Мұнай құрамындағы көмірсутектерді хроматография әдісімен анықтау

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3
1 Жалпы түсінік. Хроматографияның теориялық негіздері ... ... ... ... ... ..
4
2 Хроматографиялық әдістің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ..
2.1Адсорбциялық хроматография ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Тұндыру хромотографиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.3Таралу хроматографиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.4Тотығу.тотықсыздану хроматографиясы ... ... ... ... ... ... ...
2.5Адсорбциялы.комплекс түзуші хроматография ... ... ... ... .
6
8
9
10
11
11
3 Мұнай көмірсутектерінің хроматографиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
12
4 Хроматографиялы әдістерді қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
18
5 Тәжірибелік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Мұнай қалдықтарындағы дисперсті жүйедегі гетероатомды компаненттерінің бөлінуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20

20
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
Қосымша
Кіріспе

Тақырыптың өзектілігі. Таңдалған тақырыптың өзектілігі хроматографияның қазіргі талаптарға сәйкес заттың сапасын және өндіріс шығындарын ескере отырып шығарылған тәсілді химия және мұнай химия салаларында жақсы жетілдіріп қолдана білу болып табылады. Хроматография әдісімен көптекті заттардың кез келген агрегат күйдегі және кең концентрациялы диапозондағы қоспасын таңдауға болады. Хроматография әртүрлі объектілерді сандық және сапалық тұрғыдан талдауға, қосылыстың физикалық – химиялық қасиеттерін оқып – үйренуге кейбір реакциялардың кинетикасын зерттеп білуге мүмкіндік береді.

Курстық жұмыстың мақсаты. Мұнай құрамындағы көмірсутектерді хроматография әдісімен анықтау.

Курстық жұмыстың негізгі міндеттері.
1 Хроматографияның теориялық негіздерін меңгеру
2 Хроматографиялық әдістің түрлерімен талдау
3 Хроматографиялық тәсілінің әдістемесімен танысу
4 Чинарев мұнай қалдықтарындағы дисперсті жүйедегі гетероатомды компаненттерінің бөлінуін тәжірибе жүзінде анықтау

Тірек сөздер. Хлорофилл, сорбент, экстрлеу (шаймалау), дистилляция теорриясы, капиллярлы бағана, масс – спетрометр, адсорбциялық хроматография, фронтальды тәсіл, ығыстырып шығару тәсіл, элюентті тәсіл, тұндыру хромотографиясы, таралу хроматографиясы, тотығу-тотықсыздану хроматографиясы, адсорбциялы-комплекс түзуші хроматография, мөлшерлік анализдің гибридтік әдістер, мұнай көмірсутектерінің хроматографиясы, селекагель, элюент, көрсеткішті – ығыстырушы әдісі, комбинирлеу, колонка, хроматограмма.
Қысқартылған сөздер.
ГХ – газды хроматография
ЖҚХ - жұқа қабатты хроматография
ҚСФ – қозғалмайтын сұйық фаза
ТТЭБ - теориялық табақшанаң эквивалентті биіктігі


Курстық жұмыс: 5 бөлімнен, 1 кестеден, 7 суреттен, 25 беттен, 22 пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1 Евдокимов И. Н., Лосев А. П. особенности анализа ассоциативных углеводородных сред/Химия и технологои топлив и масел. 2007, №2, 38 – 41 бет.
2 Вержичинская С. В., Дигуров Н. Г., Синицин С. А. Химия и технология нефти и газа. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. – 400 бет,
3 Турниязова А. Б. Еще раз о происхождении нефти/Нефть и Газ. 2010 №1, 97 – 99 бет.
4 Знаете ли Вы... 2009 – год 110 – летия нефтегазовой промышленности Казахстана (Главные вехи развития нефтегазовой отрасли)/ Нефть и Газ. 2009, №4, 129 – 140 бет.
5 Знаете ли Вы... 2009 – год 110 – летия нефтегазовой промышленности Казахстана (Главные вехи развития нефтегазовой отрасли)/Нефть и Газ. 2009, №3 147 – 154 бет.
6 Қарауов Ж. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау технологиясы. А.: «ҚазТУ», 2007. – 280 бет.
7 Батуева И. Ю., Гайле А. А., Поконова Ю. В. және т.б. Химия нефти. Л.: «Химия», 1984. – 360 бет.
8 Технология переработки нефти. 1 бөлім: Первичная перепаботка нефти./ Под ред. О. Ф. Глаголевой және В. М. Капустина. М.: «Химия, КолосС», 2005. – 400 бет.
9 Нұрсултанов Ғ. М., Абайұлданов Қ. Н. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу. А.: «Альманах», 1999. – 464 бет.
10 Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Уфа: Изд. «Гилем», 2002. – 672 бет.
11. Мановян А. К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. Изд. 2. М.: «Химия», 2001. – 568 бет.
12 Рябов В. Д. Химия нефти и газа. М.: «Техника», ТУМА ГРУПП, 2004. – 288 бет.
13 Нейланд О. Я. Органическая химия. М.: «Высшая школа», 1990. – 751 бет.
14 Богомолов А. И., Гайле А. А., Громова В. В., Драбкин А. Е., Неручев С. Г., Проскуряков В. А., Розентель Д. А., Рудии М. Г., Сыроежко А. М. Химия нефти и газа. СПб.: «Химия»,1995. – 448 бет.
15 Надиров К. С. Физико – химические методы исследования нефти, газа и угля. «Шымкент»:2003.
16 Рябов В. В., Кошелев В. Н., Иванов Л. В. Физико – химические исследованя углеводородного сырья. М.:2001
17 В.Р. Антипенко, О.А. Ершова, В.И. Лукьянов, Н.Н.Герасимов «Распределения гетероатомных компанентов в дисперсной системе нефтяных остатков» /нефтихимия/ - 2004, № 9, - 27 бет
18 Бойченко С. В., Титова О. С.,Черняк Л. К. Способ прогназирования и оценки стабильности моторных топлив/Химическая технология. 2007, №4, 215 – 217 бет.
19 Омаралиев Т. О. Мұнай мен газдан отын өндіру арнайы технологиясы. А.: «Фолиант», 2005. –360 бет.
20 Рысқалиев Б. С. Нефть – главное богатство и основа экономики страны/Нефть и Газ. 2009, №5
21 С.Маргожата, В.И. Ващенко, С.С. Арынова «Газовая хроматогафия – гарантия бысртаты и надежности нефтихимимческого анализа» /Современные методы анализа/ Нефть и химия/ 2003, №2 – 130 бет
22 А.В.Чуйкин, С.В Григорьев, А.А. Великов «Определения нефтяных загрезнений в водных образцах с использаванием хроматографии в парах воды» / Нефтихимия/ 2006, том 46, №1, 65 бет.
        
        |  |Кіріспе............................................................|3  |
| |............................................. | |
|1 ... ... ... теориялық |4 |
| ... | |
|2 ... ... | 6|
| ... .. |8 |
| |2.1Адсорбциялық |9 |
| ... |10 |
| |2.2 ... |11 |
| ... |11 |
| ... | |
| ... |
| |.. | |
| ... ... | |
| |2.5Адсорбциялы-комплекс түзуші хроматография................. | |
|3 |Мұнай көмірсутектерінің |12 |
| ... | |
|4 ... ... |18 |
| ... | |
|5 ... |20 |
| ... |
| |.......................... |20 |
| |5.1 ... ... ... ... ... | |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ... |24 |
| ... |
| |.. | |
| ... | ... ... ... ... өзектілігі хроматографияның
қазіргі талаптарға сәйкес заттың сапасын және өндіріс ... ... ... ... ... және ... химия салаларында жақсы
жетілдіріп қолдана білу болып ... ... ... ... кез ... ... ... және кең концентрациялы диапозондағы
қоспасын таңдауға болады. Хроматография әртүрлі ... ... ... ... талдауға, қосылыстың физикалық – химиялық қасиеттерін оқып
– үйренуге кейбір реакциялардың кинетикасын ... ... ... ... ... ... құрамындағы көмірсутектерді
хроматография ... ... ... ... ... ... ... негіздерін меңгеру
2 Хроматографиялық әдістің түрлерімен талдау
3 Хроматографиялық тәсілінің әдістемесімен танысу
4 Чинарев мұнай қалдықтарындағы дисперсті жүйедегі гетероатомды
компаненттерінің бөлінуін тәжірибе жүзінде ... ... ... ... экстрлеу (шаймалау), дистилляция
теорриясы, капиллярлы бағана, масс – спетрометр, адсорбциялық
хроматография, фронтальды тәсіл, ... ... ... элюентті тәсіл,
тұндыру хромотографиясы, таралу хроматографиясы, тотығу-тотықсыздану
хроматографиясы, адсорбциялы-комплекс түзуші хроматография, мөлшерлік
анализдің гибридтік әдістер, мұнай көмірсутектерінің хроматографиясы,
селекагель, элюент, ...... ... ... ... сөздер.
ГХ – газды хроматография
ЖҚХ - жұқа қабатты хроматография
ҚСФ – қозғалмайтын сұйық фаза
ТТЭБ - теориялық табақшанаң эквивалентті биіктігі
Курстық ... 5 ... 1 ... 7 ... 25 ... ... әдебиеттер тізімінен тұрады.
1 Хроматографияның теориялық негіздері. Жалпы түсінік
Хроматографиялық әдістің негізін салушы орыс ботанигі М. С. ... Ол 1903 жылы ... зат ... ... ... ... «хроматос» – түс деген сөзі) деп аталатын жаңа әдісін ұсынды. Бұл
әдәспен ... ... ... деп есептеліп келген жасыл
пигментін бірнеше түстегі өнімдерге жіктеді. Ол үшін ... ... ... ... ... ... ... диаметрі 10–60 мм, ішіне бор
ұнтағы толтырылған тік шыны ... ... ... шыны ... ... деп ... Түтіктің төменгі ұшында шүмек бар.
Бағанадағы шайма үстінде петролейн эфирін (бензиннің ... ... ... ... шаймаланған зат құрамындағы әрбір жеке қосылыс бор
ұнтағында әртүрлі ... ... ... жылжиды. Олар бағана бойымен әр
түрлі сақиналы буындарға бөлінеді. ... ... – әлі ашу ... ... – жеке ... ... Бұл хроматографиядағы әрі негізгі, әрі бірінші
зерттеу болды. Ол ... ... ... ... ... - ... - еріткіш жүйесіндегі бөлудің күрделі ... ашып ... де бұл әдіс ... ... табиғи органикалық қосылыстарды
зерттеуге ғана пайдаланып, өзге салада еркін енбей келеді.
Брант (1927 ж) ... ... ... ... анықтау үшін цеолитті
пайдаланады. Хроматографияны жаңа сапалық деңгейге көтерілген бұл ... ... ... ... ... жаңа ион ... тобының пайда
болуымен қайта дамыды.
1938 жылы Н. А. Измайлов пен М. С. ... ... ... ... ... ... ... ұсынды. Олар сорбент ретінде
әйнекке жалатылған алюминий тотығының ұнтағын ... Бұл ... ... дәрі – дәрмектік шөптерден экстрлеу (шаймалау) жолымен ... ... ... мен Р. ... (1941) ... ... әдісін енгізді,
осы еңбектері үшін олар Нобель сыйлығына ие ... Олар ... ... ... ... ... үлгісін хротоматограмма
негізін түсіндіру үшін пайдаланады. 1946 ж. Р. Синдж липофильді қозғалыссыз
фазасы бар сұйықтық ... ... ... ... бұл ... хроматографияның негізін салушы.
А. Мартин мен Л. Джеймсон (1952 ... - ... ... ... Бұл әдіс өте ... мерзімнің өзінде қолданатын жабдықтарды жақсы
жетілдіріп, қолдану аясын кеңейтті. Газ – сұйық хроматография әдісі ... ... ене ... ... ... газ және газ – сұық ... ... Голей (1956 ж.) қоспаны бөлуде тұнғыш ... ... ... Қазіргі сұйық бағналы газ хроматографты
қоспадан құрамдас бөліктерді детектрлеудге мүкіндік беретін масс ... ... ... динамикалық бөлу кезінде құрамдас бөліктерінің
қозғалыс ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде әрбір молекула орта есеппен алғанда қозғалыс фазасында
t(n және қозғалыссызда t(қ уақыт аралығында болады және ол осы ... ... ... ... ... сәйкес ( жылдамдықпен
қозғалады. Бағанадағы еріген заттың қаншалықты тездеу қозғалатындығынын ... t(қ ... ... ... ... ... әр ... фаторлар үлесі бағанада ешқандай нақтылы
мәні жоқ, шартты түрде қабылдаған ... - деп ... таза ... ... ... ... ТТЭБ ... параметр болып табылады әр
стандартты ауытқу ... ... ... ... ... Хроматографиялық әдістің жіктелуі
Кез келген хроматографиялық жүйде бірі – қозғалыссыз, ... ... ... екі фаза ... ... ... ... Қозғалысты фаза қозғалыссыз фазаның беткі қабатымен жанасқан
қоспадағы ... ... осы ... ... ... ... таралу
коэффициенті бойынша олардың ...... ... ... ... ... динамикалық тепе – теңдік орнайды, яғни
молекулалардың біраз уақыты қозғалыссыз фазада, ... ... ... ... де, бәрі ... ... ... бойымен орын ауыстырады.
Заттың әртүрлі сорбциялануы нәтижесінде, олар фазада әр мезгілде болады.
Қозғалыссыз ... ... ... құрамдас бөліктер, оның өн
бойымен баяуы жылжиды, нәтижесінде ... ... ... ... ... тиімді бөлінуі үшін қозғалыссыз фазада мына
қасиеттерге ие болуы шарт:ол ... ... ... ... ... ... ... сорбциялауы, бөлінетін затты ерітуі, кеуек құрылымды
беткі қабатқа ие болуы, ұстап тұру дәрежесі ... бір ... ... ... ... фаза ... күйде болып, ал талданатын зат онда еруге
биім болса, онда ол қозғалысты және қозғалыссыз ... ... ... ... жүйе ... деп аталады. Егер қозғалыссыз фаза
анықталатын құрылымды адсорбциялау ... ... зат ... онда ... ... ... ... агрегаттық күйіне, ... ... және ... ... ... хроматографиялық
әдістерді жіктеуге болады. Түрлі құрамдас бөлікті жіктеп, оларды жеке ... ... ... ... ... ... фазаның орналасу ретіне қарай бағаналы және жұқа ... деп ... ... ... бір ... (ұзындықтағы)
және ішкі диаметрі болып келген элэ\юент шыны ... ... фаза ... Ал ЖҚХ қозғалыссыз фаза астар сияқты
тегіс, қатты дене бетіне ... ... ... ... ... енгізу режиміне қарай
фронтальды, шаймалы және ығыстырушы хроматография деп бөлінеді. Ал одан
кейін құрамы әр ... ... ... ... ... мен ... қарай
жүріп жатады.
Қоспа ерітіндісі хроматографиялық бағанаға үздіксіз жеткізіліп тұрса,
мұндай әдісті фротальды дейді. Бұл ... ... ... ғана ... сорбцияланатын құрылымдық бөлімді таза күйінде ... ... ... ... аз ... ... бөлікті бөліп
алуға болады. Тамшылы – шаймалық әдісте үлгіні шаймалап алынған ертінді
қозғалысты фаза ... ... ... ... жылжу кезінде қоспа
құрылымы белгілі бір сақиналы аймақтарға бөлінеді, оларды не толық ... жеке ... ... ... ашып – жабу ... ... ... әдісте үлгіні енгізіп, активтілігі ... ... ... ... алғаннан кейін, шайма құрамына дұрыс сорбцияланатын ... ... ... салыстырғанда талданатын қоспа құрамындағы
барлық құрылымдар үшін ... ... ... ... ... ... ... шайманың сыбағасын қозғалыссыз фазамен адсробцияланатын
қабілеттің ... ... ... қоспаның құрамдас бөлікті біртіндеп
ығыстырады, әр ... ... жеке ... ... ... аралас жүруі
мүмкін.
Сондай – ақ сұйықтық хроматографияда шайманы изо – ... ... рет ... ... ... ... шайма құрамы өзгеріссіз
қалады, ал екігшіде белгілі бағдарлама бойынша ... ... Ал ... ... әртүрлі қоспа ерітіндісін жіберілетін уақыты мен ... ... ... талдауға арналған аспаптардың негізгі бөліктері
Қазіргі кездегі әлемдегі елдердің түрлі фирмалары ... ... ... мен ... көтеп шығаруда. Оларды өндіру ... ... ... приборлардан асып түсуде. Өйткені хроматографиялық талдау
әрбір ... ... ... ... ... кең орын ... жағдайларда қарапайым жай ғана хроматографиялық бөлуді және
анықтауды жүргізу үшін аса ... ... ... қажеті
жоқ. Жұқа қабатты, қағазды және басқа да түрдегі ... ... ... ... ... күрделілігі мен арналуына қарай
олардың негізгі топтарын анықтауға болады; ...... ... ... бағана (немесе жолақ) және детектор.
Кесте1 – Хроматография ... ... фаза ... фаза ... ... ... хроматография ...... ... ... дене ... ... |
| ... – бөлетін - хроматография |
|2) Газ (бу) ... ... ... |Газды – ... ... |
| ... дене ... ... |
| ...... хроматогракфия |
Хроматографиялық әдіс ...... және ... ... ... ... мұнай химиялық, мұнай өңдейтін, газ,
фармацефтика өнеркәсібінде – халық шаруашылығының ... да ... ... Оны ... технологиялық процестерді
автоматтандыру үшін де қолдана бастады.
Қазіргі уақытта ең көп ... ... ион ... ... тотығу – тотықсыздану және ...... ... ... ... Одан басқа түрлері төмендегі кестеде көрсетілген.
Жеке түрлерінің ішінде өзіне тән әр түрлілігі бар және олар ... ... ... ... хроматография қатты ұнтақ тәріздес адсорбенттің қоспадағы
жеке компоненттерді таңдап адсорбциялануына ... және ... ... ... және ... ... орындай аламыз.
Фронтальды тәсіл мынаған негізделген, ... ... ... ... ... ... ... беріліп
тұрады да сүзіндінің жеке фракциялары жиналады, онда ... ... ... ... егер ... тек екі ... болса, онда қоспаны өткізгенде колонкадан ең алдымен таза еріткіш,
одан кейін ... ... ... ... соң ... ... бар ерітінді, ең соңынан екі компоненті ... ең ... екі ... де бар ... ағып шығады. Фротальды
тәсілмен белгілі фракцияда таза түрінде тек аз ... ... ... ... ... ... қоспаны компаненттерге толық
бөлуге мүмкіндік болмайды.
Ығыстырып ... ... ... ... ... бар ... аликвотасын енгізеді, содан соң сорбциялануы жақсы компаненттің
көмегімен нашар сорбцияланылатынын ығыстырп шығарады. Жақсы сорбцияланатын
зат компаненттерді сорбциялануына ... ... ... ығыстырып
шығарады. Бірінен кейін бірі шайылатын екі ... ... осы ... те ... зона ... ... Бұл ... бөлудің
толықтығы экспериментті жүргізу жағдайына байланысты.
Элюентті тәсіл. Сорбциялау қабілетіне байланысты ... әр ... ... ... ... бар ... ерітіндінің порциясын
колонкаға енгіземіз. Төменгі зонада нашар сорбцияланатын компонент болады,
мысалы, А, содан соң бірін - бірі ... А және В ... ... В ... бар ... онан ... келесі бүркемелейтін В
және С компоненттері бар зона және ... ... ... ... ... ... байланысты колонка бойлай қозғалуы басталады. Осының салдарынан
компоненттер бірізділікпен ... ... ... кему ... яғни ең ... А ... одан соң В ... шаймаланады.Ең соңынан жақсы сорбцияланатын компонет элюирленеді.
Компоненттерді фракция бойынша мөлшерлік анықтау негізінде ... ... ... ағып ... элюэнт көлеміне немесе
температураға тәуелділік графигін сызамыз. Осы ... ... ... дәрежесін анықтайға, сондай-ақ оларды мүмкіндігінше
толық бөлу үшін жағдайды таңдап алуға болады.
Бүл әдістің кемшілігі сол, ... бөлу ... ... яғни ... бұл ... концентрлеу мүмкін емес.
2.2 Тұндыру хромотографиясы
Тұндыру хромотографиясының түрін ең алғаш 1948 ж. Е. Н. Гапон және Т.
Б. ... ... ... ... ... кіретін тұндырғышпен неесе
тұндырғыш пен тасушының қоспасымен ... ... ... ... ... ... ... соң бірін
(фракциялап) тұндыру арқылы бөлуге болады.
Анализ ... ... ... ... ... нашар еритін қосылыс түзетін ... ... ... ... ... ... осы ... өсу ретіне қарай түзіледі. Алынатын хромотограмма әр түрлі
боялған заттардан құрала алады.
Егер J- ионы бар ... ... ... ... ... ... және қорғасын иондары болатын анализденетін ерітіндіні өткізсек, онда
хроматограмма үш зонадан тұрады: жоғарғысы қызғылт сары ( ... ... сары (AgJ), ... – қою сары ... ... ... ... беті жақсы жетілген нашар
еритін зат тасушы бола алады. Жиі иондық тасушылар ретінде ... ... ... кварц, асбест, шыны ұнтақ, барий сульфаты
қолданылады. Сондай-ақ жиі ... ... ... ... ... ... да бейтарап тасушылар, сондай-ақ иониттер ... таза ... ... ... ... ... ... зоналар оқшауланып, ал шекаралары айқындала
көрінеді. Осы қосылыстардың ерігіштік көбейтіндісінің шамалары ... ... ... ... ... ... жақсы болады. Тұнбалар
колонканың барлық биіктігін бойлай, төменгі шегі ... ... ... ... ... ... ... биіктігі бойынша
мөлшерлік анализ жасай аламыз.
Тұндыру хроматографиясының қағаздық ... ... ... сүзгі
қағаздың дөңгелектері немесе тілкемдері қолданылады. ... ... ... ... ... ... белгілі концентрациядағы тұндырғыш
ерітіндісіне бірнеше ... ... ... ... соң оны ... кептіреді.
Дайындалған қағазға зерттелетін ерітіндіні тамшылатып тамызады, алдыңғы
тамшы әбден сіңгеннен кейін, ... ... ... ... әр ... ... байланысты тұнбалар тамшы орталығынан жылжып,
сақина тәріздес орналасады. Хроматограмманы 2-3 тамшы еріткішпен жуады, оны
хроматограмманың орталығына тамызады. Бұл ... ... ... ... да ... ... бөлінуін күшейтеді.
Көптеген жағдайларда түссіз тұнбалар түзіледі, сондықтан ... ... үшін ... ... ... ... тәсілімен сапалық анализді де колонкалықтағыдай
, тұнбадағы бояуы мен орнына байланысты ионды анықтап ... ... ... ... ... ала ... ... кеңдігіне қарай мөлшерлік анықтаулар жүргізіледі.
2.3 Таралу хроматографиясы
Хроматографияның бұл түрі екі ... ... ... ... ... бұлар экстракция заңдылықтарына бағынады.
Заттың екі бір - ... ... ... ... ... заңы мына ... ... Cb
Мұндағы, КР- – таралу коэффицентті (тұрақты шама),
CO және Cb- – сулы және ... ... ... ... ... Тәжірибеде органикалық және сулы
ерітінділерді жиі қиыстырып қолданады.
Таралу хроматографиясы колонкалық, ... және жұқа ... ... ... жағдайда заттың таралуы ... ... ... ... ... ... КР мәні кіші ... тасушы қабатында тезірек жылжиды. Мұнда ... ... ... көп рет қайталанады, соның нәтижесінде ... ... ... ... ... ... хроиатографиясы тәсілдерінің бірі, онда
қозғалмайтын фазаның ұстаушысы біпнеше сортты хроматографиялық қағаз болып
табылады: № 1, 2, 3, 4 ... ... ... ... ... ... сұйық фаза ретін, кеуектерде адсорбцияланған су
орындайды. Жылжымалы сұйық фазаның олармен жылжу жылдамдылығына ... және №2 ... ... деп, ал №3-4 – ... деп ... су осы ... ... берік ұсталып тұрады (20%
-тік ылғалдылыққа дейін).
Анализдің мәні. Зерттелетін ерітіндіні хроматографиялық ... ... ... бар ... ... ... хроиатограмма
түзілетіндей белгілі уақыт ұстайды да шығарып алып ... ... ... ... ... ... ... анализденетін компоненттер жылжымалы фазаға өтеді және таралу
коэффицентіне байланысты әр ... ... ... ... ... ... олар бөлінеді.
Таралу хроматографиясының қағаздық тәсілінің келесі ваианттарын
ажыратады: бір ... және екі ... ... және ... және ... өлшемді вариантта ені 4,5-5,0 см, ұзындығы 30-50 см тілкемдерге
бөлінген хроматографиялық ... ... Екі ... ... алу үшін ені 20-25 см және ... 40-45 см ... қолданылады. Шеңберлі вариант жағдайында камераның диаметрінен 2-
3 см артық диаметрлі шеңберлер қолданады.
Хроматографиялық камера ретінде, мысалы, бір өлшемді хроматограмма ... шыны ... ... ... екі өлшемді хроматограммалар үшін-
эксикаторлар, шеңберлі хроматограммалар үшін- Петри ыдыстары (чашкалары)
қолданылады.
Көтерілетін вариант органикалық ... ... ... ... хроматограммаларды хроматографиялық қағаздың кеуектері арқылы
жылжымалы фазаның жоғарыдан төмен қозғалуынан алуға болады.
2.4 ... ... бұл ... алғаш рет 60-жылдары К.М ... ... ... бөлу ... ... мен ... ... тотығу-тотықсыздану процестерінің жылдамдықтарының
әртүрлілігіне негізделген. ... бөлу ... ... ... ... тауып, оларға сәйкес анализденетін
иондардың колонкадағы зат реакциясының бағытын анықтайды.
2.5 Адсорбциялы-комплекс түзуші хроматография
Түзілетін ... ... ... константалары
шамасының әр түрлілігін пайдалануға негізделеді.
Комплекс түзушіні және оның ... ... ... ... ... ... ... сорбенттер тасушы ретінде пайдаланады.
Оларды модификацияланған сорбенттер деп атайды.
3 Мұнай көмірсутектерінің хроматографиясы
Сұйықты – адсорбциялық хроматография
Жоғарда айтып ... орыс ... ... хроматографияны
зерттеуге көп үлес қосқан және ... ... ... ... ... ұнтақ кальций карбонат адсорбентімен толтырылған тік шыны
түтікшесінен (колонкасынан) өсімдік ... этил ... ... қою ... ... ... ертіндіні өткізеді. Барлық бояғыштар
колонканың ... ... ... ... ... ... ... жиналады екен. Содан соң ол ... ... ... ... ... ... ... қарай кеңие бастайды да, содан соң жайлап
бензолды қоса берген ... ... ... төтр ... түсті қабатша
түзеді де олардың арасын ақ түсті қабатша ... ... ... ... ... бөлігінде ашық – жасыл түсті хлорофилл «в», одан
төменірек қою – ... ... ... «а», ... соң сары ... және одан ... ашық – қызғылт түсті каротиноидтар
орналасқан. Ал ... ... ... ... ... тұрып ажырату
мүмкін емес.
арендер˃˃ нафтендер∼ алкандар
Бірақ осы қатар ... ... ... қабілеттілігі
төмендеітіндігін біле отрып, бұл ... ... ... болады.
Бензин фракциясының бөлінуін екі бөлігімен: а) арендердің қоспасы б)
алкан мен нафтеннің ... ... ... ... ... қолднамыз және оны тік шыны түтікшеге салып, төменгі жағын
мақтамен жауамыз (селекагель шашылып қалмас ... ... ... ... фракцияға сіңірілгенше құйып отырамыз. Арендер (А)
және нафтендер мен алкандардың (Н + Ал) ... ... ... отырып,
колонканың бойымен жоғардан төмен ... ... ... ... көз ... елестетуге болады.
1 сурет – Бензин фракциясының бөлінуі
Селекагельдің бетінде жақсы ... ... ... ... арендер (А) орналасады. Колонаның төменгі бөлігінде нашар
адсорбцияланатын нафтендер мен ... (Н + Ал) ... Ал ... осы ... қоспасы орнығады (А + Н + Ал).
Егер колонкаға ... әрі ... ... құя ... онда ... нафтендер мен алкандардаң қоспа, ал содан соң бір – бірінен
ажырамайтын көмірсутектер ... (А + Н +Ал) ... ... ... ... ... ... мен алкандардың қоспасын алуға болады.
Бірақ бұл жағдайда бензин ... ... ... ... ... ... ... алу мүмкін емес.
Енді басқаша бөліп көрейік. Колонкаға селекагельге бензин фракциясын
құйғаннан кейін, үстінен асықпай ... ... ... Бұл төмен
қайнайтын алкан, ал (Тқ=280С) бензин фракциясының ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады. Осы көмірсутек (көрсеткішті деп атаймыз) колонканың ... ... ... ... ... және колонканың төменгі бөлігіне
түсетін орта аймағындағы алкандар мен нафтендерді ... ... ... ... Колонканың орта бөлігінде изопентан мен арендердің
кішкене бөлігі қалады. (4-суретте көрсетілген)
2 сурет - Бензин фракциясын көрсеткішті әдіс көмегімен ... одан әрі ... қоса ... ... онда ... ... ... шайылуы жүреді және оларды изопентанмен бірге шыны
колбаға бөліп алынады. Содан соң бұл ... ... ... ... оңай
бөліп алып, бензин фракциясының нафтендер мен ... ... ... бөлу ... ... деп ... Бұл әдістің кемшілігі
арендердің колонкада қалып қоюы болып табылады. ... ... ... алу үшін арендерге қарағанда жақсы адсорбцияланатын ... ... (5 - ... ...... ... ығыстыру әдісі бойынша бөлінуі
Ол үшін басында бензин фракциясы мен силикагельді адсорбентке сіңісу
үшін құяды(3 - сурет). ... ... ... ... де
колонканың ұзындығы бойынша жүреді. Содан соң ... ... ... ... ... этил спиртін қолданады. Ол арендерді силикагель
бетінен ығыстырса, ал олар өз алдына алкандар мен нафтендерді ... ... ... ең алдымен алкандар мен нафтендер ... одан ... ... мен нафтендер, арендер қоспасы, одан кейін
аз мөлшерде арендер, одан кейін арендер мен ... ... ... ... ... ... анализінің арқасында аз мөлшерде арендерді таза күйінде
және нафтендер мен алкандардың қоспасын ... ... ... бұл ... ... ... және нафтендер мен алкандардың қоспасын бөліп
алу мүкін емес.
Егер ... ... ... ... ... болсақ,
олардың кемшілігін ескермеуге болады.Көмірсутек жүйелерін бөлу ... кең ... және ... комбинирлеу көрсеткішті – ығыстырушы
әдісі болып табылады.
Осы әдісті бензин фракциясын екі бөлікке:а) ароматты , б) ... ... ... ... ... ... колонкаға адсорбентпен бірге бензин ... ... х (мл) ... мына ... бойынша анықталады:
Х= * 100
Мұндағы:
а – адсорбенттің активтілігі, 1г селекагельде жұтылған мл ...... ... г
b – ... арендердің мөлшері (көлемдегі %)
k – силикагельді пайдалану коэффициенті (көрсеткішті – ... 0,8 ... ... сіңіріп алғаннан кейін колонкаға 1 г селекагельге
0,35 мл изопентан элюентін қосады. Бұл ... ... ... 4 ... ... ... ... – Бензин фракциясының көрсеткішті – ығыстырушы әдісі бойынша
бөлу
Селекагельге изопентан сіңіп жатқанда ... 1 г ... үшін ... мл ығыстырғыш - этанол қосады және оның спиртін жұтып алғаннан кейін,
спиртке қарағанда ... ... ... табылатын аздаған мөлшерде
дистилденген су қосады. Көмірсутектердің, ығыстырғыш пен ... ... ... ... (6 - ... ең ... изопентан ( изопентан, алкандар мен нафтендер
қоспасы ( таза изопентан ( изопентан мен ... ( таза ... ( ... спирт қоспасы ( таза спирт. Колонкадан шыққан элюенттің ... ... ... ... оның сыну көрсеткішін анықтап және пD20 ... ... ... арқылы (хроматограмманы) график тұрғызылады
(7 - сурет).
5 ...... ... ... ... ... ... хроматографияны (ГХ) 1952 жылы Мартин мен Джеймс ашқан болатын.
Оны көрсеткішті анализ түрінде хроматограф ... ... ... ГХ – да ... фаза – газ, ал ... фаза ... я қатты тасмалдаушының бетіндегі сұйықтық.
Газды хроматографтың жұмыс жасау принципі. Хроматограмманың жазылу
механизмі.
8 ... ... ... ... келесідей көрсетілген:
6 сурет – Хроматографтың қарапайым сұлбасы
1- аналазденетін үлгіні буландырғышқа ... ...... ... ... газды ағымның есептегіші;
4- детектор (катарометр);
5- хроматографиялық колонка;
6- газды – тасмалдаушыны мен ... ... ... ... ... бұл қондырғыға белгілі бір жылдамдықпен (мл / мин) газды –
тасмалдағыш (элюент) ... ... ...... ретінде жылу
өткізгіштігі жоғары бейорганикалық газдарды (Н2, N2, He, Ar2) ... соң ... ... ... ... және ... (5) мен детекторда
(4) автоматты түрде қолдауда ... ... ... ... қатар температураны буландырғышта (1) да қояды (мұнда колонкаға
қарағанда 500С – дай ... ... ... Содан соң арнайы микрошприц
арқылы 0,1-0,2 мкл анализденетін үлгіні буландырғышқа ... ... ... Олар ... да газ – ... ұсталып және
колонкада (5) шоғырланып, одан әрі хроматографиялық клонкалар ... ... ... ... ішкі ... 2 – ден 4 – ке және ұзындығы 0,5
– ден 3 – ге дейінгі аралықта болатын, ... ... ... ... ... ... ... негізі спираль тәріздес форма ... ... ... ... немесе насадкалы деп атайды. Колонканың
ішінде сорбенттің (қозғалмайтын фазаның) ұнтағы орналасады. ... ... ... ... фаза – ... ... – сұйықты
хроматографияда қозғалмайтын фаза – жоғары қайнайтын ... ... ... ... ... дене ... бөлшегінің бетінде қабықша
түрінде болады. Тасмалдағыш ретінде ... беті (м2 / г) ... ... ... ... ... ... сұйық
фаза (ҚСФ) тасмалдағышқа тасмалдағыш массасынан 40% ... ... ҚСФ ... және ... емес деп бөлінеді. ҚСФ – ның
селективтісіне полярлы (немесе оңай полярланатын) ... ... ... жоғары қайнайтын полярлы ... ... ... ... ... және одан да ... алкандар
жатады. Басқаша айтқанда көмірсетектердің сорбциялау қасиеті төмендегі
қатар ... ... ˂ ... ˂˂ ... ... ... көмірсутектердің газ қоспалары мен газды
– тасмалдағыштар колонка бойымен қозғалғанда ... фаза ... ... ал ...... ... өтеді.
Осының әсерінен колонкадан қайнау температурасына байланыссыз бірінші болып
алкандар, ... ... ... және ... ... ... емес ҚСФ ретінде полярсыз жоғары қайнайтын ... ... ... ... ... ... емес, қайнау
температурасына (ұщқыштығына) байланысты ... ... ... ... ... ... ... абсорбциялайды,
ал қайнау температурасы төмен (ұщқыштығы жоғары) ... ... ... ... қолдану
Қазіргі кезде хроматографиялық әдісі аналитикалық практикада кеңінен
қолданылады. Бұл физикалық – ... ... ... ... Әдістің
мұндай жетістігі қолдану қарапайымдылығы, іс жүзінде тиімділігі, талғамының
жоғарылығы, сезімталдылығы, дәлдігі, лездігі, әмбебаптығы сиақты қасиеттер
жиынтығында болса керек.
Мұнымен ... ... ... ... ... қосылысты таза
күйінде бөліп алу үшін қолданады. Заттарды хроматографиялық бөлу әдісі
сорбциялық процестерге негізделген. Сорбция - ... не ... ... мен экстрагенттермен) өзіне газды, буды, аэрозольді, сұйықты,
еріген затты сіңіру процесі. Бұдан кері процесті ... деп ... ... фаза ... ... және абсорбция процестерін қамтиды.
Сорбцияны статикалық және динамикалық жағдайда да салыстырмалы күйде тұрған
кезде басталып, ... заңы ... ... ... заттардың таралу тепе
– теңдігі орнағанда аяқталады. ... ... , ... ... қозғалатын фазаның тиісті бағытта орын ауысты руы нәтижесінде кері
сорбция процесі кезінде басталады. Динамикалық жағдайдағы қоспаның ... ... ... ... ... ... ... C1:C2
Мұндағы С1 мен С2 - қозқғалыссыз қозғалысты фазаларға ... ... ... тепе – ... ... ... ... заттар
әр түрде болатындықтан, таралу коэффицентін қолданған жөн.
KD CH (B)/ Cn(B)
Мұндағы CH (B)/ және Cn(B) - қозғалыссыз және ... ... В ... ... ... ... Хромаграфисттер есептеу
жүйесінде сыйымдылық коэффициентін пайдаланады:
к(= n қ/n
мұндағы nқ мен n - қозғалыссыз және қозғаласты фазадағы қүұрылымның
мольдік ... к( - ... ... Хромаграфистер есептеу жүйедегі
құрама бөлшекті ұстап тұру дәрежесін сипаттайды. 1 және 2 ... ... бөлу ... ... ... ... еріген заттың мөлшері неғұлым көп ... ... ... ... көп кетеді. к( - тің индиксі заттың шаймалау ретін
көрсететін, ( ылғи да бірден ... ... ... бөлу ... бағанаға сәл –
пәл үлесін енгізу қажет. Бұл оның құрамындағы әр құрамдас бөліктердің ... ... ... ... ... ... құрамдас бөліктерді
детектор жүзеге асырады, ал оның сигналын потенциометр тіркейді.
Қоспаның құрамдас бөліктерге бөлінуі ... ... ... ... ... ... ... да ұзын бағана шоқтықтардың анық ... ... ... бұл ... ... ... әсерінен әрбір
құрамдас бөліктердің орналасқан қозғалыс аймақғының жайылып кетуіне ... ... ... ... ... бөліктің бағанада болу
уақытының квадратты түбіріне пропорцианал. Шоқтық неғұрлым енді ... оның ... ... ... ... да іс ... ... шектейді.
Хроматографиялау процесінің басынан бастап осы ... ... ... шоқтықтың ең биігінің анықталу уақытына әрбір құрамдас
бөліктің ұсталу ... дәл ... Бұл t(А t(В ... r(к деп ... ... анықталатын, және қозғалыссыз фазамен әрекеттеспейтін ... ... ... ... жиі ... және мұны ... деп те айта ... Тәжірибелік бөлім
5.1 Мұнай қалдықтарындағы ... ... ... ... ... мұнай қалдықтарының дисперсті жүйесіндегі
гетероатомдарының бөліну ерекшеліктері мен оған әсер ... ... ... ... фаза мен дисперсті ортадан тұратын мұнай
фракция қалдықтарының гель – ... мен ... ... әртүрлі мұнай қалдығының дисперсті жүйесіндегі гетероатомды
компаненттертің бөліну ерекшеліктері мен оған әсер ететін жапы ... және ... ... ... Чинарев мұнай қалдықтарының үлгісіне жасалды. ... ... ... ... ...... ... ванади (ВП) мен никель – порфелиндердің (НП) ... қос ... ... ... орташа тығыздығы бойынша, ал
қалдықтар ауыр, жоғарышайырлы мұнайлар ... ... ... ... ... анықтауда асфальдендерді
тұндыру үшін 40 шамасында гексан алынды. АСК ... ... ...... ... ... мальтендерді шайыр мен майларға бөледі.
Майларды элюирлеу үшін (1:9 ... ... ... гексан қоспасы, ал
содан соң колоннадағы шайырды ... үшін (1:1) ... ... ... ... ... потенциометрлік титрлеу әдісі арқылы,
ал ВП мен НП – ның әдістемесі қолданылды. Ал меншікті ... ... ... λ 500 нм тең етіп бір ... Specol – 21 цифрлі
идентификациясы бар спектрофотометр алынды.
Гель – хроматографиясының ... ... ... ... ... (шамамен 0,5г) бензолмен 3см3 қатынаста араластырып,
колонаға ... СДВ – n 103 ... ... ... ... ... Барлық анализдердің жүруі үшін әрбір шыққан ... ... үшін ... ... үлгі ... Бірдей фракцияларды
буландырып, өлшеп, жалпы және негізгі ... ... ... ВП мен
НП – ның құрамына анализ жүргізеледі.
Гель – хроматография әдісіінде фракцияның ... ... ... әдісін «Крион» құрылғысында жүргізеді. Ал калибрлі
зат ретінде пентаэтриттің тетрабензоаты қолданылды (молекулалық массасы 552
тең).
Чинарев мұнай дисперсті ... ... фаза мен ... ... үшін ... ... жасалды:
1) бөлу әдісінің түсінігін қалыптыстыру;
2) Гелді таңдай
3) Элюиентті таңдау.
1.Бөліну әдісінің түсінігі. ... ... ... ... орта мен дисперсті фазаның құрамына кіреті ... ... ... ... мен молекула түзушілер бар екенін
ескере отырып, ситэффектісімен бөлу ... ... жөн. ... дисперсті жүйесін бөлу үщін әртүрлі кеуектіліктегі селекагелді
қолдана отырып жүргізетін адсорбсиялық анализдерді мысалға ... ... ... ... ШАЗ –на ... жоғары адсорбциялық қасиет
көрсете білу нәтижелері адсорбциялық эффектілердің әсерінен ... жөн. ... ... ... мұнай дисперсті жүйесін
дисперсті фаза мен дисперсті ... ... гель – ... ... ... ... ... анализденетін ерітіндінің
құрамындағы ассоциаттардың немесе моекулалық өлшемдеріне ... ... ... адсорбциялық эффектілердің пайда болуымен қиындатылады.
2. Гелдерді таңдау. Жақсы гелде дисперсті фазалардың бөлшектері шығу
режимінде, ал ... орта ену ... ... ... ... ... ... жоғарғы шегі ... ... ... ... ... қосылыстың молекулалық массасы жоғары
болмау қажет. Шайыр мен асфальтендердің молекулалық ... масс ... ... 1000 – нан ... керек. Осындай сипаттаға
маркасы СДВ – n 103 ... ... ... ... ... ... гелдерде адсобциялық эффектісі нашар екенін
ескерген жөн.
3.Элюиентті таңдау. Дәстүрлі ... ... гель – ... ... ... ... төмен, оптималды қайнау
температурасы, адсорбциялық активтілік) МДЖ –гі ... ... ... ... ... керек.
Зерттеу нәтижесінде элюиентті қосу шамасы, табиғаты және элюиерлеу
жылдамдығы гель – ... ... және ... ... ... ... бөлінуіне әсер етеді. Бірақ айтылған
шарттар жұмыс барысында төмендегідей өзегереді. Дисперсті жүйе ... ... нм ... ... ... ... ... Сондықтан бөліну
процесінде дисперсті фазамен дисперсті ортаның бір – біріне қатынасы
өзгермейді. Сонымен қатар ... ... оның ... ... ... бөлу ... Бұл жағдайда ерітінділер
ортасының бөліп ассосациялау ... ... және гель ... (бензол, толуол, хлороформ, төртхлорлы көміртек) бензол
сәйкес келеді.
Дисперсті ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігіне байланысты МДЖ – сін зерттегенде ... ... ... ... шекарасы анықталады. Соған сәйкес әрбір
зерттелген үлгінің бірінші фракцияларының көлемі 25 см3 – қа тең болды.
Барлық үлгерлердің элюиерлану ... ... ... ... Алынған
молекулалық массасы біртіндеп 1500-2000 – нан 20-30 – ге ... ... ... 1000 – ға ... ... молекулалық
массасына сәйкес нүктелердін майысқанын байқауға ... ... ... ... ... ... элюиерлеу фракциясына сәйкес келеді және
дисперсті фазаның бөлшектері бар. ... ... ... ... 3 – тен 4 – ке ... ... Олар ... қара түспен
боялады. Содан кейін қоңыр немесе қызғылт қоңыр түсті фракция ... ... оның ... ...... ... ... ауысып
отырады. Осындай кезектілік дисперсті фаза бөлшектерінің ... ... ... ... ... 3-4 ... жалпы саны
13 – ке тең ... ... Гель – ... ... ... ... ... сәкес келеді. Ең алдымен К500
– ны шыққан мұнай ... ... ... ... 2 – ші ... ... – СДВ – n 103 ... Чинарев мұнай қалдықтарының
элюиерлеу қисығы.
К500 сәйкес мәні бойынша мұнай қалдықтарының бөлінуі бір – бірінен
айырмашылығы бар. ... ең ... ... ... соң шайыр,
сіңіру коэффициенті мальтендерде 10 есе кіші. Ең минималды мәні майларда
болып табылады.
Қорытынды
Курстық жұмыс барысында мұнай ... ... ... ... ... ... Курстық жұмыс мақсатына жету үшін
келесідей міндеттер ... ... ... ... ... хроматография туралы
жалпы түсінік қалыптастырылды.
2 Хроматографиялық әдістің түрлерімен талдауда әр біреуіне тоқталып,
бір – бірінен айырмашылығы ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді
орындауға негізделген
4 Чинарев мұнай қалдықтарындағы дисперсті жүйедегі гетероатомды
компаненттерінің бөлінуін тәжірибе жүзінде ... ... ... барлық шартарға байланысты мазут үшін дисперсті ... ... 3500С , ал ... 4000С. Бұл 40 ... ... ... ... ал қайнай температурасы 4800С
гудрон үшін - 35 ... ... ... ... ... технологиялық
процестерде реттеледі. Дайын өнім және оны алуға кеткен шикі зат, сонымен
қатар барлық ... ... ... қарсыластыққа төтеп беру
қабілеті және ... ... ... ... үшін қатаң бақылаумен қадағаланып
отырады. Даму барысынан бері газды хроматография мұнай ... ... рөл ... Ол ... және ... ... шикі заттың
химиялық құрамы туралы құнды мағлыматтар береді. Мұнай химия өндірісіндегі
құбылыстар өте күрделі, ... аз ... ... анализден сәйкес қорытынды
алу оңай ... ... ... ... ... ... ... ие болып отыр.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Евдокимов И. Н., ... А. П. ... ... ... ... и ... ... и масел. 2007, №2, 38 –
41 бет.
2 Вержичинская С. В., ... Н. Г., ... С. А. ... и технология
нефти и газа. М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2007. – 400 бет,
3 Турниязова А. Б. Еще раз о ... ... и Газ. ... 97 – 99 ... ... ли Вы... 2009 – год 110 – ... ... промышленности
Казахстана (Главные вехи развития нефтегазовой отрасли)/ Нефть и Газ.
2009, ... – 140 ... ... ли Вы... 2009 – год 110 – ... ... ... ... вехи развития нефтегазовой отрасли)/Нефть и Газ.
2009, №3 147 – 154 бет.
6 Қарауов Ж. Мұнай және газ ұңғымаларын ... ... ... 2007. – 280 ... ... И. Ю., ... А. А., Поконова Ю. В. және т.б. Химия нефти.
Л.: «Химия», 1984. – 360 бет.
8 Технология переработки ... 1 ... ... ... нефти./
Под ред. О. Ф. Глаголевой және В. М. Капустина. М.: «Химия, ... – 400 ... ... Ғ. М., ... Қ. Н. ... және ... өндіріп,
өңдеу. А.: «Альманах», 1999. – 464 бет.
10 Ахметов С. А. ... ... ... ... и газа. Уфа:
Изд. «Гилем», 2002. – 672 бет.
11. ... А. К. ... ... ... ... и ... Изд. 2. М.: ... 2001. – 568 бет.
12 Рябов В. Д. Химия нефти и газа. М.: «Техника», ТУМА ... 2004. ... ... ... О. Я. ... ... М.: ... школа», 1990. – 751
бет.
14 Богомолов А. И., Гайле А. А., Громова В. В., Драбкин А. Е., Неручев
С. Г., Проскуряков В. А., ... Д. А., ... М. Г., ... А. ... ... и ... СПб.: ... – 448 бет.
15 Надиров К. С. Физико – химические методы исследования ... газа ... ... ... В. В., ... В. Н., ... Л. В. ... – химические
исследованя углеводородного сырья. М.:2001
17 В.Р. Антипенко, О.А. ... В.И. ... ... ... ... в ... ... нефтяных
остатков» /нефтихимия/ - 2004, № 9, - 27 бет
18 Бойченко С. В., Титова О. С.,Черняк Л. К. Способ ... ... ... ... ... технология. 2007, №4,
215 – 217 бет.
19 Омаралиев Т. О. ... мен ... отын ... ... ... «Фолиант», 2005. –360 бет.
20 Рысқалиев Б. С. Нефть – ... ... и ... ... и Газ. 2009, №5
21 С.Маргожата, В.И. Ващенко, С.С. Арынова «Газовая ... ... ... и ... ... анализа» /Современные
методы анализа/ Нефть и химия/ 2003, №2 – 130 ... ... С.В ... А.А. ... ... ... в ... образцах с использаванием хроматографии в парах воды»
/ Нефтихимия/ 2006, том 46, №1, 65 бет.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмірсутектердің сұйық фазада лантан құрамдас катализаторлармен гетерогенді тотығуы64 бет
Мұнай құрамының қалыптасуының биогеохимиялық факторлары3 бет
Қазақстанның қазба байлықтары4 бет
Газ хроматографиясы18 бет
Жасушалардың құрамдық бөлшектерін фракциялау3 бет
Нанокөміртекті сорбент көмегімен алынған биореттегіштің цитоуыттылық белсенділігін анықтау45 бет
Хроматография әдісі туралы түсінік9 бет
Ірі құйындар әдісімен пішіндеу12 бет
Азық құрамындағы қоректі заттардың рөлі мен маңызы малды толық құрамды азықтандыру оған қажетті қоректік заттарды анықтайтын факторлар10 бет
Алкилароматты көмірсутектерді оксигенирлеу реакциясының полимерметалды комплекспен катализденуі33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь