CorelDraw бағдарламасы туралы жалпы түсінік

КІРІСПЕ 3
1 Тарау. CORELDRAW РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК 5
1.1 CorelDraw редакторының интерфрейсі 5
1.2 Объектілерді басқару 8
1.3 Геометриялық фигуралар 12
1.4 Мәтін 17
2 Тарау. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР 22
2.1 CORELDRAW интерфрейсін баптау 22
2.2 Объектілерді басқару 23
2.3 Геометриялық фигуралар 26
2.4 Мәтінмен жұмыс істеу 35
2.5 Қисық туындыларды құру 41
2.6 Қисықтарды құру және редакторлеу 43
ҚОРЫТЫНДЫ 46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 48
Заман ағымына сай компьютерлендіру үрдісі де жүзеге асты. Жаңа технологияларды оқып үйренумен қатар, оларды қолдану кез келген білім ошақтарында жоғарғы оқу орындарында жүзеге асырыла бастады. Технологияның жетіліп дамығаны сондай сыртқы ақпараттарды да компьютерге енгізіп, оны өңдеп, қайтадан сыртқа шығару мүмкіндіктеріне қол жеткізіп отырмыз. Жаңа технологиялық әдістерді тек теориялық тұрғыда ғана қарастырмауымыз керек, оны оқып үйренудегі білімімізді тәжірибелік тұрғыда, яғни күнделікті тұрмыста, үйде, немесе басқа да өндіріс салаларында қолдана білгеніміз жөн. Жаңа технологияларды меңгере отырып, жұмыс жасау үшін басты міндеттердің бірі компьютердің барлық жұмыс жасау мүмкіндіктері мен бағдарламалардың қамсыздандыру ерекшеліктеріне, қолданушы үшін компьютерге қойылатын талаптарға сай жұмыс жасауы қажет. Осындай үлкен алға қойылған бүгінгі күннің талаптарынан болашаққа деген қөзқарас, технологияны меңгеруге деген талпыныс, қызығушылық арта түспек.
Бүгінгі күні суреттер, тақырыптарды әдемілеп безендіру, фотосуреттер сияқты графиқалық объектілерсіз құжаттар дайындау мүмкін емес.
Сандық мәліметтерді өңдеу, тақырып түрінде хабарламалар жасау жұмыстарымен қатар бүгінгі күні әр түлі безендіру жұмыстарын жүргізуде және мәліметтер беріп қана коймай көзге әсер ететіндей графиктармен құжаттар жасау үшін жақсы құралдар қажет.
Осы талапты орындайтын қажетті құралға - СоrelDraw жатады. Corel фирмасының бағдарламалық құралын қазіргі жинақтаудың негізін құрайтын CorelDraw бағдарламасы 2002 жылы тамызда шығарылды. Ол он екі жылдық эволюцияның жемісі болып табылады, тамаша әмбебаптылық пен қуаттылықты қамтиды,өнеркәсіптік дизайнда да және жарнамалық өнім шығаруда да хабарламалар дайындауда да және Web – парақтар үшін бейнелер жасауда тең дәрежеде пайдалы болып табылады. Векторлық графикамен жұмыс істеу үшін программалардың дүниежүзілік лидері басқа программа – Adobe Illustrator болып табылатынына қарамастан, CorelDraw көптеген параметрлер бойынша кем түспейді және одан басым түседі, сондай – ақ оның CorelDraw өздерінің негізгі жұмыс құралы деп санайтын қолданушы – профессионалды орасан зор армиясы бар.
CorelDraw – дизайнерге, веб-беттерін дайндаушыларға және суретшілерге таптырмайтын көмекші. Графикамен ойнауды жақсы көретін пайдаланушылардың көпшілігіне бұл бағдарлама өте пайдалы. Осы бағдарламаны игеруге жұмсалған күштері есесімен қайтарылады.
CorelDraw пайдаланушыларға жете дайындалуға өте ыңгайлы, көп түрлі құрал аспаптар жиынтығын ұсынады және жасалған графикалық объектілерді толық игеруге мүмкіншілік туғызады. Бұнда жаңа бастаған пайдаланушыда, немесе тәжірибиесі мол машықтанған шеберде күнделікті өзіне бір жаңалық ашып отырады.
CorelDraw жинағының куатын әр түрлі косымша бағдарламалармен қатар Corel PHOTO-PAINT бағдарламасы артыра түседі Corel PHOTO-PAINT-растравой графиктерімен жұмыс істеуге арналған арнайы бағдарлама.(Осы тарауда осы бағдарлама ) және CorelDraw-3D(үш өлшемді графикалық модельдеу) қысқаша атап өтілген.
Corel PHOTO-PAINT бейнелеуге және анимациялауға арналған көп функционалды бағдарламаны құрастырады.
1. Ермеков Н.Т. Компьютерлік графика: Оқулық. – Астана: Фолиант, 2007 – 172 с.
2. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
3. Бурлаков М. CorelDRAW 12. БХВ-Петербург, 2004, 688 с.
4. Миронов Д. Ф. CorelDRAW 12. Учебный курс. Питер – 2004, 442 с.
5. Мельниченко В. В., Легейда А. В. CorelDRAW Graphics Suite 12. Корона-Принт, НТИ, Век+. 2004, 528 с.
6. Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. CorelDRAW 12. Трюки и эффекты. — СПб.: Питер, 2005. — 464 с: ил.
7. Ковтанюк Ю.С. Рисуем на компьютере в CorelDraw X3/X4. М:. ДМК Пресс, 2008, 544 с.
8. Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
9. Информатика. Базовый курс. Ред. С.В.Симонович. СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
10. Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие, М., Филин, 1998, 496с.
11. Информатика. Учебник под ред. Проф. Н.В. Макаровой, Финансы и статистика, 2001, 768с.
12. Балафанов Е.К., Бурибаев Б., Даулеткулов А.. 30 уроков по информатике, Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)
13. Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., Москва, ИНФРА, 1998, 328с.
14. Каймин В.А., Питеркин В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие, 1998, 208с.
15. Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир компьютеров, Екатеринбург, Деловая книга, 1996
Internet ресурстарының тізімі
1. http://www.intuit.ru/department/graphics/corelx3/
2. www.gdegde.kz
3. www.informatik.kz/pplany_crldr.htm
4. www.inhelp.com.ua/content
5. www.freesha.ru/design
6. www.informatik.kz/pplany_crldr.htm
7. www.photoshop-master.ru
8. www.photoweb.com.ua
9. www.goldenone.ru
10. www.twimpix.com
11. http://knigaluby.ru/design/corel
12. http://lubitelknig.ru/corel_draw/
13. www.bookarchive.ru/category/corel_draw/
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 3
1 Тарау. CORELDRAW РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК 5
1.1 CorelDraw редакторының ... ... ... басқару 8
1.3 Геометриялық фигуралар 12
1.4 ... 17
2 ... ... ... ... НҰСҚАУЛАР 22
2.1 CORELDRAW интерфрейсін баптау 22
2.2 ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу 35
2.5 Қисық туындыларды құру 41
2.6 ... құру және ... ... 46
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 48
КІРІСПЕ
Заман ағымына сай компьютерлендіру үрдісі де жүзеге ... ... оқып ... ... ... қолдану кез келген білім
ошақтарында жоғарғы оқу орындарында жүзеге асырыла бастады. ... ... ... ... ақпараттарды да компьютерге енгізіп, оны
өңдеп, қайтадан сыртқа шығару мүмкіндіктеріне қол ... ... ... ... тек теориялық тұрғыда ғана қарастырмауымыз керек,
оны оқып ... ... ... ... яғни күнделікті
тұрмыста, үйде, немесе басқа да ... ... ... ... Жаңа ... ... отырып, жұмыс жасау үшін басты
міндеттердің бірі ... ... ... жасау мүмкіндіктері мен
бағдарламалардың қамсыздандыру ерекшеліктеріне, қолданушы үшін компьютерге
қойылатын талаптарға сай ... ... ... ... үлкен алға қойылған
бүгінгі күннің талаптарынан болашаққа деген қөзқарас, ... ... ... ... арта ... күні ... ... әдемілеп безендіру, фотосуреттер
сияқты графиқалық объектілерсіз құжаттар дайындау мүмкін емес.
Сандық мәліметтерді өңдеу, ... ... ... ... ... ... күні әр түлі безендіру жұмыстарын жүргізуде және
мәліметтер беріп қана коймай көзге әсер ететіндей графиктармен ... үшін ... ... қажет.
Осы талапты орындайтын қажетті құралға - СоrelDraw жатады. Corel
фирмасының бағдарламалық ... ... ... ... ... ... 2002 жылы ... шығарылды. Ол он екі ... ... ... ... ... әмбебаптылық пен қуаттылықты
қамтиды,өнеркәсіптік дизайнда да және ... өнім ... ... ... да және Web – ... үшін ... жасауда тең
дәрежеде пайдалы болып табылады. Векторлық графикамен жұмыс ... ... ... ... ... ... – Adobe Illustrator
болып табылатынына қарамастан, CorelDraw көптеген параметрлер бойынша кем
түспейді және одан ... ... ... – ақ оның ... ... ... құралы деп санайтын қолданушы – профессионалды орасан зор
армиясы бар.
CorelDraw – дизайнерге, веб-беттерін ... және ... ... Графикамен ойнауды жақсы көретін пайдаланушылардың
көпшілігіне бұл бағдарлама өте пайдалы. Осы бағдарламаны игеруге жұмсалған
күштері есесімен ... ... жете ... өте ... көп ... ... ... ұсынады және жасалған графикалық объектілерді толық
игеруге мүмкіншілік туғызады. Бұнда жаңа ... ... ... мол ... ... ... өзіне бір жаңалық ашып
отырады.
CorelDraw ... ... әр ... ... ... ... ... бағдарламасы артыра түседі Corel ... ... ... ... ... ... тарауда осы
бағдарлама ) және CorelDraw-3D(үш өлшемді графикалық модельдеу) ... ... ... ... және ... ... ... бағдарламаны құрастырады.
1 Тарау. CORELDRAW РЕДАКТОРЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ ТҮСІНІК
1.1 CorelDraw редакторының интерфрейсі
CorelDraw редакторы жұмыс терезесінің негізгі элементтері:
✓ Тақырып жолы
✓ Мәзір жолы (Menu ... ... ... (Toolbar)
✓ Қасиеттер (немесе атрибуттар) панелі (Property bar) – белгілі бір
сайманның параметрлерін көрсетеді.
✓ Құрал-саймандар панелі ... ... ... (Color ... ... ... (Dockers) - белгілі бір ... ... ... Қалып-күй жолы (Status Bar)
1.1-сурет. CorelDraw бағдарламасының терезесі
Егер CorelDraw программа терезесінде бір панель болмаса оны ... ... ... ... ... ... Toolbars ... панельдері/
Панели инструментов) пунктін таңдап, шыққан құрал-саймандар ... ... ... керек. Осы командалар арқылы қажет емес панельді
алып тастауға болады.
Түстер палитрасын ... ... алып ... үшін ... ... керек:
✓ Window (Окно) мәзірін таңдаңыз.
✓ Color Palettes (Цветовые палитры) пунктін шертіңіз.
... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін келесідей панельдер керек:
✓ Стандартты панель (Toolbar)
✓ Құрал-саймандар панелі (Toolbox)
... ... ... ... ... ... (Color palette)
Стандартты панель
1.2-сурет. Стандартты құрал-саймандар панелі
Стандартты панель элементтері келесідей әрекеттер ... ... ... — жаңа құжат құру.
Open (Открыть) —Open Drawing (Открыть рисунок) сұхбат терезесін шығарып,
бұрын жасалған суретті таңдап ашуға мүмкіндік береді.
Save (Сохранить) — ... ... ... —Print ... ... ... ашып, құжатты баспадан
шығаруға мүмкіндік береді;
Cut (Вырезать) — қиып алу;
Copy (Копировать) — көшірмесін алу;
Paste ...... ... ... ... ... — әрекетті болдырмау;
Redo (Вернуть) — әрекетті қайтару;
Import (Импорт) — жұмыс аймағына растрлық бейнені импорттау;
Export (Экспорт) — файлды басқа форматқа экспорттау;
Zoom Levels ... ...... көру ... ... To Fit (По картинке) — сурет программа терезесін ... ... To Selected (По ...... ... ғана ... алып ... To Page (На страницу) — бетті терезе ортасында көрсетеді;
• To Width (По ширине) и To Height (По высоте) — бетті ... ... ... ... 400% — суреттің бастапқы өлшемін (100%) ... ... ... ... панелінің толық түрі
Құралдардың төменгі оң жағында кішкентай үшбұрыш белігісі бұл батырмада
бірнеше құралдар бар екенін көрсетеді.
Жұмыс аймағын дайындау
Жұмыс аймағының өлшемі ... ... ... ... ... бір ... ... панелі
Баспа бетінің негізгі параметрлері:
Paper Type/Size (Тип/Формат бумаги). CorelDRAW бағдарламасында құжат
бетінің көптеген ... ... ... ... ... ... ... ішінде стандартты конверттер мен этикеткалардың өлшемдері
де болады.
Paper Width and Height (Ширина и высота бумаги). Бұл параметрлердің мәні
— ені (Width) мен ... (Height) — ... ... ... ... ... Бірақ қолданушы қажетті өлшемді қолмен де енгізе алады.
Portrait (Книжная) и Landscape (Альбомная) — бет ... ... ... батырмалар.
Drawing Units (Единицы измерения). Суретті әртүрлі өлшем бірліктерінде
салуға болады.
1.2 Объектілерді басқару
Тіктөртбұрыш. ... ... ... объектілердің бірі
тіктөртбұрыш болып табылады. Оны салу үшін Rectangle ... ... ... ... ... панелінен Rectangle (Прямоугольник) () құралын
таңдаңыз. Бұл ... ... ... түрі ... бар плюс ... ... ... жұмыс аймағына жылжытып, тінтуірдің сол жақ батырмасын
басып тұрып, ... ... ... ... аяқтау үшін тінтуірді жіберіңіз.
Егер тіктөртбұрыш салу кезінде Ctrl пернесін басып тұрсақ, онда квадрат
салынады. Shift ... ... ... ... ... бойынша емес
орта нүктесінен басталып салынады.
Тіктөртбұрыш әртүрлі өзгерістерге (өлшемін өзгерту, еңкейту, бұру ... ... одан ... ... ... ... ... болады.
2.1-сурет. Тіктөртбұрышты өзгерткен кезде пайда болатын геометриялық
фигуралар.
1. Объектіні белгілеу.
Объектіні өзгерту алдында оны Pick (Выбор) () құралымен ... ... Pick ... жұмыс аймағындағы бір немесе бірнеше ... үшін ... ... ... оның айналасында 8
басқарушы маркері және ... ... ... бар жақтау
(selection box) пайда болады.
2.2-сурет. а) объектіні белгілеу кезінде курсордың орналасуы
б) белгіленген объектінің ... ... ... ... үшін:
1. Pick құралын таңдаңыз.
2. Топтың бірінші объектісін белгілеңіз де Shift ... ... ... ... ... ... ... таңдалғаннан кейін Shift пернесін жіберіңіз.
2.3-сурет. Бірнеше объектілерді (топты) белгілеу.
Белгіленген объектіні жою үшін Delete ... басу ... алып ... үшін ... ... бос ... ... топтың ішіндегі объектіден белгілеуді алып тастау үшін Shift
пернесін басып тұрып қажетті объектіні ... ... ... ... ... тобы белгіленгеннен кейін оларға мынадай
өзгертулер ... ... ... ... Масштабтау;
✓ Бұру;
✓ Еңкейту;
✓ Айнадай шағылысу;
2.4-сурет. Объектіге қолданылатын өзгертулер үлгілері.
Трансформациялық өзгерістерді тінтуірдің көмегімен немесе ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге
болады.
2.5-сурет. Қасиеттер панелі
Координаталар жүйесі
Жұмыс аймағында объектіні жылжытқанда координаталар жүйесі қолданылады.
Координаталар жүйесі перпендикуляр орналасқан Х және У ... ... Х ... ... ал У осі төменнен жоғары қарай бағытталған. ХУ ... ... ... ... сол ... орналасады.
Объектіні жылжыту.
Объектіні қолмен жылжыту үшін:
✓ Оны белгілеп ... ... ... пайда болатын белгісіне әкеліңіз, курсор
түрі өзгергенде тінтуірдін сол жақ батырмасын ... ... ... ... ... ... батырмасын жіберу керек.
Объектіні қасиеттер панеліндегі ХУ координаталары арқылы жылжыту үшін:
✓ Объектіні белгілеп алып.
✓ Оның орта ... ... ... ... Position қасиетінің Х және У өрістеріне ... ... ... ... өзгерту үшін:
1-әдіс. Оны белгілеп, пайда болатын сегіз маркердін біреуіне курсорды
әкеліңіз курсордың түрі ... ... сол жақ ... ... ... ... Объектінің өлшемін өзгерту.
2-әдіс. Объектіні белгілеп, қасиеттер панелінде Object(s) Size (Размер
объектов) қасиеттеріне объектінің жаңа ені мен ... ... ... ... ... ... енін ... оның биіктігі автоматты түрде
өзгеруі ... және ... Бұл ... үшін ... Ratio ... масштабирование/размеры) батырмасы
жауап береді. Егер бұл батырма ашық құлып түрінде болса, онда бір ... ... ... ... Ал егер батырма жабық құлып түрінде
болса, онда бір өлшемді өзгерткенде ... ... ... өлшем
автоматты түрде өзгереді.
Бұру.
Объектіні тінтуір арқылы бұру үшін оны Pick ... ... екі ... керек. Объект айналасында басқарушы маркерлердің орнына екі жақты
бағытшалар және айналу ортасы пайда болады.
2.7-сурет. Rotation ... ... ... ... ... бұру ... Оны екі рет ... бұру режиміне көшу керек. Бұрыштағы (иілген)
екі жақты бағытшаға курсорды әкеліп, курсордың түрі ... ... ... ... бұрамыз.
2-әдіс. Объектіні белгілеп, қасиеттер панелінде Angle of Rotation (Угол
поворота) өрісіне қажетті градустың мәнін енгізіп Enter пернесін басыңыз.
Айналу ортасын өзгерту.
1-әдіс. ... ... ... ... ... ... Window→Transform (Преобразование) командасын орындап, пайда
болған Transform терезесінде Center of Rotation Position ... ... ... өрістеріне х және у координаталарының сәйкес мәндерін
енгізу керек.
2.8-сурет. Transform (Преобразование) құралдарының ...... ... параллельді жылжуы.
2.9-сурет. Еңкейту арқылы объектіні өзгерту.
Объектіні еңкейту үшін:
1-әдіс. Объектіні Pick (Выбор) құралымен екі рет шертеміз.
Пайда болған жақтаудың қажетті маркеріне (↔, ↕) ... ... ... не ... ... сол жақ батырмасын басып тұрып
тартыңыз. Объект өзгергеннен кейін ... ... ... ... ... ... ... Skew Angle (Угол наклона)
параметріне еңкейту градусының ... ... Enter ... ... оң ... теріс мән бере аламыз.
2.11-сурет. Градус оң және теріс мән қабылдағанда еңкейту ... ... ... отображение) құралы қасиеттер панелінде орналасқан.
Бейнелеудің екі түрі бар: горизонталь және вертикаль. Горизонталь бейнелеу
кезінде ... сол жағы оң ... ... ... ... ... ... суреттің жоғарғы жағы төменгі жағына айналады (қабырға
календарінің бетін аударғандай).
2.12-сурет. ... және ... ... айнадай бейнелеу үшін:
Объектіні белгілеп алыңыз.
Қасиеттер панеліндегі қажетті айнадай бейнелеу батырмасын ... ... ... ... ...... салуға арналған.
Rectangle құралын таңдаған ... ... ... оның ... ... Rectangle Corner Roundness (Скругление левых углов прямоугольника)
– тіктөртбұрыштың сол жақ ... ... Right ... ... (Скругление правых углов прямоугольников) - тіктөртбұрыштың оң
жақ бұрыштарын ... ... мәні 0-ден 100-ге ... ... алады. 0
мәні дөңгелетудің болмауын, 100 мәні бұрыш ... ... Corners Together ... все ...... ... Бұл ... ("құлып") барлық бұрыштарды дөңгелету режимін қосу
(жабық құлып) не алып тастау (ашық ... үшін ... ... ... бұрышты дөңгелету үшін Round Corners Together ... все ... басу ... бұл ... ... ашық құлып түрін қабылдайды.
3.1-сурет. Rectangle (Прямоугольник) құралы
белсенді болған кездегі қасиеттер панелі.
Сонымен қатар тіктөртбұрыштың бұрыштарын ... үшін Shape ... ... ... болады:
1. Тіктөртбұрышты белгілеңіз.
2. Shape (Форма) () құралын таңдаңыз.
3. Курсорды бұрыштағы түйінді нүктеге әкеліңіз. Курсордың түрі ... ... сол жақ ... басып тұрып, бұрыш дөңгелену үшін
курсорды тартыңыз. Бұл кезде тіктөртбұрыштың ... ... қана бір ... ... ... ... белгілеңіз.
2. Shape (Форма) () құралын таңдаңыз.
3. Курсорды ... ... ... ... Курсордың түрі
өзгереді. Тінтуірді бір рет шертіңіз. Бір ғана түйін ... ... ... сол жақ ... ... тұрып, бұрыш дөңгелену
үшін курсорды тартыңыз.
Эллипс (Ellipse) құралы
Ellipse (Эллипс) құралы эллипс, шеңбер, ... және доға салу ... Ellipse ... ... ... фигуралар.
Эллипс құралымен жұмыс істеу:
1. Құрал-саймандар панелінен Ellipse (Эллипс) құралын алыңыз.
2. Курсордың түрі ... ... ... сол жақ ... ... ... салыңыз.
Егер эллипс салу кезінде Ctrl пернесін ... ... онда ... Shift пернесін басып тұрсақ эллипс орта нүктесінен ... ... ... ... ... ... және Arc (Доға) параметрлері:
Starting and Ending Angles (Начальный и конечный углы) ... ... ... өлшемі.
Clockwise/Counterclockwise Arcs or Pies (Дуги и секторы по/против
часовой стрелки) батырмасы — санау бағытын ... ... ... ... ... үлгісі.
Эллипсті сектор мен доғаға айналдыру үшін Shape ... ... ... ... белгілеп алыңыз.
2. Shape (Форма) () құралын таңдап, пайда болған түйіндердің
біреуінде тінтуірді басып ... ... ... ... ... батырмасын жіберіңіз. Егер тінтуірді жіберген кезде курсор
эллипс ішінде болса, онда ... ... Егер ... ... ... онда ... доғаға айналады.
Polygon (Многоугольник) () құралы
Polygon (Многоугольник) құралы көпбұрыштар салуға арналған. Төбелер саны
3-тен 500-ге дейін бола алады.
Көпбұрыш салу ... Polygon ... ... ... Жұмыс аймағында тінтуірдің батырмасын ... ... ... Көпбұрыш салынғаннан кейін тінтуір батырмасын жіберіңіз.
Егер көпбұрыш салу кезінде Ctrl пернесін басып ... онда ... ... Shift ... басып тұрсақ көпбұрыш орта нүктесінен
басталып салынады.
Polygon (Многоугольник) ... ... ... ... ... анықтайтын Number of points or sides of polygon, star ... star ... ... или ... ... ... и сложной
звезды) қасиеті пайда болады.
3.5-сурет. Polygon (Многоугольник) құралының қасиеті.
3.6-сурет. Көпбұрыштар
Көпбұрыштың ... Shape ... ... ... өзгерту:
1. Объектіні белгілеңіз.
2. Shape (Форма) құралын таңдаңыз.
3. Объектінің төбелерінде немесе кесіндінің ... ... ... ... ... түріне өзгергенде, тінтуірдің батырмасын басып ... ... ... ... ... курсорды жылжытыңыз.
Star (Звезда) және Complex Star (Сложная звезда) құралы. CorelDRAW X3
программасында жұлдыз ... салу үшін Star ... және Complex ... звезда) құралдары қолданылады. Ерекшелігі Star (Звезда) ... ... ... қиылысатын сызықтар болмайды.
3.7-сурет. Star (Звезда) (сол) және Complex Star ... ... ... ... объектілер.
Star құралының параметрлері:
Number of points or sides on polygon, star and complex star (Количество
вершин или сторон ... ... или ... ...... көпбұрыштың төбелер саны.
Sharpness of Star and Complex Star (Степень заостренности звезды и
сложной звезды) – ... ... ... Егер бұл ... мәні 1 ... онда ... көпбұрышқа айналады.
3.8-сурет. Star (Звезда) (сол) және Complex Star ... ... ... ... ... Shape ... () ... өзгертуге
болады. Жұлдыз түйіндерін жылжытқан кезде барлық симметриялы нүктелер де
жылжиды.
Complex Star ... ... ... ... ... Complex Star ... () ... таңдаңыз.
2. Меңзерді () жұмыс аймағында басып тұрып тінтуірді жылжытыңыз.
3. Жұлдыз салынғаннан кейін тінтуірдің сол жақ ... ... ... ... ... Ctrl ... басып тұрсақ, онда дұрыс жұлдыз
салынады. Ал Shift пернесін басып ... онда ... ... ... орта ... ... ... панеліндегі параметрлер Star (Звезда) құралымен бірдей.
3. 9-сурет. Үшкірлік мәндері әртүрлі жұлдыздар.
Жұлдыздың түрін Shape (Форма) () құралымен ... ... ... ... Shape (Форма) () құралын таңдаңыз.
3. Меңзермен бір түйінді белгілеп, курсор түріне өзгергенде
тінтуірді басып ... ... ... ... беріңіз.
3.10-сурет. Күрделі жұлдыздың түйіндері.
1.4 Мәтін
Текст шрифтісінің негізгі параметрлері: гарнитура, ... ... ... ...... құратын әріптер, сандар, символдар
мен беліглердің жиынтығы.
Шрифт өлшемі — кегль — символдардың биіктігін анықтайды. Кегльдің өлшем
бірлігі пункт (пт) деп ... бір ... 0,35 мм тең ... ... Normal (Обычный), Normal-Italic ... ... ... (Полужирный курсив).
CorelDraw мәтіннің екі түрі бар:
1. Paragraph text ... ...... мәтін.
2. Artistic text (Строчный текст) – фигуралық мәтін.
Қарапайым және фигуралық мәтінді құру үшін: Text ... () ... ... ... Бұл ... ... ... панелінде
келесі параметрлері пайда болады:
Сурет 4.1. Text (Текст) құралының қасиеттері
• Font List (Гарнитура) — қаріп ... Height from top of ascender to bottom of ... ...... өлшемі.
Символдардың сызылу түрлері::
1. Bold (Полужирный)қалың —
2. Italic (Курсив) курсив-
3. Underline (Подчеркнутый) асты сызылған-
Сонымен ... ... ... мәтінмен) жұмыс істегенде келесі
параметрлерді де өзгертуге болады.
• Мәтіндегі жолдардың ... ... ... ... None (Нет) - ... Left- (По левому краю) – сол жағы бойынша
o Center- (По центру) - ортасы бойынша
o Right (По правому ... - оң жағы ... Full Justify- (По ... – ені ... Force Justify- ... ... по ширине) - толық ені
бойынша
• Тізімдермен жұмыс істегенде қолданылатын батырмалар:
o Show/Hide Bullet ... ... ...... белгілерін көрсету/жасыру;
o Show/Hide DropCap ... ...... ... ... және түзету үшін қолданылатын батырмалар:
o Character Formatting (Форматирование текста) — мәтін форматының
параметрлерін өзгерту үшін Character Formatting ... ... ... Edit Text ... ...... ... және
форматтауға арналған параметрлері бар сұхбат Edit ... ... ... ... ... ... ... мәтін үлкен көлемді мәтіндермен жұмыс істеуге арналған.
Қарапайым ... құру ... Text ... () ... ... ... ... рамка сызып, мәтінді енгізу керек.
Сурет 4.2.  Қарапайым ... ... ... ... ... үшін:
1. Text (Текст) ()құралын таңдап.
2. Қажетті фигураның контурына жақын жерінде курсорды ... ... ... ... ... ... ... енгізіңіз.
Сурет 4.3.  Фигура ішіндегі қарапайым мәтін
Мәтінді шектейтін аймақтын ... ... үшін ... ... керек. Мәтінді бұру немесе еңкейту үшін мәтінді екі рет шертіп,
пайда болған екі жақты маркерлерді ... 4.4.  ... ... ... және ... ... ... (Строчный текст/Artistic Text). Қысқа ... ... ... ... ... ... эффектілер
қолдануға болады. Фигуралық мәтінді құру үшін: ... ... ... шертіп, мәтінді енгізу керек.
Мәтінді форматтау
Қарапайым және фигуралы мәтінді пішімдеу үшін:
1. Text ... () ... ... ... мәтін фрагментінің алдына меңзерді қойып, тәнтуірдің сол
жақ батырмасын ... ... ... ... белгілеңіз.
Сурет 4.5. Белгіленген фрагмент үлгісі
Белгіленген фрагментті қасиеттер (сурет 1) үстелі ... Text ... ... ... ... ... или ... (Форматирование абзаца) командалары арқылы пішімдеуге болады.
Character Formatting (Форматирование текста):
1. Font List (Гарнитура) тізімінен қаріп ... ... ... ... ... — Bold ... — Italic
(Курсив), — Underline (Подчеркнутый).
3. Қаріптің кеглі.
4. Кренинг
Мәтін эффектілерінің (Character Effects/Эффекты шрифта) ... ... ... ...... ... ... (Зачеркивание) – мәтінді сызу;
• Overline (Черта сверху) – ... ... ... ... (Заглавные) – бас әріптерге өзгерту;
• Position (Положение) – орналасуы: Subscript (Нижний индекс) – төменгі
индекс, ... ... ...... ... ... астын сызу, Strikethru (Зачеркивание) мәтінді
сызу және Overline ... ... ... мәндері:
• (none) (нет) - жоқ;
• Single Thin (Одинарная тонкая) – жіңішке бір сызық;
• Single Thin Word ... ... ... ... к ...
сөздерге ғана қолданылатын жіңішке бір сызық;
• Single Thick (Одинарная толстая) –жуан бір сызық;
• Single Thick Word (Одинарная толстая, применяется ... к ... ... ғана ... жуан бір сызық;
• Double Thin (Двойная тонкая) – жіңішке қос ... Double Thin Word ... ... ... ... к словам) -
сөздерге ғана қолданылатын жіңішке қос ... ... ... ... таңдағанда Edit Underline
Style (Редактирование стиля подчеркивания) сұхбат ... ... Бұл ... ... ... - ... ... (Baseline Shift /Сдвиг) баптауға болады.
Мәтіннің жылжуы (Character Shift/Сдвиг текста) келесі параметрлері бар:
• Angle (Угол вращения) – айналу бұрышы;
• Horizontal Shift ... ...... ... Vertical Shift ... сдвиг) – тігінен жылжуы.
Мәтінді қисық сызық бойымен жазу үшін Fit Text To Path ... ... ... ... ... 4.7. ... ... бойымен жазылған мәтін
Мәтінді қисық бойымен жазу үшін:
1. Text (Текст) () құралын ... ... ... ... орналасатын қисық контурының бойына
орналастырыңыз.
3. Меңзердің түрі болғанда, тінтуірді шертіңіз. Қисық бойында
мәтіндік ... ... ... мәтінді енгізіңіз.
Бұрын жазылған мәтінді қисық бойына орналастыру үшін:
1. Pick (Выбор) () құралымен мәтінді шертіп.
2. Text (Текст)/Fit Text To Path ... ... ... кривой)
командасын орындау керек.
3. Тінтуір меңзерін қисық контурына әкеліп, мәтіннің қажетті түрін
таңдап, тінтуірді шертіңіз.
Жоғарыдағы ... ... ... мәтін мен қисық сызық
бірігеді.
Сурет 4.8. Қисық бойымен орналасқан мәтіннің параметрлері.
Символдар
Мәтінге арнайы қаріптердің символдарын ... үшін ... ... ... ... ... орындау керек.
Пайда болған Insert Character (Вставить символ) ... Font ... ... түрін таңдауға болады. Қажетті символды кірістіру үшін оны
екі рет шерту керек.
2 Тарау. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРҒА ... ... ... ... ... ... өзіңізге ыңғайлы әдіспен іске қосыңыз.
2. Құжатты ашу интерактивті пиктограммасына басып, кез ... ... ... панеліндегі (Toolbox) масштаптау (Zoom) Суретті үлкейтіп көру
үшін,тышқаның оң жақ ... ... ... ... ... ... ... караңыз.
5. Тігінен және көлденен сызықтары арқылы жедел түрде ... ... ... панелін экран бетімен сол жағынан тышқан батырмасымен ұстап,
жылжытуға және оң жағынан оның ... ... ... ... менюді қолданып саймандар панелін алып тастап, оны қалпына
келтіруге болады.
8. Суреттің кез келген объектісін (әсіресе фонын) ... ... да ... кез ... ... тышқанның сол жағымен шерте отырып ... ... ... (Undo) ... ... ... ... өзгерісін алып
тастаңыз.
10. Осылайша белгілеп, объектілердің контурының түстерін тышқанның оң жақ
батырмасын баса отырып өзгертіңіз.
11. ... ... алып ... ... ... әдісімен белгіленбеген объектілердің түстерін өзгертіп
көріңіз. Осылайша олардың контурларын өзгертіңіз.
13. ... ... алып ... Esc батырмасын басып, барлық белгілеулерді алып тастаңыз және қасиеттер
панеліндегі Drawing Units ... ... ... ... ... ... бірлікті сантиметрге ауыстырыңыз.
16. Вид/Линейки (View/Rulers) командасы арқылы сызғышты жасырыңыз.
17. Сызғышты қайтадан қалпына ... Toolbox ... ... оң жақ ... ... ... баса отырып, қалқып шығушы панелдерді ашыңыз. ... сол жақ ... ... ... ... ... ... алып
шығыңыз.
19. Барлық шыққан панельдерді жабыңыз.
20. Қол (Hand) сайманын таңдап алып, суретті бір орыннан екінші ... ... ... ... ... Парақтың бағытын альбомныйға өзгертіңіз.
22. Парақтың өлшемін А3 өзгертіңіз.
23. Құжатты жабыңыз.
2.2 Объектілерді басқару
Лабораторлық жұмыстың мақсаты – CorelDRAW ... ... ... ... жұмыс істеудің негізгі принциптерімен танысу
және қолданушының қажеттілігіне қарай программаны баптау.
Студенттер мынаны үйренуі ... ... ... ... ... ... жылжыту, бұру,
еңкейту, бейнелеу).
Тапсырма 1. Тіктөртбұрыштар.
1. Rectangle (Прямоугольник) () құралымен кез ... ... ... ... ... ... ... нүктеден салу әдісін қолданып төмендегі суретті
салыңыз.
Тапсырма 2. Такси
1. Кез келген ... ... ... Zoom ... () ... ... шертіңіз.
3. Pick (Выбор) () құралын таңдап, квадратты белгілеңіз.
4. ... ... Copy ... () ... басыңыз. Бұл
әрекет нәтижесінде ... ... ... ... ... ... Paste ... () батырмасын төрт рет
басып объектінің төрт көшірмесін құжатқа кірістіріңіз. Көшірмелер
объектінің дәл ... ... ... ... ... отырып төмендегі суреттегідей
жылжытыңыз.
7. ... ... ... ... алып ... үшін Zoom ... () құралы
мен Zoom Levels (Уровни увеличения) тізімі қолданыңыз.
Тапсырма 3. Тіктөртбұрышты дәл орналастыру.
Кез келген тіктөртбұрыш салып, оны x = 110 мм, y = 150 мм ... ... ... ... ортасында орналасады.
Тапсырма 4. Дәл құрастыру.
1. Кез келген ... ... ... ... енін – 10 мм, ... – 10 ... өзгертіңіз.
3. Объект координатасын орнатыңыз: x = 100 мм, y = 150 мм.
4. 10x15 (ені — 10 мм, ... — 15 мм) ... ... ... Оны
келесі координаталарда орналастырыңыз: x = 90 мм, y = 160 мм..
5. Тіктөртбұрыштарды қара ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... түстер палитрасында қара түсті шертіңіз.
Төмендегі сурет шығуы керек.
Тапсырма 5. Бұру
1. 15x15 мм. ... ... ... Оны қара ... ... ... ... алып, оны екі рет шертіңіз. Оны ... ... ... ... ... ... бұрыңыз. Көшірмені ақ
түске бояңыз.
3. Квадраттың тағы бір көшірмесін жасап, оны да кішкене бұрыңыз. ... ... ... ... көшірмесін алып, оны да алғашқы қадамдағыдай
бұрыңыз. ... қара ... ... ... ... сурет шығуы
керек.
Тапсырма 6. Индустриялық гүл
1. 10x15мм өлшемді тіктөртбұрыш салыңыз.
2. Бұру режиміне көшіңіз (Объектіні Pick ... () ... ... шертіңіз).
3. Бұру ортасын биіктігінің жартысына тең (7 мм) қашықтыққа жоғары қарай
жылжытыңыз.
4. ... төрт ... ... ... төмендегі суреттегідей
орналастырыңыз.
5. Тіктөртбұрыштарды қара түске бояңыз.
Тапсырма 7. Mitsubishi
1. 12x10 мм өлшемді тіктөртбұрыш салыңыз.
2. Оны 30о оң ... ... ... ... ... оң жақ бұрышқа жылжытыңыз.
4. Объектінің екі көшермесін алып, біреуін 120о, екіншісін 240о бұрыңыз.
2.3 Геометриялық фигуралар
Лабораторлық ... ...... программасында негізгі
геометриялық фигураларды салуды үйренуі. Саймандармен жұмыс ... ... ... және ... қажеттілігіне қарай
программаны баптау.
Студенттер мынаны ... ... ... ... ... ... үйрену (тіктөртбұрыш,
эллипс т.б.).
✓ Мүмкіндіктер панелін ... ... ... ... ... ... білу және ... бере білу.
Тіктөртбұрыштар
Тапсырма 1. Бұрыштарды дөңгелету
1. 50х15 мм өлшемді тіктөртбұрыш салыңыз.
2. Объектіні x = 30 мм, y = 15 мм ... ... ... ... ... ... оны x = 30 мм, y = 35 ... орналастырыңыз.
4. Объектінің тағы бір көшірмесін жасап, x = 30 мм, y = 55 ... ... ... Тіктөртбұрыштардың бұрыштарын 100-ге дөңгелетіңіз.
6. Round Corners Together (Скруглить все углы) батырмасын ... ... ... ... ... ... ... 0
мәнін енгізіңіз.
7. Round Corners Together (Скруглить все ... ... ... бұрышты бөлек дөңгелетіп, төмендегі суретті салыңыз.
Тапсырма 2. Оюлар
1. 30x30мм өлшемді тіктөртбұрыш салып, оған келесі ... x0 = 25 мм, y0 = 25 ... ... үш ... ... ... ... координаталар
бойынша орналастырыңыз: x1 = 25мм, y1 = 55мм; x2 = 55мм, y2 = ... = 55мм, y3 = ... ... тіктөртбұрыштың қажетті бұрыштарын 100-ге дөңгелетіп, суретті
төмендегі түрге келтіріңіз.
4. Бұрыштарды дөңгелету арқылы төмендегі суреттерді салыңыз.
Тапсырма 3. ... 60x15 мм ... ... ... оны x = 51,5 мм, y = 20 ... ... ... 15x15 мм ... ... ... оны x0 = 29 мм, y0 = 20 ... ... ... ... ... үш ... ... оларды: x1 = 44 мм, y1 =
20 мм; x2 = 59 мм, y2 = 20 мм; x3 = 74 мм, y3 = 20 мм ... ... ... тіктөртбұрыштың қажетті бұрыштарын 100-ге ... ... ... Тіктөртбұрыштардың бұрыштарын өзгерту арқылы ... ... 4. ... Бұл ... ... ... ... мен объект контурларының
түсін өзгертуді үйренеміз. Валдис компаниясының логотипін жасау үшін
компания ... ... «В» әріп ... 30x30 мм ... квадрат салып, оны x = 40 мм, y = 40 ... ... ... 13x13 мм өлшемді екінші квадрат салып, x = 33,5 мм, y = 33,5 ... ... ... ... ... үш ... алып, оларды : x1 = 33,5 мм, y1 =
46,5 мм; x2 = 46,5 мм, y2 = 46,5 мм; x3 = 46,5 мм, y3 = 33,5 ... ... ... ... ... шығу үшін ... квадраттар үшін бұрыштарды
дөңгелету мәнін — 100, үлкен квадраттардың бұрыштары үшін — ... ... төрт ... мен ... ... ақ түске бояңыз.
Квадрат түсін ... үшін ... ... ... түсте
тінтуірдің сол жақ батырмасын ... ... ... ... үшін ... оң жақ ... ... Үлкен квадрат пен оның контурын қара түске бояңыз.
Эллипс
Тапсырма 5. Тізбек
1. 30x30 мм өлшемді ... ... да, x0 = 35 мм, y0 = 35 ... ... орналастырыңыз.
2. Шенбердің көшірмесін алып, оны x1 = 65 мм, y1 = 35 мм ... ... Тағы бір ... алып, оны x2 = 95 мм, y2 = 35 мм координаталары
бойынша орналастырыңыз.
4. Бірінші шеңберді ... ... ... ... = 0°, соңғы
бұрышты = 270° теңестіріңіз.
5. Екінші шенберді секторға айналдырып, бастапқы және ... ... ... ... ... ... = 0°, соңғы = 180°.
6. Үшінші шенберді де секторға айналдырыңыз, оның ... ... ... ... ... = ... Секторлар мен доғалардың бұрыштарына әртүрлі мәндер беріп, төмендегі
суреттерді салыңыз.
Тапсырма 6. Оюлар
1. 30x30 мм өлшемді шенбер ... x0 = 50 мм, y0 = 50 ... ... ... ... үш көшірмесін алып, x1 = 50 мм, y1 = 80 мм; x2 = 80 мм, y2
= 80 мм; x3 = 80 мм, y3 = 50 мм ... ... ... екі ... ... ... 1-ші сектордың бастапқы
бұрышының мәні = 0°, соңғы бұрышының мәні = 90°; 2-ші ... ... ... ... екі ... ... ... бұрыштардың бастапқы және
соңғы мәндері үшін келесі міндер беріңіз: бастапқы1 = 90°, соңғы1 =
270°; бастапқы2 = 270°, ... = ... ... ... бастапқы және соңғы мәндерін өзгертіп
төмендегі суреттерді салыңыз.
Тапсырма 7. BMW, Радиация, Кірпі
1. 30x30 мм ... ... ... да, оны x0 = 35 мм, y0 = 35 ... ... ... Оны секторға айналдырып, сектор бұрыштарының мәндері: бастапқы0=0°
және соңғы0= 90°.
3. Шыққан ... ... ... оның ... ... және ... 180°.
4. Объектінің тағы бір көшірмесін алып, оның ... ... және ... 270° болуы керек.
5. Объектінің көшірмесін алып, оның бұрыштары ... ... ... ... ... ... екі сектордың және барлық секторлар контурының
түсі қараға өзгертіңіз.
BMW суреті
7. Жаңа шеңбер салыңыз да оны бұрыштарының мәндері бастапқы0=60о,
соңғы0=120° тең ... ... Оны қара ... ... ... 5 ... алып, олардың қасиеттерін өзгертіңіз:
o бастапқы1 — 120°, соңғы1 — 180°, түсі — ақ;
o бастапқы2 — 180°, соңғы2 — 240°, түсі — ... ... — 240°, ... — 300°, түсі — ақ.
o бастапқы4 — 300°, соңғы4 — 0°, түсі — қара;
o ... — 0°, ... — 60°, ... ... белгісі
9. 30x30 мм өлшемді шеңбер салыңыз да, оны x0 = 35 мм, y0 = 135 ... ... ... Оны ... ... — 15°, ... — 25°, түсі — ... Оның 5 көшірмесін алып, секторлар бұрыштарының бастапқы және соңғы
мәндерін өзгертіңіз:
o бастапқы1 — 30°, соңғы1 — 40°, түсі — ... ... — 45°, ... — 55°, түсі — ... ... — 60°, ... — 70°, түсі — ... бастапқы4 — 75°, соңғы4 — 85°, түсі— қара;
o бастапқы5 — 90°, соңғы5 — 100°, түсі — ... ... ... екі ... ... ... — 105°, ... — 115°, түсі — қара;
o бастапқы7 — 120°, ... — 130°, түсі — ... 25x25 мм ... ... ... Оны x8 — 35 мм, y8 — 135 мм
координаталары бойынша ... Оны ... ... оның ... үшін ... — 135°, ... 180° ... беріңіз.
14. 35x35 мм өлшемді қосымша шеңбер салыңыз. Оның координаталары x9 — 35
мм, y9 — 135 ... Оны ... ... ... ... бастапқы9 — 0°, соңғы9 —
10°.
16. Суретті аяқтау үшін тағы үш кішкентай шеңбер:
Дайын кірпі
Тапсырма 8. "Электромеханика"
1. 45x45 мм өлшемді шеңбер салып, оны x — 60 мм, y — 60 мм ... ... ... және бояу түсі — ... ... ... алып оның өлшемін 25x25 мм өзгертіңіз, контур
және бояу түсі — ақ.
3. Шеңбердің көшірмесін алып оның ... 15x15 мм ... ... бояу түсі — ... ... ... үшін бұрыштың бастапқы — 230°, соңғы — 130° деп
өзгертіңіз.
"Электромеханика" компаниясының логотипі
Тапсырма 9. "Сатурн"
"Сатурн" фирмасының логотипін жасау үшін эллипстерді қолданамыз.
1. 90x25 мм ... ... ... x = 60 мм, y = 60 мм ... ... ... мен ... түсі — қара.
2. 80x20 мм өлшемді екінші эллипс салыңыз. Оның координаталары x = 60 мм,
y = 57,5 мм. ... мен ... түсі — ... 60x15 мм ... ... ... салыңыз да, оны x = 60 мм, y = 54 ... ... ... Бояу түсі — ... ... түсі ... 45x10 мм ... төртінші эллипсті x = 60 мм, y = 52 мм координаталары
бойынша орналастырыңыз. Контур мен бояуының түсі — ақ. Бұл ... ... ... ... Тек қана ... өзін салу ... 25x25 мм өлшемді шеңбер салыңыз. Оны x = 60 мм, y = 58 ... ... ... мен бояуының түсі — ... ... ... ... ... мәні 185° және ... мәні ... 15x15 мм өлшемді шеңбер салып, x = 60 мм, y = 57 мм ... ... ... мен ... түсі — ақ. ... айналдырып, бастапқы бұрыш мәні — 182°, соңғы бұрыш мәні —
358°. Шыққан белігі төмендегі суретке сәйкес келу үшін оны ... ... ... 10. ... 30x30 мм ... ... салып, оны x = 100 мм, y = 100 ... ... ... Бұл объектінің 6 көшірмесін алып оларды келесі координаталар бойынша
орналастырыңыз:
x1 = 115 мм, y1 = 122,5 ... = 130 мм, y2 = 100 ... = 115 мм, y3 = 77,5 ... = 85 мм, y4 = 77,5 ... = 70 мм, y5 = 100 мм;
x6 = 85 мм, y6 = 122,5 ... 3.11. "Қыз" және ... 42x42 мм ... үшбұрыш салып, оны x = 80 мм, y = 160 мм
координаталары бойынша орналастырыңыз. Контур мен бояуының түсі ... мм ... ... ... оны x = 80 мм, y = 190 ... ... ... ... мен ... түсі — ... вертикальді (жоғарыдан төмен) айнадай шағылысын алыңыз.
«Кыз» белгісі ... ... ... ... ... ... айнадай
шағылыстырсыңыз онда «ербала» белгісі пайда болады.
«Кыз» және «ербала» белгісі
Тапсырма 3.12. Калейдоскоп
1. 30x30 мм сегізбұрыш салыңыз, оның координаталары: x = 100 мм, y = ... ... мен ... түсі — ... ... ... ... Объектінің көшірмесін алып оны 22,5° бұрыңыз да өлшемін өзгертіңіз:
20,6x20,6 мм.
4. Екінші көшірмесін алыңыз да, оны 45° ... ... ... ... ... ... алып, оны 67,5° градусқа бұрыңыз. Оның өлшемдері:
11x11 мм.
6. Төртінші көшірмесін 90° бқрып, келесі өлшемдерді ... ... ... ... 112,5° градусқа бұрыңыз, оның өлшемдері 5,45x5,45
мм.
8. Алтыншы көшірмесін алып, оны 135° бұрыңыз да өлшемін өзгертіңіз:
3,9x3,9 ... ... Мына ... салып көріңіз:
2. Мына көпбұрыштарды құрыңыз.
3. АҚШ туының бейнесін салыңыз. (ақ фонда жеті ... ... сол жақ ... көк ... ... ... ... қойылған 50 ақ түске
боялған бес жұлдыздар).
4. Турция туын ... ... ... ... оңға ... ақ түсті айшық.
Айшық ортаснда ақ түсті бес жұлдыз).
5. Ирак туын салыңыз ( Үш жолақ: үстінде – қызыл, ... – ақ, ... ... Ақ ... ортасында үш жасыл түске боялған бес жұлдыз).
6. ... туын ... ... ... төрт ... Сол ... және оң жақ ... төртбұрыштар ақ түсте. Сол жақ төменгі көк,
оң жақ жоғарғы ... Сол жақ ... көк бес ... оң ... қызыл бес жұлдыз).
2.4 Мәтінмен жұмыс істеу
Лабораторлық жұмыстың мақсаты – ... ... ... ... ... ... сайманың параметрлерімен жұмыс істеудің негізгі
принциптерімен танысу және қолданушының қажеттілігіне қарай оларды баптау.
Тапсырма 1. ... ... ... ... ... теріңіз.
Сурет 4.10. Қарапайым мәтін
2. 60х60 өлшемді үшбұрыш салыңыз. Оның ішіне суретте көрсетілгендей
мәтін жазыңыз.
Сурет 4.11. ... ... ... ... ... ... мәтінді жазыңыз. Эллипс өлшемін өзгерте
отырып, төмендегі нәтижеге қол жеткізіңіз.
Сурет 4.12. Эллипске мәтін жазу
Тапсырма 2. Фигуралы ... ... ... ... ... мәтінді жазыңыз.
Сурет 4.13. Фигуралы мәтін
2. Мәтінді 9 суретте көрсетілгендей бұрыңыз.
Сурет 4.14. Мәтінді ... 3. ... ... ... арқылы "АЙНАЛАР" сөзін жазыңыз.
2. Мәтіннің көшірмесін алып, оны Mirror (Зеркальное отображение) ()
батырмасының көмегімен сол жақтан оң жаққа бейнелеңіз.
3. Мәтінді ... ... ... 4.15. ... ... 4. ... ... мәтін көмегімен келесі мәтінді теріңіз: "ЗАПЧАСТИ" және "К
АВТОМОБИЛЯМ И ДВИГАТЕЛЯМ".
2. Мәтіндер үшін пішімдеудің келесі параметрлерін ... ... ... үшін — ... Arial, кегль 37 пт, сызылуы
– жартылай қалың;
o "К АВТОМОБИЛЯМ И ДВИГАТЕЛЯМ" ... ... ... Times New
Roman, кегль 12,1 пт, сызылуы қалыпты (обычное).
3. Мәтіндерді төмендегі суреттегідей орналастырыңыз.
Сурет 4.16.  Дайын жарнама
Тапсырма 4. Егемен ... ... ... мәтінің теріңіз.
2. Пішімдеудің келемі параметрлерін орнатыңыз:
o гарнитура — Times New ... ... — 24 ... ... сызылуы (нижнее подчеркивание/Underline) — жіңішке бір
сызық (одинарное тонкое); ... ... — 5,0; ... ... ...... ... үстіндегі сызық (верхнее подчеркивание/ Overline) —
жіңішке бір сызық (одинарное ... ... ...... ... ... смещение) —95,0.
Сурет 4.17. Дайын сурет үлгісі
Тапсырма 5. ЕҚЫҰ
1. Фигуралы мәтінді теріңіз.
2. "OSCE" сөзін ерекшелеңіз де, қаріптің келесі параметрлерін орнатыңыз:
o кегль — 85 ... ... ...... ... (полужирное);
o кернинг (Range Kerning) — 5;
3. "KAZAKHSTAN 2010" ... ... де, ... келесі параметрлерін
орнатыңыз:
o кегль — 24 пт;
o көлденең жылжуы ... ...... 4.18. Дайын сурет үлгісі
Тапсырма 5. "Веселые картинки"
4. "ВЕСЕЛЫЕ КАРТИНКИ" ... ... де, ... келесі параметрлерін
орнатыңыз:
o гарнитура — Arial;
o кегль — 24 пт.
1. Көлденең және тік ... ... бұру ... ... 1) ... ... ... |Горизонтальный |Вертикальный |Вращение |
| ... ... | ... |0 |0 |0 ... |0 |18 |15,0 ... |0 |-22 |5,0 ... |0 |-2 |-15,0 ... |0 |45 |0 ... |-27 |-18 |0 ... |-55 |33 |0 ... |0 |0 |0 ... |-12 |0 |0 ... |-18 |-39 |20,0 ... |-60 |46 |25,0 ... |-44 |0 |0 ... |-73 |33 |0 ... |-99 |35 |0 ... |-84 |-27 |30,0 ... 4.19.  Дайын сурет үлгісі
Тапсырма 6.
1. "Ж.Мусин атындағы педагогикалық колледжі" мәтінің жазыңыз.
2. Пішімдеудің параметрлерін орнатыңыз:
o ... — Times New ... ... — 24 ... сызылуы — жартылай қалың.
1. 120x120mm өлшемді шеңбер салыңыз.
2. ... ... ... ... бастапқы бұрышы = 35°, соңғы
= 145°.
3. Жазуды ерекшелеп TextFit Text To Path (ТекстРазместить текст
вдоль ... ... ... Меңзерді сектор шекарасында шертіңіз.
5. Жазуды сектордың ортасына орналастырыңыз.
Сурет 4.20. Доға бойында орналасқан мәтін
Тапсырма 7.
1. 200x200mm ... ... ... ... ... оның ... және ... бұрыштарының
мәнін: = 75°, 105°.
3. Доғаның көшірмесін алып, жоғарыдан төменге бейнелеңіз.
4. Объектілерді төмендегідей орналастырыңыз.
5. "ВЫПУКЛО" және "ВОГНУТАЯ" деген ... ... ... параметрлерін
орнатыңыз:
o гарнитура — Arial;
o кегль — 20 пт;
o сызылуы — жартылай .
6. ... ... ... ... ... ... ... Жұмыс аймағының бос жерінде тінтуірді шертіңіз.
8. Сөздер үшін жазу ... () ... ... ... ... 4.21. ... сурет үлгісі
Тапсырма 8. Мөр
1. Фигуралы мәтін көмегімен "ПРОИЗВОДСТВО + ... + ... ... +" мәтінің теріңіз.
2. Қаріп параметрлерін орнатыңыз:
o гарнитура — Arial;
o кегль — 10 ... ...... ... 34,5x34,5mm өлшемді шеңбер салыңыз.
4. "ПРОИЗВОДСТВО+ПОСТАВКА+МОНТАЖ + ОБСЛУЖИВАНИЕ" мәтінің шеңбер ... ... ... бос ... шертіңіз.
6. Мәтінді шертіңіз.
7. Сызыққа дейінгі қашықтықты (Установите расстояние от кривой/Distance
from Path) 0,5 ... ... ... ... ... Оның ... 42x42 мм-ге өзгертіп,
суретті төмендегі суретке келтіріңіз.
Сурет 4.22. Мөр үлгісі
Тапсырма 9.
1. x = 100 мм, y = 100 мм ... ... мм ... ... ... ... Негізгі түйін нүктелерін қолданып көпбұрышты суретке келтіріңіз.
Сурет 4.23. Көпбұрыш
3. x = 100 мм, y = 100 мм ... 15x15 мм ... ... ... және ... ... фигуралы мәтіндер жазыңыз.
5. Жазу қарпінің параметрлерін өзгертіңіз:
o гарнитура — Arial;
o кегль — 10 ... ...... ... ... ... ... орналастырыңыз.
7. Шеңберді өшіріңіз. Мәтінді ақ түске, ал көпбұрышты қара ... ... 4.24. ... ... ... 10. ... "(029) 6550009" ... жазыңыз.
2. Қаріп параметрлерін өзгертіңіз:
o гарнитура — Arial; кегль — 10 ... ... ... алдына қойып.
4. TextInsert Symbol Character (ТекстВставить символ)
командасын орындаңыз.
5. Insert Symbol ... ... ... ... ... ... таңдаңыз.
6. Телефон белгісін тауып, оны мәтінге кірістіріңіз.
Тапсырма 11. Медаль
1. Webdings қаріпін таңдаңыз. Символдар ... ... ... екі рет ... Оны қара ... ... ҚАҺАРМАН сөзін жазыңыз да, қаріп параметрлерін өзгертіңіз:
o гарнитура — Times New Roman;
o кегль — 10 пт.
3. Медаль өлшемін ... ... ... ... 4.26.  ... 12. ... Webdings символдар тізімінен "өрмек" пен "өрмекшінің" символдарын
кірістіріңіз. Оларды қара ... ... ... CAFE" ... ... ... сөзі үшін келесі параметрлерді орнатыңыз:
o гарнитура — Arial;
o кегль — 10 пт.
4. "INTERNET" ... ... әрпі ("I") үшін ... 15 пт ... "CAFE сөзі үшін келесі параметрлерді орнатыңыз:
o гарнитура — Times New Roman;
o ... — 10 ... ...... ... ... пен ... символдарының өлшемін өзгертіп, "өрмекшіні"
бұрып, суреттегі ... қол ... 4.27. ... кафе» жазуы
2.5 Қисық туындыларды құру
Лабораторлық жұмыстың мақсаты – CorelDRAW программасының интерфейсімен
танысу, саймандармен жұмыс ... ... ... және ... ... ... ... есептерге программаны оптимизациялау;
Freehand, Bezier саймандарының көмегімен қисық ... ... ... ... және ... ... баптауды
үйрену.
FREEHAND И BEZIER САЙМАНДАРЫ
Программаны іске қосыңыз
Жаңа құжат ашыңыз.
Freehand сайманымен сызықтар сызу ... ... ... ... содан кейін
қажетті ұзындықпен, қажетті бұрышпен тартып соңғы нүктесіне шерту қажет.
Бұл ... үзік ... сызу ... ... ... шерткен соң сол
нүктенің жанынан тағы жаңа кесіндіні сызу керек.
Используя ... ... Freehand ... ... ... ... туындағы мысалда көрсетілген жапырақ бейнесін
салыңыз. Салынған жапырақты ... ... ... тік төрт бұрыш салып, оны жапыраққа тәуелді туралаңыз. Тік ... екі ... ... түске боялған төрт бұрышты тігінен ... ... туы ... (Bezier) сайманын таңдаңыз.
Бұл сайманмен, өз беттеріңізбен қисықтарды салып ... ... қала ... ... ... щит ... ... сайманы сияқты, құрылған сызықтың түйініне курсорды апарсақ, онда
оның орналасқан орнын ... ... біз ... ... ... түзу ... қосқымыз келсе Auto-Close
Curve батырмасын қолданамыз.
Өзіңіздің бумаңызға салынған бейнеңізді сақтаңыз.
Pick сайманын таңдап, объекттердің белгілеулерін алып тастаңыз.
Қасиеттер ... Options ... ... оның ішінен Toolbox\
Freehand/Bezier парағын таңдаңыз.
Auto-join ... ... ... ... ... ... табудың
радиусын өзгертеді.
БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ
Гиральдикада қолданылатын төмендегідей щиттарды бүгінгі қарастырған
саймандардың біреуімен салыңыз:
Бүгінгі ... ... ... адамның профильін (қырынан
қарағандағы түрі) салыңыз.
2.6 Қисықтарды құру және ... ... ... – CorelDRAW программасының интерфейсімен
танысу, саймандармен жұмыс істеу принциптерімен танысу және программаны
баптау.
Студенттер ... ... ... ... есептерге программаны оптимизациялау;
✓ PEN, POLYLINE және 3 POINT CURVE ... ... ... құру;
✓ Қасиеттер панелін қолдануды және саймандардың параметрлерін баптауды
үйрену
PEN, POLYLINE және 3 POINT CURVE сайсандары
Программаны іске ... ... (Pen) ... ... ... ... істеу Bezier
сайманымен жұмыс істегенмен бірдей, бірақ оның мынадай жақсы жерлері бар:
a. Құрылған сегменттер алдын ала қарау режимінде қол ... ... ... ... ... құрылған сегменттердің қасиеттерін
өзгертуге болады.
c. Қисықтарды құру ... ... ... түйіндерді қосуға және
алып тастауға ... ... ... редакторлеу үшін, Ctrl пернесін басып тұру қажет және
тілсызықты түйінге әкеліп, жаңа жерге тарту қажет.
Қисықты құруды ... үшін Enter, Esc ... басу ... ... сол ... екі рет ... сайманды қолданып қисықтарды сызып мына суреттегідей орналастырыңыз да
оларды сары түске бояңыз.
Үстіңгі ... ... ... ... ... жағына қара жолақ
орналастырыңыз. Сізге Ангола туы пайда болады.
(Ломанная) Polyline ... ... Бұл ... жұмыс істеу Freehand
сайманының жұмыс істеуіне ұқсас ... ... ... ... ... Қисықты жалғастыру үшін соңғы нүктесіне қайтадан келмей-ақ, тышқан
батырмасын екі рет ... ... сыза ... ... Егер ... Curve ... ... тұрса, онда қисықтың
тұйықталуы автоматты түрде орындалады.
Осы сайманды қолданып Камбодж туын салыңыз. Қызыл ... ... ... ... мынадай сурет орналасады.
3 Point Curve сайманымен сурет салып көріңіздер. Бұл сайман қисықтарды үш
нүктесі арқылы салуға мүмкіндік ... Бұл ... ... ... ... өте ыңғайлы.
3 Point Curve сайманын қолданып Клевер гүлін салып көріңіз.
БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ
Төменде көрсетілген суреттерді, өзіңізге ыңғайлы сайманды таңдап салыңыз.
Төмендегі бақаның ... ... ... білім ошақтарында «Жаңа технология біздің ертеңіміз» деген
ұранмен жыл сайын технологияны меңгеру сатылап жолға қойылып ... ... ... мәселелеріміздің бірі болған басты міндеттеріміздің
бірі жаңа ... ... ... ... ... нәтижелерге көз
жүгіртсек өзіміздің теориялық білімімізді тәжірибелік тұрғыда қолданып
жүзеге ... Бұл ... ... ... ... өз
қалауынша бейне көріністерді әзірлеп оны толық пайдалана ... ... ... ... сай ... ... ... бұл істің
ауқымын кеңейтіп, тиімділігін арттырып ... Жаңа ... ... ... дамыту мүмкін емес екендігіне көз жеткіздік. Технологиялардың
барлық ... ... ... кез ... қандайда болмасын
ақпараттарды өңдеп түзетуге болатындығын өз ... ... ... ... ... жетіп отырмыз.
Компьютерлік графика – әр түрлі ... ... ... ... ... ... қарастыратын
информатиканың маңызды саласы. 
Дербес компьютерді пайдаланушылардың қатарында компьютерлік графикамен
айналысатындардың саны күн ... ... ... ... ... ... уақытта газеттер мен журналдарға жарнамаларға тапсырыс беру немесе
жарнамалық парақшалар мен буклеттер басып ... ... ... кейбіреулері осындай жұмыстарды арнайы дизайнерлік бюролар мен
жарнамалық агенттіктерге  тапсырса, кейбіреулері ... бар ... ... өз ... жасауға тырысады.
Қазіргі танымал программалардың ешқайсысы компьютерлік графикасыз жұмыс
істемейді. Статистикаға сүйенсек, жаппай қолданыста  жүрген программаларды
жасап шығарушы программистік ... ... өз ... ... осы ... ... ... екен.
Графикалық программаларды кең көлемде қолдану қажеттілігі Интернеттің
және бірінші кезекте миллиондаған ... ... бір ... World Wide Web қызметінің  пайда болуынан туындады. Өйткені
компьютерлік ... ... ... ... ... көзіне түсіп, танымал болуы екіталай.
Қазіргі компьютерлік графика тек көркемдеу мен безендірумен үшін ... ... мен ... ... ... ... және  әкімшілік
қызмет орындарында алуан түрлі ақпаратты көрнекі түрде көрсету ... ... ... ... үшін ... ... немесе ұшақтың жаңа үлгілерін құрастырған
кезде олардың соңғы көрінісін алу үшін ... ... ... ... ... ... болашақ ғимараттың кең көлемді
кескінін жасап, оның жер бедерімен қалай жанасатынын ... ... ... ... ... жұмыстың жобасын жеке
пайдаланушыларға CorelDraw ... ... ... ... үшін
қолдануға ұсынуға болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Ермеков Н.Т. Компьютерлік графика: Оқулық. – ... ... 2007 – 172 ... ... 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, 528с.
Бурлаков М. CorelDRAW 12. БХВ-Петербург, 2004, 688 ... Д. Ф. ... 12. ... ... ... – 2004, 442 с.
Мельниченко В. В., Легейда А. В. CorelDRAW Graphics Suite 12. Корона-Принт,
НТИ, Век+. 2004, 528 с.
Гурский Ю., ... И., ... А. ... 12. Трюки и эффекты. —
СПб.: Питер, 2005. — 464 с: ил.
Ковтанюк Ю.С. ... на ... в ... X3/X4. М:. ДМК ... ... с.
Самоучитель CorelDRAW 11. Ю.С. Ковтанюк, Киев, «Юниор», 2003, ... ... ... Ред. ... СПб., «Питер»., 2001,-638 с.
Аладьев В.З., Хунт Ю.Я., Шишаков М.Л., Основы информатики. Учебное пособие,
М., ... 1998, ... ... под ред. ... Н.В. Макаровой, Финансы и статистика,
2001, 768с.
Балафанов Е.К., ... Б., ... А.. 30 ... по информатике,
Алматы, Джагамбек, 1999г, 442с (на русском и казахском языках)
Фигурнов В.З. IBM PC для пользователя, 7 изд., ... ... 1998, ... В.А., ... В.М., Уртминцев А.Г. Информатика. Учебное пособие,
1998, 208с.
Кенин А.М., Печенкин Н. Окно в мир ... ... ... ... ресурстарының тізімі
1. http://www.intuit.ru/department/graphics/corelx3/
2. www.gdegde.kz
3. www.informatik.kz/pplany_crldr.htm
4. www.inhelp.com.ua/content
5. www.freesha.ru/design
6. www.informatik.kz/pplany_crldr.htm
7. www.photoshop-master.ru
8. www.photoweb.com.ua
9. www.goldenone.ru
10. www.twimpix.com
11. http://knigaluby.ru/design/corel
12. http://lubitelknig.ru/corel_draw/
13. ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
CorelDRAW бағдарламасы9 бет
Corel draw бағдарламасы12 бет
Бағдарламамен қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы35 бет
Corel Draw программасын түрлі графикалық бейнелерді өңдеуге қолданудың әдістемелік негіздері21 бет
Coreldraw3 бет
Компьютерлік графика бағытының информатика пәнінде қамтылуы58 бет
CorelDraw 1116 бет
"Полиграфиядағы дизайн" элективтік курсын оқытудың әдістемелік негіздері61 бет
Компьютерлік графика бағдарламалары35 бет
Corel draw28 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь