Буль алгебрасы


Жоспар:

I Кіріспе

1) Математикалық логиканың негізгі функциялары

II Негізгі бөлім

1) Коньюнкция, дизьюнкция, инверсия
2) Логикалық . функцияларының кестесінің мәндері
3) ЦЭМ және АЭМ негізгі элементтері

III Қорытынды

IV Пайдаланылған әдебиеттер
Математикалық логиканың негізгі функциялары
ЦЕМ қарапайым амалдарды орындайтын бөлек элементтерден құралады. Элемент – ол әдетте электрондық схема. ЦЕМ-нің барлық элементтерін атқаратын қызметтеріне байланысты топтарға бөлуге болады: логикалық, есте сақтаушы, күшейтетін және арнайы элементтер.
Логикалық элементтерден, арифметикалық және басқа амалдарды қамтамасыз ететін амалдар схемасын құрайды. «Логикалық элемент» деп аталу себебі, жеке дара элементтің анықталған байланысты жүзеге асыруына мүмкіншілік беруінде немесе жеке логикалық функцияларды орындауында. Кейбір аса маңызды функцияларды және оларды іске асыратын логикалық элементтерді қарастырайық.
Логикалық функция «ЖӘНЕ». Коньюнкция (бірігу) – «ЖӘНЕ» логикалдық функциясы. Екі (немесе одан да көп) пікірлер бір күрделі пікір болып бірігуі мүмкін. Ақиқат болатын, екі пікірдің коньюнкциясын күрделі пікір дейміз, егер құрамдас екі пікірде ақиқат болса, және жалған егер құрамдас пікірдің ең болмаса біреуі жалған болса.
Күрделі пікір: «Ол оған келді, және олар болашақ туралы әңгімелесті» тек сонда ғана ақиқат, егер құрамдас пікірлердің екеуі де ақиқат болса: 1- ол оған келді және 2- олар болашақ туралы әңгімелесті. Пікірлердің ең болмағанда біреуі жалған болған жағдайда, күрделі пікірде жалған болады. Коньюнкцияны «ЖӘНЕ» логикалық функциясы деп атайды. Жоғарыда көрсетілген мысал «ЖӘНЕ» шылауының атқаратын міндетін көрсетеді.
Ақиқат пікірді (1) бірмен, ал жалған пікірді нольмен (0) белгілейік. Екі пікірдің конюнкциясын «&» немесе «^» таңбаларымен белгілейік. Екі пікірдің коньюнкциясын логикалық көбейту ережесімен жазуға (табуға) болады:
Қолданылған әдебиеттер:
1.К. Изтілеуов «Информатика». Ақтөбе, 2005.
2.О.А.Акулов «Информатика» .Москва 2005.
3.Б. Балапанов «Информатикадан 30 сабақ».
4.Н. Ермеков «Информатика». Алматы, 2007.
5.Н.В.Медведев «Информатика» Алматы,2005.
6.www.google.kz.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 9 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар:

I Кіріспе

1) Математикалық логиканың негізгі функциялары

II Негізгі бөлім

1) Коньюнкция, дизьюнкция, инверсия

2) Логикалық – функцияларының кестесінің мәндері

3) ЦЭМ және АЭМ негізгі элементтері

III Қорытынды

IV Пайдаланылған әдебиеттер

Математикалық логиканың негізгі функциялары

ЦЕМ қарапайым амалдарды орындайтын бөлек элементтерден құралады.
Элемент – ол әдетте электрондық схема. ЦЕМ-нің барлық элементтерін
атқаратын қызметтеріне байланысты топтарға бөлуге болады: логикалық, есте
сақтаушы, күшейтетін және арнайы элементтер.

Логикалық элементтерден, арифметикалық және басқа амалдарды
қамтамасыз ететін амалдар схемасын құрайды. Логикалық элемент деп аталу
себебі, жеке дара элементтің анықталған байланысты жүзеге асыруына
мүмкіншілік беруінде немесе жеке логикалық функцияларды орындауында. Кейбір
аса маңызды функцияларды және оларды іске асыратын логикалық элементтерді
қарастырайық.

Логикалық функция ЖӘНЕ. Коньюнкция (бірігу) – ЖӘНЕ логикалдық
функциясы. Екі (немесе одан да көп) пікірлер бір күрделі пікір болып
бірігуі мүмкін. Ақиқат болатын, екі пікірдің коньюнкциясын күрделі пікір
дейміз, егер құрамдас екі пікірде ақиқат болса, және жалған егер құрамдас
пікірдің ең болмаса біреуі жалған болса.

Күрделі пікір: Ол оған келді, және олар болашақ туралы әңгімелесті
тек сонда ғана ақиқат, егер құрамдас пікірлердің екеуі де ақиқат болса: 1-
ол оған келді және 2- олар болашақ туралы әңгімелесті. Пікірлердің ең
болмағанда біреуі жалған болған жағдайда, күрделі пікірде жалған болады.
Коньюнкцияны ЖӘНЕ логикалық функциясы деп атайды. Жоғарыда көрсетілген
мысал ЖӘНЕ шылауының атқаратын міндетін көрсетеді.

Ақиқат пікірді (1) бірмен, ал жалған пікірді нольмен (0)
белгілейік. Екі пікірдің конюнкциясын & немесе ^ таңбаларымен
белгілейік. Екі пікірдің коньюнкциясын логикалық көбейту ережесімен жазуға
(табуға) болады:

0*0=0 (екі пікірде жалған және күрделі пікірде жалған);

0*0=0 (бірінші пікір жалған, екінші – жалған, күрделі пікір
жалған);

1*0=0 (бірінші пікір ақиқат, екінші-жалған, күрделі пікір жалған);

1*1=1 (екі пікірде ақиқат және күрделі пікірде ақиқат).

Техника жүзінде, коньюнкция коньюнктор деп аталатын құрылғысымен
іске асырылуы мүмкін. Коньюнктордың қарапайым моделі болып, бірнеше
электрлік кілттердің (k1,k2) 6-суреттегі тізбектеліп қосылуы табылады. Бұл
жағдайда қарапайым ақиқат пікірге кілттің тұйықталуы, ал ақиқат күрделі
пікірге – Л жанып тұрған электр шамы сәйкес келеді.

Логикалық элемент – коньюнкторды – жартылай өткізгішті диоттарда
жүзеге асыруға болады. 7-суретте үш қарапайым пікірге есептелген жартылай
өткізгіштік схема көрсетілген. Ақиқат пікірге үлкен потенциал сәйкес
келеді, ал жалған пікірге – кіші потенциал сәйкес келеді. Е нүктесіне
потенциал қосылған; егер барлық диодтарға осындай потенциал қосылса (А,В
және С нүктелері), онда тізбекте ток болмайды және Д нүктесінің потенциалы
Е нүктесіндегідей, яғни үлкен болады. Бұл күрделі пікірдің ақиқат болуына
сәйкес келеді. Егер, ең болмағанда бір диотқа аз потенциал қосылса (жалған
пікір), онда диод арқылы ток өтеді, ол R резисторы арқылы өтеді. Сөйтіп, Д
нүктесінің потенциалы азайып қалады. Бұл күрделі пікірдің жалған болуына
сәйкес келеді. Коньюнктордың шартты бейнеленуі 8-суретте көрсетілген.
Е

K1
R

A д
А

Л В
В Д

K2
С

6-сурет. С 7-сурет
8-сурет

Логикалық функция НЕМЕСЕ. Дизьюнкция (бөлу) – НЕМЕСЕ
логикалық функциясы. Егер ең болмағанда оны құрайтын пікірлердің біреуі
ақиқат болған жағдайда ақиқат болатын және егер күрделі пікірді құрайтын
пікірлердің екеуі де жалған болған жағдайда жалған болатын күрделі пікірді
дизьюнкция деп атаймыз. Дизьюнкция + таңбаларымен белгіленеді, ол немесе
деп оқылады. Екі пікірдің дизьюнкциясы логикалық қосу ережесі болып
жазылады:

0+0=0 (екі пікірде жалған, және күрделі пікірде жалған);

0+1=1 (бір пікір жалған, екіншісі-ақиқат, күрделі пікір ақиқат);

1+0=1 (бір пікір ақиқат, екіншісі-жалған, күрделі пікір ақиқат);

1+1=1 (бір пікір ақиқат және күрделі пікірде ақиқат)

Техника жүзінде, дизьюнкция дизьюнктор деп аталатын құрылғымен іске
асырылуы мүмкін. Дизьюнктордың қарапайым моделі болып бірнеше электр
кілттерінің (k1,k2,k3) (9-сурет) паралель қосылуы болып табылады. Бұл
жағдайда ақиқат қарапайым пікірге кілттің тұйықталған күйі, ал күрделі
ақиқат пікірге – Л жанып тұрған электр шамы сәйкес келеді. Көрініп
тұрғандай, бір тұйық кілт болғанның өзінде де, шам жанып тұрады.

Логикалық элемент – дизьюнкторды жартылай өткізгіштік диодтарда
іске асыруға болады. Үш қарапайым пікірге есептелген схема 10-суретте
бейнеленген.

А,В және С нүктелердің ең болмағанда біреуіне үлкен потенциал
берілсе, онда сәйкестелетін диод арқылы ток өтеді, резисторға кернеу түседі
де, Д нүктесінің потенциалы Е нүктесіне қарағанда үлкейеді (нольге
қарағанда). Бұл күрделі пікірдің ақиқат болуына сәйкес келеді. Егер барлық
қарапайым пікірлер жалған болса, онда диодта Д нүктесіндегідей аз потенциал
болады. Ток болмай, Д нүктесінде потенциал төмен болса, ол күрделі пікірдің
жалған болуына сәйкес келеді. Дизьюнктордың шартты бейнеленуі 11-суретте
көрсетілген. көрсетілген.

A
А

л В
В Д

Д С

9-сурет. С R
11-сурет

Е

11-сурет

Логикалық функция ЕМЕС. Бұл байланыс, қандай да бір пікірге
лайықты, ақиқатты жоққа шығаруды білдіреді. Символдық ЕМЕС логикалық
функцясы символ үстінен сызықшамен белгіленеді: А (А емес деп оқылады).
Егер А ақиқат (А=1), мысалы Науқас ангинамен ауырады, онда А-жалған
(А=0): Науқас ангинамен ауырмайды. Егер А жалған (А=0),онда А ақиқат.

Логикалық элемент, ЕМЕС ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Математикалық логика. Буль алгебрасы
Санау жүйелері. Буль алгебрасы
Бульев алгебрасы
Логика алгебрасы
Буль математикасы
Тұжырымдар алгебрасы
Тұжырымдар алгебрасы. Тұжырымдар есептелімі
Мұғалім- бұл болашаққа ұмтылған адам
Болашақ маман – бұл бәсекелестікке қабілетті маман
Фразограммалар - бұл тарихтағы адамзаттың жасаған алғашқы жазуы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь