсуші
және келешекте тұрақты болыды.
Банк емес ұйымдардың коммуналды ... ... ... ... ... ... банктер болып табылады, ... ... ... ... өйткені банктік емс ұйымдар бұл қызмет түрін енді
іске ... бел ... ... қызметтің секторы коммуналдық төлемдерді қабылдау.
Бұл қызмет түрі әртүрлі секторлардың талаптарына ... ... бұл бір ... ... ғана іске ... клиенттер бұл тұрғындар болып табылады және оларға қолайлы
жағдай жасау.
Негізінен тұрғындарды ... ... ... аудандарға бөліп,
оларға өз қызметтін ұсыну. Еңбекші, Абай, Аль-фараби аудандары ... ... іске ... үшін ... ... 1 жыл ... Жылына 32 пайызбен.
Жаңа қызмет түрі жарнамалық ақпараттар арқылы және коммуналды
мекемелердің ... ... іске ... ... үлесі қазіргі уақыта орташа дамып келе жатыр.
Көрсетілген қызметттің артықшылықтарын баса ... ... ... ... ... баға қою саясаты барлық мүмкіншіліктерді қамтиды.
Мысалы, бәсекелестер қойған бағадан төмен болуы, сапалы, уақытты аз алуы.
Нарықта өз ... ... ... ... ... ... жұмыстың сан-қырлы жақтарының іздестіру.
Бұл қызметті жүзеге асыру агенттер мен (бақылаушылармен) ... ... ... ... ... ... сатып аламыз немес жалға аламыз.
Төреағаның, қаржы бөлімдеріне, әкімшілік шаруашылық бөлімдеріне,
қызметтер түрлеріне ... ... ... ... ... ... стол, орындықтармен қамтамасыз ету.
Тасмалдаушы көлік құралы 1 машина.
Қажетті құрал ... ... ... |60 000 ... |40 000 ... |32 000 ... |800 000 ... |100 000 ... |100 000 ... |1 132 000 ... ... ... келісіліп жасалынады, орнатуы
олардың есебінен жүзеге асады.
Ұйымның қызметкерлерінің еңбекақысының тарифын төреаға мен ... ... ... ... ... мынадай;
- Төреаға- 70 000 тенге;
- Бас бухгалтер –50 000тенге;
- Менеджер 40 000 ... ... ... ... ... 40 000 ... Бөлімде қызмет ететін қызметкерлер-30 000 тенге.
|Атауы ... ... ... |
|ғимарат |1 |100 000 |100 000 ... |1 |360 000 |360 000 ... |10 |6000 |60 000 ... |8 |5000 |40 000 ... |4 |8000 |32 000 ... |10 |80 000 |800 000 ... |5 |20 000 |100 000 ... |5 |25 000 |100 000 ... |44 |604 000 |1 592 000 |
7. ... ... жүзеге асыруға қатынасатын негізгі ұйым бөлімшелерінің құрылым
және атқаратын қызметтері.
Әр бөлімнің қызметкерлернің атқаратын қызметі:
Ұйымдастырушы ... - ... ... жатқан ұйымның жұмысын
ұйымдастырады, бағалайды.
Бухгалтерия- барлық қаржылық есептерді жүзеге асырады.
ӘШЖБ -әкімшілік шаруашылық жөніндегі жұмыстарды қадағалайды ... ... ... ... қызметкерлер клиенттерге қызмет
көрсетеді.
Менеджер- барлық жұмыстың сегменнтерін бақылайды және басқарады.
Көрсетілген бөлімдер бір-бірімен тығыз байланысты.
Ұйымның ... ... ... 1972 жылы ... осы салада 15 жыл
еңбек еткен, өз жұмысының шебері, осы ... ... ... ... ... ... А.С.- осы ... 8 жыл еңбек атқарған,
өте білімді, ӘШЖБ басшысы ... ...... саласын жаңа бастаған,
салмақты, сыпайы, қызметкерлермен тез тіл табысады, менеджер- Исаев Е- ... 3 жыл ... ... ұйымдастырушылық қабілетті өте жоғары, Аманов
С- осы салада жас маман, ... ... ... көрсету бөлімінің
қызметкерлері Жамалова А- сыртықы кейіпі тартымды, Есенова К- клиенттердің
көңілінен шығатын, ... З - ... ... көрсететін персоналдар.
Барлық қызметкерлердің біліктілігі жоғары.
8. Қаржылық жоспар
|Шығындар мен табыстар|2008 ... |
| |1 ... |2 ... |3 ... |4 ... | ... Тұтынушылардың |70 000 |75 000 |85 000 |90 000 |320 000 ... адам | | | | | ... ... түскен|130 000 |140 000 |160 000 |170 000 |600 000 ... | | | | | |
|3 ... мың ... |850 000 |850 000 |850 000 |850 000 |3 400 000 |
|4 ... |1 132 000 |800 000 ... |400 000 |2 832 000 ... ... | | | | | ... ... | | | | | |
|5 ... ... |1 592 000 |750 000 |550 000 |350 000 |3 242 000 |
|4 ... мың теңге |100 000 |150 000 |300 000 |300 000 |850 000 ... ... ... ... үшін ұйым “ТуранӘлемБанкі” 3 500 000 несие млн.
тенге, жылдық пайызы 32% алған. ... ... ... емес ... ... қабылдауға жұмсалады. Несиені толық төлеудің мерзімі
1 жыл. Төлемдер ай сайын
Несие алу үшін ... ... ... орталығында орналасқан 3-
бөлмелі пәтер қойылған.
Әр ... ... ... ақша ... және оны ... тағы да ... ... жұмсау.
жүргізіледі.
Несие қайтару кестесі
|Уақыты |Қарызды ... ... ... ... ... |
| ... теңге | |32 % ... ... |- |3 500 000 |91 000 |409 182 ... |318 182 |3 181 818 |82 727 |400 909 ... |318 182 |2 863 636 |74 454 |392 636 ... |318 182 |2 545 454 |66 181 |384 363 ... |318 182 |2 227 272 |57 909 |376 091 ... |318 182 |1 909 090 |49 636 |367 818 ... |318 182 |1 590 908 |41 363 |359 545 ... |318 182 |1 272 726 |33 090 |351 277 ... |318 182 |954 544 |24 818 |343 000 ... |318 182 |636 362 |16 545 |334 727 ... |318 182 |318 180 |8 272 |326 454 ... |318 182 |0 |0 |318 454 ... |3 500 000 |0 |547 995 |4 620 000 ... ... мерзімді мақсаты аз уақыт ішінде нарықты өз мақсаты үшін
басып алу.
Болашақта қойылатын мақсат, ол, коммуналды қызмет ... ... және ... түсу.
9. Жұмыстардың орындалу тізбесі
|Жоспарлау мен құрастырудың соңы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... беру |02.01.2009ж ... ... алу ... |
10. Жобаның тәуекелділігін талдау
Коммуналды қызметі бойынша ... ... ... олар ... айып ... ... немесе бұл қызметті көрсетудегі негізгі тәуекел ... ... ... ... ... ... Сондықтанда
банктік емес ұйым ... ... ... ... ... ... келгенде, Қазақстан Республикасының банктік жүйесі біздің ел-
іміздің экономикасында ерекше орын алып отыр. Банктік ... ... ... ... ... ... анықталады. Сондықтан да, банктік
жүйені реттеуге арналған заңдарды дамыту мәселесіне көп көңіл бөлген орынды
деп танылады. Қазіргі кездегі еліміздің ... ... ...... іске жаңа ... ... бастаумен, нарықтық үлгіге
негізделген ... ... ... ... ... ... заңнамалар жүйесінің ілгері қарай дамуымен ... ... де ... жүйе – ... ... ең ... және біртұтас
құрылымдарының бірі болып табылады. Ал ... ... ... түрде және
тұрақты сипатта қызмет атқаруы тікелей оны реттеуге бағытталған заңдардың
қоғам ... және ... ... сәйкес болып, тәжірибеде
тиімді және дұрыс жүзеге асуымен байланысты десек те қателеспейміз. Бүгінгі
таңда нарықтық қатынастардың дамуына орай аса ... ... ... банктік қызмет саласын реттейтін заңдарды дамыту жатады. Ал
банктік ... ... ... ... ... ... ... сәйкес
болуы осы саланы реттеуге арналған заңдардың тиімді түрде жүзеге асуымен
тығыз байланысты.
Қазіргі кездегі еліміздің банктік ... ... – ол ... жаңа ... енгізе бастаумен, нарықтық үлгіге негізделген
банктердің пайда болуымен, ... ... ... ... ... ... ... дамуымен сипатталады. Сол себептен де банктік жүйе –
нарықтық экономиканың ең ... және ... ... бірі ... ... жүйе – ... экономиканың ең маңызды және біртұтас
құрылымдарының бірі болып табылады. Банктер нарықтық ... ... ... ... ... ... нарығы – тауар нарығының құрылымдарының бірі болып
табылады. нарықтық экономиканың жалпы заңдылықтарының ... ... ... бағына отырып, оның ... ... тән ... мен ережелері бар.
Қазақстанның банк сферасының күрт дамуы, яғни, әлеуметтік өсіңкілік,
экономикалық өзгерістер мен тұтынушылардың қажеттілігі, банктік ... бәрі ... ... ... ... соң ... ... өнімдерін басқару жүйесін жақсартуға баса
көңіл аударады. Осыған байланысты ... ... ... ... мен
бұрынғы және жаңа тұтынушылармен тұрақты қарым-қатынас сақтау үшін ... ... мен ... ... оларды енгізуге тырысады.
Мұндай регламенттік іс-қағаздарға «банктің қызмет көрсету ... ... ... ... ... көрсетудің сапалылық
стандарттары банктердің тұтынушылармен жұмыс істеу барысында пайда болатын
қарым-қатынастардың ... ... ... және қадағалауға
міндеттеледі. Қызмет көрсетудің стандарттары концепциясының негізгі міндеті
банк имиджін барынша жақсарту және ... ... ... ... мақсатымен банктер сапалы өнім мен қызметтерін ұсынуы ... ... ... филиалдарына ортақ болуы тиіс, яғни, банк ... ... ... ... басты банктің деңгейіне сай келуі тиіс.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ҚР ''Банк және банк қызметi туралы'' Заңы.
2. ҚР Ұлттық ... заң және ... ... жинақтары Алматы т.1-
т.5.
3. Қазақстанның Ұлттық Банкi 2007 жылғы есебi.
4. 2007 ... ... ... ... банкiнiң жылдық есебi. Алматы
2008 г.
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң статистикалық бюллетенi 2007 ... ... ... ... ... банкiнiң Жаршысы 2006 г.
7. «Банковское ... ... ... М.Финансы и
статистика 1996 г.
8. Банковское дело. Справочное ... лод ... ... 1993 ... ... Э.Дж.Кемпбелл К.Д.Д. Банковское дело и денежно-кредитная политика
М.-Л.1991 г.
10. Егоров А.Е. «Проблемы деятельности коммерческих банков на ... ... ... ... и ... //1995 ... ... . «Банковское дело» Москва 2000г.
12. Банки Казахстана 1-12.Алматы 2007г.
13. Новейшие банковские технологии.1-12 .Москва 2000г.
14. Нысанбаев К.Тулембаева Ж. ... ... и ... ... ... ... .9-10.Алматы 2007г.
16. Тимоти У.Кох. «Управлени банком.-Уфа . Спектр.Часть 5.1993.
17. Парамонова Т.В. «Принципы регулирования банковской сферы //Деньги ... ... ... ... В.М. ... ... банк ... и операций М
ИПЦ Вазар-ферро 1994г.
19. Банковские технологии 2006г.
20. Банковские технологии 2007г.
21. РЦБК 11.2007г.
22. Марченко Г.А. ... ... ... в ... ... и
кредит //2000г.
23. Спицын Банковский маркетинг М.1993г.
24. ... и ... ... в условиях переходной экономики А.1995г.
25. «Основы банковского менеджмента», под редакцией О.И.Лаврушина ... ... ... Б.И.Рынок ценных бумаг ''Введение в фондовые операции''
М.Финансы и статистика ,1991г.
27. ... В.Д. ... ... дело Опыт США ... ... Суханов М.С. О кредитных деривативах. //Деньги и кредит. – 2002. - № ... С. ... ... В.А. ... ... проектов: Рекомендации для
предприятий и коммерческих банков./ - М.: Финансы и статистика, 2004.
–С.240.
30. ... Ж.О. ... ... в ... ... и ... рейтинга
банков.//Банки Казахстана. – 2007. - № 7. – С. 13-20.
31. Дауранов И. ... ... ... опыт и ... ... ... – 2007. - № 9. –С. 31-36.
32. Жоваников В.Н. ... в ... ... в ... ... и кредит. – 2007 - № 5. – С. 60-65.
33. Калкабаева Г. Новые подходы к ... ... ... ... - № 2. – С. ... ... В.Б. Роль банковского кредитования в обновлении основных
фондов промышленности.//Банковские услуги. – 2003. - № 2 – С. ... ... Н. ... ... ... ... Пари.
– 2004. - № 6. – С.60-71.
36. ... Н.А. ... ... и ликвидности банковской
системы.//Банки Казахстана. – 2007. - № 7. – ... ... И.Н. ... ... ... ... ... –М., 2005. - № 2. – С. 19-24.
38. Сайденов А. Три ... и три ... ... правда. – Астана, 2005. – 19 декабря. – С.4.
39. Сейтбеков А. Виды и типы ... в ... ... -.2005. - № 3. – ... Тихомирова Е.В. Кредитные операции коммерческих банков.//Деньги и
кредит. – 2004. - № 9. – ... ... И.А. ... ... ... ... – 2004. ... 6-7. – С.42-48.
-----------------------
Ұйымдық құқықытық негізде:
- жарналық;
- акционерлік
(ашық және жабық үлгідегі)
Капиталдың кімге жауаптылығы бойынша:
- ... ... ... сипаты бойынша:
- бөлшек;
- корпора
тивті.
Несие беру мерзімдері бойынша:
- қысқа;
- ұзақ мерзімді
Қызмет ауқымы бойынша:
- ірі;
- орта.
Коммерциялық банктер
Шығу тегі ... ... ... ... ... салалық, өнеркәсіптік, сауда, ауыл шаруашылығы, құрылыс.
- Қызметі: жинақтау, ... ... ... ... биржалық.
Басқару бойынша:
- мемлекеттік;
- жеке меншік.
Дербестік дәрежесі бойынша:
- еншілес;
- стеллиталар (толық тәуекелді);
- өкілетті.
Аумақтық ... ... ... муниципалды;
- аймақаралық;
- халықаралық.
Қаржы алу туралы заңды белгілеген мерзімде алуға құлақтандырылған есеп
шоттар
Шартта ескерілген мерзімде қаржыны алу ... ... ... ... салық салымдары
Қаржыны алу туралы алдын ала хабардар еткен есеп шоттар
Қаржыларды алу туралы мерзімі құлақтандырылмаған, ... есеп ... есеп ... ... мерзімдегі салымдар
Депозиттік сертификаттар
Ағымдағы есеп шоттарға салынатын салымдар
Овердрафтен ағымдағы шотқа қабылданатын салымдар
Жир. есеп шоттарына салымдар
Әдеттегі сақтақы есеп шоттарына (жинақ кітапшаларындағы есеп ... ... ... ... ... ... ( тұрғын үй құрлысына)
Қаржыларды автоматты түрде аудару арқылы есеп шоттарға ... ... есеп ... айналымдағы қаржыны алып қою туралы бұйрықтар
Жарналық есеп шоттардан аударым вексельдерін шығару
Талап еткенге дейінгі және шұғыл депозиттер арасындағы аралық ... ... ... ... ... дейінгі депозиттер
Депозиттер
Талап еткенге дейінгі депозиттер
Шұғыл салымдар
Мерзімі шектелмеген салымдар
Депозиттік ... есеп ... ... ... есеп ... ... сертификаттар
Сақтық салымдар
Белгілі мерзімге қорға қалдырылған салымдар
Қаржыларды алу туралы ... ала ... ... ... және жир есеп ... салымдар
Овердрафтпен ағымдағы есеп шоттарға салымдар
Мақсатты бағытталған ағымдағы есеп шоттарға салымдар
Арнайы ... есеп ... ... ... ... ... тұлғаларға берілтетін салымдар
Банк басқармасы
Жектекшілік жасайтын -
Басқарма төрағасының
орынары
Проблемалық активтер ... ... ... ... ... ... бөлімшелері
Проблемалық активтер бөлімшесі
Заң бөлімшесі
Қауіпсіздік бөлімшесі
Банктік филиалдары
Бухгалтерлік есеп бөлімшесі
Жобалық
қаржыландыру
бөлімшесі
Несиелік бөлімше
Проблемалық активтер
бойынша үнемі болатын
жиналыстар
Тәуекелдер бөлімшесі
Банктік ... ... ... ... ... ... бөлімі
Коммуналдық мекемелердің түрлері бойынша бөлімдер
Ұйымдастырушы басқарма
Бухгалтерия
ӘШЖБ
Қызмет көрсету бөлімдері
Менеджерлер

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлік қызметінің нарықтық экономикадағы рөлі24 бет
Қазақстандағы коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің экономикадағы ролі25 бет
«Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару»19 бет
«Екінші деңгейлі банктер қызметтеріне бақылау және қадағалау»66 бет
«Кәсіпорын немесе ұйым менеджментіндегі персоналды басқару»31 бет
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
«Қазмұнайгаз» ақ кадрлық қызметін талдау41 бет
«Қазпочта» АҚ құрылымдылық ұйымы30 бет
Азаматтық іс жүргізудегі адвокат қызметінің құқықтық мәселелері81 бет
Бірлескен кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру жолдары» (БК «Транс - Сервис» ЖШС мысалында)92 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь