Адам ресурсындағы стратегиялық жоспарлау

Кіріспе: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
І Бөлім. 1. Қазіргі жағдайда адам ресурстарын басқарудың теориялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.1 Адам ресурстарын басқару туралы түсінік, оның мәні мен маңызы ... ... ... 7
1.2 Адам әлеуетінің сапалылығын қалыптастыру әдістері мен оған әсер етуші факторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.3 Адам ресурстарын басқаруды жоспарлау және оның интеграциялық стратегиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
ІІ Бөлім. 2 Қазақстан республикасындағы адам әлеуетінің қазіргі жағдайына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22
2.1 Қазақстан Республикасындағы адам ресурстарының даму тенденциясы...22
2.2 Қазіргі таңдағы адам нарығындағы жастар жұмыссыздығы мәселесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
ІІІ Бөлім. 3. Қазақстан ресупбликасында адам ресурстарының тиімділігін арттыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.1 Адам ресурстарын басқаруды жетілдіру бағыттары ... ... ... ... ... ... ... 30
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37
Кіріспе

Адам ресурстарын басқару нарық жағдайындағы еңбек нарығында аса маңызды орын алады. Еңбек нарығында қалыптасқан қатынастар аса айқындалған әлеуметтік-экономикалық сипат алады, олар еліміздің көптеген тұрғындарының өмірлік қажеттілігін қозғайды. Халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық, адамке қажетті ресурстар, толығырақ айтқанда, адам нарығы еліміздің экономикасы үшін өзекті мәселе және экономикалық-әлеуметтік маңыздылық болып табылады.
Бүгінгі таңда елімізде кез-келген өндірістің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін адам ресурстарын басқарудың түрлері мен әдістерін тәжірибеде пайдаланудың мәні артып отыр. Қазіргі кезде еліміздің экономикасының даму кезеңіндегі негізгі мәселелердің бірі кәсіпорындағы персоналмен дұрыс жұмыс жүргізу. Себебі, кез-келген үлкен немесе кіші, коммерциялық немесе коммерциялық емес, өнеркәсіптік және қызмет көрсету аясында жұмыс істейтін кәсіпорын үшін адамдарды басқару маңызды орынға ие. Адамдарсыз кәсіпорын жоқ. Қажетті адамдарсыз ешқандай кәсіпорын өз мақсаттарына жете алмайды. Сондықтан, әлеуметтік-экономикалық категорияға жататын адам ресурстарын басқару теориясы мен тәжірибесінің ең маңызды аспектісі болып табылатыны сөзсіз.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған жылдарының ішінде демократиялық, зиялы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет болып құрылды. «Қазақстан-2030» түбегейлі жоспарын дәйекті орындау мемлекет үрдісінің берік негізін қамтамасыз етті. 2005 жылдан бастап Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауын орындауда үкіметіміз халықты әлеуметтік жағынан қорғауға бағыт алды, қазіргі заманғы мемлекеттік әлеуметтік саясат адам нарығында жұмысшылар орындарын құру үшін халықтың тілегі мен мүддесін назарға алды [1].
Бүгінгі өзгертілген саяси және экономикалық жағдайда нарық кәсіпорынды жаңа жағдайларға қойып отыр: жоғарғы бәсекелестік, тұтынушылар қажеттіліктерінің бірден өзгеруі, сыртқы ортаның жеткілікті жоғары тұрақсыздығы. Қалыптасқан қазіргі жағдайда адам ресурстары шындығында да фирмалардың, кәсіпорындардың, зауыттардың ең маңызды ресурсы және күші болып табылады. Аталып өткен факторлар басқару ғылымының өзінің өзектілігін, маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан да, біздің ойымызша, кәсіпорында адам ресурстарын басқару процесімен байланысты мәселелерге өз жұмысымызды арнау дұрыс деп санаймыз.
Қазақстанның Бүкілодақтық сауда қоғамына (БСҚ) кіруі – уақыт талабы. Жалпы адам ресурстарын, кадрларды, адам ресурстарын даярлау және қайта даярлау нарықтық экономиканың шынайы қажеттіліктеріне сәйкес болуы керек. Кәсіпорындарға менеджмент сапасының, дәлірек айтсақ «Сапа менеджменті жүйесін» енгізу әрбір қазақстандықтың адамке, қызметі мен лауазымына деген қатынасының сапасын талап етеді. Бұл жаһанды өзгерістер адамке қабілетті халықтың өмірінде өз орнын тапты. Мұның барлығы кәсіпорында адам ресурстарын басқаруды зерделеу мүддесін оятты.
ХХI ғасыр – бәсекеге қабілетті болу міндетін қойып отырған жаһандану ғасыры. Ұлттардың бәсекеге қабілеттілігі неғұрлым жоғары болған сайын, жаһандану артықшылығын пайдалану мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады. Міндеттер негізінде бірі адамзат капиталының дамуы, құрылымның жаңа заманғы және тиімді жүйесін ұлттардың қолдау қабілеттілігі және оқыту жолымен жұмысшылар күшінің зияткерлік құрамын көтеру болып табылады.
Сондай-ақ, бәсекеге қабілеттілік Қазақстанның әлемдік экономикасы мен қоғамдастықтың нәтижелі бірігуінің тетігі болып табылады. Бірақ, бүкіл әлемді басқарудың ең күрделі міндеті тек мәлімдеу ғана емес сонымен бірге инженерлер, технологтар мен жұмысшылар өз көзқарастарын және технологияларын аса жоғары бәсекеге қабілетті өнімге немесе нарық қызметіне барынша сапасы өзгерту үшін қажетті қайта құруды жүргізуде халықты жұмылдыру болып табылады.
Курстық жұмыстың мақсаты – Қазақстан Республикасында адам ресурстарын басқару мәселесінің маңыздылығын дәлеледеу және оны ары қарай жетілдіруді, дамыту жолдарын іздестіру және еңбек нарығын дамыту бойынша нақты ұсыныстар жасау.
Алға қойылған мақсаттарға жету үшін келесі міндеттерді шешу керек:
- нарық жағдайында адам ресурстарының мәні мен маңызын ашу;
- адам ресурстарының ел экономикасындағы ерекше де маңызды факторы екенін дәлелдеу;
- адам ресурстарын басқару жүйесінің мақсаттарын, қағидалары мен әдістерін көрсету;
- Қазақстан экономикасында адам ресурстарын дамытудың қажеттілігін дәлелдеу;
- адам ресурстарын дамыту мәселелері және оларды шешу жолдарын көрсету;
- адам ресурстарын дамытудың шетелдік озық тәжірибелерін зерттеу.
1. Назарбаев Н.Ә. “Қазақстан-2030” Елбасының Қазақстан халқына жолдауы. 1 қазан, 1997 ж.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және жедел саяси жаңару жолында - Алматы 2005ж.
3. Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы, Алматы, Дәуір - 2000ж.
4. Қазақстан Республикасы Президенті Назарбаев Н.А Қазақстан халқына жолдауы: «Қазақстан дүние жүзі елдерінің бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену жолында» 2006ж 1 наурыз
5. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі. Алматы, 2000 ж.
6. Закон Республики Казахстан. О внесений изменений и дополнений в закон РК “О труде в РК” // Казахстанская Правда – 2004 28 декабря.
7. Кибанов А.Я. Управление человеческими ресурсами – М.:1997 г., с 17
8. Качалина Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент, М: 2006 г.
9. Уткин Э. История менеджмента, М: 1997 г.
10. Кравченко А.И. История менеджмента, М: 2001 г.
11. Журавлев П.В. Мировой опыт управления песоналом, М: 2003
12. Тимофеев А.В. Принципы оплаты труда персонала крупного промышленного холдинга // Менеджмент в России и зарубежом, 2004г. №4.
13. Управление организацией // под ред. А.Г Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина, – М: Инфра-М, 1999, 374 стр.
14. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – М.: Экзамен, 1999 - 576 с.
15. Сорокина А. Кадровая политика и управление Человеческими ресурсами // Труд в Казахстане. – 2002 №6
16. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Новгород: НИМБ, 1997 г.
17. Персонал: словарь - справочник.- М.: изд- во «РЭА», 1994 г.
18. Сагитинов М.Ш. Кадровая политика: время диктует новые подходы// Деньги кредиты.- 2000г №1
19. Қазақстан Республикасының Статистика Агенттігінің мәліметтері
20. Десслер Г. Управление персоналом. – М.: БИНОМ, 1997 г.
21. Журавлев, Карташов.Маусов,Одегов. Технология управления персоналом. М: -2000 г.
22. Об утверждении условий труда персонала дипломотический службы за рубежом: Постанавление РК от 6.01.2006.№23 // Бюллетень: финансы и право – 2006 г. №23
23. Нургалиев Ж. Мотивация трудовой деятельности персонала // Банки Казахстана.-2006, №3.
24. Травин В.В Дятлов В.А. Менеджмент персонала предрпиятии. М: Дело, 2000 г.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  БІЛІМ  ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Денсаулық сақтау мен фармациядағы менеджмент кафедрасы
Курстық ... ... ... ... ... Адам ресурсындағы стратегиялық жоспарлау
Орындады: МС 05топ 4курс студенті
Комекова Лаура
Ғылыми жетекші: Авгамбаева Н.Н.
Алматы, 2013ж
МАЗМҰНЫ
Кіріспе:....................................................................
...................................................5
І ... 1. ... ... адам ... ... ... Адам ресурстарын басқару туралы түсінік, оның мәні мен маңызы…………7
1.2 Адам әлеуетінің сапалылығын қалыптастыру әдістері мен оған әсер етуші
факторлар…………………………………………………………………………...12
1.3 Адам ресурстарын ... ... және оның ... ... 2 Қазақстан республикасындағы адам әлеуетінің қазіргі жағдайына
талдау……………………………………………………………………………......22
2.1 Қазақстан ... адам ... даму ... ... ... адам нарығындағы жастар жұмыссыздығы мәселесін
талдау………………………………………………………………………………. 26
ІІІ Бөлім. 3. Қазақстан ресупбликасында адам ресурстарының тиімділігін
арттыру ... ... Адам ... ... ... ... әдебиеттер тізімі………………………………………………...37
Кіріспе
Адам ресурстарын басқару нарық жағдайындағы еңбек нарығында аса маңызды
орын алады. Еңбек нарығында қалыптасқан ... аса ... ... ... олар ... ... тұрғындарының
өмірлік қажеттілігін қозғайды. Халықты жұмыспен қамту, жұмыссыздық, адамке
қажетті ресурстар, толығырақ айтқанда, адам ... ... ... өзекті мәселе және экономикалық-әлеуметтік маңыздылық болып табылады.
Бүгінгі ... ... ... өндірістің әлеуметтік-экономикалық
тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік беретін адам ресурстарын басқарудың
түрлері мен әдістерін ... ... мәні ... отыр. Қазіргі
кезде еліміздің экономикасының даму ... ... ... ... персоналмен дұрыс жұмыс жүргізу. ... ... ... ... ... ... ... емес, өнеркәсіптік және
қызмет көрсету аясында жұмыс ... ... үшін ... ... ... ие. Адамдарсыз кәсіпорын жоқ. Қажетті адамдарсыз ... өз ... жете ... ... әлеуметтік-экономикалық
категорияға жататын адам ресурстарын басқару теориясы мен тәжірибесінің ең
маңызды аспектісі болып табылатыны сөзсіз.
Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алған ... ... ... ... және ... ... ... құрылды. «Қазақстан-2030»
түбегейлі жоспарын дәйекті орындау мемлекет үрдісінің ... ... ... 2005 ... ... Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауын орындауда үкіметіміз халықты әлеуметтік жағынан
қорғауға ... ... ... ... ... әлеуметтік саясат адам
нарығында жұмысшылар орындарын құру үшін халықтың тілегі мен ... алды ... ... ... және ... жағдайда нарық кәсіпорынды
жаңа жағдайларға ... ... ... ... ... ... өзгеруі, сыртқы ортаның жеткілікті ... ... ... ... адам ... ... да
фирмалардың, кәсіпорындардың, зауыттардың ең маңызды ресурсы және күші
болып табылады. ... ... ... ... ... ... маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан да, біздің ... адам ... ... ... ... ... өз
жұмысымызды арнау дұрыс деп санаймыз.
Қазақстанның Бүкілодақтық ... ... (БСҚ) ...... ... адам ... ... адам ресурстарын даярлау және қайта
даярлау нарықтық экономиканың ... ... ... ... керек.
Кәсіпорындарға менеджмент сапасының, дәлірек айтсақ «Сапа ... ... ... ... ... ... мен ... деген
қатынасының сапасын талап етеді. Бұл жаһанды өзгерістер ... ... ... өз ... ... Мұның барлығы кәсіпорында ... ... ... ... оятты.
ХХI ғасыр – бәсекеге қабілетті болу міндетін қойып отырған жаһандану
ғасыры. Ұлттардың бәсекеге қабілеттілігі ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігі соғұрлым жоғары ... ... бірі ... ... ... ... жаңа заманғы
және тиімді жүйесін ... ... ... және ... ... ... зияткерлік құрамын көтеру болып табылады.
Сондай-ақ, ... ... ... ... мен ... ... бірігуінің тетігі болып табылады.
Бірақ, бүкіл әлемді басқарудың ең ... ... тек ... ғана емес
сонымен бірге инженерлер, технологтар мен жұмысшылар өз көзқарастарын және
технологияларын аса жоғары бәсекеге қабілетті өнімге ... ... ... ... ... үшін ... ... құруды жүргізуде халықты
жұмылдыру болып табылады.
Курстық жұмыстың мақсаты – Қазақстан ... адам ... ... ... дәлеледеу және оны ары қарай жетілдіруді,
дамыту жолдарын ... және ... ... ... ... нақты
ұсыныстар жасау.
Алға қойылған мақсаттарға жету үшін ... ... шешу ... нарық жағдайында адам ресурстарының мәні мен маңызын ашу;
- адам ресурстарының ел экономикасындағы ерекше де ... ... ... адам ... басқару жүйесінің мақсаттарын, қағидалары мен
әдістерін көрсету;
- Қазақстан экономикасында адам ... ... ... адам ... ... ... және оларды шешу жолдарын
көрсету;
- адам ресурстарын дамытудың шетелдік озық тәжірибелерін зерттеу.
1. Қазіргі жағдайда адам ... ... ... ... Адам ресурстарын басқару туралы түсінік, оның мәні мен маңызы
Экономикалық дамудың орта және ұзақ ... ... ... жәйті адам ресурстарын пайдалану болып табылады. Қазіргі жағдайда
адам ... ... адам ... ... ... ... ... адам нарығының түрі секілді жұмысшы күшін арттыруға арналған
және білім жүйесін жетілдіру бағыты ұсынылады. ... ... ... он алты ... астам уақыт дүниежүзілік қоғамдас деп танылған
Қазақстан Республикасының экономикалық ... ... ... ... ... ... жүйесінен жекеменшік сипаттағы
экономикалық дамудың нарықтық реттеу түріне ... ... ... ... ... ... экономиканың қалыптасуы негізінде жеке меншікке
айналды. Нарықтық экономика жағдайында аса маңызды мәселелердің бірі
қалыптасу, даму және адам ... бөлу ... ... ... ... ресурстарын басқарудың мақсаты – жалпы адам әлеуетін ... ... өз ... ... мен ... ... дәрежеде
пйдалана алатындай және жұмысшылар да өз жұмысынан жоғары психологиялық
және ... ... ... етіп ... Адам ... адам ... ... негізделе отырып, кәсіпорын штатын
қалыптасыру, жұмыскерлер мұқтаждықтарын және ұйым мен оның ... ... ... ... ... ... ... ойымызша, адам ресурстарын басқару – бұл белгілі бір саясат,
кәсіпорындағы адам ... ... ... ... жету үшін іскерлікті жүргізу және ұйымдастыру, кәсіпорынның
жалпы стратегиясына кызметкерлерді ... ... ... ... ... ... басқару тұжырымдамасы мен қызметкерлерді басқару
тұжырымдамасының ... ... ... ... лайықты ақша
қаражаттарын жұмсауды мойындау, сапалы жұмыс күшін тартумен ... ... ... жұмысқа қабілетті жағдайын ұстау, қабілеттілік ... ... ... ... ... ... басты ерекшеліктері болып қазіргі
жағдайда кәсіпорында экономикалық ... ... ... ... ... ... кадрлармен жұмыс жүйесін қайта ... ... ... ... ... ... қосу және оны ... тыс жаю. Профориентациялық жұмыс
мақсатында көптеген фирмалар ішкі ортада (ЖОО-да, мектептерде, жергілікті
қауымдарда) ... ... ... ... ... ... және мықты мамандарды таңдау. Олар ... ... ... және ... ... байланыстырады және әлеуметтік
сақтандыружәне қамсыздандыру ... бар ... ... ... тұрмыс жағдайын және денсаулығын жақсарту.
«Адам ресурсы» - бұл адамдардың ішкі өмірі, олардың қажеттіліктері,
мүдделері мен ... ... ... ... мен
бағдарлары және т.б. Адамдардың мінез-құлқы мен қызмет ... ... ... ... қол ... ... емес. Адам факторы
мәселелеріне көңіл ... ... ... адам ... мен
өнім сапасының төмендеуіне алып келеді, жалпы айтсақ ... ... ... себеп болады [6].
Адам ресурстары – дәстүрлі түрде ... ... ... ... потенциалының құрылымы 1-суретте көрсетілген.
1-сурет – Кәсіпорынның ресурстық потенциалының құрылымы
Жалпы адам ресурстарын басқару менеджменттің ... ... ол ... көрінеді.
2-сурет – Адам ресурстарын басқару функциясының элементтері
Зерттеушілер адамдық ... ... ... ... ... біліктілік деңгейі;
2. әлеуметтік белсенділік;
3. өндірістік бастама;
4. адамның кәсіби және ... ... ... ... ... ... ... физикалық дайындығы және денсаулық жағдайы.
Персоналды қысқартуға қажетті ресурс болып саналатын персоналды ... ... ... ... адамдық ресурстарды басқару теориясы
пайда ... Оған ... ... ... құю, ... ... ... құру, оларды дұрыс басқару қажет болып саналатын маңызды ресурс
болып табылады. Осыған сәйкес адам ... ... ... ... ... ... – Адам ... басқару тенденциясы
|Кезең |Менеджменттің |Менеджменттің қызметкерлерге|Персоналды |
| ... ... ... ... ... |
|1890 ж. |Өндірістік |Қызметкерлер қажеттіліктерін|Тәртіптік жүйе ... ... ... ... ... ... адам ... |
| |әлеуметтік ... ... ... ... |
| ... ету ... деңгейді өсіру ... ... ... ... жәрдемақы қажет, адам|Жұмыс уақытындағы |
| |тиімділігі ... ... ... ... |
| | ... ... | ... ... жеке ... |
| ... ... ескеру |арналған |
| | | ... |
| | | ... ... ... – басшылыққа |Қызметкерлердің |
| ... ... күш ... |
| | | ... |
| | | ... ... |
| | | ... ... ... ... |Зейнеткерлік және |
| |қауіпсіздік |қорғау қажет етеді ... ... |
| | | ... |
|1950-1960|Адамдық |Қызметкерелерге ... ... |
| ... беруді қажет етеді |кәсіби дайындау |
| | | ... ... |
| | | ... ... | | ... ... ... қабылдауда ... |
| | ... ... ... |
| | | ... |
|1970-1980|Мәселенің |Қызметкерлердің шешім ... |
| ... ... ... ... ... | | ... |
|1980-1990|Қызметкерлерді |Қызметкерлерге экономикалық |Қайта ... |
| ... ... ... ... ... ... | ... | ... күші ... ... ... |Стратегиялық |
| ... ... ... |жоспарлар, |
| ... және ... ... ... |
| ... | ... кәсіби |
| | | ... ... |
| | | ... ... адам ... ... ... басқарудан ерекшеліктері
бар. Олар:
1. Персоналды ... ... адам ... ... қажеттіліктерінен ұйымның өзінің сол жұмыс күшіне
қажеттілігіне қайта бағдарланған, сонымен ... ... ... ... ... ... ... емес, қазір
бар деп есептелетін және болуы мүмкін деп болжанған жұмыс орындарын
функционалды ... ... ... Адам ... ... стратегиялық өлшем алуы персоналды
басқарудың дәстүрлі үлгілеріне тән пассивті және ... ... ... ... неғұрлым белсенді етеді.
3. Неғұрлым белсенді кадрлық саясатты жүзеге ... ... ... ... бөлімшелер басшыларына) де
қойылады, ал бұл барлық ... ... ... ... осы
саясатты тиімді жүзеге асыруға қабілетті болып саналатын тек
кадрлық менеджмент жүйесіне ... ... ... ... ... жеке ... соған сәйкес
персоналды басқаруда басым көрінетін ұжымдық құндылықтардан жеке
құндылықтарға ... ... ... ... Егер менеджер дәстүрлі түрде жұмыс ... ... ... шығындарды үнемдеуге тырысу керек болса, онда адам
ресурстарын басқару ... ... ... тұрақты түрде көтеру және адам жағдайының ... ... ... инвестицияның тиімділігін көтеруге
негізделген.
6. Егер персоналды басқаруда барлық көңіл тек ... ... ... ал адам ... ... негізгі көңіл
басқару сипатына өтеді. ... ... ... ... кадрлық потенциалының негізгі элементі болып
табылады.
7. Кадрлық ... жаңа ... ... және ... ... ... ол жұмыс беруші мен жалдамалы
жұмыскердің өзара жауапкершілігін ұйымның барлық деңгейлерінің
бастамасын ... ... ... ... және
техникалық жаңалық енгізу, мәселелерді ашық талқылау арқылы барлық
жұмыскерлердің корпорацияны «ең күшті компания» ... ... [8, ... ... басқару қызмет аясына адам ресурстарын болжау мен тепе-
теңдік сұрақтары кіреді, басқаша айтқанда адам өндірісінің, жұмыспен ... ... мен ... ... ... адам ресурстарын
пайдалану және бар болу тепе-теңдігі. Адам ресурстарының тепе-теңдік
көрсеткіштері, адам ресурстарының көздерін көрсететін және ... ... ... ... пайдалану жүйесін білдіреді. Адам ресурстарының
мөлшері халықтың санынан, өндіріс тәртібінен, жынысы және жас ... ... адам ... негізгі бөлігін адамке жарамды жастағы
халық және адамке жарамды жасөспірімдер мен зейнет жасындағы тұлғалар
құрайды. Адам ресурстарын болжау алда ... ... ... ... ... ... ... келешектегі демографиялық
ахуалды және келешектегі халық санын біржылдық жас аралығымен ... ... ... Адам ... ... ... аумақ (аймақтық), кәсіп, мамандық (мамандар мен жұмысшылар),
жастар, әйелдер, демография.
Қазақстанның экономикасы үшін ... ... өтіп ... ... ... ... ... қайта ұғыну ғана маңызды
емес, солай да өзекті болып қоғамның әрі де дамуын қамтамасыз етуге
бағдарланған тұжырымдамалы ... ... ... ... адам ресурстары – бұл халық шаруашылығында пайдаланылатын
қажетті физикалық ... бар, ... ... ... және ... тәжірибесі
бар республика халқының бөлігі. Адамке деген жарамдылық көзқарасынан адамке
қабілетті халық ... ... ... және белсенді емес халықтан
тұрады. Белсенді халық (жұмысшы күші) – қызмет пен ... ... ... ... ... ... ... белсенді халықты өлшеуге
белгіленген жастағы халықтың бөлігі. Экономикалық тұрғыдан ... ... ... мен ... ... ... түріндегі
жұмыспен қамтылғандар құрайды.
Экономикалық тұрғыдан белсенді емес (әрекетсіз) халық – қарастырылатын
кезең ағымында жұмыссыз және жұмыспен қамтылмаған болып табылатын
экономикалық тұрғыдан белсенді халықты ... ... ... ... басқару стратегиясы елеулі түрде басқару стилімен
анықталады. Басқару стилі ұйым ... жету үшін ... және ... әсер ету ... ... ... мінез-құлқын
көрсетеді.
Басқару стилі мәселелерін зерделеген Дуглас Мак Грегор менеджменттің
ірі теоретиктерінің бірі ... ... Ол ... ... ... ... ... бақылай алатын орындаушы қызметін ... ... ... ... ... ... ... тапсырманың орындалу сапасы;
• тапсырманы алу уақыты;
• міндеттің орындалуын күту уақыты;
• міндеттің орындалуы үшін қолда бар құралдар;
... ... ... ... ... ... ... міндеттің (тапсырманың) маңыздылығына бағыныштыны сендіру;
• жұмыстың табысты орындалуына марапаттау қолданылатынына байланысты
бағыныштыны сендіру;
• белгілі бір жұмыспен байланысты мәселелер ... ... ... Адам ... ... қалыптастыру әдістері мен оған әсер
етуші факторлар
Адам әлеуетін сапалы түрде қалыптастыру мәселелерін бекітілген ... ... ... ... ... ... ретіне қарастыруға болады. Осыдан барып обьекті ретінде зерттеу
процесінде қарастырылатын барлық жағдай, яғни ол дегеніміз ... да ... ... ... өнім, ұйым және жүйе болуы мүмкін.
Адам әлеуетін сапалы ... ... ... ... ... процестерге адамдардың қатысу мүмкіндігін анықтайтын ... ... даму ... құру мен ... ... ... ... негізі болып табиғаттан берілген сапасы табылады.Бұл персоналдың
физикалық, нравстволық және умстволық ... ... ... ... ... (физикалық және психикалық), шығармашылық қабілеті және
белгілі бір деңгейде тұлғаның қасиеттерінің бағыты.
Егер жалпы кез келген әлеует белгілі бір ... ... ... ... ... үшін қажетті құралдар жиынтығы ретінде қарастырса,онда
персонал әлеуеті адамның экономикалық процестерге ... ... ... табу мен ... ... ... Бұл үшін ... персонал әлеуетінің құрылымдық компоненттерін құраушыларды анықтау
қажет. Персоналдың экономикалық процеске қатысу ... ... ... ... ... капиталы», «адам әлеуеті» деген сияқты түсініктер
қолданылады [15].
Жұмыс күші ретінде ... ... ... ... ... ... ... қолдана алатын интелектуалдық және физикалық
мәліметтерінің жиынтығы. Жұмыс күші денсаулық, ... және ... ... Адам капиталы өнімділікті ... ... ... отбасы, адам үшін табысты жоғарылату көздері бола ... ... ... ... Сапаның бұндай түріне адамдардың
денсаулығы, табиғи қабілеттілігі, білімі, кәсібилілігі және ... ... [15, ... адам ... оның ... қызетіндегі қабілеттерінің
жиынтығымен сипатталады. Адам әлеуеті, адам нәтижесі және адамның ... ... тура ... бар: бір ... өсуі ... кез
келген фактордың өзгеруіне әкеледі. Персоналдың адам әлеуетінің ақылдылық
және физикалық ... жеке ... және ... ... және ... да жеке ... ... бір шегі бар.
У.Ф. Тейлор «барлық ... ... ... ... ... рух ... таным сапасымен ерекшеленетін барлық мүмкіндік пен
қабілетті игерген ... табу қиын ... ... ... аудару
қажеттігін атап өткен.
Ғылыми менеджменттің негізін қалаушы адам капитал немесе адам ... ... ... ... ... ... ретінде ақыл, білім,
арнайы және техникалық таным, физикалық икеділігі мен ... ... ... ... атап ... Осы аталған қасиеттердің біріне әрине
оқу арқылы жетуге болады.
Оқудың үш түрін ажырата білу ... ... ... - ... ... ... мен адам қызметінің барлық облыстарына
сұхбаттасу ... ... ... білім жиынтығынигерген
білікті ... ... ... жоғарылату - қызметте
жоғарлату әдісіне кәсіби талаптарын жоғарлатуға байланысты ... ... ... ... ... ... ... Кәсіби оқыту
тиімділігінің ең бастысы оның кіммен ... ... ... ... ... біреуін келесі нұсқалардың арасынан ала
алады:
1. Ұйымда қызметкердің өз бетімен ... ... ... ... ... жаттықтырушы және оқытушы
ретінде пайдалана отырып жұмыс орнында оқытуды жүзеге асыру.
3. Өз оқу ... ... ... Мамандандырылған тренингті компаниялар қызметіне жүгіну.
5. Білімнің қосымша жүйе мүмкіншілігін пайдалану (әрі отандық, әрі
шет елдік).
6. ... ... ... ... ... бірнешеуін
пайдалану.
Әрине, «кадрлық әлеует» ... адам ... ... ... ... ... және адам ... кәсіби сапасын
анықтайтын арнайы және ... ... ... адам ... мен ... ... ... «адам әлеуетінің» бөлігі болып келеді, әрі
қол жеткен және келешектегі деп ... Егер ... ... қол жеткен
деңгейі мазмұны мен мәні жағынан саладағы кадр құрамына тепе-тең ... ... ... ... оның ... мүмкін-діктерін ашады,
оған басқару жағдайын өзгерткенде және жұмысшыларды тиімді пайдаланғанда
қол жеткізуге болады. ... пен ... кадр ... ... ... қол ... ... айырмашылық
пайдаланылмаған қордың көлемін ашып береді. ... ... ... қол ... ... ... мен
жұмысшының кәсіби сипаты, тұлғаның ... ... ... әлеуметтік экономикалық динамикасы экономиканың нақты секторының
құрылымы секілді, жаңа ... ... ... ... ... ... адам әлеуетінің жағдайымен анықталады. Кадрлық әлеует ... ... ол ... үрдісінің мынадай маңызды
құрамдарын: «адам ресурсын немесе қорын», «жұмыс күшін», «адам нысанын»,
«кадр» ұғыдарын ... Ауыл ... адам ету ... категорияларды талдай отырып, «адам ресурсы», «жұмыс күші»,
«кадр» категорияларын ... ... ... ... жүйе ... ... Осы ... төмендегідей суреттен байқауға болады.
3- сурет – Адам әлеуетін қалыптастыру
Байқағанымыздай, персонал әлеуетінің ... ... ... оның ... ... ... ... адам әлеуетінің сапалы
түрде қайта қалпына келтіруінің маңызды факторы ... ... ... ... - ... ... қамтамасыз ету өндірістік процесте
ғылыми-техникалық факторларды ендіру бойынша күрделірек іс - ... ... ... ... ... ... ... келтідудің шектеулі
көздерінің қатарындағы негізгісі - бұл экономикалық ... ... ... ... халықтың зияткерлік (интеллектуалдық) -
шығармашылық әлеуеті мен инновациясы болып табылады.
Адам ресурсы жаңа ... ... ... ... - ... ол сала,
кәсіпорын, бірлестік кадры, ал ол өндіріс үрдісіне ... ... ... ... мен осы ... ... топтар арасындағы нақты өндірістік
қатынастарды көрсетеді.
Сонымен қатар «кадр» мен «кадрлық әлеует» ұғымдарында ... ... ... ... бір ... ... бір ... атқаратын жұмысшылар
болса, кадрлық әлеует сандық ұғымнан кеңірек, себебі оған білімі ... ... ... нақты қызметті атқаруға даярланған, бірақ
көптеген ... ... ... жоқ жұмысшылар енеді ... ... ... ... ... ... әйел-мамандар және
т.б.) [17].
Кадрлық әлеует негізін әр ... ... ... және ... ... ... қоғамдардың, фермерлік
(шаруа) қожалықтарының ... ... ... ... Адам мәні ... ... жүргізудің жаңа шарттарына
көшу және адам ұжымында басқарудың демократиялық ... ... ... ... өзгертті.
Жоғарыда аталған факторлардың әсерінен ұйымда кадр мұқтаждығын
қамтамасыз ету үшін ... адам ... ... ... ... пен ... кадрларға сұраныс пен ұсыныстың тұрақтылығы бола алады.
Экономиканың нарықтық шаруашылық жағдайына ... ... ... ... ... ... ... өмірінің демократиялануына
байланысты жоғары деңгейдегі ... ... және ... ... дамыған, басқару жүйесі қызметі мен
ұйымдастырудың негізгі аспектілерін жақсы түсінетін, жоспарланған ... ... ... экономикалық нәтижесін болжай алатын жұмысшылар
сұранысқа ие болады. Айтылғандардың ... кез ... ... ... кадр ... ... уақытта қол жеткізуге болады, оны жүзеге
асыру көптеген жылдар бойы кадр даярлайтын оқу ... ... ... ... ... байланысты қиындық тудырды. Осының
салдарынан материалдық-техникалық база ... ... ... ... ... қамтамасыз етудің артта қалуына, өндірістің жабдықталу
деңгейі мен мамандарды даярлау сапасының ... ... Осы ... жеңу үшін бірыңғай білім беру жиынтығын қалыптастыру қажет,
оның стратегиялық міндеті – ұйым ... ... ... алу жүйесін
құру, кадр даярлаудың сатылы (немесе циклды) ... өту, ... ... ... беру ... ... мен нұсқалылық принциптері негізінде,
ұйымдастыру түрлерінің әрқилылығы негізінде дамыту деген сөз.
Осы айтқанымыздан ... бір жағы ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, екіншіден,
өндірісті басқаруға қатысуға ... ... ... ... ... ... жасау қажеттілігі туындайды. Яғни, нарық
жағдайында шаруашылықты ... бір ... ... бағасы мен кадр
жұмысымен айналысатын психологтардың, әлеуметтанушылардың арнайы тәртібін
қолдану ... ... ... ... ғана ... кадрын құрамын
дұрыс таңдауға, көптеген экономикалық және басқарушылық қателіктерге
ұрынбауға ... ... біз ... ... ... ... ... әдістемесі әрбір
жұмысшысының тікелей ... ... ... ... өзінің
конституциялық құқын жүзеге асыруына, өндірісті басқаруға ... ... ... ... ... ... ... бағалаудың
нәтижесін есептеудің қарапайым техникасы шығынсыз объективті, нақты
ақпарат алуға, болашағы бар ... ... ... ... бұл ... ... нысандары бойынша басшыларды қоюға, қажет болған ... ... ... ... ... береді.
Адам әлеуетінің қуаттылығы бұл - кадр ресурстарының оның ұйымдастырылу
дәрежесінің екінші бір жағы. Ал кадр ... ... өз ... ... ... көрсетеді [18].
Жалпы адам нарығын әлеуетті кадрлармен қамтамасыз ету ... - ... мен ... ... жағдайында ұйымды әрқилы үлгідегі
персоналдармен қамтамасыз ету, қамтамасыз етуде барлық бағытта ... ... ... әрі қайта құрудың (өзгерістің) нақты жобасын жасау,
осы жобаны жүзеге асыру үшін оны сараптамадан өткізу, ... ... ... ... және ұзақ ... ... кадрлық қажеттілікті
қамтамасыз етуге әсер ететін маңызды факторлардың ... ... ... ... жаңа ... ... ... және
дамыту; ұйымдағы адам нарығын құру; ... ... ... ғылыми-техникалық прогрестің өсу жылдамдығы; жан-жақты
компьютерлендіру; Қазақстанның ... ... ... ... ... ... өндіріс саласында бірлескен кәсіпорындар құру; ұйым
қызмттерін қайта қарау және іске ... ... ... ... ... мәртебесін көтеру; ұйымда кадрларды даярлау жүйесін мемлекеттік
инвестициялық саясаттың беделді ... ... ұйым ... ... ... Адам ресурстарын басқаруды жоспарлау және оның интеграциялық
стратегиясы
Адамті қорғау және адам жағдайы бірлескен жұмыстың мазмұнына, яғни
өндірістің ... ... адам ... ... ... күші ... және т.б. ... байланысты.
Ұйым жұмысының әлеуметтік қорғанысы әлеуметтік сақтандыру және басқа да
әлеуметтік кепілдіктерді сақтаумен байланысты шараларды құрады:
- адамақының минималды мөлшерімен, ... ... ... ... ... ... ... (1 аптада 40 сағат);
- адам міндеттерін орындаумен байланысты денсаулыққа келтірілген ... ... ... ... және ... ба бюджеттен тыс
төлемдер;
- уақытша адамке жарамсыз адамдарға және демалысқа шыққан ... ... – Адам ... ... ... бөліктері
Әлеуметтік-психологиялық климат – кәсіпорын қызметкерлеріне көптеген
факторлардың әсер етуінің ... ... ол ... ... ... және ... ... пайда болады.
Адам ресурстарын басқару – бұл кешендік шешімдер жүйесі, оның нақты
көрінісітөмендегі ... ... [18, 87 ... материалдық марапаттау ұйымның әлеуметтік дамуының басты тарауы
болып табылады. Оған адам күшіне кеткен ... ... ... ... ... ... статусы, жанұялық бюджет кіреді.
Адам ресурстарын жоспарлау төмендегі ... ... ... көмек
береді:
- адам ресурстарын қажетті ұйымдастырулармен қамтамасыз ету;
- жаңа талаптар қойып, ескілерді шешуге қабілетті адамдарды таңдау;
- ... ұйым ... ... ... ... ... процесінің өзі мынадай кезеңдерден тұрады:
1. ұйым мақсаттары мен мәселелерін анықтау;
2. қажетті ақпараттар жинау;
3. мақсатқа жету үшін шаралар қолдану бойынша шешімдер ... ... ... ... ... процестерді бақылап отыру.
5-сурет – Барлық функцияларға персоналдағы қажеттіліктерді жоспарлау
тәуелділігі
Жоспарлаудың көптеген түрлері бар, жиі қолданылатындары:
- стратегиялық жоспарлау – кәсіпорын ... ... ... ... жақтарын минимумға келтіру;
- оперативтік жоспарлау – шараларды жоспарлау.
Адам ресурстарын жоспарлау ... ... ... білдіреді, яғни
нәтижелерді анықтау; нәтижелерге жету бойынша қызметті ... ... және ... ... барлық кезеңдерінде бақылау жүргізу.
Адам ресурстарын жоспарлау кезінде төмендегілер қолданылады:
- коммерциялық қызметтің басты нәтижелері;
- функционалды ... ... - өнім ... мен ... жұмыс пен қызмет көрсету салалары, техниканы қолдану;
- жеке тұлғаларды дамыту мінездемесі түріндегі нәтижелер;
- кадрлардың ... ... мен ... ... қызметкерлердің денсаулығының деңгейі: физикалық және психологиялық;
- қызметкерлердің ынталандыру деңгейі.
Адам ресурстарын басқару саясаты мен ... ... ... ... да ... ... ... тізбелік ретінде
көрсетіліп, олардың техникалық қызметінің дәйектілігімен дәлдігі шектелуде,
әсіресе практика жағынан.
Қазіргі ... адам ... ... ... ... ... ... Мысалы әр фирма өзінің бөлімшелерінің қызметін күрделілігін
көтеру мақсатымен қайта құрастырады, сонымен қатар офистік жаңа технология
енгізу ... ... ... Бұл ... шешу ... ... міндеттері.
Адам ресурстарын басқарудағы интеграциялық стратегияны зерделеуде
тұжырымдамалық көзқарастарды өзгерту қажет.
Адам ресурстарын басқару (ЕРБ) интеграциялық стратегиясын ... ... ... төрешілдік, нарықтық және әулеттік. Адам
ресурстарын басқару ұйымдастырушылық ... ... ... құрамын
нәтижелі жинақтауда, қызметкерлер арасындағы қарым-қатынастарды реттеуде,
ұйымның стратегиялық жоспарын қабылдауда зор маңызды. Адам ресурстарын
басқару жүйесінде жоғарыда көрсетілген талдау әдістері ... ... ... көмегі барын қаратырамыз. Адам ресурстары
стратегиясын төрелік әдіспен басқару қызметкерлерді көндіру және дәстүрлік
жетекшілікке негізделген. Бұл әдісті өнеркәсіпте қолдану ірі ... кең ... ... Көп жылдар бойы адамдарды жұмысқа
жұмылдыруға бет бұрған болса, ... ... ... ол ... ... қызметкерлерді айналадағы ортаға және оларды біріктіру әдістері
қолданыла бастады.
Адам ... ... ... ... ... ұзақ
мерзімді жалдану ұсынысынан бастап әулеттік жүйеде біріктіреді. Адамдар
өздерінің мамандық қабілеттілігінен емес, ұйымға ұзақ мерзімді
бейімделуінен ... ... ... жаңа ... ... адамке
машықтануға маңызданады да ұйымға қажетті қызметкер болады. Жұмыстық
жүйелер әулеттік бағдарлану бойынша ... тобы ... ... ... ... ... ... Бұл командалардың
айырмашылық белгілеріне қиылыспалы оқыту, өзара айырбастық үшін
тапсырмаларды айырбастау, белсенділену және топтық ... ... ... қатарлық символдары төмендеу болады. Осы тәсілдемені
қолдануда жұмысшы – қызметкерлердің ұйым ахуалына қосқан үлесіне және
стратегиялық талқылауға байланысты болады. Жоғарыда айтылғандарға ... адам ... ... ... ... және адам
қатынастарының табиғаты көрсетіледі.
2-кесте – Адам ресурстарын басқару стратегиясының матрицасы және адам
қатынастарының табиғаты
|ЕРБ ... ... ... ... ... |(қызметкерлер шарт|(қызметкер мүше|
|аумағы ... ... ... ... |ретінде) |
| | ... | ... ... тізбе арқылы |Шарттарды басқару |Кеңес беру ... | | | ... ... ... |Жұмыстан жұмысқа ... ... |
| ... ... | ... ... |
| ... өсу | ... тік |
| | | ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... бағалауға |Жұмысты орындауға |Жұмыс |
| ... ... ... ... |
| | ... ... сапасы,|
| | | ... ... |
| | | ... ... |Команда тізбесіне ... ... ... |
|жүйелер |байланысты адам |жекешелік ... |
| ... ... |шарттардың |тапсырмаларды |
| ... ... ... ... |
| | | ... ... ... ұйым ... ... олардың тәжірибесін,
идеяларын өндіріп, қолданылады. Әулеттік бейімделуде ЕРБ басты бөлімі
бизнес ортасында: өнім ... ... ... ... ... қарастырады. Осы қарастырылып отырған мәселелер ұйымның
барлық мүшелерін жаппай шешілуіне жұмылдырады. ЕРБ стратегиясы жүйелерінде
әулеттік тәсілдеме егер ұйыммен қызметкерлердің міндеттемесі сапамен ... ... ... ... ... ... қызметті талап етеді.
Адам ресурстарын басқару жүйелерінде стратегиясымен ситуациялық
факторлар және ... ... ... ... ... талдау-кешендік тәртіп болады. Бұл ... ... ... ... көрсетеді. Егер ... ... ... ... болып, бағалар жоғары бәсекеқабілетті
болатын болса, онда төрешілдікпен нарықтық ... ... ... Егер ... ... ... ... жағдайларды,
жаңа енгізілім, икемділік көздерін ... ... және ... ... ... ... ... жағдайларда негізгі
ресурстар сенімді және күшті жұмыс күші қызметкерлер өмірінің ... ... ... онда ... және ... әдістер енгізіледі.
Тәсілдемелерді нәтижелі қолдану әр фирманың, ұйымның ... ... ... ... көп ... және әр түрлі формада болады. Егер қарастырылған
әдебиеттердегі ақпаратты жинақтайтын болсақ, «басқару» түсінігіне келесідей
анықтама ... ... бұл ... мақсатқа бағытталған саналы қызметі,
қоғам осы арқылы сыртқы ... ... тірі және өлі ... ... ... өз ... бағындырады.
Басқарудың өз объектісі мен субъектісі бар. Бұл ... ... ... объектісін құрайды. Әдетте оның кеңістік шеттері мен
белгілі бір уақыт ... ... ... ... ... да, оны ... емес және мәнсіз болады.
2 Қазақстан республикасындағы адам ... ... ... ... ... ... адам ... даму тенденциясы
Қазақстан Республикасы дамуының қазіргі сатысы экономика мен қоғамды
өзгертуде өте күрделі ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің саясаты шағын және орта
бизнесті дамытуға ... ... ... ... ... ... Қазақстанда шағын бизнес тіркелу көлемі жылдан-
жылға көбеюде. Соңғы бес жыл ішінде олардың саны екі есе ... ... ... кәсіпорындар саны 1,5 есе, жеке кәсіпкерлік – 2,7 есе, ... ... – 1,6 есе ... Бұл ... ... ... ... – Тіркелген және қызмет атқарудағы шағын бизнес субьектілер, бірлік
| |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 ... ... | | | | | | ... ... |365499 |452007 |541073 |643032 |739122 ... ішінде: | | | | | | ... | | | | | | ... |87995 |102182 |116924 |130779 |145087 |157568 ... жеке | | | | | | ... |87128 |144257 |197213 |260937 |321838 |394672 ... | | | | | | ... |105170 |119060 |137870 |149357 |176110 |186882 ... ... ... ... автормен құрастырылған]
2003-2008 жылдар аралығында шағын және орта бизнеспен айналысатын ... саны 1,5 есе ... 538,7 мың адам ... ... адам ... ... тұжырымдамалық көзқарастарға
өзгерістер басталған. Адам ресурстары мемлекетіміздің бәсекелестік негізін
құрайды. Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... факторлар ретінде ... ... ... ... ... деңгейін, жауапкершілікті тепе – тең
бөлу және ... ... ... ... ... бәрі адам ресурстарын
нәтижелі қолдануды талап етеді.
Егер әміршілдік-әкімшілік жүйесінде бұл ... ... ... ... өту жағдайында олар алдыңғы ... орын ... ... ... ұйым ... ... отыр.
Кадрлар қызметін басқарудағы ұйымдастырушылық құрылымы. Персоналды
басқару мәселелері мен ... ... ... ... кадр
қызметінің мәселелері, функциялары және құрылымы өзгеріс тапты.
Адам қатынастарын реттеудің келісім саласын кеңейту ... ... ... ... ... ... деңгейлерде, ал ұжымдық
шарттарды – мекемелер деңгейінде қамтамасыз ... ... ... ... ... етеді.
Адам ресурстарын қалыптастырудың сандық және сапалық ... ... ... демографиялық факторлар, екіншісі өндірісітік
қуаттың дамуы және әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен анықталады.
Қазақстан ... адам ... ... серпінінің сандық және
сапалық көрсеткіштерін қарастыру қажет.
Көрсетілген кестенің берілгеніне сүйене отырып ... ... ... саны 2005 – 2008 ... ... кезеңде көбеюде, 91,2%-
дан 2005 жыл 92,2% 2008 ж аралығында 1,0%-ға өскен. Адам ресурстарын сандық
бағалауы бойынша салалары түріндегі қызметтерін ... ... Ол ... ... – ҚР адам ... 2005-2008ж.ж. аралығындағы даму серпіні
| | | | | | | ... ... ... |2005 |2006 |2007 |2008 |
| | ... | | | | |
|1 ... ... |мың адам |7657,3 |7840,6 |7901,7 |8028,9 |
| ... | | | | | |
|2 ... ... |мың адам |6985,2 |7181,8 |7261,0 |7403,5 |
| ... | | | | | |
|3 ... ... |мың адам |4229,6 |4459,9 |4540,5 |4776,6 |
|4 ... ... | | | | | |
| ... ... |% |91,2 |91,4 |91,6 |92,2 |
|5 ... ... |мың адам |2755,6 |2711,9 |2620,4 |2626,9 |
| ... | | | | | |
|6 ... ... |% |39,4 |37,8 |36,1 |35,5 |
| ... ... | | | | | |
|7 ... |мың адам |672,1 |658,8 |640,7 |625,4 |
|8 ... деңгейі |% |8,8 |8,4 |8,1 |7,8 |
|9 ... ... |мың адам |3278,6 |3383,4 |3476,9 |3493,9 |
| ... ... саны | | | | | ... ... белсенді |% |30 |30,1 |30,6 |30,3 |
| ... ... ... | | | | | |
| ... | | | | | ... Республикасында жалпы адам ресурстары 9 млн. адамнан асады
(57% барлық халық санынан). 1.01.2007 ж 152193,9 мың ... 6,4 млн. ... адам ... әр ... ... ... ... айналысады,
оның ішінде 75% материалдық өндіріс саласында ... ... ... ... 3 ... ... мемлекеттік емес (жеке
меншік, аралас секторларында), бейресми жұмыс – ... ... ... ... ... ... мемлекеттік кәсіпорындарында, ашық және
жабық акционерлік кәсіпорындарында, серіктестік ұйымдар түрлеріндегі жұмыс
бастылық ... ... ... кең ... бастаған. Қазақстанда осы
аталған нысандардың жаппай дамуын қарастыру жолдарын ... ... ... ... жою үшін топ – ... ... ... қажет. Оған керісінше жылжымайтын ... ... ... төмендету принциптері қолданылуда. Осыған
байланысты ... ... өз ... немқұрайды атқарады. Кадрларды дұрыс
талдап, қабылдау мақсатымен адам ... ... ... ... яғни ... алдыңға қатарлы компаниялармен формаларды оқытып,
үйрету ...... ... ... ... түрлері бойынша жұмыспен
қамтылуы
|Көрсеткіштер |2005 |2006 |2007 |2008 ... ... ... ... |7181,8 |7261,0 |7403,5 |
|(мың адам) | | | | ... ... |2446,8 |2387,8 |2335,7 |2318,9 ... аң ... және ... | | | | ... | | | | ... аулау шаруашылығы |15,8 |18,1 |17,3 |16,4 ... ... |855,2 |869,6 |891,8 |909,5 ... | | | | ... – кең ... |181,7 |186,0 |184,3 |186,8 ... ... |506,4 |519,8 |540,5 |554,8 ... ... газ және су ... |167,2 |163,8 |167,1 |162,9 ... |329,5 |380,7 |415,5 |460,8 ... |631,0 |666,2 |689,5 |720,5 ... сақтау және әлеуметтік |299,7 |318,7 |328,2 |331,5 ... | | | | ... ... |318,2 |334,7 |330,4 |335,4 ... қызметі |53,5 |60,7 |66,5 |73,8 ... және ... |503,9 |519,7 |529,0 |538,5 ... үйлер және мейрамхана |70,2 |82,0 |87,2 |90,7 ... ... ... зат ... |1058,7 |1038,5 |1066,5 ... қызмет көрсету |196,3 |201,3 |203,0 |198,2 ... ... ... қызметі |42,5 |49,4 |36,3 |29,2 ... ... ... ... ... ... жиынтық материалдары кестеге келтірілген мәліметтер
бойынша экономикада ... ... саны 2005 – 2008 ... ... ... өсіп ... ... 2008 жылы 2005 жылға
қарағанда 5,98 %- ға жоғарылаған. Егер, шаруашылық салаларын ... ... аң ... және ... ... ... ... Мысалы, 2008 жылы 2005 жылға қарағанда 127,9 мың ... ... - ға ... Бұған себеп, ауыл шаруашылығында соңғы жылдары
халықтың әлеуметтік-экономикалық ... ... ... орындарының
жоқтылығынан көптеген ауыл тұрғындары, әсіресе жастар тобы ауылдан қалаға
кете бастады.
Сонымен ... ... ... жүйесінде жоспарлық, есеп
берушілік – статистикалық құжаттану; әлеуметтік ... ету ... ... Ұйымның құрылымдық бөлімшелерінде басқа да
құжаттардың бірқатары ... ... ... қатынасты қалыптастыру ... мен ... жеке ... тектес ұйымдардағы кадрлық саясаттың
рөлін ұлғайту қажет. Кадрлық саясат маңызының өсуі ... ... ... ... өзгеруімен түсіндіріледі. Ол
өзгерістердің ... ... ... бұйрықтық - әкімшілік
әдістен экономикалық, әлеуметтік және ...... ... бет ... ... саясат нақты ұйым мүдделерін орындау үшін келесі мәселелерді
шешуі тиіс.
- ... ... ... ... және ... бар
жұмысшылармен қамтамасыз ету;
- әр жұмысшының шеберлігі мен ... ... ... өз ... ... ... ... үшін
ұйымдағы жағдайды жасау;
- ұжымда әр жұмысшының мінез-құлқын ... ... бет ... ... әр ... өз ұжымымен жалпы ұйымның ортақ пайдаға ... ... ... ... ... ... қызметі қызметкерлерінің кәсіби және
іскерлік тәжірибесіне қатаң талаптар қояды, жұмысқа ... ... ... ... ұйым ... жеке ... саясат жүргізумен айналысатын барлық қызметкерлер адам туралы
заңын, нұсқамалық ... ... және ... әсіресе қызметкерлермен жұмыс істеу, жеке ... ... ... ... ... жүргізуді ; педагогика, адам
әлеуметтануының негіздерін; ... ... ... алғы
тәжірибелерді білуі міндетті. Сонымен қатар олар қызметкерлерді ... ... ... ... ... ұзақ және ... мерзімде
жоспарлау әдістерін меңгерген болуы тиіс.
Бүгінгі күнде жеке жұмысшы тұлғасына жаңа ... ... ... ... ... ... істеуде жаңа кезең туды деп айтуға
болады. Бұл жұмысшымен ұйым мүдделерінің тоғысуына ... ... мен ... ... ... ... басқару
жүйесінің құрылу мәселесінің туындауына себепкер болады.
2.2 Қазіргі таңдағы адам нарығындағы жастар жұмыссыздығы ... ... ... ... ескіні қайта бағалау, жаңа
бағалылықты ... жаңа ... ... ... ... ... жүргізілуде. Осы ... ... ... бар ... ... топтарға негізгі деп қойылады. Қазіргі
жағдайда ондай әлеуетті топтар – ... ... ... ...... негізгі көзі болады.
Адам ресурстарының тобы ретінде жастарға басты ... ... ... ... ... ... ... кадрлық саясатпен ұйымдағы адам ... ... ... ... іске ... міндеттеледі. Осыған
байланысты олар өзінің қызметтерінің шеңберін кеңейтіп, таза ... адам ... ... ... шығаруға, кәсіби жылжуды
басқаруға, қақтығыстардың, шинелістердің алдын алуға, адам ... ... ... ... жүйесін құжаттанумен қамтамасыз ету –
біріншіден, ұйым ... ... ... – бұйрықтық информациялық –
анықтамалық және есепке алу сипаттағы құжаттар жиынтығы, екіншіден ... ... ... ... сәйкес аталған құжаттарды
жасаумен тікелей байланысты бөлігі құжаттану деп аталады. Құжаттарды есепке
алу мен ... ... (алу, ... орындалуын, бақылау,ағымда
сақтау,) құжат айналымы ұғымымен қамтылады.
Ұйым бойынша құжаттарды ұзақ сақтау бойынша ... ... ... істерді рәсімдеу, архивке өткізу, сақтау) архивтік іске
жатқызылады.
Адамтің халықаралық ұйымының әдіснамасына сай, адам ресурстары – ... ... ... халық санының жан жасы келген, жұмыс істейтін
адамдардың санының сомасы (зейнеткелер мен жасөспірімдер).
Қазақстан ... ... адам ... белгіленген
қызметті жүргізуге асыру үшін дене ... ... мен ... ... бар. 16-32 ... (жастар арасындағы әйел жынысты адам
ресурстары) және 16-34 жастағы (жастар арасындағы еркек ... ... адам ... ... ... ... ... – бастылығы мен жұмыссыздығын зерттеу
кезіде белгілі бір жастар тобының ерекшеліктерін ескеру керек, өйткені олар
әр алуан болып ... ... ... жасқа енетін, олардың санын толықтыратын адам
ресурстары тобы ретінде қарастыра отырып, жастардың адам ... адам ... ... тобы ... сипаттайтын және айқындайтын
бірқатар ерекшіліктер тән келеді:
1. жоғары ұтқырлық, бір ... ... және ... ... ... ... ... мен
біліктілігінің, өзіндік тұрғын жайы жер ... және ... ал ... ... - ... өз ... ... түрде
іздестіру;
2. денсаулығы мен ... ... ... өндірістік
тәжірибе, машықтар мен білімдердің жеткіліксіздігін өтейді;
3. адам ... түсу ... ... өте ... ... ... ... ол
жастардың біліммен қамтылуынығң ұлғаюымен, сондай – ақ ... ... ...... ... адам нарығының көрсеткіштері
мың адам
  |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 | ... ... ... |7479.1 |7399.7 |7657.3 |7840.6 |7901.7 |8028.9
|8228.3 |8415.0 |8457.9 | |Жұмыспен қамтылған халық |6698.8 |6708.9 |6985.2
|7181.8 |7261 |7403.5 |7631.1 |7857.2 |7903.4 | ... ... |4030.2 |4229.6 |4469.9 |4640.5 |4776.6 |4973.5 |5199.4 |5238.8 ... ... ... істейтін қызметкерлер |2835.5 |2678.7 |2755.6 |2711.9
|2620.4 |2626.9 |2657.6 |2657.8 |2664.6 | |Жұмыссыздар |780.3 ... |658.8 |640.7 |625.4 |597.2 |557.8 |554.5 | ... ... |9.3 |8.8 |8.4 |8.1 |7.8 |7.3 |6.6 |6.6 | ... ... |19.1 |17.3 |14.5 |14.3 |13.4 |12.1 |9.4 |7.4 |6.7 | ... ... деңгейі |7.6 |6.0 |5.3 |5.1 |4.3 |4.0 |3.3 |2.8 |2.5 |
|Экономикалық тұрғыдан енжар (әрекетсіз) халық |3175.8 |3155.3 ... |3476.9 |3493.9 |3463.2 |3416.2 |3500.3 | |[19, ... ... ... Агенттігінің мәліметтері бойынша
негізгі адам нарығының көрсеткіштері жылдан жылға артқанын көреміз.
Экономикалық әдебиеттерде ... ... ... ... ... пен ұсыныс арасындағы тепе – теңдікке сәйкес келетін барлық
мұқтаж пен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... көп бөлігінің қоғамдық пайдалы жұмысқа қатысуын
сипаттайтын толық түрі;
- қоғамдық пайдалы жұмысқа тек экономикалық белсенді ... бір ... ... ... емес ... табиғи-климаттық ерекшеліктерді есепке алумен бірге қоғамдық пайдалы
жұмысқа, адамкке қабілетті халықтың ... ... ... ... өрсететін мезгілдік түрі;
- жалақасы сақталмайтын ұзақ мерзімді ... ... ... бір ... ... өздерінің жұмыспен қамтылғандық түріндегі
ресми есебінен тыс сатумен халыққа әртүрлі ... ... ... ... ... адам ... ... мен демалыс кезеңдерін біркелкі ... ... ... мен газ ... ... ... сипаттағы және сонымен бірге адам қызметі кезеңінде мерзімдік
қайтарымдық қозғалулармен байланысты маятник сияқты түрі;
- қоғамдық әлеуметтік – ... ... үшін ... ... ... ... ... көрсететің өнім түорі.
Жұмыспен қамтуды келесідей түрлерге жіктеуді ұсынады:
- шығындарды барынша азайту жағдайында жұмыс күшінің кәсібілікті ... беру ... ... ... ... ... ... келуі деп түсінілетін толық жұмыспен қамту;
- адам ... ... жмыс ... қосымша пайдалуымен анықталатын
қосалқы жұмыпен қамту;
- жұмысшы мен жұмыс беруші арасындағы экономикалық ... ... ... сәйкес жұмысшылардың еңбегі туралы мәліметтері мемлекеттік
салық және ... ... ... ... ... жұмыспен қамту.
Сонымен қатар, адам нарығын ... ... ... ... да ... көрсетіледі. Төмендегі кестеде ҚР Статистика
Агенттігінің мәліметтер бойынша қарастырылған ... ... адам ... ... адам ... ... көрсеткіштері
келтірілген.
6 - сурет – Қазақстан ... ... адам ... ... бойынша экономикаға белсенді халықтың саны жылдан
жылға артқанын байқауға болады. Бұл көрсеткіш 1999ж. ... ... 7479,1% 2003ж. 7657,3% 2005ж. 7901,7 ... ... 2007ж. ... 2009 жылы 8457,9 ... ... көреміз. Бұл көрсеткіштердің жылдан
жылға ... ... ... ... әрбір аумағында қосымша жұмыс
орындарының ашылып, халықтың басым бөлігінің жұмыспен ... ... өмір сүру ... ... ... ... ... қатар
жұмыссыздық деңгейі де жылдан жылға кемігенін байқауға болады. Мысалы,
1999ж 13,5 %, 2000ж 12,8%, 2001ж. 10,4%, 2002ж. 9,3%, 2003ж. ... 8,4%, 2005ж. 8,1%, 2006ж 7,8%. 2007ж. 7,3%, 2008ж. 6,6%. 2009ж. ... ... ... Яғни ... ... ... кемуі бұл елдегі
экономикалық жағдайдың жақсаруымен және көптеген жаңа ... ... ... өмір сүру ... жоғарылуы және т.б. ... ... деп ... ... ... де, соңғы екі жылда яғни
2008ж, 2009ж. көрсеткіштің ... ... ... әлемдегі және
біздің еліміздің экономикасында болған дағдарыстың елеулі түрде әсер еткені
деп білеміз.Себебі ... тек адам ... ғана ... ... ... барлық саласына да өз әсерін тигізіп өтті.
Қазақстан ... Адам және ... ... ... ... қамту органдарында жұмыссыздар ретінде есепте
тұрған азаматтар саны 2007 жылдың желтоқсанының ... 54,7 мың ... бұл 2006 ... тиісті кезеңіндегіден 20,5 мың адамға (27,2%-ға)
аз. Жұмыссыздар санында көбі ... – 38,5 мың (70,4%) ... ... желтоқсанында экономикалық тұрғыдан белсенді халық санындағы
тіркелген жұмыссыздардың үлесі 0,7% (2006 ... ... –0,9%) ... ... қамтылуының ресми статистикалық мәлеметтері
көрсеткендей, жастардың ... ... даму ... ... ... ... ... айтарлықтай экономиканың мемлекеттік
секторында ... ... ... ебек ... ... ... өсіруге, ғылыми-техникалық
прогресті жеделдетуге осы негізде халықтың ... ... ... ... Адам ... жұмыс орны мен кәсіпті таңдауға, өмір салтын
қалыптастыруға, адамның экономикалық тәуелсіздігін ... ... ... Адам ... ... ... ... тәртіпті қажет
етеді. Мемлекет әр адамға нақтылы ... ... ... ... ... әр адам өзіне лайықты адам орнын таңдап ... ... ... ... ... адам ... ... жағдай жасаумен бірге
уақытша жұмыссыз қалғандарға әлеуметтік жәрдем жасау, оларды барынша қолдау
және ... ... ... адам ... тиімділігін арттыру
жолдары
3.1 Адам ресурстарын басқаруды жетілдіру бағыттары
Өркениетті даму жағдайында адам нарығында әлеуметтік әріптестердің:
мемлекет, жұмыс ... ... ... ... ... ... ... мен ықпалдасу процесіне белсенді тартылуы, Ресеймен
және Беларусьпен кедендік одақ ... ... ... кеңістікті
қалыптастыру, еліміздің Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруі кәсіподақтарға
мекемелердің жаңа жағдайларға ... ... ... даярлау және
біліктілігін арттыру бағдарламаларын әзірлеуді талап етеді.
Соңғы жиырма жыл ішінде болған Қазақстандағы саяси және экономикалық
ахуалдың даму ... ... ... ... ... Осы жылдар
көптеген қазақстандықтарға білім, ... ... ... ... ... және әлеуметтік бағдарламалар іске ... ... ... ... ... кезеңі болды.
Адам нарығында адам ресурстарының сапасын арттыру, тиімді жұмыспен
қамтуды ұйымдастыру, лайықты жаңа ... ... ... салалар мен
ұжымдардағы кадрлық потенциялды сақтау, ... ... және ... ... ... ... үшін жалпы ұлттық мақсат болып қалатындай
белсенді ... іске ... ... байланысты, жұмыстан босатылып
қалған адамшілерді қолдау қажет етіледі, сақтандыру жүйесінің ... ... ... ... ... жұмыссыздыққа
төленетін жәрдемақының мерзімін көбейтуге қол жеткізуіміз ... ... үшін ... жетілдіру мен кәсіби қайта мамандану
мақсатында әр түрлі білім беру жобаларына адамдарды ... ... ... ... ... жағдайында Жол картасын іске асыру және дағдарыстан шығу,
экономикалық дамудың ... ... ... ... адам нарығында
мемлекеттік саясатты ... ... адам ... және ... ... ұзақ ... ... саясат тұжырымдамасы әзірленді. Осыған
сәйкес адам нарығындағы басты мәселелерді атап өту қажет:
- адам ... ... ... және оның адам ... қаржы
жұмсалуына ықпалы тұрғысынан адампен қамтылуына жәрдемдесетін
жүзеге ... ... ... ... ... ... және мамандық топтары, экономикалық қызмет түрлері мен
жекелеген салалар ... ... мен ... ... орташа, ұзақ мерзімге болжамдауға;
- бірінші кезекте тиімді жұмыс істеп тұрған жұмыс ... және жаңа ... ... ... бағытталған адам
нарығындағы белсенді ... ... ... ... ... ... қолдау, халықтың
кәсіпкерлікпен айналасуын ынталандыру арқылы).
- жұмыс күшінің қабілеттілігін арттыруға, ішкі және ... ... ... ... теңдестіруге бағытталады.
Сонымен қатар, елімізге шетелдік мамандарды тартудың, көші ... ... ... ... мен мақсаттылығын мойындай отырып,
кәсіподақтар жергілікті халықты жұмысқа орналастыруға және олардың ... ... ... қол жеткізуге күш сала отырып, ықпал ете білуіміз
қажет.
Осыған орай, төмендегі ... ... ... ұсынып
отырмыз:
- қызметкелердің жаппай жұмыстан босатуды болдырмайтын жаңа жұмыс
орындарын құру, мамандарды өндірістің ... ... ... және ... ... ... қызметкерлердің
кәсіптік біліктілігін арттыру жөнінде шаралар қолдану;
- кәсіптік стандарттарды жетілдіру шараларына қатысу;
- бос жұмыс ... ... ... шеберлік
конкурстарын бірлесе өткізу, жастарға тәжірибесін үйрету ... ... ... ... туралы келісімдердің болуы.
Адам ресурстарын басқарудағы ... ... де ... ... ... ... ... жалпы түрде халық
шаруашылығын) басқаруда: басқарушылық, экономикалық, әлеуметтік-және нақты
жеке ... көбі кең ... ... басқару объектісіне
субьектінің тіке орталықтандырылған әсерімен мінезделетін басқарушылық
тәсілдерге ... ... ... - тұрақтандырылған (заңдар, жарғылар,
ережелер, ... ... және ... әміршілдік (бұйрықтар,
жарлықтар), тәртіптік (белгілеу және меншік формаларын ... ... ... - бұл ... ... ортақ игілікке жемісті
адам ету үшін ынталар мен мотивтердің толық жүйесі.
Әлеуметтік ... - ... ... мен ... ... ... байланысты. Бұлардың көмегімен ... ... ... ... ... ... әлеуметтік -
психологиялық климат орнату, ... ... ... ... ... ... ... мекемедегі әлеуметтік жоспарлау мен әлеуметтік
саясатты құрады.
Адам ресурстарын басқару басқарудың бағдарламалық - ... ... ... ... ... ... ... басқаруды құру және талдау
мекемедегі барлық кадрлар құрылымын енгізеді, мұнда ... ... ... еске ала ... ... шегіндегі нақты шешімдердің шешілуі, барлық
өзара қатынастарды, ішкі және сыртќы орталарды есепке ала ... ... ... ... және талдау.
Адам ресурстарын басқару жүйесін қалыптастыру, ең алдымен, “мақсаттар
ағашын” ... ... ... жұмысшылар мақсаттары мен басшылар
мақсаттары, олардың ең аз қарсылықтарын қамтамасыз ету, мекеменің (ұйымның,
фирманың) басты ... ... ... ... ... ... айқындау [21].
Әрі қарай, персоналдарды басқару қызметінің ұйымдық құрылымына қатысты
сұрақтар шешіледі - қызметтің құрылымдық звеноларын табу, олардың ... мен ... ... ... ... және ... ... байланысты персоналдарды басқару құрылымын құру, персоналдарды
басқару ... ... ... және мекеменің басқа да
басқарушылық құрылымдарымен өзара байланысы жөнінде сұрақтар.
7-сурет – Адам ... ... ... ... іс-шаралар
Басқаруды шешім қабылдау процесі ретінде де қарастыруға болады.Бұл
жағдайдағы басқару дәйекті ... ... ... ... ... шешімді өзіндік қабылдау, шешімнің орындалуын қадағалау,
нәтижелерді бағалау және (кері байланыс ... ... ... ... ... ... мәселесін зерттеу мақсатында ұғымдар
(әлеует, кадрлық саясат және т.с.с.) мен категориялар жүйесі ... ... ... ... ... ... кадрлық мәселелерді
дамыту динамикасы, жақтардың сандық және сапалық құрылымын мінездейтін
ақпараттар жинауды ұйымдастыру [22].
Келесі ... ... ... ... 2020 ... дейінгі
дамуының стратегиялық жоспарында айқындалғанын және мемлекеттің күш-жігері
бес негізгі бағытта: дағдарыстан ... ... ... дайындау,
экономиканы әртараптандыруды жеделдету, адам капиталының бәсекелестігін
арттыру үшін болашаққа инвестициялау; азаматтарға ... және ... ... ... ... ... ұлттық қауіпсіздікті,
халықаралық қатынастар тұрақтылығын ... ету ... ... ... біз, яғни ... ұрпақ экономикалық өсудің
жоғарғы қарқынын, экономикадағы ілгерілеген құрылымдық ... өмір сүру ... ... ... ... ... жаңа моделіне негізделген елдің тұрақтана даму ... Ол ... ... мен ... ... қаржылық және нақты
экономика; адам пен капитал арақатынасының теңгерімін өзгертіп, ... ... ... ... ... ... әділетті бөлуді
қамтамасыз етуге тиіс.
Мемлекеттің таяу жылдардағы даму ... мен оның ... ... ... ... ... ... Бұл
зейнетақыны, шәкіртақы мен адамақыны көбейту, жаппай ... ... ... ... ашу мен ... ие мамандықтарға қайта мамандану
мүмкіндігі.
Адам кодексінің қабылдануына байланысты республиканың ... ... ... адам және ... ... ... ... қалаушы принциптерді іске асыру. ... да ... ... республикамызда адам ресурстарын дамытудың ең
маңызды ... мен ... дей ... біз ... кез ... ... әлеуетті кадр құрамымен жарақталған елдер
қатарында сап түзейтін мемлекеттің бірі болатынымызға күмән жоқ.
Қорытынды
Қазақстан ... ... ... ... ... мен қоғамды
өзгертуде өте ... ... ... ... ... болуымен
сипатталады.
Елімізде нарықтық қатынастарды дамытуда бейімдейтін стратегиялық
бағыт басқару жүйесін жетілдіруді талап етеді. ... ... ... бірі ... ... адам ... ... нарығы теориялық - әдіснама тұрғысында – бұл жұмыс берушінің,
жұмысшының және ... ... және адам ... ... ... ... қарым – қатынастардың жиынтығы.
Адамның жеке капиталының дамуына және «ақылды экономикаға» сенім артып
адам ресурстарының бәсекеге қабілеттілігін жоғарылатуға және ... ... Бұл ... ... ... ... ... әдістерін
пайдалану және жаңа технологиялар жеткізуші – ... ... жаңа ... жұмыс істеуді үйретуге міндетті ... ... ... ... ... құру: шағын бизнесті ... ... ... жеке қол ... адам қызметін дамыту; кәсіптік қайта
даярлау жолымен шешілуі тиіс.
Сондай-ақ: адам ... ... сала ... ... және ... көші-қондық үрдісін реттеу, жұмыс күшіне деген сұраныс пен
ұсыныстың ... ... ... адам ... сәйкес жұмыссыздарды дайындау және қайта дайындау сұрақтары
шешілуі тиіс.
Мемлекет ... және ... ... жұмыспен қамту саясатын жүзеге
асыру жолында, стратегиялық және ... ... ... ... ... 2030 ... дейінгі кезеңдегі мемлекеттің даму ұзақ
мерзімді бағдарламасына сәйкес өмірдің ... ... ... ... өсуі ... адамның жан-жақты даму жағдайын
жасаудан тұрады. Тактикалық мақсат ... ... ... ... пен ... тек толық емес, сондай-ақ әсерлі жұмыспен ... ... ... ... ... адам ресурстарын басқарудың теоретикалық
негіздері, Қазақстан Республикасындағы адам ... жан ... ... ішінде әрбір аймақ бойынша адам ресурстарының даму беталысы
мен қарқыны қарастырылған.
Бүгінгі күні ... ... ... мен ... жаңа ... ... ... онжылдықта Қазақстан
өркендеп, әлемдегі бәсекеге қабілетті елу мемлекеттің қатарына кіруге
тиіс.
Осы оң ... көп ... ... ... ... бағытының нығаюына қол жеткізу, қызметкерлердің әлеуметтік-адам
құқықтары мен мүдделерін қорғау, жұмыс орындарын сақтау және жаңаларын ... ... ... ... ... қысқарту, өндіріс
қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адам заңнамасын, кәсіподақтардың құқықтары
мен бостандықтарын бұзылуына ... ... ... мен ... ... ... ... тұрған жаһандық мәселелердің басты шешімі адам ... ... ... ... Дәл осы ... түпкі нәтижеде экономикалық
саясаттағы басымдықтарымызды айқындауға тиіс. Бұл ... ... жаңа ... ... ... ... ... әлемдік дағдарыс жағдайында ... ... мен ... ... ... ... ... шықты. Экономикалық дағдарыстың кері процесін ... ... ... әсіресе кәсіподақтардың күшімен көптеген жұмыстар
атқарылды.
Келесі онжылдықтың ... ... ... 2020 ... ... стратегиялық жоспарында айқындалғанын және мемлекеттің күш-жігері
бес ... ... ... ... ... ... ... әртараптандыруды жеделдету, адам капиталының ... үшін ... ... ... ... және тұрғын-үй
коммуналдық қызметін көрсету, ұлтаралық келісімді, ұлттық қауіпсіздікті,
халықаралық қатынастар ... ... ету ... ... ... біз, яғни ... ұрпақ экономикалық өсудің
жоғарғы қарқынын, экономикадағы ілгерілеген құрылымдық қозғалыстарды,
халықтың өмір сүру ... ... ... ... ... жаңа ... ... елдің тұрақтана даму стратегиясын
қолдаймыз. Ол ... ... мен ... ... қаржылық және нақты
экономика; адам пен капитал арақатынасының ... ... ... ... ... қоғамдық өнімнің нәтижелерін әділетті бөлуді
қамтамасыз етуге тиіс.
Мемлекеттің таяу ... даму ... мен оның ... ... ... ... ... береді. Бұл
зейнетақыны, шәкіртақы мен адамақыны көбейту, жаппай қысқартуды болдырмау,
қосымша ... ... ашу мен ... ие ... ... ... ... қабылдануына байланысты республиканың әлеуметтік
саясатының маңызды бөлігі адам және ... ... ... ... ... ... іске ... Осыайтылғандардың
барлығы да қазіргі таңда республикамызда адам ресурстарын дамытудың ең
маңызды қадамдары мен ... дей ... біз ... кез ... ... әлеуетті кадр құрамымен жарақталған елдер
қатарында сап түзейтін мемлекеттің бірі ... ... ... әдебиеттер
1. Назарбаев Н.Ә. “Қазақстан-2030” Елбасының Қазақстан халқына жолдауы.
1 қазан, 1997 ж.
2. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан экономикалық әлеуметтік және жедел ... ... - ... ... ... Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен
дамуының стратегиясы, Алматы, Дәуір - ... ... ... ... ... Н.А ... ... «Қазақстан дүние жүзі елдерінің бәсекеге қабілетті 50 ... ену ... 2006ж 1 ... ... ... Азаматтық Кодексі. Алматы, 2000 ж.
6. Закон Республики Казахстан. О внесений изменений и дополнений в закон
РК “О труде в РК” // ... ... – 2004 28 ... ... А.Я. Управление человеческими ресурсами – М.:1997 г., с ... ... Л.Н. ... ... М: 2006 ... ... Э. История менеджмента, М: 1997 г.
10. Кравченко А.И. История менеджмента, М: 2001 ... ... П.В. ... опыт управления песоналом, М: 2003
12. Тимофеев А.В. ... ... ... ... ... ... // ... в России и зарубежом, 2004г. №4.
13. Управление организацией // под ред. А.Г Поршнева, З.П. ... ... – М: ... 1999, 374 ... ... П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г.
Технология управления персоналом. Настольная книга менеджера. – ... 1999 - 576 ... ... А. ... ... и управление Человеческими ресурсами //
Труд в Казахстане. – 2002 №6
16. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Новгород: НИМБ, 1997 ... ... ... - ... М.: изд- во ... 1994 ... Сагитинов М.Ш. Кадровая политика: время диктует новые подходы// Деньги
кредиты.- 2000г №1
19. Қазақстан Республикасының Статистика Агенттігінің мәліметтері
20. Десслер Г. ... ... – М.: ... 1997 ... ... ... Технология управления персоналом. М:
-2000 г.
22. Об утверждении условий труда персонала дипломотический ... ... ... РК от ... // ... ... ... – 2006 г. №23
23. Нургалиев Ж. Мотивация трудовой деятельности персонала // Банки
Казахстана.-2006, №3.
24. ... В.В ... В.А. ... персонала предрпиятии. М:
Дело, 2000 г.
-----------------------
Кәсіпорынның ресурстық потенциалы
Әкімшілік ресурстар
Қаржылық ресурстар
Материалдық ресурстар
Технологиялық ресурстар
Кадрлық ресурстар
Ақпараттық ... ... ... тыс ... ... ... ... жұмысшылар
Стратегиялық міндеттерді қою, қызметкерлерге қажеттілікті бағалау
Жоспарлау
Еңбек процесін талдау, міндетті нұсқауларды құрастыру, қызметпен ... ... ... ... ... әлеуеті
Еңбек әлеуеті
Интеллектуалық әлеует
Адам капиталы
Ой әлеуеті
Жұмыс күші
Физикалық әлеует
Денсаулық
Білім
Еңбек ресурстарын сақтауды жоспарлау
Еңбек ресурстарын қысқарту мен ... ... ... ... жоспарлау
Еңбек ресурстарын жоспарлау
Еңбек ресурстарына қажеттілікті жоспарлау
Еңбек ресурстарының дамуын жоспарлау
Еңбек ресурстарын қолдануды жоспарлау
Еңбек ресурстарының ... ... ... ... ... жоспарлау: ішкі және сыртқы
Жұмыс күшін таңдауды жоспарлау
Ұйым жоспары
Жұмыс анализі
Ұйымда қандай штат бар?
Осы ... ... штат ... көп ... ... компанияның банкі.
Персоналды оқыту.
Жұмысшылар мен менеджерлерді жетілдіру.
Жоқ болса, бізге қандай адамдар қажет, оларды қайдан табу ... ... ... не әсер ... ... қандай штат керек?
Жоқ болса, бізге қандай адамдар қажет, оларды қайдан табу керек және жалдау
керек?
Олар көп ... не әсер ... ... штат ... ... бағалау. Персоналды оқыту. Жұмысшылар мен менеджерлерді жетілдіру
Жұмыс анализі

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«КАЗПЛАСТ» акционерлік қоғамы12 бет
Аймақты әлеуметтiк экономикалық дамуын жоспарлау мәселелерi82 бет
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жоспарлау71 бет
Ақпараттық менеджменттің әдістемелік және теориялық негіздері6 бет
Банк секторындағы кәсіпорынның стратегиялық жоспарлау жүйесі36 бет
Бизнес - жоспарды жасау дәне оның нарық жағдайындағы қажеттілігі18 бет
Бизнес – жоспарлаудың мәні мен мазмұны лекция39 бет
Бизнес-жоспарлардың мазмұны8 бет
Бизнесті модельдеу мен стратегеясы3 бет
Жоспарлау жүйесі: малайзия тәжірибесі25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь