Ауыл шаруашылығы дақылдарының сапа көрсеткіштері

Жоспар

1. Сапа көрсеткіштерінің жіктелінуі.
2. Сапа көрсеткіштерінің әр топтарының сипаттамасы
3. Зақымданған, толық бағалы емес астықтың сипаттамасы.
4 . Қауіпсіздік көрсеткіштерді анықтау әдістері
5. Пайдаланған әдебиеттер
Өсімдік шарушылығы салаларында және өсімдік шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу салалрында барлық сапа көрсеткіштерін бес топқа бөлу қарастырылған:
ботаникалық-физиологиялық - дақыл (өсімдік туыстығы), оның түрі, формасы (жаздық, күздік), морфологиялық-анатомиялық ерекшеліктері, сорт, өнгіштігі, өну қуаты (энергиясы);
органикалық – иісі, түсі, дәмі; бұлар астықтың (тұқымның, ұнның, жарманың, өсімдік майлары және басқа өнімдердің жаңалығының көрсеткіштері, жемістер мен көкөністердің сыртқы түрі;
Физикалық - дәннің пішіні, сызықтық мөлшері мен ірілігі, көлемі, толықтығы, қабықтылығы, біркелкілігі, 1000 дәннің массасы, шынылығы, тығыздығы, қабықтылығы, натурасы, жемістердің пішіні ж.б.;
физикалық-химиялық - ылғалдылығы, күлділігі, протеин (ақуыз) мөлшері, дән уыздылығының (клейковинаның) мөлшері мен сапасы (бидай астығында), жемістер мен көкөністердің химиялық құрамы;
Технологиялық - өнімді қайта өңдеуге қабілеттілігін сипаттайтын, одан белгілі-бір сападағы өнімдерді өндіру көрсеткіштері.

Тұтыну қауіпсіздігі көрсеткіштері - адамның тұтыну үрдісінде тауарлардың зиянсыздығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ерекшеліктерін сипаттайды.
Гигиеналық мөлшерлемелер әлеуетті қауіпті химиялық қосылыстарды (мышьяк, қорғасын, кадмий ж.б.) және биологиялық объектілерді қарастырады, олар санамалы өнім массасындағы рұқсат етілген деңгейден аспауға тиіс. Сонымен бірге адам денсаулығына қауіпті негізгі химиялық ластағыштардың мөлшері де шектеледі.
Азық-түліктік шикізатта және өсімдіктер текті өнімдерде микотоксиндер – афлаток¬син, β-дезоксиниваленол (вомитоксин), зеараленол, Т-2 ток¬син, патулиннің – мөлшерлері шектеледі.
Астық өнімдері үшін ең қауіпті ластағыш β дезоксиниваленол (вомитоксин).
Барлық тағамдық өнімдерде - пестицидтердің - гексахлор¬циклогексан (α,β,γ, - изомерлері), ДДТ және оның метаболиттері, сынап¬органикалық, 2,4 Д-қышқылдар, оның тұздары мен эфирлері – мөлшері шектеледі.
Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша гигиеналық мөлшерлемелер микроағзалардың 4 тобына бақылауды біріктіреді:
санитарлы-көрсеткішті, бұларға мезофильді аэробты және факультативті-анаэробты микроағзалар мен шек таяқшалар тобының бактериялары (колиформалар) жатады;
шартты патогенді микроағзалар, оларға Е.соli, S.aureus, Proteus, B.cereus бактериялары және сульфат редукциялаушы клостридиялар жатады;
патогенді микроағзалар, оның ішінде сальмонеллалар;
бүлдіру (бүліну) микроағзалары – негізінен ашытқылар мен зең саңырауқұлақтары.
1. Мұсынов Қ.М., Әрінов Қ.К. Гордеева Е.А.,, Ысқақов М.Ә.- Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өндеу технологиясы (Оқулық), Астана, 2013. 488 бет.
2. Мұсынов Қ.М. - Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау жэне өндеу технологиясы (Дәрістер). - Астана: КАТУ им.Сейфуллина, 2001. - 85с
3.Мұсынов Қ.М., Әрінов Қ.К. Мұқатова Ш.Қ., Ысқақов М.Ә.- Өсімдік шаруашылыгы өнімдерін сақтау және өндеу технологиясы (Оқу құралы).- Астана: КАТУ им.Сейфуллина, 2004. - 223с
4. Мусынов К.М., Гордеева Е.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Учебное пособие. - Астана: КАТУ им.С. Сейфуллина, 2007. -367с.
5. Мұсынов Қ.М. 050801-«Агрономия», 050808-«Топырақтану және агрохимия», 050701 - «Өсімдіктерді қорғау және карантині» мамандықтары бойынша «Ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау және қайта өңдеу технологиясы» пәнініен зертханалық-іссаналық сабақтарга және өзіндік жұмыстарды орындауға ӨӘК№ 2010 ж.
6. Мусынов К.М., Гордеева Е.А. Технология хранения и переработки продукции растениеводства. Учебник. - Астана: КАТУ им.С. Сейфуллина, 2012. -567с.
1. Әрінов Қ.К., Мұқатова Ш.Қ., Мұсынов Қ.М..- Өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау және өндеу технологиясы практикумы, Ақмола, 1996.
2. Мұсынов Қ.М. – Астық, жемістермен көкністерді сақтау және қайта өндеу (Оқу құралы), Астана, 2012.
3. Аринов К.К., Мукатова Ш.К., Мусынов К.М. Практикум по технологии хранения и переработки продукции растениеводства.- Акмола, 1998.
4. Головченко А.П., М.И. Дулов. Товароведение продукции растениеводства с основами стандартизации.- Самара: Самарская ГСХА,2002
        
        Жоспар
1. Сапа көрсеткіштерінің жіктелінуі.
2. Сапа көрсеткіштерінің әр топтарының сипаттамасы
3. Зақымданған, толық бағалы емес ... ... . ... ... анықтау әдістері
5. Пайдаланған әдебиеттер
Өсімдік шарушылығы салаларында және ... ... ... ... ... ... сапа ... бес топқа бөлу қарастырылған:
ботаникалық-физиологиялық - дақыл (өсімдік туыстығы), оның түрі, формасы
(жаздық, күздік), морфологиялық-анатомиялық ... ... ... ... ...... ... дәмі; бұлар астықтың (тұқымның, ұнның,
жарманың, өсімдік майлары және басқа өнімдердің ... ... мен ... ... ... - ... пішіні, сызықтық мөлшері мен ірілігі, көлемі,
толықтығы, қабықтылығы, біркелкілігі, 1000 дәннің массасы, шынылығы,
тығыздығы, ... ... ... пішіні ж.б.;
физикалық-химиялық - ылғалдылығы, күлділігі, протеин (ақуыз) мөлшері,
дән уыздылығының (клейковинаның) мөлшері мен сапасы (бидай астығында),
жемістер мен ... ... ... - ... ... ... қабілеттілігін сипаттайтын, одан
белгілі-бір сападағы өнімдерді өндіру көрсеткіштері.
Тұтыну қауіпсіздігі көрсеткіштері - адамның тұтыну үрдісінде ... мен ... ... ... ... сипаттайды.
Гигиеналық мөлшерлемелер әлеуетті қауіпті химиялық қосылыстарды (мышьяк,
қорғасын, кадмий ж.б.) және ... ... ... ... өнім ... ... етілген деңгейден аспауға тиіс. Сонымен
бірге адам денсаулығына қауіпті негізгі химиялық ластағыштардың мөлшері де
шектеледі.
Азық-түліктік ... және ... ... өнімдерде микотоксиндер –
афлатоксин, β-дезоксиниваленол (вомитоксин), зеараленол, Т-2 ...... ... ... үшін ең ... ластағыш β дезоксиниваленол (вомитоксин).
Барлық тағамдық өнімдерде - пестицидтердің - гексахлорциклогексан
(α,β,γ, - ... ДДТ және оның ... ... 2,4 ... оның ... мен ... – мөлшері шектеледі.
Микробиологиялық көрсеткіштері бойынша гигиеналық мөлшерлемелер
микроағзалардың 4 ... ... ... ... ... ... және факультативті-
анаэробты микроағзалар мен шек таяқшалар тобының бактериялары
(колиформалар) жатады;
шартты патогенді микроағзалар, оларға Е.соli, ... ... ... және ... редукциялаушы клостридиялар жатады;
патогенді микроағзалар, оның ішінде сальмонеллалар;
бүлдіру (бүліну) микроағзалары – негізінен ашытқылар мен зең
саңырауқұлақтары.
Микробиологиялық ... және ... ... ... ... ... ... принциппен мөлшерлеу,
басқаша айтқанда өнім массасы мөлшерленеді (онда шек таяқшалары тобының
бактериялары, көпшілік шартты-патогенді микроағзалар, сонысмен бірге
патогенді ағзалар ... ... ... ... мөлшерлемелер тағайындалмаған
өнімдерде патогенді микроағзалар, оның ішінде сальмонеллалар 25 г өнімде
рұқсат етілмейді.
Өсімдік шикізатынан алынған мынадай тағамдық өнімдерде ... және ... ... ... ... ... етпейтін жармалар;
жармалық таяқшалардың барлық түрлері;
күріш, қарақұмық ұны;
балалар тағамы үшін сұлы ұнтағы;
табиғи жаңғақтар;
картоптың жемістер мен көкөністердің ... ... ... жылғы 8-сәуірдегі «Астық қауіпсіздігі талаптары» технологиялық
регламентіне сәйкес ... адам ... мен ... қауіпті
факторлар болып мыналар есептеледі:
1) әлеуетті қауіпті химиялық қосылыстар мен ... ... ... ... деңгейі.
2) қоспалардың шекті-рұқсат етілген деңгейі, оның ішінде зиянды
қоспалар;
3) зиянкестермен залалдануы;
4) ... ... ... ... микроағзалардың дамуына және микотоксиндердің
түзіліуіне қолайлы жағдайлар жасайтын жоғары ылғалдылықтан.
Астық үшін маңыздылығына байланысты сапа көрсеткіштері 3 топқа
ажыратылады:
Кезкелген мақсатқа ... ... ... ... және ... ... міндетті көрсеткіштер.
Оларға жататындар: жаңалық белгілері (сыртқы түрі, иісі, дәмі), астық
қоры зиянкестерімен залалдануы; ылғалдылығы және қоспалар мөлшері. Бұлар
үлгіқалыптарда, дайындау ... және ... ... Бұл көрсеткіштер сатуда қолданылады.
Белгілі бір бағыттағы кейбір ... ... ... бағалаудағы
міндетті көрсеткіштер. Бұлар төмендегі көрсеткіштер:
дәнді және басқа дақылдар тұқымдары үшін – зертханалық ... ... ... ... ... үшін – ... (мөлшері бойынша), ядро мен гүл
қауыздарының мөлшері;
сыра қайнатылатын арпа, сонымен бірге ... ... ... қара
бидай, сұлы, тары үшін – зертханалық өнгіштігі мен өну қуаты;
Бидай астығы үшін – шынылығы, ... ... мен ... ... тобы үшін – құлау саны;
Қосымша көрсеткіштер (оларды қажеттілік туындағанда анықтайды), оларға
жататындар:
астықтың ... ... ... амин ... ... қалдық мөлшері, ауыр металлдардың тұздары ж.б.
Астық пен тұқымның сыртқы және ішкі күйлері мен қасиеттеріндегі
белгілердің ауытқуы көптеген себептерге байланысты болады. ... және пісу ... ... ... ... ... ... дәннің масақта өнуі ж.б.);
зиянкес жәндіктердің (насекомдардың) танапта да, қоймаларда да дәнге
әсері;
фитопатогенді немесе сапрофиттік микроағзалардың белсенді дамуы;
астық тобын дұрыс өңдемеу ... ... ... ... ... ... пісу ... негізінен Қазақстанның Солтүстік бөлігінде,
дәннің сыртқы түріне, оның биохимиялық және ... ... ... бозқыраулар әсер етуі мүмкін.
Дәннің пісу кезеңіне қарай аяздың (боз ... ... ... ... пісу ... дән типті ұзақ мерзімді бозқыраудың әсерінен
өзінің сапасын сақтайды, алайда ол қалыпты дәннен ақшыл және ... ... ... ... ... ... одан ертерек сатысындағы дәндер
минус 2°С температураға дейінгі бозқыраудан зақымданбайды, ... ... ... аздап зақымданады, ал одан жоғары бозқыраудан дән күшті
зақымданады.
Пісу кезеңінде аяз ұрған дәндер:
бүрісіп, деформацияға ұшырайды,
түсі қатты өзгереді (ақшыл түсті немесе күңгірт) және ... ... ... дәндерге жатқызады.
Толық пісіп үлгермеген дәндерде мұз кристалдары пайда болады, олар
жасушалар арасындағы кеңістікке дендеп кіріп, олардың ұлпасын бұзады.
Астық ұрған ... ... ... ... ... мен ақуыз
мөлшері азаяды. Дән клейковинасының су жұту (сіңіру) қабілеті төмендейді,
серпімділігі нашарлайды, ... және ... ... ... болады.
Мұндай клейковиналы ұннан дайындалған нанның торкөзділігі төмен,
жұмсағы езілгіш және нашар дәндік қасиеттерімен ерекшеленеді.
Ұнның нандық сапасын жақсарту үшін ұн ... ... аяз ... ... семген дәндерді қоспаға (қоқысқа) бөліп алған дұрыс.
Аяз ұрған дәндерге қарқынды тыныс алу тән, өздігінен қызуға бейімділігі,
зең ... ... ... деңгейде, содан астық сақтауды
қиындатады.
Ыстық ұрған дән.
Солтүстік Қазақстанның оңтүстік және оңтүстік-шығыс аудандарын-да астық
сапасына ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің ылғалмен ... ... ... ... әсер ... ол ... жоғары температура (ыстық,
құрғақшылық) немесе құрғақ жел-дердің әсерінен және төмен салыстырмалы ауа
лғалдылығымен қатар жүреді.
Бір күндік қарқынды аптап ыстық көп жағдайларда вегетативтік ... ... бұл ... ... астық сапасына әсер етпейді.
Ұзақ аптап ыстық (4-5 тәулік) дәнді айтарлықтай жарақаттайды.
Масақтың қалыптасуы ... ... ... толысу басталар алдындағы
ыстықтан немесе аңызақтан дән мүлде түзілмеуі мүмкін.
Сүттене пісу кезеңінде ыстық ұрған дән әдетте жалтыр ... ... ... ... келеді, өйткені азот, көмірсуы және фосфор айналымының
көптеген ферменттерінің қызметі бұзылады.
Ыстық ұрған ... ... азот ... алайда ерігіш азотты
қосылыстарға (амин қышқылдары ж.б.) кедейірек.
Ыстық ұрған дәнде клейковина мөлшері артқанымен оның сапасы әлсіз
бекітілуіне байланысты төмендейді.
Ыстық ұрған астықтан қалыпты нан ... ұн ... ... ... ... ... ... – жарманың шығымы) айтарлықтай
төмендейді, өйткені семген дәнде ... ... ... ... ... ... өнуі танапта және сақтау ережелерін дөрекі түрде бұзғанда болуы
мүмкін.
Өнуге қажетті шарт – ... ... ... мен ... ... Өнген
дәнде қабық сыртына шыққан тамыршалар мен өскіндер көрінеді. Өнген ... ... ... ... ... ... ұн және жарма шығымын алуды қамтамасыз ету мүмкін
емес.
Майлы дақылдардың тұқымдары майдың жоғары қышқылдық санымен ... ... ... клейковинаның мөлшері мен сапасы өзгереді, оның
мөлшері азаяды, ал сапасы ... ... ерте ... ол ... ... (майдың қарқынды гидролизі жүреді де түзілген еркін май
қышқылдары клейковинаны күшейтеді, ал оның ... ... ... дайындалған ұннан, ерекше жақсарту шараларын қолданбаса,
үлгіқалыпқа сай нан алынбайды. Нанға пісіргенде крахмал дәндерін жабыстыра
алатындай дәрежеде су ұстау ... ... ... нан ... ... ... болады. Содан төмен көлемді нан алынады, ... ... ... түске енеді.
Өнген астық тыныс алу қуатының жоғарылығынан нашар сақталады.
Дәннің ағуы.
Астықтың пісу кезеңінде және жинағанда жаңбырдың әсерінен дән ... ... оның ... ұнды дақтар, кейде қызғылт дақ, сонымен қатар
қара ұрық ... ... ... ... ... 20 % ... одан да жоғары мөлшерде
төмендейді.
Жаңбыр суынан эндоспермнен, гидролиз кезінде крахмалдан түзілетін ерігіш
көмірсулары жуылады, тыныс алғанда органикалық заттардың ... ... ... ... ... ... ... елеулі түрде төмендейді, ал
мұның өзі өнімді кем алуға ұрындырады.
Ылғалды ауа-райы жағдайларында, күшті ұзақ ... және ... ... және егін ... ... ағуы ... ... ауру түрінде
өтеді.
Дәннің алғашқы, инфекциялы емес ылғалдану кезеңінде, жоғары
температурада тамырында тұрғанда пісудің барлық ... ... ... ... ... ... ферменттердің белсенділігі күрт
артады.
Масақ тәттілеу дәнге ие болады. Бұл ... ... ... ... ... Бір мезгілде дәнде тыныс алу қарқыны айтарлықтай күшейеді.
Нәтижесінде 1-3 тәулік аралығында массаның көп бөлігі шығындалады, өнім
төмендейді, астықтың егістік, ... және мал ... ... екінші, инфекциялық кезеңінде масақшалар мен дәндерде микробты
флоралар – саңырауқұлақтар қоныстанады. Дән ағуының бірінші, инфекциялы
емес кезеңінде түзілген ... ... және ... гидро негізінің
өнімдері саңырауқұлақтар дамуына қоректік орта болып табылады.
Саңырауқұлақтар өсе келе дәннің ішкі ұлпаларына (ткандеріне) тез ... қара ... ... ... пішінде және мөлшерлі дақтар
пайда болады; терең үрдіске кіргенде дән мен масақ қауыздарында жаппай
қара, сирек түрде қызғылт-ақшыл өңез дағы түзіледі.
Саңырауқұлақтардың өзінің ... ... ... ... және
басқа ферменттер) астықтағы көмірсулардың, ақуыздардан, липидтердің және
басқа ... ... ... ... ... ... қара ұрығы, бактериялық «меланоз» (тары
ядросының қараюы), сонымен қатар астықта және оның қайта өңдеу өнімдерінде
әртүрлі токсиндердің жинақталуы құбылыстарын ... ... ... ... ... ... қорғау үшін егістікті қысқа мерзімде жинаған
дұрыс; бөлектеп жинағанда дестеге шабу мен астықты бастыру арасындағы
мерзімді барынша ... ... ... қоректену ережесін
оңтайландыру қажет.
Суармалы жағдайларда өсімдіктерді азотты тыңайтқыштармен қамтамасыз ету
және ретарданттарды қолдану дәннің ағуын төмендетеді.
Қара ұрықты дән (астық).
Көптеген ... оның ... ... елде де, ауру ... қара ... ... залалдайды.
Аурудың белгілері – дәннің ұрықтық шеті қабығының қоңыр, күңгірт-қоңыр
немесе тіпті қара ... ... ... өзі ... жағдайда жиі түрде
жарақаттанудан аман болады.
Ауруды негізінен Alternarios (альтернариоз), кейде Helmintosporios
(гельминтоспориоз) саңырауқұлақтары тудырады.
Заладанудың екі түрінде де ... ... ... саны мен ... ... артады.
Сақтағанда қара ұрықты дәндерде қалыпты астыққа қарағанда майдың
қышқылдық саны мен ... ... ... ... мен ... қабілеттілігі 9 ай бойы сақтағанда қара
ұрықты дәндерде іс ... ... ... ... бір ... ... ... болмайды.
Қара ұрықты астықты азық-түліктік мақсатқа пайдалануға болады, өйткені
ол зиянсыз.
Алайда астық ... қара ... ... көп ... ... ... оның ... және наубайханалық (нандық) құндылығын төмендетеді.
қатты бидайдың астық тобында қара ұрықты дәндер 8%-дан ... ... ... ... аспағанда алдын-ала қалыпты астықпен араластырмай-ақ
ұнға тартуға болады.
Бақашық-қандаламен жарақаттанған астық (дән).
Дәнді ... ... ... ... ... ... бақашық, маврлық және үшкірбасты қандалалар, сібірлік
үшкірбасты бақашық немесе сібірлік қандала, зиянды бақашық.
Зиянды бақашық барынша көп зиян келтіреді, ол ... ... ... ... ... ... отырып қандала-бақашық астық өнімін төмендетеді (20-
50%) және астықтың нандық сапасын төмендетеді.
Қандала-бақашықпен жарақаттанған дәндердің сыртқы ... ... ... ажыратылады:
Дән бетінде сары дақ түзіледі, оның шегінде қысынқы немесе шаншу ізінсіз
әжімділік байқалады;
Шаншу (укол) ізі қара нүкте ... ... ... ... ... анық ... ашық-сары дақ түзіледі;
Қысыңқысыз және әжімсіз ұрық және ұрық ... ... ... сары дақ
болады.
Бірінші жарақаттану түрі дәннің сүттене пісу ... ... ... ... оның ... (содержимое) сорып алады.
Жарақаттанған орындарда эндосперм құрылымның елеулі өзгерісі байқалады.
Эндосперм ... оның ... бір ... ... ... дәндері деформацияға ұшырайды.
Дәнде суда ерігіш заттардың мөлшері артады.
Жарақаттанған дәндегі терең биохимиялық өзгерістер ... ... ... ... бөліп шығаратын протеолитикалық және
амилолитикалық ферменттердің әсерінен жүреді.
Бұл өзгерістер дәннің физиологиялық ... ... ... ... ... ... іске ... ұрық маңы жарақаты нәтижесінде танаптық өнгіштік төмендейді.
Бидай астығында клейковинаның мөлшері мен сапасы төмендейді.
Мұндай ... ... ... ... ... уақыт өте келе жайылып
кетеді (расплывается), серпінділігін жоғалтады және біраз уақыттан кейін
қаймаққа ұқсас қоймалжың массаға ... ... ... ... сұйық, қалқымалы, газ ұстау қабілетінсіз
болады.
Одан пісірілген нан аз көлемді, нашар тор көзді және жабысқақ жұмсағымен
ерекшеленеді.
Кептіруде немесе өздігінен қызудан жарақтанған ... ... ... ... ... әртүрлі дәрежеде жарақат алуы мүмкін
астық жоғары температурада көзге ... ... ... ... Оған қоса оның ... немесе бір бөлігі тұқымдық
құндылығын жоғалтады.
Дұрыс кептірілмеген дәнде ... пен ... түсі ... ... ... дейін өзгеруі жиі кезедеседі. Мұндай дәнді астық қоспасына
жатқызады. Оның технологиялық қасиеттері күрт төмен болады. Ең ... ... ... ... ... – бұл ... ... түсі қоңырдан қараға
дейін ауысады. Мұндай дәнді шөпшар қоспасына жатқызады, ұн және жарма
өндіруге ол жарамсыз деп есептеледі.
Кептіру ережесі бұзылған ... ... ... ... наубайханалық
қасиеттері күрт төмендейді.
Кептіруден жарақаттанған астықта клейковина мөлшері азаяды,
клейковинаның физикалық қасиеттері күрт өзгереді. Ол қысқа үзілмелі,
серпімділігін дерлік мүлде жоғалтады, оның су ... ... ... ... ... ... астықты 60°С-ға дейін қыздырса одан
клейковина жуылмайды.
Тіпті қыздыру температурасын 48-50оС-ға жеткізгенде ... ... ... 24-30 % ... ... шығымы азаяды және оның
сапасы нашарлайды.
Қатты қыздырылған астық ұнынан пісірілген нан аз көлемді, нашар
торкөзді, қалың және ... ... ... ... ... ... ... та әкелуі мүмкін, өйткені астық
массасында барлық физиологиялық үрдістердің белсенділігі ... және ... жылу ... әсер етеді. Нәтижесінде астық массасында орасан
зор жылу мөлшері жинақталады, оның температурасы 55-65°С-ға дейін, ал кейде
70-75°С-ға дейін көтеріледі. Мұндай жағдайда ... ... тән емес ... ... ... әсерінен химиялық құрамы өзгереді. Өздігінен
қызудан астықтың бүлінуінің (бұзылуының) төрт дәрежесі ажыратылады:
Бұзылудың бірінші дәрежесі. Өздігінен қызудың бас кезінде ... ... ... ... ... ... ... енеді. Эндосперм сұрғылт
реңді болады. Дән ашықты иісті, өнген дәнге тән. Мұндай астық қалыпты
моносахаридтер ... ... ... қышқылдылығымен, майдың елеулі
жоғары қышқылдық санымен ерекшеленеді. Бұл астықтан өндірілген ұнда көп
мөлшерде ... ... және ... ... ... тән ... ... дәрежесі. Температураның 40-50°С және одан жоғары
көтерілуіне байланысты дән қабығының жалпы күңгірттенуі байқалады және
дәннің түсі ... ... ... ... Дән ...... енеді. Азық-түліктік мақсатқа мұндай астық жарамсыз. Негізінен
техникалық мақсаттарға пайдаланады (спирт өндіруге). Мал азығына
пайдалануға болады, егер ветбакзертханалардың улылық жоқ деген ... ... ... ... қызудың қатты түрінде дәндегі
органикалық заттардың терең ыдырау үрдісі жүреді. Оның үстіне ... ... ғана ... ... қатар эндосперм де күңгірт-қоңыр
немесе қара түске енеді. Мұндай астық шірікті-борсыған иіске ие ... ... ... ... мөлшері артады. Астық улы болады.
Бұзылудың төртінші дәрежесі. Дәннің көмірленуі жүреді, шіріген иіс пайда
болады. Астық өте улы, ... ... ... ... ... және мал азықтық мақсаттарға пайдалануға рұқсат етілмейді.
Сапасына тексеру жүргізуді сүйекті жемістердің барлық түрлері, жүзім,
жидек, жасылдар үшін ... ... 12 ... кешіктірмей жүргізу
керек; көкөніс, картоп, бақшалық дақылдар үшін - 24 сағаттан кешіктірмей;
ал кеш мерзімде пісетін алма сұрыптары, цитрустылар үшін - 48 ... - ... ... ... ... дайындаушыға және
дайындаушыдан тұтынушы мен қайта өңдеуге жіберу барысында тексереді.
Бақылау барысында тек қана стандарт талаптарына сәйкестілігін ғана емес
сондай ақ, сәйкессіздіктерін де ... ... ... ... ақау ... Мынадай ақауларды ажыратады: көрінетін және көрінбейтін; әсері аз,
әсерлі, айтарлықтай әсер ететін; қалпына ... және ... ... ... ... түрі ... ... бұзатын және бұзбайтын. Өнімдер тобына жалпылама бақылауды
жемістерді, жидектерді, көкөністер мен картопты сапасы бойынша сұрыптау
барысында қолданады. Іріктеп бақылауды жемістер мен ... ... ... ... тиеу ... ... Бұл
жағдайда әрбір өнім тобынан үлгілерді алу тәсілінің маңызы өте жоғары. Егер
өнім тобы қапталмаған түрде түссе, онда ... ... ... ... ... ...

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
2 IAS халықаралық қаржы есептілігінің стандарты11 бет
Ауыл шаруашылығы дақылдарының аурулары мен зиянкестерімен күрес14 бет
Аграрлық жоғары оқу орындарына сапа менеджмент жүйесін енгізу негізінде ауыл шаруашылығын білікті еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуді жетілдіру137 бет
Қазіргі жағдайдағы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасын басқаруды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу93 бет
Азотфиксациялаушы цианобактерия NOSTOC CALSICOLA – ның морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық қасиеттерін зерттеу35 бет
Арамшөптер туралы түсінік және олардың ауылшаруашылығына келтіретін зияндылығы7 бет
Астық дақылдарының бірінші және екінші топтарын ажырату белгілері жайлы мәлімет7 бет
Астық дақылдарының бірінші және екінші топтарының морфологиялық және биологиялық ажырату белгілері12 бет
Астық дақылдарының бірінші және екінші топтарының морфологиялық және биологиялық ажырату белгілері жайлы3 бет
Атбас бұршақ және бөрібұршақ дақылдарын өсіру технологиясы18 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь