Қазақстандағы көппартиялықтың пайда болуы

І)Кіріспе
ХХ ғасырдағы саяси қозғалыстар
ІІ)Негізгі бөлім:
а) Қазақстандағы партиялылардың пайда болуы
б) Көппартиялардың пайда болуы және ерекшеліктері
ІІІ)Қорытынды
IV) Пайдаланылған әдебиеттер
XX ғасырдың басында Қазақстанның экономикалык, саяси және әлеуметгік жағдайы ауырлап кетгі. Ресейдің отаршылдык езгісі күшейе берді, одан коныс аударған қоныс аударушылар казаюың шұрайлы жерлерін тартъш алуын көбейтті, халыктың жағдайы төмендей түсті. Сондықтан қазақтың зиялылары тығы-рықтан шығудың жолын іздеді. Алғашында олар үміггерін Ре-сейдің кадет партиясына артты. 1905 жылдың желтоксанында Орал қаласында А. Бөкейхановтын. бастауымен Қазакстанның 5 облысының "делегатгар съезі" шақырыдды. Онда кадет пар-тиясының бөлімі (филиалы) құрылып, сол партияның бағдарла-масын қабылдады. Бірак кадетгер болсын, Уақытша үкімет бол-сын 1917 жылдың ақпан революциясынан кейін де біздің еңіріміздегі ұлттық, аграрлық және т.б. мәселелерді шешуге тырыспады. Ал казактардың өзін-өзі билеуі немесе автономия-сы туралы сөз де қозғалмады. Осының бәрі А. Бөкейхановты кадет партиясынан шығып, жаңа "Алаш" партиясын құруға мәжбүр етті. Ол туралы "Казақ" газетінің 1917 жылғы 256-санында арнайы мақала шықгы.
Бірінші бүкілқазақтықеьезд Орынборда 1917 ж. шілдёнің 21—26 арасында өтті. Күн тәртібінде 14 мәселе қаралды. Бірак делегаттар басты назарды ұлттық автономия, жер, Қүрылтай жи-налысын дайындау және казақтын саяси партиясын құру мәселелеріне аударды.
1917 жылы 21 қазанда "Қазақ" газетінде "Алаш" партиясы бағдарламасынын, жобасы басылып шықты. Оның ең маңызды баптарына мыналар жатады: Ресей демократиялық федеративтік республика, ал оған кіретін мемлекеттер тәуелсіз болуы керек; Ресей республикасывда дініне, шыққан тегіне, жынысына кара-май бәрі де тең; онда тендік, жеке адамның дербес кұкылығы, сөз, баспасөз, одақтар еркіндігі қолданылады; дін мемлекетген бөлінеді, барлык діндер тең, казакгардың өзіндік муфтияты бо-луы керек; билік пен сот әр халыктың ерекшелігіне сай кұры-луы, би мен қазы жергілікті халыктьщ тілін білуі тиіс, барлык оку орындарында ақысыз білім және ол барлық адамдардың игілігі болуы керек және баскалар.
1917 жылы желтоқсан айының бас кезівде Орынборда екінші жалпықазақтың съезі шақырылды, Онда Алашорда үкіметі кұрылды. Басшысы болып А. Бөкейханов сайланды. Бірак ол үкіметгің өмірі кысқа бодды да, мақсатына жете алмады. 1918 жылы қарашада Алашорда үкіметі кеңестік әскерлердің күшімен талқандалды, "Алаш" партиясының басшылары мен мүшелері репрессияға ұшырады.
1)Алдамұратов Ә., Мұқанов М. Психология пәнінен лабораториялықпрактикалықсабақгар. Біріішп бөлім. -Алматы,456 1978, Екінпп бөлім, -Алматы, 1979.
2)Гоноболин Ф.Н. Психологая /педучилищелерге арналған окуқұралы/. -Алматы, Мектеп, 1976.
3)Жарықбаев Қ. Психология /пединститут студенттері мен педучилище оқушылары үшін. -Алматы,/К^з.оку пед.бас, 1962.
4)Жарықбаев Қ., Әбдірахманов Ә. Психология терминдерінің орысша-казақша сөздігі. -Алматы, Мектеп, 1976.
5)Жарықбаев Қ. К^ізақ психологиясынын тарихы. -Алматы, Кдзақстан, 1996
6)ҚазақСовет энциклопедиясы 1-12 томдар. -Алматы, (1972-78).
7)Қазақстан. Үлттық энциклопедия 1-6 томдар. -Алматы, (2000-2002).
        
        Жоспары:
І)Кіріспе
ХХ ғасырдағы саяси қозғалыстар
ІІ)Негізгі бөлім:
а) Қазақстандағы партиялылардың пайда  болуы
б) ... ... ... және ... ... ... ғасырдың басында Қазақстанның экономикалык, саяси және әлеуметгік
жағдайы ауырлап кетгі. Ресейдің отаршылдык езгісі күшейе берді, одан ... ... ... ... ... ... тартъш алуын көбейтті,
халыктың жағдайы төмендей түсті. Сондықтан қазақтың зиялылары тығы-рықтан
шығудың жолын ... ... олар ... ... ... ... 1905 ... желтоксанында Орал қаласында А. Бөкейхановтын.
бастауымен Қазакстанның 5 ... ... ... ... Онда
кадет пар-тиясының бөлімі (филиалы) құрылып, сол партияның бағдарла-масын
қабылдады. Бірак кадетгер болсын, Уақытша үкімет бол-сын 1917 ... ... ... де ... еңіріміздегі ұлттық, аграрлық және т.б.
мәселелерді шешуге тырыспады. Ал казактардың өзін-өзі ... ... ... сөз де қозғалмады. Осының бәрі А. Бөкейхановты кадет
партиясынан шығып, жаңа "Алаш" партиясын құруға ... ... Ол ... ... 1917 ... 256-санында арнайы мақала шықгы.
Бірінші бүкілқазақтықеьезд Орынборда 1917 ж. шілдёнің 21—26 арасында
өтті. Күн тәртібінде 14 мәселе қаралды. ... ... ... ... ... жер, Қүрылтай жи-налысын дайындау және ... ... құру ... ... жылы 21 ... ... ... "Алаш" партиясы
бағдарламасынын, жобасы басылып шықты. Оның ең маңызды ... ... ... ... ... ... ал оған кіретін
мемлекеттер тәуелсіз болуы керек; Ресей ... ... ... ... ... бәрі де тең; онда тендік, жеке ... ... сөз, ... ... ... қолданылады; дін мемлекетген
бөлінеді, барлык діндер тең, казакгардың өзіндік муфтияты бо-луы керек;
билік пен сот әр ... ... сай ... би мен қазы ... ... білуі тиіс, барлык оку орындарында ақысыз білім және ол
барлық адамдардың игілігі ... ... және ... жылы ... айының бас кезівде Орынборда екінші жалпықазақтың
съезі шақырылды, Онда Алашорда ... ... ... ... А. Бөкейханов
сайланды. Бірак ол үкіметгің өмірі кысқа бодды да, мақсатына жете алмады.
1918 жылы ... ... ... ... ... ... "Алаш" партиясының басшылары мен мүшелері репрессияға ұшырады.
II) Негізгі бөлім
1. Қазақстандағы партиялылардың пайда  болуы
" Алаш" партиясы ... ... ... екі ... ... ... (В. Григорьев, П. Пахмурный, А. Сармурзин) бүрынғы ... оны ... ... ... (М. ... М. ... оны ұлттық-демократиялык партия
деп санайды. Шынында да, ... ... қүру ... тек ... ... ... өздеріне бағдарламалык мұрат етіп койған жоқ.
Олар саяси еркіндікті аңсады, ... ... ... ... Бүл ... ... жалпы демократиялық мақсатқа
жатады.
" Алаш" теориясы сияқты 1917 жылдың күзінде Қазакстанда "Үш жүз" деген
партия кұрылды. Оның ... Қ. ... ... ... Ол большевиктерге
бағдар ұстап, "Алаш" пар-тиясының басты оппоненті болды.
1918 жылы 1 каңтарда Семейде ... ... ... ... Ал
Кеңес өкіметі кезінде, көпшілікке белгілі, жалғыз басқарушы партия СОКП
болды.
Қазакстан тарихында ... ... ... өшпес із кал-дырған
Алматыдағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Ол жалғыз біздің елді ғана ... ... ... ... ... барлығын дүр сілкіндірді. Қазақ
жастары бірінші ... ... ... ... әкімшіл-әміршіл
жүйесіне ашык, қарсылық білдіріп, тайсалмастан, батыл шеруге шыкты. Бұл
көтеріліс азаттықжолындағы күреске, жаңа ... ... мен ... ... болды. 1987 жылы шілде-де СОКП Орталық Комитетінін
казак халқын үлтшыл деп ... ... ... одан әрі ... ... ... ... езінін. шыккдн тегіне бет бұру, ті
лін, дінін, ұлтгык мәдениетін дамыту керектігін дәлелдеп, алға ... ... ... бола ... Осы ... ... болып көтерген
"Желтоксан" қозғалысы дүниеге келді, кейін (1990 ж. ... ... осы ... ... ... ... өмірінде "Қазак, ССР-індегі коғамдык
бірлестіктертуралы" заны ... рөл ... Ол ... ... ... Бирес-ми саяси партиялар мен
бірлестіктер занды жүмыс істеуіне мәртебе алды. Олартіркеуден өткеннен
кейін ... ... ... ... ... ... ... Ком-мунистік партияға
оппозиция ретінде пайда болды. Кейінірек, тәуелсіздікті алып, ... ... ... ... ... ... ... болып
азаматтық, мемле-кетгік тіл, жердің жеке меншікке сатылуы жәнет.б. койылды.
Қазіргі кездегі негізгі мәселе — республикамызда тәуелсіз ... ... ... қүкықтык мемлекет күру. Оған ... ... ... ... жоқ, бәрі де ... ... тек оны
калай жүзеге асыру керек, ол жолда каңцай ... мен ... жен: ... ... ... ме әлде ... бірте-бірте ме не-
месе тағы басқа ма?
Сонымен қатар республикадағы ... ... ... ... ... ... ... тырысатындығын білдіріп, Казак.станда азаматтык ... ... ... қалайды.
Республикадағы партиялардың саны үнемі өсуде. ... ... ... ... және ... ... ... сол — көптеген
партиялардын. мүше саны аз, олар ... ... шын ... ... ... ... ... жок. Партиялар арасында әдеттегідей
өркениетгі ... мен ... әлі ... Олар ... ... ... ... формальды түрде есептеледі. Сондыктан Кдзақстанда
калыптасқан көппартиялыіс туралы айту әлі ерте ... ... ... Ең ... ... ... алуандығының
тарихи дәстүрінің болмауы, саяси мәдениеттін төмендігі, кұқықтық негіздің
әлсіздігі. Оның үстіне, кейбір партиялар пікірлестердің бірлестігі ... ... ... ... ... Оларды болашак сайлау-
да ез кандидатурасын ... үшін ... ... кеңес, кәсіподак
қызметкерлері кұрды. Сондықтан жергілікті жерде халықтың ... ... ... да ... ... ... өз максат,
бағдарламаларын насихаттап, үгіт жүргізерлік мүмкіндіктері аз. ... ... ... ... не мерзімді уакытгары жоқ.
Қазақстанда көппартиялықтың бүдан әрі даму бағыты қан-дай болмакдеген
сүрактууы мүмкін. Топтық мүдделердің жікте-луіне ... ... ... ... ... ... жинақталуы, жаңа партаялардыңдүниеге
келуі, кейбі-Ііеуініңсаяси сахнадан кетуі мүмкін. Болашақпартиялар көбіне
универсалдық ... ... ... ... ... коғамның өмірінде саяси партиялар алдыңғы қатардағы
орынның ... ... Олар осы ... ... корғап, нығайту немесе
оны өзгерту үшін күрылады. Партиялар бұкара ... ... ... ... күшейе түседі. Олар қоғамның саяси дамуының ... ... ... ... ... ... және ерекшеліктері
Қазіргі кезде елімізде 12 саяси партия әрекет етеді. Олар – ... ... ... ... ... ... “Руханият”, “Ақ
жол”, “Нағыз Ақ жол”, Коммунистік, Коммунистік ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық қозғалыстар (“Ақорда”,
“Табиғат” және басқалары) оқтын-оқтын партия болып ... ... ... Бұл ... ... ... саны шамамен 1,3
млн. адамға жетеді, яғни елдегі сайлаушылар ... ... ... ең ірі партия “Отан” болып табылады, оның 519 мыңдай
мүшесі бар. Мүшелерінің саны жағынан бұдан ... ... ... ... ... Азаматтық және Аграрлық партиялардың “АИСТ” блогы (116 мың),
Қазақстанның “Ауыл” социал-демократиялық партиясы (61 мың), “Ақ ... ... ... ... 2002 жылы ... ... ... туралы” Заңға
сәйкес партия мүшелерінің ең аз саны кем ... 50 мың адам ... ... ... парламенттік сайлаудың қорытындылары бойынша 7%-дық белесті
төрт партия: “Отан”, “АИСТ” блогы, “Асар”, “Ақ жол” ... ... ... ... ... ... ие болып отыр. Оның Сенат пен Мәжілістегі
орта есеппен өкілдігі 61,3%-ды құрайды. “Асарда” бұл ... ... ... – 14,3%-ға тең. “Ақ жол” партиясы осы уақытқа дейін өзінің
жалғыз ... ... ... ... ... 71%-ы ... ... мүшелері. Бұл ретте мәслихаттар
хатшыларының 94%-дайы “Отанның” атынан сайланғанын айта кеткен жөн. ... ... ... орнының 10%-ына ие болса, “Асар” – ... ... – 1,3%, ... – 0,8% ... қол ... ... саналуандықтағы ұстанымдары жөнінде олардың
бағдарламалық құжаттарын негізге ала ... ... ... болады. Саяси
спектрдің центризмін билік ыңғайындағы партиялар алып отыр. ... ... ... ... ... ... Ол ... идеологиялық
ұстанымдарында қоғамның социал-демократиялық және либералдық сұраныстарының
арасында тепе-теңдік сақтай отырып, партиялық-саяси ... ... ... танытып келеді. Онымен солшыл центристік уклондағы
“Асар” және көп ... ... ... ... ... блогы мен “Әділет”
партиясы ыңғайлас болып отыр.
Оң қанатта “Ақ жол” партиясы орналасқан. Оңшыл ... үшін ... одан ... ... ... жылдың наурызында Әділет
министрлігінде ресми тіркеуден өткен ... Ақ ... ... ... жүр.
Сол қанатта С.Әбділдиннің Коммунистік партиясы, оған балама болып
жүрген Е.Әбілқасымовтың Коммунистік халықтық партиясы, ... ... ... ... ... ... ... социологиялық сұрау
салулардың нәтижелеріне сәйкес халық ... ... ... ... ... басымдыққа ие болып отыр. Қазақстандық “Ксилон”
компаниясының ... ... ... ... ... жиынтық рейтингі оппозицияның осындай көрсеткішінен 7,5 ... ... ... ... сәуір айында “Отан”, “Асар”, Азаматтық,
Аграрлық, “Әділет”, “Руханият” партиялары үшін ... ... ... ... 74 ... дауыс беруге әзір екендіктерін білдірген. Ал енді
оппозициялық және жартылай оппозициялық партиялардың жиынтық рейтингі ... ... ... ... ... ... ... көпшілік арасындағы
ресурсын күшейту мақсатында саяси жүйені ... ... ... ... мақсаты болып табылатын Мемлекеттік комиссияның
қызметіне ... ... ... ... ... ... топтасу мақсатындағы кейбір жақындасуы жүріп жатыр. Мысалы,
өкілетті органдардың ... ... ... жұмыс тобында бірге
жүрген “Ауыл” партиясының лидері Ғ.Қалиевтің және ... ... ... ... елеулі түрде жақындаса түсті. “Ақ жол”
және “Алға” партияларының да ... ... ... ... ... кейін А.Байменов пен А.Қожахметовтің ... ... ол ... ... ... ... көшірілген тәрізді.
Әлбетте билік ыңғайындағы партиялар қатарында да ... ... ... 19 маусымда “Асар” партиясының төрайымы
Д.Назарбаева Президентті жақтайтын партиялардың бірігу тұғырнамасын ұсынды.
Бұл ұсынысты ең ... ... ... ... ... партиясы 1999 жылы президенттіктен үміткер Н.Ә.Назарбаевты
қолдаудың қоғамдық ... ... ... ... ... съезі
Алматыда 1999 жылғы ақпанда өтті. Оның құрамына Демократиялық партия, Халық
бірлігі партиясы, Либералдық қозғалыс және “Қазақстан-2030 ... ... ... ... ... Президент Н.Ә.Назарбаев болып табылады.
Ағымдағы басшылықты партия төрағасының міндетін атқарушы Б.Жұмағұлов ... Екі ... ... ... ... пен ... орынбасарлары
болған.
Қазіргі кезде партия іс-әрекетінің негізі ... ... ... ... бұл ... оның 2004 ... парламенттік
сайлаудағы сайлау тұғырнамасы болып табылады. Партиялық-саяси спектрде
“Отан” центристік ұстанымда тұрып, ... ... ... ... ... білдіріп келеді. Өзінің саяси ұстанымдары мен практикалық іс-
әрекетінде этносаралық ... ... ... барынша айқын
бағдарланған бірден-бір партия осы.
“Отан” партиясынан 21 депутат Парламент ... 53 ... ... ... оның ... депутаттар саны 2350
адамға жетеді. Партия ... ... ... Жамбыл, Оңтүстік
Қазақстан, Алматы және Ақтөбе облыстарында айтарлықтай қолдауға ие ... Оның ... ... ... ... басқару, құқық қорғау
құрылымдарының, мәдениет, білім беру және ... ... ... ... ... мен ұйымдардың жетекшілері, орта
деңгейдегі ... ... ... ... ... ... өз ... көптеген этностардың өкілдерін біріктірген.
“Отанның” 19 филиалдан, барлық дерлік аудандар мен ірі ... 220 ... 9809 ... партия ұйымдарынан тұратын
тармақталған өңірлік желісі бар. Партия ... ... ... де
белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Мәселен, 2006 жылдың басынан бері жалпы
жиынтығында 2,3 миллионнан астам адам ... 22,5 мың шара ... ... ... реформалар бағдарламасын әзірлеу мен нақтылау
жөніндегі мемкомиссия жұмысына қатысуын, Президенттің Қазақстан халқына
Жолдауының қағидаларын насихаттау мен ... ... ... ... ... кездесулерін, Мәжілістегі “Отан” партиясы ... ... ... ... ... ішкі ... жұмыстарын,
сарапшылар алаңдарын ұйымдастыруды атап өтуге болады.
“Асар” партиясы 2003 жылғы қазанда өткен құрылтай съезінде құрылды.
Екі партия ... ... ... төрайымы Мәжіліс депутаты
Д.Назарбаева болды. Партия өзінің идеологиялық негізі ретінде ... ... ... даму ... ... ... Негізгі мақсат ретінде
Қазақстанда әділ демократиялық қоғам құруды ... ... ... ... оның ... ... ... қатарының қауырт өсуіне
мүмкіндік берді.
Парламент Мәжілісінде “Асар” партиясынан 4 депутат, Сенатта 3 депутат
бар. Облыстық ... оның ... 52 ... ... 2003 жылғы желтоқсанда тіркелгеннен бастап оның мүшелерінің
саны 77,3 мың адамнан 220 мыңға дейін ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау,
білім беру, ғылым саласының қызметкерлері жиі кездеседі. ... ... ... ... ... ... Түркістан қалаларында
филиалдары бар.
“Асардың” қазіргі кездегі маңызды шараларының қатарында Қазақстан
қоғамын жаңартудың жалпыұлттық бағдарламасын, ... ... ... ... ... ... Жолдауына арналып өткізілген
дөңгелек үстелді атауға болады.
Еліміздегі саяси жүйені жетілдіру ... ... ... екі партияның бірігуіне оның мүшелерінің ел
мүддесін ойлайтындығы үлкен ықпал жасағанын атап ... жөн. ... ... тыс ... екі партияның бірігуі жөніндегі шешім
қабылданғаннан кейін Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бұл ... ... ... ... ауызбіршіліктің, ел бірлігін ... ... ... үлгісін “Отан” мен “Асар” партияларының көрсетіп отырғаны аса
ғанибет”, деп атап ... ... жаңа ... ... ... билік Қазақстанның бәсекеге
қабілеттілігін арттыру стратегиясын іске асыру мақсатында ұлтты жұмылдыра
алатын осындай ... ... ... ... Азия
елдерінің тәжірибесі көрсеткеніндей, ... ... ... көп
ретте саяси аренаға бір доминанттық партияның шығуымен байланысты болған.
Өзі құрылған 1955 жылдан ... іс ... ... ... келе ... ... партиясы, билік тізгінін 1959 ... ... ... ... ... іс-әрекет партиясы, 1955 жылдан билік
жүргізіп келе жатқан Малайзияның “Барисан насионал” ... ... ... ... ғана ... ... бірге санғасырлық
демократиялық құрылым тарихы бар ... ... де ... ... ... ... ... 1932 жылдан 1976 жылға дейін
жеке өзі немесе коалиция жетекшісі ретінде билікте болды. Соңғы отыз ... бұл ... ... барынша көп табысқа жетіп, үкіметті қалыптастыру
құқығын иеленіп келеді.
Қазақстандағы Президентті жақтайтын ... ... ... ... партиясын құру жөніндегі көрші елдің тәжірибесіне ұқсас
болғанымен, оның ... ... ... ... ... ... ... қарай президенттік билікті нығайту қажеттігімен байланысты
болды. Ал Қазақстанда билік ыңғайындағы ... ... ... ... айтсақ, күшті де өзекті билік партиясына арқа ... ... ... ... ... туындады.
Екі партияның бірігуі елде элита ішіндегі мүдделер ... ... ... ... ... ... ... қарама-
қайшылықтар еңсерілді. Бұл ретте элита топтасуының басты факторы Мемлекет
басшысы болып табылады. Президенттік тұғырнама негізінде ... екі ... ғана ... ... ... ... жетекші саяси және мемлекеттік
күштер де тұруы керек.
“Отан” мен “Асардың” бірігуі негізінде өмірге келген саяси ұйымның шын
мәнінде бұқаралық және ... ... ... ... ... ... ... топтардың саяси текетіресі ретіндегі жәйттерден
бас тартушылық байқалып отыр.
Президентті жақтайтын партиялардың бірігуі биліктің партиялық алаңында
бастамашылдықты сақтап отырғанын білдіреді. ... өзі ... ... ... ... де қуатталады. Мемкомиссияның дөңгелек
үстеліне барлық ірі партияларды ... ... ... ... қол ... ... Қазақстандағы демократиялық үдерісті
белсенді түрде ынталандырып отыр.
Екі партияның ... ... ... күштердің 2005 жылғы
сайлауға дейінгі топтасушылық үдерісінің қисынды нәтижесі болып көрінеді.
Қазақстан Халықтық ... ... ... ... жұмыс тәжірибесі
текке кетпепті. Бұл жолғы топтасушылық ... ... ... ... ... мен ... ... үйлесімді толықтыра алады. Бір жағынан,
“Отанның” негізділігі мен ... ... ... ... мен ... бұл ... ... күшке айналдырады.
Қазіргі билік саяси технологиялар аппаратын шебер қолдана отырып,
жоғары кәсіби деңгейін көрсетті. Біртұтас та ірі ... ... ... ол
өзінің әлеуетті бәсекелестерінің бәрін ұтылыста қалдырып отыр.
Қорытынды
Билік ыңғайындағы партиялардың топтасушылығы – бұл оппозицияның алдына
көлденең тартылған сынақ. Ол ... ... және ... ... үшін
байқалып отырған үрдісті дереу сезініп, өз ... ... ... қайта
құруы тиіс. Оппозицияның ішіндегі партияаралық өзара ықпалдастық күшеюі
керек. Партиялық алаңда билік ... ... ... ... ... бағытталатын, алайда биліктің іс-әрекетін бақылаудың өзіндік тетігі
ретінде әрекет ететін күшті де ... ... ... ... ... ... ... оппозиция саяси жүйенің ... ... ... және ... ... өкілетті органдарында жұмыс істей алар еді,
Ұлыбританияның, Португалияның және ... ... ... ... ... заңнын қорғауында бола алар еді.
Жаңарған және ... ... ... ... ... ... ... ашық түрде өткізіп беру тұрғысынан саяси жүйенің
тұрлаулылығын арттыруға қабілетті. “Отанның” ... ... ... ... ... ... ішінде елде кезекті Президент ... 2012 жыл ... ... ... болуы тиіс. Күшті
президенттік республикаларда биліктің басқа қолға өту үдерісінде, әдетте,
тұрақсыздық, элиталар ... ... ... ... алаңдағы
бәсекелестіктің қауырт өсу тәуекелдері ... ... ... ... ... ... ... доминант партия бүгінгі жүріп
жатқан саяси ... ... ... етуге көмектесе алады.
Сондықтан да 4 шілдедегі оқиға – “Отан” және “Асар” партияларының
бірігуі ел өміріндегі маңызды ... ... ... ... Ә., Мұқанов М. ... ... ... ... ... 1978, ... -Алматы, 1979.
2)Гоноболин Ф.Н. Психологая /педучилищелерге арналған окуқұралы/.
-Алматы, Мектеп, 1976.
3)Жарықбаев Қ. Психология /пединститут ... мен ... ... ... ... ... Қ., Әбдірахманов Ә. Психология терминдерінің орысша-
казақша сөздігі. -Алматы, Мектеп, 1976.
5)Жарықбаев Қ. ... ... ... ... ... ... ... 1-12 томдар. -Алматы, (1972-78).
7)Қазақстан. Үлттық энциклопедия 1-6 томдар. -Алматы, (2000-2002).

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 12 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстар24 бет
Саяси партиялар туралы ақпарат21 бет
Қазақстан Республикасының саяси және қоғамдық партиялары13 бет
Қазақстандағы көппартиялықтың қалыптасуы8 бет
Көппартиялардың пайда болуы және ерекшеліктері11 бет
Windows NT ОЖ клиент-серверлі құрылымы. Жады серверлері және торап сервері оқып үйрену17 бет
Геосаясат сұрақ-жауап түрінде82 бет
Екіполюстіктер15 бет
Есептеу жүйелері86 бет
КХДР ядролық дағдарысын шешуге қатысушы мемлекеттер мүдделерінің қарама-қайшылығы55 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь