Құқықтық жүйе және Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі

Мазмұны
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.5 бет.

І тарау. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінің ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6.7 бет.
ІІ тарау. 2.1 Роман . германдық құқықтық жүйе ... ... ... ... ... ... ..8.15 бет.
2.2 Ағылшын.американдық құқықтық жүйе ... ... ... ..16.22 бет.
2.3 Діни .дәстүрлік құқықтық жүйе ... ... ... ... ... ... ... ...23.31 бет.
ІІІ тарау. Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32.53 бет.
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54.56 бет.

Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..57.58 бет.
КІРІСПЕ.
Бұл еңбек мемлекет және құқық пәнін игеруде жоғары оқу орындарында және колледждерде заң мамандығын алушы студенттерге оқу құралы ретінде толықтырылып үшіші мәрте ұсынылып отыр. Оқу құралы оқушыларға мемлекет және құқық мәселелерін жаңаша осы заман талаптары тұрғысынан түсінуіне бағыт көрсетіп, жөн сілтейді.
Еңбектің авторлары тәуелсіз Қазақстан мемлекеті мен құқығының даму барысын көрсетуге тырысқан.
Мемлекет және құқық теориясы пәнінің өзіне ғана тән ерекшелігі бар, өйткені мемлекет және құқық абстрактілі санат, категория ретінде зерттелінеді, оқытылады.
Аталған теория мемлекет пен құқықты зерттеу барысында оларды мемлекеттегі нақты құқық ретінде белгілі бір тарихи кезеңде болған құбылыстар деп қарастырмайды. Керісінше, оларды жалпы сипаттары бойынша тарихи дамудағы өзгеру сатыларын жан-жақты қамтып, қарастырады. Сонымен бірге ең алдымен осы заманғы мемлекеттілік пен құқықтардың ең дамыған нысандарын зерттеуді өзіне бағыт-бағдар ретінде ұстанады. Олардың мағынасы мен мәнін теориялық көзқарастар тұрғысынан түсіндіреді.
Мемлекет және құқық теориясы –күрделі заңтану ғылымы, ол мемлекет теориясы және құқық теориясы деп аталатын екі бөліктен тұрады.
Мемлекет теориясы мемлекет туралы жалпы ғылым, ол мемлекет типтерін, нысандарын (формаларын) және қызметтерін (функцияларын) зерттейді.
Ал құқық теориясы –заң догматтары мәселелерін, яғни құқық негіздерін, құқық нормаларының түрін, құқықтық қатынастарды , құқықтық сананы, құқықты түсіндіруді, заң алдындағы жауапкершілікті және тағы басқа құқықтық мәселелерді зерттейтін ғылым.
Ал енді Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі, осы замағы құқықтық жүйелер туралы атап өткім келеді.
Курстық жұмыстың негізгі және басты мақсаты. Қоғамның құқықтық өмірі саласында құқықтық жүйенің мүмкіндіктеріне кешенді талдау жасау. Құқықтық өмірдің мәдени астарының негізгі құрамдас бөліктерін жіктеу, олардың жеке – жеке орынын өзара байланысын қатынасын сарапқа салу. Аталған тақырып бойынша екі маңызды әлеуметтік міндетті тұжырымдауға болады. Біріншіден, құқықтық жүйе құқықты қолдануға байланысты барлық тәсілдерді толықтай біріктіреді. Екіншіден, құқықтық жүйе барлық құқықтық құбылыстардың жаңа деңгейде бірігуін білдіреді. Құқықтық жүйе құқықтық мемлекеттің бір белгісі болып табылады. Профессор Н.И.Матузовтың пікірі бойынша: «құқықтық жүйе ұғымының құндылығы қоғамның құқықтық жүйесін талдаумен байланысты болады». Сондықтан кез – келген заң құқықтық жүйенің иерархиялық құрылымына қайшы келмеуі керек. Құқықтық жүйенің қалыптасуы салыстырмалы ұзақ кезеңді алатын қиын іс болып табылады. Заңи әбедиеттерде құқықтық жүйе категориясын салыстырмалы түрде жаңартып отырады. Ол 80 – жылдардың аяғынан бастап енді. Бірақ та Батыс заңгерлері бұл ұғыммен бұрынғы кезден айналысуда. Құқықтық жүйе құқықтық материя құрылыммен жақын байланысты яғни, ол иерархиялық көп құрылымдық сияқты аспектілерден тұрады. Құқықтық жүйе динамикалық даму үстінде болады яғни, ол туралы ұғым үнемі өзгеріп отырады. Құқықтық жүйе басқа құқықтық терминдерден ауыстырмайды және өзгертпейді. Ол жеке ғылыми жүктемені яғни, барлық құқықтық құбылыстардың бірлігін білдіреді.
Заң әдебиеттерінде құқықтық жүйе ұғымына кейбір ғалымдар мынадай талдау береді: «Құқықтық жүйе қоғамдық қызмет ету саласы бойынша екі жақты бірлікті көрсетеді: нормативтік негіздердің қалыптасуын, нормативтік қызметтердің үлгісін». Бұл бірлікте құқықтық жүйенің функциясы ерекше орын алады.
Сондықтан құқықтық және мемлекеттік құрылыстарды олар тарихи дамуында және өзара байланыстарында қаралуы құқықтық жүйелерді талдауды қажет етеді. Құқықтың дамуы кез – келген мемлекетте қайшылықта және күрделі екені көпшілікке мәлім. Жалпы, құқықтық жүйелердің даму деңгейі қоғамда оның қоғамдық экономикалық дәрежесімен анықталады, басқа сөзбен айтқанда өркениеттің дамуы.
Құқықтық тенденциялар Ежелгі Грецияда және Римде сонымен қатар Ежелгі Шығыста пайда болған деп айтып кетуге болады.
Тарихи қалыптасқан нәрсе Қазақстанның құқықтық мәдениетінің құрылымына шығыстық дәстүрлер үлкен ықпал тигізген. Ежелгі Шығыстың құқықтық идеясы қоғамдық топтық – шектеулі сипаттары анық аңғарылады және қоғамдық топтардың класстық құқықтары мен бостандықтары қатаң бекітілуімен көрінеді. Осындай өте күрделі класстық және әлеуметтік құрылымдардың дамуы Ежелгі Шығыстық қоғамда құқықтың прогрессивті даму туралы ойландырады.
Құқықтық жүйенің тарихы жағынан қарағанда сол кездегі құқықтық актілер қазіргі адамдар құқықтар туралы түсініктердің қалыптасуына ықпалын тигізгенін айта кеткен жөн.
Бірақ та қазақ даласы Шығыс пен Батыс арасындағы орталықтан орын алып отырғанын ескеру керек. Сондықтан қазақтардың идеологиясына құқықтық мәдениетіде синтездің аталған екі әлемнің диолог ретінде көрінеді. Батыс дәстүрінің ықпалы Ресейлік құқық жүйесі арқылы іске асырылды. Бұл Қазақстанның Ресейге қосылуынан байланысты. Қазақстанның Ресейге қосылуы күрделі қарама – қайшылық процесстерге сәйкес келеді. 1917 жылғы Ұлы Казан төңкерілісінен кейін Кеңес Одағының құрамындағы Қазақстан социализм жағдайында өмір сүре бастайды.
1991 жылғы желтоқсаннан бастап Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялады және құқықтық мемлекет негізінде жұмыс істей бастады.
Курстық жұмысытың белгіленген мақсатқа жету үшін зерттеу жұмысында төмендегі міндеттері болып мыналар табылады:
1. Қоғамның құқықтық жүйесі ұғыммен құрылымы жеке зерттеу;
2. Қоғамның құқықтық жүйесін талдау;
3. Қоғамның құқықтық жүйесі мәселері бойынша өзіндік тәсілдерді зерттеу;
4. Қоғамның құқықтық жүйесін зерттеуге байланысты ұсыныстар енгізу.
Қоғамның жүйесі мәселелері бойынша көптеген мақалалар, жинақтар, оқулықтар жарияланды. Аталған тақырып бойынша зерттеулер бірқатар жетістіктерге жеткен. Бірақ қоғамның құқықтық жүйесі мәселесі көп жылдар қатарынан пікір талас туғызып келеді. Бұдан шығатын қортынды қоғамның құқықтық жүйесі тақырыбы мазмұнды болып табылады, сонымен қатар қызығушылықта тудырады.
ІІ. АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Ашитов З. О. Ашитов Б. З. «Қазақстан Республикасының құқық негіздері»
Алматы. Жеті жарғы, 2003ж.
2. Алексеев С.С. «Государства и права» Москва, 1994ж.
3. Азаров Н.И. «Теория государства и права» Москва, 1998ж.
4. Абдулаев М.И. « Теория государства и права» Москва, 2003ж.
5. Булгакова Д.А. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы, 2007ж.
7. Венгерев «Теория государства и права» Москва, 2000ж.
8. Григорьев В. «Основы теории государства и права» Альбом схема.
Алматы. Жеті жарғы, 2001ж.
9. Давид Рене « Основные правовые системы современости» Москва, 1995ж.
10. Давид Рене, Камилла Жофре – Спинози «Основные правовые системы
современости» Москва, 1998ж.
11. Зиманов С.З. «Общая теория права и ее место в системе правоведения»
Алматы, 1982ж.
12. Зиманов С. З. Өсеров Н «Қазақ әдет – ғұрып заңдарына шариаттың әсері»
Алматы, Жеті жарғы, 1997ж.
13. Ибраева А. С. «Общая теория государства и права» Алматы, 2000ж.
14. Кенжалиев З. « Қазақ әдет – ғұрып құқығының материалдары» Алматы,
Жеті жарғы, 1996ж.
15. Камарова С.А. «Основы государства и права» Москва, Питер, 2003ж.
16. Лазерев В.В. «Теория государства и права» Москва, 1992ж.
17. Матузов Н. И., Малько А. В. «Теория государства и права» Москва.
Юристь 2005ж.
18. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. Алматы 2007
19. Назарбаев Н.Ә.Қазақстанның болашағы – қоғамның идеялық бірлігінде.
Алматы, 1993 жыл
20. Өзбекұлы С. Қопабаев Ө. «Мемлекет және құқық теориясы» Алматы.
Жеті жарғы, 2006ж.
21. Өзбекұлы С. «Көшпелі қазақ өркениетіндегі құқық» Алматы, 2002ж.
21. Өсеров Н.Ө. Естаев Ж. «Ислам және қазақтың әдет – ғұрпы» Алматы,
1992ж.
22. Өсеров Н. Ө. Қопабаев Ө.Қ. «Мұсылмандық құқық» Алматы, 1998ж.
23. Өсеров Н.Ө. « Жеті жарғы» Алматы, 1995ж.

24. Сапарғалиев Ғ.С. «Қазақстан мемлекеті мен құқығының негіздері»
Алматы. Атамұра, 2003ж.
25. Сапарғалиев Ғ.С. Ибраева А. С. «Мемлекет және құқық теориясы»
Алматы. Жеті жарғы. 1997ж.
26. Тасмагамбетова А.С. Ерназаров Ж.Т. «Обычное права» Учебное пособие
Орал, 2003ж
27. Табанов С. А. «Салыстырмалы құқық» Алматы, 2003ж.
28. Табанов С. А. Оразова А. Ә. «Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі
қазақ қоғамы Ата Заңдарының (Конституцияларының) тарихи – құқықтық
сабақтастығы» Алматы. Жеті жарғы, 2005ж.
29. Хропанюк В.Н. «Теория государства и права» Москва, 1998ж.
30. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Курс лекций Екатеринбург
2000ж.
        
        Мазмұны
Кіріспе.........................................................................................................3-5 бет.
І тарау. Қазақстан Республикасының құқықтық ... ... ... ... 2.1 ... - ... құқықтық жүйе..........................8-15 бет.
2.2 Ағылшын-американдық құқықтық жүйе..............16-22 бет.
2.3 Діни - дәстүрлік құқықтық жүйе...............................23-31 бет.
ІІІ тарау. ... ... ... ... ... ... ... бет.
КІРІСПЕ.
Бұл еңбек мемлекет және құқық пәнін игеруде жоғары оқу орындарында және колледждерде заң мамандығын алушы студенттерге оқу ... ... ... ... мәрте ұсынылып отыр. Оқу құралы оқушыларға мемлекет және құқық мәселелерін жаңаша осы заман талаптары тұрғысынан түсінуіне бағыт көрсетіп, жөн ... ... ... ... ... ... мен ... даму барысын көрсетуге тырысқан.
Мемлекет және құқық теориясы пәнінің өзіне ғана тән ерекшелігі бар, ... ... және ... ... санат, категория ретінде зерттелінеді, оқытылады.
Аталған теория мемлекет пен құқықты зерттеу барысында оларды мемлекеттегі нақты құқық ретінде белгілі бір ... ... ... ... деп қарастырмайды. Керісінше, оларды жалпы сипаттары бойынша тарихи дамудағы өзгеру сатыларын жан-жақты қамтып, қарастырады. Сонымен бірге ең ... осы ... ... пен құқықтардың ең дамыған нысандарын зерттеуді өзіне бағыт-бағдар ретінде ұстанады. Олардың мағынасы мен ... ... ... ... ... ... және құқық теориясы - күрделі заңтану ғылымы, ол мемлекет теориясы және құқық теориясы деп аталатын екі бөліктен тұрады.
Мемлекет ... ... ... жалпы ғылым, ол мемлекет типтерін, нысандарын (формаларын) және қызметтерін (функцияларын) зерттейді.
Ал құқық теориясы - заң ... ... яғни ... ... ... нормаларының түрін, құқықтық қатынастарды , құқықтық сананы, құқықты түсіндіруді, заң ... ... және тағы ... ... мәселелерді зерттейтін ғылым.
Ал енді Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесі, осы замағы құқықтық жүйелер туралы атап өткім келеді.
Курстық жұмыстың ... және ... ... ... ... ... ... құқықтық жүйенің мүмкіндіктеріне кешенді талдау жасау. Құқықтық ... ... ... ... ... ... жіктеу, олардың жеке - жеке орынын өзара байланысын ... ... ... ... ... ... екі маңызды әлеуметтік міндетті тұжырымдауға болады. Біріншіден, құқықтық жүйе құқықты қолдануға ... ... ... ... ... ... ... жүйе барлық құқықтық құбылыстардың жаңа ... ... ... ... жүйе ... мемлекеттің бір белгісі болып табылады. Профессор Н.И.Матузовтың пікірі бойынша: . Сондықтан кез - келген заң ... ... ... ... ... ... керек. Құқықтық жүйенің қалыптасуы салыстырмалы ұзақ кезеңді алатын қиын іс болып табылады. Заңи ... ... жүйе ... ... ... жаңартып отырады. Ол 80 - жылдардың аяғынан бастап енді. Бірақ та Батыс заңгерлері бұл ұғыммен бұрынғы ... ... ... жүйе ... ... ... жақын байланысты яғни, ол иерархиялық көп құрылымдық ... ... ... ... жүйе ... даму үстінде болады яғни, ол туралы ұғым үнемі өзгеріп отырады. Құқықтық жүйе басқа ... ... ... және ... Ол жеке ғылыми жүктемені яғни, барлық құқықтық құбылыстардың ... ... ... ... ... жүйе ұғымына кейбір ғалымдар мынадай талдау береді: . Бұл бірлікте ... ... ... ... орын ... ... құқықтық және мемлекеттік құрылыстарды олар тарихи дамуында және өзара байланыстарында қаралуы құқықтық жүйелерді талдауды қажет етеді. Құқықтың дамуы кез - ... ... ... және ... ... ... мәлім. Жалпы, құқықтық жүйелердің даму деңгейі қоғамда оның қоғамдық экономикалық дәрежесімен ... ... ... ... ... ... ... тенденциялар Ежелгі Грецияда және Римде сонымен қатар Ежелгі ... ... ... деп ... кетуге болады.
Тарихи қалыптасқан нәрсе Қазақстанның құқықтық мәдениетінің құрылымына шығыстық дәстүрлер үлкен ... ... ... ... құқықтық идеясы қоғамдық топтық - шектеулі сипаттары анық аңғарылады және қоғамдық ... ... ... мен бостандықтары қатаң бекітілуімен көрінеді. Осындай өте күрделі класстық және әлеуметтік құрылымдардың дамуы Ежелгі Шығыстық қоғамда ... ... даму ... ... ... тарихы жағынан қарағанда сол кездегі құқықтық актілер қазіргі адамдар құқықтар туралы түсініктердің қалыптасуына ықпалын тигізгенін айта ... жөн. ... та ... ... ... пен ... арасындағы орталықтан орын алып отырғанын ескеру керек. ... ... ... ... ... ... ... екі әлемнің диолог ретінде көрінеді. Батыс дәстүрінің ықпалы Ресейлік құқық жүйесі арқылы іске асырылды. Бұл Қазақстанның ... ... ... Қазақстанның Ресейге қосылуы күрделі қарама - ... ... ... ... 1917 ... Ұлы ... ... кейін Кеңес Одағының құрамындағы Қазақстан социализм жағдайында өмір сүре бастайды.
1991 жылғы желтоқсаннан бастап Қазақстан өз ... ... және ... ... ... ... ... бастады.
Курстық жұмысытың белгіленген мақсатқа жету үшін зерттеу жұмысында төмендегі міндеттері ... ... ... ... құқықтық жүйесі ұғыммен құрылымы жеке зерттеу;
* Қоғамның құқықтық жүйесін талдау;
* Қоғамның құқықтық ... ... ... ... тәсілдерді зерттеу;
* Қоғамның құқықтық жүйесін зерттеуге байланысты ұсыныстар енгізу.
Қоғамның жүйесі мәселелері бойынша көптеген мақалалар, жинақтар, оқулықтар жарияланды. Аталған ... ... ... ... ... ... Бірақ қоғамның құқықтық жүйесі мәселесі көп жылдар қатарынан пікір талас туғызып келеді. Бұдан ... ... ... құқықтық жүйесі тақырыбы мазмұнды болып табылады, сонымен қатар қызығушылықта тудырады.
І тарау. ... ... ... ... ҰҒЫМЫ.
Дүниежүзілік тарихта құқықтың пайда болуы туралы осы күнге дейін көптеген пікірлер мен көзқарастар қалыптасқан. Бұл ... ... дау- ... осы күні де ... ... ... бірге қоғамның обьективтік даму процесінің нәтижесінде өмірге келді. Алғашқы қоғамдағы ... ... әдет - ... салт - ... мораль, діни өсиеттер, мемлекеттік жүйеде бірте - ... ... ... ... айналып, құқық әлеуметтік негізгі нормаға айналды. Әдет - ғұрып деп әрбір этностың тарихи дамуы ... ... ... ... ... ... және ... ерекшеліктеріне байланысты қалыптасып, күнделікті өмірде сан алуан рет қайталануына байланысты дағдыға айналған нормалардың жиынтығын айтады. Әдет - ... ... ... ... оның қай ... қай ... пайда болғаны ғылымға әлі белгісіз. Тарихи және тархи - құқықтық әдебиеттерде алғашқы қауымдық құрылыстағы қоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... бар. Оның ... моральдық, діни, қоғамдық өміріді ұйымдастыру нормалары енетінін тілге тиек етеді. Қазақтың мемлекеті тарихына, әдет - ... ... ... билер институтының демократиялық халықтық жақтарын ашып көрсетуге арналған ғылыми еңбектері жарық ... Ең ... ... қазақ халқының құқығы, әдет - ғұрып заң - қағидалары патшалық Ресейден алды. Қазақ құқықғы ... ... ... жазылды, жазылады да. Көшпелі қазақ қоғамы және әдет - ғұрып заңдарының қалыптасуын сөз еткенде, қазақ қоғамының өткен ... ... ... ... болғанымен ауыз әдебиетіне өте бай. Соның бір көрінісі - шежіре. Қазақ халқының ежелгі замандағы озық, ойлы да ... ... ... - ... ... ата - ... шежіресін, өзінің ұлттық генеалогия тарихын жазып қалдырып отырған. Халық арасында бүкіл қазақтың ... жеті ... ... ... де ... ... ... өмір сүріп келеді. Құқықтың мазмұнын, тарихын, белгі - нышандарын жақсы білу ... ... ... ... - ... өте қажет. Американың ірі этнографы Л. Морган 1877 жылы өзінің деп аталатын еңбегінде, Ф. ... ... ... ... ... ... қауымдық құрылыстың ыдырауының себептеріне талдау жасап, құнды пікірлер айтты. Бірақ олардың пікірлері қазіргі тарихи - құқықтық әдебиеттерде әр ... ... ... ... қауымдық құрылыста қалыптасқан қатынастар қандай нормалармен реттелінеді деген сауал заңды түрде туындайды. Қоғамның диалектикалық даму процесіне ... ... ... ... та, пікірлер де әртүрлі болды. Құқық туралы негізгі теориялар: табиғи, ... ... ... ... ... материалистік, адхократиялық, идеологиялық, құқықтық экзистенциялық теориялар.
ІІ ТАРАУ. 2.1. РОМАН - ... ... ... - ... ... жүйе дегеніміз тарихи даму барысында рим құқығы және оның рецепциясын жасау негізінде нормативтік құқықтық келісімдердің қабылдануы. Бұл құқықтық жүйенің ... және ... VI ... ... ... Византияның императоры Юстинианың > деп аталатын құқықтық ... ... рөл ... XVIII - XIX ... бас ... континенталдық Европа мен АҚШ - та Конституциялар мен салық ... ... ... ... ... ... АҚШ - тың 1789 ... Францияның 1791 жылғы Конституциялары 1804 жылы Францияда қабылданған ... ... ... Роман - ... ... ... ... тән ... ... ... Мемлекетте міндетті түрде ең жоғарғы күші бар Конституцияның болуы.
* Құқықтық жүйенің жариялылық (мемлекттік, әкімшілік, қаржы, қылмыстық және қылмыстық - ... және жеке ... ... ( ... ... ... Мемлекетте парламент қабылдаған заңдарды іс жүзіне асыру үшін заңға ... ... ... қабылдануы ( жарлық, қаулы, ереже, шешім және т.б.), заңнаманың делегациялануы.
* ... ... ... ... ... ... ... реттеледі.
* Құқықтың қайнар көздері ретінде нормативтік құқықтық кесім болып саналады, құқықтық әдет ... ... ... тән ... ... ... Судьялар мемлект қабылдаған нормативтік құқықтық кесім негізінде ғана ... үкім ... Сот ... ... ... көзі бола ... және сот тәжірибесінде қолданылмайды.
Р.Давид айтқандай: болып табылады. Роман - германдық құқықтық жүйе Африка елін, ... ... ... және Жапония, сонымен қатар Еуропа елдерінің көп бөлігін басқан. Бұл құқықтық жүйе өзінің белгілеріне қарай екі топқа бөледі: романдық және ... ... ... топқа Франция, Италия, Бельгия, Люксембург және Нидерландия елдерінің құқықтық жүйесі жатады. Ал, екінші ... ... ... Швейцария және т.б. елдерінің құқықтық жүйесін жатқызуға болады. Роман - герман құқықтық жүйе өз бастауын Ежелгі Рим ... ... Оның ... ... көзі Рим ... болып табылады. Сондықтан, бұл құқықтық жүйенің басқа құқықтық жүйелерден айырмашылығы бар. ... даму ... ... - ... ... жүйе көп жолдардан өтті. Зерттелу нәтижесінде үш негізгі эволюциялық кезеңдерден тұрды.
Бірінші кезең - ... - ... ... ... ... мен ... оның эволюциясына XIII ғасырға дейінгі кезеңді қамтиды. Заңгер ғалымдардың пікір бойынша XIII ғасырда - деп ... ... Бұл ... ... ... көзңнен айырмашылығы қандай? Осы кезге дейін қандай бір материалдың жинақталу үлгісін мен оны континентік ... ... - ... ... ... ... негізделді.
Роман - германдық құқықтық жүйенің дамуының екінші кезеңі ХІІІ - XVIII ғасыр аралығында ... Ол ... ХІІІ - XIV ... ... ал ... ... ... Еуропаға таралған Ренессанспен немесе Қайта Өрлеу дәуірімен теңестіріліп қарастырылады.
Антикалық мәдени мұрасына мойынсусынуды бейнелейтін Қайта Өрлеу, өзін ... ... ... ішінде заң саласында да көрсетті. Өз кезегіде бүкіл Батыс Еуропаға, Африканың және Қиыр Шығыстың кейбір елдерінде таралған ұлы ерте ... ... ... ... ... Римнің құқықтық дәстүрлері мен құқықтық жүйені қарату идеиясы қоғамның құқықтық мәдениетінің жаңа жағдайларда дамуына және құқықтық өмір сүруінің ... ... ... ...
Роман - германдық құқықтық жүйесінің дамуының осы кезеңін сипаттай отырып, Рене Давид деп жазды. Ол бар және ол 98 ... ... ... ... ... ... ... әдетте, Ата Заңның мақсаты баяндалып, оны қабылдаудың тарихи ... ... ... мен ... ... ... саясатта басшылыққа алынатын негіздер Қазақстан Республикасы Конституциясының кіріспесі Ата Заңды қабылдаудың себептері мен мақсаттарына былай түсіндірілген: . Ата ... бұл ... ... және ... ... ... аса маңызды, өйткені осыдан келіп мемлекетіміздің мынадай ... ... ... ... ең ... ... ретінде адам және адамның өмірін, оның құқықтары мен бостандықтарын, оған мемелекеттік кепілдіктерді айқындап бекіту;
* өз елінде және мемлекеттер арасында ... ... ... пен тату ... - қатынастықтың әдістерін нақтыландырып бекіту;
* байырғы қазақ жерінде мемлекеттік бірлікті сақтау;
* Республиканың егемендігін сақтап, ұстап тұру;
* Қазақстан ... ... ... ... бекіту;
Еліміздің Ата заңы қазіргі уақытты болашақпен байланыстырып, ... ... ... ... біріктіріп, жандандыра түсетіні сөзсіз. Өйткені мұнда Қазақстан Республикасының құқықтық мемлекет ретіндегі ... ... мен ... міндеттері тұжырымдаған.
Қазіргі таңдағы мейлінше өзекті мәселе - еліміздің Ата заңындағы заң технологиясының өзектілік проблемалары. Олар ... ... ... Заң ... және өзге де құқық шығармашылық қызметтерінде саяси белсенділіктің өсуі, оған, әрине, еліміздің әртүрлі саяси күштерінің, ең алдымен, ... ... мен ... ... ... қатысуы.
* Нарықтық қатынастарға көшу Қазақстан Республикасының дүниежүзілік экономикасымен ықпалдасуы арқасында елеулі ауқымды жаңа ... ... ... ... ... ... ... аясымен толықтырылады.
* Демократиялық бастаулардың, соның ішінде құқық ... да ... ... ... ... заң органдарының дамуы.
* Унитаризмнің (біртұтастықтың) дамуы.
Заң технололгиясының проблемалары ... заң ... ... кең ... әр ... ... таластырылып, жарияланған болатын. Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарында заң ... ... ... ... - өткір пікір - таластар толыстады. ХХ ... бас ... де, ... ... де заң ... мәндік проблемаларының пәнін, нормативтік актілердің жазылу стилі мен нысандары жөніндегі пробемаларды зерттеу ғалымдардың ( А. Нашицтің, Д. А. ... Т. В. ... ... ... тапты.
Қорта келгенде Елбасшысы Н. Назарбаевтың сөзімен аяқтағанды жөн көрдік: .
Тура бір жыл бұрын қабылданған мәні ... ... ... ... ... осы құжатта термині кеңінен қолданылады, ал тұжырымның ең көлемді екінші тарауы деп аталады.
Еліміздің Ата заңы - өзге заң ... ... ... Заң ... ... ... бірі - оның ... кең таралғандығы.Өтпелі кезеңдердегі қабылданған еліміздің Ата заңдарының қай - ... ... ... мәтіндерінен адам тағдырына байланысты әр қилы көлемдегі тұжырымдарды көруге болады. Өйткені халқымыз мұны ел тағдырынан ... ... ... ... ... және ... ... қалыптасқан қазіргі кездегі жалпы ғылыми көзқарастар бүкіл адамзаттың дамуының белгілі тарихи ... ... ... ... Сондықтан құқықтық және мемлекеттік құбылыстарды олардың тарихи дамуында және өзара байланыстарында қаралуы құқықтық жүйелерді талдауды қажет етеді. Құқықтың дамуы кез ... ... ... және ... ... ... мәлім. Жалпы, құқықтық жүйелердің даму деңгейі қоғамда оның қоғамдық - экономикалық дәрежесімен ... ... ... ... ... дамуы.
Бүгінгі күнде өткен өмірдің белгілі көрінісін тарихи негізінде қарау қалыптасқан. К. Маркс ... ... - ... формациялар арқылы әлемнің даму тұжырымдамасы, ғылыми ортада өте ... ... Оның ... ... ... ... ... әлемдік - тарихи даму процестері алғашқы қауымдық, құл ... ... және ... ... - ... ... кезекпен ауысуы болып келеді.
Құқықтық жүйе - бұл мемлекеттің нақтылы тарихи жүйесі, сондықтан оны ... ... ... деп ... дәл ... болады. Құқықтық жүйе полисистемдік комплекс ретінде анықталады, ... ... ... ... ... толық құқықтық жүйе ретінде қарастыруға болады. Қоғам болғасын жерде құқықтың сан алуан ережелері мен әрекеттерді қалыптастырады. Ал, бұл ... ... сай келу ... ... ... ... және сонымен бірге одан тыс әр түрлі құқықтық құбылыстар, ... ... ... өзара байланыстар мен өзара ықпалдасу ерекше қоғамдық жүйе - ... ... ... Ол ... ... ... дами ... әлеуметтік, рухани - мәдени, экономикалық және ... ... ... өзге де ... ... ... ... етіп, олармен әрекеттеседі. Посттотаритарлық елдердің қазіргі кездегі құқықтық жүйесі ерекше қоғамдық жүйе ретінде ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылуынан шығарылатын атап өткеніміз жөн. Дүние жүзінде көптеген ұлттық құқықтық жүйелер бар, олардың әрқайсысы нақтылы ... ... ... ... ... яғни оның құрылысын, қайнар көздерін, дәстүрін, құқықтық сана - сезімді, құқықтық тәртіпті, құқықтық мәдениетті және ... ... әр ... ұлттық құқықтық жүйелердің белгілі бір құқықтық жүйелерін топтарға ... ... ... ... ... ... ... құқықтық жүйелерді нәсілдік және тілдік критери бойынша топтастыруды және соған сәйкес олардың құқықтық отбасыларға іріктеу ... ... Осы ... ... ... жүйелердің индоеуропалық, семиттік және монголоидты құқық жүйелері қалыптасты. Өз кезегінде мынадай құқықтық жүйелердің топтамаларын жіктелді: роман - германдық, ... - ... ... социалистік, дәстүрлі және т.б. Кейінірек құқықтық мәдениет ерекшелігі, құқық ... мен ... ... құқық қайнар көздерінің ерекшеліктері секілді топтастыру критерилерін қолдануға әрекеттенді. Құқықтық жүйенің тарихы жағынан қарағанда сол кездегі құқықтық актілер қазіргі адамдар ... ... ... ... ықпалын тигізгенін айта кеткен жөн.
Менің ойымша Батыстың құқық жүйесі ... ... ... және іс жүзінде құқық жүйесіне келіп тіркеледі. Мұнда дамыған елдерде құқық пен заң арасындағы айырмашылық проблемалардың күн тәртібінде тұрмағандығымен және ... ... ... ерекше заңнама жүйесіне айыруының қажет еместігімен түсіндіруге болады. Құқықтық жүйе ... - ... ... - ... ... - саяси алғышарттармен қатар және ... ... ... ... ... дамуының дербес және өзін - өзі жеткілікті жоғары мәнді және тиімді факторы ... ... жаңа ... ... ... ... әрі ... - қайшылық жағдайда өтуде. Мұны құқықтық мәдениет құбылысын қадағалау арқылы көріп білуге болады. ... ... ... ... талап ететін қоғамдық қатынастарды толық сипатталған. Соған негізделе отырып арнайы ғылымдардың пікірі мен халықтың бастамашылық актілері туындайды.
Қазақстан Республикасында ұлттық ... жүйе ... ... ... ... ... алғаннан кейін құқықтық реформа жүзеге асырыла бастаған алғашқы жылдары қабылданған барлық бағдарламалық құжаттар бағытталған. Қазіргі Қазақстанның жүйелерінде қоғамдық ... ... ... ... жүріп жатыр: құқықтық жүйенің қызмет етуін қамтамасыз ететін қолданыстағы заңнама одан әрі дамытуды ... ... ... ... ... ... ... құқық, әділдік, адамгершілік идеяларына, яғни табиғи құқық идеяларына ... ... ... ... асырылуға тиіс; ұлттық заңнаманы жүйелендіру бойынша жұмыс жүргізуді жоспарлаған жөн және жергілікті норма ... ... ... жақсартуды қажет етеді. Сондықтан құқықтық жүйе құқықтық мемлекет құрудың және азаматтық қоғам, өкілдікті демократия мен ... ... ... ... және сонымен бірге салдары болып табылады.
Сондықтан қазіргі кезеңдегі құқықтық жүйе дегеніміз әр мемлекеттерде қалыптасқан құқық реттеу және құқықты ... ... ... пен ерекшеліктерге ие болған нормалардың, құндылықтардың, көзқарастардың, ерекшеліктердің жиынтығы. Қазіргі заманғы дүнижүзінде өмір сүріп жатқан бүкіл құқықтық отбасыларды және құқықтық ... ... ... - ақ, ... ... көп таралған және маңыздыларын қарастырдық.
Курстық жұмыстың теориялық жағынан ғылыми тұрғыдан жан - ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелік жағынан пайдалану жолдарын айқындап ұсыныс енгіздім. Мәселен, еліміздің ұлттық жүйе толықтай енгізу қажеттілігі байқалады. Оның ... ... ... ету ... қолдану үшін адам мен азаматтардың Конституциялық құқықтары мен ... ... мен ... ... ... деп санаймын. Сонымен қатар ұлттық жүйені қалыптастырудың теориясы мен ... ... ... ... ... ... жүйе құқықтық мемлекет болуға себеп болар деген ойдамын. Қазіргі кезеңде Қазақстанда құқықтық, демократиялық, зайырлы ... ... ... онда біз ... ... ата - бабаларымыздың жүрген жолын ұмытпай оны әрі қарай жалғастыруымыз керек. Өйткені, ұлттық құқықтық жүйенің ... ... өзі бұл ... - ... ... ұзақ та, ... ... елімідің ұлттық құқықтық жүйені қоғамдық қатынастарды реттеуде басты ... ... ... одан ... ... көп ... еді.
Қорыта келе айтарым, құқықтық жүйенің әр түрлі деңгейлерін зертеп білу, біздің отандық құқықтық жүйеміздің дамып қалыптасуының жалпы заңдылықтарын ... ... ... ... көрсетеді деп есептеймін.
ІІ. АРНАЙЫ ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Ашитов З. О. Ашитов Б. З.
Алматы. Жеті ... ... ... С.С. Москва, 1994ж.
3. Азаров Н.И. Москва, 1998ж.
4. Абдулаев М.И. > Москва, 2003ж.
5. Булгакова Д.А. ... ... ... ... ... Григорьев В. Альбом схема.
Алматы. Жеті жарғы, 2001ж.
9. Давид Рене > Москва, 1995ж.
10. Давид Рене, Камилла Жофре - ... ... ... ... С.З. ... ... ... С. З. Өсеров Н
Алматы, Жеті жарғы, 1997ж.
13. Ибраева А. С. Алматы, ... ... З. > ...
Жеті жарғы, 1996ж.
15. Камарова С.А. Москва, Питер, 2003ж.
16. Лазерев В.В. Москва, 1992ж.
17. Матузов Н. И., ... А. В. ... ... 2005ж.
18. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. ... ... ... ... болашағы - қоғамның идеялық бірлігінде. ... 1993 ... ... С. ... Ө. ... ... жарғы, 2006ж.
21. Өзбекұлы С. Алматы, 2002ж.
21. Өсеров Н.Ө. ... Ж. ... ... ... Н. Ө. ... Ө.Қ. ... 1998ж.
23. Өсеров Н.Ө. > Алматы, 1995ж.
24. ... Ғ.С. ... ... ... ... Ғ.С. ... А. С. ... Жеті жарғы. 1997ж.
26. Тасмагамбетова А.С. Ерназаров Ж.Т. Учебное пособие
Орал, 2003ж
27. Табанов С. А. ... ... ... С. А. ... А. Ә. ... Жеті ... ... Хропанюк В.Н. Москва, 1998ж.
30. Черданцев А.Ф. Теория ... и ... Курс ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақша жүйесінің құқықтық жүйесі5 бет
Ақша жүйесінің құқықтық негіздері60 бет
Мемлекеттің бюджет жүйесі: құқықтық негіздері, құрылымдық элементтері, жалпы сипаттамасы57 бет
Қазіргі кездегі негізгі құқықтық жүйелер4 бет
Қазақстан Республикасындағы қазіргі кездегі салық салу жүйесі, салықтың экономикалық-құқықтық мәні, теориялық негіздері, салық жүйесіндегі заңдылықтар мен тәртіптер, теорияларды жүйелеу, оны жетілдіру ұсыныстарын жасау65 бет
Құқықтық жүйе жайлы15 бет
Әдiлет органдар жүйесiнiң құқықтық жағдайы19 бет
Гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі және оқу пәндеріндегі мемлекет және құқық теориясы21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь