Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіндегі рөлі

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1бөлім.Бағалы қағаздардың ұғымы және түрлері
1.1 Бағалы қағаздар ұғымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.2 Бағалы қағаздардың түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7

2бөлім.Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық
қызметіндегі рөлі
2.1 Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің ұғымы ... ... . 10
2.2Коммерциялық банктердің бағалы қағаздармен негізгі операциялары 12

3бөлім.ҚР коммерциялық банктерінің инвестициялық қызметі
3.1 «Казкоммерцбанк» АҚ.ның инвестициялық қызметі ... ... ... ... ... ... 19
3.2 «Қазақстан Халық Банкі» АҚ.ның инвестициялық қызметі ... ... ... . 21
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28
Кіріспе
Қаржы нарығының айрықша бөлігі, ол – бағалы қағаздар нарығы. Ал қаржылық инвестициямен осы бағалы қағаздар нарығы тікелей байланысты. Бүгінгі күні елімізде көптеген акционерлік қоғамдар, сақтандыру компаниялары, инвестициялық және мемлекеттік емес зейнетақы қоры, сонымен қатар басқы кәсіпорындар мен ұйымдар тіркелген. Осы жоғарыда аталған кәсіпорындар мен ұйымдардың барлығыда еліміздегі бағалы қағаздар нарығының потенцианалды қатысушылар қатарына жатқызылады. Олардың кейбіреулері эмитент, яғни айналымға бағалы қағаздар шығарушылар болып табылса, ал екіншілері инвестор ретінде қызмет атқарады. Кәсіпорындар мен ұйымдар жаңа технология еңгізу, өндірісті жаңғырту (модернизациялау), қайта құру (реконструкциялау) әрқашан ірі капитал салым керек етеді. Ал мұндай жұмыс атқару үшін өндірушілерде әр уақытта капитал бола бермейді. Сондықтан да кәсіпорындар мен ұйымдар қарыз капиталы нарығына несиелер мен заимдарының қаражаттарын, айналымға акциялары мен облигацияларын шығарса, онда елімізде бағалы қағаздар нарығы пайда болады.
Қазақстанда заңға сәйкес , инвестиция деп, кәсіпкерлік іс әрекет және басқа да пайда әкелетін іс әрекет обьектілеріне салынатын ақша қаражаттары мен бағалы қағаздарды айтады.
Инвестиция туралы ұғым банк ісі ғылымының арнайы бөлігі болып табылады. Бұл инвестициялық қызметтің неғұрлым белсенді және ірі ресурстар бар мүшелер. Сондай – ақ оларды ұйыммен және тұрғындармен жинақтарды тарту олардың инвестициялық ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін оларды бөлу және пайдалану бойынша туындайтын экономикалық қатынастар табылады. Қазіргі уақытта инвестициялық процессті қаржыландыру нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының басты проблемаларының бірі болып табылады. Тиімді инвестициялық тетікті қалыптастыру арқылы өнеркәсіптік өндірісті қалпына келтіру және сапаны қайта құру үшін әр түрлі көз-қарастар мен тәсілдер ұсынылуда. Осыған байланысты экономикалық жақсы дамыған сигмент ретінде банктік жүйеге келтіріледі. Болашақ мамандар инвестициялық процесті ұйымдастыру және жүзеге асыру саласына, кәсіби білім алуына мақсатты теориялар және тәжірибелік түрде бағытталған шетелдерде қалыптасқан инвестициялық инфрақұрлымның, қызмет ету мөлшері және оларға банктердің қатысу тәжірибесін қарастырады. Шаруашылық іс-әрекеттер процесінде оған қатынасушылар күрделі қаржыны жүзеге асырады, реконструкцияға әрекет етуші ұйымдарды кеңейту және техникалық қайта жарақтандыру, тұрғын үй, коммуналдық және мәдени тұрмыстық құрылыстарға жұмсалатын шығындар күрделі салымдарды жүзеге асырады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 ж. 31 тамыздағы № 2444 Заңы
2. Б.А.Көшенова. Ақша. Несие.Банктер.Алматы:Экономика, 2000- 260 бет.
3. М.С.Саниев. Ақша,несие, банктер. Оқу құралы – Алматы экономика және статистика институты, 2001.- 270 бет.
4. Банковское дело: Учебник/ Под ред. Колесникова В.И., Кроливецкой Л.П..- М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
5. Банковское дело: Учебник для студентов эк.вузов, слушателей школ бизнеса / под ред. Сейткасимова Г.С. –А.: «Қаржы-қаражат»»,1998. – 576 с.
6. Деньги, кредит, банки. Учебник под ред.Е.Ф.Жукова. -М.: «Банки и биржи», ЮНИТИ,1999.-624с.
7. Деньги, кредит, банки. Учебник под ред.Г.С.Сейткасимова.-А.:Экономика, 1996.-364с.
8. Деньги, кредит, банки. Учебник под ред.Г.С.Сейткасимова.-А.:Экономика, 1999.-432с.
9. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Уч.пособие. – М.: Банки и биржи, 1997. 193 с.
10. Ефремов Н.А. Учет и анализ валютных операций в коммерческих банках. М., 1996.
11. Калиева Г.Т. Кредитное дело. А.: Қаржы-қаражат, 1997. - 128с.
12. Куликов А.Г. Кредиты. Инвестиции. – М.: Приор, 1995. – 144 с.
13. Мадиярова Д.М., Марчевский В.С. Основы современного банковского дела: Учебное пособие. – А: Экономика, 1997. – 136с.
14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Уч./Под ред. Красавиной Л.Н. – 2-е изд. -М.: Финансы и Статистика, 2000.-608 с.
15. Носкова И.Я., Максимова Л.М. Валютные и финансовые операции. – М.: ЮНИТИ, 1998, 334 с.
16. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов по специальности «Финансы и кредит» / Под ред. Жукова Е.Ф – М.:Банки и биржи, 1995.– 304с 17. Свиридов О.Ю. Финансы, денежное обращение и кредит. Р-н-Д: Феникс, 2005. – 288 с.
18. Усов В.В. Деньги, денежное обращение. Инфляция: Учебное пособие. – М.: Банки и биржи, 1999.-544 с.
19. Финансы. Денежное обращение. Кредит. Учебник для вузов / Под ред.Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997 – 479 с.
20. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие/ Под ред. А.П.Ковалева. – Р-н-Д: Феникс, 2001. – 480с.
21. Финансы, деньги, кредит. Учебник под ред.О.В.Соколовой.-М.:Юристъ, 2000. – 784с.
22. Финансы и кредит / Ковалев А.П. и др: Под ред. Ковалева А.П. – Р-н- Д:Феникс, 2003. - 480с.
        
        Мазмұны
Кіріспе............................................................................................................. 3
1 ... ... ... ... және ...
1.1 ... қағаздар ұғымы.... ...................................................................... 5
1.2 Бағалы қағаздардың түрлері.................................................................... 7
2 ... ... ... ... ... ... ... рөлі
2.1 Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің ұғымы ......... 10
2.2 Коммерциялық банктердің бағалы қағаздармен негізгі ... 12
3 ... ҚР ... ... ... ... ... инвестициялық қызметі....................... 19
3.2 АҚ-ның инвестициялық қызметі............. ... ... ... ... ... 28
Кіріспе
Қаржы нарығының айрықша бөлігі, ол - бағалы қағаздар нарығы. Ал қаржылық инвестициямен осы ... ... ... ... ... ... күні ... көптеген акционерлік қоғамдар, сақтандыру компаниялары, инвестициялық және мемлекеттік емес зейнетақы ... ... ... ... ... мен ұйымдар тіркелген. Осы жоғарыда аталған кәсіпорындар мен ұйымдардың барлығыда еліміздегі бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... кейбіреулері эмитент, яғни айналымға бағалы қағаздар шығарушылар болып табылса, ал екіншілері инвестор ретінде ... ... ... мен ұйымдар жаңа технология еңгізу, өндірісті жаңғырту (модернизациялау), қайта құру (реконструкциялау) әрқашан ірі капитал салым ... ... Ал ... жұмыс атқару үшін өндірушілерде әр уақытта капитал бола ... ... да ... мен ұйымдар қарыз капиталы нарығына несиелер мен заимдарының ... ... ... мен ... ... онда елімізде бағалы қағаздар нарығы пайда болады. ... ... ... , инвестиция деп, кәсіпкерлік іс әрекет және ... да ... ... іс ... ... ... ақша қаражаттары мен бағалы қағаздарды айтады.
Инвестиция туралы ұғым банк ісі ғылымының ... ... ... ... Бұл ... ... неғұрлым белсенді және ірі ресурстар бар мүшелер. Сондай - ақ ... ... және ... ... тарту олардың инвестициялық ресурстар трансформациялануы өндірісті дамыту үшін оларды бөлу және ... ... ... ... ... ... ... уақытта инвестициялық процессті қаржыландыру нарықтық тетікті бір қалыпқа келтіру Қазақстан Республикасы экономиканың дамуының басты проблемаларының бірі болып ... ... ... ... қалыптастыру арқылы өнеркәсіптік өндірісті қалпына келтіру және сапаны ... құру үшін әр ... ... мен ... ... ... байланысты экономикалық жақсы дамыған сигмент ретінде банктік жүйеге келтіріледі. Болашақ мамандар инвестициялық процесті ұйымдастыру және ... ... ... кәсіби білім алуына мақсатты теориялар және тәжірибелік түрде бағытталған шетелдерде қалыптасқан инвестициялық ... ... ету ... және оларға банктердің қатысу тәжірибесін қарастырады. Шаруашылық іс-әрекеттер процесінде оған қатынасушылар күрделі қаржыны жүзеге асырады, реконструкцияға ... ... ... кеңейту және техникалық қайта жарақтандыру, тұрғын үй, ... және ... ... ... ... ... күрделі салымдарды жүзеге асырады.
Инвестициялық қызметтің қатысушылары- жеке және ... ... ... сол ... шетелдік инвесторлар бола алады. Берілген жағдайдағы әңгіме коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіне қатысты.
Банктердің инвестициялық қызметі деп, банктердің ... ұзақ ... ... ... ететін бағалы қағадарға ақша қаражаттарын салу.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде ... ... ... ... шолу ... ... түрлерін ажыратып, олардың экономикалық маңыздылығы түсіндірілді.
Курстық ... ... ... ... ... осы ... қағаздармен жүргізетін операцияларына шолу жасап, инвестициялық қызметіне терең ... ... ... ... бөлімінде ҚР-ның комерциялық банктері,нақтырақ АҚ және АҚ-ның ағымдағы инвестициялық қызметіне тоқталдық. Осы аталған екі банк ... ... әрі ... ... қатарын бастап тұр. Сол себепті үшінші бөлімде осы банктердің қызметімен таныстық.
Курстық жұмыстың мақсаты - ... ... ... инвестициялық қызметінің экономикадағы ролі, коммерциялық банктерді нарықтық экономиканың бір буыны ... ... ... қағаздардың ұғымы және түрлері
1.1 Бағалы қағаздар ұғымы
Құнды қағаздар - мүліктік құқықты куәландыратын, дивиденд және пайыз түрінде белгілі бір ақша сомасын ... ... ... ... ... ... өтімділік, кірістілік бағамының өзгеріп отыратындығы, сенімділік, дербес айналымдылық сияқты жалпы экономикалық сипаттамалар тән.Құнды қағаз ұсынбалы (мүліктік құқықтар құнды қағазды тапсыру ... ... ... ... ... ... қағаз мүліктік құқықтардың берілгенін куәландыратын жазба жолмен табысталады) және атаулы (мүліктік құқықтар құнды қағазда аталған адамға беріледі) болуы ... ... ... ... ... ... ... тиіс және құнды қағаздағы мүліктік құқықтар осы ... ... ... ғана іске ... сондай-ақ құнды қағаздың эмиссиясы және айналысы заңмен белгіленген ережелер мен нормаларға бағындырылады. Құнды қағаз реттеушілік, ақпараттық міндеттер атқарады, сондай-ақ экономиканың ... ... ... ... ... экономика мен қаржы саласын байланыстыру тетігі ... ... ... айналысқа шығару - эмиссия - бұл ... ... ... ... ... - ... яғни ... тұғаларға және азаматтарға сату.
Бағалы қағаздардың эмиссиясы:
1. акционерлік қоғам құрған кезде және ... ... ... ... орналастырған кезде;
2. акциялар шығару жолымен акционерлік қоғамның бастапқы ... ... ... ... ...
3. ... және ... борыштық міндеттемелер шығару жолымен мемлекет, заңды тұлғалар, жергілікті билік органдары қарыз қаражаттарын тартқан кезде жүзеге асырады.
Эмиссиялық бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... ... құру және ... қызметін жүзеге асыру үшін қаражат тарту мақсатында эмитент жүргізеді. Бағалы қағаздардың эмиссиясы бағалы қағаздардың бастапқы нарығында жүзеге асырады. Онда бағалы ... ... және ... орналастыру процестерінде, бір жағынан, эмитенттердің немесе олардың тапсыруы бойынша бағалы қағаздар нарығының ... ... ... ... ... инвесторлар арасындағы қатынастар қалыптасады. Акционерлік қоғамдардың - банктердің және банк операцияларының ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаздар саудасын ұйымдастарушылардың, инвестициялық қорлардың, жинақтаушы зейнетақы қорларының, зейнетақы активтерін басқару жөніндегі компаниялардың және орталық ... ... ... ... ... ... тіркеуге жатады. Құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздар иелерінің құқықтары осы бағалы қағаздарды көрсету арқылы расталады. Құжатсыздандырылған нысанда шығарылған бағалы ... ... ... ... ... ... нақты ұстаушылар растайды. Бағалы қағаздарды иелерінің талап етуі ... ... ... ... ұстаушы оларға бағалы қағаздарға өздерінің құқықтарын растайтын құжаттар беруге міндетті.
Акциялар, облигациялар және уәкілетті органдар бағалы қағаздар деп ... оның ... да ... ... ... ... ҚР - ның аумағындағы уәкілетті орган белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... ... ипотекалық куәліктер, коносаменттер және заңдарға сәйкес құжаттардың басқа да түрлері қазақстанда бағалы қағаздар нарығының объектілері болып табылады. Инвесторлар - өз ... ... ... салуды жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар: инвесторлар құрамында бағалы қағаздар қоржынының пайдалану субъектілері болып табылатын институционалдық ... ... ... ... қорларына - қызметінінің сипатына қарай айтарлықтай ақша ... ... ... ... ... ... орын беріледі. Мемлекет ұлттық банк немесе қаржы министрлігі арқылы ... ... ... инвестор ретінде іс-қимыл жасайды. Эмитенттер - ... ... ... сәйкес бағалы қағаздар нарығында кәсіпқой қызметінің бір немесе бірнеше түрін жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалар.
Бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой ... ... ... ... ... ... және ... жатады. Брокерлер - сыйақы үшін шарт жасайтын, клиенттердің тапсырмасы бойынша, солардың есебінен және мүдделерін көздеп бағалы ... ... ... ... ... ... Ол өз клиенттерін бағалы қағаздар нарығы жасалатын операциялар ... ... ... ... ... - ... қағаздарды кейін қайта сату немесе олармен өзге де мәмілелер жасау нәтижесінде пайда табу мақсатымен өз атынан және өз ... ... ... ... жасайтын кәсіпқой қатысушы.
Кастодиан - клиенттердің сеніп тапсырған бағалы қағаздарды немесе ... ... және ... алу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын кәсіпқой қатысушы болып табылады. Ол клиенттердің бағалы қағаздармен жасалатын мәмілелердің орындалуын бақылап, төлем агенті міндеттемелерін ... ... ... нақтылы ұстаушысы ретіндегі қызметті және басқа міндеттерін жүзеге асырады.
Бағалы қағаздар депозитарийі - ... ... ... ... ... алу және ... ... сондай - ақ бағалы қағаздарды ... ... ... ... ... мамандандырылған ұйым.
Орталық депозитарий - коммерциялық емес ұйым болып табылады және ... ... ... ... ... ... ... брокер - диллерлер мен кастодиандар болып табылады.
Андеррайтер - бағалы қағаздар нарығында брокерлік және ... ... ... бар және ... ... қағаздарын онымен жасасқан ережелеріне сай орналастыруды жүзеге ... ... ... ... ... ... жүзінде акция, облигация және басқада бағалы қағаздарын шығару арқылы капиталды таратуды көздейтін заңды тұлғалар эмитент деп аталады және сонымен ... олар ... ... ... ... ... алдында белгілі бір жағдайда борышты (міндетті) болып табылады.
Эмитенттің кім болғанына байланысты бағалы қағаздар төмендегідей үш түрге бөлінеді:
* мемлекеттік;
* муниципалды;
* ... ... ... - ... ... бұл түрі Қазақстан Республикасының заң актілеріне мемлекеттік сыртқы және ішкі қарыздарын қайтару мақсатында шығарылған. ... ... ... ... бұл түрі ... Республикасының Ұлттық банк мемлекетімен эмитенттелінетін бағалы қағаз болып табылады. Үкімет өз ... ... ... бұл ... ... ... ... бюджеттің тапшылығын қарастыру мен инфляцияны болдырмау жағын ... ... ... ... банк мекемесі айналымдағы ақша қаражаттарының қозғалысын реттеуді көздейді. Мемлекеттік бағалы қағаздардың мынадай түрлері бар:
* Ұлттық жинақ облигациялары;
* Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... орта мерзімді қазынашылық міндеттеме (МЕОКАМ)
Муниципалдық бағалы қағаздар - бұл бағалы қағаздардың мұндай түрі ... ... ... ... атқарушы органдар шешімімен шығарылады. Бағалы қағаздардың бұл түрін шығарудағы ... ... - ... яғни ... салу ... ... мен мектептер, тұрғын үйлер, жолдардың жағдайын жақсарту және тағы басқадай ... ... ... шешу ... ... ... қағаздар - кәсіпорындар мен ұйымдардың заң күшіне сүйене ... ... ... ... ... немесе шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін шығарылатын бағалы ... ... ... ... деп атайды. Бағалы қағаздардың бұл түрін көп жағдайларда ... ... ... және олар эмитент болып табылады.
Бағалы қағаздарды жалпы мынадай екі топқа бөлуге болады:
а) ақшалай бағалы қағаздар;
б) капиталды бағалы ... ... ... - ... ... ... білдіреді. Бағалы қағаздардың бұл түріне вексельдерді, депозиттік және жинақ сертификаттарын жатқызуға болады. Жалпы ақшалай бағалы қағаздардан табыс бір рет қана ... Іс ... ... ... ... қысқа мерзімді болып келеді, яғни бір жылға дейінгі уақыт аралығында қолданылады.
Капиталды ... ... - ... мен ... ... ... құру ... оны ұлғайтуға байланысты шығарылады. Акция мен облигация осы аталған бағалы қағаздардың ... ... ... ... ... ... ... мынадай екі топқа бөлінеді:
* қарыздық бағалы қағаздар;
* инвестициялық бағалы қағаздар.
Қарыздық бағалы қағаздар - ... ... бұл түрі ... ... ... ... ... белгіленген пайыз көлемінде (процентімен) тиісті қарыздарын өтуге (төлеуге) міндетті. Қарыздық бағалы қағаздарға облигацияның барлық түрлері, вексельдер, тағы басқа бағалы ... ... ... қағаздар - бағалы қағаздың бұл түрі иемденуші активтің бір бөлігін ... ... ... ... ... бұл ... ... жатқызуға болады.
Бағалы қағаздар шығарылу мақсатына байланысты мынадай екі түрге бөлінеді:
* қорлы бағалы қағаздар;
* саудалық бағалы қазаздар.
Қорлы бағалы қағаздар - ... ... ... қор ... ... ... және көп мөлшерде эмиссияланады. Бағалы қағаздардың бұл түріне акциялар және облигациялар жатқызылады.
Саудалық бағалы қағаздар - бағалы ... бұл түрі ... бір ... ... ... операциялары кезінде есеп айырысуға арналған.
Нарықтағы айналымдағы ерекшеліктеріне байланысты бағалы қағаздар мынадай болып екіге ... ... ... қағаздар;
* нарықтық емес бағалы қағаздар.
Нарықтық бағалы қағаздар - мұндай бағалы қағаздар айналыста еркін ... ... ... отырылды.
Нарықтық емес бағалы қағаздар - бұл ... ... ... ... - ... ... жүре бермейді, яғни олар екінші айналымға түспейді.
Атқаратын қызметіне және рөліне байланысты бағалы қағаздар мынадай үш ... ... ... ... ... ... ... вексельдер, депозиттік сертификаттар)
* туынды ( опциондар, фьючерстер, бондар тағы да басқалар)
Акция дегеніміз кәсіпорындар мен ұйымдардың қандайда бір ... ... ... үшін ... ... ... және ... акционерлік қоғамның пайдасының бір бөлігін дивидент түрінде ... ... ... ... беретін бағалы қағаз болып табылады. Акциялар айналым мерзімі белгіленбей-ақ шығарыла береді. Кәсіпорындар мен ... ... ... ... сәйкес акциялар мынадай түрлерге бөлінеді:
* жай акциялар;
* артықшылығы бар акциялар.
Жай акциялар акционерлік қоғамды ... ... ... Бір жай акция ұйымның акционерлер жиналысында осы ... ... ... шешу барысында бір дауысқа ие бола алады. Жай акциялар үшін дивидент төлеу акционерлік қоғамның таза ... ... ... және ... бар ... ... дивиденттер төленгеннен кейін жүргізіледі.
Артықшылығы бар акциялар - басқаруға ... ... ... ... де олар иесіне тұрақты белгіленген мөлшерде дивиденттер алу ... ... яғни ... ... бір ... табыс әкеліп тұрады. Сонымен қатар артықшылығы бар акциялар ұйымның таза ... ... ... бөлу ... ... ... жойылуы кезінде жай акциялармен салыстырғанда артықшылыққа ие болады.
Облигация дегеніміз оның иесінің ақша салғандығын куәландыратын және оған көрсетілген мерзім ішінде осы ... ... ... ... ... ... пайызды (процентті) төлей отырып, өтеу міндеттемесін мақұлдайтын бағалы қағаз болып табылады. Облигациялар кәсіпорын үшін инвестицияның маңызды көзі болып табылады.
Облигациялар ... ... ... мемлекеттік және корпоративті, сыйақы түріне орай дисконтты және белгіленген купоны бар, құбылмалы купонды, қамтамасыз ету түрі бойынша қамтамасыз етілген және ... ... деп ... ... заң талаптарына сәйкес облигацияларды сатып алуға Қаржы министрлігі бастаған ... ... ... ... ... ... ... заң жүзінде рұқсат етілген кез келген компанияның құқы бар. Тек зейнетақы қорлары, зейнетақы активтерімен инвестициялық басқарманы ... ... ... сақтандыру компаниялары, коммерциялық емес ұйымдар және мемлекеттік мекемелер облигацияларды сатып ала алмайды.
Туынды ... ... - ... активтің (базистік активтің) бағасымен айқындалатын, яғни осы активтің бағасынан туындайтын қаржы нарығының құралдары.
Туынды қаржы ... ... ... ... дербес айналыстағы сертификаттары, яғни қайталама бағалы қағаздар (мысалы, американдық және ғаламдық депозитарлық қолхаттар); мерзімді келісімшарттар (фьючерс, ... ... ... ... ... своптар);
2 бөлім. Бағалы қағаздардың коммерциялық банктердің инвестициялық қызметіндегі рөлі
2.1 Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің ұғымы
Инвестиция ... - бұл ... ... ... ... және шетелде, оны қайта құру және қеңейту, сол сияқты пайда алу ... ұзақ ... ... ... ... ... - бұл ... тікелей өндіріске, құрал - жабдықтарды сатып алу және әлеуметтік, өндірістік сипаттағы обьектілерді салуға жұмсалады. Портфельдік инвестициялар бағалы қағазды ... алу ... және ұзақ ... банк ... беру ... жүзеге асады. Жеке мемлекеттік, шетелдік инвестициялар инвестицилық заңдармен реттеледі, ол заңдарға жеке ... ... ... ... іс - ... ... ережелері анықталады және инвестор құқықтары қорғалады.
Банктердің инвестициясы деп, ақша қаражаттарын банктердің өздерінің бастамашылығымен ... алу ... ... бір мерзімінде ақшалай қаражаттар салу. Банктердің инвестициялық қызметі деп, банктердің салыстырмалы ұзақ ... ... ... ететін бағалы қағаздарға ақша қаражаттарын салу. Инвестицияның қарыздан бір қатар айырмашылығы бар. Біріншіден, қарыздар салыстырмалы қысқа мерзімде қайтарымдылық шартымен қолданылады, ал ... ... ақша ... ... бұрын, салыстырмалы ұзақ мерзімде ақша қаражаттарының ағымын ... ету ... ... ... ... ... бастамшылық қарыз алушыдан болса, ал инвестиция кезінде - несие берушіден (банктен) болады. ... ... ... нақты несие беруші мен қарыз алушы арасында жасалады, ал ... ... ... ... қарастырады.
Инвестиция қандай факторларға тәуелді? Олардың ең маңыздыларын атап өтейік. Біріншіден, инвестиция процесі күтіліп отырған пайда нормасына ... ... ... ... тәуелді. Егер инвестордың (біздің жағдайда коммерциялық банк) ... ... ... ... онда ... ... аспайды. Екіншіден (мұның өзі бірінші жағдаймен байланысты) инвестор ... ... ... ... қаржының альтернативті мүмкіндіктерін есепке алады және мұндағы ... ... ... ... ... ... ... ақшасын жаңа зауыт, фабрика құрылысына жұмсауы мүмкін, немесе ақша ... ... ... да ... Егер ... ... күтіліп отырған пайда нормасынан төмен болса, инвестиция жүзеге аспайды, ... егер ... ... күтіліп отырған пайда нормасынан төмен болса кәсіпкерлер(банктер) ... ... іске ... ... - ... ... және ... салынған капиталды пайдалануына бағытталуын сипаттайтын шешімдер мен халық шаруашылығындағы әдістердің ... ... ... ... ... ... ... қатынастарға өтпелі кезеңінде ресурстарды өңдеу капитал салымы арасында қатынастардың оптимизациясы, ҒТП жеделдететін, халықтың жағдайын жақсаруын қамтамасыз ететін салаларға капитал ... ... ... ... ... дамуы.
Банк меншікті қоржыны үшін бағалы қағаздарды сатып алып немесе сатып дербес сатушының рөлін атқарады. ... ... ... жүзеге асыра отырып көздеген басты мақсаты - бұл сол бір бағалы қағаздарды түрлі биржаларда бағамдарының айырмасынан пайда алу. Бұл ... тез ... тиіс ... түптеп келгенде олар бағалы қағаздардың бағамдарын теңестіруге ықпал етеді.
Эмитенті мемлекеттік бағалы қағаздар, яғни , ... және ол ... ... ... мемлекет болып табылады. Олар , әдетте, құжатсыз нысанда шығарылады. ҚР Қаржы министрлігімен келісу негізінде оларды ... ... бас ... агент жүзеге асырады, агент ретінде, тәртіп бойынша, ҚР ... ... ... етеді.
Коммерциялық банктер инвестицияларының басым бөлігі үкіметтік бағалы қағаздардың, сондай-ақ ... ... ... ... ... Мемлекеттік бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға ақша қаражатын салуды қолайлы көретін біздің банктеріміздің қызметінде мемлекеттік және корпоративті ... ... ... ... бойынша айтарлықтай айырма бар.
Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметінің мақсаты - қаражаттардың сақталуын қамтамасыз ету, диверсификацияны, табысты және ... ... ... ... жүйесінде коммерциялық банктердің алатын орны өте зор. Олар қарыз капиталы ... әр ... ... жан - ... іс - әрекет етеді. Коммерциялық банктер кредит ресурстарының негізгі бөлігін шоғырландырады, өз клиенттеріне кредит беру, депозит қабылдау, ... ... ... ... ... сатып алу, сату мен оларды сақтау және басқа да ... ... ... ... банктер - нарықтық экономикада кредит жүйесінің негізгі буыны. Олардың міндеті - ақша ... мен ... ... ... ... қамтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты кредиттің, ... ... қол ... үшін ... ... ... ...
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша капиталын сала аралық және аймақ аралық қайта ... ... ... ... ... ... Капиталды салалар мен жүйелерге бөлу және басқа бөлудің механизмі өндірістің обьективтік ... ... ... ... және экономиканың құрылымын өзгертуге мүмкіндік туғызады.
Соңғы кездері коммерциялық банктер мен басқа кредит мекемелерінің арасындағы бәсекелік ... ... ... ... жаңа қызмет түрін іздестіруге, клиенттерге ұсына алатын қызмет ... ... және ... ... ... ... ... банктер банктік жүйенің екінші деңгейін білдіреді. Олар банктік ресурстарды шоғырландыра отырып , заңды және жеке тұлғалармен кең көлемде банктік ... мен ... ... ... асырады. ҚР-ның екінші деңгейдегі банктері ҚР ҰБ-тің берген лицензиясы негізінде қызмет етеді. Лицензияның өзіндік ... ... бар және онда ... ... ... ... түрі ... Қазақстанда берілетін лицензияны дамыған шетелдерден айырмашылығы - қөрсететін қызмет ... ... ... ... банк ... ... ... банктердің мамандануын белгілемейді. Қазақстандық банктер бағалы қазғаздар нарығына да тікелей қатысуға толық құқылы. Банктік операцияларды жүзеге асыруға алатын лицензиядан ... ҚР ... ... валюталық операцияларды жүзеге асыруға да лицензия алады. Бас валюталық лицензия оларға өз ... ... ... үшін ... ... банктер қатарымен корреспонденттік қатынастар орнатуға, сондай - ақ дамыған шет елдерде өз бөлімшелері мен өкілеттілігін ашуға құқық береді. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру үшін де ҚР Ұлттық Банк лицензиясына ... ... ... бағалы қағаздармен негізгі операциялары
Банктің инвестициялық портфельді қалыптастыру кезінде оның берілген мазмұнына сәйкес жаңа ... ... ... ... инвестициялық портфель құралында төмен тәуекел дәрежелі, белгілі өтімділіктің болуы негізінде табыстың болжанған ... ... ... - ... ... ... ... стратегия негізінде инвестициялық объектіге салынған салымдар жиынтығы. Осыған байланысты, инвестициялық портфельді құрудың негізгі мақсаты инвестициялық ... ... ... және ... ... ... ... арқылы ойларды іске асыру болып табылады.
Банк жүйесі мен жалпы экономиканың сәтті дамуы банктердің инвестицияық процессте беделді қызмет атқаруына ... ... Бір ... коммерциялық банктердің қызметінің міндетті шартты ретінде экономикалық аяның тұрақты болуы деп саналады, басқа жағынан алып қарасақ, ... ... ... ... ... ... икемді және тұрақты болуынан, яғни оның нәтижелі қызмет көрсетуінен. Жеке банктердің қызығушылығы тәуекелдің төмен дәрежесінде неғұрлым көбірек пайда ... ... ... банктер тек қана жағымды, тиімді шарттар болғанда ғана қатысады.
Инвестициялық процессте банктердің ... ... ... ... мынадай:
* инвестициялық мақсаттағы банк өнімдерінің шоғырлануы;
* инвестициялық мазмұндағы несиелердің берілуі;
* салымдарды бағалы қағаздарға, пайға, үлестік қатысуларға салынуы (банк ... де, ... ... ... бағыттар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Капиталдарды, халықтың жинақтарын, және тағы басқа да бос ақша құралдарын шоғырландыра отырып, банктер олардан пайда табу ... өз ... ... Ақша ... ... ... ... мен құрылымы - банктің несиелік және инвестициялық портфельдеріне әсер ететін негізгі факторлар және олардың инвестициялық қызметке жарамдылығының негізі.
Банктің инвестициялық ... екі ... ... ... бизнес ретінде қарастырылады: бағалы қағаздарды бірінші нарыққа шығару және орналастыру; екінші ретті ... ... мен ... алушыларды жолықтыру брокерлік және диллерлік қызметтер арқылы.
Совет одағы кезінде банктердің инвестициялық қызметі ретінде қарыз алушыларға ұзақ мерзімді несиелік ... ... және ... ... Бұл ... мәселелер сол кезгі жағдаймен байланысты болып келген, ол кезде банктердің инвестициялық қызметі ретінде ұзақ ... ... ... ... Бәріне белгілі себептермен ол кезде бағалы қағаздар нарығының жұмыс істеуі мүмкін болған жоқ.
Инвестиция ретінде банк ресурстарын барлық бағыттар ... ... ... табу ... ақша ... белгілі мерзімге негізделген операциялар жиынтығы деп қарастуруға болады. Бірінші жағдайда банктің активті операцияларының барлығы ... ал ... ... ... ... инвестициялардың өз экономикалық құрылымы бар. Банктің инвестициялық қызметін микроэкономикалық тұрғыда - оны ... ... ... ... онда банк ... ретінде өз қаржы құралдарын тікелей және жанама ... табу ... ... ... ... ... және ... активтерді сатып алу үшін жұмсайды.
Сонымен қатар банктің инвестициялық қызметі қаржылық делдар ретінде макроэкономикалық қызметті де ... Бұл ... банк ... ... инвестициялық сұранысын қанағаттандыру қызметін, нарықтық экономика жағдайында ақша-несиелік түрде жинақтар мен қорларды инвестицияға айналдырады. Сондықтан банктің инвестициялық қызметі макроэкономикалық ... ... ... ... ... ... ... деп есептеледі.
Сонымен банктің инвестициялық қызметі екі түрлі қарастырылады. ... ... ... ... ... инвестициялық қызмет банк табысын көбейтуге негізделген. Макроэкономикалық тұрғыда инвестициялық ... ... ... өсуіне бағытталған.
Экономиканың дамуы позициясынан банктің инвестициялық қызметі тек қана банктің ... ... ... ... ... қоғам деңгейінде де табысқа қол жеткізу болып табылады (қоғам табысын қайта бөлу кезінде ... ... жеке ... ... инвестициялық қызметтерден басқа). Сонымен макроэкономиалық тұрғыдан банктің инвестициялық қызметі өндірістік негізде жүргізілгенде көрініс табады.
Банктің өндіріске инвестициясы өндірістер мен ... ... мен ... ... ... ... капиталдық шығындарына банктің қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Бұл бірінші ретті нарықта орналасқан үлестер, ... ... ... ... ... ... алу, ... несиелендіру, инвестициялық жобаларды қаржыландыру арқылы жүргізіледі. Коммерциялық банктің инвестициялық қызметін екі тұрғыдан қарастыру бір-бірімен тығыз ... Бұл ... ... ... ... ... мен ... қағаздар нарығының дамуы жатыр, олардың құралдары тікелей немесе жанама түрде инвестициялық процесстің қызмет етуін құрайды.
Коммерциялық банктер инвестициялық қызмет барысында ... ... ... ... бағалы қағаздарын орналастыру арқылы қатысады. Банктер басқару қызметін бірінші ретті ... ... ... ... қағаздарын, акцияларын, пайларын сатып алу түрінде жарғылық капиталға салым салу арқылы жүзеге асырады. Сондықтан инвестициялық қызмет экономикадағы инвестициялық процесстің ... ... ... ... ... ... ... нарығының спекулятивтік салымдарға толы болуы, тұрақсыздығы мен экономикаға инвестициялаудың мәселелерін шешуде ешқандай маңызды ... ... әлі ұзақ ... ... ... ... ... сұранысты қанағаттандыру маңыздылығы сақталады. Сондықтан банктердің инвестициялық процесске қатысуын зерттеу кезінде банктің инвестициялық қызметінің екі жақтығын ескеру керек.
Банктің ... ... ... ретінде келесі көрсеткіштер қолданылуы мүмкін:
* коммерциялық банктердің инвестициялық ресурстарының көлемі;
* ... ... ... ... ... банк ... ... инвестициялық салымдардың жалпы банк активтеріндегі үлесі;
* объектілер бойынша банктік инвестициялардың ... ... ... ... ... ... көрсеткіштері, соның ішінде, инвестиция көлеміне есептелген активтердің өсуі, инвестиция көлеміне есетелген пайданың өсуі;
Салымдардың ... ... ... экономикалық активтерге салымдар және қаржылық активтерге салымдар деп қарастыруға ... ... ... дифференцияланған түрде объектілер бойынша қарастыруға болады. Олар: инвестициялық несиелерге, қысқа мерзімді депозиттерге, пайларға және үлестік қатысуларға, бағалы қағаздарға, ... ... ... ... ... мен ... және тағы ... салымдар деп бөлуге болады.
Банктік инвестициялар салыну мақсаты бойынша тікелей және портфельді болуы мүмкін. Тікелей ... ... ... басқаруға бағытталады. Ал портфельді инвестициялар инвестициялық объектіні тікелей басқару ... ... мен ... арқылы немесе активтердің нарықтық бағасының көтерілуіне негізделген табыс табу мақсатында жүргізіледі.
Инвестициялардың салыну бағыты бойынша өндіріс пен ұйымның банк тарапынан ... ... ... тек қана ... мен ... ... ... құралу көздері бойынша банктің өз инвестициялары және банк есебінен жүргізу, және клиент тапсырмасы бойынша және ... ... банк ... ... ... мерзімі бойынша қысқа мерзімді (бір жылға дейін), орташа (үш ... ... және ұзақ ... (үш ... ... ... мүмкін.
Коммерциялық банктердің инвестициялары тәуекел түрлері бойынша, салыну аймағы бойынша, салыну саласы және тағы ... ... ... бөлінуі мүмкін.
Коммерциялық банктер өндіріс саласында инвестициялық қызметті атқармайтын болса, нақты инвестицияларды олар нарықта ... ... ... ... бағалы металдарға, мүліктік және интелектуалдық құқықтарға немесе өзінің материалды-техникалық жабдықтарын жақсартуға жұмсауы мүмкін.
Жылжымайтын мүліктерге салым салу олардың нарықтық ... өсуі ... ... ... беру ... табыс табуға болады. Бірақ жылжымайтын мүліктерге салым салу инвестицияны қаржыландыратын ұзақ мерзімді ... ... ... ... етеді, сондықтан бұл істі көбінесе ірі банктер жүзеге асырады.
Жылжымайтын мүлік нарығы ... үш ... ... ... ... ... және жер учаскелері. Бұл бағыттардың қай саласында болмасын ... ... банк ... арасында әр саланың білікті мамандарының болуын қажет етеді. Сонымен қатар бұл салаға салым салу төмен ... ... ... ... инвестициялық шешім қабылдау барысында барлық көрсетілген факторларды және барлық ақпараттарды талдап, жүйелі шешім қабылдау керек. Жылжымайтын мүлікке салым салу ... ... ... ... ... ... оны ... алу немесе салу керектігі, кейін оны ауыстыруға болатындығы талданып сараланады.
Бағалы металдар мен асыл тастарға ... салу ... ... ... сүйенеді. Олардың нарықтық бағасының көтерілуіне, бұл активтердің ... ... ... өз ... жоғалтпауына, сақтану резервтері қызметін атқаратындығына, осы ерекшеліктеріне негізделіп банк салым салуы мүмкін.
Бағалы металдар мен асыл тастарға банк инвестицияларын салу тез ... ... ... ... Бұл операцияларды ресурстық базасының жеткілікті болуы немесе дұрыс бағаланбаған немесе бағасы анықталмаған активтерге салым салу саясатын жүргізетін банктер ... ... ... ... ... ... ... күтеді. Бағалы металдар мен асыл тастарға салым салу, жылжымайтын мүліктерге салым салудан қарағанда жоғары өтімді болып ... ... ... ... туғанда оларды тез арада сатып жіберуге болады.
Нақты инвестициялар жалпы банк инвестициясының көлемінің аз ... ... ... институт ретінде банкке негізінен қаржылық инвестицияларды жүргізгені абзал.
Банктің қаржылық инвестицияларына бағалы қағаздарға, басқа банктердегі қысқа ... ... ... ... пайлар мен үлестік қатысуларға салым салу жатады. Қор нарығының дамуы салдарынан бағалы қағаздарға: борыштық міндеттемелерге (вексельдерге, депозиттік ... ... және ... ... ... ... бағалы қағаздарға (акциялар), туынды бағалы қағаздарға (деривативтер) салым салу ... ... ... ... ... банк өз есебінен (банктің инвестициялық операциялары) және ... ... мен ... ... ... инвестициялық операциялары) жүргізуі мүмкін. Банк басқа банктердегі қысқа маерзімді депозиттерге салым салуы мүмкін.
Банк несиелік инвестицияларды төлемділік, мерзімділік және ... ол ... банк ... ... ... ... және ол бойынша пайыздарды қайтарып алады, бірақ бірлескен шаруашылық қызметке араласпау, негізінде ұзақ мерзімді несие түрінде береді. Сонымен ... бұл ... өзге ... ... бар, несиенің түпкілікті пайдалану мақсаты, басқаларға қарағанда ұзақ мерзімге және ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық несиелеуді жүзеге асыратын банктер қарыз алушыларға қосымша міндеттемелер жүктейді. Ең көп ... ... ... ... ... ... ... беретін акция бөлігін иемдену;
* үкімет немесе сенімді банктердің қаржылық кепілдік көрсетуі;
* жоғары өтімді кепілдің болуы;
* үлестік қатысу.
Инвестициялық несиенің ұзақ ... ... ... ... ... ... ... жобаны қарастыру барысында ... ... ... ... қарыз алушының несие кабілеттілігі және несие тарихы ғана емес, және ... ... ... ... талданады.
Үлестік қатысуға, пайларға, акцияларға салым салу, инвестициялық несиеден ерекшелігі, ұйымның шаруашылық қызметіне банктің араласуы болып табылады. Банк ұйымның жарғылық ... ... және ... емес ... қатысушысы және құрылтайшысы болып табылады.
Өндірістер мен ұйымдардың құрылуы мен дамуына банк инвестициялары екі негізгі түрден ... ... ... ... ... салымдар және банктің өз қызметіне салымдар. Банктің өндіріс немесе ұйымның шаруашылық қызметіне ... ... ... ... ... ... жарғылық капиталдарын құру немесе ұлғайту арқылы араласады. Ұйымның ... ... ... ... алу ... ... ... араласуы, банктер заң бойынша жарғылық капиталдың құрылтайшысы ретінде ... ... ... ие ... ... ... құру мен оны дамытуға салым салу банктің құрылтайшылық қызметіне араласуына ... ... ... банк оның ... және ... емес ... болып табылады.
Коммерциялық банктердің құрылтайшылық ұйымдары болып, көбінесе қаржылық ... ... ... және ... ... ... ... кеңестер, лизингтік және факторингтік фирмалар, депозиттік және клирингтік институттар, сақтандыру фирмалары, мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, холдингтер, қаржылық топтар және тағы ... ... ... ... ... (қаржылық кеңестер беру, ақпараттар және тағы басқалары).
Банктердің ұйымның немесе өндірістің шаруашылық қызметіне қатысуы бірнеше жағдайларға ... ... ... бақылау орнату;
* тәуекелдің диверсификациясы және банктік бизнестің табыстылығы;
* қызмет көрсету аймақтары мен клентерге көрсететін қызмет түрлерін кеңейту ... банк ... әр ... ... ... ... ... институттар құру арқылы ресурстік және клиенттік базаны ұлғайту;
* еншілес ... ... ... ... ақша құралдарының ағымын ұлғайту;
* банкке заңды айнала жұмыс істейтін, рұқсат етілмейтін ... ... ... ... ... құндылықтармен сауда-саттық және сақтандыру).
Еншілес ұйымдарды инвестиция арқылы, оларды құру мен дамыту өндірістік және өндірістік емес ... ... ... ... ... ... субьектілердің капиталдық шығындарына қатысуы, инвестициялық несиелерді беру және ... ... ... ... ... ... ... банктер несиені беру, акционерлеу, жарғылық капиталды құру ... ... ... беру арқылы инвестициялық жобаларды қаржыландыра алады.
Инвестициялық жобаға инвестициялау арқылы банк тек қана ... ... ... ... ... немесе қайта құрылған ұйымды басқару құқығына ие болады. Инвестициялық ... ... ... ... ... ... басқару стратегиясын құруына себепші болады. Бұл жобаны қаржыландыру мен оны тиімді басқаруға деген ... ... ... ... ... мен ұйымдардың құрылуы мен дамуына инвестициялауы пайыздар мен дивидентерге ғана қызығушылықпен емес, экономикалық нәтижелерге: нарықта өз ... ... ... клентерді тарту және тағы басқа қызметтер көрсетуге бағытталады. Инвестициялаудың бірден-бір тұжырымы ретінде ұйымды ... қол ... ... ... ... ... инвестицияларды жұмсауы күтпеген жағымсыз жағдайлар туғызуы мүмкін. Банктердің қаржылық емес ұйымдарға көп көңіл бөлуі банктік тәуекелдің жоғарлауына және банктік жүйенің ... мен ... ... ... ... ... байланысты банктердің шаруашылық қызметке араласуын шеттейтін заңдар мен нормативтік ... ... өз ... инвестициялар салуы өзінің материалды-техникалық базасы мен ұйымдастырушылық қызметін жақсартуға жұмсалады. Бұл ... ... ... осы салымдар арқылы қандай мәселелерді жүзеге асыратынына ... ... ... ... ... банк ... ... артыру мақсатындағы инвестициялар. Олар банктік жоғалтуларды төмендетуге бағытталған ... ... ... ... ... ... жаңа сатысына шығуға, еңбек ету жағдайын жақсартуға, қызметкерлерді үйретуге, сапалы талдау ... ... ... ... ... мен ... бағытталған инвестициялар. Бұл инвестициялар банктің ресурстық және клиенттік ... ... ... операцияларды көбейтуге, жаңа банктік қызметтерді жүзеге асыра алатын жаңа бөлімшелер құруға бағытталады;
* мемлекеттік қадағалау органдарының қойған талаптарына сай болуға ... ... Бұл ... ... қызметті белгіленген жағдайлар бойынша жүргізу үшін қадағалау органдарының қойған талаптарын ... ... ... дамуына салынған инвестициялардың тиімділігі, жасалған қаржылық шығындардың ... ... ... ... жақсаруы немесе банктің жоғары деңгейге көтерілуі салдарынан көрінеді. Өз қызметіне ... ... мен ... нақты техникалық-экономикалық есептеулер нәтижесіне сүйеніп іске асуы қажет. Қажет болған көлемнен артық мөлшерде инвестициялау өтімділіктің өзгеруіне, банк ... ... және банк ... ... ... алып ... бөлім. ҚР коммерциялық банктерінің инвестициялық қызметі
3.1 АҚ-ның инвестициялық қызметі
Қазкоммерцбанк ... ... ... алғашқы дилер бола отырып, бағалы қағаздар операциясы бойынша қызметтің барлық түрін көрсетеді:
* МБҚ ... ... ... ... ... алу;
* МБҚ екінші деңгейлі нарықта сату;
* МБҚ-ны өтеу мен сатудан түскен ақшаны жаңа МБҚ ... ... ... мен ... ... ... ... қызмет;
* Кеңес, нұсқау, қоржынды сенімді басқару.
АҚ-да бағалы қағаздар нарығында операция ... ... ... ... ашу үшін ... ... ... үшін банкпен келісім-шартқа отырады және нотариалды бекітілген қолтаңба үлгілері мен мөр таңбасы белгіленген карточканы ұсынады. ҚР резиденттері ... ... ҚР ... және халықаралық құжаттар заңнамасына сәйкес идентификациялауға мүмкіндік беретін дәл осындай жұмыс істеуге құқық беретін мағлұматтар мен құжаттар тізбегін ұсынады.
* ... ... да ... клиенттері инвестор бола алады.
* Бағалы қағаздармен операция өткізгені үшін банкке ұсынылатын комиссиялық сыйақы көлемі инвестор портфелінің көлеміне ... ... ... ... ... ... ... асыру эмитент үшін қарыз алудың үздік әдістерінің бірі болып табылады, бұл өз кезегінде әлемдік қаржы нарығында, сондай-ақ Ресей қаржы ... ... ... ... ... ... бір жағынан айналыс ақшасының жетіспеушілігі, екінші жағынан ликвидті емес тауарларының болуы ... ... ... ... негізгі қорды қайта өндіру мәселелерін негізінен бүгінгі таңда кең таралған қаржы құралы болып табылатын ... ... ... ... ... ... Осылайша, қаржы институттарының жаңа ұсыныстарының жоқтығынан және білмегендіктерінен көптеген қаржы құралдары сұранысқа ие болмай ... күні ... ... ... ... ... ... құралдарымен толықтыру үшін қолайлы жағдай туындап отыр. Дәл қазіргі таңда екінші деңгейлі банктердің, Ұлттық Банктің вексельдер нарығындағы ... ... ... бар өндіріс орындарын қаржыландыру және ҚР-ғы вексельдер қатынасының нарығын дамыту ... 2000 жылы ҚР ... ... ... ... вексельдерін қайта есептеу бағдарламасын енгізді. Ағымдағы уақытта ҚР Ұлттық Банкінде жаңару негізінде ... ... үшін 300 млн. ... 10 ... теңгеге дейінгі лимитпен ҰАК АҚ, АҚ, АҚ, РМК, АҚ, АҚ, АҚ, ТК АҚ, АҚ, АҚ, АҚ ... ... ... ... анықталды.Банк клиенттеріне жоғары мамандандырылған деңгейде қызмет көрсету мақсатында АҚ несиелеудің ... ... ... ... ... ... вексельдерді қолдана отырып қаржыландыруға көшеді.
АҚ келесі кәсіпорындардың вексельдерін ... ... ... АҚ;
* АҚ;
* ҰАК АҚ;
* АҚ;
* ТК ... ... ... ... АҚ кастодиан-банкі өзінің кастодиалдық қызмет көрсетуін Қазақстан Республикасында кастодиандық қызметке алғашқы рет рұқсат ... 1997 ... бері ... ... АҚ ... ... ... Хаттамалары (ADR) және ААҚ , АҚ сияқты ірі компаниялардың бағдарламалары бойынша кастодиан банкі болып табылады. 1998 жылдан ... ... ... ... ... және ... алу ... көрсетеді.
Құнды қағаздар нарығында кастодиандық қызмет көрсетуге 27.12.2007 жылы берілген №48 ... ... ... АҚ ... ... ... ... ұсынады:
* Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырған ақшаға, эмиссиялық құнды қағаздарға және ... да ... ... ... ... клиенттің шоттарын ашу;
* Кастодиандық қызметке тапсырылған ақшаның, эмиссиялық ... ... мен ... инструменттердің есепке алуды қамтамасыз етеді;
* Клиенттің кастодиандық қызмет көрсетуге тапсырылған эмиссиялық құнды қағаздары мен басқа да қаржылық инструменттеріне қатысты ... ... ... агент қызметін атқарады;
* Клиенттердің бұйрықтары негізінде клиенттің құнды қағаздармен жасалған келісімдерін тіркейді, олардың құнды қағаздарға байланысты құқығын растайды;
* Клиенттердің ... ... ... ... ... оны клиент шотына аударады;
* Клиентердің құжатты құнды қағаздарын ... ... ... оның ... ... ... ... құнды қағаздары мен қаржысын өз меншігіндегі қаржы мен құнды қағаздарымен салыстырғанда бөлек сақтауын қамтамасыз ... ... ... мен ... қағаздары бойынша есеп-қисап және есепке алуды жүргізу технологиясын сақтайды;
* Клиенттерге олардың шоттарының жағдайы ... ... ... ... клиент талап еткен жағдайда ақпарат береді;
* Клиент шоттары туралы ... ... ... ... және ... ... бағалы қағаздарды шығарушылардың тапсырысы бойынша ала алады;
* Өкілетті мекемеге ақпаратты Қазақстан Республикасының қабылданған ... ... ... Клиенттердің бағалы қағаздарының атаулы ұстаушысы міндетін атқарады;
* Келісім-шартта көрсетілген өзге де ... ... ... ... ... жүргізу принциптері.
3.2 АҚ-ның инвестициялық қызметі
Келесі осы салада үздік банктердің бірі АҚ - өз клиенттерінің игілігі үшін 89 жыл ... ... етіп келе ... ... Республикасындағы аса ірі әмбебап коммерциялық банк, еліміздегі ең сенімді әрі ... ... ... қаржылық құрылымдардың бірі.
АҚ-ның бағалы қағаздармен жұмыс істейтін еншілес компаниясы болып табылады. - бұл ... ... ... ... ... банк. Олардың кәсіпқой командасы клиенттерге брокерлік қызмет көрсету, активтерді басқару, нарықтарды және ... ... және ... ... және андеррайтинг қызметтерін қоса алғанда, қызметтердің кең ... ... ... ... ... ерекше назарға алып, олардың әзірленген мәмілелерді жүзеге асыру бойынша тәжірибесі мол, ал ... ... ... ... әрекет ететін ешбір команда ие емес. Жақында олар , Қазақстанда орналастырылған ... ірі ... ... ... ие болды.
марапаттарының тізімі журналы ұсынған 2011 және 2012 ... ... EMEA Finance ... ... және ... ... қор ... ұсынған және Cbonds-AWARDS 2010ж. (, және ) үш сыйлығы толықтырады.
АҚ 2004 жылғы 10 қарашада ... және ... АҚ ... ... ... ... ... регистрінде тіркелді. Компанияның жалғыз құрылтайшысы және акционері Қазақстанның халықтық жинақ банкі болып табылады, ол бүгінгі күнге дейін компанияның жалғыз акционері ... ... Halyk Finance ... ... ие, ол ... ... басқаруға және номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және ... ... ... ... ... ... Halyk Finance А, К, Р және Н ... бойынша Қазақстан қор биржасының (KASE) мүшесі болып табылады, ол ААҚО арнайы ... ... ... ... ... ... қағаздардың, KASE айналымында жүрген мемлекеттік бағалы қағаздардың, KASE ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздардың, секторының ... ... емес ... ... ... ... қатысуға құқылы.
АҚ өздерінің клиенттерінің акцияларының және облигацияларының шығарылымы, орналастырылуы және айналым өтімділігін тұрақты қолдау бойынша қызметтердің барлық ... ... ... ... ... ... ... шарттарын жасау (құнды қағаздың түрі, мөлшері, мерзімі);
* эмиссия проспектісін және инвестициялық меморандумды дайындау;
* құнды ... ... ... органда тіркеу;
* Қазақстандық Қор Биржасындағы листингке енгізу бойынша ықпалдастық көрсету;
* барлық әлеуетті инвесторлардың алдағы эмиссиясының белсенді маркетингі;
* Клиенттің құнды ... ... ... ... ... ... жақсарту үшін маркет-мейкер қызметін көрсету
* инвесторлармен табысты қарым-қатынасты қолдау мен имиджді жақсарту үшін ... ... ... ... есептер жазу.
клиенттерінің қосымша артықшылықтары:
* "Halyk Finance" АҚ андеррайтер қызметін ұсына алады;
* АҚ клиенттің құнды ... ... ... ... ... несиені кейіннен төлеу арқылы ағымдағы жобаларды уақытылы қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін, клиенттің құнды ... ... және ... ... ... ... желі ұсына алады;
* "Halyk Finance" командасы барлық реттеуші ... оның ... ҚР ... ... және ... ... ... жөніндегі агенттігімен (), АҚ және АҚ жақсы қарым-қатынасты сақтап отыр.
* АҚ-ның соңғы ... ... ... ... 2010 ж. ... және 2011 ж. қаңтардағы $777 млн. сомасындағы және 5 жылдық мерзімдегі АҚ Еурооблигацияларының Бірлескен Жетекші Менеджері (ҚР ... ... ... ... емес ... қаржыландыру жөніндегі инвестициялық институты). АҚ Еурооблигацияларының нағыз дебюттік эталондық () шығарылымы, нашарлаған нарықтық жағдайларға қарамастан ... ... және ... ... ... ... эмитенттер үшін рекордты төмен USD жылына 5,5% құрады. Осы Еурооблигациялар KASE және Лондон Қор Биржасында ... 2011 ж. ... $500 млн. ... және 10 ... ... АҚ (Қазақстанның жетекші коммерциялық банкі) Еурооблигацияларының дебюттік тікелей ... ... ... ... және ... ... 2008 ... сәуірінен басталған ұзақ үзілістен соң, өзінің Еурооблигацияларын капиталдың халықаралық нарықтарына ... ... ... жүзеге асырған, елдегі бірінші коммерциялық банк болды. Осы Еурооблигацияларға деген сұраныс, ... 4,4 есе асып ... және ... ... ... 7,25% ... Осы ... KASE және Лондон Қор Биржасында ластингтенді.
* 2010 ж. ... ... ... 100 ... ... және 7 ... ... Ұлттық Компаниясы>> АҚ (көмір сутегілерін барлау, өндіру, қайта ... және ... ... ... ... ... ... 4 шығарылымының бірлескен қаржылық кеңесшісі және андеррайтері. Осы табысты орналастыру ҚР-ның құнды қағаздар нарығының тарихындағы дисконттық корпоративтік ... ... ... ... 2010 ... қарашада $1,25 млрд. сомадағы және 10,5 жылдық Ұлттық Компаниясы>> АҚ (көмір сутегілерін барлау, өндіру, қайта өңдеу және тасымалдау жөніндегі ... ... ... ... ... ... Менеджері. Осы Еурооблигацияларға деген сұраныс 3,7 есе ұсыныстан асып түсті және купондық мөлшерлеме жылдық 6,375% құрады. Осы Еурооблигациялар KASE және ... Қор ... ... және ... ... ... АҚ Еурооблигацияларының дебюттік тікелей шығарылымы болып табылады.
* Қазақстан Қор ... ... 2011 жылы ... 75 ... ... ($517 млн.) ... және 7 ... мерзімдегі Ұлттық әл-ауқат қоры>> АҚ 2 облигациялық бағдарламасының 1 ... ... ... кеңесшісі және андеррайтері. Осы шығарылым жергілікті нарықта толығымен орналастырылды және купондық мөлшерлеме жылдық 5,89% құрады. 2 облигациялық ... ... ... 150 ... ... ($ 1,03 ... құрады. Ұлттық әл-ауқат қоры>> АҚ ұлттық экономаиканың бәсекеге қабілеттілігін және тұрақтылығын ... мен ... ... ... ... экономикалық өсуіне теріс ықпал етуі мүмкін факторларының алдын ала ескерту үшін ... ... ... мақсаты - олардың ұзақ мерзімді құндылығын басымдандыру мен әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін, ұлттық даму институттарының, ұлттық ... және ... да ... ... ... ... ... тиесілі акция пакеттерін (қатысу үлестерін) басқару болып табылады.
* Қазақстан Қор Биржасы алаңында 2010 жылы ... 75 ... ... ($508 млн.) мөлшеріндегі және 10 жылдық мерзімдегі Ұлттық әл-ауқат қоры>> Акционерлік қоғамының 2 ... ... 2 ... ... ... ... және ... 2 облигациялық бағдарламаның жалпы көлемі 150 млрд. теңгені ($1,03 млрд.) құрайды. . Ұлттық әл-ауқат қоры>> АҚ ... ... ... қабілеттілігін және тұрақтылығын артыру мен әлемдік нарықтағы ... ... ... ... теріс ықпал етуі мүмкін факторларының алдын ала ескерту үшін құрылған. ... ... ... - олардың ұзақ мерзімді құндылығын басымдандыру мен әлемдік нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... даму институттарының, ұлттық компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... ... (қатысу үлестерін) басқару болып табылады. Қордың сомалық активтері $70 млрд. асады.
* Қазақстан Қор Биржасы алаңында 2010 ж. ... 800 млн. ... ($5,44 млн.) ... және 3 ... ... АҚ облигациялық шығарылымының жалғыз андеррайтері. АҚ өзінің жеке кабельдік магистралдық желісі мен жүздеген жер серіктік станциялары арқылы, Қазақстан ... ... ... көрсетуді қамтамасыз ететін, деректер берудің телекоммуникациялық қызметтерінің кең ауқымды кешенін ұсынатын, елдің ірі тәуелсіз телекоммуникациялық ... бірі ... ... 2010 ж. ... $500 млн. ... және 5 жылдық мерзімдегі Ұлттық атомдық компаниясы АҚ облигациялық бағдарламасының жалғыз қаржылық кеңесшісі және ... ... ... АҚ ... ... ... қамтамасыз ету жөніндегі және әлемдік нарықтағы астықты және оның өңделген өнімдерді маңызды экспорттаушы ретіндегі мемлекеттік саясаттың жүзеге асырылуы үшін жауап ... ... Қор ... алаңында 2009 жылы 9 сәуірде 20 млрд. теңге ($136 млн.) мөлшерінде және 5 жылдық мерзіммен Еуразиялық Даму Банкінің дебюттік облигациялық ... ... ... Осы ... ... ... ... даму банкінің теңгедегі облигациялар шығарылымы тарихында бірінші болды.
* Қазақстан Қор Биржасы алаңында 2008 жылы мамырдағы 10 ... ... ($83 млн.) және 3 ... мерзімдегі

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 25 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Коммерциялық банктің инвестициялық қызметінің теориялық аспектілері мен маңызыдылықтары86 бет
Коммерциялық банктердің бағалы қағаздарменен операциялары61 бет
«ТемірБанк» қызметіндегі тәуекелділік32 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
«Банк қызметіндегі тәуекелдікті басқару»19 бет
Іс қағаздардың түрлері15 бет
Іс қағаздардың түрлері. Еңбекке қатысты құжаттар7 бет
Іс қағаздардың қоғам өміріндегі атқаратын қызметі10 бет
Аналық тақшалардың түрлері және олардың адам қызметіндегі рөлі17 бет
Банк қызметiндегi тәуекелдiлiк21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь