Мемлекеттік сатып алу туралы заңнама – Қазақстандағы экономикалық қатынастар тұрақтылығының құралы

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
І бөлім . Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен құрылымына сипаттама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
ІІ бөлім. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнама . Қазақстандағы экономикалық қатынастар тұрақтылығының құралы ... ... ... ... ... ... ... ...23
2.1 Мемлекет шығыстарының құрамындағы сатып алулар ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.2 Мемлекеттік сатып алуды жүргізудің ерекше тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
2.3 Мемлекеттік сатып алулардың құқықтық негіздері мен жүзеге асыру әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..33
2.5 Мемлекеттік шопинг ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
ІІІ бөлім. Электронды құралдар арқылы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
3.1 Веб.порталдар мемлекеттік сатып алуды жүргізудің тиімді
құралы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
3.2 Сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .59
3.3 Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... .62
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...77
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
Кіріспе

Әлемдік экономикадағы құрылымдық өзгерістер тауар – ақша процестерінің белсенділігіне қолайлы жағдайлар туғызды, ол бұл елдердің дамуына әсер етуші факторлар мен жағдайлардың түбегейлі өзгеруіне алып келеді және осы мемлекеттердің ұлттық үлесінің қысқарып, ұлтаралық үлестің өсуіне алып келеді.
Технология деңгейінің тез өсуі мен жаңа қаржылық орталықтардың қалыптасуы кезінде интернационализациялау процесі трансұлттық компаниялар деңгейімен ғана шектелініп қоймай, мыңдаған ұсақ және орта кәсіпорындарды да қамтиды. Оларға тән қасиеттердің бірі экономикалық интернационализацияның әртараптандыру нысандары болып табылады. Олардың ішінде қазіргі кезеңде ең маңыздылысы біріккен кәсіпорындар.
Халықаралық біріккен кәсіпкерліктің дамуының кең тәжірибесі оның бейімділік қабілетінің жоғарлығын, біріккен, компаниялардың икемділігі, экономикалық прогрестің жаңа жетістіктерін қолдануда білімділігін, олардың әлемдік нарық өзгерістеріне өз тактикасы мен стратегиясын тез бағыттай алу қабілеттілігін көрсетеді.
Қазақстанда тұрақтылықтың негізгі нақты шамалардың бірі болып әлемдік ғылым мен техника – жетістіктеріне қол жеткізу, өндірісті ұйымдастыру мен басқару тәжірибесін үйрету қойылған.
Қазіргі кезеңдегі біздің еліміздің даму кезеңі барлық қоғамдық өрісінде динамикалық және сандық өзгерістермен ерекшелінеді. Жаңарту және демократия процесттері барлық саяси, экономикалық және әлеуметтік институттарды қозғайды.
Шаруашылықты әкімшілік-әміршілдік басқару жүйесінен бас тартып, біртіндеп қатаң орталықтан жоспарлану мен шаруашылық қызметкерлерінің кейбір түрлеріндегі монополия үстемдігін жоя отырып, экономикалық қарым-қатынаста және ресурстарды пайдалануда икемделіп туындады.
Нарықтық экономикаға көшу кезеңі басталды. Нарықтық қатынастарды ынталандырып және реттейтін көптеген заңдар мен қаулылар қабылданды.
Халықаралық экономикалық қатынасты, зерттеуде, оның объективті негізгі ұлттық экономикадағы сияқты еңбек бөлінісі және айырбас екендігін, бірақ халықаралық деңгейде қарастырылатынын ескерген жөн. Халықаралық еңбек бөлінісі жекеленген елдер шеңберінде жоғарғы техникалық деңгейде қазіргі өнім түрлерінің бәрін өндіру мүмкін болғандықтан нәтижесінде пайда болды. Ол көптеген елдердің өздерінің артықшылықтары бар салаларда мамандануына алып келді. Өздерінде жоқ өнімдері олар импорттауды жөн көрді. Осының бәрі халықаралық айырбасқа, яғни халықаралық экономикалық қарым-қатынасқа әкеледі. Сонымен, халықаралық еңбек бөлінісінің тереңдеуі халықаралық экономикалық қатынас дамуына ықпал етеді деп тұжырымдай аламыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:


1. Мамыров Н.Қ., Тлеужанова М.Ә., Макроэкономика Алматы -2003ж 23-28б
2. Ихданов Ж.О., Орманбеков Ә.О., Экономиканы мемлекеттік реттеудің өзекті мәселелері 2002 202 б.
3. Осипова Г.М., Экономикалық теория негіздері Алматы-2002ж 123б.
4. Шеденов Ө.К., Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомартов Ү.С., Комягин Б.И., Жалпы экономикалық теория Ақтюбе-2004ж 156 б
5. Күлекеев Ж.Ә., Есенғалиева К.С., Тастандиева Н.Б., Микро-макроэкономика терминдерінің орысша-қазақша сөздігі Алматы-1995ж. 245б.
6. Бюджет жүйесі туралы. Қазақстан Республикасының Заңы «Қаржы-қаражат» 1996ж
7. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Экономикс: принципы, проблемы и политика М: Республика,1992
8. Экономикалық теорияның негіздері оқулық Алматы,2002
9. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути к рынку: тенденции и размышления. Алматы, 1994 г.
10. Берденов Қ. Қазақстан мемлекет ретінде қалыптасуы мен экономиканың дамуы. – Алматы, 1998 ж. – 216 б.
11. Воловой В.В. Политэкономия. М, 1999.
12. Елемесов Р. Переходная экономика: проблемы методологии и теории. Алматы, 1998 г.
13. Ермекова Э.М. Состояние и перспективы развития социальной сферы в Казахстане: занятость и уровень жизни населения // Вестник КазГУ 2001 №5.
14. Информационно-статистический сборник «Казахстан: 2003-2004годың, Алматы, Агенство РК по статистике.
15. Кубаев Е. Экономичская политика и экономический рост. Алматы, 2000 г.
16. Кенжегузин М.Б., Додонов В.Ю. Шевелев С.А. Формирование и реализация казахстанской модели устойчивого экономического роста. Алматы, 2001 год.
17. Курс переходной экономики. Под.ред. Л.И. Абалкина. М, 1997 г.
18. Казахстан в цифрах за 2009 год. Агентство РК по статистике. 2004.
19. Қазақстан Республикасының Президентінің жолдауы.//Егеменді Қазақстан 2010, 5 сәуір.
20. Қазақстан Республикасының Президентінің жолдауы.//Егеменді Қазақстан 2011, 18 ақпан.
21. Назарбаев Н.А. Рынок и социально-экономическое развитие. Москва «Экономикаң, 1994 г.
22. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Алматы, 1998.
23. Селезнев А. Макроэкономические факторы роста производства // Экономист. 1999 №5.
24. Статистический сборник: Промышленность РК и ее регионов 2003-2010, Алматы, Агентство РК по статистике. 2004.
25. Сидоров М.Н., Федотов А.А. Национальный доход: факторы роста. Структура. Методы прогнозирования.
26. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Москва, 1997 г.
27. Оразәлі С. ХХІ қандай экономикамен келем. – Алматы. – Қазақстан. - 1996 ж. 120 б.
28. Общий обзор социально-экономического развития. Агенство РК по статистике // Банки Казахстана 2004 №4.
29. Уровень жизни населения. Агентство РК по статистике, 2004г. Алматы.
30. Экономическая теория. Под. ред. А.И. Добрынина, М, 1999.
31. Экономическая теория. Учебник. Под.ред. И.П. Николаевой. М, 1998 г.
32. Ясин Е. Бремя государства и экономической политики//Вопросы экономики. 2002 №11.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................4
І бөлім . Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстарының құрамы мен
құрылымына
сипаттама...................................................................
...........7
ІІ бөлім. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнама – Қазақстандағы экономикалық
қатынастар ... ... ... ... ... ... ... сатып алуды жүргізудің ерекше
тәртібі...................................29
2.3 Мемлекеттік сатып алулардың құқықтық негіздері мен жүзеге асыру
әдістері....................................................................
..................................................33
2.5 Мемлекеттік
шопинг......................................................................
...................44
ІІІ бөлім. Электронды ... ... ... ... ... ... ... сатып алуды жүргізудің тиімді
құралы
ретінде.....................................................................
...................................57
3.2 Сатып алуды жүзеге асыру тәсілдері
.............................................................59
3.3 Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге
асыру.........................62
Қорытынды...................................................................
........................................77
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі.....................................................................8
1
Кіріспе
Әлемдік экономикадағы ... ... ... – ақша ... қолайлы жағдайлар туғызды, ол бұл елдердің дамуына әсер
етуші ... мен ... ... ... алып ... және осы
мемлекеттердің ұлттық үлесінің қысқарып, ұлтаралық үлестің өсуіне алып
келеді.
Технология деңгейінің тез өсуі мен жаңа ... ... ... ... ... ... ... ғана шектелініп қоймай, мыңдаған ұсақ және орта ... ... ... тән ... бірі ... ... нысандары болып табылады. Олардың
ішінде қазіргі кезеңде ең маңыздылысы біріккен кәсіпорындар.
Халықаралық ... ... ... кең ... ... ... жоғарлығын, біріккен, компаниялардың икемділігі,
экономикалық ... жаңа ... ... ... олардың
әлемдік нарық өзгерістеріне өз тактикасы мен стратегиясын тез бағыттай алу
қабілеттілігін ... ... ... ... шамалардың бірі болып әлемдік
ғылым мен техника – жетістіктеріне қол жеткізу, өндірісті ... ... ... ... ... ... ... еліміздің даму кезеңі барлық қоғамдық өрісінде
динамикалық және сандық өзгерістермен ерекшелінеді. ... және ... ... ... ... және ... институттарды
қозғайды.
Шаруашылықты әкімшілік-әміршілдік басқару жүйесінен бас ... ... ... ... мен шаруашылық қызметкерлерінің
кейбір түрлеріндегі монополия үстемдігін жоя отырып, ... ... және ... ... ... туындады.
Нарықтық экономикаға көшу кезеңі басталды. ... ... және ... ... ... мен ... қабылданды.
Халықаралық экономикалық қатынасты, зерттеуде, оның объективті негізгі
ұлттық экономикадағы сияқты ... ... және ... ... ... ... қарастырылатынын ескерген жөн. Халықаралық ... ... ... ... ... ... ... қазіргі
өнім түрлерінің бәрін өндіру мүмкін болғандықтан ... ... ... ... ... ... артықшылықтары бар салаларда мамандануына
алып келді. Өздерінде жоқ өнімдері олар импорттауды жөн ... ... ... ... яғни халықаралық экономикалық ... ... ... ... ... тереңдеуі халықаралық
экономикалық қатынас дамуына ықпал етеді деп тұжырымдай аламыз.
Қазақстан Республикасы да халықаралық еңбек бөлінісі процесіне ... орны мен рөлі ... ... ... табиғи және жасалынған
артықшылықтармен, әсіресе біздің еліміз минералды шикізатқа маманданған
және ... ... ... ... Осының
негізінде біздің еліміздің сыртқы саудасы ... ... ... ... ... ... егер Қазақстан экономика деңгейін көтергісі келсе,
дайын өнімдер өндірісін көтеру қажет, ол елдің ... ... ... ... еді, ал ... біз ... ... елдердің
шикізат көзі болып отырмыз. Ол үшін ... ... ... ... ... ... ұлттық өндіріс деңгейін көтеру тиіс.
Мемлекеттік сатып алулар Қазақстан ... ... ... ... ... рөл атқарады және ... ... ... ... технологиясы мен техникасын өндіріс ... ... және ... ... қаржыларын таратады; екіншіден,
өндірісті ұйымдастыру мен ... ТҰҚ ... ... табыстың нақты валюта көзі рөлін атқарады; төртіншіден, ... ену ... ... бесіншіден, тұрғындарды жұмысбастылықпен
қамтамасыз ету мәселелерін шешеді. Осыған байланысты мемлекеттік сатып алу
процесін және республикадағы экономикалық механизмдерін ... өте ... ... ... сатып алу процесі үшін құпиялылық режимін сақтауды, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... тәртіп белгілеу талап етілетін
жағдайларды қоспағанда, қорғаныс, құқықтық ... және ... ... қамтамасыз ету үшін мемлекеттік ... алу осы ... ... ... ... ... жүргізудің ерекше тәртібі «Мемлекеттік
сатып алуды жүргізудің ерекше тәртібі бойынша нұсқаулықты бекіту ... ... ... 2004 ... 20 ақпандағы № 205
қаулысымен белгіленген.
Дипломдық ... ... ... - ... ... сатып алудың экономикалық тетіктерін, ... түрі ... ... оның ... ... ... әлеуметтік
мүмкін боларлық жолдарын анықтау.
Дипломдық жұмыстың негізгі міндеттеріне мыналар жатады:
1. ... ... ... ... алулардың мәні мен ерекшеліктерін
анықтау.
2. Қазақстан Республикасының экономикасындағы мемлекеттік сатып алулардың
орнын сипаттау.
3. Экономиканы ... ... мен түрі ... ... ... сатып алуларды ұйымдастырудың түрлері мен ... және ... ... ... ... ... ... отырып таңдау күштерін ұсыну;
5. Мемлекеттік сатып алу ... ... ... бағытталған
жалпы бағдарламаны және саяси ұсыныстарды беру.
Бұл дипломдық жұмыстың методологиялық және ... ... ... ... ... ілім ... ғылыми еңбектері, үкімет
органдарының ... ... ... ... ... ... ... деректері болып
табылады.
Жұмыста жазылған жалпылама ... ... ... үкіметінің қаулы, құқықтық, заңдық актілерінің ... ... ... ... және ... ... ... жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған
әдебиеттер негізінен тұрады.
І бөлім . Мемлекеттік ... ... мен ... ... ... ... түрлендірілуге арналған стратегиялық курсты Республика
Президенті анықтап ... ... ... ... ... негіздері отандық тауар өндірушіге талғамалы көмек беру,
экономикалық даму ... іске ... ... ... ету және осы негізде тиімді әлеуметтік саясатты жүргізу ... ... жаңа ... ... ... басы деп
есептеуге болатын 1993 жылдың соңынан ... ... ... шолу жасап
көрейік.
Ұлттық валюта теңгені енгізумен 1993 жыл Қазақстанның ... ... ... ... деп ... ... ... әрі
Қазақстан мысалында экономиканың рыноктық дамуының көкейкесті мәселелерін
қарастырамыз. Өзінің дамуының 8 жылы ... ... ... ТМД ... ... оның ... Ресей сияқты елеулі реформаларды басынан ... өз ... ие ... ... ... ... ... 1993-1995жылдар, 1996-1997жылдар, 1998-2000 жылдар, 2001 жылдан
қазіргі уақытқа дейін деп бөлеміз.
Орта жылдамдықты перспективаға (1993-1995жылдар) ... ... ... ... ... ... ... деңгейге
дейін басу өндірістік төмең кұлдырауын тоқтауға және оның ... ... өсуі үшін ... ... мүмкіндік береді деп күтілген болатын.
Алайда кұнсыздану деңгейі 1993 жылы 2265%-га ... ... ... ... ... кұлдырауына әкелді. Халык тұтынатын
тауарлардың ішкі рыногы бұзылды, өнімдер экспорты тастама ... ... ... жүргізілді. Осы үлгімен 1994 жылдың ортасына ... ... ... ... ... ... бағдарлама бойынша
экономика реформларын әрі қарай жүзеге ... ... емес ... ... іске ... ... 15 ай (1994-1995 ж) экономикалық
реформаларды жылдамдату бағдарламасы енгізілді. Бұл ... ... ... оның ... ... ... үшін ... басатын
деңгейге дейін тұрақтандыру болды.
1995 жыл деректері қүнсызданудың деңгейі бағдарламамен қарастырылғаннан
жоғары болғанын көрсетті. Өндірістің ... жеңу ... ... ... ... динамикасына көз жүгіртетін болсақ, онда 1992 жылы ... ... ... түрақты болған 1990 жылда 14,6%, 1993 жылы -
28%, 1994 жылы - 48%, 1995 жылы - 57% ... ... ... мен ... ... ... ... элементі қосылган тұрақсыз монетаризм ретінде анықтауга болады.
Аталған бағытқа тоқтаусыз жүре беру ... ... ... ... ... ... жеміссіз қаржылык макрореттеуге экелді.
Микроэкономикалық және өңірлік саясат, ғылыми-техникалық даму, ... ... ... пен ... ... ... мэселелері шешімін
таппай қалды. Ұйымдастыру жарнамалардың ауысуына қарамастан мемлекет
меншігінен алу және ... ... іске ... Ескі ... ... ... ... жалгаса берді.
Қазакстанда орташа жылдамдықты ... ... ... бес жыл бұрынғы міндетті- құнсыздану деңгейін 1997 жылдың аяғына
дейін 9-12% ... алға ... Бұл жолы ... ... 1997 ... ... ... құнсыздану деңгейі 11,2% құрады.
1998-2000 жылдар - экономиканы кұрылымдық қайта кұрылысуы, оны
халықаралық ... ... ... ... Осы ... ... негіз болған маңызды фактор елде шаруашылық жүргізуші
субъектілер мен бюджеттік-қаржылық жүйенің ... ... ... ... ... ... дем беру шараларын институционалдық және
заңнамалық жетілдіру болып табылды.
Халықаралық әлем үшін Карнеги қоры сарапшыларының ... ... ... Қазақстанда жүргізіліп жатқан рыноктық реформалар нәтижесі
болып табылатын карқынды экономикалық өсу байқалып отыр. Осындай ... ... ... да ... ... ... ... сияқты бұл
реформалар кіріс бөлігі шығындар бөлігінен аса ... ... ... ... ... ... ... түскен табыс қана
емес, кәсіпорындарға берілетін демеуқаржыларды қысқарту да себебін тигізді.
Күшіне 1998 жылы енген импорт алмастыру ... іске ... 2000 ... ІЖӨ ... өсуі (14 ... Қазақстан Республикасының
министрліктері мен ведомстволары ... ... ... ... ... ... ... дәлел бола алады.
Алайда көпшіліктің ойынша республика ... өсуі ... ... кезеңдегі мұнайға деген әлемдегі ... ... тек ... ғана елеулі артта қалумен ішкі экономикалық факторлар жатыр деген ой.
Бүгінгі күні айналысқа жаңа табиғи ресурстарды ... ... ... мен ... ... ... өсу мүмкіндігі өте шектеулі
екені белгілі ... ... ... ... қүраушылар үлесін
өнеркәсіптің өңдеу саласының жоғары технологиялық өніміне алмастыру сияқты
дамудың қаркынды факторлары елеулі мәнге ие ... ... ... өндірушілерден түтынушыларға
қозғалысын қамтиды : бір жақтан өндірушілер, басқа жақтан, ... көп ... ... ... ... ... ... қоғамдық еңбек бөлінісімен белгіленеді. Бүл
бір жақтан, өндірушілерді ажыратады, еңбек әрекеттеріне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... тудырады. Бірінші жағдай әр өндірушілердің шаруашылық жүргізуге
экономикалық ... ... ... ... ... субъектерінің қалыптасуының экономикалық ... ... ... ... алу-сату эквиваленттік негізде
жүріп отыратын айырбастар ... ... ... ... ... қатынастарының субъектіне айналудың экономикалық шарты
материялизацияланады, өндіріс тауарлық ... ... өнім ... және оны ... ... ... өндірісті
кеңейтуді және жетілдіруді -барлығын өз еркімен дербес шешеді. Тауар ақша
қатынасы жағдайында айырбас процестерді нарықтык қатынастар ... ... ... мазмүны неде ? Экономикалық әдебиеттерде бүл сүраққа
жауаптар бірдей емес. Оның ең ... ... ... сатушы және сатып
алушы болып бірін-бірі тауып кездесетін жері. Неоклассикалык ... ... ... ... ... экономисі
А.Курно (1801-1877ж.ж), экономист
А.Маршал(1842-1924ж.ж) береді. «Нарық ... ... ... ... ... накты нарық алаңы емес, ол сатып алушылар мен сатушылардың
бір-бірімен өте ... ... ... ... кез ... ... ... сонда бірдей тауарлардың бағасы көп ұзамай тез арада ... ... ... ... мен бағаның белгіленуі нарықтың басты
критериі деп көрсетілген.
Ағылшын экономисі У.Джевонс(1835-1882ж.ж) ... ... ... мен ... алушылар арасындағы өзара қатынастардың «тығыздығына»
назар аударады. Бұның айтуы бойынша, тығыз іскерлік қатынасқа түскен ... ... ... ... ... ... жасасқан кез-келген адамдар
тобы нарық болады.
Байқасаңыздар, ... ... ... ... тек айырбас
сферасымен шектеледі.
Нарықтың мәнін анықтағанда, оның екі жақты мағынасы бар екенінен бастау
керек. ... ... (market) ... түсінік, бұл айырбас айналыс
сферасында орын алады. Екіншіден, нарық-өндіріс, бөлу, айырбас және ... ... ... ... ... ... ... меншіктің әр алуан формаларын, тауар ақша байланыстарын, қаржы несие
жүйесін пайдалануға негізделген, экономикалық ... ... ... ... ... ... жатады:
— екі субъектің өзара байланыстары нарық негізінде ... және ... ... ... ... алумен байланысты
катынастар ;
— еңбек биржасы арқылы жүмыс күшін жалдап пайдалану процесі;
... ... ... ... айырбас процесі;
— белгілі процентке несие берудегі несие қатынастары; 10 — ... ... ... мен ... ... тұратын,
нарықтық инфракұрылымдардың іс-әрекеті;
Нарықтык кызметтерінің белгілі шарттары болады. Ақырғы ... ... ... ... ... ... ... болды. Бүның
себептері: жалғыз ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық
процестердің тым қатал реттелуі; микродәрежедегі ... ... ... ... ... ... күрылымдарды
материалмен бір орталықтан қамтамасыз ету.
Бугін шектеулер жойылды - мыс болып отыр. ... ... ... басқа
шектеулер, кедергілер келді: шамадан тым асып кеткен салықтар көлемі, алып
сатарлыққа жол ашу, криминалдық ... ... - ... ... ... ... келісімдердің көбеюі, т. б. Осылардың
барлығы өндірістің ... ... ... -шаруашылық іс - қимылдарға
негативтік ... ... ... ... ... ... нарықтың белгілі элементтерінің
болуын талап етеді. Осылардың жиынтығы нарық жүйесін қүрайды.
Нарық ... ... және өте ... ... -өндірушілер мен
тұтынушылар. Бұлар қоғамдық еңбек бөлінісі процесінде қалыптасады -
біреулер ... ... ... оны ... ... жеке ... ... тұтыну болып бөлінеді. Жеке тұтынуда тауарлар өндіріс сферасынан
шығып, адамдардың жеке қажеттіліктеріне ... Бұл ... мен ... бір - бірімен байланысы, әрқайсысының
әрекеттерінің әүл байланыстар тұрақты ... ... және ... (толайым) нарықтық келісімдер формасында жүреді.
Нарықтық экономикасының үшінші маңызды элементі — баға. Бағаны жеке
талдап ... бұл ... тек екі ... ... ... ... пен ұсыныс нәтижесінде қалыптасады. ... ... ... ... ... ... - ... ауданда өндірілген тауарға нарықтық қатынастар ... баға ... Осы ... ... транакциондык шығындар
болжайды, яғни айырбас пен байланысты айналым шығындарын болжайды.
Нарық экономикасының төртінші, ... ... - екі ... және ... ... Нарықта сұраныс тауарларға қажеттілік
болып көрінеді. Осы тауарлар түтынушыларды ... ... ... ... сатып алады. Сұраныс ... ең ... ... ене ... тиімді пайдаланудың стимулы болып табылады.
Сүраныс пен ұсыныс материялдық игіліктерді ... мен ... ... ... ... ететін, нарық механизмінің өте
маңызды элементтері.
Нарық механизмінің ... ... - ... Бұл ... ... және ... ... өндіріс масштабын кеңейтуді қамтамасыз етеді.
Бәсеке нарық субъектерінің ... ... және ... ... ... болып табылады. А.Смит бәсекені нарықтың «көрінбейтін
қолы» деген. ... қол» ... ... адамдар өз мүдделеріне
сәйкес, өздерінің қара басының қамын ойлап әрекет етеді. Осы ... ... ... ... қоғам экономикасын жандандырады.
Бәсекенің басты қызметі экономиканың реттушілерінің - ... ... ... т. б. ... ... ... ... маңызды элементтеріне нарықтық инфрақұрылым жатады. ... ... ... және ... ... ... құрылып, қызмет
етуін талап етеді.
Мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын ... ... ... болып келетін бюджеттің жұмыс ... ... ... ... ... мен ... арқылы болып
отырады. Олар құндық бөліністің жеке көздерін ... ... де ... өзі ... ... және олардың өзгеше қоғамдық
арналымы болады: кірістер мемлекетті қажетті ақша қаражаттарымен ... ... ... ... ... ... сәйкес бөледі. Бюджеттің түсімдері кірістер, ... ... ... ... активтерін сатудан түсетін түсімдер,
сондай-ақ мемлекеттік қарыздар, ал оның шығыстары ... ... ... ... сатып алу, қарыздар бойынша ... ... ... ... мен ... ... мен ... нақты әлеуметтік-
экономикалық және тарихи жағдайларда жүзеге асырылатын мемлекеттік ... ... ... ... бағыттарына байланысты болады. Бұл кезде
мемлекет белгілі бір жағдайларда кірістерді қалыптастырудың және ... ... ... мен ... ... қатынастарға кешкенге дейін КСРО-ның мемлекеттік бюджетінің
кірістері мемлекеттік кәсіпорындардың ақша ... ... ... Ол
бюджет кірістерінің жалпы сомасының 90% құрады және негізінен екі ... ... ... мен ... ... ... ... Бұл жүйе 1930
жылдан 1990 жылға дейін өмір сүрді. 1980 жылдары енгізілген ... ... ... және ... үшін ақы ... ... ... төлемдер қолданылып жүрген төлемдер жүйесін өзгертпеді және жеке
кәсіпорындар қызметінің жеке-дара ... ... ... ... қөзі салықтар немесе оларға бара-бар төлемдер
болып табылады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті кірістерінің
құрамы мен ... ... ... қолданыстағы жүйесімен және
салыстырмалы тұрақсыз сипаттағы салықтық емес ... ... ... кодексіне сәйкес бюджеттің құрылымы мына бөлімдерден тұрады:
1) кірістер:
• салықтық түсімдер;
• салықтық емес ... ... ... ... түскен түсімдер;
• ресми трансферттер түсімдері;
2) шығындар;
3) операциялық сальдо;
4) таза бюджеттік кредит беру:
бюджеттік кредиттер;
бюджеттік кредиттерді өтеу;
5) ... ... ... ... ... ... ... сатып алу;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер;
6) бюджет тапшылығы (профициті);
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану):
қарыздар түсімі;
қарыздарды ... ... ... ... ... және ... ... туралы есептерді түзу
осы көрсетілген құрылым бойынша жүзеге асырылады.
Бюджеттің кірістері салықтық және басқа ... ... ... бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер), ресми трансферттер,
мемлекетке өтеусіз негізде берілетін, ... ... ... және
мемлекеттің қаржы активтерін сатумен байланысты емес, бюджетке есептелуге
тиісті ... ... ... ... емес түсімдер—бюджетке төленетін
міндетті, қайтарылмайтын төлемдер, сондай-ақ ресми трансферттерден ... ... ... берілетін ақша. Негізгі капиталды сатудан ... ... ... ... ... ... ... материалдық резервтен тауарларды, мемлекет меншігіндегі ... жеке ... ... ... ... ... немесе уақытша жер
пайдалануға беруден, мемлекетке тиесілі материалдық емес активтерді сатудан
түсетін ... ... ... ... ... — бұл ... бір
деңгейінен екіншісіне Ұлттық қордан ... ... ... ресми трансферттерді қоспағанда, кірістердің нысаналы мақсаты
болмайды.
Бюджеттің шығындары —қайтарылмайтын негізде бөлінетін ... ... ... ... ... ... ... мынадай түрлерге бөлінеді:
1) мемлекеттік мекемелердің қызметін қамтамасыз ... ... ... ... жоқ ... ... мен ... байланысты
шығындар;
3) мемлекеттік тапсырысқа арналған шығындар—мемлекеттік саясатты іске
асыру мақсатында (мемлекеттік органдардың ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтерге) мемлекеттік
органдардың ақы төлеуі;
4) жеке тұлғаларға ақшалай төлемдер—қызметкерлерге еңбегі үшін ақшалай
төлемдерден басқа, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ақша нысанындағы төлемдермен байланысты шығындар;
5) заңи тұлғаларға субсидиялар—мемлекеттік мекемелер және ... ... ... заңи ... ... және ... ... ресми трансферттер—бюджеттің бір деңгейінен екіншісіне, сондай-ақ
Ұлттық ... ... ... және ... міндеттемелерді орындауға
арналған шығындардың өзге де түрлері.
Заңи тұлғаларға субсидиялар нақты саланы немесе қызмет аясын әлеуметтік-
экономикалық дамыту міндеттерін іске ... ... ... ... ... ... ғана Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде
көзделген жағдайларда берілуі мүмкін. Заңи ... ... ... ... орта ... ... ... айқындалады. [3]
Ресми трансферттердің жалпылама сипаты да, нысаналы мақсаты да ... ... ... бар ... ... нысаналы трансферттер болып
табылады.
Республикалық және жергілікті ... ... ... және ... ... ... ... қалдыруға болмайтын
қаржыландыруды талап ететін шығындарды қаржыландыру үшін республикалық және
жергілікті бюджеттердің ... ... пен ... атқарушы
органдардың резервтері құрылады.
Үкіметтің, жергілікті атқарушы органдардың резерві:
1) төтенше резервті;
2) шұғыл ... ... ... ... ... ... маңызы бар қалалар, астана
бюджеттерінің, аудандар (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... резервінің және жергілікті атқарушы орган резервінің жалпы
көлемі тиісті бюджет түсімдері қөлемінің екі ... ... ... және ... ... ... резервтерінен ақша бөлу
тиісті қаржы жылына арналған ... ... ... ... ... ... ... Үкіметтің және жергілікті атқарушы
органдардың ағымдағы қаржы жылы аяқталғаннан кейін күшін жоятын ... ... ... құрамында көзделген ақша толық көлемінде пайдаланылған жағдайда
Үкімет немесе ... ... ... ... болған кезде Парламентке
немесе тиісті мәслихатқа тиісті қаржы жылына арналған ... ... ... ... жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы Үкімет ... ... ... ... ... ... туралы ұсыныстар енгізеді.
Үкіметтің немесе жергілікті атқарушы органның резервінен бөлінген ақша
қаржы жылы ішінде ... ... ... пайдаланылған жағдайда,
бюджет бағдарламасының өкімшісі бөлінген ақшаның пайдаланылмаған бөлігін
ағымдағы қаржы ... ... ... ... ... ... ... [1]
Үкіметтің және жергілікті атқарушы органдардың резервтерін пайдалану
тәртібін Үкімет белгілейді.
Операциялық сальдо ... ... мен ... арасындағы айырма
ретінде айқындалады.
Бюджет шығындарының бюджет кірістерінен асып түскен ... ... ... ал ... кірістерінің бюджет шығындарынан асып түскен
сомасы оң операциялық сальдо ... ... ... ... ... ... ... кірістерінің
келемінен асып түспеуге тиіс.
Таза бюджеттік кредит беру ... ... және ... ... ... айырма ретінде айқындалады.
Қаржы активтерімен жасалатын операциялар:
1) қаржы активтерін ... ... ... ... ... сатудан түсетін түсімдерді кіріктіреді.
Қаржы активтерін сатып алу—заңи тұлғалардың, соның ішінде халықаралық
ұйымдардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын мемлекеттік ... ... ... ... ... шығыстары.
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер— мемлекеттік
меншіктегі заңи тұлғалардың, соның ішінде ... ... ... ... ... ... мен мемлекеттік кәсіпорындардың
қатысу үлесін, бағалы қағаздарын, ... ... ... басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге де мемлекеттік
мүлікті сату жөніндегі операцияларға байланысты бюджетке түсетін ... ... ... ... ... сальдо қаржы
активтерін сатып алу мен мемлекеттің қаржы активтерін ... ... ... ... ... ... активтерін сатып алу жөне мемлекеттің қаржы активтерін сатудан
түсетін түсімдер Қазақстан Республикасының ... ... ... ... орта ... жоспарына сәйкес жүзеге
асырылады.
Бюджет тапшылығы (профициті) таза ... ... ... және ... ... ... бойынша сальдоны шегеріп тастағандағы
операциялық сальдоға тең.
Теріс ... ... шама ... ... оң ... ... шама
бюджет профициті болып табылады.
Бюджет тапшылығының жол берілетін шекті мөлшері әлеуметтік-экономикалық
дамудың орта мерзімді жоспарымен белгіленеді.
Бюджет тапшылыгын қаржыландыру—қарыз алу және ... ... ... ... ... тапшылығын жабуды қамтамасыз ету. Оның көлемі
алынған қарыздар сомасының, бюджет ... ... ... бойынша негізгі борышты етеу ... асып ... ... ... ... мәні оң белгімен белгіленеді жөне бюджет
тапшылығының шамасына сай келеді.
Бюджет профицитін пайдалану—қарыздар ... ... ... өтеуге
бюджет профицитін, қарыздар қаражатын, бюджет қаражатының бос қалдықтарын
жұмсау. Оның көлемі ... ... ... борышты өтеу сомасының алынған
қарыздар және бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы сомасынан асып ... ... ... ... мәні ... белгімен белгіленеді және бюджет
прфицитінің шамасына сай келеді.
Қазақстан Республикасының экономикасы басынан ... ... ... көшу ... оның ... ... кірістері мен
шығыстарына айтарлықтай ... етіп ... ... ... ... ... және ... тез өсуі оған тән сипат болып отыр.
Бұл ... ... және ... ... ... ... ішкі және ... қауіпсіздігін өзі қамтамасыз ету
қажеттігінен туып отыр.
Бюджеттің кірістері — ... ... ... ... және ... ... ... да міндетті төлемдерден алынатын
түсімдердің, салыққа ... және өзге де ... ... ... ... ... кірістердің көлемі.
"Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне" сәйкес республикалық
бюджетке -түсетін кірістер ... ... ... салықтық түсімдер, алымдар және басқа да міндетті ... ... ... ... ... ... салық, соның ішінде
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген ... ... мен ... ... және ... ... тауарларға салынатын қосылған құн салығы, импортталатын
тауарларға акциздер, газ конденсатын қоса ... шикі ... ... жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы төлемдері,
экспортқа шығарылатын шикі мұнайға салынатын ... ... ... ... ... ... құралдарының жүріп өткені ... ... және ... ... ... ... ... бергені үшін алынатын алым, теңіз, өзен кемелері мен
шағын ... ... ... әуе ... ... және ... жоғары құрылғыларды, дәрілік заттарды мемлекеттік
тіркегені үшін алынатын алым, қалааралық және (немесе) халықаралық телефон
байланысын ... ... ... сеьстрін, кеме жүретін су жолдарын
пайдаланғаны үшін төленетін төлем, әкелінетін және ... ... ... ... ... ... қорғау шаралары ретінде алынатын
баждар, консулдық алым, Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары
мен жеке куәліктерін бергені үшін ... баж, ... ... ... ... ... тіркеу туралы куәліктер бергені үшін
алынатын мемлекеттік баж, ... ... ... нотариустарының
нотариаттық іс-әрекет жасағаны үшін алынатын мемлекеттік баж және басқа
алымдар мен төлемдер;
2) ... емес ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындар мен Ұлттық банктің таза ... ... ... меншіктегі: акциялар пакеттеріне
дивидендтер, заңи тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер, мүлікті жалға беруден
алынатын ... ... ... ... ... ... орналастырылған мемлекеттік сыртқы қарыздар, республикалық
бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар ... ... ... ... ... ... ... республикалық меншіктен түсетін
басқа да кірістер); республикалық бюджеттен ... ... ... ... ... ... ... түсімдер және осы мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік ... ... ... ақша ... ... ... ... өсімпұлдар, санк-циялар, өндіріп алулар және республикалық
бюджетке түсетін басқа да салыққа жатпайтын түсімдер);
3) негізгі ... ... ... ... (республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітіп берілген ... ... ... қорлардан, резервтерден ... ... ... түсетін ақшалар);
4) ресми ... ... ... ... ... бар ... астананың бюджеттерінен алынған ресми
трансферттер, Ұлттық қордан республикалық ... ... ... ... ... бюджеттен кредиттерді өтеуден,
республикалық меншіктегі мемлекеттің қаржы активтерін ... ... ... ... ... ... ... Республикасының 2003 жылғы республикалық бюджет кірістерінің
құрамы мен құрылымы мына мәліметтермен сипатталады. [2,3]
Республикалық бюджет кірістерінің
көлемі мен құрылымы.
|Түсімдердің атауы ... |% ... |722034 |100,0 ... ... |649000 |89,9 ... ... |603396 |93,0 ... ... | | ... ... ... |272632 |45,2 ... ... салынатын салық |222161 |36,8 ... |6019 |1,0 ... емес ... |39348 |6,1 ... ... ... алынатын |6256 |0,9 ... | | ... ... ... ... |57630 |8,0 ... ... ... |15404 |2,1 ... ... ... ... ... ... № 6, маусым
2011ж.
Кестеден көрініп ... ... ... ... түсімдер
құрайды, ал салықтық түсімдердің негізгі көздері, ... ... ... ... пен корпорациялық табыс салығы болып ... ... ... ... ... ... емес түсімдер
және капиталмен жасалған операциялардан алынатын кірістер.
Бюджеттің шығыстары — бұл бектілген ... ... ... ... ... бюджеттің шығыстары мына бағыттар бойынша жұмсалады:
1) жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер ... ... ... және оның ... ... ету, ... ... және күзету, Парламенттің, Үкіметтің және Конституциялық кеңестің
жұмыс істеуі, ... мен ... ... ... ... мен республикалық бюджетті жоспарлау, салық ... ... ... ... басқару, мемлекеттің бірыңғай жүйесін
ұйымдастыру, мемлекеттік қаржылық бақылау, кеден қызметтері, ... ... ... ... ... зерттеулер жүргізу мемлекеттік
статистикалық есеп, мемлекеттік службаның ... ... ... ... ... әр ... салалары мен қызмет сферасында
мемлекеттік сыйлықтар беру және ... ... ... ... ... ... тәртіп, қауіпсіздік: мемлекеттің қорғанысын
ұйымдастыру және ... ету, ... және ... мен
сепаратизмнің басқадай көріністеріне қарсы күрес, Қазақстан аумағында
қоғамдық тәртіпті ... және ... ... ... ету,
паспорт және виза жұмысын жүзеге асыру, жедел іздестіру, тергеу қызметі,
азаматтық қорғаныс ... ... ... және ... ... қорғау қызметі және басқалары.
3) құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі: әділет сферасындағы қызмет,
азаматтар мен мемлекеттің мүдделерін құқықтық ... ... пен ... ... ету, ... ... ... сот жүйесінің жұмыс
істеуі және басқалары.
4) білім беру: ... ... ... ... ... ... ... беру, республикалық мектеп ... ... ... орта ... ... бар мамандарды даярлау, жоғары
кәсіби жөне жоғары оқу орындарынан кейінгі кәсіби білімі бар ... ... ... кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта
даярлау, білім берудің республикалық ұйымдарын оқулықтармен ... ... ... бар ... беру ... ... оңалту және
басқалары.
5) денсаулық сақтау: жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсету,
ауру адамдарды шетелде емдеуді ұйымдастыру, ... ... ... ... ... ... сақтау ұйымдары үшін қан, оның
компоненттері мен препараттарын өндіру, ... ... ... ... деңгейде
және мемлекеттік шекара мен көлікте қамтамасыз ету, ... және ... ... ... және басқалары.
6) әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру: бюджет қаражаттары
есебінен зейнетақы заңнамасына сәйкес зейнетақымен қамсыздандырылуға құқығы
бар ... ... ... ... ... ... ... жәрдемақылар, арнаулы ... ... апат ... тұратын адамдарға әлеуметтік көмек, ... ... ... органдары қызметкерлеріне, олардың отбасы
мүшелеріне медициналық қызмет көрсету, құрбандарына және одан ... ... ... ... баланың туылуына байланысты
әлеуметтік төлемдер және ... ... ... ... және ... ... ... су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау, жер
қатынастары:
9) өнеркәсіп, жер ... ... ... қала құрылысы және
қызметі:
10) көлік және коммуникациялар:
11) ... ... ... ... ... және
сертификаттау, патенттерді, тауар ... ... және ... ... ... ... экспорттық және импорттық
бақылау, саудалық және демпингке қарсы реттеу, бәсекелестікті қорғау және
табиғи монополияларды реттеу.
12) ... ... ... ... ... ... бар
қалалар, астана бюджеттеріне, Ұлттық қорға берілетін ... ... ... ... ... және оны өтеу, мемлекеттік кепілдіктер
бойынша міндеттемелерді орындау.
Республикалық бюджеттен сонымен бірге ... ... ... басқа мемлекеттік мекемелердің қызметтін қамтамасыз етуге (кадрларды
қайта даярлауды және бұл ... ... ... ... қоса ... ... инвестициялық жобалар мен
бағдарламаларға, халықаралық ынтымақтастыққа, сондай-ақ қолданбалы ғылыми
зерттеулерге, мемлекеттік ... ... ... заңнамалық
актілері мен көзделген өзге де функцияларына жұмсалатын ... ... ... ... мен ... ... ... |% |
|ШЫҒЫСТАР |773893 |100,0 ... |734809 |94,9 ... ... ... ... |44066 |5,7 ... ... | | ... ... |40435 |5,2 ... ... ... және |73822 |9,6 ... | | ... Білім беру |23241 |3,0 ... ... ... |19105 |2,5 ... ... ... ету және|202043 |26,1 |
|әлеуметтік көмек | | ... ... ... |10321 |1,3 ... | | ... ... ... туризм және |12879 |1,7 ... ... | | ... ... ... және |8486 |1,1 ... қойнауын пайдалану | | ... ... су, ... ... |43040 |5,6 ... және қоршаған ортаны | | ... | | ... ... және ... |1395 |0,2 ... Көлік және байланыс |59663 |7,7 ... ... |68345 |8,8 ... ... ... ... |34338 |4,4 ... Ресми трансферттер |93630 |12,1 ... |39085 |5,0 ... ... ... ... ... бюллетені № 6, маусым
2011ж.
Орталық мемлекеттік органдарды және ... ... ... ... ... ... ... Президентінің және
Үкіметінің актілерімен бекітілетін штат саны лимиті мен Үкімет ... ... ... ... ... кешу ... ... бюджет шығыстарының
құрылымы да айтарлықтай өзгерістерге ұшырауда — ... ... ... ... ... ... жұмсалатын бюджет
қаражаттары шұғыл қысқаруда. Жекешелендіру бағдарламасын жүзеге ... ... ... едәуір белігі акционерлік қоғамдарға
өзгерді, олар ұлғаймалы ұдайы өндірісті қаржы ... ... ... мен ... ... ... ... тиіс.
Алайда нарықтық механизмдердің іс-әрекеті жағдайында да жеке салалар
мен аумақтарды, мемлекеттік инвестициялық ... ... ... ... қаржыландыру өзінің шешуші маңызын сақтап
қалуда.
Бұрынғы кезеңмен салыстырғанда шығыстардың құрылымында ... ... ... арта ... Республикалық деңгейдегі
білім беруді, денсаулық сақтауды, әлеуметтік сақтандыру мен қамсыздандыру
және басқа бағдарламаларды қамтитын әлеуметтік-мәдени ... ... ... барлық шығыстардың 60 пайызынан асып отыр. ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарына,
үкіметтік борышқа қызмет көрсетуге, дипломатиялық ... ... ... ... ... ... ... бойынша
жарналарға және т.с.с. жұмсалатын шығындар да өсуде. Бұл мақсаттарға жыл
сайын ... ... 1/3 ... ... ... ... мәні бар шараларды қаржыландыруды қажетті
ақша ... ... ... ... ... ... ... реттеуде аса маңызды рөл атқарады. Сонымен бірге
республикалық ... ... ... ... ... ... түсірмейді. Тап солар биліктің ... ... ... ... қажетті қаржы ресурстарымен қамтамасыз етеді,
халықтың ... ... ... ... ... азаматтарының материалдық және мәдени дәрежесіне айтарлықтай ықпал
етеді (жергілікті бюджеттердің кірістері мен ... ... ... ... жүйесінің барлық дербес буындары ... ... ... үшін қоғамдық өндірістің құндық
ара қатынастарын жақсартуға ықпал етеді, нарықтық инфрақұрылымды дамыту
және ... ... ... ... үшін ... ... бөлудің белсенді құралы болуы тиіс. Бұл тек салықтардың ... ... ... қаржыландырудың және қаражаттарды пайдаланудың
прогрессивті нысандарын, әдістерін ... ... ... ... ... кезінде жоғары тиімділікке қол жеткізу жағдайында
ғана мүмкін. Сонымен қатар бюджет ... ... ... ... ... ... пен ... жүргізуші субъектілер
арасындағы қаржылық өзара қарым-қатынастарды одан әрі ... ... ... ... [4,5]
ІІ бөлім. Мемлекеттік сатып алу туралы заңнама – ... ... ... ... Мемлекет шығыстарының құрамындағы сатып алулар
Мемлекеттің шығыстары - бұл мемлекеттің ... ... ... шығындары. Экономикалық категория ретінде олар коғамдық ... ... ... сан ... ... ... ішкі ... өнімнің бір бөлігін бөлумен және тұтынумен байланысты
экономикалық қатынастарды білдіреді. Мемлекеттің ... ... ... ... ... оның ... ... кірістерін пайдалануға байланысты болатын қаржылық
қатынастардың бір бөлігі. Мемлекет шығыстарының ... сол, ... тек ... ... ... камтамасыз етеді.
Сондықтан мемлекет шығыстарының мазмұны мен сипаты ... ... ... ... және т.б. функцияларымен
тікелей байланысты. «Шығыстар» ұғымының қос мағынасы бар:
Ақшалай қаражаттарды олардың ... ... ... ... ягни
ақшалай қаражаттары айырбас үдерісіндетікелей ... Бұл ... ... ... ... жүзеге асырылатын
өндірістік және өндірістік емес ... ... мен ... шығыстары кіріктіріледі, ал жалпы қоғамдық өнім үш ... ... ... ... ... ... ... ыдырайды.
Айырбас үдерісінде қаражаттарды нактылы жұмсаудан бөлгіштік сипаттағы
шығыстарды ажырата білген жөн, бұл шығыстар қаржы арқылы қалыптасады: жалпы
мемлекеттік ... ... және ... қорларын максатты
арналым бойынша бөлген кезде; ақшалай шығыстар барлық шаруашылық жүргізуші
субъектілердің түпкілікті табыстарын ... ... ... ... екі ... ... ... оның «шығындар» ұғымына түрленген
кездегі қарамақайшылық пен күрделілікті қамтып ... егер ... ... ... ... қарама-карсы) қажет ететін
болса, ... ... ... ... ... ... ... күтудегі шығындарды білдіреді. Шаруашылық жүргізудің әр түрлі
жүйесінде (рыноктық және әкімшіл- әміршіл) және ... ... ... ... мемлекеттің рөлі, оның функциялары мен қызмет саласы
өзгеріп отыратындықтан, бұған сәйкес ... ... ... мен көлемі тиісінше өзгеріп отырады. Мемлекет шығыстарының құрамына
мемлекеттік бюджеггің, ... ... тыс ... ... мен ... ... және өндірістік емес сфералар
мекемелерінің шығыстары кіреді.
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары ... 14.4 ... ... сектордың кәсіпорындары шығыстарының құрамына ... ... ... ... ... ... ... ұдайы өндіріске (негізгі және айналым капиталдарына)
жұмсалатын ... ... және ... тыс ... ... ... және ынталандыру қорларына аударылатын аударымдар.
Шығындардың бірінші тобы капиталдардың толық айналымымен байланысты
және өндіріс шығындарының орнын толтыру ... ... ... және ... ... жатады («шығындар» терминінің мағынасын қараңыз).
Сондықтан кәсіпорындар бойынша мемлекеттің ... ... emu- ... ... топтарын кіріктіреді. Баска категориялардың арасында мемлекет
шығыстарының жайы мемлекеттік меншіктің маңызымен және мемлекеттің қазіргі
жағдайындағы рөлімен анықталады. ... ... ... иесі ... өндірістік үдерістердің ұйымдастырушысы болады, жалпы қоғамдық
өнімді жасауға және бөлуге ... және ... ... ... сәйкес мемлекет ... ... ... ... ... ... ... Реформалау кезеңінде
Қазақстан экономикасында мемлекеттік сектордың үлесі шұғыл төмендегімен,
бірақ меншіктің, ақшалай ... ... ... ... ... ... ... экономикасы бар елдерде мұның өзі дамыған рыноктық
қатынастарға сай келеді. Сондықтан «мемлекеттің шығыстары» категориясы
тұрақты ... ... ... ... және ... ... ... [6]
Мемлекет шығыстарының басым бөлігі қоғамдық тауарларды, игіліктерді
және қызметтерді ... ... ... ... қамтамасыз етуге
бағытталады, бұл мемлекет ... ... ... ... ... қорғанысқа, құқықтың тәртіпті қорғауға, басқаруға, мемлекеттің
инфрақұрылымдық кәсіпорындары мен ... ... және ... шығыстар мемлекет, сонымен бірге экономиканың рыноктық ... ... ... және ... ... қамтамасыз етуге
қосымша ретінде халықтың жалпы қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс.
Бағыттары мен ... ... ... ... ... түрлерінің
жиынтығы мемлекет шығыстарының жүйесін құрайды. Мемлекет ... ... ... бюджетке орталықтандырылған немесе ... ... ... ... ... бысы есебінен
жүргізіледі. Олар сондай-ак өнімнің өзіндік ... ... ... ... мүмкін, бұл ақша мемлекеттік ... ... ... үшін ... ... жұмсалымдарға
бағытталады. Мемлекет шығыстарының бір бөлігі салықтық төлемдер,
қарыздардан ... ... ... ... ... есебінен
жабылады. Мемлекет шығыстарын қаржыландыру үшін ... ... ... және ... ... ... және ... табыстарынан өтелетін банктердің ұзақ мерзімді кредиттері
тартылады.
Мемлекеттің шығыстарын ұйымдастыруға оларды болжау, ... ... мен ... ... ... ... белгілеу арқылы
қол жетеді. Сондықтан мемлекеттің шығыстарын ұйымдастыру қағидаттарының
бірі жоспаршылық ... ... ... шаруашылықты баланстандырылмалы
дамыту және халықтың әлеуметтік жұмыс ... ... ... ... және өндірістік емес сфералары, салалар, экономикалық аудандар
арасында жалпы қоғамдық өнім мен үлттық табысты бөлуге және ... ... ... ... ... басты әдісі болып табылады.
Мемлекеттің шығыстарын қаржыландырудың ... ... ... катаң белгілі бір шараларға пайдалануды талап етеді. Мұның
негізінде ... ... және ... ... ... дамытуда
үйлесімдіктерге жету, қаржыларды ең алдымен ғылыми-техникалық прогресті
айқындайтын неғұрлым перспективалық және прогрессивтік ... бөлу ... ... екі ... ... шешу ... етіледі.
Мемлекеттің шығыстарын каржыландырудың қайтарусыз сипаты берілген
ресурстарды (кредиттік механизмнен айырмашылығы) тікелей ... ... Бұл ... бойынша каржылық ресурстарды беру соңғы уақытта
мемлекеттік бюджеттен қаржыландырудың ... ... ... ... Ауыл ... ... қолдаудың мемлекеттік
қоры); бұл пайдаланылатын каржылық ресурстардың тиімділігін арттырады. Даму
жоспарларының (болжамдарының) ... ... ... қаржылық
ресурстарды тек өндірістік көрсеткіштер ... және ... ... ... ... ... асырған кезде
бөлуді қажет етеді. Ресурстарды пайдалануда үнем режімін сақтау мемлекеттің
шығыстарын ұйымдастырудың ... ... ол ішкі ... ... және ... емес ... ... мемлекет қаражаттарына бақылауды күшейтуге, оларды ұтымды әрі
құнтты пайдалануға бағытталған.
Мемлекеттің ... ... ... ... ... жабудың
бюджеттік, кредиттік және метиікті көздердің оңтайлы үйлесуі болып
табылады. Бұл ... ... ... ... қаржыландыру үдерісін
білдіреді. Мемлекет шығыстарының жеке түрлері экономикалық ... ... ... ... ... емес. Шығындарды ... ... және ... айырмашылықтар осыған
байланысты болады.
Мемлекеттің шығыстарын шектеудің (айырудың) аса маңызды критерийі
материалдъщ өндіріс пен ... ... ... ... ... ... табылады. Осыған сәйкес мемлекеттің шығыстары экономикалық мазмұны
бойынша үш негізгі топка бөлінеді:
• материалдық ... ... ... ... қызметтің өндірістік емес сферасындағы шығыстар;
• мемлекеттік резервтерді жасауға жұмсалатын шығыстар.
Шығыстардың бірінші тобы мемлекеттің ... ... ... ... ... жасаумен байланысты. Мемлекет шығыстарының екінші тобы
қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ұлттық табысты ... ... емес ... ... қаражаттар ең алдымен оқу-
ағарту мен денсаулық сақтау ... ... ... мен мәдениетті
дамытуға, тұрғын үй мен ... ... ... ... ... ... қоғамның барлық мүшелерін әлеуметтік
камсыздандыруға бағытталады. Мемлекет сондай- ақ қаражаттарды қорғанысқа,
мемлекеттік ... ... және ... ... ... ... ... жұмсайды. Материалдық емес сфера мұқтаждарына
жұмсалатын шығыстар түтыну ңорына түсетін ұлттық табыстың ... ... ... өндірістік емес сферадағы: шығындардың өсуі ақырында
қоғамдық өндірістің өсу және оның тиімділігін артғыру ... ... ... ... ... ... ... жетістіктерін өндіріске
енгізу, материалдық өндіріс сферасының жұмыскерлеріне ... ... ... ету ... кол жетеді. Мемлекеттін. шығыстарын
қорлану қоры мен ... қоры ... ... бөлу ... ... аса ... ... болып табылады. Қорлану қоры мен тұтыну
қорының ара салмағы өзгерді - соңғы ... ... ... өсу ... қорының өсу карқынынан асып түсті. Тұтыну мен ... ... ... ... ... үлес салмағы Қазақстанда 86
пайызға жуығын құрайды.
Үшінші топтың мемлекет шығыстары мемлекеттік резервтерді жасау мен
молықтыруға ... ... ... ... кезінде, мысалы, дулей
апаттар кезінде, өндірістік, сондай-ак өндірістік емес ... ... ... ... және ... ... және халықты тауарлармен, азық-түлікпен жабдықтауды
камтамасыз ... ... ... резервтерді орталықтандырылмаған
тәртіппен (жеке әрбір кәсіпорын мен ... ... ... болмас еді. Оларды
жасаудың орталықтандырылған тәртібі олардың қажетті мөлшерін салысты
рылмалы ... және бұл ... ... ... ... ... ... (мақсатты) белгісі бойынша ... ... ... ... ... ғылымға, қорғаныс пен басқаруға
жұмсалатын шығыстарға бөлінеді.
Аумақтық белгісі бойынша мемлекеттің шығыстары экономикалық ... ... ... ... өндіргіш күштерді орналастыруға және
ұлттық шаруашы-лықтағы үйлесімдіктерді жетілдіруге белсенді ықпал ... ... ... ... ... ... ... сферасында
мемлекеттің шығыстары өнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл шарушалығына, көлік пен
байланысқа, саудаға, жабдықтау мен ... ... ... ... емес сферада білім беру, ғылым, денсаулық сактау мен
дене ... ... ... мен ... ... ... ... болып бөлінеді.
Мемлекеттің шығыстары қаражаттарды еа жоғары тиімділікпен ... ... ... ... ... ... етуі ... байланысты шаруашылық жүргізудің ерекшеліктерімен ... ... ... екі ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдарды қаржыландыру меншікті
ресурстар, банк ... ... және ... бөлігі бюджеттік
қаражаттар есебінен жасалынады.
Бюджеттік қаржыландыру. Бюджеттік тәртіппен ерекше ... ... дара ... ... ... ... билік пен басқару органдарын үстау, қорғаныс ... ... ... ... ... мен ұйымдар
бюджеттік деп аталады.
Ерекше жағдайларда әдіс ретінде айналысқа қолма-кол ақша ... ... ... ... (қолма-қол ақшасыз) эмиссиялық царжыландыру
қолданылады. Бағдарламалар мен шараларға, ... ... ... ... және ... ... берілетін нысаналы мемлекеттік
қаржылық көмектің ... - ... ... ... нысандары
қолданылады: демеу қаржы, субвенциялар, субсидиялар
Демеуқаржылар кезінде ақшалай қаражаттар қайтарусыз тәртіппен ... ... ... ... мен ... ... жабу ... төменгі бюджеттерді баланстау үшін бөлінеді. Бұл ... ... ... ... ... ... жеке өнімдер мен
тауарлардың әлеуметтік қолайлы бағаларын ... ... ... ... ... театр, ойынсауық және баскадай ... ... өтеу ... тараған болатын.
Субвенциялар - халықты әлеуметтік қолдауды камтамасыз ету жөніндегі
бағдарламалар мен ... және ... ... ... ... көмектің нысаны; мақсатты пайдалану бұзылған жағдайда қаражаттар
қайтарылуға жатады.
Субсидиялар -үлестік ... ... бір ... ... ... тыс және ... ... қаражаттары есебінен
ақшалай және натуралдық нысандағы жәрдемақылар.
Аталған нысандар (оларды қалыпты ... ... ... ... түрін кабылдайды. Трансферттер деп кең
мағынада бюджеттен және бюджеттен тыс қорларды ... бір ... үшін ... ... бөлу кезінде оларды өтеусіз және
қайтарусыз ... ... ... бұл ... ... мен
қамсыздандыру бойынша төлемдер, жұмыссыздық бойынша, білім ... ... ... және т.б. ... ... ... жәрдемақылар.
Айтарлықтай дәрежеде мемлекеттің шығыстары мемлекеттік сатып алу
жүйесі ... ... ... ... алу - ... ... елу және одан көп
пайызын немесе мемлекетке ... ... ... ... ... мемлекеттік мекемелердің, ... ... заңи ... және ... ... заңи ... ақшалай қаражаттардың есебінен тауарларды, жұмыстарды ... ... ... ... алу ... ... мен мемлекеттің орнықтылығын
қамтамасыз ету ... ... ... ... мемлекеттік
монополияның қажеттігіне негізделеді.
Мемлекеттік сатып aлy ... ... ... тек ... органдардың және (немесе) мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ұлттық
кауіпсіздік, құқық тәртібі, қорғаныс және қорғаныс-өнеркәсіп ... ... ... ... ... ... қызметтің
шаруашылық жүргізілетін сферасы. Бәсеке - тапсырыс берушінің тауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді ... ... ... және ... арасында ашық әрі адал бәсекені қамтамасыз ететін мемлекеттік
сатып ... ... ... ... aлy ... ... мына кагидаттарға негізделеді:
• сатып алуға пайдаланылатын ақшалай қаражаттарды оңтайлы және
тиімді жұмсау;
... ... any ... қатысу үшін барлық әлеуетті
жеткізушілерге тең мүмкіндіктер беру;
• әлуетті жеткізушілер арасында адап ... ... ... aлy ... жариялылығы.
Мемлекеттік сатып any мына әдістердің бірімен жүзеге асырылады:
• ашық бәсеке;
• жабық бәсеке;
• бағалық ұсыныстардың сұрау салуын пайдаланумен жеткізушіні таңдау;
• бір ... ашық ... ... ... ... ... ... басымдығынан кетуді және экономиканың
жаңа бәсекелі секторларын жасауды ... ... ... міндеті жоспарланатын мерзімге көкейтесті болып қала ... осы ... одан ары ... ... ... тездетіп
дамытуды камтамасыз ететін байсалды кадамдар мен нысаналы күш ... ... ... және ... іс-шаралардың, экономикалық
саясат қағидаттарының, басымдықтарының жиынтығы болып ... ... іске ... ... мен ... ... даму жағына экономиканың
құрылымында сапалы ... ... ... етуге бейім
мемлекеттін ... бар ... ... ... ... ... шараларын қаржыландыру үшін бюджеттік қаражаттар
ғана емес, сонымен бірге даму институттарының, ұлттық холдингтердің, ұлттық
компаниялардың, ... ... ... ... жаңа ... және ... ... жасауға, инфрақұрылымды дамытуға бағытталған ең басымды және
тиімді жобаларды іске асыру үшін халықаралық ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... жүргізудің ерекше тәртібі
Қорғаныс, құқықтық тәртіп және ұлттық қауіпсіздік қажеттерін ... ... ... ... алу ... сатып алуды жүргізудің
ерекше тәртібіне ... ... алу ... үшін ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен қорғаныс қабілетінің
кепілдігін ... ... ... ... ... ... ... қоспағанда, қорғаныс, құқықтық тәртіп және ұлттық қауіпсіздік
қажеттерін қамтамасыз ету үшін мемлекеттік сатып алу осы ... ... ... ... алуды жүргізудің ерекше тәртібі «Мемлекеттік
сатып алуды жүргізудің ерекше тәртібі бойынша ... ... ... ... ... 2004 ... 20 ақпандағы № 205
қаулысымен белгіленген.
Оларды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... экономикалық, ғылыми-техникалық, сыртқы экономикалық,
сыртқы саяси, барлау, қарсы барлау, ... ... ... ... мен ... ... ... техниканы және
олардың үлгілерін, оқ-дәрілерді, байланыс және ақпараттандыру құралдарын
жасау ... ... ... ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды ... ... және ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Заңының ... ... ... өзге де ... ... ... қабілеттілігін, ұлттық қауіпсіздігін және еліміздегі құқық тәртібін
қамтамасыз ету ... ... ... алу, ... ... және ... қаіпсіздік пен құқық тәртібін қамтамасыз етуге
арналған қару-жарақты, әскери техника және ... ... ... ... ... ... сатып алу осы Нұсқаулықты
пайдалану аясы болып табылады. ... ... ... ... ... алу мынадай үш әдіспен
жүзеге асырылатындығын атап өту қажет:
• Жабық конкурс әдісімен мемлекеттік сатып алу
• Жабық ... ... ... мемлекеттік сатып алу мынадай
жағдайларда ... ... ... ... мен ... қызметтер олардың күрделі
немесе арнайы сипатына байланысты конкурсты ұйымдастырушыға алдын
ала белгілі ықтимал өнім ... ... ... ... ... ... ... кезінде мемлекеттік құпияларды қорғау ... ... ... ғылыми-техникалық, ... ... ... ... ... ... ... саласында тауарларды, жұмыстарды және ... ... ... ... ... ... бактериялық немесе медициналық
қорғаныс құралдары, қару-жарақ, әскери техниканы және олардың
үлгілерін жасау ... ... ... ... және
тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар, қару-жарақ, әскери техниканы,
оқ-дәрі және бактериялық немесе медициналық ... ... ... ... пайдаға асыру және жою ... және ... ... ... ... ... ... Мемлекет Басшысының және «Қазақстан
Республикасы Президентінің күзет қызметі туралы» ... ... ... ... ... өзге ... ... қамтамасыз етуге арналған өзге де
өнімдер ді ... ... 2) және 3) ... ... сатып алуды жүзеге
асырған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... жұмыстарға арналған рұқсаты бар ықтимал өнім ... ... ... ... ие ... бұл ретте конкурсқа қатысатын ықтимал
өнім берушілердің тізбесі ... ... ... ... ... ... туралы хабарлама жіберілетін ықтимал өнім берушілердің
тізімін тапсырыс берушінің басшысы не оның ... ... ... 5-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ... ... ... көрсетілетін қызметтердің) номенклатурасын, санын
(көлемін) қарулану және әскери техниканы дамыту бағдарламасы негізінде,
Қазақстан Республикасы ... ... ұзақ ... ... ... ескере отырып жасалған, осы ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі жыл сайын бекітеді.
Баға ұсыныстарын пайдалана отырып өнім берушіні таңдау ... ... алу. ... өнім ... баға ... ... ... сатып алу мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
• құрылыс саласы үшін сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды және
көрсетілетін ... ... ... ... ... ... ... Күзет қызметі қызмет
көрсететін ғимараттарды, құрылыстарды және объектілерді ... ету үшін ғана ... ... ... ... ... ... сатып алудың жылдық көлемі ақшалай
сипатында Қазақстан Республикасының тиісті қаржы жылына арналған
заңнамасында белгіленген айлық есептік көрсеткіштің төрт мың ... ... тез ... ... ... ... ... Қарулы Күш бөлімшелері, басқа да әскері мен әскери
құрылымдары, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, сыртқы барлау, әскери
және қаржы полициясы, Қазақстан ... ... ... және ... қызметтері, шекаралық аймақтарда және жетуі қиын
алыс аудандарда ... ... ... салдарын жою
қызметтері үшін тамақтандыруды ұйымдастыру жөнінде қызметтер
мемлекеттік сатып алудың ... ... ... ... ... шектемей сатып алынғанда.
Нұсқаулықтың 8-тармағына сәйкес сатып алынатын тауарлардың, ... ... ... ... ... ... жоғарыдағы
тиісті мемлекеттік органдармен ... ... ... ... бекітеді. [11]
Осындай сұрау мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:
... ... ... ... және ... ... мен ... тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді ұсыну ... мен ... баға ... беру орны мен ... ... өнім беруші өзгертуге жатпайтын бір баға ұсынысын береді.
Тапсырыс беруші тауарды, жұмысты және ... ... ... ... ең ... баға ... ... ықтимал өнім берушіден сатып
алады.
Бір көзден сатып алу әдісімен мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... сондай-ақ
мынадай жағдайларда мемлекеттік сатып алу бір көзден сатып алу әдісімен
жүзеге асырылады:
• ұлттық қауіпсіздікке ... ... ... ... қол ... ... және төтенше жағдайлардың салдарларын жою, ... ... ету ... мен құралдарын жұмылдыру,
ұлттық мүддеге қол сұғумен ... ... ... және ... ... ... ... 2) және 3) тармақшаларына сәйкес
мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылған кезде мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ғана ықтимал өнім беруші ие болғанда;
• баға ұсыныстарына сұрауды пайдалана ... өнім ... ... мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде ... бір ғана ... өнім ... ... ... ... кешенінің ұйымдары мемлекеттік қорғаныс
тапсырысын орындау шеңберінде, орындалуы 45 күннен аспайтын жедел
келісім-шарттарды ... ... ... және өзге де қорғалатын тұлғалардың күзетілуін
және қауіпсіздігін қамтамасыз ету, мемлекеттік ... және ... ... құрылыс саласындағы тауарларды,
жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды
қоспағанда, ... ... және өзге де ... ... ... үшін қажет тауарларды, жұмыстарды және
көрсетілетін қызметтерді сатып алғанда;
... ... ... ... ... ... ... Республикасының Жұмылдыру жоспарында
белгіленген өнім берушілерден мемлекеттік және ... ... ... ... ... ... ... 5-тармағының 1) тармақшасында көзделген ... ... ... және ... ... жабық
конкурс әдісімен және бір көзден ... ... алу осы ... ... ... алу жөніндегі уәкілетті органмен келіспей-ақ
жүзеге асыралады. [12]
2.3 Мемлекеттік сатып алулардың құқықтық негіздері мен ... ... ... ... ... берушілердің жұмыс істеуді қамтамасыз
ету үшін қажетті қызметтерді, жұмыстарды, тауарларды ... ... ... ... тапсырыс берушінің осы Заңмен, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... жұмысын немесе жарғылық қызметін ... ... ... жеке ... немесе кәсіпкерлік қызметінің субъектісі
болмайтын жеке тұлғалардан сатып алатын, өтемді қызмет көрсету ... ... ... ... оның ... ... құрылған
заңды тұлғалардың жарғылық капиталынан басқа қызметтер.
Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру тәсілдері:
• ашық ... ... екі ... ... қолданумен
өткізілуі мүмкін;
• бағалық ұсыныстарды сұрату;
• бір көзден тәсілімен;
• ұйымдастырылған электрондық ... ашық ... ... ... ... мен қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
бекітілген жылдық мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... ... ... алулар жоспарында қарастырылмаған
тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуға жол берілмейді ... ... ... жоспарымен нақтыланған).
Жылдық мемлекеттік сатып алулар жоспары тиісті бюджеттің (бизнес-
жоспар, табыстар мен шығындардың ... ... ... ... ... күні ... ... берушімен бекітіледі және келесі мәліметтерден
тұруы тиіс:
... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін бөлінген сомаларды қосқанда;
• мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру мерзімдері мен сатып алу
тәсілі;
• жоспарланған ... және ... ... ... ... ... ... Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар процедураларын
ретке келтіретін негізгі ... ... ... ... 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 «Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы
№1301 «Мемлекеттік сатып алулар ережелерін бекіту туралы» қаулысы.
[10,11]
Мемлекеттік сатып алу ... 2002 ... 16 ... қабылданған
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
Осы Заң мемлекеттік органдарға, мемлекеттік ... ... ... елу және одан да көп пайызы немесе акцияларының
бақылау пакеті ... ... ... кәсіпорындарға, заңды
тұлғаларға және олармен қосылма заңды ... ... Заң ... ... өнім ... ... жұмыстарды
және көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру барысында туындайтын
қатынастарды ... ... Ашық ... ... ... ... дайындық жүргізген жөн
және ең алдымен осы нақты жағдайда ашық ... ... ... ... ... – мемлекеттік мұқтаждық үшін тауарлар мен жұмыстарды сатып
алудың негізгі әдісі. Бұл, сатып алудың басқа ... ... ... ... ... ... ... мен жұмыстар ашық конкурста
сатып алынуы тиіс екендігін білдіреді.
Ашық ... ... ... алудың тиімділік, жариялылық,
бәсекелестік сияқты негізгі қағидаттарын барынша жақсы әдіспен іске асыруға
мүмкіндік ... Ашық ... кез ... өнім ... қатыса алады.
Өнім берушілерді мүмкіндігінше көбірек тарту үшін ... ... ... ... ... алу процесіне қатысуға шақыру жарияланады.
Сонымен бірге, ашық конкурс өткізуге мүмкіндік ... ... ... ... төмендететін жағдайлар болады, олар:
• қалыптасқан рынокта бәсекелестіктің болмауы (талап етілетін өнімді
жеткізе алатын және тапсырыс берушіге ... ... 3-5 ... ... алу ... – консультациялық қызметтер, ... ... ... немесе жұмыстар (тапсырыс беруші барынша
егжей-тегжейлі техникалық маманданымды жасай алмаса немесе оны
орынды деп ... және де осы ... оның өнім ... ... ... ... сатып алу сомасының аз болуы (конкурсты ұйымдастыруға ... ... ... ... ... ... алғаннан түсетін
ұтыстардан едәуір артық болады);
• ұлттық қорғаныс және ұлттық қауіпсіздіктің ... ... ... мұқтаждықтары үшін өнім ... алу ... ... ... ... ... ... қойылатын
талаптар);
• жедел сатып алу (әртүрлі төтенше жағдайлар туындаған кезде).
Жоғарыда ... ... ... ... ашық ... ... ... сол бір «арнайы жағдайлардың» жоқ екендігі
туралы сұраққа жауап берген жөн. Сондай-ақ ... ... ... ... деген қажеттілігін белгілейді, тауарларды беруге (жұмыстарды
орындауға, қызметтер көрсетуге) тапсырысын қалыптастырады.
Конкурсты өткізуді ... ... ... ... ... ұйымдастырушы (конкурсты кім ... ... ... және бұл жерде екі нұсқа болуы мүмкін:
• конкурсты ұйымдастыру функцияларын мемлекеттік ... ... ... конкурсты ұйымдастыру функциялары үшінші тұлғаға беріледі.
• Конкурсты жүргізу алдында конкурсты ұйымдастырушы маркетингтік
зерттеулерден, қажетті құжаттаманы ... ... ... ... кешенін жүргізеді. Аса маңызды құжаттар
(хабарламалар, конкурстық құжаттама) ... ... ... ... ... сол үшін ... ... өнім
берушілер ғана қатысады. Жабық конкурсты қолдану саласы мыналар:
• азғана өнім берушілер ... 3-5) ... ... ... ... ... ... алу немесе өнім берушілердің шағын
ғана тобы сатып алынатын өнімді өндіруге немесе таратуға арналған
арнайы ... ... ... алу ... ... соған байланысты ашық конкурстың күрделі
және ұзақ процедураларын жүргізуге және конкурстық өтінімдердің
өте көп ... ... ... ... ... ... ... тиімді бәсекелестіктен болатын әсерден
анағұрлым ... ... ... арнайы сипаттағы өнімдерді барынша көп көлемде сатып
алу кезінде сатып ... ... ... ... ... ... ... келісуді талап етеді. Осылайша, мемлекеттік тапсырыс
берушіге тәуелсіз рыноктағы ... ... ... бар ... билік
органы жабық конкурс өткізуді талап ететін жағдайлардың шын ... ... ... ... ... ... сала ... өнім берушіні таңдау. Баға
ұсыныстарына ... сала ... өнім ... ... ... ... беруші үшін аса маңызы жоқ, қолда бар ... және ... ... жүргізіледі. Бұл ретте баға шешуші
шарт болып табылады. Қандай да бір ... ... ... ... қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық көлемі құндық
көрінісінде тиісті қаржы ... ... ... ... ... айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселік
мөлшерінен аспағанда жағдайда баға ... ... сала ... ... таңдау қолданылады.
Бір көзден мемлекеттік сатып алу. Бір көзден мемлекеттік сатып ... ... ... ... білдіреді. Осы әдіспен мемлекеттік сатып
алу жүргізілетін ... ... ... алу ... ... ... ... мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде ... ... ... өнім берушіден тауарлардың, жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтердің осы ықтимал өнім ... ... ... бағасының
барлық қажетті негіздемелерін сұратады. Бір көзден мемлекеттік сатып алуды
жүзеге ... ... ... өнім беруші Заңда («Мемлекеттік сатып алу
туралы» Заңның ... ... ... талаптарына сәйкес болуы
тиіс.
Бұл ретте ашық және жабық конкурстар екі ... ... ... ... ... конкурс екі кезеңдік процедураларды ... ... ... және ... ... егжей-
тегжейлі маманданымын қалыптастыру және олардың техникалық ... де ... ... және ... өнім берушілерден
ұсыныстар сұрау қажет болғанда не туындаған ... ... ... жүргізу қажет болғанда;
• ғылыми зерттеулер, тәжірибелер, ... ... ... ... ... бір ... ашық конкурс немесе жабық конкурс конкурс ... ... ... қайнар көзден мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылады:
• қандай да бір өнім ... ... ... ... сатып алған тапсырыс берушіде қолда бар тауарлармен,
жабдықпен, технологиямен, жұмыстармен немесе көрсетілетін қызметтермен
біріздендіру, стандарттау немесе үйлесімділігін қамтамасыз ету
мақсатында нақ сол ... ... ... да ... ... ... ... конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпей қалды деп танылса,
жүргізілуі ... Осы ... ... ... ... сатып алу
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жарамсыз деп танылған
жағдайларға қолданылмайды;
• конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың ... ... ... ... алу туралы шарт күшіне енгенге дейінгі кезеңге
күн сайын және (немесе) апта сайын ... ... ... ... асыру қажеттілігі болса;
• осы Заңның 31-бабының 6 және 8-тармақтарында көзделген мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушы қабылдаған ... ... ... ... шарт жасасуға әкеп соқпаса, жүргізілуі мүмкін.
Ұйымдастырылған электрондық сауда-саттықта және тауар биржалары арқылы
мемлекеттік сатып алу. ... ... ... ... алу тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
нақты ... ... ... ... қамтамасыз ететін электрондық сауда
жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Әлеуетті өнім берушілерге ұйымдастырылған
электрондық сауда-саттыққа ... ... ... электрондық сауда-
саттықта жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттарды тіркеу, сондай-ақ
ұйымдастырылған электрондық ... ... ... алу ... ... ... және ... электрондық мемлекеттік сатып алуды
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Тауарларды тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру.
Тауарларды ... ... ... ... ... алу ... тауар биржалары туралы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
Егер биржалық ... ... ... ... мемлекеттік сатып
алудың жылдық көлемі құндық көрінісі тұрғысынан тиісті ... ... ... бюджет туралы заңда белгіленген төрт мың еселенген
айлық есептік көрсеткіштің мөлшерінен асып кетпеген ... ... егер ... Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасында
өзге ең аз көлем айқындалмаса, тауарларды мемлекеттік ... ... ... өзге ... таңдауға құқылы.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруды.
Ерекше тәртіп қолданыла отырып ... ... алу, ... ... ... осы Заңда көзделген мемлекеттік сатып
алуды өткізу рәсімдері мен ... ... ... осы ... ... жүзеге асырылады. Ерекше тәртіп қолданыла
отырып мемлекеттік сатып алу мынадай:
• құпиялылық режимін сақтауды, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... мемлекеттік сатып
алуды өткізудің ерекше шарттарын белгілеу талап етілетін құқықтық
тәртіп пен ұлттық қауіпсіздіктің қажеттігін ... ету ... ... ... ... ... ... тапсырыста көзделген қызмет көрсетулерді;
• іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу ... ... ... мұндай зерттеулер жүргізу үшін қажетті нормативтік-
техникалық құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді;
• кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын жеке ... ... ... ... ... ... көрмелер, семинарлар, конференциялар, кеңестер, симпозиумдар,
тренингтер өткізу үшін тауарларды, көрсетілетін қызметтерді;
• олар туралы мәліметтер мемлекеттік құпияны ... ... ... ... ... ... қызметтердің кепілдік берілген көлемімен көзделген
арнаулы әлеуметтік қызметтерді және ... ... ... ... мен ... ... ... тәсілмен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше
тәртібін Қазақстан ... ... ... ... ... ету үшін ... сатып алуды
жүзеге асырудың. Қару-жарақтарды, әскери техниканы, ... ... ... ... ... мен ... ... ету үшін оларды жөндеу және жаңғырту жөніндегі жұмыстар мен
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік ... ... ... ... ерекше
тәртібін Қазақстан Республикасының ... ... ... ... құрамына кіретін әскери және қосарланған мақсаттағы
(қолданыстағы) тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ... ... ... мен жұмыстарды, көрсетілетін ... ... және ... ... ... ... ... ұйымнан сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі қолданылмайды.
Заң ... ... ... асырылатын мемлекеттік сатып алулар.
Осы Заңның өнім ... ... және ... ... сатып алу туралы
шарт жасасуды регламенттейтін нормалары қолданылмай мемлекеттік сатып алу
мынадай жағдайларда жүзеге асырылады:
• егер ... ... ... ... ... көзделген жалпы жылдық
сома тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың ... ... ... ... ... ... қызметтерді сатып
алу;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген бағалар, ... және ... ... ... ... көрсетілетін
қызметтерді сатып алу;
• жедел-іздестіру қызметін, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... асыруға уәкілетті
органдардың оларды жүзеге асыру үшін: жедел-іздестіру қызметін жүзеге
асыратын органдарға ... ... ... ... ... берген
адамдар көрсететін қызметтерді; қызметтік үй-жайларды, көліктік және
өзге де техникалық құралдарды, мүлікті; жасырын ұйымдар құру ... ... ... ... ... ... немесе өзге де арнайы білімі бар лауазымды ... ... ... ... ... ... ... пайдалану құқығын сатып алу;
• стратегиялық маңызы бар өнеркәсіптер үшін шикізат ресурсы ... ... ... ... ... ... Республикасының Үкіметі бекіткен тауарлар тізбесі бойынша
шетелден сатып алынатын тауарларды сатып алу;
• мемлекеттік ... ... ... ... ... және одан ... ... мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және
олармен аффилиирленген заңды тұлғалардың Қазақстан ... ... ... ... ... кейіннен өңдеу мақсатында
сатып алуы;
• өкілдік ету шығыстарына байланысты ... ... ... ... ... семинарлардың, конференциялардың, ... ... ... ... ... ... ... іс-шараларға қатысқаны үшін ақы төлеу;
• қағаздағы және (немесе) электрондық жеткізгіштердегі ... ... ... ... бұқаралық ақпарат құралдарында
орналастыру жөніндегі көрсетілетін ... ... ... ... ... ұсыну жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді, әртүрлі магниттік ... ... ... көзі ... мүгедектерге қызмет
көрсету үшін рельефтік-нүктелік шрифтімен, тифлоқұралмен басылған
кітаптарды сатып алу;
... ... ... ... ... және ... арттыру жөнінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
• рейтингтік агенттіктер көрсететін қызметтерді, ... ... ... ... кітапханалардың қызметтерін сатып алу;
• лизинг қызметін жүзеге асыру кезінде тауарларды кейіннен лизингке беру
үшін сатып алу;
• заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы бағалы ... ... ... ... ... ... ... заңнамасында көзделген
көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
... және ... ... және ... ... ... ... депутатының омырауға тағатын
белгісін және оның ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы азаматтарының паспорттары (оның ішінде қызметтік және
дипломатиялық) және жеке ... ... ... ... ... ... жоқ адамның куәлігін,
азаматтық хал актілерін тіркеу туралы ... ... ... ... сатып алу, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындаған өнім ... ... ... ... ... ... арнайы дәрежеде
қорғауды талап ... ... ... ... алу;
• Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен тізбе бойынша Қазақстан
Республикасының халықаралық ... ... ... ... ... ... ... халықаралық қаржы ұйымдары
қаржыландыратын инвестициялық жобалар шеңберінде жүзеге ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының банкноттары ... ... ... ... ... ... беру ... көрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ олардың дизайны мен
дайындалуына қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
сатып алу;
• мемлекеттер, ... ... ... және ... ... ... және халықаралық сипаттағы шетелдік
үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар мен қорлар ... ... ... ... Ұлттық Банкіне өтемсіз негізде
ұсынатын грант ақшаларын, сондай-ақ оларды беру туралы ... ... ... ... ... ... ... көзделген жағдайларда осы гранттарды бірлесіп қаржыландыруға
бөлінген ақшаны пайдалануға байланысты тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді ... ... ... білім беру тапсырысына байланысты көрсетілетін қызметтерді
сатып алу;
• тегін медициналық ... ... ... ... ... қызметтерді сатып алу; 21-1) ауыр жұмыстарда, еңбек
жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) және (немесе) ... ... ... ... ... машиналармен және тетіктермен
байланысты жұмыстарда істейтін қызметкерлерді міндетті ... ... ... ... ... ... ... көмектің кепілді көлемін көрсету, эпидемиологиялық
ауруларды ... және ... ... алу үшін ... ... ... ... сатып алу;
• Қазақстан Республикасының азаматтарын шетелде емдеу, сондай-ақ оларды
тасымалдау әрі олармен бірге жүру ... ... ... ... ... ... ... асыруға байланысты көрсетілетін қызметтерді
сатып алу;
• тарих және мәдениет ескерткіштері ретінде мемлекет ... ... ... ... ... мұрағат қорларын, кино-,
фотосурет қорын және өзге де ... ... ... ... ... көркемдік немесе өзге де мәдени маңызы бар мәдени
құндылықтар болып табылатын ... оның ... ... ... ... коллекцияларын, сондай-ақ көшірмелерін қоса алғанда, сирек
кездесетін және құнды басылымдарды, қолжазбаларды, мұрағат құжаттарын
сатып алу;
... ... ... ... ... ... ерекше
құқықтары бар тұлғадан зияткерлік меншік объектілері болып табылатын
тауарларды, ... ... ... ... табиғи монополия субъектілерінен реттелетін тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
... ... ... ... ... ... ... бір
нарықта үстем (монополиялық) жағдайға ие, осындай нарықта үлесі жүз
процентке тең болатын ... не ... ... ... негізгі нысанасы бойынша ... ... ... ... алу;
• төтенше жағдай салдарларын оқшаулау және (немесе) жою үшін, электр
энергетикасы объектілеріндегі, ... ... ... ... темір жол, әуе, автомобиль, теңіз көлігі
объектілеріндегі, тазарту құрылыстарындағы, мұнай құбырларындағы, ... ... жою ... ... коммуникациялардың,
тетіктердің, агрегаттардың, қосалқы бөлшектердің және материалдардың
тасымал жолында тез арада қалпына келтіруді талап ететін сынуы, ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтерді
сатып алу;
• Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінің, сондай-ақ олардың
атынан жұмыс ... ... ... ... ... мемлекеттің аумағында өз қызметін қамтамасыз ету үшін тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі қызметтерін
сатып алу;
• мемлекеттік органның дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің)
жүз проценті ... ... және ... Республикасының Үкіметі
айқындайтын тізбе бойынша оған қатысты иелену және ... ... ... акционерлік қоғамдар мен шаруашылық
серіктестіктерінен, сондай-ақ оған ... ... ... ... негізгі нысанасы бойынша басқару органының
функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік кәсіпорындардан тауарлар,
жұмыстар, көрсетілетін қызметтер ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық қорын
басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін ... ... ... ... сатып алу;
• Қазақстан Республикасы Президентін, өзге де ... ... ... ... ... арналған объектілерді күзетуге
және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қажетті ... ... ... ... ... Республикасы
Президентінің қызметіне бейне мұрағат қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... ... коммерциялық төреліктерде және шетелдік сот органдарында
мемлекеттің не ... ... ... ... мен білдіру
жөніндегі консультациялық және заң қызметтерін сатып алу;
• Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тұлғадан ... ... ... ... ... сатып алу;
• Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған тұлғадан тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу;
• акционерлік қоғамдардың ... ... ... ... және ... ... бар
серіктестіктердің бақылау кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу;
• мамандандырылған ұйымының (агенттің) отандық өнім ... ... ... және оның ... ... ... сондай-
ақ оларды сақтау, өңдеу және тасымалдау жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді сатып алу. ... ... ... ... ... ... бекітеді;
• статистикалық бақылаулар деректерін өңдеу жөніндегі көрсетілетін
қызметтерді сатып алу;
• мыналарды: Қазақстан Республикасының ... іс ... ... ... сот ... ... ... банкроттық туралы заңнамасына сәйкес өткізілетін;
Қазақстан Республикасының жер ... ... ... ... ... кезіндегі сауда-саттықта
(аукциондарда) сатылатын мүліктерді (активтерді) сатып алу;
• адвокаттардың Қазақстан ... ... ... оған ... ... ... ... қызметтерін сатып алу;
• түзеу мекемелерінің мемлекеттік кәсіпорындары ... ... ... ... ... ... алу. Тауарлардың,
жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі мен көлемін, сондай-ақ
осындай тауарлар, ... ... ... ... ... ... ... тізбесін Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекітеді;
• мемлекеттік қорғаныстық тапсырыстың құрамына кіретін әскери ... ... ... ... ... қызметтерді отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді отандық ... және ... ... ... айқындаған уәкілетті ұйымнан сатып алу;
• электр энергиясын ... ... ... ... ... ... елу және одан астам проценті
мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың және ... ... ... ... ... уранды және оның қосылыстарын сатып алуы;
• нарыққа реттеушілік әсер ету үшін мемлекеттік материалдық ... ... ... ... ... ... ... жұмылдыру резервінің
материалдық құндылықтарын сақтау жөнінде көрсетілетін қызметтерді
сатып ... ... ... ... және ... авиациясы
субъектілерінің авиаотынды тікелей отандық ... ... ... ... ... тауар өндірушілердің — мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты
орындаушылардың "Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы" Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... құрамына кіретін өнімдерді өндіру үшін тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып ... ... ... ... ... ... ... елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі заңды
тұлғалардың және мемлекеттік ... алу ... өнім ... ретінде
айқындалған, олармен аффилиирленген заңды тұлғалардың мемлекеттік
сатып алу ... ... ... ... ... ... міндеттемелерін орындау үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді сатып алуы;
• ғарышкерлерді даярлау және ғарышкерлердің ... ... ... ... ... ... қызметтерді сатып алу;
• мемлекеттік кәсіпорындардың, ... ... ... (қатысу
үлестерінің) елу және одан астам проценті мемлекетке тиесілі ... және ұзақ ... бес ... шарт ... ... заңды тұлғалардың, егер соңғы үш жыл ішінде мұндай
тауарларды сатып алу ... ... ... тыс ... ... ... техникалық шарттары бойынша Қазақстан
Республикасында тәжірибелік өнеркәсіп үлгісінде ... ... ... ... ... ... отандық тауар
өндірушілерден тауарларды сатып алуы;
• отандық тауар өндірушілерден мемлекеттік материалдық резервке ... май ... ... алу;
• мамандандырылған авиажөндеу кәсіпорындарында авиациялық техниканы
жөндеу қызметін көрсетуді ... ... ... Республикасының саяси, экономикалық және ... ... оның ... ... ... ... туындаған жағдайларда, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінен бөлінген ақша есебінен
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін ... ... алу. ... ... ... ... тиімді жұмсау – кез келген мемлекеттің қаржылық жүйесі
алдында тұрған басты міндеттердің бірі. ... ... үшін осы ... ... ... көзі ... қалды.
Бюджет қаражатын пайдалануда айқындылықты және ... ... ету ... ... сатып алулар болып отыр.
Мемлекеттік сатып алулардың эволюциясы. Тәуелсіз Қазақстанда (1996-2000
жж.) мемлекеттік сатып алулар жүйесін дамытудың ... ... ... ... ... және ... көрсетулерді сатып алу
тәртібін реттейтін алғашқы ... ... ... Бұл ... экономикасы қалыптасуының басы болды және шешілмеген көптеген
міндеттердің болуымен сипатталды. Сондықтан ... ... ... шешуді қамтамасыз ету үшін және қиын-қыстау кезеңіндегі
экономикалық жағдайдан шығуда ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету басымды болды.
Бұдан әрі мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... ... ... өсудің дәуірлеуі сатып алулар көлемінің ұлғаюына ықпал
етті. Мемлекеттік сатып алулар процесі ... ... ... мемлекеттік іс-шараларды іске асырудың, шын мәнінде, негізгі
құралына айналды.
Мемлекеттік сатып алулар жүйесі ... ... жаңа ... даму ... жоғарғы сатыға ауысуынан ... өмір ... ... туындады және оларды жүргізуге ықпал ету
концепциясын өзгерту қажеттігімен қосарланып ... даму ... жай ғана ... пен ... ал ... ... алуларды экономиканың реттеу тұтқасы
ретінде пайдалануды әлдеқашан талап еткендіктен, ... ... ... ... өзгерістер 2007-2008 жылдары
енгізілді:
• процедураларды жеңілдету және олардың айқындылығын арттыру арқылы
– сыбайлас жемқорлықтан ... ... ... ... және ... ... ... өнім берушілердің шығыстарын төмендету арқылы –
бәсекелестікті дамыту және тендерлерге өнім берушілердің көпшілік
санын тарту;
• отандық ... ... ... үшін ... ... ...... секторды мемлекеттік қолдау
және қазақстандық әл-ауқатты ұлғайту.
Мысалға, енді ... ... ... ... ... ... сатып
алуларды жүргізу үшін ... ... ... ақпарат конкурстық
құжаттамада орналастырылады. Конкурсқа қатысушылардың аудио – ... ... ... ... ... ... ... Алайда, «Мемлекеттік сатып алулар туралы» соңғы Заңның өзі
жетілдірілмеген.
Тек конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алулар процесіне ... ... ... 70-ке ... ... болдыруға ықтимал болатын
сәттерді айқындады. Заң нормалары тұжырымдамаларындағы дәлсіздіктердің
болуы ... олар ... ... ниеті сияқты нәтижеде
жасалуы ... ... ... ... ... отырып, бюджет қаражатын жұмсау кезінде бұдан әрі заңнаманың
сақталуы толығымен процеске қатысушылардың ... мен ... ... ... отыр.
Дербес жеке жауапкершіліксіз қызмет тиімділігін ... ... ... ... ... ... орта ... айтып жүр.
Алайда, бюджет қаражаты есебінен мемлекет мұқтаждығына ... ... және ... ... кең ... ...
конкурс тәсілімен алу кезінде, шешімдерді қабылдаудың алқалылығынан
жауапкершілік ... ... Ол сол ... ... ... ... ... нәтижелері үшін дербес ... ... ... ... ... көмескілік нәтижесі құқықбұзушылық
жасауға, ал кінәні анықтай алмау заңсыздыққа апарады.
Сондай-ақ, тәжірибеде мұндай ... ... ... ... қол
жеткізудегі неғұрлым жаһандық жауапкершіліктен қалқалайды.
Соңғы уақытта басталған бюджет қаражатын ... ... ... ... ... «миллиардты» процестер күнделікті айтылып
жүр.
Мен олардың бәрін атап жатпаймын. ... ... ... ... алған, оған қоса, олар дәл сол мемлекеттік сатып алуларды ... ... ... ... ... бір түйткіл бар, осыған назар ... ... ... ... тиісінше жауапкершілікке ... ... ... ... олар ... комиссиялардың
төрағалары болып тағайындалған және барлық құжаттарда олардың аты-жөні
жазылып, қолдары ... ... оған ... ... мемлекеттік
органда айқындалған қаржылық ... үшін ... ... ... ... ... ... да, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Заңда бірінші басшы өзі
басқарып ... ... ... ... ... заңдылығы үшін
жеке жауапты болатындығын анықтайтын норма бар.
Мемлекеттік сатып алулар жүйесі сыбайлас ... ... ... бұзушылықтарға көбірек ұшырайтын сала болып отыр. Дегенмен,
ақшаны әкетудің бұзушылық ... мен ... ... ... ... ғарыштық спутник сатып алына ма, оған байланысты емес. Нәтижесінде,
қаржылық бұзушылықтар саны сол ... бір ... ... мүмкін, ал зардаптары
– өлшемге келмейді.
Параллельдер. Негізінен сатудың ең жоғарғы ... ... ету үшін ... ... ... бағытталған сату
менеджменті теориясында, бизнес ... ... ... ... ... бар. ... ... өмірден алынған және сатып алушылар
ыңғайына шамаланған. Мысалы, мына ереже: «Негізінен ... ... ... әр ... ... ... Сатып алушылар күнделікті тұтынатын
қымбат емес тауарларға қатысты саудаға, әдеттегідей, көп уақыттары мен ... ... ал ... қымбат және аздан жиі сатылатын ұзақ
қолданылатын және арнайы мақсаттағы ... ... алу ... ... ... және ... алады».
Шын мәнінде, нан мен сүтті біз өзіміздің үйімізге жақын дүкендерден
немесе жол-жөнекей сатып аламыз. Ал, ... ... - сапа ... жерде бағасынан репутациясы, кепілдемесі ж.т.б., жоғары тұрғандықтан,
жақсы ... өнім ... ... ... ... ... деңгейінде біз зат сатып ... ... екі ... ... және ... байланысты осындай
немесе өзге сатып алу тәсілін қолданамыз.
Тауарларды, жұмыстар мен қызмет көрсетулерді сатып алу, ... ... ... ... ... және мүмкін болатын әсер
деңгейіне тәуелділіктен тыс, үнемі бір ғана және сол ... ... ... тек ... ... алу арқылы жүргізіледі. Басқаша айтқанда,
мемлекеттік қазына, отбасылық бюджетпен салыстырғанда, өз ... ... ... әуел ... біз ... ... ... алу
тәуекелдері, тек қана қаржылық бұзушылықтар мен бюджеттік ақшаны ұрлауға
емес, саяси маңызды ... ... ... «жоғалған» спутник)
«сәтсіздік» тәуекелдеріне ұласады.
Стратегиялық қадам. Менің көзқарасыммен, ... ... ... ... ... тек қана ... және ... жеткізуден құралмайды. Жаңғырту неғұрлым тереңдеп өтуі керек және
реформаның ... ... ... және ... ... ұмтылыстарының тиісті өзгерістерімен міндеттердің жіктелуі
болуы тиіс.
Түптеп келгенде, саяси маңызды басым жобалардың жалпы массасынан ... ... ... ... жүйесі қазір келді. Оның мысалы,
30 корпаративтік көшбасшы бағдарламасы, серпінді жобалар, жол картасы ... ... ... ... да, маңыздылығы жағынан да бір ведомствоның
құзіретінен ... ... ... деңгейдегі жобалар. Олар мемлекет үшін
стратегиялық ұлттық мақсаттарға қол ... саты ... ... ... мұндай әлеуметтік-имидждік жобалардың іске асырылуы кәсіби
мамандарды және ... ... ... жіті ... ... тарта отырып, іске асырылуы тиіс. Яғни, мердігерді немесе
өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау ... ... алу ... «ең кіші ... ... тыс болуы керек. Осы шешім бірінші
кезекте еліміз үшін стратегиялық және саяси ... ... ... ... компаниялар жергілікті қамтуды арттыруда үлкен
мүмкіндіктерге ие. Қордың сатып алулары еліміздің ішкі ... ... ... жолы. Мысалға, 2007 жылы Қордың төрт ірі компаниясының
(«ҚазМұнайГаз», ... ... ... «КЕГОК») сатып
алулары 663 млрд. теңгені (5,53 млрд. доллар) құраған.
Бұлардың ішіндегі импорттың алатын көлемі қомақтылығымен ... ... ... ... жүк ... қосалқы бөлшектерін сатып
алудың 84 пайызы ... ... ... импорттың көлемі 77
пайызды құраса, жол шаруашылықтарында 55 пайызды құрайды. «КЕГОК» АҚ ... ... ... ... мен арнайы техникаларды сатып
алуында 80 пайызын импорт құрайды.
Офсет саясатының тағы бір ерекшелігі импортқа ... ... ... ... болмаса, сырттағы өндірісшілер өнімдерді ел ... ... ... Себебі олар өз елінің экономикасының дамуын, ... ... ... етуді, өз жұмыссыздарын жұмыспен қамтамасыз
етуді ойлайды. Сыртқа дайын күйінде сатқан әр өнім, елге ... ... ... ... ... ... және жыл сайын жоғары оқу орнын
тамамдап шығатын дипломды жас мамандарды жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... алуларда жергілікті қамту бойынша
үлкен істер ... ... ... ... саласында жұмыс істейтін
компаниялардың сатып алуларында жергілікті қамтуда қадағалауды үйрендік.
Бірақ ... ... ... отандық нарықта өндірілетін тауарларды ғана
қамтиды. Мұнай-газ саласындағы компаниялар немесе мемлекеттік компаниялар
сатып алу ... ... ... ... өндіріс саласында бар
тауарларды ішкі нарықтан алулары қажет, ал отандық нарықта жоқ ... ... ... ... ... ... саясатын жүзеге асыру үшін билікте саяси ерік ... ... ... ... айналуы керек. Мақаланың басында айтып кеттім,
біздің ... ... ... ... ... ... ... келеді.
Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып мемлекеттің барлық салаларындағы сатып
алуларда офсет саясатын ... оны ... ... ... Осы ... ... ... бірге, шетелдік тәжірибе мен қабілет те
келетін болады. [15,17]
1993 жылы 15 ... ... ... ... валютаның
енгізілуіне байланысты Қазақстанның Ұлттық Банкіне ақша-несие ... ... ... оның ... және ... қарым-
қатынастарында классикалық принциптерді енгізу, банктердің ... ... ... ... жүктелді. Қазақстан Республикасының
ұлттық валютасының — қазақстандық теңгенің ішкі және ... ... ету — ... ... ...... Ұлттық Банкінің
негізгі міндеттерінің біріне айналды.
Орталық банктердің тиімді қызметі ұлтгық дәстүр ... ... мен ... ... көп ... ... 1995 жылғы 30
наурызда шыққан Қазақстан Республикасы Президентінің Заң күші ... ... ... ... ... Жарлығы Кдзақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ... ... ... ... мен ... оның мемлекетгік банк жүйесіндегі рөлі мен
орнын айқындап берді. 1995 жылы 30 ... ... жаңа ... ... ... бірнеше рет өзгерістер мен толықтырулар
енгізілді.
Ақшаның кұнсыздануын төменгі деңгейде ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Ұлттық ... ... ... ... ... ... Банкі Қазақстан Республикасының
мемлекеттік ақша-несие саясатын айқындайтын және ... ... ... ... табылады. Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-несие саясатын бағалардың
тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырады.
Ақша-несие саясаты:
- қайта ... ... ... ... ... негізгі операциялары бойынша ... ... ең ... ... талаптардың нормативтерін;
- ерекше жағдайларда, операциялардың жекелеген түрлерінің деңгейі мен
көлеміне тікелей сандық шектеулерді белгілеу жолымен жүзеге асырылады.
Қазақстан Ұлттық ... ... ... ... ставкасына сәйкес
коммерциялық вексельдерді қайта есепке алуды жүргізеді.
Қайта қаржыландырудын ресми ставкасы ақша-несие ... ... үшін ... ... ... ... болып табылады.
Қазақстан Ұлттық Банкі қайта қаржыландырудын ... ... ақша ... ... ... бойынша сұраныс пен ұсынысқа, инфляция деңгейіне
және инфляциялық болжауларға қарай белгілейді.
Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-несие саясатын жузеге ... ... ... ... ... ставқаларына әсер ету мақсатында ақша-
несие саясатының негізгі ... ... ... ставкасын
белгілейді.
Резервтік талаптар нормативі банктер алдындағы міндеттемелерді кеміту
есебінен міндеттемелердің ... ... ... ... ... ... проценттен артық емес мөлшерде белгіленеді.
Қазақстан Ұлттық Банкі айырықша жағдайларда міндеттемелердің ... ... ... ... Ең ... ... ... әзгерту осындай шешім қабылданған күннен бастап бір айдан
ерте ... ... ... ... талаптардың нормативтері бұзылған кезде Қазақстан
Республикасының заң актілерімен Қазақстан Ұлттық Банкі белгілеген мөлшерде
айыппұл салынып, ендіріліп алынады.
Қазақстан Ұлттық Банкі банк ... ... ... бір апта ... ... ... ... Банкінде резервтелген қаражатты қайтарып
береді.
Қазақстан Ұлттық Банкі тікелей сандық шектеуді ... ... ... Қазақстан Ұлттық Банкінің тіке сандык шектеулері дегеніміз
операциялар мен ... ... ... ... ... ең
жоғарғы деңгейі, несиелендіруді тікелей шектеу, сыйақының (мүлденің)
ставкасын ... ... ... ... ... ... немесе тежеу
мақсатында несиенің накты түрлерін реттеу болып табылады.
Қазақстан Ұлттық Банкі тікелей сандық шектеуді ақша-несиемен ... ... ... ... тоқтату мүмкін болмаған жағдайда
қолдануға құқылы.
Ақша-несие саясатын іске асыру мақсатында Қазақстан ... ... ... ... ... асырады:
1) қарыздар беру;
2) депозиттер қабылдау;
3) валюталықинтервенциялар;
4) Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару;
5) Мемлекеттік және басқа да бағалы кағаздарды ... алу және ... ... кері ... алу ... ... ... қайта есепке алу;
7) Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасынын шешімі ... ... ... Ұлттық Банкі ақша-несие саясатының қабылданған ... ... ... алуының жалпы көлемін реттейді.
Банктерге берілетін қарыздарды беру мен өтеу ... ... ... және ... ... ... ... айқындайды.
Қазақстан Ұлттық Банкі қарыздарды өтімділігі жоғары және кауіпсіз
бағалы қағаздармен және ... ... ... ете ... ... етпей де бір жылдан аспайтын мерзімге береді. Бұл мерзімді
Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы ұзартуы мүмкін. Бұл ... ... ... соңғы инстанциядағы қарыз беруші ретінде банктерге қарыздарды
Қазақстан Ұлттық Банкінің Басқармасы белгілеген тәртіппен, шарттарда ... ... ... ... Банкінің нормативтік қүқыктык актілерінде көзделген
мүлік Қазақстан Ұлттық Банкінің қарыздары ... ... ... ету үшін ... заты бола ... ... мен өтеу тәртібін, талаптарын, мерзімдерін және
тарту лимиттерін Қазақстан Ұлттық Банкі ... ... ... Банкі
Ұлттық валютамен де, шетел валютасымен де депөзиттер тартуға құқылы.
Қазақстан Ұлттық Банкі ақша-несие ... ... ... ... ... та, ... те валюталарда шығаруға құқылы.
Қысқа мерзімді ноталарды шығару, ... ... ... ... ... мен ... ... Ұлттық Банкі айкындайды. Қазақстан
Ұлттық банкінің қысқа мерзімді нотасы - ... ... ... ... ... ... және өзге де ... қағаздарды сатып алу және сатуды
Қазақстан Ұлттық Банкі жалпы ақша-несие саясаты ... ... ... ... ... коммерциялық вексельдерді қайта ... ... және ... Ұлттық Банкінің коммерциялық вексельдерді қайта
есепке алуға қабылдауы үшін койы-латын ... ... ... ... ... интервенциясы жалпы ақша-несие
шеңберінде жүргізіледі. Валюталық нарықта ... ... ... кез ... ... мен ... ... арқылы кез келген валюталық
мәмілелерді пайдаланумен дербес жүзеге асырады.
Валюталық реттеу ... ... ... ... ... ... ... валюталық қатынастарды реттеу
туралы».
Қазақстан Ұлттық Банкі Ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ... ... ... беру тәрізді ақша-несие саясатының құралын ... ... ... ... ... ... түрін, мерзімі мен лимитін
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі айкындайды. ... ... ... ... ... несие берушісі ретіңде банктерге несиені ұлттық
және шетелдік ... ... ... ... ... ... және мерзімде, қамтамасыз етіп те, қамтамасыз етпей де ұсынады.
Тәуелсіздік жылдары Қазақстан ТМД-нің басқа ... ... ... ... ... ... ... қаржы секторын
реформалауда және дамытуда көп жағдайда алға озып ... ... ... ... ... ... құрылды.
Бұл ретте соңғы бірнеше жылда қаржы жүйесі ... ... және ... ... белсенді жұмыс жүргізілуде. 2006 жылы
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... іске асыру аяқталды, оның негізгі мақсаты тұрақты
және тиімді жұмыс істейтін, ... ... ... ... ... ... және қаржы институттарына
еркін бәсекелестік жағдайында сапалы қызмет ... ... ... ... ... Осы Тұжырымдаманы іске асырудың нәтижелері
туралы айтсақ, ... ... онда ... ... ... ... жөн.
Мәселен, Тұжырымдаманы іске асыру шеңберінде мынадай негізгі бағыттар
бойынша:
– ақша-кредит саясатының құралдарын жетілдіру және оны ... ... ... жақындату жөнінде іс-шаралар жүзеге асырылды;
– 2003 жылы неғұрлым тиімді және ... ... ... ... ... ... шектеулерді алып тастауды
белгілеген Қазақстан Республикасында валюта режімін ырықтандырудың ... ... ... бағдарламасы қабылданды;
– қаржы нарығына қатысушылардың қызметін бірыңғай мемлекеттік қадағалау
органы – Қаржы ... және ... ... ... мен ... ... әрі – ҚҚА) құрылды;
– банктерден, банктік қызмет көрсетудің жекелеген түрлерін ... ... және ... ... ... үш ... жүйесі құрылды, олардың қызметін ... ... ... ... ... ... Президентінің 2004 жылғы 11 маусымдағы №1388
Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасында тұрғын үй ... ... ... ... ... ... қабылданды;
– республикадағы бірінші кредит бюросы құрылды және жұмыс істейді;
– “Қазақстан Республикасының ... ... ... ... міндетті кепілдік беру туралы” Заң қабылданды;
– бірқатар міндетті сақтандыру ... ... ... ... беру ... ... аннуитеттік компания,
экспорттық-импорттық кредиттерді сақтандыру жөніндегі ... ... ... ... ... шет ... ... мүмкіндігі
кеңейтілді;
– Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын дамытудың ... ... ... ... бекітілді;
– жинақтаушы зейнетақы жүйесін дамытудың 2005-2007 жылдарға ... ... ... ... ... ... ... 2005-2010
жылдарға арналған бағдарламасы бекітілді.
Сонымен, қазіргі кезеңде Қазақстанда барлық негізгі қаржылық ... ... ал ... ... ... дамыған елдерде қабылданған
халықаралық стандарттар негізінде жүзеге асырылуда.
Дегенмен, мейлінше сапалы және жоғары мақсаттар қоя ... ... ... оң ... ... жағдайында сегменттерді одан әрі
дамыту қажет. Енді мемлекетте ... ... ... келесі кезеңінің
міндеттерін шешуге өту ... ... ... өзі ... секторын
дамытудың келесі орташа мерзімді кезеңге арналған тұжырымдамасын әзірлеуді
қажет етті.
Мәселен, 2006 ... ... ... ... ... ... ... банкпен және басқа да мүдделі мемлекеттік
органдармен бірлесіп, елдің қаржы ... ... жаңа ... ... республика Үкіметінің 2006 жылғы 25 желтоқсандағы №1284
қаулысымен Қазақстан Республикасының қаржы секторын ... ... ... ... ... оның аясында қаржы секторын
дамытудың негізгі басымдықтары, сондай-ақ оның ... ... ... ... мен ... ... ... Тұжырымдамада қаржы секторын дамыту және ... ... ... ... және сабақтастық қағидаты және
Қазақстан Республикасының бұрын ... ... ... ... ... ... секторын одан әрі дамыту үшін Қазақстан
Республикасын қаржы ағындарын ТМД және Орталық Азия аймағы ... ... ... ... ... ... қаржы орталығына айналдыру
керек сияқты.
Қазақстанның ТМД-да және Орталық Азияда қаржы секторында ... ... қол ... үшін 2007-2011 жылдар аралығында негізгі күш-
жігер ... ... ... ... оның ... арттыруға,
кәсіпорындарды және халықты қаржы секторының қызмет көрсетуімен қамтуға
оның ... ... одан әрі ... ... ... ... қаржы ұйымдарының ішкі нарықтағы ... ... оның ... ... және ... аймақтық экспансия орталығы ... ... ... ... ... міндеттердің бірі қаржы секторының бәсекелестік
қабілетін ... ... ... бұл ... алда ... сауда ұйымына (БСҰ) кіруі ... аса ... ... біздің қаржы секторымыз шетелдік компаниялардың келуіне дайын.
Алайда, тәжірибе тіпті айтарлықтай дамыған және ірі ... ... ... де тура БСҰ-ға кіргеннен кейін шетелдік ойыншылардың тарапынан
болған ... күрт өсуі ... өз ... проблемаларға
кездескенін көрсетеді. Сондықтан қаржы секторының төлем қабілетін күшейту
үшін күш-жігерді оны капиталдандыруға ... ... бұл тек ... ... айқындығын арттырған жағдайда ғана мүмкін.
Жалпы алғанда, қаржы секторының одан әрі дамуы:
– қаржы секторының және оның құралдарының орнықтылығы мен ... ... ... қызмет көрсету сапасын және оларға қол ... ... қор ... және оның ... ... қаржы секторын реттеу стандарттарын арттыруға;
– қаржылық қызмет көрсету нарығында бәсекелестікті арттыру мақсатында
қаржы секторын одан әрі ... ... ... басқа, адал бәсекелестікті дамытуға, сондай-ақ қаржылық қызмет
көрсетулерді ... ... ... мен ... ... ... ұйымдарының монополияға қарсы реттеуін жетілдірген жөн.
Қаржы секторын дамытудың маңызды бағыты Алматы қаласының ... ... ... ... іске ... болып қала береді. АӨҚО құрудың
мақсаттары бағалы қағаздар нарығын, оның халықаралық ... ... ... ... ... инвестициялар тарту, қазақстандық
капиталды шетелдік бағалы қағаздар нарығына шығару болып ... ... ... шетелдік, сол сияқты қазақстандық
инвесторларды, эмитенттерді және кәсіби қатысушыларды ... ... ... ... ... ... ... қағаздар нарығын тиімді
дамыту үшін жаңа қаржы құралдарын ... және ... ... қаржы
орталығын одан әрі дамыту болып табылады.
Жалпы алғанда, бұл үшін заңнамалық база қалыптасқан. Сондай-ақ ... ... ... өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу ... ... ол 2006 ... 31 ... ... қаржы орталығына
қатысушыларды тіркеді.
Ойға алған жобаны жемісті іске ... үшін ... ... ... қор ... тарту жөніндегі шаралар қажет.
Сонымен бірге, елдің қор ... ... ... ... активтерді басқару жөніндегі Қазақстан холдингінің ... ... даму ... ... ... ... ... компаниялар
акцияларының үлесін орналастыру жөніндегі қызметі ықпал ететін ... осы ... іске ... жөніндегі жұмыс басталып та кетті
және Ұлттық банк пен Үкіметке оны іске асырудың барысы туралы 2007 жылдың
бірінші ... ... ... жиынтық ақпарат ұсынды.
Дағдарыс белгілері бізде 2007 жылдың шілде, тамыз айларынан басталды.
Әлемдегі ... ... ... ... ТМД ... ішінде бірінші
болып бізге тиді. Оның себебі бар. Біз ... ... және ... ... алған елміз. Осы жылдары ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі негізінде, әсіресе біз
сыртқа шығарып сататын мұнай мен ... ... ... ... ... ... ішкі ... өнім соңғы 7-8 жылда 9-10 пайыз
төңірегінде өсіп тұрды. Бұл бізді тұрақты және жедел ... келе ... ... әлем ... ... ... ... беделді
рейтинг агенттіктерінің жоғары көрсеткішіне ие болдық. ... ... ... ... да ... қорлары біздің коммерциялық банктерге
ешқандай кідірместен және сұраған несиелерін күмәнсіз беріп жатты. ... ... ... несиелермен салыстырғанда біршама ... да ... ... молынан алынған несие қаржы халықты тұрғын үймен ... ... ... өсуіне оң әсерін тигізді. Ал енді олар нақты қай
салаларға, қалай жұмсалды? Өкінішке ... ол ... ... ... ... ... ... дені қысқа мерзімге (алты ай, бір жылға)
берілді, ал өндірісте, энергетикада кәсіпорындар салу одан ұзақ ... ... жыл ... ... етеді. Кәсіпорындарды салу үшін, ... ... ... ... (длинные деньги) керек болды. Біздің коммерциялық
банктердің шеттен алған несиелерінің ішінде “ұзын ақшалардың” ... тым ... және олар ... ... жылда ғана (2006, 2007) келе бастады. Оның
үстіне өңдеу өндірісіне жұмсалған ... ... ... (рентабельность)
басқа салалармен салыстырғанда төмен, ал мұнай-газ, тау-кен ... көп ... ... Сондықтан да осы жағдай қаржы иелерін өңдеу
саласын дамытуға ... ... ... ... ... ... ... күндері де сезіліп отыр. Еліміздегі
экономиканы әртараптандыру үрдісінің баяу жүріп жатқан себептерінің бірі ... ... біз ... де ... ... ... дами ... де осы жағдайды, яғни өңдеуші салаға инвестициялық ынталандыруды
арттыру керектігін, келген қаржының “ұзын” ... келу ... ... ... ... ... қаржылар шапшаң игеріліп, тиісті пайдасын
әкелетін шаруашылық салаларын іздеді. Олар – сауда жүйесі мен ... ... үй ... ... Тез арада Астанада, Алматыда, ... ... елді ... ... ... ... ашылып,
олардың іші шет ел тауарларымен лық толу себептерінің бірі осында.
Соңғы 6-7 жыл ішінде Қазақстанда құрылыс саласының қарқындап ... ... ... ... ... ... тікелей несие алып ел
ішінде баспана салуға кіріскендер саны жылдан-жылға ... ... ... және ... ... ... байланысты тұрғын үй
бағасы үзбей қымбаттағанымен, құрылыс ... ... ... үшін өте ... ... ақшасының түсімін 2-3 есе ... ... ... ... бұл ... алыпсатарлық
(спекулятивный) капитал да молынан келе ... ... ... ... ... 40 ... ... жалдаптық (спекулятивный) мақсатпен келді
деп баспасөз бетінде айтылды. Бүгінгі күні ел өңірлерінде 34 мың шамасында
салынған ... өз ... ... ... ... ... ... қарасақ, біздегі жағдай Америкадағы дағдарыстың бастауы болған
оқиғаларға ұқсас ... ... ... орта ... ... ... банктердің шет
елдерден алған қарыздары 45 миллиард доллар мөлшеріне жетті. Оның ... ... әр ... ... ... ... ... Аталмыш қарызды
мерзімі жеткенде тек өз қалтасынан емес, ... ... ... ... өтеу ... ... ... пайдаланды. Осындай мүмкіндік
Қазақстан банктері үшін әлем елдерінде қаржы дағдарысы ... ... ... ... ... банктердің шет елден несие алатын
мүмкіндігі күрт азайды, тіпті ... ... те ... Бұл ... ... сонымен қатар бүкіл экономиканы қаржымен қамтамасыз ету істерін
үлкен қиындыққа тіреді. Сөйтіп, біздегі ... ... ... ... ... ... ... дағдарысының тікелей салдарынан. Дегенмен, осы
дағдарысты туғызуға, не әсерін күшейтуге өз ... де ... ... ... айта кетуіміз керек. Біріншіден, коммерциялық банктер
несиені алса да, оны қайтару ... ... ... Банк ... ... ... ... елдердің банктерінде де) несие алуда да, несие беруде де
осыдан тууы мүмкін ... ... ... ... ... бар. Осы құрал біздің банктердің тәжірибесінің аздығынан
немесе оған немқұрайды қарағандықтан ... ... және ... ... тек қана олар ... ... кәсіпкерлік топтарда да,
жеңіл және жедел табыс табу ... ... ... ... ... құралдар арқылы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру
3.1 Веб-порталдар мемлекеттік сатып алуды жүргізудің тиімді ... ...... ... ... ұлттық
холдингтерді, ұлттық басқарушы компанияларды, ... ... ... ... заңды тұлғаларды қоспағанда, осы Заңға, сондай-ақ
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... сатып алуды жүзеге ... ... ... ... ... ... дауыс беретін ак-цияларының (үлестерінің) елу және одан астам
проценті мемлекетке тиесілі заңды ... және ... ... ... ... ... ... — мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастыруды және жүргізуді ... ... ... ... не өзін құрған
заңды тұлғаның атынан әрекет ететін құрылымдық ... ...... қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға, тапсырыс
берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта оның келісім-шарт
жасаушы агенті ... ... ... заңды тұлға (егер ... ... ... ... ... ... ... тұлғалардың уақытша бірлестігі (консорциум). Кәсіпкерлік
қызмет субъектісі ... ... жеке ... осы ... ... ... 5) ... көзделген жағдайда өнім беруші болуы мүмкін;
Демпингтік баға – ... ... ... көрсетілетін
қызметтерге ұсынған бағасы, ол мемлекеттік сатып алу туралы шарт ... ... ... ... ... ... жүрген
бағалармен салыстырғанда көрінеу төмен баға болып табылады;
Қазақстандық қамту – мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегіне ақы төлеу
құнының осы шарт бойынша еңбекке ақы ... ... ... және ... ... ... ... дәрежеде қайта өңдеу
немесе толық өндіру критерийлеріне сәйкес тауарда (тауарларда) белгіленген
қазақстандық шығарылым үлесі ... ... ... ... ... шарт ... ... (тауарлардың) жалпы құнындағы пайыздық
қамтылуы;
Жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ... ...... ... ... табылатын, жұмыстарды орындау,
қыз¬меттер көрсету бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... бес ... ... жеке және (немесе)
заңды тұлғалар;
Конкурстық комиссия – осы Заңда көзделген конкурс тәсілімен мемлекеттік
сатып алуды өткізу ... ... үшін ... ... ... ... ... орган;
Конкурстық құжаттама – конкурс ... ... ... ... ... мен тәртібі қамтылатын, конкурсқа қатысуға өтінім
әзірлеу үшін әлеуетті өнім ... ... ... ... ... ... веб-порталы - электрондық мемлекеттік сатып
алудың электрондық қызмет көрсетулеріне қолын жеткізудің бірыңғай нүктесін
ұсынатын мемлекеттік ақпараттық ... ... ... ... Республикасының мелекеттік сатып алу веб-
порталы арқылы баға ұсыныстар тәсілі мемлекеттік сатып ... ... ... қолданысқа енгізілген http://goszakup.gov.kz.
Мемлекеттік сатып алу веб-порталы келесі қызыметті атқарады:
• мемлекеттік салып алуға қатысушыларды тіркеу;
• мемлекеттік ... ... ... ... ... ... алу ... ақпатаратты жинау;
• әлеуетті өнім беруші және тапсырыс беруші арасында ... ... ... қатар, мемлекеттік сатып алуды өткізу;
• мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы ... ... және ... мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат
ұсыну;
• өткізілген мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... ... сатып алу саласындағы нормативті-анықтамалық
ақпараттар мен мәлісдерді жариялау;
• мемлекеттік сатып алу тізіліміне ... ... ... ... шешілетін мәселелер:
• Мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыратын қызымет ... және ... ... ... ... ... Мемлекеттік сатып алуды орналастыру және біріңғай тәртіптің
қалыптастыруы;
• Мемлекеттік ... алу ... ... ... ... ... условий конкуренции среди поставщиков продукции;
• Жинақталған ақпаратқа тез арады қол жеткізу;
• Қағаз іс ... ... ... сатып алу барысын жариялылық пен ашықтықты жоғарлату;
• Мемлекеттік сатып алу барысында ... ... ... ... ... ... тәсілдері
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу тек қана ҚР
мемлекеттік ... ... ... ... жүзеге асырылады. Осындай
тәсілмен сатып алу ... ... ... ... ... ... (ТЖҚК)
сипаты емес, оның бағасы ... әрі ... ... ... Баға
ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру барысында
ТЖҚК ... бөлу ... ... ... кеңселік заттарды алу қажет босла,
онда олардың әрқайсысын: қарандаштар, қаламдар және т.б. ... ... ... ... лот ... ... ... емес, нақ сол
қарандаш лоты, қалам лоты және т.б. болады. Атап ... ... ... байланысты ерекшелеуіңіз қажет. Егер ... ... ... және Қарағанды қаласындағы қаламдары керек болса, олардың
әрқайсысын жеке лоттарға ... ... ... ... ... лот
бойынша аталынады.
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік ... ... ... өткізу. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын табыс
ету мерзімі аяқталған күнге дейін бес жұмыс ... ... ... интернет-ресурсында не ақпараттық технологияларды пайдалана
отырып, мемлекеттік сатып алудың осы тәсілін қолдану мүмкіндігін ... кез ... ... да ... ... ақпаратты:
1. мемлекеттік сатып алу үшін бөлінген ... ... ... ... ... алу ... ... табылатын тауарлардың саны
туралы, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы;
1.1. ... ... ... ... ... ... шарттары көрсетіле отырып) қысқаша сипаттамасы;
1.2. тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтерді ... ... ... ... ... орындаудың, қызметтерді көрсетудің
талап етілетін ... ... өнім ... баға ... ... ... басталу
және аяқталу мерзімі туралы ақпаратты;
3. елеулі талаптарын көрсете отырып, мемлекеттік сатып алу туралы ... ... ... ... ... тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу және
жариялау бойынша нұсқаумен техникалық жағынан ... ... ... алуды ұйымдастырушы аталған ақпаратты орналастырған
күні ақпарат орналастырылған интернет-ресурс туралы ... ... ... ... баға ... сұрату тәсілімен
алда болатын мемлекеттік сатып алу туралы ақпарат барлық мүдделі ... үшін ... ... ... ... ... ... беруші. Өнім беруші мемлекеттік салыт алу веб-порталында
мемлекеттік сатып алуды ... ... ... ... ... ... және т.б., ... қатар, техникалық
спецификациямен танысып және өз баға усынысын ... ... ... ... орталығы» ҚР мемлекеттік сатып алу веб-порталында
өнім берушінің жұмысы ... ... ... спецификация жағынан
тереңірек танысуға ұсыныс жасайды.
Әлеуетті өнім беруші бір ғана баға ұсынысын табыс етуге құқылы, ... және ... ... енгізуге жол берілмейді.
Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын табыс етуі оның мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жобасында ... ... ... ... ... жеткізуді, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетуді жүзеге асыруға
келісім білдіру нысаны болып табылады. Айтылған баға ұсынысына ... да ... ... ... және ... ... ... өнім бруші өз баға ұсынысын қайтаруға құқылы.
Осы әрекетті тек қана баға ұсыныстарын табыстауды ақтағанша ... ... ... ... ... баға ... табыс ету
аяқталған күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей баға ... ... ... баға ұсыныстарын салыстырады және ең төменгі
баға ұсынысын табыс еткен әлеуетті өнім ... ... ең ... баға ... ... әлеуетті өнім беруші табыс еткен
болса, онда баға ... ... ... өнім берушілердің баға
ұсыныстарынан ертерек түскен әлеуетті өнім ... ... деп ... ... ... көзделген жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік
сатып алуды ұйымдастырушы мен әлеуетті өнім берушінің ... оның ... ... ... ... жол берілмейді.
Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы, егер:
• ол аталған тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ... үшін ... ... асып ... ... өнім ... мемлекеттік сатып алу туралы шарттың елеулі
талаптарымен келіспесе не оны өзгертуді және (немесе) ... ... өнім ... ... ... баға ... ... ол
қабылданбай тасталуға жатады.
Баға ұсыныстарын өзге негіздер бойынша қабылдамай тастауға ... баға ... ... ету ... ... ... кем әлеуетті өнім
берушілердің баға ұсыныстары салынған конверт ұсынылса, мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын табыс ету ... ... ... ... ... мерзімін бес жұмыс күніне ұзартады. Сонымен
қатар, баға ұсынсынан бас тарттқаннан ... ... кем ... ... ... жағдайда мемлкеттік сатып алу өткізілмеген болып танылады
және ... ... ... ұйымдастырушысы қайталама баға ұсынысы
тәсілімен өткізілетін мемлекеттік сатып алуды өткізеді.
Конверттерді ашу және қорытындылау процедурасынның ... ... ... ... ... ... алу веб-порталында
жариалау нұсқауымен танысуыңызға болады
Баға ұсыныстарын ... ... ... ... ... осы ... 7-бабының 7-тармағына сәйкес айқындалған
мемлекеттік сатып ... ... ... ... әлеуетті өнім
берушілердің баға ұсыныстарын табыс ету мерзімі аяқталған күннен бастап үш
жұмыс күнінен ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен
мемлекеттік сатып алу қорытындылары бекітілген ... ... бір ... ... ... ... ... осы баптың 1-тармағында
көзделген ақпарат орналастырылған нақ сол ... ... ... ... ... мемлекеттік сатып алудың
қорытындыларын жариялау туралы талап мәліметтері мемлекеттік құпия ... ... ... ... ... мемлекеттік
сатып алуды жүзеге асыру жағдайларына қолданылмайды.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен
мемлекеттік ... алу ... ... ... бастап бір жұмыс
күнінен кешіктірмей мұндай сатып алу қорытындылары туралы тапсырыс берушіге
ақпарат беруге ... ... ... ... ... мәліметтер
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережелерінде айқындалады.
Тапсырыс беруші баға ұсыныстарын сұрату ... ... ... ... ... ... бастап бес жұмыс күні ішінде
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасына қол ... оны ең ... ... берген әлеуетті өнім берушіге жібереді. Мемлекеттік сатып алу
туралы шарттың ... ең ... баға ... ... әлеуетті өнім
беруші не осы ... ... ... ... ... айқындалған
жеңімпаз оған мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекеттік сатып ... қол ... ... ... ... ... ... бастап бес жұмыс
күні ішінде қол қоюға тиіс.
Мемлекеттік сатып алу ... шарт ... ... ... және ... ... ... жол берілмейді.
Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім
беруші осы ... ... ... ... ... ... ... тізіліміне енгізіледі.
Егер әлеуетті өнім беруші белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу
туралы қол ... ... ... берушіге табыс етпесе, тапсырыс беруші:
• дәл сондай баға ұсынысын берген әлеуетті өнім ... ал ... өнім ... ... ... - ... ... алу туралы
шарт жасасудан жалтарған әлеуетті өнім беруші ... ... ең ... баға ... ... өнім берушімен мемлекеттік
сатып алу туралы шарт жасасуға;
• баға ұсыныстарын сұрату ... ... ... ... ... ... ... [28, 29]
3.3 Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру
«Электрондық коммерция орталығы» конкурс ... және екі ... ... ... ... ... ... сатып алу қағаз
сатып алу бойынша нұсқаумен танысуға мукіндік береді. ... ... ... ... алу және ... ... ... хабарлау.
Біртекті болып табылмайтын тауарларды, жұмыстарды, ... ... ... ... сатып алуды жүзеге асыру кезінде
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ... ... ... ... міндетті түрде бөле отырып, аталған тәсілмен бірыңғай
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруға және ... ... ... ... ... ... қызметтерді конкурс
тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде, мемлекеттік ... ... ... ... біртекті тауарларды, жұмыстарды,
көрсетілетін қызметтерді беру (орындау, көрсету) орны ... ... ... ... жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірнеше
түрлерін конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ... ... ... сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада тауарларды,
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді ... ... ... және ... ... көрсету) орны бойынша лоттарға бөлуге міндетті.
Осы тармақта көзделген жағдайларда, ... ... ... ... ... ... баға ұсыныстарын бағалау ... ... ... ... ... конкурстық құжаттамада
көзделген әрбір лот бойынша ... ... ... ... қарау қорытындылары бойынша айқындалған
біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың ... ... және ... ... ... қатысушы деп таныған әлеуетті
өнім берушілер қатысады.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып ... ... ... ... кем ... өнім берушіні конкурсқа
қатысушы деп таныған;
• осы Заңның 26-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда конкурсқа
қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары ... ... ... ... кем ... баға ... және ... жатқызылған;
• конкурс жеңімпазы мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан
жалтарған жағдайлардың бірі болғанда өтпей қалды деп ... ... ... ... ... ұйымдастырушы Қазақстан
Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере
отырып, мемлекеттік сатып алуды ... ... ... ... ... құжаттаманың негізінде әзірлейді.
Конкурстық құжаттамада осы Заңның 8-бабында белгіленген жалпы және
арнайы біліктілік талаптарынан басқа ... ... ... сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен ... ... ... бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманы,
техникалық өзіндік ерекшеліктерін қоса ... ал ... ... ... ... ... сатып алынатын
тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы
мен ... ... ... сапалық және пайдалану
сипаттамалары;
• өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы болып ... ... ... ... ... ... тауарды беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету орны;
• тауарды берудің, жұмыстарды орындаудың, қызметтер көрсетудің талап
етілетін ... ... ... ... ... ... кепілдік беру;
• төлем жасау шарттары және елеулі шарттары көрсетіле ... ... алу ... ... ... бағадан басқа критерийлер, солардың негізінде конкурс жеңімпазы,
оның ішінде әрбір осындай критерийлердің салыстырмалы мәні және
шартты бағаны ... ... ... ... баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның
ішінде ... ... ... жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердің бағаларынан басқа, оларды тасымалдау мен ... ... ... ... мен алымдарды, сондай-ақ
тауарларды беру, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету шарттарында
көзделген өзге де шығыстарды төлеуді көрсету;
• конкурсқа ... ... баға ... ... ... ... және оларды салыстыру мен бағалау мақсатында
шартты бағаны бірыңғай валютаға сәйкес келтіру үшін ... ... ... ... ... сатып алу туралы шарт
Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасына сәйкес жасалатын
және табыс етілетін тілге қойылатын талаптар;
... ... ... ... ... ... ... мазмұны мен түрлері;
• әлеуетті өнім берушінің конкурсқа қатысуға өз өтінімін оны берудің
соңғы ... ... ... ... ... кері ... алу
құқығына тиісті сілтеме жасау;
• конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті ... ... ... орны мен ... ... және ... қатысуға өтінімнің
қолданыста болуының талап етілетін мерзімі;
• әлеуетті өнім берушілер олардың көмегімен конкурстық құжаттаманың
мазмұны бойынша түсініктемелер сұрата ... ... ... құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті өнім
берушілермен кездесулер өткізу орны, күні және уақыты;
• конкурсқа ... ... ... ... ашу ... ... уақыты;
• конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу, конкурсқа
қатысуға өтінімдерді қарау, конкурстық баға ұсыныстарын ... ... ... сипаттамасы;
• алда болатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуда тапсырыс
берушінің және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының ... ... ... ... туралы мәліметтер;
• мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудің
талаптары, түрлері, көлемі және оны енгізудің тәсілі;
• конкурс тәсілімен ... ... ... ... ... ... тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
сатып алуға бөлінген сомалар туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
Конкурстық құжаттамада ... өнім ... ... ... ... шарттары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға
мүмкіндік ... ... да ... мәліметтер қамтылуы мүмкін.
Конкурстық құжаттамада тауар таңбаларына, қызмет көрсету белгілеріне,
фирмалық атауларына, ... ... ... өндірістік
үлгілерге, тауардың шығарылған жерінің атауына және ... ... ... ... ... жұмыстың, көрсетілетін қызметтің
жекелеген әлеуетті өнім ... ... ... өзге ... сілтемелердің болуына:
• негізгі (белгіленген) жабдықтарды қосымша жинақтау, жаңғырту және
қосымша жарақтау үшін;
• тауарды лизингке беру жөнінде қызметтер көрсетушіні айқындау ... ... ... ... ... ... ... сатып алуды жүзеге асыру жағдайларын қоспағанда, жол
берілмейді.
Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті ... ... ... және ... ... ... ... сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурсқа
қатысушылардың ... баға ... әсер ... ... критерийлерді:
• әлеуетті өнім берушіде:
• өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы ... ... ... ... ... ... ... өткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысанасы ... ... ... ... ... ... ... деңгейі мен жұмыс тәжірибесі бар мамандардың;
• Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына
сәйкес отандық тауар өндірушілер үшін ... ... ... ... ... құжаттың;
• мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес сапаның сертификатталған
менеджмент ... ... ... ... тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің функционалдық,
техникалық, сапалық сипаттамаларын және (немесе) пайдалану
шығыстарын, ... ... ... ... ... көрсетуді
және оларды жөндеуді;
• қазақстандық мазмұнды көздеуге міндетті.
Конкурстық құжаттамада осы Заңда белгіленген жағдайларда жариялануға
тиісті ... ... ... ... ... мекенжайы (бұдан әрі - тапсырыс берушінің интернет-ресурсы )
көрсетілуге тиіс.
Тапсырыс берушінің интернет-ресурсы тұрақты ... ... ... ... ... ... табылатын тұлғаға тиесілі болуға
тиіс.
Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс ... ... ... ... және ... конкурстық
құжаттама сараптама жасауға жатады.
Конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушінің бірінші ... не ... ... ... ... Президенті айқындайтын жауапты
хатшы өкілеттігін жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлға не оның ... ... ... сатып алудың бірыңғай ұйымдастырушысы әзірлеген конкурстық
құжаттаманы тапсырыс берушілердің бірінші басшылары не жауапты хатшылар
немесе Қазақстан ... ... ... ... ... ... асыратын өзге де лауазымды тұлғалар не оның міндетін
атқаратын тұлғалар бекітеді.
Осы Заңның ... ... ... ... ... ... 4) және 5) ... көзделген жағдайларда, конкурстық
құжаттаманы мемлекеттік сатып алудың ... не ... ... тапсырыс берушінің бірінші басшысы не жауапты хатшы
немесе Қазақстан Республикасының Президенті айқындайтын жауапты ... ... ... өзге де лауазымды тұлға, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бірінші ... не ... ... ... ... ... ... жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге
асыратын өзге де лауазымды ... не ... ... ... ... ... ... өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу осы
Заңның 20-бабының ... ... ... ... ... ... ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген
күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ әлеуетті өнім ... ... ... берген соңғы күнге дейін кемінде ... күн ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру туралы
хабарландырудың мәтінін, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге ... ... ... ... ... алу ... (нұсқау);
• тапсырыс берушінің интернет-ресурсында хронологиялық тәртіппен
конкурстық құжаттаманы алған тұлғалардың орналасқан жерін, почта
және электрондық ... ... ... ... да ... ... отырып, бекітілген конкурстық
құжаттаманы табыс ету фактісін тіркеуді қамтамасыз етуге міндетті.
Конкурс тәсілімен қайтадан ... ... ... ... асырған
жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы ... ... ... бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ ... ... ... ... күніне дейін кемінде күнтізбелік он бес
күн бұрын осы тармақтың 1), 2), 3) және 4) ... ... ... ... «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 20
бабынды конкурстық құжаттаманың ... 19 ... ... таныса аласыз.
Конкурсқа қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің ... ... ... және ... ... ... ... орындауды, қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім беру ... ... ... қатысуға өтінім әлеуетті өнім берушінің:
• осы Заңның 6-бабында ... ... ... ... ... және ... ... не мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушының арасында осы ... ... ... ... ... ... Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен осы Заңның
37-бабының 9-тармағында көзделген фактілер анықталған жағдайда мемлекеттік
сатып алу ... ... ... ... ... ... қамтуға тиіс.
Конкурсқа қатысуға өтінімде қамтылуға тиіс ... ... ... сатып алуды жүзеге асырудың ережелерінде айқындалады.
Конкурсқа қатысуға өтінімнің қолданылу мерзімі конкурстық құжаттамада
белгіленген талап етілетін мерзімге сәйкес келуге ... өнім ... ... ... ... мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушыға мөр басылған конвертте оны табыс етудің ... ... ... ... өткенге дейін табыс етеді.
Конкурсқа қатысуға өтінім салынған конвертті не конкурсқа қатысуға
өтінімнің құрамдас ... ... ... ... және ... оларды табыс етудің конкурстық құжаттамада көрсетілген соңғы
мерзімі өткеннен кейін табыс етуге жол берілмейді.
Белгіленген мерзім өткеннен ... ... ... конкурсқа қатысуға
өтінім салынған конверт ашылмайды және әлеуетті өнім берушіге қайтарылады.
Мемлекеттік сатып алуды ... ... ... ... конверттерді белгіленген мерзім өткенге дейін табыс еткен әлеуетті
өнім берушілер туралы мәліметтерді ... ... ... ... хронологиялық тәртіппен енгізеді.
Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімдерді табыс ету мерзімі
аяқталған кезден кешіктірмей:
• конкурсқа қатысуға енгізілген ... ... және ... ... ... өзі ... өтінімді қамтамасыз етуді қайтарып
алу құқығын жоғалтпастан, өзінің конкурсқа қатысуға өтінімін кері
қайтарып алуға құқылы.
• Конкурсқа қатысуға ... ... ... ... ... ... ... кейін конкурсқа қатысуға өтінімді кері қайтарып
алу сияқты, өзгерістер және (немесе) толықтырулар ... ... ... ... ... конкурсқа қатысуға өтінімдердің
конкурстық құжаттамада белгіленген ... ... ... ... он ... ... әлеуетті өнім берушілерден ... ... ... ... ... ... ... құқылы. [22, 23]
Әлеуетті өнім беруші:
• өзінің конкурсқа қатысуға өтінімінің ... ... ... ... ... мемлекеттік сатып алуға қатысу;
• мұндай өтінімнің қолданылу мерзімі өткеннен кейін өзі енгізген
конкурсқа қатысуға өтінімді ... ... ... алу ... ... ... қабылдамауға құқылы.
Әлеуетті өнім беруші конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуға өзінің
қатысуына ... ... ... ... Тапсырыс берушінің,
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының, конкурстық ... ... ... конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып
алудың қорытындыларына ... ... ... өтеу ... ... ... сатып алу туралы» Заңның 23 бабында конкурсқа қатысуға
өтінімді қамтамасыз етумен таныса аласыз.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдер ... ... ... ... ... ... және ... ашады.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінім салынған әрбір ... ... ... ... өтінімде қамтылған құжаттар мен материалдар
тізбесі туралы ақпаратты жариялайды.
Конкурсқа қатысуға өтінімді табыс еткен әлеуетті өнім ... ... оның ... ... ... ... ... бейнетүсірілім жүргізу
құқығымен конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашқан кезде
қатысуға құқылы. Конкурстық ... ... ... ... ... ... ... құқығы жоқ. Конкурстық комиссия
конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашқан ... ... ... ... ... ... ... жасайды.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу хаттамасына
конкурстық ... ... және ... ашу ... ... ... ... мүшелері, сондай-ақ конкурстық ... қол ... ... ... ... ... қатысуға өтінім
салынған конверттерді ашқан күннен кейінгі екі жұмыс ... ... ... ... ... салынған конверттерді ашу
хаттамасының көшірмесін ашу рәсіміне қатысқан ... ... не ... ... ... ... не табыс
етуге;
• конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған ... ... қол ... ... ... ... ... жариялауға міндетті конкурсқа қатысуға өтінімдер
салынған конверттерді ашу ... ... және ... ... ... ... барлық
мүдделі тұлғаларға танысу үшін төлем алынбастан қолжетімді болуға
тиіс.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу ... ... ... өнім ... ... ашу хаттамасының көшірмесі
олардың жазбаша сауалы бойынша не ... ... ... жазбаша
сауалы бойынша мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының осындай ... ... ... екі ... күнінен кешіктірілмейтін мерзімде табыс
етіледі. [24]
Конкурсқа қатысуға өтінімдер салынған конверттерді ашу күнін, ... ... ... осы ... конкурстық құжаттамаға енгізбей тұрып
жол берілмейді.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдерді ... ... және ... ... ... сай ... әлеуетті
өнім берушілерді айқындау және оларды конкурсқа қатысушы деп ... ... ... ... егер ... қатысуға өтінімде оның мәнін
қозғамай түзетуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер бар
болса, конкурсқа ... ... ... ... ... сай
келетін өтінім ретінде қарайды.
Әлеуетті өнім беруші, егер:
• оның және (немесе) оның қосалқы мердігерінің не ... ... ... ... ... осы ... 6-бабының талаптарын бұзса;
• оның конкурсқа қатысуға өтінімінің конкурстық құжаттаманың
талаптарына ... ... ... ... ... ... ... деп танылмайды).
Егер әлеуетті өнім беруші жоғарыда аталған баптың 2-ші ... ... ... ... ... ... ... қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада осындай әлеуетті
өнім берушінің ... ... ... ... ... осы ... 6-бабының талаптарын бұзған әлеуетті өнім беруші туралы
мәліметтер ... ... ... ... қатысушылардың
тізіліміне енгізілуге тиіс.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ... ... ... ... ... және ... ... өзге де
талаптарына сай келетін әлеуетті өнім берушілерді айқындайды және
оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды;
• оларға осы Заңның 17-бабының ... ... ... ... ... 3. конкурсқа қатысуға рұқсат беру
туралы хаттаманы ресімдейді.
Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу ... ... ... қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада әрбір лот бойынша конкурсқа
қатысушылар көрсетіледі. Конкурсқа ... ... беру ... ... онда ... лот бойынша конкурсқа қатысушыларды көрсету шартымен
ресімдеуге жол беріледі.
Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға конкурстық ... және ... ... ... мүшелері, сондай-ақ конкурстық
комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға әлеуетті өнім ... ... ... ... деп ... ... шешім қабылданған күннен
бастап екі жұмыс күнінен ... қол ... ... ... ... ... ... рұқсат беру
туралы хаттамаға қол қойылған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей:
• конкурсқа қатысуға өтінімдерді ... ... ... ... ... ... өнім берушілердің мекенжайына
конкурсқа қатысуға рұқсат беру ... ... ... ... не ... қол ... ... мәтінін тапсырыс берушінің интернет-
ресурсында орналастыру арқылы конкурстық комиссияның қабылдаған
шешімі ... ... ... ... ... ... комиссияның конкурсқа қатысуға рұқсат беру ... осы ... ... белгіленген тәртіппен шағым
жасалуы мүмкін.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ... ... ... және ... ... ... сай ... әлеуетті
өнім берушілерді айқындау және ... ... ... деп тану
мақсатында жүзеге асырады..
Конкурстық комиссия, егер ... ... ... оның ... ... болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер ... ... ... өтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сай
келетін өтінім ретінде қарайды. Әлеуетті өнім беруші, егер:
• оның және ... оның ... ... не бірлескен
орындаушысының біліктілік ... ... ... осы ... ... ... ... оның конкурсқа қатысуға өтінімінің конкурстық құжаттаманың
талаптарына сәйкес келмейтіндігі айқындалса, конкурсқа ... ... ... деп ... ... өнім ... осы баптың 4-тармағының 2) тармақшасында
көзделген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға ... ... ... ... беру ... ... ... әлеуетті
өнім берушінің конкурсқа ... ... ... ... осы ... ... ... бұзған әлеуетті өнім беруші туралы
мәліметтер мемлекеттік сатып алуға жосықсыз ... ... ... ... ... ... өтінімдерді қарау нәтижелері
бойынша:
• біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың өзге ... сай ... ... өнім ... ... ... ... қатысушылар деп таниды;
• оларға осы Заңның 17-бабының 4-тармағында көзделген критерийлердің
салыстырмалы ... ... ... ... ... беру ... ... ресімдейді.
Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... ... беру ... ... әрбір лот бойынша конкурсқа
қатысушылар көрсетіледі. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы жалпы
хаттаманы онда ... лот ... ... қатысушыларды көрсету шартымен
ресімдеуге жол беріледі.
Конкурсқа қатысуға рұқсат беру ... ... ... комиссияның
төрағасы және отырысқа қатысқан барлық ... ... ... ... ... ... әлеуетті өнім берушілерге рұқсат
беру (конкурсқа қатысушылар деп тану) ... ... ... ... екі жұмыс күнінен кешіктірмей қол қояды.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ... ... ... қол ... ... кейінгі бір жұмыс күнінен кешіктірмей:
• конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу ... ... ... енгізілген әлеуетті өнім берушілердің мекенжайына
конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманың көшірмесін ... не ... қол ... хаттаманың мәтінін тапсырыс берушінің интернет-
ресурсында орналастыру арқылы конкурстық комиссияның қабылдаған
шешімі ... ... ... ... ... комиссияның конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешіміне
осы Заңның 45-бабында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
Конкурстық баға ... ... мен ... ... ... ... конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада уақыты
мен орны белгіленген күні, бірақ осы Заңның 25-бабы ... 1), ... ... ... ... ... ... бастап үш жұмыс күнінен ерте өткізілмейді.
Конкурстық баға ұсыныстарын ... мен ... ... ... отырысына конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті
өкілдері аудио жазба және ... ... ... қатысуға
құқылы.
Конкурсқа қатысушылар немесе олардың уәкілетті өкілдері ... ... ... ... беру ... ... көрсетілген
мерзімнен кешіктірмей конкурстық баға ... ... ... ... ... бір ... баға ... артық баға
ұсынысын табыс етуіне, сол сияқты конкурстық баға ұсынысын кері ... не ... ... баға ... ... және ... енгізуіне жол берілмейді.
Конкурстық комиссия хронологиялық тәртіппен конкурстық баға ұсыныстарын
тіркеу журналына конкурстық баға ... ... ... ұсынған
конкурсқа қатысушылар туралы мәліметтерді конкурсқа қатысуға рұқсат беру
туралы ... ... ... ... ... енгізеді.
Конкурстық комиссия конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттерді
конкурсқа қатысушылардың және (немесе) олардың ... ... ... және ... ... ... баға ұсынысын жариялайды.
Конкурсқа қатысушылар және (немесе) олардың уәкілетті өкілдері конкурстық
баға ... ... ... ... ... ... комиссия конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға
ұсыныстарын мынадай жағдайларда, егер:
... баға ... ... ... ... ... қабылдамай тастайды. Демпингтік бағаны есептеу тәртібі
мемлекеттік сатып ... ... ... ... айқындалады;
• конкурстық баға ұсынысы осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін
қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомадан артық болған жағдайда
қабылдамай тастайды.
Конкурстық ... ... бас ... ... ... конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамада көрсетілген
тиісті салыстырмалы өлшемдер мәнін қолдану арқылы ... ... ... ... қатысушының шартты бағасын есептейді.
Конкурстық комиссия конкурсқа қатысушылардың шартты ... және ең ... ... баға ... конкурс жеңімпазын
айқындайды. Конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған кезде
отандық тауар ... ... ... ... ... ... деп ... тауар өндірушілердің, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді
отандық берушілер конкурстық баға ұсыныстарының шартты бағалары тең болған
кезде ... ... ... ... сатып алынатын ... ... ... нарығында мол жұмыс тәжірибесі бар отандық
тауар өндіруші жеңімпаз деп танылады.
Конкурстық комиссия конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру
жүргізілген күні ... ... ... ... және ... комиссияның төрағасы не оның міндетін атқарушы адам қол ... ... ... ... конкурс жеңімпазы айқындалған күннен бастап екі
жұмыс күнінен кешіктірмей ... ... ... ... ... туралы хаттаманы ресімдейді, оған конкурстық комиссияның
төрағасы және ... ... ... ... ... ... ... қол қояды.
Егер конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу ... ... ... комиссия конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу
қорытындылары туралы жалпы хаттаманы ресімдейді және оған қол ... ... лот ... ... ... көрсетіледі. [25, 26]
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурс тәсілімен ... алу ... ... ... қол қойылған күннен ... ... ... ... ... ... тапсырыс берушінің интернет-ресурсында
орналастыруға;
• конкурс тәсілімен өткізілген мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... алу веб-порталына орналастыруға
міндетті.
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімдерді
тіркеу журналына өзі туралы мәліметтер енгізілген ... өнім ... ... ... ... бастап бір жұмыс күнінен ... ... ... ... ... алу ... ... хаттаманың
көшірмесін өтемсіз негізде табыс етуге міндетті. [30]
Конкурс тәсілімен ... ... алу ... туралы хаттамада
қамтылған және тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастырылған
мәліметтер барлық ... ... ... үшін ... ... ... ... конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу өтпеді деп ... ... ... тәсілімен мемлекеттік сатып алуды қайтадан өткізу туралы;
• конкурстық құжаттаманы өзгерту және конкурс тәсілімен мемлекеттік
сатып алуды қатысуға өткізу туралы;
• бір ... алу ... ... ... ... ... ... шешімдердің бірін қабылдауға құқылы.
Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу конкурсқа қатысуға тек қана бір
әлеуетті өнім берушінің жіберілуіне ... ... деп ... ... беруші онымен бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып
алу туралы шарт жасасу ... ... ... құқылы.
Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттың бағасы конкурсқа қатысуға
бір ... өнім ... ... байланысты өтпеді деп танылған
конкурс тәсілімен ... ... алу үшін ... ... ... тиіс.
Осы Заңның 26-бабының 4-тармағында көзделген жағдайларда конкурсқа
қатысушының конкурстық баға ұсынысы ... ... ... бір ғана конкурстық баға ұсынысының қалуына байланысты конкурс
тәсілімен мемлекеттік ... алу ... деп ... ... ... ... ... қатысушымен бір кезден алу тәсілімен мемлекеттік
сатып алу туралы шарт ... ... ... ... ... ... алу ... шарт мұндай конкурсқа қатысушының
өтінімінде көзделген талаптарға сүйеніп ... және ... ... ... оның ... баға ұсынысынан аспауға тиіс.
Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік
сатып алуды өткізудің ерекшеліктері
Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, ... ... ... алу:
• тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің егжей-тегжейлі
өзіндік ерекшелігін толық тұжырымдау әрі олардың техникалық және
өзге де сипаттамаларын айқындау қиын және ... ... ... ... ... не туындаған мәселелер бойынша
олармен келіссөз ... ... ... ... ... ... ... жүргізу немесе
әзірлемелер жасау қажет болған жағдайларда өткізілуі мүмкін.
Екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс ... ... алу ... дәйекті кезеңдердің жиынтығын білдіреді:
• бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
• тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып ... ... ... ... ... алуды ұйымдастырушының сараптама комиссиясын құруы
не сарапшыны айқындауы;
• сараптама комиссиясының не сарапшының тапсырыс берушінің қажеттілігі
негізінде ... ... ... жұмыстарға, көрсетілетін
қызметтерге техникалық тапсырманы ... ... ... интернет-ресурсын айқындау; екі кезеңді рәсімдерді
пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу
туралы ... ... ... алу ... ... ... ... жариялау;
• мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының екі кезеңді рәсімдерді
пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік ... ... ... ... ... тұлғаларға техникалық тапсырма табыс етуі;
• әлеуетті өнім берушілердің техникалық тапсырмаға сәйкес әзірленген
техникалық ұсыныстарды ... ... ... ... не сарапшының әлеуетті өнім берушілердің
техникалық ұсыныстарын ... және ... ... ... ... ... қызметтердің техникалық, сапалық ... өзге де ... ... ... (орындаудың,
көрсетудің) шарттық талаптарына қатысты мәселелерді талқылауы;
• сараптама комиссиясының не сарапшының ... ... ... ... ... ... ... әзірлеуі;
• мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманы
әзірлеуі және оны тапсырыс берушінің ... ... не ... ... ... Республикасының Президенті айқындайтын
жауапты хатшының өкілеттігін жүзеге ... өзге де ... не оның ... ... ... бекітуі;
• мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының бірінші кезеңде техникалық
ұсыныстарды ... ... ... өнім берушілерге екі ... ... ... ... ... ... ... екінші кезеңіне қатысуға шақыру жіберуі;
• екінші кезеңде конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу үшін
көзделген ... ... ... ... біз ... ... мемлекеттік сатып алу
механизмін қарастырдық.
Қазақстан әлемдік бизнес тарапынан ... ... ие, ... ... ... ... ... өнім түрлерін өндіруде
монополист болып есептелінеді. Қазақстанның бір кемшілігі ол әлемдік көлік
жүйеден алыс орналасқан, ... ... ... алшақ орналасқан.
Мемлекеттік сатып алулар тапсырыс берушілердің жұмыс ... ету үшін ... ... ... ... ақылы
негізде сатып алуы, сондай-ақ тапсырыс берушінің осы Заңмен, сондай-ақ
Қазақстан ... ... ... ... ... асырылатын мемлекеттік жұмысын немесе жарғылық қызметін ... ... ... жеке тұлғалардан немесе ... ... ... жеке ... ... ... өтемді қызмет көрсету
шарттарынан, сондай-ақ жарналарды (салымдарды) енгізу, оның ... ... ... ... ... ... ... қызметтер.
Қорыта келгенде, мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... дамуы байқалуда. Жылдық мемлекеттік сатып
алулар жоспары ... ... ... ... мен ... ... күннен бастап он жұмыс күні ішінде тапсырыс берушімен
бекітіледі және келесі мәліметтерден тұруы тиіс:
• Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің ... ... ... ... ... үшін ... ... қосқанда;
• мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру мерзімдері мен сатып алу
тәсілі;
• жоспарланған ... және ... ... жұмыстарды орындау,
қызмет көрсетулер орны.
• Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік сатып алулар процедураларын
ретке келтіретін негізгі нормативтік-құқықтық ... ... ... 2007 ... 21 ... №303 ... сатып алулар туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы;
• Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 27 желтоқсандағы №1301
«Мемлекеттік сатып ... ... ... ... қаулысы.
Соңғы жылдары мемлекеттік сатып алуларда жергілікті қамту ... ... ... ... ... мұнай-газ саласында жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жергілікті қамту деген, отандық нарықта өндірілетін тауарларды ... ... ... ... ... мемлекеттік компаниялар
сатып алу бойынша тендер жариялағанда, ... ... ... бар
тауарларды ішкі нарықтан алулары қажет, ал ... ... жоқ ... ... ... ... жалғастыра береді.
Офсет саясатын жүзеге асыру үшін билікте саяси ерік болуы керек. Бұл
мемлекеттік идеологияға ... ... ... ... ... ... экономикамызда бүгінгі таңда мемлекет доминант рөлін ойнап келеді.
Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып мемлекеттің барлық ... ... ... ... ... оны ... қадағалау керек. Осы арқылы
елімізге қосымша инвестициямен бірге, шетелдік тәжірибе мен ... ... ... үшін ... ... арнайы агенттік ашылуы керек.
Бұл ... ... ... ... ... алу ... ... ішіндегі тауарлардың, құрал-жабдықтардың барлығын талдауы
керек. Олар нелерден ... және ... ... ... ... ... ... соны анықтауы керек. Әр салаға байланысты офсет
пайызын анықтауы ... ... ... 40 ... ... құрылыс
саласында 100 пайыз болуы керек. Сосын әрбір тендер ... ... ... ... және ... ... анықтауды да осы
агенттік мойнына алуы керек.
Бұндай нәрсенің жүзеге асуы ... бе, ... ... ... ... саяси ерігі болуы керек дегенім осы. Себебі бұл ... ... ... ... Әрі ... ... дамытудың адуынды
жолы. Бұл саясаттың ... ... ... ... ... қалады. Жоғарыда айтқан инвесторлар кеңесінің
отырысында Индустрия және сауда министрі ... те ... ... туралы
баяндама жасаған екен. Сол баяндамасында офсет саясатын дамыту үшін қажетті
шарттардың ішінде офсет саясаты туралы бөлек заң ... ... ... Бұл ... ... батыс елдері қолданып жүр, бізге неге қолданбасқа?
Түркия офсет саясатын енгізуді әсери өнеркәсіп ... ... ... ... F-16 ұшақтарының кейбір бөлшектерін өз ішінде өндіретін
болған. Эйрбас ұшақтарының өндірісіне де қатысқан. ... ... ... да ... ... енгізуге кірісіп жатыр. Осы бағытты бізге
терең зерттеуіміз керек. ... ... ... осы ... арқылы
нығайтып алуымызға болады.
Мемлекеттік сатып aлy сферасындағы ... ... тек ... ... және ... ... кәсіпорындардың
заңнамалық актілер негіздемесінде, сондай-ак ... ... ... ... ... қорғаныс және қорғаныс-өнеркәсіп кешені
мүдделерінің ұғынысы тұрғысынан колайсыз ... ... ... ... ... Бәсеке - тапсырыс берушінің тауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді ... ... ... және ... ... ашық әрі адал бәсекені қамтамасыз ететін мемлекеттік
сатып алуды жүргізу ... ... aлy ... ... мына ... ... ... алуға пайдаланылатын ақшалай қаражаттарды ... ... ... ... сатып any үдерісіне қатысу үшін ... ... тең ... ... ... ... арасында адап бәсеке;
• мемлекеттік сатып aлy үдерісінің жариялылығы.
Мемлекеттік сатып any мына ... ... ... ... ашық ... ... ... бағалық ұсыныстардың сұрау салуын пайдаланумен жеткізушіні таңдау;
• бір көзден;
• ашық тауар биржалары арқылы.
Бір немесе бірнеше секторлардың басымдығынан кетуді және ... ... ... жасауды ұйғаратын ұлттық экономиканы
әртараптандыру міндеті жоспарланатын мерзімге көкейтесті ... қала ... осы ... одан ары ... ... ... ... камтамасыз ететін байсалды кадамдар мен нысаналы күш салуды ... ... және ... ... ... қағидаттарының, басымдықтарының жиынтығы болып табылатын
Индустриялдық-инновациялық ... іске ... ... мен ... ... даму ... ... сапалы өзгерістерді жүргізуді камтамасыз етуге бейім
мемлекеттін ... бар ... ... тиімді пайдалануға
негізделген. Стратегия шараларын қаржыландыру үшін бюджеттік қаражаттар
ғана емес, сонымен ... даму ... ... ... ... ... корпорациялардың каржылық
ресурстары, сондай-ак жаңа ... және ... ... ... инфрақұрылымды дамытуға бағытталған ең басымды және
тиімді жобаларды іске ... үшін ... ... мен донор-елдердің
көмегі пайдаланылады. [8,9]
Қорғаныс, құқықтық тәртіп және ұлттық қауіпсіздік қажеттерін қамтамасыз
етуге арналған мемлекеттік сатып алу ... ... ... жүргізудің
ерекше тәртібіне жатады.
Мемлекеттік сатып алу процесі үшін құпиялылық режимін сақтауды, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... тәртіп белгілеу талап етілетін
жағдайларды қоспағанда, қорғаныс, құқықтық тәртіп және ұлттық ... ... ету үшін ... ... алу осы ... ... ... сатып алуды жүргізудің ерекше тәртібі «Мемлекеттік
сатып алуды жүргізудің ерекше тәртібі бойынша нұсқаулықты ... ... ... ... 2004 ... 20 ... № 205
қаулысымен белгіленген.
Оларды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік құпияларды ... ... ... ... ғылыми-техникалық, сыртқы экономикалық,
сыртқы саяси, барлау, қарсы барлау, ... ... ... жұмыстар мен қызметтерді, қару-жарақты, әскери техниканы және
олардың үлгілерін, оқ-дәрілерді, байланыс және ақпараттандыру ... ... ... ... ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстарды Мемлекет Басшысының және «Қазақстан Республикасы
Президентінің күзет ... ... ... ... Заңының 1-2-
баптарына сәйкес қорғалатын өзге де тұлғалардың қауіпсіздігін, ... ... ... ... және ... ... ... ету мақсатында мемлекеттік ... алу, ... ... және ұлттық қаіпсіздік пен құқық тәртібін қамтамасыз етуге
арналған ... ... ... және ... бактериялық және
медициналық қорғаныс ... ... ... алу осы ... аясы ... ... әдебиеттер тізімі:
1. Мамыров Н.Қ., Тлеужанова М.Ә., Макроэкономика Алматы -2003ж 23-28б
2. Ихданов Ж.О., Орманбеков Ә.О., Экономиканы мемлекеттік реттеудің
өзекті мәселелері 2002 202 ... ... Г.М., ... ... негіздері Алматы-2002ж 123б.
4. Шеденов Ө.К., Сағындыков Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомартов Ү.С., Комягин
Б.И., Жалпы экономикалық теория Ақтюбе-2004ж 156 б
5. Күлекеев Ж.Ә., ... К.С., ... Н.Б., ... ... орысша-қазақша сөздігі Алматы-1995ж.
245б.
6. Бюджет жүйесі туралы. Қазақстан Республикасының Заңы «Қаржы-қаражат»
1996ж
7. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Экономикс: принципы, ... и ... ... ... ... ... оқулық Алматы,2002
9. Ашимбаев Т.А. Экономика Казахстана на пути к рынку: тенденции ... ... 1994 ... ... Қ. ... мемлекет ретінде қалыптасуы мен экономиканың
дамуы. – Алматы, 1998 ж. – 216 ... ... В.В. ... М, ... Елемесов Р. Переходная экономика: проблемы методологии и теории.
Алматы, 1998 г.
13. Ермекова Э.М. Состояние и перспективы развития социальной сферы в
Казахстане: ... и ... ... ... // ... КазГУ 2001
№5.
14. Информационно-статистический сборник «Казахстан: 2003-2004годың,
Алматы, Агенство РК по статистике.
15. Кубаев Е. Экономичская политика и экономический рост. Алматы, 2000 ... ... М.Б., ... В.Ю. ... С.А. ... и ... ... устойчивого экономического роста. Алматы, 2001
год.
17. Курс переходной экономики. Под.ред. Л.И. Абалкина. М, 1997 г.
18. Казахстан в цифрах за 2009 год. ... РК по ... ... ... Республикасының Президентінің жолдауы.//Егеменді Қазақстан
2010, 5 сәуір.
20. Қазақстан Республикасының Президентінің жолдауы.//Егеменді Қазақстан
2011, 18 ақпан.
21. Назарбаев Н.А. Рынок и социально-экономическое ... ... 1994 ... ... Н.А. ... – 2030. ... ... Селезнев А. Макроэкономические факторы роста производства //
Экономист. 1999 №5.
24. Статистический сборник: Промышленность РК и ее регионов 2003-2010,
Алматы, Агентство РК по ... ... ... М.Н., ... А.А. Национальный доход: факторы роста.
Структура. Методы прогнозирования.
26. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Москва, 1997 ... ... С. ХХІ ... ... келем. – Алматы. – Қазақстан. -
1996 ж. 120 б.
28. Общий обзор ... ... ... РК ... // ... Казахстана 2004 №4.
29. Уровень жизни населения. Агентство РК по статистике, 2004г. Алматы.
30. Экономическая теория. Под. ред. А.И. ... М, ... ... ... ... Под.ред. И.П. Николаевой. М, 1998 г.
32. Ясин Е. ... ... и ... ... ... №11.

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет аясындағы банктік құқықтық қатынастардың кейбр теориялық мәселелері7 бет
Отбасылық қатынстар ұғымы9 бет
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары72 бет
Вексельдің негізгі түсінігі9 бет
Гені бұзылған организм6 бет
Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы5 бет
Кәсіпкерлер әлеуметтік топ ретінде5 бет
Санкция9 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь