Фосфор және термиялық фосфор қышқылы

ЖОСПАР

Кіріспе

1. Фосфор және термиялық фосфор қышқылы
2. Термиялық фосфор қытқылын алу.
3. Термиялық фосфор қышқылы шығындарын есептеу.

Қорытынды

Пайдаланған әдебиеттер
Кіріспе

Химия өнеркәсіп және оның өнімдері адам өмірінің күнделікті тіршілінде, халық шаруашылығының көитеген салаларында қолдапылуда. Табиға немесе өндеу арқылы алынған барлық бейорганикалық тұздар дүние жүзілік өндіріс бойынша жылына миллион немесе ондаған миллион тонна келемінде өндірілуде. Олар ауыл-шарушшлығанда минералды тыңайтқыштар есебінде көптеп қолданылады. Тьңайтқышгардың өсімдіктермен жақсы ciңipyi оның өнімділігін арттырып жер қыртысын жаксартады.
Kaзіpri уақытта минералды тыңайтқыштардың көптеген түрлері шығарылуда. Оларға жай суперфосфат, қос суперфосфат, аммоний фосфаты, күрделі тыңайтқыштар т.б. жатады. Бұл тыңайтқыштар фосфор және күкіртті т.б. қышқылдарды, тиімді әдістерді қолдану арқылы өнделуде. Өндеу процестерінің химиялық өзгеіpic, реакцияның жүруіне температура, қысым әрекеттесуші заттардың күйлері мен қоршаған ортаға экологиялық әсерін білу қажет және оларды "Бейорганикалық заттардың технологиясы" саласъшдағы ілім зерттейді.
Ұсынылып отырған оқулықта қазақ тілінде алғаш рет тыңайтқыштар технологиясы бойынша білім алған студенттердің, техника саласындағы инженер, аспиранттар талап - тілегіне сәйкес қарастырылып дайындалған.
Мұнда оқулықтың әp6ip тарауын қарапайым тілмен, жан-жақты баяндап,
минералды тыңайтқыштарға қажетті шикізат, оны дайындау, өндеу технологаясы, негізгі көpceткіштepi мен техиологиялық үлгісі көрсетілген. Минералды тыңайтқышты өндеуде қолданылатын негізгі жабдықтар, шикізат шығымы мен жылу баланстарың есептеулер, өндіріс қалдықтарын өндеу әдістері қамтылған. Оқулықты қазақша дайындау мақсаты қазақ, тілінде дәріс алатын студент жастарды " Бейорганикалық, заттардың, технолгиясы" пәнінің негіздері және технологиясымен таныстыра отырьп, алған білімдерін өндірісте, ғылыми зертгеу жұмыстарында қолдануға бағыттау және олардың ой-тұжырымдарын қалыптастыру.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. 4-е изд.6 ч.1,2-Л.: Химия, 1974-1556 с.
2. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Учебник для вузов. 5-е ид., перераб.-Л.; Химия, 1983-336 с.
3. КувшинниковИ.М. Минеральные удобрения и соли.-М: Химия, 1987-256 с.
4. Крашенников С.А. Технология соды - М.: Химия, 1988-ЗОЗс.
5. Зайцев И.Д. и др. Производство соды - М: Химия, 1986-311с.
6. Абрамов В.Я., Стельков Т.Д., Николаев И.В. Физико-химические основы комплексной переработки алюминиевого сырья-М.: Металлургия, 1985-285 с.
7. Технология фосфорных и комплексных удобрений/Под ред. Эвенчика С.Д. и Бродского А.А. - М.: Химия, 1987-4б4с.
8. Ершов В.А.; Пименов С. Технология фосфоры ~ С-П.; Химия. 1996-279 с.
9. Кармышов В.Ф. Химическая переработка фосфоритов.-М.:Химия,
1983-304 с.
10. Электротермические процессы химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред.Ершова В.А.Л.:Химия, 1984-464С.
11. Фурман А.А. Неорганические хлориды. М.: Химия, 1980-420с.
12. Шикеева Л.С.;Зырянов В.З. Свойства и производство сульфата натрия.
Л. Химия, 1978-240с.
13. Степени В.Д., Горштейн И.Г., Блюм Г.З. и др. Методы получения эсобо чистых неорганических веществ. Л.: Химия, 1969-480с.
14. Карбридж Д. Фосфор, основы химии, биохимия, технологии М: Мир, 1988-680с.
15. ШапкинМ.А. Двойной суперфосфат Л.:Химия 1987-210с.
16. Постников Н.И. термическая фосфорная кислота, соли и удобрения на ее основе. М.: Химия, 1976-302с.
        
        ЖОСПАР
Кіріспе
1. Фосфор және термиялық фосфор қышқылы
2. Термиялық фосфор қытқылын алу.
3. Термиялық фосфор қышқылы ... ... ... ... және оның ... адам өмірінің күнделікті тіршілінде,
халық шаруашылығының көитеген салаларында қолдапылуда. Табиға ... ... ... ... бейорганикалық тұздар дүние жүзілік өндіріс бойынша
жылына миллион немесе ондаған миллион тонна келемінде өндірілуде. Олар ... ... ... ... көптеп қолданылады.
Тьңайтқышгардың ... ... ciңipyi оның ... арттырып жер
қыртысын жаксартады.
Kaзіpri уақытта ... ... ... ... ... жай ... қос суперфосфат, аммоний фосфаты, күрделі
тыңайтқыштар т.б. жатады. Бұл ... ... және ... ... ... әдістерді қолдану арқылы өнделуде. Өндеу процестерінің
химиялық өзгеіpic, реакцияның ... ... ... әрекеттесуші
заттардың күйлері мен қоршаған ортаға экологиялық әсерін білу қажет және
оларды "Бейорганикалық заттардың технологиясы" ... ілім ... ... ... ... тілінде алғаш рет тыңайтқыштар технологиясы
бойынша білім алған студенттердің, техника саласындағы инженер, аспиранттар
талап - тілегіне сәйкес ... ... ... әp6ip ... қарапайым тілмен, жан-жақты баяндап,
минералды тыңайтқыштарға қажетті шикізат, оны дайындау, ... ... ... мен ... үлгісі көрсетілген. Минералды
тыңайтқышты өндеуде қолданылатын ... ... ... шығымы мен жылу
баланстарың есептеулер, ... ... ... әдістері қамтылған.
Оқулықты қазақша дайындау мақсаты ... ... ... ... студент
жастарды " Бейорганикалық, заттардың, технолгиясы" пәнінің ... ... ... ... ... білімдерін өндірісте, ғылыми
зертгеу жұмыстарында қолдануға бағыттау және олардың ... оқу ... орта және ... оқу ... ... ... көрсетері даусыз. Қолжазбаны мұқият оқып ... ... ... пiкip жазған техника ғылымының докторы, професссор Юнусов У.И.
(Ғылыми-инженеритті институт), ... ... ... ... ... атындағы Оңтүстік Қазакстан мемлекеттік университеті) жолдастарға
зор ризашылығымызды білдіреміз.
1. ... және ... ... ... элекротермялык әдіспен алады, яғни табиғи фосфатты көміртегімен
тотықсыздандырады. Бұл процесс жоғары ... ... ... ... ... ... фосфор буын сұйылтканда сұйық ... оны ... орта ... ... ... ... ... фосфорды және оның буын тотықтыру (жандыру) ... ... ... оны ... ... ... ... түзіледі Бұл
әдіспен алынған қышқыл термиялық фосфор қышқылы (ТФҚ) деп аталады.
Үнемді, сондай-ақ кең тараған фосфор ... ... ... ... экстракицялау. Бұл жағдайда енімді экстракциялық фосфор қышқылы
деп атайды.
Фосфатты элсктротермиялық өндеудің артықшылығы барлық фосфаттардан, ... ... ... ... ... ... дәрежелі таза шоғырлы фосфор
қышқылын алуға болады. Қышқыл ендеуге ... ... емес ... және
қоспалармен қатты ластанған фосфориттер қолданылады.
Реактивтер сияқты ... және ... ... таза болу ... одан ТФҚ алады, бірақ ол ЭФҚ ... ... ... ... ... ... ... ЭФҚ қолданады.
ГОСТ 10678-76 сәйкес ТФҚ екі маркасы шығарады - А (тамақ ... ... ... Б ... 73% кем емес НРО (52,9% РЭО5) ... 1 және ... ... қышқыл құрамындағы қоспалар (% көп емес): хлоридтер 0,01
және 0,02, ... 0,015 және 0,02; ... 0,0005 және 0,001, ... және 0,015; ауыр ... (Рв) 0,002 және 0,005, ... 0,006 ... Тамаққа қажетті қышқылдар: мышъяк 0,0003 қорғасын 0,0005, NO3 -
0,0003.
2. ... ... ... ... ... ... ... фосфорды тотықтыру (жандыру)
(Р4+5О3=Р4О10) және түзілген пентотық фосфорды ... ... ... ... ... соң бipi өтетін мета-, пиро- және ортофосфор
қышқылы алынғанша
жүргізіледі:
700°С-та n ... ... ... ... теңдеуі:
Р4О10+6Н2О-4Н3РО4
Бөлінетін жылу мөлшері 1 кг фосфорды жандырғанда 23614 кДж) ... ... кДж ... 1 кг Н3РО4- ке 1017 кДж) құрайды. H3PO4-тi сумен ... ... ... қосымша жылу бөлінеді. Техникалық термиялық қышқыл
құрамында 73% кем емсс Н3РО4 болады.
Термиялық фосфор қышқылын eкi ... - 6ip ... және eкi ... ... ... ... ... пештен шьққан фосфоркұрамдас газды жағып, одан
соң пайда болған P2O5-тi ... ... Бұл ... қарамай, біздің елде қодданылмайды, себебі пеш газындағы
фосфор буының шоғырының аз болуынан өте ... ... ... ... ал газ ... ... (шаң) алынған фосфор қышқылын
ластайды. Бұл әдістің кемшілігі ... ... ... жұмыс істеуін
кажет етеді.
ТМД зауытгарында термиялық фосфор қышқылын eкi сатылы әдіспен алады, яғни
фосфор пешінің газынан фосфорды ... ... соң оны ... Бұл ... таза қышқыл алынады, фосфорды конденсациялап алудан
қалған газды пайдалануға мүмкіндік туады, фосфорды тотыктырғанда және ... ... ... мөлшерлі жылуды әзірше қайта өңдемейді.
Жылуды алу ... ... ... ... ... ... ... жылуды алу) және буландырғаш (буланатын сумен жылуды алу).
Циркуляциялық жүйесі кең тарады: электрлі ... ... ... 6іp ... жүйе және ... екі. ... ... өте кең тараған. Буландырғыш жүйелер болашағы бар жүйелерге жатады.
Циркуляцйялықтан айнрмашылығы олар насосты-мұздатқыш ... ... ... аз ... ... ... Бipaқ ... кемшілігі
- шығатын газдың үлкен көлемде болуы, яғни ол газдар гидратация мұнарасында
судың булануынан түзіледі және сондыктан ... ... ... ... ... ... ... фосфор қышқылы шығындарын есептеу.
Фосфор қышқылын термиялық әдіспен өндіріп аду үшін қолданылатын негізгі
өнім- ... ... Оны ... ... ... кремнезем
қатысуымен фосфаттардан алады.
Ca3(PO4)2+5C+2SiO2P2+5CO+Ca3Si2O7 - 1460 ... ... ... дейін тотығады, сонында ... ... ... ... ... болады:
2Р2+5О2 2Р2О5 ... ... ... әдісімен ұшыру және оны ары карай ... ... екі ... ... 6ip ... (қазігі уақытта қолданылмайды) және
eкi сатылы.
Екі сатылы тәсіде элекгрлі ... ... газ ... өнімдер фосфорды
конденсациялау үшін салқындатылады. Конденсацияға түскен фосфорды жандыру
арқылы және фосфор қышқылында гидратациялау ... ... ... тәсілмен өте таза қышқыл алады. Сонымен қатар керек кезде өнім ретінде
тағы сары фосфорды алуға және ... ... ... ... болады.
ГОСТ 10678-83 бойынша термиялық фосфор ... ... I және ... ... 75% Н3РО4 аз емес және өте аз ... қоспалар
(хлоркдтердің, ауыр металдардың, фторлардың және т.б.) болуы керек.
-суретте ... ... Н3РО4 ... ... үлгісі көрсетілген. Сұйық
фосфорды жағу мұнарасында жағады. Айналмалы фосфор қышқылының ... ... ... ... ... 145-160°С. Сонымен
пеште бөлінген фосфор ангидридінің 6ipaз ... ... ... қышқылмен сіңірледі. Жағу мғнарасынан өнімді қышқыл бөлінеді.
Қалған газ массасы жағу ... ... ... ... ... фосфор ангидридінің қалған бөлігі ұсталады да Н3РО4 ... ... ... ... ... фосфор қышқылымен шайылады.
Әсерлеспеген газдар гидратация мұнарасынан 5О-6О°С ... ... ... ... ... Онда ... тазалап атмосфераға
жібереді
Ауа шығыны Vауа (м3) және G(кг), А кг фосфорды жағу үшін
керекті ... ... ... ... · 5 ... А · 5 · ... ------------------------= --------------------- = 4,301·
10² Аах ... 100 · 21 4 ·31· ... ... • 1,29 = ... = 5,55 • 10 ... • 31 • 21
Мұндағы: 31 - фосфордьң атомдық, массасы;
а - техникалық сары (сұйық) фосфор құрамындағы элементті фосфор ...... ... ... % (көл.);
2 — стехиометриялық. мөлшерге қатысты ауаның шығын шамасы; әр ... ... - ауа ... кг/ м3
Пайда бoлған қышқыл мөлшері
A • 98
Gk = ... = 3,16 • 10-2.А • ...... 100 Аа • ... % Н3РО4 ... G¹k = ---------- = ---------- = 3,16------
b ... % Р2О5 ... 100 Aa • 71 ... ... = ... = 2,29 ... С•31 ... жағу ... q{ кг, ... мұнарасында q2 кг, ал электрлі
сүзгіште g3 кг 100%-тік Н3РО4 пайда болса, ... = ... g2 ... ... ... m1, m2, m3 - ... және ... сүзгіш мұнараларындағы фосфор ангидридінің
ұсталу дережесі, %.
Пайда болатын фосфор ... ... Va(M3) жэне Ga ... ... ... Р2О5 ... өтyi ... сондықтан 22,4м3 кмолъ көлемі
ассоциацияланған Р О|0 молекуласына берілген G, кг су ... ... ... ... ... ... гидратациялануына)
- в % Н3РО4 шоғырына дейін моногидрат фосфор қышқылын сұйылту үшін ... жану ... ... ... ... ... ... ангидридін гидратациялау үшіа және Н3РО4 сүйылту үшін жалпы су
шығыны:
1083+1310-2393 = 2400 кг/сағ.
Есепбі:
1000 кг ... ... ... ... Н3РО4 ... тап, ... берілгендерге сүйене отырып:
- жануға келіп түсетін фосфор құрамындағы қоспаО,5%;
- фосфор ... ... ... жағу мұнарасында 50%; гидратация
мұнарасында 44,5% және ... ... 5,5% оның ... ... пайда болу Н3РО4 ... жағу ... 75%, ... 65% және ... ... 75% Н,РО4 ... өнімді фосфор
қышқылы құрамы 75% Н3РО,;
- 1000 кг фосфорды ... ... ауа ... ... 10370,8 кг (8055 м3 ... ... ... ауа ылғалдылығын
ескермейді;
- ... ... жағу ... шығатын 0,18; салқындату
мұнарасынан 0,116 және электр сүзгіштің шығысында 0,1 кг/кг;
ШЕШУІ:
Kipic: Жағу ... ... ... ... ... 1000 кг. ... берілетін ауа мөлшері - 10370,8 кг; сонын ішінде; оттегі 2416,5
және азот 7954,3 кг.
Фосфор қышқылын сұйылту және пайда болу ... ... ... газбен
6ipre кететін су мөлшерін, бөлінетін газ және ... ... ... ... ... ... Н3Ю4 ... кг:
Сонымен техлологиялық процестің әр сатысында пайда болған Н РО кг:
Жағу мұнарасында 50%. ... ... ... 3145,5-0,5 - 1572,75 кг (100%
Н3РО) 1562,75 0,75 = 2097 (75% ... ... 5,5% ... ... ... -173 кг ... - 1572,75 ... 1399,7 = 173 (100% Н ... / 0,75 = 230,6 (75% Н3РО4)
Технологиялық процестің жүйесінен және белек сатыларынан бөлінетін газ
мөлшерін ... т ... ... ... ... ... ... 10370,8 кг ауадан жағу және ... және ... ... ... - 1.284 - 9086,8 ... ... ... кг:
N2 7954,3
О 2416,5- 1284 - ... 6ipre су ... ... ... ылғалдықтарымен келісіліп әртүрлі
температураларда:
Жану мұнарасының ... 9086,8 • 0,18 = ... ... ... 9086,8 0,116 = 1054
Электр сүзгіштің шығысында 9086,8 0,11 = 1000
Су буын есептегендегі бөлінетін газдың жалпы мөлшері
9086,8 + 1000 = 10086,8 ... ағын ... су ... ... кг - ... 75%-К лоне 100%-к ... мөлшері;
866,5 кг- моногидрат құрамындағы су мөлшері
Бөлінетін газда 1000.
Сонымен, жүйеге енгізуге керекті су мелшері:
1-суреттс термиялық, фосфор қышқылын циркуляциялық 6ip ... ... ... берілген. Сұйық фосфор булы инжектор форсунка 1 кемегімен
шашыратылады және ауа ... ... 2 ... ішкі ... қышқыл
ағьн, жинағышта 4 жиналады. Мұнара ... ... ... ... ... жұка ... қышқылдың ағуына жағдай жасайды, Бұл ыстық фосфор
жалынынан қабырғаны қорғайды. Фосфордың термиялық жану температурасы ... ... жағу ... екі есе ... ... ... да 2100-1800°С-қа дейін төмендейді. Газды одан әpi суыту
қышқылдан суды буландыру нәтижесінде ... ... ... шығыны
гидратацияға фосфорлы және фосфорлы қышқылға айналатын төмен фосфор тотығы
түзілмеу үшін беріледі.
Р2О5 гидратациясы кезіндегі газдың ... ... ... ... бу ... ... қышқылы түзіледі, оны онан әpi суыту
және ... ... ... қышқылы түзіледі. Қышқылды
шашыратуға мүмкіндік беретін ұлу 3, мұнараның ішкі бетіне ... ... ... диабаза плиткасымен және графиттелген блокпен
қапталған. Жанатын ... 1 ... ... ... есептегенде мұнараның
орташа диаметрі 3 м, биіктігі 13 м.
Жииағыштан 4 насоспен 5 жылуалмастырғышка 6 ... ... ... Сонан
соң жинағышқа 7 жинайды. Оньң бip болігі қоймаға, ... ... ... ... Мұнарадан газдар 16О°С дейін суытылып шығарылады: Н3РО4
тұмаңынан тазалау үшін желдеткішпен 9 электрлі сүзгі 8 ... ... ... ... ... Электрлі сүзгідегі қышқылды жинағыш 10
аркылы ... ... ... фосфорды коймадан артпалы насоспен қыздырылған
фосфор құбырымен ... ... одан ... мұнарасының 2
форсункасында 1 насоспен берілетін сумен ... ... ... ... ... ... ... бipіншi ауа) сығылған ауамен
іске асырылады (3 сурет). Қосымша ауа жану мұнарасынаұлу 3 аркылы сорылады.
Фосфорды тотықтыруда ... жылу ... ... ... ... мұнараның қақпағының - градирнінен келіп түскен және ... ... 4 ... яғни ол ... 5 ... және ... 6, ... дейін қыздырылған су мұнараның жоғарғы жағынан
қабырғамен және қабатпен ағады.
Сонымен қатар мұнараның ... үш ... ... 28 ... 7 ... Ол фосфорды жағуда түзілген фосфор пентотығын
сіңіреді. Жану мұнарасында Р2О5 60-ке дейін абсорбцияланады, қалған мөлшері
суыту — гидратация 8 ... ... ... ... (9) ... (5) арқылы циркуляцияланған қышқылмен қосылады. Суыту мұнарасына
ететін газ температурасына 85-100°С болса, ал ... ... ... Бұл
мұнарадан кейінгі газ кұрамында тұманды Н3РО4 мөлшері 50 г/м3 (к-ж,). Оны
электрлі ... 10 ... ... ... ... 99,9%. ... қосымша ауаны жану мұнарасына сорады, газды жүйе арқылы айдау
және атмосфераға шығару (13) құбыр ... іске ... Газ ... 80 мг/м3 (қ.ж,) кем ... ... және құбырдан шыққан
конденсат 14 жинағышқа ағады.
Жану және суыту мұнарасы ... ... ... ол ... ... және төзімді кірпішпен қапталады. Электрлі ... 40-90 мың В және ... ... ... ... ... орташа диаметрі 5 м, биіктігі 13 м. ... ... 3,2 м, ... 15 м екі ... ... ... жабдықталған.
Берілген жүйенің өнімділігі 60000 т/жыл. 100% Н3РО4 үшін 0,32 ... ... оқу ... «Бейорганикалық заттар химиялық технологиясы»
пәшнің бағдарламасына ... ... Оқу ... ... ... ... ғылыми қызметкерлерге сонғы кездерде өмipre
жаңа ... ... ... ... ... Оқу ... ... технологиялық схемалары, жабдьқ-тардың ... және ... ... ... ... ... принциптері
келтірілген. Фосфор өндірісінде жаңа технологиялардың инженерлік ecептepi
әдебиеттерде жоқтың қасы, не болмаса жеткіліксіз ... ... ... ... еске ала ... ... ... заттар
химиялық; технологиясы» мамандығын дайындауда ... ... ... ... ... ... мақсат еткен.
Оқу құралының келешегі болмауы мумкін емес. Соыдьқтан оны одан ... ... ... ... ... ... ... оны авторлар үлкен алғыспен қабылдайды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Позин М.Е. Технология минеральных солей. 4-е изд.6 ... ... ... с.
2. Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Учебник для вузов. 5-е ид.,
перераб.-Л.; Химия, 1983-336 с.
3. КувшинниковИ.М. Минеральные удобрения и ... ... 1987-256 ... ... С.А. Технология соды - М.: Химия, 1988-ЗОЗс.
5. Зайцев И.Д. и др. ... соды - М: ... ... ... В.Я., Стельков Т.Д., Николаев И.В. Физико-химические основы
комплексной переработки алюминиевого сырья-М.: Металлургия, 1985-285 ... ... ... и ... удобрений/Под ред. Эвенчика С.Д. и
Бродского А.А. - М.: Химия, 1987-4б4с.
8. Ершов В.А.; Пименов С. Технология ... ~ С-П.; ... 1996-279 ... ... В.Ф. ... переработка фосфоритов.-М.:Химия,
1983-304 с.
10. Электротермические процессы химической технологии. Учебное пособие для
вузов/Под ред.Ершова В.А.Л.:Химия, 1984-464С.
11. ... А.А. ... ... М.: ... ... ... ... В.З. Свойства и производство сульфата натрия.
Л. Химия, ... ... В.Д., ... И.Г., Блюм Г.З. и др. ... получения эсобо
чистых неорганических веществ. Л.: Химия, ... ... Д. ... ... химии, биохимия, технологии М: Мир, 1988-
680с.
15. ШапкинМ.А. Двойной суперфосфат Л.:Химия 1987-210с.
16. ... Н.И. ... ... ... соли и ... на ... М.: Химия, 1976-302с.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 15 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Фосфор қышқылы, оны алу әдістері. Азот тыңайтқышы және оның классификациясы6 бет
Күйік. Үсік шалу. Сол кездегі дәрігерге дейінгі көмек6 бет
Цитоплазма, құрылысы және қызметі6 бет
Kалий, фосфор, мыс алмасуының бұзылыстары6 бет
N (Азоттың) және P(Фосфордың) биологиялық ролі, медицинада қолданылатын қосылыстар4 бет
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу60 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет
«Қарағанды қ. «РГТО зауыты» АҚ жағдайында жылына өнімділігі 4800 т термиялық участікті жасау»94 бет
Азот қышқылы5 бет
Азот қышқылы өндірісі22 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь