Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1 Мұнай құрамындағы минералды қосылыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Мұнай құрамындағы металдар мен күкіртті қосылыстар ... ... ... ... ... ... .6
1.3 Мұнай құрамындағы механикалық қосылыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.4 Мұнай құрамындағы тұздар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.5 Мұнай құрамындағы металдарды анықтау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... 10

2 Тәжірибелік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.1 Мұнай құрамындағы күкіртті анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2 Механикалық қосылыстарды анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі. Мұнай құрамындағы минералды және механикалық қоспаларды анықтау. Бұл көрсеткіштер арқылы мұнай өнімдерін өңдеу кезіндегі кедергілерді болдырмау. Анықталған мәндер арқылы мұнай өнімдерінің сапасын меңгеру болып табылады.

Курстық жұмыстың мақсаты: Мұнай құрамындағы минералды және механикалық қоспаларды анықтау.

Жұмыстың міндеті.
Қойылаған мақсатқа жату үшін келесі міндеттер қойылады:
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамын анықтау;
2 Мұнай құрамындағы минералды қоспаларды анықтау;
3 Мұнай құрамындағы механикалық қоспаларды анықтау;
4 Тәжірибе жүзінде дәлелдеу;

Тірек сөздер: гетероорганикалық құрамы, минералды компненттер, металдар, мұнай, коррозия, металорганикалық қосылыстар, рентген сәулесі, ультрадыбыс өрісі, металсыздандыру, күкіртсіздендіру, спектрады анализ, минералды тұздар, тұзсыздандыру, энергодисперсті рентгенофлуорцентті спектрометрия, шашырау энергиясы

Қысқартылған сөздер:
ЖТС – жеңіл тұтанғыш сұйықтық;
МӨ – мұнай өнімі;
МЕСТ – мамлекеттік стандарт;
КС – көмірсутек;

Курстық жұмыс: 6 кестеден, 25 беттен, 16 пайдаланған әдебиеттер көзінен тұрады
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1Магомадов А.С Теплофизические свойства высоковязких нефтей.-Краснодар: КубГТУ, 2000 – 118 c.
2 Магомадов А.С Изучение вязкости тяжелых нефтей при различных температурах и давлениях.- Нефтепереработка и нефтехимия: № 6, 2004
3 Мановян А.К Технология первичной переработки нефти и природного газа – М. Химия, 2001.- 568 c.
4 Ахметов С.А Технология глубокой переработки нефти и газа.- Уфа: Гилем, 2002. – 672 c.
5 Глаголева О.Ф, Капустин В.М, Чернышева Е.А Технология переработки нефти.- М.: Химия, 2005.- 400 c.
6 Скобло А.И, Молоканов Ю.К, Владимиров А.И, Щелкунов В.А Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехими. – М.:Химия, 2000 - 677 c.
7 Сафиева Р.З Физикохимия нефти.Физико – химические основы переработки нефти.- М.: Химия, 1998. - 448 c.
8 Фукс Г.И Вязкость и пластичность нефтепродуктов. –М. Ижевск, 2003. -328 c.
9 Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: Химия, 19767 – 400 c.
10 Данилов А.М. Введение в химмотологию. – М.: Техника, 2003.- 464 c.
11 Сюняев З.И Нефтяной углерод. – М.:Химия, 1980. - 272 c.
12 Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий. – M. Недра, 1992. -223 c.
13 Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – М.:Химия. 1976 – 720 c.
14 Эрих В.И. Химия нефти и газа. М.: –Л. Химия. 1967.- 220 c.
15 Омаралиев Т.О Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері 1 бөлім. – Алматы.: Білім,2001. – 450 c.
16 Антониади Д.Г Научные основы разработки нефтяных месторождений термическими методами.- М.:Недра, 19957 – 314 c.
        
        Жоспар
Кіріспе...............................................................
....................................................3
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің
құрамы........................................................4
1.1 Мұнай құрамындағы минералды
қосылыстар............................................6
1.2 Мұнай құрамындағы металдар мен күкіртті
қосылыстар.........................6
1.3 Мұнай құрамындағы механикалық
қосылыстар........................................7
1.4 Мұнай құрамындағы
тұздар....................................................................
.....8
1.5 Мұнай ... ... ... ... ... ... ... Механикалық қосылыстарды
анықтау......................................................20
Қорытынды.............................................................
...........................................24
Пайдаланған әдебиеттер
тізімі....................................................................
.....25
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Мұнай құрамындағы минералды және механикалық
қоспаларды анықтау. Бұл көрсеткіштер арқылы ... ... ... ... болдырмау. Анықталған мәндер арқылы ... ... ... ... ... ... ... Мұнай құрамындағы ... ... ... ... ... ... жату үшін келесі міндеттер қойылады:
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамын анықтау;
2 Мұнай құрамындағы минералды қоспаларды анықтау;
3 Мұнай құрамындағы механикалық қоспаларды ... ... ... дәлелдеу;
Тірек сөздер: гетероорганикалық құрамы, минералды компненттер,
металдар, ... ... ... ... рентген сәулесі,
ультрадыбыс өрісі, металсыздандыру, күкіртсіздендіру, спектрады анализ,
минералды тұздар, ... ... ... шашырау энергиясы
Қысқартылған сөздер:
ЖТС – жеңіл тұтанғыш сұйықтық;
МӨ – мұнай өнімі;
МЕСТ – мамлекеттік стандарт;
КС – көмірсутек;
Курстық ... 6 ... 25 ... 16 ... ... тұрады
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамы
Барлық мұнай құрамындағы алкан мөлшері 20-50 % ... ... ... мөлшері 60 % не одан көп болады,
азпарафинді мұнайда оның құрамы 1-2 % ... ... ... ... бойынша таралуын қарастырсақ , келесідей барлық мұнайға
ортақ заңдылыққа кезігеміз: алкан мөлшері фракцияның t ... ... ... алкандар төмен қайнайтын фракцияларда ( 300° С дейін )
кездеседі.Парафинді мұнайда жоғары ... ... ... ... көп болуы мүмкін.
Мұнайдың алкандары түзу және тармақталған тізбекті ( н – ... ...... ... ... ... ... алкандардың құрамы мен қатынасына байланысты.Ал, А.Петров
мұнай алканды қосылыстарына арналған химиялық жіктелуін ... 4 ... ... А¹, А², Б², Б¹. ... ... ... ... 25-30 мың теориялық табақша құрайтын хроматографиялық
талдау жасайды.
А¹ типті. Мұнай ... ... ... ... ... ... құрамы 30-40 % дейін. А¹ типті ... ... ... ... АҚШ және ... Өзен ... ... жатады.
А² типті – парафин-нафтенді және нафтен-парафинді негіздегі мұнай
түрі жатады.Алкан мөлшері 15-25 % ... ... А¹ ... ... 2 есе аз.Бұл мұнай түріне Азербайжан және Каспий
маңы ... ... ... кен ... ... ... типті мұнай – нафтен негізіндегі мұнай жатады.н-алкан жоқ, изо-
алкан ... 8-20 ... және ... ... ... ... типті мұнай – нафтен, нафтен-ароматты мұнай негізіндегі мұнай н-
алкан және изоалкан жоқ, тармақталған ... 8-9 ... ... ... ), ... ( ... Сібір).
Мұнайдағы арендер – моно – және полициклды күйде болады. Олар ... – 20 % ті ... ... ... ... үлесі 35 % -
ке дейін жетеді. Ароматтық ... ... ... ... 3 топқа бөледі:
1 топ. Ауыр шайырлы мұнайда тығыздығы 0,9 – ға ... ... ... ... концентрленеді, көбіне полициклді
ароматтық көмірсутектер.
2 топ. Тығыздығы 0,85 – 0,9 аралығында болатын 2 ... ... және ... – ароматтық фракцияларында концентрленетін ароматтық
көмірсутектер.
3 топ. Парафинді мұнайдың жеңіл фракцияларында 3000С – қа ... ... ... ... 0С – қа ... ... фракцияларда тек бензол гомологтары С9
қоса табылған. Ал бүйір тізбегінде 4 не одан көп көміртегі ... ... ... ... аз ... Ең көп ... ... ксилол (м-,п-,о- ксилолдардың ішінде ең көп
кездесетіні термотұрақтылығы жоғары м- ... ... ... және ... 0С – 3500С - қа ... ... фракцияларда ди және үш
орынбасқан алкилбензолдар, С7 – С8 ... ... – және ... ... ... ... ... бұл фракцияларда
нафталин гомологтары (моно-,би-,три -, тетраметилнафталиндер) болады.
Жоғары ... - ... ... ... ... көмірсутектердің гомологтары кездеседі, фенантрен, антрацен,
хризен, ... ... және ... ... ... ... негізгі бөлігі гудронда
концентрленеді.
Қанықпаған көмірсутектер (олефиндер және диолефиндер) ... ... ... және ... ... пиролиз, кокстеу
және т.б.) термиялық және ... ... ... ... ... ... алкендер болмайды немесе болса өте аз мөлшерде
делінген еді. ... 20 ... 80 ... ... ... ... және ... СССР аймағында мұнайдың құрамында 15 – 20 % ... ... ... ... ... ... жоғары молекулалық массасымен ерекшеленеді, жорамал
бойынша, олардың ... жату ... ... радиоактивті
сәулеленуі нәтижесінде алкандардың радиолиз өнімінен пайда болғандығымен
түсіндіріледі. ... ... ... ... С – Н ... бойынша
ыдырау реакциялары пайда болады.
Газ тектес этилен көмірсутектері (этилен, пропилен, бутилендер)
мұнайдың термиялық және ... ... ... болады. Қысым
қатысында термиялық крекинг газдарында (сұйық фазалы крекинг, 470 – ... ... 20 – 50 атм.) 20 – 25 % ... ... пиролиз газдарында
(800 – 900 С, қысым 1 атм жуық) 40 – 50 % ... ... ... олефин көмірсутектерінің құрамы сәйкесінше ... ... ... және ... ... пиролиз, кокстеу
және т.б.) термиялық және термокаталитикалық өңдеудің сұйық өнімдерінде
олефиндердің біраз ... ... ... ... ... 30 – 35 %, ал ... ... бензиндерінде 10 % -
ға дейін олефиндер болады. Мұнай өнімдерінде ... қос ... ... ... ... ... болады:
1 Нормальды және изоқұрылысты олефиндер;
2Циклоолефиндер (циклогексен, циклопентен және олардың ... ... ... қос ... бар ароматтық көмірсутектер
(стирол). [1].
1.1 Мұнай ... ... ... ... ... ... ... болатын
металдың кешенді органикалық косылыстарын және ... ... ... ... ... 0,03% ... ... Мұнайға металдың
бөлігі оны өндіру және тасымалдау кезінде түседі. Мұнайда сілтілік және
сілтілік –жер ... (Na, K, Ba, Sr, Mg), ... ... (d- ... V, Zn, Ni, Fe, Mo, Co, Mn, Pb, Ga, Ag, Ti; ... Cl, Br, I, Si, Al, B, P) және тағы ... ... элементтердің құрамы мен концентрациясын анықтауда басты ... ... ... ... ... ... анализін жүргізеді.
Мұнайдың құрамында басқа элементтермен салыстырғанда көп ... және ... ... олар металлпорфирленген кешендерге
байланысқан.
Жоғары күкіртті мұнайда ванадий ... 2*10-2%, ... ... басқа металдардың құрамы айтарлықтай аз.
Мұнайдың шығу ... ... ... ... зерттелуіне көптеген қызығушылықтар туып отыр.
Мұнай құрамындағы көптеген элементтердің болуы, өсімдік және малдар
үшін, олардың туысқандықтарының дәлелі болып табылады.
Мұнайға ... ... оның ... қиындатады. Көптеген
металдар, және бірінші орында ванадий мен ... ... ... пеште кокстың бөлініп шығу процесін тездетеді.
Қазан отындарын өртегенде ванадий оксиді түзіледі, ол ... ... ... ... ... микроэлементтері электротермиялық
өндірістің (алюминий, темір және т.б.) ... ... ... көбінесе беттік –активті қасиеттерге ие
болады және су және ... ... ... ... ... жағдай жасайды. [13].
1.2 Мұнай құрамындағы металдар мен күкіртті қосылыстар
Металорганикалық қосылыстар. Металорганикалық ... V, Сu, ... және ... да ... құрамында болатын металдар, негізінен гудронға
шоғырланған, ... ... кей ... (0,01%-ке дейін) ұшқыш және айдау
кезінде майлы дистиллятқа айналады.
Металдың негізгі бөлігі шайыр және асфальтенмен байланысты. Металдың
маңызды бөлігі ... ... ... ... кездеседі.
Мұнайдағы металорганикалық косылыстардың құрамына жоғары құрамды
гетероорганикалық қосылыстар, ... ... ... ... ... ... қарағанда, шайыр және ... 2-3 ... ... ... ... ... ... болуы мұнай жатып қалу жағдайымен және оларды
алу әдісімен түсіндіріледі.
Мұнайдағы механикалық ... онда ... ... ... ... және ... қатты жыныстар бөлігінен тұрады, олар судың бетінде
адсорбирлену арқылы мұнай ... ... ... ... ... қоспалар құбыр, қондырғы және құбырлы пештердің
қабырғаларында біртіндеп ... ... ... ол қондырғының істен
шығуы процесін тездетуге әкеліп соқтырады.
Тұндырғыштарда, резервуарларда және ... ... ... ... мехинакалық қоспалар коагулирленеді, қатты тұнба және
лас қабатын түзе отырып ... ... да ... ... Осыдан
аппараттың өнімділігі төмендейді, ал құбыр қабырғаларындағы ... ... жылу ... азаяды.
МЕСТ 6370-83 бойынша сенімділік ықтималдығы 95 % ... ... ... ... ... ... ... 1. МЕСТ 6370-83 бойынша механикалық қоспалардың массалық үлесін
анықтаудағы дәлдік нормасы
|Механикалық қоспа,% |0,01-ге дейін| ... 1,0-ге |
| | ... 0,1-ге ... |
| | ... | ... |0,0025 |0,005 |0,01 ... ... % |0,005 |0,01 |0,20 ... ... ... үлесі 0,005 %-ке дейін.
МЕСТ 9965-76 мұнайдағы механикалық қоспалардың массалық үлесі 0,05 %-
тен аспайтындығын көрсетеді [12].
1.4 Мұнай ... ... жер ... ... ... ... газдар,
қаттық (жер қыртысы) сулары,
минералды тұздар,
әр түрлі механикалық қоспалар (құм, топырақ және т.б).
Мұнай өңдеу зауыттарындағы мұнайды дайындау және ... ... ... - 76 ... жүргізіледі. Мұнай құрамындағы хлоридтер мен ... шикі ... үшке ... ... 0,5 % су және 100 м/л тұз бар ... Құрамында 1 % су және 300 м/г тұзы бар ... ... 1 % су және 1800 м/г тұзы бар ... ... ... ... тотығуына бейімділігін күшейтіп,
технологиялық құрал – жабдықтардың ... ... және ... су –
мұнай эмульсиясын түзуге әсерін тигізеді. Мұнайды өндіру және тасымалдау
кезінде 100 ˚С – қа ... ... ... ... ... ... ... т.б бензин фракциясымен бірге ) біраз шығынға ұшырайды – шамамен
фракцияның 5% - і. ... ... ... және ... ... ... ала өңдеу – оны даярлау жұмыстары жүргізіледі.
Өндірілетін мұнайдың әр тоннасына – 50 – 100 м ... ... ... тұздар бар 200- 300 кг су, 1,5 ... % - ке ... ... ... ... ... Кейбір көп мезгіл жұмыс істеп
жатқан ұңғымаларда қаттарының аса суландыру нәтижесінде суларының мөлшері
– 90% - ке ... ... ал ... ... ... ... ... судың үлесі 0,3% -тен төмен болу керек.
Тасымалдау алдында мұнай мен мұнай өнімдерінің ... ... тің ... ... ... массалық үлесі, W ≤ 0,5%
- Тұздың массалық үлесі, Р ≤ 200 ... ... ... ... олардың пайда болу
себептерін, тұздардың мұнайды өңдегенде, ... ... ... айту ... ... ... көп емес (0,1 – 2 %). ... келесідей
оттекті қосылыстар болады: мұнай қышқылдары мен ... ... ... үлесін құрамында С,Н,О элементтерінен басқа N және S
болатын заттар – шайырлар құрайды.
Мұнай ... ... орта (250 С ... ... бірнеше пайыз мөлшерін құрайды. Мұнай қышқылдары ... ... және ... ... ... ... ... (май) қышқылдары мұнайда түзу тізбекті немесе изоқұрылымды
қышқылдарды құрайды.
Ароматты қышқылдар мұнайда бензол және ... ... ... ... ... ... шикі мұнай қышқылдары иісі жағымсыз, қою
түсті майлы сұйықтықтар.
Мұнайдағы күкірттің құрамы 0,05 – 3 % ... ... ... ... ... да ... мұнайдың құрамында жай зат, күкіртсутек және органикалық
қосылыстар мен ... ... ... кездеседі.
Жай зат ретінде күкірт мұнайда еріген күйде кездеседі. ... ... ... кезінде) күкірт КС шартты түрде әрекеттеседі.
Қазіргі кезде мұнайдың керосин және май фракцияларынан ... ... ... қиын ... ... ... бұл заттардан арылу мақсатында гидротазалау үрдісін 300 ... С пен 1,7 – 7 МПа ... ... Бұл тазалау негізінде күкірт
қоыслыстары күкіртсутегіге ... ... ... газдармен оңай бөліп алуға
болады. [7].
Тұздардың пайда болуы
Мұнай және мұнай шикізаттарында тұздардың пайда болу себептері өте
көп. ... ... ең ... ... ... минералдау кезінде
пайда болатын тұздар. Мұнай кен орындарында мұнаймен бірге алынатын және
дисперсті жүйе құрайтын ... ... ... ... ... ... құрамы бойынша пласт суларын хлорлы кальцийлі және сілтілік деп
екіге бөледі. Сілтілік тұздардың өзі хлорлы және хлор – ... ... ... Кен орындарына байланысты пласт сулары әр түрлі мөлшерде
кездеседі. Мысалы, Ставрополобта ... ... 1 м/г ... ... ... 300 м/г – ға дейін жетеді. Пласт суларында ... ... ... ... ... ерітінділер, қатты
бейорганикалық заттар т. б ... ... ... ... бойынша
көптеген мөлшерді натрий, магний, кальций хлоридтері алады.Бірақ мұнайдың
өзінде хлорлы тұздар болмайды. Олар ... су ... ... енеді. Кей кездерде сусыздандырғаннан кейін де мұнайда кристалл
тұздар болады. Олардың ... ... ... ... ... ... ... кальций, биокарбонаттардан тұруы да мүмкін.
[9]
Тұздардың мұнай құрамына тигізетін ... ... ... ... ... көп қиыншылық туғызады.
Тұздардың мөлшері 2000 – 3000 мг/л. Кей ... 0,4 – 0,3 % ... ... жай өңдеу жеткіліксіз. Тұздардың тигізетін әсерлері өте
көп.
Аппараттың ластануы. Ыссы аппараттардың қабырғасына тұздар жинала
бастайды. ... ... ... ... кейін пайда болады. Процесс
ертіндінің бетінде жүргендіктен тұз қабықша түзе ... ... ... ... ... газ, ... және қоспалардың болуы оның
тасымалдауын және өңдеуін айтарлықтай қиындатады. ... ... ... ішкі ... ... ... болуын күшейтеді. Олар
өңдеу барысында жылуалмастырғыштардың және пештердің құбырларында шөгіп,
оларды жиі ... ... ... яғни ... ... ... және
өнімділігін азайтады. ... ... ... ... гидролизі нәтижесінде бос тұз қышқылдары ... ... ... ... ... ... ... мазутта
қалады, ол да аппараттың коррозиясына әкеледі.
Аппараттың өнімділігінің төмендеуі. Тұздардың әсерінен пайда болатын
қабықшалар өту ... ... ... өнімділігін тежейді. Егер мазут
құрамында 800 – 2200 мг/л ... ... ... 20 %
төмендетеді.
Мұнайды өңдеу ... ... ... көп ... әрі қарай өңдеуге
жарамсыз болады, яғни, өндірілетін ... ... де ... ... ... таза ... ... араластыруға тура келеді.
Біріншілік мұнай өнімдерінде қалатын мышьяк тұздары қымбат катализаторларды
улайды. [3].
1.5 Мұнай құрамындағы ... ... ... және ... бай ... ескере отырып, рентген
сәулесі мен ... ... ауыр ... гетероорганикалық құрамы
мен қасиетіне әсерін зерттедік. ... ... ... сәулесі мен
ультрадыбыс өрісі мұнайдың ... ... ... ... әсер
ететіні анық байқалады. Әсіресе ультрадыбыс өрісінің нәтижесінде күкірт
концентрациясы ең төменгі ... ... ... бұл құбылыс ультрадыбыс
өрісінің кез - келген үлгідегі фазалық ... ... ... ... ... мен микроэлементтердің талғамдық
бөлінуін жеңілдететіндігімен түсіндіріледі.[5].
Мұнайды металсыздандыру процесі цеолит минералында ... ... ... Сорбент бетіндегі қатты қалдық ыстық бензолмен ... ... ... ... (V, Ni) ... ... анықталды. Ал цеолит ... ... ... ... ... анықталды.
Тәжірибе барысында алынған нәтижелерден ванадий, ... ... ... ... ... ... ауыр ... жалпы күкірт мөлшері азайған.
Рентген сәулесімен (D = 60 кГр, t = 10 мин.) ... ... ... металсыздандырудың процесі автоклав құрылғысында, сутекті ортада,
каталитикалық қоспаның (цеолит – пирит) қатысында өткізілді. Катализаторға
сіңірілген ... ... ... әдісімен анықталды, нәтижесінде
мұнайдың ауыр бөлігіндегі V, Ni, Co металдар ... ... ... ... ... ... ... металсыздандыру және
күкіртсіздендіру процестерінде қолданыс табуы мүмкін.
Мұнайды рентген сәулесімен ... ... ... ұсынылды,
процесті осындай жағдайда жүргізу 2000С ... ... ... ... 34,76 %, ... бөліну дәрежесі 62,01 %; никельдің
бөліну дәрежесі 66,32 % көтеруге мүмкіндік ... көп ... ... ... ванадийдің және никельдің
бөліну дәрежелерінің кинетикалық ... және 298 – 318 ... ... үшін ... ... ... ... активтену энергиясының шамалары ванадийдің бөліну жылдамдығы 20,21
кДж/моль, диффузиялықтан кинетикалық аймаққа ауысу ... ... ... үшін 10,22 ... диффузиялық аймағында өтетінін көрсетеді.
Рентген сәулесінің қатысында микроэлементтерді ... ... ... ыдырауы есебінен болады және микроэлементтердің ауыр
фракцияға сандық ... ауыр ... ... бөліп алудың
тиімділігін жоғарлатады [2].
2 Тәжірибелік бөлім
2.1 Мұнай құрамындағы күкіртті анықтау
Энергодисперсті рентгенофлуорцентті спектрометрия ... ... ... ... ... ... ... Реактивтер және материалдар
5 Қондырғыны дайындау
6 Өлшеу шарттарын стандартизациялау және калибрлеу
7 Байқауға дайындау
8 Байқауды жүргізу
9 Нәтижелерді өңдеу
10 Әдістің дәлдігі және ауытқулар
Қосымша А ... ... Б ... ... В ... ... ... нормативті құжаттардың
тізімі
Энергодисперсті рентгенофлуорцентті спектрометрия әдісімен күіртті
анықтау.
Қолдану аймағы
Қазіргі стандарттарда дизельді ... ... ... мұнай
қалдықтарында, майлайтын майлар негізінде, ... ... ... ... ... ... ... және басқа
дистиллятты мұнай өнімдерінде күкірттің массалық үлесін 0,0150% –ден
5,00%-ге дейінгі анықтау әдісі белгіленген.
Осы ... ... ... күкіртті 85 және 100 метанол болатын М-
85 және М -100 отындарында ... ... ... ... болады.
Үлгіні минимальды дайындағанда, мұнайдағы және мұнай өнімдеріндегі
жалпы күкіртті тез және дәл өлшеуді осы әдіс ... ... ... анализінің уақыты 2-4 мин.
Әдістің маңыздылығы мынада, зерттелетін ... ... ... ... сәулелену көзі арқылы шығарылады. ... ... ... ... және алынған импульстің есепші
сигналымен есепші сигналды салыстырады.
Күкіртті 0,0150% ... ... ... ... үшін екі ... үлгі қажет.
Кедергі келтіретін факторлар
Берілген бақылау әдісін қолданған кезде бөгеттің екі типі ... ... ... бақыланатын үлгіде су, алкилирленген қорғасын,
кремний, фосфор, кальций, калий және галоидты қосылыстардың ... ... 1/10 ... ... кезінде пайда болады.
Спектральды бөгеттерден басқа, әр элементтің ... ... ... элементтің концентрациясының өзгеруінен
болатын бөгеттер де бар.
Мұндай бөгеттерге бақыланатын үлгіде ... ... ... ... ... қасиетін жақсартартады, мысалы,
бензиндегі оксигенаттар.
Бөгеттің екі типіде қазіргі таңдағы приборларда ... орны ... ... ... ... пайдалана отырып,
бөгеттердің автоматты түзетулерін анда – сандатексеріп отыру ұсынылады.
Жаңа ... ... ... ... ... ... қосымша А-да келтірілген.
СИ жүйесінде белгіленген өлшемдер,стандартты түрде қарастырылады.
Бірліктің артықшылығы ... ... ... пайызбен
өлшенетіндігінде.
Қондырғы
Энергодисперсті рентгентті флуорцентті анализатор. ... ... ... кез ... қолданады, егер
олардың конструкциясында 3.1.1 -3.1.6 –да ... ... ... болса. Келесі конструктивті бөлшектер қажет:
Рентген сәулеленуінің көзі 2,5кэВ (килоэлектрон –вольт)энергиясынан
жоғары.
Үлгі үшін алмалы -салмалы кювета, ауыстырылатын рентген сәулесі ... ... ... ... ... және ... ... 4мм –ден кем емес болуы керек.
Рентген сәуле шығару ... ... ... ... ... ... керек.
Пайдалануға ыңғайлы газды пропорциональды санағыш болып табылады.
Фильтлер (сүзгілер) немесе ... ... Ка ... ... ... ... сәуле шығарудан бөлуге мүмкіндік береді.
Сигналды қайта құру және мәліметтерді өңдеу үшін ... ... ... ... сәулеленуінің интенсивтілігін есептеу, минимум дегенде, фон
бойынша түзету үшін екі энергетикалық зона;
- спектральды қондыруды түзету;
- ... ... ... интенсивтілігін оның пайызды
концентрациясына ауыстыру.
Дисплей немесе ... ... ... ... ... ( ... ... қателігі 0,1мг-нан аспайтын аналитикалық таразы.
Реактивтер және материалдар
Реактивтердің тазалылығХ.т. біліктілігіндегі ... ... ... болмаса, реактивтер Америка химия ... ... ... Комитеттің спецификациясына сәйкес келуі
керек. Америка химия қоғамының тізіміне кірмейтін, реагентке қатысты
ұсыныстар [2]-де келтірілген.
Анықтаудың ... ... ... ... ... қолдануға жіберіледі.
Жоғары тазалық дәрежесінде ди-н-бутилсульфид (DBS), ... ... ... ... ... ... ... дәл концентрациясын есептегенде пайдаланады.
Ескерту - ди-н-бутилсульфидтегі күкірт концентрациясын білу маңызды,
себебі ... ... ... ... ... ... ... да
мүмкін.
Минеральды майлар ақ, ... ... ... ... ... Комитеттің спецификациясына сәйкес, күкірттің құрамы
2мг/кг-нан аз болмауы керек.
Рентген сәулесі үшін өтетін пленка.
Құрамында күкірт болмайтын және бақыланатын үлгінің ... ... ... пленканы қолданады. Полиэфирден, полипропиленнен,
поликарбонаттан және ... ... ... ... ... ... ароматтар болатын үлгілер полиэфирлі ... ... ... ... ... ... ... орнына рентгенге сәуле түсіру үшін ... ... ... өзге де ... ... ... ... үшін материал ретінде полиамидті фольга
пайдаланылады, себебі ештеңеге ... ... ... ... ... ... сіңіреді, ароматты химиялық әсерлерге тұрақты
және механикалық беріктілігі жоғары болып табылады.
Үлгі үшін кювета, бақыланатын үлгінің химиялық ... ... ... ... ... ... ... дайындау
Жасаушының нұсқауына сәйкес қондырғыны орнатады. Мүмкіндік бойынша
оның оптимальды тұрақты жұмысын ұстау үшін прибор әрқашан ... ... ... кезде үлгі үшін кюветаларды жуады және кептіреді,
сонымен бірге рентген пленкасын жаңамен алмастырады.
Кюветаның ішкі беттік тиуінен, сонымен ... ... ... ... ... қашады. Кюветаның пленкасы таза және
тартылған болуы керек, себебі пленкадағы ... ... ... интенсивтілігіне әсер етеді.
Тип және қалыңдығын, сонымен бірге әрбір жаңа рулонды немесе пленка
пртиясын қолданып жүргізген кезде прибордың ... ... ... ... дайындау
Массалық үлесі 0,1% және 5 % -ті ... ... ... дайындайды, оларды дайындауда ешбір концентратты сұйылту
әдісін ... ... ... стандартты ерітіндіде күкірттің дәл
құрамы ондық белгінің төртінші санымен есептелінеді.
Тұрақты тар мойынды сосудта (контейнер) берілген сұйылту мөлшерін
0,1мг –ға ... ... ... ( ... 1 ). Сосын осы сосудта
берілген ди-н-бутилсульфидтің мөлшері дәл солай өлшенеді. ... ... ... ... ... ... отырып мұқият араластырады.
Ескерту – Калибрлі үлгідегідей сұйылтқыш өзінің химиялық ... ... үлгі ... ... керек. Альтернативті сұйылтқыш
ретінде минералды майларды қолдану тиімді.
Кесте 2. Біріншілік стандартты ерітіндінің құрамы
|Күкірттің массалық үлесі, % |5,0 |0,1 ... ... ... г |48,6 |43,6 ... |14,4 |0,200 ... | | ... ... ... ... стандартты ерітінді
сұйылтқышын қоса отырып, ... ... ... екі ... етіп калибровкалы стандартты ерітінді сериясын
дайындайды.
Кесте 3. Калибровкалы стандартты ... |0,0020 ... |0,0020 |0,0050 |0,0100 |0,0300 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |0,1 -5,0 |0,001 |0,10 |0,50 |1,00 |2,50 |5,00 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... ... әдістеме
бойынша дайындалған Ұлттық стандарттар және технология ... ... ... ... ... мүмкін.
Егер стандартты ерітінді дайындаған кезінде үлгі сұйылтқышының
құрамында су ... онда ... оның ... мәніне
стандартты ерітіндімен дайындалған есептік күкірттің ... ... ... ... ... ... ... бақылау
әдісі бойынша минералды май зерттеуін жүргізу барысында немесе ... әдіс ... ... сезімталдығын 1ррт-н асырмау жөнінде
кеңесіп отыру керек.
Күкірттің массалық үлесі, %, мына теңдіктеп есептелінеді:
S=(DBS’SDBS)+(MO’SMO)/(DBS+MO), ... DBS - ... ... ... - ... ... ... үлесі . әдетте
21,91%,
MO – минералды ... ... ... ... ... - минералды майдағы күкірттің массалық үлесі, %.
Сертификатталған ... ... ... ... ... Ұлттық стандарттар және технология
институтымен (NIST) ... және ... ... ... (SRM) ... яғни ... үшін SRM ... отында.
Кесте 2-де келтірілгендей стандарттар номинальды концентраттың диапазонын
қамтуы керек.
Тексеріс үшін калибровкалы стандартты ерітінділер
Калибровкалы қисық орнатуға ... ... ... ... ... үшін пайдаланады.
Ескерту – Тексеріс үшін стандартты ерітінділер 6.1немес 6.2 ... ... ... ... ... ... үлгілері
Тұрақты мұнай немесе мұнай өнімдерінің үлгілері, зерттелетін үлгі
типіне бекіту үшін әлсін -әлсін анализденеді, бұл жүйенің ... ... ... ... Б ... ерітінділерді сақтау және сапа бақылауының үлгілері.
Қолдануға ... ... ... ... іші ... ... немесе басқа инертті жапқышпен өтпейтін винтті
қалпақшалы әйнек ... ... ... ... ... салқын
жерлерде сақтайды.
Стандартты ерітіндіде тұнба немесе концентраттың өзгеруі байқалса
лақтырыланады.
Бақылауға дайындау
[4],[5] –ке ... ... ... және ... сынама іріктеу алдында мұқият араластырады.
Кюветаға құйылған бойда бақыланатын үлгіні араластыру нәтижесінде
пайда болған ауа ... ... ... жүргізу
Жоғарына бос кеңістік қалдыра отырып кюветаның ¾ көлемін бақыланатын
үлгімен толтырады.
Ескерту –Анализатор ішіне ... ... жол ... ... дайындаушы нұсқауымен кесте 2-де келтірілгендейетіп диапазонға
сәйкесінше приборды калибрлейді.
Кесте 3-ке сай, прибор үшін ұсынылатын есептеу уақытты ... ... ... үшін екі ... ... 4. ... ... анықтау үшін есептеу уақыты
|Күкірттің массалық |0,0000-0,1000 ... ... ... , %| | ... ... с |200-300 |100 ... ... ... жаңадайындалған кювета және стандартты
ерітінідінің жаңа порциясын пайдаланып процедураны қайталайды.
Стандартты ... бір ... ... кезде оптимальды
калибровкалы қисықты құрастырады. Калибровкалағаннан кейін күкірттің ... ... ... үшін ... ... ... ... Сертификационды шамаға сай өлшенген мәндер 3%
шамасында болуы керек.
Алынған нәтижелерге ... ... ... ... ... қайта
жүргізу қажет. Калибровканы бағалаған ... ... үлгі ... ... ... ... ... қажет.
Күкірттің белгісіз құрамымен үлгі анализде ... ... ... үлгісімен толтырады.Ағуын қамтамасыз ету үшін ... ... ... үлгі ... және ... терезесінің
аралығындағы кеңістікте ауа көпіршіктері болмау керек.
Белгілі диапазон ... үшін ... ... ... ... ... ... үлгіні өлшейді.
Минимальды кідірген кезде жаңадайындалған кювета және ... жаңа үлгі ... ... өлшеуді қайталайды.
Күкірттің құрамын бақыланатын үлгідегі екі мәннен орташасын алады.
Егер орташа мән калибровка бойынша концентрация шегінен ... ... ... ... қоса ... ... ... өлшеуді екі рет
қайталайды.
Нәтижелерді өңдеу
Калибровка қисығы бойынша күкірт концентрациясын автоматты түрде
есептейді.
Күкірттің ... ... ... ... ... ... ... санға дейін дөңгелектеп жазып отырады.
Әдістің дәлдігі және ауытқулар
Статистикалық зерттеулер нәтижесіндегі ... ... ... ... ... көрсетілген.
Сәйкестік r
Бақылау әдісін дұрыс орындаған кезде жұмыстың ұзақ ... ... ... ... ... бір қондырғыда, бір
оператормен алынған бақылау нәтижесінің айырмашылығы жиырмадан біреуінің
ғана мәнінің ... ... ... ... Х – ... ... үлесі, %
Ұдайы өндіріс R
Жұмыстың ұзақ процесінде бақылау материалы әртүрлі ... ... ... ... ... ... екі бөлек бақылау
арасындағы айырмашылық жиырмадан біреуінің ғана ... ... ... Х – ... массалық үлесі, %
Ауытқулар
Лабораторияаралық зерттеулер сегіз NIST эталон материалын қосты.
Кесте 4-те күкіртті ... ... ... ... және
ауытқулар келтірілген
Кесте 5. Ауытқулар
.
|NIST стандарты |SRM 1616а ... ... ... |0,014 |0,0430 |0,173 ... үлесі, % | | | ... |0,0009 |0,0008 |0,0003 ... |Жоқ |- |- ... А ... ... Қазіргі стандартта қолданылатын қондырғы эксплутациясы зауыт-
дайындаушы ... ... ... ... Радиоактивті көздерді қолдану қауіпсіздік техникасына тағы да
қосмша енгізуді және олардың қатал тоүрде орындалуын ... ... ... ... ... ... сипаттамалары төменде
келтірілген:
Ди-н-бутилсульфид – тұтанғыш және улы.
А.4 Қазіргі стандарт техника қауіпсіздігімен байланысты мәселелерді
қарастырмайды.
Денсаулықты қорғау және ... ... ... а ... орнатуларға тек қана қолдану алдында пайдаланушы ғана жауап
береді.
Қосымша Б (анықтамалық)
Сапаны бақылау
Б.1 Сапа бақылау процедурасы бөлек лабораториялардың ... ... ... ... жиі ... тіркеледі және бақыланатын
диаграммамен немесе басқа ... ... ... ... ... зерттеу процесінің статистикалық
бақылау статусын ... үшін ... ... мәліметтерінен шығатын нәтижелер прибор калибровкасының
қайта зерттелуін қажет етеді. [8].
2.2 Механикалық қоспаларды анықтау әдісі
Қазіргі ... ... ... ... ... және ... және механикалық қоспаларды анықтау әдісін орнатады.
Қазіргі стандарт пластикалық майлауларда және битумдарда таралмайды.
1.Қондырғы, ... және ... 25336 ... су ... ... ... типтегі 1,33х103Па қысымынан
аспайтын шекте (10 мм сынап бағанасында)
Кептіргіш шкаф немесе термостат, қыздыру ... ... ... сулы ... ... ... ... 0,0002г-нан аспайтын аналитикалық таразы МЕСТ 25336
бойынша шыны лабораториялық ыдыс және қондырғылар
В-1-200ТС, В-1-400ТС, ... ... ... ... Кн-2-500-
34ТС, Кн-2-750-50ТС, Кн-2-1000-34ТС, Кн-2-1000-42ТС, Кн-2-1000-50ТС
СВ14/8, 19/9. 24/10, 34/12 стакандар; ... ... 1-1000 ... 1-190, 1-250, 2-190, 2-250 ... ... ... 1,2,3,4,5, Бюхнер воронкасы; ... ... ... ... ... шыны таяқшалар
Күлсіз «Ақ лента» немесе «Қызыл лента» маркалы ... ... ... ВФ-1-60-ПОР10, ВФ-1-90-ПОР10, ВФО-40-ПОР-10-19/26, ВФО-60-
ПОР10-29/32, ВФО-90-ПОР10-29/32 МЕСТ 25336 бойынша воронкалар
Механикалық қоспа бойынша сапаны бағалаудағы ... ... ... ... сүзгілерді қолданады, бақылауды бірдей ... ... ... ... ... С2, С3 НДТ ... нефрас
немесе бастапқы температурасы 80 оС-дан аспайтын бензин
МЕСТ 18300 бойынша ректификационды техникалық этил спирті
Техникалық этиль спирті
МЕСТ 14710-78 немесе МЕСТ 5789-78 ... ... ... ... ... ... мен ... қоспасы (көлем бойынша)
МЕСТ 1277-75 бойынша азотқышқылды күміс, 0,1моль/дм3 ерітіндісі
Дистелденген су МЕСТ 6709-72 бойынша
МЕСТ 28498 бойынша ТЛ-2 1-2 термометр
МЕСТ 12026-79 бойынша ... ... ... ... ... ... ... (10 мм сынап
бағанасында)
Бақылау кезінде біліктілігі төмендекөрсетілген стандарттан аспайтын
реактивтер жіберіледі.
Бақылауға дайындау
Сыйымдылықта 5мин аралығында ... ... ... ... араластырады, сыйымдылықтан ¾-тен аспайтындай етіп толтырылған.
Парафинисті және тұтқыр мұнайлы ... ... 40-80 ... етіп ... ... ... 70-80 ... аспайтындай етіп қыздырады,
сосын шыны таяқшамен 5мин-тай шамасында мұқият араластырады.
Қағаз немесе шынылы сүзгіні бақылауда қолданған сол ... ... таза ... стаканға өлшеу үшін салады.
Ашық қақпақпен фильтрлі стакан немесе шыны сүзгіні температурасы
(105±2)оС-да 45мин ... ... ... кептіреді, содан кейін
стаканды қақпақпен жабады. Шынылы фильтр немесе фильтрлі стаканды 30мин
эксикаторда салқындатады және ... ... ... ... стакан немесе шынылы фильтрді кептіреді және екі сатылы
алынған өлшемнің айырмашылығы ... ... етіп ... қайталап кептіруді 30 мин ішінде жүргізеді.
Егер бақылау үшін ертікіш ретінде спирт-толуольды немсе спирт-эфирлі
қоспаны пайдаланса, онда тұрақты массаға жеткізбей және ... ... ... 50см3 ... спиртпен 50-60 оС-да фильтрмен өңдейді.
Қажетінше фильтрді 80 оС температураға дейін қыздырылған 50см3 ыстық
дистиллденген ... ... ... ... ... ... еріткіштер сынама бақылауын жүргізетін типтегідей сол сүзгі
арқылы фильтрленген болуы керек.
Бақылауды жүргізу
Бақыланатын өнімнің дайындалған сынамасын стканға салады және ... ... ... ... ... (бензинмен, толуолмен) сұйылтады.
Бақылау алдында алдын –ала оны ерітуге қажетті сынаманың және еріткіштің
минимальды көлемін ... қара ... ... ... ... ... ... механикалық қоспаны анықтау кезінде ертікіш ретінде
толуол қолданылады. [16].
Кесте 6. Мұнай механикалық қоспаларының массалық ... ... | ... ... ... |
| ... | | |
| ... | | ... ... г |100 |50 |10 ... ... г |0,05 |0,01 |0,01 ... ... ... |4-тен 6-ға дейін |15-ке ... ... ... |4-ке ... | | ... | | | ... оС ... | | | ... ... | | | ... ... сынамасын еріту үшін бензин мен ... 40 және 80 оС ... сулы ... ... ... ... қайнауына жол берілмейді.
Штативке бекітілген, шынылы воронкаға немесе шынылы фильтрге салынған
стакандағы құрамды 2.3-2.5 бойынша ... ... ... ... ... ... ... құяды, фильтрлі воронканы ¾
фильтр биіктігінен аспайтындай етіп ... ... ... ... ... ... ... кейін майлы дақ қалғанша
стаканда қалған қалдықты ... таза ... ... ... ... ... ... өнімдерінен немесе қатты қоспадан қалған
қалдықтарды шыны таяқшамен түсіреді де, таза ысьық бензинмен (толуолмен)
фильтрге шаяды.
Егерде бақыланатын ... ... ... су ... онда ... ... 20 ... дейін тұндырады, содан соң басында бензинді
(толуольды) ерітіндіні фильтрлейді. Тұндырғыштан абайлап құйып ... ... ... спиртті-эфирлі қоспамен ерітеді және фильтрге
ауытырады. Колбада қалған ... ... ... ... қоспамен фильтрде шаяды.
Жай фильтрленетін өнімдерде механикалық қоспалардың құрамын анықтаған
кезде үлгі ерітіндісін филтьрлеуге вакуум ... ... ... ... ... үшін құйғышты пайдаланады.
Құйғышты вакуумм астында фильтрлеу резеңке ... ... ... ... ... еріткішпен шаяды және воронка
қабырғасына тығыздап орналастырады.
Бюхнер воронкасында фильтрлеу кезінде фильтр ... ... ... ... ... ... ... бастапқы шыны толғасын әрбір ... ... ... ... 40 ... ... ... толуольды
ерітіндіні 80 оС температурада қыздырады.
Фильтрлеуден кейін тұнбалы фильтрді ... ... ... ... ... және ашық болғанша резеңкелі груша көмегімен 40 оС-дан
аспайтын температурада қыздырылғанмен шаяды.
Мұнайдағы, қара мұнай өнімдеріндегі, қоспалармен майлағыш ... ... ... қоспаны анықтау кезінде температурасы 80 оС-
ға дейінгі қыздырылған толуолмен ... ... ... ... ... ... ... және майлардағы механикалық қоспаларды
анықтау кезінде, 80 оС-қа дейінгі ... ... ... ... ... шаяды.
Мұнайдағы, қара мұнай өнімдеріндегі, қоспалармен майлағыш майлардағы
және қоспалардағы механикалық қоспаны ... ... ... сумен қосымша шаяды, шайғаннан кейін фильрлі ... ... 10-15 мин ... ... ... және ... ыстық дистиллденген суменшаяды.
Мұнайдағы механикалық қоспаны анықтауда ... ... ... шаяуды ыстық сумен жүргізеді. Хлорид ... 0,1 ... ... ... ... ... ... шаюды аяқтағаннан кейін өлшеу үшін таза ... ашық ... ... ... Ашық ... ... ... шынылы фильтрді кептіргіш шкафта ... көп ... ... кептіреді. Сосын стаканды қақпақпен жабады, шынылы
сүзгіні 30мин ішінде ... ... және 0,0002г ... ... стакан немесе шынылы фильтрді кептіреді және екі ... ... ... ... ... етіп ... ... кептіруді және салқындатуды 30 мин ішінде жүргізеді
Егер ... ... ... ... ... ... ... нормативті –техникалық құжатта ... ... ... фильтрді тұрақты массаға дейін
жеткізбейді.
Нәтижелерді өңдеу
Механикалық ... ... ... ... мына ... ... m1- қағаз фильтрмен және механикалық қоспамен өлшеу үшін
стакан массасы ... ... ... шыны ... ... г;
m2- таза дайындалған қағаз фильтрмен өлшеу үшін стакан массасы немесе
шыны ... ... ... сынама массасы, г.Бақылау нәтижесіне екі параллель анықталған
орташа арифметикалық нәтижені алады.
Қорытынды
Курстық жұмыс барысында қойылған ... мен ... ... нәтижелері қорытындыланды. Нәтижеге қол жеткізу үшін алдымен,
мұнай құрамындағы ... және ... ... туралы жалпы
мағлұмат беріліп, оны анықтаудың түрлі әдістері қарастырылды. ... ... ... ... ... ... ... ыдырауы есебінен болады және ... ... ... жинақталуы мұнайдан металдарды бөліп алудың тиімділігін
жоғарлатады.
Тәжірибелік бөлімде ... ... ... ... ... құрамындағы күкірт анықталды. Бұл бөлімде осы
әдістің қолдану аймағы, қондырғылар, кедергі ... ... мен ... ... ... ... ... әдістің дәлдігі мен ауытқулар талданды.
Курстық жұмыс негізінде мұнай құрамындағы минералды және механикалық
қоспаларды анықтау ... ... ... ... ... мен
тұздардардың зиянын тигізбеудің маңыздылығы көрсетілді. ... ... ... мен ... аз ... соншалықты кететін шығым
да азырақ болады. Сол себепті мұнай өңдеу зауыттарының экономикалық
жағдайы тиімді ... ... ... ... А.С ... ... ... нефтей.-Краснодар:
КубГТУ, 2000 – 118 c.
2 Магомадов А.С ... ... ... ... при различных
температурах и давлениях.- Нефтепереработка и ... № 6, ... ... А.К ... ... ... нефти и природного газа
– М. Химия, 2001.- 568 c.
4 Ахметов С.А Технология глубокой переработки нефти и ... ... 2002. – 672 c.
5 ... О.Ф, Капустин В.М, Чернышева Е.А Технология переработки
нефти.- М.: Химия, 2005.- 400 c.
6 Скобло А.И, ... Ю.К, ... А.И, ... В.А Процессы и
аппараты нефтепереработки и нефтехими. – М.:Химия, 2000 - 677 c.
7 Сафиева Р.З ... ...... ... ... М.: ... 1998. - 448 c.
8 Фукс Г.И ... и пластичность нефтепродуктов. –М. Ижевск, 2003.
-328 c.
9 ... С.С. Курс ... ... – М.: ... 19767 – 400 c.
10 Данилов А.М. Введение в химмотологию. – М.: ... 2003.- 464 ... ... З.И ... ...... 1980. - 272 ... Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий. – M.
Недра, 1992. -223 c.
13 Рябов В.Д. ... ... и ...... 1976 – 720 ... Эрих В.И. Химия нефти и газа. М.: –Л. ... 1967.- 220 ... ... Т.О ... мен газ ... ... және ... өзгертпей өңдеу процестері 1 бөлім. – Алматы.: ... ... ... ... Д.Г ... ... ... нефтяных месторождений
термическими методами.- М.:Недра, 19957 – 314 c.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай туралы12 бет
Зертханалық жағдайда топырақтың мұнай және мұнай өнімдерімен (дизель жанармайы мысалында) ластануы жағдайындағы (Heliantus annuus L. және Avena sativa L) өсімдіктерінің вегетативтік мүшелерінің анатомиялық құрылымының өзгерістерін зерттеу жолдары50 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
"Қоршаған ортаны қорғау."9 бет
TRACE MODE®G жаңа буындағы жобалу технологиясы9 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет
«мұнай және газ саласындағы азаматтық-құқықтық шарттар»40 бет
Автоматтандыру объектісі ретіндегі магистралды мұнай құбыры61 бет
Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс51 бет
Адам қоғамының шаруашылық әрекетінен табиғи биогеохимиялық циклдердiн деформациясы14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь