Тауар қозғалысының бухгалтерлік есебі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

І ТАРАУ. ТАУАРЛАР ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ
1.1. Сауда маңызды айналыс сферасы
1.2. Қазіргі заманғы экономиканың даму сатысындағы мемлекеттің әлеуметтік . экономикалық саясатын жүзеге асырудағы сауданың рөлі.
1.3. Көтерме және бөлшек тауар айналымының құрылымы мен экономикалық мәні

ІІ ТАРАУ. ТАУАР ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІ
2.1. Тауар түсімдері, оларды бастапқы есепке алып, бухгалтерлік құжаттарда рәсімдеу
2.2. Тауарларды жөнелту және өткізу үрдісінің синтетикалық есебін ұйымдастыру
2.3. Тауар түсімдері мен жөнелту және өткізу үдерісінің синтетикалық есебін ұйымдастыру

ІІІ . САУДА ҰЙЫМДАРЫНДАҒЫ МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ АУДИТІ
3.1. Аудиттің мақсаттары, объектілері, дерек көздері және методикалық тәсілдері
3.2. Қойма шаруашылығы жағдайының аудиті
3.3. Материалдық есеп жағдайының аудиті

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..51

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...53
КІРІСПЕ
Нарықтық экономика жағдайындағы Қазақстан Республикасының қоғамдағы қандай болмысын процестерге мемлекеттік әкімшілік жүргізу арқылы тікелей ықпал ету мүмкіндігінің тарыла бастағаны бүгінде баршаға аян. Бұл орайда халықаралық өркениетті стандарттар мен нарық талаптарына сай келетін, сондай - ақ қоғамдық және мемлекеттік мүдделерге қол жеткізуге жол ашатын әлеуметтік – экономикалық жанама ықпал етудің елеулі құралы салықтар, салық салу жүйесі және мемлекеттің салықтық құқы пайдаланады.
Салықтық бақылау мемлекеттің салық қызметінің құрамдас бөлігі болып саналады және салықтық бақылау салық органдары мен тиісті уәкілеттілігі бар басқа да мемлекеттік органдар жүзеге асыратын мемлекеттік бақылаудың, дәлірек айтсақ қаржылық бақылаудың арнаулы бір түрі болып табылады.
Салықтық бақылау аясындағы мемлекеттің материалдық мүддесі айрықша және айқын көрінісін табады. Өйткені, мемлекет салықтық қатынастардың әрқашанда бір жағында тұратын субъектісі, сондай- ақ қоғамның саяси жүйесінің субъектісі ретінде бақылай отырып тексеріп, тексере отырып, қадағалап, салықтардың уақтылы жиналуын және олардың толық мөлшерде тиісті бюджеттердің кірістеріне түсуін қамтамасыз етіп, өзінің және қоғамның ақша қаражаттарына деген қажеттілігін қанағаттандырылады. Бұл ретте айта кететін тағы бір жәйт, мемлекет қандай болмасын материалдық салықтық қатынастардағы тараптың міндетті тұрақты субъектісі болып саналғанымен, егер салық төлеуші мен салық органының арасында белгілі бір дау – дамай туындаған жағдайда оны әділ шешуге ат салысатаны ара би болып табылады.
Салықтық бақылауды мемлекеттік бақылаудың арнайы түрі мемлекеттік қаржылық бақылаудың ерекше түрі деп түсіндіруге болады. Сонымен бірге ол салықтық қызметтің және салық салу саласындағы мемлекеттің басқарудың құрамында да тұрақты көрініс табады.
Мемлекеттік биліктің бөлінуі тұрғысынан салықтық бақылау: өкілді органдар жүзеге асыратын бақылау; атқарушы билік органдары жүзеге асыратын бақылау; сот бақылауы болып бөлінеді. Осы орайда айта кететін жайт, салық салу, салықтық қызмет, салық төлеу мәселелеріне байланысты істерді қарастыратын сот билігі органдары тікелей болмаса да, біршама көлемде салықтық бақылау жүзеге асырады.алайда салықтық бақылау тек Қаржы миниистрлігінің құзыры арқылы, нақты айтсақ оның Салық комитеті мен салық органдары арқылы жүзеге асырылады.
Салық органдарының заңды тұлғалардың салық тәртібін сақтауын бақылауы маңызы болып табылады. Заңды тұлғаларға салынатын салықтар болып корпаративтік табыс салығы, жеке табыс салығы, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы және тағы басқа да салықтардың түрлері жатады.
Сонымен қатар, мемлекеттік салықтық бақылау, салық заңдарының тиісінше орындалуына, сондай – ақ міндетті зейнетақы жарналарының тиісті жинақтаушы зейнетақы қорларына толығымен және уақтылы аударылуына қатыста салық органдары тарапынан жүргізілетін бақылау болып табылады.
Дипломдық жұмыстың негізгі маңыздылығы Салық органдарының заңды тұлғалардың салық тәртібін сақтауын бақылауы процесінде туындайтын салықтық қатынастарды қарастыру болып табылады.
Дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты - салық органдарының заңды тұлғалардың салық тәртібін сақталуын бақылауы оның республикалық бюджеттің кірістері базасын қалыптастырудағы рөлін ашу және салық салудың жетілдіру жолдарын айқындау. Осы мақсатта жету үшін алдымызға мынадай міндеттерді қойдым:
• Салықтардың экономикалық мазмұнын ашу;
• Салық органдарының заңды тұлғаларға салынатын салықтарының түрлерін қарастыру;
• Салық органдарының заңды тұлғалардың салық тәртібін сақтауын бақылауы Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы және салық салу жағдайын қарастыру;
• Салық органдарының салық түсуін бақылауы және салықтық тексеру жүйесін қамту;
• Корпаративтік табыс салығын есептеп шығару тәртібі мен оны төлеу мерзімдерін айқындау.
Диплом жұмысын зерттеу объектісі «Атырау облыстық салық комитеті» болып табылады. Диплом жұмысым зерттеу заты болып салық органдарының заңды тұлғалардың салық тәртібін сақталуын бақылауының негізі табылады.
Диплом жұмысын зерттеудің әдістемелік негізі келетін болсақ, жалпы бұл диплом жұмысында шетелдік, қазақстандық және Қазақстан Республикасында қабылданған нормативтік – құқықтық актілер қолданылады.
Диплом жұмысын зерттеудің ақпараттық базасы «Атырау салық комитетінің» 2005 жылғы есебі, Қазақстан Республикасының салықтық қызметі туралы жаршысы 2005 жыл, Қазақстан және оның аймағы 2005- 2006 жылдар аралығы және тағы да басқа.
Диплом жұмысы құрылымына келетін болсам ол кіріспеден, үш тараудан, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.
Бірінші тарау, Қазақстан Республикасындағы салықтық органдардың салық салу тәртібі деп аталады. Онда мынадай сұрақтар қамтылды: салықтың мәні, түрлері, атқаратын қызметтері және принциптері, салық органдарының қызметтері, салық органының ұйымдық құқықтық негізі және салық салудың ережелері.
Екінші тарау, салық органдарының заңды тұлғаларға салатын салықтарының негіздері деп аталады. Бұнда мынадай сұрақтар қарастырылды: корпорациялық табыс салығы, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы және жеке табыс салығы.
Үшінші тарау, Атырау облыстық салық комитетінің заңды тұлғалардың салық тәртібін сақтауын бақылауы деп аталды. Бұнда мынадай сұрақтар қарастырылды: салық органдарының салық түсуін бақылауы және салықтық тексеру түрлері, корпоративтік табыс салығын есептеп шығару тәртібі мен оны төлеу мерзімдері, заңды және жеке тұлғаларға жер, мүлік, көлік құралдарына салынатын салық түрлері және салық органдарының салық түсуін бақылауы негізіндегі республикалық бюджеттің кіріс базасының қалыптасуы.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2005 ж. (Салық кодексі) 2006 ж. (өзгертулер мен толықтырулар ескере отырып);
2. Аттапханов Қ.А. «Налоговая система как составляющая экономической безопасности Казахстана» стр. 22-35, 2004 №3,4 Алматы-2005ж.;
3. Аттапханов Қ.А. Фискальная система государства: роль и вопросы совершенствования, Алматы, 1999 ж.;
4. Алиев Р.М. (В интересах налогоплательщиков и государств» стр. 1-6 Алматы 2004 ж.;
5. Бюллетень бухгалтера – 2004 ж. 6-19 август, №32-33 «Инструкция о порядке исчисления и уплаты налогов на добавленную стоимость»;
6. Бюллетень бухгалтера – 2004 ж. 10-16 сентябрь, №37 «Заполняем декларацию по НДС»;
7. Ветошкин Н.И. «Налоговая политика – это искусство возможного» 33-37, А-2005ж.;
8. Вестник по налогам инвестициями, 2002 №1-2 стр. 19-24;
9. Вестник по налогам и инвестициям, 2005 №1-2 стр. 3-7;
10. Глухов В. В., Дольде И. В., Налоги. Теория и практика. СПб 2000 г.;
11. Дүкенбаев Ө. Е. «Проблема налогового бремени для малого предпринимательства» стр. 37-39 Алматы-2003;
12. Ермекбаев «Жалпы мемлекеттік салықтар» Алматы-2005ж.
13. Ільясова Қ.Қ.Құлпыбаев С. «Қаржы» Алматы -2005ж
14. Карлин А.Б. «Экономика предприятия»Москва: СПТ ГУЭФ ,1999г.
15. Касенова С.Защита Внутреннего рынка. Экономика и жизнь. Алматы -1996г.стр -26-29.
16. Калдыбаев О. Темитбаев А «Экономика предпрития», Алматы «САНАТ»,1997Г.А.М. «Финансы» Учебное пособие/под редакцией-М1997.
17. Қазақстан Республикасының салықтық қызметі туралы жаршысы №3март. 2005ж.
18. Қазақстан Республикасының салықтық қызметі туралы жаршысы №2ақпан 2005ж.
19. Муратов М,Жағыпаров Б. «Қаржы және бюджет» Алматы 1999ж.
20. Мильяков Н.В. Налоги и налогооблажение. М,2001г.
21. Мухамеджанов Э.Б. Казахстан – налоговые договора. Алматы.2001.
22. Найманбаев С.М. «Салықтық құқық», Алматы, Жеті жарғы. 2005ж.
23. Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств. Алматы,2001г.
24. Радостовец В.К. «Бухучет на предприятии» Алматы,2003.
25. Сейдахметов «Налоги В Казахстане»,Алматы
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
...................................3
І ТАРАУ. ТАУАРЛАР ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕБІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ЖАЛПЫ
ЕРЕЖЕЛЕРІ
1.1. Сауда маңызды айналыс сферасы
1.2. Қазіргі заманғы экономиканың даму ... ...... саясатын жүзеге асырудағы сауданың рөлі.
1.3. Көтерме және бөлшек тауар айналымының құрылымы мен экономикалық мәні
ІІ ... ... ... ... ... ... ... оларды бастапқы есепке алып, бухгалтерлік құжаттарда
рәсімдеу
2.2. Тауарларды жөнелту және өткізу үрдісінің синтетикалық есебін
ұйымдастыру
2.3. Тауар түсімдері мен жөнелту және ... ... ... ... . ... ... МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ АУДИТІ
1. Аудиттің мақсаттары, объектілері, дерек көздері және методикалық
тәсілдері
2. ... ... ... ... ... есеп жағдайының аудиті
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
..........................51
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
.......................................................................53
КІРІСПЕ
Дипломдық жұмысымның өзектілігі. Тауар–ақшалай ... ... пен ... арасындағы экономикалық байланыс елдегі
экономиканың ... ... ... ... болуына септігін
тигізеді. Сауданың негізгі шаруашылық ... ... ... ... танылады. Сауда ұйымдары (кәсіпорындары) заңды ... ... ... тауарларды сатып алу, тасымалдау, сақтау мен
өткізуді ... ... жеке ... ... ... ... ... реформалау нәтижесінде әртүрлі ұйымдастырушылық
құқықтық нысандағы ... ... ... бара бар ... ... жеке ... акционерлік қоғамдар,
жауапкершілігі ... ... ... және ... ... ... Барлық кәсіпорындар бөлшек және
көтерме сауданы жүзеге асыра ... және ... ...... отандық тауар өндірушілерді қолдауға бағыттауы тиіс.
Ауылдардағы негізгі сауда жұйесінің ... ... ... ... ... коорперациясы айқындайды. Қазақстан
Республикасының 21 шілде 1999ж. ... ... ... ... ... ... ... қалаларда ауылдық тұтыну
коорперациясы дамуына шектеу алынып тасталған. Ірі қалалардағы, ... ... ... басты бағыты алғашқы және ... ауыл ... ... сату ... ... ... дамуының қазіргі заманғы сатысында
еңбекақыны, зейнетақыны, жәрдемақы төлемдері және ... өзге ...... мәселелерін шешу үшін пайдаланылатын ақша ... ... ие, ... байланысты ақша айналымының тұрақтылығын
қамтамасыз ету үшін ... ... ... Аталған мәселелерді
шешуде айналымға шығарылатын барлық ақша қаражатының 90% ... ... ... қайтарылатын сауданың рөлі маңызды. ... ... ... ... ... ... ... ұйымдары мен мекемелерінің
жұмысына ... ... ... ... ... егер сауда
ұйымдары өздерінің шаруашылық қызметін ұйымдастырса және ... ... ... терең меңгерсе, олар сауда кәсіпорындарындағы
тауар қорының сұранысына сай келеді. ... ... ... ... ... мен ... ... түсімін банк кассасына тапсыру елдегі
тұрақты ақша айналымының маңызды талаптары болып табылады.
Мемлекеттің қаржылық тұрақтылығы үшін де ... алар ... ... ... нәтижесінде мемлекеттік бюджетке әрбір сатып алу ... ... ... ... және ... ... элементі болып
табылатын акциздер мен қосылған құн салығы тікелей түседі. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... Халық тұтынатын тауарлар ... ... ... нысаны бойынша көтерме және бөлшек болып бөлінеді. Олар
тұтыну ... ... ... ... байланысты.
Диплом жұмыс тақырыбының мақсаты - тауар қозғалысының есебін
және аудитін ... және ... жету үшін ... жұмысымның алдында келесідей
міндеттер қойылады:
1. Экономиканың даму сатысындағы сауданың рөлі, оның ішінде көтерме және
бөлшек тауар ... ... ... ... ... түсімінің есебін, құжатты ресімдеу және синтетикалық есебін
жазу;
3. Тауарларды транзитпен ... ... ... ... ... ... ... ішінде қойма шаруашылығының
аудиті, материалдық есеп жағдайының аудитін ашып көрсету;
Диплом жұмысымның зерттеу пәні «Тауарлар және оның қозғалысы»
Дипломдық ... ... ... ... ... ... актілер бойынша, сонымен қатар түрлі бухгалтерлік
есеп және ... ... ... және ... ... ... материалдары пайдалана отырып жазылды.
Дипломдық жұмысымның нормативтік ... ... ... ... ... есеп ... ... Дипломдық жұмысымның есеп объектісі бұл ... ... ... мен аудиті.
Дипломдық жұмысымның құрылымы мен көлемі жұмыс кіріспе, үш
тарау, қоытынды, пайдаланған әдебиеттер және ... ... ... 83 ... ... қазіргі заманғы экономикалық даму
сатысындағы ... ...... ... ... ... рөлі туралы сөз болады. Және де көтерме және бөлшек
тауар айналымының ... мен ... мәні ... ... ... ... – ақ ... жазылады.
Екінші тарауда бұл бөлімде тауар қозғалысының синтетикалық
есебімен ... ... ... ... ... жалпы олардың талдауын
ашып көрсеттім. Негізінде бұл бөлімнің ерекшілігі құжаттардың ... ... ... ... туралы түсініктер және де тауар қозғалысын
аудиттеу кезінде кездесетін тұжырымдар мен аудитті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ТАУАР ОПЕРАЦИЯЛАРЫНДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... мен айналыс сферасы
Кез – келген өндіріс өздері өңдірген тауарларын сатпай дамуы
мүмкін ... Сату ... ... сферасында, яғни тауарлардың
өндірушілерден олардың соңғы тұтынушыларына дейінгі ... ... ... жүзеге асады.
Егерде тауарларды сатып алу сауда кәсіпорынның қызметінің басы
және негізі болса, онда сату оның қызмет етуінің ...... ... ... ... тауарлардың сату және сатып ... ... ... ... өмір сүруіне негізгі қаржы
көзі болып ... есеп ... ... бұл ... сауда
кәсіпорындарының шаруашылық қызметі бойынша есеп ... ... ... ... ... ... есебін, басқада
операцияларды толық және дұрыс жүргізу ... ... ... ... ... ... әсер ... көп көлемді сатылмай
жатып қалған тауарлардың болмауына, сонымен қатар заң талаптарын ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп өзгешелігіне технологиялық процестерін
ерекшеліктері және қосымша құнға ... ... ... ... себепші болады. Саудада тауарлар жабдықтаушылардан әрі ... үшін ... ... ... ... тікелей тұрғандарға сату үшін
(бөлшек сауда операциялары) сатып алынады. Тұтыну ... ... ... ... және ... ... ... алу бойынша
шығындарын өз мойнына ... ... ... ... ... ... салық
бойынша есептеулерді сатып ... ... ... ... ... ... ... айырмашылық бойынша
жүргізіледі. Бөлшек сауда ұйымдары бұл ... ... ... ... сауда үстеме бағаларының сомасынан есептейді. Көптеген сауда
ұйымдары көп ... ... ... ... басшыларға,
менеджерлерге, бухгалтерлерге сауда операциялары есебінің методикасын
және ... ... ... ... салу жүйесін білу қажет. ... ... ... ... ... маңызы өте зор.
Саудадағы бухгалтерлік есептің міндеттері:
1. Сауда кәсіпорынның шаруашылық процестерін және ... ... ... ... және ... ... ... кәсіпорынның мүліктерінің барымен қозғалысын және ... ... ... ... ... ... ... қызметтердегі кемшіліктер мен қателіктердің
алдын алу;
4. Сауда кәсіпорындарының шығындарын айналым ... ... ... ... бір кезеңдегі тауар айналымының көлемін дұрыс анықтау;
6. ... ... ... бағасының сомасын дұрыс есептеу.
Сауда операцияларының есебін ұйымдастыруда қолданылатын негізгі
түсініктер:
- сауда – бұл ... ... ... алу, ... ... ... ... және сату процестері жүзеге асырылатын
айналыс сферасындағы қызметтің түрі;
- сауда кәсіпорыны - түрлі ... ... ... бар ... ... ... айналысатын кәсіпорын;
- тауар – сатуға аналған еңбек өнімі;
- ... ... - ... ... және ... ... жүретін
құжаттардың негізінде сауда кәсіпорыннан сатып алынатын және ... ... ... ... ... – саду кәсіпорынның меншігі болып табылмайтын және
баланстан тыс есептелетін комиссиондық жағдайда сатуға ... ... ... ... ... ...... арасындағы тауарлар партиясымен жүретін
сауда;
- бөлшек сауда - тұрғындар үшін ... ... ... ... ұсақ ... және дана ... ... сауда;
- тауар айналымы - тауар айналымы нақты кезең (күн, ... ай, ... ... ... ... ... Баға – тауарларды сату және сатып алу құны ... алу ... ... ... ... ... - ... кәсіпорынның қызметінің құны (айналым
шығындары, сауда пайдасын, қосымша салықтарды қамтитын ... ... ... ... ... Жабдықтаушы – сауда кәсіпорындарымен ... – шарт ... ... ... ... ... және жеке тұлға.
- Тауар айырбастау келісім шарты – осы шарт ... бір ... ... алу үшін айырбасқа сатылады;
- Тауарларды қайта ...... ... немесе басқарушының
бұйрығы бойынша тауардың бағасын өсіру немесе азайту;
- Тауардың жойылуы – тауарларды тасымалдау, ... және сату ... ... ... ...... жинақтарын, баждар, салықтарды
төлеуге қатысты кеден тәртібі заңына сәйкес Қазақстан шекарасы арқылы
тауарлардың алып ... ... ... кеденмен жабдықтау;
- Жалпы пайда - бұл жалпы сауда табысының ... ... ... ... мен ... тыс ... табыстардың және айналым
шығындарының арасындағы айырмашылықтар;
- Сауда кәсіпорынының түсімі – сауда кәсіпорынының ... ... ... кезіне байланысты.
Сату кезі а) егер сату кезі болып тауарды сатып алушыға тиеп
жіберу кезі ... онда ... ... ... ... ... жіберілген
тауардың сату бағаларының жиынтығы сауда кәсіпорынының түсімі ... егер сату кезі ... ... кассаға есеп айырысу немесе валюталық
шотқа түсу кезі деп ... онда ... ... ... ... ... түскен қаржылардың жиынтығы табылады.
- айналым шығындары – еңбек ақы ... ... ... ... ... инвентарларды ұстауға және жалға
алуға кеткен бұйымдардың тозуына, ... ... ... жарнамаға,
кадрларды дайындауларға, тауарлы – материалдық бұйымдарды алуға ... ... ... пайыз төлеуге, банк несиелерін төлеуге
кеткен сауда ... ... ... шығындары.
1.2. Қазіргі заманғы экономиканың даму сатысындағы мемлекеттің әлеуметтік
– экономиканың саясатын жүезеге асырудағы сауданың ... ... ... өнімнің оның тауарлық нысанының
айналымының барлық қозғалыс процесін оның ... ... ... алу – сату ... тұтыну сферасына ауысу сәтіне дейін көрсетеді.
Тауар – ақшалық айырбасқа негізделген ... пен ... ... ... ... ... ... ерекше саласы-
сауданың пайда болуына септігін тигізеді.
Сауда тауарлық ... ... ... бірі ... ... мен ... (сатып алушылар), тауарлық ұсыныстар мен сатып
алушылар ұсынысы арасындағы ... ... ... ... және ішкі
нарықта халық тұтыну тауарларының ... бар ... ... ... ... сапалы тауарларға ... ... ... ел экономикасының өте маңызды ...... ... ол ... ... ... жақсартуға,
қауіпсіздік пен өркендеу бойынша ... ...... жүзеге асыруда маңызды рөль атқарады. Бұл рөль ... ... ... ... ... ... негізгі басты
функцияларды атқаруы ... ... Бұл ... ... ... ... елдің экономикасының көптеген саласымен тығыз байланысты, өйткені
оның ... ... ... ... ... ... және ... да
өндіруші және ауылшаруашылық салаларының есебінен құрылады. [1]
Сатушы ұйымдар мен өндірушілер арасындағы ... ... ... ... – шарттары мен тауарды жеткізіп беру
тапсырыстары ... ... ... ... ...... процесі
өндіріс көлемінің артуына, ассортименттің ... және ... ... ... әсер ... ... ... ықпал ету арқылы
тұтынушыға кең ассортиментте жоғары сапалы қажетті ... ... ... ол халықтың материалдық және мәдени өмір деңгейін көтеру және
динамикалық түрде ... ...... ... ... ... жүзеге асыру үшін - өндірістен тұтынушы тауарды
жеткізу – сауда ... ... және ... алумен,
тасымалдаумен, сақтаумен, жетілдірумен, сорттаумен, фасовкамен және
тауарды өткізумен ... өзге де ... ... ... ... ... ... процесінде сауда арқылы өз
бетінше және бір – бірімен уақыт және кеңістік бойынша ... оның ... ... және құндық нысандағы тауар – ақша айырбас ... ... ... ... алу (А-Т), ... ... ... тауар
өндірушілер оларды сатып алу және тауарды тұтынушыға сатуды білдіреді. (Т-
А). ... акт ... құн ... ақшадан тауарға және кері ақшаға
ауысуы жүзеге асады. (А-Т-А) және ... ... ... ... қаражат айналым процесі аяқталады. өндіріспен бір жақтан
тұтынумен екінші жағынан делдалдық ... ... ... ... ... ... сатып алушыларға жеткізіп қана қоймай тауар – ақша
айналымын жүзеге ... және ... ... ... және де
өндіріске әсер етеді, тұтынушы үшін қажетті ... ... ... ... ... алу сұранысын және тауарлық ... ... ... және оның нарықтық келісімін жүзеге
асырады. өндіріс және ... ... ... ... ауыл
шаруашылығының салалары және ... ... ... ... отын және тағы басқаларды ... ... ... ... дамуы сауда қызметіне байланысты. Егер саудаға
шығарылған тауарлар тұтынатын төлемге ... ... ... ... және ... ... мен сату жақсы ұйымдастырылса, онда ... және ... ... ... нысанда өздерінің қоғамдық қажетті
өндіріске кеткен шығындарының орнын толтыра алады. Нәтижесінде өндіріс пен
сауданың материалдық – ... ... ... жаңа ... ... және әртүрлі тауарлар мен нарықты тұрақтандыру үшін ... ... Оның ... ... мен ... ... ету үшін
шығындарын өтеумен байланысты халықтың сұранысын ... ... ... ... – экономикалық саясатын жүзеге асыруда
сауданың рөлі сауданың ақша ... және ... ... жүйесі сауданың
тығыз қарым – қатынасымен анықталады. [2]
Ұлттық экономикалық дамуының қазіргі ... ... ... ... ... және ... өзге де
әлеуметтік – экономикалық мәселелерін шешу үшін пайдаланылатын ақша ... ... ие, ... ... ақша ... ... ету үшін объективтік қажеттілік туындайды. Аталған мәселелерді
шешуде айналымға шығарылатын барлық ақша қаражатының 90% дерлік ел ... ... ... рөлі ... ... ... ақша айналымының
жылдамдығы негізіне тікелей сауда ... мен ... ... ... ... болады. Сондықтан, егер сауда ... ... ... ... және ... төлемге қабілетті
сұранысын терең меңгерсе, олар сауда кәсіпорындарындағы тауар қорының
сұранысына сай келеді. Сөйтіп ... ... ... ... ... ... ... түсімін банк кассасына тапсыру елдегі тұрақты ақша
айналымының маңызды талаптары ... ... ... тұрақтылығы үшін де ... алар ... ... ... нәтижесінде мемлекеттік бюджетке әрбір сатып алу –
сату операциясы кезінде алынатын және ... ... ... ... ... мен ... құн ... тікелей түседі. Сондықтан да
аталған салықтардың сомасы ... ... ... жылдамдығына
байланысты. Халық тұтынатын тауарлар саудасы сауда ... ... ... ... және ... болып бөлінеді. Олар тұтыну заттарының
айналым ... ... ... ... тауарларды халыққа сату, өңдеу және өндірістік
тұтыну үшін ірі ... ... ... Көтерме сауданың
объективтік қажеттілігі тұтыну жерлерінің ... ... ... ... және ... ... ... кейбір аудандарының табиғи климаттық және транспорттық
жағдайларымен түсіндіріледі. ... ... ... ... ... ... бірден түсе алмайды. Сондақтан ол халық ... ... ... орындарынан тұтыну аудандарыны жеткізумен байланысты
барлық қиын ... ... ... ... жеке тұтыну мақсаты үшін қолма – қол ақшасыз есеп
айырысу ... ... ... ... ... ... Сонымен
қозғалыс аяқталып, тауарларды ... ... ... және олар алу – ... ... ... тұтыну сферасына түседі.[3]
Әлеуметтік - экономикалық қатынаста халық тұтынатын тауар
саудасы 3 ... ... ... ... және ... ... жағдайындағы мемлекеттік сауда үлесі елдің
бөлшек тауар айналымының жалпы көлемінің 70% ... және ... ... ... елдің экономикасын реформалау және нарықтық қатынасқа өту
саласына үлкен әсер ... ... ... және ... ... ... кәсіпорындарын мемлекет иелігіне алу, жеке сауда
кәсіпорындары (дүкендер, киосктер) арқылы ... ... ... ... ... ... басқармалары ыдырады, облыстың,
қаланың, аудандық сауда, көтерме ... ... ... ... рөлі күрт ... Ірі ... ұйымдары мен
кәсіпорындары «көтерме базалар, бөлшек сауда бірлестіктері және ... ... 51% ... ... үлесі ьар акционерлік қоғам ретінде
қызмет атқарады. Жеке мемлекеттік өнеркәсіптік ... ... ... бар. Осы ... нарықтық экономикамен дамыған елдерге
тән фермерлер, шаруа қожалығы, жеке тұлғалармен ... ... ... ... ... иеленеді.
Сауданың негізгі шаруашылық субъектілері болып сауда ұйымдары
(кәсіпорындары) танылады. Сауда ұйымдары (кәсіпорындары) ... ... ... ... ... ... алу, ... сақтау мен
өткізуді жүзеге асыратын жеке шаруашылық субъектісі ретінде көрініс табады.
Сауда саласын ... ... ... ... ... ... экономиканы дамытуға бара бар ... ... жеке ... ... қоғамдар,
жауапкершілігі ... ... ... және ... ... ... ... кәсіпорындар бөлшек және
көтерме сауданы жүзеге асыра алады және өздерінің сауда – қаржылық ... ... ... ... бағыттауы тиіс.
Ауылдардағы негізгі сауда ... ... ... ... ауылдық тұтыну кооперациясы айқындайды. Қазақстан Республикасының
21 шілде 1999ж. «Қазақстан ... ... ... ... ... ... қалаларда ауылдық тұтыну кооперациясы дмауына шектеу
алынып тасталған. Ірі қалалардағы, облыс орталықтарындағы сауданы дамытудың
басты бағыты алғашқы және ... ... ауыл ... өнімдерін сату
болып табылады. [4]
Сауданың басты функциясын табысты жүзеге асыру үшін (сату ... алу) ... ... да ... шаруашылық қызметінің бәсекеге
қабілеттілігін және тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... ұлғайту, тауар айналымын жалдымдату және сауда
ұйымдарының шығындарды ... ... ... ... ... ... және бөлшек тауар айналымының құрылымы мен экономикалық мәні
Сауда кәсіпорындары мен ұйымдарының қаржылық – ... ... ... көрсеткіш болып белгіленген кезең (ай, тоқсан,
жыл) ішінде тауар сату көлемін айқындайтын ... ... ... ... ... ... ... нысаны бойынша
көтерме және бөлшек сауданы ажыратады, осыған сәйкес ... ... ... ... ... Қалыптасқан тауар қозғалысының нысаны бойынша көтерме
тауар қозғалысы 2 түрлі болады: қоймалық және транзиттік.
Қоймалық тауар ... ... ... және өзге ... көтерме кәсіпорындардың қоймасы арқылы өткізумен
айқындалады. ... ... ... ... маусымдық
сұраныстағы, алдын ала әкелінген тауарлар және ... және ... ... қиын ... ... ... өйткені олар
бөлшек сауда жүйесіне жеткілікті кең ... ... ... ... ... ... көтерме кәсіпорындарды жанай өтіп
жеткізіп берушілерден сатып алушы ... және ... ... жай ... қант, ұн және тағы басқа) жеткізіп беру арқылы
көрініс береді. Ол ... ... 2 ... ... ... ... ... алушылар арасындағы есеп айырысуға көтерме ... ... ... және есеп айырысуға ... ... ... ... ... ұйымдастырылған транзиттік
айналым). ... ... ... ... ... үшін өздері
жеткізіп берушілер және сатып алушылармен есептеседі. ... ... ... ... ... үшін ... ... (өнім шығарушылармен)
көтерме кәсіпорындарды тек транзиттік жеткізіп беруді ұйымдастырады, оның
орындалуын қадағалайды және ... ... ... ... үшін ... ... тауар қозғалысының транзиттік нысанының экономикалық
және үдемелі болып табылатынын көруге ... ... ... ... тауар айналымы жылдамдатылады, транзиттік шығындар қысқартылады,
тиеу – ... ... ... шығындар толығымен жойылады және
тауарлық шығындар төмендейді.
Қоймалық және ... ... ... ... қалдық көтерме
тауар айналымын құрайды.
Бөлшек тауар ... ... және ... ... ... ... ... және болашақтағы ақшалай кірістеріне - қолма
қол есептесу және өткізу жолдарына ... емес ... ... ... сату ... арқылы көрініс табады.
Бөлшек тауар айналымына халыққа тауар сатумен қатар бөлек заңды
тұлғаларға ... ... ... ... ... және тағы
басқа) бөлшек сауда жүйесінен қолма қол ақшасыз есеп айырысу ... ... ... ... мекемелері үшін азық – түлік тауарларын және
олардың ... ... ... өндірістік емес) қажеттіліктері үшін
өткізу қосылады.
Бөлшек тауар айналымының ... ... ... ... ... арнайы инструкциясымен анықталады. Бөлшек
тауар ... ... ... жүйесі және қоғамдық тамақтану жүйесі туралы
айналымына бөлінеді, тұтыну ... ... ... ... ... тұтынатын қажетті заттарды ақша көріністеріне айырбастау, сатып
алу – сату ... ... ... ... ... ... ... категория ретінде айқындайды.[6]
Бөлшек тауар айналымы – бұл елдің дамуының маңызды ... ... ... Бір ... халық тұтынатын тауарды өндіру
көлемін, екінші халық тұтынатын тауар өнімінің ... ... ... халықтың материалдық жағдайын және мәдени деңгейін айқындайды.
Тауарларды бөлшек сату халықтың тұтыну тауарларына ... ... ... құрайды, өйткені барлық материалдық жағдайдың 80%-ы
халыққа бөлшек тауар айналымы арқылы түседі.
Бөлшек тауар айналымының маңыздылығы ... ... ... сату
– сатып алу актісі тауардың ... ... ... ... ... ... ... табылады. Бұл актіде тұтыну құны мен тауар
құны қоғамдық мойындауға ие болады және ... және ... ... ... ... ... ақшалай нысанда орны толтырылады.
Осының ... ... ... ... ауыл шаруашылығы),
транспорттық және сауда ұйымдары ... өз ... және ... ... етуге мүмкіндік алады.
Бөлшек тауар айналымының дамуы елдің ақша ... ... ... ... елдің айналымда жүрген ақшаларының көп
бөлігін бөлшек сауда жүйесіндегі тауар сатып ... ... ... ... ... және осы ... ... банк кассасына қайтарылады.
Бұл өз ... өз ... ... зейнетақы, жәрдемақы, шәкіртақы
және өзге ақшалай операцияларды жүзеге асыруға септігін ... ... ақша ... ... ... үшін бір жағынан бөлшек ... ... ... ... мен ... екінші жағынан сатып алу
қорының өлшемі мен халық сұранысының құрылымының ... ... ... ... ... ... ... ЕСЕБІ
2.1. Тауар түсімдері, оларды бастапқы есепке алып, бухгалтерлік құжаттарда
ресімдеу
Теміржол станцияларындағы (жағалауда, ... ... ... ресімдеу. Сауда кәсіпорындарында түсетін тауарлардың есебін
дұрыс ... ... ... бекітілген тәртібі мен олардың
құжаттық ресімделуін қатаң сақтауды ұсынады. Тауарларды ... ... ... ... ... жеткізіп беру әдісі (теміржол, су, әуе
және автомобиль көліктерімен) және ... ... ... ... ... ... және сатып алушы қоймасында) байланысты.
Тауарларды темір жолмен, су және әуе көліктерімен ... ... жол, ... ... ... мен ... беру ... үшін
толық материалдық жауапкершілікте болады және соған сәйкес ... және ... ... ... орны ... ... органдары сауда ұйымдарына олардың адрестеріне ... ... ... береді. Келген жүктер станция, жағалау
немесе әуежайда 24 ... ... ... сақталады. Бекітілген мерзімнен ұзақ
сақталған жағдайда бекітілген тәртіппен төлем ... ... ... алынған хабарлама негізінде ... ... ... ... (менеджер, экспедитор) немесе жауап
беретін ... ... ... ... ... жеткізу керектігін
көрсететін, оларды адуға бұйрық жазады. Материалды жауапты ... ... ... ... үшін ... ... шарт ... алу үшін бухгалтерия ... ... ... ұйымының басшысы немесе оның орынбасары мен бас бухгалтер ... ... ... ... қол ... мөрмен расталған сенімхат
жазып беріледі.
Сенімхат – бұл ... бір ... ...... ақша қаражаттарын алуға, сонымен қатар белгілі ... ... ... ... Сенімхат беру тәртібі мен оларды пайдалануды
қадағалау ... ... ... ... ... ... 6 наурыз 1998 жылы №46 бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... тауарлы – материалдық
қорларды алуға сенімхат беру мен оларды ... ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
Сауда ұйымдары Қазақстан Республикасының 16.11.1994ж, ... ... ... ведомствоаралық нысандағы альбомды бекіту»
туралы статистика ... ... ... ... ... ... ... қолдана алады.
А) корешокті №М-2 типтік ведомствоаралық форма, онда сәйкес ... ... мен ... ... ... жүргізіледі. Бұнда берілген
сенімхаттар есебі журналы жүргізілмейді.
Б) №М-2а титіп ведомствоаралық ... бұл ... ... ала ... байланған берілген сенімхаттар есебі журналын жүргізу көзделген (№М-
3 типтік ведомствоаралық ... ... ... ... ... ... мен беру үшін жауапты тұлғада сақталады.
Сенімхаттар формасы ... ... ... ... журналында (ф №М-3) сенімхат нөмірі,
берілген уақыты, жарамдылық ... ... ... тұлғаның лауазымы
мен фамилиясы, ... ... ... наряд (шот-фактура, төлем
құжаттары және т.б.) ... мен ... ... ... ... қолхаты,
сенімхат бойынша тапсырманың орындалғаны туралы белгі көрсетіледі. Берілген
сенімхаттар есебі журналының формасы төменде көрсетілген.[9]
Сенімхат бланктері қатаң ... ... ... ... ... кітапшасы соңғы бетте бет саны көрсетілген, нөмірленген
болуы шарт. Сенімхатты ... ... ... ... ... реквизиттер
онымен қоса сенімхат алған тұлғаның қолының үлгісі толтырылады.
Егер алынатын тауар – материалдық қордың ассортименті кең ... ... ... болып, бағалары әр түрлі болса, жазба жалпы саны
мен ... ... ... бір ... ... ... ... немесе жартылай толтырылған және
белгілі бір тұлғаның қол үлгісінсіз ... беру ... ... ... ... ... ... бойынша
(шот – фактура, тауар-транспорттық ... ... т.б.) ... ... қорларды жеткізу мен алудың есепке ала отырып сауда ұйымдарымен
бекітіледі. ... ... ... ... ... алып ... реттік сенімхаттарды ресімдеу орнына тоқанына немесе жылына
бір рет транспорт органдарына немесе жергілікті ж еткізіп берушілерге ... ... алу ... ... ... қолдарының үлгісі бар
тізімі ұсынылып тұруға болады. Мұндай тәртіп жазылатын сенімхаттардың санын
мейлінше азайтады.
Сенімді тұлғаны тауар-материалдық ... ... ... ... ... босату кезінде сауда ұйымы транспорт органы мен жеткізіп
берушілерді талапқа сай се ... ... ... ... ... ... ... қорды алғаннан кейін
келесі күні, ... ... ... ... сенімхат бойынша алынғанына
қарамастан, сауда ... ... ... бухгалтерлік есепті
жүргізу жүзеге асыратын тұлғаға) немесе материалдық жауапкершіліктегі
тағайындалуы бойынша тауар-материалдық ... ... беру және ... ... ... ... міндетті. Берілген сенімхаттар есебі
журналында сенімхаттарды пайдалану ... ... ... ... тауар-
материалдық қорлар алынған жеткізіп берушінің тауар транспорттық
жүкқұжаттың және ... ... ... ... ... ... ... тауар есебінің негізінде екі рет қойылады.
Мерзімінің өтуі бойынша сенімхатты пайдалану туралы ... ... ... жаңа ... берілмейді.
Пайдаланылмаған сенімхаттар олардың жарамдылық мерзімі біткеннен
кейінгі келесі күні бухгалтерияға қайтарылады. ... ... ... ... ... есебі журналында немесе сенімхаттар
түбіртегінде «қолданылған жоқ» деген белгі жазылады және оларды беру ... ... ... ... ... ... ... сақталады.
Сенімхаттарды толтыру, беру және қолдану ережелерін сақтауды
бақылау сауда ... бас ... ... ... ... жүктерді алу үшін сауда
ұйымы менеджерлерге (экспедиторларға) жүкті алуға ... ... ... квитанциясын береді. Транспорт органдарына жеке куәлігі (төлқұжат) ... ... ... және ... ... ... мен
олардан теміржол жүкқұжатын (коносамент, авиа жүкқұжат және т.б.), сонымен
қатар өзге де тауарлық жолдама ... ... ... сапалы
куәлік , спецфикация т.б) алады. Бұл кезде ... ... ... аса мән беру ... ... ... нөмірі, олардың көтеру
күші, оларды жеткізіп беру мәні, яғни жөнелту ... ... ... ... ... ... адресіне жүк бағытының дұрыстығы, ... ... ... және тағы басқа. Бұлардың барлығы ... ... білу және ... ... ... ... ... талап қою үшін қажет. Одан соң ... ... ... ... ... ... (вагон, баржа және т.б.) жағдайын,
есіктерінің бүтіндігі мен дұрыс жабылғандығын, люк пен ... және тағы ... ... ... олардағы мөрдің нақтығын
тексереді. Бұдан кейін құралдарын ашады, жүк алушының өкілі каптаманың
(тара) ... ... және ... ... орын ... ... құжатында көрсетілген көлік ... мен ... ... ... орын ... ... кейін жүкті беру
жүзеге асырылады.
Көлік құралдарының жағдайына сәйкес тасымалдау кезінде жүктің
сақталуын ... ... ... алған менеджерлер (экспедитор) жол
ведомствасына қол қояды, ал көлік ұйымының өкілі ... жүк ... ... ... әуе ... қол ... және ... сенімхатын алып қалады.[11]
Тауар тарасыз түскен жағдайда ... ... ... ашқан
және түсірген жерде саны мен сапасы бойынша жүзеге асырылады. Осы кезде
арнайы ... ... ... онда жүк ... ... ... ... қабылданған тауар саны көрсетіледі.
Қолма – қол есеп айырысу арқылы ... ... ... ... ... жағдайына сауда ұйымдары тауарды қолма – қол есеп
айырысу арқылы ... ... ... ... және ... (фермерлер, кәсіпкерлер және т.б.) ала алады. Бұл кезде түскен
немесе ... ... үшін ... ... ұйымының кассасындағы қолма –
қол ... ... ... ... алуға менеджерлерге (экспедиторға),
материалды жауапты ... ... ... ... ... ... ... асыры(қойма)лады.
Тауарды алуға негіз болып, сонымен қатар жеткізіп берушілермен
бекітілген «қолма-қол ақшамен төлеу» есептесу ... ... ... алу
– сату (жеткізу) шарты табылады.
Сатып алу – сату (жеткізіп беру) ... ... тиеу ... ... ... ... жеткізілетін (шот фактура, тауар, көлік
жүк құжатын және т.б.) үш немесе төрт экземплярда жазылады. ... ... ... ... ... саны туралы құжаттар
(типтік карталар, орама ярлыктар және т.б.) ... ... ... ... сәйкестік сертификаттар, лабораториялық анализ нәтижесі туралы
анықтамалар және т.б.) тіркелуі қажет.
Жеткізіп ... ... ... ... кезінде жолдама құжаттың,
өкілдің қолымен тауарды жеткізіп беруге тауарды алу туралы бір ... ... ... ... ... (дүкеніне)түскен тауарды материалды
жауапты тұлға (қойма, дүкен меңгерушісі) жеткізіп беруші ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды. Тауарды
толықтай кірістегеннен кейін материалдарды жауапты тұлға ... ... ... ... құжаттың барлық экземплярына қол ... ... ... бір ... ... ... екі экземплярын жеткізіп
берушінің өкіміне сауда ұйымының кассасы арқылы тауарларға есептесу ... Бұл ... ... жолдама құжаттың бір экземплярын төлем жүргізу
кассаға көрсетеді, оның ... ... ... ... ... ... беру үшін ... кассалық ордер жазып береді. Тауарлық ... ... ... ... ... қоса ... ... ал соңғы экземпляры жеткізіп беруші өкілінде сауда ұйымының
қоймасына (дүкен) тауарды ... ... үшін ... түскен тауарлар есептесу есепке берілген сомадан қолма ... ... ... онда ... ... бір экземпляры тауарды
жеткізген жеткізіп ... ... ... қайтарылады, ал екі экземпляры
материалды жауапты ... ... ... дүкен меңгерушісі) қалдырылады,
есепке берілген (подотчет) қолма – қол ақшаны қолданғандығы туралы анықтама
құжаты ... ... ... тіркеледі.
Тауарды қолма – қол алу кезінде жеткізіп беруші қоймасында сауда
ұйымының материалды ... ... ... қолма – қол ақша және
тауарды алуға ... ... ... ... ... ... жолдама құжат (шот – фактура, тауар көлік жүкқұжатын және т.б.)
үш экземплярда ... ... онда ... ... ... ... тұлғалардың қолдары қойылады. Алынған тауарлар үшін сатып алушы
өкімі есебінен берілген сомадан жеткізіп берушінің ... ақша ... ... – қол ... жүргізеді, бұл кезде ... ... не ... ... ... ... ... құжатының нөмірі мен
күні көрсетіледі және ақша тапсырған тұлғаның ... бас ... ... қолы ... ... беруші ұйымның мөрімен расталған аталған
кіріс кассалық ордердің түбіртегі ... ... ... ... және ... оларды бухгалтерлік құжаттарда
ресімдеу
Қоймадан тауарды тиеу және жөнелту ... ... ... ... ... ... ... алушыларға олармен жасақталған
шартқа, олардың тапсырыстары және нарядқа сәйкес ... ... ... ... ... ... Барлық жасақталған шарттар, тапсырыстар,
нарядтар көтерме сауда кәсіпорынның бас бухгалтерімен расталады.
Бұл ... ... ... ... ... ... қабілеттілігіне
аудару қажет және жіберілетін тауарлар үшін уақтылы төлемді есептесудің
қандай нысаны ... ... ... ... ... өткізудің 2 нысаны ажыратылады: қоймадан (қоймалық
айналым) өткізу және транзитпен (транзиттік айналым) өткізу. Көтерме ... ... ... ... ... ... кәсіпорындары
(дүкендер, дүңгіршектер, палаткалар және т.б.) және қоғамдық тамақтану
(мейрамханалар, кафе, ... ... және т.б.) ... ... емдік (ауруханалар, емханалар, шипажайлар және
т.б.) немесе балалар мекемелері ... ... және ... және ... қожалықтары сонымен қатар әртүрлі меншіктегі ... ... ... сауда кәсіпорындарының қоймасынан тауарлар сатып
алушының ... ... ... ... ... ... және ... сатып алушыларға ... ... ... ... сонымен қатар басқа қалалардағы сатып алушыларға
темір жол, су, автокөлік, әуе ... ... ... ... ... ... ... өткізу нысаны
сатып алушыларға тауарды жіберу және ... ... ... ... және өзге де жағдайларға байланысты тауарларды көтерме
жіберу және ... ... ... ... ... ... басты құжаттары болып бұйрықтар, ... ... ... ... және басқалары танылады.
Әртүрлі жағдайларда тауарларды жіберу, тиеу және ... ... ... ... (егер болса) немесе тауарды жеткізіп беру
шартының орындалуына бақылау жүзеге асырылатын және тауар қоры қоймасында
нақты сақталуы ... және ... ... ... ақпараты бар
көтерме кәсіпорынның бухгалтериясында басталады. [13]
Рет – ретімен барлық жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... қоймасынан жіберу және тиеу,
тауарды өткізуді ... ... ... ... ... ... ... жіберу құжаттық ресімдеу. Көтерме
кәсіпорындардың тауарларды сатып алушы жіберуі ... ... ... беру ... ... тапсырысқа сәйкес және тауарды алуға
сенімхатты және жеке ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Аталған құжаттар негізінде сауда бөлімі немесе уәкілетті тұлға
(менеджер, тауар танушы) қойма меңгерушісіне тауар бөлу және ... ... ... ... сатып алушының реквизиттері, атауы, ассортимент,
жіберілуге жататын тауарлардың саны мен құны көрсетіледі.
Бірақ бір айта кететіні, ... ... ... көп ... ... ... ... олардан ешқандай залалсыз бас тартуға болады.
Аса рационалды және мақсатты құжат ретінде ұйғарымның орнына ... ... ... ... ... ол ... бөлуде қоймада тапсырыс
– наряд, оларды сатып алушыларға жіберуде фактура, ... ... ... ... ... ... алып жүреді. Осылайша шот-фактура
ұйғарымды ақтаушы, ... ... ... ... ... ... 4 ... жазылады, онда жіберілетін тауарлардың
ассортименті және ... ... ... Егер ... ... көп болмаса, төлем талап-тапсырмасы жазылады.
Тауарларды жіберу ... ... ... ... қоймада жіберуге тауарларды іріктейді және оларды қабылдау саны ... ... ... ... ... ... ... Масыла:ыдыссыз
азық-түлік емес тауарларды тауар бірліктерінің нақты орын санына байланысты
жібереді. Ағаш ыдыстағы азық – ... ... ... ... ... шығыс спецификациясын немесе шығыс (отвес) спецификациясын
жазады, онда ... ... ... өлшеу жасымен немесе әрбір тауар
бірлігінің трафареті (марикровка) бойынша нақты брутто, ыдыс және ... ... ... ... ... немесе шығыс (отвес) спецификациясын тауарды
жіберуші материалды ... ... ... ... ... ... ... қолдары мен тауарды алушының қолы арқылы жазылады.
Бірінші ... ... ... ... ал екіншісін – көтерме сауда
кәсіпорынның бухгалтериясына тапсырылады.[14]
Тауарларды түзу ... және ... ... ... ... ... ... немесе әрбір орынның ... ... ... ... қабылдау нақты орын саны ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырылады. Бұз кезде
жіберілген тауардың жалпы санын тауар бірлігінің санын ... бір ... ... ... орын ... көбейту жолымен анықтайды.
Түзетілетін ыдыстағы және фабрикалық (зауыттық) қаптамадағы
тауарлар әрбір ... ... ... ... ... Бұл ... салмақ трафарет (маркировка) бойынша нақты брутто салмағынан ыдыс
салмағын алу жолымен анықталады.
Егер ... ... ... ... ... ... ... ауытқулар анықталған болса, онда оларды осы тауарларды жіберу
кезінде ... ... ашық ... ... ... ... ... әрбір орынның құрамын тексереді және қабылдау нақты орын саны мен
таза салмағы бойынша жүзеге асырылады.
Жіберілетін ... ... ... ... ... ... ... нақты жіберілген тауар саны мен құны ... ... ... бухгалтерияға тапсырады, онда барлық
реквизиттердің тауар мен ыдыс бағасының сатып ... ... ... ... мен ... ... бұл ... беру шартында
көзделсе) тауар мен ыдыс құнының және ... ... ... ... дұрыс тексеру жүзеге асырылады.
Шот-фактураларды жазу және қажетті таксировка ... ... ... онда бір ... ... ... ... және қоймалық және аналитикалық бухгалтерлік есеп регистрінде
жазбаны жүзеге асыруға мүмкіндік бар.
Бухгалтерияның сәйкес ... ... ... ... ... және қорытынды есептелгендігі, тексерілгендігі туралы
белгі ... ... ... және ... ... басшысы мен бас бухгалтеріне қол ... ... ... ... қол ... барлық экземпляры қойма меңгерушісіне сатып
алушы өкіліне таңдалған және ... ... ... мен ыдысты
жіберу үшін жолданады.[15]
Таңдалған тауарларды алу үшін ... ... ... ... ... ... құқық беретін сенімхатты ұсынуы және ... ... ... ... ... ... ... және берілген
күні шот-фактураның барлық экземплярында көрсетіледі. Бір айта кететіні,
сатып алушының өкіліне бірнеше ... ... алу үшін бір ... ... ... егер ол құндылықтарды жіберу ережесінде
көзделген ... ... ... ... алуын шот-фактураның барлық
экземплярына қол қоюы арқылы растайды. Бір экземплярын ... ... ... береді, екеуін тауарды алу құқығын беретін сенімхатпен бірге
тауарлық есеп беру кезінде бухгалтерияға тапсырады. Осы шот-фактураның ... ... ... талап - тапсырмасымен ... ... ... тауарлар үшін төлемді алу үшін ... ... ... ... ...... тек шот ... нөмірі және
төленетін жалпы сомасы көрсетеледі).
Сатып алушыларға орталықтандырылған жеткізіп беру жолымен
тауарларды ... ... ... алушыларға (бөлшек сауда ... ... ... қоймадан орталықтан жеткізіп беру ... ... ... көтерме кәсіпорындардың күшімен құралдарымен
тапсырыстар және сатып алушылармен алдын ала ... және ... ... жүзеге асырылады.
Айта кететіні, тауарларды орталықтандырылған жеткізіп беру
прогрессивті және экономикалық ... ... ... ... ... ... ол тасымалдау, кунделіктегі сұраныстағы тауарларды сатуда
узілістің алдын алуға, тауар айналымын тездетуге және ... ... ... ... ... мумкіндік береді.
Аталған тауарларды жеткізіп беру нысаны кезінде көтерме сауда
кәсіпорындары ... ... ... онда ... жеткізіп
берілетін жуктердің сақталуы ушін автокөлік жургізушілерінің материалдық
қарастырылады. Автобаза өз ... ... ... ... ... ... ... туралы шарт жасасады. Бөлек
жағдайларда аталған ... ушін ... ... (экспедиторлар)
тартылады. Көтерме кәсіпорындар басшылығы олармен толық ... ... ... отырады.
Тауарларды орталықтандырылған жеткізіп беру тапсырыпған тұғаға
(жургізушіге, экспедиторға) «Тапсырылған ... ... ... ... ... ... ... экспедитордың) тегі, аты,
әкесінің аты көрсетіледі және ... ... ... алу ... ... алушыларға жеткізу құқығын беретін сенімхат орналастырылады.
Кітапта тауардың кіммен және кімге ... кім және ... ... ... ... ... тұлғалар жұмыстан
босатылған ... ... ... ... ... және
сенімхаттардың күші жойылады.
Орталықтандырылған жеткізіп беру кезінде кәсіпорынның қоймасынан
тауарды дайындау және жөнелту үшін ... ... ... ... ... танылады, ол 4 экземплярда жазылады және бекітілген тәртіпте
тапсырыс ... ... ... ... ... ... ... жүк құжаты тауарды алушыға дейін жеткізіп және үш ... ... ... қызметін атқаратын құжат ... ... ... ... ... ... алушыларға кірістеу және көлік қызметі
үшін көлік ұйымымен есептесу. [17]
Тасымалдау ... ... ... және ... ... ету үшін, сонымен қатар тауарлардың тапсыру – қабылдауды
жылдамдату үшін олар ... ... ... көп ... ыдысқа, құрастырылмалы жәшіктерге, түктерге қапталады. ... ... үш ... ... орамалық (ярлык) бір экземпляры
салынады. Орама ярлыкта атауы, сорты, ... ... ... ... ... ... тауар құны, сонымен қатар қаптамашы және тауарды
жіберген материалды ... ... ... ... ... ... тиеу ... оған спецификация салынған тауарлар
тізімі салынады. Онда материалды тұлға қолы қойылады және тауардың ... ... ... ... ... орын ... олардың нөмірлері таза
салмағы, әрбір сорттың және тұтас аталған тауар партиясының брутто ... ... ... қаптама (ярлык) және спецификацияға
сейкестілігі ... ... ... және ... ... ... ... тауарды жіберушінің белгісі бар пломбасын ілуге міндетті.
Қаптама (ярлык) мен спецификация екінші экземпляры тауар-көлік жүк құжатына
немесе төлем ... қоса ... ал ... ... ... ... қалады. Қаптама ярлыктары мен спецификация
нөмірлерді сатып алушыға жіберілетін тауарлардың жолдама құжаттарында (шот-
фактурада, ... жүк ... және т.б.) ... ... ... ярлыктары және спецификация сатып алушылардың көтерме
базаға тауар жетіспеушілігі немесе қапталған ... ... ... үшін ... ... ... қоймадағы тауарларды қаптау және
жіберу бойынша жауапты тұлғаларды анықтау үшін арналған.
Орталықтан ... беру үшін ... ... ... ... ... ... орын саны бойынша қабылдайды,
ыдыс дұрыстығын және пломбаның барлығын тексереді. Жүкті алғандығы туралы
жүргізуші ... ... ... - ... жүкқұжатының экземплярына қол
қояды, ал қалған үш ... ... ... ... ... ... ... жүргізуші бөлшек сауда
жүйесінің (дүкен, дүңгіршек және т.б.) ... ... алу ... ... ... немесе сауда ұйымының басшысымен берілген
қабылдауды ... үшін ... ... ... ... ... ... тауарларды таралық орындар саны бойынша матриалды
жауапты тұлғалар қабылдайды, бұл кезде контейнер, ... ... ... ... ... ... ... Тауарды алғандығы
туралы бөлшек ... ... өзі ... және ... ... ... ... алу құқығын беретін сенімхат
нөмірі мен күні немесе қабылданған тауар мен ыдыс ... ... ... қою ... ... ... кейін тауар – көлік жүкқұжатының
бір экземплярын өзінде қалдырады және оны ... есеп ... ... қлаған екеуін тауар мен ыдысты жеткізіп берген жүргізушіге қайтарады.
Пломбтың дұрыс емес, контейнердің бүтіндігі бұзылған, ... ... ... орын ... қатысуымен ашылады және тауарды
қабылдау таза салмағы және ... ... ... ... ... ... бетшесі мен тауар – көлік жүкқұжатындағы деректермен
саны мен сапасы ... ... ... ... ... ... мен ... кәсіпорын меңгерушісі мен қатысуымен 3 экземплярды
тауар-материалдық ... ... ... ... ... ... акт толтырылады.
Акт толтырылғандығы туралы тауар – көлік жүкқұжатының барлық
экземплярында және тапсырылған құжаттарды тіркеу ... ... ... ... меңгерушісіне қолын қойып екі экземпляры қалдырылады, ал
акттің бір ... ... ... Акттің қалған екі экземпляры
тауарлық есеп беру кезінде бөлшек кәсіпорын ... ... ... ... оның біреуі талап хатпен көтерме кәсіпорынға
(жеткізіп берушіге) жолданады.
Жолдан қайтқан күні жүргізуші ... ... ... ... кітабына қолын қойып, тауар-көлік жүкқұжатының екі
экземплярын және анықталған алшақтық (егер ол ... ... ... ... көтерме кәсіпорынның бухгалтериясы алдында
бөлшек сауда жүйесіне тауарды жеткізгендігі туралы, ... ... ... ... ... тауарлар туралы ресімделген құжаттарды
ұсынып, есеп береді.
Айта кететіні, орталықтандырылған ... беру ... ... ... тиелмеген тауарлар да жеткізілуі
мүмкін. Мұндай жағдайларда тауарларды ... беру ... ... саны мен ... ... ... және тапсырады.
Тауарларды теміржол (су, әуе) көліктерімен тиеуді құжаттық
ресімдеу. Басқа қалалардағы ... ... ... ... (су, ... ... кезінде тауарлар таңдалады, қаптамаларды және ... ... ... ... ... ... ... қабылдау
жеткізіп беруші өкілінің қатысуынсыз жүзеге ... ... ... ... ... алу мақсатында, тиянақты талдау, нақты қаптау және
тауарларды жеткізу, қабылдап жеткізіп беру ... ... бір ... ... сәйкес жүргізілуі шарт. Ол үшін ... ... ... ... тауарларды жеткізу операциялары бойынша
дұрыс ресімделуіне қатаң бақылау бекітуге ... ... ... ... ... ... тауарлардың сақталуы үшін бақылауды
жүзеге асыра алады және қандай да бір бұзушылық ... ... ... ... ... Аталған құжаттарда бекітілген тауарды жіберу
мерзіміне сәйкес көтерме ... ... ... дайындау бойынша
менеджері қоймаға тауарларды таңдау үшін ұйғарым немесе жіберу бойынша ... ... ... Онда сатып алушының реквизиттері, тиелген тауарлардың
атауы, саны және құны көрсетіледі. Ұйғарым немесе тауарды жіберуге ... ... ... ... ... ... қажет болған
жағдайда жәшіктерге, қаптарға, контейнерлерге, вагондарға ... ... ... ... әрбір таралық орындарға қаптамалық ярлык немесе
спецификация деректерімен, ал ... ... мен ... шот – ... ... санымен тексергеннен кейін тараны
немесе контейнерді жабады. Одан кейін орындарды ... ... ... ... ... таралық орынға арнайы ... ... ... ... жүргізіледі, онда жөнелту немесе көрсету станциялары атауы,
жүк алушы мен жүк жіберуші ... мен ... ... ярлыктары нөмірі,
брутто, нетто және тара салмақтары көрсетіледі.
Жіберуге дайындалған және ... ... ... ... ... ... шот-фактура және басқа да
жолдама құжаттары 4 ... ... олар ... және ... соманы анықтағаннан кейін басшы мен бас бухгалтердің қолы ... ... ... ... қол ... ... ... вагондарға
тиеу үшін қапталған тауарларды жібереді.[20]
Қоймадан теміржол станциясына (жағалау, ... ... ... 4 ... ...... ... жазады, оның біреуі жүкті
жіберушіде қалдырады.
Тауарларды вагонға (баржа, трюмға) тиеу көтерме кәсіпорынның
дайындау ... ... ... ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылады және әрбір өлшем бойынша
орын мен брутто ... ... ... топтық отвес (спецификация)
ресімделеді. Стандартты нетто ... ... ... жіберуші
салмағына орын саны бойынша тасымалдау үшін теміржолға (жағалау, ... ... (су, әуе) ... ... теміржол
жүкқұжатымен (коносментпен, әуе жүкқұжатымен) ресімделеді. Ол ... ... ... ... және оны ... ... ... алушыға жүкті
қабылдауды ресімдеу үшін тапсырады. Теміржол жүкқұжатында (коносментте, ... орын ... ... ... ... ... ... немесе
тасымалданатын үйінді, шашынған контейнердегі жүк салмағы көрсетіледі.
Көтерме кәсіпорынның ... ... ... ... ... да жолдама құжаттарымен (топтық отвес, спецификация, шот-
фактура және сонымен бірге теміржол станциясына жағалау, әуежай) береді, ол
жүкқұжаттағы ... ... ... қабылдау уақытын растайды.
Жіберу қабылданған тауарларға теміржол ... ... ... ... ... ... ... береді. Жүк
түбіртегінің нөмірі, тиеу күні, жүк салмағы, тағайындалған станция атауы,
жүкті ... мен ... ... ... ... Содан соң жүк түбіртегін, шот-фактура, спецификация, қаптама
ярлыктары және төлем ...... ... ... ... ... ... (жағалау, әуежай) өкілі тауарды ... ... ... ... қол ... және мөр ... және ... қалдырады. Тауар-көлік жүкқұжатының қалған ... ... ... ... экземплярын дайындау бойынша
менеджер ... ... ... ... ... ... тауарлар үшін ақша алу үшін
көтерме кәсіпорын ... ... қоса ... ... Тауарларды өткізу, уақтылы және нақты ... ... ... ... ... ... алу мақсатында тиелген
тауарлардың төлем талап – тапсырмасын арнайы журналда тіркейді.
Тауарды теміржол ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарына және қоғамдық тамақтану орындарына жеткізіп
беру ... ... ... ресімдеу тәртібі толықтай тауарды
көтерме кәсіпорындарға жеткізіп береді, құжаттың ... ... ... транзитпен өткізуді (жөнелту) құжаттық ресімдеу.
Тауарларды көтерме өткізудің (жөнелту) келесі ... ... ... және
қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының және басқа ... ... ... ... ету, ол ... ... ... беру өнеркәсіп
орындарымен көтерме кәсіпорындарының қоймаларын ... ... Бұл ... тауарлар сатып алушыларға өнеркәсіа орындарында
ұйымдастырылған көтерме кәсіпорынның дайындау ... ... ... (жүргізушісі) және көтерме кәсіпорынның сенімхаты бойынша сатып
алушының өкілі (менеджері) арқылы жеткізілуі мүмкін.
Тауарларды транзитпен ... ... және ... ... ... ... ... бойынша сатып алушыларға өнеркәсіп орындарымен
(жеткізіп ... ... ... және ... ... Ол ... кәсіпорын жеткізіп берушілермен (өндіріс орындары) және ... ... ... келісілген жеткізіп берушіге тауарды
тиеуге наряд жазып береді және жібереді, оның ішінде сатып ... ... ... ... ... ... ... қатар сатып алушының атауы
және оның адрестері көрсетіледі.
Жеткізіп беруші (тауар өндіруші) және сатып ... ... ... ... ... тауарлар үшін есептесу екі нұсқада жүзеге
асырылуы мүмкін: жеткізіп беруші (тауар өндіруші) және сатып ... ... ... ... ... кәсіпорынның қатысуымен яғни көтерме
кәсіпорын бір уақытта жеткізіп берушімен сатып алынған, ал сатып ... ... үшін ... жүргізеді (төленген транзит) және
есептесуге көтерме кәсіпорынның қатысуынсыз (төленбеген ... ... ... ... ... ... ... көтерме кәсіпорын қатысуымен
есептесуде жеткізіп беруші (өндіріс орны немесе тауар өндіруші) тауар ... ... ... ... ... ... ... тауарды
жібергендігі туралы төлем талап-тапсырмасын қоса жолдама тауар құжаттарын
банкке инкассаға ұсынады, онымен бір ... өз ... ... ... төлем талап-тапсырмаларын ұсынады. [21]
Бұл жіберілген тауарлар үшін жеткізіп беруші банкке инкассаға
төлем талап-тапсырмасының екі ... ... ... ... ... ... ... төлем талап –тапсырмасы болып табылады.
Ол сатып ... ... ... ... ... ... ... берген
көтерме кәсіпорынға жеткізіп берушімен жазылады және ... ... ... ... ... ... сатып алушы нақты
жіберілген тауарларға есептесу үшін негіз қызметін атқарады.
Төлем талап-тапсырмасын ... ... ... ... үшін ... ұйымдастыру шығындарының жәнетиеу және ... ... ... толтыруға белгілі бір үстеме қосып есептесу
үшін бекітілген, келісілген баға бойынша жазылады.
Транзитті төлем ... деп ... ... ... ... ... алған алушыға көтерме кәсіпорын атынан жеткізіп берушімен
жазылады және ол транзитпен жеткізілген тауар үшін ... ... ... ... арасындағы есептесу үшін тауарларды жіберу туралы жолдама тауар
құжаты негіз қызметін атқарады.
2.3. Тауар ... мен ... және ... ... ... ... түсімдері бойынша синтетикалық есеп. Түскен ... ... ... жолдама құжаттары негізінде сауда ... ... мен тара ... ... ... және
аналитикалық есебі ұйымдастырылады.
Сауда ұйымдарының тауар-материалдық қорарының қалдығы ... ... мен ... үшін ... ... шоттар жоспарына
сәкес активті материалдық 1300 «Запастар»тарауындағы 1330 ... ... Бұл ... ... жері ... ... ... мен қозғалысы көрсетіледі.
Жоғарыда көрсетілген 1330 «Тауарлар» шотына келесі қосалқы шоттарды
ашу керек:
1330/1 «Қоймадағы тауарлар»
1330/2 «Бөлшек ... ... ... « Консигнацияға кететін тауарлар»
1330/4 «Тауар салынған ыдыс»
1330/5 «Тауар құнындағы үстеме баға»
1330/6 «Тауар құнындағы ҚҚС»
1330/7 «Тауарлар» шотындағы
1331 «Қоймадағы ... ... ... ... ... қоймасында, көкініс сақтауыштарда, тоңазытқыштар және
т.б.көтерме базалар мен қоймалардағы тауар ... ... мен ... ... ... сауда кәсіпорынарындағы тауарлар» ... ... ... ... ... ... палаткалардағы,
дүңгіршектердегі тасымал жүйесінде қоғамдық тамақтану ... ... ... ... мен ... көрініс табады. Аталған
қосалқы шотта тауарлармен сомалық көрсеткіштерте шыны ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... шотында консигнатпен
консигнацияға берілген тауарлар есепке алынады.
1334 «Тауарлар салынған ыдыс» қосалқы шотында ... тара ... ... ... ... ... ... шыны ыдыстан басқасы)
барлығы мен қозғалысы көрініс табады.
1335 «Тауар құнындағы ... ... ... ... ... ... ... бекітілген мөлшерде қосылатын үстеме сомасы
көрсетіледі. ... ... ... ... ... құнындағы сауда
үстемесі бір жағына шығып және ... ... ... құны төмендейді.
Мұнымен қатар өткізілген сауда үстемесінің ... ... ... қызметінің
пайдасын қалыптастыру мен сауда шығындарын қалпына келтіру үшін тауарларды
сатудан түсетін ... ... ... ... ... ... Аталған
қосалқыш шотта сауда ұйымдарына жеткізіп берушілерден ... ... ... мен ... көлік шығындарын қалпына келтуіру үшін ... ... ... ... ... ... ... құн салығы» қосалқы шотында
сатылатын тауар берілген тауар ... ... құн ... сомасы
есепке алынады (өткізуге тауарларды сатқаннан кейін ... ... ... ... ... құн ... сомасы жалпы
түсімнен анықталады).
Осыдан 1335 «Тауар ... ... ... және 1336 ... ... құн ... ... шоттары өз алдына ... ие ... олар ... және өзге ... ... ... сатып алу құнына
сауда үстемесі мен аталған қосалқы шоттарда есептелген ... ... ... қосу ... ... ... сату бағасын
анықтайды.
Жауапты сақтауға саду ұйымдарымен ... ... ... ... ... ... ... баланстан тыс
шотында, ал консигнацияға (комиссия) қабылданған ... ... ... қабылданған тауарлар» баланстан тыс шоттарында
есептеледі. [22]
Түскен тауарлар бойынша қосылған құн салығының ... үшін ... құн ... ... ал ... тауарлар үшін жеткізіп берушілермен
есептесу есебі 3300 ... ... және ... ... ... 3310 ... ... шоты тағайындалған.
Алынған тауарлардың түсімінің синтетикалық есебі өзара сада
ұйымының ... ... ... ... ... ... ... екі нұсқада жүргізіледі.
Бірінші нұсқа – сатып алу (шарты) баға бойынша ... ... ... ... баға ... ... жағдайда алу құны бойынша
тауар түсімінің есебі.
Бөлек өз бетіндік баланста тұрған жеткізіп берушілер мен өздерінің
кәсіпорындарынан ... ... мен ... ... ... ... немесе
қоймасына кірістеу жолдама (кіріс) тауар құжатына ... ... ... есеп ... ... ... ... тауарлар» немесе 1332 «Бөлшек сауда кәсіпорнындағы
тауарлар» (тауарлардың қайда түсірілгендігіне ... ... ... ... 1330 ... қосалқы шот 1334 «Тауарлар салынған ыдыс» тауармен
бірге түскен тараның құнына, егер ол ... ... ... ... 3310 ... мен ... қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
Шот-фактурада көрсетілген түскен тауарға қосылған құн ... 1420 ... құн ... 3310 ... мен ... ... ... кредиторлық
берешек»
Шетелдік серіктестерден (фирма) тауарлар түскен кезде тауардың
сатып ал (келісімді) құнынан басқа, ... ... жүк ... ... есеп ... ... ... ресімдеген күні
төленуге есептелген кедендік баж және кедендік ... ... ... ... табады:
Кедендік баж сомасына:
Дт 1330 «Тауарлар», сәйкес қосалқы шоттар
1331 «Қоймадағы тауарлар»
1332 «Бөлшек сауда кәсіпорындарындағы ... ... ... 3230 ... ... ... бойынша өзге де міндеттемелер» қосалқы шот
«Кедендік баж»
- құжаттарды ресімдегені үшін ... алым ... 7210 ... ... 3370 ... ... кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі» 68 «Басқа
кредиторлық ... және ... ... шот ... ... ... мен сатып алушының есебіне ... ... ... ... ... ... ... орынға
тауар мен ыдысты жеткізуге кеткен көлік дайындау шығындары ... ... ... ... ... сомасына:
Дт 7110 «Өнімдерді сату және қызметтер бойынша шығыстар» сәйкес қосалқы
шоттар; 7111 «Көтерме ... ... ... 7112 «Бөлшек сауда
кәсіпорындарының шығындары»,
Кт 3310 «Жеткізушілер мен ... ... ... ... ... барлық бухгалтерлік жазбалардан кейін Кт
3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек».
Жоғарыда көрсетілген ... ... ... ... ... ... мен ... қысқа мерзімді кредиторлық берешек»
бойынша жеткізіп берушілерге төленетін толық сома көрсетілуі ... ... ... ... үшін ... төлеу кезінде, төлем көздеріне байланысты, төлем аударымы
туралы банк жазбасының ... ... ... ... ... 3310 «Жеткізушілер мен ... ... ... ... ... шоттардың: 1050 «Ағымдағы банктік ... ... ... 1030, 1060 ... банктік шоттардағы ақша қаражаттары»
Дт 3130 «Қосылған құн салығы»
Кт 1420 «Қосылған құн салығы».
Сауда ұйымына тауарлар мен ыдыстың түсімі бойынша ... ... есеп ... операциялардың көрінісімен мысал
келтіреміз:
Мысалы: Тауар мен ыдыстар жеткізіп ... ... ... базамен кірістіріледі. Шот-фактурада (теңгемен) көрсетіледі:
□ Сатып алу құны бойынша тауарлар - 800 000;
□ Қосылған құн салығы – 96 000;
□ Ыдыс - ... ... ... ... ... ... ... көлік
дайындау шығындары – 2000;
□ Барлығы – 933000
Жеткізіп ... ... ... ... ... төленген. Аталған
операциялар бойынша бухгалтерлік есеп шоттарындағы келесі ... ... ... алу ... ... ... ... және ыдыс сомасы қоймаға
кірістеледі – 803000
Дт 1330 «Тауарлар» қосалқы шот 1331 ... ... ...... 1330 ... ... шот ... «Тауарлдағы ыдыс және (порожняя)» - 3000;
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа ... ... ... ... ... құн ... сомасына – 96000
Дт 1420 «Қосылған құн салығы»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге ... ... ... - ... ... ... ... жеткізіп берушілермен төленген көлік дайындау
шығындар сомасы көрсетіледі – ... ... ... ... ... ... базамен төленді –
933000;
Дт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді ... 1060 ... ... ... ақша қаражаты» - 933000
Шоттардағы мұндай бухгалтерлік жазбалар тауар мен ыдыстың толықтай
сақталуы ... ... ... ... ... ... тәжірибесінде тауарды қабылдау кезінде тауар
саны мен ... яғни ... ... және ... тауар құжатында
көрсетілген берілгендер арасында алшақтық бар екендігі айқындалу ... ... ... ... 1330 «Тауарлар» шотының дебитіне сәйкес
1331 ... ... 1332 ... ... ... ... ... және 1334 «Тауар салынған ыдыс» қосалқы
шоттарында нақты ... ... мен ... құны ... кезінде анықталған тауарлардың жетіспеушілігі, ұрлануы және
бүлінуі салдарынан жойылуын есепте көрсету тәртібі көптеген ... ... ... ... беру шарты талаптарына,
тауардың төлем уақытына және т.б.) байланысты.
Егер анықталған тауардың жетіспеушіліге тауарды тасымалдау ... ... және шыны ... ... ... ... бекітілген
нормадан аспаса, темір жол (жағалау, әәуежай, көлік базасы) өкілі ... ... ... ... ... ... мен сомасын
көрсетіп, ол туралы белгі қоюы міндетті. ... ... ... ... ... ... ... жүк құжатын залал
кезәнде жүк құжаттағы ... ... ... ... залал
нормасынан аспайтындығын тексеруге міндетті.
Егер табиғи залал нормасы шегіндегі ... пен ... ... ... ... жауапты тұлға менеджер (экспедитор
және т.б.) ... ... онда сату ... ... алу) ... жетпейтін
(ұрланған) және бүлінген тауарлар сомасы келесі жазбамен бухгалтерлік есеп
шотында көрініс табады:
Дт 1250 «Қызметкерлердің ... ... ... ... ... «Материалдық залалды өндіру бойынша есептесулер»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен ... ... ... ... ... ... (ұрланған) және бүлінген тауарлардың ... алу ... ... ... ... құны ... ... жауапты
тұлғалардан (менеджер, экспедитор, жүргізуші немесе т.б.) өндіріп алынады.
Бұл кезде аталған ... ... құны мен ... алу ... ... ... ... аталған бухгалтерлік (проводка) келесі
жазба жазылады.
Дт 1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» қосалқы
шот «Материалдық залалды өндіру бойынша ... 3520 ... ... ... қосалқы шот «Жетіспеушілік
құндылықтардың және нақты құнының ... ... ... және ... станцияларында және тауар алушының
қоймасында тауарды қабылдау ... ... ... беруші немесе
көлік ұйымының кінәсінен тауардың табиғи ... және ... ... ... ... асатын тауар жетіспеушілігінің сомасына арнайы
комиссиямен құрастырылған коммерциялық актіге «Тауар – ... ... ... ... ... ... туралы
акт», «Тауар-материалдық құндылықтарды қабылдау кезінде сапасындағы
бекітілген алшақтық туралы акт» және ... ... ... ... акт ... ... ... көлік органдарына немесе
жеткізіп берушіге талап қойылады және шоттарда келесі бухгалтерлік жазба
жасалады:
Дт 2160 ... ... ұзақ ... ... ... қосалқы
шот «Талап бойынша есептесулер»
Кт 4110 «Жеткізушілер мен мердігерлерге берілетін ұзақ мерзімді
кредиторлық ... ... ... ... ... ... үшін ... оларды алғанға дейін есептескен жағдайда, сонымен қатар
жеткізіп ... ... ... ... жеткізіп беру шартының
талабында жетіспейтін (ұрланған) және бұзылған тауарларды төлеуден ... ... ... ... бухгалтерлік жазба (проводка) жекізіп берушінің талап қоюы
бойынша, егер жетіспеушілік ... және ... ... ... ... ... бірақ түскен тауарлар үшін ... ... ... және жеткізіп беру ... ... ... және ... ... ... ... қарастырылған болса берілмейді. Бұл кезде сауда ұйымы болашақта
түскен ... ... ... ... ... ... төлем сомасын
азайтады, яғни жеткізіп берушімен нақты түскен және кірістелген ... ... үшін ... ... ... ... ... қабылдау кезінде анықталған
тауардың сынуы, бүлінуден жоғалуы және табиғи кемуі бекітілген нормадан
асатын ... ... ... кінәлі тұлғаларды анықтағанға және
ұйым әкімшілігімен қаралғанға дейін алдымен келесі жазбамен бухгалтерлік
есеп шоттарында крініс табады:
Дт 2180 ... ұзақ ... ... ... қосалқы шот
«Қарастырылмаған акт бойынша құндылықтарды бүлдіруден жою ... 3310 ... мен ... ... ... ... ... шо «Сатып алу құны бойынша жетіспейтін және ... ... ... ... және ... ... жеке ... тұлғалардың (менеджер, экспедитор, жүргізуші және т.б.) кінәсінен
болса, онда олар сауда ұйымының басшысының бұйрығымен ... ... ... ... ... ... міндетті және келесі бухгалтерлік
жазбада көрсетіледі.
Дт 2150 «Қызметкерлердің ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... бойынша есептесулер»
Кт 2180 «Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық ... ... ... акт ... ... ... жою және
жетіспеушілік», «Сатып алу құны бойынша ... және ... ... ... ... және ... тауарлардың сомасы кінәлі
тұлғалардан сатып алу (алу құны) құнынан жоғары ... ... ... ... ... ... өндірілетін болса, онда ... ... ... ... және ... алу (алу ... ... айырма сомасына, өткен жазбаға қосымша келесі бухгалтерлік
жазба жасалады:
Дт 2150 «Қызмекерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық ... ... ... ... ... ... ... 4420 «Алдағы кезеңдердің кірістері» қосалқы шот «Өндіріп алынатын
және нақты құндарының арасындағы айырма»
Табиғи кемудің бекітілген нормасынан ... ... ... ... ... ... анықтау мүмкінлігі
болмаған жағдайда олар еңбек ұжымының шешімі бойынша ... ... ... ... бухгалтерлік жазбамен шығарылады:
Дт 7110 «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету ... ... ... ... сауда кәсіпорындарының шығындары», «Бөлшек сауда
кәсіпорындарының шығындары»
Кт 2180»Өзге ұзақ мерзімді ... ... ... шот
«Қарастырылмаған акт ... ... ... жою ... ... ... тауарларды қабылдау кезінде олардың
санындағы алшақтық анықталғандығын бухгалтерлік есеп ... ... ... ... көре ... ... база жеткізіп берушінің төлем талап – тапсырмасын
сомада төледі – 933000;
Төлем ...... ... ... алу құны бойынша тауар бағасы – 800000
Қосылған құн салығы – 96000
Ыдыс – 3000
Сатып ... ... ... ... ... көлік дайындау
шығындары - 2000
Төленуге барлығы – 933000
Алынған тауарларды қабылдау кезінде сатып алу бағасы ... ... ...... ... ... кезінде бекітілген табиғи кему нормасы шгінде – 400
Б) табиғи кему номасынан жоғары – 2300
В) жеткізіп беру ...... база ... ... ... ... жеткіліксіз табиғи
кему нормасынан жоғары жоғалту сомасынан 1600 теңге ... ... 700 ... ... ... ... көтерме базаның шығындарына
есептелді.
Жеткізіп берушінің кінәсі ... ... ... ... оған ... ... өйткені түскен тауарлар үшін есептесулер
жүзеге асырылған.
Нақты түскен және ... ... ... ... табуы үшін
келесі есептесуді құрамыз.(кесте 1.)
Кесте 1. Тауардың сатып алу құнымен есептесу (теңгемен)
|Операция |Шот- ... ... ... ... |фактура | ... |
| ... | ... |
| | ... ... ... | |
| | ... |кему ... | |
| | ... кему ... ... ... | ... ... | ... |
| | ... | | | ... |1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |400 |2300 |600 |796700 ... | | | | | ... | | | | | ... құны | | | | | ... ... |96000 |64 |368 |96 |127472 ... ... | | | | | ... ыдыс |3000 |- |- |- |3000 ... ... |2000 |- |- |- |2000 ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... | | | | | ... |933000 |464 |2668 |696 |929172 ... операциялар бухгалтерлік есеп шоттарында ... ... ... ... ... ... ... көтерме база
төлеген сомасына – 933000
Дт 3310 ... мен ... ... ... ... 1040 «Ағымдағы банктік шоттардағы теңгемен ақша қаражаты» -
933000
2. Сатып алу бағасы бойынша қоймаға ... ... ... ... – 796700
Дт 1330 «Тауарлар» қосалқы шот ... ... ... 3310 ... мен ... қысқа мерзімді берешек»
796700
3. Нақты түскен тауарларға қосылған құн салығы сомасына 127 472
Дт 1420 «Қосылған құн ... 3310 ... мен ... ... мерзімді кредиторлық берешек»
127472
4. Шот-фактурада қосылған ыдыс сомасына
Дт 1330 «Тауарлар» қосалқы шот ... ... 3310 ... мен ... ... ... кредиторлық берешек»
3000
5. Сатып алушы есебінен жеткізіп ... ... ... ... ... 7110 ... сату және ... ... бойынша шығыстар» қосалқы
шот «Көтерме сауда кәсіпорындарындағы шығындар»
Кт 3310 ... мен ... ... ... ... ... ... қабылдау кезінде анықталған тауар жеткіліксіздігі
көрініс табады:
a. Жеткізіп берушіге оның кінәсінен жеткіліксіз тауарлар ... ... ... анықталған сомасына 696
Дт 2160 «Жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық ... шот ... ... ... 3310 ... мен мердігерлерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешек» 696
b. Бекітілген табиғи кему ... ... ... ... ... сомасына
Дт 7110 «Өнімдерді сату және қызметтер көрсету бойынша
шығыстар» қосалқы шот ... ... ... 3310 ... мен ... ... мерзімді
кредиторлық берешек» 464
c. Тасымалдау кезінде және көтерме база ... ... ... ... дейін бекітілген табиғи кему нормасынан
жоғары жеткіліксіз және бүлінген тауарлар сомасына ... 2180 ... ұзақ ... дебиторлық берешек» қосалқы шот
«Қарастырылмаған акт бойынша құндылықтарды бүлдіруден жою ... 3310 ... мен ... қысқа мерзімді
кредиторлық ... ... ... ... шешіміне сәйкес жеткіліксіз немесе бүлінген
тауарларды сызып тастайды ... ... ... ... ... көтерме есебінен сызылатын бекітілген
табиғи кему нормасынан жоғары ... және ... ... сомасына
(сауда ұйымының кірісінің азайтылуы) ... 7210 ... ... 2160 ... бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» ... ... ... ... ... тұлғалардан өндірілуге жататын, жеткіліксіз ... ... ... 2150 ... ұзақ ... дебиторлық берешегі» қосалқы шот
«Материалдық залалды өндіру бойынша есептесулер»
Кт 2160 «Жалдау бойынша ұзақ ... ... ... ... ... ... ... 1330 «Тауарлар» дебитіне «Көтерме ... ... ... ... ... түскен тауарлардың тек
құны көрініс табады. Бұл ешқашан ... ... ... ... ... болмайтындығын білдіреді. 3310 «Жеткізушілер мен
мердігерлерге қысқа мерзімді ... ... ... ... нақты түскен, қабылдау ... ... ... немесе бүлінген тауардың сатып алу құны, тауармен бірге ... ... ... беру ... талаптарын бұзғаны үшін жеткізіп
берушіге қойылатын талап сомасы, ... ... ... ... ... ... ... шығындары сомасы көрсетіледі. [25]
Барлық жүргізілген жазбалар нәтижесінде 3310 ... ... ... мерзімді кредиторлық берешек» кредиті бойынша
кредиттік ... ... ... тауарлық (есептесу) жолдама
құжатындағы «Төлеуге» сомасына тең, бұл бухгалтерлік есеп шотындағы ... ... ... ... ... операциялардың жазбаларының дұрыстығы
туралы аңғартады.
Тауар түсімінің есебінің нұсқасының (сущность) сауда шығындарымен
өндіру үшін және ... ... ... ... ... ... тауардың
сатып алу (шарттық) және сауда ... ... сату ... ... ... ұйымының қоймасында (дүкенінде) түскен және кірістелген
тауарлардың сатып алу (шарты) құны бойынша есептелетіндігі.
Қоймаға ... ... сату ... ... ... 1330 ... шотының дебитінде, сәйкес қосалқы ... ... ... 1332 ... ... ... тауарлар» сату
(нарықтық) бағасы бойынша жазылады, сатып алу ... ... ... мен ... ... мерзімді кредиторлық берешек» шотына
кредиттейді, ал сату (нарықтық) және сатып алу бағасы (құны) ... ... 1330 ... ... шот 1335 ... ... ... және тауардың сату (нарықтық) бағасына ... ... ... 1330 «Тауарлық», қосалқы шотындағы 1336 «Тауарлар құнындағы
қосылған құн салығы» кредиттейді. [26]
Сауда ұйымының қоймасына ... ... ... ... құнын қалыптастыру тәртібін бухгалтерлік есеп шоттарында келесі
жазбалармен көрсетуге болады:
- Сатып алу бағасы бойынша кірістелген тауар ... 1330 ... ... ... ... 1331 «Қоймадағы тауарлар»,
1332 «Бөлшек сауда кәсіпорнындағы тауарлар»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен ... ... ... ... ... алу бағасы бойынша түскен тауарларға қосылған құн салығы сомасына
Дт 1420 «Қосылған құн салығы»
Кт 3310 ... мен ... ... ... ... ... үшін ... тауарлардың сатып алу бағасынан шығарылған сауда
үстемесі сомасына
Дт 1330 «Тауарлар», сәйкес қосалқы шоттар 1331 «Қоймадағы ... ... ... ... ... 1330 «Тауарлар», қосалқы шотында 1335 «Тауар бағасындағы үстемесі»
- Сату бағасы бойынша кірістелген тауарларға қосылған құн салығы сомасына
Дт 1330 ... ... ... шоттар 1331 «Қоймадағы тауарлар», 1332
«Бөлшек сауда кәсіпорнындағы тауарлар»
Кт 1330 ... ... ... 1336 ... құнындағы қосылған құн
салығы»
Өткізу үшін сауда ... ... ... ... сату ... қалыптастыруды терең түсіну үшін келесі мысалды
қарастырамыз.
Мысалы: сауда ұйымына жеткізіп ... ... ...... ... көрсетілген (теңгемен)
Сатып алу құны ... ... құн ... 30% ... ... ... қосылған
210000
Тауарлар сату бағасы ... ... есеп ... ... операция келесі жазбалармен
көрінеді:
- Түскен тауардың сатып алу бағасына
Дт 1330 «Тауарлар», сәйкес қосалқы шоттар 1331 «Қоймадағы тауарлар»
Кт «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа ... ... ... ... ... сатып алу бағасынан қосылған құн салығы сомасына
Дт 1420 «Қосылған құн салығы»
Кт 3310 «Жеткізушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық ... ... ... ... алу ... ... ... үстемесі сомасына
Дт 1330 «Тауарлар», сәйкес қосалқы шоттар 1331 «Қоймадағы тауарлар»
Кт 1330 «Тауарлар», қосалқы шотында 1335 ... ... ... ... ... ... сату ... қосылған құн салығы сомасына:
(700000+210000)-нан 12%)
Дт 1330 «Тауарлар», сәйкес ... ... 1331 ... сауда
кәсіпорындарындағы тауарлар»
Кт 1330 «Тауарлар», қосалқы шоттар 1336 «Тауарлар қосылған құн ... 1330 ... ... қосалқы шоттар 1331 «Көтерме
сауда тауарлар» дебиті бойынша көрсетілген, түскен тауарлардың сатып ... ... ... үстемесі (210000) және тауар құнындағы қосылған құн
салығы ... ... ... кірістелген тауарлардың сату құны
1019200 теңге (700000+210000+109200) құрады.
Сауда ұйымының жұмыс тәжірибесінде тауар алушы ... ... ... ... талап-тапсырмасы төлеуден (толық немесе ішінара)
бас тарту жағдайлары болуы мүмкін, егер жеткізіп беруші жеткізіп ... ... ... ... Бұл ... саду ұйымы өз адресіне
түскен тауарларды алуға және оларды жауапты ... ... ... ... сақтауға қабылданған тауар-материалды ... тыс ... ... және ... ... ... ... есеп теориясынан белгілі баланстан тыс шоттарда шаруашылық
операцичлар қос жазбалы ... яғни ... ... корреспонденцияны
қолданбай көрініс береді. Сондықтан жауапты сақтауға қабылданған тауарлар
тек аталған шот дебеті ... ... ... ... кредиттеусіз
жазылады. Оларды жеткізіп берушіге қайтару кезінде немесе ... ... жаңа ... ... ... ... сақтауға
қабылданған тауар – материалдық құндылықтар( шоты ... шот ... ... ... ... ... қайтарылғанда немесе басқа
сатып алушыға жөнелтілгенде «жауапты сақтауға қабылданған н ... ... шоты ... яғни ... ие емес.[27]
Тауарларды жөнелту және өткізу үдерісі бойынша синтетикалық есеп.
Көтерме кәсіпорындарындағы тауар операцияларының бухгалтерлік есебінің
маңызды мақсаты ... ... тиеу және ... ... ... ... ... өйткені олардың арасында уақыт ... ... Бұл ... ... болып көтерме кәсіпорынынан жөнелту
сәтінен сатып ... ... ... дейін саналатындығымен
түсіндіріледі. Сатып алушылармен төлемдер көтерме кәсіпорынның есеп айырысу
шотына ... ... ... лезде түспейді, ал есеп айырысу құжаттарын
ресімдеуге кеткен ... ... ... ... ... жібергеннен кейін
және төлемді жүзеге асырады. Көтерме кәсіпорын тауарды өткізуді банкке
инкассаға тиелген ... ... ... ... сәтінде
көрсетеді.
Тиелген және өткізілген тауарлар есебі үшін 1210 активті ... Бұл ... ... сату ... ... ... ... жіберілген немесе тиелген тауарлардың бағасы, ... ... құн ... ыдыс ... ... шот – фактураға, тауар – ... және ... да ... ... және есеп айырысу ... ... ... төленген және сатып алушылардан ...... ... ... алушыларға тиелген және жіберілген (өткізілген) тауарлар
бухгалтерлік есеп шоттарында ... баға ... екі ... айқындалады.
1. Қазақстан Республикасы қаржы министрінің 29.10.2009 ж №542 ... ... есеп ... ... және дайындау үшін концептуалды
негізге» және бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес қаржылық есеп ... ... ... ... ... сәйкес кіріс тауарды сату
сәтінен ақша қаражатын алу уақытына байланысты емес мойындалады. Сондықтан
шот-фактура ... ... ... ... ... және жіберілген
тауарлар тиелген тауарлар үшін сатып алушылардан ... ... ... және оларды сату құны бойынша өткізуден кірісі қосылған құн
салығынсыз келесі жазбалармен бухгалтерлік есеп ... ... ... Кт 6010 ... шот «Алынған тауарларды өткізуден кіріс».
Шот – фактураға қосылған осы тауарларға ... құн ... ... бухгалтерлік жазба беріледі: Дт 1210, Кт 3130. ... ... тиеу және ... ... сатып алушыларға тауардың
сатып алу немесе сату құнынан жеңілдіктер ұсына алады, ол ... ... бір ... ... бұл көтерме кәсіпорындағы қолданыстағы
тауар құнымен салыстырғанда құнының төмендеуіне ... ... ... ... ... ірі ... ... алу кезінде,
шотты қолма-қол ақшамен төлегенде,төмен сапалы ... және ... ... ... ... ұсынылатын көтерме кәсіпорындарға
бағадағы жеңілдіктерге ... ... ... кіріс болып
табылады,өйткені олар экономикалық негізделген ... ... ... ... ... ... жеңілдіктердің барлық
түрлері оның мөлшері және ... ... ... ... ... ... тапсырыстарда, келісімдерде және басқа құжаттарда
айтылауы тиіс.
Егер ... тиеу және ... ... сатып алушылардан
өндірілетін көтерме кәспорынмен көлік-дайындау шығындары ... ... ол ... шегі ... көтерме кәсіпорынның бухгалтериясымен 7110 шоты
дебетінде, қосалқы шот «Көтерме сауда кәсіпорындарының шығындары» көрініс
табады, одан ... ... ... ... үшін ... тауарлар төлем талап-
тапсырмасына қосылады. Сондықтан, көтерме кәсіпорынмен жүргізілген және
сатып ... ... ... тауарларды тиеуге және жөнелтуге
байланысты ...... ... ... ... ... Дт 1210, Кт 7110, ... шот «Көтерме сауда кәсіпорындарының
шығындары».
Сатып алушыларға тиелген және ... ... ... ... талап-тапсырмасы қойма меңгерушісінен сатып алу құны немесе
нақты өзіндік және ыдыс құны бойынша бухгалтерлік есеп ... ... ... Дт 7010, ... шот ... үшін ... өткізілген
тауарлардың өзіндік құны», Кт 1330, сәйкес қосалқы шоттар 1331 «Қоймадағы
тауарлар», 1334 «Тауарлар салынған ыдыс». ... ... мен ... ... ... шаралары және сәйкес шоттарға төлемді аудару
бойынша ... ... ... ... сату құны ... ... ... сонымен қатар сатып алушылардан олармен тиелген ыдыс пен тауар
үшін және тауарды тиеумен байланысты көлік ... өтеу ... алу ... ... және ... есеп шоттарында келесі жазба
жасалады:Сәйкес шоттың дебеттері: Дт 1060, Кт ... ... ... ... ... ... тиелген, бірақ сату
бағасы бойынша төленбеген тауарлар құнын, ыдыс бағасын, төлем ... ... ... – дайындық шығындарының сомасын көрсетеді.
Төлем тоқтап ... ... ... ... ... мен ... ... алушыларға сәйкес соманы өндіру бойынша шаралар қолдануға
міндетті. [28]
Көтерме кәсіпорынның қоймасынан тиеу және өткізу ... ... ... есеп ... ... тәртібін
келесі мысалда қарастырамыз:
a. «Группа Компании Атаба» ЖШС ... ... ... ... ... ... және тапсырылған төлем – тапсырмасының сомасына ... ... алу құны ... ... ... өз ... ... ... 30 ... ... құн ... ... ... алушырларға 5 % көлемде жеңілдіктер сомасы (өз кірісі есебінен
(691 990 * 5 ... ... ... сомасынан құн ... ... Ыдыс ... ... алушылар мен өндірілетін көлік – дайындық шығындары 2 715;
Барлығы төленуге
Жеңілдік ... мен ... құн ... (34 600 + 5 536) ... ... алу құны және ыдыс құны ... ... және ... ... ... Көтерме кәсіпорынның шотына олармен тиелген ... үшін ... ... ... ... ... ... қоймасынан тауар
тиеу және өткізу бойынша шаруашылық операциялары бухгалтерлік есеп
шоттарында ... ... ... ... алушыларға тиелген тауарлардың сату құнына және ыдыс құнына; ... Кт 6010, ... шот ... тауарларды өткізуден кіріс»
695 636;
2. Шот-фактураға сәйкес ... ... ... ... құн салығы
сомасына: Дт 1210, Кт ... Өз ... 5 % ... ... ... ұсынылатын жеңілдіктер
сомасына; Дт 7610, Кт ... ... ... ... сомасынан қосылған құн салығы сомасына: Дт
3130, Кт ... ... ... ... ... ... сомасына: Дт
1210, Кт 7110, қосалқы шот «Көтерме сауда кәсіпорындарының шығындары»
2 715;
6. Сатып алушыға төлеуге ... ... ... алу ... нақты өзіндік құны және ыдыс құны бойынша жіберілген ... ... ... Дт 7010, Кт 1330, ... шоттар «Көтерме
сауда кәсіпорындарындағы тауарлар» 532 300, «Тауарлар салынған ыдыс»
3 646.
7. Сатып алушылардан ... ... есеп ... олармен тиелген
тауарлар үшін төлем есептелінген; Дт 1030, Кт 1210 ... ... ... қабілеттілігінің тұрақсыздығы кезінде
көтерме ... ... ... және жөнелтілетені тауарлар үшін
алдын ала төлем тәртібінде есептесе алады, бұл кезде есеп ... ... беру ... ... ... алдын ала тараптармен келісіп,
қаражаттарды ... ала және ... ... жолымен жүзеге
асырылады.тауарларды тиеу үшін сатып ... ... ... ала төлемді
көтерме кәсіпорын 661 пассивті шотында есепке алады.
Сатып алушылардан сәйкес шоттар (валюталық, есеп айырысу шоты) және
басқа есеп ... ... ... ... ... ... ... банк
жазбасы негізінде тауарларды жеткізіп беруге аванс ... ... ... ... және ... ... және алынатын
валюта (ұлттық немесе шетел) түріне тбайланысты бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... 1010,
1030, 1060 Кт 3510
Төленуге ұсынылған төлем ...... ... ... жіберілген тауарлар үшін сатып алушылардан алынған аванстарды олардың
берекшектерін өтеу шотына өту кезінде келесі ... ... ... 3510, Кт ... ... ... ... тауарларды жеткізіп беру үшін
алынған аванстар сомасын толық ... ... ... ... жоқтығы салдарынан немесе басқа ... ... ... сома ... ... ... және банк ... және
басқа есеп айырысу – ақша құжаттары негізінде ... ... ... ... ... ... жазба жасалады: Дт 3510, ... ... 1010, 1030, 1060. ... ... ... ... сатып алушы себептер
негізінде тиелген және жіберілген тауарларға ... ... ... ... ... ... немесе ішінара бас тарту жағдайлар кездесіп
жатады. Бұл ... ... ... ... ... сақтауға қабылдап және
олардың сақтауын қамтамасыз ету керек. Жауапты ... ... мен ыдыс ... ... 002 ... тыс шотында шот-фактура
немесе көлік тауар жүкқұжатында көрсетілген құны бойынша ... ... ... мен ыдыс ... иесі ... ... сұрыптары
сақтау орындары бойынша жүргізіледі. Егер одан кейін жауапты сақтауға
қабылданған тауарлар мен ыдыс ... ... ... олардың
меншігіне өтеді, онда олар 002 шотынан ... ... ... ... мен ... ... бойынша қарапайым бухгалтерлік жазба
жасалады және олар төлем талап – тапсырмасы бойынша төленеді.
Сатып алушылардан ... ... ... ... бас
тарту кезінде және олармен банк хабарламасы және сатып алушы ... ... мен ... және сақтауға қабылдау кезінде келесі
бухгалтерлік жазба екі сатыда жазылады:
Бірінші сатыда ... ... бұл ... ... жазба
жойылады (күшін жояды). Бұл үшін бухгалтерлік есеп шот ... ... ... 6020 ... шоты ... және бухгалтерлік есеп
шоттарында келесі жазбалар жасалады:
А) қайтаруға жататын тауар және төлем талап – тапсырмасы ... ... ... дебиторлық берешекті жою сомасына: Дт 6020, Кт 1210
Б) осы тауарларға бұрын есептелген қосылған құн ... ... Кт ... ... және сатып алушы ескертпесі негізінде жауапты
сақтауға қабылданған тауарлар сомасына ... ... ... ... 1330, ... шот «Көтерме сауда кәсіпорнандағы тауарлар», аналитикалық
шот «Сатып алушыдағы жауапты сақтаудағы атуарлар», Кт 1330, ... ... ... ... ... ... тиеу, сақтау және қайтарумен байланысты оларға
келтірілген ... ... ... шот ... ... келесі
бухгалтерлік жазба жасалады: Дт 6020, 7110, қосалқы шот «Көтерме сауда
кәсіпорындарының ... Кт ... ... шот төлеу кезінде банк жазбасына сәйкес аталған
жұмыстарды орындағаны үшін есеп ... ... ... ... бухгалтерлік есеп шоттарында келесі жазбалар жасалады: Дт 3310,
сәйкес шоттың кредиті 1010, 1030, ... ... ... 6020 ... ... дебиторлық
берешек және шығындар сомасы келесі бухгалтерлік жазбамен ... ... ... жыл ... ... тасталады: Дт 5610, Кт 6020.
Егер сатып алушыларда жауапты ... ... ... ... бұйрығымен қоймаға қайтарылса, онда сәйкес ... ...... ... ... ... ... бухгалтерлік жазба
жасалады. Дт 1330, қосалқы ... ... ... ... Кт 1330, ... шот ... ... кәсіпоырндарындағы
тауарлар» аналитикалық шот «Сатып алушылардың ... ... ... ... сақтауындағы тауарлар көтерме
кәсіпорындардың келісімімен басқа сатып алушыларға сатылса, онда ... ... одан ... есеп ... ... ... есепте
көтерме кәсіпорындар қоймасынан тауарларды тиеу және ... ... бір ... ... ... ... жауапты тұлғадан
алып тастау кезінде 1330, қосалқы шот ... ... ... шот
«Сатып алушылардың жауапты сақталуындағы тауарлар» шоты кредиттеледі. [31]
Сатып алушыларда жауапты сақтауда ... ... кері ... ... ... ... ... сатып алушыға жібергеннен
кейін 1330, қосалқы шот «Қоймадағы ... ... шот ... жауапты сақтауындағы тауарлар» шоты және айдың соңында сальдоға
ие болмайды. Егер айдың соңында сальдоға ие болса, онда ол ... ... ... тауардың барлығын білдіреді және көтерме кәсіпорын
басшысына оларды қоймаға ... ... ... ... алушыға жөнелту
бойынша шұғыл шара қолдану керек.
Егер көтерме кәсіпорындарды сатып алушының төлем талап-тапсырмасын
төлеуден бас тартуын негізсіз деп ... онда олар өз ... ... ... ... сот ... ұсына алады және аталған
құжат негізінде келесі бухгалтерлік жазба жасалады: Дт 1280, ... ... ... есеп ... Кт ... ... көтерме талабы қанағаттандырылған жағдайда
экономикалық сот шешімі негізінде алынатын валюта ... ... ... ... ... бухгалтерлік жазба жасалады: сәйкес шот дебеті
1010,1030,1060, Кт 1210 ... шот ... ... есеп ... ... қоймасынан өз сауда кәсіпорындарына (дүкендер,
киосктерт.б.) және қоғамдық тамақтану (асханалар, ... бір ... ... (әр түрлі Ақ, ЖШС, фирмалар) ... ... ... ... және ... ... ... есеп
шоттарында айқындалады: Дт 1330, қосалқы шот «Бөлшек ... ... Кт 1331, ... шот ... ... ... мен азық – ... с кәсіпорындары қоймасынан бір ұйым құрамына кіретін өз
өндіріс өнеркәсіптер ... ... пен ... ... өндіріс үшін
тауарларды жіберу сонымен қатар шығыс жүкқұжаттарымен ... ... ... жазбамен айқындалады: Дт 8110 «Негізгі өндіріс» бөлімі,
Кт 1330 қосалқы шот «Көтерме сауда ... ... ... ... ... бір ... екінші қоймаға
беру қажеттіліктері туындайды, ол тек көтерме кәсіпорынның басшысы мен бас
бухгалтерінің жазбаша ... ... ... ... ... ... ішкі орын ауыстырумен аталады және есепте 1330 бірақ түрлі
аналитикалық ... ... және ... ... ... ... ... қоймасынан тауарды тиеу және жөнелту есебінің
тәртібі осындай.
III БӨЛІМ. МАТЕРИАЛДЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫҢ АУДИТІ
3.1.Аудиттің ... ... ... ... және ... процесінде еңбек құралдарымен қатар тауар материалдық
қорлар ретінде көрінетін еңбек заттары да қатысады. Еңбек ... ... ... өндіріс процесінде тек бір рет қатысады және оның
құны өндірілетін ... ... ... ... ... яғни ... ... құрайды.
Тауар материалдық қорлар есебі (қаржы есептілігінде ... ... ҚЕХС 2 ... сәйкес жүзеге асыралады. Стандарт
мынадай сұрақтарды қамтиды: тауар материалдық қорларды өлшеу, ... құны және ... ... материалдық қорларды шығындар деп мойындау,
қаржылық есептілікке ашу.
Өнімді өндіру жоспарын орындау, ... ... ... мен
дайын өнімді материалдық – ... ... ... ... ... Сондықтан аудит мақсаты болып материалдық
қамтамасыз ету жоспарының ... және ... беру ... ... жағдайын тексеру табылады. [33]
Өндірістік процеске қатысуына байланысты материалдар дайын өнімді
алу мақсатында адам ... ... ... ... ... Еңбек
заттары өндірісте толықтай ... яғни ... ... ... лезде ауыстырады және әрбір өндірістік ... ... ... ... ... түрдегі материалдар, қосалқы бөлшектер, жартылай
өнімдер, аяқталмаған өндіріс жатады.
Материалдық құндылықтар аудитінің негізгі мақсаты болып табылады:
- ... ... ... беру жоспарының орындалуын тексеру;
- оларды қолданыстағы норма және нормативтерге сәйкес шығындау;
- олардың сақталуын және қозғалысын ... ... ... және ... кірістелуін бақылау сонымен қатар
жеткізіп берушілерге материалдардың жетіспеушілігі, бүлінгендігі ... ... ... ... жеткіліксіздігі немесе бүлінгендігі үшін
шағымды айтуды;
- материалдық құндылықтардың бүлінуі, алып тастау (жою) туралы уақтылы ... ... ... ... ... нормативті қадағалау, жатып қалған
және өтімсіз жинақталу шаруашылық қажеттіліктеріне, отынға және ... ... ... ... ... ... қолдану, ыдыс пен операцияларды жүзеге асыру кезінде шаруашылықсыз,
есеп және есеп беру жүргізуде жетіспеушілік фактілерін ...... ... ... ... мақсаттарынан
бақылау объектілері, ақпарат көздері, методикалық тәсілдері анықталады.
[34]
Аудит объектілері:
➢ норма және нормативтермен оның ... ... ... ... ... ... беру ... жеткізіп беру жоспарын орындау;
➢ нормативтік – құқық ... ... ... сандық және
сапалық қабылдау ережелерін сақтау;
➢ тауар қорларының ... оның ... және ... ... ... ... ТМҚ түсуі және жөнелтілуі – кірістердің толықтылығы және уақыттылығы,
жөнелту және шығындарды лимиттеу;
➢ Өтімсіз және ... ... ... және оларды өткізу бойынша шаралар;
➢ Ыдыс (тара) – ... ... ... және ыдыс ... ... ТМҚ ... – материалдық жауапкершілікті ... ... ... ... ... жетіспеушігі, ұрлығы;
➢ ТМҚ бойынша есеп және есептілік;
Ақпарат көздері:
➢ ҚЕХС 2 ... ... ... ... ... ... ... қабылдау және
өткізутуралы нормативтік актілер: ТМҚ жеткізу шарттары, тауарларды
жеткізіп беру ерекше талаптары, ... ... ... ... ... ... бойынша жоспарлы-нормативті
құжаттар, мысалы, табиғи кемі нормасымен ... ... ... ... ... ... ... ТМҚ
айналымдылығы;
➢ Шот топтары бойынша синтетикалық және аналитикалық есеп регистрлары:
1310 «Шикізаттар және ... 1350 ... ... ... берушілерге және тапсырыс берушілерге қысқа мерзімді
кредиторлық берешектер», 1250 «Қызметкерлердің ... ... ... 1280 «Басқа қысқа ... ... ... ... ТМҚ инвентаризациялау ведомствалары;
➢ ТМҚ пайдалану және өткізу, сақтау туралы есеп беру;
ТМҚ операциялары аудиті кезінде қолданылатын бақылаудың ... – бұл ... ... ... және ... бақылау,
химико-технологиялық бақылау, тауарлық сараптама және өзгелер).
Методикалық әдістер ... ... және ... ... актілері, химиялық лаборатория қорытындысы, соңғы өлшем),
аналитикалық ... ... және ... қозғалысының экономикалық
талдау машинограммалары, табиғи кему есебі, тұрып қалған және ... ... және ... ...... ... [35]
Аудит процесіндегі методикалық әдістер ... ... ... ... ... есептегіш логикалық тәсілдердің көмегі арқылы
жүзеге асырылады.
Төменде үлгілі аудит бағдарламасы және ішкі ... ... ... 2. ... ... ... ... кәсіпорынның
аудит бағдарламасы.
|Аудит мақсаты және тексеру ... ... ... ... ... | | |
|1 |2 |3 ... Материалдарды бизнес-жоспарға сәйкес сатып алуды тексеру. ... ... ...... ... |
|1. Материалдарды жазбаша тапсырыс ... ... ... ... ма, ... алу |(бөлімшелердегі) | ... ... ... |тапсырыстар | ... Ескі және ... ... ... ... ... ... қоймаға алынбағандығын |құжаттары | ... ... ... ... ... мөрінің барлығы| ... ... ... | | ... процедураның барлығына | | ... ... | | ... ... ... ... |Қолданылмаған |Аңду ... ... бір ... ... ... ай | ... ... есеп беру | ... ТМҚ алу, ... және ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... кіріс ордері дайындалған ба,|шот-фактуралар, | ... ... бар ма, мөр және ... ... | ... ... ... ... | | ... ... қолы қоса | | ... ... ... материалды| | ... ... ... ... ... | | ... ... құжаты материалды алмай | | ... ... ... | | ... Аталған процедура үшін жауапты |Кіріс ордерлері ... ... ... ... ... ... түсімі мен |инвентарлық әдіс |
|беру жүзеге асырыла ма және ... ... | ... алу ... ... | ... ... ме. | | ... ... ... алу |Алу және беру ... |
|және беру құжаттары қойма ... | ... ... | | ... ме | | ... ... жеке ... |ТМҚ ... ... |Аңду, бекіту |
|бағалау жүзеге асырыла ма және ... | ... ... ... | | ... хабарлана ма және | | ... ... бұл ... | | ... ... ме | | ... ... ... ... ұрлануы және жоғалуы орын |
|алғандығын ... ... Орын ... ... ... | ... ... ... жағдайының тізімін алу | | ... ... ... лезде күзетке | ... ... ... және ... | | ... ме соны ... | | ... ... ... ... материалдың сақталғандығын тексеру ... ... ... ... ... материалдық жауапкершілігі туралы
міндеттемелерін ресімдеудің дұрыстығы мен ... ... ... ұзақ ... бойы ... ... тұлғадан материалды
жауапкершілігі туралы міндеттемелер алынбағандығы ... ... ... ... ... ... жиі орын ... Аудитор
кәсіпорындар мен құрылыста материалдар есебі бойынша негізгі ... ... ... ... ... көз жеткізуі тиіс. Бұдан басқа
ғимараттардың жабдықталуында күзет сигнализациясының ... ... ... ... ... ... ... сейф,
метал шаптардың тағы сол сияқты есіктерінің құлыптарының дұрыстығы
тексеріледі.
Бұл ... ... ... ... таразы және өлшем құнын
қамтамасыз ететіндігін, олардың көрсеткіштерінің ... ... ... және кір және ... құралдардың таңбаландығын,
дезфекция мерзімдерінің сақталғандығын тексереді.
Аудиторға барлық материалды жауапты тұлғалардың еңбек кітапшалары мен
жеке іс – ... ... ... ... жауапты қызметке кадрлар
алған кезде бұзу фактілері анықталған ... ... ... анықталған
жетіспеушіліктерді жою бойынша шаралар қабылданады. Қажет болған жағдайда
аудитор олардың ... орны ... ... ... ... ... Бас бухгалтердің материалды жауапты тұлғаларды қабылдау және
орнын ... ... ... назар аударылады. Қойма есебі және
бухгалтерия ақпараты бойынша материалды жауапты ... ... ... ... ... ... ... дұрыстығы мен
уақыттылығы анықталады. [36]
Қойма есебінің Ф№М-17 карточкасы немесе ... ... ... ... ... Аудитор бухгалтерияда құжаттарды қабылдау –
тапсыру құрудың реестрін ... және ... ... тиіс.
Материал есебінің үш тәсілі қолданылады:
1. Оперативті – бухгалтерлік ... ...... тұлғалардың есеп беруі бойынша ... ... және ... ... ... ... ... кетсек. Материалдар есебінің
сальдолық тәсілі есептік сальдолық тәсіл ... ... ... есеп ... ... ... ... есеп сальдолық тәсілі
аса прогрессивті болып табылады, өйткені ол есеп ... ... ... ... ... дұрыстығы мен мен
уақыттылығын күнделікті бақылау жүргізуге, уақытылы қоймалардағы және ТМҚ
басқа да ... ... ... және ... ... береді. Бұл кезде материалдардың аналитикалық ... ... ... және ... ... ... ... Оның негізгі артықшылығы аналитикалық карточка жүргізілмейді,
аналитикалық шоттар бойынша айналым ведомості ... ... ... ... ... ... жауапты тұлғамен
сандық көрсеткіште сұрыптық есеп карточкаларында жүргізіледі. Бұдан басқа,
сальдолық тәсіл қоймадағы инвентаризацияны айдың ... ... кез ... ... ... ... ... Сальдолық тәсіл ағымдағы есепте
нақты есептік ... ... ... етеді.
Қоймадағы қалдық материалдар есебі ведомості әрбір материалды
жауапты тұлғалар бойынша жеке ашылады. Олармен айдың 1-ші ... ... ... қоймалық есеп карточка ақпараты бойынша
қойылады. Деректер қойма есебі номенклатурасы ... ... ... ... ... ... онда ... материалдар топтары бойынша қорытындылар шығарылады.
Материалдар есебінің сальдолық тәсіл кезінде қойма есебі деректерін
баланспен ... ... ... ... ... жылдық кітабы
жүргізіледі, онда 1-ші ... ... ... ... ... ... сұрыптық есеп карточкаларынан ... ... ... ... жазбаның дұрыстығы қойма меңгерушісінің қолымен
бекітіледі. ... ... соң, ... ... ... номенклатура
нөміріне қарсы сальдо кітабында қалпына келтірілген есептік есеп ... ... ... ... ... ... құны
сальдо кітабының қорытындысы бойынша №10 ... ... ... және ... ... бойынша №М-82 жинақтаушы ведомостында
айқындалған қалдық сомасына тең ... ... ... ... байланады,
нөмірленеді және мөрмен бекітіледі. [37]
Бухгалтериядан үлкен қашықтықта орналасқан қоймаларды , ұраларды
тексеру кезінде аудитор бас ... ... ... ... ... ... сақтауына назар аударады.
Материалдық ресурстарды бақылау ұйымымен жалпы ... ... ... ... мен ... жібру лимиттерін сақтау,
бекіту, жобалауды тексеруге, көшуге мүмкін ұсынылады. Бұнда аталған тексеру
методикасына түрлі ... ... ... ұйымдастыру
ерекшеліктері, өнім түрлері, олардың қиындығы, ... және ... әсер ... есте ... керек.
Өндіріс ұйымдарының ерекшеліктерімен және құжаттық рәсімдеу
әдістеріне тәуелсіз өндіріске материалдардың нақты ... ... ... ... ... ... өнім ... көлеміне, өнім
немесе жұмыс бірлігіне материалдар шығын нормасынан шығып жүргізеді.
Өндіріске материалдарды жіберу қандай құжатпен рәсімделмесін, ... ... ... ... ... жазбасын салыстыра отырып, қарсы
тексеруді мақсатты түрде ... ... ... есеп ... ... пен ... түсімі бойынша тексеріс кезінде аудитор
жеткізіп берушілермен шарт бойынша әрбір шикізат және ... ... ... ... жеткізіп берілетіндігі қарастырылғандығын ,
жүктерді жеткізіп беру талаптарын яғни ... ... және ... маркировкалау және бөлек орындарда пломбалау ережелерін
сақтағандығын, әрбір тауар ... ... ... құжаттарға сәйкес саны
және сапасын анықтау бойынша ... ... ... ... және ... орын ... ... салмағын тексермей
алған жағдайда көлік құжатында ... ... ... бір ... көз ... ... ... тіркеу үшін еркін насанындағы жинақтаушы
ведомость тауар бірлігінің салмағы және саны ... 10 ... ... ... ... ал тез бұзылатын
өнімдерді 24 ... ... ... ... немесе сатып
алушылармен жүкті жеткізу кезінде ... алу ... ... ... жетуспеушілігіне, зақымдалуына немесе бұзылуына көік ұйымы
экспедитор талабы бойынша көлік ұйымына немесе ... ... ... үшін қажетті коммерциялық актті жасақтайды. ... ... ... ... ... және кінәлі ұйымдарға шағым
келтірудің уақыттылығын тексереді. [38]
Тексеріске қатысу үшін өкілін жібергендігі ... өз ... ... ... шағым алған күннен кейінгі келесі күні ... ... ... өкілін шақыру уақыттылығы тексеріледі.
Басқа қалалардағы жеткізіп беруші өкілі жолға кететін ... ... ... ... үш ... кешікпей, ал бір ... 1 ... ... ... ... ... мерзімде жеткізіп беруші келмесе, алушы шикізат және
материалды қабылдау өз ... ... ... Мұндай жағдайда, аудитор
жүкті қабылдау бойынша құрамына басқа кәсіпорын өкілі ... ... ... ... ... ... ... және уақыттылығын тексереді.
Аудитор жүктерді қабылдау бойынша материалдық құндылықтарды
қабылдауға ... ... ... ... ... ... ... көз жеткізуі тиіс. Ерекше назарды ... ... ... ... ... акт ... аударады.
Актта мынадай деректер бар ма: алуың атауы және оның ... ... акт ... ... қабылдау және акт жасақтау орны,
материалдық құндылықтарды қабылдауға ... ... ... ... аты, күні және ... қабылдауға қатысқан өкілдің
өкілеттілігі туралы құжат нөмірі, жөнелтуші және жеткізіп берушінің ... ... күні және ... ... ... өкілін шақырту
туралы телеграмма немесе телефонограмма нөмірі, күні және шот – ... ... жүк ... ... ... жөнелту күні, өнімнің келген
күні, алушының қоймасында материалдық құндылықтарды сақтау ... ... үшін ... ... сәтінде ыдыс пен орама жағдайы, құжат
және факт бойынша орынды көлік және жөнелтім маркировкасы, қандай ... өнім саны ... ... ... өнім саны және оның
құны, жетіспеушілік себебі және орналасқан орны туралы қысқа ... күні ... ... актісі кәсіпорын басшысымен бекітілуі
тиіс. Аудитор актқа тіркелген ... ... ... ... көз ... ... оның ... міндеттісі болып табылады:
- жолдама құжатының көшірмесі;
- орама ярлыктар;
- жүктердің салмағын тексер туралы белгісі бір станция түбіртегі;
- ... ... ... ... оның ... егер ТМҚ ... ... анықталған болса, өлшем туралы ақпараты бар
құжат;
- аудиторлық тексеріспен және ... ... ... ... ... ... техникалық талаптарға нақты сәйкестілігі;
- ережелермен талаптар үшін ... ... ... ... және ... ... ТМҚ ... мен комплектілігін растайтын жолдама құжаттарымен
(техникалық паспорт, сертификат, сапа куәлігі, шот – ... ... ... ... ТМҚ ... вагондарда түскен болса,
жетіспеушілік және ұрлық болмаған комплекстің және олардың ... ... ... ... ... назарда жетіспеушілік анықталған жағдайда
табиғи кему нормасын қолдану ... ... ... ... ... ретінде тасымалдау уақыты мен жағдайына, жүктің табиғи қасиеттеріне
негізделген, тасымалдау кезінде жүк салмағындағы кему түсіндіріледі.
Жүктердің қабылдау актісін ... жүк ... мен ... жүк ... ... ... әдістерін қолдану фактілерінің
барлығына назар керек.
Жергілікті жеткізіп берушілерден кейбір ... ... ... ... ... мен ... аталған
кәсіпорында қызмет атқаратын экспедиторға немесе басқа сенімді тұлғаларға
бүлінген сенімхат негізінде алады.
Сенімхат шаруашылық субъектсінің ... ... ... расталады.
Аудитор сенімхаттарды пайдалану және сақтау үшін ... ... ... ... ара ... ... ... сенімхаттың
берілмегендеріне назар аударылады. Қарсы тексеріс жолымен аудитор жеткізіп
берушіге журналда тіркелген ... ... беру ... ... ... беру күні негізінде оның жарамдылық мерзімін анықтау
дұрыстығы айқындалады, сәйкес құндылықтарды алу және шығару мүмкіндіктеріне
байланысты ... ... ... ... оның берілген күнінен 15 күн
асырылмауы тиіс, ... ... оның ... ... және ... сенімхатты беру кезінде бухгалтермен толытырылатын сенімхат
кітабыінің түбіртегі бойынша тексеруге болады.
Кіріс құжаттары, шот ... ТТН ... ... ... беру, жеткізіп берушілерді, ТМҚ алуға құжаттарды ауыстыруға
жағдайларының болған – болмағандығын тексереді.
Сенімхаттарды (погашение) бақылауға ... ... ... бұл
кезде қоймаға материалдық құндылықтардың түсімін көрсететін ... мен ... ... ... бойынша журнал ақпаратары
зерттеледі. Сенімхаттарды пайдаланғандығы туралы есеп бермеген тұлғаларға
жаңа сенімхаттар ... ... ... ... үшін ... берілген
тұлға олардың шикізат және материалды толық немесе ішінара алғандығына
қарамастан әрбір алған ... ... ... ... есеп ... ... ... сенімхаттарды бухгалтерияға уақтылы ... ... ... ... ... ... өткен кейінгі
келесі күні бухгалтерияға тапсырылуы тиіс, бұл ... ... ... немесе олардың есеп журналында белгі қойыслуы тиіс.
Материалдық ... ... ... операциялар
аудитінің маңызды мақсаты болып түскен ... ... ... ... болып табылады. Тексерісті төлем ... ... ТТН, ... ... жүк ... және ... есебі карточкалары
ақпараттары бойынша жүргізіледі. [39]
Жеткізіп берушілерден қабылданған жүктерді экспедитор қоймаға
жеткізеді және ... ... ... ... ... және ... ... кейін кіріс ордерін жазады. Кіріс ордері мен төлем
табысын салыстыру жолымен аудитор материалдық ... ... ... ... ... ... көрсетілген база мен ағымдағы ... ... ... ... ... Ал қойма есебі карточкалары
жазбалары мен кіріс ордері және жүк ... ... ... растығы тексеріледі.
Олардың түсімі кезінде шикізат және материалдар жеткіліксіздігі
туралы ақпарат көзі болып №М-7 ... ... ... ... ... ... ... акт табылуы мүмкін.
Кіріс ордері сонымен қатар жеткізіп беруші ... ... ... ... жазылмайды.
Кіріс құжаттарында және аналитикалық материалдық құндылықтар
сәйкес өлшем бірлігінде көрінуі тиіс. Бір жеткізіп ... ... ... ... рет ... бір ... ... (кен, әктас, құм) түрінің
толықтығын тексеру кіріс ... ... ... келесі бетінде әр
күндегі әрбір жеткізіп беру көрсетілуі тиіс.
Кіріс ордерінің орынына кейде оның орнын ауыстыратын ... ... ... ... мөрі ... ... ... рәсімделеді.
Нақты қабылдау лабораториялық сынақ процесіндегі материалдық
құндылықтарды кірістеу толықтығы мен сақтау дұрыстылығы қоймадағы аталған
құндылықтардың ... есеп ... ... ... тексеріледі.
Кіріс операциялар аудиті кезінде (подотчетного) тұлға арқылы
қолма –қол есептесуге алынған шикізат пен ... ... ... үшін ... ... ... есеп берулері және
оларға тіркелген құжаттар қолданылады. Бұл кезде қолма-қол ақша шығындарын
растайтын құжаттарды рәсімдеу ... ... ... өз ... мен ... ... аударылады. Бұл мақсатта
шот-фактура және дүкен чектері және жеткізіп беруші құжаттарында көсетілген
материалдық құндылықтардың саны, құны және ... құн ... ... ... жүк құжат карточкалары деректерімен салыстырылады. Қарама-қайшылық
жағдайларында кінәлі тұлғаларды және себебін анықтау қажет.
Материалдық құндылықтар түсімінің аудитінің ... ... ... есеп ... ... пен ... ... бойынша
шаруашылық операцияларының көріну дұрыстығын тексеру табылады. Өндірістік
қорлардың ... және ... ... шот ... 1310 ... және
материалдар» да көрініс табады, дебеті бойынша материалдар алудың нақты
құны көрсетіледі, ... ... ... құны ... ... 1310 ... және ... бойынша сальдо
жылдың басы және аяғындағы нақты құнын көрсетеді.
Қоймадан шикізат пен ... ... ... ... ... ... материалдық қүндылықтарды пайдалану бағыттарына
байланысты.
Аудит келесі бағыттар бойынша жүргізіледі:
➢ әр түрлі мекемелерге, ұйымдарға және кәсіпорындарға ... өз ... мен ... ... және ... ... ... (подсобное) және өнеркәсіптік емес цехтарға.
Бірінші кезекте аудиторға қолданылатын шикізат пен материалдарды
жіберу бойынша ... ... ... ... ... ... ... мерзімі реттейтін бұйрықтар, ережелерді құрастыру
дұрыстығын, бөліністер мен лауазымды ... мен ... ... ... бақылау мен есеп жағдайымен танысу қажет. Қоймалардағы ... ... және ... ... құндылықтарды алуға
және сұратуға құқығы бар ... ... мен ... ... шикізат пен материалдарды жіберуді ... ... ... ... ... аударылады. Шаруашылық субъектілері
материалдық ... ... ... қорларды артық және
қолданылмаған шикізаттарды ... ... ... ... ... аудитор өткізілген тауарлардың расымен сондай болғандығына көз
жеткізу тиіс. // ... ... ... ... ... ... және
атау шарт, наряд, шот – ... ТТН, ... ... ... құндылықтарды алу сенімхаттары және нақты операциялардың
жүргендігін растайтын ... да ... ... ... Кәсіпорын
басшысымен қол қойылған бұйрықтармен жүкқұжаттың рәсімделу дұрыстығы
тексеріледі. ... ... ... ... ... есеп
кітабы мен қоймадағы есеп ... ... ... мен сәйкестендіріледі.
Екінші кезекте, шаруашылық субъектеліре сондай – ақ ... ... ... ... ... қызметі үшін
тапсыру және қайта жасақтау жоспарынан жоғары өндірістік қалдықтардың
құқығына ие. ... ... ... ... ... ... ... өнімге айналу процесінде туындайтын материалдар
немесе жартылай өнімдер, егер олар бастапқы материалдардың ... ... ... ... ... ... ... Бұған байланысты тиеу
құжаттырының аналитикалық және ... есеп ... ... ... ... материалдық жіберілген - жіберілмегендігі
тексеріледі. Мұндай құндылықтарды жіберуге бұйрық берген лауазымды тұлғалар
анықталады.
Үшінші ... ... пен ... ... және ... жіберу үшін бойынша ... ... ... мұндай
операцияларды жүзеге асырудың ... ... ... ... ... мен ... есебі карточкаларын салыстыру
жолымен құндылықтарды қайта өңдеуге жіберу толықтығы тексеріледі, шикізат
пен материалдарды қайта өңдеу бойынша ... ... ... ... ... жұмыс нарядтары, қайта өңдеуден кейін материалдарды
қабылау жүққұжаттары.
Төртінші кезекте, ерекше мұқият ... ... ... ... бойынша операциялар тексеріледі. Бұл кезде қолданылатын
бағалардың, құндылықтардың санының құжатта көрсетілген нақты ... ... ... ... ... ... ... түрде материалды жіберу жүкқұжаттары
деректерін ... есеп ... ... жолдама
бетшелерімен, салыстыру керек, материалдарды өндірісте жіберу ... ... ... мақсатты түрде қарсы тексерісті әр
түрлі орындарға сақталған ... ... ... ... ... ... қажет.
Бесінші кезекті, өндіріске материалдарды лимиттен жоғары ... ... ... ... ... Бұл ... ... лимиттен жоғары
материалдарды жіберу және материалдардың бір түрін келісімімен ауыстыру тек
басшы, бас ... және ... ... ... ... ... қажет. өндіріске материалдарды лимиттен жоғары жіберу ... ... мен ... ... ... шикізат пен материалдарды пайдалануды аудиторлық бақылауды
қоймадан материалдық ... ... ... ... ... ... ... бұл операциялар өзара тығыз
байланысты. ... ... ... ... ... ... процесті ұйымдастыру ерекшеліктерімен тұтынатын материалдар
номенклатурасымен, өндіріс шығындары есебі және өнімнің ... ... ... ... өндірісте материал шығыны есебі
бойынша операцияларды машиналық өңдеу қолданумен танысу қажет.
Аудитің бұл ... ... ... ... мен ... ... ... қатар бөлек нормалардңы сапасы, олардың
анықтамалық дұрыстығы тексеріледі. Бұл кезде материалдар ... ... ... назар аударылады, оның негізгілері
болып табылады:[41]
- жоспарланған кезеңдегі нақты материалдың ... шегі ... ... қажет;
- ол материалдық ресурстардың максимальді жіберілетін шығынын қарастырады;
- нормада жоспарланған ұйымдастыру – техникалық ... ... ... ол ... ... қажет;
- норма прогрессивті характерте болуы қажет;
Аудит кезінде ... ... ... құраушы элементтері
бойынша тексеру қажет. Негізгі қосымша норма болып табылады:
- пайдалы шығын;
- ... және ... ... және оның ... тексеру жетіспеушілік пе әрбір
элементтің анықтамасында ... ... ... ... ... ... бекіту дұрыстығын тексеру кезінде
белгілі тәсілдерді қолдану қажет, негігілер мыналар:
- есеп айырысу (аналитикалық),
- тәжірибелік;
- есеп беру – ... ... ... – еңбек көлемді, аналитикалық және ұйымдастырушылық
қызметтің үлкен көлемін талап етеді. Бұл ... ... ... қалыптастырушы
элементтер анықталады. Пайдалы шығын ретінде ... ... ... бір ... ... ... саны - өнім ... жұмыс түрінің
бірлігі түсіндіріледі. Материал пайдалы шығынның көлемі ... ... ... ... ... ... үшін алғашқы
деректер сызбадан (чертеж) алынады және есеп айырысу жолымен пайдалы ... ала ... ... (өлшемі) технологиялық қалдықтар көлемі
туралы алғашқы деректерді ... ... ... алуға болады. Ұйымдастыру – техникалық қалдықтар өндіріс
ерекшеліктерімен түсіндіріледі, егер а аталған кәсіпорында басқа детальдар
дайындауға ... олар ... ... ... және ... нормаларға төмендегі жағдайлар бойынша
техникалық қалдықтар қосылмағандығына ерекше ... ... ... өнімді дайындау процесінде бекітілген технологиядан ауытқулар;
- өнім жарамсыздығы;
- Техникалық және ... ... ... ... ... ... орындарына материалдарды дұрыс сақтамай тасымалдау;
Қазіргі кезде кең таралған (шығындарды бақылау 2 тәсілі, ... ... ... ...... ... ... өзіндік құнды
калькуляциялау кез келген өндіріс көлеміндегі ... ... ... қарастырады. ... бұл ... ... ... тұрақты, айналымы, өндіріс көлемі пропорционалды
өзгеретін шығындар ... ...... ... ... ... және өнімнің өзіндік құны
калькуляциялау жүйесі. «Стандарт – кост» ... ... ... ... және ... ... өндірісі басталғанға дейін есептеледі. өнім,
операция және ... ... ... ... ... ... калькуляцияланады. Бұл мақсатта нақты шығындарды көрсететін
арнайы шоттар қолданылады. Нақты және ... ... құн ... ... ... ... Бұл кезде шығындардың барлық түрлеріне
стандарт нормалары жасақталуы шарт.[41]
Партиялық әдіс кезінде аудитор материалдар ... ... ... бюро ... ... ... – мастерлермен,
өндіріс мастерлерімен жүргізілетін есеп және раскрой ... ... ... ... және ... ... шығынын
тексереді.
Инвентарлық бақылау тәсілі басқа тәсілдер мүмкін болмаған, мақсатты
түрде ... ... ... кезінде өндіріс шығындарынан қалдық пен шығындалмаған материал
құнын сызудың дұрыстығы мен уақыттылығына назар ... ... ... ... ... ... ... экономикада
соның ішінде бухгалтерлік есепте ерекше мәнге ие. ... да ... ... ... қоса ... өте зор. ... ... жан –
жақты қарастырып, талдап, тақырыпты ашуға тырыстым. Сонымен, мемлекеттің
қаржылық тұрақтылығы үшін де ... алар орны ... ... ... мемлекеттік бюджетке әрбір сатып алу – сату ... ... және ... құнының элементі болып табылатын акциздер мен
қосылған құн салығы тікелей түседі.
Тәуелсіз тауар өндіруші болып ... ... ... ... басты буыны болып табылады. Нарық кәсіпорынды ... ... ... жаңа ... мен ... игеруге батыл
әрекет жасауға ынталандырады. Сондықтан да ... ... ... есеп пен ... ... ... ... қадамдар жасалды.
Тауар айналымы – бұл күрделі экономикалық ... ... ... ... ... ... ... , есептен шығару, табыс анықтау,
қаржылық есептемеде көрсету кезеңдерін қамтиды.
Тауарды түгендеу есепті күні ... ... оның ... анықталады. Тауардың нақты құны тауарды ... алу және сату ... ... ... Стандартқа сәйкес, тауар өзіндік құнның азы
дәрежесі бойынша ... ... ... емес ... ... тыс шотында көрсетіледі.
2-ХБЕС бойынша тауарды сатып алуға жұмсалған ... ... ... ... бажы ... өтелмейтін салықтар; делдақдық ұйымдарға
төлеген комиссиялық сыйақы; ...... ... тауар
биржаларының қызмет құны; басқа ұйымдардың күшімен жүзеге асырылған
тасымалдау, ... ... ... ... ... ... ... өзге де шығыстар, объектіні сатып алуға тікелей ... да ... ... ... тауарларды бағалау: тауарлар міндетті
түрде өзіндік құнның және ықтимал таза ... ... – осы ... ... ең азы ... ... ... қаржы есептемесінде тауар туралы ақпарат ... ... үшін ... есеп саясаты; оның түрлері бойынша
баланстық құны; тауар құнын ... таза ... ... ... жаза
отырып мәнді есептен шығару; өткізілген тауардың өзіндік құны; таза өткізу
құны бойынша есепке алынған ... ... ... ... ... сапасында танылған тауарлардың көлемі; тауарлар ... ... алып ... ... (оқиғалар)(; міндеттемелерді
қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... баланстық құны.
Біздің ел – халықаралық қоғамдық ... ... ... ... ... қатынасын белсенді дамытуға ұмтылуды. Алайда,
сауда ... ... ету ... ... қоғамдық бірлестік
дәрежесінде әзерленген ереже қажет. Қазіргі ... ... ... ... өнімнің көптеген бөлігі сату үшін ... ... ... ... ... ... болып табылады. Оның негізгі
қызметі өнеркәсіп капиталына қызмет ... ... және осы ... ... ... арттырады. Сауда капиталының басты рөлі, ол құнның
тауарын ... ... да ... және ... ... ... асыратын тауарлық операциялар
өнімдердің айналымнан жеке және заңды тұлғаолардың тұтынуына өтеудегі
экономикалық процесті ... ... ... ... ... болып табылады.
Көпшілігіміз басқа елдерде ... ... ... Шетелдерден
сатып алынған тауарлар мен қызметтер импорт деп аталады. Ал қазақстандық
компаниялардың басқа елдерге сатқан ... ... деп ... сауда – басқа елдермен сауда жасаусуғ яғни елден тауарды
экспорттау және басқа елге ... - елде ... ... ... ... шетке
шығару.
Импорт – тауарларды және басқа да материалдық құндылықтарды ішкі
нарыққа сату ... ... ... ... жеке ... және ... сияқты бір елдің
шегінде бір – ... ... ... ... ... екі жақ та ... ... себебі, елдер арасында артық тауарларды шектеулі
тауарлармен айырбастауға ... ... ... сауда тұтынушыға
қызмет пен тауарлардың мол таңдауын, ал өндірушілерге - өз өнімдерін сату
үшін кең ... ... ... тауар – материалдық қорларының қалдығы мен
қозғалысын бақылау сесбі үшін ... ... ... ... сәйкес
активті материалдық 1300»Запастар» тарауындағы 1330 «Тауарлар» шоты
қолданылады. Бұл ... ... жері ... тауар – материалдық
қорлардың жағдайы мен қозғалысы көрсетіледі.
Жоғарыда көрсетілген 1330 «Тауарлар» шотына келесі ... ... ... ... ... сауда кәсіпорнындағы тауарлар»
1330/3 «Консигнацияға кететін тауарлар»
1330/4 «Тауар салынатын ыдыс»
1330/5 «Тауар құнындағы үстеме»
1330/6 «тауар құнындағы ҚҚС»
Аудиторлық тексеру жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... негізделіп жүргізіледі, ал бухгалтерлік
есеп аудит арқылы ... ... ... сауда бұның бәрі экономикада маңызды ... ... да ... бұл ұғым ... ... ... ... бухгалтерлік есеп пен аудиттің тауар
қозғалысындағы маңызын көрсеткім келді. ... ... ... ... ... ... деп және ... жұмысымды толықтай ашып
көрсеттім деп ойлаймын.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... В.Н. ... учет в ... ... ... Патров В.В. ... учет ... ... ... ... ... Радостовец В.К. и др. «Бухгалтерский учет на предприятии» ... ... И ...... Центраудит, 2002г.
4. Қазақстан Республикасының 21 ... 1999ж. ... ... тұтыну кооператиі» туралы заңы.
5. Баймұханова С.Б., Балапанова Ә.Ж. «Бухгалтерлік есеп» А: Қазақ
университеті, 2002ж.
6. ... Ф.С. ... ... ... Учебное пособие
– Алматы: экономика, 2000г.
7. Кеулімжаев Қ.К. Құдайбергенов Н.А. «Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... Мырзалиев Б.С. Әбдішүкіров Р.С. ... ... ... ... ... Мырзалиев Б.С. Әбдішүкіров Р.С. «Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік
есепті ұйымдастыру», Алматы, 2006ж.
10. Мырзағалиев В.С., ... А.А., ... Р.С. ... теориясы және тәжірибесі». Алматы, 2008ж.
11. Назарова В.Л. «Шаруашылық субъектісінің ... ... ... В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В., ... ... ... ... Алматы, 2003ж
13. Козлова Е.П. «Бухгалтерский учет в организации». Москва, 2003г.
14. Глушов Н.Е. . «Бухгалтерский учет на ... ... ... ... Е.П., ... Н.В., Бабченко Т.Н., ... Е.Н. ... ... Москва, 1996г.
16. Кондраков Н.П., . «Бухгалтерский учет». Москва, 2003г.
17. Кеулімжаев Қ.К., Әжібаев З.Н., Құдайбергенов Н.А. «Бухгалтерлік
есеп ... ... ... И.В. «. ... учет на ... ... «КНОРУС», Новосибирк, «ЭКОР», 2001г.
19. Торшаева Ш.М. «Бухгалтерлік есеп теориясы». Қарағанды, 2000ж.
20. Ходжаниязова Ж.Т. ... ... ... ... – 2007ж.
21. Шеденов Ө.Қ., Сағындықов Е.Н., Жүнісов Б.А., Байжомартов ... Б.И. ... ... ... ...... ... теория негіздері. Оқулық. Алматы – 2004ж.
23. Әбдіманапов Ә. «Қаржылық есеп». Алматы – ... ... Қ.К., ... Э.Т., ... М.Б., Құдайбергенов
Н.А., «Субъектінің қаржы шаруашылық ... ... ... ... ... ... – 1998ж.
25. Байболтаева Н.Ә. «Бухгалтерлік есеп ... ...... ... Ә. «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп ... ... ...... ... М.Р., ... М.Х.Б. «Теория бухгалтерского учета» М: Аудит –
1999г.
28. Толпаков Ж.С. «Документальное ... ... ... ... ...... ... бухгалтерлік есеп», Алматы, ТОО «Print-s»- 2003ж.
30. Хендриксен Е.С., Бреда М.Ф. ... ... ... ... и ... ... Бухгалтерский учет. Учебник-1998г.
32. Богатая И.Н., Хахова И.Н. «Аудит», «Феникс» Растов Н/Д, 2003г.
33. Ержанов М.С. «Аудит-1», «Бастау». Алматы,2005ж
34. ... А.А., ... Б.Е. ... ... Алматы,2000ж
35. Абленов Д.О. «Аудит негіздері», «Экономика». Алматы,2005ж.
36. Подольский В.И., Савин А.А. ... Л.В. ... ... ... В.В. ... ... в ... Москва, 1998г.
38. Дамельский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., ... ... ... ... ... ... Т.Ә. ... және бухгалтерлік есеп» А, 2000ж.
40. Нитцкий В.В., Кудрявцев Н.Н. ... ... ... 1996.

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сауда кәсіпорнындағы бухгалтерлік есеп21 бет
Материалдар қозғалысының есебі және бағалау әдістері31 бет
1917 жылы өмірге келген ұлттың саяси құрылымдар4 бет
1917-1920 жылдардағы қазақ жастар қозғалысының тарихы мен тағылымдары32 бет
Ішкі энергия жайлы4 бет
Ішкі энергия туралы6 бет
Автомобиль жолдары10 бет
Алаш қозғалысы3 бет
Алаш қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында13 бет
Алаш қозғалысының соңғы түйіні – Мұстафа Шоқай8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь