Оқушылардың ауылшаруашылық машиналарын жөндеу мамандығына қызығушылығын қалыптастырудың әдіс –тәсілдер жүйесі

Жоспар
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
I. Оқытуға арналған жаңа технологиялардың ғылыми теориялық негіздері...7
1.1. Педагогикалық технология туралы жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ...7
1.2. Қазіргі замандағы оқыту технологиялары және оларды іріктеу ... ... ... ... 33
II. Оқушылардың ауылшаруашылық машиналарын жөндеу мамандығына қызығушылығын қалыптастырудың әдіс .тәсілдер жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
2.1. Ауыл шаруашылық жаңа технологиялық оқыту әдістемесін құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...42
2.2. Жаңа оқыту технлогиясының тиімді тәжірибеде тексеру ... ... ... ... ... ... ..54
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 84
Қоланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...86
Қоғамның дамуына қарай ғылым мен техника да, оны басқару жүйесі де өзгеріп отыратыны белгілі, осыған орай маман қызметінің мазмұны жаңарып, жаңа мақсат, жаңа көзқарас, жаңа шешімдер мен жаңа мүмкіншіліктерді қажет етеді. Мұндай бетбұрыстар адамның іс-әрекетін өзгертіп қана қоймай, оның жеке тұлға ретінде жаңаша қалыптасуын талап етеді. Осымен байланысты жоғары оқу орындары білім беруде адамның игерген білім, дағдысымен шектелмей, оның шығармашылық белсенділігін, кәсіби біліктілігін, өз бетімен әрекет жасау мүмкіндігін, өз пәніне қызығушылығын, ғылыми көзқарасын, кәсіби мәдениетін, педагогтік шеберлігін, т.б. қалыптастыруы қажет.
Білімгерлердің бойында мұндай қасиет пен қабілет қалыптасуы үшін оқу процесіне оқытудың жаңа нысаналарын, жаңа технологияларды енгізу қажеттілігі туып отыр.
Білім саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды жақсарту және азаматтардың білім алуға конституциялық құқықтарын қамтамасыз ету мақсатында, Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Білім» мемлекеттік бағдарламасы туралы Жарлығы 2000 жылы қырқүйектің 30-ыншы жұлдызында шығып, мемлекеттік бағдарлама бекітілді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес жастардың бойында адамгершілік қасиеттердің: ұлттық мақтаныш, патриоттық сезім, адамдарға гумандық қарым-қатынас, ұлттық үрдістегі өзіндік мәдениетін сыйлауды, адамгершілік мінез-құлықтың қалыптасуын талап етеді.
Бұл болашақ кәсіптік оқыту педагогтарының жеке тұлғасын тәрбиелеуші ретінде қалыптастырудың жаңа тәсілінің дәріптелуін, кәсіптік-педагогикалық білім берудің заман талабына сай жаңа мақсаттарын жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлінуін, тұлғаның қоғам дамуының белгілі бір деңгейге жетуін талап етеді.
Оқыту әдістерін жетілдіру бүгінгі күннің басты мәселесі болып отыр. Оқыту әдістерінің тиімділігін арттырып, оқытудың жаңа формалары мен тәсілдерін меңгеру қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде айрықша көңіл бөлінеді.
Алайда, оқыту әдісін қайта құру - күрделі процестің бірі. Кейбір әдістерді қолдануда біржақты асыра сілтеушілікке жол бермеу керек. Тіпті әр тақырыптың өзі де оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. Сондықтан, оқытуда әртүрлі әдістерді қолдану қажет.
Біздің ел нарықты экономика жағдайында өмір сүріп отыр. Бұл жағдайда әрбір адамның іс-әрекеті оның практикалық іс-әрекетінің міндетті құраушы компоненті болады.
Экономикалық тәрбие – кең мағынасында қоғамның жеке тұлғаны табысты өндірістік-шаруашылық іс-әрекетке дайындау мақсатына жүйелі түрде бағытталған ықпалы, қоғамның экономикалық және адамгершілік-құқықтық негіздеріне сәйкес ойлау амалын, іс-әрекетін қалыптастыру, қоғамның әрбір мүшесінде меншіктің барлық түріне шаруақорлық қарым-қатынасты тәрбиелеу.
Қолданған әдебиеттер тізімі
1 Студенттердің педагогикалық практикасы: оқу-әдістемелік құрал.- Алматы, 2004. - 76б (К.М.Беркімбаев, Е.Д.Оразбаевпен бірлестікте).
2 Жалпы психология және педагогика негіздері: оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2005.-75б(Е.К.Қуандыковпен бірлестікте).
3 Психологиялық жаттығулар, тестілер, тапсырмалар: оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2006. – 75б.(К.М.Беркімбаев, Б.Н.Садуовпен бірлестікте).
4 Жан тыныштығы тән саулығы //Білім-Образования.- 2003.- №4 (14).- 215-218б (К.М.Беркімбаев, Ы.С.Молдалиевпен бірлестікте).
5 Ұстаз беделі кәсіби шеберлікте. «Шоқан тағлымы-10» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция матреиалы.- Көкшетау, 2005.- ІІ том.-91-92б (К.М.Беркімбаев, Б.Н.Садуовпен бірлестікте).
6 Бүгінгі студент- келешек білікті маман // Білім-Образование.- 2006. - №3.- 61-64б (К.М.Беркімбаев, Б.Н.Садуовпен бірлестікте).
7 Педагогтарды кәсіби даярлаудың қазіргі мәселелері. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның еңбектері.- Кентау,2006.-345-349б (К.М.Беркімбаев, А.Исаевамен бірлестікте).
8 Кредиттік технологияны қолдану маңызы. «Экология, білім, ғылым және қоғам» атты Республикалық ғылыми-теориялық конференцияның еңбектері.- Кентау,2006.-396-398б (К.М.Беркімбаев, М.Сарбаевамен бірлестікте).
9 Болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастырудың құрылымдық-логикасы: «Шоқан тағлымы-12» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция.- Көкшетау, 2007.- І том.- 340-342б.
10 Педагогикалық технология болашақ мұғалімдердің білім сапасын арттырудың құралы: Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары.- Тараз.- І том.- 2007.- 173-177б.
13 Бірінші курс студенттерін болашақ қызметін бейімдеу шарттары. Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның матеиалдары.- Тараз,2007.-168-172б.
12 Кредиттік технология негізінде студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру: Жалпы және кәсіби педагогиканың өзекті мәселелері атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Қарағанды, 2005.- І том.- 70-72б.
14 Жаңа формациядағы мұғалімдерді дайындаудағы психология және педагогика пәндерінің рөл: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материлдары.- Көкшетау, 2007.- І том.- 75-80б.
15 Педагогикалық практиканың болашақ мұғалімдерді дайындаудағы маңызы: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары.- Тараз, 2007.- І том.- 175-180б.
16 Жаңа педагогикалық технологиялар- болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру құралы //Ізденіс.- Алматы, 2007.- №4.
17 Жаңа педагогикалық технологиялардың болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастырудағы алатын орны мен маңызы // Ұлт тағылымы.- Алматы, 2007.- №4.
18 Жаңа педагогикалық технологияларды қолдану маңызы //Білім беру.- Алматы, 2007.- №5.
        
        Жоспар
Кіріспе...........................................................................................................................5
* Оқытуға арналған жаңа технологиялардың ғылыми теориялық негіздері...7
+ Педагогикалық технология ... ... ... ... ... ... технологиялары және оларды іріктеу................33
II. Оқушылардың ауылшаруашылық машиналарын жөндеу ... ... ... әдіс - тәсілдер жүйесі..................................42
+ Ауыл шаруашылық жаңа технологиялық оқыту әдістемесін құрастыру...............................................................................................................42
+ Жаңа ... ... ... тәжірибеде тексеру..........................54
Қорытынды............................................................................................................84
Қоланған әдебиеттер тізімі...................................................................................86
Кіріспе
Қоғамның дамуына қарай ғылым мен техника да, оны ... ... де ... ... ... ... орай ... қызметінің мазмұны жаңарып, жаңа мақсат, жаңа көзқарас, жаңа шешімдер мен жаңа мүмкіншіліктерді қажет етеді. Мұндай бетбұрыстар адамның ... ... қана ... оның жеке ... ... ... ... талап етеді. Осымен байланысты жоғары оқу орындары білім беруде адамның игерген білім, ... ... оның ... ... ... ... өз бетімен әрекет жасау мүмкіндігін, өз пәніне қызығушылығын, ғылыми көзқарасын, кәсіби мәдениетін, педагогтік шеберлігін, т.б. қалыптастыруы ... ... ... ... пен ... ... үшін оқу процесіне оқытудың жаңа нысаналарын, жаңа технологияларды енгізу қажеттілігі туып ... ... ... ... саясатты іске асыруды жақсарту және азаматтардың білім алуға конституциялық құқықтарын ... ету ... ... ... ... ... ... бағдарламасы туралы Жарлығы 2000 жылы қырқүйектің 30-ыншы жұлдызында шығып, мемлекеттік бағдарлама бекітілді. Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жастардың бойында адамгершілік ... ... ... патриоттық сезім, адамдарға гумандық қарым-қатынас, ұлттық үрдістегі өзіндік мәдениетін сыйлауды, адамгершілік мінез-құлықтың қалыптасуын талап етеді.
Бұл ... ... ... ... жеке тұлғасын тәрбиелеуші ретінде қалыптастырудың жаңа тәсілінің дәріптелуін, ... ... ... заман талабына сай жаңа мақсаттарын жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлінуін, тұлғаның қоғам дамуының белгілі бір деңгейге ... ... ... әдістерін жетілдіру бүгінгі күннің басты мәселесі болып отыр. Оқыту әдістерінің тиімділігін арттырып, оқытудың жаңа ... мен ... ... қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде айрықша көңіл бөлінеді.
Алайда, оқыту әдісін қайта құру - күрделі процестің бірі. Кейбір әдістерді ... ... ... ... жол ... керек. Тіпті әр тақырыптың өзі де оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын талап етеді. Сондықтан, оқытуда әртүрлі әдістерді қолдану ... ел ... ... ... өмір ... ... Бұл ... әрбір адамның іс-әрекеті оның практикалық іс-әрекетінің міндетті құраушы компоненті болады.
Экономикалық тәрбие - кең мағынасында қоғамның жеке ... ... ... іс-әрекетке дайындау мақсатына жүйелі түрде бағытталған ықпалы, қоғамның экономикалық және ... ... ... ... ... ... қалыптастыру, қоғамның әрбір мүшесінде меншіктің барлық түріне шаруақорлық қарым-қатынасты тәрбиелеу.
Өндірістік ... ... ... және ... ... ... ... маңызды педагогикалық құралы болып табылады. Мұнда ең алдымен, еңбек ... ... ... бағытталатын кәсіби шеберлік қалыптасады. Өндірістік оқыту процесінде мұндай мәселелерді шешудің негізгі жолдары мыналар болып табылады:
* ересектерді орындалатын еңбек іс-әрекетіне экономикалық ... ... ... ... ... ... жұмыстарды орындаудың экономикалық мақсатқа сай технологиясын таңдап алуын мадақтау;
* ересектерді орындалған еңбек процесін экономикалық негіздеуге, экономикалық есептеулерді жүргізуге, оқу-өндірістік ... ... ... ... ең ... ... ... мен тәслдерін қолдануға үйрету.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: ересектердің кәсіптік білім беруде ... ... ... ... ... ... әдістерімен танысу.
Дипломдық жұмыстың міндеттер:
* өндірістік оқыту - кәсіптік оқыту әдістерінің формасы ретінде зерделеу, оның әдістері мен ... ... ... ... оқыту барысында кәсіби дербестігінің қалыптасуы және сапалы жұмыс істеуге үйрету.
1. Оқытуға арналған жаңа технологиялардың ғылыми ... ... ... ... ... ... ... пен ғылыми ақпарат көлемінің ұлғаюы, мектептегі білім беру мазмұнын және оқу-тәрбие орындарының іс-әрекет қағидаларын қайта құрылуының бәрі ... ... ... мен ... ... ... үдерістің тұлғалық бағдарлануына қойылатын талаптардың сөзсіз арта түсуіне алып келеді. Бүгінгі таңда кез-келген оқу орындарында оқу үдерісін жетілдіру үшін жаңа ... ... ... ... ... өзі дәлелдеп отыр. Мұның өзі аталған мәселенің теориялық ... ... ... ...
... ... кездері педагогикалық әдебиеттегі ең көп қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. Технология ұғымының дидактикалық ұғымдармен ... сан ... ... ... ... ... ... беру технологиясы, тәрбие технологиясы, қарым-қатынас технологиясы, даму технологиясы, қалыптасу технологиясы, модульдік технология, топтық оқыту технологиясы және т.б. Бұл ... ... түрі ... ... қажет етеді. Сондықтан да әрбір автор - деген сұраққа немесе технологиямен байланысты жеке ұғымға өз ... ... ... ... дәл ... ... білім беру жүйесінде жүріп жатқан үдерістердің технологиясына түсіндіретін жалпы анықтама жоқ.
Білім беру жүйесі - басқару органдарынан, түрлі типтегі және ... ... беру ... ... ... ... және дамуын қамтамасыз ететін қаржы қорлары мен материалдық обьектілерден, ғылыми орталықтардан тұратын ... ... ... ... ... тәсіл білім беру жүйесінің кез-келген саласында (басқару, білім беру, қаржыландыру, мониторинг және т.б.) ... ... ... ... сөз тіркесін бірыңғай түсіндіру мүмкін емес. Көптеген авторлар бұл жағдайды интуиция деңгейінде ... де, бұл ... тек қана ... мен ... ... ... арнайы ұйымдастырылған үдерістерге ғана қатысты қолданады. Егер бұл үрдісті оқыту үдерісі деп ... ... онда оған ... осы ... ... ... жатады. Біздің қарастыратынымыз да технологияның осы түрі.
Жаңа педагогикалық технологиялар ... ... ... ... ... оқу ... ... жетілдіру оқу үдерісін жобалау арқылы іске асырылады. Болашақ мұғалімдердің ... ... ... ... ... оқу ... үшін оқу үдерісін жобалаудың бірегей алгоритмі жаңа оқу ... ... ... ... оқу ... жаңа ... ... жаңа технологияларын жасауды көздейді (Кесте 1).
Кесте 1 Жаңа педагогикалық технологиялардың мақсаты және мазмұндық нобайы
Технологияның ... ... ... ... мен ... ... технологиялары
1.Проблемалық оқыту
2. Ойын арқылы оқыту
Оқу үдерісін ұйымдастыру мен басқару тиімділігі негізіндегі педагогикалық технологиялар
Компьютерлік оқыту
Дисстаниялық оқыту
Мультимедиялық оқыту
Тұлғаның жақын даму және ... даму ... ... ... ақыл-ой өрісін және дүниетанымын дамыту
Оқытудың жеке және ... ... ... жеке ... ... ... ... құралдары.
1. Білім алушыны өз бетімен ізденуге үйрету және ... ... ... ... ізденгіштік-зерттеу-шілік іс-әрекеті тән. Оған тән сипаттар: білім алушының алдына ізденуді жүзеге асыру қажеттілігін ... және ... ... ... - ... ... білетіні мен біл-мейтінінің арасында қайшылықтар пайда болады және проблемалық міндетті шешуге ... ... ... ... ... ... болады, осыған орай білім алу-шының ізденушілік әрекеті мен ... ... ... Ойын ... ... мақсат ойын міндеттері формасында қойылады және т.б. жүзеге асады.
Сабақты ... ... емес ... ... ... бөлім барлығын оқыту, екінші бөлім білім алушылармен дербес жұмыс. Тірек схемаларын пайдалану және т.б.
Әрбір білім алушының өздігінен білм ... ... ... ... ететін білім берудің ашық жүйесін құрайды, білім беруді ақпараттық-әдістемелік ұйымдастыру
В.В.Фирсовтың

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 76 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сананы қалыптастыру әдістері3 бет
Мектеп оқушыларының фермер мамандығына қызығушылығын қалыптастыру55 бет
: автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары3 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Ауылшаруашылық өнімдерін стандарттау және сертификаттау» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар41 бет
«Бек-сервис» ЖШС жылжымалы құрамына ТҚК мен жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және басқару37 бет
«компания «жол жөндеуші» ЖШС туралы жалпы түсінік35 бет
«Операциялық күшейткіштерін зерттеу» зертханалық стендін жөндеу және монтаждау»21 бет
«ОҚ Қазавтосервис» ЖШС жылжымалы құрамының агрегаттарды жөндеу учаскесінің технологиясын жетілдіру34 бет
«Өзін-өзі тану» курсын оқыту барысында оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері110 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь