Мәлімметтер базасына жалпы түсінік

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1 Мәлімметтер базасына жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
1.1 Мәліметтер базасын басқару теориясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 Мәліммет қорында кесте құру және оның мүмкіндіктері ... ... ... ... .. 6
1.3 Салық түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 10
1.4 Көліктерге салық салу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16

2 МҚ құруды тәжірибелік негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 21
2.1 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 21
2.2 MS Access бағдарламасындағы интерфейстерге шолу ... ... ... ... ... ... 22

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
Кіріспе

ЭЕМ (электронды есептегіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің бірі ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу, сонымен бірге мәтіндік және графикалық құжаттар (суреттер, сызулар, фотосуреттер, географиялық карталар) ғана емес, жаһандық жүйе, дыбыстық және бейнефайлдардың беттері де жинақталады. Бұл мүмкіндіктер мәліметтер базасының көмегімен іске асады.
Менің жазып отырған курстық жұмысым «Аудан бойынша заңды тұлғалар көліктеріне салық салудың мәліметтер қорын құру», яғни үлкен кесте боынша мәліметтер қорын құру, мүндай қорларды құру қазіргі кезде өте ыңғайлы және тиімді болып табылады.
Мәліметтер базасы (МБ) - белгілі бір арнаулы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау, сақтау мен амал тәсілдермен ұқсата білудің жалпы
прииңиптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәлімет-тердің жиынтыгы. Адамның қатысуы ықтимал, автоматтық құралдармен өңдеуге жарамды түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі. Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.
Қарапайым МБ мысалы ретінде телефон анықғамалығын, поездар қозғалысы кестесін, кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметгерді, студенттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. атауға болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Острейковский В.А. Информатика.- Москва: Выс.Шк., 2001.
2. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Общая информатика.- Москва. Инфорком пресс и АСТ пресс – 2000г.
3. Архангельский А.Я. Язык SQL в Delphi5.– Москва: ЗАО «Издательство Бином», 2000.
4. Бобровский С. В. Delphi5.- Учебный курс – Санкт-Петербург: Питер, 2001г.
5. Купрова Т.А. «Создание программирования баз данных средствами СУБД».М:Мир, 1991
6. Диго С.М. «Проектирование баз данных».М:Финансы и статистика, 1998ж
7. Савельев А. и другие «Создание и использование баз данных», М: 1991ж
8. Голицына О.Л., Максимова Н.В., Попова И.И. «Базы данных», М: 2003ж
9. под ред. Хомоненко А.Д. «Базы данных». Санкт-Петербург, 2000ж
10. Стивен Копустейк «ACCESS шаг за шагом», М: Бином, 1998ж
11. Гончарова А. «ACCESS-97 в примерах», Питер, 1997ж
12. Системы управления базами данных и знаний: Справ. Изд/Наумов А.Н., Вендров А.М., Иванов В.К. и др.: Под ред. Наумова А.Н.М: Финансы и статистика, 1991ж
13. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных Учебник для вузов по спец. «АСУ»/Под ред. В.Н. Четверикова.М: Высш. Шк., 1987ж
14. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.: Пер. С англ. 6-е изд.К.: Диалектика, 1998ж
15. «Ақпараттану» Байғожанова Д.С. Талдықорған, 2006ж
16. Базы даных Абдуллин В.З. –Алматы: КазНТУ, 2003ж
17. Базы даных Microsoft Access. Андерсен В. -М: ЭКОМ, 2001ж
18. Самоучитель Access 97/2000.Куперова Т.А. -Ғылыми техника, 2001ж
19. СУБД Access для Windows 95 в примерах.Бекаревич Ю.Б, Пушкина Н.В -ВНV- Санкт-Петербург, 1997ж
        
        Кіріспе 
ЭЕМ (электронды есептегіш машиналардың) маңызды ерекшеліктерінің бірі ақпараттың мол көлемін сақтау және өңдеу, сонымен бірге ... және ... ... (суреттер, сызулар, фотосуреттер, географиялық карталар) ғана емес, жаһандық жүйе, дыбыстық және бейнефайлдардың ... де ... Бұл ... ... базасының көмегімен іске асады.
Менің жазып отырған курстық жұмысым , яғни үлкен кесте боынша мәліметтер қорын құру, мүндай қорларды құру ... ... өте ... және ... ... табылады.
Мәліметтер базасы (МБ) - белгілі бір арнаулы ауқымға қатысты мәліметтерді баяндау, сақтау мен амал ... ... ... жалпы
прииңиптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша ұйымдастырылған мәлімет-тердің жиынтыгы. ... ... ... ... ... ... ... түрде ұсынылған ақпарат мәліметтер ретінде түсініледі. Арқаулы ауқым ретінде нақты зерттеуші үшін қызықты нақты әлемнің бөлігі түсініледі.
Қарапайым МБ ... ... ... ... ... қозғалысы кестесін, кәсіпорын қызметкерлері туралы мәліметгерді, студенттердің сессия тапсыру қорытындылары және т.б. атауға болады.
1 ... ... ... ... ... ... басқару теориясы
Электронды МБ-сының басты қасиеті - ақпаратты тез іздестіру мен сұрыптау (іріктеу), сондай-ақ берілген форма бойынща есепті қарапайым түрлендіру ... ... ... ... кітапшаларының нөмірлері бойынша студенттердің аты-жөндерін оңай айыруға болады немесе жазушының аты-жөні бойынша шығармаларының тізімін жасауға болады.
Мәліметтер базасын ... ... ... пән ретінде шамамен алғанда XX ғасырдың 50-жылдарының басынан бері дами бастады. Осы уақыт ішінде белгілі бір іргелі ұғымдар жүйесі калыптасты. ... ... ... деп ... ... ... ... ақпараттың жүйенің элементтері аталады.
Алғашқы кілт - объектінің (жазбаның) әрбір данасын біреғей ... ... ... ... ... ... ... кілт - бірнеше жазбалар (объект даналары) үшін мәні қайталанатын атрибут (немесе атрибуттар то-бы). Ен ... ... ... кілттер жазбаларды іздестіру операцияларында қолданылады. Мәліметгер базасы ... ... ... ... жүйесінің ұғымы тығыз (МББЖ) байланысты.
МББЖ - жаңа база құрылымын құруға арналған программаның құралдар кешені, оны құрамын толықтыру, құрамында ... ... және ... ... ... База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнеленетін мәліметгерді іріктеу, оларды ретгеу, сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша ... ... МББЖ ... төрт ... ... ... мүмкіндік береді:
* кестеге бір немесе бірнеше жазбаны қосу;
* кестеден бір немесе бірнеше жазбаны ... ... ... бір ... ... жазбаларындағы мәндерді жаңарту;
* берілген шартты қанағаттандыратын бір немесе бірнеше жазбаларды табу.
МББЖ-ның тағы бір функңиясы - ... ... ... басқару ретінде, әдетте, мәліметтерді рұқсат етілмей қол жетуден ... ... ... ... көп ... ... ... және мәліметтердің тұтастығы мен үйлесімділігін қамтамасыз ету түсініледі.
Мәліметтер базасын жіктеу
Мәліметтер арасындағы байланыстарды орнату әдістері ... ... ... ... иерархиялық және желілік МБ.
Реляциялық МБ кесте түрінде мәліметтерді ұсынудың қарапайым және әдеттегі ... ... ... ... ... ішінде кестеге қатынас (relation) термині сәйкес келеді және ол МБ-ға осы атты берген.Ол үшін дамыған математикалық ... - ... алу, ... ... қосу және т.б. ... математикалық операциялар айқындалатын реляциялық есептеу мен реляциялық ... ... МБ ... ... ... Е. Кодд ... үлес ... МБ-ның жақсы қасиеті - оны қолдаудың аспаптық құралдарының салыстырмалы қарапайымдылығы, кемшілігі - мәліметтер құрылымының қатавдығы (ерікті ... ... ... ... мүмкін еместігі) және оның жұмысы жылдамдығының мәліметтер базасы мөлшеріне тәуелділігі. Мұндай МБ-ға белгіленген көптеген операциялар үшін барлық МБ қарау ... ... ... және ... МБ қайсыбір ортақ белгісі бар мәліметтер арасындағы ... бар ... ... Иерархиялық МБ-да мұндай байланыстар ағаш-сызық жол (графа) түрінде бейнеленуі мүмкін, мүнда биік үшар бастан төменгі кішілеріне ... ... ... ғана ... ... Егер ... ықтимал сүрақтар ағаш құрылымында бейнеленсе ғана, бұл қажетті ақпаратқа жетуді тездетеді. Ақпарат алудың ешқандай ... ... ... ... ... кемшілік желілік МБ-дан алып тасталды, онда (тым болмағанда, теориялық жағынан) байланыс болуы ықтимал еді. Іс-тәжірибе жүзінде мүны іске ... ... ... ... ... ... тура ... әрбір элементі құрамында кейбір басқа элементтердің сілтемесі болуы тиіс. Сол себептен ЭЕМ (электронды есептегіш ... ... және ... ... ... ... ... етіледі.
Мәліметтер базасымен жұмыс режимі. Мәліметтер базасын басқару жүйесінің екі жұмыс режимі бар: ... және ... ... ... база ... құру ... ... және оның объектілерін жасауға арналған. Екінші режимде базаны толтыру ... одан ... алу үшін ... дайындалған объектілер пайдаланылады.
Жобалаушы кесте құрылымдарын мәліметсіз жасайды және оны тапсырыс ... ... ... бір ... ... құрушылар базаны нақты мәліметтермен толтырмайды (тапсырыс беруші оларды құпия деп санауына болады және ... ... ... База ... ... ... де үлгілік мәліметтер мен эксперименттік толтыру бүған қосылмайды.
Базаны пайдаланушы - формалардың көмегімен оны ақпаратпен толтырады, мәліметтерді сұрау салулардың көмегімен ... және ... ... ... мен есептер түрін де алады. Жалпы жағдайда пайдаланушылардың қызметі - нақгы жұмыс парағында қарастырылғандарға тана, база құрылымын басқаруға қолы ... ... ... Мәліммет қорында кесте құру және оның мүмкіндіктері
Кестелер - ... ... ... ... Біріншіден кестелерде базада бар мәліметтердің барлығы сақталады, екіншідеи, кестелер базанық құрылымын (өрістерін, олардың типтерін, қасиеттерін) да ... ... ... - ... ... алу үшін және ... ... қолайлы түрде ұсынуға арналған арнайы құрылымдар. Сұрау салулардың көмеғічен мәлімет-терді іріктеу, ... ... мен ... өткізу сияқты операңғіялар атқарылады. Сонымен қатар берілген алгоритм бойынша мәліметтер өз-гертуге, жаңа кестелер жасауға, басқа шығу көздерінен ... ... ... ... түрде орындауға, кестелердегі қарапайым есептеулерді және т.б. жасауға болады.
Формалар көмегімен ... жаңа ... ... ... бары ... ... ... пайдала-нушыға толтыруға болатын әрістерді ғана толтыруға арналған құралдар ұсынады. Сонымен қатар формада бір ... ... ... үшін ... ... ... (есептегіштер, ашылатын тізімдер, ауыстырып қосқыштар, жалаушалар және тағы басқаларды) орналастыруға болады. Формалардың ... ... ... мәліметтер енгізу болған кезде, әсіресе, көрнекі көрінеді. Бұл жағдайда графикалық құралдарды форма бланктің ресімделуін кайталанатындай етіп жасайды - бұл терімшінің ... ... оның ... ... ... және ... ... болдырмайды.
Форманың көмегімен мәліметтерді енгізіп қана қоймай, бейнелеуге де болады. ... ... да ... ... ... оны ... ... түрінде, дайындаудың ешқандай құралдары болмай-ақ жасайды. Формалардың көмегі-мен мәліметтерді шығарған кезде дайындаудың арнайы құрал-дарын қолдануға болады:
Есептер - мәліметтер ұсынудың ... ... ... ... қалыптастыру үшін есептелетін ерістер, топтастырулар, іріктеу шарттарымен бірге әр түрлі ... ... ... ... ... жасалады.
Содан кейін MS Access-тің жалпы ережелері бойынша ... ... ... ... есеп ... ол мыналарға жол ашады:
- оку мен тандауға қолайлы ... ... ... ... және орта ... ... жазбаларды топтастыру (бірнеше деңгей бойынша);
- графикалық объектілерді есепке ... мен ... ... ... ... - ... Access 2000-де мәліметтердің арнайы объектілері. Оларды майдалап айтқанда мәліметтерге қол ... ... деп ... ... ... бұл ... ... жә-не клиентке сонымен бірге берілетін HTML кодында орындалған ерекше объект. Бұл объект өзінен-өзі мәліметтер базасы ... ... ... ... қалатын мәліметтер базасымен бірге Web-парақта берілген байланыс атқарылатын, компонент-терді құрамында ұстайды. ... ... осы ... ... отырып, қол жететін парақ өрісіндегі жазбалар базасын қарай алады. Осылайша, мәліметтерге жету парақтары клиентпен ... ... мен ... ... ... ... ... интерфейсті жүзеге асырады.
Макростар мен модульдер. Объектічердің бұл категориялары программалау жолымен жаңа функцияларды жасау үшін де, ... ... ... ... ... істегенде де қайталанатын операцияларды автоматтандыруға да арналған. Макростар ~ макробүйрыңтар. Егер базамен қайсыбір операциялар ерекше көп жасалса, бірнеше ... бір ... ... оны ... ерекшеленген белгілеудің мәні бар.
Модульдер - Visual Basic тілінде жазылған программалың рәсімдер (проңедуралар). Егер Access стандарттың құралдар ... ... ... ... ... ... шарттарын қанағаттандыруға жетпейді, программашы бұл үшін қажетті модульдер жазады.
Кестелермен жұмыс. Кесте құру.
Өріс бағанында өрістердің атауын тересіз. Егер өріс үшін Қол ... ... ... онда өрістің Атауы бір уақытта болашақ кесте бағанының аты болып шығады. ... ... ... тип ... ... ... ашылатын кнопка-сымен ашылған тізімнен тандалады. Бұл кнопка - басқарудың жасырын ... Ол ... ... ... ... ғана ... төменгі бөлігінде жоғары бөлікте ерекшеленген өріс қасиеттерінің тізімі болады. Қасиеттердің кейбірі үнсіз келісім бойынша берілген. Өрістердің қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... тіпті қозғамауға да болады.
Енгізілген мәліметтерді жүйе қалай өңдеу керектігіи білуі үшін Ай-күн/уақыт өрісі үшін ... ... ... ... ... ... егер Ай-күннің қысқаша пішімін таңдасақ, жүйе сізден нақ ай-күнді (орыс версиясында - ДД.ММ.ГГГГ) енгізуді күтеді, ал егер ... ... ... таңдасақ, бұл өрісте СС.ММ (сағаттар мен минуттар) теруге тура ... ... ... ... сактап қажеті жоқ - барлығы нақты уақыт режимінде автоматты түрде сақталады. Нақты уақыт режимі біз кестемен ... ... ... үздіксіз сақтау болатындығын білдіреді.
Алайда, егер кестемен жұмыс істеген кезде оның макетін редакциялау болып өтеді (мысалы, бағандардың ені ... МББЖ осы ... ... ... ... кестенің (өрістер кұрамын немесе олардың қасиеттерін) өзгерту ... ... ... ... режимінде ашу керек. Бұл үшін Мәліметтер базасы терезесінде ерекшелеп, Конструктор кнопкасын шерту керек.
Кестелер арасындағы байланыстарды құру. ... ... ... ... ... ... ... кестелермен жұмыста емес, өзара байланысты кестелердің топ-тарымен атқарылады. МББЖ кестелері арасындағы ... құру үшін Access ... ... деп ... ... ... бар.
Мәліметтер схемасы терезесін құралдар панелінің кнопка-сында шертіп немесе Сервис/Мәліметтер схемасы бұйрығымен ашады.
Егер бұрын кестелер арасында мұндай байланыстар берілген болса, ... жаңа ... ... ... үшін мәліметтер схемасында тышқанның оң кнопкасын шертіп, контекетік мәзірде Кесте қосу ... ... ... ... ... ... ... кестелерді енгізе отырып, кестелер өрісі арасындағы байланыс-тарды ... ... ... ... ... өріс ... бір кестеден басқасына өзіне тиісті байланысты өріске апарып қою арқылы орнатылады.
Кестелер арасында пайда болған ... әр ... ... ... ... ... түріндегі Мәліметтер схемасы терезесінде бейнеленеді. Мұндайда кестелердің бірі басты, ал басқасы - ... ... ... ... - ... ... өрісіне байланысты қатысатын кесте (бұл өрістің атауы мәлі-меттер схемасында жартылай қарайтылғаи ... ... екі ... ... ... бар. Бірінші -мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету, ал екіншісі - базаға қызмет ету міндеттерін автоматтандыру. Елестетіп көрелік, әрбір клиент ... деп ... ... ... біреу бір клиентке арналған жазуды жояды делік, бірақ мүны Тапсырыстар кестесінде ... ... ... сай аты, адресі жоқ біреу тек абстрактылы код ... ... ... ... ... Код ... ... кім болғанын білу мүмкін емес - мәліметтердің тұтастығына нұқсаи келеді.
Мұндай ... база иесі үш ... ... ... ... ... үшін ... ештеңе істемеу керек, не болмаса, негізгі өрістерден басты кестелердің мәліметтерін жоюға тыйым салу, не болмаса, рұқсат беру, бірақ сонымен ... ... ... де ... ... керек. Мұны қолдан істеу қиын, сондықтан автоматтандыру құралдары да керек.
Кестелер арасындағы байланыс мыналарға ... ... егер бұл өріс пен ... ... ... ... байланысты болса, не болмаса басты кестенің негізгі өрісіндегі мәліметтерді жою ... ... ... болдырмау;
- не болмаса, жойылу кезінде (немесе өзгерісте) басты кестенің негізгі өрісінің мәліметтері автоматты түрде (және өте мүқият) байланысты кестелердің ... ... ... ... ... қасиеттерін баптау үшін Мәліметтер схемасы терезесінде екі кестенің өрістерін біріктіретін сызықты ерекше-леп, тышқанның оң жақ кнопкасында шертіп және ... ... ... ашу ... ... соң онда ... ... тармагын таңдау - Байланысты өзгерту диалогтық терезесі ашылады. Онда ... ... ... оларды өзгертуге де болады) өрістердің атауымен байланысқан кестелердің ... ... ... ... ... ... ... ету үшін басқарудың элементтері келтірілген.
Жылжытып апарғаннан кейін пайда болатын байланыстың қасиеттерін беруге ... ... ... ... ... ... Егер екі ... арасында (авто-матты түрде немесе қолдан) байланыс орнатылса, екі кестенің мәліметтерін біріктіруге ... ... осы ... ... ... телефон аныктамалығын енгізгенде), алайда маңызды мәліметтер базасын құрғанда әр түрлі кестелерге кіргізілетін, бай-ланысқан мәліметтерді ... ... ... ... ... тура ... Тапсырыстар кестесін құрғанда жоқ клиенттер немесе өнімдер туралы мәліметтерді бұл кестеге кездейсоқ енгізуге жол беруге болмайды, ... және т.б. ... ... ... ... ... сөздіктерді жоюға болмайды.
Байланысқан екі кестелер арасындағы мәліметтердің сәйкес үйлесімін қамтамасыз ететін механизм ... ... ... ... қолдау мәліметтердің тұтастығын қамтамасыз ету үшін, екі кесте арасындағы байланысты орнатканда, тұтастық шарттарын қамтамасыз ету ... ... ету ... ... ... ... ету ... енгізу бір кестеден жазбаларды жою жағдайларынан қорғануға ... ... ... ... ... ... мәлі-меттері байланыссыз қалады.
Егер пайдаланушы тұтастықты қолдау механизмін іске қосса, бір уақытта байланыс түрін де ... ... ... ... (1:1) - бір ... ... бір ... басқа өрістегі тек бір ғана мән сәйкес келеді; Бір көбіне (1:со) - бір кестедегі өрістің бір ... ... ... (бір ... одан көп) ... сәйкес.
1.3 Салық түсінігі
Салықтар-тауарлы өндіріспен бірге, қоғамның топқа бөлінуімен және мемлекеттің пайда болуымен, оған ... сот, ... ... қаражаттың қажет болуынан пайда болады.
Салықтың мәні мемлекет өз пайдасына жалпы ішкі өнімнің белгілі мөлшерін нақтылы жарна ретінде алып қалады.
Салықтар мемлекеттің өмір ... ... ... ... ... ... үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет ... ... даму ... ... нысандары мен әдістері мемлекеттің сұранымдары мен қажеттеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырды.
Салықтар тауар-ақша қатынастарынан тыс ... ... ... ... мен түрі ... жергілікті жағдайларға бағынған. Мысалы: 1 адамнан 1 құндыз терісі немесе 10 пұт тұз және т.б. алынған. Тауар-ақша қатынастарының нығаюымен натуралды ... рөлі ... ... ... олар соңғы уақытқа дейін пайдаланылады.
Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет жеңілген мемлекеттің ... ... ... алады, болмаса белгілі бір мөлшерде салық салып отырады.
Салықтарға ... ... әр ... ... мен түсініктеме берілген. Мәселен, Салық кодексінде деп атап ... ... ... ... ... ... ... асырылатын бюджетке төленетін міндетті төлем.
Салық- белгілі бір объектілерден төленетін төлем.
Салық дегеніміз- белгілі бір ... және ... бір ... ... заң ... ... ... төлемдер.
Салықты басқа да төлемдерден ажырата білуіміз керек. Себебі, ... ... бір ... ... ... тауар, жер,көлік, мұра) төленеді. Сонымен қатар салықты төлеудің өзіндік бір мерзімі болады (салық ... бір ... он ... айлық, тоқсандық, жылдық) және белгілі бір көлемде ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттік бюджнтіне салықтардың меншікті салмағы 70 пайыздан құрайды.
Салықты материалдық тұрғыдан алғанда- бұл, салық төлеушінің белгілі бір ... және ... ... ... ... ... бір ақша ... болып табылады (салық наруралдық тұрғыда материалдық құндылық болып саналады).
Салықтың материалдық белгісі- салық төлеуші белгілі бір ... ... ... ... ... ... келеді.
Материалдық салықтың қатынастар- ақшалай қатынастар, өйткені ол ақша ... ... ... ... ақша ... ... ... білдіреді.
Экономикалық категория тұрғысынан қарағанда салық- салық төлеушілерден мемлекетке қарай белгілі бір мөлшерде, белгілі бір мерзімде және белгіленген тәртіпте бір бағыттағы ... ... ... ... ... тұрғыдан қарайтын болсақ, бұл мемлекеттік бекітілім, яғни тұлғалардың ... ... бір ақша ... ... (төлеуді) көздейтін міндеттеме.
Салық құқығы- мемлекеттің салықтық әрекеті процесінде пайда болатын қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың ... ... ... белгілі бір ақша сомасын (ақшалай нысанда) немесе салық төлеушілердің мемлекетке беруі тиіс белгілі бір ... ... ... ... ... білдіреді.
Сонымен салықтардың мазмұны мынадай:
- Материалдық категория жағынан -- бұл белгілі бір ақша сомасы болса;
- Экономикалық категория ретінде - бұл ... ... ... ... ... бұл заң жүзінде белгіленген міндеттеме болып табылады.
- Салықтың экономикалық белгілері ретінде ... ... ... ... ... - ... ... қоғамдық жиынтық өнімді бөледі;
- Салық - ақшалай нысанды төленеді;
- ... - ... ... болып табылады:
- Салық - баламасыз сипатта болады;
- Салық - салықты ... ... ... ... ... Салық - тұрақты экономикалық қатынас ... енді осы ... ... ... ... - ... ... қоғамдық жиынтық өнімді бөледі.
Мемлекеттік аппарат мемлекетке тиесілі ақша сомасын өндірмейді. Сондықтан мемлекет жеке және заңды тұлғаларға салық салу ... ... ... ... алып ... ... экономикалық сипаттамасы мемлекет салықты белгілеу және өндіріп алу арқылы өндірілген қоғамдық жиынтық өнімнің бір бөлігін өзіне ... сома ... ... ... Бұл жерде салық қатынасы бөлуші сипатта болады.
2. Салық - ақшалай нысанды төленеді.
Натуралдық нысанда төленуі де ... ... ауыл ... ... ... ... бір ... салық ретінде төленеді.
Салық кодексінде салық ақшалай нысанда төленуі тиіс деп атап көрсетілген.
3. Салық - қайтарылмайтын төлем ... ... ... кезде ақша тек бір бағытта ғана қозғалады, яғни салық төлеушіден мемлекетке бағытталады.
Мұның қайтарымды төлемдерден ... ... ... ... ... ... ... қарай қозғалады;
Екіншіден, кері қайтады, яғни мемлекеттен салық төлеушілерге бағытталады (қайтарылады).
Ал, қайтарымсыздық дегеніміз- ... ... ... ... яғни ол ... ... ... белгісіз.
4. Салық - баламасыз сипатта болады.
Салық құнның ақшалай нысанда бір бағытта қозғалысын айқындайды, төленген салыққа қарсы тауар түрінде болса да ... жоқ. ... ... ... ... да бір ... немесе мемлекеттік қызметке төлем болып есептелмейді, яғни ақшаның өтеусіз ... ... ... - баламасыз төлем болып табылады.
5. Салықты төлеген ... ... ... ... ... кезде меншік нысандары ақша қаражаттарына, немесе материалдық құндылықтарда жеке меншіктен мемлекеттік меншікке ... ... ... айтқанда, салық салу мемлекетке тиесілі меншіктерді иеліктен шығарады,ал меншік иелері арасындағы туындайтын салық қатынастарында мемлекет жеке меншіктен мемлекеттік ... ... ... ... құқықтарын өзгерте алады.
6. Салық - ... ... ... ... ... ... салық қатынастары пайда болады. Тұрақтылықты мынадан байқауға болады, яғни салық жеке түрде емес, нормативті құқықтық актілермен белгіленеді. Мәселен, бір ... ... ... салу ... бар ... ол ... міндеттемелерін орындаушы болып табылады.
Салық қатынастарының тұрақталығы салық төлеу арқылы жүйелі төлемдерге алып бармауы тиіс. Кейбір салықтарда салық ... үшін ... ... жеке ... ... ... (мысалы, мүлік салығы жеке азаматтар жылына бір рет төлейді) немесе кейде кенеттен салық ... ... ... болады (мәселен, ойламаған жерден жасаған жұмысына жалақы алады).
Азаматтардың мүлік ... ... ... оның ... ... ... қайта салық төлеушілердің ағымдағы кезеңде төлеген салықтарымен қоса, келесі салық кезеңдерінде де салық төлеуге міндетті ... Бұл ... ... төлеушілердің меншік иесі ретінде құқынан айырылғанға дейін жалғасы таба ... ... ... құқықтық бірнеше белгілері бар, атап айтқанда:
- Салықты - ... ... ... ... мемлекеттік орган белгілейді;
- Салық - құқықтық нысанда жүзеге асады;
- Салық - мемлекеттің бір жақты ... ... ... ... белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды;
- Салық - мәжбүрлеме сипатта болады;
- ... ... ... ... алу ... сипатта жүзеге асырады.
Салықтың осы құқықтық белгілеріне кеңірек тоқталып өтейік.
1.Салықты тек мемлекет қана белгілейді.
Мемлекеттік органның ешбір салықты бекітуге және ... ... ... бұл ... ... ... ... осы белгісі арқылы басқа да міндетті төлемдерден ерекшеленеді.
Сондықтан көптеген мемлекеттің салық заңдылықтарында салықты былайша қарастырады:
Біріншіден, салықты уәкілдік берілген мемлекеттік ... ғана ... ... салықты белгілеу белгілі бір заң немесе нормативтік-құқықтық актілермен қатаң түрде ... ... осы ... акт ... бір ... сәйкес жүргізіледі.
2. Салық құқықтық нысанда жүзеге асады.
Мемлекет салықты бекіту және енгізу үшін құқықтық акт қабылдайды.
Мемлекеттің салық қызметін жүзеге асырудағы ... ... ... ... актілерді шығару табылады.
Салықтың құқықтық негізі ретінде - мемлекет шығарған номативті акт қабылданады.
Салық элементтері және салық салудың шарттары осы ... ... ... ... ... және жүзеге асырылады.
3. Салық мемлекеттің бір жақты ... ... ... ұлт ... ... ... және мемлекет арасындағы еркін түрде келісілген келісімнен кейін пайда болады. Мемлекет салықты белгілеуде барлық салық ... ... ... яғни олардың белгілі бір топтарымен немесе өкілдерімен ғана келісімге келуі мүмкін. Кейбір кездерде салықтық сувернитет ... ... ... ... ... аймағындағы кейбір салық түрлерін кез-келген мөлшерде өзгертуге және салық салу объектілерін белгілеуге, салық саясатын жүзеге ... құқы ... ... ... ... ... ... туындайды.
Қабылданған құқықтық акт негізінде белгіленген салық жеке және ... ... ... ... ... ... ... жүктейді.
Салық төлеуші тұлғалар салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Салық кодексінде салық міндеттемесіне былайша түсініктеме берілген:
5. Салық мәжбүрлеме ... ... ... ... 3 кезеңде байқалады:
- Бірінші кезең, мемлекет салықты салық төлеушілердің еркінен тыс белгілейді және енгізеді, яғни мәжбүр түрде;
- Екінші ... ... ... ... ... төлеуші өзінің меншігінің бір бөлігінен мәжбүр түрде айырылып отырады;
- Үшінші кезең, салық төлеуші өзінің салық міндеттемелерін орындамаған ... ... ... ... ... ... өндіріп алады.
6. Салық төлеу арқылы ақшаның алу құқықтық сипатта жүзеге ... ... ... салықтарды салық төлеушілерден еркінен тыс өндіріп алынады, ал екінші жағынан мемлекетті басқа да ... ... ... ал бұл ... негізіде мемлекеттің меншігі болып саналады. Айта кету керек .
Алымдар салық төлеушілерге ... бір ... ... ... ... ... бір қызмет түрін бастар алдында төленеді.
Алым да төлем болып табылады. Ал, енді алымдардың салықтардан бірнеше айырмашылықтарыбар, атап айтқанда:
- Біріншіден, алым ... ... ... ... яғни ... заңды іс-әрекет түрінде тұлғаларға қызмет ұсына отырып, сол қызметіне төлем қабылдайды. Ал ... ... ... қаржыландыруға жұмсалады;
- Екіншіден, салықтың өтеусіз және баламасыз белгілері болады. Ал, алым ... ... ... саналады, яғни алымды төлеу арқылы мемлекеттен белгілі бір құқық, мәртебе ... ... ... ... заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алымды алсақ, ... ... осы ... ... ... ... ... бір қызмет түрін ашуға рұқсат алады немесе лицензиялық алым белгілі бір қызметпен айналысу үшін алынатын рұқсат қағаз, яғни ... ... ... бір ... ... айналысуға құқық беріледі. Сонымен салық жай ғана төлем ретінде төленеді, одан салық төлеуші төлеуіне айырбасқа ешнәрсе ала аклмайды, ал ... ... ... ... ... ... жетілдіре отырып, өзіне басқа да заңда іс -- әрекеттер ... ... алым бір ... ... ... ... яғни бір рет қана ... Ал, салық ұзақ мерзімді және тұрақты түрде төленіп отырады, ... ... ... тоқтағанға дейін жалғаса береді;
- Төртіншіден, салықты төлеуде күштеу әдісі қолданылады, яғни салық төлеуші салық ... ... ... ... ... ... алу іс - шаралары қолданылады. Салық төлеуші алдымен ерікті түрде төлеп ... ... бір ... ... ... ... ... қызметпен айналысуға өтініш береді. Берілген рұқсат негізінде кез ... ... ... ... ... Бұл ... тұлға алдымен өз еркімен төлейді.
Төлемақы дегеніміз-мемлекет меншігіндегі объектілерді пайдаланған кезде төленетін төлем.
Салық пен төлемақының бірнеше айырмашылықтары бар. ... ... ... өтеулі және баламалы төлем, яғни төлемақыны белгілі бір объектілерді пайдаланған кезде төлейді;
- Екіншіден, төлемақы мемлекеттің азаматтық құқыққа сәйкес азаматтық- құқықтық ... ... ... ... тұлғалар төлемақы төлеу арқылы баламалы түрде осы және басқа да объектілерді пайдалануға құқық алады.
Мемлекеттік баж-уәкілді берілген мемлекеттік органдардың, ... ... ... ... мәні бар ... ... үшін және ... бергені үшін алынатын міндетті төлем. Мемлекеттік баждың салықтан айырмашылығы мынада:
- Мемлекет тарапынан берілетін қызметкер байланысты болады, ... бұл ... ... болып саналады;
- Мемлекеттік бажды мемлекет қызметіне төлем ретінде емес, мемлекеттің қызметіне ... ... ... ... керек. Айта кету керек, бажды төлеген кезде тауар-ақша қатынастары жүзеге асады.
Салық экономикалық категория ретінде және өзінің қалыптасуы барысында мынадай үш ... ... ең ... ... ... қызметі, бұл - қазыналық.
Мемлекет өз қазынасын толықтыру мақсатында табыс ... ... ... төлеушілерге нормативтік құқықтық актілер негізінде салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... мен ... мерзімін белгілейді. Салықтардың қазыналық қызметі- түрлі субъектілер табысының бір ... ... ... ... Салықтың қазыналық қызметі арқылы мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігі құралып, салықтың қоғамдық міндеті артады. Қорыта ... ... ... ... ... ... келесі қызметтерінің бірі- бақылау(реттеу).
Мемлекет экономиканы дамыту жолында салықтық реттеу процесі ... ... ... ... ... ынталандырады және қажет жағдайда тежеп отырады. Бюджетке түскен салық түсімдерін реттейді және бақылап ... ... ... түріне бақылау жасау қажет. Ал енді салық түсімдеріне бақылау өте қажет ... ... ... ... ... мен ... есептейді, соған сәйкес өз қызметін атқарады.
Салықтардың бақылау қызметінің арқасында салық жүйесінің тиімділігі бағаланады, ... ... мен ... ... ... ... ... Көліктерге салық салу.
1-кесте
Рет №
Салық салу объектiсi
Салық ставкасы
(айлық есептік көрсеткіш)
1.
Двигателінің көлемi мынадай жеңiл
автомобильдер (текше см.):
1100-ге дейiн қоса алғанда
1100-ден жоғары 1500-ді қоса ... ... ... қоса ... жоғары 2500-ді қоса алғанда
2500-ден жоғары 3000-ды қоса алғанда
3000-нан жоғары 4000-ды қоса ... ... ... ... жүк ... ... ... тоннаға дейiн қоса алғанда
1 тоннадан жоғары - 1,5 тоннаны қоса алғанда
1,5 тоннадан жоғары - 5 тоннаны қоса ... ... ... ... ... ... ... қоспағанда, өздiгiнен жүретiн
машиналар мен пневматикалық жүрiстегi механизмдер
3
4.
Автобустар:
отыратын 12 орынға ... қоса ... ... ... ... - 25 ... қоса ... 25 орыннан жоғары
9
14
20
5.
Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, шағын кемелер, ... ... ... ... қоса ... ... ... кемелер, буксирлер, баржалар,
яхталар (двигателінің қуаты мынадай ат күшiне тең):
160-қа дейiн қоса алғанда
160-тан жоғары 500-ді қоса алғанда
500-ден жоғары ... қоса ... ... жоғары
6
18
32
55
7.
Ұшу аппараттары
әрбір киловатт қуаттан айлық есептiк көрсеткiштiң 4,0 процентi
8.
Мыналарды:
магистральды жолдар бойымен поездардың кез келген санатын жүргiзу үшiн;
магистральды, станциялық және тар және ... кең ... ... ... ... ... ... үшiн;
өнеркәсiптiк темiржол көлiгi және магистральды және станциялық жолдарға шықпайтын жолдарда пайдаланылатын темiр жолдың тарту қозғалмалы ... және кең ... ... және ... ... жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыру үшiн пайдаланылатын мотор-вагонды қозғалмалы құрам
көлiк құралының жалпы қуатының әрбiр киловатынан
айлық ... ... 1 ... ... ... ... әрбiр Киловатынан айлық есептiк көрсеткiштiң 1 процентi
Салықты есептеу тәртібі
Салық төлеуші салық салу объектілерін, ... ... ... бойынша салық ставкасын негізге ала отырып, салық кезеңі үшін салық сомасын дербес есептейді. Заңды тұлғалар ағымдағы төлемдер ... ... ... ... ... ... ... салу объектiлерiнiң тiркелген жерi бойынша салық кезеңiнiң 5 шiлдесiнен кешiктiрмей жүргiзедi. Жеке тұлғалар үшiн бюджетке ... ... ... ... ... 31 ... кешiктiрiлмейтiн күн болып табылады. Салықты төлеу салық салу ... ... орны ... ... ... тiркеуден, қайта тiркеуден немесе мемлекеттiк техникалық байқаудан өткiзген жағдайда, жеке тұлғалар көрсетiлген әрекеттердi ... ... осы ... ... тәртiппен салықты есептейдi және бюджетке төлеудi жүргiзедi.
Көлiк құралының меншiк иесi атынан иелiктен шығару құқығымен көлiк құралын ... ... ... негiзiнде сенiм бiлдiрiлген болып табылатын жеке тұлғаның салық кезеңi үшiн көлiк құралдарына салық ... ... ... ... ... осы салық кезеңi үшiн салық мiндеттемесiн орындауы болып табылады.
Төлеушілер - заңды тұлғалар көлік құралдары салығы бойынша ағымдағы ... ... ... ... ... 5 ... ... сондай-ақ декларацияны есепті жылдан кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей салық салу объектілерінің тіркелген жері бойынша салық органдарына табыс етеді.
Көлік ... ... ... құру ... ... жеке ... салынатын 2010 жылғы салық сомасы
* Жеңiл автокөліктер үшін:
2-кесте
Двигательдің жұмыс көлемi (текше см.)
Салық сомасы, теңге
1100-ді қоса ... ... ... ... қоса ... ... аралығы
2 826
2000-ды қоса алғанда 1500-2000 аралығы
***
1501
4 246
1600
4 939
1700
5 639
1800
6 339
1900
7 039
2000
7 739
2500-ді қоса ... ... ... ... 765
2200
8 465
2300
9 165
2400
9 865
2500
10 565
3000-ды қоса алғанда 2500-3000 аралығы
***
2501
11 311
2600
12 004
2700
12 704
2800
13 ... ... ... қоса ... ... ... 202
3100
21 895
3200
22 595
3300
23 295
3400
23 995
3500
24 695
3600
25 395
3700
26 095
3800
26 795
3900
27 495
4000
28 195
4000-нан жоғары
165 321
Жеңіл автомобильдердің 3 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) мөлшерлемесі ... ... ... әрі ... ... ... қоса ... 1500-2000 текше см.-ден артық, 5 АЕК мөлшерлемесі бойынша салық ... және ... қоса ... ... ... ... артық, 8 АЕК мөлшерлемесі бойынша салық салынатын әрі ... қоса ... ... текше см.-ден артық және 15 АЕК мөлшерлемесі бойынша салық ... ... ... ... қоса алғанда 3000-4000 текше см.-ден артық көлемдегі салық сомасы двигательдің аталған көлемнен асқан әр бірлігі үшін 7 теңгеге ... Жүк ... ... ... көтергiштiгі мынадай жүк таситын
арнаулы автомобильдер (тiркемелердi
есептемегенде):
Салық сомасы, теңге
1 тоннаға дейiн, (1 тоннаны қоса алғанда)
4 239
1-1,5 тонна аралығы
7 065
1,5-5 тонна аралығы
9 ... ... ... ... табанды машиналар мен механизмдердi қоспағанда, пневматикалық жүрiстегi өздiгiнен жүретiн машиналар мен ... ... ... ... ... ... мен ... сомасы, теңге
Машиналар, механизмдер
* 239
4.Автобустар үшін:
5-кесте
Отыратын орындар саны, дана
Салық сомасы, теңге
Отыратын 12 орынға дейiн
12 717
Отыратын 12-25 орын аралығы
19 ... 25 ... ... ... Мотоциклдер, мотороллерлер, мотошаналар, шағын кемелер үшін:
6-кесте
Двигатель қуаты
Салық сомасы, теңге
55 кВт-ты қоса алғанда 55 кВт-ға ... ... ... ... ... ... Айлық есептік көрсеткіш (АЕК) түрінде белгіленіп, көлік құралдарының түріне қарай жіктеледі:
* ... ... - ... ... ... текше сантиметрмен есептеледі;
* жүк көлігі - қанша көлемде жүк көтеруіне байланысты;
* ауыл шаруашылығы ... ... үлес ... ... жүк ... - ... әр киловатынан АЕК-тің 4 пайызы мөлшерінде;
* өздігінен жүретін ... мен ... ... механизмдер бойынша (тізбекті түрінен басқалары) - әр нысаннан 3 АЕК мөлшерінде;
* автобустар - жолаушы ... ... ... ... ... ... ... кемелер (қозғалтқышы 55 кВт-тан аз болса) - әр ... 1 АЕК ... ... ... ... ... яхта - ... аттың күшіне қарай;
* ұшу құралдары - қуатындағы әрбір кВт үшін ... 8 ... ... МҚ ... тәжірибелік негіздеу
2.1 Есептің қойылымы
Осы берілген 7-кесте бойынша MS Access бағдарламасы көмегімен ... ... ... Және сол ... ... ... форма, есеп беру, макрос пен модуль құрамыз.
7-кесте

Поле
Тип
Раз - мер
Описание
1
OwnerID
Числовой
6
Идентификатор владельца ... ... ... ...
60
ФИО владельца (для физ. лицо)
4
OwnerName
Текстовой
60
Название организации
5
OwnerIIN
Текстовой
10
ИИН организации
6
Chief
Текстовый
60
Руководитель организации
7
Phone
Текстовый
10
Телефон
8
Address
Текстовый
60
Адрес владельца автомобиля
9
District
Текстовый
15
Район города
10
Number
Текстовый
10
Государственныйзнак автомобиля
11
Brand
Текстовый
15
Марка автомобиля
12
Model
Текстовый
15
Модель автомобиля
13
BodylD
Текстовый
20
Номер кузова
14
EngineID
Текстовый
20
Номер двигателя,
15
BodyModel
Текстовый
20
Модель ... ... ... ... ... в л. с.
20
Helm
Логиче - ский
1
Руль (правый/левый)
21
Drive
Логиче - ский
1
Привод на все колеса
22
Year
Числовой
4
Год выпуска автомобиля
23
TypeBody
Текстовый
15
Тип кузова автомобиля ... ... - ... в ... время
Авто
Дата угона
26
DateReturn
Дата/ время
Авто
Дата возврата владельцу
27
DateSee
Дата/ время
Авто
Дата технического осмотра
28
Inspector
Текстовый
60
ФИО инспектора, проводившего осмотра
29
YearTax
Денежный
15
Годовой налог на автомобиль
30
YearNumber
Денежный
15
Оплата за знак ... ос - ... за ... осмотр
32
Distance
Числовой
5
Пробег на дату осмотра
33
Okey
Логиче - ский
1
Технический осмотр пройден
34
Reason
Поле Memo
Авто
Причины, по которым осмотр не ... MS Access ... ... шолу ... Windows-технологияның барлық мүмкіндіктерін сүйемелдейді және оның тұтынушысының жұмыс істеуіне қолайлы ... ... бар.
1) ... - ... ... үшін ... ... (бағаналардан) және жазбалардан (қатарлардан) тұратын мәліметтер. Кесте(Tables) - мәліметтер базасымен жұмыс істеуге арналған негізгі объект, мәліметтер жиыны. Ол ... ... мен ... ... - ... бір қатары, яғни жолы. Ол СУБД мәліметтерін сақтайтын негізгі блок болып табылады. Жазба сипатталатын бір ... ... ... мәлімет береді.
Өріс(Field) - кестедегі бағана немесе тік жол. Access-те өріс мәліметтерін сипаттайтын оның ... ... ... ... өрісі деп басқару элементі ретінде мәлімет енгізілетін бір ... ... ... оған ... арқылы мәндер енгізіледі.
Санауыш - кестедегі жазбалардың реттік нөмерлері орналасатын өріс.
2) Сұраныс(Queries) - ... ... ... ... ... бір ... бірнеше кестеден белгіленген шарттарға байланысты таңдап алу тәсілі. Таңдап алу жолымен сұраныс беру арқылы ... ... ... ... ... ... ... кестелер негізінде жаңа (виртуальды) кестелер құруға болады. Access-те сұраныстардың бірнеше түрі бар.
3) Форма(Forms) - мәліметтерді экранда ... жолы ... ... ... ... яғни өзара байланысқан мәліметтерді тұтынушыға ыңғайлы түрде ... ... ... ... ... ... Есептер (Отчеты) - мәліметтерді баспаға шығарып қағазда бейнелеу тәсілі, яғни қағазға басып шығаруға арналған ... ... - ... ... ... ... ... формалар, басылымдар, макростар, модульдер) қасиеттерін анықтау режимі.
Шебер(Wizards-Мастер) - белгілі бір мақсатта шектеулі әрекеттер жиынын біртіндеп орындайтын программа. Шеберлер оны ... ... ... ... ісін атқара отырып, қойылған мәліметтерді программаға енгізуді қамтамасыз етеді.
5) Макростар(Modules) - Visual Basic for Application (VBA) тіліндегі программалар сақталады және олар ... ... құру ... ... емес ... іске ... үшін ... тұтынушыға өз есептерін ойдағыдай шағаруға мүмкіндік беретін әртүрлі диалогтық құралдар бар, оларға меню командалары, ... ... ... ... шығатын түсініктемелік сөздер, Конструктор (Design), Шебер(Wizards) программалары жатады. ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері Windows ортасындағы графикалық объектілермен (терезе, тізім, ауыстырып қосқыш, жалауыша, батырма, тағы сол сияқты), жұмыс ... ... ... ... ... ашу ... ... бағдарламаны іске қосамыз.
2-сурет. Access терезесінде жалпы көрініс
Есептің қойылымы бойынша біз мәліметтерді пайдалана отырып Access ... ... ... ол үщін біз ... ... бойынша әр өріске өзінің пішіндерін сипаттамаларын береміз.
3-сурет. Конструктор арқылы құрылған кесте
Келесі қадам Конструктор арқылы құрған кетемізді толтырамыз, яғни сипаттамға сай ... ... ... ... ... ... мәліметтер.
Кестені құрып оны сақтаған соң біз оған сұраныс (запрос) құрамыз. ... ... ... ... ... ... тез арада табу үшін және қолданысқа ыңғайлы болуы үшін құрылады.
5-сурет. Сұраныс құру терезесі
6-сурет. ... ... ... ... ... Есеп
8-сурет. Форма
9-сурет. Макрос командасы.
Қорытынды
Мәліметтер базасын құру қазіргі кезде кеңінен пайдаланылады. Әр салаға өз ... ... база ... ... ... ... құру барысында Microsoft Access мүмкіндіктерінің шектеусіз көп ... көз ... Оны құру да ... ДҚБЖ бойынша білімді керек еткені сөзсіз. Бірақ нәтижесі айтарлықтай жоғары және қандай да болмасын кез-келген ... ... ... өнім ... ... ... Ол ... енгізіп, тиімді әрі жеңіл пайдалануға арналған.
Курстық жұмыстың барысында ақпараттар жүйесін жасаудың негізгі ... ... ... ... мысалдармен көрсетілді. Осы көрсетілген мысалдар мен түсіндірулер жаңа жүйе жасауға негіз бола алады.
Мәліметтер қорын құру барысында оны неғұрлым әмбебап, ... ... ... етіп ... ... Сол үшін ... объектілері анықталып, олардьң арасындағы байланыстар орнатылды, әр түрлі ... ... ... ... қосымшасын құру негізінде деректер қорын басқару жүйесінің қолдану аясы кең және оның ... ... ... дәлелдеу.
Қорыта келгенде Мәліметтер қоры - бұл ... ... ... ... мүмкіндік жасайды. Сондай-ақ бұл ыңғайлы және тиімді программа болып табылады. Тек деректер қорларын құру жүйелерімен жұмыс істеуді ... ... ғана біз аз ... ... жүйе ... ... ... әдебиеттер тізімі:
* Острейковский В.А. Информатика.- Москва: Выс.Шк., ... ... С.В., ... Г.А. ... информатика.- Москва. Инфорком пресс и АСТ пресс - 2000г.
* ... А.Я. Язык SQL в Delphi5. - ... ЗАО , ... ... С. В. Delphi5.- Учебный курс - Санкт-Петербург: Питер, 2001г.
* Купрова Т.А. .М:Мир, 1991
* Диго С.М. ... и ... ... ... А. и ... , М: 1991ж
* Голицына О.Л., Максимова Н.В., Попова И.И. , М: ... под ред. ... А.Д. . ... ... ... ... , М: Бином, 1998ж
* Гончарова А. , Питер, 1997ж
* Системы управления базами данных и знаний: Справ. Изд/Наумов А.Н., ... А.М., ... В.К. и др.: Под ред. ... А.Н.М: Финансы и статистика, 1991ж
* Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных Учебник для вузов по спец. /Под ред. В.Н. ... ... Шк., ... Дейт К.Дж. ... в ... баз ... Пер. С ... 6-е изд.К.: Диалектика, 1998ж
* Байғожанова Д.С. Талдықорған, 2006ж
* Базы даных Абдуллин В.З. - ... ... ... Базы ... ... Access. ... В. -М: ... 2001ж
* Самоучитель Access 97/2000.Куперова Т.А. -Ғылыми техника, 2001ж
* СУБД Access для Windows 95 в ... Ю.Б, ... Н.В -ВНV- ... 1997ж

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысындағы бөлістіретін темір-жолдық мүнай базасына арналған инвестициялық жобаның анализі24 бет
Деректер базасына информациялық талдау19 бет
Дәлелді медицинаның екінші және үшінші этаптары.Интернетте және электронды мәліметтер базасынан ақпараттарды іздеу. Medline – медициналық ақпараттарды библиографиялық іздеу жүйесі. Баспаларды талдау және сын көзбен бағалау31 бет
Кәсіпорынды басқару23 бет
"Базар батыр" жырының жиналып, жарияланып, зерттелуі4 бет
"Деректер базасы және оның объектілері"4 бет
"Кітапхана" деректер базасы (Delphi тілінде)14 бет
12 жылдық жалпы орта мектептің базалық білім мазмұнын анықтау әдістері55 бет
Access - деректер базасы13 бет
Access мәлiметтер базасы жөнiнде негiзгi мағлұматтар31 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь