Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы

Мазмұны

Кіріспе

1. Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы.
1.1 Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі 6
1.2 Несиенің мәні, қызметі 8

2. Несие жүйесінің құралдары.
2.1 Несие формалары мен түрлері 11
2.2 Несиенің экономикадағы ролі 16

3. Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің даму тарихы.
3.1 Банк жүйесінің құрылымы 21
3.2 Банктердің экономикадағы ролі 26

Қорытынды 29

Пайдаланылған әдебиеттер 30
Кіріспе
Несие — нарықтық экономиканың тiрегi ретiнде экономикалық дамудың ажырамас элементiн бiлдiредi. Оны барлық шаруашылық субъектiлерiмен қатар, мемлекетте, үкіметте, сондай-ақ жеке азаматтар да пайдаланады.
Құнның қозғалысы — бұл несиенiң қозғалысының кiндiгiн сипапайды. Несиелiк Қатынастардың пайда болатын экономикалық негiзiне капитал айналымын жатқызуға болады.
Көбiне несиенi ақша ретiнде түсiнедi. Бiр жағынан қараганда бұган негiз де бар сияқты. Себебi, қазiргi шаруашылықта қарыз көбiне ақшалай түрде берiлуде. Бiрақ бұл жерде ақша мен несиенiң әр түрлi ұғымды бiлдiрiп, әр түрлi қатынастарды түсiндiретiнін естен шығаруға болмайды.
Сонымен қатар, несие мен қаржы категорияларын бiр санайтындар да аз емес, несие — бұл ақшалай қаражаттың екi жақты қозғалысын, яғни қаражаттың уақытша берiлуiн және уақыт өткен соң қайтарылуын баяндаса, ал қаржы — сол қаражаттың бір жақты қозғалысын бейнелейдi, яғни қаржы: дотация, субвенция, субсидия түрiнде берiлсе, олар кайтарымсыз сипатқа ие.
Несие — бұл пайыз төлеу және қайтару шартында уақытша пайдалануға (қарызға) берiлетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие мен ссуданың арасында да өзара айырмашылық бар. Несие — бұл банктiң қаражатын құрайтын көзi ретiнде барлық несиелiк қатынастарды ұйымдастырудың әр түрлi формаларының болуын және сондай-ақ олардың жұмсалымдарының формасын бiлдiретiн кең ұғымды сипаттайды. Ссуда — бұл ссудалық шот ашумен байланысты қалыптасатын несиелiк қатынастарды ұйымдастырудың бiр ғана формасын бiлдiредi.
Қарыз берушi — қарызды беретiн несиелiк қатынасының бір жағы. Қарыз берушi — бұл уақытша пайдалануға қарыз берушi субъектiлер болып табылады. Қарыз берушiлерге: банктер, банктiк емес мекемелер, мемлекет, шаруашылық субъектiлерi және халық жатады.
Қарыз алушы — бұл несиенi алушы және оны қайтаруга міндеттi, несиелiк қатынастың екiнші жағы. Борышқор және қарыз алушы бiр-бiрiмен жақын сөздер болғанымен де, олардың түсiнiктерi әр түрлі. Мысалға, кәсiпорын немесе жеке азаматтардың коммуналдық қызметке, салықтарға т.б. байланысты төлемдерi кешігуi мүмкiн, бiрақ бұл жерде ешқандай да несиелiк қатынас туындамайды. Борыш бұл тек қана экономи калық қатынасты емес, сондай-ақ ада адамзаттық қатынастар жағдайын сипаттайды. Борыш — бұл өте ауқымды ұгым. Ал қарыз алушы — бұл қосымша қаражатқа деген сұранысы бар тұлга.
Қарыз берушi және қарыз алушымен қатар несиенiң құрылымының элементiне берiлетiн объекті де жатады. Беру объектiсi — бұл құнның ерекше бөлiгi, яғни қарызға берiлген құнды бiлдiреді.
Несие — ақша сияқты тарихи экономикалық дәреже болып абылады. «Кредит» деген сөз, «қарызға», «несие» деген «kredo»- сенемiн деген магына беретiн латынша «kreditum» деген сөзден шығады. Ол экономикалық дәреже ретiнде әр турлi экономикалық қоғамдарда қызмет етедi. Ол тауар өндiрiсiнiң пайда болған кезінен бастап қарапайым формаларында: бай және кедей қоғамдарда көрiнедi. Несие қатынастарын ақша қатынастары сияқты үнемi даму үстiнде болады. Алғашқы несие табиғи түрде қоғамның дәулеттi топтарынан мүлiксiз шаруалар мен кәсiпкерлерге тұтыну муктаждығы мен қарыздарды өтеу үшін ұсынылған. Тауар-ақша қатынастарының дамымен несие ақша түрiнде көштi.
Құндық қатынасты ерекше формасы сияқты несиенiң пайда болуы шаруашылық жүргiзуi бiр субъектiден босаған құн шаруашытлық мәмiледе қолданысқа түсетiн, бiрақ бiр уақыттарда жаңа қайта өндiру цикiліне ене алмайтын кезде ғана жүзеге асады. Несиеге байланысты бұл құн қосымша қаражатқа уақытша қажеттiлiгi туып отырган басқа субъектiге өтедi және қайта өндiру процесiніц шеңберiнде қызметiн жалгастыра береді. Бiрақ, несиелiк қатынастардың пайда болуың экономикалық байланысқа түсуге дайын меншiк иелерi сияқты бiр-бiрiне қарсы тұралатын тауар иеленушiлер арасындагы айырбас ауқымынан iздеген жөн. Тауарларды Қолдан-қолға өткiзу сияқты тауар айырбастау және қызмет көрсетумен ауысу несиелiк қатынастардан туындаған экономикалық жемiс.
Несиелiк қатынастар пайда болатын және дамығын нақты экономикалық негiзде қаражат айналымы мен ауыспалы айналым, яғни несиелiк қатынастың материалдық негiзi боп құн козғалысы саналатын болады.
Қарызға алуына несиенi кедей болғаны үшiн алмайды, ол өзнiң меншiктi қорларының ауыспалы айналым мен капитал айналымының объективтi күшне толық шамада жетпей тұрғандықтан өз iсiн алға бастыру үшiн алады.
Несие объективтi қажеттiлiктен туындаған және ол когамдық өндіріс процесiнде маңызды рөл атқарады. Несие ақшалай капиталдық қарызга трансформациясын қамтамасыз етедi және несие берушiлер мен қарызга алушылардың арасындагы қарым-қатынасты бiлдіредi.
Оның көмегімен мемлекеттiң, халыктың, ұйымдардың және кәсiпорындардың табыстары мен бос (еркiн) ақшалай қаражаттары жинақталып, уақытша пайдаланудың төлемiне аударылатын несие капиталына айналады.
Пайдаланылған әдебиеттер.
1) Сейітқасымов Ғ.С. «Ақша Несие Банктер»: Оқулық. – Алматы: «Экономика», 2005.
2) Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие»: -Алматы: «ИздатМаркет», 2004.
3) Баймұханова С.Б.; Балапанова Ә.Ж. «Бухгалтерлік есеп». – Алматы; Қазақ университеті, 2002.
4) Ержанов М.С; Ержанова А.М.; «Основы бухгалиерского учета и новая корреспонденция счетов» (с 1 января 2003 г.). – А.; Ержанов и К, 2003 г.
5) Международные стандарты финансовой отчетности КМСФО/ Пер.И.Тарусина/ Ред. коллегия:А.С.Бакаев, Л.В. Горбатова, Т.Б. Крылов и др. – М.; 1998 г.
6) Радостовец И.К. ; Радостовец В.В.; Шмидт.О.И. Центраудит-Казахстан, 2002 г.
7) Кеулимжаев К.К. Корреспонденция счетов хозяйственных операций по типовому плану счетов бухгалтерского учета финансовой – хозяйственной деятельности субьектов. – А.; БИКО, 2003 г.
8) Бункина М.К. Национальная экономика. М: 2006 г.
9) Гальперин В.М. и д.р. Макроэкономика: учебник СПБ.:экономическая школа, 1994 г.
10) Саяси экономия. Оқулық-Алматы, Ана тілі, 1992.
11) Қазақстан Республикасының Конституциясы
12) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банктік қызмет туралы» заң күші бар Жарлығы
13) 1 наурыз 2006 жылы Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына арнаған өзінің кезекті Жолдауы//Егемен Қазақситан, 2 наурыз
14) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі. – Алматы: Юрист, 2004.
15) Салық кодексі – «Бюджетке салықтар мен басқа да міндетті төлемдер жөнінде» ҚР Заңы. – Алматы: Юрист, 2003
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы.
1.1 Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі
6
1.2 Несиенің ... ... ... ... ... ... ... мен түрлері
11
2.2 Несиенің экономикадағы  ролі
16
3. Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің даму тарихы.
3.1 Банк жүйесінің құрылымы
21
3.2 Банктердің экономикадағы ролі
26
Қорытынды
29
Пайдаланылған әдебиеттер
30
Кіріспе
Несие — ... ... ... ретiнде экономикалық дамудың
ажырамас элементiн бiлдiредi. Оны барлық шаруашылық субъектiлерiмен ... ... ... жеке ... да ... ... — бұл несиенiң қозғалысының ... ... ... ... болатын экономикалық негiзiне капитал
айналымын жатқызуға болады.
Көбiне несиенi ақша ретiнде ... Бiр ... ... бұган
негiз де бар сияқты. Себебi, қазiргi шаруашылықта қарыз ... ... ... ... бұл ... ақша мен несиенiң әр түрлi ұғымды бiлдiрiп,
әр түрлi қатынастарды түсiндiретiнін естен шығаруға болмайды.
Сонымен ... ... мен ... ... бiр ... да ... ... — бұл ақшалай қаражаттың екi жақты қозғалысын, яғни қаражаттың
уақытша берiлуiн және уақыт өткен соң қайтарылуын ... ал ...... бір жақты қозғалысын бейнелейдi, яғни қаржы: дотация, ... ... ... олар ... ... ... — бұл пайыз төлеу және қайтару ... ... ... берiлетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие мен ссуданың арасында да өзара айырмашылық бар. ...... ... ... көзi ... барлық несиелiк қатынастарды
ұйымдастырудың әр түрлi формаларының болуын және ... ... ... ... кең ... ... ... — бұл
ссудалық шот ашумен ... ... ... ... бiр ғана ... бiлдiредi.
Қарыз берушi — қарызды беретiн несиелiк ... бір ... ... — бұл ... пайдалануға қарыз берушi субъектiлер болып табылады.
Қарыз ... ... ... емес мекемелер, мемлекет, шаруашылық
субъектiлерi және халық жатады.
Қарыз алушы — бұл несиенi ... және оны ... ... несиелiк
қатынастың екiнші жағы. Борышқор және қарыз алушы бiр-бiрiмен жақын сөздер
болғанымен де, олардың түсiнiктерi әр ... ... ... ... ... коммуналдық қызметке, салықтарға т.б. ... ... ... ... бұл ... ешқандай да несиелiк қатынас туындамайды.
Борыш бұл тек қана ... ... ... ... ... ада адамзаттық
қатынастар жағдайын сипаттайды. Борыш — бұл өте ауқымды ұгым. Ал ... — бұл ... ... ... сұранысы бар тұлга.
Қарыз берушi және қарыз алушымен қатар несиенiң құрылымының элементiне
берiлетiн объекті де жатады. Беру ... — бұл ... ... ... ... берiлген құнды бiлдiреді.
Несие — ақша сияқты тарихи экономикалық дәреже болып абылады. «Кредит»
деген сөз, «қарызға», «несие» деген «kredo»- сенемiн ... ... ... ... ... сөзден шығады. Ол экономикалық дәреже ретiнде әр
турлi экономикалық қоғамдарда қызмет ... Ол ... ... ... ... бастап қарапайым формаларында: бай және кедей қоғамдарда
көрiнедi. Несие ... ақша ... ... ... даму ... ... несие табиғи түрде қоғамның дәулеттi топтарынан мүлiксiз
шаруалар мен кәсiпкерлерге тұтыну ... мен ... өтеу ... ... ... ... ... ақша түрiнде көштi.
Құндық қатынасты ерекше формасы сияқты несиенiң пайда ... ... бiр ... босаған құн шаруашытлық мәмiледе ... ... бiр ... жаңа ... ... ... ене ... кезде
ғана жүзеге асады. Несиеге байланысты бұл құн ... ... ... туып ... ... ... ... және қайта өндiру
процесiніц шеңберiнде қызметiн ... ... ... несиелiк
қатынастардың пайда болуың экономикалық байланысқа түсуге дайын меншiк
иелерi сияқты бiр-бiрiне ... ... ... ... ... ауқымынан iздеген жөн. Тауарларды Қолдан-қолға өткiзу сияқты тауар
айырбастау және қызмет көрсетумен ... ... ... ... ... қатынастар пайда болатын және дамығын ... ... ... ... мен ауыспалы айналым, яғни несиелiк қатынастың
материалдық негiзi боп құн козғалысы саналатын ... ... ... ... ... үшiн алмайды, ол өзнiң меншiктi
қорларының ауыспалы айналым мен капитал ... ... ... толық
шамада жетпей тұрғандықтан өз iсiн алға бастыру үшiн алады.
Несие объективтi қажеттiлiктен ... және ол ... ... ... рөл ... Несие ақшалай ... ... ... етедi және несие берушiлер мен ... ... ... бiлдіредi.
Оның көмегімен мемлекеттiң, халыктың, ұйымдардың және кәсiпорындардың
табыстары мен бос (еркiн) ақшалай ... ... ... ... аударылатын несие капиталына айналады.
1. Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы
1.1 Қазақстан Республикасындағы несие жүйесі.
Несие жүйесi — жалпы банктердiң ... және ... және ... ... түрлерiн жүзеге асыратын банктiк емес мекемелердiң
жиытығы.
Несие жуйесi ұғымы банк жүйесiне қарағанда кеңiрек, яғни мұнда өзге де
несиелiк ... ... Әр ... ... ... ... ... банк жүйесiнiң құрылымы қалыптасады. ҚР-дағы несиелiк жүйе ... ... ...... ... ал ... — парабанктiк жүйе
(банктiк емес мекемелер). Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... несие жүйесінің құрылымдық ... ... ның ... ... кестеде берілген.
| | ... аты ... ... қызметі |
|Несие| ... | ... | ... | | | | ... | | | | | |
| | | | ... ... ... |
| |Банк жүйесі |І |Ұлттық ... ... ... |
| | | | ... ... есеп |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... көрсету. |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | ... ... ... |
| | |ІІ ... ... ... айырысу |
| | | ... ... ... ... |
| | | | ... |түрде көрсету. |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | ... | |
| | | |ған ... ... ... |
| | | | | ... ... | | | | ... ғана |
| | | | | ... |
| | | ... ... ... |
| ... |ІІІ ... ... ... айырысу |
| |жүйесі | ... ... ... ... |
| | | | ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | |IV ... |аппарат |айырысу қызметін |
| | | | |(АҚ ... ұсақ |
| | | | ... ... тарту. |
| | | | ... | ... саны ... жылға азаюда. 90-шы жылдардың басында олардың
саны 200-ден асты, сөйтiп банк ... ... ... ... ... ... (06.2003 ж.) ... Жалпы банктер қатарында мемлекеттiк
банктер (мемлекеттiң 100% ... ... саны — 2. ... ... ... ... қатысуы кеңейе түсуде, олардың саны —
16, яғни жалпы банктер санының ... ... ... Ал ... ... ... ... өсiп келе жатқандығын байқаймыз.
1.2 Несиенің мәні, қызметі.
Несиенiң мәнiн анықтаған кезде бiрқатар ... ... ... ... ... түрi формалардан тәуелсiз оның ... ... ... ... ... алғанда несиенiң мәнiн ашуы керек. Егер ... ... ... онда ... қайтарылатын қасиетiн жоғалтатыны
бiлдiреді.
- несиенiң мәнiн ... ... ... қозғалыс сатыларын,
несиенiң негiзiн қарастырған жөн.
Несиеде өзгермейтін, тұрақты болып қалатын жәйiт - ... ... ... ... ... де ... ... әрекетке
тусетiн бiрнеше элементтен тұрады. Ондай элементтерге ең ... ... ... ... ... ... анықтағанымыздай, бұл
субьектілерге несие берушi мен қарызға алушылар жатады. Оларды бөлуге және
бөлек қарастыруға болмайды. Оларды ... ... ... ғана ... ... ... берушi — несиелiк мәмiленiң қарыз ұсынатын жағы. Мұны iске ... онда ... ... ... бiр қоры ... ... Ол ақша ... немесе басқа бiреуден қарызға алған болуы да мумкiн.
Қазiргi уақытта қарызга ақша ұсынатын негiзгi несие беруші - банк болып
табылады.Ол ... ... ... мен ... ... ... шоғырландырып, оларды қарызга алушыға уақытша пайдалану ... ... ... Бұл ... банктен алған несиенi тек қарызга алушы
ғана емес, сондай-ақ ... да ... ... ... ресурстарды
қайтаруға мiндеттi. Бұл арада банк бiр жагдайга ... ... ... екiншi
жағдайда— қарыз алушы болып көрiнедi.
Қарызга алушы — несиелiк қатынастар жағы, ... ... ... ... ... ... Қосымша ақшалай қаражатқа уақытша мұқтаждығы
туғандар карызға ақша алушылар болып табылады. Қазiргi ... ... ... ...... кәсiпкерлер, халық, мемлекеттер ... ... ... ... ... алушы карызға алынган қаражаттың
меншiк иесi болып табылмайды, өндiрiс саласында, айналымда оны ол ... ... Бұл ... ол ... ... гөрi, яғни
шаруашылықта ауыспалы айналым қоры ... ... оны iске ... ушiн ... ... ... артық көлемде төлейдi.
Несиелiк мәмiледе қарызга алушы несие берушiге тәуелдi, оған несие
берушi өз талаптарын қояды. ... ... ... мен ... берушi несие
қатынастарының толық құқықты жақтары болып табылады. Олар міндеттi турде
қатысуы керек және бұл ... олар ... ... ... ... ... болуы мумкiн. Несие берушi мен қарызга алушы өзара іс
әрекеттерiнде қарама-қайшылықтың ... ... ... Несиелiк
мәмiленiң қатысушылары ретiнде олар оны қарама-қарсы ... ... ... де ... несие берушi неғурлым жоғары ... ... ... ... ... ... арзан несие алып, ... табу ... ... ... орны мен рөлi, оның ... ... ... несие экономикалық категория ... ... ... ... бөлу;
- айналыс шығындарын үнемдеу;
- айналыстағы нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру;
- капиталдың шоғырлануын жеделдету;
- ғылымы-техникалық прогрестi желелдету.
Несиенiң ... бөлу ... кез ... ... ... ... ... жұмыс жасауына өз үлесi ... бұл ... ... ... бiр ... екiншi бiр саласына капитал ағымы
болады.
Несиенiң айналыс шығындарын үнемдеу қызметiнің iс ... асуы ... ... ... Шаруашлық субъектiлерiндегi ақшалай
қаражаттардың түсүсуі мен жұмсалуы арасындағы уақытша болатын алшақтық кей
жағдайларда ... ... ... ... ... келесі, қызметi, яғни несиенiң айналыстағы нақты ... ... ... ... несиелік шаруашылықты мұндай орнын алмастыруга
толық мумкiндiк бар.
Капиталдық шоғыалану процесi ... ... ... ... жасау үшiн маңызды болып табылады. ... ... ... бұл қызметi өндiрiстiң ауқымын ұлғайта отырып, пайда алуга
мумкiндiк ... ... ... ... Несие формалары мен түрлері.
Несие формасы — бұл несие қатынасының сырттай нақты ... ... ... қатынасының мәнi мен ұйымдастырылуын синтездейдi Несие қатынасының
формасы мен мазмұны ажырағысыз әрі диалектикалық ... ... ... ... ... оның мазмұны мен дамуына сәйкесуi керек.
Таңдап алынған жiктеу өлшемiне ... ... ... ең маңызды
формаларын бөлiп көрсетуге болады (9.1. ... ... ету ... ...... және ... ... несие мәмілесінің объектiсiне қарай — ақшалай және тауарлық несие;
- несие ... ... ...... ... ... несиелер.
9.1.сурет. Несиенің негізгі формалары.
Жорғарыда қарастырылган несие формаларының көптеген түрлерi ... ... — бұл оның ... ... үшiн пайдаланатын, экономикалық-
ұйымдастырушылық белгілерi бойыша ең ... ... ... ... ... қосымшасы.
а) Қазақстанда несие турлерi былайша ... ... ... ... ... айналым қаражатын қалыптастыруга берiлетiн несие;
— негiзi құрал-жабдықты калыптастыруга берiлетi несие;
— ТМҚ ... ... ... ... ... тыс
қорлардың аясында уақытша қажеттлiкке берiлетiн несие;
— өндiрiстiң маусымдық шыгыны аясында берiлетiн несие;
— жол үстiндегi (жолдагы) есеп ... ... ... берiлетн
несие, аккредитивтер;
— төлем несиелерi.
ә) қамтамасыз етiлуi ... ... және ... ... ТМК-пен, кепілдiлiкпен,
сактандыру келiсiмшарттымен толық қамтамсыз етiлген;
... ... ... ... ... болмайтын банкiлiк (сенiмдiлiк).
б) қайтарылу мерзiмi бойынша:
— қысқа мерзiмдi;
— орта ... ұзақ ... ... ... ... бөлiп-бөліп төлеу (мерзiмін ұзарту);
— бір жолғы өтеу;
кезең сайын (бір қалыпты емес) өтеу.
г) Тәуекелдi деңгейi бойынша:
— субстандартты;
— стандартты
— күмәндi;
... ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесi;
жоғары пайыздың мөлшерлемесi;
төмен пайыздың мөлшерлемесi;
— пайызсыз.
д) салалық бағыты бойынша:
— сауда-саттық несиесi;
— өнеркәсiп несиесi;
— ауылшаруашылық несиесi;
—құрылыс несиесі;
ж) ... шот ... ... жай ссудалық шот бойынша несие;
— арнайы ссуда шоты бойынша несие;
— контокорренттiк шот бойынша несие;
— овердрафт бойынша несие;
— несие ... ... ... ... ... ... сатылатын мулiкпен немесе құқықпен
қамтамасыз етiлген, қысқа ... ... ... ... ... ... жатады.
Ломбардтық несиенi негiзгi әр алуан турлерiне кұнды қағаз кепiлдiгiмен,
тауар кепiлiдiгiмен, талап кепiлдiгiмен ... ... ... Қарыз
алушы ломбардтық несиен өз қалауынша шектеусiз пайдалана алады.
Жаңартпалы несие (ағл. Revolve- айналыста ... ... ... ... - ... ... ... және әлемдiк нарықтарында жаңгыртпалы
несие. Ол белгiленген берешек лимитi шегiнде және өтеу ... ... ... қатысушы елдер арасында қосымша келiсімөзсiз автоматты
түрде ... ... ... ... алдындагы несие уйымының оған несие
келiсiмшартының белгiленген әрекет етуі кезеңi iшіндебелгілі бір ... ... ... ... беру ... заң ... рәсімделген
міндеттемесі. Несие желісінің ашылуы несие беруші мен ... ... ... ... ... ... білдіреді.
НЕСИЕ ЗАҢДАРЫ. Несие заңдарын бiлу және ... ... ... ... ... ... ... қорларының айналыстары ... ... ... ... бос тұрған қаржыларды орынды
пайдалануға мумкiндiк бередi.
Несие заңдарына ең алдымен Несие заңының ... ... ... Ол ... ... болуы мен қарыз беру қорының құрылу ... ... болу ... ... ... ... iстеуi жағдайында ғана әрекеттiк күшi бар. Нақты несие қатынастары
шаруашылық байланыстары ... және ... ... ... ... ғана ... ... субъектiсiнiң өзi атқарып отырған ... ... ... ... ... ... несиелiк қатынастардың дұрыс
жұмыс iстеуiнiң, несиенiң қайтарылып келетiндiгiнiң кепiлдiгi ... ... болу ... ... ... ... ... әкеп соқтырады.
Несие заңдарының басқа да экономикалық ... ... ... қажеттiлiк, өте маңыздылық, нақтылық сипаты бар.
Несие заңдарының өзiнiң қозғалыс заңдары ... ... ... ... ... қатынастар тартылған құндылықтар несие
берушiден қарыз алушыға өтiп, қайта қайтқанда ... ... яғни ... түрде қозғалыс үстiнде болады. Егер ол бiр ... ... ... ... ... жоғалтып, несие болудан қалады, ... ... ... ... ... ... нақты дуние. Яғни,
несиенiң қоғалысы оның аса маңызды сипаты, өмiр суруiнiң заңы.
Несие заңына тән Заң - оның ... ... ... ... ... ... ... категорияларынан бөлектеп тұратын ... ...... ... ... Егер ... құндылық бастапқы
субъект несие берушiге қайта айналып келмейтiн болса, онда өзiнiң мәнiн
жоғалтып, жеке ... ... ... несие боп аталудан қалады.
Тарылған құчдылық өзi шыққан пунктке қайта оралып келу ушін ... ... ... яғни ... өндiрiс процесiне қатынасады, пайызын өсiру
ушiн уақытша пайдалануға берiлген бастапқы ... ... ... ... ... ... жасайды. Бұл процесте:
объективтiлiк, қажетттілiк, жалпыламалық және т.б. экономикалық талаптардың
барлық белгiлерi бар. Осы ... ... ... ... ... заңы ... құндылық заңы. Тарылған құндылық ... ... оны ... ... ... ... ... (өндiрiс құралдарына
қарағанда), сондай-ақ құндылығын ... да, ... ... ... түрiн сақтап, жаңа айналымға түсуге дайын екендiгiмен
бастапқы пункке (несие берушіге) ... ... Және бұл ... ... ... әрi жоғары мумкiндiктерiн жоғалтпайды.
Несиенiң қарастырылған заңдары мен олардың ерекшелiктерiн танып ... ... бар. ... ... ақша ... ... ақша массасының ұлғаюы сияқты аса ... ... ... ... ... ... алушылық құндылығын
кемiтедi, инфляпияға келіп соқтырады және ... ... ... ... ... ... ... жұмыс iстеуiне әкелiп соқтыратын
нәтижесiмен анықтауға болады. Несие өзiнiң қызметi ... ... ... әсер ... ... ... ... несиенiң өз қызмет саласы
бар, ол қозғалыстың барлық құндылықтарымен емес, шаруашылық ... ... ... ... ... бастапқы кезiнде қайта
бөлiну мүмкiн бөлгiмен ғана байланысты. ... ... ... ... ... әр ... кезеңдерiнде өзгерiп отыруы мүмкiн.
Жаңа өндiрiс ашумен оларды кеңейту iсiнде де несиенiң атқаратын рөлі
зор. ... ... ... ... ... ... мен
орталықтандыру жаңа өндiрiстердiң iрi ... iске ... ... ... ... қосымша құны бар өнімдердi өндiрудi қайта
жарақтауга байланысты салынатын мол ... ... ... мүмкiндiк
бередi.
Қазақстанда экокомиканың шикiзаттық бағытынан арылып, жоғары ... ... құру ... ... ... 2003—2015 жылдарға арналган
индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы жүзеге асуда. Бұл ретте өзiнiң
несиелiк қаржыларын осы ... ... ... ... ... ... умiттер артылуда. Несиенi капиталдық ... ... ... ... ... қаржыландырумен айтарлықтай маңызды
артықшылықтары бар. Ол капиталдық ... ... осы ... ... ... ... ... анықтаумен әрi несие
шараларының өтелу мерзiмi шегiнде ... ... ... белгiлеуменi
жүйелi бақылауга мүмкiндiк бередi.
Несиенiң ақша айналымы саласында да алатын орны ... Ол ... ... ... ... ... қызметi — айналысының
құралын құруға ... ... ақша ... ... шығару, есеп жүргiзу мен
сақтаушыгындарын қысқартады;
— екiншiден, несие бос ақша қаржыларын сан рет ... ... ... ... ... қысқартып, айналым шығындарын азайтады;
— үшiншiден, айналымның шыгындары маусымдық ... ... ... ... ... ... байланысты қысқарады.
Экономиканың төмендеп, инфляцияның өрлеген кезiнде мемлекет пайыздық
ұтысты көтеру арқылы ... ақша ... қысу үшiн ... ... көлемiн қысқартады. Ал, экономикалық өрлеу ... ... әрi ... үшiн несие экспансиясы ... яғни ... ... ... ... ... тасқыны көбейiп,
ақша көлемi ұлғаяды. Осылайша ақша айналымы ретке ... ... ... несиелердiң шектелуi, ал 1998 ... ... ... ... ... ... ... несиесі) арқасында тұрғын‚ үй құрылысы,
пәтерлер, автокөлiк және басқа да тұрмыстық машиналар мен ... ... ... ... ... ... көптеген әлеуметтiк
мәселелердi шешуге қол жетiп отыр.
Несиенiң көмегiмен басқа ... ... ... ... ... ... туып келедi.
Сонымен, жекелеген шаруашылықпен айналысушы экономикалық субъектiлердiң
өмiр сүруi мен жалпы халықшаруашылыгының ... да, ... ... ... ... ... көтеруде несиенің
атқаратын рөлi өте зор екен.
Несие саласын мейлiнше тарылтудың да керi ... бар, ... ... ... ... субъектiлерi ТМҚ-ны, жабдықтарды
сатып ала алмайды, өзiнiң қызметкерлерiне еңбекақы төлей алмайды, негiзгi
қорларды жалға ала алмайды және т.б. ... ... ... бәрi ... ... өз ... ... қоймайды.
Несиенiң шектерiн негiздеп анықтау мен сақтаудың сұраныс пен ұсыныстың,
айналымдағы тауар мен ақша ... ... пен ... ... ... үйлесiмдi тепе-теңдiктердi сақтай тұру үшiн маңызы
зор.
Несиенiң сандық шегi ... ... ... жағынан шектеумен
байланысты. Шектеулердiң әдісi әр турлi, тура әдiс — ... банк ... ... мөлшерiн арттырып, соның нәтижесiнде ... ... ... ... әдiс — пайыздық мөлшерлеменi көтерудiң
нәтижесiнде несиелеу процесiн тежейдi, Сапалық шектерi — бұл жағдайда ... ... ... де, кең ... ... де керi әсер етуi мумкiн.
Несиенiң экономика циклiнің тиiстi кезеңiне байланысты кең көлемдi
деңгейде оң ... ... ... ... әсср ... ... атап
көрсетiлдi.
Несиенiң пайдаланылуы мен оның тар көлем деңгейiнде әсер етуi ... ең ... ... қатымастарға қатысушы жақтардың
ықыластарғы мен мүмкiндiктерiне байланысты, атап айтқанда:
— қарыз алушылардың қарыз ... ... ... мен ... ... ... ... байланысты щығындарды азайтуға олардың
ықыласты болуы;
— банкiлердiң өз табыстарын ұлғайту ... ... ... ... ... ... ... ықыластары жасалған несиелiк
келiсiмдерде көрсетiледi.
3. Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі, дамуы.
Ғалымдардың ... ... ... ... дамуының мануфактуралық
сатысында — ХIV және ХV ғасырларда Италияда несие қатынасының кең ... ... ... болган. Кейбiр галымдар банктердiң бұдан да
ертерек феодализм ... ... ... ретiнде пайда болды деп
есептейдi.
«Банк» сөзi «үстел» ... ... ... ... ... ...... тауарлардың сауда-саттығы қызу жүретiн алаңдарга
қойылатын. Сауда-саттық мемлекеттерде, қалаларда және ... ... ... ... әр ... ... жүзеге асырылды. Бұл
жағдайда көптеген монетаның әр ... ... ... бар, ... ... ... берiп, бағалай алатын арнайы мамандар қажет болды.
Бұл айырбастаушы мамандар әдетте өз ... ... ... ... ... ... ... орталыгына айналды, сол себептi ... ... ... бар айырбастаушы банкирлер әйгiлi болады
әрі олар Ежелгi Грецияда (трапезиттер деп аталган «трапеза» — ... ... және ... да ... ... ... ... дейiнгi VI ғасырларда Ежелгi Вавилонда салым ақшаларды
қабылдау және осы ақша бойынша пайыз төлеу ... ... ... және несиелiк операциялар бiздiң эрамызға ... IV ... да ... кездескен.
VII ғасырдың 40-шы жылдарынан бастап, банктердегi эмиссиялық
операциялар Англияда да ... ... ... және ХIХ ... ... оған
елдiң эмиссиялық банкiсi ... атақ ... ... ... Оның
банкноттары төлемнiң әмбебеп, заңды құралына айналды.
1846 жытлы Германияда жергiлiктi 33 эмиссиялық банктердi бiрiктiрген
елдiң ... ... ... ... банк құрылды.
Ресейде банк iсi мемлекеттiк тұргыдан дамиды, ал жекеше эмиссиялық
банктер ... жоқ, тек ХIХ ... ... гана (1894 ж.) ... банк ... Мемлекеттiк банк пайда болды.
ХХ гасырдагы 90-шы жылдардың басына дейін Қазақстанның ... ... ... ... Қазақстанның өз банк жүйесi болмады, өйткенi
республика ... ... ... ... ... филиалдары
мен бөлiмшелерi жұмыс iстедi. Сол себептi де банк жүйесiнiң тарихы ... және ... ... ... ... ажырагысыз байланыста
болды. Патшалық Ресейдiң банк жүйесiне мыналар ... ... ... ... өзара несие қогамы, қалалық банктер, ипотекалық несие
банкiсi және басқа несие мекемелер.
КСРО-ның банк жүйесiнде, оның ... ... 70 жыл бойы ... мен ... ... үстемдiк еттi, несие-банктiк ықпал
ету әдiстерiнде әкiмшiлiк және ұсақ ... ... ... қызметiнде де осындай жагымсыз жагдайлар басым болды.
Ақша-несие ... ... ... нарық қатынасы
тудырган шарттармен сәйкес келмейдi.
Социалистiк жүйе гасырлар бойы қалыптасқан қаржы нарыгының институттары
мен аспаптарын жойды. ... әрi ... ... ... Мемлекеттiк банк түрiнде орасан үлкен дара банк ... ... Ол ... ... ... өз ... шыгармады, шынайы
бәсекелестiктi тәуекелдiктiң ... ... ... ... ... ... Республикасы егемендiкке қол
жеткiзгеннен кейiн бiрден нарықтық экономиканың талаптарына жауап ... ... банк ... ... ... 1991 ... ... айында «Қазақ
ССР-iнiң банктерi мен банк қызметi ... заң ... Мәнi ... ... ... банк реформасының бастамасы болды.
Республикалық Мемлекеттiк банк Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiсi
болып қайта құрылды. Облыстарда ҚР ... ... ... ... ... ... ... — акционерлiк-коммерциялық банк
болып табылатын Тұранбанкке, Аграрлық өнеркәсiп банкiсi — ... банк ... ... ... ... Аграрлық өнеркәсiп
банкiсiне, Сыртқы сауда банкiсi — ... банк ... ... ... ... ...... болып табылатын Қазақстан Республикасы Жинақ банкiсiне ... ... бұл ... ... ... ... қайта құрылды, ал ... ... ... ... банкiсi атауына ие болды.
1989 жылдан бастап алғаш рет коммерциялық, аралас, ... ... ... ... болды. Осы жылдары ... ... ... ... банк және т.б. ашылды
3.1 Банк жүйесінің  құрылымы.
«Қазақсатн республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» республика
Президентінің  ... 1995 ... 31 ... заң күші ... ... екі ... банк жйесі бар» деліген. Ұлттық
банк –мемлекеттің  орталық банкі, ол банк ... ... ... ... ... ... барлығы банк жүйесінің  төмегі
(екінші) денгейіндегі банктер делінген.
Қазіргі ... ... ... ... банк ... әр түрлі
меншік формасындағы банктер мен несие мекемелері қызмет істеуде. Олардың 
ішінде:
Мемлекеттік банк – ... ... ... ... денгейлі банк, оның 
жарғылық қорының  иеленушісі үкімет.
Инвестициялық банк – негізінен тікелей және порфельдік ... ... ... ... ... ... қатысушы банк - орналастырылған ... ... ... ... ... резиденттерi еместердiң; 
     б) орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталдарға қатысу
үлестерiнiң үштен бірiнен ... ... ... ... не ... ұқсас Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - заңды
тұлғаларының ... ... ... ... болатын
Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - заңды тұлғаларының; 
     в) ... ... ... емес тұлғалардың
қаражаттарына билiк етушiлер (сенiм бiлдiрiлген адамдар) болып табылатын
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... банк. 
      Мемлекетаралық банк - халықаралық шарт (келiсiм) негiзiнде құрылып,
жұмыс iстеп тұрған, құрылтайшылары ... ... ... ол уәкiлдiк берген мемлекеттiк орган) мен сол шартқа (келiсiмге)
қол қойған ... ... ... табылатын банк.
         Банктік емес несие қаржы мекемелері Ұлттық банктің  ... ... ... ... жүргізуге құқы бар банктік емес ... - осы ... ... банк ... ... ... ... коммерциялық
ұйым болып табылатын заңды тұлға. 
      Банктiң ресми мәртебесi заңды тұлғаны әділет органдарында (тіркеуші
органдарда) ... әрі - ... ... банк ... ... және банк операцияларын жүргiзуге қаржы рыногы мен қаржылық
ұйымдарды ... және ... ... ... органның (бұдан әрi -
уәкiлеттi орган) лицензиясы болуымен белгiленедi. 
     Банкiнiң ресми мәртебесi жоқ бiрде-бiр заңды ... ... деп ... ... өзiн банк ... ... ретiнде сипаттай алмайды.
      Банк басқармасы тұрған жер (почта бойынша мекен-жайы) банк тұрған жер
деп ... ...... ұйымдарға, ондай ақ халыққа тікелей
және жан жақты кешенді қызмет көрсеттін банктер. Бұл олардың  басқа арнаулы
несие мекемелерінен ... Ал ... емес ... ... ... олар тек кейбір банктік операциялар жүргізумен ... ... ... ... ... ... банктердің 
негізгі мақсаты  неғұрлым жоғарғы пайда табу.
Банктің  жарғылық қоры оның  міндеттемелерін қамтамасыз ... ... ... ... көзі олып ... Алғашқыда ол
(мемлекеттік ... ... ... сату есебінен, немесе
құрылтайшылардың  жарнасы есебінен қалыптасады. Банктің  құрылтайшылары ... ... ... ... тек ақша ... міндетті. Жабық
акционерлік қоғам түріндегі банктің  акциясын төлеуге оның  ... ... ... және ... да ... ... қолдануға болмайды.
Банктің  акциясы алғашқы нарықта барлық құрылтайыларға бірдей құнмен, яғни
акцияның  көрсетілген құнымен сатылады. ... ... ... ... ... ... ... қорының  елу процентін
акционерлері банк тіркеден өткен кезге дейін, ал тіркеуден өткен ... бір жыл ... ... ... қажет /10/.
Жарғылық қорды молайту екі жолмен жүргізіледі:
Біріншіден, ... ... ... оның  ішінде банктің  пайдасын
капталдандыру және ... ... ... ... айырбастау
есебінен.
Жалпы банктердің  қызметтерi:
• уақытша бос ақша қаражатын тарту жинақтау және оны ... ... ... ... жеке ... ... ... бағалы қағазбен
операция жүргiзу;
• ақша айналымын ... ... ... ... шығару;
• экономикалық, қаржылық кеңес беру;
• эмиссиялық қызмет атқару.
Банк өзiнiң жарғысы бар толық шаруашылық есеп және ... ... ... ... заңды тұлға болып табылады. Мемлекеттiк банк осы
заң бойынша қызмет атқарып жоғарғы кеңесiне есеп бередi. ҚР ... ... банк деп ... ... ... ... немесе акционерлiк
капиталдың  басым бөлiгi мемлекеттiк құрылтайшылардың  акциясы ... ... ... ол ... ... ... жарғысы бойынша қызмет iстейдi.
Екіншіден акцияның  көрсетілген құнын өсіру жолымен.
Банктің  жоғары асқаушы ... ... ... ... ... ... банктің  басқармасы жүргізеді. ... ... ... ... ... төрағасы және оның  мүшелері,
Басқарманың  төрсағасы және оның  ... ... бас ... ... орынбасарлары, банк бөлімшесінің  бірінші басшысы және
басбугалтері мен ... ... ... ... ... ... Басқармасының  төрағасы және ... ... ... ... басшысы және бас бухгалтері қызметке Ұлттық банктің 
келісімімен тағайындалады. әдетте оладың  банк үйесіндегі: ... мен ... үш ... кем ... ал ... орынбасарлары екі жылдан кем емес
қызмет стажы болуы шарт. Осы айтылған қыметкерлер Ұлттық бактің  келісімін
үш айға дейін ... өз ... әрі ... ... құқы жоқ.
Акционелердін жиналысы кезекті және кезектен тыс блып бөлінеді. Кезекті
жиналыс ... жыл ... ... банк ... ... ... бір ... шақырылуы керек,  ал кезектен тыс ... ... ... ... , ... ... талабы бойынша  шақырылады.
Банктің  Ұйымдық құрылымы әрқайсысы белгілі бір міндетер мен талаптарды
атқаратын қызмет ... мен ... ... кез ... ... ... құрылымы банктік оерацияларды атқаратын
міндеттерін ескеріп қалыптасады.
3.2 Банктердің экономикадағы ролі.
Банк жүйесi — ... ... ең ... әрi ... ... мен ... қатынасы тарихи тұргыда қатар (параллель)
дамып, бiр-бiрiмен тыгыз байланыста ... ... ... ... ... шаруашылыгымен күн сайын тiкелей байланысты. ... ... ... ... қатысушылардың экономикалық мүдделерi
қанагаттандырылып отырды. Бұл арада банктер ... ... ... ... ... ... органдардың капиталын және басқа да
шаруашылық процесiнен босаган еркiн ақшалай қаражатты тартып, оларды ... ... ... үшiн ... бұл ... ақшалай есеп
айырысуды жүргізді, экономикага басқа да көптеген қызмет түрлерiн ... ... ... ... ... ... және
қогамдық өнімдердiң айналысқа түсуiне тiкелей ықпалын тигiздi.
Банктер нарықтық экономикада ең ... ... ... болып табылады.
Өз қызметiнiң процесiнде олар ақша нарыгында ... ... ... мен ... ... ... ... клиенттердiң салым
ақшаларын қабылдай отырып, жаңа мiндеттеменi — депозиттi құрады, ал жаңа
талаптың ссудасын қарыз алушыга ... ... және жаңа ... ... бұл ... ... ... құрайды. Қаржы ресурстарының несие берушiден ... ... ... ... және ... байланысты болатын
қаржы институттарынның қызметi қаржылық делдал деп ... ... ... әр ... ... шоғырландыра отырып,
ақшалай қаражаттың жалпылама «пұлын» қалыптастырады әрi оларды ... ... ... және ... әр қилы ... ... нарықтық экономикада монополистерге айналып, барлық ... ие ... Олар ... ... негiзiнен шыгып, ұдайы
өндiрiстің барлық ... ... ... ... ... ... ... ие және ең қатерлi жолмен нақты ... ... ... ... ... ... мен ... үстемдiгiн жүргiзетiн агылшын банкiсi
секiлдi мекеменiң орасан зор ... ... ... ... ... ... барлық экономиканың ең басты жүйке торабына айналды.
Банк жүйесінің мақсаттары мен мiндеттерi негiзiнен ... ... ... мен мiндеттерiне ұқсас. Алайда, банктер ... ... ... ... ... ... мақсаттарына қол
жеткiзудi қамтамасыз ететiн ... ... бар жеке ... Банктердiң рөлi экономиканы басқарудың органы ретiнде өздерiнiң
қызметтерiн ... ... және банк iсiн ... ... ... ... экономиканы басқару процесiнде экономикалық қатынасты
бiлдiретiн басқарудың экономикалық ... ... ал, ... экономикалық қатынасы ең алдымен мүдде ретiнде алга ... ... ... өндiрiстiң мақсаты, оның қозгаушы ... ... ... ... ... әдістсрдiң көмегiмен басқару
экономикалық мүдделерге ықпал етуден тұрады. Мүдденiң осындай ұгымына ... ... ... ... ... кажеттiлiктердi канагаттандыру
арқылы әсер етуге болады және басқарудың, экономикалық әдiстерiне жүгiну
арқылы банктермен, ... әр ... ... ... ... әр ... буындарының қажеттiлiктерiн канагаттандыратын несиелеу жолымен
немесе қогамдық өнімнің ұдайы қозгалысын қамтамасыз ... ... ... ... ... үшiн ... ... арналган қолма-кол ақшасыз есеп айырысуды жүзеге асыру
жолымен ықпал етуге ... ... ... ... ... үшiн ... мерзiмi кешiктiрiлген төлем үшiн өтемақыны, есеп ... ... ... ... үшiн ... ... алу арқылы
өз мүдделерiн гана емес, сонымен қатар, осы операцияларга ... да ... ... өз ... ... ... қызметтiк (экономикалық)
салалық (министрлiктер, ведомоствалар, компаниялар, фирмалар) және аумақтық
(жергiлiктi органдар) басқару органдарымен өзара ... ... ... әрекеттеседі.
Банктер экономикалық басқарудың органдары болып табылгандықтан, өз
клиенттерiнiң алдындагы олардың ... ... ... ... ... ... ең алдымен өздерi қызмет
көрсететiн шаруашылық ... қай ... ... және ... ... ... қарамастан олардың шаруашылық және ... ... ... Банктердiң айналысына оларга
(банктерге) тәуелсiздiк болатын ... ... ... ... тыңдайтын
құқыққа ие фирмалар мен компаниялар топтасады. Банктер бiрдей ... ... ... ... ... ... ... клиенттерiне
тиiмдi операцияларды ұйымдастырады.
Банк жүйесiне когамның барлық ақша қорлары, атап айтқанда, ... ... ... ... ... жинақ ақшасы және т.б.
жиынтықталган. Банктер осы ... ... ... ... ... ... ... ақша айналымын реттейдi әрі осылайша
ұдайы өндiрiс процесiнiң барысына әсерiн ... ... ... пеп ... ... ... көрсететiн
қаржы-несие ұйымы несие жүйесiнің жұмысы шаруашылық құрылымды дамытуда
айрықша роль ... ... ... тиiмдiлiгi мен үздiксiз жұмыс
iстеуiне тек жеке шаруашылық бiрлiктерiнің қаражатты ... алып ... ... сонымен бiрге тұтас ел экономикасының даму қарқыны да тәуелдi.
Несиенiң ғылыми-техникалық прогрестi ... ... ... ... ... қаржыландырумен сипатталады. Сондықтан да,
несиенiң көмегiнсiз көптеген ... ... ... ... ... ... ... өндiрiске гылыми технологияларды жаңалық
ретiнде ... үшiн де аса ... ... табылады. Себебi, ондай шығындар
бастапқыда кәсiпорынның қаражатымен, оның iшiнде орта және ұзақ ... ... ... ... ... ... экокомикасы бар елдердiң қазiргi кездегi несие
жүйесiн сипаттаушы ... ... ... ғана ... Өз
экономикасын нарықтық жолга қайта ... ... үшін ... ... ... кездегi даму тенденциялары‚ үлкен қызыгушылық –туғызады,
өйткені нарықтық экономикаға өту ... ... ... ... ... етедi. Республикамыз үшін шет ел тәжiрибесiн толығымен ... ... ... экономика нарыққа өтудiң ең басында тур, ал Батыс
болса мұнда бұрыннан қызмет етуде, бiрақ осы ... ... ... ... ... ... өйткенi ол өтпелi ... ... ... ... ... ... ... Ғ.С. «Ақша Несие Банктер»: Оқулық. – Алматы: «Экономика»,
2005.
2) Мақыш С.Б. «Ақша айналысы және несие»: -Алматы: «ИздатМаркет», 2004.
3) ... С.Б.; ... Ә.Ж. ... есеп». – Алматы; Қазақ
университеті, 2002.
4) Ержанов М.С; Ержанова А.М.; «Основы бухгалиерского учета и ... ... (с 1 ... 2003 г.). – А.; Ержанов и К, 2003 г.
5) Международные стандарты финансовой отчетности КМСФО/ Пер.И.Тарусина/
Ред. коллегия:А.С.Бакаев, Л.В. Горбатова, Т.Б. Крылов и др. – М.; 1998 ... ... И.К. ; ... В.В.; ... ... ... ... К.К. Корреспонденция счетов хозяйственных операций по
типовому плану счетов бухгалтерского учета финансовой – хозяйственной
деятельности субьектов. – А.; БИКО, 2003 г.
8) ... М.К. ... ... М: 2006 ... ... В.М. и д.р. Макроэкономика: учебник СПБ.:экономическая школа,
1994 г.
10) Саяси экономия. Оқулық-Алматы, Ана тілі, 1992.
11) Қазақстан Республикасының ... ... ... ... және банктік қызмет туралы» заң
күші бар Жарлығы
13) 1 наурыз 2006 жылы ... ... ... ... ... арнаған өзінің  кезекті Жолдауы//Егемен Қазақситан, 2 наурыз
14) Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі. – Алматы: Юрист, 2004.
15) Салық кодексі – ... ... мен ... да ... ... ҚР ...... Юрист, 2003
16) Қазақстан Республикасының заңдары.
-----------------------
ҚР-ның несиелік жүйесі жүйесіжүйесі
Банк жүйесі
Эмиссиялық
банктер
Эмиссиялық
емес банктер
Парабанк жүйесі
Қазақстан
Ұлттық банкі
Екінші деңгейлі банктер
Банктік емес мекемелер
Пошта-жинақ жүйесі
Қазпошта
Ломбардтар
Несиелік серіктестіктер
Сақтандыру
қоғамдары
Инвестициялық
компагиялар
Ипотекалық
компаниялар
Несиенің құрылымы
Несие ... құн ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Несие жүйесінің ұғымы және оның құрылымы туралы4 бет
«Мемлекеттік қызметтегі мемлекеттік саясат»96 бет
«Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы»18 бет
Адам өлтірудің ауырлатылған құрамдарын саралау62 бет
Азаматтық істер бойынша міндеттемелерді орындау негіздері53 бет
Азаматтық бірегейлік мәселелерін зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері27 бет
Азаматтық құқық пәніен дәрістер17 бет
Азаматтық құқықтарды қорғау19 бет
Азаматтың құқық қабiлеттiлiгiнiң негiзгi мазмұны19 бет
Арнаулы субъектілердің қылмысқа қатысуы50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь