Тағамдық ақуыз алу технологиясы

МАЗМҰНЫ
Ι.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 1
Анықтама мен қысқартулар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 2
ΙΙ. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
2.1 Өндірістің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
2.1.2 Ашытқының микробиологиялық әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
2.2 Азықтық.ақуыз өндіруге мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2.1 Азықтық ақуыз өнімдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
2.3 Азықтық ашытқы өндірісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
2.3.1Азықтық витаминдер мен антибиотиктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 17
ΙΙΙ. Өзіндік зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 24
3.1 Зерттеу материалдары мен әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26
3.2 Зерттеу нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
3.3 Экономикалық тиімділік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 31
КІРІСПЕ

Жұмыстың өзектілігі: Азықтық ақуыз құрамында ақуызбен қатар витаминдер, ферменттер, өсу факторлары болады, сондықтан берілген өнім ақуызды – витаминді концентрат деп аталады. Оның мал шаруашылығын және құс шаруашылығын құрамы алдын айтып кеткен қоспаларға бай азықпен қамтамассыздандырудың маңызы зор. Ашытқыларды азыққа қосынды ретінде қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да, нәтижесінде ауыл шаруашылық малдарының өнімділігі ұлғаяды және көмірсу азықтың шығыны азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы бардада біркелкі интенсификациялау мен қатар қазіргі заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды жүргізу актуаьды болып келеді. Мал азықтық ашытқының ішінде торула, утилис қолданылады, өйткені онда ақуыз бен «В» тобындағы витаминдер едәуір көп болады. Микроорганизмдерді қолдануға негізделген қазіргі биотехнологиялық процестерде ақуыз продуценттері ретінде ашытқылар, басқа саңырауқұлақтар, бактериялар және микроскопиялық саңырауқұлақтар қолданылады. Микробты синтез өнімін алу үшін культивирлеу режимін қосқанда жеке жағдайда модифицирлеу қолданылады, қоректік ортаның ерекшілігі, арнайы технологияда соңғы өнімді бөліп алады. Ашытқыларды азыққа қосынды ретінде қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да, нәтижесінде ауыл шаруашылық малдарының өнімділігі ұлғаяды және көмірсу азықтың шығыны азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы бардада біркелкі интенсификациялау мен қатар қазіргі заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды жүргізу актуальды болып келеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: Ашытқы саңырауқұлақтарында ақуыз және витаминдер (В, Д, Е) көп болады, сондықтан оларды қазір тамақ және мал азықтық мақсатқа кеңінен қолданылады. Ашытқы ақуызын азықтық мақсатта ғана емес, сондай ақ тікелей тағам өнімдеріне де қолдануға болады.
Курстық жұмыстың міндеттері:
1 Saccharomyces cerevisiae – ашытқы саңырауқұлақтарының спора түзуге қабілеті болмайды.
2 Микроорганизмдердің химиялық құрамын білу.
3 Тыныс алу процесі: аэробты микроорганизмдер (тіршілігі үшін ауадағы оттегін пайдаланады); анаэробтар микроорганизмдер тіршілігі ауадағы оттегін қатынасынсыз жүретіні.
4 Ашу процесінің қоздырғышы: зилаза ферменттері, декарбоксилаза ферменті.
5 Культивирленгенде морфологиясы өзгереді, колония өлшемі кішірееді, көмірсуларды ашыту және тотықтыру жолдарымен ассимирлейді. Candida tropicolis штамы СК-4, басқаларымен ауыстырылған.
6 Азықтық ақуыз өнімдері өндірісте базыны құру қажет. Сапасын жоғарлату үшін жетіспейтін ақуызды синтезбен алу әдістері.
7 Азықтық ашытқы өндірісі: құрғақ ашытқыларды комбинирленген азықтық өндірісте сұранысы жоғары.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1 Андреев А.А, Брызголов Л.И. Производства кормовых дрожжей – М: Лесная промышленность
2 Забродский А.Г. Технология и контроль производства кормавых дрожжей на мелассной борде. – М: Пищевая промышленость
3Боборенко Э.А. Получения и выделения дрожжей-М: Лесная промышленность
4 Бочярова. Н.Н. Микрофлора дрожжевого производства-М: Пищевая промышленость
5 Воробьева Л.И. Промышленная микробиология –М:Лесная промышленость
6 Калунянс К.А. Микробные ферментные препараты – М: Пищевая промышленость,
7 Жвирблянская А.Ю. Основы микробиологий, санитарии и гигиены пищевой промышлености-М: Пищевая промышленость,
8 Семихатова Н.М. Производство хлебопекарных дрожжей – М:ВО Агропромиздат,
9 Букин В.Н. Микробиологический синтез витаминов. М.: Наука,
10 Беккер М.Е. Биотехнология микробиологического синтеза. –Рига:Знание,
11 Перт С. Дж. Основы культивирования микроорганизмов и клеток / Пер. с англ. –М.: Мир
12 Қ. Х. Әлмағанбетов, «Микроорганизмдер биотехнологиясы», Астана-2008;
13 В. Н. Голубев, И. Н. Жиганов, «Пищевая биотехнология», Москва-2001;
14 О. А. Неверова, «Пищевая биотехнология», Новосибирск-2007.
15 Воронин Е.С., Тихонов И.В. Биотехнология: Учебник для вузов – М.: Де Ли принт, 2006. – 521 с.
16 Рогов И.А., Антипова Л.В., Шуваева Г.П. Пищевая биотехнология: в 4 книгах. Книга 1. Основы пищевой биотехнологии.- М.: КолосС, 2004. – 440 с.
17 Рогов И.А. Пищевая биотехнология: В 4х кн.: учебник /Рогов И.А. – М.: Колосс, 2004. – 530 с.
18 Биотехнология. Биотехнологические агенты, технология, аппаратура - Виестур У. Э.
        
        КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі: Азықтық ақуыз құрамында ... ... ... өсу ... болады, сондықтан берілген ...... ... деп ... Оның мал ... және ... құрамы алдын айтып кеткен ... бай ... ... зор. ... ... ... ретінде
қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ... да, ... ... ... ... ... және көмірсу азықтың шығыны
азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін мелассалы ... ... мен ... ... заманғы ғылыми, өзіндік, жұмыстарды
жүргізу актуаьды болып келеді. Мал азықтық ашытқының ішінде торула, утилис
қолданылады, өйткені онда ... бен «В» ... ... ... көп
болады. Микроорганизмдерді қолдануға негізделген қазіргі биотехнологиялық
процестерде ақуыз продуценттері ретінде ашытқылар, ... ... және ... ... қолданылады. Микробты
синтез өнімін алу үшін культивирлеу режимін ... жеке ... ... қоректік ортаның ерекшілігі, ... ... ... ... ... Ашытқыларды азыққа қосынды ретінде
қосқанда азықтықтың қоректік байлығы ұлғаяды да, ... ... ... ... ... және көмірсу азықтың шығыны
азаяды. Сондықтан азықтық ақуыз өндірісін ... ... ... мен ... ... ... ғылыми, өзіндік, жұмыстарды
жүргізу актуальды болып келеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: Ашытқы ... ... ... (В, Д, Е) көп ... ... оларды қазір тамақ және мал
азықтық мақсатқа кеңінен қолданылады. Ашытқы ақуызын ... ... ... сондай-ақ тікелей тағам өнімдеріне де қолдануға болады.
Курстық жұмыстың ... ... ...... ... спора түзуге
қабілеті болмайды.
2 Микроорганизмдердің химиялық құрамын білу.
3 Тыныс алу процесі: аэробты ... ... үшін ... ... ... ... тіршілігі ауадағы
оттегін қатынасынсыз жүретіні.
4 Ашу процесінің қоздырғышы: зилаза ... ... ... ... ... ... колония өлшемі кішірееді,
көмірсуларды ашыту және тотықтыру жолдарымен ассимирлейді. ... ... СК-4, ... ... Азықтық ақуыз өнімдері өндірісте базыны құру қажет. Сапасын жоғарлату
үшін ... ... ... алу ... ... ... ... құрғақ ашытқыларды комбинирленген азықтық
өндірісте сұранысы жоғары.
АНЫҚТАМАЛАР
Ақуыздық – витаминді ... - ... ... ... ... ... қарағанда Candida туысының ашытқыларын
мұнай ... ... ... ... ... Н – парафиндер – микроорганизмдердің ... ... ... ... салыстырмалы және стандартты ...... ... ... үшін
қолданылады.
Формальдегид – метанолдың тотығуының аралық өнімі, ... әр ... ... ... ... - ... биомассасы белгілі
ылғалдылықта кептірілген зат.
Егіс ... - ... ... таза ... көлемге дейін көбейтіп, өндіріс аппаратына егуді ... ... - ... - қоректік орта
ҚЖ - құрал-жабдық
МО -микроорганизам
АС – ашытқы саңырауқұлақтар
ГКҚ-гидролизді концентрацияланған қышқыл
ГБС-гидролизаттың биологиялық сапасы
ГА-гидролиз аппарат
МБ – ......... ... pinus ... Candida utilis ... cutaneum штамы
СК-4-Candida tropicalis штамы
МОВНИИГС-температураны бақылайтын құрал
УКР НИИСПОМ- Ферментатор V = 600 м аэрация системасымен
ВНИИ – каллоидты заттардан тазалайтын ... ... ... ... ... азықтық ашытқылардың ең көп тараған түрлері: Candida ... ... candida utilis. ... бұл ... әртүрлі
орталарда кең қолданылады. Адаптацияланып, олар түрлерін өзгертеді және әр
жеке жағдайда белгілі штамм алынады. Құрғақ ... ... ... ... күйінде) әртүрлі өсімдік материалдарынан алынған,
қолданылған қанттардан 40 – 50 % ... ... ету. ... алу үшін микроорганизмдердің аэробты
культураларын өсірудің негізгі жағдайларының бірі – оттегі көзі ... ... ... ... беті ... ... ол ... газ
– сұйық жүйесімен байланыс жүреді.
Абсолютті – құрғақ биомасса алу үшін V, кг,оттегі шығыны келесі ... V = 0.25 g ... 0,25 – ... ... ... ... – ішкі биомассаның өсуі, кг/сағ.
Кк – оттегінің жұмсалу коэффиценті,
кг/кг абс. құрғ. биомасса..
g = ДК.
Мұнда, Д – ашытқы өсіру аппаратындағы ішкі ... ... ... - өсу жылдамдығының константасы.
V = 0.25 ДККк.
Ашытқының түрінің өсу жылдамдығының ... біле ... ... ... анықтауға болады. Ауа ортаға енер алдында неғұрлым майда
шашыратылған болса, соғұрлым ол ... ... ... өткенде толық
утилизацияланады. Аппаратта сұйық және газ ... ... ... көп болады, егер ауаның жұмсалуы және оның сұйықпен қанығу ... ... ... ... ... ... ... Ашытқы
өндірісінде жіберілетін гидролизаттар органикалық және минералды заттардың
сулы ерітіндісі түрінде ... ... ... ... 100 мл ерітіндіде 3,72 г. Зауыттарда гидролизаттардағы редуцирлеуші
заттардың жалпы мөлшері 2 – 3,5% шамасында болады. Гидролизатты ... ала ... ... ... ... ... гексозды
қанттың утилизациялану есебінен азаяды. Спирттен кейінгі ... ... ... ... 0,58 – 0,68%, ... 0,43 ... Целлюлозды зауытта шырша ... ... ... ... ... ... құрамында редуцирлеуші заттар 2,6 – 2,8 %-ға
дейін болады, моносахаридтер 2,2 – 2,4%. ... ... ... ... ... ... ... гексозды қантты утилизациялағаннан кейін
моносахаридтердің мөлшері төмендейді және редуцирлеуші заттар 0,58 – 1,1 ... ... 0,42 – 1% ... ... ... биомассасының жиналу жылдамдығы ... ... ... ... ... ... жиналу
жылдамдығына субстраттағы қант концентрациясы және ... ... ... әсер ... жағдайларында редуцирлеуші заттардың мөлшері жоғары болған
жағдайда (1,5 – 1,7 % -ын жоғары) ашытқылардың өсуі жай ... және ... ... ... ... ... ... ғылыми
жұмыстары өңделіп жатқан ортада қанттың концентрациясы, яғни субстраттағы
оның бастапқы концентрациясы жоғарлауы мүмкін (3 – 5% Р – 3) ... ... ... ерітілген оттегінің қажетті мөлшерімен қамтамасыз ету
керек. Бұл мәліметтер ... ... ... ... ортадағы
концентрациясына байланысты емес, егер ашытқылар ... өсуі ... ... ... ... ... ... фосфор, күлдің мөлшері
тұрақты болады және ортадағы қанттың концентрациясына байланысты емес.
Қоректік тұздардың маңызы. ... ... ... тірі организмдер
тәрізді өзінің дамуы үшін қажетті минералды ... ... ... ...... ... ... магний, күкірт, темір және басқалары
ашытқы жасушасына қабықша ... тек су ... ... ... ... ... ... немесе жетіспеуі немесе көп мөлшерде болуы
жасуша тіршілігінің төмендеуіне соқтырады. Қоректік ортаны таңдау ... ... ... ... ... активті азық алуда
оларды интенсивті көбейту қажет болған жағдайда біраз ... ... ... ... ... қосу қажет, бірақ барлық қосылыстарды
ашытқылар сіңірмейді. ... ... ... ... қышқылды амоний
(аммоний сульфаты) (NH4 )2 SO4, аммиактың сулы ерітіндісі NH4 OH жақсы
сіңіреді. ... ... ... тұз ... ... ... калий тұздарының комплексі болатын нитроаммофосты қолданады. Бұл
тұз суда ... ... және ... ... болмайды.
Фосфор қосылыстарын ашытқылар әртүрлі сіңіреді, ең жақсы сіңірілетіні
біралмасқан фосфоқышқылды аммоний NH4 H2 PO4, ... ... Ca ( H2 PO4 ) ... ... қышқылы H3 PO4 ; Нашар
сіңірілетіндері – темір және аммонийдің фосфор қышқыл тұздары.
Калий, хлорлы ... ... KCl, ал Mg Mg Cl2 ... Mg So4 * 7 H2 ... ... гидролизаттарда және сульфидті сілтілерде біраз мөлшерде
ашытқы биомассасы үшін қажет микроэлементтер болады. ... ... күз – қыс ... ... ... ... ... яғни
суда микроэлементтер мөлшері жоғары болған жағдайда, ашытқы шығымы жоғары
болады. Артезион суға да әртүрлі тұздарға бай, ... ... және ... ... ... артезиан суын басқа суға қосқан ... ... орта ... 8 % ... ... тұздарда қажеттілікті
дәл анықтау үшін алдын – ала ағашты, өсімдік материалын, гидролизат ... ... ... ... ... ... ... түрде аммофос қосылыстарын
шығара бастады. Бұл тұздар биологиялық ... азық ... ... ... ... ... фосфоритті ұнды қолдануға болады,
оның құрамында 21 % фосфор оксиді болады.
Шикізаттардың әртүрлі түрлерін және ашытқыларды өсіру ... ... ... фосфор, калий және басқа элементтері бар
қоректік тұздардың орташа қажеттілігі анықтылған. 1 кг ... ... ... тұз ретінде қажет, г: суперфосфат – 280, аммоний ... ... ... ...... ... ағашқа қарағанда, өсімдік ... 15 – 20 есе көп ... Осы ... ... ... жағдайларда калийді пайдалану қажет емес. Ашытқыларда шикі протеиннің
жоғары мөлшері ( 55 – 58 % ) ... ... ... 1,7 – 2 % ... [3]
Ауыл шаруашылық қалдықтарын өңдеген кезде хлорлы калийдің ... ... ... ... ... ... мөлшері көп болады.
Орта температурасының әсері. Құрағақ азықтық ашытқыларды өсіруін 32-
40°С температурада жүргізеді. Әр ... ... ... тән. ... ... ... өзгешелігі ашытқылар
культурасына ғана емес, оның жоғары және төмен ... ... ... Температураның жоғарылауы мен синтез
жылдамдығы жоғарылайды, бірақ бұл белгілі шекке дейін болады, ... ... ... ... ... процестері көбейеді.
Нәтижесінде, зерттелетін ашытқылардың жоғары тынысалу активтілігі
38 - 40°С температурада болатыны анықталды. Орта ... 40°С – ... ... ... оттегіні сіңіру активтілігі күрт төмендейді,
биомасса шығымы төмендейді, ал ашытқылардағы ... ... 48 – 49 % ... 36 – 37%-ға дейін төмендейді.
Егер технология ... ... ... ... ... ... ... шегінде жүргізу керек, өйткені бұл жағдайда
салқындатуға температурасы жоғары суды ... ... ... ... ... ... ... мөлшерде жылу бөлінеді
( 10,5 · 103 – 14,7 · 103 Дж / кг ... ... ... ). Бұл ... ... жоғарылатады, сондықтан оны төмендету қажет, яғни
ашытқы өсіру аппаратының сұйықтығын ... тұру ... Бұл ... ... ... ... ... аппаратының өнімділігі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жылу
көп бөлінеді, сондықтан аппаратта орта температурасы жоғарлап кетпеуі үшін
шаралар ... ... ... сиымдылығы 600 м3 , ауа таратудың эрлифтті
жүйесі бар аппаратта гидролизатты өңдеген кезде, тәулігіне шамамен 6 ... ... алу ... – ала ... 1 кг ... ... ... жылу бөлінеді деп есептесек, бөлінетін жалпы жылудың мөлшері: 2800 ... · 0,9 ... ... немесе 29,4 · 105 Дж / сағ. ... ... ( 29,4 · 105 Дж /сағ ) ... әкетіледі, ал қалған ... ... ... ... ... Ашытқыларды өсіру процесі 36 – 38 ... Жыл ... ... ... ... ... ... Жаз кезінде сусланы ашытқы өсіру аппаратына жіберер алдында 25 –
26°С дейін төмндету ... ... ... ... ... ... ... алады, ал қалған жылу аппараттың сыртқы бетін сумен салқындату
жолымен ауамен әкетіледі. Ортадағы зиянды қоспалардың жіберілетін ... және ... ... ... ... ... өсірілетін ортаның
сапасы ашытқы жасушаларының өсуіне әсер ететін химиялық қосылыстармен ғана
емес, ... ... ... және ... ... әсер ... ( ... ) де анықталады.
Ашытқы түрлерінің көбісін белгілі дәрежеде құрамында зиян қоспалары
бар орталарға бейімдеуге ... ... ... ... ... өнім
ыдырау өнімдері, әсіресе ...... ... заттары зиян
келтіреді.
Бояғыш және каллоидты заттардан тазалау үшін гидролиз коагулянтты (
алюминий сульфаты, хлорлы ... және т. б. ) ... ... ... ... ... ... және ашытқылардың шығымын 3 – 5 %
жоғарылатады. Мәліметтері бойынша гидролизат және сульфитті сілтіде болатын
сірке қышқылы ... ... ... утилизациялануы мүмкін.
Сұйықтың циркуляциясы әлсіз ашытқы өсіру ... ... ауа ... бар ... ... ... астында өлі
ашытқылар жиналады. Бұл үшін дрожжанкаларды өлі ... ... тұру ... және ... жылулық дезинфекция жасау керек.
Фурфурол - өсімдік материалдар гидролизінің және целлюлозаны қайнату
процестерінің өнімі.
Ашытқылардың өсуіне берілетін суслодағы ... ... ... ... ... ... оның ... түзілуін
қадағалау керек, ал содан кейін ашытқылардың өсуіне гидролизатты дайындау
процесінде фурфуролдың максималды жетілуіне жету керек.
Ашытқыларды үздіксіз ... хром ... 0,004 г / ... ... культура өнімділігін жоғарлатады және абсолют – құрғақ
ашытқылардың шығынын ... ... ... ... ... әсер ететін заттар тобына жатады. ... ... зат ... нашарлатады. Фтор – культуралды ортадағы және
ашытқылардағы жағымсыз компонент болып саналады.[1]
2.1.2 Ашытқының микробиологиялық әдістемесі
Ашытқы – бір ... ... және ... ... он ... ірі ... ... Табиғатта бұлар кең
тараған. Клетка пішіні әр түрлі: дөңгелек, сопақша және таяқша ... ... ... ... ... 8-10 ... тең. Оларда
қозғалу органеллалары болмайды. Клетка сыртында ... бар. ... ... және ... да (май, гликоген, валютин) заттар кездеседі.
Ашытқы саңырауқұлақтарын адам ... ... ... өз шаруашылығында
пайдаланады. Ал, табиғатта жабайы ашытқы саңырауқұлақтар да болады. Олар
ауыл ... ... ... ... ... тигізеді. Ашытқы
саңырауқұлақтарының адам баласына пайда ... ... біз ... ... деп атаймыз. Ашытқы саңырауқұлақтар өнеркәсіпте кең
қолданылады. Олар ... ... ... қышқыл газы мен спирт түзеді.
Олардың бұл қасиеті нан өндірісінде және спирт өңдіруде, ... ... сүт ... ... ... саңырауқұлақтарында ақуыз және витаминдер (В, Д, Е) ... ... ... ... тамақ және мал азықтық мақсатқа кеңінен
қолданылады.
Ашытқы саңырауқұлақтары көбінесе бүршіктену арқылы ... ... түзу және жай ... арқылы сирек көбейеді. Олардың кейбір түрі
жыныстық жолмен көбейеді.
Бүршіктеніп көбейгенде, ... ... ... ... ... да, кейінен ол үлкейіп бүршікке айналады. Бұдан кейін жас клетка
аналық организм мүлдем бөлініп ... ... ... ... ... созылады. Углевод пен азотты қоректік затқа бай ортада ашытқы
саңырауқұлағының бүршіктенуін жай ... ... де ... көбею оларда жынысты және жыныссыз жолдармен жүреді. Ашытқы
саңырауқұлақтары ... ... саны ... ... ... ... ... пайда болғанда вегетативті клеткалар ұсақ бөлшектерге
бөлінеді де олардың әрқайсысының сыртында қабық пайда болады. Ал ... ... ... ... екі клетка қосылады да сыртында қабық паййда
болады. Споралардың пішіні дөңгелек немесе сопақша ... ... ... ... ... ... мен
физиологиялық қасиеттеріне негізделген. Олар екі тұқымдасқа бөлінеді:
сахаромицеттер және сахаромицет еместер.
Сахаромицеттер. ... ... ... ... ... ... және ... түзу арқылы көбейеді. Сондықтан ... ... ... деп ... ... ... ... нан,
шарап, сыра ашытқы саңырауқұлақтары жатады.
Өндірісте, әсіресе олардың сахаромицес церевидзе және сахаромицес
эллипсойдеус деген түрлерінің маңызы зор.
Сахаромицес ... ... шар ... ... ... ... спиртін алу үшін, сыра қайнатуда және нан ... ... ... бір ... және ... тіршілік ететін жеке
топтары – расалары бар.
Ал сахаромицес эллипсойдеустің клеткасы эллипс ... ... ... ... ... ... шараптағы хош иіс түзуге
тікелей қатысады.
Сахаромицет емес ашытқы ... ... ... ... Олай ... ... ... саңырауқұлақтарының спора
түзуге қабілеті болмайды бүршіктену ... ғана ... ... Бұлардың
көпшілігі әр түрлі өндірістердегі өнімдерді зақымдайды. ... ... ... үшін ... туыстары бар. Олар: торула және микодерма.
Торула туысында жататын ашытқы ... шар ... ... ... ... ... ... мөлшерде спирт түзеді. Торула кефир деп
аталатын өкілі ... және ... ... сүт тағамдарын даярлауда
пайдаланылады., ал торула ...... және мал ... ... ... ... маңызы бар. Микодерма туысына жататын
ашытқы саңырауқұлақтардың клеткасы ұзынша. Олар спирт түзе алмайды. ... бар ... және ... ... су мен ... қышқыл
газына дейін тотықтыра алады.
Құрамында спирті бар ... ... ... ... ... түзеді де, оның иісі мен дәмін бұза бастайды. Сонымен
қатар микодерма сүт тағамдарын ... ... ... ... ... ашытқы саңырауқұлақтарын жасайтын өндірістерге өте зиянын тигізеді.
Май және май тектес ... ... ... ... және ... бетінде кездеседі. Май тектес заттар клетканың
құрғақ затында 3 – 7% шамасында болады. Азықтық ашытқы ... май ... ... ... 60% ... қатар бактерия клеткаларында минерал заттар да бар. Олар
бактерия тіршілігінде үлкен ... ... ... ... ... және май ... заттардың құрамына енсе, күкірт – кейбір
амин қышқылдарын, калий – ақуыз бен көмірсуларды түзуге қатысады, ... және ... ... ... зор және ... ферменттердің
құрамына енеді. Микроэлементтер ферменттер мен витаминдер құрамына кіреді
және ақуыз түзілу процесіне де белсене қатысады.
Клеткадағы ... ... және ... ... ... және ... қоректену тәсіліне тікелей байланысты.
Микроорганизмдердің химиялық ... ... іс ... зор ... ... қандайда болмасын микроптың ортада ақуызды және майды көп түзетін
білу арқылы оларды өз мақсатымызға ... ... ... ... деген ашытқы саңырауқұлақ мал азықтық сірнеге (меласса) аммиак тұзы
қосылғанда ғана ... ... де ... ... ... ... зат
жеткілікті болғанда сиымдылығы 500 гекталитр болатын зауыттағы ыдыстаға 8
сағат ішінде 350 килограмға дейін ақуыз түзе ... ... ... ... ... және ... күрделі
органикалық қосылыстардың түзілу үшін үнемі энергияны керек етеді. Жасыл
өсімдіктер энергияны ... ... күн ... ... ... ... көпшілігінде мұндай қасиет болмағандықтан
энергияны органикалық немесе минералды заттарды ... ... ... ... Бұл ... микробтар тіршілігінің негізгі көзі болып
табылады. Тотығу процесі әрбір тірі ... ... бұл ... алу деп атайды. Микроорганизмдердің тыныс алу мен қоректенуі арасында
тығыз байланысты болғандықтан оларды жеке ... ... ... ... ... ... ... кезде біраз мөлшерде энергия
пайдаланылады. Ал тыныс алу кезінде энергияның сыртқа ... ... ... Бұл екі ... бір ... ... ... Мәселен, қоректік орта
ретінде қант алынса, ... ... оны өз ... ... ... көзі ... ... және энергияны да осыдан
алады. Тіршілік барысында бактерия клеткаларынан біраз ... ... Оның ... ... ... ... сыртқы ортаға
бөлініп шығып, температураның жоғарлануына себеп болады. Қанттың ыдырауы
мына реакция бойынша ... + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 674 ккал ... ... ... ... реакция барысында көмір қышқыл газы мен су пайда болады.
Тыныс ... ... түрі ... ... ... мен ... ... Кейде органикалық заттардың ыдырауы
оттегінің ... да жүре ... ... ... ... ... ... қышқылдар пайда болады, оны басқаша ашу процесі деп атайды. ... ... ... ... ауадағы оттегінсіз ыдырату
арқылы алатындығын Л. Пастер ... ... ... ... екі ... ... бірінші
–аэробты микроорганизмдер, яғни тіршілігі үшін ... ... ... – анаэробтар микроорганизмдер, яғни тіршілігі
ауадағы оттегінің қатынасынсыз ... ... ... ... ыдырағанда бөлінетін энергия мөлшері өте аз болады. Бұған қанттан
органикалық қышқылдың пайда болуы мысал бола алады.
С6Н12О6 = ... ▪ СООН + 18 ... сүт ... ... ... ... қанттан спирттің түзілуі де
осы анаэробты тыныс алуға жатады.
С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2 + 27 ... ... ... ... ... өнімдер құрамында біраз мөлшерде энергия
сақталып қалады және ол өнім одан әрі ыдырағанда ... ... ... ... ... ... жиналады.
Микроорганизмдердің тыныс алуы және түрлі ашыту процестерін жүргізуге
қатысатын көптеген ферменттер жатады. Ашу процесінің ...... ... ... ... бұрын зилаза деп аталып
келді. Қазір сол ... өзі ... ... ... ... ... фосфор қышқылын тасымалдап, қанттарды фосфорлық эфирге
айналдырады, сутегін ... ... ... ... немесе
тотықсыздануын қамтамасыз етеді. ... бұл ... ... ... ... ... Соның нәтижесінде, клеткада көптеген
аралық азықтылар (органикалық қышқылдар, фосфорлық эфирлер, энергия қоры ... және АДФ т.б.) ... ... ... бұл ... ... ... клеткалары үшін энергия көзі болып саналады. Пайда болған заттардың
химиялық құрамы да өзгеше және ... ... ... ... Бұл ... ... ... практикалық маңызы
барлары мыналар: альдоза, декарбоксилаза, сахараза.
Көптеген азықтық ашытқы саңырауқұлақтарында болатын декарбоксилаза
ферменті. Бұл ... ... ... бастапқы продуктасы ретінде пайда
болған пирожүзім қышқылын сірке альдегиді мен көмір ... ... ... ... мал ... азықтармен
қамтамасыз ету үшін және шаруашылыққа қолдану үшін ... ... ... ... ... ... кейінгі бардада,
гидролизаттарда және культивирленетін ... ... ... ... Candida, Torylopsis, Trichosporon туысына жатады.
Candida utilis. Жасушалары ірі, овал тәрізді, бір – ... ... – 3 ... қойылғандары бар. Бүршіктенуі полярлы және бүйірінен. Ескі
культураларда ... ... ... ... – олар үш ... ... диаметрі 2 – 3 мм, беті майда тесікті, сұр ... ... шеті ... ... ... паста тәрізді. Сұйық қоректік ортада
бір ай өскеннен кейін тұнба, қабықша пайда ... ... ... ... ... қатар дөңгелек және созылыңқы келген жасушалар ... 1. Candida utilis Л – 35 ... 2. Candida ... s – форма ) ( ... ... utilis ... ... ... байланысты
колонияның 2 типін түзеді : S – форма – тегіс және R – форма – ... S ... ... ... ... өсіргенде ( агар – агар )түзіледі. R – форма
үздіксіз культивирлеудің қалыпты ... ... R – ... ... беті ... ... жиырылған. Консистенциясы жұмсақ
(сурет 3)
сурет 3. Candida utilis
л – 35 ( R – форма )
Ассимиляция типі ... ... Candida utilis тек ... 1/3 ... ... Глюкозаны, сахарозаны, мальтозаны,
рафинозаны, галактозаны, канозаны, глицерин және сүт ... ... ... ... лимон қышқылдарын аз пайдаланады.
Азотты нитрат, мочевина, аммиак ... ... ... яғни В тобының витаминдерін, соның ішінде
биотинді синтездеуге қабілеті бар. ... ... ... ... ... ... ... культуралар ретінде УКР НИИСПОМ
Candida utilis – ң келесі штамдары ... ... ... ... ... ... ... кезде Candida utilis Л-35 азықтық ашытқыларды екі стадиялы
әдіспен өсірудегі бірінші стадиясындағы негізгі культура ... ... pinus ... Л-30. Культура Лужанск спирт зауытының ашытқы өсіру
аппаратынан бөлініп алынған.
Сусло – агардағы жасушалар өлшемі ... (2 – 2,5) * (2,5 – 3) ... да ... ... ... ... ... жіңішкілеу,
сонымен қатар овал тәрізділер де кездеседі. (сурет ...... ... ... ... тегіс, жұмсақ
консистенциялы, сұр түсті болып келеді ( сурет 5). Колониялар шеті тегіс
болып келеді. Колония ... ... ашық – ... немесе крем түсті
соскалар пайда болады. 30 күннен кейін сусло – ... ... ... ... , сұр ... Культура суслода көбейгенде тұнба пайда болады. Сақина
және қабықша болмайды.
сурет 4 Torylopsis ... ... ... pinus – ң Л – 30 физиологиялық ерекшелігі – ашымайды,
тек глюкозаны ассимиляциялайды; глицерин және ... да ... ... және ... пайдаланбайды; көміртегінің жалғыз көзі ретінде
органикалық қышқылдарды жақсы пайдаланады; сүт, гликоль, ... ... ... ... 5 ... pinus ( ... ... және шавель қышқылдарын пайдаланбайды (5).
Бұл штаммның Candida utilis – н ерекшелігі пиралидон – ... ... ... және ... ... ... ... Нитрат түріндегі азот пайдаланылмайды.
Trichosporon cutaneum Ota. Ашытқы тәрізді жасушалар ... ... овал ... созылыңқы, элипс тәрізді (сурет 6) жаңа жасушалар
протоплазмасы дәнді .
сурет 6. Trichosporon cutaneum
( жасушалар )
Жасуша ... ... ... және ... ... ... cutaneum ... БД - 2 жалған және шын лицеий түзеді
(сурет 7). Кәрі ... ... ... ... ... олар тікбұрышты болып келеді ( сурет 8 ).
сурет 7. Trichosporon cutaneum ... 8. ... ... ) ... ... – агарда үш тәуліктік культура сфералық, дұрыс формалы, ақ,
тығыз консистенциялы колониялар түзеді, олар агардан қиын алынады. ... ... шеті ... ... мицелий зонасы мен қоршалған.
Қартайған кезде колония беті шырыштанады – жылтыр, майлы, сүт – крем ... ... ... ... ... ... суслада өсірген кезде
бір ай көлемінде сұйық тұнба және ... ... ағып ... ... ... физиологиялық ерекшеліктері: ашымайды,
көмірсулар ... кең ... ... ... ... ... галактоза, лактоза, рафиноза, арабиноза және ксилозада
жақсы өседі. Спирттерді жақсы пайдаланады: этанол, глицерин, ... ... ... ... ... ... сүт ... пайдаланады. Шавель және шарап ... ... ... ... ... азотын, пирамидонкарбон қышқылын
жақсы пайдаланады. Нитрат түріндегі азотты сіңірмейді. В тобының негізгі
витаминдерінің барлығын ... Тек ... ... ... ... ... cutaneum ашытқы тәрізді саңырауқұлақтарының
өсуін тежемейді.
БД – 2 штаммы Будинск спирт зауытының ашытқы ... ... БД - 2 ... негізгі өндірістік культура болып саналған. Сусло –
агарда колония ... ( ... ... 9. ... cutaneum ... ... cutaneum
БД – 2 ( ... )
Т – 51 ( ... )
Т – 51 ... ... ... зауытының ашытқы өсіру аппаратында
қант – ... ... ... ... ... ... БД – 2 ... орталарда өсу морфологиясымен ерекшеленеді. Сусло – агарда
үштәуліктік культуралар колониясы агар бетінен жоғары ... ... ( сур ... Колония беті ақ, колония консистенциясы тығыз. Түптік ... Т – ... жас ... БД – 2 ... ... ... ... тұрады, ал ескі культураларда және жағымсыз жағдайларда –
мицелийден тұрады. бұл ... ... ... ... ... ... микробиологиялық бақылауын жеңілдетеді.
Штамм А – 52 ... ...... ... БД – 2 ... ... және ... бойынша ерекшеленеді. Агарланған ортада ірі ( 1 мм диаметрі),
дөңгелек, ұзын ... бар ... ... ... ... ... өсінділер шырыштанады. түптік культивирлегенде ... ... ... ... ... үздіксіз – культивирленетін популяциясынан алынған.
БД – 2 штаммынан морфологиялық және физиологиялық ... ... ... ... ірі (1 мм диаметрі), дөңгелек, ұзын
өсінділері бар ... ... ... ... ... және өсінділер
шырыштанады. Түптік культивирлегенде ашытқы тәрізді жасушаларға ұқсас
көбейеді.
А-52 ... БД-2 және Т-51 ... ... ... өсуінің үлкен жылдамдығымен ерекшеленеді.
Candida tropicalis. Бұл түр гидролиз өндіргеннен алынған. ... ... ... ... формалы, овал тәрізділері де
кездеседі. Жасушалар ... ... ... ... ... Бүршектену полярлы. Сұйық қоректік ортада
тығыз тұнба, сақина, кейбір жағдайда қабықша аралдары пайда ... ... ... колониялар сфералық, тығыз консистенциялы, ақ- ... , ... ... болады.
Үздіксіз ағынды жағдайда культиверлегенде морфологиясы өзгереді.
Колониялар өлшемі кішіриеді, псивдолицийлер ... ... ... ... ... ... ... сахароза, мольтоза,
галактоза, рафиноза, арабиноза ассимирлейді. Көміртегінің жалғыз ... ... ... Этанолда-дамиды, глицеринде-әлсіз. Маннит,
дульцит сарбитті пайдаланбайды.
Биотинге ... ... ... ... Candida ... бұл ... ... қабілеті жоқ, және өсуі үшін ... ... ... ... азықтық ашытқылар өндірісінде қолданылған
Candida tropicalis штамм СК-4, ... ... ... ... ... ... материалды-техникалық базаны дамыту үшін бізге
азықтық базаны дамыту ... ... ... ... ... ... ... ашытқыны қолдана бастады. Мал шаруашылығын ... ... ... мал ... ... ақуызы аса құнды болып
саналды. Онда басқа азықтарда кездеспейтін мал организміне аса ... ... ... бар ... көз ... %: ... - 3,1; ... – 3,7;
изолейцин – 3,5; аргинин – 3,2; лизин – 4,4; ... – 2,5; ...... – 0,3; тирозин – 4,2; гистидин – 1,4. Мал азықтық ... ... 1,03 – 1,16 азық ... ... және 380 – 480 ... ... қатар мұндай азықта В1, В2, В3, В7 витаминдері және ... ... ... бар. Бұл ... ... ... бір ... заттың биомассасында «В» құрамы, мг: [5]
Тиамин (В1) – 15-18;
Рибофлавин (В2) – 54-68;
Пантотен ... (В3) – ... (В4) – ... ... (В2 -РР) – ... (В6) – ... (В7 Н) – 1,6-3,0;
Инозит (В8) - 500;
Фолий қышқылы (В9 , В10, В11 , Вс М) - ... (В12) - ... ... Д2 ... де бай. Май ... құрамында
эргостерин (0,25-0,7 % абс құрғақ затта) ... ... ... ... айналады. Бір килограмм сәулелі азықтық ашытқының ... ... ... ... ... ... Мал ... ашытқысының күлінде
темір, мыс, мырыш, кобальт сияқты микроэлементтермен қатар фосфор, кальций
де жеткілікті.
Мал ... ... ... үшін ... ағаш ... және ... (жүгерінің тамырлары, сабан, мақта ... ... ... бұл ... ... ... да пайдаланады. Әдетте бұл
қалдықтарды күкірт, азот бағы басқа минерал қышқылдармен ... ... ... Мал ... ашытқының ішінде торула, утилис
қолданылады, өйткені онда ақуыз бен «В» тобындағы витаминдер ... ... Мал ... ашытқыларды көбінесе құрама азықтарға қосып ... ... ... оның бұл азықтағы мөлшері үш, бес пайыз болу керек. ... ... бір ... тірілей салмағына бір грамдай ... ... ... де және ... ... ... қосып қолдануға болады. Ашытқы өте жақсы өсіп дамыту үшін
қоректік зат ... ... ... ... ... ... фосфат
сығындысын қосады. Ашытқы азық температурасы +26 - 30°С болғанда жақсы өсіп
жетіледі.
Ашытқы азықтың дәмі ... және ... ... ... қатар мұндай азықтарда белгілі мөлшерде сүт қышқылы да ... ... мал ... ... аса ... ... ... ашытқыны
қосу барысында құрғақ затқа шаққанда ақуыз ... 13 – 17%-ға ... ... ақуыз өнімдері
Микробиологиялық өндірістің негізгі бір мәселесі ауылшаруашылығын
жарамды азықтық ... ... ету. ... ... өндірісінде
азықтық базыны құру қажет. Азықтық ақуыздың ... және қос ... ... ... ... ... ... Бірақ
мұндай өсімдік азығы, яғни бидай культурасы, ... ... ... және ... ... қосу ... қолданған
жағдайда ғана эффективті болып келеді. Өсімдік азығының құрамын, ... үшін ... ... ... ұнымен, майсыз сүттен және т.б.
заттармен байытады. Бірақ бұл азықтық ақуыз қоспасын ... ... ... ... ... қанағаттандырмайды.
Барлық елде азықтық ақуыз үлкен көлемде жетіспейді. Біздің елімізде
ақуызды жетіспейтін ... ... ... ... ... қолданылады.
Азықтық ақуыз өндірісінде келесі шикізат тауарларының аттары
қолданылады: өсімдік ... және ... ... гидролизатынан
азықтық ашытқыларды немесе гапринді; мұндай ... ... ... (ВАК) немесе паприн; табиғи ... ... этил ... ... тарауда біз азықтық ақуыз өнімдерінің өндірістік қарастыруымыз,
яғни өсімдік шикізатының көміртектерінің көзі ... ... ... ... газ ... ... ... Азықтық ашытқы өндірісі
Азықтық ашытқылар белгілі бір ылғалдылыққа дейін кептірілген
микроорганизм биомассасы. Олар ... ... және ... заттардың
көзі, биологиялық құнды азық болып табылады. Ең ... ... ... ... 52-55% ... ... ... ашытқылар құрамындағы амин қышқылдар жануарлардың ақуызына
жақын болып келеді. Азықтық ашытқы құрамындағы ... ... ... ... ... ... биологиялық құндылығын жоғалтады.
Азықтық ашытқы құрамында В тобының витаминдері болады. Олар жануар
ағзысында ақуызды алмастырып ... ... ... ... ... ... ... яғни ультракүлгін сәулелерімен сәулелендіргенде Д2
витаминіне айналу қабілеті бар. ... ... ... ... ... ... ... макро және микроэлементтері бар: фосфор, калий, ... ... ... ... мыс, мырыш, кобальт және т.б.
Осындай әдіспен ақуыз сапасы, витаминдер комплексі, липидттер,
микроэлементтер және ... ... ... ... ашытқылар
көрсеткішін жоғарылатады. Азықтық ашытқыны қолданудағы ... ... ... дәлелденген. Азықтық ашытқыны жануар және
құстарды қоректену ... ... ... қосу ... ... ... жөн. Құрғақ ашытқыны қолданудың ... ... ... тірі ... бір килограмына орташа 1г ... Ал ірі ... ... ... ... негізгі азығына 500 г құрғақ
ашытқыны тәулігіне, шошқалар үшін 150-200 г, балапандар үшін 2 г ... ... ... ... ашытқыға деген сұраныс өте
жоғары.
2.3.1 Азықтық витаминдер мен антибиотиктер
Малдар үшін ... ... ... ... оның ... ... заттарға байланысты Толық азықтың ... ... ... ... ... витаминдерге, макро
және микроэлементтерге, ферменттер мен басқа да қоректік қосылыстарға деген
қажеттілігін ғылыми негізде ... ... ... ... активті
заттар азыққа белгілі мөлшерде арнайы қосылыс түрінде қоспалар ... ... ... (бидайдың өңдеу ... ... ж\е т.б) , ... ... ... ... ... витаминдер және т.б.), қосымша материалдар
(аусербенттер, стабилизаторлар, сұйық байланыстырғыш қосылыстар және т.б.)
кіреді.
Азықтық препараттар ... ... ... организмінің қалыпты
дамуы үшін қажетті биологиялық активті заттардың ішінен ең маңызды ... ... ... маңыздылығын көптеген биохимиялық
реакцияға қатысатындығымен, көптеген процестерде катализатор ... ... ... зат алмсу мен оны қоршаған ... ... ... ... ... ... өндіру
ұзақ уақыт бойы оларды табиғи шикізаттан бөліп алуға негізделген, ал бұл
бағалы азықтық ... ... ... ... Мысалы, В12
витаминін ірі қараның бауырынан, β –каротинді – сәбізден ... ... ... ... ... әдісімен алуды іске асыра ... ... ... ... жолымен алғанда үлкен шығынға ұшырататын
күрделі көп сатылы процесс жүреді, ал бұл соңғы өнімді аса ... ... бұл ... ... ... ... өндіруде сақталған.
Витаминдерді мал азығына қоспа ретінде қолдану алып ... ... ... , ... витаминдерді өндірудің арзанырақ әдісін
жасау ... ... Бір ... ... ... ... ... болып микробиологиялық синтез табылады .
Жануарлар мен құстар организмінің ... ... ... ... А1 Д2 және Д3 К, В ... және т.б. витаминдерді қосу
қажет. Отанымыздың ... ... В2 және В12 ... ... шығарды. Сонымен қатар УК-сәулесімен ... ... ... ... Д2 ... де
микробиологиялық деп есептеуге болады.
МО-ң құрамында көбінесе ферменттер ... ... ... ... витаминдердің құрамы мен мөлшері берілген МО
культурасының ... ... мен ... жағдайына байланысты.
Сонымен, ағаш үгіндісі мен көмірсутектердің гидролизатынан алынатын азықтық
ашытқылар салыстырмалы түрде В тобының витаминдеріне бай ... ... ... В тобы ... ... ... ... биомасса
есебімен) [3]
Тиамин (В1) 15-18 ... 45-68 ... ... ... 1,6-3,0 ... ... орта құрамын өзгерту арқылы, жеке бір витаминнің ... ... ... ... ... В2 (рибофловин)
витаминінің мөлшері аэрациялық ... мен ... ... ... ... ... ... құрамына микроэлементтер
әсер етеді.Сонымен, марганецті аздап қосқанда ... ... ... ... ... ал ... мөлшерін
жоғарылату арқылы В6 (пиридоксин) витаминінің ... ... ... ... ...... ... құрамына
кіреді, олардың құрамында жасушаның тыныс алуға , ақуыз бен май синтезіне
, жүйке жүйесінің жағдайын ... ... ... ... және
т.б. қатысады. Ол жетіспеген жағдайда бірден өсу ... ... ... ... В2 ... тәуліктік қажеттілік құстар үшін 3-4 ... ... ... 1 ... , ал ... үшін 100 кг тірі
массаға 10-15 мг құрайды.
В2 витаминінің ... ... ... ... ... мен микроскопиялық саңырауқұлақтарды ... ... ... ... ... ashbyii ... өнімділігі жоғарырақ, ол культуралды сұйықтың 1 г құрғақ
затына 6000 мкг-ға дейін рибофлавин түзеді.
В2 ... ... ... алу технологиясының
микробиологиялық ... өте ... ... процесі келесі негізгі
деңгейлерден ... Егіс ... ... ... ... ... ... Концентратты кептіру
МО-продуцент ретінде Eremothecium ashbyii ... ... ... ... 1-3 % ... ... не ... 3-8 % жүгері экстрактарын не ашытқы автолизатын, азот
көзін ... ... , ... ... ... ... қосады.
Культивирлеу түптік әдіспен фермантаторда 28-300 С температуда
және 80-84 сағ. Бойы ... ... ... Ферментация процесі
аяқталған соң культуралды сұйықтықты құрғақ затының құрамы 30-400 С дейін
вакуумда булаудан және термо өңдеуден ... ... ... ... В2 ... азықтық препараты күңгірт-сары түсті
ұнтақ тәрізді, ылғалдылығы 10% - жуық болады. Дайын ... ... ... ... 10 мг\г кем ... ... В ... (В1 , В2 , В6 ... ) ... мен ... ... ... (цианкобаламин) витамині витминдердің арасында ерекше орын
алады, себебі ол толығымен өсімдіктен алынатын азықтың ... ... ... алынатын азықтың құрамында салыстырмалы түрде аз ... ... ... және ет-сүйекті ұнда, сүт ... В12 ... ... ... өсуін тежеп,
ауруға ұшыратады. В12 витамині ... ... ... ... құрамы
арқасында жануарлар ағзасында ... ... ... ... ... ... В12 ... алудың жалғыз әдісі м.б\қ
синтез болып ... ... В12 ... ... м.о-р ... ... ... және пропион қышқыл бактериялары), сондай-ақ қалдық суды
термофильді ... ... ... ... ... ... 30-ға жуық В12 ... ... ... ... ... ... екуі ғана ... В12 витамині –құрамына кобальт кіретін жалғыз витамин.
Көптеген ... ... В12 ... таза ... ... ... ... көптеген тәжірбиелердің арқасында В12
витаминінің азықтық концентраттарының да ... ... ... ... ... азықтық концентратын алуда шикізат көзі болып
ацетон мен ... ... м.б\қ ... ...... ... витаминінің азықтық концентратын өндірудің ... ... ... ... ... Аценобутилді барданың ашуы;
2) Метанды алуды тұрақтандыру
3) Ашытқыш қоюлату
4) Қоюланған ашытқыш кептіру
5) КМБ-12 буып-түю
Термофильді метанды ашу ... ... ... ... іске ... Олардың өсуі кезінде өзара байланысты
процестердің есебінен үздіксіз ашу ... ... Осы ... бір тобының тіршілік әрекетінің өнімі келесі бактериялар
тобы үшін қоректік зат ... ... ... ... ... газы мен ... ... ыдырайды; В12 витамині түзіледі.
Аралас культураның үздіксіз термофильді метанды ашуын фермантаторда
залалсызданбаған жағдайда 55-570 С ... ... ... ... ... ... қалатын (емкость) ыдыстан ферментатордың
төменгі бөлігіне жібереді де ... ... ... ... жіберіледі.
Ферментаторда метанды ашу 2 фазада жүреді : Бірінші фазада май ... ... ... ... екіншісінде – метан, көміртегі диоксиді мен В12
витамині ... ... ашу ... ... ... (рн 7,5-8,0 ), ... витамині бұзылады. Осыны болдырмас үшін рн ортаны 6,3-6,5 дейгейінде
ұстап тұру үшін әр түрлі тұрақтандырғыштарды (тұз және ... ... ... сульфатын) қосады.
Окситетрациклинді алудың технологиялық процесі келесі негізгі
бөлімдерден тұрады:
1. Егіс материалын алу;
2. ферментация;
3. ... ... ... ... және ... ... материалы ретінде продуцент спораларын қолданады, оны колбада
тербегіште, содан соң егіс ... әр ... 2 ... бойы 26-28°С
температурада өсіреді.Одан кейін егіс материалын өндіріс ферментаторының
жұмыс көлемінің 10-12% мөлшеріне тең ... 2 ... бойы ... ... үлкен көлемдегі егіс аппараттарында көбейтеді. Егіс
материалын алу мен өндірістік культивирлеу үшін ... ... ... ... ... ... кіреді, % :
Жүгері ұны- 6 ... ... ... 1,5 ... ... 0,6 ... майы ... ... ... ... 4-5 ... бойы
үздіксіз араластыру мен аэрацияда жүргізеді. ... ... ... ерекшелігі екі фазалылығы. Бірінші ... ... ... ... өсуі мен ... ... ... еріген оттегі көзін тез тұтынуын көреміз; антиботик іс жүзінде мүлдем
түзелмейді. Екінші фазада продуцент ... ... мен ... ... жылдамдығы төмендейді, ал анситетрациклин биосинтезі артады
(өседі).
Ферментация ... ... соң ... ... ... зат ... ... дейін 50-60ᵒС температурада вакумде
булауға жібереді. Буландырылған культуралды сұйықтық желдетіп кептіргішке
түседі. ... ... ... кірерде 160-200°С,
ал шығарда 70-80°С ... ... ... культуралды сұйықтықты
кептіруді толықтырғыш арқылы іске асырады. Бұл үшін ... ... ... ... сығындысын қосады, ол бір сағат ішінде ісіну
арқылы барлық сұйықтықты ... ... ... болуы керек. Ісінген
сығындыны кептіргіштегі ... ... ... ... ... ... Фильтратты желмен
кептіргіште кептіреді де терравит Р- ерігіш препаратты ... ... ... ... қалдықты копориферлі кептіргіште
кептіреді де терравит К- ... ... ... ... немесе қызылша
сығындысмен стандартизациялайды.[6]
Хлортетрациклин препараты- биовиттер- антибиотикалық заттардың құрамы
бойынша ... ( г/кг ... ... -20, ... және ... микроорганизм-продуценті болып ... ... ... ... ... процесі окситетракцеклин
өндірісінің процесі тәрізді бөлімдерден тұрады:
1) егіс материалын алу;
2) ферментация;
3) Культуралды сұйықтықты булау;
4) Кептіру және препаратты стандартизациялау.
Егіс ... ... ... ... ... продуцент спорасын
қолданады. Егіс материалын колбада тербеткіште 24-30 сағат бойы ... ал ... соң егіс ... 30-40 ... араластыру мен
аэрацияда көбейтеді. Егіс материалын алуға қажетті қоректік ... ... ... ... болады,%:
Бидай-картопты 40 Ұн ... ... ... 3 ... ... ... материалын залалсыздандырылған күйде қоректік орта көлемінің 10%
мөлшерінде ферменттаторға ... ... ... арналған
қоректік ортаның ... ... ... ... көрсетілген
комплненттерден бөлек оған кіреді,%:
NH4NO3 0.7 CaCl2 ... 0.5 ... ... 0.3 ... рН ... мәні 6,6-6,7 ... керек. Өсіру ұзақтығы 26-28˚С
температурада, үздіксіз араластыру мен аэрацияда 60-70 ... ... ... ... ... ... ... құрғақ зат концентрациясы 10-12% дейін 50-55˚С температурада
вакуумде булауға жібереді. Содан соң концентратты ... ... ... ... ... ... ... 200-
220˚С, ал шығарда80-90˚С болады. Кептіру ... ... ... ... 1м –ке 2-3кг ... ... пирсульфатын қосады.
Құрғақ препараттағы антибиотиктің құрамы продуцент активтілігі ... ... ... ... ... 90-150г дейін өзгеріп
отыруы мүмкін. Техникалық талап бойынша препараттағы антибиотик құрамын ... (80 г/кг) әр ... ... ... ... ... арнайы толықтырғыштарды қосу арқылы стандартизациялауды жүргізеді.
Толықтырғыш ретінде кебекті, қызылша сығындысын, жүгері немесе майсыз ... ... ... ...... ... уақытта бацитрациннің он жеке түрі идентифицирленген. Бацитрацин
препараттының басты құрамды ... ... ... А ... ... ... он ... қалдығы мен аммиактың бір молекуласы
түзіледі. Бацитрацин препараты ақ-сұр түсті гигроскопиялы ұнтақ, дәмі ... ... ... ... оң ... және ... ... антибиотикалық активтілігі жоғары. Оның биологиялық ... ... ... ... ... ... жануарлардағы
молодняк өсуін реттейді. Бацитрацин продуценті болып Bacillus ... ... ... өндіру технологиясының көптеген азықтық антибиотиктерді алу
технологиясынан айырмашылығы жоқ, прцесс келесі ... ... ... егіс ... ... ... ... сұйықтықты булау;
4) Кептіру және препаратты стандартизациялау.
Егіс маиериалын бактерия спорасынан құрамы күрделі қоректік ортада
өсіреді. Оның ... ... ... мен ... сульфаты, натрий мен
калий хлориді, калий фосфаты лимон ... ... ... 5 ... ... ... өсіреді. Егіс материалының бұдан кейінгі ... ... және егіс ... әр ... 16-18 ... жүреді. Егіс аппараты мен өндірістік ферменттаторда культивирлеу
кезінде қоректік ортаның құрамына ... ... ... ... 1,8-2,0 ... ... ... ұны 7,2 ... майы ... ... 0,2-1,0 ... ... егіс ... ... ... ... ... бактерияның даму сатысының соңында жүреді.
Спора түзілу процесінің ингибирленуі антибиотик ... ... ... өсіру ұзақтығы 30-40 сағат.
Ферментация процесі аяқталғаннан соң ... ... ... ... ... жібереді. Бұл үшін
культуралды сұйықтықты концентрленген тұзды қышқылмен қышқылдайды да ... ... ... 0,28% ... цинк ... ... Сосын
культуралды сұйықтықты булауға жібереді. Булау алдында ортаның рН 5,4-5,5
дейін жеткізу керек. ... ... ... ... сұйықтық
көлемі 2 есе азайғанша жүргізеді. Буланған культуралды сұйықтықты ... ... ... жылу тасымалдағыштың температурасы кірерде
140˚С болады.
Мал шаруашылығына арналған бацитрацин препараты – ... ... ... заттарға байланысты жіктеледі.(г/кг-на):
бацилихин – 10, бацилихин – 20 және ... – 30. ... ... г/кг ... ... Активтілігі бойынша
стандартизациялауды толықтырғыштарды – жүгері немесе соя ... ... ... ... қосу ... жүргізеді.
Азықтық ақуыз алуда биомассаның ... ... ... ... культурасы, қоректік орта және ауаның
болуы шартты және қажет. Бұлардың әр ... ... ... өндіру
процесінде өз әсерін тигізеді. Ашытқыны дайындап болғаннан кейін оны ... ... ... ... ... ... Өзіндік зерттеулер
Азықтық ақуыз ... ... ... ... өсу ... болады, сондықтан берілген өнім ақуызды –
витаминді ... деп ... Оның мал ... және ... ... ... ... кеткен қоспаларға бай ... ... ... ... мақсатында ақуыздық пастаға полисахаридтер мен
басқа да ... ... ... ... ... ... ... мен емдік ... ... ... клеткалар азот көзі ретінде аммоний тұздарын және ... ... ... ... ... тез ... үшін ... көздері
ретінде түрлі органикалық субстраттарды пайдалану, бейорганикалық ... ... ... ... ... ... табылады.
Ашытқыларды құрамында целлюлозалық шикізаты бар ... ... ... ... шикізат көзі ретінде ағаш
өңдейтін өндірістің қалдықтары, сабан, ... ... ... ... ... ... жүзім сығындысы, кондитерлік және сүт
өнеркәсібінің ... ... ... ... үшін оңай ... ... түрлері пайда болады.
Ұнтақталған өсімдік шикі зат жоғары атмосфералық қысымда және ... ... ... ... олиго- және моносахаридтерге дейін
гидролизденеді. Гидролизаттан лигнинді бөліп ... ... ... және басқа ашытқы дақылдауына қажетті заттар қосылады.
Аэрация және араласу жағдайында ... ... ... ... ... ... биомассасы сепарацияланады, вакуум-буландыру
құрылғыларды 8-10%  суға дейін кептіріп, ултьракүлгін сәулесімен әсер етеді
(Д2 витаминімен ... ... ... әдіс ... ... ... наубайханалық ашытқыларды алумен қатар ашытқы экстрактісі
шығарылады. Ол үшін ... ... ... ... ... ... және ... көмегімен, механикалық жолмен лизиске
ұшыратады. Ашытқы клеткаларының гидролизі ... ... ... және 1 ... бойы ... жағдайында жүргізіледі. Әріқарай
клеткалық лизат екі фракцияға – сұйық экстракт және ... ... ... ... ... ... ... ашытқы экстрактісі кейін вакуум-кептіргіш құрылғыда 20-
25% құрғақ затқа дейін қоюланады.
Келесі ...... ... ... форсундық шашыратқыштарды
қолдану арқылы шашырандыру арқылы кептіру.
Ашытқы экстрактісін тамақтық ақуызға қайта ... ... ... ... ... ... мақсат төмен молекулалы қоспаларды, оның
ішінде нуклеин қышқылдарынан, ақаулы липидтерден, Д-аминқышқылын және басқа
қосылыстардан тазартады. Ашытқы ақуызы шұжықтарға,паштеттерге, сілікпелерге
қосылады және ет пен ... ... ... ... сүт және ... қаймағы алынбаған сүтке 2%  қант,  3%  ашытқының тәуліктік дақылы
қосылып, 32-33ºС температурада 14-17 сағат бойына ұсталады. Мұндай сүт ... В1,В2 және С ... ... ... , ... сүт ... өсіре отырып, сұйық ақуызды өнім
«Промикс» алады, мұның құрамында ақуыз бастапқы сүт ... ... ... ... ... ... байытылған «Провилакт» өнімі құрғақ
майсыздандырылған сүтті алмастырушы ретінде қолданылады.
Жемге ашытқы ... ... ... ... ... ... қосылады.  
Жоғарыда айтылып кеткендей, ақуыз өндіруде техникалық ... ...... ... ... ... мен ... продуценттері ретінде көбінесе қолданылатын организмдер –
полиплоидты мутантты ашытқылар. Олардың жасушаларының ... ... ... ... 2 есе ... ... уақытта бұндай талаптарға
сай 2 топ микроағзалар бар:
1. ашытқы – Candida (қышқылдық ... өсе ... ...... ... ... ... – парафин және мұнайды қолданады.
1 кгпарафин=1кг ақуыз → 100% өнімділік. (бірақ мұнда көп ... ... Бұл амин ... тек мал ... қолданылады.
1 кгқант=0,5 кг ақуыз → 50% өнімділік.
Микробтық ... ... ... ... 40 есе асып ... ... өте көп ... өндіре алады. Көбеюдің жылдамдығы, үлкен көлемде
алуан түрлі заттарды синтездеу және ... пен ... ... ... ... ... ... тудыру мүмкіндігі – микробтардың осы
барлық қасиеттері оларды көптеген ... ең ... ... ... ... ... уақытта, деректер
бойынша дүниежүзі халқы жануар ақуызын аз қабылдайды –тек 40% ... ... ... ... ... жылдам өсіміне байланысты ақуыз
көп мөлшерде  қажет болады ... 65 … 70 млн т). Ол ... ... ... әдістері жеткіліксіз болады (өнімсіз жерлерді тез меңгеріп,
өсімдіктердің ... ... ... мен ... ... өнімді
тұқымдары шығарылса да). Өзінің ... ... ... табиғи ақуызға ұқсас және одан асып түсетін ... ... ... 30 жыл бұрын пайда болды. Ақуыз алудың екі бағыты қойылды: адам
тағамы үшін және мал ... ... ... ... ... ... ... микроорганизмдер көмегімен азықтық ақуыз және ауылшаруашылық
жануарлардың азығында ақуыз тапшылығын ликвидациялау (жою) мақсатында басқа
да өнімдер алынып жатыр. Микробтық ... ... амин ... екендігі анықталды (лизин, треонин, триптофан, ... ... ... Оның аз ... ... ... ... етеді.
Микробтық ақуызды алу тәсілі — индустриалды, ол ауа райына да, маусымға да
тәуелді емес. Оны Қиыр ... де және ... ... ... ... ... қолданылатын бактериялар, ашытқылар өте
жоғары өнімділігімен ерекшеленетіндігі маңызды.
Микробты биомассаның өндірісі – ең ірі ... ... ... Микробты биомасса үй жануарлары, құстар мен балықтар үшін ... ... бола ... ... биомассаның өнірісі әсіресе үлкен
масштабта сояны культивирлемейтін мемлекеттер үшін маңызды (соя ұнын азыққа
дәстүрлі ақуыздық қоспа ... ... ... ... берілген субстратта өсу жылдамдығы
мен биомассаның қалыптасуы, культивирлеудегі ... ... ... ... ... бактериялар жасушаларымен
салыстырғанда ірі, және олар центрифугалау кезінде ... ... Ірі ... бар ... полиплоидты мутанттарды да
өсіруге ... ... ... ірі ... ... үшін ... ие ... тек екі тобы белгілі: бұл ... ... ... Candida ... және ... өсетін
Methylophillus methylotrophus.
Ақуыздық-дәрумендік концентрат (АДК), азықтық ашытқылар
Бұрынғы КСРО-да парафиндерде өсетін ашытқылар негізінде АДК-ны 12
зауытта шығарған. Оның ... 50% ... В ... ... толық
жиынтығы, микроэлементтердің,аминқышқылдарының көп мөлшері ... йод, ... ... ... және т. б.) бар. ... ... тоннасы 5 т бидайды алмастырады. 1 т АДК-дан ... 1,5 … 2 т ... 0,8 т ... етін алуға және 8 т  тұтас сүтті алмастыруға болады.
Соңғы уақытта АДК ... ... ... бар ... адамдардың
ауруға шалдығуы жиілеп кетті (Кириши, Новополоцк, Ангарск, ... ... ... ... ... ... ... зауыттардың жабылуын талап
етіп жатыр.Белорусьта, Поволжьеде, Сібірде митингтер толқыны болып өтті.
Көмірсулық ... ... ... ... ... жуу кезінде
ферментация, сепарация,кептіру ... ... және ... ... ... ... ... бигенді элементтер:
азот, фосфор, калий және т. б.) ... ... ... ... ету үшін ... ... ... көп мөлшерде
шығарылуын принципиалды түрде тоқтату үшін технологиялық ... ... ... ... рекомбинантты ДНҚ әдістері көмегімен
өндіруде кеңінен қолданылады.
Ашытқы ақуызын азықтық мақсатта ғана емес, сондай-ақ тікелей ... де ... ... Адам үшін аса ... ... ... нан болып
есептеледі, бірақ оның құрамында ... ... ... ... нанында лизин, метионин және триптофан; қара бидай
нанында ... өте аз ... Бұл ... ... ... ... ... нанның ақуыз мөлшері аминқышқылдарының құрамы
және биологиялық құндылығы ... сүт пен ... ... ... және ... еті ... кем ... Зерттеу нәтижелері
Микроорганизмдерді қолдануға негізделген қазіргі биотехнологиялық
процестерде ақуыз продуценттері ретінде ашытқылар, ... ... және ... ... ... Олардың
арасында технолгиялық көзқарас ... ең ...... ... ... ... ең ... олардың «технологиясы»:
ашытқыларды өндіріс жағдайында өсіру ... Олар ... өсу ... ... ... сипатталады және кез келген қорек
көздерін сіңіруге ... ... ... ... Ашытқы
жасушаларында 25%  құрғақ заттар болады. Ашытқы ... ең ...... ... ... ... ... бидайдың
ақуызынан асып түсетін және аз мөлшерде ғана сүт пен ... ... ... ақуыз болып табылады. Ашытқы ... ... ... амин ... ... ... Дәрумендердің
мөлшері бойынша ашытқылар барлық ақуыздық азықтардан, соның ішінде ... да асып ... ... қатар ашытқы жасушалары құрамында
микроэлементтер және қанықпаған май ... бай ... ... ... ашытқылармен қоректендіргенде олардың сүт мөлшері ... ... ... ... ал тері беретін жануарларда терісінің сапасы
жақсарады. Гидролитикалық ... ие және ... ... ала
гидролиздеусіз-ақ көмірсуларда өсуге қабілетті ашытқылар да өндірісте кең
қолданылады. Осындай ашытқыларды ... ... бар ... ... ... бас ... мүмкіндік береді. Жалғыз көмірсу көзі
ретінде крахмалда жақсы өсетін ашытқылардың 100 ... ... ... ... ... ... ... түзетін екі
түрін атап өтуге болады, жоғары экономикалық коэффициетпен крахмалда өседі
және ... ... қана ... ашыта да алады: Schwanniomyces
occidentalis және ... ... Екі түр де – ... ... бар ... ... ферменттердің перспективті
продуценттері болып табылады. Оған қоса табиғи ... ... ... ... ... жүргізілуде. Целлюлазалар кейбір түлерде
табылған, мысалы Trichosporon ... ... бұл ... ... ... бұл ... ... әзірше қолданылмайды.
 Kluyveromyces түріне жататын ашытқылар инулинде жақсы өседі – топинамбур
түйнегінің негізгі қор заты, ... ... ... ол ... ... ... ... қолданылуы мүмкін. Қоректік заттар мен энергия ... ... ... ... қолданады – қалыпты
парафиндер және мұнай дистилляттары, табиғи газ, спирттер, ... ... және ... мекемелердің қалдықтары.
Ақуыз алу мақсатында микроорганиздерді өсіру үшін ... ... ... ... болу ... Бұл талаптарға мұнайдың ... ... ... ... ... ... биомассаның
қалыптасу мөлшері 100% дейін жетеді.
3.3 Экономикалық тиімділік
Микроорганизмдерді басқа да қоректік орталарда өсіруге болады: газда,
мұнайда, ... ... ... арақ-шарап, ағаш өңдеу өнеркәсібінің
қалдықтарында және т. б. ... ... ... ... ... Осылайша микроорганизмдермен өңделген мұнайдың бір килограмынан
бір килограмм ақуыз алуға болады, бір килограмм қанттан  тек 500 ... ... ... ... ... өсіріліп алынған ашытқы ақуызының
аминқышқылдық құрамы қарапайым көмірсулы орталарда өсіріліп алынған
ақуыздардан еш ... ... десе де ... ... өсірілген
ашытқы препараттарын биологиялық сынақтардан өткізу барысында (сынақтар
біздің елімізде және шетелде өткізілген) ... ... ... ... ... жоқ екендігі дәлелденді. Сынақтар көптеген ... ... және ... ... ... Өңделмеген күйде
ашытқыларда спецификалық емес липидтер мен аминқышқылдар, ... мен ... ... ... ал олардың ағзаға
әсері әзірше жақсы зерттелмеген.
Сондықтан да ақуызды ашытқылардан химиялық таза ... ... ... Ақуызды нуклеин қышқылдарынан ажырату қазіргі кезде еш қиындық
тудырмайды.
ҚОРЫТЫНДЫ
Әдебиеттердегі ... ... ... ... ... ... өндірісін қорытындылау» атты тақырыпта курстық жобаға енгізу үшін біз
келесілерді ұсынамыз:
1. Азықтық ақуыз өндірісіндегі ... ... ... ... аспектісін комплексі азықтық ақуыз өндірісінің ... ... сол ... ... ортаға кері әсер етеді.
Осыған байланысты өндірісте экологиялық құрылғылар қолданылады, ... ... ... және ... ... массасын
қысқартуға, қалдықсыз технологияны құруға және енгізуге мүмкіндік
береді.
2. Азықтық ақуыздан ... ... ... ... Қазіргі таңда
антибиотик өндірісі экологиялық және экономиялық мәселелері азықтық
шикізатынан, биовит ... ... өнім ... ... ... ... ... азықтықта, көмірқышқылы, өңделген
ашытқылар, актиномициттер фракциясы және ... майы ... ... ... ... ... ... экологиялық аспектісі.
Құрамында жоғарғы ақуызы бар соңғы өнім алудың және құрамында жоғарға
құрғақ заттары бар азықтық антибиотиктерді ... ... ... ... ... ... ... құрамында актиномицеті бар. Субстратты
сұйық фазамен алмастыру туралы есепті эксперементалды жүргізу б.т.
4. СТОК-тарды тазалау және ... ... ... ... ... азықтық ақуыздан кейінгі азықтықтан алынған азықтық
ақуызды утилизациялаудың әртүрлі технологиясы ... ... ... ... ... процесін екі тұрлі технолгиясын енгізуге
болады. 1 әдіс азықтықтағы суды буландыру және ... ... ... қалдықтарды алуға негізделген. Бұл процестін анализінде
құрылғының энергия көлемі энергия барысында ... ... ... құрғақ заттардың ылғалдылығы кептіру барысында 100 кг ... 89-95 кг ... ... ... түрде азықтықты кептіру оттының
үлкен шығынымен байланысты. Себебі 1 кг ылғалдын булану үшін 1 кг ... ... 2 әдіс ... ... ... ал ... ... өнімді сонына дейін ... ... ... ... ... ... ... және
жаңалықтарды енгізумен азықтық- ақуыз өндірісі бойынша ... ... ... А.А, ... Л.И. ... кормовых дрожжей – М: ... ... А.Г. ... и контроль производства кормавых дрожжей на
мелассной ... – М: ... ... Э.А. ... и ... ... Лесная промышленность
4 Бочярова. Н.Н. Микрофлора ... ... ... ... Л.И. Промышленная микробиология –М:Лесная промышленость
6 Калунянс К.А. Микробные ... ... – М: ... ... ... А.Ю. ... ... санитарии и гигиены пищевой
промышлености-М: ... ... ... Н.М. ... хлебопекарных дрожжей – М:ВО Агропромиздат,
9 Букин В.Н. Микробиологический синтез витаминов. М.: Наука,
10 Беккер М.Е. ... ... ... ... Перт С. Дж. ... ... ... и клеток / Пер. с
англ. –М.: Мир
12 Қ. Х. ... ... ... ... В. Н. ... И. Н. Жиганов, «Пищевая биотехнология», Москва-2001;
14 О. А. Неверова, ... ... ... ... Е.С., ... И.В. ... Учебник для вузов – М.: Де Ли
принт, 2006. – 521 ... ... И.А., ... Л.В., Шуваева Г.П. Пищевая биотехнология: в 4
книгах. Книга 1. Основы пищевой ... М.: ... 2004. – 440 ... ... И.А. ... ... В 4х кн.: ... /Рогов И.А. – М.:
Колосс, 2004. – 530 с.
18 ... ... ... ... аппаратура -
Виестур У. Э.

Пән: Ветеринария
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ірімшікке арналған қаптамалардың жаңа түрлері6 бет
Азық-түлiк тауарларының сапасы және оның бақылауының қамтамасыз етуi5 бет
Ақуыздың физика-химиялық қасиеттері және өнімді технологиялық өңдеу кезіндегі ақуыздың өзгерісі7 бет
Биологиялық белсенді қоспаларды алу технологиясы және оны шұжық өнімдерінде қолдану54 бет
Ем – дәмдік тамақтану14 бет
Еттің құрамы және қасиеті ет және ет өнімдеріндегі негізгі тағамдық заттар296 бет
Ешкі шаруашылығы21 бет
Тағамдық құндылығы жоғары нанбөлке өнімдерін өндіру технологиясы64 бет
Қосымша өнімдерді (субөнімдерді) өндіруде ветеринариялық санитариялық және өндірістік қадағалау11 бет
Өңделген өнімдердің технологиясы14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь