Міндеттемелерді қамтамасыз ету

МАЗМҰНЫ.
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
І.тарау. МІНДЕТТЕМЕЛІК ҚҰҚЫҚ
1.1. Міндеттемелік құқық ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.2. Міндеттемелік құқықтың жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.3. Міндеттеменің пайда болу негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..9
ІІ.тарау. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ
2.1. Міндеттемені орындау ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...11
2.2. Міндеттемені орындау мерзімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
ІІІ.тарау. МІНДЕТТЕМЕНІҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
3.1. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ..14
3.2. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... 15
3.3. Кепіл және оның түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...17
IV.тарау. МІНДЕТТЕМЕНІ ТОҚТАТУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21
ҚОРТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
Менің курстық жұмысымның тақырыбы: «Азаматтық құқыктағы міндеттемелер». Бұл тақырыпты зерттеу кезінде қосымша әдебиеттер мен басылымдарды пайдаландым.
Зерттеу тақырыбының өзектілігі: Зерттелімге қойылған талап өзектілігі мен тақырыпта анықтаудың өзі қоғамымыздағы келесі мәселелерге жол табу:
Азаматтық құқықтағы міндеттеме дегеніміз — мүліктік салыстырмалы азаматтық құқықтық қатынас, оған сәйкес бір тарап (борышкер) екінші тараптың (несие берушінің) пайдасына мүлікті беру, жұмыс орындау, қызмет көрсету жөнінде белгілі бір әрекет жасауға не белгіл бір әрекеттен бас тартуға міндеттенеді."Міндеттеме" ұғымы әртүрлі мағынада пайдаланылады: құқық қатынасы;борыш, міңдет;осы міндет көрсетілген құжат (қолхат, квитанция, вексель,чек,облигация, мемлекеттік қазыналық міндеттеме).АК-ның 268-бабында міндеттеме құқықтық қатынастар ретінде беріледі: "Міндеттемеге сәйкес бір адам (борышкер) басқа адамның (несие берушінің) пайдасына мүлік беру, жұмыс орындау, ақша төлеу және т.б. сияқты белгілі бір әрекетгер жасауға, не белгілі бір әрекет жасаудан тартынуға міндетті, ал несие беруші борышкерден өз міндеттерін орындауын талап етуге құқылы. Несие беруші борышкерден атқарғанды қабылдауға міндетті".
Міндеттемелік құқық қатынастарының негізгі ерекшеліктері, экономикалық тұрғыдан алғанда, еңбектің мүліктік нәтижелерінің ауысуынан туындайды (өндіріс өрісінен айналым өрісіне, ол арқылы тұтыну өрісіне ауысуы).
Егер өндіріс өрісінде сатып алу-сату ресімделсе, онда мүлік, еңбек нәтижесі ретінде өндіріс өрісінен айналым өрісіне, сонан соң қайтадан өндіріс өрісіне ауысады. Егер халық тұтыну тауарларын сатып алу-сату жүргізілсе, онда мүлік айналым өрісі арқылы өндіріс өрісінен тұтыну өрісіне ауысады. Мүліктің өндіріс өрісінен айналым және тұтыну өрісіне ауысуымен байланысты барлық қатынастар міндеттемелік қатынастар болып табылады.
Міндеттемелерді орындау дегеніміз борышқордың алған міндеттемесіне сай белгілі бір әрекетті жасауы немесе несие берушінің талап етуі құқығына сәйкес оқшау әрекетті жасауды тоқтата тұруы.
Міндеттемені орындау көбіне-көп борышқордың белсенді әрекетінен, не әрекетін кейде тоқтата тұруынан көрінеді.
Курстық жұмысымның құрылымы: кіріспеден, негізгі бөлімнен, міндеттеме ұғымы және міндеттмелердің түрлерінен, міндеттемені орындау ұғымы және оның принциптерінен, міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етуі туралы мағлұматтан, міндеттемені орындауды қамтамасыз етудің әдістерінен, айып төлеу, кепіл, борышкердің мүлкін алып қалу және қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Міндеттемені орындаудың алдына қоятын мақсаты болады. Міндеттемені орындау арқасында азаматтардын, заңды тұлғалардың, мемлекет пен қоғамның тұтастай алғанда материалдық және рухани қажеттіліктерін канағаттандыруға қол жеткізіледі. Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау оның тоқтатылуына әкеледі.Занда міндеттемені мәжбүрлеп орындауға еріксіз көндіру жағдайлары белгіленген. Мысалы, жеке — белгілі бір затты меншікке, шаруашылық жүргізуге, жедел басқаруға немесе несие берушінің пайдалануына беру міндеттемесін орындамаған жағдайда, егер бұл затқа үшінші жақтың артықшылық құқығы болмаса, несие беруші оны борышкерден алып қоюға және өзіне беруді талап етуге құқылы.Міндеттемені қамтамасыз ету оны орындатуға бағытталатын, жалпыға бірдей емес, арнайы шаралар болып табылады. Азаматтық құкықтың нормаларын сақтайтын катысушылар көп жағдайда міндеттемені ерікті түрде және тиісінше орындайды. Сонымен бірге өмірде міндеттемені орындамау немесе тиісінше орындамау орын алатыны тағы шындық. Осыған байланысты заң міндеттемені орындауды қамтамасыз ету үшін әдістер деп аталатын арнайы шараларды көздейді.
Курстық жұмыстың алдына келесі міндеттер қойылады: Міндеттемелік құқық ұғымы және оның жүйесі, ұғымы, түрлері мен міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы, туындау негіздері,сондай –ақ міндеттемені орындауды қамтамасыз етудің әдістері мен міндеттемені бұзғаны үшін жауаптылық ұғымын білу.
Жалпы зерттеу жұмысы бойынша толық мәліметті негізгі бөлімнен алуға болады.
Зерттеу обьектісі: Міндеттемелік құқық ұғымы және оның жүйесі, ұғымы, түрлері мен міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы, туындау негіздері мен Міндеттемені бұзғандық үшін жауаптылық ұғымы мен міндеттемені бұзғандық үшін жауапкершіліктен босату, тоқтауы ұғымы және тәсілдері.
Зерттеу жұмысымның құрылымы: кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытынды, пайдаланған әдебиеттерден тұрады.
Курстық жазудағы ұстанған мақсатым: міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тақырыбымды толықтай зерттеу болып табылады.
Толығымен курстық жұмыс туралы мағлұматты курстық жұмыспен танысуда алуға болады.
Зерттеу пәні: Азаматтық құқығы.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1.Азаматтық құқық I том.Жауапты редакторлары: М.К.Сүлейменов, Ю.Г.Басин. Басуға 13.11.2003 ж. Қол қойылды. «Курсив» ЖШС-ында басылды.
2.Қазақстан Ренспубликасының азаматтық құқығы (ерекше бөлім) Жауапты редакторлары: Жалин
3.Азаматтық құқық Жауапты редакторлары: Гришаев
4.Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүгізу кодексі
5.Гражданский процесс. Жауапты редакторлары: Абдельдина
Алматы 2002 ж
6. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім), А.: Юрист 2001ж.
7. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне өзгеріс және толықтыру енгізу туралы (Жалпы бөлім). 2003ж. 20 мамырдағы № 417- 2 Қ.Р. Заңы (“Қаз. Правда”, 22 мая 2003г.)
8. Гражданское право. Учебник. Часть2, под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. - М.: “Проспект”, 99г.
9. Гражданский кодекс Республики Казахстан. Особенная часть. Түсіндірме. Жауапты ред. Сүлейменов М.К.,Басин Ю.Г.. А.: “Жеті жарғы”, 2000ж. 197-б.
10. Гражданское право Том 2. Учебник для вузов “Академический курс”. Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. А: 2002г.
11. Негіздер, Азаматтық заңдар негіздері- КСР Одағы мен республикалардың Азаматтық заңдар негіздері. (“Каз.правда”, 17 шілде 1999ж.)
12. “Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі не (Ерекше бөлім), өзгерістер енгізу туралы” ҚР заңы. 1999 ж. 29 қараша.
13. Ресей федерациясының Азаматтық кодексі, І бөлім РФ – Мемлекеттік думасы 1994 ж. 21 желтоқсан.
14. ҚР -ның Азаматтық іс жүргізу кодексі, ҚР Парламенті 1999 ж. 13шілде
        
        МАЗМҰНЫ.
КІРІСПЕ .............................................................................................................3
І-тарау. МІНДЕТТЕМЕЛІК ҚҰҚЫҚ 1.1. ... ... ... 1.2. ... ... ... 1.3. ... ... болу ... ... ОРЫНДАУ 2.1. ... ... ... 2.2. ... ... ... ... ... ... ЕТУ 3.1. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ... 3.2. ... ... ... ету ... 3.3. ... және оның ... МІНДЕТТЕМЕНІ ТОҚТАТУ........................................................21
ҚОРТЫНДЫ....................................................................................................24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.....................................................25
КІРІСПЕ.
Менің курстық жұмысымның тақырыбы: . Бұл тақырыпты зерттеу кезінде қосымша әдебиеттер мен басылымдарды пайдаландым.
Зерттеу тақырыбының ... ... ... ... ... мен ... ... өзі қоғамымыздағы келесі мәселелерге жол табу:
Азаматтық құқықтағы ... ... -- ... ... ... құқықтық қатынас, оған сәйкес бір тарап (борышкер) екінші тараптың (несие берушінің) пайдасына мүлікті беру, жұмыс ... ... ... ... ... бір әрекет жасауға не белгіл бір әрекеттен бас тартуға міндеттенеді."Міндеттеме" ұғымы әртүрлі мағынада пайдаланылады: құқық қатынасы;борыш, ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қазыналық міндеттеме).АК-ның 268-бабында міндеттеме құқықтық қатынастар ретінде беріледі: "Міндеттемеге сәйкес бір адам (борышкер) басқа адамның (несие берушінің) ... ... ... ... ... ақша төлеу және т.б. сияқты белгілі бір ... ... не ... бір ... ... ... міндетті, ал несие беруші борышкерден өз міндеттерін орындауын талап етуге ... ... ... ... атқарғанды қабылдауға міндетті".
Міндеттемелік құқық қатынастарының негізгі ерекшеліктері, экономикалық тұрғыдан алғанда, еңбектің мүліктік нәтижелерінің ауысуынан туындайды (өндіріс өрісінен айналым өрісіне, ол ... ... ... ауысуы).
Егер өндіріс өрісінде сатып алу-сату ресімделсе, онда мүлік, еңбек нәтижесі ретінде өндіріс өрісінен айналым өрісіне, сонан соң қайтадан өндіріс өрісіне ... Егер ... ... ... сатып алу-сату жүргізілсе, онда мүлік айналым өрісі арқылы өндіріс өрісінен тұтыну өрісіне ауысады. Мүліктің өндіріс өрісінен айналым және ... ... ... байланысты барлық қатынастар міндеттемелік қатынастар болып табылады.
Міндеттемелерді орындау дегеніміз борышқордың алған ... сай ... бір ... жасауы немесе несие берушінің талап етуі құқығына сәйкес оқшау әрекетті жасауды ... ... ... ... ... белсенді әрекетінен, не әрекетін кейде тоқтата тұруынан көрінеді.
Курстық жұмысымның құрылымы: кіріспеден, негізгі бөлімнен, міндеттеме ұғымы және ... ... ... орындау ұғымы және оның принциптерінен, міндеттеменің орындалуын қамтамасыз етуі туралы мағлұматтан, міндеттемені орындауды қамтамасыз етудің әдістерінен, айып ... ... ... ... алып қалу және ... мен пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
Міндеттемені орындаудың алдына қоятын ... ... ... ... ... азаматтардын, заңды тұлғалардың, мемлекет пен қоғамның тұтастай алғанда материалдық және ... ... ... қол ... ... тиісті дәрежеде орындау оның тоқтатылуына әкеледі.Занда міндеттемені ... ... ... ... ... ... ... жеке -- белгілі бір затты меншікке, шаруашылық жүргізуге, жедел басқаруға немесе несие берушінің пайдалануына беру ... ... ... егер бұл ... ... ... ... құқығы болмаса, несие беруші оны борышкерден алып қоюға және өзіне беруді талап ... ... ... ету оны ... ... жалпыға бірдей емес, арнайы шаралар болып табылады. Азаматтық құкықтың нормаларын сақтайтын катысушылар көп ... ... ... ... және ... орындайды. Сонымен бірге өмірде міндеттемені орындамау немесе тиісінше орындамау орын алатыны тағы шындық. Осыған байланысты заң міндеттемені ... ... ету үшін ... деп ... ... ... көздейді.
Курстық жұмыстың алдына келесі міндеттер қойылады: Міндеттемелік құқық ұғымы және оның ... ... ... мен ... ... ... туындау негіздері,сондай - ақ міндеттемені орындауды қамтамасыз ... ... мен ... ... үшін жауаптылық ұғымын білу.
Жалпы зерттеу жұмысы бойынша толық мәліметті негізгі ... ... ... ... ... ... ұғымы және оның жүйесі, ұғымы, түрлері мен міндеттемедегі тұлғалардың ауысуы, туындау негіздері мен Міндеттемені ... үшін ... ... мен ... бұзғандық үшін жауапкершіліктен босату, тоқтауы ұғымы және тәсілдері.
Зерттеу жұмысымның ... ... ... ... ... пайдаланған әдебиеттерден тұрады.
Курстық жазудағы ұстанған мақсатым: міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ... ... ... ... табылады.
Толығымен курстық жұмыс туралы мағлұматты курстық жұмыспен танысуда алуға болады. ... ... ... ... ... ... ... ұғымы.
Міндеттеме ұғымының түбегейлі тұжырымдалған заңды негізі не ? Біз оны ... ... ? Бұл ... ... ... 268 бабында: міндеттемеге сәйкес бір адам (борьшқор) басқа адамның (несие берушінің) пайдасына мүлік беру, ... ... ақша ... және т.б. ... ... бір әрекеттер жасауға, не белгілі әрекет жасаудан тартынуға міндетті, ал несие беруші борышқордан өз міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... атқарылғанды қабылдауға міндетті, -- деп атап көрсетеді. Демек, міндеттеме -- ... ... ... бір ... Ал, ... ету мен ... -- несие беруші мен борышқорға ... ... ... екі ... құқықтық қатынасқа жатады. Екіжақты құқықтык қатынас: несие беруші тұрғысынан қарағанда -- талап ету (белсенді жағы), борышқор жағынан алып ... -- ... ... ... ... ... ... оған қатысушы -- несие беруші мен борышқордың субъективтік құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... құқық қатынасында жалға алушы жалға берушіден мүлкін әкеліп беруді талап ететін субъективті құқыққа ие екендігі көрсетіледі. Сондай-ақ, жалға ... ... ... үшін ... бір ... ... төлеуге міңдетті. Жалға беруші жалға алушыға мүлкін ... ... ... Әрі ... ... ... ... үшін ақысын төлеуді талап ете алады, бұл оның ... ... ... ... ... құқықтың жүйесі.
Азаматтық кодекстің 269 бабына сәйкес несие беруші немесе борышқор ретінде міндеттемеге бір мезгілде бірнеше адам ... ... аты көп ... ... ... ... ... кодекстің 286-288 баптарында көрсетілгендей үлесті, ортақтасқан немесе субсидиялық міндеттеме пайда болады.
Егер міндеттемеге бірнеше тұлға борышқор ретінде көрсетілген болса,міндеттемені орындау ... ... ... ... ... ортақ немесе бірлескен болуы мүмкін .
Үлесті міндеттеме борышқордың ... тек өзі үшін ... ... , ал ... ... әрқайсысы борышқордан тек өзіне тиесілі ғана үлесті ... ... ... ... үш түрі болады
* бір несие беруші мен бірнеше борышқордың қатысқаны ортақтасқан міндеттеме
* Бір ... мен ... ... берушілер қатысқаны ортақтасқан талап етуші
* Бірнеше несие берушілер мен бірнеше борышқорлар қатысқаны аралас ортақтасу
Кәсіпкерлік қызметпен ... ... ... ... борышқордың міндеттері, сол сияқты бірнеше несие берушінің талаптары,егер заң құжаттарында немесе ... ... ... ... ... ... ... табылады.Азаматтық кодекстің 288 бабына сәйкес негізгі борышқор несие берүшінің ... ... ... ... ... жағдайда бүл талап орындалмаған бөлігінде басқа борышқорға яғни субсидялық борышқорға мәлімдеуі мүмкін екендігі заң ... ... ... беруші мен борышқордың арасындағы міндеттеме ережелерінде көзделуі мүмкін.Сонымен субсидялық міндеттемеде борышқор өзінің алған ... ... орай ... ... ... ... ... алмаса міндеттемені басқа борышқорға жүктейді.
Міндеттемелік құқық қатынастарында регрестік шегерме міндеттеме ерекше орын алады. Басқа адамның міндеттемесін орындаған борышқор орындалған міндеттеме ... сол ... кері ... ... ... осыны регрестік міндеттеме деп атайды.
1.3. Міндеттеменің пайда болу негіздері.
Өзгеде құқықтық қатынастар тәрізді міндеттеменің пайда болу ... ... бір ... фактілерге байланысты және сол негіздерден көрінеді, мұның өзі Азаматтық кодекстің 7-бабында көрініс тапқан. Азаматтық кодекстің ... осы ... ... көрсетілген тұжырымға сүйене отырып, міндеттемелердің қалай пайда болатынын айқындай түседі. Яғни міндеттеменің пайда болу негіздері шарттан, зиян келтіруден немесе өзге де ... ... ... ... ... ... ... қатынастардың мүмкін болу негіздерін тізбелеп келтірген. Жоғарыда көрсетілген негіздерден басқа да міндеттемемен байланысты бірқатар негіздер бар.
Бүл -- ең ... ... ... әрине, біз бұл арада азаматтық қүқықтық қатынасқа қатыстысын айтып отырмыз. Әкімшілік қүжатының занды күші бағынышты ортаға міндетті түрде өкімін ... ... ... да ... ... да ... құжат органдар, яғни кұжатты шығарушы, атқарушы, оның орындалуын бақылаушы органдар және т.б. ... ... ... ... ... ... бірге ол адресаттар арасында азаматтық міндеттемені де дүниеге әкеледі.
Алайда, мұндай ... ... ... ... ... ... ... тапсырманы (немесе басқалай әкімшілік кұжат) күрделі заңдық құрамның бір бөлшегі десе болады. Міндеттеменің пайда болу негізінде шарт әкімшілік құжатқа ... ... ... болу ... ... ... ... өрекеттер де жатады. Бұған - біреудің мүлкін қасақана не кездейсоқ иелену, залал келтіру арқылы өзгенің заңмен ... ... ... ... етіп алуға болады.
Міндеттеме азаматтық кодекстің 271-бабында қарастырылған негіздерде де пайда ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне жөне субъектілерінің сипатына қарай мынадай түрлерге бөлінеді:
* жағымды мазмұндағы міндеттеме, жағымсыз мазмұндағы міндеттеме;
* ... және ... ... ... борышқор әрекетін нақты айқындайтын міндеттеме және балама міндеттеме;
* қатаң түрдегі жеке сипаттағы міндеттеме (бұл міндеттеме субъект ретіндегі жеке сипаттылық ... ... ... ... ... ... әсер етпейді);
* басты және тәуелді міндеттемелер;
* шартқа ... ... ... тыс ... және ... ... ... түрлеріндегі міндеттеме.
ІІ-тарау. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ.
2.1. Міндеттемені орындау ұғымы.
Міндеттемелерді орындау ... ... ... ... сай ... бір ... жасауы немесе несие берушінің талап етуі құқығына сәйкес оқшау әрекетті жасауды тоқтата туруы. Міндеттемені орындау ... көп ... ... ... не ... ... ... тұруынан көрінеді.
Міндеттемені орындаудың алдына қоятын мақсаты болады. Міндеттемені орындау арқасында азаматтардың, заңды тұлғалардың, мемлекет пен ... ... ... материалдык, және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға қол жеткізіледі. Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау оңың ... ... ... ... құқықтық тәртібі АҚ-тін, 272-291 баптарында, міңдеттеменің жекелеген түрлерін реттейтін (мысалы, сатып алу-сату, жеткізу, келісім-шарт, электр және жылу энергиясымен қамтамасыз ету, ... ... ... және т.б.) ... ... бекітілген.
Міндеттемені орындау Азаттық кодексте бекітілген принциптерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Оған мідеттемені тиісті дәрежеде ... ... және ... ... ... (354-бап) жатады. Міндеттемені тиісті дәрежеде орындау принципі борышқордың міндеттемені зандардың талаптары мен міндеттеме шартына сәйкес ... ... Ал ... шарттар болмаған жағдайда -- дәстүрлі іскерлік айналымға немесе басқа да кәдімгі қойылған талаптарға сәйкес ... ... ... ... міндеттемені борышқор орындауы тиіс. Сонымен бірге, заңда, міндеттеме шартында, не оның мән-мағынасында міндеттемені борышқордың тікелей өзі орындау керектігі көрсетілмесе, онда ... тек ... ... міндеттеменің орындалуын үшінші жаққа жүктей алады. Мұндай жағдайда несие ... ... үшін ... жақ ... ... ісін қабылдауға міндетті (АК-тің 276-бабының 2-тармағы).
Егер міндеттемені орындау борышқордың тікелей өзінен ғана талап етілетін жағдайда (портрет салу, ... ... ... ... жөне т.б.) ... беруші үшінші жақтың ұсынатын орындалған ісін қабылдамауға құқылы.
2.2. Міндеттемені орындау мерзімі.
Міндеттеменің ... ... ... ... ... ... ақ, шарт алдындағы дауды қарайтын органмен айқындалуы мүмкін.
Егер міндеттемеде ол ... күн ... ол ... тиісті уақыт кезеңі көзделсе немесе анықтауға мүмкіндік берсе, міндеттеме сол күні немесе тиісінше сол кезең, ішінде кез келген ... ... тиіс ... 277-бабы).
Мысалы, құрылыс объектіснің бітетін күні міндеттемені орындау күні ... ... ал ... ... ... ... ... қайтару -- қарыз шартында несие беруші шартында, қарастырылады.
Міндеттеме ... ... ... ... тауарларды жеткізу шарттарында қаралуы мүмкін, онда әр тарап жеткізілетін тауарларды партияларға бөліп, өздерінің уақытын белгілейді. Ол ... ай, он ... ... өлшенеді.
Егер міңдеттемеде ол орыңдалатын мерзім көрсетілмесе, бұл мерзімді анықтауға мүмкіңдік беретін шарттар ... ол ... ... ... ... ... ... мерзімде орыңдалуға тиіс.
Акылға қонымды мерзім дегеніміз міндеттеме нақты жағдайды ала отырып, орындау мүмкіндігі болып табылады. Бұл орайда борышқордың жағдайына ... ... ... ... ... т.б. ... (мысалы, несие берушіге дейінгі қашықтық, көлік түрі, жөне т.б.)
Ақылға конымды мерзімде орындалмаған, сол сиякты орындалу ... ... ... ... белгіленген міндеттемені, егер заңдардан, міндеттеме шарттарынан, іскерлік ... ... ... ... ... ... ... басқа мерзімде орындау міндеті туындамаса, борышқор несие беруші оның туындалуын талап еткен күннен бастап жеті күн мерзімде орындауға ... ... ... ... орындалатын жер -- борышқордың заттарды тапсыратын, жумысты атқарып, қызмет көрсетіп, ақша ... ал ... ... ... ... қабылдайтын орын. Мәселен, үйді жөндеу, еденді тазалау, терезені сүрту тек үй түрған жерде ғана жүзеге асады.
Егерде ... ... жер ... ... оның шарттарында белгіленбесе немесе міндеттеме мәнінен немесе іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі ... ... ... ... ... қозғалмайтын мүлікті беру -- мүлік ... ... ... ... ... немесе өзге де мүліктік тасымалдауды пайдалана отырып беру -- ... ... ... ... үшін оны ... тасымалдаушыға тапсырған жерде;
* егер бұл жер міндеттеме пайда болған кезде несие берушіге ... ... ... басқа міндеттемелері бойьшша тауар немесе езге де мүлікті беру -- ... ... ... ... жерде;
* ақшалай міндеттеме бойынша -- ... ... ... ... болған кездегі тұрғылықты жерінде, ал егер несие беруші занды тұлға ... -- ... ... болған кезде оның болған жерінде, егер несие беруші міндеттеменің орындалу кезінде тұрғылықты жерін өзгертіп,бұл туралы борышқорға хабарласа орындалатын жердің ... ... ... ... ... ... жатқыза отырып оның жаңа тұрғылықты жерінде немесе тұрған жерінде
* ... да ... ... ... борышқордың тұрғылықты жерінде, ал егер борышқор заңды ... ... оның ... жерінде орындалуға тиісті.
ІІІ-тарау. МІНДЕТТЕМЕНІҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
3.1. Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ұғымы.
Азаматтық ... ... ... ... көп ... ... ерікті түрде және тиісінше орындайды. Сонымен бірге өмірде міндетгемені орындамау немесе тиісінше ... орын ... тағы ... ... байланысты заң міндеттемені орындауды қамтамасыз ету үшін әдістер деп аталатын арнайы шараларды көздейді.
Міндеттемені қамтамасыз ету оны орындатуға бағытталатын, ... ... ... ... ... болып табылады. Сондықтан ол міндеттемелердің бәріне бірдей ... тек ... ... ... отырған жақтардың шарттарында қаралған міндеттемелерге қолданады. Азаматтық кодекстің 292-бабының талаптарына сәйкес, ондай әдістерге: айып төлету, кепіл, борышқордың мүлігін алын қалу ... ... ... және ... ... жатады.
Қамтамасыз ету әдісерін өздерінің сипаттарына қарай төрт топқа бөлуге болады. Қамтамасыз ету сипатының бірі ... ... ... ... ... ... белгілі бір ақша сомасын төлеу арқылы қосымша мүліктік залал шегуінен (айып ... ... ... ... ... несие беруші арқылы мүлікті өндіріп алумен жүзеге асады.Үшінші топтағы қамтамасыз ету ... ... ... тек ... ғана ... ... ... да мүлкін өндіртіп алуды қамтиды.Төртінші топтағы әдіс біздің заңымызда бұрын соңды болып көрмеген әдіс борышқордың мүлкін ұстап қалу, яғни заң ... ... ... өз ... орындамайынша борышқордың затын өзін өзі қорғау мақсатында ұстап қалу құқығын береді.
3.2. Міндеттеменің орындалуын ... ету ... ... ... ... ... ... ретте, атап айтқанда, орындау мерзімін өткізіп алған ретте несие берушіге төлеуге міндетті, зандармен немесе шартпен белгіленген ақша сомасы айып ... ... ... деп ... Айып ... ... талап бойынша несие беруші оған келтірген залалдарды ... ... емес ... 293-бабы).
Айып төлеу -- көсіпкерлік салада пайда болған міндеттемені орындауды қамтамасыз ету әдістерінің ең көп тараған түрі. Жеткізу, сатып алу, тасымалдау, ... және т.б. ... ... айып ... ... ... етіледі. Азаматтардың қатысуымен болатын қатынастарда ол ақша міндеттемелерінде (қарыз шарты, тұрғын үйді жалдау және т.б.) ... ... ... ... орай үш түрі ... айып ... айыппұл және өсім. Бұл орайда өсім ақшалай міндеттеменің уақытын өткізіп алған кезде қолданылады, яғни ... ... ... күн үшін соманың пайызымен ұсталады. Мәселен, өсім борышқордан тұрғын үй, электр энергиясын пайдаланудағы және т.б. төлем төлеу уақытын ... ... орай ... тек қана ақша ... ... ... ... бір мөлшерінде орындалмаған міндеттемеге қолданылады.
Қосымша міндеттеменің пайда болу негізіңде айып төлеуді заңды және щартты деп ... ... ... түрі ... ... ... ... кезде қолданылатынын айқындайды . Занды айып төлеу тараптардың міндетінде көзделген-көзделмегеніне ... ... ... ... (АК-тің 295-бабы). Егер заңдарда тыйым салынбаса, тараптардың келісімімен заңды айып төлеу мөлшері көбейтілуі мүмкін ... ... ... айып ... ... келісімімен айқындалады. Бұл орайда олар қандай бұзушылыққа, қаңдай мөлшерде қолданылатынын өздері анықтайды.
Міндеттеменің тиісінше орындалмауынан келген залалдың көлеміне байланысты есепті, айыппұл, ... және ... айып ... болып бөлінеді.
Айрықша айып төлеу несие берушіні тек айып төлеуді жүзеге асырумен шектейді
Балама айып төлеу де несие берушіге ... ... ... ... ... ме әлде төлетуді жүзеге асыра ма, оған өзінің тандауын айтуына мүмкіңдік береды.
Қазіргі қолданылып жүрген заңдарда айып төлеудің ... түрі ... бл тек шарт ... қаралуы мүмкін.
Айып төлеудің тйісті мөлшері, егер келген залал мелшеріне қарағанда тым жоғары болатын болса, сотпен төмендетілуі мүмкін (АК-тің 297-бабы).
Сондай-ақ, сот ... ... ... ... және ... мен ... ... назар аударуға лайықты мүдделерін айыппұл мөлшерін азайтуда ескереді (АК-тін 297-бабы). Айып төлеудін ... ... ... өз ... ... және ... ... салдарынан несие берушінің шеккен зиянының орнын толтыру болып табылады.
3.3. Кепіл және оның түрлері.
Кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемеге сәйкес несие беруші (кепіл ... ... ... ... ... борышқор кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені орындамаған ретте кепілге салынған мүлік ... заң ... ... ... ... ... осы мүлік тиесілі адамның (кепіл берушінің) басқа несие берушілер алдында артықшылықпен қанағаттандырылу ... ие ... ... ... ... ... орындауды қамтамасыз ету несие беруші үшін неғұрлым қолайлы жағдай Жасайды, өйткені, борышқор міндеттемені орындамаған күнде ... ... ... кепілге алынған мүлік арқылы талабын канағаттандыра алады. Біріншіден, кепіл салынған мүлік ... ... ... ұстаушы оны бір жолата өзіне алғанға дейін ойдағыдай сақталады, екіншіден, кепілге салынған мүлік (АК-тін, 303,306, 310, 312 ... үшін ... ... -- ... ... өз талаптарын қанағаттандыруда артықшылық құқығана ие болады, үшіншіден, кепілге салынған мүлік борышқордың өзімен емес, ... жақ ... ... ... ... үшін ... ... қосымша көз болып есептеледі, ал басқа несие берушілер мұндай құқықты пайдалана алмайды.
Кепіл құқығы заң немесе шарт арқылы ... ... ... бойынша қатынастарда әр жақ кепіл беруші және кепіл ұстаушы деп аталады. Кепіл берушінің кепіл ... ... ... немесе оның шаруашылық жүргізу құкығы болады. Мұндай құқықтар оған ... ... ... ... ... Негізгі міндеттеме бойынша кепіл беруші дегеніміз борышқордың өзі, сондай-ақ оған үшінші жақтың да қүқығы бар. Кепіл ұстаушы дегеніміз негізгі ... ... ... ... яғни ... ... бар тұлға. Кепіл ұстаушы өзінің құқығын кепіл жөніндегі шарт бойынша талаптардан бас тартудың жалпы ережесіне сәйкес басқа ... ... ... пәні кез ... ... бола алады, оның ішінде қозғалатын және қозғалмайтын мүліктер, мүліктік кұкықтар (талаптар) бар. Ал азаматтық айналымнан алынып тасталган мүліктер, ... ... жеке ... ... байланысты талаптар, атап айгқанда, алиментгер, өміріне немесе денсаулығына келтірілген зианды өтеу туралы талаптар және құжаттарымен оларды басқаға ... ... ... өзге ... ... пәні бола ... талаптың қойылған кезіндегі мөлшерін қаматамасыз етеді. Бұған негізгі қарыздан басқа орындауды кешіктіргеннен келген айып төлеу, зиянды қалпына келтіру, ... ... ... ... ... үстауға кеткен шығының өтеу косы-лады. Кепіл үстаушы аталған сомалар бойынша шығынның орнын толтыруды талап ... ... екі түрі ... ... ... -- кепілге салынган мүлік кепіл салушының немесе үшінші бір жақтың иелігінде және пайдалануында қалатын кепіл ... ... ... ... ... құрылыстар, ғимараттар, ягаи жерге тікелей байланысты (ипотека) басқа да ... ... ... ... және азаматтық айналымнан алынбаған басқа да мүлік ипотека мәні бола алады. Ипотека тәртібіне кепілге ... ... ... ... ... ... белгілі бір мүліктің кепілі заңда белгіленген тәртіп бойынша мемпекеттік тіркеуден етуге жатады. Бұл орайда өңгіме кәсіпорындардың, ғимараттардың, құрылыстардың, ... жер ... ... және ... қозғалмайтын мүліктің (ипотека) кепілі Қазақстан Республикасының қозғалмайтын ... ... ... ... ... жөнінде больш отыр. Ипотека туралы Қазақстан Республикасыньщ Заңында өзгеше ережелер белгіленбеген ретте ипотекаға ... ... ... ... ... ... ... (АК-тің 299-бабының 2-тармағы).
Ипотека туралы шартта ипотеканың мәні, оның атауы, тұрған жері және бұл мәннің ... ... үшін ... ... ... ұстаушының ипотека мәніне құқығы, осы несие берушінің ... ... -- осы ... -- ... ... ... көрсетілуі тиіс. Жер учаскесінің ипотекасы туралы шартқа жер ресурстары мен жерге орналастырудың тиісті комитеттері берген осы учаскісі ... ... қоса ... ... ... шарт нотариалды куаландырылуы тиіс.Кепілге салынған мүлікті кепіл ұстаушының иелігіне ьеруі кпіл зат деп ... А.К 303 ... ... ... ... ... мүлік кпіл ұстаушыда құлыпталып,мөр басылып немесе белгі қойылуы арқылы сақталады. Кепілге салынған мүлікті күту мен ... ... ... ... ... болып табылады Мүлікті күту мен сақтау кепілге салынған мүлік ... жақ ... ... Ол ... ... жоғалуы немесе жойылуы немесе бүліну қаупі пайда болса екінші тарапқа дереу хабарлауы керек
Кепіл болушылық бойынша ... ... ... жақтың (борышқордың) несие берушісі алдында осы жактың міндеттемесінің орындалуына толық немесе ішінара қосалқы жауап беруге міндеттенеді ... ... ... ... ... ... ... Бұл кепіл болушының жауапкершілігі мәнінен туындайды, егер ... ... ... ... ... ... беруші алдында кепіл болушылықта көрсетілген сома шегіңде жауапты болады.
Кепіл ... ... ... ... ... ... Бұл кепіл болушыньң жауапкершілігі мөнінен туындайды, егер шартта өзгеше көзделмесе, кепіл ... ... ... ... ... болушылықта көрсетілген сома шегінде жауапты болады (АК-тің 332-бабы). Бірақ кепіл болушы, егер кепіл болу шарттарында, занда ... ... ... мәні мен ... ... өрісіне қайшы келмесе, кепіл болушылыктар ақшалай соманы төлеуге немесе борышқордың міндеттемесін өз ... ... ... ... ... ... ... борышқордың несие берушісі мен кепіл болушысы арасында шарт ... ... ... ... заң ... ... жағдайларда қоспағаңда, басқа жақтың (борышқордың) несие берушісі алдында осы жақтың міндеттемесінің ... ... ... ... ... ішінара жауап беруге міндеттенеді. Бірлесіп кепілдік берген адамдар, егер кепіддік шартында ... ... ... беруші алдында ортақтасып жауап береді. Кепідік шарты болашақта туындайтын міндеттемені қамтамасыз ету үшін де ... ... ... ... ... ... ... борышқор болып табылмайтын тұлға мен міндеттемені қамтамасыз ететін несие беруші арасындағы тағайындалған құқықтық қатынас болып табылады. ... ... ... ... ... әрқашан үшінші жақ болады (АК-тің 270-бабы)
Кепілпұл. Уағдаласушы тараптардың біреуінің шарт бойынша өзінен ... ... ... екінші тарапқа және шарт жасау мен орындауды қамтамасыз ... ... ... сома кепілпұл деп аталады. Кепілпұл туралы келісім оның негізгі міндеттемесінің сомасы мен түріне қарамастан жарамсыз болудан ... ... ... ... Бұл ... ... міндеттеме нотариалды жолымен куәландырылуға тиіс болатын жағдайда да қолданылады, ... ... ... ... ... ... ... жарамсыз деп тануға әкеліп соқтырады ,кепілпұл заңға сәйкес біріншіден төлем міндетін атқарады, өйткені ол шартқа сәйкес екінші жаққа ... ... ақша ... ... ... ... ... қатынастардың барлығын дәлелдейді
IV-тарау. МІНДЕТТЕМЕНІ ТОҚТАТУ.
Міндеттеме өзінің кұрамына кіретін кұкыктар мен ... ... ... ... ... бастап тоқтатылады. Бұл көбіне көп оны орындаудың нәтижесінде болады. Бірақ та несие беруші борышты кешіргенде немесе оны орындауға ... ... ... ... мақсатты жүзеге асырумен байланысты емес тоқтатулар да ... ... ... ... ... ... ... құрайтын оның қатысушыларының құқықтарымен міндеттерін жою болып табылады.
Міндеттемені тоқтату Азаматық ... ... да ... мен өзге де ... актілерде немесе шартта қаралған негіздерде жүзеге асады (АК-тің 367-бабы).
Қазіргі ... ... ... ... ... жиі кездесетін міндеттемелердің тоқтатылу негіздері карастырылған, оның ... ... жана ... де ... ... оған бас ... ... мен борышты кешіру түрлерін жатқызуға болады (АК-тІң 369-373 баптары).
Міндеттемені ... ... ... мынадай екі топқа бөлуге болады:
* өзінің қатысушылары еркімен тоқтатылатын міндеттеме (мысалы, жаңарту, ... ... бас ... ... ... ... өзінің қатысушыларынын еркінен тыс токтатылатым міндеттеме (мысалы, азаматтың кайтыс болуы міндеттеменің токтатылуына әкеледі, занды тұлғаны тарату, борышқор мен ... ... бір ... ... және ... ... ... дәрежеде рәсімделуі керек, олар жалпы және арнайы ережемен рәсімделеді. Белгілі бір ... заң ... ... ... ... карастырады.
Мысалы, заемдық міндеттемені рәсімдеу кезінде қарыз колхатын ... ... ... ... ... токтатылған жағдайда несие беруші бұл карыз құжатын қайтаруы тиіс. Егер кандай да бір ... ... ... не жойылып кетсе, онда несие беруші міндеттеменің тоқтатылғаны туралы соған үксас колхат беру ... ... ... ... оған ... ... ... байланыстардың кушін жояды. Кейбір жағдайларда құқық қатынастары сақталады, бірак ... ... ... ... ... ... ... түрі -- оны орындау. Яғни міндеттеме тиісті дәрежеде орындалуы ... ... ... ... ... ... ... мәніне, әдісіне, орындалатын жеріне және т.б. толық сәйкес жүзеге асуы керек.
Міндеттеме тиісінше орындалмаса да токтатылмайды. кайта косымша ... ... ... ... йтеу және т.б.) ... ... бойынша міндеттеме орындалудың орнына бас тарту төлемін беру арқылы тоқтатылуы мүмкін (АК-тің 369-бабы). Бас ... ... ... ... жана ... ... ... оның өзі бүрын Азаматтық кодексте болған емес. Бас тарту төлемінің мән-мағынасы міндеттеменін пөнін баска мүлік беру ... ... ... болып табылады. Сондай-ак жүмысты орындау немесе қызмет көрсету де үсынуы мүмкін.
Міндеттеме мерзімі жеткен, не ... ... ... ... ... ету кезімен белгіленген бір тектес карсы талапты ... ... ... ... немесе бөлік-бөлігімен тоқтаталады (АК-тің 370-бабы).Есепке жатқызуға бір талаптың өтініші жеткілікті.
Мысалы, кұрылыс ... ... ... ... ... ... 5 мын ... төлеуі тиіс. Сауда фирмасы өз кезегінде құрылыс фирмасының жасаған жөндеу ... ... ... Бұл ... ... ... ... байқалады, егер сауда фирмасының карызы 5 мың теңге болса, онда қарсы есепке жатқызу жолымен өзара жойылады, егер қарыз 2 мың ... ... ... ... ... ... ... талабы тоқтатылады, ал құрылыс фирмасының міндеттемесі 2 мың теңгеге азаяды.
Жаңғыртылу міндеттемені тоқтау әдісі ретінде бастапқы міндеттемені жаңа міндеттемемен ... ... әр ... ... ... Бүл ... жаңа міндеттеменің жаңа нысанасы мен жаңа әдісі болады Жаңғыртылу ... ... және ... ... ғана қатысты болады.Міндеттеме орындалып қойса,мерзімі өтіп немесе басқа негіздерде тоқтатылса ... ... ... ... Ескі ... жарамсыз болғанда,жаңа міндеттеме де жарамсыз боладыЖаңа міндеттемені жарамсыз деп танығанда ескісі күшінде қала ... ... әр жақ ... ... құралдарға қатысты келісімге келе алады.
Міндеттемені тиісті дәрежеде орындауды сипаттайтын талаптар мен шарттар заңдарда,басқа да нормативті актілерді міндеттеме алған жақтардың ... ... ... ... мен ... ... және міндеттемені орындауда осы аталғандар сөзсіз орындалуы тиіс.Сонымен міндеттемені ... ... ... ... оның ... ... ... ,орнына ,мерзімі мен тәсіліне қатысты талаптар мен шарттарды дәлме дәл сақтай отырып орындау болып саналадыМіндеттемені борышқор тап тұйнақтай ғып ... үшін ... ... ... оған ... ... заңда немесе шартта көрсетілген мерзімде, орынды, белгілі бір ... ... ... ... ... шарттардың біреуі орындалмаса онда міндеттемені тиісті дәрежеде орындалды деп айтуға болмайды.Міндеттмеменің нақты ... ... ... ... сол ... орындау керектігін көрсетеді және міндеттейді, демек ол міндеттеме мазмұнында ... ... ... ... ,жұмысты орындау , қызмет көрсету жүзеге асыру үшін әрекет етілуі тиіс,бірақ бұл орайда ақшалай өтем ... ... ... ... ... ... несие берушінің мүдессін қанағаттанырады.
Азаматтық кодексте міндеттемені орындау принциптеріне анағұрлым өзгерістер енгізілген. ... ... ... ... ... ол үшін айып төлеу және залалдарды өтеу борышқорларды, заңды басқаша қаралмаса, ... ... ... ... ... ... ... міндеттемені бұзған кезде, заңда немесе шартта өзгеше көзделмесе, іс жүзіндегі оны нақты орындауын талап етеді. Екіншіден ... ... ... ... өтеу және оны ... үшін айып ... ... егер заң құжаттарында немесе шартта өзгеше көзделмесе міндеттемені заттай орындаудан босатады.
ҚОРТЫНДЫ.
Қорытындылай келе курстық жұмыстағы ... ... ... Оның ... ... ... жүйесін, міндеттерін, орындалу мерзімдерін толығымен зерттеп қорытынды шығардық. Ол дегеніміз азаматтық құқықтың өзге де құқық салалары арасындағы маңызы мен мәні бар ... оның ... ... ... ету ... рөл ... ... жетті. Құқықтық тәртiппен заңдылықты нығайтуда мемлекетiмiздiң негiзгi құқықтық жүйесiнiң бiр саласы ретiнде - ... ... ... орын ... Оның ... ... болып - азаматтар мен басқа құқық субъектілерінің арасындағы азаматтық айналымды реттеп отыру табылады. Осымен өзіміз қарап отырғандай ... ... ... ... ... ... ... отырмыз.
Осы курстық жұмысты жаза отырып мен Азаматтық кұқық және ... да ... ... одан да үлкен жетістіктерге жетеді деген үміттемін.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.
1.Азаматтық құқық I том.Жауапты редакторлары: М.К.Сүлейменов, Ю.Г.Басин. Басуға 13.11.2003 ж. Қол ... ... ... ... азаматтық құқығы (ерекше бөлім) Жауапты редакторлары: Жалин
3.Азаматтық құқық Жауапты ... ... ... азаматтық іс жүгізу кодексі
5.Гражданский процесс. Жауапты редакторлары: Абдельдина
Алматы 2002 ж
6. Қазақстан ... ... ... ... ... А.: ... 2001ж.
7. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне өзгеріс және ... ... ... ... ... 2003ж. 20 ... № 417- 2 Қ.Р. Заңы ("Қаз. Правда", 22 мая 2003г.)
8. Гражданское право. Учебник. Часть2, под ред. Сергеева А.П., ... Ю.К. - М.: ... ... ... ... Республики Казахстан. Особенная часть. Түсіндірме. Жауапты ред. Сүлейменов М.К.,Басин Ю.Г.. А.: ... ... 2000ж. ... ... ... Том 2. ... для вузов "Академический курс". Отв. ред. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. А: 2002г.
11. Негіздер, Азаматтық заңдар негіздері- КСР Одағы мен ... ... ... ... ... 17 шілде 1999ж.)
12. "Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі не (Ерекше бөлім), өзгерістер енгізу туралы" ҚР заңы. 1999 ж. 29 ... ... ... ... ... І бөлім РФ - Мемлекеттік думасы 1994 ж. 21 ... ҚР -ның ... іс ... кодексі, ҚР Парламенті 1999 ж. 13шілде

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету50 бет
Азаматтық қорғаныс күштерінің халық өмір қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі рөлі мен міндеттері. Бейбітшілік және соғыс кезіндегі төтенше жағдайлар6 бет
Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету77 бет
Міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету. Міндеттемені орындау пәні21 бет
Қазақстан Республикасының жол қозғалысының ережелерiн, көлiк құралдарын пайдалануға жiберу жөнiндегi негiзгi ережелер мен жол қозғалысының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша лауазымды адамдар мен жол қозғалысына қатысушылардың мiндеттерiн және ережелері бойынша бағдарламасын құру28 бет
8 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты16 бет
«Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары)»4 бет
«Қазіргі педагогикалық технология» пәнінен оқу-әдістемелік кешен51 бет
«ҚР ҚК-нің гарнизондық және қарауылдық жарғысы: қарауыл бастығы міндеттері»68 бет
«Қылмыстық атқару-құқығы» пәнінен лекциялар37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь