Банк маркетингі

Мазмұны
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ КӨРСЕТІТІН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1. Банк қызметі түрлерінің маңызы мен мақсаттары ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.2. Банк қызметі түрлерінің жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3. Банктік қызметтердің ұйымдастырылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ДАМЫТУДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1. Банктік қызмет көрсетуде халықтың қажеттілігін анықтаудың әдістемелік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2. Коммерциялық банктің инновациялық саясатының маркетингтік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.3. Жеке қызмет көрсету нарығындағы банктің өтімділігі мен коммуникациялық саясатының маркетингтік тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Қарастырылатын мәселенің өзектілігі мен маңыздылығы. Соңғы жылдарда Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымы мен оған қатысты механизмдер қалыптасуы жүзеге асырылуда. Мұнда бәсекелестіктің дамуымен байланысты сұраным мен ұсыным механизмі ерекше орын алады.
Отандық банктер үшін жағымсыз, көбіне ішкі ортадағы факторлармен байланысты, республикадағы әлі де өркендемеген нарықтық қатынастар, экономиканың «өтпелі» жағдайы, кейде қарама-қайшы және шалағай сипаттағы экономикалық реформа және заңнамалардың болмауы.
Қазақстандық құқық саясатында қарыздарды төлеудің механизмінің болмауы бұқаралық төлем қабілеттілігінің жоқтығының туындауына және қаржы нарығына қатысушылардың ортақ қарыздар болуына әкеледі. Салық және бюджеттік заңнамалар жеткіліксіз жетілдендірілген. Республиканың банк жүйесін халықтың ақша қаражатын салуды ынталандыру мүддесінде банк құпиясы туралы заңды жетілдіру талап етіледі.
Тәжірибе көрсеткендей заңды ұйымдар үшін, корпоративтік клиенттерге банктік өнімдер мен қызмет көрсетулер нарығы коммерциялық банктер арасында әлдеқашан бөлінген. Олардың арасындағы жеке салымшыларды тартудағы бәсекелестік әртүрлі нарықта айналымға түсуі тиіс.
Нарықтық қатынастардың даму қисыны отандық банктерді мынадай маркетингтік міндетерге тоқталу мен шешуге әкеледі: қаржы нарығын зерттеу мен сигменттеу; банк қызметіне деген хылықтың төлем қабілеттілігі сұранысын сандық және сапалық бағалау; баға және ассортимент саясатын оптимизациялау; банк өнімдерін позиционировать ету; нарықтың қызмет көрсету үлесін анықтау; сәйкестендірілген мақсатты сегменттерді; банкілік қызметтердің өтімін ынталандыру мен коммуникация құралдарын пайдалану. Қазіргі маркетингке банк тәжірибесін еңгізудің мәні тек қана банк қызметін ынталандырумен шектелмейді, сонымен қатар нарыққа бейімделген Қазақстанның жаңа банк жүйесін қалыптастыруды жеделдетумен байланысты. Банк маркетингінің мақсаты барлық банк жүйесінің түсімділігі мен бәсеке қабілеттілігін жоғарлатуға ықпалын тигізетін, нарықтың талаптарына бейімделген қажетті шараларды құру. Банктік маркетинг стратегиясы өз өнімдері мен қызметтерін жүзеге асыруды ғана болжамайды, сонымен бірге өз клиенттерінің қажеттіліктерінің үлкен деңгейімен есептеледі. Бұған байланысты банк маркетингі Қазақстан экономикасында банк қызметі тұтынушылардың талғамы мен икемділігін талдау мен түбегейлі зерттеуді қарастырады.
Сондықтан маркетинг теориясын қарастыру оның методологиясын әзірлеу мен нарық коньюнктурасының өзгеруіне тез сезіну қажеттілігін шақыратын өзіндік спецификация есебінен отандық коммерциялық банктердің тәжірибесін еңгізу жеке тұлғалар үшін банк қызметінің жаңа түрлерін негіздеу мен қажеттілікті еңгізу.
Маркетинг саласындағы кең дамыған зерттеулерді шетелдік тәжірибелерді талдайтын шетел маман-маркетологтардың жұмыстарынан алуға болады. Бірақ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы ІІрезидентінің 31 тамыз 1995 жылғы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі жөніндегі» заңдық күші бар Жарлығы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
2. Қазақстан Республикасының 28 шілде 1998 жылғы «Ақшаларды аудару
мен төлеу жөніндегі» Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
3. Қазақстан Республикасы банктерінің кұжаттамалық аккредитивтермен операциялар жүргізу ережесі.
4. «Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару мен пайдалану ережесі».
5. Қаржылық лизингтің есебі және екінші денгейлі банктердің қаржылық
есептілігінде бейнелеу бойынша ұсыныстар.
6. 31 желтоқсан 2000 жылғы №327 екінші деңгейлі банктерді несиелеу
бойынша құжаттамаларды жүргізу ережесі.
7. 15 қараша 1999 ж. №397 «Екінші деңгейлі банктердің аудармалы және
қарапайым вексельдермен операциялар жургізу ережесі».
8. 29 тамыз 1997 ж. «Екінші деңгейлі банктердің банктерден тыс жерлердегі есеп айырысу - кассалық бөлімдері жөніндегі ереже».
9. 21 сәуір 2000 жылғы №146 «Қазақстан Республикасында төлемдер мен ақшаларды аударуды жүзеге асыруда электронды құжаттардың алмасу ережесі».
10. 15 қыркүйек 1999 жылғы «Қазақстан Республикасының банктерінде
клиенттердің баланстық шоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі
жөніндегі» нұсқау.
11. 11 ақпан 2000 ж. №25 «Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі
банктерінде біріктірілген қаржылық есептілікті күрастыру жөнінідегі ережесі».
12. 13 қазан 2000 ж. №395 «Қазақстан Республикасының аумағында банктік
шоттарды ашпай-ақ қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын
жүзеге асыру ережелері».
13. 14 маусым 2000ж №1155 ҚРаумағында төлем құжаттарын пайдалану, төлемдерді жүзеге асыру және ақщаларды аудару ережесі.
14. 5 желтоқсан 1998 ж. ҚР аумағында чектерді қолдану ережесі
15. Абрамов М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. - М: Институт международного права и экономики, 1996.
16. Адекенов Т. Банки и фондовый рынок. - М.: Ось - 89, 1998.
17. Асхауер Г. Введение в банковское дело. - М., 1997
18. Әлібекова.Ф.Р. «Банк және банктік қызметтер». Алматы. Экономика-2004ж
19. Бабичева Ю.А. Банковское дело. - М.: Экономика, 1993.
20. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М:
Экономика, 1994.
21. Баринов В.Т. Справочная книга инспектора по валютным операциям
коммерческих банков. - М., 1996.
22. Белгібаева.Қ.Қ Қаржы және банк статистикасы бойынша есептер жинағы» Алматы-1999 ж
23. Бердалиев Қ. Менеджмент: Оқулық.-Алматы: Экономика, 2005ж.
24.Банки и банковские операции. - М.: ЮНИТИ «Банки и биржи», 1997.
25. Давлетова.М.Т. «ҚР банктерінің несие қызметтері» Алматы. «Экономика»-2001ж
26. Көшенова.Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары». Алматы-2000 ж.
27. Каналина С.А. «Қызмет көрсетуге байланысты маркетингті дамыту» - Автореферат 2003ж.
28. Куапова Г.А. «Депозиты в банковской системе Казахстана» - 1999ж. 7б.
29. ҚұлпыбаевС. Қаржы: Оқулық.-Алматы: 2005ж.
30.Калиева.Г.Т. «Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің тұрақтылық проблемалары». Алматы.Экономика-2001ж
31.Камаев.В.Д. «Банк салымдарының кірістік операциялары» Астана,2003ж
32. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2005 жыл, 51-53бб.
33. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2003 жыл, 61-63бб.
34. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Алматы-2000 ж
35.Осипова Т.М. «Экономика теория негіздері» - 2002ж. – Алматы.
36. Сейітқасымов.Ғ.С. Ақша , несие, банктер.Алматы-2001 жыл.
37. Соколинская Н.Э. Учет и анализ краткосрочных и долгосрочных креди-
тов. - М.: Консалтбанкир, 1997.
38.Сәрсенбаева А.Б. «Халыққа қызмет көрсету» - Автореферат 2002ж.
39. ТұранӘлембанктің 2005 жылғы жылдық есебі.
40. Хабаршы ҚазҰУ. Экономика сериясы. №5- Алматы: Қазақ униветситеті, 2005.
        
        Мазмұны
КІРІСПЕ.................................................................
.............................................3
1. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ КӨРСЕТІТІН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ
ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ........................................................
1.1. Банк қызметі түрлерінің маңызы мен
мақсаттары.................................
1.2. Банк қызметі түрлерінің
жіктелуі..........................................................
1.3. ... ... ... ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ДАМЫТУДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ.................................
2.1. Банктік қызмет ... ... ... ... Коммерциялық банктің инновациялық саясатының маркетингтік
тәсілдері...............................................................
...............................................
2.3. Жеке қызмет көрсету нарығындағы банктің өтімділігі мен
коммуникациялық саясатының маркетингтік
тәсілдері................................
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.................................. ... ... ... ... мен ... Соңғы жылдарда
Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымы мен оған ... ... ... асырылуда. Мұнда бәсекелестіктің ... ... мен ... ... ... орын ... ... үшін жағымсыз, көбіне ішкі ортадағы факторлармен
байланысты, республикадағы әлі де ... ... ... ... ... ... қарама-қайшы және шалағай сипаттағы
экономикалық реформа және заңнамалардың болмауы.
Қазақстандық құқық саясатында ... ... ... ... төлем қабілеттілігінің жоқтығының туындауына және қаржы нарығына
қатысушылардың ортақ ... ... ... Салық және бюджеттік
заңнамалар жеткіліксіз ... ... банк ... ақша ... ... ынталандыру мүддесінде банк құпиясы туралы
заңды жетілдіру талап етіледі.
Тәжірибе көрсеткендей заңды ұйымдар ... ... ... ... мен қызмет көрсетулер нарығы коммерциялық банктер арасында
әлдеқашан бөлінген. Олардың арасындағы жеке ... ... ... ... ... ... ... қатынастардың даму қисыны отандық банктерді мынадай
маркетингтік ... ... мен ... ... ... ... ... сигменттеу; банк қызметіне деген хылықтың төлем қабілеттілігі сұранысын
сандық және ... ... баға және ... ... ... ... позиционировать ету; нарықтың қызмет ... ... ... ... сегменттерді; банкілік қызметтердің
өтімін ынталандыру мен коммуникация құралдарын ... ... банк ... ... мәні тек қана банк ... ... ... қатар нарыққа бейімделген Қазақстанның
жаңа банк жүйесін ... ... ... ... мақсаты барлық банк жүйесінің түсімділігі мен бәсеке
қабілеттілігін ... ... ... нарықтың талаптарына
бейімделген қажетті шараларды құру. Банктік маркетинг стратегиясы ... мен ... ... ... ғана ... ... ... өз
клиенттерінің қажеттіліктерінің үлкен деңгейімен есептеледі. Бұған
байланысты банк ... ... ... банк қызметі
тұтынушылардың талғамы мен икемділігін талдау мен ... ... ... ... ... оның методологиясын әзірлеу мен
нарық коньюнктурасының өзгеруіне тез ... ... ... өзіндік
спецификация есебінен отандық коммерциялық банктердің тәжірибесін еңгізу
жеке тұлғалар үшін банк ... жаңа ... ... мен ... саласындағы кең дамыған зерттеулерді шетелдік тәжірибелерді
талдайтын шетел маман-маркетологтардың жұмыстарынан алуға болады. ... ... ... тауар нарығын зерттеу ... ... ... ... ... арналған. Қазақстанда
маркетингті ... ... ... ... ... осы ... тұрғыда келуді ұсынады, сонымен қатар хылыққа қызмет көрсету
нарығында меншікті банктік маркетинг тұжырымдамасын құру үшін ... база ... ... ... негізделген теориялары.
Бірақ та, Қазақстанның банк жүйесінде маркетингтің қалыптасуы ... ... ... ... кезеңде іргелі және кешенді
өңделген жоқ. Республикадағы халыққа қызмет көрсету нарығындағы банктердің
маркетингтік ... ... ... ... ... осы
тақырыпта арнайы зерттеудің болмағандығын көрсетеді.
1. КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ КӨРСЕТІТІН ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТЛЕРІ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ
1.1. Банк қызметі түрлерінің маңызы мен ... ... ... орын ... ... ... жаңа ... пайда болуы өзгермелі экономикалық жағдайға
қаржы – несие ... ... ... және банк ... ... ... барысын талдау бөлігінде зеттеудің
қажеттілігін көрсетеді. Коммерциялық банктердің тиімді жүйесін ... ... құру ... ... ... ары ... дамуы
жөніндегі шаралар кешенінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
Қазақстанның экономикалық ... ... ... банктерді қаржы нарығының
әр түрлі жаңа құралдарын еңгізе отырып, өз ... ... ... ... бір мезгілде халықтың ақша қаражаттарын тарту оларға
әртүрлі банк өнімдері мен қызметтерін ұсыну саласында, ... ... ... мен ... және ... ... ұсынатын ішкі
банк жүйесінде, сонымен бірге банктер арасында және ... ... ... ... ... тәжірибе көрсеткендей бұл
жағдайда клиенттердің сұраныстарына бейімделген, өз нарықтық ... ... ... ғана өмір сүре алады.
Халықтың өмірлік деңгейінің жалпы төмендеуі кезінде оның анықталған
бөлігінің ақша ... ... үшін ... ... ... 1999 ... Қазақстан қаржыгерлерінің екі реткі Конгресінде қаржы
нарығын жетілдіру халықтың жинақтарын шоғырландыру есебінен ішкі резервтік
капиталдағы ресми ақша айналымын ... ... оның ... 1 млрд ... ... мамандармен бағаланады. Сондықтан халықпен жұмыс
жөніндегі коммерциялық банктердің стратегиялары ... әлі ... ... ... ... төмен деңгейде қарастырылуы, банк өнімдері
мен қызметтерін дара ... ... ... табу ... осы
сұранысқа қайда көңіл бөлінетінін, жеке орынды анықтап, кең ... ... ... ... ... ... ... банктер арасындағы маркетингтік
стратегияның танымалдылығы біртіндеп өсуде. Олардың көпшілігінде маркетинг
бөлімдері мен ... бар. ... ... ... күні банк
қызметінде маркетингтің даму ... ... және оның ... ... ... анықтайтын факторлар бар.
Банк қызметін стратегиялық жоспарлаудың теориялық ... ... банк ... ... және ... қаржылық
көрсеткіштері қарастырылған, банк секторының сапалық және сандық ... ... ... ... ... ... ... қатар өзінің жоғары тиімділігін ... ... ... ... ... қарастырылған. Өткен жылдардағы
ел экономикасын нарықтық қайтақұруда Қазақстан банктері құрылу ... ... ... бұл ... олар сандық және сапалық қайта құрылып
орнына түсті. Қазақстандағы банк ... даму ... ... біз ... ... қысқартылғанын байқаймыз: егер 1993 жылы
елде 204 банк болса, 1997 жылы олар 82-ге ... ал 2000 ... ... 48 банк ... 2002 жылы 44 ... 2003 жылы ол 38-ге ... Квазибанктік институттар құрылды: ломбардтар, зейнетақы және
инвестициялық қорлар, несие ... ... ... ... Қазпочта құрылды. Бұл жағдайлардың себебі сыртқы
факторлар ретінде (жалпы ... ... ... ... ... жауап бере алатын банк заңнамаларының даму ... ... ... ... және ... ... қатар ішкі
факторлар ретінде (қажетті ресурстардың бар болуы, жүргізілетін операция
қатынасына банк саясаты және т.б.) ... ... ... себептердің бірі
ұсынылатын қызметтер саласындағы банктердің бәсекесі болып саналады.
Біз «банк қызметі» деген не ... ... ... ... ол ... немен айналысатыны немесе айналысуы мүмкін ... ... ... әр түрлі операциялармен қызметтерді жүзеге асыратыны
белгілі. ... ... ... ... ... ... ... туралы» заңы банк қызметін «банк операцияларын жүзеге асырады
сонымен қатар осы бапта белгіленген ... да банк ... ... деп анықтайды. «Ресей Федерациясының банктері мен банк ... ... банк ... – бұл осы ... ... ... ... актілерімен банк және несие мекемелеріне банктік операцияларды
жүргізу үшін рұқсат етілетін банктік операциялар және ... да ... ... ... ... «банк операциясы» түсінігі бар екенін көреміз,
сонымен бірге ... банк ... ... ... «банктік қызмет
көрсету» түсінігі ... ... ... бұл екі ... ... ... бар В.Ф. ... редакциясымен ұсынылған
«Қаржы - Несие сөздігінде» банк операциясына келесідей анықтама ... ...... ... және ... ... ... кеңейту
мен одан ақша алу үшін, есеп айырысуларды жүзеге ... және т.б. әсер ... ... ... ... айналысады деген сұраққа – қызмет көрсетумен немесе операция
жүргізумен-деп жауап беру қиын. Бұл ... ... ... ... ... арқылы анықтауға тырысамыз.
«Банк» - заңды және жеке ... ... ақша ... ... осы ақша ... есебінен банк қызметін ұсынатын
ерекше өнім жасайтын, арнайы экономикалық институт.
Басқа қаржы делдалдарынан банк несімен ерекшеленеді? ... үшін ... ... екі ... ... сипатталады: олар
меншікті қарыз міндеттемелерін кеңейтеді, осы ... ... ... ... мен құнды қағаздарды өсіреді және ... ... ... банкілер заңды және жеке ... ... ... ... ... ... ... Үшіншіден, банкілер ... ... ... ... ... шығарумен қызмет көрсетуді жүзеге
асыра отырып мемлекеттер, кәсіпорындар, ... ... ақша ... ... ... ... әрекет етуі өндіріс процесінде және
осы капиталдың жаңа игілікпен ... ... ... іске, еңбекке,
ұсынылуын есепке алмайтын капиталдың шоғырлануы деп ... ... ... ... мен ... ... ... болып саналады,
сондықтан бұлар екіжақты айырбас қатынасына түседі. Мұны ... ... ... болады:
Тауарлар мен қызмет көрсетулер
Еркін ақша қаражаты
Несие
Несие ... ... ... ақша ... ... мен өсуі олардың толымдылығы
жағдайындағы жалдамдылғы мен ... ... банк ... ... түрі көрінеді. Бірақ, банк қаржылық қызметтің ... ... және ... ... ... ... клиенттердің өзара іс-қимылы схема түрінде көрсетілген:
«Банк» түсінігінің мәні мен ... – банк - ... ... ... ... ... банк ... іс-әрекетінің қорытынды
нәтижесін жариялау үшін қажет. Егер ... ... ... ... дайын өнім болса, онда банк саласына – ... ... ... ... процес ретінде пайдалы, өзіндік ... деп ... атап өту ... ... – бұл жаңа ... болмаған материалдық заттық ... ... ... процестегі іс-әрекеттің, жұмыстың түрі ... ... ... ... айтқанда, қызмет көрсету – бұл еңбек өнімдерінің немесе
нәтижелерінің ерекше түрі ... ... емес ... Яғни банк
операциялары олардың тиімділік нәтижесі тұрғысынан алғанда мұндай іс-әрекет
– бұл ... ... ... ... қолма қол ақшасы банк
операциясы қызметінің трансформациясын ... ... ... ... ... ... болатынымен
бақылап отыруға болады.
Коммерциялық банктердің барлық операциясын үш топқа бөлуге ... ... ... ... ... ... таратып, үлестіру)
3. Коммерциялық-делдалдық және сенім білдіру (трасталық) операциялар.
Бұл операциялар тобының әр бірі оларға клиенттердің ... ... банк ... ... ... анықталған үлесін көрсету. Банк
тарататын қаржының маңызды бөлігі ... ... ... ... ... дейін депозит түрінде ақша ... ... ... ... ... немесе басқа салымдардан қалыптастырылады. Бұл жоғарыда
келтірілген ... ... ... ол ... ... ненің
нәтижесінде қызмет көрсетудіұсыну процессі басталатынына қатысты.
Банк клиент талғамына қарай оған кез ... ... ... ... үшін ... ... шешілетін операциялар жүргізеді. Пассивтік
операцияға клиенттің өзі ... ... банк ... ақша ... ... да, тиімді емес шығында банк үшін маңызды.
Активтік операциялар жүргізу кезінде клиенттерге ... ... банк рөлі ... ... ішінде банкілер жүргізетін құнды
қағаздармен (қор ... ... ... ... ... саясат шеңберіндегі сияқты клиент есебінен тапсырыс береді.
Тәжірибелік тұрғыдан клиенттердің толық ... үшін банк ... тобы ... ... ... және клиенттерге тапсырыс
бойынша жүргізілетін комиссиялық-делдалдлық және ... ... ... барлығы «клиент-банк-клиент» схемасындағы және банк
қызмет көрсетуінің түсінігінің тең ... ... ... ... ... жинау мақсаты тек тікелей пайда алу ғана емес, сонымен
қатар қоғамдық ... ... ... ... ... оларды келесідей
пайдалану мақсатында осы қаржыларды ... ... Бұл үшін ... ... ... көрсетулер үшін негізінен комиссия тартады.
Сондықтан қортындылай келгенде банк – бұл банктік қызмет көрсетуі ... ... ... пайдасына клиент тапсырысы бойынша жүргізілетін банк
операциясы түсіндіріледі.
1.2. Банк ... ... ... іс-әрекеттерінің мәнін оларды басқа органдардан ерекшелейтін
анықталған немесе жүзеге асыратын ... ... ... қызметін клиент мүддесіне анықталған қызметті банктің жүзеге
асыруы ретінде сипаттауға ... Кез ... банк ... ... ... ... қанағаттандыру қажеттілігі жатыр.
Қазіргі уақытта бәрінен бұрын негізгі дәстүрлі ... ... ... несиелер ұсыну қатысты. Банкілер осы ... ... ... пайда үлесін алады. Бірақ, тек осы екі қызметтің ... ... ... әр түрлі нысандары жасалады.
Бүгінгі күні әмбебап банктер қаржылық қызмет пен банктік іс-әрекеттің
барлық аспектілерін ... ... ... өнімнің кең көлемін ұсынады.
Сонымен бір мезетте басқа банктер бәсекелестікті ... ... ... ... ... ... қызмет түрлерін көрсетуге мамандандырылуға
талпынады.
Коммерциялық банктердің жүйесі ақша рыногының қалыптасуына ... ... ... ... қол ... бос қаржыларына экономикалық негіз
қалыптастыруғаықпал етеді, сонымен қатар мемлекет және оларды ... ... ... ... ... ... пайдаланылады.
Коммерциялық банк өз клиенттеріне шаруашылық іс-әрекеттерімен қызмет
көрсетумен байланысты несие есеп айырысу және қаржы ... ... ... Республикасының банк және банк іс-әрекеті туралы» ... ... ... ... жүзеге асыруы мүмкін:
- ақылы негізде депозиттерді тарату;
- банк корреспонденттерімен кленттерінің есептерін жүргізу мен ... ... ... ... және жеке ... ... мерзімділігі, толымдылығы
шартымен қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді несиелер ұсыну;
0. ... ... ... ... ... ... капиталдық жұмсалымдарды қаржыландыру;
1. заңда ... ... өз ... ... шығару
(чектерді, вексельдерді, ... ... ... және ... да қаржылық міндеттемелерді);
0. төлем құжаттарын сатып алу, сату және сақтандыру, олармен басқа ... ... ... ... ... қарастыратын үшінші тұлғалар үшін
кепілдеме және өзгеде міндеттемелерді ... ... ... талап ету құқын, сатып алу және ... ... ... ... және ... ... (факторинг) тәуекелін өз мойнына алу;
- банктік ... ... ... қызметтерді көрсету,
клиенттердің тәуекелі ... ... ... ... ... ету;
0. клиенттер үшін құжаттар мен ... ... ... ... ... ... ... қаржыландыру, сондай-ақ сату құқынсыз
(форфейтинг);
2. клиенттердің тапсырмалары ... ... ... ... және ... ... ... банктік қызметпен байланысты кеңес беру ... ... ... ... ... ... ... арнайы лицензиялары бар болса, банктер басқа да банктік
қызметтерді жүзеге асыра алады. Соның ... ... ... ... ... ... салымдарын қарау; ақшаларды
аударуға байланысты ... ... ... ... ... ... ... атқарылатын негізгі қызметтерді
былай құруға болады:
5. уақытша бос ақшалай қаражаттарды жинақтау (депозиттік операциялар);
6. экономиканы және халықты ... ... ... ... емес есеп ... ... және жүргізу;
8. инвестициялық қызметті;
9. клиенттерге басқа да қаржылық қызметтерді көрсету.
Уақытша бос ... ... ... - коммерциялық банктердің
алғашқы дәстүрлі-базалық қызметі. Бұл банктің пассиві ... ... ... ... тұрады. Меншікті капитал - банктің несиелік
ресурстарының ... және ... ... ... ол оның ... тек 10%-ын ... ... кәсіпорындармен салыстырғанда
қаржылық ресурстар құрамында меншікті капиталдың төменгі ... ... ... ... - ... ... ... қаржы делдалы ретінде басқа кәсіпорындардың, мекемелердің және
халықтың уақытша бос қаражаттар ... ... ... ... ... ... тиімді басқарады, сондай-ақ олардың ... ... және ... ... қарызды қарыз алушыға ұсынады.
Екіншіден, депозиттерді ... ... ... ... бұл
салымдарды жаппай кері алу қауіптілігін төмендетеді. Үшіншіден, банктерге
тартылатын ... ... ... ... обьектілерінде
орналастырған активтеріне қарағанда қондырғы ғимараты ыңғайлы, өтімді және
нарықта оңай өткізіледі.
Басқа ... ... осы ... ... ... ... ... тартылған ресурстарға өзара
қатынасында өз ... ... ... және ... ... ... береді. Ең алдымен меншікті капитал банк қызметін бастау үшін
қажет. Сонымен қатар, офисті, жабдықтарды сатып алу және ... ... ... операцияларды дамытудың келесі кезеңдерінде шығындарды
төлеу үшін қажет. Меншікті капитал - банктің қорғаныс ... ... ... ... ... ... сөзсіз міндетті қор болып табылады,
банктің тұрақтылығы мен оның жұмысының тиімділігін қамтамасыз ету ... ... ... оның рөлі өте жоғары.
Жоғарыда айтылып өткендей, банктер өздерінің активтік операцияларын
жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... сондай-ақ (банктер өз клиенттерінің ... бос ... ... ... түрде осы қаражаттардың негізгі бөлігін
депозиттер құрайды.) Депозит пен банктің клиенттерінің жинақ салымдарынан
басқа мерзімді және ... ... ... ... ... қаражаттарды салымдарға тарту және оларды пайда табу
мақсатында орналастыру жұмыстары ... ... деп ... ... ... банктердің несиелік ресурстарының негізгі
бөлігі құралады.
Соңғы ... ... ... депозиттерді басқару
мәселелеріне назар аударылған жоқ. Банк ... ... ... ... ... ... мен ... ерекшелігіне
байланысты қарыз беруді қамтамасыз ету міндеттері орындарына қойылған жоқ
болатын. Қарыздық салымдар мен ... ... ... КСРО ... ... ... қарыздық қор өз кезегінде КСРО
Мемлекеттік банкісінін ... ... ... қалыптастырылған
және ол республикалық кеңселер бойынша несиелік жоспар негізінде ... ... - ... кеңселер бойынша, облыстык бөлімшелер бойынша
белінген, сонымен қатар, мемлекеттік банктің ... ... ... айналыспаған. Осы себептерге байланысты елде банктердің
депозиттік саясаттары зерттелмеген. ... ... ... біз шетел тәжірибесіне назар ... ... ... ... ... ... компаниялар, жеке кәсіпорындар,
коммерциялық емес ұйымдар, үкіметтік мекемелер, ... ... ... ... ... коммерциялық банкітерге ынтамен
орналастырады. Бұл бірнеше себептерімен түсіндіріледі. Біріншіден, банктер
салымдардың үлкен сенімділігін қамтамасыз етеді, ... ... ... кез ... ... ... ... етіп қана қоймай, одан асатын
сомада қарыз ала алады, үшіншіден, бұл салымдар табыс әкеледі.
Депозиттік операциялар мынадай ... ... ... ... ... немесе болашақта пайда алу үшін ... ... ... ... ету ... банк ... ... өтімділігін демеу мақсатында икемді
депозиттік саясат жүргізілуі ... банк ... ... ... ... ... ... салымдарға ... ... ... ерекше назар аударыдуы қажет; депозиттік операциялармен
қарыздарды беру бойынша ... ... ... және сомалар
бойынша өзара байланыс пен сабақтастылықты қамтамасыз ету қажет;
- ... ... ... ететін банктік қызметтерді
дамытуға шаралар қолдану;
Шетелдік банктік тәжірибеде алып тастау ... ... ... ... ... ... және ... салымдары деп ажыратылады.
Талап еткенге дейінгі ... ... ... ... есеп ... шоттарында болатын ақшалай қаражаттар,
олар банкті ... ала ... кез ... ... ... ... ... шотқа аударылуы мүмкін. Әдетте банк талап еткенге
дейінгі салымдар бойынша ең төмен процент ... ал ... ... ... ... ... төленбейді. Кейбір мемлекетгерде пайыздарды
есептеуге заңды ... ... ... ... ... дейінгі
депозиттер бірінші кезекте ағымдағы есеп ... ... ... ... Шот иесі ... әр ... ... - қолма-қол ақшалармен,
чектермен, аударымдармен жүргізе алады. Осындай шот ашып клиент ... ... ... техникалық жүргізуге сенім білдіреді. Банктерде
күнделікті төлем операцияларын ... ... ... ... ... ЭЕМ-ді, комппьютерлік техникаларды қолданумен ол біршама
азайды, әйтседе ол ... ... ... ... ... ... шоты бойынша күнделікті банкте жүздеген немесе мындаған
бухгалтерлік өткізбелер жасалынады. Талап еткенге ... ... ... ... ... ... олар өз ... бар
ақшалай қаражаттарды ағымдағы есеп айырысулар үшін толықтай ... бұл банк ... көп ... аз ... ... ... ... үшін банкімен пайдаланылатын тұрақты
қалдық қалады, сондай-ақ ол пайда табу мақсатымен ... ... ... банктің көптеген клиенттері өздерінің ағымдағы шоттарынан
қаражаттарды ... алып және оны ... ... немесе аптадан
кейін қайтадан ... ... ... ... ... ... өз міндеттемелерін төлеу үшін салымның ... ... Бұл ... айналымдық сипатына негізделеді. ... ... мен ... ... ... шоттар есебінен банктер 60,
90, 120 күнге вексельге немесе нақты несие бере алады.
Талап еткенге дейінгі ... ... ... контокорренттік шоттарды
орналастыруы мүмкін. Олардың арасында айырмашылықтар бар. ... ... ... ... қалдық сомасын ғана алуы немесе аударуы мүмкін,
сондай-ақ ол өз салымдарын иемдене алады. Ал контокорренттік есеп шоттарда
теріс ... оң ... ... ... ... кез ... ... шоттан өз
салымын алып қана қоймай, ол белгілі бір уақытқа несие алуы ... ... бұл ... бірте-бірте шегеріледі. Қазіргі кезде ... ... ... ... ... алуы мүмкін.
Депозиттердін екінші тобын мерзімді салымдар құрайды. ... ... ... ... ... ... бір айдан жоғары мерзімге
орналастырылады. Салымшы үшін ақшаларды ұзақ мерзімге ... мәні ... табу ... ... ... банк үшін бұл ... тиімді,
өйткені ол жоғары пайыз табумен қандай да бір қарыз алушыға қарыздарды
ұсыну үшін осы ... ұзақ ... бойы ... ... Мерзімді
салымдар талап еткенге дейінгі шоттарда орын ... ... үшін ... ... ... меншікті мерзімді
салымдар және кері алу ... ... бар ... ... ... ... ... салымдар шот иелеріне алдын ала белгіленген
күні қайтарылады, ал осы күнге ... банк ... өз ... иемденеді. Егер шот иесі белгіленген күні ... ... онда оны сол ... ... ... шот ... ... ол өз ақшаларын кез келген келесі күндерде кері ... бар ... ... ... ... кері алу туралы
арнауы арызын банкке алдын ала түсіруі талап етіледі. Әдетте ... - 1 ... 3 айға ... 3 ... 6 айға ... 6 айдан 12 айға
дейін және 1 жылдан жоғары. Ескерту мерзіміне байланысты ... ... ... ... ... ... ала ескертуге
(хабарламасы бар) мерзімді депозиттер қолданылады.
Депозиттердің үшінші түрі - жинақ салымдары. ... ... ... ... ... шоты ... жинақ кітапшасы бар шот ... ... ... Шот иесі шотқа ақша салу немесе одан кері ... ... ... ... түрде ұсынуы керек. Депозиттердің басқа
түрлеріне қарағанда жоғары ... ... ... ... ... және ... жинақтарын банктерде сақтауды
ынталандыру үшін ... пен ... емес ... ... ... ... ... салымдарын тарту мақсатында жинақтардың түрлі формалары
қолданылады: ұтысқа, сыйлыққа, жастарға ... және т.б. ... ... ... ... ... телеграфтық, саудалық және т.б.)
ұсынулармен бірге жүреді. Жинақ шоттарының тұрақты ... ... ... иесінен ақшаны кері алу туралы алдын ала ескерту талап етілмейді, олар
бойынша чектер берілмейді.
Мерзімдік ... ... бір түрі - ... ... ... ... Ол банкте тұрақты пайыздық мөлшерлемемен
белгілі бір ... ... ... ... куәландыратын
ақшалай құжат. Ақшаны мерзімінің аяқталуымен, тек сертификаттарды ... ... ... ... ал мерзімі - 14 күннен 18 айға ... ... ... ... 500, 1000 және 2500 ... номиналымен 1
айдан 5 жылға дейінгі мерзімге ұсақ жинақ сертификаттары шығарылуы мүмкін.
Коммерциялық ... өз ... ... ... емес ... Бұл ... ... қаражаттар немесе жай міндеттемелер
деп аталады. Оларға банкаралық нарықтан займ алу ... ... ... алу ... ... вексельдерді есепке алу және орталық банктен қарыз
алу, кепілге салу ... ... ... ... және ... ... Орталық банктің резервтік шотында сақтандырылатын
депозиттер сатылады және сатып алынады. Міндетті минимуммен салыстырғанда
резервтік шотта артық ... бар ... ... олардың қосымша
пайда алуы үшін қысқа мерзімді қарызға ұсынады.
Банк ресурстары ... және ... ... қаржылардан
құралады.
Меншікті қаражатқа акционерлік және резервтік капитал, сонымен қатар
бөлінбеген ... ... ... қаражат банк ресурстарының азғантай
бөлігін құрайды, ресурстардың негізгі бөлігі салымдар, депозиттер, ... ... ... ... болады.
Жинақтаудан басқа банк клиенттерінің барлық мерзімді, мерзімсіз
салымдары депозит деп ... ... екі ... ... талап еткенге
дейінгі және мерзімді салымдар. Талап еткенге дейінгі салымдар – ... ... ... ... ... олар кез ... сәтте талап
етілуі мүмкін, олардан төмен пайыз төленеді және олар ... ... ... ... ... нысанын мерзімді салымдар құрайды.
Бұл салымдардың ағымдағыдан айырмашылығы ... ұзақ ... ... ... ... ... банк осы ... берілген несиелер
есебінен пайыздап табысты өсіреді.
Осы операциялардан жинақталған қаржы ауыл ... ... үшін ... ... ... ... ... несиелер жатады.
Жинақталған қаражат – операцияның бұл түрі банк ... ... ... ... ... ... ... белгілеріне қарай жіктеуге болады. Несие ұсынылатын
мерзімі бойынша қысқа мерзімді, орта ... және ұзақ ... ... ... ... дәстүрлі-базалық қызметі - экономиканы
және халықты несиелендіру. Бұл қызмет банктік ... ... ... және ... ... ... жатады. Соның арқасында
банктер несиелік институттарға ... ... ... - бұл несие беруші мен қарыз алушының арасындағы
біріншінің екіншісіне төлемділік, ... және ... ... ақша ... сомасын ұсынуы бойынша қатынастар.
Банктің несиелік операциялар активті және пассивті ... ... ... ... мен ... ... ... ұсынғанда, ал пассивтер,
керісінше, банк қарыз алушы рөлінде, ал клиенттер - ... ... ... ... ... ... ... операциялардың екі нысаны
болады: қарыздық және депозиттер. Біз алдыңғы бөлімде қарастырған бірінші
қызмет - бұл ... ... ... ... яғни депозит
формасында.
Өз клиенттеріне қарыз ұсына ... ... ... ... ... және ... қарыз алушыларға ұсынуда ... ... ... Банктің бұл қызметі несиелік қатынастардын барлық
қатысушыларына (салымшылар, қарыз алушылар және ... ... ... ... ... ... ... өзінін қажеттілігін
қанағаттандырады.
Несиенің екі нысаны белгілі: ақшалай және ... ... екі түрі бар: ... ... ... ... банкпен қатынастар секілді пайда болатын ... ... және ... ... ... ... ... пайда болып, соңынан банкпен ... ... ... ... несиелендіруде қарыз несие берушілермен тікелей қарыз
алушыға ... ... ... ... ал ... ... - шаруашылық
субъектісі болып табылады. Банкаралық несиеде несие беруші де және ... да ... ... табылады, яғни бір банк басқа банкіге несие береді.
Коммерциялық несиелендіруде несие ... де және ... ... ... ... ... яғни бір ... басқа кәсіпорынға тауар
нысанында несие береді, бұл мәміле вексельмен рәсімделеді, яғни ... ... ... ... ... ... алуын растайтын құжат
-вексельді береді. Одан әрі ... ... осы ... ... ... ақша бер деп ... барады. Осылайша коммерциялық несие банкілік
несиеге түрлендіріледі.
Коммерциялық банктің ... ... әр ... ... бойынша
жіктеуге болады: мерзімдері бойынша -қысқа мерзімді (1 жылға дейін), ... ... 5 ... ... және ұзақ ... (5 жылдан жоғары);
қамтамасыз ету түрлері бойынша - ... ... ... ... ... және ... етілуі жоқ блан-кілер) және қамтамасыз
етілген; банктің роліне байланысты (несие беруші ... ... ... ... және ... қарыздық операциялар (активтік - бұл клиентті және
басқа банктерді несиелеу; ... - ... ... ... коммерциялық банктерден банкаралық несие алу); несиелендіру
мақсатына байланысты - ... ... ... ... ... ... мақсаттарға арналған қарыздар.
Несиелік операциялар басқа белгілері бойынша да жіктеле алады: қарыз
алушылардың түрлері бойынша, пайдалану сипаты бойынша, ... ... ... бойынша және басқалар. Мысалы, қарыз алушылардың түрлері бойынша
қарыздар былай жіктеледі: ... ... ... ... жеке тұлғаларға, бағалы қағаздарға, ауыл шаруашылық, қаржы
органдарына және ... ... ... ... оны ... және ... қолма-
қол және қолма-қол емес (тұрғындардың қажеттілігін ... ... ... ... ... ... негізінде формалды белгілер
жатқанын атап көрсету қажет. Шет ... ... ... ... ... ... бірыңғай жіктелуі жоқ.
Банктердің "несиелік операциялары, банктердің және клиенттің өзара
қатынастары, қарыз ... ... ... реттеліп жасалған несиелік
келісім-шарттар негізінде жүзеге асырылады. Несиелік келісім-шарттың
шарттары коммерциялык банкпен ... ... ... ... ... ... Ол ... тәртіппен байланысты. Қарыз алушылар
несиенің қайтарымдылығын және ... ... ... ... ... - ... ... реттеу тәртібі, олардың төлеу мен ... ... етуі ... ... саясаттың құрамдас бөлігі болып
пайыздық саясат табылады. Банк клиентпен бірге жалпы ... ... ... объект құрамын және несиелердің жекелеген объектілерін,
несиенің берілу және өтелу тәртібін, кәсіпорынның меншік және ... ... ... ... шараларды, пайда алуға жетуге әрекет
ететін басқа шаралар және де несиелік келісім-шартты ... ... ... мен ... өз бетінше анықтауға құқылы. Келісім-
шарттың қаншалықты ... және ... ... ... банктін клиектке
әсеріне байланысты.
Соңғы жылдары лизинг және факторинг ... ... ... ... ағылшын тілінен аударғанда жалға беру деген ұғымды білдіреді.
Лизингтік операция деп ұзақ ... ... ... ... ұшақ, автомобиль, компьютерлерді) жалға беруді айтады.
Лизинг бірнеше қызмет атқарады. Біріншіден, ол негізгі қорларға ақша
жұмсау, яғни ... ... ... алушының өз қаражаттарын ... ... ... тартылған қаражатсыз өзіне керекті мүлікті
пайдалануға ... ... Ол ... ... бір ... ... ... бұл өнідірісті жаңа құрал-жабдықпен, ... ... ... ... ... ... ... 3 қатысушы болады. Олардың ... ... ... ... ... - ... иесі (лизинг беруші), екінші
- мүлікті пайдаланушы (лизинг алушы), үшінші - ... ... ... қатынасы келесідей түрде қальштасады: болашақ лизинг ... ... бар ... лизинг берушіні мәмілеге қатысуын сұрайды, ол
лизинг ... ... ... ... алып, одан кейін оны лизинг ... ... ... ... ... ... бұл жерде мүлік иесі
ретінде болады, яғни олар мүлікті өз меншігіне алады және ... ... ... ... ... отырып) береді. Шын мәнінде олар осы мүліктін
несиесін береді, сөйтіп ... ... ... ... ... ... приципі бар: мерзімділік, қайтарымдылық, төлемділік (ақылық).
Мерзімі біткенде лизинг алушы ... ... ... ... ... яғни ... ... Формасы бойынша бұл ақшалы несие емес, бұл
өндірістік, негізгі қорларға тауарлық несие. Лизинг ... әр ... ... ... ... ... ... беріледі.
Оның объектісі болып моральдік тозу қарқыны өте жоғары
машиналар мен ... ... ... ... ... ұзақ ... беріледі. Ол мерзім
машиналар мен ... ... тозу ... ... Бұл жерде мәміле аяқталмай, күшін тоқтата алмайды. Онда ... ... ... ... мүмкіндігі көрсетілген.
3. Қалдық құны бойынша лизинг пайдалануда болған
құрал-жабдықтарды ... ... ... ... ... ... емес, қалдық құны бойынша бағаланады.
Лизингтік бизнестің дамуы үшін, лизингке беретін арнайы лизингтік
компаниялар құрылады. ... ... ... ... ... алу үшін берілетін банктік несиелер жатады.
Құрылып жатқан лизингтік компанияларға қарағанда банктердің артықшылығы
- ... ... ... ... ... ... ... үшін олар
арнайы бөлімдер мен топтар ... ... ... жүргізген
тиімді: ол жоғары рентабельді, тәуекел дәрежесі төмен, нақты материалдық
қамтамасыз етілген.
Факторингтік операциялар. ... ... ... ... ... ... вексельдер) бойынша төлемді талап ету
құқын ... ... ... ... мәні - ... өз клиенттерінен
төлем құжаттарды (олардың дебиторлық қарызын) ... ақы үшін ... ... ... ... ... ... Ол келісім-шартта сатып алынған
қарыздың сомасы және пайыз көрсетіледі. Бұл пайыз көрсетілген қызмет үшін
қарыздың қандай ... ... ... -жиі ... қиындықтарды басынан кешетін ... үшін ... ... ... көрсету болып табылады. 1988 жылы жеке
құқықты ... ... ... ... ... ... ... сәйкес, келесідей төрт ... ғана ... ... ... ... ... талаптарды алдын ала төлеу формасында ... ... ... ... жүргізу, ең алдымен
өткізу есебін;
3) жабдықтаушы қарызын ... ... ... ... ... үш қатысушысы: фактор, ... ... ... Жабдықтаушы өз қарыздық талаптарын факторға сатады. ... ... 80% ... сол жерде төлейді (комиссиондық төлемдерді алып
тастағанда). Қалған ... ... ... ... ... ... банк осы ... байланысты барлық жауапкершілікті,
тәуекелді, талаптарды ... өз ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепті жүргізгені үшін ... ... үшін ... ... ... немесе факторингтік
комиссияның пайдасы.
Факторингтік келісімнін бірнеше ... бар. ... ... ету ... әдетте факторингтік компания мен жабдықтаушы тұрақты, ... ... ... ... ... ... ету мыналарды қамтиды:
күмәнді қырыздардың пайда болуынан толық қорғау, ... ... ... ету, несиені басқару, сатуды есептеу, белгілі бір
мерзімге алдын ала төлем формасындағы ... құқы бар ... ... ... ... ... ... компания жабдықтарушы керсететін несиелік тәуекелді
сақтандырмайды. ... мәні ... егер ... құжаттары төленбесе, оларды
жабдықтаушыға қайтарып бере алады.
Толық қызмет ету туралы факторингтік ... тағы бір түрі ... ... ... ... ... туарлы келісім. Бұл жағдайда
жабдықтаушы ... ... тек ... ... ... ... ал ... элементгер жабдықтаушыда қалады, яғни ол
факторингтік компанияның талаптарды есепке алу мен ... ... ... тек несиелеуге қызығушылық білдірсе, ол ашық ... ... ... алу ... ... жасау мүмкін.
Факторингтік компания үшін шот-фактурараларды дисконттау өте тәуекелді
болып келеді.
Банктік операциялардың ... түрі ... ... ... ... үшін ... ... маңызды бөлігіне қызмет етеді. Банк қызмет
көрсетуінің үш түрі әрекет етеді: ... ... ... білдіретін немесе
трасталық операциялар), құнды қағаз шығару, сақтау мен тарату және олармен
басқару ... ... ... ... ... мен ... бағалы металдармен валютамен операция.
Төлем айналымы болып ... ... ... ... ... есебінен қолма - қол және қолма – қол емес төлемдерін жүзеге асыру
танылады.
Қазіргі ... ... ... операциясы кең таралуда,
облигациялық қарыздар нарығында кепілдендірілген немесе арнайы ... ... ... ... ... ... жүргізе отырып банктер олардан жиынтық табысты
құрайтын операциялық ... ... ... ... ... тұрады:
- есептік – қарыз операцияларынан пайда (пайыз);
- құнды қағаздарға жұмсалған қаржылардан пайыздар мен девиденттер;
- есеп – ... ... және ... ... ... биржалық мәмілелер, құрылтайшылардан табыс;
- сенім білдіруші операциялар бойынша пайда;
- ішкі операциялардан пайдалар (валюталық мәміле, шетелдік ... ... ... жиынтық табысынан пайыздарды ... ... банк ... ... ... ... мен ... да шығындардан банк таза пайдасы құрылады. Осы пайдадан
салықтар, ... ... ... ... ... ... ... капиталына таза пайданың қатынасы банк пайыз нормасын
ұсынады.
Коммерциялық банктерді басқарудың орталық ... бірі ... оның ... ... ... арасындағы
оптимальды өзара қатынасты ұстап тұру болып саналады.
Банктер өз ... ... ... ... үшін ... ... ... қамтамасыз етіп отыруға тиіс.
Тұрақты өтімділік құнды қағаздарды ... ... ... ... ... ... ... мынадай сатыда қатысуы
мүмкін;
• құнды қағаздар ... ... ... ... ... делдалдық;
• өз есебінен құнды қағаздар әкелетін инвестициялардың рөлі.
Коммерциялық банктер шығаратын ... ... екі ... бөлуге
болады:
- акциялар мен облигациялар;
- жинақтаушы және депозиттік сертификаттар, векселдер.
Коммерциялық банктер меншік акция шығара отырып қаржылық-несиелік ... ... ... ... ... ... алады.
Вексельдер жинақтаушы және депозиттік ... ... ... бере ... ... банктер кәсіпорын тапсырысы
бойынша шығарылған акцияларды сатуды, қайта сатуды, ... ... ... ... ... сыйақы ала отырып жүзеге асырады.
Коммерциялық банктер комиссиялық бастамашылық бастамасында ақ ... ... ... ... мен ... да ... ... сатуды, қайта сатуды немесе олардан пайда алуды өзіне алуы мүмкін.
Банклер берген қарыздарынан кепіл түрінде жалға ... ... алуы ... ... ... ету кезеңіндегі құнды қағаздар
бойынша пайда алу банк мен қарыз алушы ... ... ... келісім
шартымен анықталады.
Түрлі инвестициялардың негізінде ... ... ... қалыптастырылады.
Банктің инвестициялық қоржыны – бұл активтік операцияларды жүргізу
барысында банк сатып ... ... ... қағаздар.
Оған жататындар:
жоғары өтімділігі мен төмен тәуекелімен бір жылға ... - ... ... ... ... ... (ең жоғары пайыздылығы мен бір жылға
дейін);
• жаңа қаржылық құралдар және басқалар.
Ірі банклер, ереже ... ... ... ... жеке
тұлғалардың қағаздарына, шетелдік қағаздарға ... ... ... ... ... ... қоржыннан алынатын табысқа мыналар жатады:
- пайыздық төлемдер түріндегі түсімдер;
- қағаз қоржынында орналастырылған ... ... ... ... ... ... қызмет көрсеткені үшін комиссия;
- спрэд – дилерлік ... ... сату және ... алу ... айырмашылық.
Құнды қағаздармен операциялардан жоғары деңгейдегі тиімділік алу ... ... ... жасауы қажет.
Пассивтік және агрессивтік стратегияларды бөліп қарастырады.
Әр бір кәсіпорын өз ... ... ... ... ... ... банклермен, жұмысшылар және қызметшілермен, ... ... ... ... мұндай қатынастарды ақша көмегімен жүзеге асырады, ал олардың
жиынтығы ел ... ... ақша ... ... ... екі ... ... асырылады – қолма –қол ақша айналым
формасы және қолма – қол ақшасыз есеп айырысу формасында.
Қолма-қол ақшасыз есеп ... ақша ... ... ... ... ... шотына аудару жолымен сонымен бірге
міндеттемелерді қарсы алу жолымен.
Қолма – қол ... есеп ... ... ... ... есеп ... жеделдетіліп және жеңілдейді, ақша
құралдарының ... ... ... ақша айналымын ұйымдастыру
жақсарады.
Республикадағы ұлттық ... ... ... – қол ақшасыз есеп айырысу,
есеп айырысуды ұйымдастырудың жалпы тәсілдерін және банктегі ... ... ... ... ... формадағы
заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардан қабылданатын қолма – қол ... ... мен есеп ... ... ... ... – қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі формалары:
- төлем тапсырмасы;
- акцептелген төлем тапсырмасы;
- төлем ... - ... ... ... ... ... тапсырмасы – анықталған ақша сомасымен сатып алушының есебіне
аудару, осы төлеушінің қызмет көрсететін банкке тапсырмасы.
Акцепт төлем ... ... ... – төлеушіге ақша құралын
белгілі бір азаматтың атына жеке өзіне ... ақша ... ... ... ... өз ... ұсынады.
Төлем талап-тапсырмасы – төлемшінің банкіне жіберілген есеп айырысу
және жүк жөнелту құжаттары ... шарт ... ... ... ... мен ... ... құнын төлеу жөнінде
жеткізушінің сатып ... ... ... – банктің бекітілген кезеңдегі қызмет көрсеткені немесе
тауарларды ... ... ... мәлімдегенде көрсетілген
қызмет немесе жөнелтілген тауар үшін төлемшінің ... ақша ... ... өз ... ... – есеп ... құжаты, чек ұстаушылардың чекті мәлімдеген кезде чек
беруші банкіге – төлеушіге белгілеген ақша сомасын ... ... ... ...... көшіріп алу құқығын қарастыратын
заңдық актілер немесе басқа атқарушылық ... ... ... төлемшінің есебінен белгіленген ақша – ... ... ... ... алу тапсырмасы.
Клиринг. Кәсіпорында арасында келісім бойынша банк атынан бірлескен
қарыздар есебі жүргізілуі мүмкін. Есеп бойынша айырма сомасына банк ... ... ... ... ... ... ... чек ұсынады.
Клиенттерге көрсетілетін ағымдағы ақша операциялары мен қызметтерінен
басқа, ... ... ... ... ... консультация
береді. Клиент оның сұранымы мен ... ... ...... маңызды аспектісі.
Банк, оның жұмысшылары тек қаржы операциялары ... ғана ... ... ... консультанттар ретінде қатысуын шақыруға мүдделі
оның қаржылық жағдайы, жетістіктеріне қызғанушылық білдіреді. Клиенттер
банктің тең ... ... ... ... ... Бұл үшін оған ... ... варианттарына жеке-жеке анықтап ол үшін ұтымдыларын
ұсыну қажет.
Мысалы банк несие ... банк ... ... ... мен оның
мерзімінің өтуін өзі ұсынады және талдау жасайды.
Банк құнды қағаздарды инвестициялау жөніндегі ... ... ... әр бір ... ... ... ... шартты
дайындау мен орындау шеңберінде клиент оның мүмкіншілігін, жүзеге асыру
жолдарының ... ... ... жақсы болуы – оның банктың
жағдайының жақсы болуы ... ... ... керек.
Трасталық қызметтер – клиенттерге болатын басқа активтермен меншікті
басқару ... ... ... ... ... ... ... болып саналады.
Банк клиент пен рынок арасында құзыретті ...... және ... ... пайда алса да.
Банктік трасталық операциялар келесідей түрлерге ... жеке ... ... қызметтер:
- коммерциялық кәсіпорынның трасталық қызметтер.
Жеке тұлғалардың трасталық қызметтері өсиет ... және ... ... ... ... ... меншік иесінің өлімінен кейін ғана ... Көзі ... оның ... ... өмір ... ... ... Өсиет
қалдырушы трасталар негізінен ол активтерін бенефициарларға ... ... ... ... кезде құрылтайшылармен құрылады. ... ... ... ... ... ... байланысты инвестиция
жөніндегі күн сайынғы шешімдерді қабылдау немесе салықтан қашу алатындай
активтерге меншік ... беру үшін ... ... ... ... ... және
қамқорлық болып бөлінеді.
Банктердің трасталық бөлемдері ... ... ... ... әрекет
етеді. Бұл іс-әрекет негізінен коммерциялық клиенттердің мүдделігімен құнды
қағаздар шығару дивиденттерді төлеу және оларды акционерлердің ... ... ... ... және ... өтуі ... құнды қағаздарды өтеу
жұмыстарын жүргізеді.
Қамқорлық операциялар ірі компаниялардың қамтамасыз етілмеген салынған
мүлігінде сатылатын коммерциялық қағаздар рыногының ... ... ... ... ... ... сатып
алу шотын жүргізеді өтеу мерзімі өтіп кеткен құнды ... ... ... және ... ... ... ... құнды
қағаздардың қойылуын бақылайды. ... ету – ... ... оның ... ... ... ... соңғы орындалуына
жауап беру міндеттемелерін өзіне алатын алатын тапсырушының ... ... ... ... келісім шартпен рәсімделеді.
Тапсырыс ету іс жүзіндегі талаптарды сонымен бірге болашақта
туындауы ... ... ... ете ... ... ... ... және жеке ... ... ... ... ... дамуының қазіргі кезеңінде, олардың
субьектілеріне көпқырлы банк ... ... ... ... ... банк ... ... құрылуы микро және макро экономикалық
процестерге оң ... ... ... ... мен ... ... ... қызметтер ұсыну жөнінде операциялар кешенін жүзеге асыра
отырып делдалдарға айналады.
Қатал ... ... өз ... ... өз ... сигментін таба алатын банктік қызмет көрсетуде
клиенттердің жаңа талаптарын құрып және қанағаттандыратын ... ғана ... ... бұл ... атап ... Ал оларға бұл жұмыста қаржылық
нарықта өркендеуді банк қызметін процесімен барабар сүймелдеуді ... ... ... ... маркетингті теориялық тұрғыда клиенттердің нақты қажеттіліктері
есебінен банк өнімдерінің өтімінің ең тиімді нарықтарын (іс жүзіндегі және
болашақтағы) қарастыру ... ... ... Ол ... ... жалпы
және оның жеке секторларында: банк ... ... ... ... ... ... ... және процестерді зерттеуде өзінің
банктік басқару жүйесін ұсынады.
Мұны қарай ... ... ... ... ... банк
қызметтерін қоғамдық қажеттіліктерді пайдалану мен ... ету ... ... ... ... ... ... – банктің сыртқы
өзгеріс жағдайына, ... ... ... оның ... үшін ... ... ... бәсекелестік қабілеттілігі мен табыстылығын
жоғарлату.
Маркетингтің банктегі негізгі ... ... ... ... ақша ... ... ... отыратын жағдайға банк жұмысының
рентабельділігін ... ... ... ... ... ұстап тұру, салымшылар мен несиегерлердің
мүдделерін сақтау мақсатында ... ... ... ... ... ... үшін жағдай туғызатын, банк көрсететін
қызметтердің сапасы мен ... ... ... ... ең ... ... қанағаттандыру.
4) банк қызметіне тың қажеттіліктерді іздеу; магкетингтік зерттеулер
жүргізу;
5) банкіге жаңа клиенттерді ... ... ... ... ... ... банк ... ұстап тұру мен дамыту.
Банк маркетингінің бұл міндеттеріне сәйкес банк клиенттерінің саны мен
олардың ... ... ... ... салымдарына,
инвестицияларға банктің жүзеге асыратын операциялары мен қызметтерінің
мөлшері, ... ... ... ... сапасы мен саны көлемі
бойынша клиенттерді қанағаттандыру деңгейі болып табылатын, жоғары сандық,
сапалық және әлеуметтік көрсеткіштерге ... ... ... енгізу республикамыздың барлық коммерциялық
банктерінің әртүрлі үдемелілігін, банкілерді басқару әдістері мен іскерлік
секторда қызмет көрсету нысандарын және ... ... ... ... қозғады. Маркетингтің рөлі мен мазмұнын оны тәжірибеде қолдануды
талдау ... ... ... ... ... ... маркетинг экономикалық теорияның аз зерттелген категориясы
ретінде ... ... және банк ... басқа түрлерінде банктің
сенімділігі мен табыстылығы, өтімділігі және ... ... ... бағытталған нарық қажеттіліктеріне банк қызметінің сәйкес
келуіне жету жолдары мен әдістерінің жүйесі ... ... ... ... банктік маркетинг жүйесі банктік қызмет
көрсету нарығының жағдайына тұрақты бақылау ... ... ... мен ... бар ... ... ұсынылатын қызметтердің сапасын ... ... ... ... ... мен ... қосады.
Экономиканың басқа саласындағы кәсіпорындардан банк саласындағы
маркетингтің айырмашылығы банк ... ... ... ... бар. ... ... банктер өндірісте емес айналым
саласында қызмет ... ... банк ... қаражаты, дәстүрлі және
дәстүрлі емес қызметтер ... ... ... ... ... ... ... процесін жеделдетуді сүйемелдеу мүмкін емес.
Банк қызметінің өнімі ... ... емес ал ... ... ... ... ... жөніндегі әртүрлі
қызыметтер болып саналады. банктік қызметтер өзіндік ... ... ... және ... шарт ... ... ... Банк қызметтерінің көпшілігін сату-сатып алу біржақты актімен
шектелмейді, ... ... ... ... ... ... ... басқа да банктік қызметтерді пайдалануда клиенттер
коммепрциялық банктермен ... ұзақ ... ... ... ... ... банк ... жылдам өркендеуі
мен қаржы нарығындағы үдемелі бәсекелестік кезінде банктік маркетингпен
белсенді айналысудың ... ... ... ... ... қатар маркетинг банк ісінде жетістікке жетудің ... ... бірі ... қатынасады.
Банк саласындағы маркетинг стратегиясының қазіргі дамуы банк ... ... ... ... коммерциялық банктердің қызметтерін
барлық бағытта басқаратын және нарық коньюнктурасының тұрақсыздығын жедел
байқайтын, қомақты ғылыми және ... ... ... тиіс. Бірақ
маркетингпен басқаруды ұйымдастыру ең қымбат ... іс ... ... қаржы нарықтарының зерттеулері үшін көптеген ірі банктер интернет
жүйесінің қызметіне келеді; ... ... ... ... ... ету, персональдық ... ... ... ... ... ... мүмкіншілігі өсті.
Қазақстан экономикасын қайта құруды бастауда ғалымдар мен тәжірибеге
сүйенушілер арасында ... ... ... өсті, көптеген
өнеркәсіп, сауда кәсіпорындарда, коммерциялық банктерде маркетинг бөлімдері
мен департаменттерін құратын болды, бизнес-білім жүйесі дамытылды, ... ... ... ... көп ... ... ... банктердің азында банк өнімін жиі жаңалайтын,
сапалы, жеке ... ... ... беретін,
постиндустриальдық қоғам маркетингі еңгізілген. Көпшілігі ... ... ... ... ... ... шеңберінде жұмыс істейді.
Республикадағы қазіргі кезеңдегі банктік маркетингтің ... ... ... маркетингтегі тәжірибелік қажеттілік пен бұл үрдісті
теориялық-әдістемелік ... ету ... ... ... болып
саналады. Еліміздегі маркетингтің өзіндік ерекшелігі, ол өнеркәсіпте және
банк қызметі саласында бір ... және өте ... ... ... ... ... ... әзірлеудің, білікті мамандардың, ... ... ... ... ... ... ... Әрбір
банкі басқару қызметінде маркетинг, оның жекелеген элементтерінен бастап
бәрінен бұрын жарнама мен ... ... ... ... өз
бетінше жүзеге асырады.
Банк саласының маңызды ерекшелігі – жаңа банк ... ... ... Осыған байланысты кез келген жаңа қаржы қызметі, ... ... ... оның бәсекелестерімен аз уақыт ішінде ұдайы
өндіріледі. Бұл бәсекелестіктің үдемелілігін күшейтеді. ... ... ... ... ... кіргізілген. Банктік емес
мекемелердің қызметтерінен банк қызметінің өтімділігі мен ... ... банк ... ... мен ... ... келуі мүмкін.
Материалдық және идеальдық диалектикадан шыға отырып курстық жұмыста
«банк өнімі» мен ... ... ... мәні мен ... олардың
айырмашылығы мен өзара байланысы Қазақстанда қазіргі уақытқа дейін ғылыми
негізін алған жоқ. Ғалымдардың пікірінше «банк ... ... ... нәтижеге жетуге бағытталған – қарыздар беруге, ... ... ... және ... ... мен ... ... басқа банктер арасында кәсіпкерлік мәмілелерді анықтайтын,
экономикалық міндеттерді шешу жөніндегі ... ... ... өнімі» ғылыми түсінігі – бұл операциялар жүргізу мен клиенттерге
қызмет көрсету үшін банк эмитеттендіретін нақты ... ... ... ... чектер, векселдер, банктік пайыз, ... кез ... ... депозиттік - сертификат, кез келген банктік пластикалық
карточкалары және т.б. жатқызуға ... ... мен банк ... ... олар табыс алуға ықпалын
тигізу мен клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған. Осы және
басқа жағдайларда бұл клиенттердің ... ... мен ... ... тигізуге қызмет етеді. Банктік шот ашу- бұл ... ал ... ... көрсету бұл – қызмет. Бұдан өнім де, қызмет те, банктерге
комиссиялық түрде пайда ... ... Көп ... банк ... ... ... қызметі екінші сипатты иеленетінін атап өту маңызды.
Банк қызметтері – бұл ... ... ... ... қызметтері.
Барлық жоғарыда атап өтілген сипаттамалар есебінен банк қызметі саласында
қызмет ... ең ... ... ... Туәкелділікті растайтын
және айырмашылығының ерекшелігі болып саналатын әрекет етуші факторлар,
оның тарихи тұрғыда ... ... орын алып ... патенттік
қорғалмауы саналады.
Сайып келгенде банктік қызмет – банк клиентіне қызмет көрсетудің
нәтижесі, клиенттің ... ... ... Банк ...... ... ... тәсілі, операцияларды жүзеге асырудың құжаттық
тұрғыда рәсімделген уақыт тәртібі (реттелген ... ... ... біріктірілген клиентке қызмет көрсету.
Банктік операция – банкінің өзінің немесе үшінші тұлғамен клиенттермен
жасалған мәмілелерді (трансакиялар) жүзеге ... ... мен ... ... ... ... банк ... іс-әрекеттерінің
жиынтығы. Бұл түсініктердің өзара ... банк ... ... және ... –схема түрінде көрінуі мүмкін.
1-Блок –схема
Қарастырылатын мәселелер шеңберінде коммерциялық банктер үшін ... мен ... ... ... ... ... деңгейін
сонымен қатар болашақта кез келген ықтималды деңгейде байқалатын ... ... ... мәні ... ... ... нарықтар мен сегменттерді, және де ... ... және ... ... ... ... ... зерттеулердің барлық спектрінда өз жігерін бағыттауы
қажет. Қорыта айтқанда коммерциялық ... ... ... ... ... және ... бәсекеге қабілеттілігі
олардың операцияларының тиімділігінің жоғарлауына септігін тигізуі тиіс.
2. БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ ДАМЫТУДА МАРКЕТИНГТІК ЗЕРТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ... ... ... ... ... ... ... тәсілдері. Коммерциялық банктегі маркетингтік стратегияның
қалыптасуының негізі маркетингтік зерттеулер екенін атап өту керек. Мұндай
зерттеулер кешені банктің алдында тұрған басым ... ... ала ... және олар ... дұрыс жүйеге келтіріп шешуге
бағытталған болуы тиіс.
Маркетингтік ... - бұл ... ... ... коммерциялық
банктердің қызметіне қатысты стратегиялық ... ... ... ... ... ... шешімде қате болып табылған,
шешім ... ... ... ... төмендетуге, себеп-
салдарын анықтауға, нарықтағы жағдайды анықтау мен нарық коньюнктурасын
болжаудың ... ... ... ... ... ... нарықтық мүмкіншілігін талдаудың негізгі міндеті негізгі
бәсекелестермен – ... ... ... ... нарықтағы оның бәсекелістік орынын анықтау. Бәсекелес
коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... маркетингтік проблемаларды анықтау мен банктің ... ... ... ... ету ... ... мықты жақтарына мыналарды жатқызуға ... ... ... ... 2) ... ... көпжылдық дәстүрі; 3)
қаржы нарығындағы тұрақты орны мен мықты ... ... 4) ... үшін комиссиялық және тарифінің қолжетімділігі; 5) ... ... ... қызметі; 6) қызметінің әлеуметтік бағыттылығы; 7)
банктің мәртебесімен ... ... ... ... имидж – сенімділігі, танымалдылығы, қол ... 9) ... on – ... ... болуы; 10) жоғары менеджменттің
кәсібилілігі. Банктің ... оның ... ... ... ... 1) ... ... сеттерді ұстауға кеткен
шығындар; 2) көптеген географиялық пунктерде халыққа банктық қызмет көрсету
нарығының жазғыз қатысушы ... ... ... ... функцияяларды
жүзеге асыру күшіне операциялардың көп бөлігінің есесін қайтару төмендігі;
3) ... елді ... ... ... ... ... бар
рентабельділігі аз филиалдардың болуы; 4) сеттердің елеулі географиялық
таралуы күшіне банк филиалдарының жедел басқару ... ... ... (public ... ... ... әзірленбеушілік; 6) банктің негізгі
бәсекелестенуде ... ... ... маркетингтік саясаттың
жеткіліксіздігі.
Жоғарыдағы жағдайларды ескере ... ... ... жеке ... тарту көлемінің өскенін байқауға болады. Ол 2003 жылдың ... ... ... көлемінің 40,8% үлесі тисе 2004 жылдың
қазанында ол 55,8% ... ... ... ... ... сұранысын болжамдап анықтау
мақсатында жүргізілген маркетингтік ... ... банк ... ... ерекшеліктеріне байланысты топтар жасы мен ... ... және де ... ... қамтамасыз етілу деңгейі
бойынша иеленді. Сегменттердің тартымдылығын ... үшін ... ... ... ... нарығындағы мінез-құлқын сипаттайтын
белгілерді қолдандық.
1. Жинақ ақшаларының бар болуы (ЖА). Олардың респондленттерде ... ... ... ... интервалы 0 ден 12 ге дейін «12» бұл бос ақша
болып отыратынын көрсетеді. «0» ... ... ... Жинақ тұғыры (ЖТ). Респонденттердің бос ақша пайда болған ... ... ... ... ... ... ... (жағымды) бейімділігі
есептеделі.
3. Банк қызметін тұтынудан ... ... ... Тұран Әлем банктің тұғыры биік тұр.
Бұған ... ... ... ... ... ... бұл
қызметтің жоғары сапасымен ерекшеленетін жалпы имиджі бойынша ТұранӘлем
банк бөлініп шықты.
Тұтынушылық несиесін ұсыну ... ... ... банк тұтынушылардың
жоғары бағалауына ие болды (ипотекалық несие ... ... мен ең ... ... бірінші кезеңінде түрлі банктік өнімдері жеке тұлғалардың
сұранысын анықтауға мүмкіндік берді.
Жеке тұлғалардың көп ... ... ... ақша қаражаттарын
депозитке салу бойынша коммерциялық банктердің ... ... ... ... ... ... банк ... көрсетуіне мүдделі
респонденттердің теңгелік депозиттері 83%, ... ... - ... ... ... пайдаланушылар теңгеге қарағанда екі
еседей аз. теңгелік депозиттерді әлеуетті ...... ... ... 5 есеге дейін өсті. Респонденттердің 40 ... ... ... ... 50 ... ... банк несиесін
алуға дайын. Банктің ипотекалық несиелендіруі мен автомобил алу ... ... ... ... Банк қызметінің мемлекеттік құнды қағаздар
нарығы бойынша шамалы мөлшердегі салыстырмалы сұранысы белгілі ... ... бұл түрі жеке ... сұранысының төмен деңгейін ... банк ... ... тек 7 ... ... ... сақтауға қызығушылық туғызды (мұнда ... ... ... ... ... ... ... негізгі нәтижесі
қалалық әкімшілік аудандар бөлігінде банк қызметіне аумақтық құрылымды
анықтауболып саналды. Жеке тұлғ ... ... ... ... ... ... ... орыны немесе сатып алуды жүзеге асыру ... ... жері ... ... респонденттердің үш тобы туды: жұмыс орыны;
тұрғылықты ... ... банк ... ... керек деп санайтындар үшін
аумақтық фактор маңызды мәнге ие болған жоқ. ... ... ... әсер ... ... ... маңызды элементтердің бірі несие төлемеуге себепші
болатын факторларды қоса, борышқорлардың ... ... ... ... ... ... үшін борышқорлардың несие келісімінің
шартына ... ... ... ... мен ... анықтау
маңызды. Борышқордың өткен жылғы немесе болашақтағы қаржылық жағдайын
бағалау банктің несие ұсыну кезеңінде ... ... ... ... ... ... банк ... болашақ қаржылық жағдайын алдын ала біледі
және елдегі жалпы экономикалық жағдайды ... ... ... ... мен ... ... бағалау
саласындағы аналитикалық жұмысына көп көңіл бөлулері қажет.
Жеке клиенттің несие қабілеттілігін анықтаудың маңызы – жеке ... ... ... ... ... оның заңды тұлғаларды
несиелеу тәуекелінен айырмашылығы бар. Тұтынушылық несиелердің көпшілігі
көлемі ... көп ... ... та, ... ... ... ... құны
жоғары, мысалы, кепілді ... ... банк ... ... ... персоналдық несие ұсыну кезінде ақпараттар көзін
таңдау банкте біршама шектеулі. Жеке тұлға үшін ... ... беру ... ... ... оның ... ... мен талдау деңгейі
қарызалушының несие қабілеттілігі туралы ақпарат алуға банктің ... ... ... ... мен ... ... ... байланысты
жұмыстар әзірленуде.
-3,-2,-1 кезеңдері матрицасын қаржылық тарих деп атауға болады, олар нақты
анықтай алады. Барлығы ... ... ... нақты және толық
ақпарат ала алғандығына байланысты. Ал 1,2,3 ... ... ... деп ... ... бағаланған бола алады. 0 кезеңі – бұл ... ... ... ... жүргізу кезеңі.
3.2. Коммерциялық банктің инновациялық саясатының маркетингтік
тәсілдері
Маркетинг кешенінің ... ... банк ... ... қызыметі,
клиент пен банк арасындағы ... ... банк ... өнім ... жөнінде туындайды.Егер бір банк жаңа бұрын тәжірибеде қолданылмаған
қызмет түрін еңгізсе, онда ... ... үшін бұл ... ... ... ... Бұл да ... қатысты: егер клиентаталған банк қызметін
бұрын пайдаланбаған болса, онда ол үшін бұл ... Банк үшін жаңа ... қашу ... ... ... ... жұмыста депозиттік және несие нарығында ... жаңа ... ... түрін ұсыну үшін, оның ... және ... мәні бар ... үй ... ... ... бойынша,
инновациялық қызметте маркетингтік тәсілдерді қажеттілігі ... ... ... аз қамтамасыз етілген азаматтар үшін «тегін»,
мемлекеттік субсидия құқығын иеленетін ... үй ... үшін ... қаражатын жайғастырады. Біздің пікірімізше сонымен бір уақытта
коммерциялық тұрғын үй және ... ... ...... ... несиелерін, субсидияларды жүргізу есебінен орын алып
отырыған ... ... ... ... Бұл ... ... ... механизмін пайдалану, яғни отбасының табысына қарай дифференцияланған
олардың меншігіне бермей ақ пәтерде тұру құқығын ... ... ... ... өз ... үй ... жақсартқысы келетіндер үшін тұрғын үй
құнына, қаржы көзіне, төлем қабілеттілігі мен азаматтардың категорияларына
(жеңілдік құқығы ... ... ... ... ... ... ... субсидия мен кәсіпорынға көмекке ұсынуға есептелген
стратегия;
• мемлекеттік субсидияларды және халықтың ... ақша ... ... ... ... ... ... меншікті қаражатына бағытталған ... ... ... ... салушылармен тұрғын үй құрылысы
біршама төмендеген шектеулі отбасы саны әпсәтте үй немесе пәтер сатып алуға
дайын.
Қазақстан ... ... ... үй ... ... ... ... мақсатында, бұл жеке тұрғын үй алу немесе халықтың
құрылыс қажеттіліктерін ... ... ... ... екі ... ... ұсынуға болады.
Бірінші вариант банктік несие және жеке жинақ есебінен республика
азаматтарының тұрғын үй ... ... ... ... ... алу үшін ... риэлтерлік фирмалардан бөліп төлеуге ескі
пәтерлерді сату-сатып алу ... ... ... ... ... ... ... азаматтарға банктен ипотекалық несие сұрау бойынша талап
тапсырмасын (кепіл есебінде) береді.
Екінші вариант ... үй ... ... ... ... көзі ... жеке жинақтары мен банктің
ипотекалық несиесі болып табылады.
Үшінші вариант. Қазақстандағы тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ссудожинақ жүйесін дамыту.
3.3. Жеке қызмет көрсету нарығындағы банктің өтімділігі мен
коммуникациялық саясатының маркетингтік тәсілдері
Маркетингтік ... ... ... банктер клиенттің
сұранысына жауап беретін жоғары сапалы өнім немесе қызмет құруы керек.
Банктік маркетинг сұраныстың қалыптасуы мен ... ... ... қарастырады. Бұл коммерциялық банктердің қызметтерінің ... ... ... және сату ... ... ... ... үшін коммуникациялық кешенін ынталандыруды қалыптастыру жүйесін
құру. ... ... ... ... ... ... имидждің қалыптасуының мақсатты бағытталған және ... ... ... ... мен ... ... баса
назар аудару керек, ол бәсекелестердің күшті және әлсіз ... ... ... ... ... мақсатты имиджі қоғамдық санада
қалыптасқан оның атауынан бастап қаржылық жағдайы мен ... ... мен ... ... бағалап қабылдауы.
Жарнаманың сипаттамасы неғұрлым толық болуы үшін оның ... ... ... ... ... ... нақты адресатқа бағытталады, алдын-ала төленген орынға қойылады
(баспасөзде) немесе уақытта (аудиобейнеқұралдарда) беріледі;
Жарнама көп функциялы ... ... ... Ол ... ... ... жинақтауға мұрындық бола алады, бұл орайда аудиторияның
ерекшелігі немесе түрткі салған себеп, мәнді-мәнсіздігі есепке ... ... зор ... ... алатын немесе орны толмас шығынға
ұшырататын "кұрал", сондықтан да оның ақтық нәтижесін айқын болжау қиын;
Жарнаманың ... ... ... оны ... ... бүгіп қалар "қалтарыстары" бар.
Жарнаманың қолданылу аясы кең. Біздің мысалымызда ол банктің ... ... ... қалыптастыру, өзіндік ерекшелігі бар нақты
банк өнімін бедерлеп көрсету, қызмет жөнінде ... ... ... ... ... ... үшін ... Жарнама
банк қызметінің тиімділігін камтамасыз етуде, алға қойылған мақсатқа жетуде
маңызды орын алатынын ... ... ... ... Осы ... арналған
ғалыми әдебиеттерде жарнаманың экономикалық және экономикадан ... ... ... ... ... өнімді өндіруге тікелей бағытталса, коммуникативтік мақсаттар бұл
орайда жанама бағытта әсер етеді.
Біздің республикамыздың коммерциялық банктерінде, атап ... ... ... ... ... тәсілдері
пайдаланылады:
Баспасөздегі жарнама-көшпшікке тарайтын газеттер мен журналдарда,
мамаңдандырылған, салалық ... ... ... ... ... ... жарнамасы-проспектілер, каталогтар, буклеттер, плакаттар,
листовкалар, күнтізбелер шығару;
Экрандық жарнаманы кинода және ... ... ... ... беру;
Сыртқы жарнама - ірі көлемді плакаттар шығару;
Көліктегі жарнама - көлік ... ... ... ... ... баспасөз хабарландыруларын, вокзалдардағы, станциялардағы
тауар витриналарын безендіру;
Сый бұйымдарды және ... ... ... ... ... ... мына жәйттерге көңіл бөлген жөн деп
санаймыз:
Жарнаманың банк ... оның ... ... ... ... сай ... ... атқарымдары ақпараттық, ... ... ... ... ... ... ... мақсаттық аудиториясына, адресатына құрылым,
сан және аумақ бойынша ... ... ... ... ... пайдалану мерзімдігі;
Жарнаманың "қалта көтеруі"', оның құны.
ҚОРЫТЫНДЫ
Коммерциялық банктердің қарыз капиталдары нарығын, ... ... ... ... банк ... мен ... зерттеу жұмысын талдау банктің ағымдағы және
ұзақ мерзімдік стратегиясына ... ... Міне ... ... ... банк ... ... дем беруді қамтамасыз ететін банктік
маркетингті белсенді қолдануды ... ... ... ... ... ... ... қаржы нарығының даму шаралары
бойынша қалыптастырылады, мұның болмауы банктер ... ... банк ... ... мен ... ... ... жұмысын талап етудің мәні болмады. Қазақстанның ішкі ... ... ... ... ... ... ... негізінен қандай бір банк өнімі мен қызметі түрімен
байланысты. Дамыған бәсекелестік банктердің табыстылығын төмендетеді ... ... ... ... ... жаңа ... ... банк
имиджін сақтап қалуға қосымша қаржыларды бөлу, жарнамаға ... тура ... ... ... ... ... біздің көзқарасымыз
бойынша барлық уақытта да бәсекелестік артықшылық банктің табыстылығын
қысқартуға ... ... ... ең ... ... бар ... ... есебінен -тартылған ақша ресурстарының құнын төмендету,
олардың айналымын жылдамдату; ... ... мен ... банк ... біліктілігін жоғарлату жолымен менеджментті
жақсарту және басқа да ... ... ... Көрсетілген
бәсекелестік артықшылықтың ішінде көпшілігі Қазақстанның коммерциялық
банктерінің көбінде жетімсіз. ... ... ... бар ... ... ... жаңа қазіргі заманғы кеңсе құрлысына, ... және ... ... ... ... Ереже бойынша орта және
ұсақ банктер негізінен ... ... ... ... ... және ... ... ие емес.
Жүргізілген зерттеулердің негізіндегі ғылыми нәтижелерді, теориялық
тұрғыдағы қортындылар нақты тәжірибелік ұсыныстар келесідей ... ... Банк ... ... ... ретінде несие ресурстарында
және банк өнімінің басқа да түрлерінде, банктің сенімділігі, ... ... ... ... ... етуге бағытталған
банк қызметінің нарық қажеттіліктеріне ... жету ... ... жүйесі.
2. Қатаң бәсекелестік жағдайында өз нарық ... ... ... өмір сүре ... ... ... маркетинг қажетті көмек көрсетуші
құрал ретінде дамыған қаржы нарығында банк қызыметінің бейімділігін қолдау
мен қамтамасыз етудің көзі ... ... Бұл ... банк өнімі мен банктік қызмет түсінігіне міне мен
маңызына ... ... ... ... ... ... ... айтқанда банктік қызмет көрсетуді дамыту үшін банктің қаржылық
тұрақтылығы мен бәсекелестік қабілетін жоғарлату жолдарының маңызды екенін
және бұл ретте ... ... ... ... қажет.
Банк мұндай жағдайда өзінің танымалдылығын әртүрлі ... ... өз ... ... ... қандай бір іс шаралар
арқылы жақсартуға ұмтылады. Олар түрлі іс - ... ... ... ... ... ... ... есепті құрастырып, жарнама
даңғылын және буклеттерді таратып, теле және радио жарнамаларға көптеп
шығын ... ... және ... ... ... нарығы әлсіз дамыған және
жоқтың қасы деуге болады. Ол төмендеген экономиканың, ірі кәсіпорындардың
жабылуы және тағы басқа ... ... ... ... ... акциялардан аз ғана үлеске ие және оны ... ... ... ... ... ... ... кең дамуына
байланысты жаһандық компьютерлік тарихта Интернет маңызды ... ... ... ... ... ... бағалауда.
Пластикалық карточка, ... ... және тағы ... банк ... ... кең танымал болып келе жатыр.
Автоматтандыру және жалпы жаһандану барлық қажетті ақпаратты өңдеуге
және табуға жеңілдік көрсетеді. ... ... ... ... қанадай
бір банктың даму деңгейін сайттан білуге болады. ... ... ... ... болып отыр. Негізгі мүмкіндіктер ішіндегі
WWW- сервер ұсынып отырған ... шот ... ... ақпарат жеңілдік
көрсетеді. Ақша аударымы жайында сөз ... ... ... мұндай жағдай
үшін уақыт қажет.
Қорытындылай келсек алдағы уақытта банк тармақтарының даму қарқыны тез
өседі. Барлық пайда болған ... ... тез іске ... ... ойымша, жаңа банк қызметтерін қарамастан, классикалық
операциялар өз негізінде қалады деп ... ... ... біздің елдегі
банк жүйесі қарқынды даму үстінде Біздің заңнамаларымыздың кемшіліктеріне
қарамастан банк ... ... ... келе ... ... ... ... кәсібилігіне және жаңа
технологияларға көңіл ... ... ... ... ... ... ... төлем жүйесін енгізді, «Банк-клиент» жүйесін
енгізуді қолға алып, соңғы ... ... ... ... ... отыр.
Сонымен қатар ұлттық және әлемдік банк қоғамдастығының ... ... ... ... ... ... Бүл банк қызметінің
сапасын үнемі ... ... ... ... ... ... ... виртуалды және нақты өмірдегі
болып жатқан процестер банк ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Қазақстан Республикасы ІІрезидентінің 31 тамыз 1995 ... ... ... және банк ... ... ... күші ... өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
2. Қазақстан Республикасының 28 ... 1998 ... ... ... ... ... Заңы, өзгертулері және толықтыруларымен бірге.
3. Қазақстан ... ... ... ... ... ережесі.
4. «Қазақстан Республикасында төлем карточкаларын шығару мен ... ... ... ... және ... ... банктердің қаржылық
есептілігінде бейнелеу бойынша ұсыныстар.
6. 31 желтоқсан 2000 жылғы №327 екінші деңгейлі банктерді несиелеу
бойынша құжаттамаларды ... ... 15 ... 1999 ж. №397 ... деңгейлі банктердің аудармалы және
қарапайым вексельдермен операциялар жургізу ережесі».
8. 29 тамыз 1997 ж. «Екінші деңгейлі банктердің ... тыс ... ... - ... ... жөніндегі ереже».
9. 21 сәуір 2000 ... №146 ... ... төлемдер мен
ақшаларды аударуды жүзеге асыруда ... ... ... 15 ... 1999 ... «Қазақстан Республикасының
банктерінде
клиенттердің ... ... ашу, ... және жабу
тәртібі
жөніндегі» нұсқау.
11. 11 ақпан 2000 ж. №25 ... ... ... ... біріктірілген қаржылық есептілікті ... ... 13 ... 2000 ж. №395 «Қазақстан Республикасының аумағында банктік
шоттарды ашпай-ақ қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдарын
жүзеге асыру ережелері».
13. 14 ... 2000ж №1155 ... ... ... ... ... ... және ақщаларды аудару ережесі.
14. 5 желтоқсан 1998 ж. ҚР аумағында чектерді ... ... ... М.А., ... Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. -
М: Институт международного права и экономики, 1996.
16. Адекенов Т. ... и ... ... - М.: Ось - 89, ... Асхауер Г. Введение в банковское дело. - М., 1997
18. Әлібекова.Ф.Р. «Банк және банктік қызметтер». Алматы. Экономика-2004ж
19. ... Ю.А. ... ... - М.: Экономика, 1993.
20. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М:
Экономика, 1994.
21. Баринов В.Т. ... ... ... по ... операциям
коммерческих банков. - М., 1996.
22. Белгібаева.Қ.Қ Қаржы және банк статистикасы бойынша ... ... ... ... Қ. ... ... Экономика, 2005ж.
24.Банки и банковские операции. - М.: ЮНИТИ ... и ... ... ... «ҚР ... ... ... Алматы. «Экономика»-
2001ж
26. Көшенова.Б.А. «Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары». Алматы-2000
ж.
27. Каналина С.А. ... ... ... ... дамыту» -
Автореферат 2003ж.
28. Куапова Г.А. «Депозиты в банковской системе Казахстана» - 1999ж. 7б.
29. ҚұлпыбаевС. Қаржы: Оқулық.-Алматы: ... ... ... ... ... проблемалары». Алматы.Экономика-2001ж
31.Камаев.В.Д. «Банк салымдарының кірістік операциялары» Астана,2003ж
32. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2005 жыл, 51-53бб.
33. «Қаржы-қаражат – Финансы Казахстана», 2003 жыл, ... ... С.Б. Ақша ... және ... ... ж
35.Осипова Т.М. «Экономика теория негіздері» - 2002ж. – Алматы.
36. Сейітқасымов.Ғ.С. Ақша , ... ... ... ... Н.Э. Учет и ... ... и ... креди-
тов. - М.: Консалтбанкир, 1997.
38.Сәрсенбаева А.Б. «Халыққа қызмет көрсету» - Автореферат ... ... 2005 ... ... ... Хабаршы ҚазҰУ. Экономика сериясы. №5- Алматы: Қазақ униветситеті, 2005.
-----------------------
Тұрынушы
Банк
Өндіруші
Тұнынушы
Банк
Өндіруші
Банк
Клиент
Клиент
Жасасады
Тұтынады
операциялар
мәмілелер
Өнімдер
Сатады
Орындайды
Өндіреді
Банк
Клиент
Тапсырыс береді
Қызметтер
Сатып алады
Жасасады
Клиенттің
контрагенттері

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банк маркетингісі14 бет
Банк маркетингісі туралы19 бет
Банк маркетингісі туралы ақпарат10 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
Банктік қызмет маркетингін жетілдіру жолдары («Банк Тұран Әлем» АҚ-ның мысалында)80 бет
Кітапханалық қызмет ету маркетингі46 бет
Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі маркетингітің рөлі18 бет
Көрмелік іс-шаралар маркетингі6 бет
Маркетингiлiк жоспарлау26 бет
Маркетингілік зерттеудегі ақпараттың рөлі31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь