Темірбанк банк жүйесінің жетілдіру жолдары

ЖОСПАР

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

І Бөлім. Коммерциялық банктерге жалпы сипаттама ... ... ... ... ... ... .8
1.1. Коммерциялық банктердің қазіргі жағдайын талдау ... ... ... ... ... .8
1.2. Коммерциялық банктердің қаржы жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
1.3. Темірбанк банкінің қызметтерін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27

ІІ Бөлім. Темірбанк банк жүйесінің жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... .34
2.1. Темірбанк банкінің қаржы нарығындағы қызметі ... ... ... ... ... ... 34
2.2. Темірбанк қаржы жүйесінің сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
2.3. Темірбанк банк жүйесінің жетістіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..58
КІРІСПЕ
Қазақстан экономикасының банк секторының дамуымен және тұрақтылығымен байланысты банк тауарлар мен қызметтерді несиелеу сферасын айтарлықтай кеңейтті. Банктің тұтынушылық несиелеу процесі жылжымайтын мүлікті, автокөлікті, оқуды, емдеуді, салтанатты өткізуді, күрделі жұмысты, демалысты несиелеу бағдарламасымен көрсетілген.
Жоғарыдағы жағдай жиынтық табысты есептеу кезінде отбасы мүшелерінің табыстарына да қатысты. Таза табыс салығын, міндетті зейнетақы аударымдарды, жарналарды, алименттерді, зиян компенсацияларын алып тастағанда соңғы 6 айға орта айлық жалақы туралы жұмыс орнынан алынған анықтамада көрсетілген мәліметтерге сүйене отырып анықталады. Отбасыны асырауға кететін шығындар Тапсырыс берушінің анкетасында клиенттің көрсеткен мәліметтерден анықталады (коммуналдық қызметтер, тамақ, емдеу, көлік шығындары, несиелер бойынша жарналар, білім және т.б. шығындар). Егер орта айлық жалақы туралы анықтамада көрсетілген жалақы борышқордың анкетасында көрсетілген нақты табыстан төмен болса, онда Несиелік қызметкер борышқордың алатын нақты табысының шындығын тексеру үшін борышқордың жұмыс орнына барады. Борышқордың жұмыс орнында Несиелік қызметкер кәсіпорынның басшыларымен (директор, бас бухгалтер) кездесіп, ауызша растама алу керек, бас бухгалтердің берген мәліметтерімен, еңбек төлемі бойынша ведомостьпен салыстырып, жобаны қаржыландыру туралы Ұсынысты көрсету керек.
Қазақстан экономикасының тұрақтылығы көбінесе банк қызметінің тұрақтылығына байланысты. Республиканың банк жүйесі өзінің қарқынды дамуын әлі де жалғастыруда, өйткені банк қызметтері нарығының қалыптасу процесі жылдан-жылға кеңейіп, жетілдірілуде, сондай-ақ жаңа операциялар, қызметтер мен технологиялар енгізілуде. Сондықтан банк жүйесінің алдында жаңа міндеттер мен басқа да мақсаттар тұр.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 30.03.1995
2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі туралы» Қазақстан Республикасының заңы. 30.03.1995
3. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктер операциялары. Алматы: ИздатМаркет, 2004ж.
4. Банковское дело Под ред. О.И. Лаврушина. Москва "Финансы и статистика " 1998.
5. Көшенова Б. «Ақша, Несие, Банктер, Валюта қатынастары», Алматы,2000
6. Н. Назарбаев Қазақстан-2030: Ел Президенттінің Қазақстан халқына Жолдауы, Алматы – 1998 ж..
7. Сейтқасымов Ғ.С. «Ақша, Несие, Банктер», Алматы – 2001 ж.
8. Шеденов Ө.Қ. «Жалпы экономикалық теория», Алматы -2002 ж.
9. Кушербаев Б.П. «Банктер және несие алушылар қарым – қатынастарын реттеу», Қарағанды, 2002 ж.
10. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар қызметі туралы// Банки Казахстана-2006, №3
11. Банки Казахстана. №12, 1. -2003Банки Казахстана №1 «Отекущей ситуации на финансовом рынке» 2005ж. стр.2
12. Банки Казахстан №8,2005ж. « Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының жай-күйі туралы» бет.2.
13. Банки Казахстана. №1, 11. -2004
14. Сейітқасымов Ғ.С. «Ақша, Несие, Банктер», Алматы- 2006
15. "ҚР Ұлттық банк туралы" Заңы 1995 ж. 30 наурызынан N2155.
16. ҚР "Қазақстанның даму банкі туралы" Заңы 2005 ж.25 сәуір N178
17. ҚР-ның "Ашық акционерлік қоғам халықтық банктің борыштық қарыз есебінің тәртібГ2006ж. 20 қаңтар N20.
18. Алимбаев А.А. Банктік және өнеркәсіптік капиталдың шоғырлануы:Қазақстанда қазіргі беталыс және түйінді мәселелердің дамуы. Қарағанды 2006
19. Давлетова М.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане:
учебное пособие. -Алматы: Экономика, 2005
20. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. и др. Деньги. Кредит.Банки:учебник для вузов.-М. 1999 г.
21. Көшенова Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары: Оқуқұралы. -Алматы: Экономика, 2004 ж.
22. Лаврушин О.И., Мамонов И.Д., Валенцева Н.И. и др. Банковское дело: учебник для вузов. -М. 2004 г.
23. Мақыш С.Б. Қазіргі неиселік механизм және оларды жетілдіру жолдары: Автореферат. -Алматы. 1999 ж.
24. Орманбаев А.Х., Өмірбаев С.М., КЕсенгелдин С.М. Ақша. Қаржы және несие. -Қарағанды: Болашақ-Баспа. 1997ж.
25. Поляка Г.Б. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник для вузов.-М: 2005 г.
26. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша. Несие. Банк. -Алматы. Экономика. 2005 ж
27. Самсонова Н.Ф. Финансы, денежноре обращение и кредит:
учебник. -М: 2005 г.
28. Бекболатұлы Ж. Қаржы-несие мекемелерінің тиімділігін арттыру факторлары // Қаржы-қаражат 1999. N5, 40-45 бет.
29. Дауранов И., Шмикина А., Рудецких А. Малый бизнес: проблемы оформления кредита // Вестник предпринимателя 2005 г. N4 -с. 21-27.
30. Голом М., Гурко А., Смиренко Е. Развивать новые виды кредитных
операций необходимо // Банки Казахстана 2005 г. N11.
31. Зиябеков Б. Кредитное бюро-инструмент выявления рисков //
Банки Казахстана 2006 N3.
32. Коробейников М. Роль кредитования АПК в период становления
рыночных отношений // Финансовый бизнес N37 -С. 33-387.
33. Лисак Б. Анализ кредитоспособности и платежеспособности
заемщика банка при потребительском кредитовании // Банки Казахстана
2004 N6.-0. 3-6.
34. Смагулова Ш.А., Буханцева О.В. Малый бизнес и практика его
кредитование в Казахстане // Вестник. ИПК. /Каз.Гос, Нац. ун-т им.Аль-
Фараби.-Алматы. 1999г.
35. Смагулова Ш.А. Макроэкономика. -Алматы 1997.
36. Умбетов А. Кредитование малого бизнесам банки //Альпари 1999.
N2.-0.21-31.
37. Утеулин Е, Кенжеханов М. Система кредитования в банках // Банки
Казахстана 2004. N5. -С. 26.
38. Шишаева А.В. Зачем нужен кредит и банки в рыночной экономике?
// Вводный курс по экономической теории. -М. 1997г.
39. Экономикалық шолу. Қазақстан Ұлттық Банкі. 2005 N1 .,21-25.
40. Статический бюллетень. Н.Б. 2004-2006 г.
41. Банки Казахстана №5, бет 23-29
42. Банки Казахстана №9, бет13-17
43. Қазақстанның Ұлттық банкінің хабаршысы №2007, №6
44. Қазақстанның Ұлттық банкінің хабаршысы №2007, №8
Газеттер:
45. Егемен Қазақстан. Астана: 16.05.2004.-8 бет.
46. Егемен Қазақстан. Астана: 4.03.2006.-3 бет
47. Егемен Қазақстан. Астана: 29.11.2008 ж.
48. Егемен Қазақстан. Астана: 19. 11. 2008 ж.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ…………………………………………………………………….......3
І Бөлім. Коммерциялық банктерге жалпы сипаттама……………….......8
1.1. Коммерциялық банктердің ... ... ... Коммерциялық банктердің қаржы жүйесі………………………........19
1.3. Темірбанк банкінің қызметтерін бағалау…………………………......27
ІІ Бөлім. Темірбанк банк жүйесінің жетілдіру жолдары……………...…34
2.1. Темірбанк банкінің қаржы ... ... ... ... жүйесінің сипаты……………………………......….48
2.3. Темірбанк банк жүйесінің жетістіктері………………………….....…..52
ҚОРЫТЫНДЫ………………………………………………………………...54
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР……………………………………....58
КІРІСПЕ
Қазақстан экономикасының банк секторының дамуымен және ... банк ... мен ... ... ... ... Банктің тұтынушылық несиелеу процесі ... ... ... ... ... ... күрделі жұмысты,
демалысты несиелеу бағдарламасымен көрсетілген.
Жоғарыдағы жағдай жиынтық табысты есептеу кезінде отбасы мүшелерінің
табыстарына да ... Таза ... ... ... ... жарналарды, алименттерді, зиян компенсацияларын алып
тастағанда соңғы 6 айға орта ... ... ... ... ... ... көрсетілген мәліметтерге ... ... ... асырауға кететін шығындар Тапсырыс берушінің анкетасында клиенттің
көрсеткен мәліметтерден анықталады (коммуналдық қызметтер, ... ... ... ... бойынша жарналар, білім және т.б. шығындар). Егер
орта айлық жалақы ... ... ... ... ... көрсетілген нақты табыстан төмен болса, онда Несиелік қызметкер
борышқордың алатын нақты ... ... ... үшін ... ... ... Борышқордың жұмыс орнында Несиелік қызметкер кәсіпорынның
басшыларымен (директор, бас бухгалтер) кездесіп, ауызша растама алу керек,
бас ... ... ... ... ... ... ... жобаны қаржыландыру туралы Ұсынысты көрсету керек.
Қазақстан ... ... ... банк қызметінің
тұрақтылығына байланысты. ... банк ... ... қарқынды дамуын
әлі де жалғастыруда, өйткені банк қызметтері нарығының қалыптасу процесі
жылдан-жылға кеңейіп, ... ... жаңа ... қызметтер
мен технологиялар енгізілуде. Сондықтан банк жүйесінің ... ... мен ... да ... ... жүйесі кез келген мемлекеттің шаруашылық ... ... ... ... ... етуде маңызды рөл атқарады. Сонымен
бірге Банк жүйесі өзі ... ... ... ... ... ... өзі де экономикалық тұрақсыздық көзіне айналуы мүмкін.
Банктер жүргізетін барлық дерлік ... ... ... ... ... ... атқарар қызметі бойынша экономика саласына
жатады, ... ... ... ... ... олардың айрықша ерекшеліктері бар. Банктер сәтсіз операциялар
немесе нашар менеджмент салдарынан шеккен шығындар оның қаржылық ... ... ... ... оның ... мен ... нұқсан келтіреді, сондай-
ақ оның бизнестегі әріптестерінің мүдделеріне де кесірін тигізеді.
2006 жылдың 1 тамызындағы ... ... ... ... ... ... ... органның арнайы лицензиясы 20 екінші деңгейлі
банктерге берілген болса, олардың ... 18 банк ... ... ... ... ... ... «БТАБанкі» халықаралық жүйе
карточкаларын - VISA ... Europay ... ... ... 1 тамызындағы жағдай бойынша қазақстандық банктердің
шығарған ... ... саны 2,16 млн. дана ... ... ұстаушыларының саны - 2,11 млн. адам болған (2003 ... ... ... бұл ... ... 21,2% және ... ... карточкаларының ішінде неғұрлым көп тарағаны халықаралық жүйе
карточкалары болып келеді.Олардың өзіндік үлесі 86,9%, ал ... ... ... үлесі - 13,1%. 2005 жылдың 1-ші тамызында бұл
арақатынас 81,4% және 18,6% ... ... ... ... ... ... банк қызметі әркімге
тиімді және кеңінен қолданылып келе жатыр. Сондықтан да көптеген қаржылық
мекемелер қызметтің ... ... ... ... ... банк ... де ... жылдың шілдесінде қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын
қолдану арқылы сомасы 49,2 млрд ... ... 3,1 ... ... ... бұл корсеткіштердің мәні 2003 ... ... ... ... 41,1% және ... ... ... қолма-қол ақша алуға байланысты трансакциялардың саны ... ... ... бұл ... ... 47,4 ... ... ал қолма-қол ақшасыз төлемдер сомасы 1 822,6 млн.теңге болатын 154,1
мың трансакцияны құрады. Бұл ... ... ... ... ... 95,1% және 4,9%, 96,3% және 3,7% ... ... қызметінің толықтығы әр түрлі типтердегі және
арналымдардағы төлем ... бар ... ... ... ... ... қызметтер ұсынады: теңгеде және шетел валютада қолма-
қол ақшаларды қабылдау және ... ... ... түскен қаражаттарды карт
шоттарға қосу; несиелік лимитті, AIG ASSIST ... ... ... «АТФ ... «Интертич» компанияларының локальды
сақтандыру полистерін ... ... ... ... ...... өзара қарым-қатынастарды ары қарай дамытып тереңдету үшін
басымды бағыт болып табылады. [23. 41-б]
2006 жыл ... ... ... ... ... Visa ... ... – 9417
▪ Altyn төлем жүйесі – 1921
▪ American Express карточкасы – ... ... ... 878 млн. ... құраған сауда және сервис
кәсіпорындарында 31807 ... ... Есеп беру ... ... ... ... табыс 34,1 млн. теңгені
құрап, 2005 жылмен салыстырғанда 46,7%-ке ұлғайды. Қазіргі ... ... ... ... жалпы көлемі республика бойынша 157.
2006 жылда 10 банкомат cалынған болатын, олардың 2 банкоматы Астана ... 2 ... ... қ. ... 1 ... ... ... 5 банкомат Алматы қаласында орнатылған. Сонымен, 2005 жылдың
аяғына банк 13 банкоматқа ие ... жылы ... ... есеп-айырысуларды жүргізу үшін 78 Viza
Virtuon картасы шығарылған болатын. 2005 жыл ... ... ... ... әлемге әйгілі AIG компаниясының 297 халықаралық
сақтандыру полистеріберілді.
American Express Cоmpany ... ... ... банк жол ... ... және еврода консигнация шартымен алып отырады.
Темірбанк АҚ 1992 жылы 26 наурызда құрылған. Бас ғимараты ... ... ... ... 21 қаласында филиалдары мен сату
нүктелері бар. Банк ... ... ... ретінде жұмысын бастаған
болатын. Банктің дұрыс әрі жүйелі стратегиясы оны көпқызметті әмбебап қаржы
институтына айналдырды. 1995 жылы банк ... ... ... ... қоғам болып қайта құрылды. 1997 жылы Қазақстан Ұлттық
Банкі Темірбанкті халықаралық стандартқа өтуші банктердің бірінші ... 1998 жылы ... ... ... қор ... ... ие болды. 2000 жылы Fitch IBCA халықаралық рейтинг агенттігі
Темірбанкке қысқа және ұзақ мерзімді «В» ... ... 2002 ... агенттік Темірбанкті тұрақты банктер рейтингіне қосты. 2005 ... ... ... ЖЗҚ ... пакетінің 49%-ын сатып алды.
2007 жылы Темірбанк акциялар ... ... ... ЖАҚ ... «БТА банк» АҚ сатып алды. 2008 жылы ... ... ... ... ... ... ұйымдастырды. Қазіргі кезде
Темірбанк ашық есік күндерін ... ... және ... банк болып отыр.
Дипломдық жұмыстың басты мақсаты мен ... ... ... оның ... ... банк ... ... және
операцияларының дамуын талдап мәселесін ашу. Осы мақсатын ашу үшін ... ... ... ... ... ... ... Коммерциялық банктердің фукнцияларын талдау;
- Банктің активті және пассивті операцияларын қарастыру;
- Банктің фукнцияларынның және ... ... ... ... ... ... жетілдіру жолдарын қарастыру.
Зерттеу әдістері: Жаңа коммерциялық құрылымдарға, яғни өзге меншік
формасының ... ... ... ... ... ... сүйеніп, қаржылық қызметтің әлемдік тиімді басқа әдістерін
пайдаланады.
Дипломдық жұмыстың құрылымы: кіріспеден, екі тараудан, ... ... ... ... ... ... ... жалпы сипаттама
1.1. Коммерциялық банктердің қазіргі жағдайын талдау
Қазақстан бұрынғы КСРО – ның монополиялық банктік ... ... ... ... ... Кредсоцбанк,
Агроөнеркәсіпбанкі, Әлембанк, Халық банкі) республиканың барлық аумағында
өздерінің бөлімшелерін иеленіп, ... ... ... ... де
сондай өз филиалдарын құрды (мысалыға, Казкоммерцбанк, Центркредитбанк,
Темірбанк және т.б.)
Әлемдік банктік ... ... ... бар ... – олар бас ... толық бақылауында және оның балансында
болады.
Бірақ, жоғарыда аталған мамандандырылған ... ... ... ... ... бас кеңсесі Алматыда орналасқан,
оған облыстық басқармалар бағанса, ал соңғысына аудандағы ... ... ... банк филиалдары заңды тұлға болуға және дербес мекеме ретінде
тіркелуге ... ... ... филиалдары тұтыну несиесі, лизинг,
факторинг, жылжымайтын мүлікті мерзімін ұзартып сатуға мамандандырылған.
Қазақстандағы соңғы уақыттарда құрылған барлық ... ... яғни ... болып келеді. [1. 25-б]
Банктің ұйымдастырылуы құрылымы және соған ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Сондықтан да банктің бір – екі бөлімшесі ... ... онда ... ... ... ... Кез ... жағдайда да барлық жүйені тиімді
жедел басқарудың болғаны міндетті, өйткені ... ... ... ... ... мен бөлімше арасында ақпараттық үзіліссіз болмауға тиіс.
Банктің ұйымдастырылуы құрылымы басты екі әдіспен анықталады – банктің
басқарылуы құрылымы және оның функционалдық ... мен ... ... тағайындаудың мақсаты – банктің негізгі қызметін іске
асыру мақсатында, банктің коммерциялық қызметіне тиімді, үнемді және ... ... ... ету.
Банктің ұйымдастырылуына, ондағы жетекші мен бағыныштыларының қарым –
қатынасына оның барлық қызметі тәуелді.
Банкті басқарудың құрылымын анықтау, басқару органдарын бөліп қарауды,
олардың банк ... ... ... ... жауапкершілігін және
өзара байланысын бекітуді алдын ала қарастырады. Банкті басқарудың жалпы
тәсілдері мен құрылымы банктік заңдар ... ... ... басқару
құрылымына қатысты көптеген сұрақтарды коммерциялық банктің дербес түрінде
шешуге құқығы бар.
Коммерциялық банктің басқару ... оның ... ... ... ... ... және акционерлік) немесе оның торабының (филиалды
немесе филиалсыз) даму дәрежесі тікелей ықпал ... ... ... ... ... акционерлік қоғам
формасында құрылатындақтан да, оларды басқаруға ... ... ... ... ең жоғарғы басқару органы банк акционерлерінің
жалпы ... ... ... Ол жарғыны, баланс пен ... ... ... ... мен ... ... ... мүшелері мен
төрағасын сайлайды, банктің ревизиялық ... ... ... Яғни
банктің стратегиялық міндеттерін шешеді. Акционерлер жиналысы ... ... ... есепті, жылдағы балансты құрғаннан кейін бір айдан кешікпей
шақырылады. [2.58-б]
Басқарма (банк кеңесі) – банк ... оның ... ... және ... ... қорғайды. Басқарманың ең ... ... ... ... ... ... ... ету. Сонымен қатар,
кеңес клиеттерінің мүддесін қорғау туралы да ... ... ... ... адам ... Осы ... банк – ... және біршама
тәуекел кәсіпорын болғандықтан да, оны ... ... ... мен
жауапкершілігі бар адамдар басқаруы тиіс.
Комитет құру. Ірі ... ... ... үшін ... ... ... (ағымдағы сұрақтарды), есеп-қарыздық ( несие беру
инвестициялау), ревизиялық (қаржылық жағдайын тексеру).
Қарыздық және инвестициялық ... ... ... Басқарма
заңды түрде несие мен ... ... ... ... ... ... мақсаттарына сәйкес бақылау жасайды.
Банк қызметінің мерзімді тексеру. ... ... ... ... ... жүзеге асырады. Өз мәжілістерінде басқарма,
бөлім жетекшілерінің есептерін тыңдайды және банк ... ... ... ... ... зияндары, қателіктері,
банктер туралы заңда бағынбағандары үшін жауапты. [3. ... ... ... ... ... ... сәйкес
тәжірибелік қызметті жүргізетін ең жоғары басқару органы болып табылады.
Кеңес (басқарма) тәжірибелік ... ... ... және ... үшін ... ... құрылым құрады. Операцияларды басқару
ресурстарды ... ... және ... ... ... ... кеңесі іс - тәжірибелік операцияларды жүзеге асыру және
басшылық ету үшін банкінің басқару құрылымын құрады. ... ... ... ... дәрежесі бойынша басқару құрылымы 3 деңгейден тұрады.
1. жоғарғы менеджерлер;
2. администраторлар;
3. қадағалау және ревизиялық функциялар берілген тұлғалар.
Жоғарғы ... - ... мен ... ... ... ... нақты мақсатын айқындайды, кеңес
және олардың жұмыстарына бағасын береді. Олар ... ... ... ... ... ... - ... жетекшілері. Олардың басты мақсаты -
өздерінің бөлімшелерінің дұрыс жұмыс ... ... ... деңгейдегі қызметкерлерге – ... ... ... ... ... ... күрделі және даулы сұрақтарды
шешетін, ... ... ... ... ... ... оқытумен
айналысатын шағын маманданған топтар немесе бөлімшелерге ... ... ... ... кәсіпқой мамандар.
Бақылаушы – бухгалтерлік және статистикалық бөлімінің жұмысын
басқарады, ... жаңа ... және ... ... ... ... саны, қызметтердің ... ... ... ... тағы сол ... ... және ... біртұтастығымен анықталады. Банк құрылымын
ұйымдастырудың ұтымдылығын ...... ... ... тиімді
ұйымдастырудың, оның коммерциялық қызметінің маңызды шарты. Банктің
ұйымдастырушылық ... ... ...... ... көлемі мен экономикалық мазмұны болып табылады. ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымының 2 түрі бар: функционалдық
және дивизионалдық.
Функционалдық ұйымдастырушылық құрылымы банк ... ... ... іс-әрекеттің немесе қызметінің оқшауланған саласының
белгілі бір дәрежеде көрсетілуі, олардың жүзеге ... ... ... ... жетуге септігін тигізеді. Мұндай банк ... ... ... банк ... ... ... есеп пен есеп беру және ... басқару, тағы
басқалар жатқызылады. Бұл функционалдық блоктардың шешетін міндеттерінің
көлеміне байланысты шағын ... ... ... ұйымдастырушылық құрылымы үнемі өзгеріп отыратын нарық
жағдайында, несиелік мекемелердің ... ... ... ... ... құрылымда банк бөлімшелері функционалдық
белгілері бойынша бөлінбейді, ал банктердің ұсынатын өнімдерінің ... ... ... ... ... бойынша бөлінеді. Бөлімшелер
деген ұғымға әр түрлі ... ...... ... ... ... өзнімінің әр түрлі түрлерін көрсетуге бейімделген құрылымдар да,
өз клиенттеріне қызметтің жеке ... ... ... ... банктер де
жиі кездеседі. [4. 47-б]
Операциялардың нақты түрін көрсетуге ... ... ... ... осы ... ... ... бар оның мамандары,
оны жоғары бәсекелес қабілетті етеді. Өнімдерінің ... ... ... ... ... ... ... сапасы әлемдік
стандартқа жеткізуде, сонымен бірге банктің өнімдерінің жаңа түрлерін
дамытуда қосымша ... ... әр ... топтарына бейімделген құрылым. Мұндай
принциптер бойынша құрылған банкткер өзінің басты ... ... бір ... ... ... ... ... бір тұтынушылардың
сегментіне көңіл бөледі. Ірі банктердің құрылымында: корпарацияларға қызмет
көрсету ... ... ... ... қызмет көрсету,
трасталық операция; тиісті бөлімдері бар тұрғындарға қызмет көрсету
басқармасы ... ... ... ... үлкен географиялық ауданды
қамтып іс-әрекет еткен кезде, оның ұйымдастырушылық негізінде іс әрекет
ететін ... ... ... ... ... әр ... аумақтарда өз
қызметін ұсынатын аймақтың ұйымдастырушылық құрылымы приципі жатуы мүмкін.
Мұндай обылыс, ... ... ... ... ... бағытталған
құрылым жергілікті жағдайларға дұрысырақ білуге мүмкіндік ... ... ... банк ... сан ... ... ... клиенттер топтарымен жұмыс жасауға, сонымен бірге,
аймақтың жергілікті ерекшеліктеріне бейімделген коммерциялық ... ... ... жалпы ұйымдастырушылық құрылымында бөлімдердің екі типін бөліп
көрсетуге болады: желілік функцияларды орындайтын және штаптық функцияларды
орындайтын бөлімдер.
Желілік бөлімдер ... ... ... ... салымдық,
несиелік, трасталық, бағалы қағаздарды сату сатып алу және ... ...... бөлімдерге қызмет көрсетумен айналысады.
Яғни, инфрақұрылымдық оның дұрыс жұмыс ... ... ... ... ... заң, ... ... Банктің ұйымдастырушылық
құрылымын, банк басқармасы және басқару ... ... олар ... ... ... алады, сәйкестендіре отыра олардың
функционалдық белгісі ... ... ... ... ... ұйымдастыру, пайдалылық, өтімділік қызметтердің сан алуан
түрлерін орындауына ... ... ... Бұл үшін ... ... ... [5. ... операцияларды басқару банктің меншіктік капиталымен
тартылған ... ... және ... айналысады. Ол әдетте
депозиттік операция, қор ... ... ... біріншісі
салымшылармен шарт жасасумен, депозиттік қаражаттарды есептеу, талдаумен
айналысады, екіншісі банктік ... ... ... және ... ... ... ... несиелендіру сұрақтарымен
айналысады. Ол әдетте тұрғындарды қысқа мерзімді несиелендіру, банкаралық
операция және тағы ... ... ... филиалдарын басқару филиалдардың қызметіне жетекшілік етумен,
бақылаумен, банк филиалдарына іс-тәжірибелік әдістеменлік көмек ... ... ...... шот ашумен,
кассалық операцияларды және есеп айырысуды ... ... ... валютамен операцияларды жүргізуге арналған.
Статистикалық және талдау бөлімі статистикалық ақпараттарды талдау,
жинаумен және клиенттерге ...... ... көрсетумен
айналысады.
2005 жылдың 1 наурызына қарай банктік сектордың жиынтық ... ... 1 айда 606 ... ... немесе 1,9%-ке ұлғайып, 361,3
млрд теңгені құрды. Банктердің жиынтық активтері 164,1 млрд. теңгеге дейін
жетті. Капитал ... ... есеп беру ... К1 ... К2 – 0,158 құрған болатын (01.02.05 күніндегі жағдай бойынша: К1 ... К2 – ... ... ... ... ... ... отырып) 1
айда 56,5 млрд. теңгеге өсіп (3,1%), 1869,4 млрд. теңгеге ... ... ... 1 ... ... ... ... несиелік портфелінің
құрылымында стандартты несиелердің үлесі 57,9%, күдікті – 38,8%, ... ... ... 2005 ... 1 ... жағдай бойынша стандартты
несиелердің үлесі 56,2%, ... – 40,9%, ... – 2,9% ... ... және жеке ... ... ... жалпы сомасы
(банктер мен халықаралық қаржы ұйымдарынан басқа) 8,4%-ке ұлғайып, 4713,6
млрд. теңгені құрады. ... ... ... ... ... 80,5%-ке
ұлғайып, 1253,9 млрд. теңгені құрады, жеке ... ... ... 459,7 ... теңгені құрады. [6. 48-б]
Екінші деңгейдегі банктер табыстарының ... ... 2005 ... ... ... ... тура сол ... салыстырғанда 25,8%-ке ұлғайып,
60,9 млрд. теңгені құрады. Шығындар сомасы өткен жылдағы тура сол ... ... ... 55,2 ... ... ... ... таза табыстары 5,7 млрд. теңгені ... Бұл ... ... тура сол ... ... 12,3%-ке төмен болып тұр.
Есеп беру кезеңінде 14 банк ... ... ... орын алып ... банктер қызметінің басты ... бірі ... ... (несиелендіру) болып табылады. Біз ... ... ... ... желілерін тартумен қысқа
мерзімді қаржыландыруды, орта және ұзақ мерзімді ... ... ... да бір жобаны уақтылы қаржыландыру оның іске асуына себеп
болады, ал егер ... ... ... ... ... тек қағаз
бетінде ғана қалып қояды. [18. 85-б]
Коммерциялық банктер ... ... ... даму ... ... 2005 жылы 58 ... теңгеден 2006 жылы 95,4 млрд. теңгеге дейін
өсті. Бұл жағдай банкті көптеген ... ... ... банктік
қызметтер нарығында 4-ші позициямен қамтамасыз етіп отыр.
Коммерциялық ссудалардың өсім қарқыны баяулады (2005ж. – 59,7%, ... 63,4%), ... ... ... ... ... салыстырмалы түрде қалып
отыр және орналастыру құралдырының арасында жоғары үлес салмаққа ие болып
отыр.
Халықаралық қаржы ... ... ... және ... ... ... ... құрамында –
92,0 млн. АҚШ доллар сомада 2 синдицирленген займ (2005 ... ... ... ... 1 жыл мерзімге тиімді жағдайларда алынған).
2005 жылдың басында банктер 2007 ... өтеу ... ... 2006 ... ... 5 жыл ... ішкі теңгелік облигацияларды шығарған болатын. Бұл банкке өзінің
пассивтерінің ... ... ... көзі ... ... ... ... үлесін ұлғайтуға мүмкіндік берді.
Клиенттерге ұсынылған ссуда бойынша сыйақы 2006 ... ... ... бабы болып табылады. Есеп беру жылында банктің ... ... ... ... 2005 ... ... 49,4 ... Процетті алумен байланысты емес ... ... ... 14%-н ... 2006 жылы банк ... жалпы көлемінде 18%-
ті құрай отырып, комиссиондық табыстар 37,9%-ке өсті және де бұл клиенттік
базаның өсу динамикасын ... тұр. [19. ... жылы ЕБРР ... акционерлік капиталға қатысу жөнінде Келісімге
қол қойды және одан әрі Банк ... 15% жай ... ... ... ... өзіне көшбасшы банк позициясын және ... ... ... ... ... кіргізеді.
Осы стратегияны жүзеге асыру үшін банк мыналарға жұмылдырылмақ:
Банктік қызметтерді кеңейту.
Сондай-ақ, банк өз ... ... ... ... ... ... корпоративтік клиенттік базасын кеңейте және ... ... ... жақсарта бермек.
Ақпараттық басқару жүйесі мен операциялық тиімділікті жақсарту.
Банк операциялық тиімділікті ... ... мен ... ұйымдық қайта құрылымдау және инвестициялар ... ... ... Банк ... ... ... енгізуді
жалғастыра бермек.
Талдау банк қызметін толық бағалау үшін ... ... ... ... артықшылықтар мен кемшіліктерді,
жоғалтуларды, пайдаланбаған ... ... ... ... ... ... қызметі ортақ ақша ... ... ... және ... ... тартылған құралдар, банктің
жарғылық қызметті ... ... ... ... және ... болып табылады. [7. 81-б]
Өзіндік және тартылған ... ... ... ресерстарына
жатады. Жарғылық капитал - банк құрылған кезде салынған акционерлердің
құралдары ... ... жаңа ... ол ... ... және ... ... көбею мүмкін.
Коммерциялық банктердің жарғылық капиталы ... ... тең. ... қор ... ... ... ... есептелмеген төлемдерді жабу үшін ... ... ... қордың мөлшері 1.07.2007ж. 2,634,384 мың теңге. Арнайы
қор - тозу түрінде банк ... ... ... ... ... және ... аз және тез ... құралдарға қалпына
келтірілген шығындардың соммалары. Банк ... ... ... мен ... ... ... мүмкіндік береді және де пайдаға
немесе шығындар ... ... ... ... мен табыстарды
бақылауға мүмкіндік береді.
Банктің экономикалық ... өте кең, ... ... қызметін
басқару стратегиясын біз активтер мен пасситерді басқару ... ... ... ... - ... ... ... және тәртібі, яғни ақшаға, инвестицияларға, ссудаларға және ... ... ... ... ... банк ... өтімділік
және пайдалылық арасында дау - жанжалдарды шешу ... ... ... шешу үшін ... ... 3 ... бар:
- Құралдардың жалпы қордың әдісі
- Активтерді тарату және ... ... ... ... ... кең ... салымшылардың және басқа несие
алушылардың құралдарын пайдаланумен байланысты және банк үшін ... ... ... ... ... ... қызмет болып
табылады, ал тар мағынада – ... ... ... ... ... мобилизациясын ұстауына бағытталған ... ... ... ... ... ... ... қайнар көздерін пайдалануға ұмтылу қажет, өйткені бұл ... және ... ... үшін көп жаңа ... ... береді. Сонымен қатар банкте жоғары табысты активтерді ... ... ... ... ... ... ете алатын
депозиттер, зайымдық құралдар және капитал өлшемдердің арасында банк
оңтайлы ... ... ... [12. ... ... нарығында Ұлттық Банк Өкіметке және ... ... ... ... шектер орнатады, бұл арқылы
коммерциялық банктердің пассивтердің қалыптасуына ықпал етеді.
Макроэкономикалық деңгейде қазір бар ... ... ... ... ... ... ... Бірақ біздің банктердің көптеген
мәселелері тек қана ... ... қиын болу ... ... ... ... ... себебі – банктік стратегияны ... ... ... ... ... ... қате есептеу.
Сонымен, нарықтық жағдайда банкті тиімді ... үшін әр ... ... ... ... ... ... қажет.
Талдау қадамдардың ең маңыздысы өтімділікті талдау болып табылады.
Баланстың өтімділігін талдаудың ... ... – бұл ... ... қанағаттандыру үшін қажет өтімділік құралдарға
қажеттіліктерді алдын ала анықтау.
1.2. Коммерциялық банктердің қаржы ... банк ... ... ... оның ... ... ... рөлінің болуымен түсіндіріледі. Тәуелсіздік жылдарында
отандық ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және оның ... ... ... жетілдірілген қаржы жүйесін қалыптастырды.
Отандық банктерге қолдау жасай отырып, мемлекет олардың ішкі экономика
мен нақты ... ... ... ... атап ... және орта ... субъектілерін қаржыландыруларына және ... ... ... жағдайды белгілейтіндіктеріне сенім артуда.
Мемлекеттің мақсаты - жалпы жүйе ... ... және ... Бұл
мақсаттар үшін Қазақстанда тиісті реттеу мен ... ... ... беру ... бар. Жүйе ... қауіп төнген
жағдайларда мемлекет банк секторына жағдайды ... ... және ... ... қолдау көрсетеді.
Мемлекет банктің борыштары бойынша ешқандай міндеттемелер алмайтыны
сияқты банктердің операциялық қызметіне ... ... ... банк ... ... ... қорғалатындай етіп
активтер мен пассивтерді тиімді басқаруды қамтамасыз ... ... ... ... қызметі ел экономикасының одан әрі дамуына ықпал ететін
жүйе құраушы банктерге қатысты тұрақтандырушылық бастамаларымен шығады.
Қаржы ... ... үшін ... ... қабылданатын болады:
Біріншіден, ол қарапайым және ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып
алу, сондай-ақ реттелген қарыздар беру арқылы төрт жүйе құраушы ... ... Бұл ... ... мұндай мемлекеттік қолдау
көрсетудің басты шарттарының бірі капиталды банк акционерлерінің өздерінің
ұлғайтуы болып ... ... ... ... қарыздардың 35.6%-ы құны айтарлықтай
төмендеген жылжымайтын мүліктермен және жермен қамтамасыз етілген. ... ... ... ... Осыңан байланысты банк секторына
шығындардың едәуір көлемі әлеуетті түрде ... Банк ... үшін ... ... ... ... ... провизияларға
қойылатын талаптарды арттырады. Бұл банктердің өз шығындарын мойындауына
және ... ... ... есебінен шығынға жазуына ... ... ... ... құруы үшін қосымша капитал қажет.
[9. 45-б]
Банктерді қосымша капиталдандырудың жалпы сомасы кемінде 4 ... ... (480 ... ... ... ... ... млрд. АҚШ доллары (120млрд. теңге) төрт жүйе ... ... ... ... ... банк пен ТӘБ - ... акцияларын сатып алу түрінде берілетін болады.
3 млрд. АҚШ доллары (385 млрд. ... ... ... ... ... беру құқығын бермейтін ерекше артықшылығы бар акцияларды сатып алу
арқылы берілетін болады.
Берілген ... ... ... ... ... және ел ... ... алушыларға кредиттер беруге ... ... ... ... ... сатып алмайды. Құны
2008 жылғы 24 қарашада, яғни банк ... ... ... дейін Лондон және
Қазақстан қор биржаларында акцияларға баға белгілеуге байланысты ... ... ... ... ... ... дейін “Самұрық –
Қазына ” қорының меншігіне түседі.
Мемлекет капиталданған банктердің ұзақ ... ... ... ... ... ... бәсеңдеген және халықаралық капитал
рыноктарына жол ашылған ......... ” қоры нарық
қағидаттары ... ... сату ... ... алу ... ... керек. Банктердің акционерлері 5 жыл ішінде акциялардың мемлекеттік
пакетін қайта сатып алатын құқыққа ие болады.“Самұрық – ...... ... ... қайта құрылымдау жөнінде шаралар қабылдайтын
болады. Банктер ... ... ие, ал ... ... ... ... ... байланысты қаржыландыру қаупін
азайту тиіс.
Екіншіден, Стресті активтер қоры құрылды. Оның ... ... ... ... ... ... ... Банктердің сенімсіз активтерін сатып алу және ... ... осы ... іске ... ... ... ... нарықтық және басқа да факторлар әсерінен елеулі
тәуекелдерге ұшырайтын активтер, ... ... ... және жер
кепілдігімен қарыздар баруі осындай активтер ретінде қарастырылады.
Банктерден мұндай қарыздарды сатып алу банктердің ... ... ... ... және банктерді өз ... ... ... ... алу Стресті активтер қоры айқындайтын
дисконтты немесе тәуеклдерді ... ... ... ... құны ... ... болады.
2008 жылы республикалық бюджеттен Стресті ... ... ... ... 52 млрд. теңге бөлінді. 2009 жылы Қордың
жарғылық капиталы республикалық бюджет қаражаты есебінен 122 ... ... ... ... ... ... уақтылы қызмет ... ету ... ... ... ... ... ... базаны тұрақтандыру мақсатында ... ... ... ... ... және ... ... қатысатын заңды тұлғалардың активтері Ұлттық Банктің
басқаруындағы мемлекеттік ұйымдардың уақытша бос ақша ... ... ... ... болады.
Қазақстан экономикасының нақты секторының дамуымен және тұрақтылығымен
байланысты банк тауарлар мен қызметтерді несиелеу ... ... ... ... ... ... ... автокөлікті, оқуды, емдеуді, салтанатты өткізуді, күрделі жұмысты,
демалысты несиелеу бағдарламасымен көрсетілген.
Жеке тұлғаларды ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының резиденттері мен бейрезиденттеріне беріледі:
- ... 21 ден 56 ... ... егер ... ... несиенің қайтарылуы Борышқордың 58 жасқа толғанға
дейін іске асатын болса;
- еркектерге 21 ден 61 ... ... егер ... ... ... ... ... 63 жасқа толғанға
дейін іске асатын болса.
Жеке тұлғаларға несиенің берілуі несиенің қайтарылуына және ол бойынша
сыйақыны төлеуге ... ... ... көзі – ... ... ... ... қосқанда), кәсіпкерлік қызметтен табыс болған
жағдайда ғана ... ... ... борышқорлардың (созаемщик) айлық
табысына, сатып алынатын мүлік құнына және қамтамасыз етілетін кепілдігіне
байланысты. Созаемщик ретінде борышқордың жұбайы және ... ... ... шешесі, әкесі, туған ... және ... бола ... ... ... ... және банктік қарыз келісім-шарты
бойынша борышқордың барлық ... ие. ... ... ... ... ... борышқорлар үшін талап етілетін құжаттар
тізімі Банктің Директорлар Кеңесімен немесе нақты несиелеу бағдарламасы
бойынша Банктің ... ... ... ... [10. ... жарна сомасы:
- Клиент өзінің ағымдық шотына келешекте алу және ... ... ... Валюталық заңнамаға сәйкес Банк Борышқордың ағымдық шотынан
Сатушының банктік шотына аударады;
- Борышқор ... ... ... ... бұл ... ... ... сомасын бергенін растайтын құжатты
Банкке береді. Бұл құжат несиелеу бағдарламасымен анықталады.
Несиелеу объектісінің ... 100%-к ... ... ... егер келесідей шарттар орындалса:
- алғашқы жарна банкке кепілдікке берілген қамтамасыз етумен
ауыстырылса, бірақ ... ... ... ... ... жарнаның төменгі мөлшерінен төмен болмау керек;
- қамтамасыз ету кепілдігіне ұсынылатын кепілдік құн үш айлық
негізгі ... пен ... жабу ... ... қабілеттігін бағалау. ... ... ... ... 6 айға орта ... жалақы туралы жұмыс
орнынан алынған және анықтамада ... ... ... растайтын басқа да құжаттар және тапсырыс берушінің анкетасы
негізінде ... ... ... есептеу кезінде оның
табысынан анықтамада және анкетада ... ... ... ... ... ... ... алименттер, зиянның ... ... ... ... ... ... ... төлемдер,
әрекет ететін несиелер бойынша жарналар, коммуналдық қызметтер және т.б.).
Жоғарыдағы жағдай жиынтық табысты есептеу кезінде отбасы мүшелерінің
табыстарына да ... Таза ... ... ... ... ... алименттерді, зиян компенсацияларын алып
тастағанда соңғы 6 айға орта ... ... ... ... ... алынған
анықтамада көрсетілген мәліметтерге сүйене ... ... ... ... ... ... берушінің анкетасында клиенттің
көрсеткен мәліметтерден анықталады ... ... ... емдеу,
көлік шығындары, несиелер бойынша жарналар, білім және т.б. шығындар). Егер
орта айлық жалақы туралы ... ... ... ... ... ... табыстан төмен болса, онда Несиелік қызметкер
борышқордың алатын нақты табысының шындығын тексеру үшін борышқордың ... ... ... ... орнында Несиелік қызметкер кәсіпорынның
басшыларымен (директор, бас бухгалтер) кездесіп, ауызша растама алу керек,
бас бухгалтердің берген ... ... ... ... ... ... қаржыландыру туралы Ұсынысты көрсету керек.
2006 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша төлем карточкаларын шығаруға
рұқсат беретін ... ... ... ... 20 ... ... берілген болса, олардың ішінен 18 банк нақтылы түрде төлем
карточкаларын ... ... ... Темірбанк халықаралық жүйе
карточкаларын - VISA International, Europay ... ... ... 1 ... ... ... ... банктердің
шығарған төлем карточкаларының саны 2,16 млн. дана ... ... ... саны - 2,11 млн. адам болған (2003 жылдың
сәйкес кезеңімен салыстырғанда бұл көрсеткіштер сәйкесінше 21,2% және ... ... ... ... неғұрлым көп тарағаны халықаралық жүйе
карточкалары болып келеді.Олардың ... ... 86,9%, ал ... ... ... үлесі - 13,1%. 2005 жылдың 1-ші ... ... 81,4% және 18,6% ... ... ... ... ... эмитенттердің төлем карточкаларын
қолдану арқылы сомасы 49,2 млрд теңге құрайтын 3,1 ... ... ... бұл корсеткіштердің мәні 2003 ... ... ... ... 41,1% және ... ... ретте, қолма-қол ақша алуға байланысты трансакциялардың саны 3,0
млн. трансакцияны құрап, бұл трансакциялардың сомасы 47,4 ... ... ал ... ... ... сомасы 1 822,6 млн.теңге болатын 154,1
мың трансакцияны құрады. Бұл ... ... ... ... қалыптасқан:  95,1% және 4,9%, 96,3% және 3,7% ... ... ... ... толықтығы әр түрлі ... ... ... ... бар ... анықталады. АТФБанк картаны
ұстаушыларға мынадай қызметтер ұсынады: теңгеде және шетел ... ... ... қабылдау және беру; басқа банктерден түскен қаражаттарды ... ... ... лимитті, AIG ASSIST компаниясының халықаралық
сақтандыру ... «АТФ ... ... ... ... ... ... Тұтас алғанда, карталық ...... ... ... ары ... дамытып тереңдету үшін
басымды бағыт болып табылады. [14. 41-б]
2006 жыл ішінде ... ... ... ... Visa төлем жүйесі – 9417
▪ Altyn төлем жүйесі – 1921
▪ American Express карточкасы – 9
2006 жылда көлемі 878 млн. ... ... ... және ... 31807 ... жасалған. Есеп беру ... ... ... ... табыс 34,1 млн. теңгені
құрап, 2005 ... ... ... ... ... ... әрекет
етіп жүрген коммерсанттардың жалпы көлемі республика бойынша 157.
2006 ... 10 ... ... ... ... 2 ... Астана қ.
филиалында, 2 банкомат Өскемен қ. филиалында, 1 банкомат Атырау ... 5 ... ... қаласында орнатылған. Сонымен, 2005 жылдың
аяғына банк 13 ... ие ... жылы ... ... ... ... үшін 78 ... картасы шығарылған болатын. 2005 жыл ішінде ... ... ... ... әйгілі AIG компаниясының 297 халықаралық
сақтандыру полистеріберілді.
American Express Cоmpany ұйымымен келісімі бойынша банк жол ... ... және ... ... шартымен алып отырады.
1.3. Темірбанк банкінің қызметтерін бағалау
2008 жылғы қараша айында ... ... ... ... және
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне ... әрі – ... ... ... оның ... ... органдардан қаржы
ұйымдарының қызметіндегі әр түрлі мәселелерге қатысты 158 ... ... Оның ... 50 өтініш – екінші деңгейдегі банктердің қызметіне қатысты (жалпы
санының 31,7 %) , 16-сы есеп беру ... ... ... ... 16 өтініш – сақтандыру (қайта сақтандыру) ... ... ... ... 10,1 %), 15-і - есеп беру ... ... қаралу
үстінде;
– 2 өтініш – бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің қызметіне қатысты
(жалпы санының 1,3 %), 5 - есеп беру ... ... ... ... 21 ... – жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметіне ... ... 13,3 % ), 18 - есеп беру ... ... қаралу үстінде;
– жеке және заңды тұлғалардың (оның ішінде қаржылық органдардың) ҚР
заңнамасының нормаларына түсініктеме беруді ... және ҚР ... мен ... ... ... 56 ... Агенттік реттелмейтін мәселелер бойынша 13 өтініш (жалпы санының 8,2%).
Төменде екінші деңгейлі банктердің ... ... ... және
өтініштердің жалпы көлеміндегі олардың үлес салмағы жөнінде мәліметтер
келтірілген:
1- кесте
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... |Есепті кезеңде |
| ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| | ... түскен өтініштер|Қаралып бітті |Есепті |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | ... ... ... ... |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... ... % | ... қызметі |
|1 ... ... АҚ |1 |2,00 |0 |1 |
|2 ... - Транзит Банк»|15 |30,00 |15 |0 |
| |АҚ | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|3 ... ... |6 |12,00 |0 |6 |
| ... АҚ | | | | |
|4 ... Банк» АҚ |2 |4,00 |2 |0 |
|5 ... АҚ |1 |2,00 |0 |1 |
|6 ... АҚ |4 |8,00 |1 |3 |
|7 ... ЦентрКредит» АҚ |5 |10,00 |0 |5 |
|8 ... ... АҚ |2 |4,00 |0 |2 |
|9 | ... банк |1 |2,00 |1 |0 |
| ... АҚ | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... АҚ - |3 |6,00 |1 |2 |
| ... АҚ ЕБ | | | | ... |«RBS (Kazakhstan)» |1 |2,00 |0 |1 |
| |ЕБ» АҚ | | | | ... | ... АҚ |2 |4,00 |0 |2 ... |«Қазақстан Тұрғын үй |1 |2,00 |0 |1 |
| ... ... ... | | | | |
| |АҚ | | | | ... |«Банк Позитив |1 |2,00 |0 |1 |
| ... ... | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... АҚ | | | | ... |«Kaspi ... |2 |4,00 |0 |2 ... | ... АҚ ЕБ |1 |2,00 |0 |1 ... | «Еуразия банкі» АҚ |2 |4,00 |0 |2 |
| ... |50 |100,00 |20 |30 |
| | | |31,7* | | |
*- ... ... ... ... қатысты үлес салмағы
** - өтініштердің барлығы негізді болып табылмайды
Қараша айында Агенттікке банк қызметі ... ... 50 ... ... ... оның 5-еуі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік
органдарынан (бұдан әрі – ҚР) келіп ... [15. ... ... ... кезеңде келіп түскен өтініштерді қарау барысы
туралы мәліметтер ... ... ... бойынша келіп түскен өтініштер
|№ |Қаржы ұйымының атауы |Осының алдындағы есепті айларда келіп түскен және |
| | ... 01.11.08 ж. ... ... ... |
| | ... ... ... |2008 ж. ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... ... бітті ,|аяғында |
| | | ... ... ... |
| | | ... ... | ... |
| | | |% | ... отыр,|
| | | | | ... |
|1 ... - ... ... |26,10 |12 |0 |
| |АҚ | | | | |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|2 ... ... |5 |10,87 |4 |1 |
| ... АҚ | | | | |
|3 ... ... АҚ |1 |2,17 |1 |0 |
|4 ... ... АҚ |2 |4,35 |2 |0 |
|5 ... ... АҚ - |3 |6,52 |3 |0 |
| ... АҚ ЕБ | | | | |
|6 ... АҚ |1 |2,17 |1 |0 |
|7 ... ... АҚ |6 |13,04 |5 |1 |
|8 ... банк |1 |2,17 |1 |0 |
| ... АҚ | | | | |
| ... банк) | | | | |
|9 ... АҚ |4 |8,70 |4 |0 ... ... ... |1 |2,17 |1 |0 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... үй |1 |2,17 |1 |0 |
| ... ... Банкі» | | | | |
| |АҚ | | | | ... ... ... АҚ |8 |17,40 |7 |1 ... ... ... ДБ |1 |2,17 |1 |0 |
| |АҚ | | | | |
| ... |46 |100 |43 |3 ... ... ... ... ... табылмайды
***- осының алдындағы есепті кезеңдердің мәліметтері нақтыланды
Сонымен қатар, 3-кестеде есеп беру ... ... ... қызметі, сондай-ақ анықталған ҚР заңнама бұзушылықтары
және/немесе банктік ... ... ... шарттар талаптары
мәселелері бойынша қаралған шағымдар мен ... ... ... ... ... шағымданулар
| |Қаржы ұйымының |Қаралуы 2008 жылғы қарашада аяқталды |
| ... | |
| | ... ... ... заңнамасын|Анықталғ|
| | | ... ... ... ... | | |дар ... ...... |
| | | | ... % ... ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... ... | | | | ... % |
| | | | | |р | |
|1 ... - ... |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
|2 ... ... |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... АҚ | | | | | |
|3 ... ... АҚ |4 |0 |0,00 |0 |0,00 |
|4 ... АҚ |1 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... |0 |0,00 |0 |0,00 |
| |АҚ | | | | | |
|5 ... |1 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... АҚ | | | | | |
|6 ... ... АҚ |5 |1 |0,00 |1 |0,00 |
|7 ... банк |2 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... АҚ | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
|8 ... ... АҚ - |4 |1 |50,00 |1 |50,00 |
| |АҚ ... | | | | | |
|9 ... |1 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... ... | | | | | ... ... |1 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... үй | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... АҚ | | | | | ... ... ... АҚ|7 |0 |0,00 |0 |0,00 ... | ... |1 |0 |0,00 |0 |0,00 |
| ... ДБ АҚ | | | | | |
| ... |63 |2 |100 |2 |100 ... ... ... үшін ... болып қала береді:
- екінші деңгейдегі банктердің кредиттер бойынша аса ... ... және ... ... үшін ... ... ... банктердің заемдар және банктік салым шарттары бойынша есептелген
сыйақы мөлшерін анықтауының дұрыстығы;
- кредиттер бойынша ... ... ... еместігі – сыйақы
сомасын және кредит бойынша негізгі борышты ... заем ... ... өтеу, кепілдік мүлікті (ипотека) сату
бойынша мерзімдерді ұзартуға ықпал ... ... ... ... мүлікті сатудың соттан тыс
рәсімдерін бұзуы;
- ... иесі ... ... ... жойған жағдайда
банктердің төлем карточкасына ... ... ... ... ... ... және олардың ... ... ... (таратылатын банктер
бойынша).
Жоғарыда аталған барлық жеке және ... ... оның ... ҚР
резидент еместердің сұратулары бойынша тиісті түсініктемелер берілді.
Агенттіктің қадағалау ... ... ... Бас ... ... ... АҚ-да бірінші 36 ай ішінде теңгедегі банктік
заем бойынша сыйақы ставкасын бір ... ... ... ... бұзушылықтарға байланысты Банктің 2008 ... ... ... осы ... жоюы ... [16. 27-б;
17. 65-б]
ІІ Бөлім. Темірбанк банк жүйесінің жетілдіру жолдары.
2.1. Темірбанк банкінің қаржы нарығындағы қызметі
Темірбанк АҚ 1992 жылы 26 ... ... Бас ... ... ... ... Қазақстанның 21 қаласында филиалдары мен сату
нүктелері бар. Банк ... ... ... ... ... бастаған
болатын. Банктің дұрыс әрі жүйелі стратегиясы оны көпқызметті ... ... ... 1995 жылы банк ... жекешелендіріліп, қаржы
нарығында акционерлік қоғам болып қайта құрылды. 1997 жылы ... ... ... ... ... ... банктердің бірінші тобына
қосты. 1998 жылы Темірбанктің ... ... қор ... «А»
дәрежесіне ие болды. 2000 жылы Fitch IBCA халықаралық рейтинг агенттігі
Темірбанкке қысқа және ұзақ ... «В» ... ... 2002 ... агенттік Темірбанкті тұрақты банктер рейтингіне қосты. 2005 жылы
Темірбанк Д.А.Қонаев атындағы ЖЗҚ акциялары пакетінің 49%-ын ... ... жылы ... акциялар пакетін қырғызстандық «Инэксимбанк» ЖАҚ пен
қазақстандық «БТА банк» АҚ сатып алды. 2008 жылы ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде
Темірбанк ашық есік күндерін өткізген алғашқы және бірегей банк ... ... ... ... банк ... ертеректегі даму кезеңінде,
банктердің сауда, тауар айырбасы ... мен ... ... барысында пайда болды. ... ... ... ... «коммерциялық банк» деген атауға ие болды. Бірақ, өнеркәсіптің
және басқа салалардың ... ... ... өзге де ... көрсете бастағандықтан, да банктің ... ... ... ... біртіндеп жоғалтты. Ол банктің ... ... ... оның ... ... ... жұмыс түрлеріне қызмет
көрсету олардың қызметтерінің саласына байланыссыз ... ...... ... ... операциялар мен қызмет көрсететін
несиелік мекемелердің тобын білдіреді. [18. 59-б]
Бүгінгі коммерциялық банктер өз ... 200 – ге жуық ... мен ... ... әзір. Мұндай кең көлемді операциялар
коммерциялық банктерге өз клиенттерін ... ... ... ... пайдалы жұмыс жасауға септігін тигізеді.
Бір операциялардан болған зиян, екінші бір ... ... ... ... ... ... ... барлық елдердің
коммерциялық банктері несие жүйесінің негізгі операциялық буыны ... ... ... Олар ... ... ... ... қабілетінің барлығын көрсете алады.
Депозиттік-қарыздық операцияларды жүзеге асыра отырып коммерциялық
банктер қаржы ... ... ... ... бұл ... екі ... да
пайда әкеледі. Салымшылар үшін өздерінің депозиттері айналыс ... мен ... ... ... ... отырып, кей жағдайда ... ... ... Қарыз алушылар кейде көптеген ұсақ ... Бұл ... ... ұсақ ... ... ... аз ... қысқа мерзімге салғанның өзінде де мүмкін болады. Мұндай ... ... ... ... ... жүргізіп, уақытша бос ақша
қаражатын тарту мүмкін емес.
Коммерциялық банктер өз ... ... ... ... ... ұсынады, бұл бір жағынан өтімділікке деген
клиенттерінің ... ... ... ... ... ... ... жұмсағанға қарағанда, мұндай ақшаны сақтау
формасы тиімді болып табылады. [19. 42-б]
Банктік несие - ең қолайлы және ... ... орны ... ... ... ... ол нақты қарыз алушының қажеттілігін
ескереді және олардың қарыз алу жағдайына көндігуіне мүмкіндік береді.
Коммерциялық банктердің мынадай бастапқы ... бар: ... ... ... және есеп ... жүзеге асыру, несие
беру. Коммерциялық банктердің басқа қаржы институттарынан айырмашылығы және
ерекше бір қабілеті ол ақша ... мен ... б.т. Бұл ... ақша деп ... ... ғана ... сондай-ақ талап етуге дейінгі ... ... ақша ... ... ... үшін өте маңызды.
Ол тиімді несие жүйесін іске ... ... ... ... ... туғызады. Коммерциялық банктер өздерінің депозиттік және несиелік
операцияларының көмегімен олар уақытша бос ақаш ... ... ... ... ... бере ... ... шаруашылығының қажеттілігін
қанағаттандырады, яғни жаңа төлем құралдарын жасайды. [20. 68-б]
Банктің ... қоры ... рөлі ... ... ... жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша республикада 16 жинақтаушы
зейнетақы қоры (бұдан әрі – ЖЗҚ) өз ... ... ... олардың
республика аймақтарында 72 филиалы мен 73 өкілдігі бар.
10 ұйым жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... ... жүзеге асырды, олардың 2 жинақтаушы зейнетақы қоры
зейнетақы активтерін ... ... ... ие:  «МЖЗҚ» АҚ ... ... ... ЖЗҚ» АҚ. Бір ұйымның басқаруында жинақтаушы
зейнетақы қорларының зейнетақы активтері жоқ («Ақ ... ... ЖАҚ) ... өткен жөн. [21. 16-б]
Есепті күнде 9 екінші деңгейдегі банк және Қазақстан ... ... ... ... жүзеге асыруда. Сонымен бірге, 7 екінші
деңгейдегі банк ... ... ... ... ... ... АҚ, «HSBC Банк Қазақстан» АҚ Еншілес ... ... ААҚ, ... Халық Жинақ Банкі» ААҚ, «ТЕМІРБАНК» АҚ,
«Еуразия Банкі» АҚ, «АСҚ Банкі» АҚ, ... ... ... ... [22. 78-б]
ЖЗҚ-ның салымшылары (алушылары)
Міндетті, ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын аударатын
салымшылар ... ... ... ... деректермен сипатталады:
4-кесте
Зейнетақы салымшыларының үлесі
|Салымшылар (алушылар): |01.07.03ж. |01.07.04ж. |  |  |
| | | ... ... ... | | |  |(%) |
| | | | |  ... ... |5 815 411 |6 508 916 |693 505 |11,92 ... ... | | | | ... ... |26 274 |29 096 |2 822 |10,74 ... ... | | | | ... ... жарналар |- |658 |658 |  ... | | | | ... ... ... бойынша салымшылардың (алушылардың) ең
көп саны: “МЖЗҚ” ЖАҚ – 36,21%, “Қазақстан Халық Банкі” – 17,68%, “ҰларҮміт”
– 14,71% және ... ... - 7,15% ... төрт ... үлесіне
салымшылардың жалпы санының 75,75%-і келеді. Ағымдағы жылдың маусым айында
ЖЗҚ салымшыларының саны 54 968 ... ... ... ... [23. ... ... жарналары бойынша салымшылар "МЖЗҚ" АҚ-нан басқа
барлық қорларда бар. Ерікті ... ... ... салымшылардың
(алушылардың) ең көп саны мынадай ... бар: ... - 65,84% ... – 19,75% немесе екі қордың үлесіне салымшылардың жалпы ... ... ... ... жарналары бойынша салымшылар тек “ҰларҮміт”
қорында бар - дербес зейнетақы шоттарында 525,0 мың теңге бар 658 салымшы.
[24. 91-б]
Жинақтаушы ... ... ... ... ... қаражаты ағымдағы жылдың маусым айында 9 129 млн. ... ... ... 2004 жылғы 1 шілдедегі жағдай ... 415 230 млн. ... ... ... ... ... ... өткен жылдардың
тиісті кезеңдерімен салыстырғанда мынадай деректермен сипатталды:
5-кесте
Темрібанкке қатысты жинақталған зейнетақы қоры сомасы (млн. ... ... ... ... |
| ... | ... |
| ... | ... өсу |
| ... | ... (%) |
|2002 жылдың 1 |221 901 |77 666 |53,85 ... | | | ... ... 1 |315 027 |93 126 |41,97 ... | | | ... ... 1 |415 230 |100 203 |31,81 ... | | | ... ... ... ... 1 ... ... ... зейнетақы қаражатының өсім қарқынының өткен жылдың тиісті
кезеңімен салыстырғанда 10,16 проценттік ... ... ... ... ... ... инвестициялаудан болған таза
инвестициялық кіріс өсімі қарқынының төмендеуі есебінен болды.
Жинақтаушы ... ... ... ең көп ... ... ... ... ие: "Қазақстан Халық банкі" – 102 891 млн. ... 24,78%, ... – 94 896 млн. ... ... 22,85%, ...... млн. ... немесе 17,45%, "АБН АМРО КаспийМұнайГаз" – 29 536 млн. теңге
немесе жинақталған зейнетақы қаражатының жалпы сомасының 7,11%. ... осы 4 ... ... ... ... зейнетақы қаражатының
жалпы сомасының 72,19% келеді. [25. 41-б]
 
 
Салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарына бөлінген ... ... ... ... ... ... ... маусым айында 836 млн. теңгеге (0,83%-ке) көбейіп, 2004 ... ... ... ... 101 567 млн. ... ... [26. ... инвестициялық кіріс өсімінің қарқыны өткен жылдардың тиісті
кезеңдерімен салыстырғанда ... ... ... ... ... ... (млн. ... ... ... |Өсу ... |
| ... | ... |қаражатындағы |
| ... ... | |(%) ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | |(%) ... жылдың 1 |61 962 |21 234 |52,1 |27,9 ... | | | | ... ... 1 |87 018 |25 056 |40,4 |27,6 ... | | | | ... ... 1 |101 567 |14 549 |16,7 |24,4 ... | | | | ... ... ... ... 1 ... ... ... кіріс өсімінің қарқыны өткен жылдың тиісті ... 23,7 ... ... ... ... ... қаражатының жалпы сомасында таза инвестициялық кірістің үлесі
27,6%-тен 24,4%-ке немесе 3,2 ... ... ... жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша зейнетақы жарналарының жалпы
түсімі 322 635 млн. ... ... ... 2003 ... 1 ... өсу ... 38,7% ... Ағымдағы жылдың ... ... ... ... өсе ... 8 692 млн. ... ... 18-б]
2004 жылғы 1 шілдесіндегі жағдай бойынша міндетті зейнетақы жарналарын
уақытсыз ұстап қалғаны мен аударғаны үшін ... ... ... ... ... ... өсім 1 236 млн. Теңге немесе 2,6 есеге ... 1 986 млн. ... ... ... ... ... ... дербес  зейнетақы шоттарына 103 млн. Теңге сомасындаөсімпұл
есептелді.
2004 жылдың 1 шілдесіндегі ... ... ... міндетті және ерікті
зейнетақы жарналарының есебінен 23 310 млн. Теңге жалпы ... ... ... ... жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда өсім 5 409
млн. Теңге ... 30,22% ... ... ... ... ... ... өсе отырып, 424 млн. Теңге болды. 1,5 млн. ... ... ... ... үшін жинақталған зейнетақы қаражаты
сақтандыру ... ... ... өз ... ... қаражатын бір қордан
екінші қорға аудару құқығымен белсенді пайдаланды. Нәтижесінде ... ... бір ... ... ... ... ағымдағы жылдың
маусымында 2 080 млн. ... (2,91%) ... 2004 ... 1 ... 73
651  млн. Теңге болды. Жинақталған зейнетақы қаражатын басқа ... ... ... ... ... - 57,89%, ... - 11,87% және ... Банкі» - 8,67%.  Осы 3 қорға аударымдардың жалпы сомасының 78,43%
келеді. [28. 81-б]
2004 жылдың маусымында ... ... ... ... 2004 жылғы 1
шілдедегі жағдай бойынша 415 403 млн. ... ... ... 9 191 ... ... ... өсті,
2003 жылдың 1 шілдесінен бастап 2004 жылдың 1 шілдесіне дейінгі кезеңде
зейнетақы активтерінің орташа айлық өсуі  7,82 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |млн. ... | %-пен|
|"АЛЬФА–ТРАСТ" ЗАИБЖАҰ» АҚ |11 567 |2,79 ... ... ... ... АҚ |11 567 |2,79 ... ЗАБК АҚ |72 456 |17,45 ... ... ... ... ЖАҚ | 72 456 |17,45 ... ... ЖҮАҚ |17 162 |4,13 ... ... ... емес ... |17 162 |4,13 ... ... ЖАҚ | | ... ЗАБК" ЖАҚ |35 051 |8,44 ... ... ... ... ЖАҚ |10 635 |2,56 ... Ашық ... ... қоры" ЖАҚ |18 393 |4,43 ... ... ... қоры АҚ |6 023 |1,45 ... ... ЖАҚ |10 357 |2,49 ... ... Ашық үлгідегі мемлекеттік емес |1 130 |0,27 ... ... ... АҚ | | ... ... қоры " Ашық ... ... |9 227 |2,22 |
|қоры АҚ | | ... AMRO ASSET ... ЗАБК ЖАҚ |34 166 |8,22 |
|" ... ... Қазақстан Корпоративтік жинақтаушы |890 |0,21 ... ... АҚ | | ... АМРО - ... ... ... |29 559 |7,12 ... АҚ | | ... ... ... қоры" АҚ |3 717 |0,89 ... Asset ... ЗАБК ЖАҚ |36 840 |8,87 ... ... емес жинақтаушы зейнетақы |12 113 |2,92 |
|қоры" АҚ | | ... ... емес ашық ... ... |17 517 |4,22 ... АҚ | | ... Ашық ... ... ... АҚ |7 210 |1,74 ... ниет" ЗАБК ЖАҚ |0 |0 ... ... ... ... ЖАҚ |94 895 |22,84 ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры» |102 909 |24,77 ... | | ... |415 403 |100 ... ... 1 ... ... ... активтерінің
көлемі 2004 жылдың маусымында 21 386 млн. ... ... ... ... 403 905 млн. ... ... [29. 19-б ... жиынтық инвестициялық портфелі
 
|Қаржы құралдары |млн. ... |% ... ... |403 905 |100 ... ... |  |  ... ... |3 494 |0,87 ... ... 1 ... ... |6 129 |1,52 ... ... ... | | ... ... ... | | ... ... 1 ... ... |65 031 |16,10 ... ... ... | | ... ... ... | | ... Банктің теңгемен номинацияланған |135  355 |33,51 ... | | ... ... ... ... |178 |0,04 ... | | ... ... ... бағалы |6 108 |1,51 ... | | ... ... ... ... |31 289 |7,75 ... | | ... ... ... ... |0 |0,00 ... ... | | ... ... ... ... |17 363 |4,30 ... | | ... эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы |126 418 |31,30 ... оның ... | | ... |21 325 |5,28 ... ... ... |87 222 |21,60 ... ... ... | | ... ... ... |17 871 |4,42 ... шетел валютасымен | | ... | | ... ... мемлекеттік емес |12 540 |3,10 ... ... оның ... | | ... |9 490 |2,35 ... |3 050 |0,75 ... ... ... ... ... мемлекеттік бағалы
қағаздар үлесі ЖЗҚ-ның инвестициялық портфельдерінде елеулі бөлігін алып
отыр және 210 187 млн. ... ... ... ... Өткен аймен
салыстырғанда МБҚ көлемі 9 115 млн. теңгеге немесе 4,53%-ке көбейді. ... 1 ... ... ... ... 52 537 млн. ... немесе
33,32% болды. Қазақстан Республикасы ... ... ... көлеміндегі ұлғаю 6 690 млн. теңге немесе 5,59% ... ... ... ... банктеріндегі салымдар көлемі 2004 жылғы
маусымда ... ... 31 289 млн. ... немесе 7,75% болды. ЗАИБЖАҰ
зейнетақы активтерінің салымдарын  екінші деңгейдегі банктерге тек ұлттық
валютада жүзеге асыратынын атап ... жөн. [30. ... 2004 ... 1 шілдедегі жағдай ... ... ... ... халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздар
үлесіне 2,16% келіп отыр. Есепті кезеңде шетел ... ... ... емес ... ... көлемінде елеулі өзгерістер
болды, сөйтіп шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздар ... ... млн. ... ... ... көбейді, сөйтіп 17 363 млн. теңгені
құрады, шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы ... ... ... ... 12 540 млн. ... болды.  
2003 жылғы маусымдағы - 2004 жылғы маусымдағы кезеңде жинақтаушы
зейнетақы қорларының ... ... ... ... кірістің орташа
алынған коэффициенті (-2,62%) болды.
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі ... ... ... қарқыны 2003 жылғы маусымдағы - 2004 жылғы маусымдағы 
кезеңде 106,9% болды.
2004 жылғы ... ... ... ... алынған коэффициенті 0,81
проценттік тармаққа төмендеді. [37. 31-б]
 Жиынтық төленген ... ... 2004 ... 1 қаңтарымен
салыстырғанда 679 млн. теңгеге немесе ... ... 2004 ... 1
шілдедегі жағдай бойынша 5 426 млн. теңге болды. 
2004 жылғы 1 ... ... ... 16 ... ... 14-і жалпы сомасы 1 387 млн. теңге ... ... ... 20,57%) ... капиталды құрды.
Жинақтаушы зейнетақы қорлары бойынша 2004 жылғы 1 ... ... 537 млн. ... ... ... ... ... 1 шілдесінде жинақтаушы зейнетақы қорларының меншікті
капиталы 6 742 млн. ... ... ... жылдың маусымында меншікті
капиталдың көлемі 172 млн. теңгеге немесе 2,61%-ке көбейді.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының міндеттемелер ... ... ... 5270,3 млн. теңгеге азая отырып, ағымдағы жылдың 1 шілдесіндегі
жағдай бойынша 626 млн. теңге болды.  [38. 57-б]
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... 2004 ... 1 ... жағдай бойынша 4 807 млн. ... ... ... ... 71,30% ... ... қорларының меншік қаражаты ЖЗҚ-ның ... ... ... ... ... ... ... операциялары
бойынша сатып алынған бағалы қағаздар – 132 млн. ... ... ... 3 698 млн. теңге, екінші деңгейдегі банктердің салымдарында 23,08%-
ті құрайтын 1 109 млн. ... ... ... ... ... ... емес ... қағаздарына инвестицияланды. [39. 28-б]
2.2. Темірбанк қаржы жүйесінің сипаты
2008 ... 1 ... ... АҚ ... ... ... банктің 2007 жылдағы қызметінің қорытындылары жұртшылыққа ұсынылды,
Қазақстанның банктік секторындағы қазіргі жағдайға баға берілді.
2007 жылдың ... ... ... саласымен қатар,
ішінде тұрғындардың салымдарын тарту, кассалық ... ... ... және оған байланысты интернет пен мобильдік банкинг ... да ... ... ... үлкен үлестерге сенімді түрде ие
бола ... ... ... өсіп келе жатқанын көрсетті. ... ... ... 2007 ... басында 6,4%-дан 2007 жылдың
аяғында 7,8%-ға дейін өсті. 2008 ... ... ... ... ... 9%-ды
құрайтын болады.
Темiрбанк Басқармасының төрағасы Аблахат Кебировтің айтуынша, 2007
жылдың екінші ... ... ... ... ... банктің нарықтағы тұрақтылығы және қаржы мен экономика бойынша
барлық көрсеткіштерінің өсуі өткен жылдарда таңдап ... ... ... ... ... стратегияның дұрыстығын растайды. [40. 63-
б]
Аз уақыт ішінде Банктің үлкен ... ... ... берген
негізгі факторға қызметкерлерді, үдерістер мен технологияларды басқару
жүйесіне инновациялық ... ... ... ... ... және
іске асырылған даму стратегиясы жатады. 2007 жылы банк ... ... ... аяқталды, есепке алу жұмыстарын толық орталықтандыру
жүргізілді, ... беру ... ... ... ... Республика бойынша банкоматтар, инфокиоскілер мен POS-
терминалдар желілері белсенді ... ... ... ... ... 142 ... ... – 33 дана, POS-терминалдар – 275 данаға ... ... ... ... ... ... ... көрсетуді
төлем карточкалары бойынша қызмет көрсетудің барынша сапалы және жылдам
болуына ... ... жеке ... орталыққа көшіру жатады. [41.
62-б]
Қаржы көрсеткіштері:
Қазіргі уақытта активтер ... ... ... ... жеті
ірі банктерінің қатарына кіреді. ҚЕХС ... ... ... ... ... ... ... есептілігіне сәйкес
2007 жылы Темірбанктің активтері 202,9 миллиард теңгеден 333,9 миллиард
теңгеге ... ... ... ... ... ... ... 2007
жылғы Банктің таза табысы 7,4, миллиард теңгені ... бұл ... ... ... (2,6 ... ... 2,85 есе көп. 2007 ... ... мен ... өсуі 2007 ... 1 қаңтарымен салыстырғанда
екі еседен аса өскен (21,9 миллиард теңге) ... ... 48,3 ... дейін өскен. ROA (активтерге қайтару) 2,75%-ды (2006 ж.: 1,86%)
құрады, бұл ... ROE ... ... ... 21%-ды (2006 ж.: ... [42. 36-б]
2007 жылдың соңында несие қоржынының көлемі 80,9%-ға дейін өсті ... 247,8 ... ... ... 2007 жылы берілген несиелер көлемі 203,9
миллиард теңгені құрады, бұл 2006 жылға қарағанда (115,6 ... ... есе көп. Банк ... жылдың бірінші жартысына қарағанда, ... ... ... мен шетелдегі қаржы нарығындағы жалпы жағдайға
байланысты несие беру ... ... ... болғандығын айтады.
Темірбанк несиелік және депозиттік өнім желілерін сапалы да ... ... ... ... және ... ... карточка
өнімдері секілді инновациялық технологияларды дамытуға үнемі назар аударып
отырады. Бұл ... ... банк ... ... ... ... ... Тағы да бір маңызды фактор филиалдар санын 21-ге
(2006ж.: - 19), ... ал ... ... көрсету орталықтарын 119-ға
(2006ж.: - 71) ... ... ... ... желілерді дамыту болып
табылады. [43. 71-б]
Банк ... ТДҚ ... ... ... Қазақстан ипотека
компаниясы (ҚИК), Қайта жаңғырту және дамыту ... ... ... ... ... (АДБ) және ... ... және дамыту Халықаралық ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамыту қоры (ШКДҚ)
бағдарламаларына белсенді түрде қатысуда.
Алдағы ... ... және ... ... ... банктік
қызмет көрсету саласындағы бағыттарды дамытуға ерекше назар ... Банк ... 2008 ... ... ... Темірбанктің төлем
карточкаларының жалпы санын 350 мың данаға дейін көбейту және карточкалар
бойынша ұсынылатын ... ... ... ... ... ... ... ВВ-Ұзақ мерзімді, В қысқа мерзімді, жеке D/E, қолдау 3,
тұрақты болжау.
Moody`s. Ва2/NP депозиттері ... ұзақ ... N/P ... Ва3 шетел валютасымен қарыздық міндеттемелер бойынша ... ... ... жағымсыз болжау.
Standard&Poor`s. В+ ұзақ мерзімді, В қысқа ... KzBBB+ ... ... ... ... ... жағдайлар күнтізбесі:
Желтоқсан – Темірбанк ең жақсы атақпен Қазақстанның 50 компаниясының
қатарына енді (Эсклюзив ... ... ...... ... экспорттық-импорттық банк” ЖАҚ
(“Инэксимбанк” Қырғыстан) “ТұранӘлем Банкі” АҚ акцияларының бақылау пакетін
сату бойынша мәміле жасады.
Қараша – Темірбанк нарыққа жаңа ... ... өнім – ... бар ... ... шығарды.
Қазан – Қазақстан бойынша Темірбанк ... “15 ... ... шығарылды.
Қыркүйек – «Вестерн Юнион ДП Восток» ұйымдастырған “Клиенттер әлемі”
атты әріптес банктердің Мәскеуде өткен 2 конференциясында “Темірбанк” АҚ-на
“Вестерн Юнион ... ... ... ... ... ...... АҚ-мы ұйымдастырушысы Standard Bank ... ... 50 000 000 АҚШ ... ... ... қарызды
өтеді.
Шілде – ағымдағы жылдың өткен екінші тоқсаны үшін ... ... ... ... төлеу жөнінде шешім қабылданды.
Маусым – “ТұранӘлем Банкі” ағымдағы жылдың аяғына дейін ... ... ... 13%-ын ... ... ... ... Plus» компаниясының «TranzeWare» бағдарламалық
қамтамасыз ету базасында іске ... жеке ... ... ... –ге ...... жеке ... процессингіне миграцияланды
Мамыр - 17 тамызда Темiрбанк Қазақстанның 17 ірі ... ... мен ... ... ... өткізді.
Мамыр - Темiрбанк орта мерзімді ноталарды шығару аясында 7 ... ... 500 ... АҚШ ... ... ... 9.5% купонымен табысты орналастырғаны жөнінде хабарлады.
Мамыр - Standard & Poor's Халықаралық ... ... $1,2 ... облигациялар шығару бағдарламасына "В+/В"
рейтингін берді. [44. 49-б]
2.3. Темірбанк банк жүйесінің ... ... АҚ-ы Fujitsu Siemens ... ... ... ... ақпараттық технологиялық инфрақұрылымын жаңартуда,
бұлбанк жүйесін жетілдіру қадамдарының бірі ретінде аталып отыр. [45. ... ... ... жеткізу жөнінде 2007 жылдың ... ... SmartCom пен Fujitsu Siemens ... ... ... ... ... өзінде Fujitsu Siemens Computers компаниясы құрал-
жабдықтары мен Network ... ... ... ... 5 ... бар. ... бұл ... SmartCom қызмет көрсетуде.
Ал олардың сапасы мен ұсынылған қызмет ... ... ... ... ... ... ақпараттық технологиялық атқарушы
директоры Владимир Фролов.
«Темір ... ... 1,5 ... ... ... түрде дамып,
қазақстандық банктердің рейтингінде 30-шы сатыдан 7-ші ... ... ... Fujitsu Siemens ... ... PRIMERGY ... ... базасындағы шешімдердің нәтижесінде банк өз жұмысын
орталықтандыруға мүмкіндік алып отыр. Бұл бас кеңседегі ... ... 2 ... ... ... ... филиалдардағы аралық серверлерді
жойды. Соның нәтижесінде клиентерге қызмет көрсету жылдамдығы мен ... ... ... ... 10 шілдеде Астана қаласында Темірбанктің ұйымдастыруымен
Делдалдар мен агенттерге арналған конференция болып өтті. [46. ... ... ... ... делдалдық және риэлторлық
компанияларынан 80-нен ... ... ... ... ... танытқан қоғамға қаржы делдалдығы институттарын дамытудың ... ... ... және ... ... ... ... әзірленген
агенттік, делдалдық және сауда желілерімен өзара іс-әрекеттің бірегей
бағдарламасын ... ... ... ... ... ... эксклюзивті топтастыру, материалдық сыйақының тиімді де ашық
жүйесі, ақпаратпен алмасудың қолайлы үлгісі, сондай-ақ ... ... ... ... алу және ... ... және де ... өнім
алмасудың жаңартылған тәртібі конференцияға қатысушылардың қызығушылығын
тудырды. [47. 5-б]
“Кәсіби қаржы делдалдығы – бұл банк саласындағы жаңа және ... ... бұл ... ... ... қызмет көрсетудің жылдамдығы
мен сапасын күрделі өзгертіп қана ... ... ... ... ... ... де ... өзгерте алатын мүмкіндігі бар,-дейді
“Темірбанк” АҚ-мы Сату арналарын дамыту ... ... ... ... – Мысалы, Еуропада бөлшек несиелердің 40-60% ... ... ... ... ... ... бөлшек
банктер бұл көрсеткішті 70%-ға ... ... ... 2009 ... ... әрбір несиені банктен тыс жерде ресімдеу”.[48. 6-б]
Темірбанк клиенттерге дербес қызмет көрсету ... ... ... түрде ендіре бастады, бұл банк пен ... ... ... ... ... уақытты және клиенттердің
күшін үнемдейді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазақстан Республикасының ... ... ... атты ... ... үшінші ұзақ мерзімді басымдық
ретінде шетел инвестицияларының деңгейі ... ... ... негізделген экономикалық өсуді көрсетеді. Бұл басымдықты жүзеге
асыру үшін инфляцияны қолайлы ... ... ... стра-тегиялық күшті
ілгерілуге бағытталу көрсетіледі. Бұл орайда, ... ... ... ... нақты секторына, оны сауықтыруға, фискальды және
монетарлық қатаң шектеулер жағдайындағы өсу мен күшті әлеуметтік ... деп ... ... ... коммерциялық банктері өзінің табыс
базасын кеңейту үшін, табыстылықты және бәсекелік қабілеттілігін ... ... ... кең ... операциялар мен қызметтер көрсетуге
ұмтылатыны белгілі. Бұл ... есте ... ... банк қызметінің дамуы
клиенттер және банктің өзі үшін минималды шығындармен банк ... ... ... ... ... бағаларды пайдалануды
білдіреді.
Коммерциялық банктер өз клиенттерінің ақшаларын сақтауға ... ... ... бұл бір ... ... ... қажеттілігін қанағаттандырады. Көптеген клиенттер ... ... ... ... ... мұндай ақшаны сақтау
формасы тиімді болып ... ... ... ... ... кең ... ... жинақтарды шоғырландыруға жағдай жасау ... ... ... ... ... келе жатқан қажеттілігіне жауап ... ... ... ... ... ... ерекше мәнге ие болып отыр.
Қазіргі дамып жатқан ақпараттық технологиялар заманында өз шаруашылығын
жалғастыру үшін, қызмет ауқымын кеңейтіп, жоғары пайдаға қол ... ... ... ... жаңа түрін шығаруға, жаңа қызметтерді
ұсынуға ... ... орай ... де жаңа ... ендіруге және
бұрынғы қызметтерді жетілдіруге үлкен назарын аударып ... ... ... ... ... электрондық есеп-
айырысулар, элемдік Интернет байланыс жүйесіндегі қаржы нарығының құрылуы
жатады.
Біздің еліміздегі қазіргі банктік институттар аталған жаңа ... ... ... ... ... ... зерттеуді, валюталық
операцияларды, басқа да қызметтерді, соның ... ... ... ... қор және т.б. жүргізеді.
Халыққа қызмет көрсетіп жүрген банктер ролін жандандырудың мәні ... ... ... барынша жоғары нәтижеге қол жеткізуге, банктік
қызмет көрсетуінде ... ... ... ... ... ... ... көрсету сапасын
жақсартуға, банктік қызметтер спектрін ... және ... ... ... жағдай жасау.
Жоғарыда аталған көптеген мәселелердің шешу жолдарын табу үшін ... ... ... жеке – жеке ... ашатындай етіп,
кешенді түрде қарастыру қажет. Банктік ... ... ... – біздің еліміздегі арнайы ғылыми түрде аз зерттелген
мәселе болса да, банк ... ... ... ... ... көкейінде жүрген маңызды сұрақтардың бірі.
Қазақстанның банктік нарығы жетілмеген бәсеке нарығы болып ... ... ... ... орын ... яғни ... жақсарту,
атақты ұлғайту арқылы банктің банктік өнімінің бөлінуі.
Бұндай жағдайларда ... ... әр ... әдістері арқылы өзінің
атағын күшейтуге және қоғаммен байланыс бойынша қандай да бір ... ... ... ... ұмтылады.
Олар біздің республикамызға өтіп жатқан әр түрлі маңызды шараларға
демеуші ретінде ... ... ... ... ... есеп
беруді құрайды, жарнамалық проспекттер мен буклеттерді шығарады, теле және
родио жарнамаға айтарлықтай сомада ... ... ... менің ойымша,
клиенттерді ұлғайту үшін ... ... ... ... және ... ... банктердің жұмыс уақытының кішігірім аралығынан,
шетел валютамен салыстырғанда ұлттық ... ... және ... ... тұтынушылар өз ақшаларын сеніп тапсыру ықтималдығы төмен
болады. Бұдан ... ... ... ... ... ... шектейді.
Банктік қызметтерді талдау оның табыстылығын банктер басшылығымен
берілген шынайы әрі көп ... ... ... ... ... ... ... және әлсіз тұстарын таныймыз, туындаған мәселелрді
шешу жолдарын анықтап және олардың жұмысында өтімділікті, яғни ... және ... ... беру, несиелік саясатқа қатысты,
ұйымдастыру бәсекелестікті ұстап тұру, салымшыларға ... ... ... қызметтердің негізін қалаушы принциптерге шынайы
ресурстармен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... салымдары жатады, яғни несиегерлерге кепілдік болып
табылады. Яғни пассивтердің ... ... ... ... мүмкіндікті анықтайды.
ҚР Үкіметінің, ҚР Ұлттық Банкінің және ҚР Қаржы нарығы мен ... ... және ... ... Экономиканы және қаржы жүйесін
тұрақтандыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға ... ... іс - ... ... тұрақтандыру шаралары іске асырудар Қазақстан экономикасы
қосымша 2 172 млрд. теңге ... ... ... ... олардың
ішінде, мыналардын есебінен:
Ұлттық қор қаражаты – 1 200 млрд. ... Банк ... – 350 ... ... ... ... ... шеңберінде салықтың жүктемені төмендету -
500 млрд. теңге;
Стресті активтер қорын құру 122 ... ... ... коммерциялық банктердің, оның ішінде біз
қарастырып отырған Темірбанк банкінің ... ... ... қазіргі
заманның басты талабы болып табылады. Бірақ бұл жерде ... ... ... жөн. бұл ... ... ... ... еркін енуге мүмкіндік
берері сөзсіз.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет ... ... ... ... ... ... Ұлттық банкі туралы» Қазақстан
Республикасының заңы. 30.03.1995
3. Мақыш С.Б. Коммерциялық ... ... ... ... Банковское дело Под ред. О.И. Лаврушина. Москва "Финансы и статистика
" 1998.
5. Көшенова Б. «Ақша, Несие, Банктер, Валюта қатынастары», ... Н. ... ... Ел Президенттінің Қазақстан халқына
Жолдауы, Алматы – 1998 ж..
7. Сейтқасымов Ғ.С. ... ... ... ... – 2001 ж.
8. Шеденов Ө.Қ. «Жалпы экономикалық теория», Алматы -2002 ж.
9. Кушербаев Б.П. «Банктер және ... ... ...... Қарағанды, 2002 ж.
10. Банк операцияларының жекелеген түрлерін ... ... ... ... ... ... №3
11. Банки Казахстана. №12, 1. -2003Банки Казахстана №1 ... ... ... рынке» 2005ж. стр.2
12. Банки Казахстан №8,2005ж. « Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарының жай-
күйі ... ... ... ... №1, 11. ... ... Ғ.С. ... Несие, Банктер», Алматы- 2006
15. "ҚР Ұлттық банк ... Заңы 1995 ж. 30 ... ... ҚР ... даму ... ... Заңы 2005 ж.25 сәуір N178
17. ҚР-ның "Ашық ... ... ... ... ... қарыз
есебінің тәртібГ2006ж. 20 қаңтар N20.
18. ... А.А. ... және ... ... ... ... және түйінді
мәселелердің дамуы. Қарағанды 2006
19. Давлетова М.Т. ... ... ... в ... ... ... Экономика, 2005
20. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. и др. ... для ... 1999 ... ... Б.А. Ақша. Несие. Банктер. Валюта қатынастары: Оқуқұралы.
-Алматы: Экономика, 2004 ж.
22. ... О.И., ... И.Д., ... Н.И. и др. Банковское дело:
учебник для вузов. -М. 2004 ... ... С.Б. ... ... механизм және оларды жетілдіру жолдары:
Автореферат. -Алматы. 1999 ж.
24. Орманбаев А.Х., Өмірбаев С.М., КЕсенгелдин С.М. ... ... ... ... Болашақ-Баспа. 1997ж.
25. Поляка Г.Б. Финансы. Денежное обращение. ... ... для ... ... Сейтқасымов Ғ.С. Ақша. Несие. Банк. -Алматы. Экономика. 2005 ж
27. Самсонова Н.Ф. ... ... ... и ... -М: 2005 ... Бекболатұлы Ж. Қаржы-несие ... ... ... // ... 1999. N5, 40-45 ... ... И., Шмикина А., Рудецких А. Малый бизнес: проблемы оформления
кредита // Вестник предпринимателя 2005 г. N4 -с. ... ... М., ... А., ... Е. Развивать новые виды кредитных
операций необходимо // ... ... 2005 г. ... ... Б. Кредитное бюро-инструмент выявления ... ... ... 2006 N3.
32. Коробейников М. Роль кредитования АПК в период становления
рыночных отношений // Финансовый бизнес N37 -С. 33-387.
33. Лисак Б. ... ... и ... ... при потребительском кредитовании // Банки Казахстана
2004 N6.-0. 3-6.
34. Смагулова Ш.А., Буханцева О.В. ... ... и ... ... в ... // Вестник. ИПК. /Каз.Гос, Нац. ун-т им.Аль-
Фараби.-Алматы. 1999г.
35. Смагулова Ш.А. Макроэкономика. -Алматы 1997.
36. Умбетов А. Кредитование малого бизнесам ... ... ... ... Е, Кенжеханов М. Система кредитования в банках // Банки
Казахстана 2004. N5. -С. ... ... А.В. ... ... ... и ... в рыночной экономике?
// Вводный курс по экономической теории. -М. ... ... ... ... ... ... 2005 N1 .,21-25.
40. Статический бюллетень. Н.Б. 2004-2006 г.
41. Банки Казахстана №5, бет 23-29
42. Банки Казахстана №9, бет13-17
43. Қазақстанның Ұлттық ... ... №2007, ... ... ... ... ... №2007, №8
Газеттер:
45. Егемен Қазақстан. Астана: 16.05.2004.-8 бет.
46. Егемен Қазақстан. Астана: 4.03.2006.-3 бет
47. Егемен ... ... ... ... ... ... ... 19. 11. 2008 ж.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік маркетинг жайлы75 бет
1.Ресейдегі И.Грозный және Ұлы Петр: Саяси портреттері 2. М.Тэтчер-темір ханым5 бет
«Темірбанк» акционерлік қоғамының қалыптасу тарихы, жұмыс істеу бағыты41 бет
«Темірбанк» АҚ50 бет
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
«Теміржолдық касса» мәліметтер базасы95 бет
«Қазақстан көлік жүйесіндегі темір жол көлігі»49 бет
«Қазақстан темір жолы» акционерлік қоғамы9 бет
Іргетас темірбетондарын өндіру зауыты42 бет
Алматы облысындағы бөлістіретін темір-жолдық мүнай базасына арналған инвестициялық жобаның анализі24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь