Конвейердің майысқақ тарту органы бар құрама элементтері


Жоспар:
1 Қозғалмалы тірек құрылымдар
2 Керілмелі құрылымдар
3 Конвейер жетектері
Бақылау сұрақтары
Лентаға арналған тірек құрылымдар (кейде пластинка тәрізді төсеніш үшін) жүктасығыштың ұзақ қызмет ету мерзімі мен оның қозғалысына аз кедергі жасауды қамтамасыз етеді.
Лентаның тіреуіші ретінде аунақты тіреуіштер мен төсеніш− біркелкі (ағаштан, болаттан, пластмассадан жасалған) немесе құрамдастырылған (төсенішпен аунақты тіреуіштің алмасуы), көбінесе аунақты тіреуіштің әр түрлі типтері мен құрылымдары кең таралған болып келеді.
Аунақтар ось бойында подшипниктер арқылы бекітілген металл трубалардан дайындалады; қазіргі уақытта керамика немесе жоғары берік полимерлі материалдардан шығарылған аунақтар кең қолданыста болып отыр.
Даналы жүктер мен жолаушылардың тасымалы кезінде таспалы конвейерлер таспаның байсалды қимылын қамтамасыз ету үшін қозғалмайтын төсеніш, сонымен қатар оның тіреуіштері арасында болатын жүк массасының әсерінен ауып кетуіне жол бермейтін сырғу тіреуіші түрлерімен жабдықтайды. Қозғалмалы катки қыстырмалардың, шөміштердің шынжырлар, аспалы арбалар, арбалы және жүктасығыш еден үстілік конвейерлерден тұратын эскалатор сатыларының пластиналы төсеніштерінің тірек элементтері қызметін атқарады. Сонымен бірге тірек құрылғысына басқарушы және аспалы жолдар, конвейер станиндері байланысты болады.
Қыстырмалы конвейерлер шынжырларының көптеген құрылғыларын қозғалмайтын бағытты жолдармен араластыратын сырғақтармен жабдықтайды. Конвейерлердің біркелкі сырғыту шынжырларының тіреуіш элементтері болып астауша түбі табылады.
Тіреуіш элементтер қозғалысқа қарама-қарсы болатын аз коэффициентпен; құрылғылардың үнемділігімен; жоғары беріктілік пен тозуға тұрақтылықпен; сенімділікпен; қызмет ету және жөндеу ыңғайлылығымен қамтамасыз етілуі тиіс.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
КОНВЕЙЕРДІҢ МАЙЫСҚАҚ ТАРТУ ОРГАНЫ БАР
ҚҰРАМА ЭЛЕМЕНТТЕРІ

Жоспар:
1 Қозғалмалы тірек құрылымдар
2 Керілмелі құрылымдар
3 Конвейер жетектері
Бақылау сұрақтары

1 Қозғалмалы тірек құрылымдар

Лентаға арналған тірек құрылымдар (кейде пластинка тәрізді төсеніш
үшін) жүктасығыштың ұзақ қызмет ету мерзімі мен оның қозғалысына аз кедергі
жасауды қамтамасыз етеді.
Лентаның тіреуіші ретінде аунақты тіреуіштер мен төсеніш− біркелкі
(ағаштан, болаттан, пластмассадан жасалған) немесе құрамдастырылған
(төсенішпен аунақты тіреуіштің алмасуы), көбінесе аунақты тіреуіштің әр
түрлі типтері мен құрылымдары кең таралған болып келеді.
Аунақтар ось бойында подшипниктер арқылы бекітілген металл трубалардан
дайындалады; қазіргі уақытта керамика немесе жоғары берік полимерлі
материалдардан шығарылған аунақтар кең қолданыста болып отыр.
Даналы жүктер мен жолаушылардың тасымалы кезінде таспалы конвейерлер
таспаның байсалды қимылын қамтамасыз ету үшін қозғалмайтын төсеніш, сонымен
қатар оның тіреуіштері арасында болатын жүк массасының әсерінен ауып
кетуіне жол бермейтін сырғу тіреуіші түрлерімен жабдықтайды. Қозғалмалы
катки қыстырмалардың, шөміштердің шынжырлар, аспалы арбалар, арбалы және
жүктасығыш еден үстілік конвейерлерден тұратын эскалатор сатыларының
пластиналы төсеніштерінің тірек элементтері қызметін атқарады. Сонымен
бірге тірек құрылғысына басқарушы және аспалы жолдар, конвейер станиндері
байланысты болады.
Қыстырмалы конвейерлер шынжырларының көптеген құрылғыларын
қозғалмайтын бағытты жолдармен араластыратын сырғақтармен жабдықтайды.
Конвейерлердің біркелкі сырғыту шынжырларының тіреуіш элементтері болып
астауша түбі табылады.
Тіреуіш элементтер қозғалысқа қарама-қарсы болатын аз коэффициентпен;
құрылғылардың үнемділігімен; жоғары беріктілік пен тозуға тұрақтылықпен;
сенімділікпен; қызмет ету және жөндеу ыңғайлылығымен қамтамасыз етілуі
тиіс.[2]

2 Керілмелі құрылымдар

Керілмелі құрылымдар (2.15, 2.19 суреттер) тартқыш элементтің алғашқы
керілмелілігін; тірек құрылымдары мен тартқыш элементтің арасында ауытқудың
шектелуін; эксплутация процесінде тартқыш элементтің компенсациясын
қамтамасыз етеді.
Керілмелі құрылымдар қызмет ету мүмкіндігіне және құрылымдарына сәйкес
механикалық, пневматикалық, гидравликалық, жүк, жүк лебедті, лебедті болып
классификацияланады.
Механикалық керілмелі құрылымдар артықшылығына құрылым
қарапайымдылығы, кіші габаритті өлшемдер, тұтастығы жатады. Механикалық
керілмелі құрылымдарының кемшіліктеріне керілудің ауыспалы болуы және
тартқыш элементтің шамадан тыс керілу мүмкіндігі, бекіткіштің қаттылығы мен
шамадан тыс артық тиеуде орын ауыстырудың болмауы, бақылау мен тартылудың
кезеңдік қажеттілігі жатады.
Пневматикалық және гидравликалық керілмелі құрылымдардың кіші
габаритті өлшемдері бар, бірақ олар ауа немесе майдың тұрақты қысыммен
берілуіне арналған жабдықтардың орналасуын талап етеді.
Керілмелі жүк құрылымдарының айырмашылықтарына еркін тиелетін жүк
әсерінен жетектелуі, автоматты түрде тұрақты керілу күшімен қамтамасыз
ететіндігі, тартқыш элементтің ұзындығын өзгертетіндігі, шамадан артық
жүктемені азайтуы жатады.

2.15 сурет. Керілмелі құрылымдар:
а – артқы жүктасығыш; б – аралық жүктасығыш; в – гидравликалық;
г – винтті; д – серіппелі-винтті

Керілмелі жүк құрылымдарының кемшіліктеріне үлкен габаритті өлшемдер,
күшті және ұзын ленталы конвейерлеріне арналған ауыр жүк массасының болуы
жатқызылады.

2.16 сурет. Керілмелі құрылымдардың кескіндері:
а, б – винтті; в – арбалы жүктасығыш; г – пневматикалық (гидравликалық);
д – серіппелі-винтті; 1 – бұрылу құрылғысы; 2 – тартқыш элемент;
3 – бұрылу құрылымының осі; 4 – сырғақтар; 5 – керілмелі механизм

Жүк массасының азаюы үшін иінтіректер, полиспастар, жетекті
лебедкалар қолданады. Керілмелі құрылымның жүрісі жолдың сырт-пішініне және
ұзындығына, тартқыш элементтің түріне байланысты таңдалады, сонымен қатар
керілмелі құрылымның жүрісі тартқыш элементтің ұзаруын қалпына келтіру мен
монтажды жұмыстардың жасалуын қамтамасыз етуі тиіс.[2].

Х = хр + х0,
(2.5)

мұндағы хр – жұмыстық жүріс;
х0 – монтажды жүріс.
Ленталық конвейерлердің КҚ-ның жұмыстық жүрісі

хр ≥ Kн Ks εy L, (2.6)

мұндағы Kн – конвейердің β бұрылу бұрышына тәуелді коэффициент;
Ks – керілуге сәйкес лентаны қолдану коэффициенті ( Ц1; Ц2; Ц3 сыныпты
қолдануда Ks ұғымы сәйкесінше 0,63; 0,8; 1,0 тең болады);
εy – лентаның серпімді созылуы (резиналы-ұлпалы ленталар үшін εy =
0,015, резиналы-арқанды ленталар үшін εy = 0,0025);
L – конвейер центрлері мен ақырғы барабан арасы ұзындығы, м.
Керілмелі құрылым әдетте тартқыш элементтің аз керілу аумағында
орналасатын бұрылу құрылымдарының біріне (барабанға, блокқа, жұлдызшаға)
қондырылады.Керілмелі күш

Рн = S1 + S2 + Т,
(2.7)

мұндағы S1 – конвейердің набегающей тарауларының керілуі, Н;
S2 – конвейердің сбегающей тарауларының керілуі, Н;
Т – керілмелі арбаның немесе сырғақтардың жылжуының күшеюі, Н.
Конвейерді іске қосқанда ең көп керілу болуы тиіс, іске қосқаннан
кейін ол автоматты түрде азаюы қажет (автоматты басқару мен керілуді
бақылайтын датчигі бар лебедті және жүклебедті керілмелі құрылымдар).
Керілмелі жүк құрылымдарына керілмелі арбаның кейбір жағдайларында ақырғы
ажыратқыштарды орнатады.

3 Конвейер жетектері

Жетекті механизм конвейердің тартқыш және жүккөтергіш элементтерін
қозғалысқа келтіру қызметін атқарады.
Жетектер тарту күшінің берілісіне байланысты іліп әкету күшіне
байланысты, фрикциондылығы бойынша, бір барабанды (бір блокты), екі
барабанды, үш барабанды және арнайы аралықтар болып түрленеді.
Тарту күшінің іліп әкету берілісі бар ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Таспалы конвейердің жетегін жобалау
Америка Құрама Штаты
Тікелей инвестиция тарту бағдарламасы
Америка Құрама Штаттары
Отын түрлері ,құрама бөліктері
ҚР әділет органы
Атқарушы билік органы
Инвистиция тарту жолдарын арттыру
Ішкi iстер органы
Америка Құрама Штаттары (АҚШ)
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь