Жерді есепке алу

МАЗМҰНЫ:

Жерді есепке алудың қызметі мен сипаттамасы, түрлері мен әдістері ...
Жер балансын толтыру ережелері.
Негізгі жер пайдаланушылар мен жер учаскелері иелері жерлерінің категориялары бойынша аудандардың өзгеруі жөнінде анықтама жасау /22.форма 5.қосымша/
Ауыл шаруашылығына арналған жерлер бойынша жыртылған жерлерді пайдалану және жайылым алқаптарын түбірімен жақсарту үшін пайдаланылатын жерлер жөнінде анықтама жасау
Республика, облыс, аудандардың мемлекеттік шекараларынан тыс жерлерде пайдаланылатын жерлер және басқа мемлекеттерге, облыстарға, аудандарға пайдалануға берілген жерлер жөнінде анықтама /7 және 8.қосымшалар/
Жерлер экспликациясын жасау /9 және 10.қосымша/
Бар жерлер және олардың категориялар, пайдаланушылар және алқаптар бойынша бөлінулері туралы есебіне тіркелетін түсіндірме хат мазмұны
Алқаптар бойынша жердің санын және сапасын есепке алу
Жерді есепке алудағы кадастрлық мәліметтерді алу, өндеу және талдау әдістерінің жаңа технологиясы
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Жерді есепке алудың қызметі мен сипаттамасы,
түрлері мен әдістері

Жер есебі жер кадастырының құрамды бөлігі ретінде, халық шаруашылығы есебінің бір түрі болып саналады.
Оны жүргізу әдістерінің өзгешелігі жердің өндіріс құралы және жылжымайтын мүлік объектісі ерекшелігіне байланысты.
Халық шаруашылығы салаларында жерлер әр түрлі мақсаттар үшін пайдаланылады және соған лайықты оның есебі жүргізіледі. Жер тұрғын үй, өнеркәсіптік, ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы, транспорт кәсіпорындары, мәдениет мекемелері, денсаулық сақтау, қорғаныс мекемелері мен ұйымдары және т.б. құрылыстар орналасқан орын ретінде есептелінеді.
Өндірістің кейбір салаларында ауыл және орман шаруашылығында операциялық базис ретінде жер есебінен басқа, оларды өндіріс күштері, негізгі өндіріс құралы ретінде есепке алу қажет. Бұл жердің сапалық жағдайы мен пайдалануы туралы арнайы мәліметтерді алуға қажеттілікті туғызады. Бәрінен бұрын бұған ауыл шаруашылық алаптарының құрамы мен сапасы туралы мәліметтер жатады.
Жер учаскесінде жерді сапалы сипаттау және сандық бейнелеу үшін заттық натуралды өлшеуіштер қолданылады. Есепке алу, Республиканың жер қорын тиімді пайдалану мен қорғау үшін қажетті пайдаланатын жердің мөлшері, сапасы мен шаруашылығы туралы мәліметтерді алуға, өңдеуге, талдауға және сақтауға бағытталған.
Жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу барысында жер есебі мемлекеттік шара болып есептелінеді. Соның үшін , оны жүргізудің міндетін, мазмұнын және тәртібін мемлекет анықтайды. Ол жердің есепке алу ақпараттарының мазмұны мен оны алу тәсілдерін, есепке алу және есеп беру құжаттары мазмұнын, есеп беру мерзімін, есеп жүргізетін органдар мен тұлғаларды, жер есебін жүргізуге бақылау тәртібін анықтайды.
Есепке алудың белгіленген тәртібі республиканың барлық жеріне міндетті болады. Мемлекеттік есепке алудың объектісіне Қазақстан Республикасының бірыңғай жер қорының барлығы жатады. Бөлек салаларда мүдделері мен міндеттерін есепке алу мен ведомостволық есепке алуды жүргізуге қажеттілік туады, оның объектісіне нақты ведомоствоның қарауына жататын барлық жерлер жатады.
Жердің ведомостволық есебі мемлекеттік есептің мазмұны мен талаптары бойынша құрылады. Жер есебі мемлекеттік шара ретінде мемлекеттік жер кадастрының құрам бөлігі болады. Мемлекеттік жер есебі белгілі жүйе болып, оған жердің сандық және сапалық есебі кіреді. Оның даму заңдылығына жер категорияларының, жер учаскелерінің және алаптардың аудандарын анықтау дәлдігін жоғарылату, жер сапасы сипаттамасын кеңейту жатады.
Жер есебі сапасы жақсы жоспарлы-картографиялық материалдары негізінде жердің нақты жағдайы мен пайдалануы бойынша жүргізіледі. Жер есебіне барлық жер қоры әкімшілік-территориялық бірлікке бөлінген, жер категориялары мен жерді пайдаланушылар, жер пайдалану мен алаптар жатады. Алаптардың сапасы топырақ қабаты, топырақтың құнарлы заттармен қамтамасыз етілгендігі, жер бедері, жер оты құрамы қалыңдығы, мелиоративтік жағдайы және т.б. бойынша анықталады. Жер есебі біріңғай әдіс бойынша, яғни жер категориялары мен бөлек зоналар мәліметтерін салыстыруды қамтамасыз етіп жүргізіледі. Бұл мақсатта жер есебі ақпараттарын алудың, өңдеудің және топтастырудың бірыңғай жүйесі, бірыңғай жер кластары мен алаптар қолданылады.
Есепке алу мәліметтері жер ресурстарын пайдалануды жоспарлау көрсеткіштеріне қарағанда көбірек дифференцияланған және кеңейтілген болуы керек. Бұл есепке алу тек қана жер жағдайын ол жағы немесе бұл жағын анықтап қоймай, жаңа жер қорларын игеру және олардың өнімділігі мен сапасын жоғарылатуды ашады. Есепке алу мәліметтері жердің жағдайы және нақты өлшемімен, оны жүргізген уақытпен сайма-сай болуы керек, сонда ғана олар пратикалық құнды көрінетін болады. Жерді есепке алу барысында, есептеу
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Конституция Республики Казахстан - Алматы: Казахстан, 1995.
2. Земельный кодекс РК. Алматы: Жети жаргы, 2003. – 255с.
3. Архипов И. Г. Земельное право Республики Казахстан. - Алматы, Борки, 1997.
4. Волков С.Н., Хлыстун В.Н., Улюкаев В.Х. Основы землевладения и землепользования. Уч. Пособие - М., Колос, 1992.
5. Дегтярев И.В. Земельный кадастр. - М.: Колос, 1979.
6. Земельное законодательство республики Казахстан. //Сб. нормативно-правовых актов (с комментариями)// - Алматы: Жети жаргы, 1998.
7. Подольский Л.И. Научные основы оценки земель. «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, Ж., НИЦ «Бастау, Алматы, 1997. -с.29-36.
8. Порядок ведения государственного земельного кадастра в Республике Казахстан. Земельное законодательство Республики Казахстан - //Сб. нормативно-правовых актов.-Алматы: Жети жаргы, 1998.-с. 139-152.
9. Сейфуллин Ж.Т. Земельный кадастр Казахстана. - Алматы.: КазНИИЭОАПК, 2000.
10. Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. Управление земельными ресурсами. - Алматы.: КазНАУ, 2004.
11. Жер кадастры. Сейфуллин Ж.Т. – Алматы.: КазНАУ, 2001.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Жер ресурстары және кадастр кафедрасы
РЕФЕРАТ
тақырыбы: Жер пайдалануды есепке алу
Тексерген: ... ... ... ... ... 2013 жыл
МАЗМҰНЫ:
Жерді есепке алудың қызметі мен сипаттамасы, түрлері мен әдістері....
Жер балансын толтыру ережелері.
Негізгі жер пайдаланушылар мен жер ... ... ... ... ... ... жөнінде анықтама жасау /22-форма
5-қосымша/
Ауыл шаруашылығына арналған жерлер бойынша жыртылған жерлерді пайдалану
және жайылым алқаптарын түбірімен жақсарту үшін пайдаланылатын жерлер
жөнінде анықтама жасау
Республика, ... ... ... ... тыс ... жерлер және басқа мемлекеттерге, облыстарға, аудандарға
пайдалануға берілген жерлер жөнінде анықтама /7 және ... ... ... /9 және ... жерлер және олардың категориялар, пайдаланушылар және алқаптар бойынша
бөлінулері туралы есебіне тіркелетін түсіндірме хат ... ... ... ... және ... есепке алу
Жерді есепке алудағы кадастрлық мәліметтерді алу, өндеу және талдау
әдістерінің жаңа технологиясы
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... мен ... мен ... ... жер кадастырының құрамды бөлігі ретінде, халық шаруашылығы
есебінің бір түрі болып саналады.
Оны жүргізу әдістерінің өзгешелігі ... ... ... ... мүлік объектісі ерекшелігіне байланысты.
Халық шаруашылығы салаларында жерлер әр түрлі мақсаттар үшін
пайдаланылады және ... ... оның ... ... Жер ... ... ауыл шаруашылығы және ... ... ... мәдениет мекемелері, денсаулық сақтау, қорғаныс мекемелері
мен ұйымдары және т.б. құрылыстар орналасқан орын ретінде ... ... ... ... және ... ... ... ретінде жер есебінен басқа, оларды өндіріс күштері,
негізгі өндіріс құралы ретінде есепке алу қажет. Бұл ... ... ... ... туралы арнайы мәліметтерді алуға қажеттілікті туғызады.
Бәрінен бұрын бұған ауыл шаруашылық ... ... мен ... ... ... ... ... сапалы сипаттау және сандық ... ... ... ... ... ... алу, Республиканың жер
қорын тиімді пайдалану мен қорғау үшін қажетті пайдаланатын жердің мөлшері,
сапасы мен шаруашылығы туралы мәліметтерді ... ... ... және
сақтауға бағытталған.
Жалпы мемлекеттік мәселелерді шешу барысында жер есебі мемлекеттік шара
болып есептелінеді. Соның үшін , оны ... ... ... және
тәртібін мемлекет анықтайды. Ол жердің есепке алу ... ... оны алу ... ... алу және есеп беру ... мазмұнын, есеп
беру мерзімін, есеп ... ... мен ... жер ... ... ... анықтайды.
Есепке алудың белгіленген тәртібі республиканың барлық жеріне
міндетті болады. Мемлекеттік есепке ... ... ... ... жер қорының барлығы жатады. Бөлек салаларда
мүдделері мен міндеттерін есепке алу мен ... ... ... ... ... оның ... ... ведомоствоның қарауына
жататын барлық жерлер жатады.
Жердің ведомостволық есебі мемлекеттік есептің ... ... ... ... Жер ... ... шара ... мемлекеттік
жер кадастрының құрам бөлігі болады. Мемлекеттік жер есебі белгілі жүйе
болып, оған жердің сандық және ... ... ... Оның даму ... ... жер ... және алаптардың аудандарын анықтау
дәлдігін жоғарылату, жер сапасы сипаттамасын кеңейту жатады.
Жер ... ... ... ... ... ... нақты жағдайы мен пайдалануы бойынша жүргізіледі. Жер
есебіне ... жер қоры ... ... ... ... мен ... пайдаланушылар, жер пайдалану мен алаптар жатады.
Алаптардың сапасы топырақ қабаты, топырақтың құнарлы заттармен ... жер ... жер оты ... ... ... ... т.б. бойынша анықталады. Жер есебі біріңғай әдіс ... яғни ... мен ... ... ... салыстыруды қамтамасыз етіп
жүргізіледі. Бұл мақсатта жер есебі ақпараттарын ... ... ... ... жүйесі, бірыңғай жер кластары мен алаптар
қолданылады.
Есепке алу ... жер ... ... жоспарлау
көрсеткіштеріне қарағанда көбірек дифференцияланған және кеңейтілген ... Бұл ... алу тек қана жер ... ол жағы ... бұл ... қоймай, жаңа жер қорларын игеру және олардың өнімділігі мен ... ... ... алу ... жердің жағдайы және нақты
өлшемімен, оны жүргізген уақытпен сайма-сай болуы керек, ... ғана ... ... ... болады. Жерді есепке алу барысында, есептеу
классификациясында қарастырылған ... ... мен ... ... нақтылықпен анықтау қажет.
Мемлекеттік жер қоры мемлекеттік жерді ... алу ... ... ... ... ... олар ... мен және иеленуіне ... ... ... ... және пайдаланбайтынына қарамастан есепке алынады.
Басқа сөзбен айтқанда, бірыңғай мемлекеттік жер қорының барлық жерін
есепке алуды қамту принципін сақтау ... Бұл оның жер ... ... және ... ... ... ... мен құрамын, жалпы
ауданын дұрыс анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... негізгі шарты – оны өз уақтында және ... ... ... жер ... ... ... кезгі деңгейінде ұстап тұрады. Бұл
принцип жердің жер жағдайы мен пайдалануында өтетін ... және ... ... есепке алу қажеттілігін тудырады. Жер ... ... ... ... өз уақытында анықтап бегілеп ... ... ... алу мәліметтерін алу мен жазудың уақыты бойынша келісім
орнату керек.
Жер есебі мәліметтері нақты және жеткілікті ... ... ... алу материалдары мен құжаттарында жазулар ебедейсіз және қиын
оқылатын болмауы керек. Жер есебі ... тек қана ... ... ... ... жоспарлы картографиялық негізде міндетті түрде
кескінделеді, ақпараттарды ... ... ... ... ... және ... карталар) беретін және
сақтауға мүмкіндік беретін компьютер ... ... ... ... ... ... айтарлықтай жеңілдетілдірілген.
Есепке алу барысында мәліметтерді алу және ... аз ... ... ... мен құралдарды қолдану қажет. Есептеуіш компьютерлік
техникаларды және ... мен ... ең ... ... ... жер ... өз ... және дұрыс есепке алуды
жүзеге асыруға мүмкіндік ... ал ... ... ... ... ойдағыдай жүргізеді.
Жерді түгендеу (инвентаризациялау) жер есебінің құрам бөлігі, бір
жолғы ... алу ... ... ... Оны ... ... ... бар, тиісті мәліметтерді табу мақсат пен қажеттілік туғанда
жүргізіледі. Бұл барыста ... ... ... ... және
бірінші кезекте есеп алуға енгізіледі. Түгендеуді жүргізу ... бар ... ... және ... да материалдар
қолданылады. Жергілікті жердегі тиісті мәліметтерді табу жерді тексеру
барысында жүргізіледі. Жергілікті жерде ... ... ... бойынша
жүргізілмейді.
Жерді есепке алу ... өз ... ... ... байланысты жалпы кадастрда негізгі (алғашқы) және
күнделікті ... ... ... Бұл ... алу түрлері бір-бірімен
өзара байланысты және жерді есепке алудың бірыңғай процесінің белгілі бір
кезеңін ... есеп алу ... ... ... ... жоспарлы материалдарын алуды жүйелеу
және талдау жасау.
2. Жоспарлы материалдар мен жер-есебі мәліметтерінің ... ... алу ... ... және түсіріс бойынша тиісті далалық
жұмыстарды жүргізу.
3. Барлық ... ... ... және ... ... ... жағдайын, өлшемін анықтау.
4. Арнайы жер-есептік жоспарлы материалдарды дайындау және ... ... ... ... ... Жер ... жер ... жер пайдаланушылар, алаптар бойынша
бөлістірілуін, ... ... және ... ... ... бойынша сапалық сипаттама беру.
Алғашқы есепке алуды жүргізуге байланысты кең көлемдегі ... ... айту ... ... ... бірнеше мәліметтерді келтіреміз.
Қазақстан Республикасы жер қорының жалпы ... (272.45 ... және 14 ... 161 ... ... 302 ... мен ... 7164 ауыл елді мекендер бар (01.01.1998 жылғы).
Азаматтардың иелігінде жеке қосалқы шаруашылық жерлері 230,5 мың
гектар, 100,2 және 85,0 мың ... жер бау ... мен ... ... жер ... ... ... қожалықтары – 63977, ауыл ... – 3310, ... ... – 133, ... ... кәсіпорындар – 1594, мемлекеттік ауыл шаруашылықтар –1669 құрайды.
Ауыл шаруашылық алқаптары олардың түрлері мен түр ... ... ... ... топ ... ... механикалық
құрамы бойынша топтық сипаттама беріледі, барлық ауыл шаруашылық алқаптарын
бағалау жүгізіледі.
Алғашқы есепке алу түсірістер мен ... ... ... ... ... ... ... территория жерінің
саны мен сапасы туралы толық және жан-жақты мәліметтерін алу үшін ... ... ... жүргізеді. Ол келесі кезең жұмыстарына
дайындық, далалық есепке алу бойынша ... ... ... ... ... ... анықталатын территория жерлерін саны мен
сапасы туралы мәліметтерден тұратын ... ... мен ... Жерді пайдалануды тіркеу құжаттарын, топографиялық-картографиялық
материалдарды, шаруашылықаралық және ішкі ... ... ... әр ... ... ... материалдарын жинайды және
зерттейді. Егер материалдар ескерілмеген және ... ... ... түзету бойынша жұмыстары көрсетіледі немесе ... ... ... яғни ... ... кезінің
бағдарламасын анықтайды.
Далалық жұмыстарының жергілікті жердегі ... ... ... ... қызметтер жоспарланады. Бұл ... ... ... дейінгі бар жоспарлы материалдарға түзетулер
жатады. Далалық жұмыстардан кейін тиісті шаралар - топырақ ... ... және ... ... аудандарды есептеу мен үйлестіру,
арнайы жоспарлық есептік құжаттарды құру ... ... ... ... ... бір ... қарап
шығады, бұдан кейін сапасы жақсы деректі мәліметтерді қабылдайды ... алу ... ... ... алу барысындағы тіркелген және анықталған мәліметтер
уақыт өтуге байланысты талапқа сай ... ... ... ... ... жерді бөлу мен ... ... бір ... ... ... ... жер учаскелерін нақтылауға, шаруа
қожалықтарына, кооперативтер мен ... ... ... ... беру ... Бұдан басқа ауыл шаруашылық кәсіпорындарда,
шамамен 20%-тен, алқаптарды трансформациялау ... яғны жыл ... ... ... тұрады. Мелиоративтік шаралардың қысқаруына
байланысты, табиғи мал азықтық алқаптар мен егістіктің сапасы өзгерді. ... жері ... да ... ... ... және басқа жер санаттары
жерлерінде құрамы мен құрлысында жыл ... ... ... ... алу ... еңгізілген мәліметтер
ескіреді, оларды жаңарту күнделікті есепке алуды жүргізуге алып келеді.
Күнделікті есепке алу ... ... саны мен ... ... ... ... ... анықтау және жазу, алғашқы есепке алу
барысында жіберілген қателерді табу мен тиісті анықтауларды еңгізу кіреді.
Құжатта тек ... ... ... ... күнделікті есепке алу
барысында тек қана нақты өзгерістерден басқа мен олардың заңдылығы да
анықталады. Күнделікті есепке алуды жүргізуде ... ... ... қолданылады және тек жердің пайдалану мен жағдайында өзгеріс
болған территория ... ғана ... ... ... ережелері.
Ауыл шаруашылығына арналған жерлердегі ауыл ... ... ... ... ... ... ... тәртібі.
Ауыл шаруашылығына арналған жерлердегі ауыл шаруашылық ... ... ... ... ... ... жерлерге және
суармалы жерлерге бөлек жасалады. Анықтама – ауыл шаруашылық ... түрі ... ... ... үшін ... ... ... табылады.
Анықтама екі бөлімнен тұрады. Біріншісінде – аталған графаларда
көрсетілген себептер бойынша, өткен жылдың ... ... ... 1-
қаңтарына дейінгі уақытта, алқаптардың әр түрінің ... ... – сол ... және сол ... ... ... ... /1,
8/.
Анықтама келесі құжаттар негізінде жасалады:
- жерлерді бөліп беру, алып қою және қайтып беру ... ... ... атқару органдарының шешімімен толтырылады;
- алқаптардың кейбір түрлерінің ұлғаюы немесе кішіреюі ... ... ... ... ... сондай-ақ жаңа түсірістер мен бұрынғы
жылдардағы түсірістерге түзетулер енгізу материалдары, тексеру ... ... ... ... алу кезіндегі күнделікті өзгерістер есебінің
мәліметтері негізінде;
- 01 және 08-жолдар бойынша 9 және ... мен 05 және ... 27 және ... – жақсартылған шабындықтар мен жайылымдарды
жырту, бұл аудандарда ауыл шаруашылық ... егу ... ... ... кішіреюі туралы акті негізінде;
- түбірімен жақсартылған шабындықтар мен жайылмдар ауданын ұлғайту
негізі болып, бұл ... ... ... ... ... ... табылады;
- 1-қосымшаға алқаптардың барлық түрі бойынша беру және қайтарып ... ... 2, 3 және ... ... ... ... ... болуы қажет;
- суарылатын жерлерге 1-қосымшаны толтырудағы 5-тен 11-ге дейінгі
және 23 - ... ... ... ... ... ... ... есебінен егістік жерлер ұлғайды/ аудандарда
болған өзгерістер ... егер ... ... ... емес болған жерлер есебінен болса,
онда ол мемлекеттік құрылыс ретінде ... ... ... - ... ... ... 22 және 22а
формалары бойынша жасалған есеп ... , ал ...... ... ... есеп мәліметтерімен сәйкес болуы қажет.
Азаматтарға және заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық емес мақсаттар мен
басқа мақсаттар үшін ... ... және бұл ... қайтарып беру /22-
формаға 2,3,4-қосымшалар/ туралы есеп жасау.
Бар жерлер және ... ... жер ... ... жер
пайдаланулар және алқаптар бойынша бөлінулері /22-форма/ туралы есеппен
бірге, келесі ... ... ... мен ... ... ауыл ... емес ... мен
басқа мақсаттар үшін тұрақты пайдалануға берілетін жерлер туралы есеп ... ... ... ... мен ... ... ауыл ... емес мақсаттар үшін
уақытша пайдалануға берілетін, сондай-ақ, ауыл шаруашылығын жүргізу және
геологиялық-зерттеу, іздеу, ... және ... ... ... үшін ... ... туралы есеп /22 және 22а-формаға 3-қосымша/;
- ауыл шаруашылық емес мақсаттар үшін берілген жерлерді ... ... ... ... ... ... есеп /22 және 22а-формаға 4-
қосымша/;
Азаматтар мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық емес мақсаттар ... ... және ... ... берулер туралы есептердің барлығы
барлық жерлер мен суармалы жерлерге жасалады. ... ... ... ... /2,4/.
Үкімет қаулысы мен тиісті жергілікті органдар шешімдері – есептерді толтыру
үшін негіз болып табылады.
Ауыл шаруашылық емес ... ... ... дейінгі қысқа мерзімге
бөлінген /3-қосымша/ жерлер туралы есептегі 01-12-жолдарда – ... ... ... ... қойылған және белгіленген тәртіпте басқа азаматтар
мен заңды тұлғаларға ауыл шаруашылық емес мақсаттар үшін берілген ... ... ... ... комитетінің шешімі бойынша, ауыл
шаруашылығын жүргізу үшін ... рет ... ... берілетін жерлер
ескеріледі және бұл жерлер алғашқы жер ... ... ... ... деп ... ... жалға беру арқылы
ауыл шаруашылығын жүргізу үшін берілген жерлер көрсетіледі.
15-жолда – геологиялық зерттеу, іздеу, ... және ... ... ... үшін белгіленген тәртіпте берілген жерлер
ауданы көрсетіледі және және бұл ... ... жер ... ... мен ... тұлғалар пайдалануға берілген жерлерін өз
қызметтері түріне, қажеттіліктің өтуіне ... ... да ... ... ... ... ... азаматтар мен заңды тұлғаларға
немесе бұрынғы жер пайдаланушыларға тапсырады. Жерлерді мұндай тапсырулар
/қайтарып берулер/ 22 және ... ... ... жер ... мен жер ... иелері жерлерінің
категориялары бойынша аудандардың өзгеруі жөнінде анықтама жасау /22-форма
5-қосымша/
5 - қосымшада – барлық жерлер ... мен ... ... ... ... ... өзгеруі келтіріледі.
Әрбір жолда және графада қосылған және алынған өзгерістер қосындысы
бөлек-бөлек жазылады.
5 - ... ... ... ... ... 19 және 20-
графалар – басқа облыстармен және мемлекеттермен өзгерістер болған ... ... ... ... бойынша жыртылған жерлерді пайдалану
және жайылым алқаптарын түбірімен жақсарту үшін пайдаланылатын жерлер
жөнінде анықтама жасау
Жыртылған жерлерді ... және ... ... ... ... анықтау бойынша неғұрлым толық және сенімді ақпараттарды
алу мақсатында, аудан көлеміндегі мәліметтер және ... ... ... бойынша облыстық нәтижелер мәліметтері 6-қосымшада келтіріледі.
6а -қосымшада – шабындықтар мен жайылымдарды түбірімен жақсарту
мақсатында жүргізілетін аудан көлеміндегі егістік аудандар мәліметтері ... ... ... ... Анықтама шабындықтар мен жайылымдар
бойынша бөлек, одан соң бірге қосылып ... ... ... ... 6 және ... мың ... беріледі/.
6 және 6а қосымшаларын толтырулар 22-форманың 02,03,05,06,07,09,10,11-
жолдары бойынша ... ... ... ... ... ... тең ... қажет /2, 15/.
Республика, облыс, аудандардың мемлекеттік шекараларынан тыс жерлерде
пайдаланылатын жерлер және басқа мемлекеттерге, облыстарға, аудандарға
пайдалануға ... ... ... анықтама /7 және 8-қосымшалар/
Республика, облыс, аудан шектерінен тыс ... ... және ... ... облыстарға, аудандарға пайдалануға
берілген жерлер сияқты екі ауданның ... да ... ... ... мен ... ... ... бойынша/ лауазымды
тұлғалар куәлаған анықтамалармен келісіліп, бекітілуі қажет. ... ... ... жөніндегі есепке тіркеледі.
Облыстық есепте – шекарадан тыс жерлерде ... және ... ... пайдаланылуына берілген жерлер жер пайдаланушылары, ал
бөлімінде суармалы жерлер ауданы гектармен ... ... ... /9 және ... 9-қосымшасы облыс бойынша нәтижелермен бірге аудан
көлемінде ... ... ... және 22-форма жолдарының
көрсеткіштеріне сәйкес болуы қажет /7,15/.
22 және ... ... әр жер ... ... ... және ... ... жалпы ауданы, соның ішінде бөлек
жолдарда суармалы, тұрақты ... ... ... ... және
ерекше қорғалатын аумақтар жерлері, алғашқы пайдаланушылардан алынуынсыз
жазылады.
Елді мекендер бойынша жерлер экспликациясы әр ... ... ... елді мекен бойынша беріледі.
Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және басқа ауыл шаруашылық емес
мақсаттағы жерлер, ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, ... және су ... ... ... ... жерлер және олардың категориялар, пайдаланушылар және алқаптар бойынша
бөлінулері туралы есебіне тіркелетін түсіндірме хат ... ... және ... ... пайдаланушылар және алқаптар бойынша
бөлінулері туралы ... ... ... ... ... Үкіметі мен Парламентінің Президенті Жарлығының ... ... жер ... қорғау және пайдалану, жер кадастрын
жүргізу, жерлерді пайдалануға мемлекеттік ... ... жер ... сақтау, жерлерді пайдаланудағы кемшіліктерді жою және ... ... ... /1, ... ... ... мәліметтер келтіріледі:
- әкімшілік аумақтық бөлулердегі өзгерістер;
- ... ... ... ... ... және жер
пайдаланушылар бойынша бөліну динамикасы;
- алқаптар құрамындағы өзгерістер;
- пландық, картографиялық материалдар /1-қосымша/;
- ... ... ... және ... ... зерттеу және геоботаникалық іздестірулер материалдары /3,4-
қосымшалар/;
- мемлекеттік есеп ... ... ... Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Сатистика комитетінің оперативтік мәліметтерімен салыстыру /5-
қосымша/;
- ... ауыл ... ... ... жағдайы /6-қосымша/;
- стационарлық жерге орналастыру қызметтерінің саны /7-қосымша/;
- жер учаскелеріне иелік құқығы мен тұрақты жер пайдалану ... ... ... және беру ... ... жер ... құқық және жер үлесі келісімдері туралы актілерді дайындау,
рәсімдеу және беру барысы ... ... мен ... ... ... алу-сату келісімдерін, жер
учаскелерін тұрақты және уақытша пайдалану құқықтарын рәсімдеу және ... ... ... ... жерлерді графиктік есепке алу;
- есеп беру жылында жер заңдарындағы ... ... ... құнарлығын көтеру бойынша шаралар;
- ауыспалы егістерді жүргізу және игеру, парларды өңдеу;
- органикалық және минералдық тыңайтқыштарды енгізу;
- орман мелиоративтік ... ... ... гидротехникалық құрылыстар салу;
- түгендеу материалдары бойынша ауыл шаруашылық алқаптарының ... ... ... ... ... ... мен ... жақсарту
бойынша ұсыныстар.
Есеп құжаттары келесі тәртіпте іріктеліп жинақталады:
1. Есепті бекіту жөніндегі шешім
2. ... ... 22, 22а, 22б – ... ... ... 22, 22а, 22б – ... ... ведомостар
5 . 22, 22а – формаларының нөмірленуі бойынша барлық қосымшалар
6 .Жерлерді ... ... ... есеп /1-форма – жер/
7. Жерлерді қалпына келтіру, топырақтың құнарлы қабатын алу және ... ... есеп /2-ТП ... Жер реформасы барасы /1-форма – жер/ және басқа материалдар жөнінде есеп
9. Жерлерді бөлудегі ауыл шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... Республикасы жерелерін мемлекеттік есепке алуды жүргізу
тәртібі туралы нұсқаулардың ... ... ... 1993 ж. 27-
қазанындағы бұрынғы нұсқауларды күшін жойған деп есептеу қажет.
Түсірістер мен ... ... ... заң ... ... ... есепке алу алғашқы есепке алудың жұмыстық
көлемі бойынша да, түрі ... да ... ... ... қарай келесі түрлерге: алқаптарды
трансформациялауға қарай алқаптар ауданына, топырақтың ... ... алу мен ... ... Жер ... мен ... ... алу
барлығының өлшемінде, әкімшілік бірлігінің территориясы ауданында болуы
мүмкін; негізгі және ... ... ... ... ... бар, ... жүргізілуі үшін қайта құрады, екінші біріншінің мәліметтерін
жаңалайды, туралайды және толықтырады, жер ... ... ... ... ... ... ұстап тұрады. Алғашқы және күнделікті есепке ... ... сан ... ... ... алу барысындағы
мәліметтер әр түрлі әдістермен, бәрінен бұрын түсіріс, тексеру және өлшеу
жолдарымен алынады.
Жерді есепке алуды ... ... ... ... үлкен мағынаға ие.
Осыдан бұдан ... ... ... ... ... жер ... нақты есептеуге мүмкіндік туады. ... жер ... ... ... құрамы мен олардың түр
тармақтарының нақты мәліметтерін ... ... ... Бұл ... ... ... алу үшін қажет.
Түсірістер жердегі және аэрофототүсіру болып бөлінеді. ... ... - ... мемлекеттік есепке алу барысында түсірістің негізгі
түрі. Ол жер қорының өлшемі, жағдайы және пайдалануы туралы, ... ... жер ... ... ... тез және ... алуға мүмкіндік
береді. Оның мәліметтері жер пайдалану мен жергілікті элементтерді ... үшін ... жер беті ... ... ... ... ... материалдарында тек қана алқаптар контурлары ғана
емес, басқа да әр түрлі дақыл ... ... ... даму ... тағы ... белгіленеді.
Әсіресе бұл мәліметтер ауданы бойынша шағын жер учаскелері көп шаруа
қожалықтарының үй іргесі жерлерін есепке алу үшін ... Бұл ... ... кез деңгейіндегі жерді есепке алу мәліміттерін оңай әрі нық
ұстап тұру ... ... ... ... ие, оның мәліметтері
республика жерінің үлкен аудандарын қамтуы ... оның ... ... өте кең ... ... ... ... және қоршаған орта мен жер мониторингінде жартылай
қолданылады. ... алу ... ең ... ... алу және ... ... ... тексерудің міндетіне жер алаптарын пайдалану мен нақты
жағдайын анықтау және оларды ауыл ... ... ... ең
қарқынды мүмкіндіктерін анықтау кіреді. Олар екі түрге - ... ... деп ... ... ... ... және мелиоративтік жатады.
Агрошаруашылықты тексерудің жергілікті жердегі бір алқап контурының жағдайы
мен сыртқы белгілері ... оның ... ... ең тиімді
пайдаланылуы анықталады. Деректі ... алу және жер ... ... ... үй ... учаскелері мен егіс аудандарында өлшеу
жүргізіледі. ... ... және ... ... мүмкін. Жалпыламаға барлық
анықталатын территория, ал таңдаулыға тек бөлігі ғана жатады. Жерді ... ... ... екі ... көрсетілді. Бірінші текстік, яғни
алынған мәліметтер сандық көрсткіштерде ... ... ... ... ... енгізіледі және жер ... ... ... ... ... ... оған қажеттілігіне қарай түсініктеме жазулар
немесе басқа текстік материалдар беріледі.
Екінші, графикалық жер есебіне ғана ... және оны ... ... ... ... мәнге ие. Ерекше ескерілетін жағдай
графикалық ... ... ... ... тек ... объект және
олардың құрам бөліктерін бейнелеп ... ... ... ... ... ... ... береді және ондағы уақыттың өтуімен өзгерген
өзгерістерді көрсетеді. Онда өзіне тән белгілі бір техникалық жүзеге ... бар. Бұл ... мәні ... бұнда, арнайы техникалық тәсілдер
көмегімен жергілікті жерде тынымсыз өлшеулер ... ... ... көрінеді. Бұндай ... ... ... ... яғни ... ... ... мүмкіндігі
бар кішірейтілген кескіндер алынады.
Пайдаланатын жоспарлы-картографиялық ... ... ... жер ... және ... ... ... аудандарын
анықтаудың екі тәсілі қолданылады. Бірінші тәсілдегі деректі материалдарға
бөлек алап түрлері мен жер пайдаланудың жалпы ... ... ... жер ... ... ... ... жері ауданы мен оның алаптарының
жалпы ... қосу ... ... ... және облыстарда
аудандарды аналитикалық жолмен есептейді. Бұл тәсілдің де ... ... бар. ... әр түрлі дәлдіктер бар екені көрініп тұрса,
онда ірі масштабты ... ... ... ... дәлдігін де
айтуға болады.
Бұдан басқа, бөлек жер учаскелері аудандарын анықтау ... ... қосу мен ... ... ... ... ... Үшіншіден
аудандарды есепке алу дұрыстығы мен дәлдігіне нақты бақылау ... ... және жер ... ... ... қайта есепке алуы
мүмкін. Екінші тәсілде, жерлерді есепке алу үшін ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
бөлшектеу трапециялары пайдаланылады.
Пайдаланатын жерлердің, аудандардың, облыстардың және ... ... ... ... түсіреді. Содан кейін жер
учаскелерінің, пайдаланатын жердің, ... ... ... ... ... аудандарында байланыс-тырады ... әдіс ... ... ... бөлек-бөлек пайдаланатын жерлердің және олардың алқаптарының аудандары
осы екі әдіспен анықталғанда /тек дәлдікпен/ және ... ... ... ... ... ... жерлерді жоспармен салыстырғанда трапеция бойынша
аудан көлемінің қатесі екі есе төмен;
- облыс ... 4-5 есе ... ең кең ... ... ... ... шекаралары бойынша
еркін теодолиттік жүрістер ... ... және ... ... ... пайдаланатын жерлер жоспарлары бойынша қарағанда, ... ... ... трапеция бойынша дәлірек анықталады деуімізге толық
мүмкіндік бар.
Жер пайдаланудағы ... ... ... ... ... ... материалда графикалық жолмен белгіленеді.
Кәзіргі кезде /уақытша/ республикамызда есепке алынатын аудан және облыстық
жер учаскесінің компьютерге ... ... ... бар. ... ... ... ... және облыстық электрондық
карталарды ... алу ... ... ... әбден жетілдіру
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Электрондық ... ... есеп ... ... ... тек ... алудың дәлдігін жоғарылатып қоймай,
бастапқы /алғашқы / күнделікті есепке алудағы өзгерістерді енгізу процесін
автоматтандыруға және ... ... алу ... ... ... Графикалық тәсіл, анықталатын жердің кеңістік жағдайы,
олардың құрамы мен пайдалануынан ... ... ... Тектік және
графикалық тәсілдердің өзара белгілі /айқын/ байланысы бар.
Мәліметтерді анықтауда ... ... дәл ... ... ... ... мәліметтер де соншама дәл болады. ... бір ... ... ... ... алу барысында, оған жан-жақты
сипаттама беруге мүмкіндік береді.
Алқаптар бойынша жердің санын және сапасын есепке алу
Жердің ... ... алу ... тек жер қоры категорияларының
жалпы ауданын анықтап қоймай, сонымен бірге жер алқаптарының түрлері ... ... ... жер сапасы мен аудандары туралы мағлұматтар алады.
Жерді есепке алу, жер ... ... ... мен ... бойынша
жүргізіледі. Сонымен,алқаптар бойынша белгілі бір жер классификациясы
қолданылады. Онда ауыл ... ... ... ... екпе ағаштар,
тыңайған шабындық, жайылым түрлері және түр ... ... ... ... ... ... ... – ауыл шаруашылық өнімдерін
өндіру үшін жүйелі түрде пайдаланылатын жер ... Ауыл ... ... ... ... екпе ... тыңайтылған жерлер,
шабындық және жайылымдар жатады.
Егістік жерлерге – ауыл шаруашылық дақылдар егіліп, жүйелі ... және ... таза ... ... жатады.
Тыңайтылған жерге - бұрыннан егістікке пайдаланып келген және бір
жылдан көбірек, күзден күзге дейін ауыл шаруашылық ... егу ... және ... ... ... ... жер - ... эрозияға ұшыраған, тұздалған,
сортаңданған, батпақтанған, бұталанған, орман аралас, тастақты, ... ... екпе ... - жеміс-жидек өнімдерін, техникалық
немесе дәрілік ... ... ... жасанды құрылған ағашты-бұталы
көшеттер, иеленген жерлер жатады. Бұлардың ... бақ, ... ... питомник плантация жатады. Бұлардың аудандары есепке алу
барысында төмендегіше бөлінеді: Бақтар аудандары - жеміс және жидек өндіріп
алу үшін ... ... және ... ... ... ... ... жаңғақ жемісті, цитрус тұқымдасты, ... және ... ... жер ... ауданы - жүзім өсіру үшін құрылған ... ... ... иеленген жер учаскелері;
Жидектер аудандары - жеуге жарайтын жидектер беретін, мәдени ... ... және ... өсімдіктердің астында жатқан жер учаскелері;
Жемісті ... ... - ... ... көшет
материалдарын өсіру үшін пайдаланылатын жер учаскелері;
Плантация ... - ... ... ... ... гүл ... дақылдар (шай, құлмақ, тұт, гүлдер, эфир майы ... ... ... ... үшін ... жер ... - пішен шабу үшін жүйелі түрде пайдаланатын, көп жылдық
шөптесін өсімдіктер жамылған жерлер жатады. Олар: ... ... ... болып бөлінеді.
Суармалы деп - өсімдіктердің өзгеруіне әсерін ... ... ... ... ... өзен, көл жайылымдарында ... ... ... шабындықтарды айтамыз.
Құрғақты - бұл негізінен атмосфералық жауын-шашынмен ылғалданатын,
жыралар мен сайлардың ... ... және су ... ... орналасқан шабындықтар.
Батпақтыға - артық сулану жағдайларындағы ... ... ... ... ... ... ... жер бедерінің
төменгі элементтерінде орналасқан шабындықтар жатады. Шабындықтың түрі мен
жағдайын анықтау барысында ескерілетін ... ... бірі ... ... өсіп жетілуінің сапасы мен өзгешелігі ... ... ... ... жақсартылған, таза, томарланған және
орман аралас (сырты), ... ... ... басқан), желінбейтін
(непоедаемыми) және улы өсімдікті болып бөлінеді.
Мәдени шабындыққа - ... ... ... ... және ... жақсы жер оты құрылған, түпкілікті немесе жер беті жақсартуы
жүргізілетін шабындық жатады.
Түпкілікті жақсартылған шабындық - бұл ... ... ... жер оты құрылған, түпкілікті жақсару бойынша шаралар кешені жүргізілуі
нәтижесінде пайда болатын шабындық ... ... ... орып ... ... ... шабындық). Олар: көпжылдық шөптерді таза
түрінде егу бір жылда ... ... ... жылы ... егілген
дақылдардан кейін егілетін болып бөлінеді.
Таза шабындыққа - бұта, түбір, ағаш және тас ... ... ... учаске ауданының 10 % аз бөлігін жабатын учаскелер жатады.
Томарланған, бұталанған және орман аралас шабындықтар күшті ... ... ... ... ... ... деп, егер оның ... 20%-ке дейін, ал күшті томарланған деп, егер томарлар 20%-тен көп
жапқан болса айтылады. ... ... ... ... орман аралас
шабындықтарға учаске ... ... 30%-ке ... ... ... ағаш
өсімдіктері жапқан, ал күшті бұталанған немесе күшті орман араласқанда -
ауданның 30%-тен 70%-ке дейін аумағын алып ... - мал ... үшін ... және ... ... көп ... жер оты ... жамылған жерлер жатады, бұған
шабындықтар мен тыңайтылған жерлер ... ... да ... ... ... және батпақты болып бөлінеді. Жайылымдар: ... ... ... ... ... ... суландырылған
жайылым болып бөлінеді.
Түбегейлі жақсартылған ... - ... ... ... ... ... мақсатында шөп тұқымдары себілген және сексеуіл мен бұталар
пайда болған жер ... ... - ... ... жер беті ... ... тыңайтқыш берілетін, жер отының өсуі жақсарған және ... мал ... ... жақсартудың екі түрі бар: жердің үстіңгі ... ... ... ... ... ... ... және ағаштардан
тазарту,томарларды құлату, табиғи шымнан бөлмей шөптерді егу бойынша
жүргізілген ... ... ... ... ... жоғарылаған жерлер жатады.
Түпкілікті жақсартылған жайылым - ... ... ... шаралар нәтижесінде жаңа мерзімдік жаңартылатын жер ... жер ... ... - ... мал ... яғни ... бүкіл маусым
бойы жайылымға айдалатын ... ... ... ... ... ... қысқы және жыл бойғы ... ... ... есепке алу барысында суарылатын ... ... ... ... мал ... ... ... ете алатын, су
көздеріне ие болған жайылымдарды айтамыз. Бұған өзен, көл және ... ... ... ... Ауыл ... алқаптарынан басқа
есепке алу барысында басқа жер алқаптары мен ... ... ... ... ... ... орманмен жабылған, ... су ... ... ... орман жолақтары, жыралар
мен сайлар бойындағы ... өзен ... ... ... ... ... орман питомниктері және кесіліп қалған ... ... ... мен ... ... көшеттер, алаңдар (тоғай арасындағы
ашық жер).
Орман белдеулеріне ауыл ... ... ... ... ... ... және ... немесе суару тармақтарын
қорғау үшін құрылған белдеу түріндегі ... ... ... ... ағаш ... ... және ... жүйелерді
және ауыспалы егістер танаптарын қорғау үшін қатар-қатар егілген орман
алқаптары жатады.
Бақтарды, ... ... ... ... ... ... және бақ ... ағаш алқаптары оларды желден
сақтайды және климаттасуына ықпал етеді деп есептелінеді.
Құм қорғайтын орман көшеттері ... ... және ... ... жол-жол,ықтырмалар (кулис-биік сабақты өсімдіктер ... ... ... және ... ... әдісі), куртин(екпе
гүлдердің бір түрі) алқаптары түрінде пайда етіледі. Барлық орман ... және ... емес ... аудандары деп бөлек есептелінеді.
Бұталы алқап түрлері сияқты, жер ауданының 70%-тен көбісін бұталы
өсімдіктер ... ... ... ... да ... және су сақтау
міндеттерін атқаратын учаскелер аудандары есептелінеді және бөлінеді. Оған:
қорғау ... өзен ... мен су ... жағалай және эрозияға
қарсы маңызы бар тік беткейлерде орналасқан бұталар жатады.
Батпақтар - жер асты ... ... және ... ... жер ... ... ... ылғалданып, суланып, шіріп
кеткен, шымтезек түріндегі ... ... деп ... Олар ... ... және шымтезек қатпары түріне байланысты ойпатты, төбелі және
өтпелі болып бөлінеді.
Су асты ... ... су ... және ... мен жылғалар,
көлдер, су қоймалары, тоғандар және басқа да жасанды суаттар ... ... мен ... астындағы бөлек аудандар жатады.
Мал айдайтын жолдар, құрылыстар мен ... ... мен ... жарлар, мұздықтар, иеленген жерлер бөлек есептелінеді. Пайдалы
қазбаларды ... ... ... ... ... ұсақ малта тастар,
қиыршық тастар, саз балшықтар, ауыл шаруашылығында пайдаланылмайтын басқа
иеленген жерлер де есепке алынады.
Суарылатын және ... ... ... шаруашылықтық бағалы
алқаптарға жатады. Бәрінен бұрын суарылатын жүйедегі жалпы аудандар есепке
алынады. Оларға барлық суармалы ... және ... ... су ... ... ... жүйесіне жарамды болған жерлер жатады. Суармалы
жерлер жүйелі суармалы және ... ... ... ... ... ... бөлек есептейді және шығарады. Оған: құрылыстары,
дуалдар, бөгеттер немесе басқа да көктемгі су ... ... ... ... ... ... ... жүйесінен суландырылатын
гидротехникалық құрылыстары бар жерлер жатады.
Құрғатылатын жерлерге - құрғату ... бар, онда ауыл ... ... және ... ... ... үшін, әдеттегі су-ауа
режимі мен қамтамасыз етілетін жерлер жатады. Құрғатылатын жерлер ... ... және су ... екі жақты реттейтін жерлер бөлек
есептелінеді. Жабық дренаждалған жерлерге материалдық дренаждар ... ... Жер ... аудандары, олардан тұратын ... қосу ... ... ... ... ... ... алу, өндеу және талдау
әдістерінің жаңа технологиясы
Жер кадастрын жүзеге асыру ... ... ... жер қорының
құқықтық жайын, табиғи және шаруашылық жағдайлары мен жер пайдаланудың әр
түрлі ақпараттарын ... ... және ... Бұл ... мен ... оны алу ... байланысты.
Бұл мақсаттар үшін, халықшаруашылық есебіне белгілі амалдар, сондай-
ақ жер кадастрына ғана тән және ... ... ... ... ... Соңғысы, дұрыс ақпараттардың алынуы үшін негіз болады.
Оның мәні мынадай, жер кадастрдың объектісі ретінде, ... ... ... және ... сипатталады.
Оның сандық және сапалық көрінісі үшін, кеңістікте есептелінетін
/анықталатын/ заттың ... ... ... ... ... яғни
жергілікті жерде арнайы түсірістер мен тексерулерді ... ... ... ... масштабта, графикалық тәсілдермен ... ... сол ... ... ... ... ... карта/ алынады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... топырақ, геоботаникалық және
т.б. түрлерге бөлінеді.
Кешенді жоспарлы-картографиялық материалдар, онда мәліметтердің бәрі
бейнелеп көрсетіледі ... жер ... үшін ... ... ... ... ... масштабы кадастрланды-ратын территориялардың
/жер пайдалану, облыс, аудан территориясы және с.с./ ... ... ... мазмұнына байланысты түрліше болуы мүмкін.
Жер кадастрының мақсаттары үшін территорияларды картаға ... және ... ... әдістеріне сүйінеді /құрылады/.
Жоспарлы-картографиялық материалдар қашанда, қазіргі заман дәрежесіне
лайықты ... ... ... үшін, оларға түзету жүргізіледі, яғни бұл ... ... ... өзгерістерді жергілікті жерде анықтайды және
жоспарға /картаға/ енгізеді. Жер ... ... ... ... ... Олар жердік кеңістік жағдайын,
сапалық жағдайын және пайдалануын сипаттайтын жергілікті жердің ... ... етуі ... ... ... ... жоспарларда жеткілікті дәлдікпен
және толықтықпен бейнеленеді /кескінделеді/.
Кадастр және жерді ұтымды пайдалану мақсаттары үшін ... ... ... ... ... түсірулер мына түрлерге: ... ... ... - болып бөлінеді.
Жердегі түсіріс /теодолиттік, мензулдық және т.б./ аэрофототүсіріс
материалдары болмаған жағдайда, онша ... емес ... ... ... ... мен ... ... өзгерістерді есепке алу
барысында қолданылады. Қазіргі кезде жер кадастрында аэрофототүсірістер
кеңінен ... Ол ... ... ... ... ... ... жағдайы мен пайдалануын ... ... ... ... ... бейнелейтін қажетті жоспарлы ... ... ... ... ... әр ... ... фотопландар және с.с./ ... ... ... ... ... ... емес жер
пайданушыларды, соның ішінде үй іргелерін есепке алу ... ... Жеке жер ... жерін есепке алу барысында жер
пайдаланудың фотопландары және ... ... ... жер ... өлшемдеріне, алқаптар контурлылығына және с.с.
байланысты түрліше ... ... ... ... ... соның ішінде оптикалық және
инфрақызыл диапозонда ... ... мен ... ... жер ресурстарын жан-жақты үйренудің нақты ... ... әдіс әр ... жер ... жер ... мен ... және тұздалуы дәрежелері, топырақ және өсімдік жамылғылары
туралы мәліметтер алу үшін ... ... ... әдісі жердің /террито-рияның/ топографиялық
картасын жасау мәселелерін шешуге мүмкіндік жасайды, тереңде ... ... ... және су ... ... ... топырақтың ылғалдану
дәрежесін бағалайды, қар жамылғысының қалыңдығы мен ... су ... Ол ... мал ... алқаптардың өсімдіктері және егістіктің
жағдайы ... ... ... ... береді. Аэрокосмостық түсіріс,
әсірісе үлкен аудандарда жер кадастырын жүргізу және жер ресурстарын үйрену
барысында кеңінен қолданылады.
Жерлерді ... ... ... алу үшін ... ... ... жер ... нақты жағдайларын анықтауға мүмкіндік береді және
оларды ұтымды, қарқынды /интенсивті/ пайдалану ... ... ... екі ... ... ... агрошаруашылық және арнайы.
Агрошаруашылық тексерулер барысында жер алқаптарының, олардың ... ... ... ... ... керекті мәліметтер алынады.
Бірақ, бұл белгілері бойынша жер алқаптары сапасының ... ... ... ... ... ... топырақ, геоботаникалық және
мелиоративтік тексерулер жүргізіледі. Топырақты ... ... ... ... негізгі табиғи қасиеттері бойынша мәліметтер
мен материалдар алынады.
Геоботаниклық тексерулер табиғи мал азықтық алқаптарда /шабындық,
жайылым/ өсіп ... ... ... ... мен ... ... ... мал азықтық алқаптардың типтерін анықтауға және ... ... ... ... ... ... барысында жер алқаптарының мәдени-техникалық
жағдайлары, ылғалдану дәрежесі, жер асты ... орны және ... ... ... ... ... және
жерлерді экономикалық бағалау мақсаттарымен ауыл ... ... ... ... ... ... ... материалдар мен мәліметтер
қолданылады:
Жердің кеңістікте орналасуын, жер пайдалануын және алқаптарын сипаттайтын
әр түрлі түсірістің жоспарлы-картографиялық ... ... ... ... және жер ... жер ... ... мәліметтерінен тұратын жер бөліп беру құжаттары мен жоспарлы-
картографиялық материалдар.
Жерлердің кеңістік жағдайларын, үлестірулерін және
пайдалануын сипаттайтын ауданның, ... ... ... ... ресурстарын пайдалану бас ... ... мен ... ... ... ... ... құжаттары мен
жоспарлы-картографиялық материалдар.
Жердің кеңістік жағдайлы орны және шаруашылық- аралық ... ... ... жерге орналастырудың жобалары мен
басқа да құжаттары.
Ауыл шаруашылық ... ішкі ... ... ... ... ... ... олардың жер пайдалануын, алқаптарын және ауыспалы
егістіктерін орналастыру мен кеңістік жағдайлары ... ... ... ... ... орналастыру өлшемдері және
пайдалануы туралы ... ... ... ... ... мен материалдары.
Қала шектерінің шегіндегі жер алқаптарының өлшемдері, ... ... ... ... ... қала жерінің жер шаруашылық
орналастыру материалдары мен қалалардың бас ... мен ... ... жерлерінің мелиоративтік
орналастыру материалдары.
Ауыл шаруашылық кәсіпорындарының ... ... мен ... есепке алу және есеп беру материалдары.
Барлық материалдар мазмұны, дұрыстығы және толықтығы жағынан талданады, жер
кадастрлық материалдарды алу үшін ... және ... ... ... ... және ... ... мерзімімен
жаңаланып тұруы керек, бұл үшін оларды жүргізуге тиісті бөлінуі қажет.
Жер ... ... ... кандай болса, арнайы
ақпараттарды алу, өңдеу және талдаудың статистикалық ... де ... ... Математикалық-статистикалық әдістер жер кадастрлық
көрсеткіштерді, ... ... ... ... ... ... ... Жерді бағалау барысында жер алқаптарының құралы мен
пайдалануы, ... ... ... ... ... ... табыстылығы және т.б. туралы көптеген мәліметтерді ... ... ... ... /бақылаулар/ келесі кезеңдерден /этап/
тұрады: дайындық жұмыстары, материалдарды тікелей алу, ... ... ... ... ... және ... ... өңдеу.
Статистикалық зерттеудің /бақылаудың/ негізгі формалары есеп ... ... беру – бұл ... ... бір ... ... статистикалық
органдар белгілі мерзімде тиісті кәсіпорындардан, мекемелерден, ұйымдардан
белгілі заңды ... ... ... ... ... - ... ... бұнда статистикалық органдар тексеруді белгілі
бір күнге ... ... ... ... ... ... ... есеп беру қарастырылған. Кәсіпорындар, ұйымдар ... жыл ... ... кешіктірмей тиісті ауданның /қаланың/
атқарушы органдарына бірыңғай бекітілген формасы, олардың пайдалануындағы
жерлер құрамының жыл бойында ... ... ... 1-қарашадағы жағдайы
бойынша есептер береді /тапсырады/. Тиісті мемлекеттік жерге ... ... ... ... ... жерлердің қолда бар және
бөлу туралы, 1- қаңтарға есептер жасайды.
Жыл сайын бұл есепке /есеп ... ... ... ... ... ішінде суарылатын және құрғатылатын жерлер туралы бөлек
мәліметтер/, олардың түрлері және жер ... ... ... ... мен ... жылы жеке және ... ... бөлінген жерлер
туралы мәліметтер кіргізіледі.
Тіркеу түріне байланысты бақылау күнделікті /үздіксіз/ және ... деп ... ... ... ... ... ... мүмкіндігінше олардың пайда болуымен жүйелі түрде тіркеледі.
Оған жер ... ... және жер ... ... де
есепке алу жатады.
Үзілмелі бақылау барысындағы өзгерістер белгілі ... ... ... ... Олар өз кезегінде мерзімді /бірдей уақыт
аралығынан кейін үнемі ... және бір ... ... ... болып бөлінеді.
Үзілмелі бақылауға жерді бағалау жатады, оның мәліметтері бес жылда бір рет
анықталады, ал бір уақыттағыға – көп ... ... ... жерді
түгендеу, топырақтық, геоботаникалық, мелиоративтік тексерулер, жердің ... ... ... ... Олар ... қарай жүзеге
асырылады.
Объектіні қамтуына қарай ... ... және ... емес ... ...... ... түгел тіркеледі. Бұған: жердің
бастапқы ... ... ... ... ... ... арқылы жер бағалау көрсеткіштерін анықтаудың жаппай
әдісі жатады.
Жаппай емес қамтуда – объект бірлігінің бір бөлігі ғана белгіленеді.
Соңғысы өз ... ... үш ... ... ... ... ... ішінара жаппай емес бақылау барысында, ... ... ... ... ... бұл барыста алынған нәтижелер жиынтықтың
барлығына қолданылуы /жайылуы, таратылуы/ мүмкін.
Сұрыптау жасалынатын барлық шаруашылық - ... ... ал ... құру ұшін ... шаруашылық-ішінара жиынтықты құрайды.
Бұл мақсаттарда ... ... ... ... ... ... қатаң, нақты жүргізілуі қажет, екіншіден, ішінара ... саны ... көп ... керек.
Зерттелетін құбылыстың түріне байланысты статистикада ... үш түрі ... ... ... және ... ... тексерілетін бірліктер жеребе бойынша таңдап алынады. Механикалық
тәсілде тексеру үшін ... ... ... ... ... белгілі
жүйелікпен таңдап алынады, мысалы бір-біріне берілген арақашықта және т.б.
Типтік сұрыптаудың мәнісі мынадан тұрады, мұнда зерттелетін ... ... ... ... және ... ... ... немесе кездейсоқ
тәсілмен тексерілген бірлікке керекті мөлшерде сұрыптау жүргізіледі.
Ішінара бақылауды жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... таратылады, бұл барыста әдетте таратудың екі ... а) тура ... ... б) түзету коэффициенттері.
Тура қайта есептеу тәсілі барысында, ішінара ... ... ... ... ... басты жиынтықтық бірліктерінің санына
көбейтеміз.
Түзету коэффициенттері тәсілінің мәні ... ... ... және
ішінара бақылаулардың тиісті мәліметтерін салыстыру ... ... ... ... анықталады. Келесі /кейінгі/
алынған коэффициенттер жаппай бақылау мәліметтеріне енгізіледі.
Түзету ... ... ... бақылау нәтижелеріне бақылау
жасау мақсатында ішінара бақылау жүргізілген жағдайда ... ... алу ... бақылаудың анкеталық түрі арнайы
мәселелерді толтыруға негізделіп, қолданылады.
Монографиялық бақылау барысында объекттің ... ... ... және ... ... ... ... тексерулер барысында
күрделі мәселелерді көбірек, тереңірек және егжей-тегжейлі үйренуге
мүмкіндік береді.
Статистикалық ... ... ... бақылау, құжаттық тәсіл және сұрау салу деп ... ... ... керекті жер-кадастрлық мәліметтер мен құжаттарды толтыру,
түсірістерді жеке ... шығу және ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын арнайы мамандар жүргізеді. Бұл ... ... және ең анық ... құжаттық тәсілі барысындағы ... ... ... ... есеп беру және әр ... ... ... ауданның /қаланың/ жер ... ... ... ... ... және ... есептері, ал жерді
бағалау барысында ауыл шаруашылық кәсіпорындардың есепке алу және есеп беру
құжаттары ... ... ... ... және мардымсыз
/несущественные/ деп бөлінеді.
Мәнді белгілер құбылыстың әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... анықтау барысында олар меншіктік түрі,
өндірістік өлшемдері және с.с. ... ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Сандық белгілерге сан түрінде көрсетілетін жеке мәндердің белгілері,
ал ... ... ... жеке ... ... көрсетілмейтін
белгілері жатады. Өз кезегінде ... ... ... ... ... байланысты, үздікті /дискреттік/ және үздіксіз болып
бөлінеді.
Тек кейбір нақты толық мәндердің ғана ... ... ... ... немесе дискреттік деп аталады /ауданда жер пайдаланулар
саны, ауылда ... саны және с.с./. Кез ... ... ... ... бір ... ... үздіксіз деп аталады /мысалы түсімділік, жер
пайдалану өлшемі және с.с./.
Жер кадастырында есепке алу және бақылау жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... ... және ... ... керек,
сондықтан жұмыстың келесі кезеңі жиналған ... ... және ... ... ... және ... ... есептеуді,
типтік топтар мен топшаларды сипаттау үшін көрсеткіштер жүйелерін ... ... өз ... ... деп ... ... жиынтықтағы белгілері бойынша
маңызды топтар мен топшаларға бөлінуін айтады.
Топтастыру: типологиялық, аналитикалық және структуралық /құрылымдық/
болып бөлінеді.
Типологиялық ... ... ... ... ... Жер кадастырында оған жер қорының жер
пайдаланушылар ... ... ... ... Қоғамдық
құбылыстар арасында аналитикалық топтастыру көмегі арқылы сипатталуы және
ашылып көрсетілуі ... ... ... ... ... пен өзара
байланыстылық бар, мысалы мұндай топтастырулар ... ... ... ... өнімділігі мен топырақ сапасы арасындағы
өзара байланыс ... ... ... факторлық және нәтижелі болып бөлінеді.
Факторлық өзгерістерге себепші болатын белгілер жатады. Бақылаулардың
оған әрекет етуімен өзгеретін белгілер нәтижеліге ... ... ...... белгі, жердің сапасы-факторлық белгі. Жер ... ... ... ... ... ... ... сандық жағынан өлшеу және анықтау мүмкіндігін береді, бір
жағынан жер сапасы мен ... ... ... ... ... ... ... жерге салыстырмалы баға беруге мүмкіндік жасайды
/береді/.
Топталу белгісі және ... ... ... ... ... жай деп ... ... топтар айталық екі немесе одан да көп
өзара байланысқан белгілері ... ... онда ... ... /комбинациондық/ деп аталады. Жай топталуға мысал ретінде,
шаруашылықтардың жер көлемдері /аудандары/ өлшемдері ... ... ... Егер бұл ... жер ... ... байланысты
топшаларға бөлінсе, онда бұл құрастырылған /комбинациондық/ топталу болады.
Егер, ... ... ... ... үш топ ... екі
белгілердің құрастырылуы тоғыз топты, үш ... – 27 ... және ... ... топталу барысында белгілер саны өсуімен топтар
саны тез көбейеді. Жер кадастырында, абсолюттік, салыстырмалы және ... ... мен ... үшін кең қолданылады. Абсолюттық шамалар
зерттелетін шаманың және құбылыстың өлшемдерін ... Олар жеке ... ... ... ... ... ... /есептелетін/ объектердің жеке
белгілерінде бар ... ... ... ... көрсетеді. Мысалы,
оған фермер жері ауданының өлшемі, жеке учаскенің өнімділігі және т.б.
жатады.
Жиынтық ... ... ... ... ... ... көрсетеді /білдіреді/. Абсолюттік шамаларды анықтау
барысында өлшем бірліктерді ... ... ... ... ... ... ... табиғи қасиеттеріне лайықты
өлшем бірліктерді табиғи /натуралды/ бірліктер деп атайды /гектар, литр,
килограмм және т.б./, ... ... ... ... ... ... ... салыстыру үшін, ... ... ... ... ... ... бір ... өзара байланысқан
абсалюттік шамаларды ... ... ... Мысалы, алынған
өнімдердің мөлшері, оны жоспарлап қойған ... мал ... ... ауыл ... ... ауданына және т.б. қатысты
болады. Басқа шамалармен салыстыратын абсолюттік шаманы, әдетте ... деп ... ... жағдайларда салыстырмалы шамаларды процентпен
көрсетеді. Базистік шаманы процентпен көрсеткенде 100 ... ... ... ... балл осыған ұқсас анықталады.
Салыстырмалы көрсеткіштер нені білдіруіне байланысы, олар бес түрге
бөлінеді: жоспардың орындалуы, ... ... ... ... Орта ... ... құбылыстың типтік өлшемдерін білдіретін
көрсеткіштері орта шамалар деп аталады. Орта ... мәні ... ... ... ... ... ... береді. Сондықтан, ол
көбірек таралған қорытынды көрсеткіштер болады. Орта шамалар бірнеше түрге
бөлінеді: орта ... орта ... орта ... ... мода және медиана. Жер кадастрында ... ... орта ... ... жер ... орта арифметикалық, орта
гармониялық және мода ... Жай орта ... ... жеке
мәндері бір рет немесе бірдей сан кездесуіне орай ... орта ... ... жеке ... ... рет ... екіншісі-сирек кездескен жағдайда қоланылады. Жер пайдалану және
оладры ... ... ... ... және ... барысында ең
көбірек қолданылатыны орта арифметикалық өлшемдер.
Орташаны есептеу барысында бір қатар ... ... ... мен ... жалпы көлемі белгілі. ... ... ... саны ... Бұндай жағдайларда орташа гармониялық шаманы
жабады.
Орта гармониялық - бұл орта ... кері ... Оны сол ... ... ... ... ... ал варианттарға бөлуге немесе
олардың мәніне керісінше ... тура ... ... ... пайдалануын
және оның бағалануын сипаттау барысында кейде мода ... да ... ... ... ... көп сан ... ... шамасы түсініледі.
Орта шамалар құбылысқа түрлену белгілері бойынша қорытында сипаттама
береді. Бұл белгілерді бөлумен қатар орташа шамадан аутқуды үйренуде ... ие. ... ... тек ... ғана ... жиынтығын да білу
өте маңызды. Орташаны алу сенімділігі олардың түріне байланысты. Ауытқудың
таралу /үлестірілу/ түріне ... ... ... ... ... ... ... түсінігін /көрініс/ береді. ... ... – бұл ... жеке ... абсолюттық мәндері
ауытқуының арифметикалық орташасы. Бұл көрсеткіш ... ... ... ... ... Бұл ... үшін жиірек қолданылатыны
дисперсия /ауытқудың орта квадраты/ және орта квадраттық ауытқу.
Дисперсия табу барысында ... ... ... ... ... оң ... бар ... квадратынан орташа шаманы еспетеп шығарады.
Орташа квадраттық ауытқу дисперсиядан түбірді ... ... ... ... ... ... және ... белгі өлшемдерімен
көрсетіледі. Оның шамасы ... ... ... ... ... ... белгінің және оның орташа санының абсолюттік өлшемдеріне
сондай байланысты болады. Әр түрлі белгілердің өз түрі және ... ... ... ... ... ... ...
вариация коэффициенті қолданылады, бұл орташа квадраттың ауытқудың орташа
арифметикалыққа қатнасын білдіреді және процентте көрсетіледі. Ол ... ... ... ... болады және вариациялық ... әр ... ... ... ... ... ... береді.
Жалпы қағида болып сол вариация коэффициенті қанша кем болса, сонша
керісінше және ... ... аз ... ... қатарлары жер сапасымен
үлестірілуінде өзгерістер өз ... ... ... ... құбылысты өз уақытында ... ... ... құру және ... ... анықталған және бейнеленген болуы
мүмкін. Олар абсолюттік салыстырмалы және ... ... ... ... олар ... және интервалды болып бөлінеді.
Уақыттың әртүрлі кезеңдерінде құбылыс жағдайын ... ... ... ... деп ... ... динамика қатарына мысалды, бірнеше
жылдар ішіндегі 1-қараша ... ... ... ... аудандары туралы
мәліметтер болуы мүмкін.
Динамиканың интервалдық қатары деп уақыттың /ай, жыл т.б./ ... ... ... сипаттайтын сандық көрсеткіштер қатар аталады.
Мысал ретінде, жылдар ... ... ... жаңадан өзгертілген жерлер
аудандары туралы сандық көрсеткіштер қатары келтіріуі мүмкін. ... ... ... ... ... ... өсу, ... қарқыны және өсу қарқыны есептеліп шығарылады.
Абсолюттік өсу ... ... - ... ... айырмашылығы
ретінде анықталады және қатар ... ... ... Ол ... ... ... қанша бірлік бар, бұрынғы деңгейден
аз ба әлде көп па деген сұраққа жауап ... шегі ... ... ... және ... ретінде
есептелінген болуы мүмкін.
Базис қарқындарын есептеу барысында ... ... ... ... ... ... да ... деңгейіне жатады /қатысты болады/.
Қағида бойынша шамаға бастапқы ... ... ... ... әр бір ... ... бұрынғы деңгейге қатысты болады.
Қарқындар бұнда қандай болса ... ... да ... коэффициенттермен
/егер бірлікке негізделіп қабылданса/ және проценттермен /егер 100 ге
негізделіп алынса/ ... ... ... ... ... өсу шегі ... қатар өсу
қарқындары да есептелінеді. Олар, сол ... ... ... ... ... ... пайызға өскендігін көрсетеді. Егер өсу шегі ... ... онда өсу ... да және есеп те ... жеңілдетіледі.
Бұл үшін пайызда көрсетілген өсу шегі қарқынынан жүзді алып тастауға тура
келеді. Өсу ... ... ... бұрынғы абсолюттік деңгейге
бөлу жолымен де анықтау мүмкін.
Индекстер. Олар қорытынды көрсеткіштердің маңызды түрі ... ... ... ... мен ... ... ... барысында
қолданылу мүмкін. Индекс-бұл тікелей жалпы қоғамдық құбылыстардың ... ... ... алынатын салыстырмалы көрсеткіш.
Индекс зерттелетін ... ... ... ... период – есеп беру немесе ... ... ... мен ... жүргізілетін период – базистік деп аталады.
Жеке индекстер есебінің екі тәсілі болуы ... ... және ... ... Салыстыру базасы үшін шынжырлы тәсіл
барысында әрбір индекске бұрынғы есеп беру периоды, ал ... ... - жеке ... ... ... ... ... сол немесе
бұл индекстердің түрі анықталады. Көп жағдайларда оларды кешенді ... ... ... - ең ұзақ ... ... ... ... барысында, шынжырлы индексті – ең қысқа уақыт аралығында ... ... ... ... ... ... индекстерді құру барысында екі тәсіл қолданылуы ... ... ала есеп беру және ... ... үшін ... ... ... шығарады, ал содан кейін есеп беру шамаларының
базистік шамалыққа қатнасын табады. Бұндай жолмен ... ... ... деп ... ... ... екінші тәсілінде, сол ... ... ... ... жеке ... негізінде барлық
элементтердің орташа шамасын есептеп шығарады. Бұндай жолмен септелінген
индекстер-оhташа деп ... Ол ... бұл ... қолдану талдаудың
есебіне байланысты.
Жер кадастырында есеп беруді құру ... ... ... ... ... сияқты кеңінен қолданылады. Баланс-теңдік
белгісімен ... ... ... ... ... ... бұл
әдіс көмегімен жер пайдалану мен алқаптың динамикасы анықталады.
Жерлерді ... ... және де ... ... ... ... ... өңдеу барысында, бір қатар жағдайларда, бір ... ... және ... ... ... сияқты қатнастары
бойынша шығатын белгілерді өлшеу қажеттілігі тууы мүмкін.
Егер, салыстыру барысында бір бірінің ... ... ... ... ... ... онда бір ... байланысы бар
екендігін ұғуға болады. Функционалдық және корреляциялық байланыстылығымен
өзгешеленеді. ... деп – сол ... ... бір ... ... ... бір ... анықталатын байланысты айтамыз. Корреляция
барысында өзара байланысқан белгілерде мәндер арасында нақты ... ... ... тыңайтқыш мөлшері мен өнімділік шамасы арасында
толық сәйкестік жоқ. Бірдей және ... ... ... беру
өсімділіктің әр түрлі шамаларына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... те өсу тенденциясына ие болады.
Корреляциялық талдау барысында тәуелділіктің тығыздығы мен ... ... ... ... ... ... сызықтық регрессияны білдіреді. Теңдеу белгінің-
аргументтің-өзгеруі барысында орта ... ... ... ... ... ... ... бойынша корреляциялық қатнастар деп
аталатын, арнайы сипаттамамен өлшенеді. Корреляция ... ... ... ... ол бір ... ... басқа айнымалы
шаманың көбеюі барысында, көбею немесе азаю тенденциясы түрінде ... ... мен ... көптілік заңын бейнелейді. Ол бірдей емес
күштермен әрекет ететін, әртүрлі ... ... ... әсер ... құбылыстың байланысы туралы сөз болып жатқанын білдіреді.
Сондықтан, бұл шамалардың көпшілігінен, олардың ең ... ... табу ... ... және есепке алынады. Жердің
экономикалық бағасын сипаттайтын көрсеткіштер арасындағы ... ... ... ... ... аналитикалық көрінуі
тәсілі байланысты түзу сызықты және қисық сызықты болып өзгешеленеді. ... деп – түзу ... ... ... ... ... корреляцияға
айтылады. Қисық сызық деп – регрессия теңдеуі қандай да бір ... ... ... ие ... ... ... айтылады.
Қазіргі уақытта корреляциялық тәуелділікті байланыс дисперсиясы мен
тығыздығын есептеу компьютерге программа бойынша ... ... ... ... ... ... Республики Казахстан - Алматы: Казахстан, 1995.
Земельный кодекс РК. Алматы: Жети жаргы, 2003. – 255с.
Архипов И. Г. ... ... ... ... - ... Борки, 1997.
Волков С.Н., Хлыстун В.Н., Улюкаев В.Х. ... ... ... Уч. ... - М., ... ... И.В. Земельный кадастр. - М.: Колос, 1979.
Земельное ... ... ... //Сб. нормативно-правовых
актов (с комментариями)// - Алматы: Жети жаргы, 1998.
Подольский Л.И. Научные основы оценки земель. «Вестник ... ... Ж., НИЦ ... ... 1997. ... ... ... земельного кадастра в ... ... ... ... ... - ... ... Жети жаргы, 1998.-с. 139-152.
Сейфуллин Ж.Т. Земельный кадастр Казахстана. - Алматы.: КазНИИЭОАПК, 2000.
Есполов Т.И., Сейфуллин Ж.Т. ... ... ... - ... ... Жер ... Сейфуллин Ж.Т. – Алматы.: КазНАУ, 2001.

Пән: Жер кадастрі, Жылжымайтын мүлік
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жерді пайдалану мен иеленуді тіркеу, жерді есепке алу40 бет
Ауыл шаруашылық дақылдары мен мал азығы ретінде18 бет
Ауылшарушылығының есептелуінің ерекшелігі5 бет
БҚО Зеленов ауданының жерін есепке алу23 бет
Гидрологиялық және су шаруашылық есептеулер36 бет
Дара организамдер экологиясы – аутэкология128 бет
Жер ресурстары34 бет
Жер. Жерге орналастыру3 бет
Жерді бонитеттеу және оны бағалау30 бет
Жылқы және әскери іс7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь