Сатып алу-сатудың шартының элементтері

МАЗМҰНЫ:КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. САТЫП АЛУ.САТУДЫҢ ШАРТЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

1.1 Сатып алу.сату шартының ұғымы, пәні және элементтері ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Сатып алу.сату шартының тараптары және олардың жауапкершіліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12

2. САТЫП АЛУ.САТУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ

2.1 Бөлшектеп сатып алу.сату шарты
2.2 Тауар жеткізілімі шарты және келісімшарт жасасу шарты ... ... ... ... ... ... 15
2.3 Кәсіпорынды сатып алу.сату шарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...22
2.4 Энергиямен жабдықтау шарты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
КІРІСПЕ

Жұмыстың өзектілігі.Қазақстан Республикасын демократиялық, зайырлы, құқықтық, әлеуметтік мемлекет деп жариялаған Конституция оның ең жоғарғы құндылығы адам, адамның өмірі, құқығы мен бостандығы деп ерекше атап өтті. Мұның өзі қоғамдағы көп жақты, көп сатылы қарым – қатынастарды реттеудің негізгі құралы ретінде саяси сана мен саяси мәдениеттің арта түсуіне жол ашты.[1]
Қазақстан Республикасының Президенті Н.А.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған 2008 жылғы «Қазақстан Республикасының басты міндеті – халықтың әл – ауқатын арттыру» атты Жолдауында «Құқық қолдану және құқық тәжірибесін нығайту» бөлімінде: ашық, демократиялық қоғамның іргетасын дәйекті нығайта отырып, біз демократия мен құқық тәртібі –ажырағысыз ұғымдар екенін, бірінсіз бірі өмір сүре алмайтынын есте сақтауымыз керек. Сондықтан да азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын пәрменді жүйе қажет, сондықтан негізгі міндет - өзіне тән ұлттық бірегейлігі мен әлеуметтік әділеттілігімен бірге бүкіл халықтың экономикалық жағдайымен тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды құру» деп көрсеткендей анықталатын, Қазақстан Республикасының саяси жүйесіндегі күрделі өзгерістерді құрумен байланыстырды.[2]
Сатып алу-сату шарты бұл мүлікті ақылы беруді қамтамасыз ететін шарттардың бір түрі. Әрекет ететін азаматтық-құқықтық нормалар оның бірнеше түрін реттейді, олардың әрқайсысының ерекшелігі, олар қолданылатын салалардың ерекшелігіне байланысты. Қазіргі кезде оның түрлі қолданыс табатынын айта кеткен жөн. Жеке кәсіпкерлер, жеке және мемлекеттік кәсіпкерлер арасындағы дәстүрлі тауар айырбастаумен қатар, олармен мемлекеттің мұқтажы үшін тауар сатып алу да қамтамасыз етіледі. Әрбір шарт арнайы субъект құрамымен, оны жасасу тәртібімен және өзге қырларымен ерекшеленеді.
Сатып алу-сату шартына сатып алушы жағына мүлікті меншікке беру шартқа сияқты көзқарас дәстүрлі болып табылады. ҚР АК 270-бабының 3-ші тармағына сәйкес зат үшінші тұлға меншігіне берілу мүмкіншілігі жоққа шығарылмайды.[3]
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 406-бабына сәйкес: Сатып алу шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші тараптың (сатып алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға және ол үшін белгілі бір ақша сомасын (бағасын) төлеуге міндетті. Мұндай анықтама қатысушылардың қатарын толық қамтуға мүмкіндік береді. Оған азаматтар және заңды тұлғалардан басқа мемлекет және субъект ретінде әкімшілік аумақтық бірлестіктер қатыса алады.
Мемлекеттік кәсіпорын, қазыналық кәсіпорын, мемлекеттік мекеме сатып алушы болған уақытта мүлік тиісінше олардың шаруашылық жүргізуіне, жедел басқаруына өтеді. Сонымен қатар, меншік құқығы сатып алушы республикалық немесе коммуналдық кәсіпорын болып келгеніне байланысты мемлекетте немесе әкімшілік аумақтық бірлестікте пайда болады. Бұл мемлекеттік меншік нысанына негізделген заңды тұлғалар тек шартты бөлініп шығарылады деген пікірге әкелуі мүмкін. Бірақ бұл (заңды тұлға құру) мүлікті бірнеше мақсатта оқшаулау үшін маңызды. Кейде осы жеке меншікке негізделген заңды тұлғаларға да қатысты.
Сатып алу-сату шартын меншікке жеке сипаттармен анықталатын заттарды беретін шарт ретінде бағалау (себебі тек жекс сипаттарымен анықталатын заттар ғана меншік құқығының немесе заттық құқықтық нысанасы бола алады) мүлікті құқықтарды сату ерекшелігін ескеруді талап етеді.
Кейде сатып алу-сату шарттарын жасағанда ақылылық ережесінен ауытқу да болуы мүмкін (сондықтан тек жартылай ақылылық туралы айтуға болатын шығар). Аталған мәмілелер өзінің заңдық табиғаты бойынша шартты мәмілелер бола алады. Мысалы, егер сауда кәсіпорны мыңыншы сатып алушыға ірі жеңілдік жасаймын деп жарияласа (мәміле осы жөніндегі шартпен жасалса).
Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 1996 жылғы 25 шілдедегі «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы» № 7 нормативтік қаулысында тек «Тұтынушылар туралы» заңмен реттелетін құқықтық қатынастардың белгілері ғана атап көрсетілген. [7]
Жұмыстың мақсаты. Сатып алу-сату шартының түрлерін азаматтық құқық бойынша зерттеу барысында мәліметтер жинақтап, тақырыптың мәнін ашу.
Жұмыстың міндеттері. Жұмыс мақсатына байланысты диплом жұмысына мынадай міндеттер қойылды:
- сатып алу, сатудың ұғымын, түрлерін қарастыру;
- сатып алу, сатудың міндеттері мен мақсаттарын, шарттарын анрықтау;
- тауарды сатып алу – сатудағы тұтынушылардың құқықтарын қорғауды зерттеу т.б.
Жұмыстың құрылымы. Жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы//Жеті жарғы. Алматы,1998
2. Н.А.Назарбаев «Қазақстан Республикасының басты міндеті – халықтың әл – ауқатын арттыру» Жолдау//Егемен Қазақстан-2008, ақпан
3. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, 2007 ж. 1шілде
4. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі, 2005
5. Қазақ ССР «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңы
6. ҚР «Тұтынушылар туралы» Заңы
7. Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 1996 жылғы 25 шілдедегі «Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңдарды соттардың қолдану тәжірибесі туралы» № 7 нормативтік қаулысы
8. ҚР Азаматтық кодексіеің 270 - бабы
9. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқығы, 2003
10. Қазақстан Республикасы Президентінің "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы" заң күші бар Жарлығы
11. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық/ Ерекше бөлім/ І том - Алматы – 2005
12. ҚР Агенттік тқрағасының 1999 жылдың 25 тамызында бекітілетін мемлекеттік кәсіпорындармен бағаны реттеу.
13. ҚР Сертификаттау туралы заңы, 2003
14. Төлеуғалиев Ғ. ҚР Азаматтық құқығы//Алматы-2003
15. ҚР Министрлер кабинетінде «Өнімді саны мен сапасына қарай мемлекеттік қабылдап алу нұсқауы»
16. Жайлин Ғ.А. Азаматтық құқық/ Ерекше бөлім/ ІІ том - Алматы – 2005
17. ҚР АК 270-бабының 3-ші тармағы
18. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 406-бабы
19. Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулысымен 1994 жылы 9 қарашада бекітілген: Өнімді саны мен сапасына қарай қабылдап алу "нұсқауы
20. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 349-бабы 2-тармағы, 350-бабы
21. Марш П.Д. В Англия, Франция және Германияның салыстырмалы келісім шарт құқылы -Алматы: Дәнекер, 1999-277 б.
22. 1988 жылғы 26 мамырда қабылданған КСРО-ның «КСРО-дағы кооперация туралы» заңы ерекше маңызды болды. «КСРО-дағы кооперация туралы» заңы
23. Закон СССР «О кооперации в СССР» 26 мая 1988 г. № 8998-6 ведомости ВС СССР. 1988 № 22, 355-бет
24. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, Жалпы бөлім, Алматы-2005
25. Төлеуғалиев, Ғ. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы, Алматы-2001
        
        МАЗМҰНЫ:
КІРІСПЕ..................................................................................................................3
1. САТЫП АЛУ-САТУДЫҢ ШАРТЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ
1.1 Сатып алу-сату шартының ... пәні және ... ... ... ... ... және олардың жауапкершіліктері.................................................................................................12
2. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ
2.1 Бөлшектеп сатып алу-сату шарты
2.2 ... ... ... және келісімшарт жасасу шарты........................15
2.3 Кәсіпорынды сатып алу-сату шарты ...........................................................22
2.4 Энергиямен жабдықтау шарты .....................................................................24
ҚОРЫТЫНДЫ....................................................................................................28
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:...........................................30
КІРІСПЕ
Жұмыстың өзектілігі. ... ... ... ... ... ... ... деп жариялаған Конституция оның ең жоғарғы құндылығы адам, адамның өмірі, ... мен ... деп ... атап ... ... өзі ... көп ... көп сатылы қарым - қатынастарды реттеудің негізгі құралы ретінде саяси сана мен саяси ... арта ... жол ... ... ... Н.А.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына арнаған 2008 жылғы атты ... ... ... демократиялық қоғамның іргетасын дәйекті нығайта отырып, біз демократия мен құқық ... - ... ... ... бірінсіз бірі өмір сүре алмайтынын есте сақтауымыз керек. Сондықтан да ... ... мен ... қорғайтын пәрменді жүйе қажет, сондықтан негізгі міндет - өзіне тән ұлттық бірегейлігі мен әлеуметтік әділеттілігімен бірге бүкіл халықтың ... ... ... ... және ... ... Қазақстанды құру>> деп көрсеткендей анықталатын, Қазақстан ... ... ... күрделі өзгерістерді құрумен байланыстырды.[2]
Сатып алу-сату шарты бұл мүлікті ... ... ... ететін шарттардың бір түрі. Әрекет ететін азаматтық-құқықтық ... оның ... ... ... ... әрқайсысының ерекшелігі, олар қолданылатын салалардың ерекшелігіне байланысты. Қазіргі кезде оның ... ... ... айта ... жөн. Жеке ... жеке және ... кәсіпкерлер арасындағы дәстүрлі тауар айырбастаумен қатар, олармен мемлекеттің мұқтажы үшін тауар сатып алу да қамтамасыз етіледі. ... шарт ... ... ... оны ... ... және өзге ... ерекшеленеді.
Сатып алу-сату шартына сатып алушы жағына мүлікті меншікке беру шартқа сияқты көзқарас дәстүрлі болып табылады. ҚР АК 270-бабының 3-ші ... ... зат ... ... ... берілу мүмкіншілігі жоққа шығарылмайды.[3]
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 406-бабына сәйкес: Сатып алу шарты бойынша бір ... ... ... ... ... ... ... алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе жедел басқаруына беруге міндеттенеді, ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға және ол үшін ... бір ақша ... ... төлеуге міндетті. Мұндай анықтама қатысушылардың қатарын толық қамтуға мүмкіндік ... Оған ... және ... ... басқа мемлекет және субъект ретінде әкімшілік аумақтық бірлестіктер қатыса алады.
Мемлекеттік кәсіпорын, қазыналық кәсіпорын, мемлекеттік мекеме сатып алушы болған уақытта ... ... ... ... жүргізуіне, жедел басқаруына өтеді. Сонымен қатар, меншік құқығы сатып алушы республикалық немесе коммуналдық ... ... ... ... ... немесе әкімшілік аумақтық бірлестікте пайда болады. Бұл мемлекеттік ... ... ... ... ... тек ... ... шығарылады деген пікірге әкелуі мүмкін. Бірақ бұл (заңды тұлға құру) мүлікті бірнеше мақсатта оқшаулау үшін маңызды. Кейде осы жеке меншікке ... ... ... да ... алу-сату шартын меншікке жеке сипаттармен анықталатын заттарды беретін шарт ретінде бағалау (себебі тек жекс сипаттарымен анықталатын заттар ғана ... ... ... ... ... ... бола алады) мүлікті құқықтарды сату ерекшелігін ескеруді талап етеді.
Кейде сатып алу-сату ... ... ... ... ауытқу да болуы мүмкін (сондықтан тек жартылай ақылылық туралы айтуға болатын шығар). Аталған мәмілелер өзінің заңдық табиғаты бойынша шартты ... бола ... ... егер ... ... ... ... алушыға ірі жеңілдік жасаймын деп жарияласа (мәміле осы жөніндегі шартпен жасалса).
Қазақстан Республикасы ... ... 1996 ... 25 ... № 7 ... қаулысында тек заңмен реттелетін құқықтық қатынастардың белгілері ғана атап көрсетілген. [7]
Жұмыстың мақсаты. ... ... ... түрлерін азаматтық құқық бойынша зерттеу барысында мәліметтер ... ... ... ашу.
Жұмыстың міндеттері. Жұмыс мақсатына байланысты диплом жұмысына ... ... ... сатып алу, сатудың ұғымын, түрлерін қарастыру;
* сатып алу, сатудың міндеттері мен мақсаттарын, ... ... ... ... алу - ... ... ... қорғауды зерттеу т.б.
Жұмыстың құрылымы. Жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттерден тұрады.
1. САТЫП АЛУ-САТУДЫҢ ШАРТЫНЫҢ ... ... ... ... ... пәні және ... алу-сату шарты бұл - мүлікті ақылы беруді қамтамасыз ететін шарттардың бір түрі. Әрекет ... ... ... оның ... түрін реттейді, олардың әркайсысының ерекшелігі, олар қолданылатын салалардың ерекшелігіне байланысты. Қазіргі кезде оның түрлі қолданыс табатынын айта ... жөн. Жеке ... жеке және ... ... ... дәстүрлі тауар айырбастаумен қатар, олармен мемлекеттің мұқтажы үшін тауар сатып алу да қамтамасыз етіледі. Әрбір шарт ... ... ... оны жасасу тәртібімен және өзге қырларымен ерекшеленеді. Тауар жеткізілімі шартында және сатып алу-сату шартының өзге де түрлерінде, егер біз ... ... ... шартының жалпы ережелерімен салыстыратын болсақ ерекшеліктер байқалады. Дегенмен, ол өзінің алуан түрлілігіне қарамастан, ... ... ең ... түрлерінің бірі болып табылады. Бұл шарттың жалпы ережелері ұзақ даму жолынан еткен және олардың тек өмірге сәйкес келетіндері ғана сұрыпталған.
Сатып ... ... ... ... жағына мүлікті меншікке беру шартқа сияқты көзқарас дәстүрлі болып табылады. ҚР АК ... 3-ші ... ... зат ... тұлға меншігіне берілу мүмкіншілігі жоққа шығарылмайды.[8]
Қазақстан Республикасының аумағындағы ҚСР Одағының және республикалардың Азаматтық заңдары ... 1991 жылы ... ... ... аталған шарт мүлікті сатып алушы тарабының меншігіне, толық шаруашылық жүргізуіне, оралымды басқаруына ... ... ... шешімді екі тұрғыда қарастыруға болады.
Біріншіден, мемлекеттік кәсіпорын, мекеме қатысуымен сатып алу-сату шартын онда мемлекет аталған субъектілердің мүлікті оның ... ... ... ... шарт ... ... болады, осымен бірге мемлекет аталған субъектілерде тиісті заттық құқықтар пайда болуына қарсы емес деп табу ... ... ... ... ... ... меншікке негізделетін заңды тұлғалар меншік иелері ретінде мүлікті сатып ала алуы үшін көлемі бойынша ... ... ... ... Осы көзқарасты қолдасақ, онда осындай мүмкіншіліктер меншік иесінен ... өзге де ... ... ислерінде, мысалы, мүлікті сенімгерлікпен басқарушылар да бола алатынын айта аламыз.
Осы екі көзқарастар сырттай тек теориялық тұрғыда болып келгеніне ... ... одан әрі ... ... және оның құрған заңды тұлғаларының қарым-қатынастарының тәжірибелік мәселелерін шешуге мүмкіншілік бере ... ... ... кодексінің 406-бабына сәйкес: Сатып алу шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші тараудың (сатып алушының) меншігіне, шаруашылық жүргізуіне немесе ... ... ... ... ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға және ол үшін белгілі бір ақша сомасын (бағасын) төлеуге міндетті ... ... ... қатарын толық қамтуға мүмкіндік береді. Оған азаматтар және заңды тұлғалардан басқа мемлекет және субъект ретінде әкімшілік ... ... ... ... кәсіпорын, қазыналық кәсіпорын, мемлекеттік мекеме сатып алушы болған уақытта мүлік тиісінше олардың шаруашылық жүргізуіне, жедел басқаруына ... ... ... меншік құқығы сатып алушы республикалық немесе коммуналдық кәсіпорын болып келгеніне байланысты мемлекетте немесе ... ... ... ... ... Бұл ... меншік нысанына негізделген заңды тұлғалар тек шартты бөлініп шығарылады деген пікірге әкелуі мүмкін. Бірақ бұл (заңды тұлға ... ... ... ... оқшаулау үшін маңызды. Кейде осы жеке меншікке негізделген заңды тұлғаларға да қатысты. Мысалы, егер сатып ... жеке ... ... ... онда ... ... ... жедел басқару құқығы пайда болатыны анық. [9]
Атап өтілгендей, сатып алу-сату шарты мүлікті беру ... ... ... ... Ертеректе бөлек болған тауар жеткізілімі, келісімшарт, ... ... ... ... ... ... шартының түр түрлері болып бағаланады. Бұдан баска, бөлшектеп сатып алу-сату шарты, кәсіпорынды сату шарты ... ... ... Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің екінші бөлімінде бекітілген қозғалмайтын мүлікті сатып алу-сату туралы жалпы нормалар жоқ. ... ... ... ... ... ... ... біздің азаматтық заңнамада да айтылғандай нормалар қажет ... ... ... ... ... жеке ... ... заттарды беретін шарт ретінде бағалау (себебі тек жеке сипаттарымен анықталатын заттар ғана меншік құқығының немесе ... ... ... бола ... ... ... сату ... ескеруді талап етеді.
Бағалы қағаздарды және валюталық құндылықтарды сатып алу-сатуда, егер заңнама оларды сатып ... үшін ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге бөлшектеп сатып алу-сатуға, тауар жеткізіліміне, энергиямен жабдықтауға арнайы нормалар қолданылады. ... біз ... ... ... төмендетпеуіміз керек, өйткені осылардың көмегімен көптеген даулы жағдайлар шешіледі.
Шарттың өзін ... ... ... ... ... шарт ... ... Ол, екі жақ барлық елеулі жағдайлар бойынша келісімге келген сәттен бастап аяқталған (сатып алу-сату шарты жасалған) болып табылады. ... ... мен ... бір ... ... ... ... сәтінде орындалатын шарттың болуы) бұл ережені өзгертпейді.
Сатып алу-сату шарты -- ... ... ... беру оның сату ... ... ... ... Бірқатар жағдайларда сатып алу бағасы тауардың экономикалық тепе-теңі болып келмейді, бірақ шартта кіріптарлықпен жасалған мәміле көрініс ... ... сол ... ... қалыптастыру жөніндегі міндетті нормалар да бұзылмауы керек. Оның ақылы мінезін (тепе-тең айырбас ретіндегі) ескеру кәмелетке толмаған немесе ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Сонымен бірге, бұл мемлекеттік мүліктік мүдделерді неше түрлі алаяқтықтардан қорғау үшін де қажет.
Кейде ... ... ... ... ... ережесінен ауытқу да болуы мүмкін (сондықтан тек жартылай ақылылық туралы айтуға болатын шығар). Аталған мәмілелер озық ... ... ... шартты мәмілелер бола алады. Мысалы, егер сауда кәсіпорны мыңыншы сатып алушыға ірі жеңілдік жасаймын деп ... ... осы ... ... жасалса).
Бір біріне қарсы бағытталған екі тараптың субъективтік құқықтары мен міндеттері сатып алу-сату шартын өзара шарт ... ... ... ... Әңгіме шарттың мәнін құратын құқықтары мен міндеттері туралы болады. Құқықтар мен міндеттердің көмекші ... екі ... ... ... да ... алу-сату мүлік иесінің (басқа құқық иеленушінің өзгеруіне (ауысуына) әкеледі. Көрсетілген белгілер,сонымени қатар бұл ... ... ... ... шарттың мүлікті жалдау (аренда), мердігерлік, сыйға тарту және ... да ... ... түрде ерекшеленетіні туралы қорытынды жасауға мүмкіншілік береді. Дегенмен, сатып алу-сату шарты ... ... ... ... де ... ... олар ... қатынастарды реттеуде де есепке алынуы қажет. Өз материалдарымен жұмысты орындайтын мердігер оның сатушы рөлінде ... ... да ... ... ... ... ... алу-сату туралы нормаларды есепке алу қажет жағдайлар ... ... да ... ... ... ... алу-сату шартының элементтері болып біздің көзқарасымыз бойынша да субъект, объект және мазмұн болып табылады. Шарттар элементінде "оның ... ... ... ... ... да, ... нысаны мен мазмұны, яғни екі жақтың құқықтары мен міндеттері жатады" деген И.В. Елисеев және ... да ... ... ... ... ... ... көзқарас азаматтық құқықтың неғұрлым ... ... ... теріс ықпал етеді, түсінігінің шынайы мәнін жоғалтуға , әкеледі.
Сатып алу-сату қатынасын 3 мәнде белгілеуге болады.
Біріншіден, бұл - ... ... ... ... бұл - ... ой елегінен өткен және құқық нормаларымен бекітілген субъективтік идеологиялық қатынас. Ең соңында, сатып алу-сату шарты бұл - ... ... ... жиынтығы. Құқықтық реттеуден тәуелсіз тұрмыс етіп айырбастық материалдық қатынас ретінде аталған ... ... ... ... ... ... ие болады. Ол нысан - құқықтық қатынас нысаны.
Шарт жағдайы, нысаны ... ... бір ... ... ... ... олардың құқықтары мен міндеттерін бекітуге мүмкіндік беретін заң техникасының тәсілдері болып келеді.
Сатып алу-сату шартының нысаны оның ... ... және ... ... ... ... ... Оған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 152-бабында бекітілген ... ... ... ... ... қолданымды болып келеді.
Жүз айлық есептік көрсеткіштен жоғары сомаға, сонымен бірге кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру барысында жасалатын ... ... ... ... қоспағанда жазбаша нысан да жасалуы қажет. Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы" заң күші бар Жарлығына сәйкес, жылжымайтын мүлікті сатып алу-сату шарттары мемлекеттік тіркеуге жатады. [10] ... ... ... ... ... алу-сату шартының бір құжатты құру жолымен, екі жақтың қол ... ... ... ... ... инвентаризация актісін, бухгалтерлік балансты, кәсіпорынның құны мен ... ... ... ... ... міндетті тіркелуін қарастырады. Олар басқа да қозғалмайтын ... сату ... ... ... ... ... жатады және мемлекеттік тіркеу кезеңінен жасалған деп есептеледі.
Сатып алу-сату шартының ... ... ... ... ... яғни жеке тұлға, заңды тұлға, әкімшілік аумақтық бірлестіктер, мемлекет әрекет ете алады. Сатып алу-сатудың қандай шарты ... ... ... ... ... ... бөлшек сатып алу-сату шарты немесе мемлекеттік кәсіпорындар мүлкін жекешелендіру, олардың ... ... да ... ... да ... ... құрамының ерекшелігі сатып алу-сату шарттарының жекелеген түрлері бойынша төменде қарастырылатын болады. Мұнда тек ... ... ... жағдайларды атап өтеміз. Арнайы құқықтық қабілетті иемденетін заңды тұлғалар сатып алу-сату бойынша қатынасқа тек арнайы ... ... ... шеңберінде қатыса алады, яғни бұл жерде әңгіме қандай да бір оның жалпы шеңбері ... ... ... қабілеттілік көлемі әрбір жекелеген құқықтық қатынаста нақтылануы қажет. Мысалы, шаруашылық жүргізу құқығында мүлкі бар мемлекеттік ... оның ... ... ... ... сонымен бірге акцияларын сатуға құқығы жоқ. (2002 жылдың 21 мамырындағы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік ережелері бойынша Қазақстан Республикасының заң ... ... ... мен ... ... ... Занының редакциясындағы Азаматтық кодекстің 200-бабының 2-ші тармағы. Егер мемлекеттік келісімшартқа отыруына қысқаша тоқталсақ, мыналарды атауға ... ... ... мемлекеттік құқық қабілеттілігі шектелмеген, бірақ, олармен жасалатын шарттардың мінезі, мазмұны мемлекет ... ... және ... да ... (қызметтермен) анықталады. Жеке ... ... ... ... ... ... олардың құқық-әрекет қабілеттіктерінің көлемі әсері етеді. Мысалы, ... ... ... ... тек ұсақ тұрмыстық мәмілелерді жасай алады, ал басқа мәмілелерді ... олар ... ... ... болғанда ғана құқылы. Егер жүйелі түрде ... ... ... қызметі туралы айтатын болсақ, онда жеке тұлға тек жеке кәсіпкер мәртебесіне иемденген соң ғана оны ... ... ... ... ... бұл ... коммерциялық заңды тұлғамен жүргізілуі мүмкін. ... ... ... субъектілері болып, жеке басымен және мүлкімен оқшауланған, құқықтарға ие болатын және ... ... ... ... ... ... ... құқығы басқа мемлекеттердің азаматтық құқығы сияқты құқықтық қатынастарда жеке тұлғалар қауымдастықтарының (жай серіктестіктердің) қатысуын да қарастырады, ... бұл ... ... дұрыстығына әсерін тигізбейді. [11]
Сатып алу-сату шартының нысанасы ... ... ... ... ... (заттық), заңды, идеологиялық қылып бөлу толық мөлшерде азаматтық-құқықтық ... үшін де ... ... ... алу-сату шарты өзінің ерекше нысанасына (затына), заңды және идсологиялық объектілеріне иемденеді.
Қазіргі жағдайда олардың әрқайсысының мәні бірдей. ... ... ... ... ... ... ... және оларды пайдалану мақсаттарының кеңеюі, сатып алынатын тауардың сатып алу-сату ... ... ... ... ... егер ... кейбір ерекше мақсаттарға арналса. Келісімшарт нормаларында олардың барынша анық бекітілмеуі жаңылысуға немесе сатып алу-сату затындағы қателікке әкелуі мүмкін. ... ... ... шарттары жасалса, заң шығарушы сатылатын өнімнің сапасы, қауіпсіздігі бойынша талаптарды бекіте отырып, тұтынушы жағдайын барынша 'күшейтуге " әрекет етеді.
Заттар сатып ... ... ... ... кең ... түрі ... ... Кез келген зат тектік немесе жеке сипаттар арқылы анықталған, ... және ... ... ... ... заттарға келсек, олар қалған тауарлық массадан жекеленуі қажет екенін айта аламыз, сөйтіп олар жеке сипаттар арқылы анықталатын ... ... және ... түрінде сатып алу-сату шартының нысанасы бола алады. Егер ... ... ... ... сату жөнінде болса, онда сатып алу-сату шартының нысанасы болып зат емес, ... ... ... Осындай жағдай сатып алу-сату шартының нысанасы болашақ заттар болып келгенде де орын ... әлі ... ... тауар табиғатта мүлдем жоқ. Батыс Еуропа елдеріпің сауда құқығы жүйесіндегі бұған қатысты үш түрлі көзқарас бар: ... ... ... сатушы шартта көрсетілген нысананы табыс етуді қамтамасыз етуге міндетті (ол табиғатта бар ... ... егер ... ... дүлей күштер салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, ол шартты бұзушы болып саналады; екінші көзқарас бойынша, егер тауар сатушының ... ... ... ... өз ... ... шарт нысананың болмауы "салдарынан тоқтатылады, ең соңында, егер сатып алушы өзіне белгілі себептермен тауардың қалай болса да ... ... ... онда шарт ... тауар емес Сатып алушының үміті болып табылады.
Жоғарыдағы мысалдар ... ... ... ... көрсету үшін келтіріліп отыр: шарт нысанасының сипаттамаларын алдымен, шарт ... ... ... шарттары тиісті орындалмауының тәуекелі үйлесуіне, екі жақтың құқықтары мен міндеттеріне әсер етеді. Нысана ... ... ... сатып алу-сатуды жүзеге асыру тәртібіне де әсер етеді, мысалы, шетелдік сатып алу-сату Қазақстан Республикасының Валюталық реттеу туралы Заңына және оның ... үшін ... ... ... ... актілерге сәйкес жүргізілетін болады.
Бағалы қағаздар айналымы Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар рыногы туралы ... ... ... ... мен ... тіркеу туралы" Заңдармен, сонымен бірге, заңға тәуелді нормативтік актілермен ... ... ... ... ... ... алу-сату жекелеген заң актілері бекіткен ережелерді сақтаумен жүргізіледі, мысалы, Қазақстан Республикасының Қарудың жекелеген түрлерінің айналымы үшін ... ... ... " ... ... ... келетін ҚР Азаматтық кодексі 406-бабының 4 тармағында мүліктік құқықтар сатып алу-сату шартының ... ... ... ... ... ... норма бекітілген. Мүліктік құқықтарды беруге қатысты мәмілелер кең таралуды иемденеді, ... ... ... ... ... ... ... биржалық тауарлар жеткізілімі шартына немесе биржалық тауарлар қатынасындағы міндеттер мен құқықтарды болашақта өткізу, құқықтарды сату шарттары ... ( заң күші бар ... ... I ... Патенттік құқықтарды беруде нысанасы мүліктік құқық болып келетін сатып алу-сату шарттары жасалуына әкеледі.
Шарт заты (нысанасы) туралы келісім ... ... ... бір ғана ... ... болып табылады.
Егер шарт тауарлардың атауын және санын айқындауға мүмкіндік берсе, нысанаға қатысты жағдай келісілген деп есептеледі. (407-бап 3-ші тармақ). Сатып ... ... ... ... оны ... ... алушының немесе онымен көрсетілген үшінші тұлғаның құқығы бар, қарсылай ақша түріндегі қанағаттандыру. Ол Қазақстан ... ... ... ... 1-ші ... ... шарт ... бағаны қалыптастыру бостандығына негізделеді. Тарифтер, баға белгілеу, ставкалар және т.б. заңдық актілерде қарастырылған жағдайларда уәкілді ... ... ... ... ... ... баға ... тарифтерден кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің өздері қойған бағаны, тарифтерін ажырату қажет. ... ... ... ... ... баға орталықтандырылған тәртіппен қойылады. Мысалы: Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... сонымен бірге, 1998 жылдың 14 тамызында қабылданған Қазақстан Республикасының бәсекені қорғау және табиғи ... ... ... мен ... баға (тарифтер) енгізу, бекіту, қарастыру, ұсыну тәртібі туралы нұсқау қолданылады.[12] Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік ... ... заң күші бар ... 4(3 ... 1-ші ... қазыналық кәсіпорындар мен өткізілетін тауар бағалары өкілетті органмен қойылатынын қарастырады.
Жарлықтың аталған бабының екінші бөлігі 1999 ... 4 ... ... ... ... ... ... туралы "заң күші бар Жарлығына толықтырулар енгізу ... ... ... заңының редакциясында қазыналық кәсіпорындар мен монополиялық өнді-рілетін тауарларға бағаны мемлекеттік реттеуді ... ... 23 ... Алкогольді өнімдерге минимальді бағаны қалыптастыру туралы "Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен алкогольді өнімге ең ... ... баға ... ... ... баға шартпен қарастырылады. Егер шарттың бағасы өзінде нақты келісілмесе және оның жағдайларымен анықталмаса, онда бұл ... ... әсер ... ... жағдайда тауар бағасы бойынша әдетте қолданылатын талаптар есепке алынады, басқаша айтқанда, негіз ретінде тауардың нарықтық құны алынады. Баға тауар салмағына ... ... егер ... ... ... ол таза салмақ бойынша анықталады.
Бұл сатып алушы үшін қолайлы ереже, әсіресе ыдыстың салмағы ... ... ... ... болса және салмақтың кішігірім өзгеруі (көбеюі) тауардың елеулі қымбаттауына әкелсе.
Егер шарт тауар бағасы оны негіздейтін көрсеткішке байланысты өзгертілуге жататынын қарастырса, ... ... ... ... тәсілі анықталмаса, баға шартты жасасу кезеңіндегі және тауарды беру бойынша міндетті орындау уақытындағы көрсеткіштердің ... ... ... Яғни ... оны ... ... өз құны ... немесе төмендеуіне қарай шарт бойынша оның бағасы тиісті дәрежеде көтерілуі немесе ... ... ... ... бойынша, осы, Азаматтық кодекстің 438-бабының 3-тармағында бекітілген ережелерде анықсыздық бар. Тауар бағасы шартты ... ... ... және шарт ... ... ... ... тиеу, буып-түю, сатып алу, өндіру кезінде қалыптасатын олардың өзіндік құны (шығындар) қатысуының негізінде анықталуы керек. ... ... ... ... сатушының мерзімді өткізіп алуынан сатып алушының мүдделерін қорғауға арналған норма да жетік емес деп табуға болады. Ол тек ... ... ... ... қарастыруы қажет, бірақ 438-баптың 3-ші тармағымен мәселе былайша шешілмеген. Сатып алу бағасын төлеудің мерзімін сатып алушы өткізіп алса, онда ол үшін баға тек ... ... ... қажет. Өкінішке орай бұл да Азаматтық кодексте көрініс таппаған. Құқықтық қатынастар (шарттар) мазмұнын қарайық. Ол екі мәнде түсіндірілетінін айтқан жөн. ... ... ... ... бұл - ... реттелетін қоғамдық қатынас. Сонымен бірге мазмұн деп екі жақтың құқықтары мен міндеттерін (заңды мазмұнды) қарастырады.
1.2 ... ... ... ... және олардың жауапкершіліктері
Сатып алушы үшінші тұлғалардың құқықтары ... ... ... ... ... қоспағанда, сатушы үшінші тұлғалардың кез-келген құқықтарынан тыс тауарды сатып алушыға беруге міндетті (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 413 бабының, 1-тармағы). Бұл ... ... ... ... ... ... иесі болып келгісі келетін, шарттарға көбірек қолданымды. Ал мүліктік құқықтарды сату кезінде өз өзгешеліктері орын ала алады.
Кейбір жағдайларда аталған ... ... ... ... ... сатып алушы үлестік құқықта болған мүлікті сатып алады және ... ... ... ... иелену, билік ету құқығын алады, алайда ортақ ... ... ... ... ... жүктемелер кіреді. Егер сатудың пәні мүліктік құқық болса, (сонымен қатар меншік құқығынан өзге заттық құқық) жүктемелер вариапиясы сансыз болады. ... ... ... шарт ... ерекшеліктері кейбір ауыртпалықтарды болжауға мүмкіншілік берді деі аламыз. Уақыт өтісімен бұл сұрақ соттық практика ... және ... ... жүйесі (доктрина) үшін маңызді мәселе болып табылар демекпіз.
Сатушының тағы да бір міндеті тауарды үшінші тұлғалардың ... да ... ... Осы ... ... ол туралы білген жағдайларда ғана қолданылады. Болашақта ... ... деп ... ... егер осы ... ... ... басқа тұлғалар талаптануынан босатып беру міндетін бұзбаған деп ... ... ... ыдыс және оны ... ... ... ыдыс және оны ... талаптарын сатып алу-сату шарттарының жалпы ережелеріне кірістіру біздің азаматтық заңдарда жаңа ... ... ... сыртқы көзге түспейтініне қарамастан, олар сатып алу-сатудың өркениеттілік қатынасынын қалыптасуына мүмкіндік ... Егер ... ... шарты қандай түріне қатысты екендігі белгіленбесе, олар тауарды салатын ыдыс және буып-түю мен байланысты даулы жағдайларды ... ... ... ... өзгеше көзделмесе және міндеттеменің мәнінені немесе тауарлардың сипатынан туындамаса, сатушы сатып алушыға тауарды ыдысқа салып және (немесе) ... ... ... ... ыдыс пен ... ... ... тауар ол үшін арналған әдетті әдіспен, ыдысқа салынуы, буып түйілуі керек. Бұлай болмағанда - ... мен ... ... ... осы ... ... сақталуын қамтамасыз ететін әдіспен ыдысқа салынып және (немесе) буып ... ... Ал егер ... ... ... ... қандай да ерекше жағдайларын талап етсе, онда ыдыс және буып-түю оларға сәйкес ... ... ... ... ... тек оның және ... ... функционалды тағайыңдалуларының ... ... ... Азаматтық кодекстің 408-бабында сатушының керек-жарақтарды беруі бойынша міндеті ... ... олар ... ... ... ... жасауға тырысады. Бұл реттерде олар сатушылар көп ретте Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... еместігіні (диспозитивті екенін) пайдаланады. Қосымша ақыға ... ... ... ... ... үшін қорғаныш жапқыш, оны күтіп баптауға арналған зат ұсынылады. Қосалқы (керек-жарақ) зат барлық жағдайда өздігінен атқаратын қызметі жоқ ... ... ... қате ... ... ... қандай да болмасын тауардың керек-жарақтары оны мақсаттарда кедергісіз қолдану қажеттерімен анықталуы керек. Егер керек-қарақ тұтынылатын (тұтыну барысында өз қасиетін ... ... зат ... оның ... зат ... ... ететін мерзім белгіленіп көрсетілуі тиіс. Тағы да айтатын бір нәрсе бар.
Тауармен (өніммен) бірге оның жиынтықтылығын қауіпсіздігін, сапасын, растайтын тұтыну ... ... ж.б. ... ... Өнім ... алушыға берілгенге дейін меншік шаруашылық жүргізу, оралымды басқару құқықтарын сатушы тауар берілгенге ... оны ... ... ... жол ... ... ... байланысты сатушы мүлікке немқұрайлы қарамауы және оны қасақана бүлдірмеуі керек. Сатушы осы міндетін тегін атқармайды. Егер екі тараптың келісімімен ... ... ... ... ... оның тауарды сақтауға жұмсағанын өтейді.
Сатушының құқығы. Сатушының ... зат ... және ... алу ... ... ... ету ... жатады. Әр міндеттемеге сәйкес келетін қарсы құқық бар. Сатып алушының шартпен бекітілген міндеттемелері сатушының басқа да ... ... ... ... негізгі міндеті тауарды қабылдап алу және ақысын төлеуі болып табылады. Сатып ... ... ... ол ... ... беру және алу үшін ... ... қамтиды. Бірінші кезекте сатып алушы тауарды қабылдап алу үшін алдын-ала жағдай жасауы қажет. Тауар тасымалдануға тиісті болса, ... ... ... тиеп жіберу үшін қажетті мәліметтерді сатушыға хабарлауға міндетті (егер тауарды сатушы жеткізетін болса). Ал, кейбір жағдайда сатып алушы ... ... ... ... ... алып ... ұйымдастыруы қажет. Бұл шара сатып алушы сатушының тауарды сақтайтын ... ... ... ... ... Осы ... халықаралық сауда саттықта кең қолданылады және Біріккен Ұлттар Ұйымының 1980 ... ... ... ... алу-сату шарттары туралы "Конвенциясының 31-бабы б "тармағымен қарастырылған. Ол ... ... ... кәсіпкерлердің ішкі қатынастарында да жиі қолданылып жүр. Сауда терминдерін талқылаудың халықаралық ережелерінде (Инкотермс) бекітілген іскерлік айналым әдет ғұрыптары осыған Е ... ЕХ тобы ... ... works ... бұл ... ... ... сатып алушыға өзінің қоймасынан табыс етеді. Егер жағдайлары қарастырылса (олардың қатарына ҒSА, ҒАS және ҒОВ ... ... онда ... ... сатып алуды ұсынған тасымалдаушыға өзі әкеліп беруге міндетті.
Өнімді қабылдап алу шарттары заңнама бекіткен ... ... ... Мысалы, Қазақстан Республикасы Министрлер кабинетінің қаулысымен 1994 жылы 9 ... ... ... саны мен ... ... ... алу ... Ол тауар жеткізілімі және тасымалдау шарттарын орындау ... ... ... ережелерін біз содан сои толығырақ қараймыз. Заңнамамен қатар қабылдау тәртібі тікелей шарттың өзімен де бекітілуі мүмкін. Ал егер де ... ... не ... не ... ... ... ... тауарды беру және алу үшін әдетте керек болатын әрекеттерді ... ... ... бұзып затты қабылдамаса, сатушыға оның затты қабылдауын талап етуге, болмаса ... ... бас ... ... ... сатып алушының іс-әрекеті нәтижесінде болған шығынын Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 349-бабы 2-тармағы, 350-бабы бойынша өндіріп алуға ... ... ... олар ретінде нотариат куәландыруды немесе мемлекеттік тіркеуді талап ететін шарттарды рәсімдеуі талап етсе, тауарға меншік құқығы пайда ... ... ... ... немесе мемлекеттік тіркеумен анықталады (ҚР АК 238-бабы 2-тармақ). Осымен бірге сатып алушыға тәуекелде ... ... болу ... ол ... ... ... ... әдет-ғұрыптармен өзгешелік қарастырылмаса сол тауарға қатысты кездейсоқ жойылу әлде ... ... ... ... ... ... ... алу-сату шарты жасалған сәттен өтеді. [16]
2. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІ
2.1 Бөлшектеп сатып алу-сату шарты
Тауар сату жөніндегі ... ... ... асыратын сатушы бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойынша сатып алушыға кәсiпкерлiк қызметке байланысты емес, әдетте жеке ... ... ... немесе өзге де пайдалануға арналған тауарларды беруге мiндеттенедi. ... ... ... ... ... ... табылады (осы Кодекстiң 387-бабы).
Егер заң актiлерiнде немесе бөлшектеп сатып алу-сату шартында, соның iшiнде сатып алушы қосылатын (осы Кодекстiң 389-бабы) ... ... өзге де ... нысандардың талаптарында өзгеше белгiленбесе, сатушы сатып алушыға касса немесе ... ... ... тауарға ақы төленгенiн растайтын өзге де құжатты ... ... ... ... ... ... ... тиiстi нысанда жасалған болып есептеледi. Аталған құжаттардың сатып алушыда болмауы оны шарттың жасалғандығын және оның талаптарын растайтын куәлiк ... ... ... ... ... көпшiлiкке арналған офертасы. Тауарларды көруге қою, олардың үлгiлерiн көрсету немесе тауарлар сатылатын жерде сатылатын ... ... ... ... ... ... және т.б.) беру, сатушы тиістi тауарлардың сатуға арналмағандығын айқын көрсеткен жағдайларды қоспағанда, бағаның және сатып алу-сату шартының басқа да ... ... ... қарамастан, көпшiлiкке арналған оферта болып танылады [6, 133 б]. ... оның ... ... ... тауар сатылмайтын жерлерде тауардың беймәлім адамдар тобына арналған және тауардың сатып алу-сату шартының елеулi талаптары ... ... да ... ... ұсынымы көпшiлiкке арналған оферта деп танылмайды.
Сатып алушыға тауар туралы ақпарат беру. Сатушы сатуға ұсынылатын тауар туралы сатып алушыға ... және анық ... ... ... Бұл ... заң ... ... талаптарға және әдетте бөлшек саудада осындай ақпарат ... ... мен ... ... ... ... ... тиiс.
Сатып алушы шарт жасалғанға дейiн, егер бұған тауардың сипатына байланысты тыйым салынбаса және ... ... ... ... ... ... ... көруге, өзiнiң қатысуымен тауардың қасиеттерiн тексерудi немесе оның пайдаланылуын көрсетудi талап етуге құқылы. ... ... ... туралы тиісті ақпарат алуға мүмкіндік бермеген сатушы тауардың оны сатып алушыға бергеннен кейін пайда болған, сатып алушы өзiнде ақпараттың болмауына ... ... ... ... үшiн де жауап бередi.
Сатып алушының тауарды белгiлi бiр мерзiмде қабылдап алуы туралы талап қойылған шарт
1. Тараптар ... ... ... ... ... ... ... алуы туралы талап қойылған шарт жасасуы мүмкiн, осы мерзiм iшiнде тауарды ... ... ... ... ...
2. Егер ... ... көзделмесе, сатып алушының келмей қалуын немесе шартта белгiленген мерзiмде тауарды қабылдап алу үшiн өзге де ... ... ... ... ... ... ... орындаудан бас тартуы ретiнде қарастыруы мүмкiн.
3. Шартта белгiленген мерзiмде сатып алушыға ... ... ... ету жөнiндегi сатушының қосымша шығындары, егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше көзделмесе, тауардың бағасына енгiзiледi.
Тауарларды үлгiлерi бойынша ... ... ... ... ... ... ... сатушы ұсынған тауар үлгiсімен (оның сипаттамасымен, тауарлар каталогымен және т.б.) танысуы негiзiнде жасалуы мүмкiн.
2. Егер заң актiлерiнде немесе шартта өзгеше ... ... ... ... ... ... кезден бастап, ал егер шартта тауар беретін орын белгіленбесе, азаматтың тұрғылықты жері немесе заңды тұлғаның орналасқан жерi ... ... ... тауар жеткiзiлген кезден бастап шарт орындалған болып есептеледi.
3. ... ... ... ... ... жасалуына байланысты қисынды шығындарды өтеген жағдайда сатып алушы тауар ... ... ... ... бас ... құқылы.
Автоматтарды пайдалана отырып тауар сату
1. Тауар сату автоматтарды пайдалана отырып жүргiзiлген жағдайларда автоматтардың иесi ... ... ... ... ... саны, бір тауардың бағасы және т.б.), автоматқа орналастыру арқылы тауардың сатушысы туралы ... ... ... сатып алушыларға сатушының атауы (фирмалық атауы), оның орналасқан жерi, жұмыс режимi, сондай-ақ сатып алушының тауар алу үшiн жасайтын қажеттi ... ... өзге де ... ... ... ... [7, 231 б].
* Сатып алушы тауар алуға қажеттi әрекеттер жасаған кезден бастап шарт ... ... ... ... ... ... ақысы төленген тауар берiлмесе, сатушы тауардың сатып алушыға дереу берiлуiн немесе оның сатып алушының сол тауар үшiн төлеген ақша ... ... ... ... міндетті.
Сатып алушыға тауар жеткiзiп беру туралы талап қойылатын шарт
Сатып алушыға тауар жеткiзiп беру туралы талап қойылып шарт жасалған жағдайларда сатушы ... ... ... ... жерге шартта белгіленген мерзімде жеткізіп беруге міндетті.
2. Егер заң актілерінде, ... ... ... немесе ол міндеттеменің мәнінен туындамаса, сатып алушыға, ал ол болмаған кезде - шарттың жасалғандығын немесе тауарды жеткізіп ... ... ... ... ... өзге бір ... ... кез келген адамға тауар табыс етілген кезден бастап ... ... ... деп есептеледі.
Тауардың бағасы және оған ақы төлеу
1. Егер заң ... ... ... ... ол міндеттеменің мәнінен туындамаса, сатып алушы шарт жасасу кезінде сатушы жариялаған баға бойынша ... ақы ... ... 2. ... ... ... ала ақы төлеу (осы Кодекстің 440-бабы) көзделген ... ... ... ... ... мерзімде тауарға ақы төлемеуі, егер тараптардың келісімінде өзгеше көзделмесе, сатып алушының шартты орындаудан бас тартқаны деп танылады. 3. ... ... ... сатып алу-сату, соның ішінде сатып алушының тауарларға төлемді бөліп-бөліп төлеу талабы қойылған ... осы ... ... ... екінші бөлігінде көзделген ережелер қолданылмауға тиіс. 4. ... ... ... ... ... ... ... белгіленген кезеңі шегінде тауарға кез келген уақытта толық төлем жасауға құқылы.
Сапасы лайықты тауарды алмастыру
1. Сатып ... ... ... ... ... ... ... бастап он төрт күн ішінде, егер сатушы ... ұзақ ... ... ... ... алынған тауарды сату орнында немесе сатушы хабарлаған өзге де орындарда бағасында айырма болған жағдайда сатушымен қажетті қайта есеп ... ... ... ... ауқымы, пішіні, түсі, жинақтылығы және т.б. бойынша соған ұқсас тауармен ... ... ... 2. ... ... ... тауар болмаған жағдайда сатып алушы сатып алынған тауарды сатушыға қайтарып беруге және оған төленген ақша ... ... ...
3. Егер ... пайдаланылмай, оның тұтыну қасиеттері сақталса және оның сол ... ... ... ... ... ... алушының тауарды алмастыру немесе оны қайтару туралы талаптары қанағаттандырылуға тиіс. 4. Осы бапта аталған ... ... ... немесе қайтарылуға жатпайтын тауарлардың тiзбесi заңдарда белгiленген тәртiппен айқындалады.
2.2 Тауар жеткізілімі шарты және ... ... ... ... ... ұғымы. Тауар жеткізілімі шарты бойынша кәсіпкер болып табылатын сатушы (тауар беруші) сатып алушыға өзі өндіретін немесе сатып алатын ... ... ... ... жеке ... отбасына, үй ішіне және сол сияқты өзге де пайдалану байланысты емес өзге мақсаттарға пайдалану үшін келісілген мерзімде немесе ... ... ... ... ... ... ... сатып алу-сату шарттарынан және қарапайым саттық (тұрмыстық) сатып алу сату шарттарынан түбегейлі айырмашылығы бар. ... ... ... ... ... экономика кезкелген салаларында үлестіруге (қайта үлестіруге ... ... ... бұл ... ... түрде әкімшілік - жоспарлау мінез берілетін. Жеке ... ... оны ... ... ... ... түрі ретінде қарастыруға әкелді. Осының нәтижесінде тауар жеткізілімі шарты ... ... ... танылмайды.
Алайда оның функциялары сол күйінде қалады. Өндірістің жекелеген салаларын орталықтандыру ... ... оның ... ... ... ... ... өсе түседі.
Тауар жеткізілімі шарты нарық субъектілеріне өндірілген, импортталған, экспортталған өнімдерді кез-келген бағытта тарату мүмкіндігіне ие қылады. Оның ... ... ... ... ... ... ... тауар алынады, тауарлардың жекелеген топтары өндірушіден бөлшектеп сатушыларға дейін күйеленген нарық инфраструктурасына ауысады.
Тауар жеткізілімі шартының ... ... бірі одан ... ... қатынастар ұзаққа созылатын болып келеді. Осыған байланысты ұзақ ... бойы шарт ... ... тиеп ... алып ... тауар жеткізілімін жүзеге асыру үшін қажетті көптеген ұйымдық құқықтық шараларды қолданады.
Тауар жеткізілімі ... ... ... ... көздеріне тікелей Азаматтық кодекс нормалары жатады. Олармен қатар маусымындағы № 536-қаулысы, Қазақстан Республикасының министрлер кабинетінің 1993 жылғы 8 ...... және ... ... ... жұмыс істейді.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің тасымалдау туралы нормалары тасымал қатынасының барлығында қолданылады. Ал, егер тауар ... ... үшін ... ... Республикасының 2002 жылғы 16 мамырдағы Мемлекеттік сатып алу туралы " Заңы мен оны орындауға арналған зандастырылған нормативті актілері бар. ... ... ... жасау тәртібі және нысаны. Тауар жеткізілімі шартының жасау тәртібі өзгешелігі болып табылады. Шарттың жобасын алған 20 күннің ... оны ... ... бір ... ... тарапқа береді. Тараптар шарттың жекелеген жағдайлары бойынша келіспеушілер пайда болған жағдайда шарт жасауды ұсынған және басқа тараптан осы жағдайлар ... ... ... ... (келіспеушілікгер хаттамасын) алған тарап осы ұсынысты алған күннен бастап отыз күн ішінде, егер өзге ... ... ... ... ... ... талаптарын келісу жөнінде шаралар қолдануға не басқа тарапты оны жасаудан бас тарту туралы ... ... ... ... ... акцентантпен қойылған ұсыныстарға жауап беру мерзімі көбею жағынан ... Өнім ... ... ... бойынша ол 10 күнді қүрайды). Алғашқы оферентті шарт жасауға еріксіз көндіруге жол берілмейді онім ... ... ... ... ... ... ) шарт ... тартқан немесе келіспеген жағдайларға байланысты сұрақтарды және келіспеушілікгерді шешу үшін сот тәртібі қарастырылған еді. Заңнамадағы осы ... де ... ... ... ... қағидатының күшеюіне мүмкіншілік береді деп айта аламыз. ... ... ... нысаны-жазбаша. Шартты жасау, өзгерту, бұзу немесе оның мерзімін ұзарту тараптары қойған келісім немесе хаттар, факстар, телеграммалар, ... ... ... ... ... ... шартында шарттың заты мен берілетін тауарлардың санын анықтайтын жағдайларынан ... ... ... ... (түр-түрін) бағасын анықтайтын, жеткізу өнімнің сапасының жағдайлары да бекітілуі керек. Егер ... ... ... ... екі тараптың біреуінің талабы бойынша шарт жасалмаған деп есептелінуі мүмкін. Осыған байланысты осы ... ... ... ... ... ... ... жағдайларына жатқызды
Шарттың қосымша жағдайлары болып өнімнің жеткізу тәртібі мен ... есеп ... ... ... қолданылды мерзімі, жыл сайынғы спецификациялар туралы келісу тәртібі (ұзақ мерзімді шарттар жасалған кезде). Олар ... ... ... аталғанға қарамастан, олардың әні басқа шарттарда ... ... ... ... ... ... жоқ болуы даудың пайда болуына мүмкіндік береді, ал бұл шарттар тараптардың құқықтарының орындалуына кедергі ... ... ... ... ... да қосымша жағдайлар көзделуі мүмкін. ... ... ... ... мерзімге жасалады: ай, тоқсан және басқа да ұзақ мерзімге. ... ... оның ... ... белгіленбесе және ол міндеттеменің мәнінен туындамаса, шарт бір жылға жасалған деп ... Бір ... ... мерзімге жасалған шарт ұзақ мерзімді деп аталады. Ұзақ мерзімді және ... ... ... ... бір ... ... жасалса, олар маңызы жоғарғы нәтижелерге әкеп соғады. ... екі жыл ... және одан да көп ... күші бар ... ... және одан ... деп ... және оны тауар беруші (өндіруші) нақты тәртіппен бұзуға ... жоқ. Осы ... ... ... ... ... ... берушілермен) және ұзақ түрде орнатылған шаруашылық байланыстарға колданылады.
Шарттың жағдайларының бәрін оның жүргізу кезеңдерінде алуға болады. ... ... ұзақ ... шарттарда олар күнтізбелік жылға немесе одан да ұзақ, бірақ шарттар салған жалпы мерзімнен аз ... ... Егер ұзақ ... ... ... тиіс тауардың саны немесе өзге де шарт талаптары бір жылға немесе барынша ұзақ мерзімге белгіленсе, шарттың қолданылу мерзімі біткенге ... ... ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бөлшектеп сатып алу-сату шартының мазмұны, тараптары37 бет
Сатып алу - сату шарты мүлікті беру бойынша негізгі шарт ретінде түсінігі, оның мәні және элементтері75 бет
Сатып алу-сату шартының ұығымы және элементтері16 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
Баға маркетинг жүйесінде11 бет
Материалдық қорлар есебі24 бет
«АлматықалжерҒӨО» МЕК ұйымдық құрылымы, мемлекеттік сатып алулары мен стратегиялық бағдарламалары31 бет
Адамды сатудың мемлекетке әсері4 бет
Азаматтық құқық бойынша мердігерлік шартының ұғымы, мазмұны және формасы59 бет
Айырбас шартының элементтері11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь