Қышқылдар мен негіздердің қазізгі заманғы теориясы


Жоспар
I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1.Қышқылдар мен негіздердің қазіргі заманғы теориясы
2.Бренстед.Лоуридің протолитикалық теориясы
3.Протолитикалық реакция тендеуі
III.Қорытынды
IV.Қолданылған әдебиет
Электролиттік диссоциация теориясында қосылыстар ионды және ковалентті болып бөлінеді.Ковалентті байланыстың өзі екіге бөлінеді:полюсті және полюссіз.Заттардың кристалдық торларының типтері қосылыстарындағы байланыс түрлеріне тәуелді.Ал заттардың физикалық және химиялық қасиеттері тор типтеріне байланысты болады.Ионды және ковалентті байланысты қосылыстардың ерекшеліктері олардың судағы ерітінділерінің қасиеттерінде де байқалады.Осы ерекшеліктерді бақылау ушін электрөткізгіштікті зерттейтін құралды пайдалануға болады.Ол үшін:
1.Ыдысқа құрғақ қантпен ас тұзын кезекпен салып,оны электр желісіне қоссақ,электр шамы жанбайды,олай болса қатты күйіндегі заттарда ток тасымалдаушы бөлшектердің болмағаны.
2.Құрғақ қант пен ас тұзының орнына дистилденген су құйсақ та электр шамының жанбайтынын көреміз.
3.Құрғақ қант пен ас тұзына су құйып,олардың ерітіндісін аламыз.Жүйені электр желісіне қосқанда ас тұзының ерітіндісіне құйылған жағдайда электр шамының жанғандығы, ал қант ерітіндісі құйылғанда, шамның жанбағандығы байқалады.Енді осы екі қосылыстың айырмашылығы неде?Әрине, олардағы химиялық байланыстардың табиғатында.Қант молекуласындағы атомдар арасындағы байланыстар полюссіз,ал ас тұзындағы байланыс-ионды.Әрі қарай зертханада бар сілті,бейорганикалық қышқыл ерітінділерімен осы
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Құлжанов Қ.С. Аналитикалық химия.-Алматы. Білім, 1994.
2. Пономарев В.Д Аналитикалық химия ч. 1,2-М Высшая школа, 1982
3. Матакова Р.Н.,Наурызбаев М.Қ. Аналитикалық химияның теория негіздері-Алматы, 2006
4. Өтелбаев Б.Т. Химия,б. 2,3,4.-Шымкент,2000.
5. Мендалиева Д.К.,Чекотаева К.А., Наурызбаев М.Қ. Сапалық анализ,б. 1,2,3,-Алматы,1994

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА
АКАДЕМИЯСЫ

ФГЗ ЖӘНЕ ХИМИЯ КАФЕДРАСЫ

Тақырыбы:Қышқылдар мен негіздердің қазізгі заманғы теориясы.Бренстед-Лоуридің протолиттік теориясы,протолитикалық реакциялардың теңдеуін құрастыру.

ОРЫНДАҒАН:Башаров М
ТОБЫ:201 "Б"фк
ҚАБЫЛДАҒАН:Серімбетова Қ

ШЫМКЕНТ 2012

Жоспар
I.Кіріспе
II.Негізгі бөлім
1.Қышқылдар мен негіздердің қазіргі заманғы теориясы
2.Бренстед-Лоуридің протолитикалық теориясы
3.Протолитикалық реакция тендеуі
III.Қорытынды
IV.Қолданылған әдебиет

Электролиттік диссоциация теориясында қосылыстар ионды және ковалентті болып бөлінеді.Ковалентті байланыстың өзі екіге бөлінеді:полюсті және полюссіз.Заттардың кристалдық торларының типтері қосылыстарындағы байланыс түрлеріне тәуелді.Ал заттардың физикалық және химиялық қасиеттері тор типтеріне байланысты болады.Ионды және ковалентті байланысты қосылыстардың ерекшеліктері олардың судағы ерітінділерінің қасиеттерінде де байқалады.Осы ерекшеліктерді бақылау ушін электрөткізгіштікті зерттейтін құралды пайдалануға болады.Ол үшін:
1.Ыдысқа құрғақ қантпен ас тұзын кезекпен салып,оны электр желісіне қоссақ,электр шамы жанбайды,олай болса қатты күйіндегі заттарда ток тасымалдаушы бөлшектердің болмағаны.
2.Құрғақ қант пен ас тұзының орнына дистилденген су құйсақ та электр шамының жанбайтынын көреміз.
3.Құрғақ қант пен ас тұзына су құйып,олардың ерітіндісін аламыз.Жүйені электр желісіне қосқанда ас тұзының ерітіндісіне құйылған жағдайда электр шамының жанғандығы, ал қант ерітіндісі құйылғанда, шамның жанбағандығы байқалады.Енді осы екі қосылыстың айырмашылығы неде?Әрине, олардағы химиялық байланыстардың табиғатында.Қант молекуласындағы атомдар арасындағы байланыстар полюссіз,ал ас тұзындағы байланыс-ионды.Әрі қарай зертханада бар сілті,бейорганикалық қышқыл ерітінділерімен осы тәжірбиені қайталағанда электр шамының жарқырап жануын,ал органикалық сірке қышқылының ерітіндісінде шамның нашар жануын байқаймыз.Олай болса,шамның жануы заттардың ерітінділерінде токты тасымалдаушы бөлшектердің иондардың болуына байланысты.Заттарды суда еріткенде немесе балқытқанда иондарға ыдырауын диссоциация дейміз.Диссоциацияланатын заттар электролиттер, ал диссоциацияға ұшырамайтын заттар бейэлектролиттерге қант,глюкоза,спирт және кейбір жай газдардың судағы ерітінділері жатады.
Зат Электр шамының жануы
1 Құрғақ қант -бейэлектролит
2 Құрғақ ас тұзы -бейэлектрол
3 Дистилденген су -бейэлектролит
4 NaCl ерітіндісі +электролит
5 Қант ерітіндісі -бейэлектролит
6 Сірке қышқылының ерітіндісі әлсіз электролит
7 NaOH ерітіндісі +электролит
8 H2SO4 ерітіндісі +электролит
Бұл теорияның негізін қалаған 1887жылы швед ғалымы Сванте Аррениус.Ол 1903жылгы Нобель сыйлығының лауреаты.Аррениус еруді тек физикалық құбылыс деп қарастырды,диссоциациялану нәтижесінде бөлінген иондар еріткіш молекулаларына біртіндеп таралады деп санап, еріткіштің әсерін ескермеді.Осындай көзқарасты қалыптастырып дамытқан әрі С.Аррениус теориясын толықтырған ғалымдар И.А.Каблуков,В.А.Кистяковский,Д.И.М енделеев.Ал қазіргі кезде диссоциациялануды күрделі физика-химиялық үдеріс деп қарастырады.Ал С.Аррениус теориясының негізгі қағидаларын қарастыратын болсақ:
1. Тұздар,қышқылдар,негіздер ерігенде және балқығанда иондарға ыдырайды.
2. Ерітінділер мен балқымалардың ток өткізгіштігі осы иондардың концентрациясына тәуелді болады.Олардың оң зарядталғаны катодқа тартылғандықтан катиондар деп,ал анодқа тартылғандары аниондар деп аталады.Ағылшын физигі М.Фарадей XIX ғасырдың 30-шы жылдарыэлектролит,ион,катион,анио нтерминдерін енгізді.Ионды және ковалентті полюсті байланысты молекулалар суда ерігенде иондарға толығымен ыдырайды.Иондардың формулаларында зарядтың таңбасы (+,-)оның сан мәнінен кейін жазылады.Ас тұзы ерітіндісіндегі иондардың гидраттану механизмін қарастыратын болсақ:Зат суда еріген кезде оның молекуласы иондарға ажырап қоймайды,осы иондар су молекуласымен әрекеттесіп гидраттар түзеді.Полюсті су молекуласын былай белгілейміз(+,-),ол диполь деп аталады және екі поюсті болады.Мысалы:H+-0-H+
Диссоциация нәтижесінде пайда болған иондар қасиеттері молекуланы құраушы атомдар мен молекулалардың қасиеттерінен ерекше болады.
Электролиттік диссоциация теориясының қазіргі заманғы қағидалары:
1. Заттар суда ерігенде оң және теріс иондарға ыдырайды.
2. Диссоциацияның себебі-заттардың гидратациялануы. Электр шамы жанады:
1. Электр тогының әсерінен иондар катод пен анодқа бағытталады.
2. Диссоциация қайтымды үдеріс:диссоциация(ыдырау)- ассоциация(бірігу).
3. Электролиттер әр түрлі шамада диссоциацияланады(a).
4. Электролит ерітінділердің химиялық қасиеттері ондағы иондардың табиғатымен анықатлады.
5. Элемент атомы мен оның ионының қасиеттері әр түрлі болады.
Иондар ерітінділерінде гидратталған күйде болғанымен,заттардың диссоциациялану теңдеуін жазған кезде гидраттық қоршаумен еске алмай,жалаң иондар күйінде жазылады.Бұл жазу үдерісін оңтайлату үшін жасалған шара. Электролит ерітінділерінде электр тогын тасымалдаушы иондар болады.Ондай электролиттерді екінші ретті өткізгіштер деп атайды. Сонымен қышқылдарға тоқталатын болсақ ,қышқылдар дегеніміз-сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын қосылыстар.Кейбір бейорганикалық қышқылдар:фосфор(H3PO4),кремний(H2S iO3),бор(H3B3);және тағы басқа көптеген органикалық қышқылдар қатты заттар болып келеді.Кукіртті сутек және галогенді сутек қышқылдары газдар болып келеді.Қышқылдарды суда еріткенде түссіз ерітінділер ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қышқылдар мен негіздердің қазіргі заманғы теориясы
Қышқылдар мен негіздер
Электролиттік диссоциация теориясы
Тәрбие теориясы мен әдістемесі
Пайда мен шығын теориясы
Осы заманғы әлем: жаһандану үрдісі мен сынақтары
Қазіргі заманғы менеджменттің қалыптасу тарихы мен дамуы
Қазіргі заманғы химия оқулықтарына қойылатын талаптар
Қазіргі заманғы дидактикалық жүйелер
Қазіргі заманғы кітап жарнамасы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь