Әлеуметтік қызметкердің этикалық нормалары

Жоспар:
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
Негізгі бөлім
І. Тарау. Әлеуметтік қызметкерді маманданған этикалық көрсеткіштері мен өлшемдері.
1.1 Әлеуметтіктік қызметкердің этикет проблемасына ғылыми көзқарастарды талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
1. 2. Әлеуметтік қызметкердің жеке адамгершілік құндылығы ... ... 17
ІІ. Тарау Әлеуметтік қызметкердің клиентпен жұмыс барасындағы тұлғалық сапасы мен қасиеттерінің рөлі.
2.1 Әлеуметтік қызметкер мен клиенттің арасындағы мәселені шешу барасындағы этикалық кодекстерінің өлшемдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.2. Әлеуметтік жұмыстағы халықаралық этикалық стандарттар ... 39
2.3 Әлеуметтік жұмыстың этикалық принциптерінің халықаралық
Декларациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..42
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...47
Кіріспе

Қазіргі кезде әлеуметтік жұмыс қоғамның және мемлекеттің ажырамас бөлігі, бұл әлеуметтік қызметкерлер саясатқа, экономикалық қоғамның әлеуметтік құрылымына және қоғамдық қарым-қатынастарға қосылады, халықты әлеуметтік қорғау саласында этикалық нормативтік қызметкерелрін формациялау үшін қажеттіліктерді қалыптастырады. Соған сәйкес мемлекет және қоғам үшін барлығы әлеуметтік институттарға, әлеуметтік қорғау институттары және әлеуметтік жұмысқа қатысты барлық міндеттерді орындайды – сациумды сақтау және стабилизациялау міндеттері, болашақта жан-жақты дамысту үшін қоғамдық қарым-қатынастарды қолдау және гармонизациялау және шарттарды қамтамасыз етуге, яғни жағдайға байланысты мемлекеттегі қауыпсіздікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету фауторларының бірі болып табылады.
Қоғам гуманды болу үшін азамзат өміріндегі барлық салаларында гуманизм мен этика прициптері жекешелендіріп енгізу қажет. Мұнда болашақ әлеуметтік қызметкерлердің этикалық бағыттары өте маңызды: ол өзінің жүретін ортасында және қоғам, мемлекет алдында жақсы, белсенді және тұрғындардың әртүрлі категорияларына қажетті көмек көрсету (мүгедектерге, қария жасындағы адамдарға, жас отбасыға және т.б.) олардың тұрмыстық жағдайларын жақсартуға және қалыпты тұрмыс құруға, сонымен қатар ең алдымен әлсіз қорғанған жіктер мен топтарға, жеке тұлғаларға әртүрлі деңгейлерде көмек көрсету қажет.
Әлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің ажырамас бөлігі, әлеуметтік саланың нағыз бір жетекші дамыған қозғалысының компаненті. Қазіргі әлеуметтік қызмет көрсетудің құрылған жүйесі – бұл қоғамның әлеуметтік маңызды саласы, бірнеше адамдардың көшпелі кезеңдегі қиындықтарын әртүрлі адамгершілік – әлеуметтік қызмет тәсілдерімен бейімдеуге бағытталған, әлеуметтік оңалту немесе жекешелеген адамдарды, отбасыларды кіріс жиынтықтары белгілі қиын, ауыр жағдайға топ болған адамдарға көмектесу.
ҚР Конституциясынды (1-бап) көрсетілгендей өзін-өзі әлеуметтік дамытушы ретінде көрсету қажет. Ал егер әлеуметтік сипаты мемлекеттің әлеуметтік қызмет бағыттары арқылы көрінеді. Әлеуметтік қызмет мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі, жалпылай айтқанда, мемлекеттің әлеуметтік сипаты екі бағытқа бөлінеді:
бірін,ші бағыты - адамдардың қоғамдағы еңбегіне қарамай мүгедектенрге, зейнеткерлерге, науқас адамдарға, көп балалы отбасыларға, студенттерге мемлекеттік көлемде жан-жақты көиек жасап, олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту.
Екінші бағытта – адамдарға денсаулығын қорғауға, жақсартуға, мәдинетті дамытуға, халықтың жақсы демалуына қамқорлық жасап, мемлекеттік бюджеттен тиісті мөлшерде қаржы бөліп отыру.
Қолданылған әдебиеттер :
1. Кобляков В.Н. Мораль и мировозрение.- Л.,1981. - с. 23-24.
2. Словарь по этике./под. Ред. Кона И.С.- М.,1981.- с.337.
3. Корпенко Л.А. Психология. Словарь. - М.,1990.- с.463.
4. Лавренко И.М. Личность и профессиональная деятельность социального работника (международный опыт) // Российский журнал социальной работы. 1996. №2. - с. 112.
5. Медведева Г.П. Этика социальной работы.- М.,1999.- 208с.
6. Белякова Г.И. Профессиональная этика. - М.,1975.
7. Бербешкина З.А. Этика социального работника // Теория и практика социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. - М.,1993.
8. Бодалев А.А. Психология общения. М. - Воронеж, 1996.
9. Роль профессиональной этики в управлении нравственным воспитанием // Под ред. Э.А. Гришина., Ю.В. Согомонова.- Владимир, 1980.
10. Демидова Т.Е. Профессиональное общение социального работника. - М.,1994.
11. Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М.,1974.
12. Под ред. Дубровиной И.В. Мы живем среди людей: кодекс поведения. - М., 1989.
13. Теория и методика социальной работы. Ч.1,2 //Под ред. В.И. Жукова. - М., 1994.
14. Кобляков В.П. Этическое сознание. - Л.,1979.
15. Социальная работа за рубежом: состояние, тенденции, перспективы. Специальный выпуск // Под ред А.А. Козлова. - М., 1996.
16. Шмелева Н.Б. Профессиональное развитие личности социального работника в системе подготовки и переподготовки кадров. - Уляновск , 1994.
17. Шрейдер Ю.А. Лекции по этике.- М., 1994.
18. Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ . Т.3.- М.: Центр общечеловеческих ценностей,1994.
19. Этика социальной работы: принципы и стандарты (принято на общем собрании МФСР) // Российский журнал социальной работы. 1995. №2.


Қосымша әдебиеттер:
1. Котов Д.П. Профессиональный долг.- М.,1979.
2. Лаврененко И.М. Личность и профессиональная деятельность социального работника (международный опыт) // Российский журнал социальной работы .1996. №2.
3. Миренков В.И. Профессиональный долг. -Л., 1986.
4. Миренков В.И. Профессия и мораль.- Л.,1982.
5. Мур Дж. Э. Принципы этики. - М.,1984.
6. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности.- М., 1981.
7. Профессионально- этические нормы социальной работы.- М.: Социальные здоровье России , 1993.
8. Сафьянов В.И. Этика общения.- М.,1991.
9. Сенченко И. Этика и этикет деловых отношений // Основы менеджмента. -М., 1993.
10. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. -Киев, 1983.
11. Фирсов М.В. Введение в специальность и основы профессиональной этики социального работника. - М., 1993.
12. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно- нравственный портрет социального работника.- М., 1993.
13. Холостова Т.В. Этическое воспитание. - Л., 1970.
14. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. - М.,1991.
15. Чернокозова В.Н. Этика молодого человека : беседы о простых нормах нравстенности. - Ростов-на-Дону,1976.
        
        Жоспар:
Кіріспе....................................................................
...........................................3
Негізгі бөлім
І. Тарау. Әлеуметтік қызметкерді маманданған этикалық көрсеткіштері
мен ... ... ... ... ... ... 2. ... қызметкердің жеке адамгершілік құндылығы........17
ІІ. Тарау Әлеуметтік қызметкердің клиентпен жұмыс барасындағы ... мен ... ... ... ... мен клиенттің арасындағы мәселені шешу
барасындағы ... ... ... жұмыстағы халықаралық этикалық стандарттар....39
2.3 Әлеуметтік жұмыстың этикалық принциптерінің халықаралық
Декларациясы..............................................................
........................42
Қорытынды.................................................................
..............................46
Әдебиеттер
тізімі......................................................................
.................47
Кіріспе
Қазіргі ... ... ... қоғамның және мемлекеттің ажырамас
бөлігі, бұл әлеуметтік қызметкерлер саясатқа, ... ... ... және ... қарым-қатынастарға қосылады, халықты
әлеуметтік қорғау саласында этикалық ... ... үшін ... ... Соған сәйкес мемлекет және
қоғам үшін барлығы әлеуметтік институттарға, әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... ... орындайды – сациумды
сақтау және ... ... ... ... ... үшін
қоғамдық қарым-қатынастарды қолдау және гармонизациялау және ... ... яғни ... ... ... ... ... қамтамасыз ету фауторларының бірі болып табылады.
Қоғам гуманды болу үшін азамзат өміріндегі барлық ... мен ... ... жекешелендіріп енгізу қажет. Мұнда болашақ
әлеуметтік ... ... ... өте ... ол ... ... және ... мемлекет алдында жақсы, ... ... ... категорияларына қажетті көмек көрсету (мүгедектерге,
қария жасындағы адамдарға, жас ... және т.б.) ... ... ... және ... ... ... сонымен қатар ең
алдымен әлсіз қорғанған жіктер мен ... жеке ... ... ... көрсету қажет.
Әлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің ажырамас
бөлігі, әлеуметтік саланың нағыз бір ... ... ... ... әлеуметтік қызмет көрсетудің құрылған ...... ... маңызды саласы, бірнеше адамдардың көшпелі кезеңдегі
қиындықтарын әртүрлі ...... ... ... бағытталған, әлеуметтік оңалту немесе ... ... ... ... белгілі қиын, ауыр жағдайға топ болған
адамдарға көмектесу.
ҚР Конституциясынды (1-бап) көрсетілгендей ... ... ... ... ... Ал егер әлеуметтік сипаты мемлекеттің
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... мемлекеттің
негізгі міндеттерінің бірі, жалпылай айтқанда, мемлекеттің ... екі ... ... ... - адамдардың қоғамдағы еңбегіне қарамай мүгедектенрге,
зейнеткерлерге, ... ... көп ... ... ... ... жан-жақты көиек жасап, олардың әлеуметтік жағдайын
жақсарту.
Екінші бағытта – адамдарға денсаулығын ... ... ... ... ... демалуына қамқорлық жасап, мемлекеттік бюджеттен
тиісті ... ... ... ... ... әлеуметтік мемлекет жекелеген топтарға, ... ... ... мен ... ... ... ... Өйткені мемлекеттің асыл
қазынасы - адам өмірі, олрадың құқықтары мен бостандықтығы. Сондықтан да
мемлекет ... ... ... ... ... ... қоғамдағы ауыртпалықшылығы да теңдей бөлу ... ... ... ... ... аса ... ... бөлігі – күшті әлеуметтік саясат
жүргізу. Біздіңше олар мыналарды ... ... ... және әлеуметтік жағынан ... ... ... ... ... ... ету;
Еңбекке жарамды халықтың неғұрлым жрғары ... ... ... ... ... ... беретін экономикалық жағдайды қамтамасыздандыру;
Медициналық қызмет көрсету мен ... ... ... оңайлығын және
халықтың берілетін игіліктер мен ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Бұл мақсаттардың бәрі де ... ... олар ... ... факторы болып табылатын орташа ... ... ... ... жағдай жасауға жәрдемдеседі. Жаһандық тәжірбие
көрсетіп отырғандай, ... ... ...... көпшілік
азаматтардың мүддесін білдіріп, соны қорғауы. Ал саяси немесе ... анық ... кең ... ... жоқ ... ... қоғамның
негізгі жіктерінің арасындағы жалпақ шешімге айналады.
Тақырыптың өзектілігі:
Жалпы адамзаттық құндылықтар ең өзекті мәселелердің ... ... ... ... көрінеді.
Міне, осындай мәселелерді талқылай отырып, жазылған ... ... ... ... ... ... адамгершілік
туралы білім беру және бұл білімді мамандандырылған қызметке қолдану.
Зерттеу жұмысының міндеттеріне тоқталар болсақ:
● маманданған ... ... мен ... жеке іс-әрекеті мен
жүріс-тұрыстарында нормативті қарым-қатынасты регломентациялау;
● әлеуметтік сфера мамандардың этикалық ... ... ... ... қызметкердің клиент арасындағы белең ... ... ... ... ... ... ... көрсетіліп
жатқан жұмыстар.
Менің курстық жұмыстың объектісі: Болашақ әлеуметтік ... ... ... ... беру ... ... ... негіздеріне тұжырымдама:
Әлеуметтік қызметкердің клиентке қатысты этикалық міндеттерінің негізгі
стандарттар ... ... ... бірі « ... және ... педагогтардың этикалық кодексін» ұсынады.
Кодексті өңдей отырып , әлеуметтік жұмысқа ... ... ... негізгі мазмұнын есепке алу керек. Осы ... ... ... ... және ... ... ... пакт» (1966ж.), «Бала құқығы туралы конвенция» ... ... да ... ... ...... қызметкердің кәсіби қызметіндегі
қажеттіліктердің бөлігі. Оның қызметке ... ... ... ... ... ... ... нормалармен сәйкес келеді.
МФСР Ассациясы мүшелерінің арасында және осы ... ... ... этикалық проблемалар бойынша талқылау жүргізіліуде
міндеттер қойылды. Келешекте этикалық принциптердің өндеуде ... ... ... ... және стандарттары” ... олар екі ... ... “әлеуметтік жұмыстағы этикалық
принциптердің халықаралық Декларациясы” және ... ... ... ... ... ... қызметкер маманына байланысты негізгі этикалық
принциптер үсынылады. Олар басқа да саладағы өкілдер және ... ... ... Құжаттар әрқашанда тұзетіледі және
өзгерістерге ұшырайды.
Зерттеудің тәжірбиелік мәнділігі:
– Қазіргі ... ... ... ... ... орны ... талқыланады;
– Әлеуметтік қызметкердің клиент ... ... ... ... ... болу себептері көрсетіліп, оларды шешу жолдары, құралдары
анықталады;
– Мұнда этикалық кодекстің мақсаты, міндеті, ... ... т.б. ... ... ... кезде әлеуметтік жұмыс біздің мемлекетімізде жас және ... ... ... алып ... жоқ, ... қызметкер
арасындағы әлеуметтік қорғау қызметкері әлеуметтік мәрбесіне түнушілік ролі
өсуде. Көбінесе, өзін осы ... ... ... ... өзінің
отандастардың өмірлік қызметінің жағдайын жақсартуға қызмет іздеді, ... ... ... ... ... болды. Осы әлсіздіктің салдары
көбінесе заңдылық базасының ... ... ... қаржылық
жүйесінің жетіспеушілігінен және әлеуметтік жұмыс маңыздылығынан және
әлеуметену ... ... ... жоғарғы құрылының жеке
өкілдері жағынан түсінбеушіліктің ... ... ... ... ... ... ... себептері бойынша бүкіл өседу.
Мұндай жағдай қалыпты деп ... ... ... ... ... ... шешу мүмкін емес – мысалы, ... ... үшін ... ... төмендетін және әлеуметтік бюджетті
жоғарлату мүмкін емес. Сонымен қатар, әлеуметтік қызметкердің сенімділік
негізінде ... ... ... қалыпқа салу профессионалдық қызметті құру
маңызды, олардың қайырымды істері үшін әлеуметтік қорғау жүйелері ... ... ... ... Республикасындағы болашақ әлеуметтік қызметкерлерді
даярлауда оқудан тыс оларды ... ... ... ... ... ... ... игеру нәтижесінде, әлеуметтік қызметкер клиентке жан-
жақты әлеуметтік көмек көрсетеді.
Зерттеуде қолданылатын әдістер:
Әдістер – бұл мақсатқа жетудің ... ... ... ... әдіс ... ... қорғау мен көмек көрсету туралы алға қойған мақсатқа жетуді
айтамыз. Бұл жұмыста мен ... ... ... ... ... ... әдістер клиенттің қызығушылығы мен түрлі мұқтажын
қанағаттандыруға байланысты. Психологиялық және ... әдіс – ... ... ... оның мінез-құлқы мен көңіл күйіне әсер ету арқылы
жүргізілетін әдістер ... ... ... ... әсер ету, ... өзгеруіне әкеп соғады. Үлкен маңызды әдістердің түрлері: ... ... ... ... ... терапия және оның
еңбектегі, лтбасындағы, топтық ойын түрлері.
Ұйымдастыру әдісі адамдардың мінез-құлқының себебіне байланысты ... ... және ... ... өз санасымен, ойлау қабілетімен жүзеге
асырылса, онда ол ... пен ... ... ... ... шаралар
түсіндіру түрінде, ұйымдастыру түрінде өтеді.
І. Тарау Әлеуметтік қызметкердің маманданған этикалық көрсеткіштері мен
өлшемдері.
1.1.Әлеуметтік қызметкердің ... ... ... көзқарастарды
талдау.
«Әлеуметтік жұмыс» түсінігі бірнеше мағыналы түсінігі бар, ол анықталған
қоғамдық құбылысты білдіруге қолданылады, қоғамдық ғылым бір өз ... ... ... ... ... сонымен қатар оқу пәні
болады.
Әлеуметтік жұмыс :
1) сақтандырудан, қолдаудан әлеуметтік қызметте қиындықтары бар ... ... тобы және ... ... және ... көмек көрсететін
әлеуметтік іс-әрекеттің түрі. Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... және ғылыми бағыттар қатарын
қолданады.
2) көп ... ... оқу ... ол ... және ... арнайы оқу
орындарында оқытылады, сонымен қатар әлеуметтік ортаның қызметкерлеріне өз
білімін жоғарылату жүйесінде де ... Оның ... мен ... ... ... ... теориялық білімімен және керек
мәліметтер мен білетінін оқыту, болашақ әлеуметтік ... ... ... кәсіби сапасын қалыптастыры алады.
Әлеуметтік жұмысты адамдарды мемлекеттік және мемлекет ... ... ... түрі ... ... ... ... әлеуметтік
және материалдық деңгейде қамтамасыз ету мақсатымен анықтауға болады.
Әлеуметтік ... ... ... ... негіздерін пайдаланады.
Оның қайырымдылық, ұяты, адамгершілік, адамзаттық және ... ... ... ... ... және ... сапасы
болу керек.
Әлеметтік жұмыстың негізгі категориялары – көмек беру түсінігі.Әлеуметтік
жұмыс ауру адамдарға, әлеуметтік қамтамасыз етілмеген адамдарға қолдау ... ... ... ... ... ... көмек көрсететін
нақты практикалық әрекеттің жиынтығы ретінде түсіндіріледі.
Жалпы әлеуметтік ... ... ... мақсаты адамның қоғамдағы
экономикалық, әлеуметтік, құқықтық қатынастарын реттеу, оған ... ... және ... ... ... табылады. Ал
әлеуметтік жұмыстың ғылым ретіндегі ... ... ... процесстердің
заңдылықтарын, жұмыс істеу қағидаларын және дамуын, қоғамдағы жеке адамның
азаматтық құқығы мен бостандығын қорғау кезінде әсер ... ... және ... факторларының динамикасын зерттеу.
Әлеуметтік жұмыс саласындағы белгілі ресейлік маман С.И.Григорьевтің
айтуынша, әлеуметтік жұмыстың ғылым ... ... ... жеке ... ... өмірлік күшін қалыптастыру мен жүзеге
асыруға әсер ету заңдылықтары, ... ... күш пен ... ... реабилитациялауға арналған құралдарды біріктіру механизмін
жетілдіру ... да ... ... ... ... ... профессор
П.Д.Павленектің ойынша, әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде адамның ... ... ... дейді, ондағы оның қызметі әлеуметтік сала
және белгілі-бір шындық – мемлекеттік, қоғамдық және жеке ұйымдардың өзіне
тән ... ... жеке ... отбасылардың, басқа да
қоғамдағы топтар менг жіктердің әлеуметтік проблемаларын ... ... мен ... ... ... білімді жасау және теория
жүзінде жүйелеуден тұрады.
Қазақстандық мамандардың пікірінше, әлеуметтік жұмыстың ғылым ... ... ... мен жеке ... өмірлік мүдделерін жүзеге
асыруға әсер етуді реттеп тұратын және ... ... ... ... ... ... әрекеттестіктер, механизмдер,
тәсілдер мен ... ... ... ... ... дамуының
заңдылықтары мен қағидалары, олардың қоғамда жеке бастың азаматтық ... ... ... ... әсер ... ... ... динамикасы
жатады.
Көзқарастардың мұндай алуан түрлілігітүсінікті де. Ол әлеуметтік жұмыстың
дербес ғылым ретінде және оқу пәні ретінде ... ... ... елдерінде әлі де болса қалыптасу, осы саладағы шетелдік тәжірибені
игеру кезеңінде ... ... Тек ірі ... және ... ... ... зерттеулерді ТМД елдерінің
ғылыми шеңберіне енгізудің өзі ... ... он ... ... ... ... жұмыстың теориясының бөлімі ретіндегі пәніне адамдардың
күштері мен әлеуметтік маңызы бар қажеттіліктерін қалыптастыру мен ... ... ... ... ... әсер ... заңдылықтар
мен технологиялар болып табылады.
Әлеуметтік қызмет - әлеуемттік қатынас саласында адамдарға кәсіби көмек
көрсету үшін құрылған құрылым.
Әлеуметтік ... – бұл ... ... ... ... ... және ... емес ұйымдасқан құрылымдардың халыққа
әлеуметтік қызмет көрсету және ... ... қиын ... ... ... ауыр ... ... өздерін жігерлендіруіне
ұмтылдыру.
Әлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің халыққа
әлеуметтік қызмет көрсетудің ажырамас ... ... ... ... ... ... қозғалысының компоненті. Қазіргі әлеуметтік қызмет
көрсетудің құрылған жүйесі – бұл ... ... ... саласы,
миллиондаған адамдардың көшпелі кезеңдегі қиындықтарын әр түрлі әлеуметтік-
адамгершілік қызмет тәсілдерімен, бейімделуге ... ... ... ... адамдарды, отбасыларды кіріс жиынтықтары белгілі
қиын, ауыр ... тап ... ... ... ... ... әлеуметтік қызмет жұмыстары әлеуметтк-
экономикалық қолдау, әлеуметтік – ... ... ... ... ... құқықтық қызметтер көрсету өмірде қиын
жағдайға тап ... ... ... ... ... мен ... жүзеге асыру.
Әлеуметтік қызмет көрсету әлеуметтік-экономикалық ... ... ... психологиялық-педагогтық, құқылық қызмет
көрсету, қиын, ауыр ... тап ... ... ... мен
отбасыларды оңалтумен олардың әлеуметтік бейімделуін жүзеге асыру ... ... ... ... ... әлеуметтік қызмет көрсету
өздеріне-өздері қажет қызмет ... ... ... ... қажет
ететін адамдардың қажеттілігінің орындалуына, олардың дұрыс жетілуіне нақты
әлеуметтік қызмет көрсету делінген.
Қазақстан Республикасында әлеуметтік қызмет ... ... ... үшін
негізгі болып, заңнама – нормативті актілер табылады:
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің 1993 ... ... № 57 ... ... ... мен ... жарнамсыз азаматтарға
үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшелерінің ережесін ... ... ... ... мен ... ... – үйлерінің Ережесі
туралы” еңбек және ... ... ... ... 1997 жылы ... бекіткен бұйрығы.
“Психо-неврологиялық интернаттық Ережесі туралы” еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау Министрлігі бекіткен 1997 жылы ... ... ... көрсету мынандай принциптерге негізделеді: атаулы, ... ... ... қиын ... тап ... кәмелетке
толмағандарға кәрі адамдар мен мүгедектерге қызмет ... ... ... алдын-алу бағыты: адам мен азаматтың құқығын сақтау;
әлеуметтік қызмет көрсету тәртібінің барлық түрлерін ұстану.
Әлеуметтік ... ... ... жүйе ретінде түр құрылымын түсіну,
әлеуметтік қызмет көрсетудің түр мен тәсілдерін анықтау, халыққа жекелеген
мекеме құрылымдарында әлеуметтік ... ... ... және ... ... ... қызмет; әлеуметтік қызмет көрсетуді
ұйымдастыру; әлеуметтік қызмет ... ... ... ... ... және ... ... көрсету элементтерін тұрақтылық,
нақтылық, сапалы ... ... ... ... ... ... да ... қызмет көрсетудің мәні мекмелердің
халыққа әлеуметтік ... ... ... ... ... ... әр
түрлі субъектілердің әлеуметтік жұмыстары. Әлеуметтік қызмет құру мәселесі
аумақтық сонымен бірге ... ... ... ... Әр ... ... әлеуметтік қызметі аумақтық әлеуметтік
сеттің ажырамас бөлігі болады. Бұндай аймақтық бүгін жиі ... ... ... ... көрсетудің мекемесі екі әкімшілік бағынышта
болады және көп ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қызмет төңірегінде бөлек ведомствалар барын айта ... ... ... ... МВД, ... ... қамту және т.б.
Қазіргі заманда мүдделі болып ресми құжаттар мен әр ... ... ... ... бар ... бар ... бойынша
болады. Оларды сарапатау әлеуметтік қызметті дамыту мен ұйымдастыруда екі
ерекшелік барын көрсетеді.
Әлеуметтік қызметті халықтың жекелеген ...... ... отбасыларға және т.б. сет құру қажеттілігіне талпынысқа
негізделу.
Әлеуметтік қызмет ... ... ... құру ... олар ... жергілікті, қоғамдық және жекелеген мекемелер
мен кәсіпорындардың әлеуметтік ... ... ... ... қарамай үйлесуге және өз ... ... ... қызмет көрсету жүйесі қызметінің екі тобы бар:
- қызмет – жұмыстарының негізгісі (профилактикалық, әлеуметтік-оңалту,
бейімделу, қорғап-күзету, әлеуметтік қамқорлық);
- мәдени – адамгершілік қызметтері ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қызмет көрсетудің барлық
элементтерімен түр ... ... ... Әлеуметтік қызмет
көрсетудің қызметтері макро және ... ... ... қызмет
көрсетудің негізінде көрінеді. Әлеуметтік қызметтің негіздері олардың
мақсаттық ... ... ... мен ... ... қызметтің
клиенттерінің контингент спецификасы байланысты бөлінеді.
Шаруашылық экономикалық байланыстар қарқынды ыдырай бастады. Мүліктік
дифференцация ... ... ... ... орын ... Сөйтіп қоғамда терең әлеуметтік наразылықтардың қалыпты алғы
шарттары ... ... ... ... ... әкелді. Осындай
жағдайда әлеуметтік ортада реформа жасап, ... ... ... тиімді жолдарын жасау қажеттілігі туындайды.
Өркениетті қоғамның ерекше көрінісі ретінде әлеуметтік ... ... ... ... ... және өзіндік есейуі диалектикалық процесте
көрінетіні белгілі. Ол дегеніміз, ... ... ... ... ... ... ... сақтай алу
деген сөз.
Жалпы адамзаттық құндылықтар ең өзекті мәселелердің біріне айналып, жеке
дербес ... ... ... ... Олар ... ... Өйткені әркім мөзіндік ерекшелігін көрсетіп, ... ... ... ... ... ... туралы айту да мүмкін емес.
Сонау Платон мен Аристотель ертедегі Христиандық социал – утопистер Кант
пен Гегель, Маркс идеяларынан бастап, ... ... ... ... құндылық қатарына енеді. Бірақ оның ... ... ... ой-пікір бірдей емес, тіпті белгілі дәрежеде қолайлы жағдайлар
жасалған адам құқы жөніндегі ... ... ... ... ... де
қоғам мүшелерінің көпшілігі өмір сүру деңгейлеріне қанағаттанбайтындығын
білдіріп отырады.
Көптеген әр түрлі бейнелер ... ... ... жағдайын және
тенденциясын дамуын анықтауда екі ерекшелік бар. ... ... ... ... ... қызмет әлеуметтік құжаттарға және әлеуметтік
бағыттылықққа ие болады. Яғни, даму ... ... ... жоғары құндылығы ретінде адамның қажеттіліктерін есепке алады.
Осыған сәйкес ... ... ... ... ... ... ... ажыратылмайтын саласы болып әлеуметтік қорғау
жүйесінің ... және ... құру ... ... ... ... қиын
жағдайларға тап болған индивидтерге, топтарға күнделікті және жан-жақты
көмек көрсетеді.
Екінші бір ... бұл ... ... әр ... ... ... ... өлшемдерін қоғамға әкелу күшие түсті. Тек кәсіби
ассосация бірліктік. Осы ... ... тек ... ... ... әр ... ... этикалық кодекстер немесе стандарттар
қабылдайды.
Сұрақтар арасында кәсіби қызметпен байланысты ... ... ... ... ... ... ... қажет ететін – бұл
конструктивті жағдайда тұлғалар арасындағы қарым-қатынас құруға ұмтылу, ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты нормалық
этикаға сәйкес әлеуметтік қызметтің кәсіби әрекеті туралы өте терең ... ... ... ... ... ... яғни әлеуметтік
жұмыс қайырымдылық болған кезде жеке тұлғаның және ... ... ... ... болған кезде маңызды болған жоқ.
Қазіргі кезде ... ... ... және ... ... бұл ... ... саясатқа, экономикалық қоғамның
әлеуметтік құрылымына және ... ... ... ... ... саласында этикалық ... ... үшін ... ... болады. Соған сәйкес мемелекет
және ... үшін ... ... ... әлеуметтік қорғау
институттары және әлеуметтік жұмыстарға басты міндеттерді орындайды ... ... және ... ... болашақта жан-жақты дамыту
үшін қоғамдық қарым-қатынастарды ... және ... ... ... етуге, яғни жағдайға байланысты мемелекетті қауыпсыз
және стабилділікті қамтамасыз ету ... ... ... ... да бір ... және адамгершілік саласында
адамгершілік нормаларының ерекшелігін құру және анықтау туралы айта кету
керек пе?
Осы сұрақтар екі түрлі ... ... ... ... ... ... ... сұрағын қарасытарды, бұл қызметтін мазмұнына қатысты және
этикалық бағалауға әкеліп ... Яғни өзі оның ... үшін ... ... біз ... ... этикалық ерекшелік ... ... ... ... нормаларын және стандарттартары
мен ең бастысы - сол құндылықтарымен яғни, база ... ... ... және ...... – бұл подход қызметкерлердің нәтижесін бағалауды
ұсынбайды, сонымен ... ... ... оның ... және мазмұнын –
оның мақсаты және ... ... ... және ... ... жеті үшін мекеменің және мамандардың ... ... ... ... және ... немесе әр түрдегі ресми және ресми
емес ұйымдар жағынан ... пәні ... ... ... ... ... ... қажет
ету бақыланады. Осы құбылыстардың басты себептерін мыналарды есептеуге
болады:
1. Біздің еліміздің жалпы ... және ... ... ... ... құлдырауы қоғамдық мүше ретінде ... ... ... бейнесіне әсер етпейді. Қазіргі
Ресейлік қоғамның даму шарттары, мұнда адамдар үшін бірінші кезекте
жеке жетістіктеріне ... ... осы үшін ... ... ал басқалар үшін қандай ... ... ... өмір сұру. Қоғамның моральдық ... ... ... ... қарағанда тез жүреді. Тарихи ... ... ... ... ... ... ... және тәрбиелеу процесінде ... ... ... ... екінші жоспарға көшу.
2. Біздің елімізде әлеуметтік жұмыстың жоғары статусы және ... Бұл біз ... жас ... ... ... ... олардағы заңдылық базаның жетпеуі, әлеуметік
қызметкерлердің және ... ... жеке ... ... ... ... ісіне де байланысты, олар өздерінің
міндеттерін әрқашанда ... және ... ... ... ... көбінесе практикалық және теориялық дайындық
жұмысына жеберілмейді, жұмыс процессі және одан ... ... ... ... кәсіби қызмет дағдысын алады, олар ЖОО-
дарға немесе орташа ... ... ... ... ... ... ғана байланысты емес, яғни мамандардың
квалификациялық деңгейде. Ондай жұмыссыздық жағдайында ... ... ... ... деңгейде ақы төлеу, (оған
әлеуметтік қызметке де ... ... және ... кешігіп
төлеуі немесе төлемеу жағдайда, әлеуметтік жұмысқа кездейсоқ адамдар
келеді. ... ... ... ... ... ... ... тек олар
үшін алдына тұрғын мақсатын қиын жағдайын өткізу, өмір сүру қандай да
бір жұмыстарын бағалауға ... ... ... ... ... ... мотивациясының болмауы, тек біздің кәсіби
міндеттерін ... ... ... ... арнайы түрінде Еуропа мен ... ... ... ... үшін ең бастысы мемлекеттік
тәжірбиесін оқыту. Бірақ әрбір ... ... ... өз ... ... ... қоса ... жағдайлар,
халықтардың қажеттілігі және оларды қанағаттандырудағы ... ... алу. ... ... ... қорғау шетелдік
модельдерін біздің елде өзінің қолдаушылар бар.
4. Әлеуметтік институт автономды ... ол ... ... ... ... әр ... мемлекеттік және мемелекеттік емес
құрлылымымен байланысты. Мемлекеттік және жергілікті ... ... ... ... ... әсер ... ... қызметтің
қандай қызмет істеуін ғана ... ... ... ... ... топтар олардың өзара әрекетіне объект болады. Осы өзара
әрекеттер ... ... ... ... қандай жағдайда, қандай ... ... ... ... ... ... ... түрде ішкі институттарға тәуелді болғандар ... ... ... ... ... билігі және экономика
жағдайы, ... ... және ... ... ... ... ... онымен жүйелілік құндылық толығымен
бөле алмайды. Мысалы, нарықтық ... ... ... бұл
негативті құбылыстардың салдары бар, бұған жұмыссыздық ... ... ... ... және тағы да ... Адамзат қызметінің қандай да бір саласын тек этикалық регламентацияға
сәйкесінше эффективті ... ... ... әртүрлі саладағы
кәсіби қызметкерлердің белгілі бір этаптар ... ... ... ... ... болуы, бұл жалпы адамзаттық құндылықтардың
және этикалық нормалар базасында өздерінің нақты жағдайлары реттеледі,
қоғаммен қабылдануы ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік өзінің тарихи генезисі, ... ... ... өзара әрекетіндегі ерекше түрі. ... жеке ... ... ... ... бағытталуына қарамастан
жалпы қоғамның қызығушылықтары өткізіледі. Осы ... ... ... ... ... көзқарасымен
бағалануы мүмкін. Бірақ өзінің мүмкіндігімен қорғалуымен ... ... ... ... мен гумандылықтың пайда болуы және
болашақта адамға міндетті ... ... ... ... ... жеңе білуі керек.
6. Ескеру керек, яғни әлеуметтік қорғау саласында ... ... ... ... ... ... ... тығыз, бұл тек ... ... ғана ... ... ... оған ... бар. Қоғам гуманды болуы үшін адамзат өміріндегі барлық
салаларында гуманизм және ... ... ... ... ... ... болуы және адекваттық
құралдардың ... ... ... ... ... ... кейде алдын ала болжау қиын әлеуметтік ... ... ... ... ... ... осы ... оған алдын ала болжау қиын арттыруға ... ... ... ... ... қызметі маңызды:
ол өзінің әріптестері және қоғам алдында жақсы болуы керек, ал оның
қызмет ... ... ... қолданбауы керек. Кәсіби қызметкер
ретінде әлеуметтік жұмыс дискредитерленбеген.
7. Әлеуметтік қызметінің барлық түрленіне сәйкес ... ... ... ... немесе қоғамдық проблемалар алдында тұрған
шешудегі тәсілдердің бірі ... ... ... ... қызмет
түрлерінен айырмашылығы бұл жай адамдармен жұмыс істмейді, ол
өмірдегі ... ... ... бар ... ... ... ... сәтті болуы үшін маманнан ... ... ... түсіне біру және оған уайымына ортақтасуы қажет етеді.
Сондықтан маманнның еңбегі әлеуметік ... ... ... оның ... және ... рухани сапасын жоғары
моральдық жауапкершілік сезімін ... ... ... ... ... кәсіби міндеттерін орындайды.
8. Әлеуметтік жұмыс кәсіби қызмет түрлерінің индивидуализация еңбегінің
жоғары дәрежесіне қатысты. Осыған ... ... ... ... ... ... бойынша әріптестермен бірге
қатысады. Клиент ... ... ... ... және мемлекет
қызығушлықтарын ұсынады, ол өзінің ... ... Бұл ... ... ... толығымен ұсынылмайды, бақыланбайды
және бағынбайды, бірақ қызмет жанама түрде ... ... ... ол ... көзбе-көз іске асырады. Бұл жағдайда
әлеуметтік ... ... және оның ... ортасымен
қарым-қатынас ережелері және этикалық нормаларды байқауды ... ... ... ... ... ... ... шыармашылық сипаттамаға әкеледі. Және
әрқашанда формалды технологиялық схема ... ... ... - орын бар, бұл ... клиентпен қайталанбайтың және
оригинальды жұмыс істейді. Жұмыстың эфефиктивтілігі көбінесе маманның
мамандықтың мәнін және оның ... ... және ... ... детерминирует клиенттің рухани және ... ... және ... ... ... ... біз шығармашылық процеспен жұмыс істейміз, барлық НЮАНС-
ды қалыптастыру мүмкін ... Және ... ... «кездейсоқ»
адамның мамандығын пайда болу мүмкіндігін ескеру мүмкін емес. Солай
болғандықтан қызметтін ішкі этикалық регламентациясы ... ... ... ... ... және ... қабылдау және өңдеу
туралы актуализация сұрақтары үшін ... ... ... Бұл ... ... және халықты әлеуметтік қорғау органдарының өзара
әсеріне және қызметін реттейді, олардың басқа ... ... ... елде ... реформалауды нарықтық рельстерге ауысу қоғамда
моральдық қарым-қатынасының маңыздылығын құрды. Адамның ... ... ... нормаларда әрекеттену шынайы. Бірақ әртүрлі ішкі
жағдайларға ол толығымен немесе жартылай басым ... ... ... қызметтің жоғары этикалық ... ... ... ... ... адамгершілік қарым-қатынасының дайын болуы
олардың біздің қоғамда ... ... ісі ... ... ... ... ... проблемалар пайда
болды: клиенттерге ... ... ... ... қызмет көрсету
бойынша практикалық қызмет саласында, мекеме және ... ... ... ... ... ... өкілдермен және
әріптестермен өзара ... ... ... ... және ... ... оқытушылық қызметінде оларға зерттеулер
жүргізілді.
Прогрестің басты ... бірі ол ... ... ... ... әлеуметтік жұмыстың институтын объективті түрде қажет
етеді, олардың қажет болған жағдайда оның қызығушылықтарын қорғауға дайын,
дегенмен қазіргі ... ... ... және іске ... ... ... ... қарастыра отырып, әлеуметтік жұмыс ... ... тек ... ғана ... ... қатар қоғамдық дамудың
маңызды этикалық факторларда болады.
Қазіргі кезеде жоғары және ... ... ... ... курстық
және факультеттерде халықты әлеуметтік қорғау саласында жұмыс үшін ... ... және ... ... ... ... Қандай да бір адамның қызметі жоғары адамгершілік ретінде
болуы мүмкін. Сонымен қатар моральды ... ... Онда ... жету ... ... мен ... ... қандай мотивтер қызметі анықтайды
және әлеуметтік практикада оған ... ... ... ... Әлеуметтік жұмыс өмірінің барлық аспектілерін тигізеді, оның
өмірін әлеуметтік белсенділігін, өзін-өзі сыйлаушылықты және ... ... ... ... ... ... күші ... жағдайда
ғана пайда әкеледі: егер олар тек тұрғындардың ... ... және ... және ... ... ... адамгершілік
терең қарастырылады.
Негізгі кәсіби этиканы концептуалдық арасында және практикалық қызметтегі
шынайы іске арысрудағы үзілісті женудің ... ... ... ... ... ... ... жүйесі ойнайды – әлеуметтік
қызметкерден міндетті ... ... ... психологиялық-
педагогикалық және тұрғындарғы тұрмыстық қызмет көрсетеді, маманға дейін,
кәсіби қызметін технологиялық және ... ... ... ... ... ... оқыту және дайындаумен қолдары бос ... ... ... жұмыс этикасы кәсіби қызметтің басты
құраушылардың бірі және оқыту немесе ғылыми пән ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Қазіргі
жағдайда адамдардың өзінде ... ... ... олар ... ... ... материалдық-тұрмыстық сипаттардың
индивидуальдық – тұлғалық түрге ие ... Бұл ... ... ... ... ... дайындықты және кәсіби кадрларды қайта
даярлауды, әлеуметтік саладағы мамандарды қажет ... ... ... ... ... жұмысты
дамыту және пайда болу мәселелерін ғана қызығушылық тудырмайды, сонымен
қатар жеке мамандардың ерекшелігіне, сапасына және ... оның ... және ... ... ... ... Осыған
байланысты берілген аспектілер бойынша кейінгі жылдардағы ... ... ... С.А.Беличёвой, В.Г.Бочаровой, Б.З.Вульфова,
С.И.Григорьева, Л.Г.Гусляковой, ... ... ... П.Д.Павленка, Л.В.Топчего және тағы басқалар.
Әлеуметтік мекемелер, қоғамдық ұйымдар, қорлар әр түрлі бағдарламалардың
ашылуы тек мынадай ... ғана ... ... егер бұл ... ... қайырымдылық идеялары гумандылықпен ғана айналыспайлы, ... ... бұны ... ... істейді және істей алады. Берілген мақсат
және нақты міндеттер он жыл ... ... ... ... ... бұл ... ... ғылыми ізденіс және тәжірбиелік
нәтиженің ізін жалғастырушы.
Кейінгі жылдары қызметтің ғылыми және тәжірбиелік сұрақтар ... ... ... ретінде қандай әлеуметтік қызметкерлер қажет? Әлеуметтік
қызметкерлерді дайындаудың ауқымды ... ... әр ... ... ... ... бұл нақты сұрақтар оқу жоспарлары, бағдарламалар,
жаңа стандарттарының тиімділігімен байланысты туындайды. Осы ... ... ... ... ... және басқа да қоғамдық даму ерекшеліктьерін есепке ала отырып
қоғамдық және ғылыми шеңберде берілген мәселені қояды.
Қазіргі кезде ... ... ... ... кең ... – ол ... ... локализатор және құрама ретінде ... ... қоса ... ... ... кәсіби маман ретінде қандай
маман іске асырылады және келешекте дамытатың немесе басты мақсатты қоғамда
жетілдіреті.
Бұл берілген ... ... ... ... ол ... ғылыми зерттеулер
және тәжірбиелер саласында дамытуды қажет етеді.
Біздің зерттеулерді объектісі ол ... ... ... әлеуметтік білім беру жүйесі болады; ал пәні – бұл көп деңгейлі
даярлау ... ... ... ... ... ... ... дамыту және қалыптасу процесі.
Міндеттерді және мақсатты қоюдағы методологиялық принцптердің бірі ол
антропологиялық подход. Қазіргі жайдайда бірінғай ... ... адам ... ... тәжірбиелілігін қажет етеді – ол антропология.
ХІХ ғасырда Л.Фейербах философияға антропологиялық принцпті жүргізді.
Жаңа философияны ... ... ... оған адам ... ... Ол ... деп жазған: «Жаңа философия адамға айналуды,
сонымен қатар адамның базисі ретінде ... да, ... ... ... Оның ... физиолгия әмбебап ... ... ... ... ... ... ... адам туралы әмбебап ғылым.
Ресейде антропологиялық принцпті ізденуші философияда Н.Г.Чернышевский
болған. Антрополргиялық принцптің ... ... іске ... ... адам бұл әлем және ... ... болуы. Адам – бұл принципиальды
аяқталмаған ... әлем үшін ... ... үшін ... яғни ... ... және ... Әлеуметтік қызметкердің адамгершілік құндылығы.
Әлеуметтік жұмыс профессионалдық қызметте жиі кездесетін ... ... ... ... ... және ... анықтайды.
Сондықтан әлеуметтік қызметкерді оқыту процесінде мамандықтың маңыздылығын
ғана көрсетпейді, сонымен қатар ... ... ... ... ... әлеуметтік қызметкер өзіне
профессионалдық білімін және ... жеке ... ... ... ... ... ... отырып жастар осы мамандық туралы толық
мағұлмат алуы керек. Әлеуметтік қызметкер қиыншылықтарға ... ... ... көре ме? ... ... ... ала ма? ... бақытсыз жағдайларды төзе алуға дайын ба, сонымен қатар бұл
адамгершілік сұрақтарды мамандық ... ... ... ... ... ... ... кезде адамгершілікті реттеуді
қажет етеді, яғни қате таңдауды негативті салдарын ... ... ... таңдау - әрбір адамның өміріндегі маңызды қадам және
әсіресе жастар үшін өзінің ... ... ... таңдау өте қиын.
Мамандық таңдау үшін әуестік қызмет ету ... - ... ... рухани-адамгершілік құндылықтарының өзіндік образдық табиғи байланысын
үйлестіреді. Егер адам саналы түрде әлеуметтік қызметкер мамандығын ... және ... ... ... таңдаса, онда ол үшін
моральды ... ауыр ... ... және оның ... ең ... рет клиенттің
өміріндегі өте қиын жағдайда кездеседі, яғни адамға қауіп ... ... ... үшін ... ... мекемесіне келу ол үшін сыннан
өту болып ... ... ... бұл мәселені сәтті шешу үмітін
ғана білдірмейді, сонымен ... ... ... ... яғни
өзінің тәуелді болғанына қарамастан адам ішкі ... ... ... да ... үшін ... өте ... ... жағдайда әлеуметтік
қызметкердің клиентті өзінің күшіне және өз-өзіне ... жеңе ... ... ... бола ала ма, ... ... ортасы жағынан өзінің қадір
қасиетін сақтай ала ма, ... ... ... қызметкердің жеке
адамгершілік құндылықтарына тәуелді.
Массалық ... ... ... ... және адамгершілікті
көрсетуге сәйкес шара ретінде ... ... ... ... ... әлеуметтік қызметкердің моральдық деңгейі ортадан жоғары
болуы керек, яғни бұл оған ... ... ... ... Солай болғандықтан адам моральдың жоғары деңгейі арқылы басқа
адамды түсінуге көмектеседі.
Әлеуметтік қызметкер өз ... ... ... ... ... ... пен ... жақсылық әкелуі керек. Маман ретінде,
әлеуметтік қызметкер ең ... ... ... ... ... көмектесіп, туындайтын қажеттілектерді реттеп,
көмектесіп, сондай – ақ, клиентті ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік қызметкер клиент пен ... үшін ... ... Оның ... ... ... күрделірек. Себебі, клиент тек өзінің қара
басының ... ... ... қызметкер қабылданған шешімдердің тек
клиент үшін ғана емес, барлық қоғамдық ... де ... ... мен оның клиентін жалпы бір мақсат ... ... ... ... ... өз ... әрекеттің белсенді
бастамасын бейнелейді. Әлеуметтік қызметкер және оның ... ... ... ... ... мәселелерді шешудің әдістері мен
тәсілдерін біледі. Ол өзінің ... ... ... ... ... ... өзін ... Бірақ та әлеуметтік қызметкердің
жағдайын әлеуметтік рольдер және ... ... ... ... ... қатар оған моральдық құқығын беретін ... ... ... ... ... тұлғасы болып адамның ішкі, рухани
құндылығы ретінде адамгершілік болып ... Оның ... ... ... ... ... жақсылық көрсету, ігілікті
істерді істеу керек.
Медицина ... ... ... жиі ... егер ... ... ... кейін жақсы болмаса, онда ол дәрігер емес.
Бұл жағдай ... ... ... Егер клиентке әлеуметтік
қызметкердің әңгімесінен кейін жақсы ... онда ол ... ... онда ... ... ... ... қорғау
қызметінде орын жоқ.
Әлеуметтік ... ... ... 3 ... ... ... ... адамгершілікті сендіру және
адамгершіліктік қажеттілік.
Адамгершілік білімі. Этика, мораль және адамгершілік туралы білім
негізін, оның ... ... ... ... ... ... ... кезінде орташа мамандықта, жоғарғы білім мекемесінде және
квалификацияны жоғарлатудың факультетінде және курстарда ... ... ... ... ... ... ол өоғам туралы мазмұны және
функциясы жайлы мәлімет алады, ... ... ... салыстырады, өзінің адамгершілік позициясын түзетеді.
Жоғарғы оқу ... ... ... ... қызметкер өзінің
интуациялық жақсы мен ... ... ... ... ... ... сәйкес оған өзіндік ... ... ... бірақ бұл күнделікті бола бермейді.
Моральдық норма білім моральдық ... ... ... ... іс-тәжірибесіне қатысты өз беттілігін сақтайды -
олар профессионалдық қызметте ... және ... ... Мұндай
жағдайда біз тұлғамен ... «екі ... атты іс бар, ... ... ... түрде адамгершілік сұрақтарына
бағдар бере алады, ... оның ... ... еру ... ... – бұл ... моральдың әділеттілік
қажеттілігіне әлеуметтік қызметкердің тәжірибеге және ... ... ... ... бұл маманның жеке дамудың жоғары
сатысы болып ... Оған оның ... ... әлеуметтік практикадағы
тексірісі, өмірлік және ... ... ... ... маманнан өзінің еңбегіне жауапкершілікпен қарай
білуді, ... пен ... үшін не ... не ... ... ... ... сендіру профессионалдық қызметке маманның теориялық
және ... ... ... яғни ... ... өзінің мінезі мен әрекетіне саналы түрде қарым-қатынасы
болып табылады.
Сонымен қатар адамгершілікті ... өз ... ... ... практикалық қызметте жағдай туындауы мүмкін, яғни
тұлға өзінің ... ... ... ... ... ... ... болады. Мұндай жағдайда тұлға өзімен өзінің принциптерімен
алаауыздық жағдайда болады.
Адамгершілік қажеттіліктері - әлеуметтік қызметкердің адамгершілік
сезіміндегі ... ... Ол ... этиканың сақтауды талап
етудегі моральдық қажеттіліктерді сақтайды. Профессионалдық ... ... ... олар ... ішкі ... болып табылады.
Ол этикалық принциптерге сәйкес бүкіл ... ... ... ... ... ... қиын ... шешуге
бағытталған. Мұндай жағдайда профессионалдық этиканы сақтауды талап етудегі
тұлға сапасының тұрақтылығы, күшті ... ... ... мен ... үшін мобилизациялау намыс және міндет, аброй және адамгершілік ... ... ... ... ... ... ... әрекет
жасай алмайды. әлеуметтік қызметкердің адамгершілігі қабылданған белгілі
еңбек ... ... ... ұшырайды. Сонымен қоса әріптес
оларды белгілі бір идеал ретінде жай ғана ... ... ... ... күнделікті салыстырады. Осы қарым-қатынас өз кезегінде
профессионалдық моральдың мазмұнына ... әсер ... ... ... білімі, сендіру ... ... ... ... үлкен роль алады. Ол
өзіндік адамгершілік позицияларын ... ... яғни ... ... ... ... бұл көптеген моральды талап етуге
бағдарлауға ... ... ... ... және қажеттілік практикалық
қажеттілікпен байланысты, бірақ олар әртүрлі ескертіледі.
Мұндай жағдайға түскен әлеуметтік қызметкер абстрактілі ... ... Бұл ... ... шешуге шығармашылық
подходты талап ... ... ... ішкі қажеттілік әрқашанда
адамгершілік түрде болады. ... ... және ... ... ... ... ... іске асыру болып анализ формасына ... ... және ... тән ... ... қатар
адамгершілік қажеттіліктер және адамгершілік ... ... ... ... – олар тұлға ретінде әлеуметтік қызметкерді сипаттайды.
Әлеуметтік қызметкердің ... ... оның ... ... ... ... оның ... жанама түрде пайда болады.
Сондықтан, әлеуметтік қызметкердің ... ... ... белгілі адамгершілік және ішкі сезімінің сапалары анықталады.
Адалдық - ... ... үшін өте ... ... ... ... айта ... Әлеуметтік қызметкер клиенттің жағдайы, оның
мәселелерін шеше ... ... ... ... шындықты айтуы керек.
Бірақта адалдық пен сөзде ғана көрсетілмейді – ол істе де ... ... ... ... ... ... керек, егер ол оған көмек
көрсетуге себеп берсе, айтқан сөзін ... ... ... Егер ... объективті себептерге байланысты қызмет етуге көңілі болмаса,
онда ол клиентке күмәні бар екенін хабардар ету ... ... та егер ... ... ... сөз берсе, онда ол өз сөзінде ұстануы
керек.
Әлеуметтік қызметкердің ... ... ... ... ... Намыс тұлға сапасы ретінде ... ... және ... ... ... әсер етуі
болып табылады. Намыс реттеуші ... ... ... ... және ... ... ... таза формальды
подходтан сақтандыру және шығармашылықты шешуде адамды талаптандырады.
Қиын және ... емес ... ... ... ... дұрыс шешім
қабылдағанда есіне салады.
Объективтілік. Әлеуметтік қызметкер – адам, клиентпен қарым-
қатынасқа ... ... ... толығымен жоюға болмайды, бірақ ... ... ... ... және оның ... ... ... эмоцияларынан босатуда объективтілікті ... ... ... ол ... ... ... одан мүмкін емес нәрсені
талап етеді; оны бағаламай, клиентті жұмысқа ... ... ... ... ... көрсету топтарында бағалануы қажет -
әлеуметтік қызметкер және қайта ... ... жоқ және ... ... ... ... қабылдау.
Әділеттілік - бұл әлеуметтік қызметкер мен ... ... ... ... болу ... Әлеуметтік қызметкерде өзінің симпатиялық
және антисимпатиялығы болуы мүмкін, бірақ олар әртүрлі ... ... ... ... керек; клиент әлеуметтік қызметкерге қандай
сезімі болса оған деген қарым-қатынас бірдей, ... және ... ... Ал оның ... ... ... керек. Клиент әлеуметтік
қызметкерге ұнамдылық немесе антипатия білдіруі – бұл ... ... ... мен санына әсер етпеу керек. Әділеттілік әріптестермен
қарым-қатынасында ... ... - ... әрбір әрекеті адалдықпен
бағалануы керек. ... ... ... ... ... ... ... коллективтің сөзінен сақтайды. Әділдік
– этиканың жалпы ғылымдарының бірі. ... ... ... оның ... ... болса да, тарихи дамуда айырбасталынған. Әділдіктің жалпы
ұғымы прогрессивті ... ... ... ... ... ... ... социум
немесе нақты жағдай өміріндегі қоғамдық институттар, әлеуметтік топ, жекек
адамдар арасындағы сәйкестікті ... ... ... ...... ... ... бағалауына деген бет бұрыс. Әділдіктің
категориялары - әлеуметтік жұмыскерлердің өздері тани алмайтын әрекет ... ... ... – бұл сапа ... ... ісін және ... барлық объективті салдарын алдын ала болжайды
және олардың клиентпен, әріптестермен және ... ... ... ... ... қызметкердің тұлғалық сапа ретінде
адамгершілікті талап етуде ... да бір ... ... ... ... бір-біріне қарама-қарсы болады. Өзінің әрекетін ыңғайсыз ... ... ... ... оны ... ... ... жетеді, сонымен бірге оның ... ... ... құра ... Тұлғаның сапасы ретінде тактика ... де ... яғни бұл ... ... әлсіз адамдармен
амалсыздан жұмыс істейді.
Көңіл аудару және байқау ... ... ... ... қажет. Әлеуметтік қызметкер клиентпен жұмыс
істегенде оның көңіл күйіне ... және ... ... ... ... ... ... маман әрқашанда клиенттің сенімсіздігін
және абыржулығын, жаман ... ... ... ... ... аудару және байқау уақыт өткізуге, өзінің дұрыстығын ... ... ... береді. Соңында көңіл аудару және ... арам ойын ... және ... ақпаратты тексеруге көмектеседі.
Шыдамдылық - әлеуметтік қызметкердің клиентпен өзара қарым-қатынас
барысында ... ... және ... сапасы өте қажет. Егер әлеуметтік
қызметкер өз клиентімен келісімге келуге тырысса, онда ол ... ... ... – бұл ... сапа, яғни қызығушылыққа, сендіруге,
басқа адамдардың әдеттеріне ... ... ... ... адам ... ... сондай күйде қабылдау,
өзіндік салты жүргізу, яғни ол ... ... деп ... егер ... жазаланған немесе керісінше қызметке әлеуметтік қауіпте
сипатталмаған ... ... ... ... ... ... ... немесе негативті идеяларын әлеуметтік қызметкер
ұнатады, бұл оның өмірлік ... ... ... ... ... жағымсыз әсер етеді.
Төзу және сабырлық – бұл әлеуметтік ... жеке ... ... Қиын жағдайға тап болған клиенттермен өз қызметінде кездесе
отырып, әлеуметтік қызметкер индивидтердің ... ... ... ... егер клиент әлеуметтік қызметтерге ашушаң және негативті
эмоциаларын көрсетсе, онда әлеуметтік ... ... ... ... жоқ. ... қатар ол сабырлықты жоғалтпауы керек, ол клиенттің
естімейді және оны ... ... және ... ... ... ... ... қызметкер психикасы және сезіну органдарының бұзылған
функциялары бар клиентпен қарым-қатынасқа ... оған ... ... ... Солай болғандықтан іс қызығушылығында клиентпен ... ... одан ... алу керек, қолайлы формада және оған жетуге
ақпарат алу.
Конфиденциалдылық - әлеуметтік ... мен ... ... ... бірі. Тұлғаның өмірлік жағдайына байланысты ... оның ... ... мен мәселелері конфиденциалды ақпарат
болып табылады және клиент бұл туралы білуі ... ... ... ... ... басқа біреуге тек клиенттің келісімімен
ғана жеткізіп, айта алады.
Әлеуметтік қызметкердің мейрімділігі – бұл ... ... ... негізделген, яғни спицификалық мазмұны бар – ол қызмет. Ол
адам ... ... оның ... ... үшін ... ... құруды,
жағымды эмоционалдық күйге келтіруді, клиент үшін ... ... ... ... уақытында көмек көрсетуді іске ... ... ... ... керек, олардың әлсіздіктеріне мақұлдау керек, ал
мейірімді, - яғни клиенттерге негативті әсерлерге қарсы ... ... ... ... және ... ... жауапты болуға
үйретеді. Әлеуметтік қызметкердің мейрімділігін клиентке жағымсыз шындықты
айтуға тура ... егер бұл ол үшін өте ... ... сүйіспеншілік – бұлсыз әлеуметтік қызметкер клиент үшін
дос, ... бола ... ... ... ... ... ... көргенше, адамдардың барлығын жақсы ... ... ... ... ... ... ... кездеседі, яғни барлық клиенттер өзіне деген сүйіспеншілікті
объективті емес. ... қоса ... ... ... ... көре білуі керек – дәл ... осы оған ... ... ... Клиентпен жұмыс істегенде осы жағымды дақтары және сапасы
өзі ... ... ойын ... және тұлғаның ... ... ... ... ... ... яғни ол
өмірлікжағдайдың позитивті өзгеруіне әкеледі. ... ... ... ... оның ішкі ... ... әкеледі, соған
сәйкес лезде әсер ету эфектісі төмендейді.
Өзін-өзі сынау - әлеуметтік қызметкердің ... ... ... ... ... ... ... көру және қызметіне
дәйім баға беру, өзін қорғамау және өзін ... ... - бұл ... Яғни ... қызметкердің міндетін адал орындауға ғана ... ... ... ... ... ... толық
жетілдіреді. Өзінің кемшіліктеріне қарамастан өзін сынай отырып, өзінің
абыройын дамытуға ... ... ... ... ... өзін өзі
сынау «самоедтерге» ауыспауы керек – бұл сапа барлық абсолютті ... және ... және ... ... ... алу ... пайда
келтірмейді, ал керсінше, түзелмейтін жағдайда, пессимизім, оны ... және ... ... ... ол әлеуметтік қызметкерді жүктейді.
Адекватты өзін өзі бағалау - әлеуметтік қызметкерге оның күнделікті
практикалық қызметіне қажет. Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... функция үшін өте маңызды. Бірақта ол
сезімін және ... ... және ... ... бағалауын
жоғалтпау керек - өзін өзі ... бұл ... ... ... ... ... сенімділік өз кезегінде эффективті
қызметіне негативті және өзінен кейін қателіктерге ... - ... ... ... ... ... болғандықтан ол әртүрлі клиенттермен жұмыс ... ... ... түсу өте қиын. Осындай қиындықтар ... ... ... есте ... ... ... ... қоса
клиенттің эмоционалдылықпен (мысалы, ашулаңшақтық) сипатталады. Әлеуметтік
қызметкер әрбіреумен шыдамды болуы керек, мағынасы жоқ ... ... ... ... ... ... ... төзімді болуы, тіпті егер
осы эмоциялар әлеуметтік қызметкерге себепсі ... да ... ... Ол үшін ... - ... ... клиентке ойын айтуға
мүмкіндік беру, жағымсыз эмоциясын алу және әңгімені конструктивті арнаға
бағыттау, яғни ... ... ... алу және ... ... ... шақыру және түсіндірушілікке жету үшін ... ... – бұл ... және ... ... әлеуметтік
жұмыс барысында қалыптасып, нәтижелі түрленуінде қызмет етеді.
Жақсылық тілеу - ... ... ... ... болып табылады. Әлеуметтік жұмыстың мазмұнының өзі, ... ... ... ... адамға жақсылық тілеу мен жақсылық ... ... ... ... мен ... арасындағы қарым – қатынастың
барлық этаптарында ... ... ... ... ... ... ... оның әрекеттеріне басшылық жасайды, оның қателіктерін
көрсетіп, қиын ... ... ... ... ... оның ... деген сүйіспеншілігінің көрінісі болып
табылады.
Ақниеттілік - ... ... ең ... принциптердің бірі. Бұл
принцип әлеуметтік қызметкер мен клиентке бағытталады. Себебі әлеуметтік
қызметкер өз ісі үшін ... ... ... ... әлеуметтік ұйымнан алады
және де керісінше. Яғни, егер де клиентке ақылы қызмет көрсетілсе де ... ... ... ... бұл ... ... ... қосымша көмегімен, оған деген қосымша құн ... ... - ... ... ... ... танысуда қарым-қатынастан басталады, жұмыспен қарым-қатынаста
онымен бітеді. ... ... ... ... оның ... ... ... өйткені оның клиенттің үміті
және күтуі, мәселесі ... ... ... ... ... ... ... жағдайлары ашылуы мүмкін, бұл жұмысқа
коррективаны еңгізуге рұқсат ... оны одан әрі ... ... ... әріптестермен қарым-қатынасқа түскенде жұмыс тәжірибені
таратады және іліктейді және де оған ... ... ... және жалпы проблемаларды талқылайды. Басқа да мемлекеттік ... емес ... және ... ... ... әлеуметтік
қызметтің дамуы және қалыпты функциялауға қажетті ... ... – бұл ... ... өте қиын ... бірі, солай
болғандықтан әлеуметтік қызметкер қандай қызметте істесе де ... ... бар, ... ... ... ... ... ол бүкіл
проблемаларды обьективті және субьективті себептерге байланысты шеше
алмайтындығын біледі. ... қоса ... ... адамдарға көмек
көрсетеді, яғни кішкене болса да оларды ... ... ... та – ... оның ... қайнар көзіне қызмет етеді. Өзінің
айналасындағы адамның қайғысын бақылайтын ... ... ... ... ... ... қиын, бірақ матрериялдық,
тұрмыстық және әртүрлі басқа көмекті қажет ... ... ... ... үміт және ... болу керек, егер сенім де, үміт ... іске ... ... емес. Әлеуметтік қызметкердің әлеуметтік
оптимизімі үнемі өзін-өзі дамыту және ... ... ... әлеуметтік әділеттікті іске асырудағы мүмкіндігінде сенімі
болады. Әлеуметтік қызметкерде әлеуметтік ... ... тек ... ... ... қатар жағдайды жақсартуға ... ... ... Сонымен қоса жағдай әлеуметтік қызметкердің күйінен
клиенттің белсенділігіне байланысты, оптимизм ... ... ... ... болып есеттеледі.
Өзін-өзі билеушілік - бұл әлеуметтік қызметкердің практикилық
қызметінде әрқашанда қажет. ... ... ... ... көздеу, қызметтік процесте пайда болған кедергіні ... және ... істі ... дейін жеткізу – бұл жұмыс
тәжірибиесін жинау нәтижесін дамыту және өзінің әлсіздігін жеңудегі ... ... ... ... ... өзін ... ғана емес,
сонымен қатарклиенттің пассивтілігін жеңуге арналған, яғни бұл оның өзіне
деген сезімсіздік, ... ... және ... ... ... ... ойда ... социумда уақыттында функциялана алмауын
ескереді, әлеуметтік ... ... ... клиентті қайта
тексеруге мәжбүр етеді, өзінің күйіндегі ... жеңу ... ... және ... бірге әлеуметтік белсенділікті және өзінің жеке
потенциалын жоғарлатады.
Эмпатия – бұл ... ... ... еніп кету – басқа
адамның қайғысын сезіну әлеуметтік қызметкердің қажетті ... ... ... ... ... өзін клиенттің орнына қоя білуге
анықталады. Бұл сапа маманның өмірлік және ... ... ... ... ... ... – бұл ... қиын жағдайға тап болған
адам немесе топтық тұлға. Бірақ шеңберден тыс.[3]
Клиенттің ... ... күйі ... ... ... түсінушілікке қажеттілікке деген ... ... ... ... ... ... ету ... көмек сұрап келген
клиент бірінші кезекте қайғысына ортақтасу, көңіл білдіру, қайғысына ортақ
болуды үміттенеді.
Әлеуметтік қызметкерлер ... ... ең ... рет ... ... ... ... өзінің қабілеттілігін ерікті және
еріксіз демонстрация жасайды. Ешқандай ... ... бөлу ... алдай
алмайды – ол немқұрайлалақты және екі жүзділікті интуитивті сезінеді. Көңіл
білдіру және қайғы ... ... ... Көптеген зерттеу
нәтижелерінің ... ... ... міндетін пайдаланатын
әлеуметтік қызметкерлер емес, бірақ ол клиентке ... ... ... ол ... ... алады және сезінеді, тіпті егер ол өзнің
міндетін профессионалды түрде орындамайтын ... ... ... ... тек қана маманның профессионалдық өсуіне
үнемі талпынуда практикалық ... ... ... жаңа ... ғана пайда болмайды, сонымен қатар рухани және адамгершілікке ... ... ... ... және ... жеңу, әсіресе оның
жұмыс сапасына жағымсыз әсер етуі ... ... ... жету – бұл аясы тар ... ... ... ... үшін өзінің профессионалдық және рухани сапаны
өздігінен жеткізу басты қажеттіліктердің бірі болып ... ... ... ... ... ... қызметкер өзінің қызметін көбінесе
тек ғана заңдылық актілерін реттелмейді, сонымен қатар моральды нормаларды,
принциптерді және ... ... ... ... тек өзіне ғана бағытталмайды, сонымен бірге клиентке де әсер
етеді. Кейінде пайда болған мақалалардың айтуынша, ... ... - ... ... ... деп айтқан.[4]
Жоғары моральдық сапа әлеуметтік қызметкерге өзінің ... ... өз ... ... ... ... және моральдық өз-өзіне баға
беруді іске асыруға рұқсат ... ... ... ... ... клиент үшін жағымды әселе болады ... ... ... ... жеке ... ... іске ... өте
қиын, егер ол көрсе әлеуметтік қызметкер өзіне ешқандай ... ... ... ету ... ойлау - әлеуметтік қызметкердің ажыратылмайтын ұғымы.
Әлеуметтік жұмысты стандарттық ... ... ... ... қарамастан клиенттің біртекті және бірдей ... ... ... ... әрбір нақты жағдайдағы шешімі қабылдай отырып жұмыстың
азғана өзгешеліктерін есепке алу керек, бұл ... ... ... ... ... қабылдау үшін қажет. Шығармашылық ойлау болмаған жағдайда
маман ... ... ... ... ... ... етедіғ бұл
нәтиженің мобилтділігі төмендетеді, оның жұмысының тиімділігі клиентке
жағымсыз әсер етуі ... ... ... ... ... қандай да
бір жағдайларға қабылдаған дайында бір жағдайларға қабылданған дайын рецепт
болмайды. ... ... жоқ ... ... ... ... ... және тәжірбиенің жетіспеушілігі ретінде клиент ... бұл ... ... беделін түсіреді.
Сондықтан, әлеуметтік қызметкердің тұлғалық сапасы ... ... ... ... ... анықтайды және оның
профессионалдық жарамдылығының ... ... ... ... Моральдық
сапаны қалыптасу мамандықты және қоғамдық рухани құндылықтарды меңгеру жолы
арқылы іске асырылады, ... ... ... сендіру және оларды
қызметтік процессте ... және ... ... Осы ... ... сапасы клиентке ... ... ... мен ... ... ... бұл ... адамгершілік деңгейін
жоғарлатуға, сонымен қоса әлеуметтік ... шешу ... ... ... жеке ... бір ... ... қызметте талап ететін сапасы әлеуметтік қорғау мекемесінен
тыс кетпейді, олар ... ... және ... ... оның
күнделікті әрекетінде және мінез-құлқында қатысады, әлеуметтік қызметкердің
қоғамдық пікірін қалыптастыра отырып бар болады.
Әлеуметтік қызметкердің тағы бір ... ролі бар. ... ... және ... ... ғана емес, ол – азамат.
Әлеуметтік қызметкер өзінің міндетін, мамандықтағы ортын қоғамда
түсіне білуі ... Ол ... ... ... қашу және ... гуманды әлемді құру мүмкін ... ... ... мәні ... ... ... «ақыл+іскерлік+қайғыға ортақтасу».
Бірақ та қазіргі кезде осыған қарамастан ... ... ... жас және ... ... потенциалын толығымен алсып
көрсетілген жоқ, әлеуметтік қызметкер арасындағы ... ... ... ... ... ролі ... Көбінесе, өзін осы
қайрымды қызметке арнайотырып, өзінің ... ... ... ... ... ... сонымен қатар көбінесе көмек көрсетуге
әлсіз болды. Осы ... ... ... ... базасының
жетілмеуінен, әлеуметтік қорғаудың ... ... ... ... ... ... және ... мәртебенің жұмыс
обьективтілігіндей жоғарғы құрылының жеке өкілдері жағынан түсінбеушіліктің
болуы, сонымен ... ... ... клиенттің саның обьективті
себептері бойынша бүкіл өседу.
Мұндай жағдай ... деп ... ... ... ... ... мәселелерді шешу мүмкін емес – ... ... ... үшін ... ... ... және әлеуметтік бюджетті
жоғарлату мүмкін емес. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... қалыпқа салу профессионалдық қызметті құру
маңызды, олардың қайырымды ... үшін ... ... ... ... ... ресурстары қолданылады.
1 ІІ-Тарау. Әлеуметтік қызметкердің клиентпен жұмыс барысындағы
тұлғалық сапасы мен қасиеттерінің рөлі.
2 2.1 Әлеуметтік ... мен ... ... ... ... этикалық кодекстерінің өлшемдері.
3 Әлеуметтік қызметтің этикасы өз алдында әрекет кодексін ұсынады, бұл
адамдар арасындағы өзара байланыстардың ... ... ... яғни кәсіби қызметін жіне кәсіби комтементтіліктің қажеттіліктерінен
шығады.
Әрине, әлеуметтік қызметтің этикалық кодекісі кәсіби моральдің ерекше
формасы реттінде ... ... ... ... ... Осы ... ерекшеліктеріне ықпал етеді. Неге әлеуметтік жұмыстың жүйесіне
кәсіби моральдық ерекше формасы қажет.
Кәсіби этиканың ... ... ... ... ... және ... топтарлы шығаруда дифференцировандық подхот .
Еңбектің кәсвіби бөлімінде нормалардың сипатына ізін танытады, яғни ... ... ... ... ... ... ... бұл
кәсіби қарым-қатынаста көрінеді, яғни адамдардың әлеуметтік ... ... ... ... мәселесін, олардың әртүрлі
қажеттіліктерін қанағаттандыру және қызмет саласында ұсынады. ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
этиканы дамыту туралы сұрақ қойылуда. Бұл тек материалдық ... ... ғана ... емес, сонымен қатар
психологиялық, адамдардың өміріндегі әлеуметтік рухани және ... ... ... ... әлеуметтік этика қалыптастырудың бастапқы
этапында белгілі; қазіргі ... ... ... өте кең.
Әлеуметтік қызметтің этикасы – бұл кәсіби моральдың түрі, яғни ... ... ... ... ... ... өзара қарым-қатынасдың
адамгершілік сипаттарын қамтамасыз етеді, кәсіби қызметтің және кәсіптің
кампентентіліктің қажеттілігінен ... ... ... ... ... қоғамда адамдардың нормалар әрекеті және моральдык қажеттіліктерін
жалпы сипаттарына қарамастан әрекеттің ерекше нормалары бар.
Әлеуметтік қызметтің ... бұл ... ... ... міндеттерін
мүлтіксіз орындайды. Әлеуметтік қызметтің мамандығынының ерекшелігі біздің
қоғамдағы ... ... ... ... ерекшелігімен
байланысты.
Сондықтан әлеуметтік жұмыстың құндықтары және этикалық принциптері
мамандардың ... ... әсер ... яғни ... қызметтің
бағдарына қымет етеді. Әлеуметтік қызметтер өзгеріссіз қалаиын құндылықтар
кешенің ұстанады. Осы кәсіби қызметі үшін ... ... және ... сәттілікке ұмтылу тән. Әлеуметтік жұмыстың этикасы бұл –
моральдық құқықтарды міндеттерді, ... ... және ... ... және ... ... Ол ... моральдық таңдау басты мүмкіншілігіне әсер ... яғни ... ... ... ... ... анықтайды.
Мамандардың заңдастырылған лигитимді атрибуттары бар – бұл оның ... ... ... ... үшін өңделген, яғни принциптер жүйесін
ұсынады, мамандардың ... ... ... ... ... ... адамдық және принциптері бар. Бірақта ... ... ... ... ... ... ... кодекісін басты масты мақсаты бұл клиенттің
қызығушылығы жұмыстың принципін даусыз анықтау. Кәсіби ... ... ... нормаларға спецификалық ... және ... ... поптың мүшелері өзінің клиенттерінің алдында,
басқа кәсіби топтың әріптесінің алдында және қоғам алдында міндеттері бар.
Дегенмен, әлеуметтік қызметтер ... ... ... ... ... кәсіби міндеттерін орындай алмайды. Барлық кәсіби бірлестіктер
өздерінің мүшелерінің қызметін ... ... және ... ... ... құқықтарын байқауда кепілдік беруі керек.
Сонымен, этикалық кодекс әлеуметтік қызметтер не үшін ... ... ... ... керек екендігін анықтайды. Сондықтан, этикалық кодекс
жауапкершілік туралы формализацияны ... ... ... ... ... мамандақтар, яғни осы мамандықта бекіту; 2) тұтынушы қызмет
алдында мамандықтың ... 3) өз ... ... ... ... ... ... орындаудан басқа келесі міндетер бар:
- Нақты өлшемдерді ұсына отырып, мамандардың беделін қорғау, яғни
мамандардың әрекеттерін реттеу үшін ... ... ... жете білушілікті және адал ниеттік жұмыста мүмкіндік
туғызады.
- Адамдарды практиканы жете білмеушіліктен немесе көңіл ... ... ... ... ... басты мақсаты, клиентті қорғауда жұмыстың
принципін мүлтіксіз анықтау.
Әлеуметтік жұмыс этикасы басты принципіне мыналар жатады:
1. ... ... ... ... ... есебінен ақша сауға
міндетті және өз-өзін іске ... ... бар. ... ... қызметінде әлеуметтік әділеттілік принциптерін
жетекші етеді. Әлеуметтік қызметтер адамдардың құқықтарын құрметтейді
және БҰҰ-ның адам ... ... ... ... Осы
облыстарда басқа да халықаралық конвенциямен біге әрекет етеді;
2. Әлеуметтік қызметтер топтағы, қоғамдағы, жеке ... ... ... ... ... және дағдысын бағыттауға міндетті.
Сонымен қатар тұлға және қоғам арасындағы ... ... ... ... еткен әрбіреуіне көмек көрсетеді.
3. Әлеуметтік қызметкерлер өз ... жеке ... ... ... және ... ... ... байқайды; әлеуметтік қызметкерлер өз клиенттерінің
жағдайлары үшін тығыз байланыста болады.
4. Әлеуметтік ... ... ... шешу ... дейін, құқықтық күштеуге қолдану керек; әлеуметтік
жұмыстың тұлғаларды қолдануда жанама және тікелей; ... ... ... ... ... ... ассациацияда қабылданған
этикалық кодекстерін ұстанады.
Қазіргі кезде жұмыссыздық жағдайда азаматтардың көбісі өзіне ... ... ... ... бұл өздерінің кәсіби
құштарлықтарын өзгертуге мәжбұр немесе оны ... ... ... жаңа ... ... олар ... ... путевкамен әлеуметтік қызмет мекемесіне келеді және ... ... да ... ... ... ... ... дайындықтары жоқ,
яғни әлеуметтік қорғау жүйесінде жұмыс үшін ... ... та ... кадрлар және жалпы кадрлардың жітіспеушілік жағдайында
қабылдауға мәжбүр. Ең бастысы – осы ... ... ... ... ... ... Бұл ... бірі болып табылады, яғни мамандардың
қызметі үшін бақылаудың қосымша формалары - ... ... ... ... ... және ... ... үшін толық
құралдар бар. Халықты әлеуметтік ... ... ... ... ... ... реттеу әрекет етеді – Қазақстан
респубикасының ... ... ... ... жарлықтары және биліктің жергілікті ... ... және ... ... ...... ... қызмет
инструкциялары және жүйе есебі де қарасчтырған. Соныман қатар осы ... Олар ... ... ... практикада пайда болған
ситуациялар және ... ... ... ала алмайды. Бұл
өңдеуді қажет етеді және кіріспені ... және ... ... ... ... ... ... этикалық кодекс болып
табылады, яғни кәсіби маральдың басты принциптерін қалыптастыруын ... ... ... ... оның әлеуметтік қызметінің
сапасының қызметінде ... ... ... ... ... функцияны меңгереді, бұл қоғамдық мамандығына қойылған. Этикалық
нормалардың жиынтығы рационалдық, уақытпен тексерген және ашық ... ... ... ... ... тілінен аударғанда codex~
кітап) , бұл өзіне адамдардың нормаларды ұсынатын, әлеуметтік ... ... мен ... ... және ... кәсіби
қызметтегі этикалық құқықтардың сатандарттардағы қызметін орындайды.
Әлеуметтік қызметтің этикалық кодекісін басты ...... ... ... әлеуметтік әділеттілікті немесе адамгершілікті, гуманистік
идеалдарды іске асыруғы көмектесу, ал басты міндеті – әлеуметтік ... ... ... ... ... етеді.
Әлеуметтік жұмыстың этикалық кодекісі қоғамда белгілі ... оның ... ... бірі ... табылады, яғни
субъективті қызметкерге моральдық ... әсер ... және ... және ... ... ... ... анықтайды. Белгілі
өлшемдерді құрастыра отырып, қызметкерге қатысушылар ... ... ... үшін ... яғни этикалық
кодекстер келесідегідей функцияларды орындайды:
- Этикалық регламентацияға адекваттық мамандықты қамтамасыз ету;
- Кәсіби қызметтегі ... ... ... ... құру;
- Кәсіби жарамды мамандықтарды анықтау үшін базалық өлшемдерге қызмет ету;
- Оларға ... ... ... ... ... ... бір ізге салу;
- Жалпы жүйелік құндылықтарды анықтау негізінде бір бағыттылық ... ... ... ... қойылған этикалық нормалардың қарама-қарсы еместігін
қамтамасыз ету;
- Әлеуметтік ... ... және ... ... қамтамасыз ету,
олардың әріптестері және әлеуметтік қызметтер;
- Жеке мамандар терінде сонымен қатар әлеуметтік қызметте әрекетті ... ... ... ... ... және принциптер шеңберінде қойылған міндеттерді ... ... ... ... бір ... ... ... Клиенттерден және клиенттердің әлеуметтік ортасынан, барлық қоғамнан,
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... адамгершілікті толық жетілдіруді қажеттілігін
дәлелдеу;
- Қоғамды әлеуметтік жұмыстың моральдық авторитетін жоғарылату;
- Тап ... ... ... ... кепілдік беру;
Әлеуметтік қызметкер өз алдында спицификалық кәсіби топты ұсынады. ... олар ... ... ... жиынтығы болып
табылады. Олар туралы тек дерексіз объект ретінде ғана айтылмайды, ... ... ... туралы айтылады, соған сәйкес оған ... ... ... және тәртіп стериотиптері ретінде сипатталады. Осы
әлеуметтік организмдерді ішкі этикалық нормаларының белгілі бір жиынтықтары
бар, олармен ... оның ... жеке ... ... ... ... және бағаланады, сонымен бірге жинақылық ұйымдарымен
бірге құрылымдар да жатады. Қызметтің басқа салалары сияқты әле ... ... ... ... қойылады және қазіргі кезде
берілген облыстарды және жинақталған тәжірбиелерге ғылыми ... ... ... әлі де ... жалғасуда. Осыған қарамастан ... ... ... ... ... ( 90 ... ... құрастырылған жоқ, олардың этикалық кодекстері туралы мәліметтер
және құжаттарды ... ... ... ... казіргі жоғарғы базалық құндылығы бар ажамзат үшін ол адам,
бұл оның физикалық, кәсіби, әлеуметтік, ... ... ... ... адам ... ... Декларияцияға, 1948 жылғы ... ... ... өз ... адамға лайықты еңбекке демалысқа,
денсаулығын қорғауға, әлеуметтік ... және тағы ... ... ие
болады. Сонымен қатар әлеуметтік қорғауға құқығы, сонымен бірге өз өмірінің
маңызы болып табылады, ... ... ... ... қорғау
жүйесінің жеке категориялары үшін өз алдына ... ... ... Бұл
қалған құқығын іске асыруға көмектеседі, - еңбекке, демалысқа, білімге
және тағы да басқа. Басты ... бұл ... ... жүйесін іске асыруға
көмектесу, адамңм өмірге лайықты құқығы.
Екіншіден, кәсіби әлеуметтік жұмысты қалыптастыру кезеңінде қайырымдылық
және ... ... ... ... ... ... ... жұмысты
зерттей отырып зерттеушілер оның ... ... әр ... ... ... ... ... мәліметтер алынады және сол кездегі
этикалық нормалар және принциптер яғни бастапқыда ... ... және ... ... ... одан ... уақыт ішінде
ұрпақтан ұрпаққа ауысатын және халықпен ... ... ... ... ... қазір Ресейлік қоғамның
адамгершіліктің құлауына қарамастан адамдар ... адам ... ... - бұл ... ... ,сол халықтың кішігірім
деңгейлер өзгерістерге ұшыраған және мыңжылдықтарда ... ... ... ... ... ... ... халық
әрқашанда барлық саясаткерлердің және ... ... ... ... бұл ... ... мейрімді, қайғыға ортақтаса
алады, ақ көңіл ретінде сипатталады. Бұл ... орыс ... ... көрсетуге дайын, бұл деген сөз ... ... ... тұр, яғни тек ... ... кейбір
деңгейде басым болады, бірақ ізсіз жоғала алмайды.
Төртіншіден, біздің ... ... ... ... ерекшелік түрінде әлеуметтік жұмыс туралы өздерінің
ұсыныстарын қалыптастырды,олар ... ... ... ... ... ... болды, бұл тек ... ... ... ... ... ғана ие ... ... оның қызметтерін регламентациялайтын , ... және ... ... ... Осы ... стандарттар
әртүрлі елдегі әлеуметтік жұмыс ерекшеліктеріне сәйкес ... бұл ... ... түрлеріндегі қажеттіліктер және белгілі
бір дәстүрдің бар болуы.
Бесіншіден, ... ... ... ... объективті
қажеттілік ретінде пайда болды, спецификалық ... ... ... және ... ... ... кезенінде өте қиын
және қарама- ... ... іске ... негізделген басты
гуманистік ... - бұл тек сөз ... ... ... ... ... құндылық ретінде іске
қатысты болды , ал оның игілігі қоғамдық даму мақсаты ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Әлеуметтік
жұмыстың институты нарықтық апаттардың негативті әсерінен қоғамды қорғауға
негізделген және ... ... ... ... ... ... оған, өмірлік
тәжірибиесінен, әлеуметтік қызметкердің әсерінен ... ... ... ... ... ... ... адамзат факторы
жойыпмайды, солай ... ... типі ... ... ... ... ... сәйкес , әділетті түрде айтылады, яғни мамандардың
жеке құндылықтары этыкалық қарым - қатынасты қалыптастыруда белгілі бір ... ... ... бойынша шешім шығаруға болады, яғни
әлеуметтік жұмыстың этикалық нормалар ... ... ... 6 ... ... бар :
1. ... адамзат құндылықтары;
2. Қайрымдылықтың этикалық дәстүрлері;
3. Қазіргі Ресейлік қоғамның құндылықтары;
4. Шетелдердің этикалық нормативтері;
5. ... ... ... құндылықтары.
Кәсіби топтарда тұрақты функцияландыру және лайықты ... болу ... бір ... ... ... кодекстердің міндеттері:
● Халықты әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... өңдеуге ол міндетті, фундаменталдық ... ... ... Оған ... ... құндылықтарды толтыру және дамыту қажет, оған
қарама – қарсылық ... ... Оған көп ... ... ... , яғни ... жұмыста пайда
болған барлық қарым – қатынастың және өзара әрекеттерде қолданылатын;
● Кодекс кәсіби қызметтің ... ... ... белгілі бір
принциптерде негізделуі керек ;
● Кодекстің принципі және ... ... және ... ... ажырата білу керек.
Кодекс шеңберінде кәсіби мораль маманның қызметі және әрекеті алдын ... ... ... ... ... ... ретінде болады,
яғни белгілі бір жүйе ретінде оның кәсіби ... ... ... кодексте маманға көрсетілген анализ талаптары ереже ... олар екі ... ... ... ... ... ... топ- бүл кәсіби қызметтің нәтижесіне және мазмұнына ,
сапасына деген ... ... топ – бұл ... жеке ... ... талаптар .
Моральдық норманың жүйесін құру мәселелері бұл этиканың қызықты
және қиын мәселелердің ... ... ... ... ... ... деген өз еңбегінде тұлғаның еркіндігін
таңдауда біріктіруге ұмтылады , бұл қандайда ... ... ... Ол ... ... ... ... мәніне ұмтылады
, солай болғандықтан олар ... ... , ... ... адамзат
өмірінің процессінде қойылады және одан кейін барлық адамдарға және қандай
да бір жаңғдайда , барлық уақытта есептелінген, абсолютты , ... ... ... қандай да бір кодекс ұйып қалған, өлі құжат болмайды
– ол ... ... ... қоғамның қажеттілігіне жауап беруі керек (егер
кәсіби этикалық кодекс туралы айтылса ) және ... ...... және ... ... ... , міндеттері және мазмұнымен ... ... ... ... МФСР – да ... этикалық
кодекстерде әлеуметтік жағдайдың өзгеру процессінде жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... мен кәсіби қызметті бағалай отырып,
тенденцияның пайда болуының бірі , бұл ... ... ... ... , ... елдегі халықты ... ... ... ... ... ... кодекстерді өңдеу болып
табылады, мұнда олардың қызметін регламентациялаушы еді , адамгершілік ... ... жеке ... ... ... әрекеттену және
мүмкіндік туғызу.
Осы бағыттағы ғылыми ойлау бұл кодекс сияқты ... ... ... ол мағыналы. Әлеуметтік қызметкердің қандай да бір
түрі ретінде әлеуметтік жұмыстың ... ... ғана ... ... ... , ... қызмет инструкциясы және сол сияқты
құжаттар , пегитимизациялық қызметтер ... ... ... ... Бұл әрине әлеуметтік қызметкер кәсіби
практикалық қызметте этикалық нормалардан тыс келеді деген сөз емес , ... ішкі ... ... туралы айтылуда.
Әлеуметтік жұмыста этикалық кодекстердің өз бетімен қалыптасуы бұл
мамандардың әрекеттенуге және шешім ... ... ... ... ... , американдық әлеуметтік қызметкерлер дің этикалық кодексті
қабылдау және өңдеу бұл олардың күнделікті практикалық қызметтегі этикалық
норманың ... ... ... басты шарты болыл табылады.
Бірақта бұл үшін осы нормалар мамадардың ... ... және ... ... ... рөл ... үшін оларға кәсіби
қызметтің күнделікті ішкі ... ... ... , ... ... Тек осы ... ... қызметкердің
этикалық кодексіне кіріспе және әлеуметтік қызметкерлер әрекетіне және
тәртібін реттеуде толық және жеке ... ... ... ... етуге
негізделінеді , бұл маманға қызметіне баға беруге және реттеуге , ... ... ... ... – бұл тұлғаның индивидуалдық сапасы ,
кәсіби топтың ... үшін ... ... ... , бұл деген сөз мақсаты
, принцитері , ... ... және ... ... қызметі үшін ең
бастысы қызметті ... ... ... ... жиынтығы ретінде
ойнайды. Осындай сипаттама әлеуметтік жұмыстың этикалық кодексі – ... ... ... , яғни ... өздерінің қызметін ұйымдастырады.
Кодекстің ережелері нақты және бір қалыпты ... ... , ... әлеуметтік қызметкер шешім қабылдай отырып , ... ... ... ... ... ... , этикалық кодекстің болуы
әлеуметтік қызметкерлерді өз бетімен шешім қабылдау дан және ... ... ... ... үшін жауапкершілік болмайды.Әлеуметтік
қызметкердің өз беттілігі және еркіндігі кәсіби этикалық ... ... , ... ... ... ... қабылдаудан тұрмайды,
керісінше олардың негізінде іс-әрекеттерде және шешім қабылдауда.
Әлеуметтік қызметкердің ... ... ... бірі ол
моральдық норма – әлеуметтік қызметкердің мінез- құлқы және қызметіне оның
әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... әділеттілік бұл жалпы мазмұнын талап етеді. Әлеуметтік
жұмыста кәсіби ... ... бұл тек ... жету үшін ... емес,
сонымен қатар маманның мінез – құлқын реттеуші ... ... ... бұл ... , ... ... әлеуметтік өзара әрекетіне объективті негізделген және мамандардан
белгілі бір ... ... және ... ... негізін
талап етеді. Кәсіби моральдық нормалары қарым-қатынастың әртүрлі дәрежелері
бар, осыған байланысты әлеуметтік қызметкердің ... және жеке ... ... ... ... ... жалпы кәсіби моральдық ... ... ... ... ... Мысалы, гумандылық көрсету
, адамға сүйіспеншілік таныту, жалпы ... үшін ... ... ... ... ... , мұнда әлеуметтік қызметкерге күнделікті қызметте
жетекшілік етеді , дегенмен осы ... мәні бұл ... ... табылады, әрбір тарихи кезеңдерде олар ... ... бұл ... ... әлеуметтік топтар нақты
кезеңдердегі бағалы жүйелерге әсер етеді.
Әлеуметтік қызметкердің кәсіби моральдің жеке ... ... ... ... бұл сол ... ... да жалпы нормаларды
көрсетеді.Олар субъективтік қарым – қатынасқа маманның біртектілік ... ... да ... , ... ... кейбір деңгейлерге дейін
әлеуметтік қызметкердің әрекет сипатын анықтайды. ... ... ... ... ... шындыққа қатысты және т. б.
Әлеуметтік қызметкердің этикалық кодекстерінің ... ... ... ережелерден тұрады – оның еңбегіндегі процессте
маманның мінез- ... және ... ... ... ... ... икемді және қозғалмалы , олар ... ... ... ... ... жүйесі динамикалық дамуына әсер етеді, солай
болғандықтан өзінің мазмұнына жаңа талаптарды байыту.
Этикалық кодекстер принциптерден ... бұл ... ... ... жетекшелік етуі керек, мысалы клиенттің қызығушылығын
қанағаттандыруға ... , оның ... және ... ... ... беру және т. б. айту ... , яғни ... кодекстерге
салынған және абсолюттік сипаттамада болмайды.Егер олар қоғамдық моральдің
нормалары және принциптерімен қарама- қайшылықта болады.
Мысалы осындай, барлық кодекстер сол ... ... да ... ... ... ... сәйкес әлеуметтік қызметкер
клиент туралы мәлімет айтуға , клиентпен алынған немесе оның келсімімен тек
клиент туралы ... ... бар, бұл ... мәселесін шешуде қатысады.
Дегенмен ситуациялар ерекше емес, мұнда әлеуметтік ... ... ... ... және басқада әрекеттері туралы жеңе алады.
Осындай жағдайда тек ... ... ғана ... солай болғандықтан конфиденциальдықтың белгілі нақты ... ... ... ... және ... моральға залалын
келтіреді.
Әлеуметтік қызметкердің этикалық кодекстерімен бірге , ... ... ... көп ... ... ... қызметкерлерді
біріктіру қабылданған , дәстүр және салт-дәстүрлер кейбір дәрежелерге әсер
етеді, ең ... ... ... ... , ... пайда болй
процессінде құрылып шықты ,одан кейін- кәсіби әлеуметтік ... түрі ... ... ... Ресейлік
қайрымдылықтың мынандай қызмет формалары бар ,яғни әрбір ... ... ... ... ... ... және т.б.Ұлттық
ерекшеліктерді есепке алу басты факторы болып табылады , бұл әлеуметтік
жұмыс тиімділігіне , оның ... ... және ... әсер ... ... әртүрлі мемлекеттердің ассоциациялар мен
одақтарда қабылданған этикалық ... ... ... ... ... ... тұрады.
Мамандардың жеке тұлғалығы, оның адамгершілік сапасына әсер етеді,
жоғарыда айтқандай практикалық қызмет басты рөл ... ... ... және ... ... ... өзара ықпал
етеді және барлық қоғамдағы моральдық деңгейге әсер етеді. Осыны түсіне
мамандар өзіне және ... ... ... ... ... және мамандардың жнеке сапасына кәсіби ... ... ... ... ... ... ... қызметкерге өте қажет,
бұған 2 негізгі топтарға бөлуі мүмкін:
– практикалық қызметте қажетті сапалар ( клиентпен ... ... ... ... өзара әрекеттер) ;
– әлеуметтік қызметкердің жеке өсуіне және ... үшін ... ... ... жеке , ... ... әлеуметтік қызметкердің жігерлі
сапасын енгізеді. Дегенмен бізге ұсынады, яғни жігерлі сапалар ... ... , ... ... ... және ...
адамгершілік деңгейінде әлеуметтік қызметкерге өте қажет, өйткені олар
сапаның 2 ... ... ... ... ... қызметкерлер облысында мамандарға ұсынады, осыған сәйкес
тұлғаның барлық талаптарды орындау – өтірі айтпау , ... ... ... ... ... , еркін күштің болуы және т.б. Кәсіби таңдау
әрқашанда тиімді болмайды, профилге сәйкес оқу мекемелерінде немесе жұмысқа
қабылдау ... іске ... ... кодексте айтылады, яғни
маманның күнделікті кәсіби және адамгершілік жетілдіру , оның жеке ... өзін ... ... және ... күнделікті жұмыс істегенде
жетуі мүмкін.
Жоғарыда айтылғандай нәтиже шығады, яғни әлеуметтік қызметкердің
этикалық ... оның ... ... және орнықтылыұ кезінде жүйе
бекітуші болмайды.Ол ашық және динамикалы, бұл мағынаны адамгершілік ... ... және ... ... әсер етуөзгеріссізқалмауы керек;
ол тек қоғамдағы өзгерістерге ұшырау міндетті емес , оның даму ... ... ... ... және ... ... мәртебесі, бірақ
өзіндік кәсіби қызметтің , оның мәнін және мазмұнын, ... ... ... ... ... ... кодексте енгізілген
нормалардың және ережелердің мәніне әсер ететін ... ... ... ... ... мұнда әлеуметтік жұмыстың қандай да бір
деңгейде күнделікті кәсіби қызметті іске ... ... ... ... ... ... бұл ресми емес , ал оның күнделікті ... ... ... тиімді
болуы қажет , оның қоғамдық мәні және бағалылық өлшемдері әрбір ... ... ... ... ... қоғада мамандардың
жоғарғы мәртебесін бекіту және мойындаудың міндетті жағдайы болып табылады
, оның өкілдерінің ... ... үшін ... бұл ... ... ... маманның өзін-өзі сыйлауға және өзін-өзі бекітуге әкеледі.
Әлеуметтік қызметкермен әртүрлі мемлекеттерде қабылданған кәсіби
этикалық ... ... ... ... ... мақсаты және
тапсырмалар бар . Сонымен қатар , ... ... ... ... ... олардың ұлттық дәстүр және салт ... ... ... ... статусы және әлеуметтік
экономикалық даму денгейіне байланысты айырмашылық болмауы мүмкін.
Егер күнделікті практикалық қызметте әлеуметтік ... ... ... оны ... сапаға әкелетін, этикалық кодекстерді
жүйеленген, ... ... ... ... ... ... ... болады, яғни олар адамгершілік және мейірімділік, ... ... ... ... келеді. Осындай сәйкес мынаны білдіреді, яғни
әлеуметтік қызметкердің әрекеті, ... және жеке ... ... ... талаптарға жауап беруде үстем болады. Осы барлық
мүмкіндіктер қоғамдық моральдың жоғары ... ... ... ... туралы айтуға болады. Осындай әлеуметтік жұмыстың функциясы оның
қызметін қатысушы процесіне ... ... ... моральдарға әсер ету
арқасында іске асырылады.
2.2Әлеуметтік қызметкерлердің халықаралық этикалық стандарттар.
Этикалық білім – ... ... ... ... ... Оның ... деген қабілеттілік клиентке
үсынылған қызметтің сапасын доғарлату этикалық нормалармен ... ... ... ... ... және осы мемлекеттің әлеуметтік
қызметкерлер арасында этикалық проблемалар бойынша талқылау жүргізіліуде
міндеттер қойылды. ... ... ... ... негізгісі
“әлеуметтік жұмыстың этикасы: ... және ... ... олар екі ... ... “әлеуметтік жұмыстағы этикалық
принциптердің халықаралық Декларациясы” және ... ... ... стандарттар”.
Осы құжаттарды әлеуметтік қызметкер маманына байланысты негізгі этикалық
принциптер үсынылады. Олар басқа да саладағы ... және ... ... ... ... әрқашанда тұзетіледі және
өзгерістерге ұшырайды.
МФСР этикалық ... ... ... деп ... ... жұмыс процесте пайда болған, этикалық мәселелерді шешу кезінде
жетекшілік ету ... ... ... Декларациясының мақсаттары:
1. Әлеуметтік жұмыстың негізгі принциптерінің жүйесін қалыптыстыру, бұл
мәдени және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... мәселенің пайда болуының
салалары идентифитрлеу (төменде олар ... ... ... туралы
айтылады).
3. Этикалық мәселелерді шешуде әдістерін ... ... ... олар ... ... шешу әдістері” болып аталады).
Этикалық принциптердің халықаралық Декларациясы бекітіледі, яғни ... ... және ... кіретін әлеуметтік қызметкерлер ... ... дің ... ... ... ... ... шешу және ажырату басқа ... ... ... ... осы ... ... ... көретін, олар
МФСР-дің атқарушы комитетке осы туралы ақпатар беру керек. Атқарушы комитет
этикалық процесстердің ... ... ... ... мүмкін. Егер бұл жеткіліксіз болса, онда ... ... ... ... ... оларды МФСР-ден шығаруға келесі қадам
ретінде мүшелікті ... ... ... ... ... жариялауы керек. Бұл
клиенттерге, қызметкерлерге, басқа да ... ... ... ... ... ... береді. Яғни әлеуметтік жұмыс
этикалық принциптер негізінде қалыптасады.
Біз мойындаймыз, яғни Ассация ... үшін ... ... Декларациялау шындыққа сай келмейді, МФСР ... ... ... ... айырмашылығын есепке
алады.
Әлеуметтік қызметкерлер ... ... ... ... келесі
принциптер негізінде жүргізіледі:
1. Әрбір адам өзінің бірегейлігімен бағалы, яғни оны сыйлау керек ... алу ... ... адам сол ... ... ... ... құқығын бұзылмағанға
шейін іске асыруға құқығы бар және қоғамның жағдайы үшін ... ... ... ... ... оның формаларына тәуелсіз оның барлық мүшесіне максимум
игіліктерді ... үшін ... ... ... ... әлеуметтік әділеттілік принципін ұстанады.
5. Әлеуметтік қызметкер өзінің ... және ... жеке ... ... көмек көрсетуге бағыттау міндетті, сондақтан ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік қызметкерлерге әрбір адаға көмектеседі, яғни адам ... және ... ... ... ... жасы, физикалық және ақыл-ой
кемістігі, терінің түсі, ... ... ... сексуалдық
бағдарлауға әділетті қарау.
7. Әлеуметтік қызметкерлер БҰҰ-ның адамның құқығын қорғау Декларациясы
және басқа да халықаралық ... ... ... ... ... ... құқығын қадірлейді.
8. Әлеуметтік қызметкерлер жеке дербес құқығын, конфиденциальдық және өз
жұмысында ақпараттың ... ... ... сақтайды.
Әлеуметтік қызметкерлер мойындалған конфиденциальдықты құрметтейді.
9. Әлеуметтік қызметкерлер клиенттің ... үшін ... ... ... жұмыс істейді. Клиенттер жұмысқа қатысуымен
көтермелейді және ... ... ... ... және ... ... ... керек.
10. Әлеуметтік қызметкерлер әдетте күтеді, яғни клиенттер олармен бірге
олардың өміріндегі өзгерістерге бағытталған ... ... үшін ... ... қабылдайды. Әлеуметтік
қызметкерлер ... ... шешу ... ... ... ... минимумға дейін түйістіру керек.
11. Билік құрылымдары топтар, тұлғаларды тікелей немесе жанама ... ... ... ... ... ... ... ақтауды қабылдауды және
қоғамды халықаралық этикалық стандарттарға сәйкес ұстанады, олар
ұлттық ұйымдармен ... ... ... ... болған жерде барлықтары үшін
мәдинетте және мемлекеттік басқаруда жалпы болмайды. Әрбір ... ... ... және және ... ... ... дискуссия
өткізуде мадақталынады, бұл берілген үшін тән. ... ... кең ... ... ... және клиенттердің өзі;
– Жеке клиенттер және басқа адамдар;
– Топтық клиенттер;
– Мекеме жүйесі және топтық клиенттер;
– Жүйелер (мекеме) ... және ... ... ... ... ... топтары.
Әлеуметтік қызметкерлерді көмекші және бақылаушы реттерде өзі фактілерді
әлеуметтік жұмыстың осы екі ... ... ... ... анықтауды
талап етеді. Олардың нақтылығы және бір ... болу ... ... мақсатында бағалықты таңдауға енгізделген. Әлеуметтік қызметкерлер
мемлекет жағынан басқару рөлінде алға ... ... бұл осы ... ... ... ... этикалық принциптеріне сәйкес ... ... ... сәттерді анықтауға міндеттейді.
Әлеуметтік қызметкердің конфиденциальдық ... ... ... ... және ... және ... әрекет
ету өатынастарын әлеуметтік жұмыс салаларында ақпараттық технологияларды
қолдану және ... ... ... ... ... және сұрақтарды шешу әдістері:
1. Әлеуметтік қызметкерлердің әрекеттері ... ... ... ... ... ... яғни ... мәселелер
ұйымдар ішінде колективтілік форумдарды қарастырылуы және шешілуі
мүмкін. Осындай форумдар жеке ... ... ... және ... бірігуде этикалық проблемаларды қарастыруда
талаптанады, бұл қарастырылған сұрақтарға қатысты. Осындай форумдарға
толдықтыру бұл әлеуметтік қызметкерге ... және ... ... кенесінен алуға мүмкіндік беруге ұсыну қажет. Этикалық
анализдер және талқылаулар әрқашанда ... ... ... қалыптастыру қажет.
2. Ассациация мүшелерінің талап етеді, яғни олар әр ... ... үшін ... стандарттар қабылдаған немесе құрастырылған,
әсіресе қиын этикалық принциптер әлемінің заңдастырылған ... ... ... ... негізделген әлеуметтік жұмыстар практика шеңберінде ... ... ... және ... ... ... ол ... қарастыру және анализде жеке әлеуметтік қызметкерге
көмектесу болып табылады. Мынандай жағдайларда іске асады:
1. Декларацияның ... ... ... ... ... және саяси контексі, бұл деген әрекет
жүргізукезінде жағдайлардың жиынтығын құрайтың күш және ... ... ... бұл мақсатты сезінудің жағдай денгейлерін қорғауды
іске асыру, яғни өзінің қызмет процесінде әлеуметтік ... алуы ... ... ... бұл ... ... ... анализге көмек,
мысалы, клиенттердің қатысуымен жетекшілік ету еркін әріптестің қарама
қарсылықта мәжбүрлеуді қолдану және т.б.;
5. Салдарлар, әрекеттің әр ... ... ... ... салдардың
анализ жолдарымен қысқа және ұзақ ... ... ... ... әсер ... мүшелері осы облыстардағы ... және ... ... және ... етуге жауап береді.
2.3. Әлеуметтік жұмыстағы этикалық ... ... ... әлеуметтік қызметкердерді этикалық кәсіби ... ... бұл 1976 жылы ... ... ... ... принциптерді қоспайды, солай болғандықтан олар ... жаңа жеке ... ... ... Декларацияда
айтылады.
Әлеуметтік жұмыс көбінесе гуманитарлық, діни және ... және ... ... таралады және қоғам және тұлға
арасындағы өзара ... ... ... ... адамдардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру әмбебап мүмкіндіктері болады, сонымен қосы адамдардардың
потенциалдығын ... ... ... ... бұл ... ... және оның өзін іске ... қызмет етеді. Тұлғалардың,
топтардың, ұлттардың арқасында және ... ... ... ... ... ... әділеттілікке жету. “Әлеуметтік
жұмыстың этикалық принциптерінің ... ... ... ... ... ... мойындауға міндеттейді.
Этикалық стандарттар негіздері 4 ... ... ... топ,
клиентпен әлеуметтік қызметкерлер арасындағы этикалық қарым-қатынастарды
реттеуі, клиентке ... ... ... ... ... ... іске асыруға бағытталған. Екінші топ – агенттер және
ұйымдармен әлеуметтік ... ... ...... ... топ - ... ... –қатынаста әлеуметтік қызметкерлердің
мінез – құлық стандарттарына бағытталған.
Төртінші топ - ... ...... бойынша стандарттарға
бағытталған.
Әлеуметтік жұмыстың этикалық құрамдас бөлігі бұл ... ... ... (мысалы, халыққа әлеуметтік қызмет етуде сапаның кемділігін
бағалау).
Зерттеулермен ... ... ... ... ... ... принциптерімен жетекшілік етеді. Ол өзінің салдарын
іздеуде мұқият өлшейді; ... ...... тексеру кезінде оның көзі
жетуі керек, яғғни оның қатысушылырының келісімі еркін екендігіне ... ... ... дискомфорттан, қайғы - уайымнан, залал
келтіруден, қауіпсіздіктен ... ... ... ... ... оның ... қарастыру туралы ақпарат зерттеулерде алынған.
«Әлеуметтік жұмыстың ... ... ... бес топтарға
бөлінерді: этикалық мінез – құлық стандарттары; клиенттермен өзара ... ... және ... ... ...... мінез-құлық стандарттары :
1. Әрбір адамдардың уникальдылығы және сол жағдайларды түсінуге ұмтылу,
бұл адамдардың ... ... және ... оған ... ... ... ... білімін және дағдысын жетілдіру, қылықтар
жасалғандар, бұл мамаандықтың ... зиян ... ... Өзіндік жеке және кәсіби мүмкіндіктерді қайта бағаландар.
4. Білімді, ақылды және пайда болған мәселелерді шешуде ... ... ... ... ... және ... ... негізінде бағытын өңдеу кезінде
өздерінің кәсіби тәжірбиелерді ... ... ... сапаны
жақсартуда қызмет етіндер.
6. Әлеуметтік қажеттіліктерді табиғаты бойынша және жеке, ... ... ... ... ұлттық және халықаралық сипаттарын
көрсетіндер.
7. Жеке тұлғалық сапасын реттеуде агенттер және ұйымдар, ... ... ... әрекеттердің немесе өздерінің
бекітулерінде нақты және есеп ... ... ... өзара қарым-қатынас :
1. Бірінші кезекте өзінің клиентіне қарым-қатынас бой”ынша ... ... ... ... ... этикалық белгілей\удегі
сыйласымдылық шеңберінде.
2. Өзара ... ... және ... жауапкершілікпен қолдануда клиенттің құқығын сақтау.
Басқа адамдардың ... ... және ... кәсіби қызметшілердің
шеңберінде өңделеді, яғни клиенттің қызығушылығын іске асыруын, бұл осындай
әрекеттердің қажеттілігі туралы алдын ала ақпарат ... ... ... ... хабарланады. Мұндай жағдайда, егер клиенттің
өзінің құқығы үшін жауапкершілік болмаған кезде немесе ... ... ... қатер болғанда көрсетіледі.
Клиент оған қатысты ақпаратты көруге рұхсат, яғни ... ... ... ... байланысты.
3. Клиенттің инициативасын және тұлғалық ерекшеліктері, жеке ұмтылуды
бағаландар және ... ... ... ... және агенттер
шеңберінде маман клиентке өздерінің әрекеттері үшін ... ... Ол ... ... ... ... көрсетуге дайын.
Егер кәсіби көмектің себептері бойынша ... ... ... ... Және ол туралы өзінің мақсаты бойынша әрекеттенеді.
4. өзінің потенциалдық мүмк індігін максимальды дамыту және ... ... ... ... ... ... ... көрсету, бірақ
басқа адамдардың ... тең ... ... өзінің негізгі
қорытындылауда клиентке қызмет етеді, бұл клиентті түсіну үшін және ... мен ... жету үшін ... ... ... және ... ... қарым – қатынасы :
1) Осы агенттер және ұйымдармен тығыз серіктестікте жұмыс істеңдер,
әдістер және ... ... ... ... клиенттерге қолдау және
көмек көрсетуге бағытталған.
2) Агенттердің және ... ... және ... ... ... қараңдар; әлеуметтік саясатқа әлеуметтік жұмыстың
стандарттарында мақсатқа ... ... және ... ақша ... ... ... толығымен жауапкершілікпен қарау; агенттер және
ұйымдарға ... ... ... ... және әдістер, әлеуметтік
саясатқа қажетті өзгерістер енгізу. Егер ... ... ... ... ... ... ... тұрған ұйымдарға немесе кең
қоғамдық ... ... ... ... және ... ... болған мәселенің мезгіл
анализ формасында әлеуметтік жұмыстың ... ... ... және
клиентке кәсіби есеп беруді ұсынады, сонымен бірге жеке қызметтің өзін -
өзі анализдеу.
5) Әрекет бағытында, ... ... ... жұмыстың принциптері мен
практикада және процедурада қарама – қарсылық білдірмеу.
Әріптестермен өзара ... ... және ... ... ... ... ... дайындауда өз мамандығына сыйласымдылықпен қарау, оларға әлеуметтік
жұмыстың тиімді жетуі үшін мейлінше көрсету.
2.Исстацияға ... ... ... ... ... ... әріптестердің және басқа мамандардың практикалық подходына
және әртүрлі ойларға сыйласымдылықпен қарау.
3.Мамндық бойынша басқа ... және өз ... ... ... және
өзін - өзі бекітуге және өзара жетілдіру мақсатымен ... ... ... және ... ... ... да бір ... қысым жасалған клиенттерге немесе этикалық
нормалар бұзылған органдарға сәйкес мәліметтерге ... ... ... ... ... ... ... және этикалық принциптерін, құндылықтарын
сақтау және оларды анықтауға , жетілдіруге күш салу;
2.Жұмыста кәсіби стандарттарды ұстану және оларды дамыту;
3.Мамандықты әділетсіздіктен ... және ... ... ... идеяны бекітуге ұмтылу;
4.Мамандықтың конструктивті критиканы іске асыру, ... ... ... ... және ... пайда болуына ықпал ету.
Қорытынды
Әлеуметтік қызмет көрсету қазіргі кезде мемлекеттік жүйенің
ажырамас ... ... ... ... бір жетекші дамыған қозғалысының
компаненті. Қазіргі әлеуметтік қызмет көрсетудің құрылған жүйесі – ... ... ... ... ... адамдардың көшпелі кезеңдегі
қиындықтарын әртүрлі адамгершілік – әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... адамдарды,
отбасыларды кіріс жиынтықтары белгілі қиын, ауыр жағдайға топ болған
адамдарға көмектесу.
1. Әрбір ... ... ... ... ... ақша ... және өз-өзін іске ... ... бар. ... ... ... ... әділеттілік принциптерін
жетекші етеді. Әлеуметтік қызметтер ... ... ... ... адам ... декларияциямен сәйкес әрекеттенеді. Осы
облыстарда ... да ... ... біге ... ... Әлеуметтік қызметтер топтағы, ... жеке ... ... ... ... ... және ... бағыттауға міндетті.
Сонымен қатар тұлға және қоғам арасындағы конфликтіні ... ... ... еткен әрбіреуіне көмек көрсетеді.
3. Әлеуметтік қызметкерлер өз қызметтерінде жеке адамдардың дербес
құқықтық, конфиденциальдық және ... ... ... ... ... ... өз ... үшін тығыз байланыста болады.
4. Әлеуметтік қызметкерлерге клиенттің сұрақтарын шешу ... ... ... ... ... керек; әлеуметтік
жұмыстың тұлғаларды қолдануда жанама және ... ... ... ... ... ... ... ассациацияда қабылданған
этикалық кодекстерін ұстанады.
Сонымен әлеуметтік қызметкер клиентке қатысты этикалық міндеттерінің
негізгі стандарттар технологиясының алғашқы ... бірі ... ... және ... педагогтардың этикалық кодексін»
ұстана келе қызмет ету керек.
Қолданылған әдебиеттер :
1. ... В.Н. ... и ... ... - с. ... ... по ... Ред. Кона И.С.- М.,1981.- с.337.
3. Корпенко Л.А. Психология. Словарь. - М.,1990.- с.463.
4. Лавренко И.М. Личность и профессиональная деятельность ... ... ... // ... журнал социальной
работы. 1996. №2. - с. 112.
5. Медведева Г.П. Этика социальной работы.- М.,1999.- 208с.
6. Белякова Г.И. ... ... - ... ... З.А. ... ... ... // Теория и практика
социальной работы: проблемы, прогнозы, технологии. - М.,1993.
8. Бодалев А.А. ... ... М. - ... ... Роль ... ... в управлении нравственным воспитанием
// Под ред. Э.А. Гришина., Ю.В. Согомонова.- Владимир, 1980.
10. Демидова Т.Е. Профессиональное ... ... ... -
М.,1994.
11. Дробницкий О.Г. Понятие морали. - М.,1974.
12. Под ред. Дубровиной И.В. Мы живем среди людей: кодекс поведения. -
М., ... ... и ... ... работы. Ч.1,2 //Под ред. В.И. Жукова.
- М., 1994.
14. Кобляков В.П. Этическое сознание. - Л.,1979.
15. Социальная работа за рубежом: ... ... ... выпуск // Под ред А.А. Козлова. - М., 1996.
16. Шмелева Н.Б. ... ... ... социального
работника в системе подготовки и переподготовки кадров. - ... ... ... Ю.А. ... по ... М., ... Энциклопедия социальной работы / Пер. с англ . Т.3.- М.: ... ... ... социальной работы: принципы и стандарты (принято на общем
собрании МФСР) // ... ... ... ... 1995. №2.
Қосымша әдебиеттер:
1. Котов Д.П. Профессиональный долг.- М.,1979.
2. Лаврененко И.М. ... и ... ... ... ... ... // Российский журнал
социальной работы .1996. №2.
3. Миренков В.И. Профессиональный долг. -Л., 1986.
4. Миренков В.И. ... и ... ... Мур Дж. Э. ... ... - М.,1984.
6. Рувинский Л.И. Нравственное воспитание личности.- М., 1981.
7. Профессионально- этические ... ... ... М.: ... ... , ... ... В.И. Этика общения.- М.,1991.
9. Сенченко И. Этика и этикет деловых отношений // ... ... ... ... Е.Г. ... ... -Киев, 1983.
11. Фирсов М.В. Введение в специальность и ... ... ... работника. - М., 1993.
12. Холостова Е.И. Профессиональный и ... ... ... ... М., 1993.
13. Холостова Т.В. Этическое воспитание. - Л., 1970.
14. Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология. - М.,1991.
15. Чернокозова В.Н. ... ... ... : ... о ... нормах
нравстенности. - Ростов-на-Дону,1976.
-----------------------
1 Григорьева С.И. Современная социологическое знание и ... ... ... технологии осуществления // Вестн. Моск.
Ун-та. 18 сер. Социологи и ... ... ... В.Н. ... и мировозрение. – Л., 1981. – с. 23-24.
[2] ... по ... ... Кона И.С. - М., 1981. – ... Карпенко Л.А. Психология. Словарь. – М., 1990. – С. 463.
[4] ... И.М. ... и ... ... ... ... опыт) // Российский журнал соци-ной работы.
1996. №2. –С.112.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іскерлік этиканың құндылығы, қағидаттары және нормалары10 бет
Аудит стандарттары және аудиторлардың этикалық нормалары10 бет
Басшының этика нормалары5 бет
Басшының қолданатын этикалық нормалары10 бет
БАҚ саласындағы этикалық нормалар20 бет
Психотерапиялық әдістер мен техникалардың қазіргі жағдайы. Интерактивті оқытудағы тренердің рөлі. Тренерге қойылатын талаптар. Әлеуметтік-психологиялық тренинг жүргізушісінің міндеттері. Тренердің кәсіби қасиеттері. Тренинг жүргізушінің этикалық нормалары және кәсіби шеберлігі.8 бет
Діннің қазіргі Қазақстанда атқаратын рөлі7 бет
Сөз мәдениеті туралы69 бет
Қазақ батырларының наным-сенімдері мен этикасы4 бет
Кәсіптік этиканың теориялық-методологиялық негіздері27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь