Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті

Жоспары
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

1. Мемлекеттік бюджет . экономиканы мемлекеттік басқарудың құралы ретінде
1.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Мемлекеттік бюджеттің құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8

2. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі
2.1 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, құрылымы мен түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.2 Мемлекеттік бюджетті жоспарлау мен жобаладың теориялық және методологиялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13

3. Қазақстан Республикасының бюджетін қалыптастыру, пайдалану
3.1 Қазіргі жағдайдағы бюджеттің пайдалану проблемалары ... ... ... ... ... 17
3.2 Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..19
3.3 Қазақстан Республикасы бюджет жүйесін қалыптастыру ... ... ... ... ...21

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

Қосымша А
Қосымша Ә
КІРІСПЕ

Үкіметтің таңдап алған экономикалық саясаты негізінде жасалынатын әрбір дамып жатқан қоғамның экономикалық құрылымның құрылуына және дамуындағы алдыңғы, аңықтаушы рөлді мемлекеттік реттеу алады. Соның ішінде мемлекетке өзінің экономиалық және әлеуметтік реттеуін жүзеге асыруға беретін аса маңызды механизмдердің бірі - қоғамның қаржы жүйесі.
Осы қаржы жүйесінің ең маңызды саласы — мемлекеттік бюджет. Осы қаржы жүйесі арқылы мемлекет мемлекет органдарына жүктелген қызметтерін орындауға мүмкіндік беріп, орталықтанған және орталықтанбаған қаржы қорларының құрылуына ықпал етеді.
Бюджеттің рөлі, мәні және процедуралық аспектілері экономикада нарықтық қатынастардың белсеңді өзгеруі жағдайында түбегейлі өзгереді. Бюджет мемлекеттің саясатын жүзеге асыру бойынша негізгі құрал болып табылады. Сапалы мемлекеттік қызмет көрсету, ұлттық қауіпсіздік және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, денсаулық сақтау және білім сферасын дамыту, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыздандыруды көрсету. және де экономиканың нақты секторының дамуын қолдау сұрақтарын шешу бюджетке негізделеді. Нарықтық экономикасы бар мемлекеттің институционалды негізінің элементі болып бюджет табылады. Бюджеттің бағытын анықтаған кезде бюджеттік саясаттың барлық аспектілерімен тығыз байланыстағы мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мүдделерін ескеру керек.
Курстық жұмыс өзектілігі. Мемлекеттiк бюджет кез-келген мемлекеттiң өмiр сүруiнiң мiндеттi шарты болып табылатын ақша қаражаттарын қалыптастыруды, бөлудi және пайдалануды ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн, мемлекеттiң негiзгi қаржылық заңы болып табылады. Мемлекеттiк бюджет мемлекеттiк органдарға өз функцияларын орындауды қамтамасыз етедi. Бюджет мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатын жүргiзу үшiн экономиканың барлық секторларының қаржаттарын жинақтау құралы ретiнде қолданылады. Бюджеттiң көмегiмен ұлттық табысты сектораралық, салааралық, территорияаралық қайтабөлу, экономиканы мемлекеттiк реттеу және ынталандыру, әлеуметтiк саясатты қаржыландыру жүзеге асырылады.
Бюджетке ақша қаражаттарын жинақтай отырып, мемлекет өзiнiң алдындағы әртүрлi саяси, әлеуметтiк, мәдени бағдарламаларын жүзеге асырып, экономикалық, тұрғын үй, құрылыс, денсаулық сақтауды қамтамасыз ету, бiлiм беру, еңбекпен қамтамасыз ету, т.б. сұрақтарын шешедi.
Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде мемлекеттік келесі бөлімде бюджеттің экономикалық маңыздылығы мен құрылымы туралы айтылады.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, оның құрылымы және оны жоспарлаудың теориялық, методологиялық аспектілері жайлы баяндалады.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін қалыптастыру, дамыту мәселелері қозғалады.
Әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сэуірдегі №548-11 жаңа Бюджет Кодексі.
2. "Бюджет жүйесі туралы" 1999 жылғы 1 сэуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы.
3. "Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы" 2002 жылғы 29 қаңтарыңдағы Қазақстан Республикасының Заңы.
4. Финансы. Учебник. //под редакцией Радионовой В.М. -М., 1995. -432 с.
5. Худяков А. Фднансовые право Республики Казахстан (Общая часть). -Алматы, 1995.-224 с.
6. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы. Учебник. -Алматы, 1997. -472 с.
7. Государственной бюджет. Учебник. // Ильясов К.К и другие -Алматы, 1994.-267 с.
8. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1998 жылы 19 сәуір.
9. Зейнельгабдин А.Б. Финансовая система: экономическое содержание и механизм использования. -Алматы, 1995. -160 с.
10. Эсберг К.Т. Курс финансовой науки. -Санкт-Петербург, 1913. -113 с.
11. Мельников В.Д., Ильясов К.К Финансы. Учебник. -Алматы, 2001. -512 с.
12. Қазақстан Республикасының әлеуметтік - экономикалық дамуының 2004 -2006 жылдарға арналған индикативтік жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 12 қыркүйектегі № 926 қаулысы
13. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным хозяйством. —СПБ., 1992. —540 с.
14. Пояснительная записка к проекту Закона Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2005 год". Постановление Правительства от 31 августа 2004 года № 20/5532.
15. Қазақстан Республикасының әлеуметтік — экономикалық дамуының 2005 - 2007 жылдарға арналған орта мерзімді жоспары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 тамыздағы №917 қауылысы.
16. Хурсевич С.Н. Использование нормативноғо подхода организации бюджетного выравнивания. //Финансы. -1996. -№10. -С. 7-9.
17. Баймуратов У.Б., Зейнельгабдин А.Б., Жансарбаев Б. Проблемы совершенствования механизмов налогово - бюджетного регулирования. //Экономические реформы: особенности переходного периода. В 2-х томах /под ред. Мамырова Н.К. Том 2. -Алматы: Экономика - 1999 -С. 96-105.
18. Алимбаева А.А., Утешев С.Б., Ахметов С.Н., Таубаев А.А. Региональная социально-экономическая система. -Караганда: Санат, 2002, Том 2. 409 с.
19. Исентаев Г.К. Особенности стратегического планирования регионов. //Реалии и социально-экономического развития Казахстана. /Сборник научных трудов. Отв.ред. Мамыров М.К. -Алматы: Экономика. -1999.-C.143-148.
20. Вустер Д. Реформа межбюджетных отношений в Казахстане. //Ал-Пари.- 2000. -№2. -С.43-48.
    
    Тақырыбы: Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті: қалыптасуы және орындау ... ... ... - ... ... басқарудың құралы ретінде
1.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық маңыздылығы...........................5
1.2 Мемлекеттік бюджеттің құрылымы..........................................................8
2. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі
2.1 Қазақстан Республикасының ... ... ... мен ... ... ... ... мен жобаладың теориялық және методологиялық аспектілері.....................................................................................13
3. Қазақстан Республикасының бюджетін қалыптастыру, пайдалану
3.1 ... ... ... ... проблемалары....................17
3.2 Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру......................................19
3.3 Қазақстан ... ... ... қалыптастыру...................21
Қорытынды.................................................................................................................27
Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................29
Қосымша А
Қосымша Ә
КІРІСПЕ
Үкіметтің таңдап алған экономикалық саясаты негізінде жасалынатын әрбір дамып жатқан ... ... ... ... және ... ... аңықтаушы рөлді мемлекеттік реттеу алады. Соның ішінде мемлекетке ... ... және ... реттеуін жүзеге асыруға беретін аса маңызды механизмдердің бірі - қоғамның қаржы жүйесі.
Осы қаржы жүйесінің ең ... ... -- ... ... Осы ... ... арқылы мемлекет мемлекет органдарына жүктелген қызметтерін орындауға мүмкіндік беріп, орталықтанған және орталықтанбаған қаржы қорларының құрылуына ықпал етеді.
Бюджеттің рөлі, мәні және ... ... ... ... қатынастардың белсеңді өзгеруі жағдайында түбегейлі өзгереді. Бюджет мемлекеттің саясатын жүзеге асыру бойынша негізгі құрал болып табылады. Сапалы мемлекеттік қызмет көрсету, ... ... және ... ... ... ету, денсаулық сақтау және білім сферасын дамыту, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыздандыруды көрсету. және де ... ... ... дамуын қолдау сұрақтарын шешу бюджетке негізделеді. Нарықтық экономикасы бар мемлекеттің институционалды негізінің элементі болып бюджет табылады. Бюджеттің бағытын анықтаған ... ... ... ... ... ... байланыстағы мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің мүдделерін ескеру керек.
Курстық жұмыс өзектілігі. ... ... ... ... өмiр ... мiндеттi шарты болып табылатын ақша қаражаттарын қалыптастыруды, бөлудi және пайдалануды ұйымдастыруды қамтамасыз ететiн, мемлекеттiң негiзгi қаржылық заңы болып табылады. ... ... ... ... өз ... ... қамтамасыз етедi. Бюджет мемлекеттiң iшкi және сыртқы саясатын жүргiзу үшiн экономиканың барлық секторларының қаржаттарын жинақтау ... ... ... ... ... ... ... сектораралық, салааралық, территорияаралық қайтабөлу, экономиканы мемлекеттiк реттеу және ынталандыру, әлеуметтiк ... ... ... ... ақша қаражаттарын жинақтай отырып, мемлекет өзiнiң алдындағы әртүрлi саяси, әлеуметтiк, мәдени бағдарламаларын жүзеге асырып, экономикалық, тұрғын үй, құрылыс, денсаулық ... ... ету, бiлiм ... ... ... ету, т.б. сұрақтарын шешедi.
Курстық жұмыс үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде мемлекеттік ... ... ... экономикалық маңыздылығы мен құрылымы туралы айтылады.
Келесі бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, оның құрылымы және оны ... ... ... ... ... баяндалады.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін қалыптастыру, дамыту мәселелері қозғалады.
Бюджет мемлекеттiң және ... ... ... ... өмiр сүруiнiң қаржылық базасын құрайды. Мемлекеттiк аппарат, ... ... ... ... органдары, мемлекеттiк мекемелер, бюджет есебiнен қаржыландырылатын ұйымдар ... ... ... өмiр ... ... жинақталған қаржылар мемлекеттiк әлеуметтiк-экономикалық саясатты жүргiзу үшiн, ... ... ... ... ету үшiн ... ... ... қолындағы мықты басқарушы механизм болып табылады. Ол мемлекеттiң қаржылық саясатын жүргiзiудегi жолсапаршысы. Экономикадағы кризистiк жағдайлар және қаржылық жүйедегi ауытқушылық ... ... ... ... ... ... орындалуына кедергi жасайды. Сондықтан, мемлекет бюджеттегi ... ... - ... ... ... жол ... ... оның зиянды салдарларын болдырмаудағы мүмкiн деген шараларын жасап отырады.
Бюжетті дұрыс пайдалану - ... ... ... ... ... аса ... ... Оның көмегімен әлеуметтік бағдарламаның орындалуына, қоршаған аймақты қорғауды камтамасыз етілуіне, ғылыми - техникалық процесті жетілдіруге, қорғаныс ... ... және ... да ... ... ... ... жасалынады. Сондықтан шаруашылық механизмінің бюджеттік қаты-настарды дамытпай, ғылыми жетілген бюджетті ... ... ... ... ... ... ... болмай дұрыс жұмыс істеуі болмайды.
Сол сияқты, біздің еліздегі эконмикалық реформалауы ... ... ... ... ... қай ... болтынына, мемлекеттің бюджеттік саясаты заман талаптарына сәйкестігіне тәуелді.
Қаржылық баланс жүйесінде мемлекеттік бюджет басты орынды алуда. Ол жыл ... заң ... ... ... және ... ақша қаражатының орталықтандырылған қорын дұрыс қолдану және құру бойынша экономикалық қатынастардың жүйесі болып табылады.
Қалыптастыру өз кезегінде мақсаттардың, приоритеттердің жолдарын және ... жету ... ... ... негізделген процессі.
Тәжірибеде ол жоспар құру арқылы жүзеге асады. Оның негізгі ерекшелігі көрсеткіштердің нақтылығы, олардың сандық және уақыт бойынша анықталғандығы болып ... ... ... - ... ... басқарудың құралы ретінде
1.1 Мемлекеттік бюджеттің экономикалық маңыздылығы
Бюджет - мемлекеттің заңмен немесе жергілікті өкілді органдардың шешімдерімен бекітілетін, мемлекет өз міндеттерін қамтамасыз ... ... және ... ... ... да ... ... капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістер, салыққа жатпайтын және заң актілерінде көзделген өзге де ... ... ... ... ақша қоры.
Мемлекеттік бюджеттің экономикалық қатынастардың жиынтығы ретінде өіне тән ... ... бар. Оның ... бөлу сала ... бар ... дамуы орталықтандырылған сәйкес ресурстарға мұқтаж болатын қоғамдық өндіріспен алдынала объективті анықталған.
Ақша құралдарының орталықтануы барлық ... ... ... ... ... айналымын ұйымдастыру және экономиканың барлық салаларының дұрыс жұмыс істеуін ... етуі үшін ... ... ... құндылық бөлінуінің бар болуы тағы табиғат пен мемлекет функцияларымен шарттасылған. Соңғысы тез қарқынмен дамып жатқан ... ... ... ... масштабта әлеуметтік-мәдени шараларды өткізу үшін, қорғаныс саласындағы мәселелерді шешу үшін, ... ... ... шығындарды өтеу үшін орталықтандырылған қаражаттарды қажет етеді. Сол сияқты ... ... бар ... - ... субъективті қалау емес, ол кеңейтілген қайта өндірудің қажеттіліктерімен, табиғат және мемлекет ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын қаржылық орталықтандыру қағидасы нақты қолданған. Орталықтандырылған қаржылық ресурстар мемлекеттің өндірілетің жоспарланған қарқынын және ... ... және ... ... ... бірінші кезекте экономика салаларының прогрессивті дамуына қажетті мөлшердегі қаржыларды қалыптастыру, ірі әлеуметтік жаңғыртуларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Қаржылардың ... ... ... экономикалық және әлеуметтік саясатының .табысты жүзеге асуына жағдайлар дайындап, қаржылар экономикалық және әлеуметтік дамудың шешімді телімдерінде шоғырланады.
Қаржылық қайта бөлудің ерекше ... ... ... ... ... қоғамдық арнаулы қызметін атқарады - жалпы мемлекеттік ... ... ... арқасында ғылыми-техникалық прогрессті жеделдету және қоғамдық өндірістің салалық және территориялық құрылымдардағы жоспарланған жылжытуларға жетумен байланысты өндірісті дамыту шығындары өтелінеді; ... ... ... ... ... құрылды; өндіріске қатысты емес, жалпы басқару шығындары өтелінді; үжымдық қажеттіліктерді қанағаттандыру және ... ... ... арналған қорларды қүруға кеткен шығындар, мемлекет шекарасын қорғауға кеткен шығындар, Қорғаныс күштерін асырауға, ... және ... да ... ... ... іске асырылады.
Біз көріп отырғанымыздай, мемлекетгік бюджет қаржылық қатынастардың аңықталған жиынтығы ретінде жалпы қаржы ... тэн ... ие ... ... қатынастардың бөлу сипаты; әрқашанда ақша түрінде іске асырылады; ... және ... ... қорлармен еріп жүреді. Сонымен қатар, мемлекеттік бюджет құндық бөлудің өзіндік саласы ретінде келесімен сипатталады: Мемлекет қолындағы кері өнім қүны ... және ... ... ... пайдаланумен байланысты бөлу қатынастарының экономикалық түрі болып табылады;
Құндылық тұлынуға кіретін өндірістік емес саланың қаржыларын және құру мен қүнның өндірістік түтынуымен ... ... ... ... ... ... ел ... халык шаруашылығы салалары арасындағы қүндылықтарды қайта бөлуге бағытталған;
Қоғамдық өнімнің тауарлы түріндегі қозғалысымен ... ... емес және одан ... айырудағы бөлудің қүндылық сатысын білдіреді. Сол уақытта материалды өндірісте және өндірістік емес саладағы ... ... ... ... ... байланыста болады;
Қоғамдық өнім қүнының бюджеттік бөлу түрлері және пропорциялары қоғам дамуының әрбір кезеңінің ... ... ... ... ... ... қажеттіліктермен анықталады;
Бюджеттік бөлу саласы қаржы-несие жүйесінің басқа салаларымен салыстырғанда алдыңғы қатарда ... ... ... ... баланс жүйесінде мемлекеттік бюджет басты орынды алуда.Ол жыл ... заң ... ... ... және ... ақша ... орталықтандырылған қорын дұрыс қолдану және қүру бойынша экономикалық қатынастардың жүйесі болып табылады. Мемлекеттік бюджет орталықтандырылған және ... ... қала ... ... ... бюджет болып бөлінеді.Нысаны бойынша мемлекеттік бюджет баланс ... ... ... Оның ... ... ... емес ... жатады,ал шығысты бөлігіне-әлеуметтік қызметтерге кеткен шығындар, шаруашылық қажеттіліктері (кәсіпорындарға дотациялар, субсидиялар,мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін кеткен шығындар), мемлекеттік ... пен ... ... ... ... ... шығындар,мемлекеттік қарыз бойынша төлемдер және т.б. Мемлекетте салық салу шарттарын қою ... бар ... ол ... сүраныс пен ухыныстың көлеміне белсенді эсер ете алады.
Мемлекеттік баланс концепциясы барлык мемлекеттік шығындар мен кірістердің ... ... ... ... бюджеттің шығысты бөлігі кіріс мөлшерінен асады. Ең бастысы екеуінің арасы өте ... ... ... ... Көбінесе дефицитті немесе тапшылықты жабу көздерін ішкі және сыртқы қарыз деп ... ... ... көмегімен жабылатын жалпы тапшылық қаражаттарды қолдануды жоспарлаумен байланысты бағаланады. Елдің ішінде шығындарды үлкейтуге бағытталған сыртқы қарыз мемлекет ... ... эсер ... Егер де ... қарыз шетелде шығындардың өсуіне әкелсе, онда ол ішкі сүранысқа эсер ете алмайды.
Қаржыландырудың ішкі көздеріне Ұлттық Банктен, коммерциялык ... және ... емес ... алынған қарыз жатады. Ұлттык банктен алынған таза қарыз ақша массасының көлемін (қарыздың жалпы сомасы мен сол бойынша қайтару немесе қайтарым ... ... ... ... ... ... жалпы шығын мен табысқа эсер ететін экономикалық факторларды анықтауда басты рольді атқарады. Яғни, ... ... ... шығыстың және басқа да қаржылық баптардың болжамы керек. Табысты ... ... ... қолдануға болады, бірақ мүндай есептеудің нәтижелері нақты болмауы мүмкін,өйткені ол салықтық база эволюциясын есептемейді, бүрынғы даму ... ... ... ... функционалды тәуелділіктерді құру арқылы жетуге болады. Мүндай құрылым дезагрегировалық деңгейі туралы шешім қабылдауды және де сәйкесінше есепті салықтық базаны таңдауды ... ... ... ... ... арасындағы айырмашылықтарды талдау керек және егер де салық топтарының базалары едэуір ерекше болса, онда бұл салық топтарын дезагрегировалау ... қүн ... үшін ... база ... ... кұн ... табылады, табыс салығы үшін - салық салынуға жататын пайда сомасы, акциз үшін- акциз қойылған тауарлар сатылымының сомасы, және ... ... ... ... ... ... де ... салудың да (мысалы,салық қойылымдарының өсуі) өсуімен байланысты ... ... ... ... ... ... ... ал екінші түрін дискреционды деп атауға болады.
Автоматты эсер икемділік коэффициенті көмегімен өлшенеді.Мысалы: салықтық табыс ... ... мен ЖІӨ ... ... арасында қарым-қатынас құрылсын. Және салықтьіқ жүйе салыстыру мерзімі ішінде ... ... шарт ... ... ... үшін қай жылы ... жүйе өзгертілгені туралы ақпаратқа ие болу керек және осы өзгерістердің ... ... ... эсер ... ... шамасын анықтау қажет. Бүл мақсат үшін пропорционалды корректировка эдісі ... эдіс ... ... түсімдерге және дискрециондық шаралардың эсер етуінің есептелген деңгейіне негізделген. Салықтық емес түсімдерге мүлікті ... ... ... ... және жинақтар кіреді. Бұлардың мөлшерлерінің болжамы осындай эдіспен және де ... ... ... ... арқылы есептеледі.
Мемлекет табыстарына қарағанда өкіметтік шығындарды болжамдауда ... ... ... ... аз (тек жай ғана ... ... сүйене отырып). Бұл мемлекеттік шығындар бойынша шешім қабылдау процесінің саяси ... ... ... ... ... та ... экономикалық классификациясының шегінде кейбір негізгі көрсеткіштердің эндогенді анықтамаларын қарастыруға болады.Мысалы: ... ... ... ... олардың мөлшерімен және мемлекеттік қарыздың көлемімен анықталады.
1.2 Мемлекеттің бюджеттік құрылымы
Бюджеттік жүйе - ... ... ... ... бюджеттердің жиынтығын білдіреді. Бюджеттен тыс қорлардың жиынтығымен мемлекеттік қаржылардың жиынтығын ... ... ... құрылысы мемлекеттік басқару органдарының құрылысымен анықталады. Біздің мемлекетіміз унитарлы мемлекет болғандықтан басқару ... екі ... бар: ... және жергілікті. Орталық басқару органдарына ҚР Парламенті, ҚР Президенті, ҚР Үкіметі, ҚР ... ... және ҚР ... ... орталық атқару органдары, ҚР бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі Есеп комитеті жатады. Жергілікті басқару органдарына жергілікті өкілді органдар - ... ... ... ... - ... және ... жатады.
Осыған сәйкес мемлекеттік бюджет екі деңгейдегі бюджеттерден - республикалық және жергілікті бюджеттерден тұрады. Сондай-ақ мемлекеттік ... ... ... тыс ... ... роль ... ... мемлекетімізде тек екі бюджеттен тыс қорлар бар. Олар мемлекеттік Зейнетақы қоры және Ұлттық қор. ... 1999 ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы қабылдануына дейін бірнеше бюджеттен тыс қорлар болған ( жол қоры, міндетті медициналық сақтандыру қоры, геологиялық-іздестіру жұмыстарын ... ... ... қор, ... ... ету ... ... қорғау қоры, экономиканы қайта құру қоры, кәсіпкерлікті қолдау және ... ... ... т.б.). ... бұл қорлар қысқартылған. Қазіргі кезде салықтар мен басқа да ... ... ... ... ... ... де, әртүрлі салаларға және территорияларға бөлінеді. Жергілікті бюджеттерге барып түсетін кіріс көздер бар, бірақ олар аз көлемде.
Мемлекеттегі ... ... ... ... бола ... қызмет етеді. Республикалық бюджет Қазақстан Республикасының Парламенті қабылдаған Заңмен, жергілікті бюджеттер жергілікті маслихаттардың шешімдерімен бекітіледі. Бюджеттердің жобалары атқару органдарымен: ... ... ... - ... ... ... жергілікті бюджеттің жобасы - жергілікті әкімдермен жасалады. Сосын олардың ... ... ... қамтамасыз етеді. Жергілікті бюджеттердің орындалуын маслихаттардың жанынан құрылған тексеру комиссиялары, ал республикеалық бюджеттің орындалуын - ... ... ... ... жөніндегі Есеп комитеті тексереді.
Бюджеттердің құрылысы:
1) ... ... ... ... ... қайтарылған кредиттерден;
2) Шығыстардан:
* шығындардан, кредиттерден;
3) ... ... ( ... ... Бюджет тапшылығын қаржыландырудан
( профицитті ... ) ... ... және ... саясатты жүзеге асыру үшін бірнеше шаралар комплексі қабылданады. Оларды біз ... ... ... Бұл ... ағымдағы бюджеттік бағдарламалар және дамудың бюджеттік бағдарламалары деп бөлінеді. ... ... ... заң ... ... ... сипатта болатын мемлекеттік басқару функцияларын орындауға бағытталған немесе бір мезгілдік шараларды жүргізуді көрсететін бағдарлама. ... ... ... ... ... ... және ... дамуына бағытталған бағдарламалар болып табылады.
Мемлекеттік бюджетке төленетін міндетті төлемдердің түрі:
1. Салықтар.
Салықтар ... - ... ... ... ... ... ... шығыстарының орнын толтыруға арналған - мемлекеттік қорлар құру үшін мәжбүрлі түрде, ақысыз, қайтарылмайтын, міндетті түрдегі ... алу ... ... ... ... басқа да міндетті төлемдер келіп түседі. Оларға жататындар: алымдар, баждар, ... Алым ... ... ... құқықтық мазмұнын анықтау үшін, оның салықтық төлемнен негізгі айырмашылықтарын анықтау қажет.
А) Алым бір реттік төлем болып ... ал ... ... үшін - ... ... созылған қатынастар тән;
Б) Алым салыққа қарағанда экономикалық мағынада салыстырмалы эквивалентті болып табылады, заңдық мағынада салыстырмалы қайтарылатын төлем болып табылады. Алым ... үшін ... ... бір ... ... ... мемлекеттен қандай да бір рұқсаттарды алады.
В) Салыққа қарағанда, алымды төлеу салыстырмалы ерікті түрде болады. Мысалы, кәсіпкерлік ... ... жеке ... егер ... да бір ... ... ... алым төлеуге міндетті.
3. Баж.
Бюджетке түсетін келесі міндетті төлемнің түрі - баж болып табылады. Баж ... ... ... әрекеттер жасағаны үшін немесе құжаттар бергені үшін, соған өкілеттігі бар мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалар мен алынатын міндетті ... ... Бұл ... ... біз баждың алымға жақындығын көреміз. Бірақ, Худяков А.И. ... ... ... ... Баж - ... яғни ... ... кірісі, ал алым - төлеушіге қызмет көрсеткен ұйымның кірісі. Сондықтан, классикалық теорияға сәйкес, баж - ... ... ал ... ... ... Баж - көрсетілген қызметтің бағасынан тәуелсіз алынады, ал алымның мөлшері - ... ... ... сәйкес болады, яғни алым, мемлекеттік орган жіберген шығындардың орнын толтыруға тиісті.
4. Төлем.
Бюджетке төленетін келесі міндетті төлемнің түрі - ... ҚР ... ... ... бар. Олар ... ... пайдалы қазбаларды пайдаланғаны үшін алынады.
Республикалық бюджеттің кіріс көздерін атайтын болсақ, салықтардың ішінде: корпоративті табыс салығы, ... ... ... ... ... тыс түскен табысқа салық. Баждардан: біздің терриориямызға алып кірілетін тауарларға, алып ... ... ... ... ... ... ... бақылау мен кедендік процедуралардан түсетін түсімдер. Алымдардан: гербтік алым, Қазақстан Республикасы территориясынан автотранспорт құралдарының өткені үшін алынатын ... ... әуе ... ... өзен ... ... үшін ... алымдар, радиоэлектрондық құралдарды тіркеу үшін алынатын алымдар, дәрілік құралдарды, радиожелілік ресурстарды тіркегені үшін алынатын алымдарды айтамыз. ... ... ... кірістер де бюджетті қалыптастырады. Айталық, республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың пайдалары, Ұлттық Банктің пайдасы, ... ... ... ... ... лотореялардан түскен пайдалар, республикалық меншіктегі мүлікті жалға беруден түскен ... ... ... ... салатын әкімшілік айыптар және банктер төлейтін айыптар, Ұлттық қордан аударылған қаражат және ресми трансферттер мен капитал қозғалысынан ... ... ... жергілікті бюджеттердің кірістеріне спирттің барлық түрлеріне, темекі өнімдеріне, икра мен қызыл балыққа, қымбат металлдарға, бензинге акциздер, ... ... және жеке ... ... жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың мүліктеріне салықтар, жер салығы мен транспорт құралдарына салықтар, сонымен қатар, заңды тұлғаларды ... ... жеке ... ... ... жергілікті маңызы бар мемлекеттік автомобиль жолдарымен транспорт құралдарының жүргені үшін, кейбір қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін рұқсат бергені үшін, жол ... ... ... үшін ... алымдар түседі.
2. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі
2.1 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі, құрылымы мен ... ... ең ... ... ... ... Унитарлық мемлекеттердің бюджет жүйесі екі буынды қамтиды: республикалық және көптеген жергілікті бюджеттер. Ал федеративті мемлекеттерде бюджет жүйесі үш буыннан -- ... ... ... ... ... ... ... мүшелерінің бюджетінен (АҚШ-тағы штаттардың, Германиядағы жерлердің, Канададағы провинциялардың. Ресейдегі Федерация субъектілерінің), ... ... ... Республикасының бюджет жүйесі экономикалық қатынастар мен сәйкес құқықтық нормаларға негізделген әр түрлі деңгейдегі ... ... ... әр түрлі деңгейлері жиынтығында мемлекеттік бюджетті құрайтын республикалық және жергілікті бюджеттердің ... ... ... ... ... деңгейлердің бюджеті бекітіледі, орындалады және дербес болып табылады:
:: республикалық бюджет;
:: облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеті;
:: ауданның ... ... ... қала ... ... ... ... және басқа да түсімдерден құралатын, орталық мемлекеттік ... ... ... ... ... мен ... ... және мемлекеттік саясаттың жалпыреспубликалық бағыттарын жүзеге асыруды қаржылық жағынан ... ... ... ... ақша ...
Облыстық бюджет, республикалық маңыздағы қала, астана бюджеті ... және ... да ... құралатын, облыстық, республикалық маңыздағы қала, астана деңгейіндегі жергілікті мемлекеттік ... ... ... ... міндеттері мен функцияларын орындауды және сәйкес экімшілік-аумақтық бірлікте мемлекеттік саясатты жүзеге асыруды қаржылық жағынан ... ... ... ... ақша ... Ол ... экімшілік-аумақтык бірліктегі маслихат шешімімен бекітіледі.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеті
1. Осы ... ... ... және ... да түсімдер есебінен қалыптастырылатын және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті мемлекеттік органдарының, оларға ... ... ... ... ... мен ... ... қамтамасыз етуге және тиісті аудандағы (облыстық маңызы бар қаладағы) мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры аудан ... ... бар ... ... ... ...
2. Тиісті қаржы жылына арналған аудан (облыстық маңызы бар ... ... ... ... ... бар қала) мәслихатының шешімімен бекітіледі.
Төтенше мемлекеттік бюджет
1. Төтенше мемлекеттік бюджет республикалық және жергілікті бюджеттердің негізінде қалыптастырылады және Қазакстан Республикасындағы төтенше ... ... ... ... ... мемлекеттік бюджетті бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталык уэкілетті орган эзірлейді және ол Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген ... ... ... ... Жарлығымен бекітіледі.
3. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында төтенше немесе соғыс жағдайын енгізу және оның күшін жою туралы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы ... ... ... ... және оның ... тоқтатуға негіз болып табылады.
4. Төтенше мемлекеттік бюджеттің қабылданғаны туралы Қазақстан Республикасының Парламенті дереу ... ... ... ... ... ... уақытына тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңның және ... ... ... ... барлық деңгейлердегі жергілікті бюджеттер туралы мэслихаттар шешімдерінің ... ... ... ... ... ... төтенше немесе соғыс жағдайы енгізілген мерзім ішінде қолданыста болады. Төтенше мемлекеттік бюджеттің қолданылуы тоқтатылғаннан бастап республикалық және жергілікті ... ... ... ... ... арналған республикалық бюджет туралы заңға және тиісті қаржы жылына арналған барлық деңгейлердегі жергілікті бюджеттер туралы мэслихаттардың шешімдеріне сәйкес ... ... ... ... ... жерлерінде төтенше жағдай енгізілген ретте төтенше мемлекеттік бюджет енгізілмейді.
8. ... ... ... ... ... бір ... ... жағдай енгізу төтенше жағдайдың зардабы ұлттык мүдделерге және республиканың экономикалық қауіпсіздігіне ... ... ... ... ... ретте ғана төтенше мемлекеттік бюджет енгізуге негіз бола ... ... ... ... ... Республикасы Үкіметінің Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі шотында шоғырландырылатын, мемлекеттің каржылық ... ... ... материалдық емес активтерді қоспғанда, өзге де мүлік ... ... ... ... ... қоры болып табылады.
2. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры мемлекеттің түрақты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етуге, қаржылық активтердің және, материалдық емес ... ... өзге де ... ... ... шикізат секторына тәуелділігін және қолайсыз сыртқы факторлардың ықпалын төмендетуге арналған.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры жинақтау және түрақтандыру функцияларын жүзеге ... ... ... ... ... ... материалдық емес активтерді қоспағанда, өзге де мүліктердің қорлануын қамтамасыз етеді. Түрақтандыру функциясы шикізат ресурстарына элемдік бағаның конъюнктурасына ... ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық қорын қалыптастыру мен пайдалану дүниежүзілік және ішкі тауар мен қаржы рыноктарының конъюнктурасы, мемлекеттегі және шет ... ... ... ... ... дамуының басымдықтары ескеріле отырып, бұл ретте макроэкономикалық және фискалды тұрақтылық және ... ... ... ... ... мақсаттары мен міндеттері сақтала отырып айқындалады.
5. Қазақстан ... ... ... ... мен ... ... және шетелдік валюталармен жүргізіледі. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының операциялар жөніндегі есебі мен есептілігі ұлттық валютамен жүзеге асырылады.6. Қазақстан ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасында жасалатын сенімгерлік басқару туралы шарттың негізінде Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... республикалық және жергілікті бюджеттердің арасындағы өзаратөлем операцияларын ескермегендегі олардың жиынтығы болып табылады. Сонымен, бюджет жүйесінің жұмыс ... әр ... ... ... ... ... ... және оларды жасақтау, қарау, бекіту, орындау, бақылау тэртібімен, сондай-ақ, республикалық және жергілікті бюджеттердің орындалуы туралы есеппен ... ... ... ... ұйымдастыру келесідей негізгі қағидаларға сүйенуі тиіс: біртұтастық қағидасы ұйымдық-экономикальіқ орталықтандырылған бюджет жүйесін көрсетеді; толықтылық қағидасы бойынша үкіметтін ... ... ... ... ... және ... түсетін табыстар мен жүмсалған шығындарды білдіреді; нактылық қағидасы қаржылық операциялардың ... ... ... ... ... ... ... қарастырады; жариялылық қагидасы бойынша бюджеттердің шығындары мен табыстары туралы мэліметтер баспасөз беттерінде жарияланады. Дегенмен, қазіргі кезеңде ... ... ... осы қағидалар толық орындальш отыр деп тұжырым жасауға болмайды. Бүгінгі күні бюджет жүйесіндегі бюджетаралық ... ... ... ... ... ... Сондықтан бюджетарлық қатынастарды жетілдіру мәселелеріне жеке бөлім арналып отыр.
2.2 Мемлекеттік бюджетті жоспарлау мен жобаладың теориялық және методологиялық ... ... ... ... үшін ... ... ... бюджеттік комиссияны құрайды. Бүл комиссия Эконмиака және ... ... ... ... ... бюджет жобасының негізгі болжамдық көрсеткіштерін қарастырады.Бюджеттік процесте ... роль ... ... келеді. Ол ҚР-ның Президентінің жыл сайын халыққа үндеуін ескере отырығц территория дамуының экономикалық және әлеуметтік бағдарламаларына және ... ... ... ... ... ... параметрлеріне негізделе отырып алдағы үш жылдық мерзімге мемлекеттік бюджеттің болжамдық көрсеткіштерін жасайды. ... ... ... ... ... ... ортамерзімдік (бес жылдық) және ағымдағы (жылдық) индикативті жоспарлары құрылуда. Қоғамдық іс-әрекеттердің барлық аспектілерінің стратегиялык жоспарлануы және реттелуі бойынша ... ... ... ... органы Қазақстан Республикасының Үкіметі жүзеге асырады. Экономиканы реттеуге және жоспарлық жұмысқа тікелей қатысатын ҚР Үкіметінің жұмысшы ... ... ең ... ... және ... ... ... жатқызамыз. Бүл Министерства ҚР Үкіметінің кеңейтілген отырысында қарастырылатын квартал сайын "Қазақстан ... ... ... ... атты ... ... Мүнда аналитикалық және кестелі-графикалық материалдармен көрсетілген есепті мерзім ішіндегі экономика ... ... ... ... ... ... факторларды шешудің жолдары көрсетіледі, және де алдағы кварталға ... ... ... ... ... ... мен Агенстволардың, облыстардың, Алматы және Астана қалаларының, отандық және шетелдік эксперттердің ақпараттарына негізделеді.
Индикативті болжамды көрсеткіштерімен ... ... ... фактілі көрсеткіштерінің мониторингісі жүргізіледі. Пайда болған өзгерістердің негізінде ауытқудың себептері талданады және ... ... ... ... ... ... және бюджеттік жоспарлау Министерствасы басқаруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган болып табылады.Және ... ... аяда ... ... ... ... бағыттарын, ҚР-ның стратегиялық жоспарын және ҚР-ның әлеуметтік-экономикалық дамуының индикативті жоспарын ... сала ... ... ... ... асырады және ортамерзімге мемлекеттік бюджеттің болжамды көрсеткіштерін және сәйкесінше қаржылық жылға республикалық ... ... ... Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі бағыттарын жасаумен ҚР-ның экономика және бюджеттік жоспарлау ... ... ... ... ... ... ... және индикативті жоспарлау Департаменті айналысады.
Әлеуметтік-экономикалық дамудың көрсеткіштерінің накты тізімі өкілетті органмен анықталады, яғни ол ҚР Қаржы ... және ҚР ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының экономика және бюджеттік жоспарлау Министрлігі.
Республикалық индикативті жоспарды жүзеге асыру екі кезеңнен ... ... ... ... қаржылық жылға республикалық және жергілікті бюджеттердің жоспарларының және алдағы үш жылдық мерзімге мемлекеттік бюджеттің болжамды көрсеткіштерінің құрылуының негізі болып ... ... ... ... жасалынады.
Министрлік орталық және жергілікті басқару органдарына,басқа да ... ... және де ... компанияларға республикалык индикативті жоспар Баяндамасының құрылымы мен көрсеткіштерінің тізімін, формасын жібереді. Одан ... ... ... үш ... ... ... ... дамуының макроэкономикалық көрсеткіштерінің болжамын жасайды және оны ... ... ... ... ... ... ... жоспардың Маңызды көрсеткіштерінің болжамы бюджеттік комиссиямен қолдауы жасалғаннан кейін ... үш ... ... ... және жергілікті атқарушы органдарға, басқа да мемлекеттік органдарға, және де ұлттық компанияларға жоспардың көрсеткіштерін қайта жібереді.
Екінші ... ... ... ... ... ... нақты анықталуы және бюджеттік комиссиямен қарастырылғанын ескере отырып, бөлімдердің корректировкасы ... ... ... ... ... заявкалардың қосылуына және бюджеттік ұйымдар арасында шектеулі қаражаттың ары қарай нақты бөлінуіне келіп тоқталуда. Нәтижесінде өз кезегінде төлемсіздік тізбегін экелетін, ... ... ... емес" бюджет құрылатын. Әсіресе, арнайы шоттар мәселесін айта кету керек. Олардың бар болуы тиімді жоспарлау сүрағын бұзатын: тәжірибеде арнайы шоттар ... бір ... ... ... ... ... ... пайда алатын, сөйтіп, олар коммерциялық іс-эрекетке бағытталған ... ... ... ... ...

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балқаш ауданы салық бюджетінің кірісін бақылаудың ақпараттық жүйесін52 бет
Жарнаманың роліне оны қаржыландыру мен бюджетінің әсері6 бет
Жергілікті қаржы, бюджетінің кірістері мен шығыстарының мәні мен маңызы23 бет
Капитал бюджетін қалыптастыру37 бет
Корпорация бюджетін құру ролі және үдерісі58 бет
Күрделі қаржы бюджетін оңтайландыру10 бет
Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін жоспарлау және болжауды ұйымдастыру70 бет
Мақтарал ауданының жергілікті бюджетін пайдалануды жетілдіру жолдары77 бет
Мемлекеттік бюджет және оның құрылымы. Қазақстанның мемлекеттік бюджетін теңестіру мәселелері25 бет
Мемлекеттік және жергілікті бюджеттерді қаржыландыруды басқарудың тиімділігін арттыру (ОҚО және Түркістан қаласы бюджеті мысалында)142 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь