Банк маркетингі


Мазмұны
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ КӨРСЕТІТІН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Банк қызметі түрлерінің маңызы мен мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Банк қызметі түрлерінің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3. Банктік қызметтердің ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ДАМЫТУДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1. Банктік қызмет көрсетуде халықтың қажеттілігін анықтаудың әдістемелік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Коммерциялық банктің инновациялық саясатының маркетингтік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Жеке қызмет көрсету нарығындағы банктің өтімділігі мен коммуникациялық саясатының маркетингтік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Қарастырылатын мәселенің өзектілігі мен маңыздылығы. Соңғы жылдарда Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымы мен оған қатысты механизмдер қалыптасуы жүзеге асырылуда. Мұнда бәсекелестіктің дамуымен байланысты сұраным мен ұсыным механизмі ерекше орын алады.
Отандық банктер үшін жағымсыз, көбіне ішкі ортадағы факторлармен байланысты, республикадағы әлі де өркендемеген нарықтық қатынастар, экономиканың «өтпелі» жағдайы, кейде қарама-қайшы және шалағай сипаттағы экономикалық реформа және заңнамалардың болмауы.
Қазақстандық құқық саясатында қарыздарды төлеудің механизмінің болмауы бұқаралық төлем қабілеттілігінің жоқтығының туындауына және қаржы нарығына қатысушылардың ортақ қарыздар болуына әкеледі. Салық және бюджеттік заңнамалар жеткіліксіз жетілдендірілген. Республиканың банк жүйесін халықтың ақша қаражатын салуды ынталандыру мүддесінде банк құпиясы туралы заңды жетілдіру талап етіледі.
Тәжірибе көрсеткендей заңды ұйымдар үшін, корпоративтік клиенттерге банктік өнімдер мен қызмет көрсетулер нарығы коммерциялық банктер арасында әлдеқашан бөлінген. Олардың арасындағы жеке салымшыларды тартудағы бәсекелестік әртүрлі нарықта айналымға түсуі тиіс.
Нарықтық қатынастардың даму қисыны отандық банктерді мынадай маркетингтік міндетерге тоқталу мен шешуге әкеледі: қаржы нарығын зерттеу мен сигменттеу; банк қызметіне деген хылықтың төлем қабілеттілігі сұранысын сандық және сапалық бағалау; баға және ассортимент саясатын оптимизациялау; банк өнімдерін позиционировать ету; нарықтың қызмет көрсету үлесін анықтау; сәйкестендірілген мақсатты сегменттерді; банкілік қызметтердің өтімін ынталандыру мен коммуникация құралдарын пайдалану. Қазіргі маркетингке банк тәжірибесін еңгізудің мәні тек қана банк қызметін ынталандырумен шектелмейді, сонымен қатар нарыққа бейімделген Қазақстанның жаңа банк жүйесін қалыптастыруды жеделдетумен байланысты. Банк маркетингінің мақсаты барлық банк жүйесінің түсімділігі мен бәсеке қабілеттілігін жоғарлатуға ықпалын тигізетін, нарықтың талаптарына бейімделген қажетті шараларды құру. Банктік маркетинг стратегиясы өз өнімдері мен қызметтерін жүзеге асыруды ғана болжамайды, сонымен бірге өз клиенттерінің қажеттіліктерінің үлкен деңгейімен есептеледі. Бұған байланысты банк маркетингі Қазақстан экономикасында банк қызметі тұтынушылардың талғамы мен икемділігін талдау мен түбегейлі зерттеуді қарастырады.
Сондықтан маркетинг теориясын қарастыру оның методологиясын әзірлеу мен нарық коньюнктурасының өзгеруіне тез сезіну қажеттілігін шақыратын өзіндік спецификация есебінен отандық коммерциялық банктердің тәжірибесін еңгізу жеке тұлғалар үшін банк қызметінің жаңа түрлерін негіздеу мен қажеттілікті еңгізу.
Маркетинг саласындағы кең дамыған зерттеулерді шетелдік тәжірибелерді талдайтын шетел маман-маркетологтардың жұмыстарынан алуға болады. Бірақ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы ІІрезидентінің 31 тамыз 1995 жылғы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі жөніндегі» заңдық күші бар Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
2. Қазақстан Республикасының 28 шілде 1998 жылғы «Ақшаларды аудару
мен төлеу жөніндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
3. Қазақстан Республикасы банктерінің кұжаттамалық аккредитивтермен операциялар жүргізу ережесі.
4. «Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару мен пайдалану ережесі».
5. Қаржылық лизингтің есебі және екінші денгейлі банктердің қаржылық
есептілігінде бейнелеу бойынша ұсыныстар.
6. 31 желтоқсан 2000 жылғы №327 екінші деңгейлі банктерді несиелеу
бойынша құжаттамаларды жүргізу ережесі.
7. 15 қараша 1999 ж. №397 «Екінші деңгейлі банктердің аудармалы және
қарапайым вексельдермен операциялар жургізу ережесі».
8. 29 тамыз 1997 ж. «Екінші деңгейлі банктердің банктерден тыс жерлердегі есеп айырысу - кассалық бөлімдері жөніндегі ереже».
9. 21 сәуір 2000 жылғы №146 «Қазақстан Республикасында төлемдер мен ақшаларды аударуды жүзеге асыруда электронды құжаттардың алмасу ережесі».
10. 15 қыркүйек 1999 жылғы «Қазақстан Республикасының банктерінде
клиенттердің баланстық шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі
жөніндегі» нұсқау.
11. 11 ақпан 2000 ж. №25 «Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі
банктерінде біріктірілген қаржылық есептілікті күрастыру жөнінідегі ережесі».
12. 13 қазан 2000 ж. №395 «Қазақстан Республикасының аумағында банктік
шоттарды ашпай-ақ қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын
жүзеге асыру ережелері».
13. 14 маусым 2000ж №1155 ҚРаумағында төлем құжаттарын пайдалану, төлемдерді жүзеге асыру және ақщаларды аудару ережесі.
14. 5 желтоқсан 1998 ж. ҚР аумағында чектерді қолдану ережесі
15. Абрамов М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М: Институт международного права и экономики, 1996.
16. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок. - М.: Ось - 89, 1998.
17. Асхауер Г. Введение в банковское дело. - М., 1997
18. Әлібекова.Ф.Р. «Банк және банктік қызметтер». Алматы. Экономика-2004ж
19. Бабичева Ю.А. Банковское дело. - М.: Экономика, 1993.
20. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М:
Экономика, 1994.
21. Баринов В.Т. Справочная книга инспектора по валютным операциям
коммерческих банков. - М., 1996.
22. Белгібаева.Қ.Қ Қаржы және банк статистикасы бойынша есептер жинағы» Алматы-1999 ж
23. Бердалиев Қ. Менеджмент: Оқулық.-Алматы: Экономика, 2005ж.
24.Банки и банковские операции. - М.: ЮНИТИ «Банки и биржи», 1997.
25. Давлетова.М.Т. «ҚР банктерінің несие қызметтері» Алматы. «Экономика»-2001ж
26. Көшенова.Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары». Алматы-2000 ж.
27. Каналина С.А. «Қызмет көрсетуге байланысты маркетингті дамыту» - Автореферат 2003ж.
28. Куапова Г.А. «Депозиты в банковской системе Казахстана» - 1999ж. 7б.
29. ҚұлпыбаевС. Қаржы: Оқулық.-Алматы: 2005ж.
30.Калиева.Г.Т. «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің тұрақтылық проблемалары». Алматы.Экономика-2001ж
31.Камаев.В.Д. «Банк салымдарының кірістік операциялары» Астана,2003ж
32. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2005 жыл, 51-53бб.
33. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2003 жыл, 61-63бб.
34. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Алматы-2000 ж
35.Осипова Т.М. «Экономика теория негіздері» - 2002ж. – Алматы.
36. Сейітқасымов.Ғ.С. Ақша , несие, банктер.Алматы-2001 жыл.
37. Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных креди-
тов. - М.: Консалтбанкир, 1997.
38.Сәрсенбаева А.Б. «Халыққа қызмет көрсету» - Автореферат 2002ж.
39. ТұранӘлембанктің 2005 жылғы жылдық есебі.
40. Хабаршы ҚазҰУ. Экономика сериясы. №5- Алматы: Қазақ униветситеті, 2005.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк маркетингісі14 бет
Банк маркетингісі туралы19 бет
Банк маркетингісі туралы ақпарат10 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
Банктік қызмет маркетингін жетілдіру жолдары («Банк Тұран Әлем» АҚ-ның мысалында)80 бет
Кітапханалық қызмет ету маркетингі46 бет
Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингітің рөлі18 бет
Көрмелік іс-шаралар маркетингі6 бет
Маркетингiлiк жоспарлау26 бет
Маркетингілік ақпарат жүйесінің тұжырымдамасы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь