Тәрбие әдістері, құралдары, формалары

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3.4

1 Тәрбие әдістері, тәсілдері және олардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5.8

1.1 Сана қалыптастыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9.12

1.2 Іс . әрекет ұйымдастыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13.16

1.3 Ынталандыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17.19

1.4 Тәрбие әдістерін таңдау шарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20.21

2 Тәрбие құрал жабдықтары және формалары түсінігі ... ... ... ... ... ... ... 22.23

2.1 Тәрбиенің негізгі формаларына сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24.26

2.2 Тәрбие формалары мен құрал . жабдықтарын таңдау ... ... ... ... ... ... ... .27

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29

Қосымша 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30
Кіріспе
Тәрбие үдерісін жүзеге асыру құралдары ретінде әдістер, құралдар, нысандарды ерекше атап көрсетуге болады. Тәрбие әдісі қойылған тәрбие мақсаттарына қол жеткізу жолдары болып табылады. Басқаша айтқанда, тәрбие әдістерінің белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатында тәрбиеленушілер санасына, еркіне, сезімдеріне, мінез - құлқына әсер ету жолдары деп тануға болады.
Тәрбие әдістерінің мақсаты: балалардың тіршілік, әрекет, қарым – қатынастарын ұйымдастырып, белсенділігін арттырып, тәртіпке келтіруді көздейді. Тәрбие әдістерінде тәрбиешінің тұлғалық ерекшелігі, кәсіптік құзыр деңгейі айқындалады. Оқыту әдістерінің барлығы ретімен білім, білік, дағдыны қалыптастыруға бағытталған. Тәрбие әдістерінің олардан айырмашылығы, мұғалім мен оқушы арасындағы өзара байланыс іс - әрекеттерінің соңғы нәтижесінде тәрбиелі тұлғанының сапалы даму деңгейін анықтайды. Тәрбие мақсаты жемісті болу үшін тәрбие әдістерін тиімді пайдалану қажет. Әдістердің бірлігі оқушылардың тәрбиелеу деңгейін және әрбір кезде адекватты қойылған мақсатты іске асыруға бағытталған. Тәжірибелі педагогтың жеке іс - әрекет стиліне байланысты тәрбие әдісі әртүрлі өткізіледі. Педагог жалпы тәрбие әдісін өзінің нақты іс - әрекетінде қолдана білуінде көрініс табады. Жеке жағдайларда тәрбиеші жеке өзінің әлде әріптестерінің әдістерін қолдана отырып жаңа, дәстүрлі емес шешімдерге келеді. Әдістерді жетілдіру тапсырмасы үнемі бар болған және әрбір тәрбиеші өзінің күш деңгейіне сүйене отырып жалпы әдістерге тәрбие процесінің жеке шарттарына сәйкес келетіндей толықтырулар мен өзінің жеке өзгерістерін енгізеді. Педагогикада тәрбие әдістерінің классификациялық әртүрлі нұсқасы бар. Тікелей және жанама педагогикалық әсердің тәрбиелік әдістерінің тобын шартты түрде бөлуге болады. Тікелей педагогикалық әсердің әдістері оқушының жылдам әлде баяу реакциясын және оның өзін - өзі тәрбиелеуге бағыталған сәйес іс - әрекетін анықтайды. Жанама педагогикалық әсердің әдістемесі осындай жағдайдың ұйымдастыру іс - әрекетінде тәрбиеленушінің бойында өзін - өзі жетілдіруге бағытталған және оның педагогтармен, жолдастарымен және қоғаммен қарым - қатынас жүйесінде белгілі бір позицияның қалыптасуының пайда болуын анықтайды.
Қазіргі заманғы педагогикада оқушыға әсер етуіне сәйкес тәрбие әдістерін сенім, жаттығу, ынталандыру және жазалау деп бөледі. Кездейсоқ мәліметтерде жалпы жіктелу белгісі бойынша «әдістер сыйпатын» қоса алғанда өзін - өзі бағыттылық, іске асатындық, айрықшалық және басқа да әдістер бар. Оқушылардың жүріс - тұрысын ынталандыру, іс - әрекетін ұйымдастыру және сенім әдісіннің үйлесуіне сәйкес жіктеледі. И.С.Марьенко келесі тәрбие әдісінің жіктелу тобын көрсетеді: анықтау – репродуктивті, проблемалық – ситуатциялық, дағдыландыру – жаттықтыру, ынталандыру, тежелу (кедергілеу), жетекшілік және өзін - өзі тәрбиелеу. Тәрбие әдісінің мақсаттылық, мазмұндылық, іскерлік жақтарын қамтитын дәстүрлі классификация болып табылады. Бағыттаушылық негізіне сай әдістердің үш түрлі тобын көрсетуге болады. Олар сананы қалыптастыру әдістері (әңгімелеу, түсіндіру, анықтау дәріс, этикалық әңгімелесу, иландыру, нұсқау беру, пікірталас, баяндама, өнегілілік); ұйымдастырушылық пен мінезді қалыптастыру әдістері (жаттығу, тапсырма, тәрбиелік жағдаят); ынталандыру әдістері (жарыс, ынталандыру, жазалау).
Профессиялық педагогикада педагогтар мен тәрбиеленушілер негізінде әдістер классификациясы қалыптасқан:
● сана қалыптастыру әдістері
● іс - әрекет ұйымдастыру әдістері
● ынталандыру әдістері
Тәрбие әдістері бірін - бірі толықтырады, олардың бірлігі тәрбие жұмысына игі әсер етіп, балалардың білімін, іскерлігі мен дағдысын тереңдетеді, қоғамдық өмірге, еңбекке баулиды, адамгершілік тәжірибесін байытады. Әдістермен бірге мұғалім тәрбиенің тәсілдерін және құралдарын қолданады. Әрбір әдісті мұғалім өз практикасында жетілдіре пайдалану мақсатында жекелеген өзгерістер, толықтырулар енгізеді. Мұндай жетілудерді тәрбие тәсілдері деп атайды. Тәрбие тәсілдері – жалпы әдістің бөлігі, жеке әрекет. Тәрбие әдістері мен тәсілдерін білу, оларды дұрыс қолдана білу педагогикалық шеберлік деңгейлерінің маңызды сипаттамасы болып табылады.
Тәрбие құралдары – тұлғаны қалыптастыру көздері. Тәрбие құралдары тәрбиеленушілер мен тәрбиешілер іс - әрекетінің барлық компоненттерімен байланысты. Өзара байланысты іс - әрекетте қолданылатын объектілер әр түрлі қызмет атқарады (тәрбие құралдары, өзін - өзі тәрбиелеу құралдары, бейнелеу заттары, талдау, кострукциялау, дайындау құралдары т.б.). Тәрбие әдістері, тәсілдері, құралдары арасында өзара тығыз байланыстылық та байқалады. Құрал - әдіс пен тәсіл аралығындағы ұғым. Яғни құрал - тәсіл емес,бірақ әдіске де жетпейді. Тәсіл – жеке алғанда бір ғана әсер, ал құрал тәсілдер жиынтығы. Еңбек – тәрбие құралы, бірақ еңбекті көрсету, бағалау тәрбие тәсілдері. Сөз – тәрбие құралы, ал ескерту жасау, сөз қыстыру, салыстыру – тәсілдер. Тәрбие жұмысы құралдары мен формалары бірге қолданылуы мүмкін. Айталық, музейге экскурсия жасау. Экскурсия – нысан, ал музей тәрбие құралы болып табылады. Тәрбие жұмысы нысандары: кеш, жорық, спектакль, интеллектуалдық ойындар, конференция т.с.с.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Бабаев С.Б., Оразов Ш.Б., Бабаева Қ.С. Педагогика жалпы негіздері және тәрбие теориясы //Алматы-2008// Заң әдебиеті.
2. Мұсаева С.А.,Бегалиев Т.Б. Жас ерекшелік педагогикасы //Астана-2006// Фолиант.
3. Әбиев Ж, Бабаев С, Құдиярова А. Педагогика //Алматы-2004// Дарын.
4. Әлемдік педагогикалық ой – сана, 5 том. //Алматы-2008// Мәдени мұра.
5. Байжанова З. Жалпы педагогика //Алматы-2008// Таймас.
6. Сейталиев Қ. Педагогиканың жалпы негіздері //Алматы-2007// Өлке.
7. Құрманалина Ш, Мұқанова Б, Ғалымова Ә, Ильясова Р. Педагогика //Астана-2010// Фолиант.
8. Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. //Алматы-1987// Мектеп.
9. Бабаев .С.Б, Оналбек Ж.К Жалпы педагогика //Алматы-2006//Заң әдебиеті.
10. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі. Педагогика: жалпы негіздері және тәрбие теориясы. //Алматы-2008.
11. Губашева С.Г, Отарбай А.Ж. Тәрбие жұмысының әдістемесі //Астана-2007// Фолиант.
12. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004.
13. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. Алматы,2005.
14. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. А., 2002.
15. 13.ҚоянбаевЖ.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы.- Алматы, 2004-420 бет.
16. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. М., 2000.
17. Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті. Алматы: “Нұрлы Әлем”, 2003.
18. Щадрин Н. К вопросу о функционльных ценности в жизнедеятельности личности и воспитании // Ұлт тағлымы.- 2004.-№ 4
19. Комплексная программа воспитания в учреждениях образования Республики Казахстан. // Учитель Казахстана. – 2001. – 17 июня.
20. Щуркова Н.Е. Программа воспитания. М., 1998
21. Закон РК «Образовании». – Алматы, 1999.
22. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студентов педагогических вузов: в 2кн. – М., 1999.
23. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания. М., 2000.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..........................................3-4
1 Тәрбие әдістері, тәсілдері және олардың
түрлері.....................................5-8
1.1 Сана қалыптастыру
әдістері...................................................................9
-12
1.2 Іс - әрекет ұйымдастыру
әдістері.........................................................13-16
1.3 Ынталандыру
әдістері....................................................................
.......17-19
1.4 Тәрбие ... ... ... ... жабдықтары және формалары
түсінігі............................22-23
2.1 Тәрбиенің негізгі формаларына
сипаттама..........................................24-26
2.2 Тәрбие формалары мен құрал – ... ... ... ... құралдары ретінде әдістер, құралдар,
нысандарды ерекше атап көрсетуге болады. ... ... ... ... қол ... жолдары болып табылады. Басқаша айтқанда, тәрбие
әдістерінің белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатында ... ... ... ... - ... әсер ету ... деп ... әдістерінің мақсаты: балалардың тіршілік, әрекет, қарым ... ... ... арттырып, тәртіпке келтіруді
көздейді. ... ... ... тұлғалық ерекшелігі, кәсіптік
құзыр деңгейі айқындалады. Оқыту әдістерінің барлығы ретімен білім, білік,
дағдыны ... ... ... ... ... ... мен ... арасындағы өзара байланыс іс -
әрекеттерінің соңғы нәтижесінде тәрбиелі тұлғанының ... даму ... ... ... ... болу үшін ... ... тиімді
пайдалану қажет. Әдістердің бірлігі ... ... ... ... ... адекватты қойылған мақсатты іске асыруға ... ... жеке іс - ... ... байланысты тәрбие әдісі
әртүрлі өткізіледі. ... ... ... әдісін өзінің нақты іс -
әрекетінде қолдана білуінде ... ... Жеке ... ... ... әлде ... ... қолдана отырып жаңа, дәстүрлі емес
шешімдерге келеді. Әдістерді жетілдіру тапсырмасы үнемі бар ... ... ... ... күш ... ... ... жалпы әдістерге тәрбие
процесінің жеке шарттарына сәйкес келетіндей толықтырулар мен ... ... ... ... ... ... классификациялық
әртүрлі нұсқасы бар. Тікелей және жанама педагогикалық әсердің тәрбиелік
әдістерінің тобын шартты ... ... ... ... педагогикалық әсердің
әдістері оқушының жылдам әлде баяу ... және оның өзін - ... ... ... іс - ... ... Жанама педагогикалық
әсердің әдістемесі осындай ... ... іс - ... ... өзін - өзі ... ... және оның
педагогтармен, жолдастарымен және қоғаммен қарым - ... ... бір ... қалыптасуының пайда болуын анықтайды.
Қазіргі заманғы педагогикада оқушыға әсер етуіне сәйкес тәрбие әдістерін
сенім, жаттығу, ынталандыру және жазалау деп ... ... ... жіктелу белгісі бойынша «әдістер сыйпатын» қоса алғанда өзін - өзі
бағыттылық, іске асатындық, ... және ... да ... ... ... - тұрысын ынталандыру, іс - әрекетін ... ... ... ... ... ... ... келесі тәрбие
әдісінің жіктелу тобын көрсетеді: анықтау – ... ... ... ...... ынталандыру, тежелу (кедергілеу),
жетекшілік және өзін - өзі ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі классификация болып
табылады. Бағыттаушылық негізіне сай әдістердің үш ... ... ... Олар ... ... ... ... түсіндіру, анықтау
дәріс, этикалық әңгімелесу, иландыру, нұсқау беру, пікірталас, ... ... пен ... ... ... (жаттығу,
тапсырма, тәрбиелік жағдаят); ынталандыру әдістері (жарыс, ынталандыру,
жазалау).
Профессиялық педагогикада педагогтар мен ... ... ... ... сана ... ... іс - әрекет ұйымдастыру әдістері
● ынталандыру әдістері
Тәрбие әдістері бірін - бірі ... ... ... тәрбие жұмысына
игі әсер етіп, балалардың білімін, іскерлігі мен дағдысын тереңдетеді,
қоғамдық ... ... ... ... ... байытады.
Әдістермен бірге мұғалім тәрбиенің тәсілдерін және құралдарын қолданады.
Әрбір ... ... өз ... жетілдіре пайдалану мақсатында
жекелеген өзгерістер, толықтырулар ... ... ... тәрбие
тәсілдері деп атайды. Тәрбие тәсілдері – жалпы әдістің бөлігі, жеке ... ... мен ... ... ... ... қолдана білу
педагогикалық шеберлік деңгейлерінің маңызды сипаттамасы болып табылады.
Тәрбие ...... ... ... ... құралдары
тәрбиеленушілер мен тәрбиешілер іс - әрекетінің ... ... ... ... іс - ... ... ... әр түрлі
қызмет атқарады (тәрбие құралдары, өзін - өзі тәрбиелеу құралдары, бейнелеу
заттары, талдау, кострукциялау, дайындау ... т.б.). ... ... ... ... өзара тығыз байланыстылық та байқалады. Құрал
- әдіс пен ... ... ... Яғни ... - ... емес,бірақ әдіске де
жетпейді. Тәсіл – жеке алғанда бір ғана ... ал ... ... ...... құралы, бірақ еңбекті көрсету, бағалау тәрбие тәсілдері. Сөз
– тәрбие құралы, ал ... ... сөз ... ...... жұмысы құралдары мен формалары бірге қолданылуы ... ... ... жасау. Экскурсия – нысан, ал музей тәрбие құралы болып
табылады. Тәрбие жұмысы нысандары: кеш, жорық, ... ... ... ... ... ... тәсілдері және олардың түрлері
Тәрбие әдісі (гректің «методос» жол ... ... – бұл ... ... ... ... қол жеткізу үшін пайдаланылатын
жол, тәсілдер, тәрбиелеу саласына, еркіне, сезіміне, іс - әрекетіне ... ... түрі сан - ... да ... көп. Ал оның ... көрінуі
өз шəкірттерінің білімдік күш - қуаты мен жалпы мүмкіндіктерін жете танып,
оларды өтілетін материал сипатына байланыстырып жəне ... да көп ... ... ... ... ... ... тəуелді. Қай тұлға,
қанша тұлға ... əдіс ... да ... əрі ... – бұл заңдылық.
Əлбетте, əдістердің бəрі бірдей тиімді деп айту ... Ол үшін сол ... ... ... білу ... ... ... байланысты
дайындалған көп əдістердің ішінен біреуі ғана тиімді болуы мүмкін. Тəрбие
тəжірибесі алдымен ежелден келе ... ... ... арқа сүйегенді
тəуір көреді. Алайда, көптеген жағдайларда олардың да тиімсіз ... бар, ... да ... ... ... нақты шарттарына сай
келер көздеген мақсатқа үлкен үнем жəне мол табыспен, жылдам ... ... ... ... ... ... жеке іс - әрекет
стиліне байланысты тәрбие әдісі әртүрлі ... ... ... ... ... нақты іс - әрекетінде қолдана білуінде көрініс табады. ... ... жеке ... әлде ... ... ... ... дәстүрлі емес шешімдерге келеді. Әдістерді жетілдіру
тапсырмасы үнемі бар ... және ... ... ... күш ... ... ... әдістерге тәрбие процесінің жеке шарттарына сәйкес келетіндей
толықтырулар мен өзінің жеке өзгерістерін ... ... ... ... ... жетуге болады. Тәрбиеші тәрбиеленушімен олардың күш
қуатына, мүмкіндіктеріне, ынталарына сүйене ... ... ... жол ... ... ... мақсатына жету тәсіл түрлері ... ... ... ... ... ... тезірек жеткізеді.
Тәрбиешінің алдында тәрбиеге сай келетін, көзделген ... тез ... аз күш ... ... ... тыс, қолданылмаған жол табу ... ... ... және ... ... ... ... – кәсіптік
педагогиканың асқар шыңы болып ... ... ... ... ... және ... ... жас және дербес
ерекшеліктеріне, олардың өмірден алған ... ... ... ... мақсаттары және мазмұнымен анықталады, ал мақсат -
әдістің бас критерийі (грекше, ...... ... ... тәрбие
мақсаттарын іске асыруға, оқушыларды мінез - құлықтың қоғамдық ... ... ... - ... жасауға және олардың іс ... ... ... ... ... ... ... асыру барысында ұстаз, тәрбиеші, ата - ана, аға ұрпақ ... ... ... ... тәсілдері мен құралдарын қолданады.
Тәрбиеленушілер тәрбие процесіне немкетті қарап, одан тыс қалмайды. ... ... да ... ... сезінеді, сөйтіп субъект ролін ғана
емес, тәрбие субъектіснің де ... ... ... ... ... нәтижесінде тәрбиеленушілер оған қатысушыларға айналады. Олар
алған хабарларын белсене ... ... ... ... ... ... жеке басының тәжірибесімен және басқа адамдардың ... ... ... ... Егер тәрбиелеу әдісі сәтті таңдалып алынса
және білгірлікпен қолданылса, тәрбиеленушілер өздерінің ... іс ... ... тәрбие міндеттерін шешуге себепші болады. Олардың санасы
дамиды, сезімі ... ... ... мен ... - ... ... Әр әдіс ... ретінде көрініс береді, тәрбиеші соның көмегімен
санаға, сезім мен мінез - құлыққа әсер ... әр ... іс - ... Ол ... іс - ... басшылық етуді қамтамасыз
етеді, оларды өзін - өзі тәрбиелеуге итермелейді, жеке адамның ... ... ... ісі» және «тәрбие беру жұмыстарын ұйымдастыру
формасы» ұғымдарының өте ... ... ... есте ... ... энциклопедияда әдіс зерттелетін ... ... ... ... ... және ... ... формасы ретінде ашылып көрсетілетіні тегін емес.Сонымен қатар тәрбие
әдісінің бір бөлігі болып ... ... ... туралы айта кеткен жөн.
Әрбір ... ... ... ... ...... әдістің бір бөлігі, жеке
дара әрекет (әсер ету), ... іс. ... – бұл ... ... тез жету үшін ... ... салатын «соқпақ» жолы деуге
болады. Егер оны басқа ... де ... ... ... ол
соқпақ үлкен жолға - әдіске айналады. Тәрбие әдістері мен тәсілдерін тану,
оларды дұрыс қолдану – бұл ... ... ... ... ... Демек, тәрбие әдістері мен тәсілдері тығыз
байланысты. Мысалы, үйрету және жаттықтыру ... ... ... ... тапсырма т.б. Шын тәрбие процесінде әдістер мен
тәсілдер арасында нақты шекара жоқ, ол ... ... ... ... ... ... Дамуды қолдайтын: сенім, мадақтау, көңіл бөлу, өтініш, пікір алмасу,
ықыласпен тыңдау, қызықты іспен ... ... ... табу ... ... ... ... тежеу тәсілдері: жарлық беру, көкету, ... ... ... ашулану, немқұрайлы қарау, әшкерелеу т.б.
Тәрбие тәсілдері:
- Тәрбиенің мақсаттарын, міндеттерін, оларға жетудің жолдарын ұсыну.
- Ақпараттық – ағартушылық.
- Бағдарлау – іс - ... ... ... мақсаттары мен міндеттерін және оларға жетудің жолдарын ұсыну
тәсілін ... ... ... ... ... көзқарастармен
қаруландырып, өз еңбегі мен ұжым еңбегін жоспарлауға, ұйымдастыруға,
еңбекпен іс - ... ... жету ... таңдауға, іс - қызметтің
сапасы мен нәтижелерін ... ... ... ... анықтауға
үйретеді.
Бағдарлау – іс - қызметтік тәсіл ... ... ... ... ... ... туғызып, іс - қызметке ... ... ... адамгершілік және еңбек бағдарларын дұрыс таңдап
дамытады.
Қарым - ... ... ... ... – балалар мен
ересектердің іс - қызмет кезіндегі ... ... ... ... - ... нормаларын игеруіне көмектеседі. Оқушылар тәртіп
ережелері жөніндегі ақпаратты топта, сыныпта, ... ... ... және ... ... оқушылары, мұғалімдер, ата - аналар, ересек
адамдар ... ... ... көмегімен мектеп оқушылары адамдардың қимыл ... ... ... ... - ... ... өз іс - ... оқу мен еңбектегі жетістіктерін, адамгершілік
сапаларын өздері бағалауға ... ... іс - ... ... ... ... Мұғалім бағалауды, өзіне - өзі баға беруді
қалыптастыруға қамқорлық жасайды, Баға беру ... ... ... байланыстырып, оған жаңа қасиет береді.
Қоғамдағы әлеуметтік - экономикалық ... ... ... мен ... ... әдістер жүйесін жаңартады. Қазіргі кезде
әдістер жүйесінің ... ... бар, ... ... ... ... теориялық маңызы басымырақ. Сипатына қарай топтастырылған
тәрбие ... ... ... ... және ... іс - ... ... тәртібіне ықпал ету әдістері. ... ... ... ... және ... ... нақты не кездейсоқ,
теориялық немесе практикалық екенін білуге, сонымен бірге ... ... ... ... ... көмектеседі. Жіктелуге сүйене отырып,
педагог тек әдістер жүйесіне танып қоймай, ол әр түрлі әдістер белгілерінің
өзгерісін жақсы түсінеді. Кез ... ... ... ... ... ... мен белгілерін анықтаудан басталады. Тәрбие әдістері жүйесіне
орай ... ... өте көп. Кез ... ... ... жеке - ... жасауға болады. Қазіргі педагогикада ондаған жіктеме белгілі, бірі
тәжірибелік міндеттерді шешуге қажет болса, ... ... ... Көптеген әдістер жүйесінде жіктелудің қисын негізі ... ... мәні бар ... ... ... ... бір емес,
бірнеше маңызды және жалпы тұстарының болуы айқын дәлел. Тәрбиелік әсер ету
әдістерінің нәтижесі бойынша оларды екі топқа бөлуге ... ... ... ... ... ықпалдар: қарым - қатынас,
ортақтасу, көзқарас ... ... ... пікірлер, ой
толғаулар;
б) Қандай да бір ... ... ... ... ... ... тәсілдері өз ерекшеліктері бойынша келесідей жіктеледі: ... ... және ... іс - ... ... ... ... - құлыққа ынталандыру, түсіндірмелі -
көрнекі үйрету, үйлесімділікке ... ... ... екі ... ... бірінші тобына педагогикалық ұзақ мерзімді әсер
ету әдісін, ал екінші тобына өтпелі әдісті, яғни белгілі – бір ... ... ... ... Жеке ... қалыптастыруда ұзақ
мерзімді педагогикалық әдістер тиімді деп саналады. Олар: ұзақ ... ... ... ... ... жеке басының үлгісі.
Қазіргі кезде тәрбие әдістерін жіктеудің ... ... ... бар. ... Т.Е.Конникова, Г.И.Щукина және В.С.Сластенин жасаған тәрбие әдістері
жіктеуінде бірізділік байқалады. Бұл жіктеу ... ... ... ... әдістерінің тиімді жетілуі бір мақсатқа, мазмұнға
негізделген ... ... ... ... орай ... ... үш ... болады: [қосымша 1-де көрсетілгендей]
1) Сана қалыптастыру әдістері;
2) Іс - әрекет ұйымдастыру әдістері;
3) Ынталандыру әдістері;
1.1 Сана қалыптастыру әдістері
Тәрбие ... ... ... ... дұрыс
ұйымдастырылған тәрбиенің бірінші сатысы – ... ... ... ... ... мен ережелерін білу (түсіну). Ең ... да ... ... ... үшін, сол сапаның мән - мағынасын
жете түсініп алу ... ... ... ... ... ... ... бағытталған әдістер тұлға санасын қалыптастыру
әдістері атамасын алған. Бұл топ әдістері екінші кезеңде іске ... ... ... - күй ... қалыптастыруда аса қажет. Егер ... ... ... пен ... танытатын болса,
тәрбие процесі шабандайды, мақсатқа жете алмайды.Егер оқушы ... өзін ... ... бейнеге айналдыра алса ғана, оның ... де ... ... ... Өткен жылдар оқулықтарында бұл әдістер тобы
сендіру әдістері деп ... ... ... ... – тұрақты наным ... ... ... ... әрекет - қылығына дем беретін оның
білімі мен білігі емес, ең ... ол ... ... ... қоғамдық
қажеттігі мен өзіне пайдалылығын танып, оны өз ... ... ... ... айналдыруы, ал бұл сана қалыптасуымен ... ... ... ... ... белгіленген іс - әрекетке бала белсенді
араласуға дайын болған жағдайда ғана ... әдіс өз ... ... - ... оқушыны әрқилы әдістермен жеткізу мүмкін. ... ... ... бұл үшін тағылым - тарихи өсиеттер, хадистер ... кең ... Ал ... ... ... өз ... берілді.
Өкініштісі, бүгінде біз мұндай аса құнды әдістерді пайдаланудан мүлде
қалғанбыз, олардың ... ... ... ойға ... ... ... ... уағыз айтып, шексіз бір жақсы көрсетпе - нұсқау
беруден түскен өнім шамалы. Сондықтан, ұмыт ... ... ... өз ... ислам хадистерін, ақын - жыраулар тағылымдарын,
шешен билердің ұлағатты кеңестерін, ... ... ... ... ... тағылым - тәрбие көздерін молынша пайдалануда. ... ... ... ... ұғындыру, түсіндіру, әдептілік
сұхбаттары, насихаттау, ... ... беру ... де өз ... Сендірудің аса маңызды әдісі - өнеге - үлгі. Әдістердің ... ... мен ... ие. Сырт ... қарапайым көрінгенмен, бұл
топ әдістерінің бәрі де ... ... ... ... ... әрі
жүйелі түрде басқа әдістермен бірге қолданылады.
Жеке адамның санасын қалыптастыру әдістері (ұғым, ...... баға ... ... этикалық әңгіме;
• әңгімелесу;
• пікірталас;
• лекциялар;
• өнеге;
• көндіру (суггестия).
Этикалық тақырыптағы әңгіме – инабаттылық мазмұнға негізделген деректер
мен оқиғалардың үлкен ... ... ... ... ... ... ете отырып, әңгіме моральдық бағамдар мен әрекет - қылық ... ... ... ... ... оқушылармен әңгімелескенде,
олардың ойын тыңдап, онымен санасады, ... ... ... ... - құлқына, жүріс - тұрысына қойылатын ... ... ... - ... ... Әңгімені бастауға себепші болатын балалардың
теріс қылықтары. Этикалық әңгіме адамгершілік ұғым, ... ... ... оқушылардың инабаттылық талаптарына сәйкес болымды тұлғалық
әрекеттеріне деген ұнамды қатынас өрбітіп, мінез - құлықтың оңды ... ... ... ... ... ... атқарады:
1) білім көзі;
2) тұлғаның адамгершілік сапаларын басқалардың имандылық қасиеттерімен
толықтырады;
3) тәрбиелік ... үлгі - ... ... ... ... әңгіменің жақсы өтуіне әсер ететін жағдайлар:
• бір мәселе төңірегінде бірнеше пікірлердің айтылуы;
• оқушы сұрақтарын мұғалімнің ... оған ... ... ... ... ... ... болмауы;
• баланың өз ойын айтып, басқалардың пікірлерін тыңдауы;
• қарым - қатынас мәдениеті, мұғалімнің ... ... ... ... көрсетуі;
• әңгімені лекцияға айналдырмау;
• әңгіменің жылы шырайлы жағдайда өтуі;
• баланың ішкі сырын айтуға көмектесуі;
• әңгіме материалдарын ... ... ... ... ... ... ... бір - бірімен салыстыру, дұрыс пікір
шығару;
• жас ... сай ... ... ... ... ... ... айтпауы.
Мұғалімнің тәртіп бұзған оқушылармен жеке сөйлесіп, оның қателігін ... ... ... ... ... ... ... құралдар
қолданылады. Әңгіме мұғалімнің қысқаша сөзінен ... Ол ... ... сұрақтар қойып, талдатып, қорытындылайды.
Пікірталастар – тәрбиеленушілерді қызықтыратын әр түрлі ... қызу ой ... ... ... әдіс орта және жоғары сыныптарда
әр түрлі қоғамдық - гуманитарлық тақырыптарда ... ... – бұл ақыл ... ой ... ол ... ... талап етеді.
Пікірталас мақсаты – белгілі бір шешім шығару емес, оның маңызы – ... ... әрі оны ... ... Педагог балаларға ойды жинақтауға,
қисынды дәлелдерге сүйенуге, өз ұстанған бағытын ашып ... ... ... – қиын ... бірі және ол педагогтан жоғары
кәсіби біліктілікті, білімділікті талап ... ... ... баға ... ... ... ... ондағы қателіктер мен кейбір адамдардың
жалған көзқарастарымен күресуге үйретеді. ... ... ақыл - ... ... белсенділігін талап етеді. Мұғалім пікірталасты ... оның ... ... ... ... ... әдебиеттерді ұсынып, оқушыларды пікірталас ережелерімен
таныстырады.
Өнеге - өте әсерлі әдіс. Бұл әдіс ... ... ... ... ... ... тез, әрі ешбір қиындықсыз санада бекиді.
Сонымен бірге, кітаптағы, кинодағы бас ... ... ... ... ... ... т.б ... ету үлкен тәрбиелік
мәнге ие. Бұл жағдайдың ... ... ... ... ... ... арқасында адамдар әлеуметтік және адамгершілік тәжірибе
жинақтайды. Еліктеу – жеке адам іс - әрекеті. Кейде ... ... ... кезін анықтау қиынға ... ... ... ерекше еліктеуден болады. Осыған орай бала әлеуметтік
және ... ... ... ... ... ... ... аса
ұнатқан адамдарға еліктейді. Сондықтан, ... ... ... ... оның өнегелі ортаға араласуына басты назар аудару ... ... ... оңды болса, тіпті жақсы, бірақ олай бола бермейді,
балаға әсер етуші кері ... аяқ ... ... ... өмір ... аударып бару, болымсыз қылықтар салдарын талдап, олардан
қорытынды шығару – міндетті шарт. Мезетімен орынды пайдаланған ... ... ... ... ... ... ... де ескерген
жөн. Тәрбие тәрбиешінің жеке басы үлгі - ... оның ... ... ... қатынасына, дүниетанымына, іскерлігі мен
абыройына тәуелді.
Түсіндіру – тәрбиеленушіге көңіл - күй – ... әсер ету ... ... айырмашылығы – берілген топқа немесе нысанаға
нақты ықпал жасау. Бұл әдісті қолдануда ... ұжым ... ... сыныптың тәлім ерекшеліктеріне сүйенеді. Бір топқа, жеке
оқушыларға жаңа ... ... ... құрметтеу, өзін басқа кісінің орнына
қою, т.б.) түсіндіріледі. Партаны сызу, ... ... ... ... ... берудің қажеті болмағандықтан басқа әдіс қолдану ... ... ... ... баланың пікірін сұрап, оқушыны жақсы сапалардың
қажеттігіне сендіріп, баланы теріс ... үшін ... ... Мектеп тәжірибесінде түсіндіру адам психикасына еніп, іс -
әрекеттің себептерін тудыратын және ... ... әсер ... ... ... ... белгілі бір шешім қабылдату жағдайында
пайдаланылады. Сендіру басқа ... ... ... күшейту үшін
қолданылады.
Сұхбат – тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің пікір алысуға екіжақты кірісуін
керек ететін ... және ... әдіс ... Сұхбаттың әңгімеден
айырмашылығы – сөйлеушіні тыңдап, оның ойын ескере ... ... ... -
қатынас жасау жолдарын құру. Мұндай әңгіме моральдық, этикалық, тәрбиелік
мәні бар ... ... ... ...... ... және ... білімді жалпылау және нақтылап орнату, адамгершілік
көзқарастары мен нанымдар жүйесін қалыптастыру. ... ... ... ... ... қылықтары себепші болады. Мұндай
сұхбаттасу оқиға ізінше немесе ... ... өз ... ... ... ... ойластырып түсінген соң өткізіледі. Сұхбаттасудың нәтижелілігі
бірнеше маңызды шарттарға байланысты:
1) Сұхбаттасудың мәселесі ... ... ... ... емес сұрақтар қоюға ынталандырады, сол сұраққа жауапты
балалардың ... ... ... ... ... алдын ала дайындалған, жауаптарын айтып қойған дайын
желі бойынша ... ... ... өз ... баяндауға
мүмкіндік беру қажет, оларды басқалар ойларын сыйлауға, оған дұрыс
көзқарас нышанымен қарауға үйрету керек;
3) ... ... ... ... ... ... жан сезіміне жақын болғаны абзал;
5) Сұхбаттасу кезінде барлық ... мен ... ... ... ... маңызы зор;
6) Әңгімеге дұрыс жетекшілік – тәрбиеленушінің оңды шешімге өз ... ... ... ... ... ... материалдары – мектеп
жасындағы оқушылардың ... ... ... ... ... жағымды кейіпкерлерге еліктеп, жамандықтан ... ... ...... өз тәртібі, жұмыс тәсілдері арқылы жүзеге
асатын, балалар көзқарасына ықпал етудің педагогикалық тәсілі.
Қоғамдық ... ... ... ... ... ең ... ... – жалпы қоғамдық пікірдің көрінісі. Қоғамдық пікір – ұжымдағы іс -
әрекетті ұйымдастыру және мінез - ... ... ... ... ... ... ұжым ... жекелеген топтардың іс - ... ... ... ... негізгі нысандары – ұжым
мүшелерінің жиналыста, жиындарда, митингіде, жергілікті баспасөзде және
дөңгелек ... ... ашық ... кемшіліктерді сынап, ... ... ... ... ... Іс - әрекет ұйымдастыру әдістері.
Тәрбие талапқа сай тұлға қалыптастыруға арналады. ... ... ... ... ісі, ... оның ... ... Сол
себепті, қоғамдық қылық тәжірибесін қалыптастыру және іс - ... ... ... ... ... қарастырылады. Іс - әрекет –
адамдардың қоршаған ортаға ... ... ... ... ішкі ... көрсеткіші, дамуының өздігінен жетілуінің шешуші белгісі.
Адамның іс - әрекетінің ... ... - ... ... әсер ететіндіктен,
іс - әрекеттен тыс тәрбиенің болуы мүмкін емес.
Бала іс - ... ... ... - ... ... іс - ... ... анықтығы, оның жеке адамға, қоғамға, ұжымға
пайдалылығы, оқушының ынта ықыласын, қабітеттілігі мен іскерлігін ... ... істі ... ... қолайлыжағдай жасау.
• баланың мүддесі мен бейімділігін ескере отырып, оның көңілінен шығатын,
шамасы жететін қоғамдық ... ... ... өздігінен әрекет ету
тәжірибесін кеңейтеді.
• іс - әрекетті дұрыс ұйымдастыру балалардың белсенділігіне ... ... жеке ... ... оның нәтижесін тексеру, т.б.
міндеттерді балалар шешіп отыруы керек. Бала талабы мен қабілетін ... ... ... ... жұмыс барысында кеңес беру, балалардың ынтасын
арттыру. Жұмыстың ... мен ... ... ... ... ... жағдайды сақтау.
• оқушылар ұжымының қоғамдық пікірі арқылы іс - ... ... ... ... ... әдістер тәрбиеленушілердің тәжірибелік іс -
әрекетіне негізделген. Осы іс - ... ... ... оны ... яғни ... ... мен кіші ... – амалдарға бліп
қарастырумен іске асыра алады. Тәрбие ... ... ... іс - ... ... содан кейін тәрбиеленуші іс - әрекетін
басқаруға өтуімен аяқталады. Тәрбиеленушінің ... ... ... ... ... ... ... жан-жақты қарым - қатынас жасауын
қажет етеді. Әртүрлі жағдайда болған ұжымдық қарым - ... ... ... ... ... ... бір ... таңдауды қажет етеді, яғни тұлғаның
күрделі бітістері қарапайым қылықтар негізінде қалыптасады.
Қажетті тұлға сапаларын қалыптастырудың жалпыланған ...... ... ... игеруде іс-әрекет шешуші рөл атқарады.
Тәрбиеленушілерді нақты, мақсатты ... ... іс - ... ... ... түрін қалыптастыру мүмкін емес.
Жаттығу әдісі оқушыны объект жағдайынан субъект жағдайына ... ... ... - ... ... – жаттығулар мен
әрекеттердің баланың ішкі қасиетіне айналуы. ... ... ... қай - ... да ... ... Балаға басқалардың қалай
жазатынын әңгімелеп, жазуға атақты күйші өнерін ... ... ... ... ... мақсатты бағытталған ... ... ... ... ... де ... болмайды.
Жаттықтыру мәні – талап етілген әрекеттерді көп мәрте қайталаумен автоматты
орындалуы дәрежесіне ... ... ...... ... әдеттер мен дағдылар.
Жаттықтыру әдісінң тиімділігн келесі шарттар анықтайды:
1) жаттығулар ... олар ... ... мен ... ... ... жиілігі;
6) бақылау мен түзету;
7) тәрбиеленушілердің тұлғалық сапалары;
8) жаттығулардың орындалу мерзімі мен орны;
9) жеке - дара, топтық, ұжымдық жаттығулар формасы;
10) жаттығу сеп - ... мен оған ... ынта ... жиілігі, көлемі және жетіскен ... ... ... бар: ... неғұрлым көп орындалса, олар жәрдемімен қалыптасушы
сапалар дамуы да соғұрлым ... ... Бұл ... ... ... ... ... тең деңгейлі сапаны қалыптастыру
үшін әр оқушының орындайтын жаттығуларының саны әрқилы: бір бала ... аз ... ... жететін болса, екінші біреуінде ондаған,
жүздеген жаттығу әрекеті ... Сапа ... ... ... ... әдеттерді қалыптастырып, тұрақтандыру үшін соғұрлым көп ... көп ... ... ... жүйесін жоспарлауда тәрбиеші ең алдымен өз тәрбиеленушілеріне
қандай дағдылар мен ... ... ... ... ... жөн. ... ... қылық - әрекетке сәйкес ... - ... ... ... ... мәнді және пайдалы
дағдылары мен ... ... ... жаттығулар қалай болса, солай
ойдан шығарылмай, өмірден алынуы тиіс. Бірінші кезекте жалпы адамзаттық
ізгілі сапалар ... ... ... ... мен ... қалыптастыру үшін жаттығуларды мүмкін
болғанша ерте жастан қолданған дұрыс. Жас организм қай ... де ... ... адам өз ... ... біледі, құмарлықтарына
тоқтау береді, өз ниеттерін ... ... ... ... Ұстамдылық, өзіндік бақылау, ұқыптылық, тәртіптілік, ... – бәрі де ... ... ... ... ... Жаттықтыру әдістерінің тиімділігіне себепші маңызды шарттардың
бірі – біртұтас жаттығулар жүйесінің біріндеп күрделеніп баруы. Кіші ... ... - ... ... ... келесідей шамалап
түзілген ілгерілі жаттығулар жоспарын ұсынуға болады.
Гуманистік тәрбиеде де ... ... ... Бірақ әңгіме онықалай
пайдалануда. Осындай шешімді әдеттердің бірі – ... ... ... тәрбиеленуші әрекетінің ынталылығын көтеруге не оны тежеуге ... ... не ... ... ... ... талап – анық, дәл,
нақты. Жанамалы талапта әрекетке келтіретін талаптың ... ... ... ... - ... және т.б.) өзі ... ал сол талаптан туындайтын
психологиялық жағдаяттар: толғаныс, күйзеліс, ... ... ... арасында аса көп қолданылатындары:
Кеңес-талап. Бала санасына ықпал жасуамен педагог қойған талаптың
қажеттігін, ... ... ... ... ... не
қабылданбауы педагог беделіне, оның оқушымен қатынасына тәуелді.
Ойын ... ... ... қою үшін ... ... ... құштарлығын пайдаланады. Бала ойынды қызығушылықпен ... ... ... ... да ... Бұл ... әдісінің өте ізгілікті
және тиімді формасы, бірақ оны қолдануда аса жоғары ... ... ... ... ... ... ... жайлаған ортада іске асады.
Өтініш талап. Педагог пен тәрбиеленуші ... ... ... қарым-
қатынас болған жағдайда өз тиімділігн береді.
Үйретіп ...... ... жылдам әрі жоғары деңгейде
қалыптастыру үшін қолданылады. Кейде бала ... ... ... ... шығады. Солай болса да, көндіру баланың өзі үшін ... ... адам ... ... ... ... қолданудан аулақ,
дегенмен орынды жерінде бұл әдісті жұмсарта, басқа әдістермен, әсіресе
ойынмен ... ... жөн ... ... ... және ... ... бала табиғатына сай ... ... ... ... ... кезеңдерінде де тиімді, бірақ бала дамуының алғашқы
сатысында әбден ... Бұл ... ... шарттары:
1. Тәрбие шарттарын екі тараптың да анық, дұрыс түсінуі. Егер тәрбиеші
алдына қойған көндіру мақсатының ... ... жете ... әдіс ... ... ... ... Баланың өзі нені
қажетсінетінін түбегейлі ... ... ғана әдіс өз ... ... да ... ... ... ойыңызды сөзбен анық, түсінімді
өрнектеңіз, ерекше пікіріңізді «олай болса да, ... бол» ... ... ... ... ... – ол да жылы сәлемдеседі»,
«Салақтың болашағы жоқ, тырнағы өскен, құлағы кір – адам ... ... ... ұғындырған жөн.
3. Әрбір уақыт аралығына қонымды, оқушы мүмкіндігіне сай әрекет
жоспарлаңыз. ... ... ... ... алыстатады.
Алғашында дәл орындауға, кейін тез орындауға үйретіңіз.
4. Қалай орындалуын, одан болар нәтижені көрсете біліңіз. Салақтық ... ... пен ... ... ... ... бала жанын қозғаңыз, өз тәрбиесіздігінен ұялып, оқушыны
өзінің келеңсіз әрекетінен жеркенуге мәжбүр етіңіз.
5. Көндірудің ...... ... қолданыңыз. Егер тұлға
сапаларын біртіндеп, кезегімен тәрбиелейтін болсаңыз – уақыт жеткізе
алмайыз. ... ... ... де ... ... қай сапалар өзара табиғи байланысты болатынын анықтап,
оларды бірқатар тәрбиелеңіз, екіншідеқай сапа ... ... ... ... алып, оларды бірінен соң екіншісін қалыптастырыңыз.
6. Көндіру тілектестік пен мүдделікке ... ... ... ... ... бар ... ... береді. Бақылау оқушының
өзіндік бақылауына ұласуы қажет.
7. ... ... ... нәтижесі ойынмен бірге келеді. Бала
белгілі қағидаларды ойын барысындаеш ... өз ... үшін ... ... ... себептері:
1) қажетті іс - әрекет мақсаты оқушылар үшін ... ... ... жету жолы іс логикасына орай баланы жалықтыратын, қызықсыз
болса.
Тапсырыстар беру – балаларды ... ... - ... ... ... ... түрі әрқилы: сырқат жолдасынан хабар алып, оның
оқуына жәрдемдесу; қамқорлыққа алынған балабақшаға ... ... ... ... ... және т.б. Қажетті сапаларды дамыту үшін де
тапсырмалар қолданылады, мысалы, нақтылығы мен ұқыптылығы кем балаларға –
дәл әрі ... ... ... ...... талап ететін
жұмыстарды тапсырып тәрбиелеуге болады. Тапсырыстың орындалуын ежелеп,
түсіндіріп жатудың қажеті ... ...... ... ... орай ... іс -
әрекеті мен мінез - қылығын қалыптастыру әдісі. Тәрбиелік ... ... екі ... еске ұстаған жөн:
- Жағдай жалған, жасанды болмай, нақты өмірде кездесетін ... ... мен ... құралуы тиіс.
- Тәрбиеші әдейі жағдай туындатушы шарттарды түзеді, ал ситуациялар
табиғи қалпында өтуі тиіс. Мектеп ... ... ... бай:
«Оқушы – мұғалім», «Оқушы – жол тәртібінің сақшысы», «Оқушы – ертеңгі
серуен басшысы» және т.б.тосын жағдайлар. ... ... ... оған алдын ала дайындалады, ал әрекет тосын болса, көп
жағдайда бала ... ... ... ... тосын қылығына
мұғалім кеңпейілділік, қарапайымдылық танытуы лазым. ... ... ... шарт: бала мұғалім әрекетіндұрыс ... ... ... демей, жоғары адамгершілік тұрғысынан қабылдауы
тиіс. Қай жағдайда да мұғалімнің ситуация дамуына тікелей араласпаған
жөн. Аталған әдіс ... ... ... ... ... ... - қылығын қалыптастыру әдістері тәрбиеде өте қажет. Олардың
бәрі тәрбие процесініңөзегін құрайды. Атап айтсақ, бұл әдістер: ... ... ... жағдайлар (ситуациялар).
1.3 Ынталандыру әдістері.
Тәрбиеленушіні белгілі іс - әрекетті орындатуға талаптандыру ниетімен
қолданылатын әдістер тобында ынталандырудыңорны өз ... Бұл ... ... ... мен іс - ... ... немесе айыптау,
олардың жағымды қылықтарын мақтау, ал теріс қылықтарын тежеу мақсатында
қолданылады. Бұл әдістерді ... ... - ... ... ... бірі – бала ... тек қана ... емес,
тәрбиенің субъектісі болып табылатындығы.
Баланың ... «Мен ... ... ... бар, ... ... және өздерінің мінез - құлықтары мен іс -
әрекеттеріне ... ... ... ... ... ... мен баланың өзін - өзі тәрбиелеуі үнемі қатар жүреді. Бұл әдістің
ежелден-ақ мадақтау мен ... түрі ... ХХ ... ... ... өте әсерлі ынталандыру әдісі – жарыстыру әдісін алға ... ...... ... ... ... ... жастардың табиғи,
бәсекелестік қасиеттерін бағыттайтын әдіс. Жарыс жастардың бір - ... ... ... ... ... үшін ... ... іс - әрекетіне жаңа серпін, аңа өріс беріп, өзіне талап ... ... Көп бала ... ... сол бода ... бел ... ... табиғатына аса тән құбылыс – ... ... өз ... ... оны ... - әр адамның тума
қажеті. Ал бұл қажеттілікті іске асыру басқалрмен ... ... ... ... ... ... ... ұзақ уақытқа айқындап, бекітеді. Жарыс
әдісімен баланың бәсекелестікке деген табиғи ... жеке ... ... ... сай қасиеттерді баулитын тәрбие арнасына бұруға болады. Өзара
жарыса жүріп, оқушылар қоғамдық қылық тәжірибелерін тез игеріп, тән - ... ... ... ... ... ... үлгерімі төмен
оқушылар үшін аса қажет: өз нәтижелерін жолдастарының ... ... өз ... мен ... көтеруге болған қозғау күш
алады, оқуы мен өзіндік ... ден қоя ... ... ... ... іс емес: балалар психологиясын жете тану ... ... ... мен ... ұстану әрі орындау керек. ... ... ... ... ... ... шарттарды ескеру қажет:
1) жарысты белгілі мақсатқа орай ұйымдастыра білу;
2) жарыстың бағытынбелгілеп, мазмұнынанықтау.
Бұл үшін жарыстың мақсаттары мен ... ... ... баға ... ... жарыстыру шарт – жағдайлары жасалады,
қорытынды шығарылып, ... ... ... ... сай
күрделілігімен әрі қызыты өткізілуі тиіс. Сонымен ... ... ... ... бағалап, салыстыруға келетіндей нақты ... ... мен ... ... ... болып, бағалау өлшемдері
қарапайым, баршаға түсінімді ... ... ... бағдары мен мазмұны айқын
болуы тиіс. Бүгінгі таңда мектеп ... ... ... ... пән білгірі атақтарын алу ... ... ... ... ... ықпал әдістеріне қосымша субъектив-прагматикалық әдістің
тиімділігі жариялануда. Ғылыми зерттеулер мен ... ... ... ... - өмірге болған прагматикалық (пайдакүнемдік)
қатынасы. Осыдан қазіргі заман оқушысы өзіне, өз жолдастарына ... ... ... ... қай уақытта ол қажет, одан ... ... ... ... ... ... үстемелеп қоятын болды. Осы ...... ... ... ... ... шет ... жүйелері тәрбие процесін тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасындағы
коммерциялық қатынас сипатында бағалайды. Ал мұндай қатынас ...... әлі ... ... қабылданған емес, бірақ тұрмыста тәрбиеші мен
тәрбиеленушілер ... ... ... - ... жүйесімен біртіндеп
тұрақтануда.
Мадақтау – оқушылардың тәртібін, мінез - құлқын бағалап және көтермелеп
отырудың, педагогикалық ықпал етудің тиімді жолы. ... ... ... ... ... - ... мен ... - күйіне бақылау жасауға,
өзін - өзі тәрбиелеуге көмектеседі. Мадақтау әдісі арқылы ... ... - ... ... ... ... түсінеді, жағымды мінез - құлықты
дамытып , ісінің дұрыстығын көріп, өзіне ... ... ... істерді
жалғастыруға тырысады. Мадақтаудан алған әсері оқушыны теріс әрі ... ... ... ... ... ... айту, мақтау, сыйлық
беру, марапаттау. Қарапайым бола тұра, мадақтау өте жауапкерлі де іс. ... тыс ... ... ... ... кем де ... ... Санамен
сарапталмаған әсіре мадақ баланы бұзады. Осыдан мадақтаудың психологиялық
қырлары мен оның ... ... ... ... - ... ... ... түсіп әйгілену ниетімен емес, мақтаушы
мұғалім мен марапатталушы ... яғни екі ... ... ... қалауы мен қабылдауынан болуы шарт.
2. Мадақтау арқылы тәрбиеленушіні ... ... ... ... ... ... жөн. Сондықтан тек табысқа жеткен оқушыны ғана ... шын ... ... өз ... ... ... де жылы лебіз, мадақ сөзді аянбаған жөн.
3. Мадақ қолдана отырып, кім, не үшін, қаншалықты ... ... ... ... ... ... ... апарады.
4. Әрқандай мадақ жеке тұлғалық ерекшеліктерді ескерумен беріледі. Өзіне
сенімі жоқ, үлгерімі төмен оқушыны қолдап қуаттау қажет. ... ... ... ... ... сол ... балада сенім оятады, ұмтылыс
пен дербестік, кедергілерден сескенбеу қасиетін баулиды. ... ... ... сенімін артқан бала, өз кемшіліктерін
де «жүгендеп», оңды жолға түсе бастайды.
5. Бүгінгі ... ... ... ... ... Мадақтау
мәселесін шешуде өз шәкірттеріңізбен пікір алысуды да жадтан
шығармаңыз.
Гуманистік ... ... да ... ... ... оның ... ... жолдарын өзгертуді талап етеді.
Жазалау – келеңсіз қылықтарды шектеп, тежеу үшін, басқалар алдында, өз
тұрғысынан ... ... ... ояту ... ... ... ... Басқа тәрбие әдістері секілді жазалау да қылық
әрекеттердің сырттай себептерінің тұлғалық ішкі ықылас - ... ... ... ... ... ... ... қолданылуда:
1) қосымша міндеттер тану;
2) кей құқықтардан айыру не шектеу;
3) моральдық сөгіс, не айып тағу.
Тәрбие барысында жазалаудың келесі ... ... ... ... жариялау; алдын ала сақтандыру; айыпқа сай ... ... ... ... жазалау әдісінің нәтижелі болуына негіз
қалайтын шарттар:
1) жазаның ұжым тарапынан туындауы;
2) жазаның нақты болуы;
3) жазаның ... ... ... ... не үшін ... ... тәрбиеленушінің намысына нұқсан келтіруден аулақ болу;
6) жазалау мақсатының тек ұнамды қасиеттерді баулуға бағытталуы;
7) жазаның қате ... ... ... ... ... ... өш алу құралы болмауы;
9) жазалаудың нақты шәкіртке бағытталуы;
10) балалардың дара психологиясын біліп, жазалау.
Жазаның түрлері оқушылардың жас және дара ... сай ... ... ... ... ... ... тәрбиесіз болудың пайдасыз екендігін ... ...... субъективтік - прагматикалық әдісі деп
аталады. Субъективтік - прагматикалық ... ... ... ... ... жеке өзін - өзі ... парақтары;
3) ЭЕМ мониторингі;
4) тәрбиелеу тестері.
Қоғамдық және экономикалық қатынастар баланы ерте ... ... ... ... ... тыңғылықты дайындық көруге мәжбүрлейді. Осыдан да
нарықтық экономикаға ертерек көшіп, дамыған елдердегі мектептік білім ... ... ... ... ... басты мақсат – шәкірттерді
оқу орнын бітірген соң жұмыс табу, тіршілік қамын ... ... ... әдістерін таңдау шарттары.
Тәрбие әдістерін таңдау – ... ... ... ... ... ... ... тәрбие әдістерін таңдауы әрі оларды
пайдалануы көптеген қалыптасқан шарттар мен мүмкіндіктерге ... ... ... ... тәрбие мақсаттары мен міндеттері;
тәрбиеленушілердің жас және ... ... ... ... қызығулары мен қажеттері; оларды ... ... ... ... ... қалыптасу деңгейі; күтілген
нәтижелер; тәрбиешінің өз басы ... ... ... таңдау
негізінде тәрбиеші мен тәрбиеленуші арасындағы гуманистік қатынас болуы
шарт. Қолданылатын әдістердің ... ... ... байланысты:
таңдалған әдістің шынайы әрі нақты шарттарға сәйкестенуі; әдісті қолдану
мезетіндегі ... ... ... ... ... ... ... тәрбие әдістерін өзара үйлестіре ... ... ... ... ... ... пайдалану. Тәрбие әдісін таңдай
отырып, тәрбиеші әрбір тәрбиеленушіге өз жасампаздық ... ... ... шығармашылығын танытуға, табыс көздерін іздестіре білуге,
нәтижелерді болжастыруға көзделген мақсатты іске ... ... ... ... ұмтылуы қажет.
Тәрбие жұмысында әдістерді таңдап алу ... жас және ... өмір ... ... ... ... ... таңдауда ескерілетін жалпы прициптер:
1) Тәрбие мақсаттары мен міндеттері. Мақсат әдісті тек қолдап ... оны ... ... ... болса, оған жетудің нақты тәсілі
болуы орынды;
2) Тәрбие мағынасы. Бір міндет бірнеше мағынаға ие ... ... ... Сол үшін ... ... емес ... ... Тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері. ... ... ... міндт әртүрлі әдістермен шешіледі. Тәрбие
үдерісінің барлық кезеңінде белгілі бір сапалар қалыптасады, бірақ ... ... ... ... ... ... ... Бірінші сыныпқа дәл
келетіні үшінші сыныптағыларға сәйкес ... ал ... оны ... ... ... ... деңгейі. Ұжымның өзін - өзі басқару формасының
дамуына ... ... ... ... ... ыңғайлы болып келуі тәрбиеші мен тәрбиеленушінің бірігіп
қызмет етуінің табысты шарты ретінде қажет;
5) Тәрбиеленушілердің жеке және тұлғалық ... ... ... ... ... ... ... тек бастама ғана. Жеке
және тұлғалық түзетулер қажет.
6) Тәрбиелік жағдайлар. Мұндай жағдайларға психологиялық - физиологиялық,
санитарлы - ... ... ... ... болатын қарым -
қатынастар, яғни ... ... - жайы ... ... ... Тәрбие құралдары. Тәрбие әдістері тәрбие үдерісінің бөліктері ретінде
көрінеді, олар педагогикалық ... ... ... ... да тәрбие құралдары баршылық, олар әдістермен тығыз байланыста
бірге қолданылады ... ... өнер ... ... көздері). Егер аталған жабдықтар белгілі бір деңгейде
пайдаланылмаса, олардың маңызы ... ... осы ... ... ... ... ... ықпал жасайды;
8) Педагогикалық дәреже деңгейі. Тәрбиеші өзі ... жеке ... ... Тәрбие уақыты. Уақыт аз болып, мақсат ауқымды болған жағдайда «ықпалды
әсер ету» ... ... Бұл ... ... ... ... ... үшін қолданылады. Уақыт мерзімі тәрбие әдістерін таңдауда
және жобалауда маңызды рөл атқарады;
10) Күтілетін қорытындылар. Тәрбиеші әдістерді таңдай отырып, оның ... ... ... ... Бұл үшін ол ... ... қорытындыға әкелетінін алдын ала болжай білуі шарт.
2 Тәрбие ... ... және ... ... ... - жабдықтары – бұл әлеуметтік тәжірибенің педагогикалық
тәуелсіз көздері. Мұндай тәрбие құралдарына жататындар:
1) іс - ... ... ... ... ... ... (ЭЕМ, ... рухани және матераилдық мәдени құбылыстар (өнер, қоғами өмір);
4) нақты шаралар ... ... ... жету жолындағы, субъектке тәрбиелік ... ... ... бәрі ... ... - ... есептеледі. Қоршаған болмыстың
қалаған нысаны: зат, мүлік, дыбыс, аң, жануарлар, өсімдіктер, ... ... ... ... сәт ... және т.б. –
тәрбиелік ықпалға ие. ... ... - ... ... да ... ... ... үшін іріктеледі. Мұндайда таңдау тәрбие әдісіне ... ... өмір ... көз ... ... ... ... материалдық - техникалық
тұрғыдан қамсыздандырады, психологиялық көңіл - күй ... ... ... ... ... ... да ... астарлы рәмізін айқындай
түседі, т.с.с. ... - ... ... ... ... ... құқықтық талаптарға сай ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланатындардың
бәрін тәрбие құралдарына жатқызуға болады. Демек, тәрбие ... ... ... тәрбие құралы деп атауға болады. Тәрбие құралының
анағұрлым кең мағынада қарастырылатын кезі де аз ... ... жеке ... ... тигізетін іс - әрекет түрлері ... оқу ... ... пайдалы еңбек және қоғамдық жұмыс, ойындар, сыныптан ... ... ... ... ... ... ... негізделген әдістер мен құрал - жабдықтар бірлігі тәрбиелік іс ... ... ... болады.
«Форма» терминінің мәні:
1) тәрбие процесінің сырттай көрінісі;
2) ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру
тәсілдері мен тәрбиелік шаралардың бірлікті жиынтығы;
3) тәрбиеленушілердің ұжымдық және жеке - дара іс - ... ... ... ... – бұл тәрбиелік істер процесіндегі ... ... ... түзу ... ... өз ... төмендегі аталған тәрбиелік қызметтерді
орындайды:
- ұйымдастырушылық: ұйымдастыру ісі тәрбиелік жұмысқа ... ... ... ... ... ... реттеушілік: қандай да форманың өзі оны пайдалану ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара байланыстарды реттеп, түзетіп баруға
мүмкіндік береді;
- ақпараттық: тәрбиеленушілердің игерген білімдерін ғана ... ... ашып ... ... ... ... сүйеп, бұрыннан меңгерген ақпараттарын іске қосуына жол ашады.
2.1 Тәрбиенің негізгі ... ... ... тәрбие процесінің сыртқы тұлғасы қалыптасқан тәрбие
формасы деген ұғым жиі ұшырасады. Тәрбие ... ... ... ... ... байланысты екені анықталады. Тәрбие формасының
әртүрлі классификациясы бар Оқушыларды ... ... ... ... ... ... ... микрогруппаға арналған форма,
ұжымдық және көптік болып бөлінеді. ... ... ... ... ... өседі.
Күрделі де көпқырлы тәрбие процесі әр түрлі формалардың көмегімен жүзеге
асырылады. Олар өте өзгермелі, ... ... ... ... ... ... оқушылардың жас шамасына, тәрбиешілердің шеберлігіне
және тәрбие процесі өтетін басқа жағдайларға байланысты болады.
Берілген педагогикалық ... ... ... жұмысы үшке
бөлінеді:
1) Оқу процесіндегі басқару және өзін - өзі ... ... ... апта ... ... ... т.б);
2) Таным формалары ( экскурсия, саяхат, газеттершығару ... ... ... ... (кеш, КВН және ... ... формасы педагогика процесінің бір ғана тәрбиелік тапсырманы
орындап ... ... ... көтерумен тәрбие формалары оқушылырдың
интелектуалдық, рухани сай бола келе, оның ... ... ... ... Бірақ бұл процесс өткізудің, ... ... ... ... ғана жүзеге асады. Негізгі тәрбие процесінің
формасы ретінде ... ... ... ... семинар, практика,
диспут, саяхат сабақтары); ... ... ... ... және ... ... ... шығармашылық); қызығушылық
тұтастықтары (фото мен киностудия, ... - ... ... ... спорттық секциялары т.б.). Тәрбие
жұмысындағы ең кең таралған формасы - ... ... ... ... ... формасы оқушыны адамгершілік, эстетикалық, ... әлде ... ... ... ... ... ... сағатының басты
компоненті болып оқушының алдын – ала жоспарланған тақырыбының оқушылырмен
бөлісуі болып табылады. Сабақтан тыс ... оқу ... ... ... ... ... ... түрліше топтастыру мүмкіндіктері бар. Бір
форманың басқаларынан ерекшеленуі төменгі шарттарға тәуелді:
- уақыт ұзақтығы: қысқа мерзімді (бірнеше сағат, ... ... ... күн, ... ... ... ... оқу, еңбек, спорт, көркем өнер;
- педагогтың ықпал жасау тәсілі: тікелей, жанама;
- нәтиже: ақпарат ... ... ... ... ... мәді өнім;
- қатысушылар саны: жеке - дара (тәрбиеші - тәрбиеленуші), топтық
(тәрбиеші – ... ... ... ... ...... ... санымен ажыралған тәрбиелік жұмыстардың кейбір формаларының
ерекшеліктерін қарастырып көрейік.
Жеке – даралықты тәрбие формалары: әңгімелесу. Сыр ... ... ... ... ... ... бойынша жеке жәрдем, проблема шешімін ... ... ... ... ... ... ... ашу, бала мінезіндегі барша құндылықты бітістер мен дамуына
кедергі қасиеттерді байқау.
Топтық тәрбие ... іс – ... ... ... ... ... кешендері, шағын үйірмелер. Тәрбиеші міндеттері: әр
оқушының өзін танытуға жәрдемдесу, топ ... ... ... ... жету ... ... ... формалары: конкурстар, сахналық қойылымдар, ән – күй
кештері, үгіт бригадалары, саяхат – шерулер, спорт ... ... ... ... бір формасы – ... ... өзін - өзі ... ... формасы түрінде қарастырады. Жиналыс
мәселесі алдын - ала анықталады және талқыланатын сұрақтар саны 1-3 тен
аспауы ... ... ... қатысты доклад оқылып, ол талқыланып, шешім
қабылданады. Жиналысты таңдаулы мүше немесе ... өзін - өзі ... ... ... Талқыланған мәселелер тізбегі мен қабылданған
шешім жиналыс протоколына тіркеледі.
Соңғы ... ... ... ... ... кең ... ... енуде:
Көпшілік тыңдарман тәрбиеленушілерге арналған дәрісбаяндар: әдемі әрі
сәнді жағдайда 15-20 минут аралығында ұсынылатын қызықты да ... ... бай ... ... тәрбиеленушілердің баяндалып жатқан құбылыс
не оқиғаға болған көзқарас, ... жаңа ... ... ... ... - кезегімен қосымша сұрақтар қоя отырып, оларға жауап
тауып қойылған проблеманың көптеген балама шешімдерін ... ... ... жету ... ... формасы қоғамдық өмір проблемаларын талқылау үшін
қолданылады.
Фәлсафалық бас қосу – ... ... мән – ... ... ... ... сұхбат – кеңес.
Белгілі тақырып бойынша ... - ... – екі топ ... ... ортаға салып, өз жобаларын қорғайды.
Интеллектуалдар саудасы – ақыл - ес ... ... ... ... ... - кітап, сурет, күйтабақ, қолөнер туындысы
және т.б. «сатып алу» үшін, ... ... ... байланысты өз
білімдерін жария етуі ... жай ...... ... ... ... көңіл сырларын бөлісу,
тәлімдік мазмұнды өмір құндылықтары жөнінде сұхбат.
Даналар күні – ... ... ұлы ... ... ... танымдық, құндылықты бағыт беретіндей қызықты да мазмұнды шара.
Кесірлі дөңгелек стол – алдын ала жинақталған пікір таласты материалдар
негізінде ... ... ... ... тәрбиеленушілердің
пікірін біліп, олар бойынша талдау салуға арналған сөз – жарыс.
Тәрбиелік іс - әрекет формаларының әрбіріндегі тәрбиешінің рөлі мен ... Олар ... жас ... ... ... Тәрбие формалары мен құрал – жабдықтарын таңдау
Тәрбие құралдары мен формаларын ... ... ... ... мәселе. Тәрбиелік іс - әрекеттің тиімді болуы осы мәселенің ... ... ... мен ... ... іріктеудегі басты мақсат –
олардың білім ... ... және ... ... ... іске ... ... белсенділігіне дем беріп, ой - ... ... ... болмыс затттарымен өзбетінше дербес қарым - ... ... ... істердің әрбір ... ... ... қызығулары және мүмкіндіктерімен дараланған әртүрлі
тәрбиеленушілер ... ... ... араласқан ересектердің өздері
де балалар сияқты қайталанбас сыр - сипатқа ие. Бұдан шығатын тұжырым ... ... ... берілетін көрсетпе – нұсқауларға таңылып не
нақты ұжыммен байланысы жоқ сырттай біреулердің ... ... ... іс ... болмайды. Жұмыстар жалықтыратындай біртекті де
болмағаны жөн. ... бар, ... ... ... сенімді
тәрбиелік жұмыс формаларының кейбір идеалды не заттай элементтерін заман
ыңғайы мен тәрбиеленушілер ерекшеліктеріне сәйкестендіре ... ... ... ... іс - шара ... ... мен балалар
ұжымының өзара ықпалдастық қатынастары барысында туындағаны пайдалылау.
Себебі, қалаулы істің орындалуы да қызықты.
Тәрбие ... ... ... дәл ... ... тәрбие міндеттері
мен тәрбиеленушілердің араласуымен орындалатын іс - әрекет түрлерін;
тәрбиелік процестің ... ... ... ... ... мен қажеттерін; материалдық қор мен сырттай шарт – ... және ата - ... ... ... ... қай ... болмасын, ол өзіне сай нақты іс - әрекет әдіс, тәсіл,
жол - жобаларын пайдалануды қажет етеді және ... бәрі сол ... ... іске ... ... ... ... тәрбие процесінде оқушыны тұлға ретінде
қалыптастыру мақсатты ... іске ... ... ... ... де қолданады. Олар тікелей әсер етпейді, жолдастары, ұжым,
қызықты іс - әрекет, көркем әдебиет, т.б. арқылы әсер етеді. ... ... ... ... тәуелсіздік туғызады.Бүгінгі таңда мектеп
тәжірибесінде қолданылып жүрген ... ... ... ... тиімді пайдалану және тұлғаға жасалған ... ... ... ету ... ... ... ... тән белгілері, ерекшелігі, міндеті, бір – бірімен байланысы да
топтастыруды, ... ... ... ... ... жіктеу түрінің
қайсыбірін алсақ та, олар негізінен жеке тұлғаның ... оның ... іс - ... ... ... байланысты дәлеледейді. Сол
себептен де тәрбие әдістерін топтастыру немесе жіктеу тәрбиенің ... ... мен ... ... ... жұмысында әдістерді таңдап алу оқушылардың жас және ... өмір ... ... ... ... уйрету әдісі кіші мектеп жасындағы балалар ... ... ... ... ... ... мектепте, отбасында әртүрлі іс -
әрекетіне дағдыландыруға болады.
Тәрбие жұмысында әр баланың даму ерекшелігін, жеке ерешелігін ескерген
жөн. ... беру ... бала ... ... ... ... қиыншылыққа кездессе, бастаған ісін аяғына дейін орындамайды,
сондықтан үнемі ... ... ... ... ... ... әдістерінің көмегімен оқушылардың әртүрлі іс - әрекеттері
ұйымдастырылады, адамгершілік қабілеті айқындалып, ... ... ... ... ... бір – ... өзара байланысты, тәрбие
жұмысына игі әсер етеді, балалардың білімін, ... ... ... өмірге, еңьекке баулиды.
Тәжірибеде тәрбие жұмысының формасы, әдісімен қатар ... ... Оған оқу ... қоғамдық пайдалы еңбек, қоғамдық жұмыс, ойын,
үйірме, сыныптан тыс жұмыс, спортпен айналысу, ... ... ... әр – ... даму ... олар өзгеріп отырады. Мысалы,
мектепке дейінгі кезеңде ... ... іс - ... ойын болса, мектеп
кезінде бірінші орын оқу еңбегіне ... Оқу ... ... қоғамдық
пайдалы еңбек, үйірме, спорт т.б. іс - ... ... орын ... ... - ... қай – ... да жеке тұлғаның қалыптасуына ... ... ... мен ... тәрбие тәсілі де қолданылады. Тәсіл
белгілі бір жағдайда ... ... ... қолдануды қамтамасыз етеді.
Оқушыларды тәрбиелеу процесі әртүрлі формалар көмегімен іске асырылады.
Тәрбие жұмысының формаларын таңдау тәрбие жұмысының ... ... ... ... ... ... ... С.Б., Оразов Ш.Б., Бабаева Қ.С. Педагогика жалпы негіздері және
тәрбие теориясы //Алматы-2008// Заң әдебиеті.
2. Мұсаева С.А.,Бегалиев Т.Б. Жас ... ... ... ... Ж, ... С, Құдиярова А. Педагогика //Алматы-2004// Дарын.
4. Әлемдік педагогикалық ой – сана, 5 том. ... ... ... ... З. ... педагогика //Алматы-2008// Таймас.
6. Сейталиев Қ. Педагогиканың жалпы негіздері //Алматы-2007// Өлке.
7. Құрманалина Ш, Мұқанова Б, ... Ә, ... Р. ... //Астана-
2010// Фолиант.
8. Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. //Алматы-1987//
Мектеп.
9. Бабаев .С.Б, Оналбек Ж.К Жалпы ... ... ... ... тілі ... ... ... түсіндірме сөздігі. Педагогика:
жалпы негіздері және тәрбие теориясы. //Алматы-2008.
11. Губашева С.Г, Отарбай А.Ж. Тәрбие жұмысының әдістемесі //Астана-2007//
Фолиант.
12. ... Ж. ... ... 2004.
13. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. Алматы,2005.
14. Хмель Н.Д. ... ... ... ... ... ... А.,
2002.
15. 13.ҚоянбаевЖ.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне
арналған оқу құралы.- Алматы, 2004-420 бет.
16. Селиванов В.С. ... ... ... ... и ... ... ... Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті. Алматы: “Нұрлы
Әлем”, 2003.
18. ... Н. К ... о ... ... в ... и ... // Ұлт тағлымы.- 2004.-№ 4
19. Комплексная программа воспитания в учреждениях ... ... // ... ... – 2001. – 17 ... ... Н.Е. Программа воспитания. М., 1998
21. Закон РК «Образовании». – Алматы, 1999.
22. Подласый И.П. ... ... ... ... для ... ... в 2кн. – М., ... Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика ... ... ... ... ... ... ... - ӘРЕКЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ТӘЛІМ ТӘРБИЕГЕ ҮЙРЕТУ
МІНЕЗ - ... ... ... ӘҢГІМЕ
ҮЛГІ-ӨНЕГЕ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛАП
ҚОҒАМДЫҚ ТАЛАП
ҮЙРЕТУ
ЖАТТЫҒУ
ТӘРБИЕЛІК ЖАҒДАЯТТАР
МАДАҚТАУ
МАРАПАТТАУ
ЖАЗАЛАУ
ЖАРЫС

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары және құралдары9 бет
Тж тұрғындарды қорғау формалары. Ұжымдық жане жеке қорғану құралдары. Санитарлы өңдеу6 бет
ТЖ тұрғындарды қорғау формалары. Ұжымдық және жеке қорғану құралдары. Санитарлы өңдеу Алкогализм, шылым шегу, нашақорлық және адам денсаулығы мәселелері. Автономды өмір сүру жағдайында тіршілік ету аймағының ерекшілігін бағдарлау6 бет
ТЖ тұрғындарды қорғау формалары. Ұжымдық және жеке қорғану құралдары. Санитарлы өңдеу. Алкогализм, шылым шегу, нашақорлық және адам денсаулығы мәселелері10 бет
ТЖ тұрғындарды қорғау формалары. Ұжымдық және жеке қорғану құралдары. Санитарлы өңдеу.Алкоголизм, шылым шегу, нашақорлық және адам денсаулығы мәселелері.автономды өмір сүру жағдайында тіршілік ету аймағының ерекшелігін бағдарлау11 бет
Нарықтық экономика жағдайында басқаруды жетілдіру7 бет
Педагогикадан мемлекеттік емтиханға дайындық40 бет
Тұтас педагогикалық үрдістегі тәрбие. Дәрістер105 бет
Экономикалық ұғымдар168 бет
Ғылыми-таным кезеңдері мен деңгейлері. Акселерация және жеке тұлғаның әлеуметтік жетілу мәселесі8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь