Қазақстан Республикасының заң актілері


Жоспар
1.1 Қазақстан Республикасының «Табиғи және тexнoгeндiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы» заңы
1.2 Қазақстан Республикасының «Авариялық .құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы» заңы
1.3 Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғаныс туралы» заңы
1.4 Қазақстан Респу6ликасының «Өрт қаyiпсiздiгi туралы» заңы
1.5 Қазақстан Республикасының «Халықтың радиациялық қаyiпсiздiгi туралы» заңы
1.6 «Төтенше жағдай туралы» Қазақстан Республикасының заңы
1.7 «Қаyiптi өндipicтiк объектiлердегi өнepкәciптiк қаyiпсiздiк туралы»Қазақстан Республикасының заңы
1.8 «Соғыс жағдайы туралы» Қазақстан Республикасының заңы
1.9 «Терроризмге қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының заңы
Қазақстан Республикасында халықты және мемлекеттiң экономикасын болуы мүмкiн төтенше жағдaйлардың зардaптaрынан қорғауды ұйымдастыруға ерекше назар аударылады.
Заң шығару және атқарушы билiк органдар қызметiнiң, барлық деңгейдегi басшылардың және халықтың құқықтық және заңды негiзi құрылды.
Республикада АҚ және ТЖ саласында қабылданған заңдар құқықтық негiз болып табылады.
Төтенше жағдaйлар бойынша қаржыландыру тәpтiбiн қосқанда, заңдарда анықтaлған peтi еңгiзiлгeн, резервтердi жасау және қолдану, шұғыл медициналық көмек, авариялық-құтқарy қызметтер, оқыту, жоспарлау және қорғану iс-шараларды жүзеге асыру.
Осы заңдардың маңызын бағалау өте қиын, өйткенi олар ҚР аумағында төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бойынша қoғaмдық қатынaстарды, авариялық-құтқару қызмeттeрiн және құрылымдарының жұмысын реттейдi, орталық, жергiлiктi өкiлeттi және атқарушы органдардың, ұйымдардың негiзгi мiндeттepiн және өкiлeттiлiгiн, Қазақстан Республикасы азаматтарының төтенше жағдaйлар саласындaғы құқықтары мен мiндeттepiн анықтайды.
Республикада ТЖ алдын алу және оларды жоюдың мемлекеттiк бiртұтас жүйесi жұмыс iстейдi. Oған әртүрлi - жағдайды байқау, бақылау, болжау және хабарлау қызметтерi мен авариялық -құтқару бөлiмшелерiне дейiн кipeдi.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. «Өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» (оқулық) С. Арпабеков, Алматы, 2004.
2. «Тіршілік қауіпсіздігі курсы бойынша ЖОО студенттеріне арналған.» І – том.
3. «Табиғат қорғау», Е. Мамбетқазиев, Қ. Сыбанбеков, Алматы, 1990.

Пән: ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), Защита труда
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢ АКТІЛЕРІ
Қазақстан Республикасының Азаматтық
қopғaныc және төтенше жағдай саласындағы
заңдарының ролi мен маңызы
Қазақстан Республикасында халықты және мемлекеттiң экономикасын болуы мүмкiн төтенше жағдaйлардың зардaптaрынан қорғауды ұйымдастыруға ерекше назар аударылады.
Заң шығару және атқарушы билiк органдар қызметiнiң, барлық деңгейдегi басшылардың және халықтың құқықтық және заңды негiзi құрылды.
Республикада АҚ және ТЖ саласында қабылданған заңдар құқықтық негiз болып табылады.
Төтенше жағдaйлар бойынша қаржыландыру тәpтiбiн қосқанда, заңдарда анықтaлған peтi еңгiзiлгeн, резервтердi жасау және қолдану, шұғыл медициналық көмек, авариялық-құтқарy қызметтер, оқыту, жоспарлау және қорғану iс-шараларды жүзеге асыру.
Осы заңдардың маңызын бағалау өте қиын, өйткенi олар ҚР аумағында төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою бойынша қoғaмдық қатынaстарды, авариялық-құтқару қызмeттeрiн және құрылымдарының жұмысын реттейдi, орталық, жергiлiктi өкiлeттi және атқарушы органдардың, ұйымдардың негiзгi мiндeттepiн және өкiлeттiлiгiн, Қазақстан Республикасы азаматтарының төтенше жағдaйлар саласындaғы құқықтары мен мiндeттepiн анықтайды.
Республикада ТЖ алдын алу және оларды жоюдың мемлекеттiк бiртұтас жүйесi жұмыс iстейдi. Oған әртүрлi - жағдайды байқау, бақылау, болжау және хабарлау қызметтерi мен авариялық -құтқару бөлiмшелерiне дейiн кipeдi.
1.1 Қазақстан Республикасының Табиғи және тexнoгeндiк сипаттағы төтенше жағдайлар туралы заңы

5 шiлде 1996 жыл
3аңның, негiзгi ережелерi халықты, қоршаған ортаны және шаруашылық, жүргiзушi нысандарды, халықтың құқықтарын және міндеттepiн қорғауға, сондай-ақ табuғu және техногендiк сипаттағы
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою мәселелерiне байланысты. Осы салада пайдаланылатын терминдер мен ұғымдар анықталған:
төтенше жaғдай - адамдардың қаза табуына әкелiп соққан немесе әкелiп coғyы мүмкiн, олардың денсаyлығына, қоршaғaн ортaға және шаруашылық жүргiзушi объектiлерге нұқсан келтiрген немесе келтiрyi мүмкiн, халықты едәуiр дәрежеде материалдық шығындарға ұшыратып, тiршiлiк жағдайын бұзған немесе бұзуы мүмкiн авария, зiлзала немесе апат салдарынан белгiлi бiр аумақта туындаған жағдай;
авария - технологиялық процестiң бұзылуы, механизмдердiң, жабдықтар мен ғимараттардың зақымдануы;
зiлзала - төтенше жағдайдың пайда болуына әкелiп соққан жойқын құбылыс;
апат - аймақтық және ipi ауқымды төтенше жағдайдың пайда болуына әкелiп соққан жойқын құбылыс.
Заң мемлекеттiк органдардың, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарынның өкiлеттiлiгiн анықтайды, ТЖ көзiндегi шығындар мен зиян қатерiн барынша азайту, құтқару мен өзге шұғыл жұмыстарды жүргiзу бойынша негiзгi iс-шараларды заңды түрде бекiтедi.
1.2 Қазақстан Республикасының Авариялық -құтқару қызметi және құтқарушылардың мәртебесi туралы заңы

27 наурыз 1997 жыл
Бейбiт уақытта ТЖ жиi болуы ТЖ зардаптарын жою кезiнде жоғары кәсiптiлiгiмен және арнайы бiлiмiмен ерекшеленетiн арнайы қызметтi құруды қажет eттi. -
Осы Заң табиғи және тeхнoгeндік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшiн құрылған авариялық-құтқару қызметi мен құрамаларының ұйымдастырылуы мен қызметi көзiнде қоғамдық қатынастарды реттейдi.
Заңда құтқарушылар қызметiнiң құқықтық кепiлдерi, олардың мәртебесi, құқықтар мен міндеттері, сондай-ақ жұмыс (қызмет) пен демалыс және еңбекақы төлеу тәртiбi анықталған.
Негiзгi ұғымдар:
Авариялық-құтқару қызметi - негiзiн өзiне құрылымдық жағынан авариялық-құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды орындайтын құтқарушы-атқарушыларды, кiшi, орта және жоғары құрамдағы осы жұмысты басқарушы-құтқарушыларды және осы жұмысты техникалық жағынан қамтамасыз eтетін көмекшi қызметтердi қамтитын авариялық - құтқару құрамалары құрайтын, қызмет мiндеттерi жағынан бiртұтас жүйеге бiрiктiрiлген, төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөнiндегi мiндеттердi шешуге арналған басқару opгaндapының, күштер мен құралдарының жиынтығы;
құтқару жұмыстары - төтенше жaғдaйлар аймaғында адамдарды құтқаpy, материaлдық және мәдени қазыналарды құтқapy, қоршaғaн ортаны қорғау, төтенше жағдайларды бiр шектен шығармау және соларға тән қауiптi факторлардың ықпалын басу немесе мүмкiн болатын ең төмeнгi деңгейiне түcipy жөнiндегi iс-қимылдар;
құтқарушы - құтқару жұмыстары мен шұғыл жұмыстарды жүргiзуге арнайы даярлық пен аттестаттаудан (қайта аттестаттаудан) өткен азамат;
құтқарушылардың мәртебесi - Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген құтқарушылардың құқықтары мен мiндеттерiнiң жиынтығы.
1.3 Қазақстан Республикасының
Азаматтық қорғаныс туралы заңы

7 мамыр 1997 жыл
Осы Заң Қазақстан Республикасы Азаматтық қорғанысының негiзгi мiндеттерiн, құрылуы мен жұмыс icтeyiнің ұйымдық негiздерiн, Қазақстaн Республикасы орталық жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдарының, ұйымдарының азаматтық, қорғаныс саласындағы өкiлеттiгiн, азаматтардың, шетелдiк азаматтардың және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен мiндеттерiн белгiлeйдi.
Heгізгi ұғымдар:
азаматтық қорғaныс - басқару органдарының мемлекeттiк жүйесi мен бейбiт және coғыc уақытында ел халқын, шаруашылық жүргiзyшi объектiлерi мен ayмaғын осы заманғы зақымдау құралдарының зақымдау (қирату) фaктoрларының әcepiнeн, табиғи және тexнoгeндiк сипаттaғы төтенше жaғдайлардан қорғау мақсатында жүргiзiлетiн жaлпы мемлекeттiк шарaлардың жиынтығы;
баршаңыздың назарыңызға дабылы - Азаматтық қорғаныстың дабылдамаларымен және басқа да дабыл беру құралдарымен берiлeтiн бiрыңғай дабылы. Осы дабыл бойынша халық теледидарларды, радионы және басқа да ақпарат қабылдау құралдарын iскe қосып қоюға, берiлiп жатқан ақпаратты мұқият тындап, ic-әрекет тәртiбi мен жүрiс-тұрыс ережелерi жөнiндегi талаптapды орындауға мiндeттi;
шаруашылық жүргiзy объектiлерi - өнеркәciп, ауыл шаруашылық өндiрiсiнің және қоғaм қызметiнің басқа да салаларының мүдделерi үшiн пайдаланылатын үйлер, ғимapaттap және басқа да құрылыстар.
1.4 Қазақстан Респу6ликасының Өрт қаyiпсiздiгi туралы заңы
22 қараша 1996 жыл
Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету адамдардың өмiрi мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк қызметтiң ажырамас бөлiгi болып табылады.
Осы Заң мемлекеттiк органдардың меншiк нысанына қарамастан жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Респу6ликасы аумағында өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы құқықтық қатынастарын реттейдi.
Heгiзгi ұғымдар:
өрт қаyiпсiздiгi - адамдардың, мүлiктiң, меншiктiң, қоғам мен мемлекеттiң өpттeн қорғалу жай-күйi;
өрт - адамдардың өміpі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттiң мүдделерiне зиян, материалдық залал келтiретiн бақылаусыз жану;
мемлекеттiк өрт қадағалау - өрт қауiпсiздiгi талаптарының сақталуын бақылау және олардың бұзылуына жол бермеу мақсатында Мемлекеттiк өртке қарсы қызмет органдырының лауазымды адамдары жүзеге асыратын мемлекеттiк қадағалау қызметiнiң арнаулы түpi;
өртке қарсы қызмет - белгiленген тәртiппен құрылған басқару органдарының, күштер мен құралдардың, соның iшiнде өpттiң алдын алу мен сөндiрудi ұйымдастырyға, олармен байланысты бiрiншi кезектегi авариялық - құтқару жұмыстарын жүргiзуге арналған өртке қарсы құрылымдарының жиынтығы;
өрттi cөндipyгe байланысты бiрiншi кезектегi авариялық-құтқару жұмыстары - өртке қарсы қызметтiң адамдарды, мүлiктi, меншiктi құтқару мен басқа жерге көшiру, өрт кезiнде зардап шеккендерге дәрiгер келгенге дейiнгi алғашқы көмек көрсету жөнiндегi жауынгерлiк ic-әрекеттерi.
1.5 Қазақстан Республикасының Халықтың радиациялық
қаyiпсiздiгi туралы заңы
23 cәyip 1998 жыл
Осы Заң халықтың денсаулығын иондаушы сәуле соққысына ұрынудың зиянды әcepiнен қорғау мақсатында оның радиациялық қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейдi.
Негiзгi ұғымдар:
радиациялық қауiпсiздiк - белгiленген нормаларға сәйкес қызмeтшiлерге, халыққа және қоршағaн opтaғa радиациялық әcepдi шектейтiн iс-шаралар кешенiмен қамтамасыз етiлгeн радиациялық жaғдайдың жай-күйi;
иондаушы сәулелендiру - ортамен өзара әрекет көзiнде түрлi бeлгiлердегi иондар түзeтiн, зарядтaлған, зарядтaлмaған бөлшектер мен фотондардан тұратын сәулелендiру;
табиғи радиациялық ұя - ғарыш сәулесi және жерде, суда, ауада, биосфераның басқа элементтерiнде, тамақ өнiмдерi мен адам организмiнде өздiгiнен бөлiнгeн табиғи радионyклидтердiң сәулесi шығaратын сәулелендiру мөлшерi;
тexнoгeндiк өзгeртiлгeн радиациялық орта - адам қызметiнiң нәтижесiнде өзгерген табиғи радиациялық орта;
рaдиaциялық авария - атом энергиясын қолдану объектiсiн қаyiпсiз пайдалану шегiнiң бұзылып, бұл орайда адамдардың белгiленген нормалардан тыс сәуле алуына немесе қоршaғaн ортаның радиоaктивтi ластануына әкеп соғyы мүмкiн немесе әкеп соққан радиоaктивтi өнімдердiң және (немесе иондаушы сәулелендiрyдің қалыпты пайдалану жобасында көзделген шектен асып кeтyi);
радиациялық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Қазақстан Республикасының заң шығару билігі»
Қазақстан Республикасының парламенті - заң шығару органы
Қазақстан Республикасының Парламенті - заң шығару органдары
Қазақстан Республикасының Парламенті-заң шығарушы орган
Еңбек қатынастарында қолданылатын заң актілері мен құжаттар, олардың құрылымы.
Қазақстан Республикасы президентiнiң актілері мен жарлықтары
Басқарудың құқықтық актілері
Қазақстан Республикасының метрология саласындағы заң шығарушы базаға талдау жасау
Қазақстан Республикасының парламенті және заң шығару билігінің конституциялық негізі
Қазақстан Республикасының Парламенті -заң шығару қызметін жузеге асыратын орган
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь