Орта мектепте Паскаль программалау тілін оқытуды жетілдіру жолдары

Кіріспе
1. Орта мектепте Паскаль программалау тілін оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері
1.1. Орта мектептегі программалау тілдерін оқыту әдістерінің жалпы мәселелері
1.2. Орта мектепте программалау тілін оқытудың орны
1.3. Орта мектеп оқушыларын компьютерде программалау дағдысына баулу.
2. Орта мектепте Паскаль программалау тілін оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар
2.1 Программалау тілдерін оқытудың модульдік технологиясы
2.2 Программалау тілдерін оқытуда дидактикалық материалдар
2.3 Паскаль программалау тілін оқытуда электрондық оқулық
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымшалар
Мектепте информатиканы оқытудың мақсаты - әрбір оқушыға информатиканы ғылымы негіздерінің алғашқы фундаментальды білімін беріп, оқушыларға осы білімді мектепте оқытылатын басқа ғылымдардың негіздерін түпкілікті және сапалы түрде меңгеруге қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманда адам көп істі компьютер пайдалану арқылы атқарады. Кез келген міндетті орындау алгоритмінің болуын, яғни нәтиже алуға жеткізетін әрекеттердің алдын-ала жазылуын қажет етеді. Алгоритмнің негізінде программа түзіледі, яғни есеп шешуінің алгоритмі оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осыдан барып компьютердің көмегімен есепті шешу процесінің мәні алгоритмдерді құру екені көрінеді.
Қазіргі қоғам өміріндегі алгоритмдеудің ролі оны пайдаланудың техникалық аспектілермен ғана айқындалмайды. Алгоритмдік қатынас адамның күнделікті өмірінен, олардың әдеттегі жұмысынан айырғысыз. Басым көп жағдайларда адам қызметінің нәтижесі оның өз әрекеттерінің алгоритмдік мәнін қаншалықты дәл білетіндігіне тәуелді: әр мезетте, қандай ретте не істеу керек; әрекеттер қорытындысы қандай болу керек. Бұл белгілі дәрежеде алгоритмдерді құрастыру мен пайдалана білуге қатысты.
«Информатика және есептеуіш техника негіздері» пән ретінде қалыптасқан ғылымның бір саласы. Мұнда алгоритм құрастыру, жазу түсініктері беріліп, қазіргі кезде кең тараған программалау тілінің бірі - Паскаль тілінің ерекшеліктері қарастырылып, оны пайдаланып математика, физика есептерін шығаруды компьютерде орындау жүзеге асырылады.
Информатика пәні негізінен мынадай тақырыптарды қамтиды:
• «Алгоритм», «программа» ұғымы.
• Алгоритмдерді қарапайым тілде, блок-схема түрінде жазу.
• Паскаль тілінде мәліметтерді сипаттау, программалар құру, оларды компьютерде орындау.
• Әр түрлі операторларды жазу, функциялар мен процедураларды пайдалану жолдары т.б.
Қазіргі кезде Паскаль тілі кез-келген күрделі есептерді шығара алатын, кең таралған стандартты оқу тіліне айналды. Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде программалауды оқытуда осы Паскаль тілі таңдалып алынған.Программалау тілінің бірі – Паскальдің негізін салушы Никлас Вирттың тұжырымдауынша, программалау ісі қалай болған күнде де математикасыз өмір сүре алмайды. Математика қанша дамыса да көптеген құбылысты математикалық түрде мазмұндап жазу әлі күнге мүмкін болмай отырғаны сияқты, көптеген есептер үшін алгоритм жазу әлі күнге мүмкін болмай отыр.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. С. Айнамқұлова: «Математикалық есептерді шешуге Паскаль тілінде программа құру», «Информатика негіздері» журналы
2. Б. Бөрібаев, Р. Дүзбаева, А. Махметова: «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 9-сыныпқа арналған есептер мен жаттығулар жинағы, Алматы, 2005ж
3. Б. Бөрібаев, Б. Нақысбеков, Г. Мадиярова: «Информатика және есептеуіш техника негіздері» 9-сынып оқулық, Алматы, 2005ж.
4. Н. Ермеков, Ж. Қараев, В. Криворучка, В. Кафтупкина: «Информатика» 9- сынып оқулық, Алматы, 2001ж.
5. Я. Зайдельман : «Язык программирование», «Информатика и образование», 1987г, №5.
6. Н. Ковтун: «Программы всистема Express Pascal», «Информатика и образование», 1992г, №3.
7. Ж. Масанов, Б. Бельгибаев, А. Бижанова, Қ. Мақұлов: «Turbo Pascal», Алматы, «Бастау» баспаханасы, 2004ж.
8. С. Мухамедиева, Р. Мукашева: «Паскаль тілінің негіздері», Өскемен, ШҚМУ баспасы, 2003ж.
9. Қ. Мұқанов: «Паскаль программалау тілінің бастапқы тақырыптарына арналған байқау тестісі», «Информатика негіздері» журналы, 2003ж, №.
10. Қ. Мұқанов: «Паскаль тілінде программа құруда бүтін сандарымен жұмыс істеудің арнайы әдістері», «Информатика негіздері» журналы, 2003ж, №3.
11. Б. Нақысбеков, Г. Мадиярова, А. Мұхамади: «Информатика және есептеуіш техника негіздерін оқыту» 9-сыныпқа әдістемелік нұсқау, Алматы, 2005ж.
12. Никифоов: «Программирование на языке Паскаль», часть1, учебное пособие, Усть-Каменогорск, 2002г.
13. Программалар кітапханасы: «Есептерге программа қүру», «Информатика негіздері» журналы, 2002ж, №1-2.
14. Е. Лодатко: «Рекурсивные алгоритм», «Информатика и образование», 1989г, №2.
15. Ү. Смайлова, Ә. Өтехожиева: «Turbo Pascal тілінің элементтері», «Информатика негіздері» журналы, 2003ж, №2.
16. Смайлова, Ә. Өтехожиева: «Turbo Pascal тілі бойынша тест сұрақтары», «Информатика негіздері» журналы, 2003ж, №3-4.
17. Сочнев: «Изучение алгоритмического языке в курсе информатике», «Информатика и образование», 1988г, №1.
18. Тойкенов: «Паскаль тілінде программалау», Алматы, 2001ж.
19. А. Үмбетов: «Turbo Pascal ортасы», «Информатика негіздері» журналы, 2002ж, №1-3.
20. А. Шәріпбаев: «Информатика оқу құралы», Астана, 2003ж.
21. А.Кузнецов, В.Долматов. Методическая система обученияОИВТ: структура и функции, состояние и перспективы. «Информатика и образование», №1, 1989 г.,стр.3.
22. А.Г.Гейн, В.Г.Житомирский, Е.В.Линецкий, М.В.Сапир, В.Ф.Шолохович. Основы информатики и вычислительной техники. Учебное пособие. Свердловск: Издательство Уральского университета, 1989. -272 с.: ил.
23. Семакин И.Г., Шестаков А.П.Основы программирования.Учебник.М.:Мастерство, 2002.
24. Лавров С.Программирование. Математические основы.СПб.:Петербург,2001
25. Давыдов В.Г.Программирование и основы алгоритмизации. М.:Высш.шк, 2003
26. Иванова Г.С.Основы программирования. М.:Изд.МГТУ им Н.Э.Баумана, 2002
27. Рапаков Г.Г., Ржеуцкая С.Ю.Программирование на языке Pascal.
Уч.пособие.СПб: БХВ-Петербург,2004
28. Фаронов В.В. TurboPascal7.0 Практика программирования. Учебное пособие. -М.: «Нолидж», 1999
29. Немнюгин С.А. TurboPascal. Практикум.-СПб.:Питер, 2001
30.Ж.Қ. Масанов, Б.А. Бельгибаев, А.С. Бижанова, Қ.Қ. Мақұлов. Turbo Pascal. А.: «Бастау», 2004
31.Кнут Д.Искусство программирования для ЭВМ. Т.1. Основные алгоритмы:Пер. с англ. – М.:Мир, 1976.
32. Шәріпбаев А. Информатика (оқу құралы). –Астана, Нұржол, 2003.
33. Под ред.В.А.Острейковского. Лабораторный практикум поинформатике:Уч.пособие для вузов. М.:Высшая школа,2003.
34. С.И. Молчанов. Основы программирования. –М.: Высшая школа, 2000.
35. “Информатика негіздері” журналы, №1, 2002
    
    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Орта ... ... ... ... оқытуды
жетілдіру жолдары
мамандығы 5B011100-Информатика>>
Кіріспе
1. Орта мектепте Паскаль программалау тілін оқытудың ғылыми әдістемелік ... Орта ... ... ... ... әдістерінің жалпы мәселелері
1.2. Орта мектепте программалау тілін оқытудың орны
1.3. Орта мектеп оқушыларын компьютерде программалау дағдысына баулу.
2. Орта ... ... ... тілін оқытуда жаңа педагогикалық технологиялар
2.1 Программалау ... ... ... ... ... ... ... дидактикалық материалдар
2.3 Паскаль программалау тілін оқытуда электрондық оқулық
Қорытынды ... ... ... ... сәйкес, Республика Үкіметі орта білім беру мекемелерін ісіне қазірдің ... ... ... ... білім беру мекемелерін компьютерлендіру дегеніміз өзі сандық көрсеткіштер арқылы ғана өлшенбек емес. Әңгіме, оқушылардың ... ... ... сай ... ... ету ... кеңінен ақпараттандыру процесі жайлы болып отыр.
Мектепте информатиканы оқытудың мақсаты - әрбір оқушыға ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға осы білімді мектепте оқытылатын басқа ғылымдардың негіздерін түпкілікті және ... ... ... ... ... мен ... қалыптастыру болып табылады. Қазіргі заманда адам көп істі компьютер пайдалану арқылы атқарады. Кез келген міндетті орындау алгоритмінің болуын, яғни нәтиже ... ... ... ... ... қажет етеді. Алгоритмнің негізінде программа түзіледі, яғни есеп шешуінің алгоритмі оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осыдан барып ... ... ... шешу ... мәні ... құру екені көрінеді.
Қазіргі қоғам өміріндегі алгоритмдеудің ролі оны ... ... ... ғана ... ... қатынас адамның күнделікті өмірінен, олардың әдеттегі жұмысынан айырғысыз. ... көп ... адам ... ... оның өз әрекеттерінің алгоритмдік мәнін қаншалықты дәл білетіндігіне ... әр ... ... ... не ... ... әрекеттер қорытындысы қандай болу керек. Бұл белгілі дәрежеде алгоритмдерді құрастыру мен пайдалана білуге қатысты.
пән ... ... ... бір ... ... ... ... жазу түсініктері беріліп, қазіргі кезде кең тараған программалау тілінің бірі - ... ... ... ... оны ... ... физика есептерін шығаруды компьютерде орындау жүзеге асырылады.
Информатика пәні негізінен мынадай тақырыптарды қамтиды:
:: , ұғымы.
:: ... ... ... ... түрінде жазу.
:: Паскаль тілінде мәліметтерді сипаттау, программалар құру, ... ... ... Әр ... ... жазу, функциялар мен процедураларды пайдалану жолдары т.б.
Қазіргі кезде Паскаль тілі ... ... ... ... ... кең ... стандартты оқу тіліне айналды. Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде программалауды оқытуда осы Паскаль тілі таңдалып ... ... бірі - ... ... ... Никлас Вирттың тұжырымдауынша, программалау ісі қалай болған күнде де математикасыз өмір сүре алмайды. Математика қанша ... да ... ... ... ... мазмұндап жазу әлі күнге мүмкін болмай отырғаны сияқты, көптеген есептер үшін алгоритм жазу әлі ... ... ... ...
Соңғы төрт-бес жыл ішінде пайда болған жаңа программалық өнімдер көпшілікке кәсіби информациялық ... ... ... аса ... көрсетті. Біздің қоғамымызда болып жатқан өзгерістер орта ... беру ... ... да ... ... ... болды.
Біздің негізгі мақсатымыз - мектеп курсындағы жаңа бағдарлама бойынша 2005-2006 оқу жылында ғана Информатика пәніне ... ... ... ... тілі программасының оқытудың әдістемелік ерекшеліктеріне тоқталамыз және көкейтесті бірнеше мәселелерді қарастыру және жетілдіру жолдарын ... ... ... болу үшін ... оқу ... ... салыстырып, айырмашылықтарына баса назар аударып, ондағы қолданатын тәсілдерді мектеп деңгейінде қарастырамыз. Кез келген есепті компьютермен шешу үшін алдымен ... ... ... ... ... ... одан соң оны програмалау тілінде жазу керек екені белгілі.
І ... Орта ... ... ... оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері осы тарауда қарастырдым. Яғни, оқушыларды ... ... ... Бұл ... толығымен мектептегі Turbo Pascal программалау тілін оқытудың жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... мақсаты - орта мектепте программалау негіздерін оқыту ерекшеліктері, Паскаль-программалу тілі, және оның ... ... ... ... ... ... программасында жұмыс жасай білуге үйрету. Тез ойлап, ұтымды жауап қайыра білуге, ... ... ... ... ... пәнге қызығушылығын арттыру. Оқушыларды компьютермен жұмыс жасата отырып, қауіпсіздік ережесін ... ... ... Орта ... ... программалау тілін оқытудың
ғылыми әдістемелік негіздері
1.1 Орта ... ... ... ... ... жалпы мәселелері
Информатика пәнінің мектеп пәні ретінде енгізілгеніне біршама жылдар болды. Ал алгоритмдеу және ... ... ... ... ... ... ... Осы уақыт ішінде информатика пәнінің мазмұны бірнеше рет өзгеріске ұшырады. А.П. ... пен В.М. ... ... информатиканың мазмұны мына ұғымдарға бағытталып құрастырылған: ақпарат-алгоритм-программа. Оқулықтардың негізгі мазмұны оқушылардың алгоритмдік ойлау қабілетін ... ... ... дегеніміз ЭЕМ-нің программалық қамсыздандыруының өңделуінің қызметін атқаратын информатиканың бөлімі, нақты мағынада программалау белгілі бір ... ... кез ... ... өңдеу процесін білдіреді.
Жаңа ақпараттық технологияларды құрумен айналысу үшін де ... ... ... ... ... ... тілі ... көп мүмкіндік беретін ыңғайлы тіл. Программалау курсының негізгі мақсаты оқушыларды программалау курсымен ... және ... ... мен ... ... ... ... оларды программалауға үйрету. Сондай-ақ оқушылардың программалау жүйесімен жұмыс ... ... ... ... ... бөлімі ретіндегі программалау.
+ Өлшемдермен жұмыс істеу алгоритмдері.
+ Әр түрлі құрылымды есептеу алгоритмдерін құру.
+ Паскаль ... ... ... ... тілінің нақты бағытын анықтау.
+ Паскальда программалау жүйесінің жұмыс тәсілдерін меңгеру.
ЭЕМ-дегі программалаудың бірден-бір қажетті құралы болып программалық қамсыздандыру ... ... 1, 2, 3 ... ... қамсыздандыру құралдары барлық қолданушыларға ЕМ-нің 1,2,3 ұрпақтарында программалық қамсыздандыру құралдары барлық қолданушылардың қолы жетерліктей болды.Енді программалай білуді, ... ... білу ... ... ... уақытта программалаушы мамандар программалауға тек программалық қамсыздандыру құралы ... ... ғана ... ... ... ... туады: Онда не үшін мектепте программалау курсын оқытады? Бұл сұраққа екі жауап бар:
1. Информатика курсын фундаментальды білу ... ... ... ... ... ... жұмыс программасын басқару жатады.
2. Пәннің негізгі функциясы көзқарасы тұрғысынан кез ... ... пәні бұл ... ... ... ... ... қатар алып жүру керек.
Программалау шығармашылықтың профессионалдық саласы болып табылады. Ол өте ... ... ... сай перспективалы мамандық екеніне барлығының көзі жеткен. Программалауды мектепте және жоғарғы мектепте оқыту әдістемелері өзгеріп, ... ... ... ... ... ... орта ... 9 сыныбында Б. Бөрібаев, Б.Нақысбеков пен Г.Мадиярованың оқулығы бойынша оқытылады. Программалауды оқытудың әр түрлі парадигмалары бар және ... өз ... мен ... бар. Негізгі парадигмаларға жататындар:
+ Процедуралық программалау (Паскаль, Бейсик, Фортран, СИ, Ассемблер).
+ ... ... ... Функционалды программалау (Лисп).
+ Нысаналы-бағытталған программалау (Смолток, СИ, Делфи).
Классикалық, универсалды және кең таралған парадигма процедуралық программалау ... ... ... ... ... ... программалау тілдеріне Паскаль мен Бейсик жатады. Жалпы программалауды оқу процесі мен оның практикалық меңгеруі үш бөлімге ... ... ... құрылу әдістерін қарастыру.
* Программалау тілін оқу.
* Белгілі бір программалау жүйесін зерттеп және оны практикалық түрде меңгеруі.
Программалауды ... ... ... ... ... ... ... бар:
* Программалау ортасы.
* Жұмыс режимі.
* Командалар жүйесі.
* Деректер.
Программалау жүйесіне тән жұмыс режимдері мынадай:
* ... ... ... ... ... режимі.
* Орындау режимі.
* Файлдармен жұмыс режимі.
* Көмек режимі.
* Программаны өңдеу режимі.
Алгоритмдерді (Программаларды) құруды үйрене бастаған оқушы ... ... мен ... ... ... ... ... алуы тиіс.
Программалау тілдерін оқыту әдістері
Программалау тілдерін оқыту әдістерінің бірнеше түрлері бар. Бұл әдістер программалау ... оқу ... ... құрылымына негізделеді. Ол мына сызба түрінде көрсетілген:
Жоғары деңгейдегі программалау ... ... ... ... ... ... ... автокадалар, ассемблерлер.
* Жоғары деңгейдегі программалау тілдері (ЖДПТ).
Қазіргі кезде барлық программалаушылар жоғары деңгейдегі программалау тілдерін пайдаланады. ... кез ... ... ... шешу алгоритмін командалар жиыны ретінде көрсетеді. Жоғары деңгейдегі бір команда процессордың бір операциясын емес, жалпы бірнеше операцияларды анықтайды. ... ... ... ... ... тілдерін оқыту тек таныстыру ретінде болу керек.
Программалау тілінде командалар, әрекеттер мен ... жазу ... ... ... Бұл ... тіл ... ... Ал алгоритмді блок-схема немесе алгоритмдік тілде сипаттау барысында программаларды жазудың синтаксистік ... ... ... емес. Программалаушы алгоритмді өхзі үшінь дайындық ... ... ... Сондықтан да алгоритм мағынасы программалаушының өзіне түсінікті болса болғаны.
Программалау тілдерін біз жоғарыда атап өттік. Біздің білуімізше, мектепте ... ... ... тілі ... Мен осы ... ... программалау тілін оқытудың әдістемесін және оны жетілдіру жолдарын ұсынамын. Онымен
Кез келген салада, ғылымда және ... ... ... ... және ... ... деңгейің инновациялық жүйелердің дұрыс қалыптасуы, өмірде кездесетін ... ... ... тұрғыда сауатты қоюға және оны шешудің технологиясын меңгеруге тікелей ... ... тілі ... ... ... тілі өзінің қарапайымдылығының және тиімділігінің арқасында дүние жүзіне тез таралды. Қазіргі кезде ... ... ... осы тілде жұмыс істей алады. Паскаль тілінде жазылған программаның дұрыстығын компьютерде тексеру және жіберілген қатені түзету оңай. Бұл тілде ... ... ... ... ... ... (машина тіліне аударылады), объектік программаға түрлендіріледі де, содан кейін ғана орындалады. Осы сәтте компьютерде программаның екі нұсқасы болады, оның ... ... ... ... ал ... ... ... программа. Есеп нәтижесін машиналық кодта жазылған алғашқы нұсқасы өңделеді.
Паскаль тілін 1970 жылы ... ... Н. Вирт ... әдістерін оқыту мақсатында арнайы жасаған.
Қазіргі кезде Паскаль тілі ... ... ... үшін және ... ... ... де кеңінен қолданылады. Сонымен бірге көптеген мини және макрокомпьютерлерді қамтамасыз ету осы тілде ... ... тілі ... ... ... Алгол және тағы басқа) программалау ... ... ... ол ... прграммалау идеясын өмірге біртіндеп енгізу. Паскаль тілінің тағы бір ерекшелігі ол деректер құрылымның концепсиясының алгоритм түсінігімен қатар ... ... ... ... ... ... кіруі.
Қазіргі заманда адам көп есепті компьютерді пайдалану арқылы атқарады. Кез-келген ... ... ... ... яғни ... ... жеткізетін әрекеттердің алдын ала жазылып қоюын ... ... ... ... ... түзіледі, яғни есеп шешуінің алгоритмі оны компьютерде орындауға жарамды түрде жазылады. Осыдан барып компьютердің көмегімен есепті шешу ... мәні ... құру ... ... Алгоритмдік алдын ала жазбаларды құрастыру процесі алгоритмдеу деп аталады. сөзі IX ... Орта ... ұлы ... ... ... ... ... - algoritmi қалпынан шыққан.
Қазіргі кезде ... тек ... есеп шешу ... ... Оның ... әлдеқайда кең. Әрбір компьютер алдын ала берілген алгоритмен, яғни жоспарлы жұмыс ... ... ... ... ... ... орындалатын операциялар тізімі деп ұғынған жөн. Оның көптеген анықтамасы бар. Соның бірі: алгоритм-берілген ... ... ... ... ... ... түріне келтіру. Кез-келген есепті қарапайым амалдарды тізбектей орындау арқылы шығаруға болады. Алгоритмді компьютерде орындау үшін оны программа ... ... шығу ... жеке қадамдардан құрыла алатын қасиеті дискреттігі деп аталады. Алгоритмнің әр ұйғарымы немесе командасы орындаушыға түсінікті ... ... яғни олар бір ... түсініліп, қайталанатын алғашқы деректер бойынша бірыңғай нәтижелерге ... ... ... бұл ... ... деп ... компьютерде орындау үшін оларды алдын ала жазып алу керек, яғни ол белгілі бір заңдылықпен өңделуі тиіс. ... ... ... ... ... ... ... табиғи тілдегі жазылуы;
* белгілі бір түйінді сөздер-терминдер (псевдокодтар-жалған кодтар) арқылы қысқаша тізбекті түрде жазу, мұны ... ... тіл деп те ... ... ... ... ... жазу;
* Программалау тілдеріндегі жазылуы.
Бірақ табиғи тілде жазылған алгоритм компьютерде орындалмайды, өйткені бұл жағдайда дәлдік, нақтылық сақталмайды. Ал алгоритмді екінші көрсетілген ... ... ... ... тіл деп ... ... жүр. Мұны ... ағылшын тіліне негізделіп жасалған программалау тілдеріне жақындығымен түсіндіруге болады.
Алгоритмдерді графиктік ... ... ... оны ... ... программаға айналдыру жұмысы мелекеттік стандартпен бекітіліп, ақпарат өңдеу жұмысында қолданылады.
Кесте 1 Алгоритм ... ... ... ... пішімі
Атқаратын жұмысы
Процесс
Таңдау
Модификация
Құжат
Енгізу, шығару
Бастау, аяқтау
Қосалқы программа
Түсініктеме
Математикалық өрнектерді есептеу
Есеп шығару жолын таңдау
Цикл (қайталау) басы
Нәтижені шығару, қағазға басу
Мәліметтерді енгізу, (шығару)
Алгоритмдердің басталуы, ... ... кіру және ... ... түсіндіру
Алгоритмдік тіл команда және шамалардан тұрады. Командының өзі жай (меншіктеу, арг, нәтиже, көмекші алгоритм) және құрама ... ... ... ... ... ... деп екіге бөлінеді, ал шамалар тұрақты сандар (натурал, бүтін, нақты) және ... ... ... ... және ... болып екәге бөлінеді. Мысалы: Фибоначчи сандардың қосындысын есептеу алгоритмін қарастырайық.
Алг нат Фибоначчи ( нат к)
Басыегер ... і үшін 3-ден к-ға ... ... ... ... тексті, нәтиже (ықшамдалған түрі). Атаулар (идентификаторлар):
Дұрысы ... ... А 325 ав ... ... mas a 121 ... ... бар)
Alpha_1 bb# 1 ... ... бар) ... ... ... үш ... тұрады: тақырып, сипаттау бөлімі және операторлар бөлімі.
Кез келген программаның алғашқы жолы PROGRAM ... ... оның ... ... Одан ... ... ішкі ... сипаттау бөлімі жазылады. Бұл бөлім программадағы айнымалылар, тұрақтылар тәрізді объектілердің жалпы қасиеттерін алдын ала анықтап алуға көмектеседі. Сипаттау бөлімі бірнеше ... ... ... программаның күрделілігіне байланысты көбінесе ол бір немесе екі ғана бөліктен тұруы мүмкін.
Программаның соңғы және негізгі ... ... ... ... табылады. Орындалатын іс-әрекеттер, командалар осы бөлімде орналасады. Ол begin түйінді сөзінен басталып, барлық атқарылатын операторлар (командалар) тізбегі жеке-жеке жолдарға ... соң end ... ... аяқталады.
Тілдің алфавиті программаның элементтерін құруда қолдануға болатын ... ... ... Оған ... ... және ... белгілер (символдар) жатады.
Латын алфавитінің 26 әрпі (ағылшынша A-Z).
10 араб ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ... ... +,-, *,/, >,0 then
Begin
X1:= (-b-sqrt(D))/2*a;
X2:= (-b+sqrt(D))/2*a;
Writeln (`X1=', X1:5:2, `X2=', X2:5:2);
End ... D,

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Орта мектепте программалау негіздерін оқыту68 бет
Орта мектептегі паскаль тілі программасын оқытудың әдістемелік ерекшеліктері61 бет
Алгоритмдерді Паскаль программалау тілінде әзірлеу10 бет
Бейсик және Паскаль тiлдерiнде программа құру ерекшелiктерi23 бет
Паскаль програмалау тілі туралы түсінік29 бет
ПАСКАЛЬ ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫ42 бет
Паскаль программалау ортасында "Телефонная книга" программасын құру24 бет
ПАСКАЛЬ ПРОГРАММАЛАУ ОРТАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ31 бет
Паскаль программалау тілі35 бет
Паскаль программалау тілі. Массивтер7 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь