Мұнай құрамынан шайырлы асфальтты заттарды анықтау әдістерін зерттеп талдау

Жоспар

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 Асфальтендер мен шайырлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

2 Асфальтендер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
2.1 Асфальтендердің физикалық қасиеттері, химиялық құрамы ... ... ... ... ... ... ..11
2.2 Табиғи және жасанды асфальт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
2.3 Асфальттың шығу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
2.4 Асфальтсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

3 Шайырлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.1 Шайыр туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
3.2 Шайырлардың сыртқы түрі мен ерекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
3.3 Шайырлардың химиялық құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16

4 Асфальтты . шайырлы заттармен күресудің өзекті проблемалары ... ... ... ... 18
5 Эксперименталды бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
5.1 Әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
5.2 Жұмыстың жасалу барысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

Пайдаланылған әдебиеттер көзі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
Кіріспе

Курстық жұмыстың өзектілігі.
Мұнайдың жоғары молекулалық қосылыстарын физикалық және физикалық – химиялық әдістерімен қарқынды зерттегеніне қарамастан, соңғы кезге дейін асфальтті – шайырлы заттардың құрылысы жөніндегі мәселе әлі ашылған жоқ. Асфальтті – шайырлы және парафинді заттарды азайту өзекті мәселесі мұнай өнімдерін отын қорларында және мұнай базаларында ұзақ уақыт сақтағандықтан пайда болады. Нәтижесінде тотығу полимеризациясы мен конденсациясынан резервуарлардың қабырғалары мен түбінде асфальтті – шайырлы заттардың жинала бастайды. Олармен күресу айтарлықтай материалдық және күштік шығынға алып келеді.

Курстық жұмыстың мақсаты.
Мұнай құрамынан шайырлы асфальтты заттарды анықтау әдістерін зерттеп талдау.

Курстық жұмыстың міндеттері.
Қойылған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамын зерттеу;
2 Құрамындағы асфальтендердің қасиеттерін зерттеу;
3 Асфальтсыздандыру процесін меңгеру;
4 Асфальтсыздандырудың экспериментальді әдістемесін зерттеу.

Тірек сөздер: Асфальтендер, асфальтсыздандыру, битум, вулканизациялық агент, гипергенез, гидрогенолиз, дипольді әрекеттестік, карбендер, криоскопия, мицелла, осмометрия, спектроскопия, пиридин, шайырлар, эбулископиялық,

Қысқартылған сөздер:
ПЦНҚ – Полициклонафтенді қосылыстар
МЦАҚ – Моноциклонды ароматты қосылыстар
БЦАҚ – Бициклоароматты қосылыстар
ТШ – Толуолды шайырлар
СТШ – Спирттік толуолды шайырлар
А – Асфальтендер
ЭПР – электронды парамагнитті резонанс
ЯМР – ядролы магнитті резонанс

Курстық жұмыс: 5 бөлімнен, 2 суреттен, 24 беттен, 20 пайдаланылған әдебиет көзінен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Изд. 2. М.: «Химия» 2001. – 568 бет.
2 Технология переработки нефти. 1 бөлім: Первичная перепаботка нефти./ Под ред. О. Ф. Глаголевой және В. М. Капустина. М.: «Химия, Колосс» 2005. – 400 бет.
3 Смирнов А. С. Технология углеводородных газов. М.: «Гостоптехиздат» 1946. – 544 бет.
4 Каминский Э. Ф., Хавкин В. А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. М.: «Техника» 2001. – 384 бет.
5 Вержичинская Е. В., Дегуров Н. Г., Синицин С. А. Химия и технология нефти и газа. М.: «Форум» : Инфра-М, 2007. –400 бет.
6 Гуреевич И. Л. Технология переработки нефти и газа. М.: « Химия» 1972. 368 бет.
7 Мановян А.К Технология первичной переработки нефти и природного газа – М. «Химия» 2001.- 568 бет.
8 Ахметов С.А Технология глубокой переработки нефти и газа.- Уфа: Гилем, 2002. – 672 бет.
9 Глаголева О.Ф, Капустин В.М, Чернышева Е.А Технология переработки нефти.- М.: «Химия» 2005.- 400 бет.
10 Скобло А.И, Молоканов Ю.К, Владимиров А.И, Щелкунов В.А Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехими. – М.: «Химия» 2000 - 677 бет.
11 Сафиева Р.З Физикохимия нефти.Физико – химические основы переработки нефти.- М.: «Химия» 1998. - 448 бет.
12 Фукс Г.И Вязкость и пластичность нефтепродуктов. –М. Ижевск 2003. -328 бет.
13 Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. – М.: «Химия» 19767 – 400 бет.
14 Данилов А.М. Введение в химмотологию. – М.: «Техника» 2003.- 464 бет.
15 Сюняев З.И Нефтяной углерод. – М.: «Химия» 1980. - 272 бет.
16 Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных эмульсий. – M.: Недра, 1992. -223 бет.
17 Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – М.: «Химия» 1976 – 720 бет.
18 Эрих В.И. Химия нефти и газа. М.: –Л. «Химия» 1967.- 220 бет.
19 Омаралиев Т.О Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы. Құрылымды өзгертпей өңдеу процестері 1 бөлім. – Алматы.: «Білім» 2001. – 450 бет.
20 Антониади Д.Г Научные основы разработки нефтяных месторождений термическими методами.- М.: «Недра» 19957 – 314 бет.
        
        Жоспар
Кіріспе
............................................................................
............................................3
1. Асфальтендер мен
шайырлар...............................................................
.................4
2
Асфальтендер................................................................
..........................................11
2.1 Асфальтендердің ... ... ... ... және ... ... ... Шайыр туралы жалпы
түсінік.....................................................................
......15
3.2 Шайырлардың сыртқы түрі ... ... ... ...... ... күресудің өзекті проблемалары
................18
5 Эксперименталды
бөлім.......................................................................
................19
5.1
Әдістемесі..................................................................
..........................................20
5.2 Жұмыстың жасалу
барысы......................................................................
..........22
Қорытынды...................................................................
............................................ 23
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... ... және физикалық –
химиялық әдістерімен қарқынды зерттегеніне қарамастан, соңғы ... ...... заттардың құрылысы жөніндегі мәселе әлі ... ...... және парафинді заттарды азайту өзекті мәселесі мұнай
өнімдерін отын қорларында және ... ... ұзақ ... ... ... ... ... полимеризациясы мен конденсациясынан
резервуарлардың қабырғалары мен ... ...... ... ... ... ... айтарлықтай материалдық және күштік
шығынға алып келеді.
Курстық жұмыстың мақсаты.
Мұнай құрамынан шайырлы асфальтты заттарды анықтау әдістерін ... ... ... ... жету үшін ... міндеттер қойылды:
1 Мұнай және мұнай өнімдерінің құрамын зерттеу;
2 Құрамындағы асфальтендердің қасиеттерін ... ... ... меңгеру;
4 Асфальтсыздандырудың экспериментальді әдістемесін зерттеу.
Тірек сөздер: Асфальтендер, асфальтсыздандыру, битум, вулканизациялық
агент, гипергенез, ... ... ... карбендер,
криоскопия, мицелла, осмометрия, ... ... ... ...... ... – Моноциклонды ароматты қосылыстар
БЦАҚ – Бициклоароматты қосылыстар
ТШ – Толуолды шайырлар
СТШ – Спирттік толуолды шайырлар
А – ...... ... резонанс
ЯМР – ядролы магнитті резонанс
Курстық жұмыс: 5 бөлімнен, 2 суреттен, 24 ... 20 ... ... ... ... мен шайырлар
Асфальтендер, мұнайлы шайырлар және мұнайлы майлар арасында генетикалық
байланыс бар. Майдан шайырға және ... ... ... ... саны ... Н:С ... төмендейді.
Асфальтендердің термополиконденсациясы алдымен ... ... мен ... түзуіне алып келеді. Шайырдың термополиконденсациясы
немесе гудронның висбрекингі кезінде ... ... ... осының салдарынан жоғары ароматты ... ... ... ... шартымен асфальтендер шайырлы
және май тәрізді заттарға ... мен ... ... ... ... ... , сондай - ақ құрамында металдар да кездеседі. Улы емес және ... ... ... Si, Fe, Al, Mn, Ca, Mg, P-ды атап ... ... ... де V, Ni , Co, Pb, Cu, As, Hg ... ... ... улы ... ... ...... компоненттердің жер қыртысының экосжүйесіне зиянды
экологиялық әсері химиялық улылықта емес, жер ... сулы ... мәні ... Егер ... ... ... ... оның
асфальтті шайырлы компоненттері, негізінен жоғары бөлікке, горизонтқа тығыз
сіңіріледі. Сонымен қатар, жер ... бос ... ... – шайырлы компоненттер ... Олар ... ... ... оларға ылғалдың жіберілуін төмендетеді. ... ... өсуі ... ... Бұл ... қол жеткізуі қиын, олардың метоболизм процессі асықпай,
жай өтеді, кейбір кезде 10 жылға дейін ... ... ... ... ... дегидротациясында ластаушы заттардың механикалық
тазарылуы жүреді. Сондай –ақ асфальтті – ... ... ... және ... жылдам жүреді.
Асфальтті – шайырлы ... ... көп ... тек ... ... ... ... жоғары молекулалық көмірсутектер
мен гетероқосылыстар қоспасы, құрамына көміртек пен сутектен басқа күкірт,
азот, оттегі және ... ... ... ... ... ... Ауыр ... қалдықтарынан жеке асфальтті шайырлы заттарды бөліп
алу өте қиын. Жаңа заман білімі мен ... ( ... ... ЭПР – және ЯМР – ... ... ... және т.б.) физикалық – химиялық әдістерінің мүмкіндігі тек қана
құрылыстың мүмкін болатын сипатын бере алады, ... ... ... ... ... мен ... гипотетикалық
молекулаларының орташа статистикалық модельдерін құра алады.
Сараман ... ... ... және кокс химиялық қалдықтардың құрамы
мен құрылысын зерттеуге кеңінен ... ... ... ... ... ... органикалық еріткіштерде әр түрлі ерігіштікке
негізделуі (әлсіз, орташа және күшті). Осы белгі бойынша ... ... ... ... ... ... еріткіштерде (изооктан, петролейн ... ... мен ... ... ... кокс ... ... алады ( селикагельде немесе алюминий оксидінде);
─ Төмен молекулалы С5 – C8 ... ... ... ... төрт ... ... ... – асфальтендер ( немесе (- фракциясы);
─ Бензинде, толуолда және төрт ... ... ... ... күкірт-
көміртекте және хинолинде ериді -карбендер (немесе (2 –фракциясы);
─ Ешқандай еріткіште ... ... ... (1 ... ... мен ... айтарлықтай маңызды роль атқарады, оларды
көбіне кокс түзуші компоненттер деп ... және ауыр ... ... ... ... қиындықтар туғызады.
Шайырлар мен асфальтендер жоғарғы молекулалы көмірсутекті емес ... ... мазь ... зат, ...... ... молекулалы көмірсутектер. Шайыр асфальтен құрамына қарай мұнай:
─ Шайыры аз ( 1-2-ден 10 % дейін шайыр мен асфальтенге ие.
─ Шайырлы (10-20 ... ... ... ( 23-40 %) болып 3-ке бөлінеді.
Шайыр мен асфальтендер ... ... ... ... ... ... металдардан тұрады. Уытты емес және уытты металдар
ішінен Si, Fe, Al, Mn,Ca, Mg, P ... ... ... ... ... Co, Pb, Cu, U, As, Hg, Mg ... ... жағдайында биоценозға
уытты әсер етуі ... ... ... ... зиянды экологиялық әсері химиялық уыттылыққа ... ... ... ... ... байланысты.
Егер мұнай жоғарыға қарай атқылайтын болса, оның шайырлы – асфальтенді
компоненттері жоғары, ... ... оны ... ... гумустық көкжиекте
сіңіріледі. Сонымен қатар, топырақтың булық аумақтығы азаяды.
Шайырлы – ... ... ... ... ... келуін тездетеді, нәтижесінде ... ... ... аз ... олардың митоболизм үрдісі өте жай кейде,
ондаған жылдар бойы жүреді. Топырағы ... ... ... ...... ... ... жүреді. УФ фракциясы компоненттерінің
бұзылуы мен шығарылуы тез жүреді.
Ф. Г. ... ... сай ... мен ... ... бар:
─ Асфальтті – шайырлы заттардың ... ... ... ... ұжымдық сипатта болады. Асфальтендер жеке
компонент емес, олар ассоциативті ... ... және ... бос ... ... ... диамагнитті молекулалардан құралған, оның бөлшегі қозған
─ триплетті күй – жағдайға ... ... бар ... ... мүмкін;
─ Асфальтті – шайырлы заттардың қасиеттері элементтік құраммен емес,
компоненттердің молекула аралық ... ... ... ... ... ... ... асфальтті-
шайырлы заттардың көп бөлігі жойылады. Соңғы құрам дайын трансформаторлық
майда, ереже бойынша ... ... ... ... жоғары емес
концентрацияға қарамастан, бұл ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне әсер етеді.
Асфальтті – шайырлы қоспа трасформаторлық майға тән түс ... ... ... ... ие, ал ... керісінше, антиоқышқыл
және шайырдың тотығуы кезінде тұнба құрамына өтеді.
Әдебиеттерде асфальтті-шайырлы заттардың келесі топтамасы ... ... ... және ... ... ... ие мұнай
фракциясы мен петролейн эфирінде еритін қосылыстар;
─Асфальтендер – тығыздығы 1-ден жоғары, бензол ... ... ... ... ... қатары қосылыстары мен ... ... ... ерімейтін қатты заттар;
1. Карбендер-пиридин мен күкірткөміртекте біртіндеп еритін бейтарап
шайырдан ... ... ... мен ... ангидридтері спиртте
ерігіштігімен және петролейн эфирінде ерімейтін қатты заттар.
Асфальтен мен бейтарап шайырлар ... ... ... ... ... ... құрамынан азот пен күкірт, ароматты
ядроны анықтауға мүмкіндік берді, ол ... ... ... полициклдік
гетероқосылыстарға жатқызады.
Соңғы 10-15 жылда физикалық – химиялық талдаудың кешенді ... ... ... мен ... құрамына енетін заттардың химиялық
принциптері жөніндегі түсінікті қалыптастыру кеңейтуге ... ... ... ... және ... бойынша мұнайдың газды бөлігіне енетін құрылымы бойынша көміртек
қаңқасының көмірсутекпен мұнайдың ауыр ... (>550°) ... ... Бұл ... мен 30-дан 40-45 дейінгі ... бар ... және ... ... ... қосылыстар
(тетрациклдік) мен гопан (пентациклдік) бірігулер. Полициклдік қоспалар
полициклонафтендерге бай болуы мүмкін ... бір ... екі ... ... ... ... көміртектердің молекулаларында полициклдік
бөлік метилді орынбасушы мен бір ұзын, алкильді орынбасушыға (С4-С12) ... ... ... Н- және ... басқа молекуланың
ауыр мұнай қалдықтары қатарына енетін барлық компоненттері бірлік принципі
бойынша құралған. Көмірсутектер ... ... ... ... ... молекулалың негізгісі 4-6 сақинадан тұратын полициклдік ядро.
Бұл ... жүйе ... ... және 1 ұзын ... алкильді
орынауыстырушыға ие болуы мүмкін.Молекуланың циклдік ... ... ... оттегілік функционалды топқа ие сақиналар енуі мүмкін.
Молекула құрылымындағы айырмашылықтар компонент түрі мен ... ... ... ... ароматты
(гетероароматты) циклдар қатарына байланысты.
Интегралды құрылымдық талдау әдісіне ... ... ауыр ... ... ... орта ... формулалары төменде келтірілген:
Полициклонафтенді қосылыстар (ПЦНҚ)
Моноциклонды ароматты қосылыстар (МЦАҚ)
Бициклоароматты қосылыстар (БЦАҚ)
Толуолды шайырлар (ТШ)
Спирттік толуолды шайырлар ... ... ... бейілділігі әсіресе оттегі ... ... ... ... мен ... ... өсімімен
ұлғаяды. Сондытан мұнайдағы ауыр қалдықтардағы полициклнафтенді қосылыстар
(ПЦНҚ) мен моноциклароматты қосылыстар (МЦАҚ) негізгі молекулалық ... және 2 ... ... 15-20% ... ... ... үлестері БЦАҚ одан көбірек.
Ассоциаттарға әртүрлі типтегі молекулалар енуі ... ... ... жоғары және нафталиндегі молекулалық ... ... ... молекулалардың бір бөлігі
ассоцирленген,сондықтан бұл ... ... ... 400-600 ... ... сипатты белгісі молекуладағы гетереатомдардың міндетті болуы.
Шайырдағы күкірт пен азот атомдары ... ... ... ... ... құрылымдық циклдік бірліктерге енсе, онда молекулалық ароматты
циклдерінің ... ... ... ... 2 ... ... сақинадан тұрады.
мұндағы La – қабат диаметрі;
Lc – почка қалындығы;
La – қабат арасындағы алшақтық.
Сурет 1. Асфальтен бөлігінің құрылысы
Спиртотолуолды ... өз ... ... ... ... ... Оттек құрамының арқасында спиртотолуолды шайырлар
ассоцияцияға өте ... ... ... ... ... ... болуға енетін
қосылыстар бөліп шығарылды.
Асфальтендер басқа ... мына ... ... молекулалары 3 ароматты немесе гетероароматты сақиналарға ие.
Осыған байланысты асфальтен молекулалары тегіс ... ... ие. ... бұлттар мен молекуланың гетероароматтардың молекулаларының
полярлы топтардың есебінен асфальтендер тегіс ... ... ... ... тудырады.
Рентгеноқұрылымдық талдаумен 4-5 параллель остен тұратын, ... ... ... ... ... ... (1 ... Қабат
диаметрі (La) мен почка қалыңдығы (Lc) ... ... ... ... ... ауыр фазасын құрады.
Гудрондар мен битумдарда орналаса отырып, асфальтендер химиялық аз
белсенді және ... ... ... 180-2800 ... ... гудрондарының тотығуы кезінде жеңіл пайда ... Бұл ... және ... ... дегидрленуі болады. Тотыту дегирленуі
сақина, конденсирленген ароматты және ... жүйе бір ... ... ... циклдер саны 3-ке жетсе, онда молекулалар ... ... ... ... ... ... мен шайырлардан
сольватты қауыз одан арғы ... ... және ... ... өнімі ретінде жиналады. Тотыққан гудрондағы ... ... оның ... ... ... битумға өтеді.
Фракциядағы қарастырылған ... ... ... ... ... ие ... ... кездеседі. Бұл заттар молекулада ... ... ие ... ... ... ... ... қышқылдар құрамының жоғарлауымен сипатталады. Олар оның
тұрақтылығына әсер етеді.
Мұнайдан ... ... ... ... ... ие ... Олар ... тотығады, галогенденеді,
харометильденеді, фосфор хлоридімен (III) реакцияға түседі; формальдегидпен
конденсирленеді; шайыр мен ... ... ... және тағы басқа.
Аталмыш реакция негізінде асфальтендерден сіңіргіштер ... және ... ... ... ... бірақ асфальтендердің бұл
ерекшеліктері өндірістік қолданысқа ... жоқ. ... ауыр ... ... жүргендегі асфальтеннің тууы битумды алу мақсатында
көпжақты өндірістік үрдіс болып табылады. Ол ... ... ... ... ... органикалық химия үшін өндіріске шикізат шығынымен ... ... ... ... ... жұмсарту температурасы,
пенетерация ( стандартты жағдайда ине тығу), морттылық ... және т.б. Осы ... ... битумды құрылыстық,
кровельдік және арнайы деп бөледі. Олардың ... ... ... кең ... ... ... кен орындарында шығару асфальтті – шайырлы ... ... ... ... өнеркәсіптік құрылғылардың бетінде
түзіліп, оның өнімділігі мен ... ... ... діңі ... ... ... түзілетін негативті зардаптар, ... ... ... ... пайда болатын қиындықтар осы бөлініп
шығатындардың химиялық спецификалық және ... ... мен ... жүйелердің «қабат – ұңғыма – жер бетіндегі құрылғы»
эксплуатациясымен ... Бұл ... ... ... он ... ... қазіргі таңда актуальді болып қала береді.
2 Асфальтендердің ... ... ... ... – күрең қоңыр немесе кара түске ие қатты, аморфты заттар.
Қыздырғанда ерімейді, ... 300°С ... ... жағдайға
өтеді, өте жоғарғы температурада газ тәрізді және сұйық заттар және қатты
қалдық – кокс ... ... ... ... ... бірліктен
жоғары.
Асфальтендер мұнайдың жоғары комплексті компоненті. Қатты, сынғыш қара
немесе қою қара түсті заттар; ... ... ... ... ... ... ... шамамен 1,1 г/см3 ; орташа сандық
молекулалық массасы 1000-5000, полидисперстік индексі 1,2-3,5. ... CHC13, СС14 ... ал ... көмірсутектерде, спирттерде, эфирде,
ацетонда ерімейді.
Асфальтендер ассоциацияға бейім, сондықтан ... ... ... ... ... ... ... (2000-нан – 140 000 а.е.м.).
Қазіргі уақытта молекулалық массаны ... ... ... ... нафталиндегі криоскопия ... ... ... ... болып табылады. Бұл әдіспен
анықталған асфальтендердің молекулалық массасы шамамаен 2000 ... ... ... 1-ден 20%- ға ... ... (%): С (80-86), Н (7-9), О (2-10), S (0,5-9), N (2 ... V мен Ni бар ... ... Fe, Ca, Mg, Сu және ... металл комплексті қосылыстардың құрамына кіретін металлдар, мысалы:
металлопорфириндер.
Асфальтендердің ... ... ... гетероциклді, алициклді фрагменттері кіреді, олар 5-8
циклдан тұрады. Молекулалардың ірі ... ... ... ... ... ... мен ... бар. Көбіне
циклдағы күшті орынбасушы – үлкен емес көміртек атом саны бар алкил ... ... ... мысалы: карбонилді, карбоксилді, меркапто топтар.
Асфальтендер құрамында жалпақ молекулалардың өзара арақашықтығы шамамен
0,40 нм ... ... ... ... ... ... ... массаны анықтау әдетте эбулископиялық, яғни ... ... ... төмен концентрациясымен анықтайды.
Олардың шайырлардан айырмашылығы: көп дәрежеде кеңістікті конденсирленген
кристалл ... ... ... ... мен ... маңызды
ерекшеліктері мынандай негізгі көрсеткіштер арқылы байқалады: С:Н қатынасы,
төмен молекулалы алкандардағы ерігіштігімен, молекулалық ... ... ... гексан мен мұнайдың ауыр қалдықтарының
өнімі. (“Ыстық әдіс” ... ... ... ... ... ... бутанмен жүзеге асырады. Мұнай өңдеудегі катализаторлар улы болып
табылатын асфальтеннің ... V мен Ni ... ... ... алу ... ... шектейді.
Асфальтендер вулканизациялық агент, ... және ... ... V мен Ni алу үшін шикізат. ... мен ... жол ... ... материалдар үшін, жамылтқы
(кровельный) бұйымдар үшін және т.б. ...... ... ... ... қарастырылады.
Асфальтендердің бір бөлшегі «мицелла» ретінде болады, конденсирленген
полициклді жоғары ... ... ... ядро, ал адсорбционды
қабат төмен молекулалы беттік ... ... ... Асфальтендердің
мицелла ядросы құрылысы ... ... ... ... ... ауысу жүрген кезде шайыр және нафтен қышқылдарымен ... ... ... ... ... asphaltos — таулы шайыр). Табиғи және жасанды ... ... ... ... ... фракцияларының булануынан және
гипергенездің әсерінен тотығу арқылы түзіледі. Алдымен ... қою, ... ... ... ... жеңіл балқитын асфальтқа өзгереді [1].
Асфальтендер диполь – дипольді әрекеттестікке бейім.
Асфальтті – шайырлы заттар ... ... ... жәшігі» болып
табылады, сондықтан дәстүрлі әдістердің ... ... ... ... ... үшін ... ал ... мен шайырлар
үшін әрқашан ақталған емес
2.1 Табиғи және жасанды асфальт
Табиғи асфальт ... ... ... тұну мен ... булануы нәтижесінде пайда болады. Алдымен мұнай қою, өте
тұтқыр мальтаға, ... ... ... ... ... ... ... ары қарай өзгеруі әдетте асфальтиттің пайда болуына алып ... ... ... ... ... беткейінде күшті қабат ... ... ... ... ... Асфальт мұнай жыныстарының
Жер беткейіне шығуы немесе тайыз ... кең ... ... доломит, әктастардағы және басқа да жыныстардағы ... Оның ... ... ... ... ... 20 %-ке дейін
ауытқиды. Асфальттің ірі кен ... ... ... және ... Коми АССР, шетелдерде – Израиль, Канада, Иордания, ... ... ... ... ... асфальт – жұқа ұсақталған минералды толықтырғыштарға ие (басты
әктастарға) ... ... (13-60 %) ... асфальттан мұнай майларының
үлкен ... мен ... ... %-ке ... иелілігімен
ерекшеленеді.
Асфальтті қолданудың маңызды облысы жол және ... ісі. ... ... жабдық және т.б ретінде жол ... құм, ... ... ... ... ... мастика – асфальтобетонның құрамдас бөлігі. Сонымен қатар,
жасанды асфальтті электротехникада изоляционды ... ... ... лак, ... кровельді төлді дайындау үшін пайдаланады.
2.2 Асфальттың шығу тарихы
Адам баласы танысқан, бірінші мұнай өнімі болып, мұнайды ұзақ ... ... ... ... шайырлы зат ретінде асфальт
танылды. Әдебиетке «асфальт» сөзін бірінші болып ... ... ол ...... « ... ... - персидских воин»- да ... ... ... кен ... ... ... - ... туындысы (берік, мықты, сенімді). Ертедегілер асфальтті таулы шайыр
деп атаған, ал қазір жаңа көз қараспен бұл – ... ... бір ... 700-500 ж.ж. ... асфальтті Семирамиданың «аспа бағын»
(«висячий сад») жасаған кезде су ... зат ... ... ... жеті ... ... сонымен қатар Евфрат өзенінің астында
ұзындығы1 км туннель салу үшін қолданған.
Асфальт сондай – ақ байланыстырушы зат ... де ... ... ... ... ... кезінде цементтің орнына «жер шайырын»
қолданған, яғни асфальтті. Ұлы Қытай бекінісінің ескі ... ... ... ... битум қатысында салынған.
Асфальт сонымен қатар қатты қаптағыш заттар үшін де қолданған. Америка
ашылғаннан кейін испандықтар 1532 ж. ... енді және олар ... ескі ... бар екенін байқаған. Ежелгі Мысырда
егін сақтайтын қоймалардың едені мен қабырғаларын асфальтпен ... ... ... кісі тұратын және басқа да мекемелердің
жалпақ шатырларының ... үшін ... ... ... кейін құрылыс материалы ретінде табиғи
асфальт көпке дейін ... ... ... жаңа ... XIX ... ... ж.ж. ... қала көшелері мен тротуарлары асфальтпен
өңдеудің бірінші маңызды жұмыстары орындалды. 1836 – ... ... ... Венада және басқа да ... ... ... ... жаңа ... ... 239 – 240 0C ... бөлінген ауыр қалдықтарын ауамен тотықтыру нәтижесінде алынатын
мұнай битумдарының негізінде ... . Бұл ... 1896ж ... қолданысына 1914 ж енгізілді [2].
2.3 Асфальтсыздандыру
Асфальтсыздандыру мұнайдың (мазут, гудрон) қалдық өнімдерін бөліп алу
олардағы жоғарғы молекулалы шайырлы – ... ... ... ... ... ... алу. ... органикалық ерітінділерді
қолданудағы асфальтсыздау кең таралған (сұйық пропен, бутан немесе ... ... ... бір ... 2 ... жүреді: ірілену
және шайырлы –асфальтендік заттарды тұндыру мен көмірсутектерді шайғындау
үрдістері. ... ... ... ... ... еріткіштік
қабілеті ұлғайып, талғамдығы төмендейді. Үрдісті механикалық радиалды
араластыру нәтижесінде ... пен ... ... ... ... ... ... немесе роторлық шайғындағыш та жүргізіледі.
Шикізат аппараттың төменгі бөлігіне ... ... ... ... енгін
ағыспен пропанмен байланысқа түседі, көмірсутек компоненттерінің негізгі
бөлігі (асфальтсыздау) онда еріп, аппараттың жоғарғы ... ... ... – асфальтенді заттар құрылғынның ... ... ... тудырады. Бағалы көмірсутек фракцияларын толығымен
бөліп алу үшін концентратты арнайы ... ... ... ... ... ... өндіру кезінде процесс 75-90 °С кезінде 3,7-
4,4 МПа жүзеге асырылады және көлем қатынасында пропан: ... (5-12): ... ... ... ... және мұнай өнімін кокстау
төмендейді, жарықтану жүреді, ондағы металл қоспаларының (NI, V) ... ... ... ... ... гидрокрекинг және
каталитикалық крекинг үшін шикізат ретінде қолданады. Концентрат битум
өндірісінде қолданады ... ... ... ... ... ...... заттардың жинақ атауы, қалыпты жағдайда қатты
жұмсаратын немесе қыздырғанда ... ... зат. Олар ... ... ... 5-6 ... ... нафтенді және
гетероциклді құрылысы бар, алифатты құрылыспен байланысқан.
Шайырлар майда және отындық дистилляттарда нағыз ерітінділер түзеді, ... ауыр ... ... коллоидты күйде болады. Асфальтендер
үшін ерітінді ретінде ароматты көмірсутектер мен ... ... ... ... ... ... молекула – үстілік
құрылыс. Шайырлардың асфальтендерден ерекше ... ... ... бір ... ... ... фракцияларға бөлу мүмкіндігі,
ароматтық деңгейдің ... ... ... ... ... қарағанда молекулалық массаның ... ... ... ... ... 20 – 30 А°, ... бөлшектер
150– 300 А° дейін жетеді.
Олардың ішінде химиялық құрамына қарай органикалық ... ... ...... ... физиологиялық алмасуда бөлінетін зат
сияқты химиялық қарапайым қоспалар (шайыр ПВХ) [4].
Шайыр – табиғи ... ... ... зат ... ... ... – бұл суда ... бірақ спиртте, эфирде және кейбір майларда
еритін полимер. Табиғи өсімдік шайырлары өсімдіктен табиғи жолмен немесе
өсімдік ... ... ... ... ... ... алынады. Оларды
өсімдік шикізатынан спирт және эфир сияқты еріткіштермен ... ... ... Қарағайлы Канифоль, сондай-ақ скаммонии
(шайыр вьюнкасы Convolvulus ... ... ... ... ... ... мен копал шайырлары. Жануар текті шайырлар сирек. Олардың
біреуі шиллак, Индиядағы мимоз өсімдіктеріне ... ... ... ... ... ... ... Скаммонии шайыры дәрі – дәрмек
ретінде қолданылады. Басқа шайырлар ... ... ... ... енеді.
Пластмасса алу үшін қолданылатын синтетикалық шайырларын көптеген сорттары
бар.
Табиғи шайырды парфюмерияда медицинада, ... ... ... ... ... [5].
Синтетикалық шайырлар – полимерлердің көп санды ... ең ... ... ... мен ... ... соңғы
ерекшеліктері олардың құрамына түрлі модификациялық компоненттерінің
енгізілуі мен ... ... ... Оны ... ең ... аумағы жиhаз өндірісі (ДСП плиталары) мен ... ... ... ... түрі мен ерекшелігі
Шайыр алыну әдісі мен консистенциясына қарай үлкен түрге ие, қатты.
Шайыр көп жағдайда кепкен тамшы ... ... ... ... ... ... ... цилиндр немесе пластинка және т.б ... ... ... және қою ... ... соққан кезде бірнеше бөліктерге бөлінуге
қабілетті пластикалық масса тәрізді. Қатты шайырдың бөліктерінің беткейлері
түрлі сорттар үшін тән сипат және ... ... ... ... тегіс
желдеткен кезде кебу үрдісіне байланысты, сол себептен кейде тегіс атау
(мысалы, копал) шығады. Шайыр ашық ... ... ... ... ... ашық түрі ... атауына ие болады. Шайырды ... ... ... морфологиялық құрылым білінбейді, бір ... ... ... ... ... ... бөлінсе, полярланған жарықта
қараған кезде кристалдар білінеді, сондай-ақ микроскоп арқылы біртексіздік
мысалы, камедесмол көрінеді. ... түсі ... ... ... ... тән түс: ... гуммигут үшін – сары, дранкондық үшін – қызыл,
қара канифолдың кейбір түрлеріне тән. Көп жағдайда сарыдан ... ... ... ... ... ... Морттылық пен түсін шайырдың кейбір
қасиеттерін анықтау үшін оның бір бөлігін инемен біледі. Морттылары тісті,
ал аз ... ... ... ... көп ... түсі ақ.
Тығыздығы судың тығыздығына жақын және тек камеди шайырлар одан ауыр
келеді. Көптеген ... үшін ... ... тән ... ие. ... ... ... сүртсе, онда микроскоппен қарағанда кейбір
шайырлардан жеке ұсақ ... ... ... ... тез қозғалыс, иісі мен дәмі көптеген ... ... ... ... т.б) ... ... кейбір сорттары иісімен
ерекшеленеді. Ерігіштік түрлі құрамды бөліктер қоспасы бола отырып, түрлі
еріткіштерде бірдей, ... ... ... ... ... мен ерімейтіндігі түрлі ерітінділерде зерттеу үшін оларды түрлі
фракцияларға бөле отырып, қолданылады. Және олар мына атауға ие ... ... β-; Δ- ... және т.б. Көп ... шайыр спиртте, эфирде,
күкірткөміртекте, ... ... ... ... т.б жеңіл ериді.
Камедешайыр аталмыш сұйықтықтарда ... ... ... ... 60%-тік
хлорал-гидраттың сулы ерітіндісінде ериді [6].
3.3 Шайырдың химиялық құрамы
Шайыр көптеген зерттеулердің пәні ... ... ... ... және
әсіресе соңғы кезде Чирх пен оның ... ... ... т.б ғалымдарға осы тақырып көлемінде зерттеулер жүргізуге ... ... тура ... Қазіргі уақытта Чирх жүйесіне тән шайырдың басты
құрам бөлігі қоспалардың келесі ... ... ... ... ... (резиналар) және олардың өнімдері.
Б) шайырлы спирттер (резинолдар – түссіз спирттер);
С) шайырлы қышқылдар (резинол қышқылы)
Д) индифферентті денелер (резиндер).
Егер шайырдың иісі ... онда ... ... ... ... сұйық эфир альдегидті эфирлі маймен анықталады. Ароматты қатар.
Майлы қатар қышқылдарынан эфир ... ... ... С 12 Н ... СООН – ... ... ... резинол қышқылынан табылған резиналар -
бензой қышқылы, ... ... ... ... ... ...... эфир қышқылдарынан пайда болады,
янтарь, стиракс, ладан, ... ... ... Бұл ... сай С түбірінен бөлінген, мысалы, сукцино-резинол (succinum
–янтарь), гальба-резинотанол ... т.б. Бұл ... ... ... ... ... қышқылдары әлі толық зерттеліп
болмаған қосылыстарды ұсынады, ... ... олар ... ... ... ... үшін ... салыстырмалы беріктігі тән.
Шайырлы – асфальтенді заттар ауыр мұнай ...... ... ... Дистилятты фракциялар мен шайырлы ... ... ... табиғатын таңдау тереңдігіне байланысты 40 -
60– 70 % ... ... мен ... ... бай ...... ... негіздегі мұнайлар, әсіресе шайырлы ... ... Орта ... Ресей және т.б мемлекеттің мұнайлары. ... ескі ... ... ... шайыр аз – онда (марков
мұнайы) 2-4% ... ... ... ... асфальтен аз. Метан
негізіндегі басқа мұнайларда олардың құрамы бірнеше пайыздан аспайды [7].
Дистилятты фракциялардың ... ... ... ... ... ... 400 а.е.м. тең ең төменгі молекулалық массаға ие және
молекулада кемінде ... отыз ... бар. ... ... жеке ... бөлінуі өте күрделі. Сондықтан ауыр мұнай
қалдықтарының құрамының сипаттамасы ... топ ... ... ерекшеленеді. Компоненттерге гудрондардың (битумдардың) бөлінуі
ғасыр басында И.Ричардсонмен ... ... ... ... ... ... Силикаген немесе аллюминий оксидіндегі ... ... 5 ... ... ... моно
және бициклоароматты қосылыстар, толуолды және спиртотолуолды шайырлар.
Парафинді-нафтенді қосылыстар кейде кешенді карбамид және ... ... ... және ... ... ... ... үш компонент тұнба майлармен ерекшеленеді. Бұл ... ... ... ... аз ... ... 400-600
а.е.м. тұтқыр сұйықтықтар.
Шайырлар – тұтқыр аз қозғалғыш сұйықтықтар ... ... ... одан да көп ... күрең-қоңыр аморфты қатты денелер. Шайырдың
молекулалық массасы орташа есеппен 700-1000 ... тең. ... ... ... мен оның ауыр ... ... қалдықтары асфальтенге
айналуы мүмкін.
4 Асфальтты – шайырлы ... ... ... проблемалары
Асфальтті – шайырлы және парафинді заттармен күресудің актуальді
проблемасы мұнай өнімдерін отын ... және ... ... ... ... ... болады. Нәтижесінде тотығу полимеризациясы мен
конденсациясынан резервуарлардың қабырғалары мен түбінде ... ... ... ... ... Олармен күресу айтарлықтай материалдық
және күштік шығынға алып келеді [9].
Асфальтті – шайырлы және ... ... жою үшін ... ... және осындай тектес заттарды жою үшін өте кең таралған.
Асфальтті – шайырлы және ... ... ... ... ... ... үлкен болса да, өндірістік жағдайда оң мәнді нәтижелерге
қол жеткізу әрдайым емес. Көптеген жойғыш ... ... ... үшін ... ... ... ... қозғалысы асфальтті – шайырлы және
парафинді заттарды ... ... үшін ... Бұл ... ... ... ... әсері бар жойғыш қолданылады.
Сондықтан, жоғары еріткіштік және диспергирлеуші қасиеті бар ... ... және ... ... эффективті жойғышты өңдеп шығару, мұнайды
шығаратын сала үшін актуальды мәселе болып ... мен ... ... ... шекара жоқ. Екеуінің
айтарлықтай айырмашылықтары ретінде шайырдың төмен молекулалалы (С8 дейін)
парафинді көмірсутектерде еруі және ... ... ... ... ... асфальтендерге қарай өткенде олардың компоненттерінің
орташа молекулалық массасы өседі, ароматты көмірсутектер бөлшегі өседі де,
ароматты емес ... саны ... ... ... ... – химиялық ұсынысына сай мұнайлы дисперсті
жүйе коллоид класына жатады, мұндағы дисперсионды фаза асфальтті – шайырлы
заттардан ... ... ... ... ... физикалық –
химиялық қасиеттері және технологиялық сипаттары көбіне асфальтен – шайыр
және мальтендер – ...... ... ... қарым –
қатынас ескертілген. Мұнайдың жоғары молекулалық қосылыстарын физикалық
және ...... ... ... ... ... ... дейін асфальтті – шайырлы заттардың құрылысы жөніндегі мәселе
әлі ашылған жоқ [11].
5 Тәжірибелік бөлім
5.1 Мұнай құрамындағы ...... ... ... ... ең көп ... ... – шайырлы
заттар. Бұл заттарды зерттеудегі басты қиындықтар: молекулалық ... ... және ... ... ... ... – шайырлы затардың
табиғатын зерттеген кезде тек қана физикалық қасиетіне ... ... сай ...... ... ... түрлерге
бөлінеді:
1) Бейтарап шайырлар, мұнай дистилляттарында, бензинде,
хлороформда, күкірткөмірде жақсы ериді, ал қышқылдар мен ... ... ... ... ... тығыздығы – 1,0.
2) Асфальтендер – бейтарап заттар, жеңіл бензинде ерімейді, ал бензол,
хлороформ, күкірткөмірде жақсы ериді. Сыртқы күйі бойынша ... ... ... ... ... ... ұқсас, бірақ қышқылдылығымен
ерекшеленеді Бұл заттар ... ... ... ... ... аз ... ... тығыздығы бірден жоғары. Ұзақ қыздырғанна
кейін асфальтты қышқылдар ... ... ... ... ... басты компоненттер бейтарап
шайырлар мен асфальтендер. Бейтарап шайырлар, ... мен ... ... ... арасында байланыс бар.
Құрамында жоғары молекулалы полициклды қосылыстары бар ... ... ... ... ... ... ал ары қарай
бейтарап шайырларды тотықтырса ... ... ... және ... құрамына циклды құрылыстар кіреді. Оларға ароматты, нафтенді,
гетероциклды сақиналар жатады. Сутегі мен ... ... ... азот кіреді. Бөлек сақиналар бір – бірімен алифатты ... ... ... ... ... ... ... – шайырлы заттарды негізгі топтарға бөлу және ... оның ... ... ... әр ... ... еруіне
байланысты жіктейді.
Табиғи және жасанды асфальттан, ... ... ... және ... ... ...... заттарды анықтау
Маркуссон әдісі бойынша(адсорбциялық әдіс) анықтайды.
Асфальтты – шайырлы заттарды анықтаудың екінші әдісі ... әдіс ... ... ... мұнайдың бензин ерітіндісімен
және мұнай өнімімен әрекеттестіреді.
Бұл әрекеттесу екі ... ... ... бұл ... ... ... реакциялары жүрсе, екіншіден, коагуляция құбылысы
байқалады, яғни қышқыл әсер еткенде ... ... ... ... ... ... шайырдың бөлігі тұнады.
Нәтижесінде өнім ретінде қышқыл гудрон алынады. Бұл әдіс ең көп
таралған. ... ... ... ... ... ... ... басқада
көмірсутектер түзеді. Күкіртқышқылды әдісті оның тез орындалуына және
байланысты көп ... ... ... ...... заттарды анықтау
Жұмыстың мақсаты: мұнайдың бензинді ерітіндісі мен мұнай өнімінің
құрамындағы шайырларды күкіртқышқылды әдісімен анықтау.
Құрал – ... мен ... 1-2 ... ... ... ... кақпағымен – 150 см3 – 2.
Концентрлі күкірт қышқылы(моногидрат)
Жұмыстың орындалу тәртібі:
Жұмыс келесі тәртіппен орындалады: тұндырғышқа 10 см3 таза концентрлі
күкірт қышқылын ... 1,84). ... ... ... құйып, қақпақпен жабады.
Өлшеуіш цилиндрге 150 см3, 50 см3 ... ... ... оған 50 см3 кептірілген мұнай өнімін қосады. Бензинмен белгіленген
жерге дейін толтырады, яғни 50 см3 ... ... ... ... өнімі дұрыс кеппеген болса, оны сусыздандыру керек. 50 см3
цилиндрге бензин және мұнай өнімін қосады.Оның ... ... ... ... ... тұнға соң, 150см3 екінші цилиндрге құйып
алады.Бірінші цилиндрді бірнеше рет ... ... ... ... ... цилиндрді белгісіне дейін бензинмен толтырады.
Бензин ерітіндісін дайындап болған соң, тұндырғыштың қақпағын ашып,
сыздықтатып, цилиндр қабырғасымен ... ... ... ... ... ... шайқап, тұндырғышқа құйып қояды. Тұндырғыштың қақпағын жауып,
екі рет ... ... Әр ... ... ... ... ... ұшып, күкірт қышқылы әсерінен қызады.
Тұндырғыштың қақпағын ашып тұру қажет, себебі газдың әсерінен ол атып
кету мүмкін. Тұндырғышты көлденең ... ... үш ... бойы шайқайды.
Шайқап тұрған кезде тұндырғышты айналдырып тұру ... ... ... соң
тұндырғышты штативке тігінен бекітіп, қоспаның қабаттарға ... Бір ... ... ... ... ... санын анықтайды. Ол
бастапқы қышқыл мөлшері мен қара шайырлы заттан(қышқыл ... ... ... екіге көбейткенде, шайырлы заттың пайыздық мөлшері шығады.
Көп жағдайда қабаттар бөліне қоймайды. Бұндай ... ... ... машинное немесе басқа кез-келген майды қосады. Осы
кезде қышқыл ... мен ... ... ... ... түзіледі.
1- Тұндырғыш; 2- штатив;
Сурет 2. Шайырлы заттарды анықтауға арналған құрылғы
Егер ... ... көп ... ... 1:1 ... керосинмен
араластырады. Цилиндрге 50см3 қоспаны құйып, 25см3 өнімді қосады. Жоғарыда
айтылған әдіспен ... ... ... ... сантиметр санын 4
көбейтеді.
Ал егер 50% асып кетсе, өнімді 1:2 қатынаста керосинмен араластырады.
Шыққан кубтық сантиметр ... 6 ... ... ... асфальтты –
шайырлы заттарды келесі формула бойынша анықтайды:
Х% =
мұндағы, (V2 – V1) – төменгі қабат көлемі, мл.
V3 – ... ... ... ...... ... - ... өнімдегі шайырдың мөлшері, %
Екі жұмыс арасындағы өзгеріс 0,4 – 0,5 % ... ... ... ... ... ... ... ыдысқа құяды, тұндырғышты бензинмен шайып,
кейін кептіреді.
Жұмысты жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережесі
1) Қышқылмен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік:
А) ... суды ... ... ... киімге, теріге, тимеу керек. Сондықтан сақтықпен құю керек;
В) Қакпақ нығыз ... ... ... ... ... резиналы колғап, арнайы алжапқышпен
жұмыс жасау керек;
2) Сульфирлеу кезінде қақпақты ашып, ... ... ... тұру ... ... күкірт қышқылын құбырға құюға болмайды;
Қорытынды
Курстық жұмыстың мақсатына cай ... ... ...... ... алу және ... ... Осыған орай курстық жұмыстың
міндеттеріне сүйене отырып зерттелді.
Келесідей теориялық және тәжірибелік мәліметтер қоры жинақталды.
1 Ұңғымадан ... ... – қара – ... ... өткір иісті, тез
оталатын май тәрізді сұйықтық. Мұнай ірі резервуарларда сақталады, өңдеу
заводтарына тпнкерлер ... ... ... ... ... жер
қойнауынан өндірілген мұнайдың құрамында:
- серіктес газдар,
- қаттық (жер қыртысы) сулары,
- минералды тұздар,
- әр түрлі ... ... (құм, ... және ... ... ... ... тотығуына бейімділігін күшейтіп,
технологиялық құрал – жабдықтардың коррозиясын туғызады және ... су ... ... түзуге әсерін тигізеді. Мұнайды өндіру және тасымалдау
кезінде 100 ˚С – қа дейін қайнайтын жеңіл ... ... ... ... т.б ... фракциясымен бірге ) біраз шығынға ұшырайды – шамамен
фракцияның 5% - і. ... ... ... және ... ... ... -
ала өңдеу – оны даярлау жұмыстары жүргізіледі
2 Асфальтендер – күрең қоңыр ... кара ... ие ... аморфты
заттар.
Қыздырғанда ерімейді, керісінше 300°С температурада пластикалық
жағдайға өтеді, өте жоғарғы температурада газ ... және ... ... ... қалдық – кокс пайда болуымен байланысты. Асфальтендер тығыздығы
бірліктен жоғары.
Асфальтендер мұнайдың ... ... ... Қатты, сынғыш қара
немесе қою қара түсті заттар; инертті атмосферада 200-300°С пластикалық
күйге ауысқанда жұмсарады; ... ... 1,1 г/см3 ; ... ... ... ... полидисперстік индексі 1,2-3,5. Бензолда,
CS2, CHC13, СС14 ериді, ал парафинді көмірсутектерде, спирттерде, эфирде,
ацетонда ерімейді.
3 ... ... ... ... ... ... ... алу
олардағы жоғарғы молекулалы шайырлы – ... ... ... ... өнімдерін бөліп алу. Жеңіл органикалық ерітінділерді
қолданудағы асфальтсыздау кең ... ... ... ... ... ... Асфальтсыздау кезінде бір уақытта 2 ... ... ... шайырлы – асфальтендік заттарды тұндыру мен көмірсутектерді ... ... ... әдістемесі игерілді. Қазіргі
заманғы ғылыми жетістіктермен жазылған ғылыми зерттеу әдістемелерімен
салыстырылды.
Пайдаланылған ... ... ... С. А. ... глубокой переработки нефти и газа. Изд. 2.
М.: «Химия» 2001. – 568 ... ... ... ... 1 ... ... ... нефти./
Под ред. О. Ф. Глаголевой және В. М. ... М.: ... ... – 400 ... ... А. С. Технология углеводородных газов. М.: «Гостоптехиздат»
1946. – 544 бет.
4. Каминский Э. Ф., ... В. А. ... ... ... и экологический аспекты. М.: «Техника» 2001. – 384 бет.
5. ... Е. В., ... Н. Г., ... С. А. ... и ... и газа. М.: «Форум» : Инфра-М, 2007. –400 бет.
6. Гуреевич И. Л. Технология переработки нефти и ... М.: « ... 368 ... ... А.К ... первичной переработки нефти и природного газа
– М. «Химия» 2001.- 568 бет.
8. Ахметов С.А ... ... ... ... и ... Уфа:
Гилем, 2002. – 672 бет.
9. Глаголева О.Ф, Капустин В.М, Чернышева Е.А Технология переработки
нефти.- М.: ... 2005.- 400 ... ... А.И, Молоканов Ю.К, Владимиров А.И, Щелкунов В.А ... ... ... и ... – М.: ... 2000 - 677 бет.
11. Сафиева Р.З Физикохимия нефти.Физико – ... ... ... М.: ... 1998. - 448 бет.
12. Фукс Г.И Вязкость и пластичность нефтепродуктов. –М. Ижевск 2003.
-328 бет.
13. ... С.С. Курс ... ... – М.: «Химия» 19767 – 400 бет.
14. Данилов А.М. Введение в химмотологию. – М.: ... 2003.- 464 ... ... З.И ... ... – М.: ... 1980. - 272 бет.
16. Позднышев Г.Н. Стабилизация и разрушение нефтяных ...... 1992. -223 ... Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – М.: «Химия» 1976 – 720 ... Эрих В.И. ... ... и ... М.: –Л. «Химия» 1967.- 220 бет.
19. Омаралиев Т.О Мұнай мен газ ... ... және ... ... ... ... 1 ... – Алматы.: «Білім»
2001. – 450 бет.
20. Антониади Д.Г ... ... ... ... месторождений
термическими методами.- М.: «Недра» 19957 – 314 бет.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мұнай өндеу қалдықтары7 бет
Газ құбырлы двигательдерге қажетті отындар4 бет
Түрлендіргіштердің қасиеті және мінездемелері47 бет
"ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары"14 бет
"Ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын токсиндік заттардың жануарлар организіміне түсу жолдары."4 бет
1. қ.р. және тағам өнімдерінің ғылыми мекемелері 2. тағам өнімдерін модельдеудің математикалық әдістерін қолдану5 бет
Statistic analytic system (SAS) бағдарламалық өнімін қолдана отырып әр бақылау бекетіндегі уақыттың әр түрлі кезеңіндегі (тәулік, ай, жыл), қала кескініндегі (ауданында) атмосфералық ауаны ластайтын заттардың орта шоғырын есептеу бойынша бағдарламалық қамтама өңдеу43 бет
«Ақыл-ой кем балалармен коррекциялық түзету әдістерін жүргізу»37 бет
І. ММ «Зайсан аудандық жер қатынастар бөлімі»-нің қаржылық жағдайының мазмұны мен әдістерін талдау30 бет
Іле-Алатауы кейбір мүктерінен биологиялық белсенді заттарды алудың сызба-нұсқасын жасау және анализдеу56 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь